Rynek Instalacyjny 1

Komentarze

Transkrypt

Rynek Instalacyjny 1
„„ gaszenie pożaru mgłą wodną
„„ dostosowanie budynku
do standardu pasywnego
„„ centrale dla domów, biur,
szpitali i basenów
1-2/2016
rok XXIV
Cena 15,50 zł (5% VAT)
ISSN 1230-9540
SKANUJ KOD
APLIKACJĄ
Indeks 344079
I ZOBACZ WIĘCEJ!
Nakład 10 tys. egz.
„„ ciepłomierze i systemy
zdalnego odczytu
GRUPA
WWW.RYNEKINSTALACYJNY.PL
REKLAMA
MIESIĘCZNIK
INFORMACYJNO-TECHNICZNY
ISSN 1230-9540, nakład 10 000
GRUPA
Wydawca
Grupa MEDIUM
www.medium.media.pl
Adres redakcji
04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18
tel./faks 22 512 60 75
e-mail: [email protected]
www.rynekinstalacyjny.pl
Redaktor naczelny
Waldemar Joniec, tel. 502 042 518
[email protected]
Sekretarz redakcji
Agnieszka Orysiak, tel. 600 050 378
[email protected]
Redaktor portalu internetowego
Katarzyna Rybka
[email protected]
Redakcja
Jerzy Kosieradzki (red. tematyczny),
Joanna Korpysz-Drzazga (red. językowy),
Jacek Sawicki (red. tematyczny), Bogusława
Wiewiórowska­‑Paradowska (red. tematyczny)
Reklama i marketing
tel./faks 22 810 28 14, 512 60 70
Dyrektor biura reklamy i marketingu
Joanna Grabek, [email protected]
Specjalista ds. reklamy w RI
Ewa Zgutka, [email protected]
Dyrektor ds. marketingu i sprzedaży
Michał Grodzki, [email protected]
Kierownik ds. promocji
Marta Lesner-Wirkus, [email protected]
Kolportaż i prenumerata
tel./faks 22 512 60 74, 810 21 24
Specjalista ds. prenumeraty
Jerzy Lachowski, [email protected]
Prenumerata realizowana przez RUCH S.A.
Zamówienia na prenumeratę w wersji papierowej
i na e-wydania można składać bezpośrednio na stronie
www.prenumerata.ruch.com.pl. Ewentualne pytania prosimy
kierować na adres e-mail: [email protected]
lub kontaktując się z Telefonicznym Biurem Obsługi Klienta
pod numerem: 801 800 803 lub 22 717 59 59 – czynne
w godzinach 7.00 – 18.00. Koszt połączenia wg taryfy
operatora.
Administracja
Danuta Ciecierska (HR), Maria Królak (księgowość)
Skład, łamanie
[email protected]
Druk
Zakłady Graficzne TAURUS
Redakcja zastrzega sobie prawo do adiustacji
tekstów i nie zwraca materiałów niezamówionych.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść
reklam i ogłoszeń, ma też prawo odmówić publikacji
bez podania przyczyn.
Wszelkie prawa zastrzeżone © by Grupa MEDIUM.
Rozpowszechnianie opublikowanych materiałów
bez zgody wydawcy jest zabronione.
Wersja pierwotna czasopisma – papierowa.
Za publikację w „Rynku Instalacyjnym” MNiSW
przyznaje jednostkom naukowym 6 punktów
Wskazówki dla autorów, procedura
recenzowania i lista recenzentów artykułów
na www.rynekinstalacyjny.pl/redakcja
Grupa MEDIUM
jest członkiem Izby Wydawców Prasy
COP 21 – konferencja klimatyczna ONZ w Paryżu
– zakończyła się zawarciem globalnego
porozumienia, a raczej kompromisu. Nie ma
odgórnych limitów emisji, każdy kraj dobrowolnie
wyznacza sobie cel. A cel wspólny to
ograniczenie wzrostu temperatury w 2050 r.
do 1,5°C. Ulgowo potraktowano transport
i zrezygnowano z wyznaczania
długoterminowego celu redukcji emisji CO2. Kraje rozwijające się dostaną do 2020 r.
100 mld dol. na inwestycje związane z klimatem. 60 mld z nich już wydano…
Przemysł i energetyka, budownictwo oraz transport od lat się zmieniają. Są coraz mniej
uciążliwe dla środowiska dzięki nowym technologiom, ale z drugiej strony przybywa
ludzi na planecie i rośnie konsumpcja oraz poziom życia – a te wymagają coraz więcej
energii i emisja rośnie. Skoro są czyste technologie, niektóre banki zadeklarowały, że nie
będą finansować nowych instalacji spalania węgla w energetyce. Zresztą dobrze
zarabiają na kredytowaniu inwestycji w OZE. Na przykład w Chinach w tym roku
przybędzie blisko 20 GW w fotowoltaice, a Brytyjczycy chcą zniesienia unijnych ceł
na chińskie panele i (niektórzy powiedzą: bo) zamykają ostatnią kopalnię węgla
kamiennego, ponadto taniej mogą go kupić w Rosji lub Kolumbii. Nasza gospodarka
w perspektywie 2040 r. będzie potrzebować o 35% energii więcej, czy będziemy ją
nadal czerpać z węgla?
Co w tym roku będzie absorbować polską branżę grzewczą i wentylacyjną? W ubiegłym
była to dyrektywa ErP – jej wpływ na rynek, i to pozytywny, widać już i będzie on
widoczny nadal. To wpływ regulacji unijnych, a na poziomie lokalnym możemy się
spodziewać kolejnych uchwał, takich, jakie przyjął Kraków – od 1 września 2019 r.
będzie miastem bez kotłów oraz pieców na węgiel i drewno, a także bez kominków.
Obecnie zatruwa go ok. 24 tys. kotłów i pieców na węgiel lub drewno oraz ponad
10 tys. kominków.
Jedynie na poziomie krajowym trudno o dobrą zmianę. Mamy takie normy emisji
i zasady ogłaszania alarmów smogowych, że w praktyce smogu prawie nie ma.
W 2012 r. poziom alarmu smogowego podnieśliśmy z 200 do 300 mg pyłów PM10
w 1 m3 powietrza – Czesi podnoszą alarm przy 100, Słowacy przy 150, a Francuzi
przy 80.
Dobrej zmiany nie widać też w budowaniu rozproszonej mikroenergetyki obywatelskiej.
Nadal nie wiadomo, czy opłaci się być prosumentem. Ponoć dowiemy się o tym
w połowie roku, ale wiele wskazuje na to, że znowu powiedzą nam: chcieliśmy dobrze,
a wyszło jak zwykle. Może choć uda się przywrócić ład w projektowaniu instalacji, który
został zburzony w lutym 2015 r. zmianą art. 29 ust. 1 pkt 27 ustawy Prawo budowlane.
Blisko 3/4 polskich miast planuje w najbliższym czasie rozwijać technologię smart city.
Będą to m.in. inwestycje w inteligentne systemy zarządzania energią, w tym
ciepłownicze i wodociągowe, transport i nowoczesne oświetlenie. Samorządy dobrze
wiedzą, że ich przyszłość zależy coraz bardziej od poprawy jakości życia wyborców,
a nie od wdrażania polityki historycznej.
Ten rok przyniesie też sporo zmian w zarządzaniu budynkami i instalacjami
– powszechność smartfonów i aplikacji pozwala sterować zdalnie nawet domową
instalacją z kotłem węglowym za 3 tys. zł. Rośnie rynek tzw. domu inteligentnego,
na razie głównie systemów bezpieczeństwa, ale i stopniowo rozwiązań oszczędzających
energię i zwiększających komfort. Prognozowany jest wręcz 100‑proc. roczny wzrost
przez najbliższe 5–6 lat – wówczas rynek ten powinien się nasycić.
Z budownictwa płyną dobre wieści, jest popyt i planuje się wiele inwestycji.
Ale atmosfera jest taka, jakby coś wisiało w powietrzu. Jeśli jej nie ulegniemy,
to przestanie wisieć – bo kryzysy pojawiają się często jako samospełniająca się
przepowiednia osób znudzonych tym, że jest tak dobrze...
SPIS TREŚCI
AKTUALNOŚCI
Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1. Konwencja Rynku Grzewczego, Instalacyjnego i Sanitarnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Ciepło dla dzieci od Vaillanta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Klima-Therm inwestuje w ludzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
Zwycięzcy konkursu Panasonic w Japonii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Zehnder szkoli instalatorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Fabryka VTS w Dubaju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Autokarem na Targi Instalacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Danfoss przejął Vacon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Mostra Convegno Expocomfort 2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Ventia dystrybutorem Dantherm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Nowości w technice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Innowacyjne zamówienia publiczne na roboty budowlane, Piotr Miecznikowski . . . . . . . . . . . . . 18
Zapraszamy na targi i konferencje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
POWIETRZE
Wpływ konfiguracji centrali wentylacyjnej i źródła ciepła na wskaźniki EU i EP domu
jednorodzinnego, Małgorzata Szulgowska-Zgrzywa, Maria Kostka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Centrale – zestawienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Parowanie wody w krytych basenach pływackich, Katarzyna Ratajczak, Brandon Kunicki. . . . . . . 40
Dobór pomp do odprowadzania kondensatu, Dennis Gitter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Porównanie dwóch systemów wentylacji dla małego banku,
Katarzyna Gładyszewska-Fiedoruk, Klaudia Baworska, Agnieszka Falkowska . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
ENERGIA
Analiza parametrów budynku dostosowanego do standardu pasywnego
według kryteriów Passive House Institute,
Joanna Jaskulska, Bartosz Radomski, Ilona Rzeźnik, Agnieszka Figielek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Nowe możliwości sterowania komfortem, Katarzyna Rybka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Urządzenie do odprowadzania kondensatu Wilo-DrainLift CON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Obszary zastosowania płytowych wymienników ciepła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Narzędzia energooszczędnej eksploatacji systemów ciepłowniczych i instalacji c.o.,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Waldemar Joniec .
Ciepłomierze – zestawienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
WODA
Praktyka projektowania urządzeń gaśniczych na mgłę wodną,
Agnieszka Malesińska, Hubert Marchewa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Wymagania higieniczne wobec instalacji wody pitnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Systemy zaopatrzenia w wodę w Sudanie Południowym, Agnieszka Samolej. . . . . . . . . . . . . . . 78
INFORMATOR
Recenzja ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 81
Skorzystaj ze szkoleń ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������82
Katalog firm ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������82
Gdzie nas znaleźć ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������84
Indeks firm ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������86
6
styczeń/luty 2016
rynekinstalacyjny.pl
dla podwyzszonych wymagan higienicznych
AKTUALNOŚCI
Budownictwo
o zoptymalizowanym potencjale energetycznym
W
dniach 2–4 grudnia 2015 r. Katedra
Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli na Wydziale Budownictwa Politechniki Częstochowskiej zorganizowała XII Międzynarodową Konferencję Naukowo-Techniczną „Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale
energetycznym”. Patronat nad konferencją objęli JM Rektor Politechniki Częstochowskiej
prof. dr hab. Maria Nowicka-Skowron oraz
Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki
Odpadami PAN. W spotkaniu uczestniczyło
ponad 50 osób, wśród nich przedstawiciele
instytucji naukowo-badawczych oraz uczelni
z kraju i zagranicy (m.in. z Rosji i Ukrainy),
a także studenci.
W wystąpieniach poruszano m.in. zagadnienia: analizy parametrów fizykalnych przegród zewnętrznych i ich złączy w aspekcie
wymagań budownictwa niskoenergetycznego, oszczędności energii w budynkach pasywnych, innowacyjnych rozwiązań systemów dociepleń przegród zewnętrznych, badań w zakresie racjonalizacji zużycia energii
w systemach ogrzewania promiennikowego,
badań układów ogrzewania konwekcyjnego
z zastosowaniem pasywnych systemów wykorzystujących energię promieniowania słonecznego, racjonalizacji lokalnych systemów
dwufunkcyjnych przygotowujących ciepło na
potrzeby ogrzewania i przygotowania c.w.u.,
doskonalenia urządzeń pneumatycznego załadunku pelletów, analizy parametrów geometrycznych i kinematycznych przepływu turbulentnego powietrza w dużych przestrzeniach,
doskonalenia działania central wentylacyjnych pod kątem odzysku ciepła z obiegu
chłodniczego, poprawy efektywności działania kolektorów słonecznych w budownictwie
energoefektywnym, problemu korozji chemicznej w stalowym budownictwie szkieletowym, ciepłochłonności podłóg w budownictwie zrównoważonym, możliwości poprawy
efektywności energetycznej budynków dzięki
odpowiedniemu zastosowaniu osłon przeciwsłonecznych oraz wyrobów chemii budowlanej wykorzystujących nanosrebro.
Druga część konferencji – wyjazdowa – odbywała się w zakładach produkcyj-
nych. W firmie Wiśniowski w Wielogłowach
spotkanie poświęcone było m.in. innowacyjnym rozwiązaniom konstrukcyjnym w systemach bram garażowych i przemysłowych oraz
drzwi aluminiowych. Z kolei w Nowym Sączu
u producenta okien dachowych – firmy Fakro
uczestnicy konferencji poznali nowe standardy i rozwiązania konstrukcyjne stolarki okiennej dla budownictwa energooszczędnego, pasywnego i zrównoważonego. W tym kontekście zwrócono też uwagę na główny aspekt
stosowania stolarki dachowej – jej efektywne
wykorzystanie do doświetlania pomieszczeń
światłem naturalnym i pozyskiwanie energii
promieniowania słonecznego oraz minimalizacja strat ciepła, jak również nadmiernych
zysków ciepła promieniowania słonecznego
w okresie letnim.
Konferencji towarzyszyła wystawa wyrobów firm: Arsanit, Schöck i Termoorganika.
Patronowały jej czasopisma: „Izolacje”, „Rynek Instalacyjny”, „Materiały Budowlane”
oraz „Świat Szkła”.
dr inż. Adam Ujma
1. Konwencja
Rynku Grzewczego, Instalacyjnego i Sanitarnego
P
olski Związek Pracodawców Hurtowni Branży Grzewczej, Sanitarnej, Klimatyzacji i Wentylacji – SHI organizuje pierwsze spotkanie
producentów i dystrybutorów, które ma się stać stałym wydarzeniem
dla branży. Pierwsza konwencja odbędzie się 20–21 kwietnia 2016 r.
w hotelu Holiday Inn w Józefowie pod Warszawą. Impulsem do tej inicjatywy jest fakt, że zarówno handel, jak i produkcja ewoluują i warto
dyskutować o teraźniejszości i przyszłości technologii oraz sposobach
docierania do instalatorów i klientów finalnych. Targi oraz imprezy organizowane przez poszczególne firmy dla swoich partnerów są tradycyjnym miejscem spotkań. Nie zastąpią one jednak miejsca, gdzie na
neutralnym gruncie wszyscy obecni są w tym samym czasie i w luźnej
atmosferze mogą porozmawiać o wszelkich problemach. Takiej możliwości dzisiaj nie ma. Oprócz części oficjalnej przewidziano dużo czasu na takie swobodne rozmowy.
Konwencja nie powinna być postrzegana jako impreza dystrybutorów. SHI jest tylko organizatorem, natomiast celem jest lepsza integracja rynku i dyskusja o ważnych wspólnych sprawach. Program będzie
na tyle atrakcyjny, że każdy będzie miał możliwość dowiedzenia się czegoś nowego i wymienienia poglądów w ramach grup roboczych. Dołożymy wszelkich starań, żeby impreza była udana i zachęciła wszystkich
do uczestnictwa w kolejnej. Jesteśmy też otwarci na wszelkie sugestie
i propozycje programowe, a także wsparcie sponsorów tego wydarzenia. Rejestracja rozpocznie się w drugiej połowie lutego i wówczas
na stronie www.shi.net.pl udostępnione zostaną dokładne informacje.
