P O B I E R Z - Zespół Szkół w Zawoi Centrum

Komentarze

Transkrypt

P O B I E R Z - Zespół Szkół w Zawoi Centrum
J E D Y N K A
Pismo Dzieci i Młodzieży ZS w Zawoi Centrum
Nr 5/01/2016 Styczeń Cena 0,00 zł
TRZECH KRÓLI
Objawienie Pańskie to chrześcijańskie święto, które potocznie nazywane jest świętem
Trzech Króli. Upamiętnia ono oddanie pokłonu nowo narodzonemu Synowi Bożemu ­ Je­
zusowi Chrystusowi przez Trzech Mędrców. Obchodzone jest 6 stycznia.
Objawienie Pańskie
jest jednym z pierwszych
świąt ustanowionych przez
Kościół. Dawniej dzień ten
obchodzony był na Wschodzie jako święto Bożego
Narodzenia, wspomnienie
pokłonu Mędrców, Chrztu
Pańskiego i przemiany wody
w wino w Kanie Galilejskiej. Było to święto Epifanii, czyli objawienia się
Boga całemu światu. Później święta te zostały przeniesione na inne dni i od IV
w. Trzech Króli obchodzone
jest jako niezależne święto.
Na przełomie wieków XV
i XVI poświęconym kadzidłem,
którym była żywica z jałowca,
okadzano domy i obejście. Wierzono, że ten zabieg chroni ludzi
przed nieszczęściem i chorobami.
W tym samym celu poświęconym złotem dotykano całej szyi.
Tak wykształcił się zwyczaj
święcenia kadzidła i złota.
Innym zwyczajem było kolędowanie dzieci, które chodziły
po domach z wielką gwiazdą. Po
wyśpiewaniu zaplanowanego repertuaru otrzymywały one rogale
zwane „szczodrakami”.
Znanym zwyczajem było
również wybieranie „migdałowego króla”. Po uroczystym obie-
Króli i z wielką gwiazdą, by
głosić ludziom Dobrą Nowinę poprzez kolędy. Również
w wielu miastach w Polsce
dzień Objawienia Pańskiego
świętowany jest przez Orszak
Trzech Króli. Są to uliczne
jasełka połączone ze wspólnym kolędowaniem rodzin.
Są organizowane oddolnie
przez mieszkańców miast,
przy patronacie miejscowych
biskupów i władz miast.
Kinga Szarlej, kl. III
dzie
podawano
ciasto
z migdałem. Ten, kto go odnalazł
w swoim kawałku, zostawał
„królem migdałowym”.
Od XVIII wieku upo- W numerze:
wszechnił się także zwyczaj
2-3
święcenia kredy. Po wizycie * JASEŁKA
*
NOWY
ROK
W
AZJI
4
księdza na drzwiach domów
5-7
katolików pisano C†M†B lub * NIENAZWANE UCZUCIA
*
MOJE
HOBBY
9
K+M+B oraz datę bieżącego
10
roku (Christus Mansionem * MUZYKA
I URODA
11
Benedicat - Niech Chrystus ** MODA
KUCHENNY
ZAKĄTEK
12
błogosławi temu domowi). * RECENZJE FILMÓW
13-15
Dziś jednak skrót ten odczy- * RECENZJE - MADAME 16-17
tywany jest jako imiona * KRÓLESTWO MATEMATYKI 18
Trzech Króli: Kacper, Mel- * SPORT WIEŚCI
19
chior i Baltazar.
* ENGLISH NEWSPAPER
20-27
W dzisiejszych cza- * DEUTSCHE ZEITUNG
28-30
sach 6 stycznia na ulice na- * SZKOLNA GALERIA
31
szych miast i wsi wychodzą * KĄCIK LITERACKI
32-33
kolędnicy w strojach Trzech * ROZMAITOŚCI
34
2
ZWYCZAJE I TRADYCJA
JEDYNKA 5/01/2016
JASEŁKA BOŻONARODZENIOWE
17 stycznia 2016 roku w sali widowiskowej Babiogórskiego Centrum Kultury o godz.
15.00 zostały wystawione Jasełka Bożonarodzeniowe wyreżyserowane przez panią Joan­
nę Pacygę i panią Katarzynę Wilczyńską. Po raz kolejny uczniowie i nauczyciele Zespołu
Szkół w Zawoi Centrum zmierzyli się z trudnym zadaniem przedstawienia cudu Bożego
Narodzenia i jak co roku ... nie zawiedli nikogo!
Spektakl rozpoczął się uroczystym przywitaniem gości i podziękowaniami ze strony
organizatorów za wsparcie okazane podczas przygotowań. Następnie na scenę wkroczyli
narratorzy, którzy w roli kupców
zapowiadali poszczególne sceny.
Później na deskach aktorzy odegrali ogłoszenie dobrej nowiny
przez aniołów. W kolejnej scenie
widzowie mogli zaobserwować
wyścig królów i pastuszków, którzy rywalizowali
o pierwszeństwo
adoracji przy szopce. Pokłócili się do
tego stopnia, że
aniołowie musieli
rozsądzać
spór.
Jednak po chwili
wszyscy uspokoili
się i złożyli hołd
Jezusowi Chrystusowi, którego tuliła
Maryja. Wszyscy zobowiązali się
do pomocy i strzeżenia Syna Bożego przed siłami zła. W trzeciej
scenie każdy poczuł na sobie gęsią skórkę, gdyż po odsłonięciu
kurtyny pojawiły się diabły: Lucyfer, jego żona i ich pomocnicy.
Knuli zgładzenie Jezusa na tle
czerwonych płomieni. Później
nastąpiła krótka bitwa aniołków
z niegrzecznymi chłopcami, którzy dręczyli sługę Bożego, rzucając w niego śnieżkami. Następnie
na scenie ukazał się pałac Heroda, w którym król został oma-
miony przez diabła i dlatego
wydał straszliwy rozkaz zgładzenia niewinnych niemowląt.
Wszystko poszłoby w tym kierunku, gdyby spisku nie podsłuchała Jagna – służąca Heroda.
Przerażona kobieta pobiegła
ostrzec Maryję i Józefa. Toteż
chwilę później mogliśmy zobaczyć, jak Jagna rozmawia z rodzicami Jezusa. Następnie do
szopki przyszedł hetman, który
miał zgładzić Chrystusa, jednak
dzielni pastuszkowie obronili Pana i rozbroili wojownika. Jedną
z końcowych scen było zabicie
Heroda, w którym uczestniczyły
diabły i Śmierć.
Na koniec aktorzy złożyli
życzenia widzom, a chór, który
przez cały czas towarzyszył Jasełkom, odśpiewał ostatnią kolędę „Bóg się rodzi”. Cały zespół
został nagrodzony gromkimi brawami, które nie ustawały przez
długi czas. Jako ostatni mikrofon
przejęli przedstawiciele władzy,
stanu duchownego i szkoły.
Po udanym przedstawieniu pastuszkowie zbierali dobrowolne
datki do swoich kapeluszy, aktorzy zrobili zdjęcia, a chór nagrał
kolędy na płytę.
Oczywiście Jasełka nie odbyłyby się bez ogromnego zaangażowania uczniów, nauczycieli
i osób zajmujących się sprawami
charakteryzatorskimi i technicznymi - im także należą się
ogromne brawa. Tak samo na
uwagę zasługują osoby, które pokazały swoje umiejętności muzyczne. Jadwiga
Basiura zagrała na
skrzypcach kolędę „Cicha noc”, wprowadzając
zebranych w niezwykły
nastrój cudownej nocy.
Artur Dudoń wykonał
kolędę „Przybieżeli do
Betlejem” na keyboardzie. Amelia Madej towarzyszyła Jezuskowi,
grając na flecie „kołysankę”
„Lulajże Jezuniu”.
Bardzo się cieszę, że po
raz kolejny mogliśmy uczestniczyć w tak ciekawym przedsięwzięciu i być źródłem radości
i uśmiechu na twarzach ludzi.
Jest to niesamowite uczucie i na
pewno każdy, kto brał udział
w tych Jasełkach, się ze mną
zgodzi. Mam nadzieję, że za rok
uczniowie i nauczyciele znów
nas zachwycą.
Kinga Szarlej, kl. III
3
ZWYCZAJE I TRADYCJA
JEDYNKA 5/01/2016
JASEŁKA W OBIEKTYWIE APARATU
4
JEDYNKA 5/01/2016
ZWYCZAJE I TRADYCJA
NOWY ROK W AZJI
Azja to kontynent, który zadziwia wieloma zwyczajami, piękną kulturą, niesamowitymi
pejzażami. Osobiście jestem nim zafascynowana. Nowy Rok to szczególne wydarzenie
dla wielu kultur. Jak Azjaci obchodzą ten szczególny czas?
Japończycy Nowy Rok nazywają
Oshogatsu. Święta trwają od 1 do 3
stycznia. Mieszkańcy Japonii spędzają ten czas w gronie rodziny,
znajomych. Podsumowują miony
rok. Wszystkie zaległe sprawy, kłótnie muszą zostać uregulowane, by
zacząć wszystko od nowa. Wieczór
sylwestrowy (obchodzony 31 grudnia), czyli omisoka spędza się w domu z najbliższymi. Gdy wybija
północ, Japończycy gromadzą się
w świątyniach buddyjskich, gdzie
rozlega się dźwięk
108
uderzeń
dzwonów (joya-no
kane).
Według
tamtejszych wierzeń owe uderzenia
uwalniają
człowieka od 108
pragnień, które
dręczą jego duszę.
Nazajutrz Japończycy składają
sobie życzenia.
Dzieci otrzymują od rodziców małe,
ślicznie zapakowane prezenciki, otoshidama, w których kryje się niewielka suma pieniędzy. Rodziny
spożywają tradycyjne noworoczne
potrawy. Mieszkańcy Kraju Kwitnącej Wiśni są głęboko przekonani, że
pierwszy dzień roku jest wyznacznikiem na całe kolejne 12 miesięcy,
dlatego dbają o to, aby gościły wyłącznie pozytywne emocje. Oczywiście krewni otrzymują kartki
z życzeniami. Kartka zakupiona na
poczcie posiada specjalny numer,
który bierze udział w loterii. Można
wygrać nawet 10 tysięcy jenów,
czyli ponad 300 złotych.
Chiny to wspaniały kraj z głęboko zakorzenionymi tradycjami.
Chiński Nowy Rok to Święto Wiosny. Chińczycy świętują przez piętnaście dni. Święto przypada między
końcem stycznia a końcem lutego.
Pierwsze trzy dni są wolne od pracy.
O świcie Nowego Roku gospodarz
domu zdejmuje znad drzwi obrazki
nianhua. W tym szczególnym dniu
składa się ofiary bogom, a także od-
bywa się wspólne świętowanie na
ulicach miast. Muzyka, fajerwerki,
tradycyjne tańce lwów to dowód, że
Chińczycy przykładają wagę do tego
ważnego dla nich w życiu momentu.
Najważniejszy element, który jest
kuliminacją całej zabawy to korowód kilkudziesięciu osób niosących
wyobrażenie smoka. Nazajutrz sklepy pustoszeją. Mieszkańcy Kraju
Środka wyjeżdżają do krewnych.
Obchody kończy Święto Latarni.
Według indyjskiej tradycji nowy
rok rozpoczyna się w okresie święta
Diwali. W Indiach jest witany na
przełomie marca i kwietnia. Moment witania zbliżającego się roku
zależy od wyznawanej religii. Muzułmanie czynią to końcem grudnia,
a buddyści kilka tygodni później.
