Prof. Wincenty Kućma - Honorowym Obywatelem

Transkrypt

Prof. Wincenty Kućma - Honorowym Obywatelem
Prof. Wincenty Kućma - Honorowym Obywatelem
Miechowa
wtorek, 26 maja 2015
W dniu 25 maja br. odbyła się Sesja Rady Miejskiej, podczas której Prof. Wincenty Kućma otrzymał tytuł Honorowego
Obywatela Miasta Miechowa. Akt nadania Honorowego Obywatelstwa Miechowa prof. Kućmie wręczył, prowadzący
uroczystość Przewodniczący Rady Miejskiej – Zenon Czekaj oraz Burmistrz Gminy i Miasta Miechów Dariusz Marczewski.
Nadany tytuł jest wyrazem szczególnego wyróżnienia i najwyższego uznania dla zasług prof. Wincentego Kućmy, który
poprzez swoją działalność zasłużył się dla dziedzictwa kultury i sztuki miasta Miechowa oraz popularyzacji wiedzy o jego
historii. Artysta zrealizował w Miechowie kilka wystaw, wykonał plakietę „Z kart starego i osobliwego Miechowa” oraz drugą,
upamiętniającą 40. rocznicę wizyty Karola Wojtyły w Miechowie i 10. rocznicę nadania miechowskiej świątyni tytułu Bazyliki
Mniejszej. Prof. W. Kućma jest również twórcą pomnika Macieja Miechowity wzniesionego w 2013 roku przy Pl. Kościuszki w
Miechowe. Pan Profesor od 20 lat jest związany z naszym miastem i wspiera działalność BWA "U Jaksy".
Z wnioskiem o przyznanie tytułu znakomitemu krakowskiemu rzeźbiarzowi, wystąpiło do Rady Miejskiej Miechowskie
Towarzystwo Przyjaciół Sztuki oraz Biuro Wystaw Artystycznych Galeria Sztuki „U Jaksy”.
Podczas laudacji, Bolesław Kot - prezes Towarzystwa Przyjaciół Sztuki w Miechowie, odczytał życiorys prof. Kućmy oraz
przedstawił jego zasługi dla miasta Miechowa. Profesor z wzruszeniem, dziękował przedstawicielom samorządu Miechowa
oraz wnioskodawcom za przyznane wyróżnienie.
Nowy Honorowy Obywatel Miechowa od przybyłych gości otrzymał wiele gratulacji. W końcowej części uroczystości,
dokonano odsłonięcia portretu Wincentego Kućmy. Tym samym, postać profesora dołączyła do grona Horowych Obywateli w
galerii znajdującej się w Urzędzie Gminy i Miasta w Miechowie.
Galerię Honorowych Obywateli w miechowskim magistracie tworzą osoby powszechnie znane i szanowane, w
wymiarze światowym, ogólnopolskim i lokalnym. Postacie historyczne i współczesne: artyści, samorządowcy
oraz duchowni. W pełnym poczcie tych ważnych dla Miechowa osób znajdują się: Marszałek Józef Piłsudski,
dyrektor Emilian Pardus, doktor Maria Downarowicz, ksiądz infułat Stanisław Wesołowski, generał Bolesław
Nieczuja - Ostrowski, ksiądz kardynał Carlo Furno, ksiądz kardynał Józef Glemp, profesor Tadeusz Grabiński,
dyrektor Wacław Sennik, kapitan Piotr Kuler, doktor Janina Bergander, minister Jerzy Drożdż oraz prof.
Wincenty Kućma.
W uroczystej sesji udział wzięli: wiceprzewodniczący sejmiku województwa małopolskiego - Kazimierz Barczyk, radny sejmiku
województwa małopolskiego - Adam Domagała, Grażyna Fijałkowska - radna rady miasta Krakowa, wicestarosta miechowski
- Jerzy Pułka, radni gminy Miechów, dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy oraz młodzież szkolna. W części
artystycznej wystąpili uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej w Miechowie.
Po uroczystej sesji, w Galerii BWA „U Jaksy” odbył się wernisaż wystawy prof. Kućmy „Wokół witrażu - Światło w cieniu''
oraz jubileuszowe spotkanie z artystą zorganizowane w 80. urodziny i 65-lecie jego pracy twórczej.
