where quality comes together

Komentarze

Transkrypt

where quality comes together
WHERE QUALITY
COMES TOGETHER
SPIS TREŚCI
04 Wprowadzenie: Wszystkie aspekty metrologii
06
Hexagon: Światowej klasy technologie i usługi
metrologiczne
08
Spełniamy Twoje wymagania metrologiczne
10
Metrologia na każdą skalę
12
Sprawdziany oraz ręczne narzędzia pomiarowe
14
Systemy optyczne i wielosensorowe
16
Przenośne współrzędnościowe maszyny pomiarowe:
Przenosząc metrologię na linię produkcyjną
18
tacjonarne maszyny pomiarowe CMM: Największy na
S
świecie asortyment stacjonarnych maszyn CMM
20
Sondy – dopasowane do każdego zadania pomiarowego
22 Oprogramowanie – serce każdego systemu
metrologicznego
24
Serwis i wsparcie: serwis na świecie – lokalny dla Ciebie
26
Dlaczego wybrać Hexagon Metrology?
Ra
m
N at H
oi
da as
ha
Zh
ro
en
n
jia
ng
Qi
ng
d
Gu ao
an
g
Si zho
ng
u
ap
or
e
H
am
am
at
su
Te
lfo
r
Lo d
nd
o
M n (G
on
ł
to ów
na
Re ire
si
ne
ed
n
zi
ba
W s
et
H
zl
ex
ar
ag
W
on
al
M
db
et
ur
ro
g
lo
St
gy
H oc
ex k
)
ag ho
on lm
AB (G
Sa
) łów
ar
na
w
si
e
H
ed
ee llin
zi
rb ge
ba
n
ru
gg
Tu
ry
n
Pa
ul
o
ia
to
r
Vi
Sã
o
m
sb
ur
Ki g
ng
st
ow
n
th
ill
ia
N
W
or
de
si
Oc
ea
n
Wraz z zaznaczonymi zakładami produkcyjnymi, Hexagon Metrology posiada
ponad 70 bezpośrednich centrów precyzji w ponad 20 krajach, a także sieć
ponad 100 przedstawicieli i dystrybutorów na całym świecie. Gdziekolwiek
jesteś, Hexagon Metrology zawsze jest blisko Ciebie.
4
Wprowadzenie: Wszystkie aspekty metrologii
WSZYSTKIE ASPEKTY
METROLOGII
Seven Ocean
New River Kinematics
Vero Software
2011
2012
2014
Cognitens
2007
Serein
Messtechnik Wetzlar
JMTC
2006
2008
Leica Geosystems
2002
2005
CE Johansson
2001
ROMER
Cimcore
Sheffield
TESA
Brown & Sharpe
DEA
Leitz
Wilcox (PC-DMIS)
2004
Hexagon AB
ZAKUP FIRM Z BRANŻY
METROLOGICZNEJ
1992
Hexagon Metrology stanowi część koncernu Hexagon (Na
giełdzie skandynawskiej: HEXA B; www.hexagon.com). Hexagon
jest wiodącym, globalnym dostawcą technologii projektowych,
pomiarowych oraz wizualizacyjnych, umożliwiającym swoim
klientom projektowanie, pomiar i pozycjonowanie obiektów, ­
a także obróbkę oraz uaktualnianie danych.
Technodigit
Mahr Multisensor & Mycrona (Optiv)
Norbert Hanke
Dyrektor generalny firmy Hexagon Metrology
2009
Dzięki ponad 20 zakładom produkcyjnym oraz 70 centrom
pomiarowym, w których dokonuje się serwisu i demonstracji
urządzeń, a także sieci ponad 100 dystrybutorów na pięciu
kontynentach, pomagamy naszym klientom w pełni kontrolować
ich procesy produkcyjne, poprawiając jakość produktów
zwiększając tym samym wydajność w zakładach produkcyjnych
na całym świecie.
m&h Inprocess Messtechnik
W Hexagon Metrology staramy się dostarczać rozwiązania,
które pozwolą Ci stać się liderem na rynku. Ta broszura została
stworzona, aby umożliwić Ci szybki przegląd wielu dostępnych
technologii i usług, a także przekonać Cię, iż współpracując
możemy dokonać zmian w naszym nieustannie zmieniającym się
świecie.