W analogicznych branżach konwencje tego typu sprawdzają się od
lat. Na przykład Konwencja Rynku Elektrotechnicznego, organizowana
już od 8 lat, gościła w 2015 roku 180 szefów firm i ich najbliższych
współpracowników, w tym 60 firm producenckich. Rynek grzewczy, instalacyjny i sanitarny także potrzebuje takiego wydarzenia. Jest on dużo większy i obejmuje wiele dziedzin.
Zachęcam do kontaktu mailowego:
[email protected]
lub telefonicznego: 662 157 139
Ryszard D'Antoni, dyrektor zarządzający SHI
8
styczeń/luty 2016
rynekinstalacyjny.pl
AKTUALNOŚCI
Ciepło dla dzieci
od Vaillanta
P
od koniec listopada 2015 r. w budynkach
największej i zarazem najstarszej w Polsce
SOS Wioski Dziecięcej w Biłgoraju zakończyła
się instalacja kolejnych systemów ogrzewania
podarowanych przez firmę Vaillant. Firma ta od
2013 r. wspiera modernizację urządzeń grzewczych w Biłgoraju, a jej specjaliści dbają o bieżący przegląd techniczny instalacji.
Grupa Vaillant podpisała długoterminową
umowę partnerską ze światowym Stowarzyszeniem SOS Wioski Dziecięce, zgodnie z którą stała się wyłącznym partnerem Stowarzyszenia w zakresie dostarczania energooszczędnych i przyjaznych dla środowiska technologii
grzewczych. SOS Kinderdorf International to
największa na świecie organizacja charytatywna działająca w 135 krajach. W Polsce Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce istnieje ponad
30 lat i obecnie ma pod opieką ponad 1450
dzieci.
mat. Vaillant
Klima-Therm
OPROGRAMOWANIE
DO SERWISU
inwestuje w ludzi
Zarządzaj swoimi pracownikami
z jednego miejsca
Zarządzaj harmonogramem
serwisantów
Rejestruj czas dojazdu i naprawy
Zapisuj trasy dojazdu
Rejestruj materiały zużyte
podczas serwisu
I wiele więcej!
Nagrodę odebrała Anna Sierant, dyrektor ds. personalnych Grupy Klima-Therm
rynekinstalacyjny.pl
-Therm uzyskała oceny wyższe od średniej
przypadającej na przedsiębiorstwa o podobnej wielkości i specyfice działalności. Atutem
Klima-Therm okazał się szczególnie wysoki
poziom zaangażowania pracowników.
„Inwestor w Kapitał Ludzki” to program
badawczy realizowany pod patronatem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Gospodarki oraz Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Laureatów konkursu
nagrodzono 14 grudnia 2015 r. w Pałacu Prymasowskim w Warszawie. mat. Klima-Therm
Zarejestruj się na 30-dniowy okres
próbny z kodem R2016 na
www.fieldworker.pl
reklama
F
irma Klima-Therm uczestniczyła w niezależnym badaniu opinii pracowniczej przeprowadzonym przez Obserwatorium Zarządzania w ramach konkursu „Inwestor w Kapitał Ludzki”. Wyniki ankiety, w której udział
wzięło blisko 85% pracowników Klima-Therm, umożliwiły nadanie firmie tego prestiżowego godła.
We wszystkich obszarach poddanych badaniu, takich jak m.in. ogólna satysfakcja
z pracy, kompetencje, osobista motywacja
czy identyfikacja z organizacją, firma Klima-
AMP Software sp. z o.o.
ul. Bułgarska 108A/13
60-381 Poznań
tel. 782 782 703
e-mail: [email protected]
styczeń/luty 2016
www.fieldworker.pl
9
AKTUALNOŚCI
Zwycięzcy konkursu Panasonic w Japonii
I
nstalatorzy i projektanci nagrodzeni w międzynarodowym konkursie Panasonic Pro
Awards pojechali do Japonii. Wycieczka była
nagrodą za przygotowanie najlepszych – przyjaznych środowisku, a także niedrogich i estetycznych – projektów wykorzystujących systemy Panasonic Heating & Cooling. Wśród laureatów znalazła się polska firma Proycon, która
przygotowała projekt domu pasywnego H3
Grande.
Celem konkursu Panasonic Pro Awards
było wyłonienie wyróżniających się obiektów w dziedzinie projektowania, specyfikacji
i montażu systemów grzewczo-chłodzących
Panasonic. Spośród 30 zgłoszeń jury wybrało ośmiu zwycięzców w kategoriach: obiekty
mieszkaniowe – indywidualne, wielomieszkaniowe i socjalne, a także hotelowe, restauracyjne, handlowe oraz komercyjne.
W kategorii domów jednorodzinnych najlepszy okazał się polski projekt H3 Grande.
Jest to dom o powierzchni użytkowej 175 m2,
który do produkcji ciepła wykorzystuje pompę ciepła Panasonic Aquarea High Performance z 300-litrowym zbiornikiem c.w.u. oraz wysokowydajne klimakonwektory Aquarea Air.
W efekcie zużywa on rocznie nie więcej energii niż 15 kWh/m2, dzięki czemu spełnia standard budownictwa pasywnego. Projekt został
już zrealizowany w Stargardzie, Łodzi, Szczecinie i Gorzowie, a także w trzech miejscowościach w Szwecji.
Laureaci konkursu wyjechali na tydzień do
Japonii, by odwiedzić m.in. główną siedzibę
Panasonic w Tokio oraz jedną z najnowocześniejszych fabryk firmy w miejscowości Gunma. Obejrzeli nowości technologiczne w systemach chłodzenia i ogrzewania i przyjrzeli się procesowi produkcji. Zwiedzili również
zrównoważone ekologicznie miasto Fujisawa
SST (ang. Fujisawa Sustainable Smart Town).
Miasto, zaprojektowane z inicjatywy Panaso-
Dom pasywny H3 Grande
nic we współpracy z sektorem publicznym,
wykorzystuje ekologicznie rozwiązania, takie
jak panele fotowoltaiczne i energooszczędne
systemy grzewcze. Przy projektowaniu Fujisawy SST uwzględniono ryzyko występowania
trzęsień ziemi i wykorzystano rozwiązania pozwalające zapobiegać ich skutkom. W efekcie
stanowi ono przykład bezpiecznego i zrównoważonego miasta przyszłości.
mat. Panasonic
EKO-DOK’16
VIII Konferencja Doktorantów
i Młodych Pracowników Nauki
Interdyscyplinarne Zagadnienia
w Inżynierii i Ochronie Środowiska
Boguszów-Gorce, 11–13 kwietnia 2016 r.
Konferencja adresowana jest głównie
do doktorantów i młodych pracowników nauki.
F
irma Zehnder wprowadziła program szkoleniowy dla autoryzowanych instalatorów systemów promiennikowych i przeprowadziła wyjazdowe szkolenia w swoim centrum kompetencji w Lahr. Dwudniowe szkolenie – łączące teorię z praktyką – pozwoliło zainteresowanej
grupie prężnie działających firm instalacyjnych na zapoznanie się z najważniejszymi aspektami eksploatacji i montażu promienników. Firmy te, stosujące na co dzień rozwiązania Zehnder, stają się polecanymi wykonawcami dla projektów z promiennikami marki, a ich doświadczenie ma zapewnić inwestorom bezproblemowy proces inwestycyjny i rozruchowy instalacji.
Zehnder zamierza zaproponować tym firmom rozszerzenie kompetencji o systemy promiennikowe do biur, w których zgodnie z obowiązującymi trendami istotnym wyzwaniem staje się
oszczędzanie nie tylko energii grzewczej, ale i chłodzącej.
mat. Zehnder
10
styczeń/luty 2016
Organizatorzy:
Wydział Inżynierii Środowiska
Politechniki Wrocławskiej; Gelsenwasser Polska
GmbH; Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
– Państwowy Instytut Badawczy
www.eko-dok.pl
promocja
Zehnder szkoli instalatorów
Przedmiotem obrad i dyskusji będą zagadnienia związane
m.in. z:
• oczyszczaniem ścieków i modelowaniem zjawisk
zachodzących podczas biologicznych procesów
degradacji związków organicznych,
• zagospodarowaniem i optymalizacją procesów fermentacji osadów ściekowych,
• uzdatnianiem wody tradycyjnymi metodami oraz
z wykorzystaniem niekonwencjonalnych technologii
procesów membranowych,
• modelowaniem i optymalizacją systemów wodociągowych i kanalizacyjnych,
• jakością i ochroną powietrza, monitoringiem i analizą
procesów zachodzących w atmosferze i hydrosferze,
gospodarowaniem zasobami wodnymi, ochroną
przeciwpowodziową oraz badaniami zmian klimatu.
Zapraszamy również do prezentacji oraz dyskusji nt.
problemów związanych z:
• wentylacją i klimatyzacją, mikroklimatem wnętrz
i komfortem cieplnym,
• budownictwem energooszczędnym, odnawialnymi
i niekonwencjonalnymi źródłami energii oraz optymalizacją jej zużycia w budynkach,
• zaopatrzeniem w wodę oraz balneotechniką i gazownictwem,
• wsparciem procesów badawczych za pomocą
nowoczesnych narzędzi symulacyjnych.
rynekinstalacyjny.pl
POZNAŃ, MTP PAWILON 5A
ZOSTAŃ
MISTRZEM
ZGARNIJ NAGRODY
www.mistrzostwainstalatorow.pl
PARTNERZY:
PARTNERZY WSPIERAJĄCY:
ORGANIZATORZY:
AKTUALNOŚCI
Fot. FWSK 2015
1–2 marca 2016
NAJWAŻNIEJSZE SPOTKANIE
BRANŻY WENTYLACYJNEJ, KLIMATYZACYJNEJ I CHŁODNICZEJ
Już po raz 14. w Warszawie odbędą się Międzynarodowe Targi Techniki Wentylacyjnej,
Klimatyzacyjnej i Chłodniczej FORUM WENTYLACJA – SALON KLIMATYZACJA 2016.
Wydarzenie co roku gromadzi przedstawicieli branży: producentów, dystrybutorów,
projektantów, wykonawców instalacji, przedstawicieli firm wykonawczych, osób odpowiedzialnych za odbiory techniczne i eksploatację, inwestorów, architektów, przedstawicieli uczelni wyższych i przyszłych inżynierów.
Organizator targów, Stowarzyszenie Polska
Wentylacja, zaprasza wszystkich specjalistów
branżowych do zwiedzenia ekspozycji targowej i zapoznania się z ofertą nowości rynkowych, nowymi rozwiązaniami, urządzeniami
i technologiami. Udział w targach potwierdziło już ponad 140 wystawców z Polski i z zagranicy, a ich pełną listę można zobaczyć na
www.forumwentylacja.pl.
Warto wziąć udział w dwudniowych seminariach eksperckich, na których poruszane będą m.in. zagadnienia z zakresu zmian
w prawie i normach, wentylacji, klimatyzacji,
pomp ciepła oraz bezpieczeństwa pożarowego. Wykłady prowadzone przez niezależnych
specjalistów to praktyczna wiedza i możliwość poznania konkretnych rozwiązań. Ciekawostką programu seminaryjnego będą Warsztaty Projektanta. Podczas warsztatów zaprezentowane zostaną przykłady najciekawszych
rozwiązań instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynkach oddanych do użytku w latach 2014–2015 i zgłoszonych przez
biura projektowe do Nagrody Pascal 2016.
Projektanci instalacji z renomowanych biur
projektowych przedstawią swoje najciekawsze rozwiązania.
Wszystkich projektantów i instalatorów zapraszamy do odwiedzenia Akademii BIM AEC
DESIGN, w ramach której prowadzone będą
szkolenia i prezentowane wykłady z zakresu
projektowania. Zorganizowane zostaną też
warsztaty chłodnicze dla wykonawców, serwisantów i wykonawców instalacji.
W ramach Aren Technologii będzie można porównać w jednym miejscu urządzenia
różnych producentów. Powietrzne i grunto-
we pompy ciepła, które można wykorzystać
m.in. w systemach wentylacji i chłodzenia budynków, zaprezentowane zostaną w centralnej
części wystawy. Arena Technologii poświęcona
sekcyjnym centralom wentylacyjnym będzie
prezentacją urządzeń 12 producentów central
wentylacyjnych.
NOWOŚCIĄ targów będzie Strefa Instalatora – w której zaprezentowane zostaną praktyczne aspekty montażu, uruchamiania, regulacji i serwisu instalacji. Odbędą się
też konkursy sprawnościowe dla instalatorów
z atrakcyjnymi nagrodami do wygrania.
Odwiedzający targi będą mogli również
głosować w konkursie Najciekawszy Produkt
2016 i wybrać najlepsze rozwiązanie w trzech
kategoriach: wentylacja, klimatyzacja i bezpieczeństwo pożarowe.
Podobnie jak w roku ubiegłym Forum Wentylacja – Salon Klimatyzacja 2016 odbędzie
się w Centrum Targowo-Kongresowym MT Polska przy ulicy Marsa 56c w Warszawie. Ekspozycja targowa zlokalizowana będzie w dwóch
halach na powierzchni ponad 7 tys. m2.
Forum Wentylacja – Salon Klimatyzacja 2016 → spotkanie branży, na którym warto być!
12
styczeń/luty 2016
rynekinstalacyjny.pl
AKTUALNOŚCI
Producent
kotłów
i palników
na pellet
z automatycznym
systemem podawania
i rozpalania paliwa
Fabryka VTS w Dubaju
Biovert
W
związku z rozwojem sprzedaży na rynkach Bliskiego Wschodu i Afryki VTS otworzył w październiku 2015 r. w Dubaju nowoczesne Centrum Logistyczno-Produkcyjne.
Na 4200 m2 mieści się HUB (ok. 1000 m2),
Centrum Logistyczne (ok. 3000 m2) oraz dwupoziomowe biuro.
Nowa fabryka wraz z kompleksem biurowym, nowoczesną infrastrukturą i najwyższymi standardami organizacji pracy i bezpieczeństwa zapewni profesjonalną i szybką obsługę zamówień w regionie i pozwoli firmie
być bliżej klientów i tego rynku. Jak stwierdziła Hanna Siek-Zagórska, CEO VTS Group,
klienci podkreślają, że chętniej współpracują z firmami, które mają swoje lokalne dywizje, w których prowadzą działalność gospodarczą. Świadczy to nie tylko o sile i pozycji
firmy, ale także stanowi naoczny dowód jej
rozwoju. Budujemy w ten sposób zaufanie do
marki, zacieśniając jednocześnie relacje z lokalnym rynkiem. Dubaj to wciąż jeden z najbardziej dynamicznych ośrodków biznesowych
na świecie – dzięki lokalizacji w połowie drogi
pomiędzy rynkami regionu Azji-Pacyfiku i Europy, zapewnia klientom VTS szybsze dostawy
i lepsze połączenia z tymi regionami.
mat. VTS
Biopalnik
Autokarem
na Targi Instalacje
rupa SBS zaprasza wszystkich instalatorów, projektantów i fachowców z branży
instalacyjno-sanitarno-grzewczej do skorzystania z Akcji Autokarowej na Targi Instalacje 2016 (25–28 kwietnia) w ramach IV Klu-
rynekinstalacyjny.pl
bu Instalatora. Udział w Akcji jest bezpłatny,
a uczestnicy zyskują:
„„ bezpłatny dojazd na Targi Instalacje 2016,
„„ bezpłatne bilety wstępu na Targi Instalacje
2016 i do Klubu Instalatora,
„„ bezpłatne vouchery gastronomiczne,
„„ bezpłatne materiały targowe,
„„ możliwość udziału w grze targowej Klubu
Instalatora – cenne nagrody,
„„ możliwość bezpłatnego korzystania z licznych atrakcji Klubu Instalatora utrzymanych w klimacie Euro 2016.