Zgodnie z tradycją buddyzmu tybetańskiego nowy rok nadchodzi dopiero w lutym. 31 grudnia jest
świętowany przez chrześcijan zamieszkujących Indie bądź ludzi,
którzy pozostają pod wpływem kultury europejskiej. W noc, gdy następuje hinduski
Nowy
Rok,
wszystkie domy
rozświetlają się
blaskiem świec,
lampek oliwnych. Symbolizuje
to
zwycięstwo
światła
nad
ciemnością. Zaprasza boginię
Lakszmi
do
każdej z posiadłości. Tego dnia rodziny wspólnie
spędzają czas, jedzą, obdarowują się
prezentami. W ubiegłym roku Diwali wydarzyło się w październiku.
Mam nadzieję, że przybliżyłam
Wam niesamowitą kulturę krajów
położonych na kontynencie azjatyckim. Muszę przyznać, że podczas
wyszukiwania wiadomości miałam
wiele radości. Strony, z których korzystałam to radhevega.pl, japoland.pl oraz z wikipedii.
Agnieszka Malczyk, kl. III
5
NASZE SUKCESY
JEDYNKA 5/01/2016
W LABIRYNCIE NIENAZWANYCH UCZUĆ
Miron Białoszewski powiedział: "W moim przekonaniu wyrażanie nienazwanych uczuć
jest celem poezji". Cel ten znakomicie osiągnęła Sabina Chowaniak, uczennica kl. III na­
szego gimnazjum, zdobywając II miejsce w IX edycji Powiatowego Konkursu Poetyckiego
"Nienazwane uczucia", który został zorganizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcą­
cych w Suchej Beskidzkiej i Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej. Wzięli w nim
udział także następujący uczniowie Gimnazjum nr 1 im. Franciszka Krysty w Zawoi
Centrum: Karolina Kostyra (kl. III), Karolina Gancarczyk (kl. III), Kinga Szarlej (kl. III). GRA­
TULUJEMY!
14 stycznia 2016 r. wraz
z panią Katarzyną Wilczyńską
miałam okazję uczestniczyć w finale IX edycji Powiatowego
Konkursu Poetyckiego ,,Nienazwane uczucia", którego głównym celem jest promocja poezji
i kultury słowa. Prace, które
wpłynęły na konkurs, oceniło
wcześniej jury pracujące w składzie: mgr Izabela Korzec, dr Anna Szczerba, mgr Jolanta Żmija.
Cała uroczystość miała rozpocząć
się o godzinie 12:45 w Liceum
Ogólnokształcącym im. Marii
Skłodowskiej - Curie w Suchej
Beskidzkiej.
Na miejsce przyjechałyśmy
jako pierwsze. Na szczęście przy
wejściu spotkałyśmy panią woźną. Gdyby nie jej pomoc, na pewno zgubiłybyśmy się w labiryncie
schodów i korytarzy. Dosyć długo czekałyśmy przed salą, w któ-
rej
miało
odbyć
się
rozstrzygnięcie konkursu, zanim
przybyli kolejni uczestnicy i nareszcie zostałyśmy wpuszczone.
W sali czekało na nas kilka stolików, tak że każdy uczestnik wraz
z opiekunem mógł zająć jeden
z nich. Jeden ze stołów został po
brzegi wypełniony nagrodami.
Dla laureatów przygotowano dyplomy uczestnictwa w konkursie
oraz bony do sieci księgarń Empik o wartościach odpowiadających kwotom: za zajęcie
I miejsca - 100 zł, za zdobycie
II miejsca - 75 zł, a za uplasowanie się na III miejscu - 50 zł. Natomiast opiekunom zostały
wręczone podziękowania oraz
czekoladki.
Na powitanie odbył się
mały koncert. Przygrywający na
gitarze Kacper Krzysztań i śpiewająca Sabina Ruszkiewicz wy-
konali utwór „Think out loud”
Eda Sheerana. Następnie przyszła kolej na rozdanie nagród.
Były one wręczane przez wicestarostę pana Zbigniewa Hutniczaka oraz dyrektora liceum pana Jana Zadorę. Po tej przyjemnej dla uczestników części
przyszedł czas na zdjęcia grupowe. Robienie ich trwało bardzo
długo. Nie do końca wiedzieliśmy, do którego obiektywu się
uśmiechać, ponieważ było aż
czterech fotografów. Kiedy nareszcie już każdy z nich był usatysfakcjonowany
swoim
zdjęciem, mogliśmy powrócić na
swoje miejsca. Potem na środek
sali weszli czterej laureaci licznych konkursów recytatorskich,
aby w profesjonalny sposób odczytać prace wszystkich zwycięzców.
6
NASZE SUKCESY
JEDYNKA 5/01/2016
W LABIRYNCIE NIENAZWANYCH UCZUĆ
Na zakończenie uroczystości ponownie wystąpili uczniowie
- duet Sabiny i Kacpra wykonał
piosenkę „Tears in heaven” Erica
Claptona. Doskonałym zwieńczeniem przedsięwzięcia był solowy
występ Kacpra Schnetzera, który
grając na pianinie, poruszył
swym wykonaniem wszystkich
obecnych w sali.
Bardzo się cieszę, że mogłam uczestniczyć w tym wydarzeniu. Był to niezwykle ciekawy
sposób podsumowania tego konkursu. Mam nadzieję, że w przyszłym - roku już w innej szkole będę miała okazję wziąć udział
w tym konkursie i być może po
raz kolejny zostać jego laureatką.
Szczczegółowe wyniki konkur­
su "Nienazwane uczucia"
W kategorii: szkoły ponadgimnazjalne nagrody otrzymali:
W kategorii: szkoły gimnazjalne I miejsce – Agnieszka Jankowska
nagrody otrzymali:
– Liceum Ogólnokształcące im.
Marii Skłodowskiej – Curie
I miejsce – Zofia Kalemba – Ze- w Suchej Beskidzkiej;
spół Szkół Gimnazjum im. St. II miejsce - Marek Wróbel - ZeCzartoryskiego w Makowie Pod- spół Szkół im. W. Goetla w Suhalańskim
chej Beskidzkiej;
II miejsce – Sabina Chowaniak III miejsce – Krzysztof Kleszcz ­ Zespół Szkół w Zawoi Cen- Zespół Szkół im. W. Goetla
trum; Gimnazjum nr 1 im. Fran- w Suchej Beskidzkiej;
ciszka Krysty w Zawoi,
III miejsce ex aequo– Magdalena
III miejsce – Karolina Bury - Mika – Liceum OgólnokształcąGimnazjum nr 1 w Stryszawie ce im. M. Skłodowskiej – Curie
im. T. Kościuszki;
w Suchej Beskidzkiej
III miejsce ex aequo – Joanna Wyróżnienie – Grzegorz Kobiela
Krowicka - Gimnazjum im. Jana – Zespół Szkół im. W. Goetla
Pawła II w Suchej Beskidzkiej.
w Suchej Beskidzkiej
Sabina Chowaniak, kl. III Wyróżnienie – Jakub Brzozow- Wyróżnienie – Marlena Wajdzik
ski - Gimnazjum nr 1 w Strysza- - Liceum Ogólnokształcące im.
wie im T. Kościuszki
Marii Skłodowskiej – Curie
w Suchej Beskidzkiej
W kategorii: dorośli nagrodę
otrzymał:
Kazimierz Surzyn - wyróżnienie
7
NASZE SUKCESY
JEDYNKA 5/01/2016
W LABIRYNCIE NIENAZWANYCH UCZUĆ
Zapraszamy do lektury wierszy Sabiny Chowa­
niak, które zyskały uznanie jury Powiatowego
Konkursu Poetyckiego "Nienazwane uczucia".
***
Widzę w oddali zarysy postaci
Chcę podbiec
Chcę dotknąć
I biegnę
I czuję
I widzę
Próbuję
Wyciągam rękę chcąc schwytać niebo
Skacząc wydrążam dziury w ziemi
Już jestem blisko
Już czuję zapach
Już chcę Cię dotknąć
Już prawie dotykam
Lecz ty uciekasz
Chcąc umknąć
Chcąc odejść
Chcąc schować się przed moim obliczem
A ja zostaję
Stojąc i patrząc
nie wiedząc dlaczego
SAMOTNOŚĆ
Siedzę na ławce
Nie ma nikogo
Czuję nieczułość
Czym jestem
Kim jestem
Nikim
Niczym
Definicja samotności płynie w mych żyłach
Nie czuję bliskości
Chcę ją poczuć
Choć raz
Jeden jedyny
Nie mi to pisane
Pozostaje nadzieja
Może kiedyś....
PRZEMIJANIE
Spójrz w lustro
Pomyśl
Gdzie zmierza twe życie?
Czy w prawo
Czy w lewo
Odpowiedz lecz skrycie
Zwolnij nie uciekaj
Przystań na chwilkę
Odpocznij poczekaj
Przemyśl...
Wszyscy gdzieś zmierzamy
Nie zawsze pamiętamy
Tym co było musisz żyć!
Ale nie tylko
Spójrz w przeszłość
I przyszłość
I wykrzycz to głośno
Nikt nie chce z nas odejść
Cóż taka kolej rzeczy
Więc przestań stać w miejscu
Wznieś głowę ku górze
Bo wszyscy odejdziemy
Nie każdy to pojmie
Bo tylko wielcy ludzie
Zrozumieją słowo
Przemijanie...
8
Z ŻYCIA SZKOŁY
JEDYNKA 5/01/2016
ZWYCIĘZCY WYŁONIENI
Kolejna inicjatywa Samorządu Uczniowskiego szkoły podstawowej dobiegła końca ­ cho­
dzi o konkurs na kartkę i ozdobę świąteczną. Mamy nadzieję, że nabywcy i obdarowani
upominkami wykonanymi przez naszych uczniów ucieszyli się z nich. Czas ogłosić listę
laureatów konkursu. Wasza pomysłowość, talent, cierpliwość i precyzja, którymi musieli­
ście się wykazać, zawsze nas zdumiewają. Może nawet pojawia się odrobina zazdrości?
Życzymy wam podobnej kreatywności w następnej edycji konkursu, a pani Annie Hyli ­
Hudyce samopzaparcia i siły w kontynuowaniu tej miłej tradycji!!!
WYNIKI KONKURSU NA KARTKĘ I
OZDOBĘ ŚWIĄTECZNĄ
SZKOŁA PODSTAWOWA
KARTKI:
I MIEJSCE – Bartłomiej Galus
II MIEJSCE – Michał Sałaciak
III MIEJSCE – Karolina Czaja
OZDOB Y:
I MIEJSCE – Gabriela Macholnik
II MIEJSCE – Ewelina Hutniczak, Maria Woźniak
III MIEJSCE – Aleksandra Liszka
WYRÓŻNIENIA: Amelia Kudzia, Natalia Smyrak,
Małgorzata Iciek, Karolina Czaja
GIMNAZJUM
KARTKI:
I MIEJSCE – Aleksandra Dyrcz
II MIEJSCE – Patrycja Matyja
III MIEJSCE – Alicja Pająk
OZDOB Y:
I MIEJSCE – Jadwiga Basiura
II MIEJSCE – Anna Mętel
ZWYCIĘZCOM GRATULUJEMY!
Opiekun Samorządu myśli nad nagrodami.
mgr Anna Hyla-Hudyka
9
HOBBY
JEDYNKA 5/01/2016
SIATKÓWKA ­ MOJE HOBBY
Jest to gra zespołowa, w której zawodnicy przeciwnych drużyn nie mają ze sobą
bezpośredniego kontaktu. Grają oni bowiem po dwóch przeciwległych stronach siatki. Ich
zadaniem jest umieszczenie piłki w polu przeciwnika, mając do dyspozycji 3 odbicia piłki
rękoma.