(Hexagon Metrology Powertrain Solutions)
Hexagon Metrology oferuje szeroki zakres produktów oraz usług
dla wszystkich zastosowań metrologii przemysłowej w sektorach
takich jak samochodowy, lotniczy, energetyczny oraz medyczny.
Wspomagamy naszych klientów wiedzą z zakresu metrologii na
wszystkich etapach cyklu produkcyjnego – od rozwoju projektu
przez produkcję, montaż aż po kontrolę końcową.
Wprowadzenie: Wszystkie aspekty metrologii
5
ŚWIATOWEJ KLASY
USŁUGI I TECHNOLOGIE
POMIAROWE
Hexagon jest wiodącym światowym dostawcą systemów do
pomiarów elementów w jednym, dwóch lub trzech wymiarach.
Systemy te mierzą z wielką dokładnością i szybko udostępniają
ogromną ilość danych pomiarowych. Dla klienta oznacza to
większą wydajność i efektywność, wyższą jakość i znaczną
oszczędność materiałów oraz kosztów w procesie produkcyjnym.
Wizja Hexagon
Hexagon pretenduje do roli lidera stawiającego czoła wyzwaniom
metrologii przemysłowej oferując technologie projektowe,
pomiarowe i wizualizacji.
Misja Hexagon
Hexagon jest zaangażowany w dostarczanie informacji poprzez
technologie projektowe, pomiarowe i wizualizacji umożliwiające
klientom tworzenie oraz wizualizację łatwo przetwarzalnych
danych wielowymiarowych.
Strategia Hexagon – być najbardziej innowacyjnym i przystępnym
cenowo dostawcą, posiadać najlepsze umiejętności zarządzania
w biznesie oraz krótki i szybki proces decyzyjny.
6
technologie i usługi
Hexagon jest podzielony na 3 główne jednostki biznesowe
Geosystems
Technologie oferowane przez Geosystems grupy Hexagon
obejmują pozyskiwanie, porównywanie, analizę, przetwarzanie
i przechowywanie cennych informacji geograficznych, które w
wielu przypadkach umożliwiają ekspozycję danych jako obrazy
3D. Rozwiązania oferowane przez Geosystems wykorzystywane
są przez klientów działających w takich sektorach
przemysłowych jak geodezja, przemysł budowlany, inżynieria
lądowa i wodna, górnictwo, przemysł energetyczny, rolniczy oraz
obronny.
Metrology
Klienci korzystają z systemów Hexagon Metrology dla kontroli
procesu produkcji, procesu kwalifikacji oraz końcowej kontroli
części. Poprzez zastosowanie systemów metrologicznych klienci
zajmujący się przemysłem motoryzacyjnym, lotniczym oraz
energetycznym mogą zwiększyć efektywność oraz wydajność
dokonując pomiarów na każdym etapie procesu produkcyjnego w
celu zmniejszenia i wyeliminowania wad.
Technology
Hexagon Technology dostarcza najlepsze oprogramowania
inżynieryjne, jak również rozwiązania geoprzestrzenne. Działa
w przemyśle naftowym i gazowym, energetyce oraz energetyce
jądrowej, w bezpieczeństwie publicznym, a także w sektorze
użyteczności i komunikacji publicznej. Oferuje również
najbardziej wszechstronną linię produktów globalnego systemu
nawigacji satelitarnej (GNSS – ang. Global Navigation Satellite
System).
Sprzedaż netto w 2013 roku w procentach:
31%
Europa Zachodnia
28%
Ameryka Północna
15%
Chiny
12%
region Azji i Pacyfiku
9%Kraje regionu EMEA bez Europy Zachodniej
5%
Ameryka Południowa
technologie i usługi
7
Jakakolwiek dziedzina Cię interesuje, możesz być pewien, iż
obejmujemy ją swoją ofertą.
