Kamieniarska marka

Transkrypt

Kamieniarska marka
Technologie
Kamieniarska marka
Wizyta w Västerås w fabryce firmy
ScandInvent, producenta kompaktowych
centrów obróbczych
W
listopadzie na targach Kamień-Stone 2009 w Poznaniu
swoją obecność na polskim rynku zaznaczył szwedzki
producent centrów CNC – ScandInvent. Maszyny tej firmy
były już wcześniej wykorzystywane w polskich zakładach kamieniarskich (pierwszą sprzedano jeszcze w 2007 r.), jednak dopiero
w ostatnim czasie nasza branża musiała sprostać zwiększonemu
popytowi na kamienne elementy wyposażenia wnętrz. To właśnie
do ich produkcji dedykowane są urządzenia szwedzkiego producenta – kompaktowe centra obróbcze wykorzystujące najnowsze
technologie obróbki kamienia.
Ze względu na niewielką odległość i łatwość w komunikacji właściciele ScandInvent uważają rynek polski za niemalże część rodzimego. Jednak na targach w Poznaniu zdecydowali się nawiązać
współpracę handlową z firmą Diamant-As Andrzeja Suwika. Jak
tłumaczą, chcieli związać się na polskim rynku z szanowanym partnerem, który gwarantować będzie jakość obsługi i serwisu na takim
samym wysokim poziomie, na jakim tworzone są maszyny firmy
i jakiemu mają sprostać produkty, które na nich powstają.
Diamant-AS jest obecnie jednym z blisko 20 reprezentantów firmy ScandInvent. Działają oni w ponad 25 krajach w Europie, na
Bliskim Wschodzie, w USA i Australii. W ubiegłym roku powstała
nawet spółka ScandInvent USA, której oferta była hitem tegorocznej edycji targów Coverings w Orlando
na Florydzie. To bardzo dobry wynik jak na firmę,
która powstała w 2004 roku, a obecnie zatrudnia 17 pracowników, w tym założyciela i dyrektora zarządzającego Roberta Jacobssona oraz
pełniących kierownicze funkcje brata Richarda
i ojca Larsa.
Ze względu na niewielką populację Szwecji
(zaledwie 9 mln osób), a przez to ograniczony popyt wewnętrzny na produkty z kamienia,
Robert Jacobsson od początku zakładał, że rozwój jego firmy będą napędzały rynki eksportowe.
Choć około 40 proc. szwedzkich firm kamieniar-
106
NK 47 (4/2010)
Siedzibia firmy ScandInvent w Västerås
skich korzysta obecnie z maszyn wyprodukowanych przez ScandInvent, blisko 80 proc. produkcji jest sprzedawane poza granicami
kraju. Dzięki tak dobrym wynikom firma otrzymała w 2007 roku
nagrodę szwedzkiego rządu dla rosnących eksporterów. Głównymi
odbiorcami maszyn są firmy ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej
Brytanii, Niemiec, Szwajcarii i oczywiście Szwecji.
Firma urosła od 2004 roku tak bardzo, że niedawno musiała przenieść się do nowego zakładu produkcyjnego o powierzchni 1900
mkw., znajdującego się na przedmieściach miasta Västerås. W nowej siedzibie znajdują się zarówno biura, jak i zakład produkcyjny
przeniesione z dwóch lokacji w centrum miasta, co poprawiło komunikację pomiędzy działami sprzedaży, serwisu, jakości i produkcji.
Na ceny maszyn ScandInvent należy patrzeć przez pryzmat kursów walut i wysokości stóp procentowych; firma od zawsze stawia
na politykę niskich cen i niewielkich marży. Zaprezentowana w listopadzie 2009 r. w Poznaniu obrabiarka C3 wciąż kosztuje 40 tys.
euro, a jej większa odpowiedniczka i najchętniej kupowana maszyna
z oferty firmy – C4 niewiele ponad 60 tys. euro. Jak twierdzi Robert
Jacobsson, rata kredytu na zakup maszyny, przy dzisiejszym niskim
poziomie stóp procentowych, może wynosić jedną trzecią kosztów
zatrudnienia pracownika.
fot. scandinvent
fot. scandinvent
PRODUCENCI
www.RynekKamienia.pl
Technologie
Od prawej: Wojciech Kalinowski z Białegostoku, Krzysztof
Suchanow z Jełowej k. Opola i Jan Melchior z Santok
k. Gorzowa z personelem firmy ScandInvent podczas wizyty
w siedzibie firmy
nież zużycie wody jest na niewielkim poziomie i wynosi 7-8 l/min
w przypadku centrum C3 i 6-7 l/min w przypadku boczkarki. Jeśli
chodzi o koszty konserwacji maszyn, Jacobsson przytacza przykład
jednej z amerykańskich firm korzystających z centrum C3. Maszyna
działająca przez 24 godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu
i produkująca 30 blatów dziennie nie pracuje tylko raz w roku podczas wymiany łożysk głowicy, co kosztuje 600 euro i zajmuje dwie
godziny.
Jak twierdzi założyciel firmy, maszyny ScandInvent zostały zaprojektowane jako rozszerzenie sposobów, w jaki kamieniarze pracują
na co dzień, dlatego ich obsługa jest prosta i intuicyjna. – Staramy
się myśleć o problemach, którym stawiają czoła kamieniarze i rozwiązywać je – mówi Robert Jacobsson.