Moja przygoda z siatkówką rozpoczęła się prawie cztery
lata temu, gdy dowiedziałam się,
że powstaje sekcja siatkówki
w Zawoi. Wcześniej niezbyt
mnie ona interesowała.
Po roku trenowania w Klubie Orlika Wilki Zawoja bardzo
polubiłam grę w siatkę. Wtedy
zaczęłam śledzić osiągnięcia polskich reprezentantów grających
w tę dyscyplinę. Z miesiąca na
miesiąc coraz bardziej lubiłam
chodzić na treningi i coraz większą radość mi to sprawiało. Był to
dla mnie też taki odpoczynek od
nauki, obowiązków, a także fajny
sposób na aktywne spędzanie
wolnego czasu.
Od dwóch lat wraz z resztą
drużyny bierzemy udział w turniejach ligowych, gdzie panuje
bardzo przyjazna atmosfera.
Udział w tego typu zawodach daje nam dużą radość i wiele satysfakcji. Każdemu polecam
spróbować zagrać w tę dyscyplinę sportu, ponieważ uważam, że
naprawdę lepiej spędzić wolny
czas aktywnie, niż siedzieć przed
komputerem.
cja kończy się punktem. Zasadą
Klaudia Hutniczak, kl III jest, że piłkę zagrywa drużyna
zdobywająca punkt. Set wygrywa
Zasady gry w piłkę siatkową
drużyna, która zdobędzie 25
B oisko:
punktów, chyba, że wynik wynoMecze rozgrywane są w hali na si 24-24, wtedy gra się do zdobyboisku o wymiarach 18 x 9 me- cia przewagi dwóch punktów
trów oraz strefie wolnej o szero- przez jedną z drużyn. Specjalkości przynajmniej 3 metrów nym setem jest tzw. „tie break”,
wokół boiska właściwego. Ponad który kończy się po zdobyciu
boiskiem nie mogą znajdować się piętnastego punktu. Zespół wyżadne konstrukcje na wysokości grywa mecz, jeżeli wygra 3 sety.
mniejszej niż 7 metrów. Linie bo- W przypadku wyniku 2-2 w seiska mają szerokość 5 cm i mu- tach, rozgrywany jest wspomniasza kontrastować z powierzchnią ny tie break. Zawodnicy muszą
boiska. Linie oddzielają pole gry zajmować określone na boisku
od strefy wolnej. Wyróżnia się li- pozycje. Trzech z nich znajduje
nie środkową dzielącą boisko na się w linii obrony, a trzech w linii
dwie równe części oraz linie ata- ataku. Zawodnik z linii obrony
ku – 3 metry od linii środkowej. musi znajdować się dalej od siatSiatka zawieszona jest na dwóch ki niż jego odpowiednik z linii
słupkach przez środek boiska. Jej ataku. Podczas przejęcia zagrywwysokość wynosi 2,43 metra dla ki następuję rotacja zawodników,
mężczyzn oraz 2,24 metra dla czyli ich przesunięcie o 1 pozykobiet.
cję w lewo. Każdy zespół może
Zawodnicy:
dokonać 6 zmian w secie.
Każda drużyna składa się z 12
Libero:
zawodników, wśród których wy- Jest to specjalny zawodnik linii
znaczony musi być kapitan oraz obrony. Ma on szczególne prawa.
zawodnik Libero. Wszyscy za- Może on zastąpić każdego zawodnicy noszą ten sam strój, wodnika linii obrony. Nie może
w tych samych kolorach i ozna- on atakować z żadnego miejsca
czeniach, ale innych numerach. ani blokować. Zmiany Libero
Kontrastowy strój nosi tylko Li- z innymi zawodnikami nie jest
bero.
zaliczane do zmian regulaminoS truktura gry:
wych. W razie kontuzji zawodPunkt zdobywa zespół, który nik ten zastępowany jest na stałe
umieści piłkę w polu przeciwni- przez innego zawodnika wyznaka, przeciwnik popełni błąd lub czonego na stałe jako nowy Ligry zespół przeciwny zostanie bero.
ukarany ostrzeżeniem. Każda ak-
10
MUZYKA
JEDYNKA 5/01/2016
LISTA KONCERTÓW 2016
Ellie Goulding w Warszawie na Torwarze. Artystka przyjedzie promować swoją trzecią
studyjną płytę, która ukaże się 6 listopada 2015 roku. Na pewno w trakcie koncertu usłyszymy przebój “On My Mind”.
02.02.2016: Imagine Dragons w Atlas Arenie w
Łodzi wystąpią twórcy hitów "Radioactive", "Demons" oraz "On Top of The World". Amerykański
zespół przyjedzie do naszego kraju, by promować
swój ostatni album "Smoke + Mirrors".
05.02.2016: Jain w Polsce zagra swój pierwszy
koncert, na którym będzie promowała debiutancką
płytę. Koncert autorki hitu “Come “odbędzie się w
warszawskiej Fabryce Trzciny.
13.02.2016: Disclosure na warszawskim Torwarze.
Ich krążek "Caracal" jest pełen potencjalnych hitów. Jednym z nich jest numer, w którym gościnnie
pojawia się Sam Smith.
28.02.2016: Hurts w Poznaniu w Hali MTP2 pojawią się gwiazdy ESKA Music Awards 2015! Theo
Hutchcraft i Adam Anderson przyjadą do naszego
kraju z promocją trzeciego studyjnego krążka "Surrender", który zawiera hit "Some Kind of Heaven"
oraz utwory "Rolling Stone", "Slow" i "Lights".
15.03.2016: Years and Years na warszawskim Tor23.01.2016:
warze! Twórcy przeboju "King" przyjadą do naszego kraju z promocją debiutanckiego albumu
"Communion".
18.03.2016: Macklamore i Ryan Lewis w Atlas
Arenie w Łodzi!
30.04.2016: Adam Lambert w Polsce - zaśpiewa w
Warszawie w hali Torwar na swoim jedynym koncercie w Polsce. Przypomnijmy, że będzie to druga
wizyta Adama Lamberta - w sierpniu 2015 dał koncert na ESKA Music Awards, odbierając nagrodę
dla najlepszego artysty zagranicznego.
15.07.2016: Avicii na Stadionie Energa Gdańsk.
Pierwszy koncert w naszym kraju twórcy hitów:
“Addicted To You”, “Wake Me Up”, czy m.in. “Levels”!
06.08.2016: Rihanna na Stadionie Narodowym w
ramach trasy ANTI World Tour! To piąty koncert
Rihanny w Polsce!
11.11.2016: Justin Bieber na Tauron Arena w Krakowie w ramach trasy Purpose World Tour. Usłyszymy takie hity, jak :”What Do You Mean”,
„Children”, „Love Yourself” czy „Sorry”!
Karolina Kostyra, kl. III
11
MODA I URODA
JEDYNKA 5/01/2016
CZAS NA MODĘ!
Ja nie mam co na siebie włożyć! Która z was nie wydała takiego okrzyku, stojąc
przed lustrem i próbując wybrać jakieś ubranie na ważne dla was spotkanie? Tym razem
podpowiadamy, w jaki sposób dobrać ciekawą stylizację i co aktualnie jest najmodniej­
sze.
danych i najgorętszych dodatków
tego sezonu. Gwiazdy z wielkim
upodobaniem noszą takie pompony nie tylko doczepione do
czapek i butów, lecz także do
wszelakich modeli torebek. Co
ciekawe, trend ten utrzymuje się
w modzie już drugi sezon z rzędu.
Malutkie puzderko idealne na
wielkie wyjście
W obecnym sezonie dominują puzderka z zabawnymi akcentami
nadrukiem
z kreskówki, ozdobione emotikonami lub motywami kart do gry!
Trendy spodnie
Choć jej krój wydaje się być niczym nieskomplikowany, to jednak do wyboru mamy naprawdę
Te najlepiej zestawiać dla kontrastu z elegancką garderobą, np. piżamowym garniturem. Puzderka
także dają możliwość dużej
i swobodnej zabawy całą stylizacją.
szeroką ofertę różnorodnych fasonów i krojów tychże spódnic.
Nie ma jednak co ukrywać, że
najpopularniejsza wciąż pozostaSpodnie z dziurami są
je ta czarna.
modne już od kilku sezonów.
W zeszłym roku triumfy święciły
Modne pompony
poszarpane boyfriendy, natomiast
obecnie najmodniejsze są dopasowane rurki z przecięciami na
kolanach. Na pierwszy rzut oka
Ołówkowa spódnica na każdą
dziura jest niewidoczna, ale kieokazję!
dy siadasz lub idziesz, odsłania
Fason spódnicy ołówkowej
kolana.
pojawił się na wybiegach już na
początku XX wieku. Co ciekawe,
Aleksandra Iciek,
był to ukochany strój Marylin
Futrzane pompony to
Alicja Pająk, kl. Ia
Monroe. Klasykiem jest fason do obecnie jedne z najbardziej pożąkolan o podwyższonym stanie.
W kratkę
Krata powraca na wybiegi
każdej jesieni i zimy. Świetnie,
bo wzór ten pasuje każdemu.
W tym sezonie szkocki tartan,
kratka Tattersall, pepitka, krata
glencheck zagościły na płaszczach, żakietach, spódnicach, sukienkach, a nawet ... butach!
12
JEDYNKA 5/01/2016
KUCHENNY ZAKĄTEK
SMACZNIE I ZDROWO
Muffiny owsiane z malinami
Składniki:
- 300 g mąki + 2 łyżeczki proszku do
pieczenia,
- 1 łyżeczka sody oczyszczonej,
- 80 g cukru trzcinowego demerara,
- 50 g płatków owsianych,
- 280 ml półtłustego mleka,
- 2 jajka,
- 60 g oliwy z oliwek light,
- 200 g malin.
Sernik na zimno
Składniki:
- płatki NESTLÉ FITNESS - 1 łyżka na
szklankę,
- 1 50 ml jogurtu naturalnego o niskiej
zawartości tłuszczu,
- 50 g kremowego serka,
- 2 łyżeczki drobnego cukru do
wypieków,
- esencja waniliowa,
- 1 00 g truskawek,
- 1 0 g cukru pudru.
Sposób przygotowania:
Rozgrzej piekarnik do 1 80°C. Zmieszaj
suche składniki: mąkę, proszek do
pieczenia, sodę, płatki owsiane i cukier.
W drugim naczyniu roztrzep jajka z
mlekiem i oliwą z oliwek. Zrób
zagłębienie w suchej mieszance i wlej
płynne składniki, dorzuć maliny.
Wymieszaj, ale niezbyt dokładnie.
Umieść 1 2 papilotek w blasze do
muffinów i wypełnij je w 2/3 ciastem,
posypując na wierzchu płatkami
owsianymi. Piecz 25-30 minut. Ostudź
przed podaniem.
Sposób przygotowania:
Rozdrobnij płatki NESTLÉ FITNESS.
Ugnieć je na dnie 2 niewysokich
szklanek. Zmieszaj jogurt, serek, drobny
cukier i esencję waniliową. Masę
rozdziel na dwie szklanki. Pokrój
truskawki w plasterki i połóż na
wierzchu mieszanki jogurtowej. Schłodź
w lodówce. Przed podaniem posyp
cukrem pudrem.