8
Spełniamy Twoje wymagania metrologiczne
Elektronika
Inne
Lotnictwo
Hexagon Metrology utrzymuje czołową pozycję na rynku dzięki
umiejętnościom najważniejszych producentów metrologicznych
na całym świecie. Hexagon Metrology oferuje szeroki
asortyment produktów i usług przeznaczonych dla wszystkich
przemysłowych zadań pomiarowych – od ręcznych przyrządów
pomiarowych do przenośnego wyposażenia pomiarowego, od
wielosensorowych współrzędnościowych maszyn pomiarowych
i robotów do oprogramowania metrologicznego.
Produkcja/ projektowanie
Klienci Hexagon Metrology działają w przemyśle lotniczym
i kosmicznym, przemyśle związanym z bezpieczeństwem
i obroną, przemyśle motoryzacyjnym, w resortach rządowych,
w przemyśle inżynieryjnym, budownictwie, elektronice,
energetyce, przemyśle komputerowym, konstrukcyjnym
i medycznym.
Przemysł motoryzacyjny
SPEŁNIAMY TWOJE WYMAGANIA
METROLOGICZNE
Sprzedaż netto według
sektorów przemysłowych
08
09
TRACKERY LASEROWE I TEODOLITY
mostowe WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWE
MASZYNY POMIAROWE
sondy
10
Metrologia na każdą skalę
PRZENOŚNE RAMIONA
POMIAROWE
Maszyny optyczne
i wielosensorowe
narzędzia POMIARowe
PORTALOWE WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWE
MASZYNY POMIAROWE
SKANERY ŚWIATŁA BIAŁEGO
OPROGRAMOWANIE Do
URZĄDZEŃ pomiarowyh
WYSIĘGNIKOWE WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWE
MASZYNY pomiarowe
WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWE MASZYNY POMIAROWE O ULTRA WYSOKIEJ DOKŁADNOŚCI
POMIARY W DOWOLNEJ
SKALI
MACRO
MICRO
NANO
< 100 µm
Teodolity i trackery
laserowe
W segmencie mikro mierzone są komponenty przemysłowe,
od dużych samolotów do mikroelementów w zastosowaniach
elektronicznych i medycznych.
W tym przypadku wymagana jest dokładność od 100 do
0,3 mikrometrów. Segment ten cieszy się największym
zainteresowaniem w przemyśle motoryzacyjnym, lotniczym,
w inżynierii, medycynie i energetyce.
100 µm
Sprawdziany oraz ręczne narzędzia
pomiarowe
10 µm
Skanowanie w technologii światła białego
Trackery laserowe
Przenośne ramiona pomiarowe
1 µm
Portalowe
współrzędnościowe maszyny
pomiarowe
Wsółrządnościowe
maszyny o
bardzo wysokiej
dokładności
W segmencie makro mierzone są duże obiekty, takie jak góry,
miasta, drogi, mosty, tunele, zapory wodne, budynki i inne
budowle. Pomiary te wymagają precyzji w przedziale od 10
metrów do 100 mikrometrów.
W segmencie nano mierzone są m.in. mikroukłady scalone (chipy)
w przemyśle elektronicznym, medycznym oraz zaawansowanych
materiałów o nowych charakterystykach.
Systemy sond pomiarowych dla obrabiarek
Wielosensorowe
współrzędnościowe
maszyny pomiarowe
0.3 µm
Wielosensorowe
współrzędościowe
maszyny
pomiarowe
Hexagon dzieli rynek technologii pomiarowych, rozróżniając trzy różne
segmenty: makro, mikro i nano. Granicę między tymi trzema segmentami
wytyczają wymagania klientów odnośnie dokładności pomiarów w
realizowanych zadaniach pomiarowych.
Metrologia na każdą skalę
11
12
Sprawdziany oraz ręczne narzędzia pomiarowe
SPRAWDZIANY
ORAZ RĘCZNE
NARZĘDZIA
POMIAROWE
Znakomity stosunek jakości do ceny, wszechstronność
i najwyższa jakość – sprawdziany oraz ręczne przyrządy
pomiarowe są najłatwiejszymi w obsłudze i najczęściej
wykorzystywanymi produktami z oferty urządzeń stosowanych
w metrologii przemysłowej firmy Hexagon Metrology. Suwmiarki,
sprawdziany gwintów, głębokościomierze i wysokościomierze
doskonale nadają się do niezliczonych zastosowań w
laboratoriach metrologicznych lub na linii produkcyjnej.