Szczegóły na http://www.grupa-sbs.pl/akcja-autokarowa-na-targi-instalacje-2016-zapraszamy/
mat. Grupa SBS
www.eko-hurt.pl
reklama
G
Biopell
63-300 Pleszew, ul. Szpitalna 15
tel. 62 74 27 122, tel. 606 297 874
styczeń/luty 2016
13
e-mail: [email protected]
AKTUALNOŚCI
Danfoss przejął Vacon
Z
dniem 1 stycznia 2016 r. Danfoss Poland
formalnie przejął firmę Vacon sp. z o.o.,
prowadzącą w Polsce działalność w zakresie
sprzedaży przemienników częstotliwości. Do
tej pory był to jeden z głównych konkurentów Danfoss. W wyniku przejęcia Danfoss Poland będzie prowadzić działalność w zakresie
sprzedaży zarówno przemienników częstotliwości VACON®, jak i VLT®, w ramach działu
Danfoss Drives. Polski oddział będzie mógł zaoferować klientom szersze portfolio konkurencyjnych i innowacyjnych produktów oraz szeroko pojęte wsparcie techniczne. W styczniu
nastąpiło przeniesienie biura, serwisu i magazynu produktów Vacon® do Grodziska Mazowieckiego, a pracownicy Vacon dołączyli do działu Napędów Elektrycznych w firmie
­Danfoss Poland.
mat. Danfoss
Mostra Convegno
Expocomfort 2016
W
Mediolanie od 15 do 18 marca br. odbywać się będą 40. Międzynarodowe
Targi Specjalistyczne Technik Grzewczych,
Sanitarnych, Klimatyzacyjnych i Ochrony Środowiska – Mostra Convegno Expocomfort
(MCE).
Targi odbywają się w cyklu dwuletnim
– w 2014 r. miały 2039 wystawców, w tym
43% to wystawcy z zagranicy, z 59 krajów.
Ich oferty poznało 156 tys. profesjonalistów
z branży, 36 tys. wśród nich to goście spoza
Włoch. Jest to obok targów ISH we Frankfurcie
największa impreza branżowa, na która przybywają specjaliści z całego świata.
Targi podzielone są na cztery branże: ogrzewanie (m.in. źródła ciepła, systemy grzewcze
i instalacyjne, armatura, regulacja, pomiary),
chłodzenie (klimatyzacja, wentylacja, chłodnictwo), woda (instalacje wodociągowe i armatura, wyposażenie łazienek, odprowadzanie ścieków, sauny, baseny, akcesoria), energia
(kolektory słoneczne, PV, geotermia, elektrownie wiatrowe, biomasa, biopaliwa, automatyka domowa).
Ideą targów MCE jest integracja pomiędzy
systemami i rozwiązaniami z zakresu ogrzewania oraz wentylacji, a także zasilania energią elektryczną oraz konstrukcji budynku w jeden spójny system – inteligentny i komfortowy,
a zwłaszcza nieingerujący zbytnio w środowisko i szanujący zasoby naturalne. Targom będzie towarzyszyć wiele wydarzeń, w tym poświęcone energoefektywności budownictwa
jednorodzinnego oraz technologiom OZE.
mat. MCE
Ventia
dystrybutorem Dantherm
F
reklama
irma Ventia została wyłącznym przedstawicielem Dantherm, duńskiego producenta m.in. central basenowych i kompletnych
rozwiązań dla branży basenowej. Od grudnia świadczy też serwis gwarancyjny na te-
14
styczeń/luty 2016
renie całej Polski. Dotychczas Ventia była
znana m.in. jako dystrybutor central marki
Komfovent, nagrzewnic Stavoklima i kurtyn
Havaco.
mat. Ventia
rynekinstalacyjny.pl
POWIETRZE
NAjwiększe
wydarzenie
AKTUALNOŚCI
1 4 . edycja
1-2 marca 2016
brANżowe
Międzynarodowa wystawa techniki
wentylacyjnej, klimatyzacyjnej
i chłodniczej
Ponad 4100 uczestników
z 18 państw.
Liderzy rynku, przegląd najnowszych
wydarzenia
specjalne 2016
seminaria
dwudniowy cykl wykładów, źródło praktycznej wiedzy
urządzeń i technologii, platforma
arena technologii
wymiany doświadczeń, wiodący
pompy ciepła oraz centrale wentylacyjne
producenci i dystrybutorzy.
konkurs
najciekawsze urządzenia prezentowane przez wystawców
chcesz wiedzieć
więcej?
miejsce targów:
centrum mt Polska
warszawa, ul marsa 56c,
Pomysłodawca i organizator:
Wejdź na www.forumwentylacja.pl
czerwiec
96
rynekinstalacyjny.pl
i zostaw
e-mail2015
– prześlemy dodatkowe informacje
Stowarzyszenie Polska Wentylacja
[email protected] | tel.
fax 22 542
43 14 15
styczeń/luty
2016
rynekinstalacyjny.pl
AKTUALNOŚCI
N O W O Ś C I
Napęd
cyfrowy
NovoCon® S firmy Danfoss
przeznaczony jest do zaworów AB-QM
DN 10–32 do równoważenia i regulacji wodnych instalacji HVAC. Ma
cztery funkcje: napęd, magistrala
komunikacyjna, wskaźnik przepły-
wu i rejestrator danych. Napęd łączy system
wodnego ogrzewania i chłodzenia z automatyką
budynku za pośrednictwem BACnet i pozwala na
zaawansowaną kontrolę oraz zdalną weryfikację
stanu układu, a podczas montażu i uruchamiania
do przepłukania setek zaworów wystarczy tylko jedno
kliknięcie myszką. Eliminuje też konieczność wykonywania standardowych czynności kontrolnych lub szukania
usterek w miejscach trudno ­dostępnych.
mat. Danfoss
Aplikacja TECH
Rekuperator
na pilota Wi-Fi
Natryski
bezbrodzikowe
Firma Alnor oferuje mobilne sterowanie rekuperatorem HRU-MinistAir-W-450 z dowolnego miejsca na
świecie. Można wybrać tryb pracy centrali rekuperacyjnej odpowiadający aktualnym potrzebom. Przy zakupie
centrali wraz z HRU-MinistCONT-WiFi otrzymujemy zainstalowaną puszkę sterującą z adresem internetowym
i danymi logowania dla centrali oraz panel do zarządzania
klimatem w domu.
mat. Alnor
W ofercie firmy Geberit znalazły się nowe odpływy
liniowe CleanLine – proste w montażu, z wykończeniem
ze stali nierdzewnej, szczotkowanej lub wypełniane płytkami podłogowymi. Zwarty kształt korpusu umożliwia
ich montaż bezpośrednio przed ścianą lub w dowolny
sposób na podłodze. Nowe odpływy podłogowe także
można lokować w dowolnym miejscu, a kratkę dopasować do płytek pod względem wysokości, nachylenia
i posadzki. Z kolei nowe odpływy ścienne mają specjalne ścianki instalacyjne z przewodami odpływowymi, co
znacznie ułatwia ich montaż. Oferowane są w czterech
wykończeniach: chrom błyszczący, biały alpin, szczotkowana stal nierdzewna oraz wariant do wypełnienia.
Każdy z odpływów Geberit wyposażono w koszyczek lub
sitko, które łatwo wyjąć i wyczyścić. Zaletą odpływów
jest możliwość stosowania tych samych płytek pod
natryskiem co na reszcie posadzki.
mat. Geberit
Armatura bezdotykowa
Ferro proponuje nowe produkty do toalet publicznych: baterię umywalkową
stojącą Mistral Sensor oraz baterie umywalkowe ścienne Bora Sensor Power-Safe
i Bora Sensor Power-Safe Pre-Mixed, a także zawory pisuarowe natynkowe Zephyr
Sensor BBB211 oraz podtynkowe Zephyr Sensor BBB201. Baterie są oferowane
dla wody zmieszanej i doprowadzanej oddzielnie. Te pierwsze można wyposażyć
w zewnętrzny mieszacz termostatyczny MT15B z nastawą od 30 do 70°C bez
możliwości ingerencji osoby postronnej. Wszystkie bezdotykowe baterie Ferro są
oszczędne – umożliwiają napowietrzony i komfortowy przepływ do ok. 5 l wody
na minutę przy ciśnieniu 3 barów. Zasilane są zewnętrznymi bateriami 9 V. Mają
też podwójne systemy zasilania – zewnętrzny zasilacz 230 V oraz baterię 9 V.
Dodatkiem do baterii Mistral i Bora Sensor są bezdotykowe dozowniki na mydło
o spójnym wzornictwie, o pojemności 1 dm3, zasilane 230 V. Regulacja armatury
jest prosta i możliwa za pomocą pilota.
mat. Ferro
16
styczeń/luty 2016
Firma TECH opracowała aplikację na komputery PC
i urządzenia mobilne, która umożliwia zdalne i precyzyjne
zarządzanie termostatami grzejnikowymi. Współpracuje
ona z bezprzewodowym sterownikiem ST-2640, a ten
z czujnikami pokojowymi i zarządza nawet 22 zaworami
na grzejnikach, a także ze sterownikiem kotła gazowego.
Dzięki aplikacji można zdalnie regulować i optymalizować
temperaturę w poszczególnych pomieszczeniach domu,
np. zmniejszać, gdy nie ma domowników, i zwiększać
przed ich powrotem. mat. TECH
Trójgazowy
detektor
Tmaster CO/LPG/NO 2
G/EPE/RS485 firmy Pro-Service przeznaczony jest do stosowania w stacjonarnych systemach detekcji tlenku węgla (CO), propanu-butanu
(LPG) oraz dwutlenku azotu
(NO2) poza strefami zagrożonymi wybuchem, w tym m.in.
w: garażach i parkingach podziemnych, tunelach, laboratoriach, oczyszczalniach i przepompowniach ścieków oraz
spalarniach odpadów. Pomiar stężenia gazu wykonywany
jest w oparciu o selektywne sensory elektrochemiczne
(CO i NO2) i nieselektywne sensory półprzewodnikowe
(LPG). Detektor współpracuje z typowymi centralkami
alarmowymi lub sterownikami o wejściach zgodnych
ze standardem RS-485 i protokołem transmisji Modbus
RTU (np. EXter4z/RS485, uniSTER8z/RS485, uniSTER16z,
uniSTER32z, modularPAG itp.), a także systemami sterowania wentylacją i sterownikami przemysłowymi.
Przykładowa inna konfiguracja: O2/CO2, H2S. Rozwiązanie
zgodne z PN-EN 50545-1:2012E.
mat. Pro-Service
rynekinstalacyjny.pl
AKTUALNOŚCI
N O W O Ś C I
Zdalny nadzór
Pewny uchwyt
Nowy system mocowań Armafix AF firmy Armacell powstał z myślą o prawidłowym mocowaniu rur
i eliminowaniu mostków termicznych. W izolacji termicznej AF/Armaflex w miejscu uchwytu umieszczono dwie kostki wykonane z materiału PET o gęstości
100 kg/m3, co eliminuje możliwość ściśnięcia otuliny.
Taka konstrukcja uchwytu gwarantuje, że grubość izolacji w każdym miejscu jest taka sama, a co za tym idzie,
w każdym punkcie zapewnia ona optymalną ochronę.
Całość zamknięta jest w aluminiowym płaszczu, który
pozwala na wygodne i pewne zamocowanie obejmy
podtrzymującej rurę. W systemie Armafix AF znalazły
nad dużą kotłownią
się też stalowe obejmy mocujące uchwyt. Obejmy
wyposażone są w nakrętkę montażową.
mat. Armacell
Nowe programy doboru
i certyfikaty
W Strefie Architekta i Projektanta na stronie www.
mercor.com.pl udostępnione zostały trzy nowe programy
doboru parametrów technicznych produktów wchodzących
w skład systemów wentylacji pożarowej Mercor. Pierwszy
to program doboru wentylatorów strumieniowych mcr
Bora. Drugi – program doboru klap przeciwpożarowych z możliwością generowania parametrów technicznych
klap wielopłaszczyznowych odcinających mcr WIP. Obecnie możliwy więc jest dobór klap mcr FID S, mcr FID C,
mcr FID PRO, mcr WIP oraz zaworów odcinających mcr ZIPP. Trzeci to program doboru elementów tworzących system nadciśnienia mcr EXi. Firma uzyskała też nowe certyfikaty: na osiowy wentylator oddymiający mcr Monsun
w klasie F400 120 i F200 120 oraz F300 60; na dachowy wentylator oddymiający mcr Pasat w klasie F600 60 oraz na
wielopłaszczyznową klapę mcr WIP w wersji transferowej – mcr WIP/T. mat. Mercor
Diagnostyka HVAC
Kamera termowizyjna Fluke TiS75 ma wyższe parametry niż jej poprzedniczki z tej serii: rozdzielczość detektora: 320×240, współczynnik Distance to Spot 504:1
i wyraźniejszy obraz, a jej zakres pomiarowy wynosi od
–20 do 550°C. Ma możliwość tworzenia raportów i ich
wysyłania, a także udostępniania obrazów w czasie rzeczywistym za pomocą funkcji Fluke Connect. Zapewnione
jest bezpieczne przechowywanie obrazów i zarządzanie
nimi niezależnie od lokalizacji oraz możliwość przesyłania
danych do chmury Fluke Cloud™ za pomocą smartfonu
z Wi-Fi . To z kolei umożliwia współpracę całego zespołu
techników bez względu na dzielące ich odległości. Fluke
Connect jest dostępna dla systemu Android oraz iOS
i współpracuje z ponad 20 różnymi produktami firmy Fluke.
mat. Fluke
rynekinstalacyjny.pl
Firma De Dietrich wprowadziła do oferty system
regulacji pracy kotłowni – De Dietrich Project Control
przeznaczony dla kotłowni komercyjnych. Składa się
on z modułu podłączanego do kotła oraz aplikacji pozwalającej na monitoring poprzez smartfon, tablet lub
komputer. Obsługa odbywa się za pomocą Systemu
Monitoringu Odległych Kotłowni (smok.co). Aplikacja
pozwala odczytywać wartość temperatury i dowolnie
ją zmieniać, programować harmonogram jej ustawień,
a także dokonać wyboru obiegu c.o. Jest też możliwość
jednorazowej lub cyklicznej zmiany ustawień poszczególnych parametrów – na przykład obniżenia temperatury w święta lub weekendy w budynkach użyteczności
publicznej. System analizuje błędy i raportuje przez SMS
oraz specjalną aplikację alarmową i prowadzi stałą diagnostykę online dla służb serwisowych. Gromadzi także
dane na potrzeby bilansu energetycznego.
mat. De Dietrich
Sterowanie Hoval
Jeden intuicyjny kontroler TopTronic® E z wykorzystaniem naściennego panelu
dotykowego lub smartfonu może sterować systemem solarnym lub podgrzewaczem
wody. Radzi sobie z instalacjami zasilanymi jednym lub wieloma źródłami energii,
z ogrzewaniem i chłodzeniem, z jednostkami pojedynczymi lub kaskadowymi obejmującymi nawet do ośmiu jednostek. Dzięki modułowej koncepcji adaptacje i rozszerzenia są możliwe w każdym czasie, włącznie z istniejącymi
systemami kontroli w budynkach. Nowy kontroler pobiera z internetu prognozę pogody i dostosowuje instalację
do zmieniających się warunków pogodowych. Informacje o pracy i analiza danych są możliwe na panelu sterowania lub w komputerze – dostępne m.in. analizy pełnego zużycia paliwa i oszczędności energii. System sygnalizuje
też konieczność konserwacji i powiadamia użytkownika oraz serwis techniczny. Drobne usterki mogą być nawet
naprawione zdalnie, bezpośrednio z ekranu komputera.
mat. Hoval
Nowy kocioł kondensacyjny
Naścienny gazowy dwufunkcyjny kocioł FGB firmy Wolf ma wydajny wymiennik
ciepła ze stopu aluminium, który umożliwia utrzymanie stałej temperatury c.w.u. na
wypływie przy zmiennym zapotrzebowaniu. Jego układ hydrauliczny i system regulacji pozwalają na łatwą integrację z systemem solarnym do przygotowania c.w.u.
