F rance T aje R oald D ahl C harlieifabrykaczekola dy P ino C arl

Komentarze

Transkrypt

F rance T aje R oald D ahl C harlieifabrykaczekola dy P ino C arl
c
y
J
a
c
e
k
F
o
r
o
m
a
ńs
k
i
Z serii Między nami graczami polecamy również:
SZKOŁA PODSTAWOWA
Akademia pana Kleksa
Chłopcy z Placu Broni
Opowieści z Narnii
Pinokio
Tajemniczy ogród
Tomek w krainie kangurów
W pustyni i w puszczy
GIMNAZJUM
Dywizjon 303
Hobbit
Mały Książę
Romeo i Julia
Stowarzyszenie umarłych poetów
Zemsta
w
Krzyżacy
R
o
a
l
d
D
a
h
l
C
h
a
r
l
i
e
i
f
a
b
r
y
k
a
c
z
e
k
o
l
a
d
y
C
P
F
r
a
T
1_okl-pgr13 charlie_cover
24 marca 2016 11:07:14
A
k
a
d
e
m
Pgr1 s. 3
OD AUTOREK
Gra dydaktyczna zatytułowana Złoty klucz jest oparta na powieści Roalda Dahla Charlie i fabryka czekolady,
ma formę kart pracy i jest przeznaczona do przeprowadzania rozgrywek zespołowych. Umożliwia osiągnięcie
wszystkich celów kształcenia opisanych w formie wymagań ogólnych w podstawie programowej kształcenia
ogólnego z języka polskiego dla II etapu edukacyjnego, a więc odbioru wypowiedzi i wykorzystania zawartych
w nich informacji, analizy i interpretacji tekstów kultury oraz tworzenia wypowiedzi. Co najważniejsze,
dzieje się to w ulubionej przez uczniów formie zabawy z wykorzystaniem elementu rywalizacji. Poprawne
wykonanie zadań wymaga dobrej znajomości lektury, a także częstego ponownego sięgania po nią.
W rozgrywkach wykorzystano różne typy zadań, zarówno otwarte, jak i zamknięte, np. prawda – fałsz, na
dobieranie, z luką. Różnorodność zadań i stopnia ich trudności sprawia, że każda drużyna może zdobyć
punkty. Nauczyciel nagradza uczniów choćby za podjęcie próby rozwiązania zadania. Nie dopuszcza też
do szybkiego uzyskania znacznej przewagi punktowej przez żadną z drużyn, żeby nie zniechęcić uczniów
z pozostałych grup.
Zadania zostały umieszczone na kartach pracy, które można wykorzystać także w innych sytuacjach, np. na
kolejnych lekcjach lub na przykład podczas czytelniczego konkursu międzyklasowego.
OPIS GRY
Gra jest przeznaczona dla uczniów szkoły podstawowej i ma formę klasowego konkursu – sześć kilkuosobowych zespołów rywalizuje ze sobą, wykonując zadania z kart pracy. Rozgrywka została zaplanowana na
2 godziny lekcyjne.
Przed rozpoczęciem gry nauczyciel:
•
powiela zestaw siedmiu kart pracy dla każdej z grup (załącznik 1.),
•
powiela kartę do zaznaczania zdobytych punktów (załącznik 2.),
•
przygotowuje plansze z labiryntem (sześć kolorowych egzemplarzy dołączonych do gry),
•
powiela certyfikat ze Złotym Kluczem, który wręczy zwycięskiej drużynie (zamieszczono go na końcu
książki).
Pgr1 s. 4
PRZEBIEG
ROZGRYWKI
Nauczyciel dzieli klasę na sześć kilkuosobowych zespołów. Każdy z nich otrzymuje zestaw materiałów: planszę
z labiryntem, kartę do gromadzenia zdobytych punktów oraz zestaw siedmiu kart pracy (z zadaniami).