Marta Pająk, kl. Ia
13
WARTO OBEJRZEĆ
JEDYNKA 5/01/2016
„ALVIN I WIEWIÓRKI: WIELKA WYPRAWA”
„Alvin i wiewiórki: Wielka
wyprawa” to amerykański film
animowany z 2015 roku w reżyserii Walta Beckera. Jest sequelem filmu „Alvin i wiewiórki”
(2007 r.), oraz prequelem „Alvin
i wiewiórki 2” (2009 r.) i „Alvin
i wiewiórki 3” (2011 r.). Amerykańska premiera odbyła się 18
grudnia 2015 roku, natomiast
polska 22 stycznia 2016 roku.
Produkcja zdobyła 3 nominacje
do Złotych Malin w kategorii:
Najgorsza aktorka drugoplanowa
(Kaley Cuoco), Najgorszy aktor
drugoplanowy (Jason Lee), Naj-
branki - Miles (Josh Green).
Gnębi on małych bohaterów. Gdy
Alvin (Justin Long), Szymon
(Matthew Gray Gubler) i Teodor
(Jesse McCartney) odkrywają zamiary Dave'a względem swojej
dziewczyny postanawiają zrobić
wszystko, aby zapobiec zaręczynom. W czasie tytułowej wyprawy dojdzie do wielu sytuacji,
które zbliżą do siebie wiewiórki
i Miles'a.
Na pochwałę zasługuję scenografia wykonana przez: Franka
Galline, Richarda Hollanda
i Paula Kelly. Wraz z kostiumami
przygotowanymi przez Mary
Claire Hannan idealnie się dopełniały. Dynamikę w filmie nadawała muzyka, za którą
odpowiadał Mark Mothersbaugh.
Według mnie film jest dobry,
ale nie może konkurować z poprzednimi częściami. Produkcja
nadaje się na rodzinny wypad do
kina. Na ekranie cały czas coś się
dzieje. Żarty i gagi rozśmieszą
nie tylko dzieci, ale i starszych
gorszy remake lub sequel. Za widzów. Chętnie zobaczyłabym
scenariusz odpowiadają Randi go jeszcze raz. Całość oceniam
Mayem Singer i Adam Sztykiel. na 6/10.
Lasa Dominika, kl. II
Film rozpoczyna się na zorganizowanej przez wiewiórki imprezie, która niestety wymyka
się spod kontroli. Jest to dopiero przedsmak całej akcji.
Czas coraz bardziej odznacza
się na opiekunie i menadżerze
zespołu. Dave (Jason Lee)
zmęczony swoją pracą pragnie się ustabilizować. Coraz
poważniej traktuje swój związek z Samantą (Kimberly
Williams-Paisley). Jedyną
przeszkodą jest syn jego wy-
14
WARTO OBEJRZEĆ
JEDYNKA 5/01/2016
„WŁADCA PIERŚCIENI: POWRÓT KRÓLA”
Powieść
fantastycznoprzygodowa pt. „Władca Pierścieni” autorstwa J.R.R. Tolkiena, tak jak jej poprzedniczki,
odniosła wielki sukces. Również
jak wcześniejsze części została
sfilmowana przez Petera Jacksona w 2003 roku. Scenariusz do
filmu napisali Frances Walsh,
Philippa Boyens i sam Peter
Jackson.
W głównych rolach znów
możemy podziwiać Elijaha Wooda (Frodo), Iana McKellena
(Gandalf), Viggo’a Morgesterna
(Aragorn), Orlando Blooma (Legolas), Seana Astina (Sam), Johna Rhys-Daviesa (Gimli),
Dominica Monaghama (Merry),
i Billy’ego Boyda (Pippin). Nie
mogło zabraknąć również Andy’ego Serkisa, który gra niezastąpionego Golluma.
Trzeba przyznać, że
wszystkie elementy filmu zostały
wykonane przez zawodowców.
Przede wszystkim scenografia,
stworzona przez Granta Majora,
zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Realistyczne grody i zamki
urzekały swym pięknem w każdej scenie, a Rivendell - siedziba
elfów wyglądała niczym rajski
ogród. To samo mogę powiedzieć
o kostiumach przygotowanych
przez Ngila’ę Dickson, które wymagały dużo ciężkiej, ale jakże
owocnej w efekcie pracy. Na
pewno ogromne brawa należą się
Howardowi Shore’owi za skomponowanie wspaniałej muzyki,
dzięki
której
możemy mocniej
wczuć się w akcję ekranizacji.
Przyjazne dla
ucha dźwięki
charakteryzują
się interesującym i tajemniczym
brzmieniem. Natomiast doskonałą pracą może
pochwalić się
również Andrew
Lesnie, który
wykonał zdjęcia
do filmu.
„Władca
Pierścieni: Powrót Króla” to
kontynuacja
przygód dziejących się w Śród-
ziemiu. Opowiada o męczącej
podróży Froda do Mordoru wraz
z Gollumem, który - jak zwykle ma chrapkę na potężny pierścień.
W filmie pojawiają się również
wątki z bitwami, które nasi bohaterowie będą musieli stoczyć.
Twórcy nie zapomnieli też o rozstrzygnięciu losu dwojga kochanków: Arweny i Aragorna,
którzy staną przed trudnymi wyborami. „Władca Pierścieni” nigdy nie był monotonną i niezbyt
ciekawą powieścią historyczną.
Akcja jest dynamiczna i zaskakująca, czyli taka, jaka ma być.
Dzieło wciąga widza i pozwala
mu przeżyć niezapomnianą przygodę z hobbitami, elfami, ludźmi, czarodziejami, krasnoludami
i innymi bohaterami.
15
WARTO OBEJRZEĆ
JEDYNKA 5/01/2016
„WŁADCA PIERŚCIENI: POWRÓT KRÓLA”
Uważam, że aktorzy
odegrali swoje role po mistrzowsku. Peter Jackson
trafnie dobrał artystów, chociaż nie mógł mieć pewności, że się sprawdzą,
ponieważ część z nich nie
miała doświadczenia w tak
dużych produkcjach. A jednak! Wszyscy znakomicie
wczuli się w swoje postacie.
Są tak realistyczni, że przez
cały seans przeżywałam dokładnie to, co każdy z bohaterów.
Najbardziej
zachwycił mnie Orlando
Bloom, który świetnie
wczuł się w elfickiego księcia –
Legolasa.
Jak już wcześniej wspomniałam, film wyreżyserowany
przez Jacksona jest adaptacją
książki autorstwa J.R.R. Tolkiena. Pomimo przemieszczenia niektórych wydarzeń na potrzeby
ekranizacji nie różni się wiele od
oryginału. Dlatego też, jeżeli ktoś
niezbyt lubi czytać książki, śmiało może obejrzeć film.
Moim zdaniem „Władca
Pierścieni: Powrót Króla” to najlepszy film fantastyczno-przygodowy, jaki widziałam. Jest
ponadczasowy i na długo pozostanie w ludzkich umysłach, gdyż
poniekąd nawiązuje do baśni,
które w dzieciństwie czytała nam
mama. Gorąco namawiam do
obejrzenia tak wspaniałego arcydzieła oraz poprzednich jego
części. Zapewniam, że będzie to
niezapomniany wieczór.
Kinga Szarlej, kl. III
16
WARTO PRZECZYTAĆ
JEDYNKA 5/01/2016
MADAME ANTONIEGO LIBERY ARCYDZIEŁEM
WSPÓŁCZESNEJ LITERATURY POLSKIEJ
Książka pt. „Madame” jest
pierwszą powieścią absolwenta
Uniwersytetu Warszawskiego –
Antoniego Libery. Jak sam autor
pisze: „jest jego ironicznym portretem z czasów młodości”. Została uhonorowana Główną
Nagrodą w pierwszej edycji konkursu Wydawnictwa Znak,
w 1999 wyróżniono ją Nagrodą
im. Andrzeja Kijowskiego,
a w 2002 wybrano ją spośród 123
utworów zgłoszonych z całego
świata do finałowej siódemki
IMPAC Dublin Literary Award.
Została przetłumaczona na 20 języków.
Fabuła opowiada o chłopaku –
młodym dorosłym, który codziennie zmaga się z rutyną gimnazjalnego życia w latach
1966-1967. Główny bohater interesuje się językiem francuskim,
grą w szachy, wspinaczkami, ak-
torstwem, grą na
pianinie i ambitnymi lekturami. Peerelowska
rzeczywistość staje
się dla niego ciekawsza, gdy dyrektorką i nauczycielką
francuskiego w gimnazjum zostaje Madame la Directice.
Odtąd 33-letnia kobieta jest obiektem
fascynacji
młodzieńca. Kusi go jej
wyrafinowanie, intryguje obojętność,
zachwyca charakter.
Bohater pragnie poznać jej historię.
Pewnego dnia wyznacza sobie
zadanie, by odgadnąć tajemnice
„zimnej królowej śniegu” i rozpoczyna swoje śledztwo, wcielając się w znakomitego detektywa,
a im dłużej szuka odpowiedzi,
tym głębiej się w niej zakochuje.
Postacie w „Madame” są bardzo
zróżnicowane i oryginalne. Nie
są proste i pospolite, lecz wyróżniają się unikalnymi charakterami. Podczas czytania możemy
zauważyć, że autor niezwykle
dokładnie przemyślał swoich bohaterów. Zaprojektował ich
w każdym calu, a później swoje
pomysły przeniósł na papier
w taki sposób, że czytelnik może
poczuć z nimi więź.
Trzeba przyznać, że Antoni Libera w książce zawarł cały swój talent pisarski. Powieść przez
wielu uważana jest za arcydzie-
ło... I słusznie. Autor wykazał się
ogromną znajomością nie tylko
czasów PRL-u, lecz także licznych utworów literackich, np.
twórczości rodziny Schopenhauer. Jak mało kto potrafił połączyć
prostotę stylu z ciężkimi słowami
polskimi i językiem francuskim,
a także niemieckim. Na podziw
zasługują również niesamowicie
szczegółowe opisy sytuacji,
miejsc, postaci itd. Jednak największy zachwyt według mnie
wzbudzają konwersacje bohaterów. Są one niesamowicie inteligentne,
przemyślane
i wyszukane, po prostu mistrzowskie!
Uważam, że powieść Antoniego
Libery pt. „Madame” zasługuje
na uwagę wielu ludzi. Zdecydowanie mogę nazwać ją arcydziełem, gdyż w każdym calu jest
idealna. Być może większość
gimnazjalistów może zniechęcić
obszerność książki i styl, jakim
została napisana, lecz ja cieszę
się, że podjęłam wyzwanie i nie
poddałam się. Książka jest bardzo pouczająca i można się z niej
dowiedzieć wielu ciekawych i intrygujących rzeczy. Polecam każdemu, kto jest gotów zmierzyć
się z tak genialnym autorem jak
Antoni Libera!
Kinga Szarlej, kl. III
17
WARTO PRZECZYTAĆ
JEDYNKA 5/01/2016
„KTO PRZEŻYWA TAK MIŁOŚĆ? KTO ODCHODZI OD ZMYSŁÓW, SZALEJE,
CHCIAŁBY UMRZEĆ, GDY PAŁA AFEKTEM KU KOMUŚ? […]”
MADAME A. LIBERY W OCENIE WSPÓŁCZESNYCH NASTOLATKÓW
„Madame” Antoniego Libery to bardzo ‘głośna’ książka.
Czy posklejane kartki papieru
mogą być głośne? Owszem! Jeśli ktoś nie był zmuszony przeczytać jej w szkole, to na pewno
gdzieś kiedyś o niej usłyszał.