Często wykorzystywane są w połączeniu z instrumentami
mechanicznymi lub maszynami stacjonarnymi. Wzorce
długości i kątów są nieodzownym elementem kalibracji sprzętu
pomiarowego.
Tradycyjne, mechaniczne i elektroniczne, precyzyjne wzorce
pomiarowe gwarantują mobilność, wydłużony okres użytkowania
i duży zakres realizowanych zadań pomiarowych. Ręczne
narzędzia pomiarowe firmy Hexagon Metrology na całym
świecie słyną z dokładności pomiaru, jakości wykonania oraz
niezawodności. Produkujemy ręczne narzędzia pomiarowe od
ponad 150 lat.
Sprawdziany oraz ręczne narzędzia pomiarowe
13
MASZYNY WIZYJNE
i WIELOSENSOROWE
– ELASTYCZNOŚĆ
W JEDNEJ MASZYNIE
Elastyczność to kluczowa cecha technologii wielosensorowej.
Elastyczność w świecie metrologii oznacza wolność wyboru
między pomiarem optycznym a dotykowym przy wykorzystaniu
tylko jednego systemu pomiarowego. Jeden system w zupełności
wystarczy do pomiaru optycznego i dotykowego podczas
wszystkich kontroli cech obrabianej części.
Doskonałym rozwiązaniem do pomiaru materiałów wrażliwych
na dotyk są optyczne systemy pomiarowe. Systemy te mierzą
dokładnie, ale w sposób nienaruszający kontrolowanego
elementu. Szeroki wybór optycznych systemów pomiarowych
sprawia, że posiadamy rozwiązanie dla każdego projektu
pomiarowego.
Do typowych zastosowań należą części prasowane/formowane,
części formowane wtryskowo, elementy elektroniczne, części
o symetrii obrotowej, mechanika precyzyjna, skanowanie
powierzchni, skomplikowane części trójwymiarowe, części
toczone, pryzmatyczne i kontury.
16
17
Systemy optyczne i wielosensorowe
15
PRZENOŚNE WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWE
MASZYNY POMIAROWE UMOŻLIWIAJĄ POMIAR
BEZPOSREDNIO NA LINII PRODUKCYJNEJ
Dlaczego obrabiane części mają być zabierane do odległego
laboratorium pomiarowego, jeśli mogą być mierzone na linii
produkcyjnej? Przenośne systemy pomiarowe umożliwiają
wykonywanie pomiarów bezpośrednio w środowisku
produkcyjnym, co znacznie ułatwia pracę i generuje najbardziej
rzetelne pomiary 3D. W rezultacie bardzo dokładne pomiary
przesyłane są szybko i bezpośrednio na linię produkcyjną, co
pozwala na oszczędność kosztów i poprawę jakości.
Przenośne ramiona pomiarowe dostępne są w różnych
konfiguracjach wielkości i dokładności; mogą być również
wyposażone w różnego typu sondy i głowice skanujące do
pomiarów optycznych lub dotykowych nawet trudnodostępnych
punktów. Znakomity współczynnik ceny do wydajności tych
przenośnych współrzędnościowych maszyn pomiarowych, w
porównaniu z innymi technikami, oznacza że wykorzystywane są
one w licznych gałęziach przemysłu.
Systemy trackerów laserowych przodują w tej dziedzinie pod
względem dokładności, niezawodności i trwałości przenośnych
16
PRZENOŚNE WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWE MASZYNY POMIAROWE
współrzędnościowych maszyn pomiarowych. Rozszerzenie lub
automatyzacja systemu o skanery prowadzone ręcznie, sondy
bezprzewodowe lub zastosowanie robotów pozwala zwiększyć
liczbę ewentualnych zadań pomiarowych.
Teodolity przemysłowe i tachimetry laserowe spełniają
najwyższe standardy nawet w trudnych warunkach. Ekstremalnie
duży zakres pomiarowy do 600 m sprawia, że tachimetr laserowy
najczęściej używany jest w celu kontroli i montażu bardzo dużych
elementów.