Rozgrywka rozpoczyna się od wykonania zadania wstępnego (karta pracy Wejście do fabryki) polegającego
na rozpoznaniu bohaterów lektury na podstawie odpowiednich fragmentów książki. Po wykonaniu zadania
każda drużyna na swojej karcie z punktacją (załącznik 2.) zamalowuje tyle kluczy, ile punktów zdobyła. Teraz
uczniowie mogą skorzystać z labiryntu i wykonać zadanie 2. Kolejność odwiedzanych miejsc wyznacza
oczywiście tekst powieści – uczniowie idą śladami Charliego. Zatem do ustalenia poprawnej kolejności
odwiedzanych hal wystarczyłaby sama książka, jednak labirynt zwiększa atrakcyjność zabawy i bardziej
angażuje uczniów w zadanie. Drużyna odnajduje w labiryncie pierwszą halę – Halę Czekoladową. Za to
zadanie otrzymuje 1 punkt, co zaznacza w odpowiednim miejscu na karcie z punktacją (Kolejność miejsc
odwiedzanych przez zespół), zamalowując klucz.
Następnie zespół wykonuje zadania z karty pracy Hala Czekoladowa. Gdy wszystkie drużyny są gotowe,
następuje wspólne sprawdzenie poprawności odpowiedzi i przyznanie punktów, które każdy zespół zaznacza
na swojej karcie z punktacją, zamalowując tyle kluczy, ile punktów otrzymał. Potem drużyny wracają do
labiryntu, by odnaleźć kolejną halę, i powtarzają całą procedurę – wpisują na karcie pracy nazwę hali,
wybierają kartę pracy z zadaniami związanymi z tym miejscem, wykonują je i zaznaczają zdobyte punkty,
zamalowując odpowiednią liczbę kluczy. W ten sposób każda z drużyn przechodzi cały labirynt – aż do
wyjścia.
Ostatnie zadanie (karta pracy Wyjście z fabryki) polega na odgadnięciu nazwy miejsca na podstawie cytatu
odczytywanego przez nauczyciela. Zadanie to umożliwia drużynom szybkie odrobienie strat lub zyskanie
znacznej przewagi. Zespoły wykonują je równocześnie: nauczyciel odczytuje cytat, a drużyna, która rozpoznaje miejsce z nim związane, sygnalizuje to (np. przez podniesienie ręki) i zapisuje nazwę tego miejsca
na karcie pracy. Nauczyciel podchodzi do tej grupy (tych grup) i weryfikuje poprawność wpisu. Jeśli jest
niepoprawny – drużyna nie otrzymuje żadnego punktu za ten fragment.
Wygrywa grupa, która zdobędzie największą liczbę punktów (ma najwięcej zamalowanych kluczy). W nagrodę otrzymuje certyfikat ze Złotym Kluczem i staje się nowym właścicielem fabryki czekolady.
OPIS
ZADAŃ Z KARTY PRACY –
WEJŚCIE
DO FABRYKI
1. Na podstawie podanych fragmentów uczniowie rozpoznają dziecięcych bohaterów powieści. Łączą opisy
dotyczące postaci (I–V) z ich imionami i nazwiskami (A–E).
I. Poszczęściło się dziewczynce (...), która wraz z bardzo bogatymi rodzicami mieszkała w dalekim mieście.
I znowu w „Wiadomościach Wieczornych” (...) widniało wielkie zdjęcie. (...) siedziała w salonie między
rozpromienionymi rodzicami i uśmiechnięta od ucha do ucha powiewała nad głową Złotym Talonem.
II. Ledwie pan Wonka powiedział: „Jestem pewien, że to dałoby się zrobić”, obrócił się na pięcie i ruszył pędem
do wielkiej kamery, krzycząc po drodze:
– Patrzcie na mnie! Będę pierwszą na świecie osobą transmitowaną przez telewizję! (...)