A to zobaczył księgarni na półce
oznaczonej dumną tabliczką ‘bestsellery’, a to czytając listę autorów
nominowanych
do
Międzynarodowej Nagrody Literackiej IMPAC (2002r.) lub po
prostu z polecenia innej osoby.
Ja należę do grona osób, które
pierwszego września, rozpoczynając kolejny, ostatni, rok nauki
w gimnazjum, zapisały nazwę
dzieła jako lekturę obowiązkową
w swoim zeszycie do języka polskiego. Mimo to nie żałuję czasu
spędzonego nad powieścią.
Narratorem „Madame” jest
uczeń jedenastej klasy gimnazjum, młodzieniec przed maturą,
dorastający słuchacz nielegalnego wówczas Radia Wolna Europa. Jego mentalność jest
kształtowana głównie przez sztukę – teatr, film, lektury i muzykę,
ale również wycieczki w Tatry
i rywalizacje w turniejach szachowych. Próbuje na różne sposoby, aby - w jego opinii - szare
i nudne życie szkolne nabrało kolorów. Zakłada zespół jazzowy,
zamierza utworzyć grupę teatralną. Tytułową bohaterką historii
jest „trzydziestoparoletnia, nader
przystojna niewiasta", nauczycielka francuskiego. Jako dyrektorka szkoły (posadę zyskała
prawdopodobnie poprzez wstąpienie do partii), ma plany jej reformowania,
które
sprowadzałyby się głównie do
zakładania klas z wykładowym
językiem francuskim. Ta niebywale ciekawa osoba stanowi
główny obiekt zainteresowania
uczniów, którzy prześcigają się
w domysłach na temat jej życia
osobistego. Zauroczony całą sylwetką Wiktorii (drugie imię dyrektorki) narrator, nie zachowuje
się tak samo - przeciwnie - zostawia w tyle spekulacje i postanawia odkryć całą prawdę. Tak
rozpoczyna się jego śledztwo…
Wszystkie wydarzenia rozgrywają się w latach 60. w Polsce w czasach ciężkich, szarych,
w których jedyną słuszną ideologią był komunizm, ale opowiadane są z perspektywy dziesięciu
lat później (jak wynika z adnotacji na końcu utworu, tekst został
skończony 10 września 1983 r.).
Poznajemy jedno z warszawskich
gimnazjów usytuowanych na Żoliborzu. Epizodycznie pojawia się
również Francja, autor w ten sposób powraca do korzeni nauczycielki francuskiego i jej rodziny.
Utwór ma cechy powieści politycznej i obyczajowej.
Niekwestionowanym atutem dzieła jest jego język – bogaty, żywy, pełen obcojęzycznych
wstawek (które przetłumaczono
na końcu publikacji) i odniesień
do klasyków literatury. Książkę
czyta się z przyjemnością i z podziwem dla stylu Libery.
Osią powieści jest historia fascynacji młodego chłopca dojrzałą
kobietą. Nie jest to raczej realistyczny obraz zauroczenia, a
fantazja dojrzałego mężczyzny
na temat tego, co może w takich
chwilach przeżywać nastolatek.
Dzięki temu historia nie jest tak
dziecinna, na jaką rysowałaby się
w dzisiejszych czasach, pokazana
jest w sposób liryczny i zagadkowy. Chłopiec wielbi swoją „Królową
Śniegu”
poprzez
odnajdywanie podobieństw i nawiązań do niej w wierszach,
książkach, nawet w sztukach teatralnych. Największą wartość
dzieła stanowi dla mnie właśnie
to, że jest ona wielowarstwowa,
można odnajdywać przeróżne
smaczki, a wątek niepoprawnego
romansu stanowi pretekst do
wielu dyskusji na temat sztuki,
literatury, mitologii i historii,
a także - co niezwykle ważne dla
młodszego pokolenia czytającego
książkę - ukazania realiów życia
w PRL-u.
Bardzo cieszę się, że taki
utwór powstał. Uważam, że to
jedna z lepszych współczesnych
powieści. Chyba nie jestem osamotniony w takowych osądach.
Już pozostawiając za sobą międzynarodowe nagrody i przetłumaczenie na ponad dwadzieścia
innych niż polski języków, romans podbił serca wymagających
czytelników w Polsce. Wszystkie
te misternie wykonane elementy
łączą się we wspaniałą całość,
tworzą książkę atrakcyjną, a jednocześnie bardzo prawdziwą
i przypominającą o tym, co było
kiedyś - słowem – arcydzieło!
„Kto przeżywa tak miłość? Kto
odchodzi od zmysłów, szaleje,
chciałby umrzeć, gdy pała afektem ku komuś? […]”
Kacper Pająk, kl. III
18
JEDYNKA 5/01/2016
W KRÓLESTWIE MATEMATYKI
Z ŻYCIA MATEMATYKÓW
Droga życiowa matematyków, nawet sławnych, nie zawsze była usłana różami. Za cesarza
rzymskiego Justyniana sama nazwa matematyk była synonimem złoczyńcy. W 529 roku wydał on nawet specjalny edykt przeciw matematykom. Nosił
on tytuł: „O matematykach, złoczyńcach i temu podobnych typach”, a było w nim wyraźnie napisane:
„Sztuka matematyczna jest zakazana przede
wszystkim”. Dziś matematyków nie traktuje się jak
złoczyńców, bo matematyka stała się powszechna
i ogromnie potrzebna, chociaż są tacy, którzy się
z tą tezą nie zgadzają.
Życie niektórych sławnych i podziwianych
matematyków jest otoczone legendami. Istnieją jednak zapisane przez historię fakty, które też zakrawają na legendy. Oto niektóre z nich.
Tales z Miletu
Archimedes
Król Syrakuz polecił mu sprawdzić, czy nie
został oszukany przez złotnika, u którego zamówił
koronę. Archimedes długo zastanawiał się nad rozwiązaniem tego problemu. Odkrywcza myśl błysnęła mu, gdy kąpał się w wannie. Był tak olśniony
tą myślą, że wyskoczył z wanny i pobiegł do króla,
krzycząc: „Heureka, heureka!” (Znalazłem, znalazłem!).
Blaise Pascal
Mając 16 lat, napisał rozprawę o przekrojach
stożka, wynalazł maszynę do obliczania sum, odkrył prawo rozchodzenia się ciśnienia w cieczy. Był
współtwórcą podstaw teorii prawdopodobieństwa,
a jego imieniem nazwano „trójkąt arytmetyczny”.
U schyłku życia pogrąża się w filozofii religijnej.
Zadziwił kapłanów egipskich tym, że zmie- Dla tych, którzy traktują matematykę jako do­
rzył wysokość piramidy i obliczył odległość od brą zabawę, pomagającą rozwijać myślenie:
brzegu płynących po morzu statków, posługując się
tylko laską oraz przepowiedział zaćmienie Słońca Istnieje taka starodawna gadka:
w 585 r p.n.e.
Na jarmark pod Kraków szła niewiast gromadka.
Pitagoras z Samos
Niewiast było siedem, ani jednej więcej.
Każda z niewiast niosła siedem koszów w ręce.
Nie puste były owych niewiast kosze,
w każdym było po siedem kokoszek.
Pod każdą kokoszką siedem jaj leżało.
A pod każdym jajkiem siedem piórek białych.
Ile razem było, powiedzcie mi proszę
niewiast, piór i jajek, koszy i kokoszek?
Nauczał w tzw. „Wielkiej Grecji”, w mieście
Krotonie w Italii. Uczniowie szkoły pitagorejskiej
nie mogli spożywać fasoli, nie mogli podnosić
upuszczonych przedmiotów, wierzyli w reinkarnację. Przed przyjęciem w grono uczniów musieli siedzieć za kotarą i przysłuchiwać się, jak mistrz
rozmawia, ale nie wolno było im zabrać głosu.
19
SPORTOWE WIEŚCI
JEDYNKA 5/01/2016
ŚWIATOWY TURNIEJ KWALIFIKACYJNY
SIATKARZY DO IGRZYSK OLIMPIJSKICH
W RIO DE JANEIRO
Damian Wojtaszek, Paweł Zatorski.
Trener: Stephane Antiga
Dnia 10 stycznia 2016r. w Berlinie odbył się
mecz o trzecie miejsce turnieju kwalifikacyjnego
igrzysk olimpijskich Rio 2016, w którym wzięli
udział polscy siatkarze. W meczu zmierzyli się z reprezentacją Niemiec. Do starcia doszło o godzinie
13:35, w pierwszym secie zwyciężyli siatkarze niemieccy z wynikiem 25:20, w następnym secie sytuacja się odwróciła i z wynikiem 22:25 zwyciężyła
polska reprezentacja. Trzeci set okazał się najgorszym setem dla Polaków, gdyż przegrali 25:16.
Czwarty set był decydującym, ponieważ gdyby
Niemcy wygrali, Polacy straciliby szansę na wyjazd do Tokio. Ta część meczu była pełna wrażeń
i emocji - punktacja non stop ulegała zmianie i do
końca seta nie można było określić, kto wygra. Jednak szczęście dopisalo Polakom, którzy zakończyli
set zwycięsko z wynikiem 28:26 i mogli zawalczyć
o awans w tie-breaku. Mimo wielkiego zmęczenia
obu drużyn walka była zacięta, oba zespoły walczyły do końca, jednak lepszymi okazała się reprezentacja polskich siatkarzy i wygrywając 16:14,
wywalczyli awans do Tokio.
Skład reprezentantów Polski: Wojciech Żaliński,
Dawid Konarski, Bartosz Kurek, Karol Kłos, Andrzej Wrona, Mateusz Bieniek, Fabian Drzyzga,
Grzegorz Łomacz, Michał Kubiak (C), Marcin
Możdżonek, Mateusz Mika, Rafał Buszek. Libero:
Światowy turniej kwalifikacyjny siatkarzy do igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro:
Japonia – gospodarz
Iran – wicemistrz Azji
Australia – najwyżej sklasyfikowana drużyna w rankingu
azjatyckim
Chiny – druga najwyżej sklasyfikowana drużyna w rankin-
gu azjatyckim
Francja – druga drużyna europejskiego turnieju
kwalifikacyjnego
Polska – trzecia drużyna europejskiego turnieju
kwalifikacyjnego
Wenezuela – druga drużyna południowoamerykańskiego turnieju kwalifikacyjnego
Kanada – druga drużyna turnieju kwalifikacyjnego
strefy NORCECA
Klaudia Hutniczak, Anita Hutniczak, kl. III
20
ENGLISH NEWSPAPER
JEDYNKA 5/01/2016
JANUARY CELEBRATIONS
tunes of everyone who lives there. Generally strangers are
thought to bring good luck. Depending on the area, it may be
better to have a dark-haired or fair-haired stranger set foot in the
house, but it does mean Scotland
is a very welcoming place for
strangers at New Year!
Wales
England
England celebrates the New Year
from the evening of December
31st into January 1st. The party
can last well into New Year’s
Day! Many people make ‘New
Year’s resolutions’, promising to
achieve a goal or break a bad habit in the coming year. Traditionally it is not as widely celebrated
as Christmas. More traditionally,
on the stroke of midnight, people
open the back door (to let the old
year out) and ask the first dark
haired man to be seen to come
through the front door carrying
salt, coal and bread. This means
that the following year everyone
in the house will have enough to
eat (bread), enough money (salt)
and be warm enough (coal).