Systemy skanerów światła białego stanowią kompleksowe
rozwiązanie dotyczące trójwymiarowych pomiarów optycznych,
mających na celu ulepszenie inżynierii i procesów produkcyjnych
w przemyśle samochodowym oraz w innych przemysłach
produkcyjnych. Trójwymiarowy (3D) pomiar to rozwiązanie, które
ma coraz większe znaczenie, ponieważ umożliwia producentom
szybsze wprowadzanie na rynek nowych produktów, osiągnięcie
wyższej jakości oraz zmniejszenie kosztów produkcji.
PRZENOŚNE WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWE MASZYNY POMIAROWE
17
18
Stacjonarne maszyny pomiarowe CMM
NAJWIĘKSZY NA ŚWIECIE WYBÓR
STACJONARNYCH WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWYCH MASZYN POMIAROWYCH
Szeroki asortyment stacjonarnych maszyn pomiarowych firmy
Hexagon Metrology znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach
przemysłowych.
Czy jest to bardzo dokładny pomiar małych części w
przemyśle zegarmistrzowskim, czy kontrola całych karoserii
samochodowych o dużych gabarytach, Hexagon Metrology
zawsze ma do zaoferowania odpowiedni stacjonarny system
pomiarowy.
Współrzędnościowe maszyny pomiarowe typu portalowego:
Mierzą małe, średnie i duże części w trzech wymiarach i bez
zmniejszenia wydajności oraz dokładności. Przy wielkościach od
4.5.4 (400 mm x 500 mm x 400 mm) do 20.40.18 (2000 mm x 4000
mm x 1800 mm) ten typ maszyny może wykonać niemal każde
zadanie pomiarowe.
Współrzędnościowe maszyny pomiarowe typu mostowego:
Największe stacjonarne współrzędnościowe maszyny pomiarowe
typu mostowego charakteryzują się ogromną wydajnością. Nie
tylko zasięg tych gigantów w świecie współrzędnościowych
systemów pomiarowych, który wszystkich innych pozostawia
daleko w tyle, ale także stabilna konstrukcja, solidny materiał,
z których są wykonane oraz wysoka dokładność pomiarów w
warunkach produkcyjnych robią na użytkownikach ogromne
wrażenie.
Wysięgnikowe współrzędnościowe maszyny pomiarowe
Przeznaczone są do kontroli części blaszanych w przemyśle
samochodowym lub innych wielkogabarytowych komponentów
w przemyśle lotniczym, okrętowym, zbrojeniowym, maszynowym,
przy produkcji środków transportu kolejowego. Ich otwarta
konstrukcja umożliwia bezpośredni dostęp do obrabianej części,
co znacznie ułatwia załadunek i rozładunek. Wysięgnikowe
współrzędnościowe maszyny pomiarowe mogą być zintegrowane
jako element zautomatyzowanej linii produkcyjnej, np.
w przypadku montażu nieosłoniętego nadwozia samochodowego.
Systemy kontroli kół zębatych o najwyższej dokładności
Systemy te zostały skonstruowane w sposób bezkompromisowy,
a tym samym zapewniają najwyższą dokładność i powtarzalność.
Systemy przeznaczone na halę produkcyjną
Kilka typów maszyn zostało skonstruowanych specjalnie
z myślą o pracy na hali produkcyjnej, gdzie zachowują wysoką
dokładność pomiarów w szerokim przedziale temperatur oraz w
innych trudnych warunkach produkcyjnych, takich jak drgania
i zanieczyszczenie.
Stacjonarne maszyny pomiarowe CMM
19
SONDY DOPASOWANE DO
ZADANIA POMIAROWEGO
Do każdego zadania pomiarowego można dopasować
odpowiednią sondę Hexagon Metrology.
Można tego dokonać dzięki systemom sondowania i trzpieniom
pomiarowym dla wszystkich przenośnych i stacjonarnych
systemów pomiarowych, włącznie z sondami do kontroli
wymiarowej na obrabiarkach.
Optyczne
W systemach wielosensorowych pomiary wykonywane są przy
użyciu kamer o wysokiej rozdzielczości, laserów TTL (Lasery
przechodzące przez soczewkę) i innowacyjnego chromatycznego
czujnika światła białego (CWS).