Kocioł jest kompaktowy i ma niewielkie rozmiary, dzięki czemu można go ulokować
w małych wnękach lub nawet zmieścić w szafie. Jest prosty w obsłudze, a wszystkie
niezbędne komponenty dostępne są z przodu urządzenia. Ma też możliwość zdalnej
obsługi z laptopa, tabletu lub smartfonu z systemem Android lub iOS. Oferowany jest
też jako jednofunkcyjny do współpracy z zasobnikiem ciepłej wody.
mat. Wolf
styczeń/luty 2016
17
AKTUALNOŚCI
mgr inż. Piotr Miecznikowski
prezes zarządu Stowarzyszenia
„BIM dla polskiego Budownictwa”
Innowacyjne zamówienia publiczne
na roboty budowlane
4
grudnia 2015 r. odbyła się w Warszawie konferencja „Innowacyjne zamówienia publiczne na roboty budowlane – stosowanie technologii/procesów Building Information
Modelling w przygotowaniu i realizacji inwestycji publicznych”. Zorganizował ją Urząd Zamówień Publicznych we współpracy ze Stowarzyszeniem „BIM dla polskiego Budownictwa”
oraz Klastrem Technologii Informacyjnych
w Budownictwie (BIM Klaster), a także nowo powstałym zespołem V4 BIM task group.
To pierwsza tej rangi konferencja w Polsce
poświęcona BIM w aspekcie zamówień publicznych, świadczy to o zwiększającej się świadomości potrzeby stosowania innowacyjnych
rozwiązań w wydatkowaniu środków publicznych. Konferencję otworzył i moderował
Dariusz Piasta, prezes UZP, a uczestniczyło
w niej ponad 250 osób, wśród których dominowali przedstawiciele inwestora publicznego.
Pierwsza część konferencji poświęcona była rozwiązaniom już wdrożonym w Urzędzie
Zamówień Publicznych oraz wymaganiom i rekomendacjom wynikającym z nowych dyrektyw unijnych. Małgorzata Przewalska zaprezentowała Elektroniczną Platformę Katalogów
Produktów – eKatalogi i omówiła korzyści ze
stosowania tych narzędzi przez zamawiających. Justyna Pożarowska, radca prezesa Departamentu Unii Europejskiej i Współpracy
Międzynarodowej, omówiła dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z 26
lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych – prezentacja ta potwierdziła, że Urząd
docenia znaczenie stosowania technologii BIM
w UE, genezę rekomendacji jej stosowania
i korzyści, jakie odnoszą zamawiający w poszczególnych krajach Europy. Oprócz państw
już stosujących tę technologię oraz wdrażających ją jako obowiązkową, Wielkiej Brytanii
i Litwy, elastyczne podejście do rekomendacji
zadeklarowały Austria, Belgia, Węgry, Holandia, Bułgaria, Łotwa, Włochy, Polska i Hiszpania. Podstawą stosowania tej technologii – na
co wskazywali pracownicy UZP – są otwarte
i darmowe formaty wymiany danych, wytwarzane zarówno przez prawnie chronione narzędzia, jak i programy ogólnie dostępne. Prezen-
18
styczeń/luty 2016
tacja J. Pożarowskiej wywołała wiele pytań,
ale i wątpliwości co do zasadności stosowania
i przydatności BIM. Można się było spodziewać takiej reakcji, jest to bowiem nowa technologia na polskim rynku, wydawałoby się, że
wręcz niemożliwa do zastosowania w ciągu
najbliższych 5 lat. Dlatego podczas kolejnych
konferencji prezentowane będą przykłady zastosowania BIM na polskim rynku w ramach
zamówień publicznych, co pozwoli udowodnić, że nie wymaga to zmian obowiązującego prawa. Oczywiście byłoby łatwiej, gdyby
Prawo budowlane dopuszczało składanie dokumentacji w postaci modeli branżowych, ale
wymaga to stworzenia nowych kompetencji po
stronie zamawiającego.
Druga część konferencji poświęcona była technologii modelowania, procesom oraz
przykładom wdrażania i stosowania. Najpierw należałoby jednak wyjaśnić, czym jest
BIM, i obalić pewne mity. Przede wszystkim
nie jest to program komputerowy, nie jest to
też technologia kosztowna i wymagająca dużych inwestycji. Nie dotyczy również jedynie projektowania i wznoszenia budynków,
ale dowolnych obiektów – największe realizowane obecnie w Europie projekty to obiekty infrastrukturalne. Kolejny mit to utożsamianie BIM z projektowaniem 3D i z wizualizacją inwestycji kubaturowych czy drogowych.
Nic bardziej mylnego – przy projektowaniu 3D
uzyskuje się tylko bryłową prezentację obiektu, pozbawioną informacji, a BIM to właśnie
głównie informacja i proces zarządzania. Na
takie fałszywe postrzeganie BIM zwracał uwagę Dariusz Kasznia, który od lat zajmuje się tą
technologią i którego zdaniem właśnie pierwsze kroki i przełamanie błędnej świadomości
są najczęściej najtrudniejsze. Warto na marginesie dodać, że podczas konferencji ani razu
nie padła nazwa producenta, dostawcy oprogramowania czy samego programu. Również
żaden z prelegentów nie reprezentował swojej firmy, a jedynie organizacje, których celem jest propagowanie i rozwój tej technologii
w naszym kraju.
Z prezentacji dowiedzieliśmy się, co zyskuje inwestor, stosując tę technologię: krótszy
czas realizacji, możliwość osiągnięcia wyższej
jakości, łatwiejsze uzyskanie „zielonych” certyfikatów, niższe koszty eksploatacji oraz ułatwienia w późniejszym zarządzaniu obiektem.
Obecnie obowiązujące prawo nie definiuje
żadnych klasyfikacji czy standardów technicznych w zakresie dokumentacji, procesu projektowania, współpracy uczestników inwestycji,
wielokryterialnej oceny ofert, odbioru robót.
Tym najbardziej doskwierającym problemem
we wdrażaniu technologii, a przede wszystkim w możliwości uzyskania korzyści z niej
płynących, zajęła się skutecznie grupa osób
reprezentujących środowisko, czyli PZITB,
SARP oraz GUNB. W ramach współpracy izb
i organizacji budowlanych krajów Grupy Wyszehradzkiej pod koniec października 2015 r.
utworzono V4 BIM task group, a jej reprezentanci: Wiktor Piwkowski, główny koordynator,
oraz Paweł Wierzowiecki, koordynator merytoryczny, opowiedzieli o założeniach i celach
nowej inicjatywy.
Jak wiadomo, praktycznie każdy kontrakt
ma własne regulacje, obowiązujące prawo odnosi się jedynie do procedur prawniczych i rozliczeniowych. Stosowane zwyczajowo klasyfikacje i metody wyceny robót opierają się na
rozwiązaniach z lat 70., które nie pasują do
współczesnego budownictwa. Ani BIM, ani
inne podobne technologie nie zostały wspomniane w żadnym akcie prawnym. Inwestor,
regulacje, ograniczenia i możliwości to jedna
strona problemu, drugi ważny aspekt to środowisko projektowe, w którym temat ten budzi wiele skrajnych emocji. Przykładowo Polska Izba Architektów, która pełni funkcję korporacji zawodowej, bardzo głośno protestuje
przeciw wdrażaniu BIM. Słychać nawet głosy o konieczności wycofania wymagania BIM
w przetargach publicznych. Stanowiska tego
nie podzielają architekci zrzeszeni w SARP,
bardzo aktywnie wspierający implementację
tej technologii.
Ciekawe wnioski wyciągnąć można, analizując wyniki dużego badania statystycznego
przeprowadzonego w listopadzie 2015 przez
agencję Millward Brown (rys. 1). Z danych
wynika, że sytuacja systematycznie się po-
rynekinstalacyjny.pl
AKTUALNOŚCI
Pełny artykuł dostępny odpłatnie
po zamówieniu prenumeraty
papierowej lub elektronicznej
promocja
www.rynekinstalacyjny.pl/prenumerata
rynekinstalacyjny.pl
styczeń/luty 2016
19
AKTUALNOŚCI
Pełny artykuł dostępny odpłatnie
po zamówieniu prenumeraty
papierowej lub elektronicznej
www.rynekinstalacyjny.pl/prenumerata
20
styczeń/luty 2016
rynekinstalacyjny.pl
AKTUALNOŚCI
Pełny artykuł dostępny odpłatnie
po zamówieniu prenumeraty
papierowej lub elektronicznej
www.rynekinstalacyjny.pl/prenumerata
PIERWSZE W POLSCE TARGI
BRANŻY ZARZĄDZANIA
NIERUCHOMOŚCIAMI
Dla Czytelników i Klientów
czasopisma „RYNEK INSTALACYJNY”
specjalne rabaty!
W programie imprez towarzyszących m.in.:
Konferencja Spółdzielczości Mieszkaniowej
promocja
Gala Konkursu 7 Złotych Zasad SM
Forum dla Zarządców
rynekinstalacyjny.pl
Patroni
targów:
styczeń/luty 2016
21
AKTUALNOŚCI
Zapraszamy na targi i konferencje
LUTY
BUDMA – Międzynarodowe Targi Budownictwa
i Architektury, 2–5 lutego 2016 r., Poznań
– www.budma.pl
MARZEC
Forum Wentylacja – Salon
Klimatyzacja, 1–2 marca 2016 r., Warszawa
– www.forumwentylacja.pl
XIV Targi Grupy PSB, 1–2 marca 2016 r., Kielce
– www.grupapsb.com.pl
MARZEC
Konferencja „Nowe technologie w sieciach i instalacjach wodociągowych
i kanalizacyjnych”, 16–18 marca 2016 r., Ustroń – Zakład Wodociągów
i Kanalizacji Instytutu Inżynierii Wody i Ścieków Politechniki Śląskiej,
tel. 32 237 22 43, [email protected], www.polsl.pl – więcej na s. 75
KWIECIEÑ
Konferencja „BIM – Projektowanie Przyszłości”, 6–7 kwietnia 2016 r.,
Józefów k. Warszawy – Konfoteka, tel. 515 503 657, 604 980 029,
[email protected], www.projektowanieprzyszlosci.pl – więcej na s. 19
Targi MCE – Mostra Convegno Expocomfort,
15–18 marca 2016 r., Mediolan,
www.mcexpocomfort.it
Konferencja Doktorantów i Młodych Pracowników Nauki EKO-DOK,
11–13 kwietnia 2016 r., Boguszów-Gorce – Wydział Inżynierii Środowiska
Politechniki Wrocławskiej, tel. 697 521 462, [email protected],
www.eko-dok.pl – więcej na s. 10
ENEX – Międzynarodowe Targi Energetyki
i Elektrotechniki, ENEX Nowa Energia
– Targi Odnawialnych Źródeł Energii,
30–31 marca 2016 r., Kielce – www.enex.pl
Konferencja Budowlana BUDMIKA, 20–24 kwietnia 2016 r., Poznań – Koło
Naukowe Studentów Budownictwa i Koło Naukowe Inżynierii Środowiska
Politechniki Poznańskiej, tel. 667 590 004, [email protected],
www.budmika.put.poznan.pl
KWIECIEÑ
patronat medialny
promocja
INSTALACJE – Międzynarodowe Targi
Instalacyjne, 25–28 kwietnia 2016 r., Poznań
– www.instalacje.mtp.pl
Konferencja „OSA – Odpady, Środowisko, Atmosfera”, 20–21 kwietnia
2016 r., Kraków – Studenckie Koło Naukowe Wentylacji, Klimatyzacji
i Ogrzewnictwa EQUILIBRIUM oraz Studenckie Koło Naukowe Gospodarki
Odpadami Politechniki Krakowskiej, [email protected],
www.osa.wis.pk.edu.pl
22
styczeń/luty 2016
rynekinstalacyjny.pl
POWIETRZE
dr inż. Małgorzata Szulgowska-Zgrzywa, dr inż. Maria Kostka
Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Wrocławska
Wpływ konfiguracji
centrali wentylacyjnej i źródła ciepła
na wskaźniki EU i EP domu jednorodzinnego
The impact of the heat source and air handling unit configuration on the usable and primary energy index
of single-family building
Całościowa i poprawna analiza pracy systemu wentylacji mechanicznej może dać wyniki znacząco odbiegające
od uzyskiwanych w sytuacji, gdy pobieżnie analizuje się efekty pracy rekuperatora – przyjmując jego sprawność
temperaturową zamiast efektywności energetycznej, pomijając wpływ systemu przeciwzamrożeniowego
na efekty energetyczne, prowadząc analizy na danych sezonowych, a nie miesięcznych czy godzinowych.
T
ypowym rozwiązaniem instalacyjnym dla
niskoenergetycznych budynków jednorodzinnych staje się system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Zalecenie montażu
takiego systemu dość często jest wynikiem
przyjętej metody klasyfikacji energochłonności
budynków jedynie na podstawie wskaźnika
zapotrzebowania na energię użytkową do
ogrzewania i wentylacji – EUco [kWh/(m2 rok)]
oraz dążeniem do zmniejszenia kosztów eksploatacji. Wskaźnik EUco zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami [1] uwzględnia
wpływ odzysku ciepła w systemie wentylacji
i trudno jest bez jego zastosowania osiągnąć
wartość poniżej 40 kWh/(m2 rok), zalecaną
dla budynków niskoenergetycznych. W wyniku tego system wentylacji mechanicznej
z odzyskiem ciepła uznawany jest za rozwiązanie gwarantujące niską energochłonność
Streszczenie �����������������������������������������������������
Na potrzeby artykułu przeprowadzono
analizę zapotrzebowania na energię użytkową, końcową i pierwotną dla przykładowego domu jednorodzinnego. Zaprezentowano wpływ wyboru systemu wentylacji,
w przypadku różnych konfiguracji centrali
wentylacyjnej i źródła ciepła, na wskaźnik
EU i EP budynku.
Abstract �������������������������������������������������������������
For the purposes of this article the usable, final and primary energy demand
analysis for an exemplary single-family
building was performed. A significant
influence of the ventilation air handling
units configuration and the way of their
exploitation for the usable and primary
energy demand was described.
rynekinstalacyjny.pl
Parametr
Wartość
Powierzchnia ogrzewana budynku Af
164 m2
Strumień powietrza wentylacyjnego VNAW = VWYW
250 m3/h
Średnia krotność wymiany powietrza
0,5 1/h
Szczelność powietrzna n50
1,0 1/h
Uprzegród zewętrznych/Uokien/Udrzwi zewnętrznych
0,13/1,0/1,3 W/(m2 K)
Zużycie c.w.u. (tcwu = 55°C)
230 l/d
Współczynnik kształtu
0,75 1/m
Średnia ważona temperatura wewnętrzna
20,3°C
Tabela 1. Charakterystyka analizowanego budynku
Sprawność
systemu c.o.
Sprawność
systemu c.w.u.