Scotland
In Scotland they always seem to
celebrate New Year better than
anywhere else. The celebration of
New Year's Eve is called "Hog-
manay". The word Hogmanay comes from a kind of oat cake that
was traditionally given to children
on New Year's Eve. In Edinburgh
the celebrations always include
a massive party from Prince's
Street to the Royal Mile and
Edinburgh Castle. Unfortunately
due to overcrowding in the past
the event is now ticket only. On
New Year's Day (actually from
the stroke of midnight) the tradition of first footing is observed.
This is
because
the first
person to
set foot
in a residence in
a New
Year is
thought
to profoundly
affect
the for-
New Year's Eve is called "Nos
Galan" in Welsh, and whilst they
also believe in letting out the old
year and letting in the new if the
first visitor in the New Year is
a woman and a man opens the
door it's considered bad luck. In
addition, if the first man to cross
the threshold in the New Year is
a red head, that is also bad luck.
People in Wales also believe that
you should pay off all debts before the New Year begins. Tradition
states that ending a year in debt
means a whole new year of debt.
On New Year's Day "Dydd Calan" in Wales the children get up
early to visit their neighbors and
sing songs. They are given coins,
mince pies, apples and other sweets for singing. This stops at midday.
21
ENGLISH NEWSPAPER
JEDYNKA 5/01/2016
JANUARY CELEBRATIONS
May this New Year give you the courage to Twelfth Night is the night before Twelfth Day.
triumph over your vices and embrace the virtues Twelfth Night is when all Christmas Decorations
What is Epiphany?
Epiphany, or
the 12th day
of Christmas,
falls on January 6 and
marks the official end to
the festive season for many Christians. The Twelfth Night (Epiphany) also marks a visit to the baby Jesus by three
Kings, or Wise Men. The word 'Epiphany' comes
from Greek and means to show, referring to Jesus
being revealed to the world. According to the Gospel of Matthew, the men found Jesus by following
a star across the desert to Bethlehem. The three men
- named Melchior, Caspar and Balthazar - followed
the star of Bethlehem to meet the baby Jesus. According to Matthew 2:11, they offered symbolic gifts of gold,
frankincense
and myrrh. The
gifts were symbolic of the importance
of
Jesus' birth, the
gold representing his royal
standing; frankincense his divine birth; and
myrrh his mortality.
should be removed so as not to bring bad luck upon
the home. If decorations are not removed on Twelfth Night, they should stay up all year.
Why is it bad luck to leave the decorations up after
Twelfth Night?
Long ago it was thought that leaving the decorations
up would cause a disaster. People believed that treespirits lived in the greenery (holy, ivy etc) they decorated their houses with. The greenery was brought
into the house to provide a safe haven for the treespirits during the harsh midwinter days. Once this
period was over it was necessary to return the greenery back outside to release the tree-spirits into the
countryside once again. Failure to do this would
mean that vegetation would not be able to start growing again (spring would not return), leading to an
agricultural disaster. It was also thought that, if you
left the greenery in the house, the tree-spirits would
cause mischief in the house until they were released. Today people still feel uneasy about leaving
the Christmas decorations up after Twelfth Night.
Despite decorations now being made of foil or paper, and even though the tree-spirits are long forgotten, the superstition still survives.
Did you know?
Until the 19th century, people would keep decorations of holly, ivy, box, yew, lauren and mistletoe up
until February 2nd, Candlemas Day, the end of the
Christmas season, 40 days after the birth of Jesus.
The Three Wise Men are not included in the nativity
scene until January 6, Three King's Day. The nativity scene is traditionally not taken down until 2 February, Candlemas.
In the reign of Victoria decorations came down on
Twelfth Night and generally were burnt.
January was established as the first the first month
of the year by the Roman Calendar. It was named
after the god Janus (Latin word for door). Janus has
two faces which allowed him to look both backwards into the old year and forwards into the new
one at the same time. He was the 'spirit of the opening'.
22
JEDYNKA 5/01/2016
ENGLISH NEWSPAPER
JANUARY CELEBRATIONS
Burns' Night in United
Kingdom
Burns Night is annually
celebrated in Scotland on or
around January 25. It
commemorates the life of the
bard (poet) Robert Burns, who
was born on January 25, 1759.
The day also celebrates Burns'
contribution to Scottish culture.
Burns' best known work is "Auld
Lang Syne". Burns' Night is an
observance but it is not a bank
holiday in the United Kingdom.
What Do People Do?
Many people and organizations
hold a Burns' supper on or around
Burns' Night. These may be
informal or formal, only for men,
only for women, or for both
genders. Formal events include
toasts and readings of pieces
written by Robert Burns.
Ceremonies during a Burns'
Night supper vary according to
the group organizing the event
and the location. A traditional
Scottish meal is neaps (swede),
tatties (potato) and haggis (a type
of sausage prepared in a sheep's
stomach) washed down with
whisky on a large platter to the
sound of a piper playing
bagpipes. When the haggis is on
the table, the host reads the
"Address to a Haggis". This is an
ode that Robert Burns wrote to
the Scottish dish. At the end of
the reading, the haggis is
ceremonially sliced into two
pieces and the meal begins.
Background
Robert Burns was born in
Alloway, Scotland, on January
25, 1759. He died in Dumfries,
Scotland, on July 21, 1796. He
was a bard (poet) and wrote many
poems, lyrics and other pieces
that addressed political and civil
issues. Perhaps his best known
work is "Auld Lang Syne", which
is sung at New Year's Eve
celebrations in Scotland, parts of
the United Kingdom, and other
places around the world. Burns is
one of Scotland's important
cultural icons and is well known
among Scottish expats or
descendants around the world. He
is also known as: "Rabbie Burns";
the "Bard of Ayrshire";
"Scotland's favorite son"; and in
Scotland "The Bard".Robert
Burns' acquaintances held the
first Burns' supper on July 21, the
anniversary of his death, in
Ayrshire, Scotland, in the late
1700s. The date was later
changed to January 25, which
marks his birthday. Burns'
suppers are now held by people
and organizations with Scottish
origins worldwide, particularly in
Australia, Canada, England, and
the United States.
Symbols
The Scottish flag is often
displayed at Burns' Night
celebrations. It is known as the
Saltire and consists of
a rectangular blue background
with thick white bars on the
diagonals. The diagonals form
a cross that represents Saint
Andrew, the patron saint of
Scotland. At Burns' Night events,
many men wear kilts and women
may wear shawls, skirts or
dresses made from their family
tartan. A tartan was originally
a woolen cloth with a distinctive
pattern made by using colors of
weft and warp when weaving.
Particular
patterns
and
combinations of colors were
associated with different areas,
clans and families. Tartan patterns
are now printed on various
materials. Many types of food are
associated with Burns' Night.
These include: cock-a-leekie soup
(chicken and leek soup); haggis;
neeps (mashed turnips or swedes)
and tatties (mashed potatoes);
cranachan (whipped cream mixed
with raspberries and served with
sweet oat wafers); and bannocks
(a kind of bread cooked on
a griddle). Whisky is the
traditional drink.
23
ENGLISH NEWSPAPER
JEDYNKA 5/01/2016
HAVE YOUR HOBBY IN YOUR PHONE!
Do you like music, selfies or games but you don’t know how connect it with your phone?
Check out our three app propositions!
1. For those who like listening 2. For those who love taking 3. For those who are interestes
pictures ­ B612!
in games ­ Heads Up!
to music – Shazam!
It’s an app which helps you
discover the most difficult music
to find. You like the song but you
don’t know the author or the title
of it? Don’t worry! It’s not a
problem for Shazam! Just
download the app, make your
own account and click on the
circle Shazam logo to find the
song. This app has also lots of
quizes, music albums and things
connected to your favourite
artists! You must have it on your
phone!
Do you like
taking hundreds
of selfies with
amazing filters?
Or maybe you
prefer recording
short videos like
gifs? If yes, that’s
this app will be
perfect for you!
B612 has been
made for all
selfies and gifs fans who love
using easy apps. You can choose
your
collage,
then a filter
which you
find the
most
beautiful.
After that
you can
take
photos,
record
videos or
even mix tchem together!
Download B612 and put your
wonderful selfies on Facebook or
Instagram!
Heads Up is one of the most
popular apps in the USA not only
because of its coolness but also of
its author. It was made by Ellen
DeGeneres – a host of very
famous talk-show The Ellen
DeGeneres Show. Heads Up is
dedicated for people in all ages.
It’s an app with charades. One
person holds a smartphone just
like we can see it in the picture
and the other players try to
explain or show the password. If
the person who is guessing gets it
right,
he/she moves a phone up but if
the person gets it wrong, he/she
moves a phone down. You can
also skip the password if you
don’t know it. Heads Up recordes
you too, so you can check your
efforts after the play. It’s a very
funny game with lots of
categories for all your family and
friends. You must have it!
24
ENGLISH NEWSPAPER
JEDYNKA 5/01/2016
OUR WORKSHOP
Here are some posters prepared by third class students. They had to do it to advertise a
sport club so as to remind us that exercise is one of the best ways to keep our mind and
body healthy.
OUR PRICE LIST FOR ONE
HOUR:
Sport for everyone
Basketball is 18 PLN,
Football and tennis are 15 PLN
Baseball is 25 PLN
Squash is 10 £
Sauna is 30 PLN
Opening hours: 12:00-21:00
Telephone number: 666 000 266
We invite you to Zawoja’s Sports
Club. Our club offers a variety of
different sports for everybody.
You can get tips from our best
trainers and play sport that you
want. We have a gym and a
sauna, too.
Extra sports
OUR BEST TRAINERS:
Kinga Szarlej, Klaudia
Hutniczak, Anita
Hutniczak
WE HAVE:
The biggest gyms in the
country!
The most modern exercise
machines!
TRY:
bungee jumping
skydiving
Ballimore sports club
Ballimore sports club is friendly
for someone, who is looking for
adventures and needs more
adrenaline in his or her life.
We can offer you a lot of
activities such as: rafting trips,
cycling and mountain climbing.
PHONE NUMBER: 341 821 545
18$ per meeting.
JOIN US!
surfing
golf
weightlifting
mountain boarding
...and many more!
Call us: 0812154575 or visit
our website:
www.extrasports.com.pl
We are open:
Monday­Friday: 11:00­20:00
Saturdays: 10:00­18:00
Sundays: private bookings.
25
ENGLISH NEWSPAPER
JEDYNKA 5/01/2016
SELF ­ STUDY CORNER­ IDIOMS FOR FUN
1. Behind one’s back –
za czyimiś plecami.
5. Have a go at sb
nakrzyczeć na kogoś.
–
3. Bone of contention
– kość niezgody.
Why couldn’t you talk
to me first rather than
discussing my problems
behind my back?
2. Hit below the belt –
zadać cios poniżej pasa.
Did you have to tell
mom I’d missed school
The region has been a a couple of times?
bone of contention She’s just had a go at
between the two me about it.
countries for several
hundred years now.
6. Poke/stick one’s
nose into sth – wtykać
4. Be down on sb – nos w czyjeś sprawy.
krytykować kogoś.
Bob has a hard time at
Why are you so home. His parents are Will you stop poking
surprised? He’s a always down on him your nose into other
people’s business?
politician. He’ll always for some reason.
hit below the belt.
26
ENGLISH NEWSPAPER
JEDYNKA 5/01/2016
PLAY WITH ENGLISH WORDS AND WIN A PRIZE
January brings the snow,
Makes our feet and fingers glow
……………………………..
FINISH THE POEM USING YOUR OWN IDEAS AND
IMAGINATION.
YOU CAN EVEN ADD SOME PICTURES AS YOU WANT. GOOD
LUCK!