Ale szalonego chłopaka nic już nie było w stanie powstrzymać. Kiedy znalazł się przy kamerze, bezceremonialnie
roztrącił na boki Umpa-Lumpy i mocnym szarpnięciem pociągnął dźwignię w dół, a potem ze słowami: „Do
widzenia, ślepa Gienia!” jednym skokiem znalazł się naprzeciw obiektywu.
Pgr1 s. 5
III. (...) tylko raz do roku – w swoje urodziny – mógł posmakować czekolady. Cała rodzina oszczędzała na ten
wyjątkowy dzień, gdy (...) otrzymywał w prezencie niewielką czekoladkę, która w całości była tylko dla niego.
Każdego z tych wspaniałych urodzinowych poranków umieszczał prezent w małej drewnianej skrzyneczce z takim
namaszczeniem, jak gdyby był to kawałek złota, i przez kilka następnych dni tylko mu się przyglądał, nawet nie
dotykając.
IV. (...) „Wiadomości Wieczorne” pokazały na pierwszej stronie jego wielką fotografię. Widać na niej było
dziewięcioletniego chłopca, tak grubego, jakby go napompowano. Nad spodniami wylewały się wielkie fałdy
tłuszczu, a twarz przypominała monstrualny pączek, w który jak rodzynki wciśnięto dwoje łapczywych oczu.
V. Nikt nie mógł oderwać oczu od nieszczęśnicy, ale teraz był to okropny i dziwny widok. Jej twarz, całe ciało,
kończyny, skóra, białka oczu, włosy – wszystko zrobiło się granatowe jak sok jagodowy! (...) Ciało dziewczynki
tak gwałtownie puchło, że już po chwili wyglądało zupełnie jak gigantyczny granatowy balon (...).
A. Mike Teavee
B. Augustus Gloop
C. Veruca Salt
D. Charlie Bucket
E. Violet Beauregard
POPRAWNA ODPOWIEDŹ:
I-C II-A III-D IV-B V-E
PUNKTACJA: za wszystkie poprawne odpowiedzi – 2 pkt, za odpowiedź z błędem/błędami – 1 pkt
2. Uczniowie uzupełniają zdanie.
Pierwszą halą, do której pan Wonka zabrał dzieci, była HALA CZEKOLADOWA.
PUNKTACJA: za poprawną odpowiedź – 1 pkt
OPIS
ZADAŃ Z KARTY PRACY –
HALA CZEKOLADOWA
1. Uczniowie mają odszukać opisy bohaterów w treści lektury i zweryfikować prawdziwość stwierdzeń.
POPRAWNE ODPOWIEDZI:
Umpa-Lumpy są wielkości średniej lalki.
P
F
Umpa-Lumpy pochodzą z amazońskiej dżungli.
P
F
Ulubionym pożywieniem Umpa-Lump jest ziarno kakaowe.
P
F
Król Umpa-Lump mieszkał w pałacu.
P
F
Umpa-Lumpa płci męskiej ubiera się w skóry dzika.
P
F
Największym zagrożeniem dla Umpa-Lump jest kłapojad.
P
F
Dzieci Umpa-Lump codziennie zmieniają liście, w które są ubrane.
P
F
Umpa-Lumpy mają długie włosy.
P
F
Umpa-Lumpy uwielbiają śpiewać i tańczyć.
P
F
PUNKTACJA: za wszystkie poprawne odpowiedzi – 3 pkt, za 6–7 poprawnych odpowiedzi – 2 pkt, za mniej niż 6 poprawnych
odpowiedzi – 1 pkt
Pgr1 s. 6
2. Zadaniem uczniów jest narysowanie postaci Umpa-Lumpy. Wizerunek ma odpowiadać opisowi znajdującemu się w rozdziałach 15. i 16. Jeżeli uczniowie umieszczą na rysunku chociaż jeden element środowiska
naturalnego bohaterów (np. własne wyobrażenie wierzgorożców), otrzymają dodatkowy punkt.