W dniu 25 maja br. odbyła się Sesja Rady Miejskiej, podczas której Prof. Wincenty Kućma otrzymał tytuł Honorowego
Obywatela Miasta Miechowa. Akt nadania Honorowego Obywatelstwa Miechowa prof. Kućmie wręczył, prowadzący
uroczystość Przewodniczący Rady Miejskiej – Zenon Czekaj oraz Burmistrz Gminy i Miasta Miechów Dariusz Marczewski.
Nadany tytuł jest wyrazem szczególnego wyróżnienia i najwyższego uznania dla zasług prof. Wincentego Kućmy, który
poprzez swoją działalność zasłużył się dla dziedzictwa kultury i sztuki miasta Miechowa oraz popularyzacji wiedzy o jego
historii. Artysta zrealizował w Miechowie kilka wystaw, wykonał plakietę „Z kart starego i osobliwego Miechowa” oraz drugą,
upamiętniającą 40. rocznicę wizyty Karola Wojtyły w Miechowie i 10. rocznicę nadania miechowskiej świątyni tytułu Bazyliki
Mniejszej. Prof. W. Kućma jest również twórcą pomnika Macieja Miechowity wzniesionego w 2013 roku przy Pl. Kościuszki w
Miechowe. Pan Profesor od 20 lat jest związany z naszym miastem i wspiera działalność BWA "U Jaksy".
Z wnioskiem o przyznanie tytułu znakomitemu krakowskiemu rzeźbiarzowi, wystąpiło do Rady Miejskiej Miechowskie
Towarzystwo Przyjaciół Sztuki oraz Biuro Wystaw Artystycznych Galeria Sztuki „U Jaksy”.
Podczas laudacji, Bolesław Kot - prezes Towarzystwa Przyjaciół Sztuki w Miechowie, odczytał życiorys prof. Kućmy oraz
przedstawił jego zasługi dla miasta Miechowa. Profesor z wzruszeniem, dziękował przedstawicielom samorządu Miechowa
oraz wnioskodawcom za przyznane wyróżnienie.
Nowy Honorowy Obywatel Miechowa od przybyłych gości otrzymał wiele gratulacji. W końcowej części uroczystości,
dokonano odsłonięcia portretu Wincentego Kućmy. Tym samym, postać profesora dołączyła do grona Horowych Obywateli w
galerii znajdującej się w Urzędzie Gminy i Miasta w Miechowie.
Galerię Honorowych Obywateli w miechowskim magistracie tworzą osoby powszechnie znane i szanowane, w
wymiarze światowym, ogólnopolskim i lokalnym. Postacie historyczne i współczesne: artyści, samorządowcy
Urząd Gminy i Miasta
ul. H. Sienkiewicza 25, 32 - 200 Miechów
Strona 1 z 2
oraz duchowni. W pełnym poczcie tych ważnych dla Miechowa osób znajdują się: Marszałek Józef Piłsudski,
dyrektor Emilian Pardus, doktor Maria Downarowicz, ksiądz infułat Stanisław Wesołowski, generał Bolesław
Nieczuja - Ostrowski, ksiądz kardynał Carlo Furno, ksiądz kardynał Józef Glemp, profesor Tadeusz Grabiński,
dyrektor Wacław Sennik, kapitan Piotr Kuler, doktor Janina Bergander, minister Jerzy Drożdż oraz prof.
Wincenty Kućma.
W uroczystej sesji udział wzięli: wiceprzewodniczący sejmiku województwa małopolskiego - Kazimierz Barczyk, radny sejmiku
województwa małopolskiego - Adam Domagała, Grażyna Fijałkowska - radna rady miasta Krakowa, wicestarosta miechowski
- Jerzy Pułka, radni gminy Miechów, dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy oraz młodzież szkolna. W części
artystycznej wystąpili uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej w Miechowie.
Po uroczystej sesji, w Galerii BWA „U Jaksy” odbył się wernisaż wystawy prof. Kućmy „Wokół witrażu - Światło w cieniu''
oraz jubileuszowe spotkanie z artystą zorganizowane w 80. urodziny i 65-lecie jego pracy twórczej.
Tekst pochodzi ze strony:
http://www.miechow.eu/miasto-i-gmina/aktualnosci/prof-wincenty-kucma-honorowym-obywatelem-miechowa/
Urząd Gminy i Miasta
ul. H. Sienkiewicza 25, 32 - 200 Miechów
Strona 2 z 2