NEW YEAR’S CROSSWORD PUZZLE
Across
1 new year in Scotland
3 enumeration of final moments
4 greet warmly
6 famous London clock
8 explosion of lights
10 day of new year
16 12 o'clock at night
17 promise you make
19 new year month
20 shows the date
21 traditional New Year song
Down
2
3
5
7
9
11
12
13
14
15
18
there are 12 in the year
festivity to mark an event
couples do this at midnight
expression of goodwill
celebrate the arrival
where crowds gather in New York
noise produced by clock
get­together to celebrate
used for decoration at parties
celebration drink
move to music
27
JEDYNKA 5/01/2016
ENGLISH NEWSPAPER
HAVE FUN!!!
READING CORNER
Every year during winter I try to
help birds to find food. Actually
I put some seeds, bread and other
things they like into a special,
small house built especially for
them. I know what particular
birds like. A coalmouse loves
pork fat. That's why there is always a piece of it for them. Normally they need about one week
to eat the whole piece but last
year they were really greedy,
I thought. Every day I put a new
piece of fat and every day it di-
sappeared. It's not very expensive
but after couple of days my mum
got a bit angry. I didn't think it
was coalmice fault. It was too weird. We live on the ground floor
and there are stairs to our balcony
so actually it was easy for everybody to take it. But why would
somebody like to steel pork fat?
One night it was really beautiful
outside. It was snowing and everything was less and less visible
under the snow coat. I was sitting
by the window watching what
was happening outside. Suddenly
I saw something moving very
slowly into the direction of
a brand new piece of pork fat.
I was just about to shout 'Hey!
Leave it?' but I said nothing. Those skinny paws, teeth shivering in
cold stopped me. He was coming
back every day and my mum and
I were leaving on the balcony not
only pork fat but also sausages,
cooked meat and warm milk. One
evening, just before the Christmas
Eve, my mum came to my room.
I was sitting by the window waiting for our everyday visitor but
my mum said 'He won't come today'. The first thing I thought
about was that they found him
dead becouse he obviously was
sleeping outside and it was freezing, and I asked my parents to
take him home but they didn't
agree. I was thinking about his
pain, cold and loneliness out there
in snow with nobody to hug him,
nobody to say 'Good dog'. And
suddenly I heard my dad's voice:
'Good dog, come on..'. Mum was
smiling. 'It's Christmas isn't it?my dad said and I saw those big,
a bit terrified eyes. This poor, wet
and cold dog was looking at me
and I didn't know what to do. He
didn't let me touch him but after
a minutes and a bowl of hot milk
he lied down by my feet and fell
asleep. It was the best Christmas
present of my life and coalmice
got a present as well. Now nobody would eat their pork fat. ☺
Natalia Bartunek, kl.III
REMEMBER!
„DON’T THINK ABOUT YESTERDAY,
THINK ABOUT TOMORROW BECAUSE TOMORROW
IS A CHANCE TO CORRECT THE MISTAKE OF YESTERDAY”
28
DEUTSCHE ZEITUNG
JEDYNKA 5/01/2016
NOWOŚĆ! ARTYŚCI Z NIEMIEC ­ AKTOR
TIL SCHWEIGER
Til Schweiger wuchs als mittlerer
von drei Brüdern in Heuchelheim
auf und besuchte die Herderschule Gießen, an der sein Vater Herbert Schweiger Oberschullehrer
war. Seine Mutter arbeitete als
Geschichtslehrerin. Nach dem
Abitur begann er mit der Ableistung seines Grundwehrdienstes;
er war unter anderem in den Niederlanden stationiert. Nach einiger Zeit verweigerte er den
Wehrdienst und wurde nach seiner Anerkennung als Zivildienstleistender
in
einem
COMIC
Krankenhaus eingesetzt. Er begann danach ein Germanistikstudium auf Lehramt, das er jedoch
ebenso abbrach wie ein darauf
folgendes Medizinstudium.
1986 begann Schweiger eine
Schauspielausbildung an der
Schule des Theaters des Kölner
Theater Der Keller. Nachdem er
diese erfolgreich abgeschlossen
hatte, wurde er 1989 am ContraKreis-Theater in Bonn engagiert.
29
JEDYNKA 5/01/2016
DEUTSCHE ZEITUNG
LACH DOCH MAL! ­ UŚMIECHNIJ SIĘ!
***
Ein Dieb, ein Präsident und ein Bankangestellter kommen in die Hölle. Der Teufel
fragt sie, ob sie noch jemanden anrufen
möchten. Der Dieb antwortet: "Ja, ich würde gern noch meine Freunde anrufen, die
mir beim letzten Einbruch geholfen haben."
- "OK", antwortet der Teufel, "hier unten in
der Hölle wird jede Minute, die man nach
oben telefoniert, aber mit 1 Tag Fegefeuer
abgerechnet!" Das ist dem Dieb egal, er ruft
seine Kumpanen an und gibt nach 30 Minuten das Telefon wieder ab. "Alles klar, das
macht 30 Tage Fegefeuer", gibt der Teufel
noch an den Dieb weiter.
Der Präsident möchte ebenfalls telefonieren, die Berechnung ist ihm bekannt. Er ruft
seine Frau, seine Kinder und seine Minister
an und gibt nach etwa 60 Minuten das Telefon zurück. "Du kennst die Regeln, also 60
Tage Fegefeuer für Dich", entgegnet der
Teufel dem Präsidenten.
***
Der Bankangestellte sagt daraufhin: "Ich
muss noch meine Kollegen anrufen, Anweisungen zum Bearbeitungsstand durchgeben, 159 Postkorbeingänge umverteilen, die
Mehrarbeit an den Samstagen und diverse
Telefondienste koordinieren" Er nimmt also
das Telefon und telefoniert. Es dauert 1
Stunde, 2 Stunden, 3 Stunden ... Nach 12
Stunden gibt er das Telefon ab. Daraufhin
der Teufel: "OK, Du kannst gehen." Der
Dieb und der Präsident sind entsetzt: "Warum darf er gehen, er hat für mindestens 2
Jahre Fegefeuer telefoniert?!?!" Teufel:
"Anrufe von Hölle zu Hölle sind gebührenfrei."
***
Eine Blondine sitzt bei Günther Jauch!
Sie ist bei der Millionenfrage, die lautet:
“Welcher Vogel baut kein Nest?”
A) Der Specht
B) Die Amsel
C) Der Kuckuck
oder
D) Die Drossel?
Blitzschnelle Antwort: C!
Alle applaudieren, Günter Jauch gratuliert
und fragt:
“Haben Sie das geraten oder gewußt!”
Darauf die Blondine:
“Herr Jauch, jedes Kind weiß doch, dass der
Kuckuck in der Uhr wohnt!”
***
Zwei Ostfriesen gehen in ein Schuhladen
und wollen Krokodilleder Schuhe kaufen.
Die Halbschuhe kosten 800,00 Euro und die
Stiefel 1200,00 Euro, das ist ihnen zu teuer.
Sie beschließen selbst an den Nil zu fahren
und sich ein Krokodil zu schießen.
Gesagt-getan, sie stehen am Nil und schießen ein Kroko nach dem anderen.
Nach dem 15. Krokodil sagt der eine zu seinem Kumpel: "Du, eins knall ich noch ab!
Und wenn das auch keine Schuhe hat, fahre
ich wieder nach Hause!"
30
DEUTSCHE ZEITUNG
JEDYNKA 5/01/2016
SUCHE DIE PASSENDEN 11 WÖRTER
1. Wintermonat?
2. Die Zeit vor Weihnachten?
3. Warmes Getränk alkoholisch?
4. Hahnenfußgewächs, dass im
Winter blüht?
5. Niederschlag?
6. Wintersportart?
7. Ende des Winters- 21……..
8. Regenträger?
9. Witterungsverhältnisse?
10. Kleines Weihnachtsgebäck?
11. Gefrorenes Wasser?
12. Winterbeginn?
31
SZKOLNA GALERIA
JEDYNKA 5/01/2016
32
KĄCIK LITERACKI
JEDYNKA 5/01/2016
TAJEMNICZA NIEZNAJOMA
Kazałem mu się puknąć w głowę.
Przecież to oczywiste, że nie mogliśmy do niej pójść obaj. Mimo
wszystko to bardzo inteligenta
dziewczyna. Zresztą, czy mądra,
czy głupia – na pewno by nas rozszyfrowała. Posesja była utrzymana schludnie. Gdzieniegdzie
widziałem róże. Dom w kolorze
żółtym prezentował się okazale
i... pusto. Zapukałem w ogromne
drewniane drzwi. Usłyszałem tupot małych stóp, miauknięcie,
a następnie dźwięk wyciągania
czegoś z lodówki. Ktoś tam był.
W tamtej chwili byłem potwornie
wściekły na Dominika i na siebie.
Czekałem kolejne dziesięć minut.
W końcu postanowiłem zawrócić.
Nagle wpadł mi do głowy pewien
szalony pomysł. Okrążyłem cały
dom. Znalazłem tylne wejście.
Drzwi były otwarte. Nie czekając
ani chwili dłużej, wszedłem do
środka. Liczyłem oddechy. Wokół
panowała ciemność. Wiedziałem,
że to, co czynię, jest złe, nie mówiąc o postępowaniu karnym, jakie mogą mi wytoczyć. Jednakże
moje serce podpowiadało mi, iż
pędzę w dobrym kierunku. Kolejne drzwi zaprowadziły mnie do...
kuchni. Wyglądała idealnie, ale
nie w tym rzecz. Na krześle siedziała – ona. Na mój widok podniosła leżącą obok patelnię.
Zszokowany upadłem na
ziemię. Straciłem przytomność.
Obudziłem się w ciemnym pomieszczeniu. Strasznie bolała
mnie głowa. Z trudem podniosłem się z ziemi. Próbowałem sobie przypomnieć sytuację sprzed
kilku godzin. Kiedy dotarło do
mnie, co się stało, poczułem się
jak mały, naiwny chłopczyk. Zostałem pobity przez dziewczynę
(teoretycznie słabszą płeć) i to patelnią! Jednakże cieszyłem się, że
poszedłem sam. Gdyby Dominik
zobaczył tę upokarzającą scenę,
byłbym skończony. Nagle zapalono światła. Wokół mnie leżały porozrzucane pudła. Próbowałem
podejść kilka kroków przed siebie. Wbrew mojej woli cofnąłem
się. - Odradzam gwałtowne ruchy
– usłyszałem jej głos.
- Monika? Co tu się dzieje? - spytałem wściekły. Cisza. Ponownie
zgasło światło. Hamowałem
krzyk. Najważniejsze to nie pozwolić na to, by wróg wyczuł
twój strach. Zaraz, zaraz. Monika
była moim wrogiem? Wykrzyczałem jej imię. Cisza. Przerażony
próbowałem się uwolnić. Coraz
mocniej piekła mnie lewa noga.
- Wiesz, nie lubię, gdy ktoś wtrąca się w nieswoje sprawy – znowu się odezwała. Zamilkłem. Być
może zachowywałem się zbyt nachalnie. Jednakże to nie powód,
by traktować mnie jak jakiegoś
więźnia.
- Boisz się? - szepnęła. Czułem
jej oddech na swoim karku. Zastygłem w bezruchu. Mogła mieć
jakąś broń. Może zamierzała
mnie zabić? W każdym razie byłem w niebezpieczeństwie. Bałem
się. Zobaczyłem pędzące w naszą
stronę dwa kształty. Wysocy mężczyźni stanęli naprzeciw nas.