Elementy wyglądu zewnętrznego Umpa-Lump wymienione w rozdziałach 15. i 16.:
niski wzrost, długie włosy, mężczyźni ubrani są w skóry jeleni, kobiety – w stroje z liści, dzieci są nagie.
Elementy środowiska naturalnego Umpa-Lump wymienione w rozdziałach 15. i 16.:
a) fauna: wierzgorożce, syczawice, kłapojady, zielone gąsienice, czerwie, jelenie;
b) flora: eukaliptusy, drzewo bong-bong, drzewo kakaowe, inne drzewa rosnące w gęstej dżungli.
PUNKTACJA: postać Umpa-Lumpy zgodna z opisami – 2 pkt + 1 punkt bonusowy za umieszczenie na rysunku minimum jednego
elementu środowiska naturalnego, w którym żyły Umpa-Lumpy; postać Umpa-Lumpy odbiegająca od opisu (np. krótkie włosy,
strój inny niż skóry lub liście) – 1 pkt.
Uwaga: Jeżeli rysunek oceniamy na 1 punkt, nadal możemy przyznać punkt bonusowy. Punktu bonusowego nie przyznajemy, jeżeli uczniowie umieścili na rysunku elementy środowiska naturalnego inne niż
wymienione w rozdziałach 15. i 16. (np. morze, góry, jeziora, rzeki itp.).
3. Czekoladową rzeką uczestnicy wycieczki dopłynęli do HALI WYNALAZKÓW.
PUNKTACJA: za poprawną odpowiedź – 1 pkt
OPIS
ZADAŃ Z KARTY PRACY –
HALA WYNALAZKÓW
1. Zadaniem uczniów jest wypisanie co najmniej pięciu nazw wynalazków, których twórcą był pan Wonka.
MOŻLIWE ODPOWIEDZI: niezniszczalne stopdropsy, toffi włosiane, posiłek żucio-gumowy, jadalne poduszki z pianki żelowej,
tapety smakowe, gorące lody na zimne dni, czekoladowe mleko prosto od krów, lotne napoje, grzeczne cukierki, cukierłyski,
cukierówka, skalne cukierki, lodowe łyżwy, pistolety na sok truskawkowy, jabłonki toffi, wybuchowe cukierki, świecące lizaki,
miętówki dla sąsiada, karmelki wypełniające dziury, lepiste krówki dla gadatliwych rodziców, cukierki wiercipięty, niewidzialne
batoniki czekoladowe, cukierkowe ołówki, basen z bąbelkową lemoniadą, magiczna pomadka ręczna, tęczowe dropsy, czekolada
telewizyjna, czekolada superwitaminowa
PUNKTACJA: podanie co najmniej pięciu wynalazków – 1 pkt, podanie większej liczby wynalazków – 2 pkt
2. Zadanie wymaga wykonania kilku czynności. Uczniowie mają wymyślić wynalazek, który mógłby znaleźć
zastosowanie w Fabryce Czekolady Willy’ego Wonki. Powinni też nadać mu nazwę, opisać jego zastosowanie
oraz uzasadnić, dlaczego przydałby się panu Wonce w jego fabryce.
PUNKTACJA: podanie nazwy wynalazku – 1 pkt, opis zastosowania – 1 pkt, uzasadnienie przydatności – 1 pkt
3. Uczniowie wymyślają działanie nieprawdziwych witamin. Opis powinien zawierać słowo zaczynające się
na tę samą literę, którą nazwano witaminę, np. T – porywa do tańca, E – wyzwala eksplozję smaku.
PUNKTACJA: co najmniej cztery poprawne odpowiedzi – 3 pkt, trzy poprawne odpowiedzi lub mniej – 2 pkt
4. Plątaniną niekończących się różowych korytarzy bohaterowie dotarli do sali, na drzwiach której było
napisane: GRZECZNE CUKIERKI OCZEKUJĄ NA GOŚCI.
PUNKTACJA: za poprawną odpowiedź – 1 pkt

Podobne dokumenty