Dotykowe
Dla współrzędnościowych maszyn pomiarowych istnieje pełny
asortyment sond dotykowych, ręcznych i automatycznych głowic,
analogowych sond skanujących, zasobników, przedłużek
i trzpieni pomiarowych.
Przenośne
Dla systemów przenośnych Hexagon Metrology oferuje szeroki
asortyment wymiennych sond,włącznie z sondami sztywnymi
(stałymi)i, sondami dotykowymi, sondami z podczerwienią do
pomiaru rur, laserowymi systemami liniowego skanowania i
czujnikami sterowania maszyną – wszystko dla ułatwienia
20
Sondy
realizacji najtrudniejszych zadań pomiarowych wykonywanych
przez urządzenia przenośne.
Dla obrabiarek
Sondy pomiarowe dla obrabiarek mierzą części bezpośrednio na
frezarkach, w centrach obróbkowych, na tokarkach z możliwością
frezowania, szlifierkach, maszynach specjalnych i robotach.
Mierzone części nie tylko są ustawiane współosiowo, ale ich
geometria i ustawienie sprawdzane są jeszcze na maszynie.
Sondy obrabiarkowe ułatwiają codzienną pracę, skracają czas
produkcji, zmniejszają koszty rozszerzając możliwości maszyn.
Skanery laserowe 3D
Skanery laserowe odgrywają kluczową rolę przy zapewnianiu
jakości. Trójwymiarowy cyfrowy zapis kształtów i powierzchni
przy użyciu laserów jest procesem łatwym i precyzyjnym.
Przemysł wykorzystuje skanery laserowe głównie do kontroli
jakości geometrii i powierzchni, ale także w inżynierii odwrotnej,
w procesie dopasowywania i wykańczania oraz przy analizie
złożeń.
Sondy
21
OPROGRAMOWANIE
SERCE KAŻDEGO SYSTEMU METROLOGICZNEGO
Hexagon Metrology jest największym producentem
oprogramowania w przemyśle metrologicznym i oferuje szeroką
gamę autorskich pakietów oprogramowania dostosowanych
do potrzeb użytkowników. Oprogramowanie firmy Hexagon
Metrology pozwala na inteligentne i efektywne pozyskiwanie
danych, a także na analizy, zarządzanie i prezentację zebranych
danych.
Hexagon Metrology jest producentem najpopularniejszego na
świecie pakietu oprogramowania metrologicznego – PC-DMIS,
które oferuje wiele dodatkowych modułów umożliwiających
współpracę z maszynami CMM, systemami wizyjnymi,
przenośnymi ramionami pomiarowymi, trackerami laserowymi,
maszynami CNC, a także urządzeniami innych producentów.
Specjalistyczne oprogramowanie QUINDOS stanowi najlepsze
rozwiązanie przeznaczone do pomiaru kół zębatych, łopatek,
a także innych elementów o skomplikowanych kształtach.
SpatialAnalyzer® (SA) to łatwy w użyciu i wielofunkcyjny pakiet
oprogramowania metrologicznego i analitycznego stworzony
z myślą o rodzinie przenośnych współrzędnościowych urządzeń
pomiarowych firmy Hexagon Metrology.
22 Oprogramowanie
Oprogramowanie
23
24 SERWIS NA ŚWIECIE
OGÓLNOŚWIATOWY SERWIS
– LOKALNY DLA CIEBIE
Ogólnoświatowa sieć serwisowa wspiera klientów od momentu
nabycia produktu po usługi posprzedażne.
pomiarowych. Możliwość powierzenia Hexagon Metrology
zasobów i czynności związanych z kontrolą wymiarową.
Konsultacja systemów
Nasi specjaliści i inżynierowie pomogą wybrać rozwiązanie
najlepiej dostosowane do poszczególnych potrzeb produkcji
i kontroli.
Umowy na utrzymanie oprogramowania
Uaktualnianie wersji i pomoc techniczna dotycząca naszych
najbardziej popularnych pakietów oprogramowania.
Szkolenia
Aby zoptymalizować wydajność pomiarów organizujemy
szkolenia z metrologii - od poziomu dla początkujących do
poziomu dla zaawansowanych.
Programowanie pierwszej części
Programy służące do pomiaru części opracowywane przez
ekspertów w celu prawidłowego rozpoczęcia kontroli nowych
komponentów.