Energia pomocnicza*
[kWh/rok]
Kocioł kondensacyjny
0,98
0,69
710
Pompa ciepła solanka/woda
3,92
2,27
710
Pompa ciepła powietrze/woda
2,94
1,97
710
Kocioł opalany biomasą
0,78
0,57
710
System grzewczy
Tabela 2. Założenia dotyczące sprawności systemów grzewczych oraz kosztów energii
*
bez systemu wentylacji
Oznaczenia: Cz – czerpnia powietrza; Wy – wyrzutnia powietrza; F – filtr powietrza; WN – wentylator nawiewny;
WW – wentylator wywiewny; WOC – wymiennik do odzysku ciepła; NWs – nagrzewnica wstępna elektryczna;
NWt – nagrzewnica wtórna elektryczna; ΔP – presostat; Ctz – czujnik temperatury powietrza zewnętrznego;
Ctn – czujnik temperatury powietrza nawiewanego; Cpg – czujnik przeciwprzegrzaniowy i przepływu powietrza;
Ctp – czujnik temperatury powietrza w pomieszczeniu; Ctw – czujnik temperatury powietrza wywiewanego za
wymiennikiem do odzysku ciepła; Rtn – regulator temperatury powietrza nawiewanego; θWEW = 20,3°C – zadana
temperatura wewnętrzna w budynku; θZEW – temperatura powietrza zewnętrznego (mierzona czujnikiem temperatury Ctz); θNAW – temperatura powietrza nawiewanego do pomieszczeń mieszkalnych, za centralą wentylacyjną
(utrzymywana na podstawie wskazania czujnika temperatury Ctn); θNAW,R – temperatura za rekuperatorem (przed
nagrzewnicą wtórną); θWYW = 20,3°C – temperatura powietrza wywiewanego z pomieszczeń; θZEW,R – temperatura
przed rekuperatorem (za nagrzewnicą wstępną); θWYW,R – temperatura wywiewu za rekuperatorem (mierzona
czujnikiem Ctw); ρaca = 1200 J/K – pojemność cieplna powietrza; V = 250 m3/h – strumień powietrza wentylującego, we wszystkich analizach założono zrównoważony strumień powierza przepływający przez centralę, czyli
VWYW = VNAW = 250 m3/h; bve – czynnik korekty dla strumienia V, dla systemu z wentylacją naturalną 1, dla systemu
z wentylacją mechaniczną z odzyskiem ciepła obliczany według opisanej w niniejszym opracowaniu metody;
Vx = 1,1 m3/h, strumień powietrza dodatkowego, obliczony zgodnie z PN-EN ISO 13789 [4]; Vinf = 24,5 m3/h,
strumień powietrza dodatkowego, obliczony zgodnie z [1]; bve,x = 1 – czynnik korekty dla strumienia Vx oraz Vinf;
Hve – współczynnik przenoszenia ciepła przez wentylację ustalany dla każdego miesiąca analizy; tm – czas trwania
danego miesiąca analizy; ηREK = 0,85 – sprawność temperaturowa wymiennika do odzysku ciepła.
styczeń/luty 2016
23
POWIETRZE
Pełny artykuł dostępny odpłatnie
po zamówieniu prenumeraty
papierowej lub elektronicznej
www.rynekinstalacyjny.pl/prenumerata
KATALOG
FIRM
promocja
s. 82
24
styczeń/luty 2016
rynekinstalacyjny.pl
Certyfikat Eurovent dla central wentylacyjnych
Systemair z odzyskiem ciepła do domów,
rezydencji i mieszkań*
Zabudowana wkuchni centrala SAVE VTR 150/K zwbudowanym okapem
kuchennym, odzyskiem ciepła (wymiennik obrotowy), wbudowana
automatyka, panel sterowania, również bezprzewodowy. Obudowa
ze stali nierdzewnej lub lakierowana wkolorze białym.
Centrale Systemair spełniają wytyczne Ecodesign/Ekoprojekt 2016 i 2018, Eurovent,
Warunków Technicznych, NFOŚiGW w standardach NF40 i NF15
* Systemair jako pierwszy producent posiada certyfikat Eurovent na centrale wentylacyjne SAVE do domów, rezydencji, mieszkań itp.
SYSTEMAIR S.A.
Al. Krakowska 169, Łazy k. Warszawy
05-552 Wólka Kosowska
tel. 22 703 50 00, faks 22 703 50 99
www.systemair.pl
e-mail: [email protected]
POWIETRZE
Pełny artykuł dostępny odpłatnie
po zamówieniu prenumeraty
papierowej lub elektronicznej
www.rynekinstalacyjny.pl/prenumerata
26
styczeń/luty 2016
rynekinstalacyjny.pl
Airbox T60
Modułowe centrale wentylacyjne
Centrale wentylacyjne serii AIRBOX T60 mają
charakter modułowy, co oznacza, że możliwa
jest indywidualna konfiguracja danego urządzenia, zależnie od potrzeb.
Centrale zaprojektowane zostały do obsługi
systemów wentylacyjnych o wydajności od 1000
m3/h do 80 000 m3/h.
Urządzenia są dostępne jako jednostki nawiewne, wywiewne lub nawiewno-wywiewne.
Konstrukcję ramową stanowi profil wykonany ze
stopu aluminium/magnezu. Zaletą tego materiału
jest wyjątkowa lekkość oraz odporność na korozję.
Obudowa oraz rama nośna są izolowane
termicznie. Według badań wykonanych zgodnie
z DIN EN 1886, przenikalność cieplna nowej serii
T60 wynosi tylko 0,8 W/(m2K).
Centrale wentylacyjne AIRBOX T60 posiadają
oznakowanie RLT oraz EUROVENT.
Certyfikacja zgodności z DIN 1946-4 potwierdza
spełnienie najwyższych wymagań higienicznych,
gwarantując bezpieczeństwo zastosowania w instytucjach ochrony zdrowia.
Opcjonalnie, na specjalne zamówienie, istnieje
możliwość zastosowania wymiennika ciepła
z odzyskiem wilgotności oraz Tera Data Cloud do zdalnej obsługi jednostki.
Ocena zgodności z rozporządzeniem wykonawczym
1253/2014/EC (LOT6) dotyczącym realizacji postanowień
Dyrektywy ErP jest teraz możliwa!
Dowiedz się więcej: www.rosenberg.pl
POWIETRZE
Pełny artykuł dostępny odpłatnie
po zamówieniu prenumeraty
papierowej lub elektronicznej
www.rynekinstalacyjny.pl/prenumerata
28
styczeń/luty 2016
rynekinstalacyjny.pl
POWIETRZE
centrale
Rodzaj
centrali
Wydajność,
m3/h
Wykonanie
Wymiennik
Wybrana cecha szczególna
Nazwa
firmy
Typoszereg
Więcej
na s.
wentylacyjna
15, 25, 40 i 55
wewnętrzne, ścienne
krzyżowo-przeciwprądowy
entalpiczny
odzysk ciepła do 82% i wilgoci
78%
Zehnder
ComfoSpot 50
39
wentylacyjna
15, 25, 40 i 65
wewnętrzne, ścienne
entalpiczny
krzyżowo-przeciwprądowy
odzysk wilgoci, możliwość
mycia
Zehnder
ComfoAir70
39
wentylacyjna
38–2000
wewn., kanałowe,
do zabudowy
krzyżowy, entalpiczny
Lossnay
LGH-15-100RVX,
LGH-150-200RVX
36
wentylacyjna
45–300
poziome/pionowe
kanalikowo-przeciwprądowy/
entalpiczny
sprawność temperaturowa:
94,4%
Paul
Paul Novus (F)
300
39
wentylacyjna
50–200
wewn., podwieszane
entalpiczny
sprawność entalpiczna 111%
Paul
Paul Climos F 200
38
wentylacyjna
50–2600
wewn., sufitowe/stojące/
naścienne
przeciwprądowy/krzyżowy
sterownik zintegrowany
z przeglądarką internetową
Helios
KWL
30
wentylacyjna
60–105
wewn., ścienne
krzyżowy, entalpiczny
cicha praca
Mitsubishi
Electric
VL-100U5-E
36
30
zewnętrzne sterowanie funkcją Mitsubishi
swobodnego chłodzenia
Electric
wentylacyjna
60–470
wewn., ścienne, podpodłogowe
przeciwprądowy
odzysk ciepła do 95%
Alnor
HRUMinistAir-W-450
wentylacyjna
90–395
wewn., kanałowe
krzyżowy, entalpiczny
nawilża lub osusza powietrze
Mitsubishi
Electric
LGH-50RSDC-E
36
wentylacyjna
100–1000
wewnętrzne
obrotowy/przeciwprądowy
wbudowany okap kuchenny
z oświetleniem
Systemair
Save
37
Alnor
HRU-Wall
wentylacyjna
do 120
ścienne
ceramiczny
sprawność odzysku do 90%
wentylacyjna
180–380
wewn./zewn.
przeciwprądowy
odzysk ciepła do 95%
Harmann Requra 20, 30 i 40
30
33
wentylacyjna
200–500
wewnętrzne
entalpiczny
odzysk wilgoci do 65%
Helios
KWL EC
30
wentylacyjna
200–2000
wewn./zewn., pionowe
przeciwprądowy
odzysk do 94%
Salda
RIS V EKO 3.0
35
krzyżowo-przeciwprądowy
możliwość podłączenia
czujników CO2, wilgotności
Harmann
Salva S/H/V 600,
1200 i 2400
33
entalpiczny, przeciwprądowy
wymiennik z celulozy
Alnor
HRU-Ergo
30
Swegon
Gold E
38
wentylacyjna
200–13 000
wewn./zewn.
wentylacyjna
250–1000
wewn., podwieszane
wewn./zewn.
rotacyjny/sorpcyjny rotacyjny/
krzyżowy/glikolowy/wysokosprawny komunikacja przez Wi-Fi, BMS
krzyżowy
wentylacyjna
280–50 400
wentylacyjna
290–1200
wewnętrzne
rotacyjny/sorpcyjny rotacyjny
komunikacja: internet i BMS
Swegon
Compact
38
wentylacyjna
380
wewn., poziome, podwieszane
b.d.
komunikacja z BMS
Salda
Smarty 3X P
35
sprawność wymiennika
do 95%
Pro-Vent
Mistral Pro 400 ec
33
wentylacyjna
400
wewnętrzne
przeciwprądowy
wentylacyjna
400–2500
wewn., podwieszane
przeciwprądowy
odzysk ciepła 94%
Salda
RIS P EKO 3.1
35
odzysk ciepła z agregatem
chłodniczym ReCooler
Fläkt
Woods
eQ Master, eQL
32
went-klim
400–120 000
wewn./zewn.
obrotowy, krzyżowy, glikolowy
wentylacyjna
700–6000
wewn./zewn., poziome
przeciwprądowy
odzysk do 94%
Salda
RIS H Eko 3.0
35
Fläkt
Woods
eQ Prime
32
36
went-klim
700–25 000
wewn./zewn., poziome
obrotowy sorpcyjny
odzysk ciepła jawnego 85%,
utajonego 80%
wentylacyjna
785–995
wewn., stojące, higieniczne
krzyżowy, entalpiczny
możliwość współpracy
z systemami klimatyzacji City
Multi VRF i Mr. Slim
Mitsubishi
Electric
Lossnay
LGF-100GX-E
wentylacyjna
850
wewn./podwieszane
krzyżowy
sterowanie Wi-Fi
Pro-Vent
Mistral P 800 ec
33
went-klim
900–40 000
wewn./zewn., poziome,
higieniczne
wysokosprawny glikolowy,
krzyżowy, pompa ciepła
do budynków o wysokich
wymaganiach higienicznych
Klimor
MCK-H
34
went-klim
1000–5200
wewn., podwieszane
krzyżowy/pompa ciepła
inwerterowa pompa ciepła
Klimor
MCKT
34
wentylacyjna
z pompą
ciepła
1000–32 000
wewn./zewn., poziome
obrotowy sorpcyjny
odzysk ciepła jawnego 85%,
utajonego 80%
Fläkt
Woods
eQ ReCooler HP
32
went-klim
1000–70 000
wewn./zewn.
z czynnikiem pośredniczącym
odzysk chłodu do 80%
Fläkt
Woods
eQ z systemem
Econet
32
went-klim
1000–100 000
wewn./zewn., poziome,
basenowe
pompa ciepła/wymiennik krzyżowy/
wymiennik asymetryczny krzyżowy/
wysokosprawny odzysk glikolowy/
rurka ciepła
wysokosprawny odzysk
glikolowy ciepła
Klimor
MCK-P
34
wentylacyjna
1000–100 000
wewn./zewn.
obrotowy, krzyżowy, glikolowy
nawilżanie adiabatyczne
Trox
X-Cube
31
szafa
klimatyzacyjna
2000–8000
wewnętrzne
pompa ciepła, wysokosprawny
odzysk glikolowy
integracja automatyki z BMS
Klimor
MCK-SKH
34
wentylacyjna
do 4500
wewn., podwieszane/stojące
b.d.
komunikacja z BMS
Systemair
Topvex SF
37
went-klim
do 4500
lub 6000
wewn./zewn.
obrotowy, krzyżowy
komunikacja LON, BACnet
lub Modbus
Trox
X-Cube Compact
31
wentylacyjna
do 7000
wewn., podwieszane/stojące
obrotowy/przeciwprądowy
odzysk ciepła do 91%
Systemair
Topvex
37
Systemair
DV, DVCompact,
Time, HHFlex,
HHCompact,
DVU i DVU-C
37
wentylacyjna
do 113 000
rynekinstalacyjny.pl
wewn./zewn., higieniczne
obrotowy/przeciwprądowy/
glikolowy
wbudowana sprężarka
styczeń/luty 2016
29
POWIETRZE
centrale
reklama
ALNOR SYSTEMY WENTYLACJI SP. Z O.O.
05-552 Wola Mrokowska, al. Krakowska 10
tel. 22 737 40 00, faks 22 737 40 04
[email protected]
www.alnor.com.pl
Rekuperator HRU-MinistAir-W-450
ƒƒzastosowanie: domy mieszkalne o pow. do ok. 200 m2;
ƒƒodzysk ciepła do 95% zgodnie z normą EN 308 – TÜV SÜD;
ƒƒwymiennik przeciwprądowy z tworzywa sztucznego o dobrej szczelności i wysokiej odporności na starzenie;
ƒƒfunkcja przeciwzamrożeniowa zabezpiecza wymiennik przed zamarzaniem, utrzymując w jego wnętrzu
temperaturę dodatnią;
ƒƒfunkcja kontrolująca pracę nagrzewnicy elektrycznej wstępnej i wtórnej pozwala na odpowiednie sterowanie
NOWOŚĆ
pracą nagrzewnicy wstępnej, gwarantuje zaciąganie powietrza z zewnątrz o odpowiedniej temperaturze,
chroniąc tym samym wymiennik przed zamarznięciem. Nagrzewnica wtórna w razie potrzeby dogrzewa
powietrze nawiewane do pomieszczeń;
ƒƒfunkcja kontroli filtrów sygnalizuje konieczność ich wymiany w zależności od stopnia zanieczyszczenia;
ƒƒmożliwość podłączenia króćców w różnej konfiguracji. Dzięki temu można dostosować indywidualnie
konstrukcję rekuperatora do miejsca i sposobu montażu;
ƒƒzegar tygodniowy umożliwia ustawienie cyklu pracy rekuperatora według kolejnych dni tygodnia;
ƒƒenergooszczędne wentylatory EBM pozwalają na oszczędność energii elektrycznej;
ƒƒnowość: dostępna aplikacja do zdalnego sterowania rekuperatorem za pomocą Wi-Fi.
Rekuperator HRU-ERGO
ƒƒrekuperator podwieszany z odzyskiem ciepła i wilgoci z wymiennikiem przeciwprądowym;
ƒƒtyposzereg rekuperatorów o zakresie wydajności 250–1000 m3/h;
ƒƒwyposażony w sterownik z tygodniowym programatorem, możliwość sterowania nagrzewnicą elektryczną;
ƒƒnowoczesny wymiennik przeciwprądowy z odzyskiem 84,5% zgodnie z normą EN 308 wykonany z celulozy
o wysokiej przepuszczalności wilgoci, dobrej szczelności oraz dużej odporności na starzenie;
ƒƒbrak skroplin umożliwia montaż w dowolnej pozycji;
ƒƒodzyskana wilgoć eliminuje suchość w gardle i problemy skórne, zwłaszcza w okresie zimowym;
ƒƒbrak dodatkowych kosztów nawilżaczy i związanej z nimi obsługi;
ƒƒprosta konstrukcja umożliwia samodzielny serwis;
ƒƒcicha praca ogranicza koszty wytłumienia instalacji i umożliwia montaż niekoniecznie w kotłowni
lub wydzielonym pomieszczeniu;
ƒƒfunkcja odszraniania eliminuje koszty dodatkowej nagrzewnicy.