- Poznaj moich wspólników –
oznajmiła radośnie.
Wytężyłem swój zmysł wzroku.
Zszokowany uświadomiłem sobie, że skądś ich znam. To przed
nimi starałem się ją obronić. Popchnęła mnie w przód. Obolały
upadłem na ziemię.
Czułem się fatalnie. Przygnębiony pozostałem w tamtej pozie.
Próbowałem znaleźć jakieś rozwiązanie, wyjście, cokolwiek.
Znalazłem się w pułapce. Nagle
wpadło mi coś do głowy. Musiałem pójść z nią na ugodę. Zebrałem wszystkie siły.
- Więc... co zamierzasz? - spytałem, wyrównując oddech.
Uśmiechnęła się.
- Przez twoją „opiekę” straciłam
coś bardzo ważnego. Teraz muszę
kombinować jak to odzyskać. Jestem mściwą dziewczyną. Spotka
cię odpowiednia kara – odparła,
kopiąc mnie w kostkę. - Piotr,
przynieś ostrze. Czas na małą zabawę z Filipkiem. Dryblas posłusznie wypełnił rozkaz.
Przerażony zamilkłem. Zrozumiałem, że nie uniknę kary. Zrobiłem szybki rachunek sumienia.
Przed oczami przebiegło mi całe
moje życie. Bywałem próżny, zadufany w swojej „idealności”, na
wszystkich patrzyłem z góry.
Chociaż uczyłem się najlepiej
w klasie, nie byłem mądry.
33
Mądrość to nie oceny, lecz stan
umysłu. Np. człowiek, który nie
ma na swoim koncie jakiś szczególnych osiągnięć naukowych,
ale jest wrażliwy, miły, kochający,
mimo wszystko żyje w posiadaniu ogromnej wiedzy. Wiedzy na
temat uczuć. Czy byłem uczuciowy? Sam fakt, że chciałem oszukać Monikę, byleby dowiedzieć
się, jaka jest naprawdę, by ją
zdradzić, dyskwalifikuje mnie na
samym starcie. Cóż mi po tym, że
zachowywałem się ambitnie, jeśli
sądziłem, iż potrafię każdego rozszyfrować? Wielbienie samego
siebie jest rzeczą wstrętną. Po
moim policzku spłynęła łza. Żałowałem swojego postępowania.
Zdałem sobie sprawę, że nie prowadziłem swojego życia tak, jak
należy. Uważałem się za równego
Bogu. Podczas gdy jego wielkość
jest nieodgadniona. Zacząłem się
modlić. Nic innego nie mogłem
zrobić. Przegrałem... życie.
Ostrze było już przygotowane.
Rozpalone do czerwoności przeraziło mnie tak bardzo, że przestałem się modlić. Moje myśli
skierowane były tylko i wyłącznie
na przedmiot, który zbliżał się do
mnie zdecydowanie za szybko.
Nieco niższy z mężczyzn odebrał
rzecz Piotrowi i przyłożył do mojego barku. Krzyknąłem z bólu,
którego nie jestem w stanie opisać. Odnosiłem wrażenie, że dosłownie płonę od środka. Lewa
noga dała o sobie znać. Każdy
mięsień, każda kość krzyczała:
„Ratunku!”. Zmówiłem „Ojcze
nasz”. Błagałem Pana o pomoc.
Pragnąłem siły, aby móc to przezwyciężyć. Naprawdę nie chciałem umierać. Miałem dopiero
piętnaście lat. Tyle planów, marzeń...
Dotarło do mnie, że sytuacja
przedstawia się nadzwyczaj za-
KĄCIK LITERACKI
bawnie. Drobna nastolatka dowodzi
dwoma
dorosłymi
mężczyznami. Rzuca teksty niczym z jakiegoś horroru. Roześmiałem się. Mężczyzna odrzucił
ostrze. Mój brzuch i jego okolice
były pokryte okropną plamą krwi.
Chociaż ból stawał się nie do
zniesienia, nie mogłem przestać
się śmiać.
- Zwariował czy co? - spytał
zdezorientowany Piotr.
Twarz Moniki przybrała czerwony odcień.
- Idiota! - krzyknęła niczym rozkapryszone dziecko.
Uspokoiłem się.
- Tak, jestem ogromnym idiotą –
potwierdziłem spokojnie.
Zdziwiona nie potrafiła z siebie
wydobyć więcej słów.
- Przepraszam, że przeze mnie
straciłaś coś bardzo ważnego –
odparłem pokornie.
- Przepraszasz? - spytała niepewnie.
- Tak. Moje postępowanie było
złe. Wybacz mi – rzekłem, patrząc jej głęboko w oczy.
Jej twarz rozjaśnił nieśmiały
uśmiech. Zdawała się być rozpromieniona. Poznałem, czym jest
nadzieja... i jak szybko można ją
„zgasić”.
- Jesteś taki kochany. Twoje słowa nie robią na mnie najmniejszego wrażenia. Piotr, ostrze –
rzekła pochmurnie.
Poczułem, że rozpadam się na milion kawałków, chociaż ciało pozostało nienaruszone.
- Stój! - krzyknąłem gwałtownie.
– Mam nieprzeciętny umysł.
Z moją pomocą możesz odzyskać
to, co straciłaś.
W ten sposób postanowiła
pójść ze mną na ugodę. W zamian
za pomoc Monika obiecała, że
wyjedzie z kraju i zapomni o całej
sprawie. Moim zadaniem było od-
JEDYNKA 5/01/2016
nalezienie naszyjnika, który należał do dziewczyny, z którą
przyszło mi chodzić do klasy. Zuzia posiadała mnóstwo biżuterii
i to z najwyższej półki. Czarny
z kółkiem wykonanym ze sztucznego brylantu szczególnie przypadł do gustu Monice.
Początkowa akcja, którą nikczemnie przerwałem, miała
w planie podjazd do domu Zuzi.
Akurat tego dnia cała rodzina
Muryszków jechała na całodniową wycieczkę do stolicy. Domem
opiekowała się babcia. Ta staruszka miała się spotkać z Krysią,
za którą miał się przebrać drugi
z mężczyzn – Krzysiek. Wszystko
wydaje się być naprawdę zagmatwane. Może dlatego, że sam nie
wiem, ile informacji mogę wam
udzielić?
Nowy, wymyślony przeze
mnie, plan miał na celu odwrócenie uwagi dziewczyny. Na nasze
szczęście Zuzia była chora i mogliśmy do niej wpaść w celu pożyczenia zeszytów. Jeśli myślicie,
że miałem zamiar dotrwać do
końca w tym chorym planie – jesteście w błędzie.
Piotr podwiózł nas pod dom
o godzinie piętnastej. Musiałem
włożyć czarny sweter, aby zakryć
rany powstałe w wyniku obrażeń
dokonanych przez rozpalone
ostrze. Kuśtykałem, ale starałem
się chodzić wyprostowany. Słynąłem jako chłopak pewny siebie,
za co byłem podziwiany. Mimo
wszystko nie chciałem utracić
swojej popularności. Siedząc
w samochodzie, poprosiłem o telefon. Wytłumaczyłem, że muszę
zadzwonić do kolegi, aby przekazał mojej mamę informację, że
przyjadę później.
Agnieszka Malczyk, kl. III
34
ROZMAITOŚCI
KAWAŁ ŻARTU
Do szkoły wbiega zdyszany Jaś.
- Proszę pani, jakiś facet już pół
godziny bije mojego brata!
- To dlaczego dopiero teraz to
zgłaszasz?
- Bo do tej pory to brat wygrywał.
***
- Tato, co to jest urlop? - pyta Jaś.
- Urlop, synku, to taki czas, kiedy
przestaje się robić to, co każe
szef, a zaczyna to, co każe żona.
***
- Jasiu, czego się dziś nauczyłeś
w szkole? - pyta tata.
- Na matematyce szukaliśmy
wspólnego mianownika.
Myśl miesiąca:
- No popatrz, gdy ja chodziłem
do szkoły, to też go szukaliśmy.
Tyle lat minęło. Że też go jeszcze
nikt nie znalazł...
***
Jaś wraca do domu.
- Mam nadzieję, że nie zgubiłeś
znowu kluczy...
- Zgubiłem, ale nie martw się, tato, tym razem przyczepiłem do
nich kartkę z naszym adresem!
***
- Jasiu, masz pod oceną podpis
kogoś z dorosłych? - pyta nauczycielka.
- Tak, mam.
- Kto się podpisał?
- Ja - odpowiada Jasiu.
- Jak to? Dlaczego? - pyta zaskoczona pani.
- Bo mama wychodząc z koleżankami do kina powiedziała, że jestem już na tyle dorosły, że mam
się zaopiekować młodszym bratem, więc podpisałem.
***
- Mamo, Jaś uderzył mnie w gło-
JEDYNKA 5/01/2016
wę - skarży się Małgosia.
- Czy to prawda, Jasiu?
- Nie, ale jak będziesz tak kłamała, to dostaniesz jeszcze raz.
***
Mama pyta Jasia:
- No i co tam było dzisiaj
w szkole?
- No... normalnie - odpowiada
Jaś.
- A na religii?
- Pani opowiadała, jak Mojżesz
wyprowadził lud wybrany
z Egiptu.
- To powiedz, jak to było.
- Doszli nad Morze Czerwone,
Mojżesz wyjął telefon, wezwał
ekipę budowlaną. Ekipa zbudowała most, lud wybrany przeszedł
na drugą stronę i poszli dalej.
- Jasiu, pani wam to wszystko
powiedziała?! - pyta zdziwiona
mama.
- Mamo, gdybym ci powtórzył to,
co mówiła pani, nigdy byś nie
uwierzyła.
"Im człowiek mądrzejszy i lepszy, tym więcej dostrzega
dobra w ludziach;
im głupszy i podlejszy, tym więcej widzi w nich zła".
Lew Tołstoj
JEDYNKA
Pismo Dzieci i Młodzieży ZS w Zawoi Centrum
Redaktorki naczelne: Agnieszka Malczyk, Kinga Szarlej, wersja anglojęzyczna: Natalia Bartunek, Karolina Kostyra,
wersja niemieckojęzyczna: Jadwiga Basiura, Dominika Lasa
Zespół redakcyjny: uczniowie gimnazjum: kl. Ia (Aleksandra Iciek, Alicja Pająk, Marta Pająk), kl. II (Dominika Lasa), kl. III (Sabina Chowaniak, Anita Hutniczak, Klaudia Hutniczak, Karolina Kostyra, Agnieszka Malczyk, Kacper Pająk, Kinga Szarlej); na­
uczyciele: (mgr Anna Hyla-Hudyka, mgr Elżbieta Iciek) .
Opiekun: mgr Katarzyna Wilczyńska, Opiekun wersji anglojęzycznej: mgr Edyta Chowaniak, Opiekun wersji niemieckojęzyczn ej: mgr Katarzyna Hurbol
Adres redakcji: ZS w Zawoi Centrum, 34-222 Zawoja 1 551 , e-mail [email protected]
Skład komputerowy: mgr Katarzyna Wilczyńska,
Zdjęcia: arch. ZS Centrum, W. Wilczyński, ogólnodostępne zasoby internetowe

Podobne dokumenty

Numer 9/maj 2016 - Zespół Szkół w Zawoi Centrum

Numer 9/maj 2016 - Zespół Szkół w Zawoi Centrum Kongres USA uznał przypadający na drugą niedzielę maja Dzień Matki za święto narodowe. Klaudia Hutniczak, kl. III

Bardziej szczegółowo