Daniel Młynarczyk
fot. scandinvent
Projekty maszyn ScandInvent były inspirowane doświadczeniami,
jakie założyciel zdobył pracując w sektorze kamieniarskim w Szwecji w latach 1994 – 1997. Nie pracował wtedy z maszynami sterowanymi numerycznie w swoim zakładzie obróbki granitu dlatego, że
sprzęt dostępny w ofercie włoskich producentów był zbyt duży, zbyt
skomplikowany i zbyt drogi. Gdy sprzedał swoją firmę, zdecydował
się na założenie nowej, by produkować maszyny, które rozwiązywały wszystkie te problemy. Pierwszą konstrukcją ScandInventu było
centrum C3, które zostało zaprojektowane w 1998 r. i do teraz jest
w produkcji. Najnowsza maszyna – pięcioosiowa piła sterowana
numerycznie SX5 została uruchomiona w zakładzie po raz pierwszy
w styczniu 2009 r. Jak deklarują przedstawiciele producenta impulsem do wprowadzania na rynek nowych maszyn lub wyposażanie
ich w nowe funkcje są potrzeby rynku.
Rozwiązania stosowane obecnie przez ScandInvent w centrach
CNC, boczkarkach czy najnowszej pile mostowej ze stołem uchylnym są znane w całej branży kamieniarskiej. Wszystkie maszyny
pracują na oprogramowaniu przygotowanym przez ScandInvent na
platformie systemu Windows XP, dzięki czemu są łatwe w obsłudze
i nie wymagają specjalistycznego wyszkolenia pracowników. Oprogramowanie jest stale udoskonalane we współpracy ze studentami
i pracownikami naukowymi Uniwersytetu Mälardalens. Również
inne rozwiązania, takie jak automatyzacja i optymalizacja produkcji
oraz komputerowego procesu projektowania, są wynikiem współpracy z uniwersyteckimi matematykami czy technikami.
Instalacja maszyn i szkolenie personelu zajmuje maksymalnie
dwa dni, a już podczas drugiego dnia maszyna jest włączona do
produkcji. Sterowane numerycznie centra obróbcze produkowane
przez firmę są kierowane z typowych komputerów osobistych, dostępnych w każdym mieście na świecie. Jeśli maszyna ma zostać
przeniesiona w inne miejsce i podłączona do innego komputera,
oprogramowanie może zostać pobrane przez Internet, podobnie
jak 150 standardowych profili do produkcji przygotowanych przez
ScandInvent.
Silniki maszyn (w centrach CNC o mocy od 3,75 do 9 kW) wyposażone w falowniki zapewniają zmniejszony pobór prądu. Rów-
fot. a. suwik
PRODUCENCI
108
NK 47 (4/2010)
www.RynekKamienia.pl

Podobne dokumenty