Rekuperator wewnątrzścienny HRU-WALL
ƒƒzastosowanie: budynki istniejące, w szczególności bloki mieszkalne;
ƒƒwymiennik: ceramiczny o odzysku ciepła do 90%;
ƒƒenergooszczędny wentylator EC działa rewersyjnie, co 70 s nawiewając i wyciągając powietrze z pomieszczenia;
ƒƒdziała w 3 szybkościach w zależności od potrzeb i wielkości pomieszczenia, możliwość włączenia by-passu
w momencie, gdy powietrze na zewnątrz ma podobną temperaturę do powietrza w pomieszczeniu;
ƒƒzestaw dwóch rekuperatorów wewnątrzściennych dostarcza do 120 m3/h świeżego powietrza, taka ilość
zapewnia komfort 4 osobom przebywającym w wentylowanych pomieszczeniach;
ISTPOL SP. Z O.O. 03-565 Warszawa, ul. Borzymowska 32
tel. 22 663 48 15, 22 639 86 48, 22 743 69 79 faks 22 743 69 77 [email protected], www.istpol.pl
PPUH EL-TEAM SP. Z O.O.
41-106 Siemianowice Śląskie, al. Młodych 26–28
tel. 32 204 36 28, 32 229 03 71, 32 220 00 04
faks 32 220 00 05
[email protected], www.el-team.com.pl
reklama
ƒƒbezawaryjna praca w szerokim zakresie temperatury, od –20 do 50°C;
ƒƒcechy szczególne: prosta instalacja i konserwacja, niskie zużycie energii oraz cicha praca.
Centrale wentylacyjne KWL z odzyskiem ciepła
ƒƒprzeznaczenie: domy jednorodzinne, budynki biurowe, mieszkalne oraz użyteczności publicznej;
ƒƒwydajność: od 50 do 2600 m3/h;
ƒƒwersje naścienne, sufitowe i stojące;
ƒƒsterownik easyControls ze zintegrowaną przeglądarką internetową oraz przyłączem LAN pozwala na łatwą
obsługę z poziomu każdej przeglądarki internetowej za pomocą PC, laptopa, tabletu lub smartfonu;
ƒƒbogaty asortyment urządzeń peryferyjnych (GWC powietrzny i glikolowy, nawilżacz, system kanałów owalnych);
ƒƒgwarancja: 12 miesięcy.
Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła i wilgoci
ƒƒcentrale wentylacyjne z wymiennikami entalpicznymi poza wymianą ciepła są w stanie odzyskać do 65%
wilgoci z powietrza i zapewniają komfort w pomieszczeniu;
ƒƒenergia zawarta w parze wodnej poprawia bilans energetyczny procesu odzyskiwania energii w porównaniu
z systemami niewykorzystującymi zjawiska entalpii;
ƒƒsystemy wentylacyjne posiadające entalpiczne wymienniki firmy Helios osiągają parametry sprawności
odzysku ciepła, które wynoszą do 116% (badanie TÜV wg DIBt). Systemy te są dostępne w wielkościach
KWL EC od 200 do 500 W;
ƒƒkomfortowa wilgotność pomieszczeń – bez nawilżacza, często drogiego i energochłonnego.
30
styczeń/luty 2016
rynekinstalacyjny.pl
POWIETRZE
reklama
centrale
BSH TECHNIK POLSKA SP. Z O.O.
05-500 Piaseczno, St. Iwiczna, ul. Kolejowa 13
tel. 22 737 18 58, faks 22 737 18 59
[email protected]
www.bsh.pl
Centrale wentylacyjne TROX X-CUBE
ƒƒprzeznaczenie: obiekty przemysłowe, farmacja, szpitale i laboratoria, budynki biurowe, restauracje (kuchnie),
szkoły i uniwersytety, muzea, centra handlowe, lotniska;
ƒƒwydajność: od 1000 do 100 000 m3/h;
ƒƒbudowa: konstrukcja modułowa, dopasowanie do indywidualnych wymagań inwestorów;
ƒƒobudowa: panele z blachy stalowej ocynkowanej, obustronnie lakierowane proszkowo (RAL 9016), izolacja
z wełny mineralnej, grubość paneli 47 mm, profile konstrukcyjne całkowicie osłonięte panelami obudowy,
połączenia wykonane za pomocą śrub metrycznych;
ƒƒdane techniczne obudowy zostały przetestowane przez TÜV Süd wg EN 1886:
––klasa izolacji termicznej: T2,
––klasa mostków termicznych: TB2,
––klasa szczelności (–400 Pa): L1 (M),
––klasa szczelności (+700 Pa): L1 (M),
––stabilność mechaniczna (±1000 Pa): D1 (M),
––klasa szczelności filtracji: F9,
––klasa korozyjności: C4;
ƒƒfiltracja: filtry typu Z-Line (G4, M5), kieszeniowe (M5 do F9), kompaktowe (M6 do F9), NanoWave (M6 do M9),
filtry z wkładem z węgla aktywnego, absolutne (E10 do H14);
ƒƒodzysk ciepła: wymiennik rotacyjny, wymiennik krzyżowy, odzysk glikolowy, recyrkulacja;
ƒƒnagrzewnice: wodne, elektryczne, chłodnice: wodne, skraplacze, parowniki;
ƒƒwentylatory: napęd bezpośredni z falownikami (klasa IE2, IE3, IE4) lub wentylatory EC (IE4), zabudowa
pojedyncza, podwójna lub ściana wentylatorów (EC);
ƒƒtłumienie dźwięku: tłumiki akustyczne;
ƒƒnawilżanie adiabatyczne: wysokociśnieniowe lub złożowe odparowanie powierzchniowe, elektryczna
wytwornica pary, nawilżanie parą technologiczną dostępną w obiekcie, osuszanie;
ƒƒwykonanie wewnętrzne i zewnętrzne;
ƒƒwykonanie higieniczne wg DIN 1946/4: podłoga, w tym prowadnice konstrukcyjne oraz elementy narażone na
bezpośredni kontakt z kondensatem wykonane są ze stali nierdzewnej (1.4301), jako opcja wykonania występuje
kompletne wykonanie powłoki wewnętrznej ze stali nierdzewnej, ramki filtrów ze stali nierdzewnej, według
wymagań pod każdym z wymienników przeznaczonych do mycia montowana jest wanna ociekowa ze stali
nierdzewnej (1.4301) z gwarantowanym odpływem – bez zalegania kondensatu w wannie, izolacja termiczna
spodu wanny za pomocą paroszczelnej izolacji z kauczuku spienionego zabezpiecza przed wykraplaniem wody,
obustronny pełny dostęp do powierzchni wymiany ciepła poprzez drzwi lub panele rewizyjne, przepustnice
powietrza o podwyższonej klasie szczelności, okna rewizyjne, oświetlenie LED;
ƒƒautomatyka: swobodna konfiguracja zgodna z wyposażeniem centrali wentylacyjnej, komunikacja zewnętrzna
LON, BACnet lub Modbus, możliwość sterowania komponentami TROX (np. regulatory przepływu powietrza);
ƒƒcertyfikaty: Eurovent, TÜV, ISO 9001:2008;
ƒƒcechy szczególne: wszystkie centrale wentylacyjne X-CUBE są zgodne z wymaganiami dyrektywy
ErP 2009/125/WE.
Centrale wentylacyjne TROX X-CUBE compact
ƒƒprzeznaczenie: budynki biurowe, szkoły, domy jednorodzinne;
ƒƒwydajność do 6000 m3/h z wymiennikiem rotacyjnym, do 4500 m3/h z wymiennikiem krzyżowym;
ƒƒbudowa: konstrukcja kompaktowa;
ƒƒobudowa: panele z blachy stalowej ocynkowanej, obustronnie lakierowane proszkowo (RAL 9016), izolacja
z wełny mineralnej, grubość paneli 47 mm, profile konstrukcyjne całkowicie osłonięte panelami obudowy,
połączenia wykonane za pomocą śrub metrycznych;
ƒƒdane techniczne obudowy zostały przetestowane przez TÜV Süd wg EN 1886:
––klasa izolacji termicznej: T2,
––klasa mostków termicznych: TB2,
––klasa szczelności (–400 Pa): L1 (M),
––klasa szczelności (+700 Pa): L1 (M),
––stabilność mechaniczna (±1000 Pa): D1 (M),
––klasa szczelności filtracji: F9,
––klasa korozyjności: C4;
ƒƒfiltracja: filtry kompaktowe (F7);
ƒƒodzysk ciepła: wymiennik rotacyjny, wymiennik krzyżowy;
ƒƒwentylatory: EC (IE4);
ƒƒnagrzewnice: wodne, elektryczne, chłodnice: wodne;
ƒƒwykonanie wewnętrzne i zewnętrzne;
ƒƒautomatyka: zintegrowany system automatyki, komunikacja zewnętrzna LON, BACnet lub Modbus;
ƒƒcertyfikaty: Eurovent, TÜV, ISO 9001:2008;
ƒƒcechy szczególne: centrale wentylacyjne X-CUBE są zgodne z wymaganiami dyrektywy ErP 2009/125/WE, szybki
termin dostawy, urządzenie typu „plug and play”.
rynekinstalacyjny.pl
styczeń/luty 2016
31
POWIETRZE
centrale
reklama
FLÄKT BOVENT SP. Z O.O.
Diamond Business Park Ursus
02-495 Warszawa, ul. Posag 7 Panien 1 bud. B
tel. 22 392 43 43, faks 22 392 43 44
[email protected], www.flaktwoods.pl
Centrale wentylacyjne eQ Master oraz eQL
ƒƒwydajność: od 400 do 120 000 m3/h, 29 wielkości w typoszeregu;
ƒƒprzeznaczenie: budynki biurowe, mieszkalne, użyteczności publicznej, przemysłowe, laboratoryjne;
ƒƒfunkcje wersji podstawowej: wentylator nawiewny/wywiewny, klasa filtracji od G3 do H14, filtry węglowe,
Centrale wentylacyjne eQ Master
wymiennik obrotowy/krzyżowy/glikolowy, nagrzewnica wodna/elektryczna, chłodnica wodna/freonowa,
z automatyką lub bez;
ƒƒopcje dodatkowe: zaawansowany sterownik, silniki wentylatorów jednobiegowe, silniki EC oraz PM motor;
system odzysku ciepła do instalacji z belkami chłodniczymi Twin Wheel, rotorowy system odzysku ciepła
z agregatem chłodniczym ReCooler lub pompą ciepła ReCooler HP, wysokosprawny system glikolowego
odzysku ciepła Econet;
ƒƒautomatyka: w standardzie automatyka wraz ze sterownikiem, układ sterowania konfigurowany indywidualnie
wg wytycznych projektanta, możliwość sterowania maks. 4 niezależnymi strefami, funkcja sterowania
i wizualizacji poprzez stronę WEB lub GSM;
ƒƒbudowa: konstrukcja kompaktowa, modułowa; wykonanie wewnętrzne i zewnętrzne; wymienniki ciepła
wbudowane bądź kanałowe;
ƒƒcertyfikaty: atest higieniczny, certyfikat Euroventu, produkcja z zachowaniem standardów ISO 9001, 14001;
ƒƒgwarancja: 2 lata.
Kompaktowe centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne eQ Prime
ƒƒwydajność: od 700 do 25 000 m3/h, 8 wielkości w typoszeregu;
ƒƒprzeznaczenie: budynki biurowe, handlowe, mieszkalne, magazynowe;
ƒƒwyposażenie wersji podstawowej: wentylatory PM motor, filtry F7, wymiennik obrotowy sorpcyjny do odzysku
Centrale wentylacyjne eQ Prime
ciepła jawnego i utajonego, kompletna automatyka regulacyjno-pomiarowa z zabudowaną szafą sterowniczą
umieszczoną poza strumieniem powietrza;
ƒƒopcje dodatkowe: filtr wstępny G4 oraz filtr M5, nagrzewnica (wodna, elektryczna), chłodnica (wodna,
z bezpośrednim odparowaniem), wymiennik „combi coil” jako nagrzewnica i chłodnica w jednym, zabudowane
układy regulacyjno-pomiarowe do wymienników ciepła, tłumiki akustyczne;
ƒƒodzysk energii: wymiennik obrotowy – sorpcyjny z odzyskiem ciepła jawnego na poziomie 85% i utajonego 80%;
ƒƒautomatyka: w standardzie automatyka wraz ze sterownikiem, układ sterowania konfigurowany indywidualnie
wg wytycznych projektanta, możliwość sterowania maks. 4 niezależnymi strefami, możliwość sterowania
i wizualizacji poprzez stronę WEB lub GSM;
ƒƒbudowa: konstrukcja kompaktowa, wykonanie zewnętrzne oraz wewnętrzne, poziome;
ƒƒcechy szczególne: wysokosprawne wymienniki sorpcyjne pokryte warstwą silikażelu, silniki synchroniczne
z magnesem trwałym do wentylatorów z napędem bezpośrednim PMSM w klasie Super Premium, centrala
w systemie „plug and play”, certyfikat Euroventu, produkcja z zachowaniem standardów ISO 9001, 14001;
ƒƒgwarancja: 2 lata.
Kompaktowe pompy ciepła eQ ReCooler HP
ƒƒwydajność: od 1000 do 32 000 m3/h, 5 wielkości w typoszeregu;
ƒƒprzeznaczenie: budynki biurowe, handlowe, mieszkalne, magazynowe, użyteczności publicznej;
ƒƒwyposażenie wersji podstawowej: silniki z falownikiem, filtry F7, rewersyjna pompa ciepła z wymiennikiem
eQ ReCooler HP
obrotowym sorpcyjnym do odzysku ciepła jawnego i utajonego, oprzyrządowanie pompy ciepła wraz z szafą
zasilająco-sterującą zabudowane i umieszczone poza strumieniem powietrza, gotowa do uruchomienia;
ƒƒopcje dodatkowe: klasa filtracji od G3 do F9, nagrzewnica wstępna elektryczna, tłumiki akustyczne, sekcja
recyrkulacji, nagrzewnica i chłodnica dodatkowa;
ƒƒodzysk energii: rewersyjna pompa ciepła wraz z wymiennikiem obrotowym sorpcyjnym Semco z odzyskiem
ciepła jawnego na poziomie 85% i utajonego 80%;
ƒƒautomatyka: pompa ciepła w pełni oprzyrządowana i okablowana wraz z automatyką ze sterownikiem,
układ sterowania konfigurowany indywidualnie wg wytycznych projektanta, możliwość sterowania maks.
4 niezależnymi strefami, możliwość sterowania i wizualizacji poprzez stronę WEB lub GSM;
ƒƒbudowa: konstrukcja kompaktowa, wykonanie zewnętrzne oraz wewnętrzne, poziome;
ƒƒcechy szczególne: pompa wyposażona w sprężarkę typu scroll, separator cieczy i osuszacz, czterodrożny zawór
rewersyjny, elektroniczne zawory rozprężne, wysoko sprawne wymienniki sorpcyjne pokryte warstwą silikażelu,
certyfikat Euroventu, produkcja z zachowaniem standardów ISO 9001, 14001;
ƒƒgwarancja: 2 lata.
Modułowe centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne eQ z systemem Econet
(z czynnikiem pośrednim)
ƒƒwydajność: od 1000 do 70 000 m3/h, 28 wielkości w typoszeregu;
ƒƒprzeznaczenie: przemysł, laboratoria, szpitale, budynki użyteczności publicznej i handlowe;
ƒƒwyposażenie wersji podstawowej: silniki z falownikiem, filtry F7, prefabrykowany agregat pompowy w pełni
oprzyrządowany i opomiarowany wraz z wymiennikami ciepła umieszczonymi poza centralą wentylacyjną;
ƒƒopcje dodatkowe: wymiennik wstępny „dry-box”, pompa awaryjna, klasa filtracji od G3 aż do H14, nawilżacze
adiabatyczne wyparne, tłumiki akustyczne, sekcja recyrkulacji;
ƒƒodzysk energii: odzysk ciepła z czynnikiem pośredniczącym w układzie ze zmienną prędkością przepływu
czynnika;
ƒƒautomatyka, sterowanie: agregat pompowy okablowany i opomiarowany wraz z szafą sterującą, układ
System odzysku Econet®
z czynnikiem pośrednim
32
styczeń/luty 2016
sterowania konfigurowany indywidualnie wg wytycznych projektanta, możliwość sterowania maks.