Usługi pomiarowe i programowanie
Profesjonalne usługi pomiarowe w przypadku zbyt dużego
obłożenia pracą lub w celu wykonania unikatowych zadań
Certyfikacja i kalibracja
Regularna certyfikacja i kalibracja w celu zagwarantowania
dokładności systemów i powtarzalności na najwyższym
poziomie.
Aktualizacja i modernizacja systemów
Retrofit starych systemów przez powiązanie zaawansowanego
sprzętu i oprogramowania z istniejącym wyposażeniem.
Serwis i naprawa
Oryginalne części Hexagon Metrology i certyfikowany serwis
fabryczny, aby systemy działały jak najlepiej.
DLACZEGO
WYBRAĆ HEXAGON
METROLOGY?
Istnieje wiele rodzajów urządzeń pomiarowych. Jednak dla
określonego zadania zazwyczaj tylko jedno rozwiązanie jest
właściwe. Celem inżynierów Hexagon Metrology jest znalezienie
tego właściwego rozwiązania. Dzięki bogatemu doświadczeniu
potrafią oni ocenić jaki system najlepiej będzie spełniał Twoje
oczekiwania.
Korzyści są oczywiste: dostosowane do potrzeb klienta systemy
pomiarowe to oszczędność czasu, a co za tym idzie, również
pieniędzy. Nasz kontakt z klientem nie kończy się wraz
z zakupem odpowiedniego systemu. Klienci Hexagon Metrology
nawet wiele lat po nabyciu urządzeń pomiarowych tej firmy
mają dostęp do wszystkich programów serwisowych na każdym
zainstalowanym urządzenieniu. Nasi technicy serwisowi nawet
w naprawdę trudnej sytuacji zawsze znajdą rozwiązanie Twojego
problemu.
Posiadamy sieć lokalnych centrów precyzji, w których w każdej
chwili możesz oddać swoje urządzenie do serwisu, uaktualnić
system do najnowszej wersji oraz przeszkolić swoich techników
odpowiedzialnych za wykonywanie pomiarów.
Rozwiązania pomiarowe Hexagon Metrology to inwestycja, która
się opłaca.
Więcej informacji o firmie Hexagon Metrology znajdziesz na
stronie internetowej: www.hexagonmetrology.com
Hexagon Metrology – Where quality comes together.
DLACZEGO WYBRAĆ HEXAGON METROLOGY?
27
Hexagon Metrology oferuje szeroki zakres produktów oraz
usług dla wszystkich zastosowań metrologii przemysłowej w
sektorach takich jak samochodowy, lotniczy, energetyczny oraz
medyczny. Wspomagamy naszych klientów informacjami z
zakresu metrologii na wszystkich etapach cyklu produkcyjnego
– od rozwoju projektu przez produkcję, montaż aż po kontrolę
końcową.
Hexagon Metrology stanowi część Hexagon (Na giełdzie
skandynawskiej: HEXA B). Hexagon jest wiodącym,
globalnym dostawcą technologii projektowych, pomiarowych
oraz wizualizacyjnych, umożliwiającym swoim klientom
projektowanie, mierzenie i pozycjonowanie obiektów, a także
obróbkę oraz uaktualnianie danych.
Więcej na stronie: www.hexagon.com
Dzięki ponad 20 zakładom produkcyjnym oraz 70 centrom
pomiarowym, w których dokonuje się serwisu i demonstracji
urządzeń, a także sieci ponad 100 dystrybutorów na pięciu
kontynentach, pomagamy naszym klientom w pełni kontrolować
ich procesy produkcyjne, poprawiając jakość produktów
zwiększając tym samym wydajność w zakładach produkcyjnych
na całym świecie.
Aby uzyskać więcej informacji, proszę odwiedzić stronę:
www.hexagonmetrology.com
© 2014 Hexagon Metrology. Part of Hexagon
Wszelkie prawa zastrzeżone. Ze względu na ciągłe
udoskonalanie produktów, firma Hexagon Metrology
zastrzega sobie prawo do zmiany sapecyfikacji produktów
bez wcześniejszego uprzedzenia.
Wydrukowano w Niemczech. Maj 2014

Podobne dokumenty