4 niezależnymi strefami, możliwość sterowania i wizualizacji poprzez stronę WEB lub GSM;
ƒƒbudowa: konstrukcja modułowa, wykonanie zewnętrzne oraz wewnętrzne, poziome; wykonanie standardowe
lub ze stali AISI 304 oraz AISI 316L;
ƒƒcechy szczególne: system Econet pełni funkcje odzysku ciepła/chłodu oraz nagrzewnicy i chłodnicy, brak
mieszania się strumieni powietrza, płynna regulacja prędkości obiegu czynnika pośredniczącego, odzysk
aż do 80%, wykorzystanie źródeł niskotemperaturowych oraz ciepła odpadowego, tj. 35°C dla grzania i 15°C
dla chłodzenia, idealny do systemów VAV; certyfikat Euroventu, produkcja z zachowaniem standardów
ISO 9001, 14001;
ƒƒgwarancja: 2 lata.
rynekinstalacyjny.pl
POWIETRZE
reklama
centrale
HARMANN POLSKA SP. Z O.O.
30-740 Kraków, ul. Półłanki 29 g
tel. 12 650 20 30, faks 12 264 71 13
[email protected]
www.harmann.pl
Centrale z odzyskiem ciepła SALVA S/H/V 600, 1200 i 2400
ƒƒprzeznaczenie: do budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej, sklepów, hal przemysłowych i sportowych;
ƒƒwydajność: 200–13 000 m3/h przy 150 Pa;
ƒƒtyp wymiennika: krzyżowo-przeciwprądowy, aluminiowy o sprawności do 85%;
ƒƒfunkcje: plug&play, wbudowana inteligentna automatyka, ModBus, sterowanie w zależności od
zapotrzebowania, funkcja constant flow, sterowanie mocą nagrzewnicy elektrycznej/wodnej i chłodnicy wodnej
lub freonowej, automatyczny by-pass, sygnalizacja zabrudzenia filtrów, funkcja odmrażania wymiennika;
ƒƒbudowa: bezszkieletowa, wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 1 mm, izolowane wełną
mineralną, w zależności od modelu od 30 do 50 mm. Obudowa gwarantuje dobrą izolację akustyczną
i termiczną oraz ograniczenie mostków cieplnych. W komplecie filtry EU7 na wlocie oraz EU5 na wylocie;
ƒƒwersja S – płaska do montażu podsufitowego, H – z poziomym wylotem przewodów – montaż zewnętrzny
po zastosowaniu osłony, V – z pionowym wylotem przewodów;
ƒƒsterowanie: moduł sterujący wbudowany w urządzenie, w komplecie panel sterujący z wyświetlaczem
LCD, sterowanie ręczne, automatyczne z wykorzystaniem wentylacji w zależności od zapotrzebowania,
automatyczne z możliwością zmiany nastaw, sterowanie w oparciu o kalendarz. Funkcja korekty strumienia
powietrza w zależności od temperatury zewnętrznej. Płynne sterowanie mocą nagrzewnic oraz chłodnic dzięki
wbudowanym czujnikom temperatury oraz ciśnienia. Możliwość podłączenia czujników: CO2, wilgotności itp.;
ƒƒcechy szczególne: zwarta kompaktowa budowa, silniki EC z constant flow, wbudowana automatyka z panelem
sterującym, wykonanie z nagrzewnicą elektryczną lub wodną, możliwość rozbudowy o chłodnicę wodną i freonową.
Centrale rekuperacyjne REQURA 20, 30 i 40
ƒƒprzeznaczenie: do wentylacji z odzyskiem ciepła w budynkach mieszkalnych i komercyjnych;
ƒƒwydajność: 180–380 m3/h przy 150 Pa, pobór mocy: maksymalnie 98–182 W;
ƒƒtyp wymiennika: przeciwprądowy z polistyrenu marki RECAIR o sprawności do 95%;
ƒƒfunkcje: plug&play, inteligentna funkcja przeciwzamrożeniowa, automatyczny by-pass, możliwość podłączenia
nagrzewnicy wstępnej, możliwość zmiany wydajności na poszczególnych biegach;
ƒƒbudowa: kompaktowa, waga: 16–24 kg, średnica króćców: 125 i 150 mm, klasa izolacji IP30, obudowa
reklama
zewnętrzna wykonana z blachy stalowej lakierowanej proszkowo na kolor biały, wnętrze urządzenia wykonane
z EPP gwarantującego wysoką izolację termiczną oraz akustyczną, wysoką szczelność oraz małą masę;
ƒƒmontaż: ścienny, elementy montażowe dostarczane z urządzeniem;
ƒƒautomatyka, sterowanie: główny moduł sterujący z panelem kontrolnym i potencjometrami nastawy
wbudowany w urządzenie. Możliwość zastosowania zdalnego sterowania z przełącznikiem biegów, podłączenia
do urządzenia czujników CO2 oraz wilgotności;
ƒƒcechy szczególne: energooszczędne wentylatory EC marki EBM (Torin w modelu 20), w modelach 30 i 40
wentylatory z automatyką stałego przepływu utrzymują niezmienną wydajność centrali niezależnie od oporów
instalacji, tanie filtry z ramką kieszeniową wielokrotnego użytku;
ƒƒgwarancja: 3 lata.
PRO-VENT SYSTEMY WENTYLACYJNE KRZYSZTOF ĆWIK
47-300 Krapkowice, Dąbrówka Górna, ul. Posiłkowa 4a
tel. 77 44 044 96, faks 77 44 044 92
[email protected]
www.pro-vent.pl
Centrala nawiewno-wywiewna Mistral Pro 400 ec
ƒƒprzeznaczenie: obiekty użyteczności publicznej, domy jednorodzinne, w szczególności domy pasywne
oraz energooszczędne o pow. do 250 m2;
ƒƒwydajność: nawiew 400 m³/h i 470 Pa, wywiew 400 m3/h i 430 Pa;
ƒƒwspółczynnik SFP: 0,23 (przy 280 m3/h i 100 Pa);
ƒƒw standardzie: wentylatory EC, filtry M5, wymiennik przeciwprądowy, automatyczny by-pass wywiewu;
ƒƒwyposażenie opcjonalne: nagrzewnica elektryczna wstępna (umieszczona w obudowie centrali), wtórna
nagrzewnica elektryczna oraz wodna umieszczane są na kanale za centralą, przepustnica GWC, możliwe
rozmrażanie recyrkulacyjne, możliwość zastosowania filtrów F7;
ƒƒodzysk energii: wymiennik przeciwprądowy o sprawności do 95%;
ƒƒautomatyka, sterowanie: sterowniki z programem pracy tygodniowej i ściennym manipulatorem manualnym
lub dotykowym, także sterowanie Wi-Fi przez każdą przeglądarkę internetową;
ƒƒobudowa: w kolorze białym, wykonana z tworzywa PVC, ocieplona i wygłuszona akustycznie;
ƒƒcechy szczególne: centrala o wysokim odzysku ciepła, cicha praca, wentylatory EC o wysokiej sprawności
i niskim zużyciu energii elektrycznej, umożliwiają niezależną płynną regulację wydajności nawiewu i wywiewu
centrali;
ƒƒcentrala posiada atest higieniczny, certyfikat NFOŚiGW, produkcja zgodnie z ISO 9001;
ƒƒgwarancja: 2 lata.
NOWOŚĆ
Centrala nawiewno-wywiewna podwieszana Mistral P 800 ec
ƒƒprzeznaczenie: obiekty użyteczności publicznej i domy jednorodzinne;
ƒƒwydajność: nawiew 850 m3/h i 215 Pa, wywiew 850 m3/h i 225 Pa;
ƒƒw standardzie: wentylatory EC, filtry G4, wymiennik krzyżowy, możliwość podłączenia króćców w różnej
konfiguracji oraz indywidualnego dostosowania konstrukcji rekuperatora do miejsca i sposobu montażu;
ƒƒwyposażenie opcjonalne: nagrzewnica elektryczna wstępna (na kanale przed centralą), wtórna nagrzewnica
elektryczna oraz wodna za centralą, możliwe rozmrażanie recyrkulacyjne, opcja zastosowania filtrów F7, funkcja
kontroli filtrów, możliwa współpraca z przepustnicami zewnętrznymi, czujnikami CO2 i innymi;
ƒƒodzysk energii: wymiennik krzyżowy o sprawności do 74%;
ƒƒautomatyka: sterowniki z programem pracy tygodniowej i ściennym manipulatorem manualnym
lub dotykowym, także sterowanie Wi-Fi przez przeglądarkę internetową;
ƒƒobudowa: w kolorze białym, wykonana z tworzywa PVC, ocieplona i wygłuszona akustycznie;
ƒƒcechy szczególne: do montażu w przestrzeni sufitu podwieszanego, lekka konstrukcja, wyciszone wentylatory
RadiCal, cicha praca, dobra sprawność temperaturowa;
ƒƒcentrala posiada atest higieniczny, produkcja zgodnie z ISO 9001;
ƒƒgwarancja: 2 lata.
rynekinstalacyjny.pl
styczeń/luty 2016
33
POWIETRZE
centrale
reklama
KLIMOR S.A.
81-035 Gdynia, ul. B. Krzywoustego 5
tel. 58 783 99 99, faks 58 783 98 88
[email protected]
www.klimor.pl
Centrale klimatyzacyjne i wentylacyjne podwieszane MCKT
ƒƒwydajność: od 1000 do 5200 m3/h, 3 wielkości w typoszeregu;
ƒƒprzeznaczenie: instalacje powietrzne pomieszczeń biurowych, magazynowych, garaży i innych;
ƒƒfunkcje wersji podstawowej: filtry EU4 (nawiew, wywiew), nagrzewnica wodna, zespół wentylatorowy
z napędem bezpośrednim (silnik AC) z falownikiem lub silnikiem EC, wysokosprawny, asymetryczny wymiennik
krzyżowy;
ƒƒopcje dodatkowe: wyższe klasy filtrów, odzysk ciepła na inwerterowej pompie ciepła, nagrzewnica elektryczna,
chłodnica wodna i freonowa, tłumiki szumu, system automatyki;
ƒƒodzysk energii: wysokosprawny asymetryczny wymiennik krzyżowy, inwerterowy układ pompy ciepła;
ƒƒautomatyka, sterowanie: automatyka konfigurowana w zależności od składu funkcjonalnego;
ƒƒbudowa: konstrukcja modułowa, obudowa bezszkieletowa z blachy stalowej ocynkowanej z wełną mineralną,
wykonanie wewnętrzne podwieszane;
ƒƒgwarancja: 2 lata.
Centrale klimatyzacyjne i wentylacyjne w wykonaniu basenowym MCK-P
ƒƒwydajność: od 1000 do 100 000 m3/h, 11 wielkości w typoszeregu;
ƒƒprzeznaczenie: instalacje powietrzne krytych hal basenów kąpielowych oraz przemysłowych pomieszczeń
technologicznych;
ƒƒfunkcje wersji podstawowej: filtry EU4 (nawiew, wywiew), komora mieszania, wymiennik krzyżowy
epoksydowany, zespół wentylatorowy z napędem bezpośrednim (silnik AC) z falownikiem lub silnikiem EC,
nagrzewnica wodna;
ƒƒopcje dodatkowe: wyższe klasy filtrów, odzysk ciepła na pompie ciepła, dostawa automatyki sterującej
z uruchomieniem;
ƒƒodzysk energii: pompa ciepła, wysokosprawny odzysk glikolowy ciepła, wymiennik krzyżowy, wysokosprawny
asymetryczny wymiennik krzyżowy, rurka ciepła;
ƒƒsterowanie: automatyka konfigurowana w zależności od składu funkcjonalnego;
ƒƒbudowa: konstrukcja modułowa, wykonanie: zewnętrzne, wewnętrzne i poziome, wykonanie antykorozyjne;
ƒƒgwarancja: 2 lata.
Szafy klimatyzacyjne MCK-SKH
ƒƒwydajność: od 2000 do 8000 m3/h, 4 wielkości w typoszeregu;
ƒƒprzeznaczenie: szpitale, kliniki, farmacja, laboratoria oraz pomieszczenia o wysokich wymaganiach
higienicznych;
ƒƒwyposażenie wersji podstawowej: filtry EU5 (nawiew, wywiew), filtr wtórny klasy EU9, wysokosprawny glikolowy
odzysk ciepła, wewnętrzny układ chłodniczy z parownikiem i skraplaczem, zespół wentylatorowy z napędem
bezpośrednim (silnik AC) z falownikiem, utrzymanie stałego wydatku na nawiewie i wyciągu, nawilżanie
z elektryczną wytwornicą pary, automatyka wbudowana w gabarycie szafy, nagrzewnica wodna;
ƒƒopcje dodatkowe: wyższe klasy filtrów, odzysk na pompie ciepła, nagrzewnica elektryczna, sterowanie
elementami regulacyjnymi na sieci powietrznej, integracja automatyki z systemami BMS;
ƒƒodzysk energii: pompa ciepła, wysokosprawny glikolowy odzysk ciepła;
ƒƒsterowanie: system automatyki zintegrowany i zabudowany wewnątrz, sterowanie pracą szafy i urządzeń
peryferyjnych na instalacji powietrznej;
ƒƒbudowa: konstrukcja modułowa szkieletowa, wykonanie wewnętrzne, technologia materiałowa zgodna
z DIN 1946-4;
ƒƒgwarancja: 2 lata.
Centrale klimatyzacyjne i wentylacyjne w wykonaniu higienicznym MCK-H
ƒƒwydajność: od 900 do 40 000 m3/h, 11 wielkości w typoszeregu;
ƒƒprzeznaczenie: szpitale, kliniki, farmacja, budynki o wysokich wymaganiach higienicznych;
ƒƒfunkcje wersji podstawowej: filtry EU4 (nawiew, wywiew), filtr wtórny klasy EU7, wysokosprawny odzysk
glikolowy, chłodnica wodna i freonowa, nagrzewnica wodna, zespół wentylatorowy z napędem bezpośrednim
(silnik AC) z falownikiem lub z silnikiem EC;
ƒƒopcje dodatkowe: wyższe klasy filtrów, wewnętrzny układ chłodniczy, pompa ciepła, nagrzewnica elektryczna,
wymiennik krzyżowy, nawilżacz (z wytwornicą pary lub na parę obcą), tłumiki szumu, system automatyki;
ƒƒodzysk energii: wysokosprawny odzysk glikolowy ciepła, wymiennik krzyżowy, pompa ciepła;
ƒƒsterowanie: automatyka konfigurowana w zależności od składu funkcjonalnego;
ƒƒwykonanie: zewnętrzne, wewnętrzne i poziome, technologia materiałowa zgodna z DIN 1946-4;
ƒƒbudowa: konstrukcja modułowa;
ƒƒgwarancja: 2 lata.
34
styczeń/luty 2016
rynekinstalacyjny.pl
POWIETRZE
reklama
centrale
LINDAB SP. Z O.O.
05-850 Ożarów Mazowiecki, Wieruchów, ul. Sochaczewska 144
tel. 22 250 50 50, faks 22 250 50 60
[email protected]
www.salda.centrumklima.pl
Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła SMARTY 3X P
ƒƒprzeznaczenie: budynki pasywne, użyteczności publicznej, pomieszczenia mieszkalne i inne;
ƒƒwydajność: 380 m3/h;
ƒƒfunkcje wersji podstawowej: silniki EC, filtry G4/G4, komunikacja BMS (ModBus), kontrola wilgotności
Centrale Salda spełniają wymagania
dyrektywy Ecodesign
w pomieszczeniu, przetwornik ciśnienia, możliwość zróżnicowania nawiewu do wyciągu;
ƒƒopcje dodatkowe: moduł do komunikacji sieciowej przez przeglądarkę internetową, czujniki CO2
(pomieszczeniowy, kanałowy), czujniki stałego ciśnienia, chłodnica freonowa kanałowa (uruchomienie
agregatu skraplającego z automatyki centrali), nagrzewnica elektryczna;
ƒƒbudowa: konstrukcja bezszkieletowa, zaawansowana izolacja EPP (λ 0,02 W/mK), wykonanie wewnętrzne
poziome, mała wysokość – odpowiednia do instalacji pod sufitami;
ƒƒcechy szczególne: możliwość montażu we wszystkich układach, nowoczesne wentylatory ebmpapst, radical,
certyfikat PHI (Passive House Institute), obudowa malowana proszkowo, 3 sterowniki do wyboru;
ƒƒspełniają wymagania dyrektywy Ecodesign;
ƒƒgwarancja: 2 lata.
Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła RIS V EKO 3.0
ƒƒprzeznaczenie: budynki biurowe, przemysłowe, handlowe, mieszkalne, użyteczności publicznej;
ƒƒwydajność: od 200 do 2000 m3/h, 6 wielkości w typoszeregu;
ƒƒwyposażenie wersji podstawowej: wentylatory EC, filtry klasy M5/F7, kompletna automatyka, zintegrowana
nagrzewnica elektryczna/wodna, regulacja temperatury powietrza nawiewanego, ochrona przed zamarzaniem
wymiennika;
ƒƒopcje dodatkowe: sterownik naścienny FLEX, STOUCH, przetwornik CO2, zestaw zasilająco-sterujący
do nagrzewnicy wodnej;
ƒƒodzysk energii: wymiennik przeciwprądowy – do 94% odzysku ciepła;
ƒƒautomatyka, sterowanie: w standardzie zaawansowana automatyka, BMS;
ƒƒbudowa: konstrukcja modułowa, wykonanie pionowe, obudowa malowana proszkowo RAL 9016;
ƒƒcechy szczególne: wykonanie zewnętrzne/wewnętrzne, możliwość użytkowania w pomieszczeniach
nieogrzewanych, np. na poddaszach, izolacja 50 mm, niski poziom hałasu, energooszczędne i ciche
wentylatory EC, atest higieniczny, certyfikat CE;
ƒƒspełniają wymagania dyrektywy Ecodesign;
ƒƒgwarancja: 2 lata.
Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła RIS H EKO 3.0
ƒƒprzeznaczenie: budynki biurowe, przemysłowe, handlowe, mieszkalne, użyteczności publicznej;
ƒƒwydajność: od 700 do 6000 m3/h, 8 wielkości w typoszeregu;
ƒƒwyposażenie wersji podstawowej: wentylatory EC, filtry klasy M5/F7, kompletna automatyka, zintegrowana
nagrzewnica elektryczna/wodna, regulacja temperatury powietrza nawiewanego, ochrona przed zamarzaniem
wymiennika;
ƒƒopcje dodatkowe: sterownik naścienny FLEX, STOUCH, przetwornik CO2, zestaw zasilająco-sterujący
do nagrzewnicy wodnej;
ƒƒodzysk energii: wymiennik przeciwprądowy – do 94% odzysku ciepła;
ƒƒautomatyka, sterowanie: w standardzie zaawansowana automatyka, BMS;
ƒƒbudowa: konstrukcja modułowa, wykonanie poziome, obudowa malowana proszkowo RAL 9016;
ƒƒcechy szczególne: wykonanie zewnętrzne/wewnętrzne, możliwość użytkowania w pomieszczeniach
nieogrzewanych, np. na poddaszach, izolacja 50 mm, niski poziom hałasu, energooszczędne i ciche
wentylatory EC, atest higieniczny, certyfikat CE;
ƒƒspełniają wymagania dyrektywy Ecodesign;
ƒƒgwarancja: 2 lata.
Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła RIS P EKO 3.0
ƒƒprzeznaczenie: budynki biurowe, przemysłowe, handlowe, mieszkalne, użyteczności publicznej;
ƒƒwydajność: od 400 do 2500 m3/h, 5 wielkości w typoszeregu;
ƒƒwyposażenie wersji podstawowej: wentylatory EC, filtry klasy M5/F7, kompletna automatyka, zintegrowana
nagrzewnica elektryczna/wodna, regulacja temperatury powietrza nawiewanego, ochrona przed zamarzaniem
wymiennika;
ƒƒopcje dodatkowe: sterownik naścienny FLEX, STOUCH, przetwornik CO2, zestaw zasilająco-sterujący
do nagrzewnicy wodnej;
ƒƒodzysk energii: wymiennik przeciwprądowy – do 94% odzysku ciepła;
ƒƒautomatyka, sterowanie: w standardzie zaawansowana automatyka, BMS;
ƒƒbudowa: konstrukcja modułowa, wykonanie w wersji podwieszanej, obudowa malowana proszkowo RAL 9016;
ƒƒcechy szczególne: wykonanie wewnętrzne, możliwość podwieszania, izolacja 50 mm, niski poziom hałasu,
energooszczędne i ciche wentylatory EC, atest higieniczny, certyfikat CE;
ƒƒspełniają wymagania dyrektywy Ecodesign;
ƒƒgwarancja: 2 lata.
rynekinstalacyjny.pl
styczeń/luty 2016
35
POWIETRZE
centrale
reklama
MITSUBISHI ELECTRIC ODDZIAŁ W POLSCE SP. Z O.O.
02-232 Warszawa, ul. Łopuszańska 38 C
tel. 22 468 27 50
[email protected]
www.mitsubishi-les.com
Rekuperatory Lossnay – jednostka stojąca w wykonaniu higienicznym LGF-100GX-E
ƒƒwydajność: od 785 do 995 m3/h;
ƒƒprzeznaczenie: instalacje powietrzne pomieszczeń szpitalnych i laboratoriów;
ƒƒrodzaj wymiennika: krzyżowy, entalpiczny;
ƒƒsprawność odzysku energii: do 81%;
ƒƒzakres temperatury pracy: od –15 do 40°C;
ƒƒspręż dyspozycyjny: 119–200 Pa;
ƒƒfiltracja: filtry F7;
ƒƒemisja hałasu: 44–49 dB(A);
ƒƒpobór mocy: 600­–650 W;
ƒƒmoc nagrzewnicy: 12,2 kW;
ƒƒcechy szczególne: możliwość współpracy z systemami klimatyzacji City Multi VRF i Mr. Slim, oszczędność
energii do 70%, niewielkie koszty montażu, łatwy serwis, kontrola odzysku ciepła, wysoki stopień filtracji,
na wyposażeniu filtry F7, nawilżanie lub osuszanie świeżego powietrza do wskazanego przez użytkownika
poziomu. Urządzenie, w zależności od potrzeb, schładza bądź ogrzewa powietrze. Płytka wyposażona jest
standardowo w przyłącze montowanego we własnym zakresie czujnika CO2, który służy do dostosowywania
ilości świeżego powietrza do warunków panujących w pomieszczeniu. Nowa elektronika sterowania umożliwia
bezpośrednie podłączenie do klimatyzatorów serii Mr. Slim ze sterownikiem A oraz systemów City Multi;
ƒƒgwarancja: 3 lata.
Rekuperatory Lossnay LGH-15-100RVX, LGH-150-200RVX
ƒƒjednostki kanałowe do zabudowy, przeznaczone do wentylacji domów, mieszkań i powierzchni biurowych
o pow. do 700 m2;
ƒƒzakres wydajności: od 38 do 2000 m3/h – 9 wielkości w typoszeregu;
ƒƒrodzaj wymiennika: krzyżowy, entalpiczny;
ƒƒsprawność: do 89,5%;
ƒƒzakres temperatury: 15–40°C;
ƒƒspręż statyczny: od 6 do 175 (Pa);
ƒƒfiltracja: filtry F7 EU, G3 EU;
ƒƒpoziom hałasu: od 17,0 do 40,0 dB(A);
ƒƒpobór mocy: od 7 do 850 W;
ƒƒcechy szczególne: możliwość zewnętrznego sterowania funkcją swobodnego chłodzenia. Funkcja przydatna
do dostarczania do pomieszczeń chłodniejszego powietrza zewnętrznego w porze nocnej. Zmniejsza to
dodatkowo zapotrzebowanie klimatyzacji na energię. Urządzenie, w zależności od potrzeb, schładza bądź
ogrzewa powietrze. Minimalne wymagania serwisowe. Nowa elektronika sterowania umożliwia bezpośrednie
podłączenie do klimatyzatorów serii Mr. Slim ze sterownikiem A oraz systemów City Multi VRF. Urządzenie
wyposażone jest standardowo w przyłącze montowanego we własnym zakresie czujnika CO2. Czujnik CO2
służy do dostosowywania ilości świeżego powietrza do warunków panujących w pomieszczeniu. Nowe
energooszczędne silniki wentylatorów z regulacją inwerterową. Centrala nawilża lub osusza świeże powietrze
do wskazanego przez użytkownika poziomu. Standardowo z wejściem 0–10 V do zewnętrznego ustawiania ilości
powietrza;
ƒƒgwarancja: 3 lata.
Jednostka kanałowa LGH-50RSDC-E
ƒƒprzeznaczenie: domy jednorodzinne, małe obiekty użyteczności publicznej lub biura;
ƒƒwydajność: 90–395 m3/h;
ƒƒwymiennik: krzyżowy, entalpiczny;
ƒƒsprawność wymiennika: maks. 84%;
ƒƒspręż statyczny: 7–100 Pa;
ƒƒmasa: 48 kg;
ƒƒwymiary: 1119×979×322 mm (szer.×gł.×wys.);
ƒƒcechy szczególne: nawilża lub osusza świeże powietrze do wskazanego przez użytkownika poziomu.
Urządzenie, w zależności od potrzeb, schładza bądź ogrzewa powietrze. Minimalne wymagania serwisowe.
Energooszczędny bezszczotkowy stałoprądowy silnik wentylatora. Sterowanie czujnikiem ruchu;
ƒƒgwarancja: 3 lata.
Jednostka ścienna model VL-100U5-E
ƒƒprzeznaczenie: domy jednorodzinne, małe obiekty użyteczności publicznej lub biura;
ƒƒwymiennik: krzyżowy, entalpiczny;
ƒƒwydajność: 60–105 m3/h;
ƒƒsprawność wymiennika: maks. 80%;
ƒƒmasa: 7,5 kg;
ƒƒwymiary: 620×200×265 mm (szer.×gł.×wys.);
ƒƒfiltry: F7 jako akcesorium;
ƒƒpobór mocy: 15–30 W;
ƒƒcechy szczególne: montaż jednostki ściennej jest wyjątkowo łatwy – wymaga jedynie wywiercenia dwóch
otworów o średnicy 90 mm. Urządzenie pracuje bardzo cicho. Wentylację można nastawić na dwa biegi
(wysoki/niski). Łatwe włączanie i wyłączanie. Komplet zawiera przewody wymagane do instalacji oraz osłony
przeciwdeszczowe. Nowy design z zamkniętym panelem czołowym i białą obudową;
ƒƒgwarancja: 3 lata.
36
styczeń/luty 2016
rynekinstalacyjny.pl
POWIETRZE
reklama
centrale
SYSTEMAIR S.A.
05-552 Wólka Kosowska, al. Krakowska 169
tel. 22 703 50 00, faks 22 703 50 99
[email protected]
www.systemair.pl
Centrale wentylacyjne DV, DVCompact,TIME, HHFlex, HHCompact, DVU i DVU-C
z wbudowanym agregatem chłodniczym z pompą ciepła (grzanie/chłodzenie)
ƒƒmaksymalna wydajność dla central Systemair DV, DVCompact, TIME, HHCompact, HHFlex do ok. 113 000 m3/h;
ƒƒprzeznaczenie: obiekty biurowe, hotele, sale konferencyjne, domy, mieszkania, hale sportowe, obiekty
Centrale Systemair spełniają wytyczne
Ecodesign/Ekoprojekt 2016 i 2018,
Eurovent, WT
przemysłowe, wykonanie higieniczne itp.;
ƒƒfunkcje i wyposażenie wersji podstawowej: energooszczędne wentylatory EC, PM lub silniki AC z falownikami,
filtry panelowe lub kieszeniowe do klasy F9, wysoka sprawność wymienników: obrotowego, krzyżowego,
przeciwprądowego lub glikolowego, nagrzewnice wodne, glikolowe lub elektryczne, chłodnice wodne,
glikolowe lub freonowe, wbudowany freonowy agregat chłodniczy zapewnia oszczędność miejsca i energii
(całkowity współczynnik EER do ok. 6,5; regulacja mocy chłodniczej w zakresie od 10 do 100%);
ƒƒopcje dodatkowe: wykonanie wewnętrzne lub zewnętrzne, wersja higieniczna jako opcja, podłączenie kilku
paneli sterowania, konfiguracja indywidualnego wykonania, a także specjalnej automatyki itd.;
ƒƒodzysk energii: wymiennik obrotowy o sprawności do ok. 90%, wymiennik przeciwprądowy o sprawności do ok.
93%, wymiennik przeciwprądowy o sprawności do ok. 94% , wymiennik glikolowy o sprawności do ok. 70%;
ƒƒsterowanie: wbudowana automatyka (możliwość zamówienia centrali bez automatyki), współpraca z systemami
BMS, np. LON, Modbus, BACnet, Exoline via TCP/IP, Web server, Cloud;
ƒƒbudowa: profile stalowe, narożniki aluminiowe, panele obudowy z blachy stalowej z powłoką antykorozyjną
(Alucynk AZ185), izolacja z niepalnej wełny mineralnej grubości 50 mm;
ƒƒcechy szczególne: system chłodzenia DVU i DVU-C wyposażony w sprężarkę chłodniczą Danfoss wraz z falownikiem, by-pass w układzie chłodniczym i automatykę, centrala jest fabrycznie okablowana – oszczędność
energii oraz miejsca na montaż, a także łatwe prace instalatorskie; opcjonalne nagrzewnice i chłodnice wodne,
czerpnio-wyrzutnie, przepustnice, tłumiki kanałowe, ciche wentylatory z energooszczędnymi silnikami EC, PM
lub AC z falownikami, Ekoprojekt 2016 i 2018, atesty higieniczne, deklaracje CE, certyfikat Eurovent, certyfikat
na wykonanie higieniczne wg VDI 6022, produkcja z zachowaniem standardów ISO 9001, ISO 14001;
ƒƒgwarancja standardowa: 2 lata, 4 lata na obudowę, możliwość wydłużenia gwarancji.
Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła Topvex
ƒƒwydajność: do 7000 m3/h;
ƒƒprzeznaczenie: obiekty biurowe, hotele, sale konferencyjne, domy, mieszkania, rezydencje itp.;
ƒƒfunkcje i wyposażenie wersji podstawowej: energooszczędne wentylatory EC, filtry kieszeniowe F7, wymienniki
obrotowe (Topvex SR i FR), wymienniki przeciwprądowe (Topvex SC, FC, TX/C, SX/C), nagrzewnice wodne,
glikolowe lub elektryczne, wersje bez nagrzewnicy, opcjonalne chłodnice wodne, glikolowe lub freonowe,
wbudowana fabryczna automatyka;
ƒƒopcje dodatkowe: wykonanie wewnętrzne podwieszane lub stojące, opcjonalny moduł chłodniczy Softcooler
do central Topvex TR09-15 i SR09-11, podłączenie kilku paneli sterowania;
ƒƒodzysk energii: centrale z wymiennikiem obrotowym o sprawności odzysku ciepła do ok. 91%;
ƒƒsterowanie: wbudowana fabryczna automatyka, możliwość współpracy z systemami BMS, np. LON, Modbus,
BACnet, Exoline via TCP/IP, Web server, Cloud;
ƒƒbudowa: konstrukcja kompaktowa, panele obudowy z blachy stalowej z powłoką antykorozyjną (Alucynk
AZ185), izolacja z niepalnej wełny mineralnej grubości 50 mm;
ƒƒcechy szczególne: dwa wysokosprawne wymienniki obrotowe pracujące równolegle w centralach Topvex FR
(w celu obniżenia wysokości centrali), opcjonalne nagrzewnice i chłodnice wodne, czerpnio-wyrzutnie, przepustnice, tłumiki kanałowe, ciche wentylatory z energooszczędnymi silnikami EC, Ekoprojekt 2016 i 2018, atest
higieniczny, deklaracja CE, certyfikat Eurovent, produkcja z zachowaniem standardów ISO 9001, ISO 14001;
ƒƒgwarancja standardowa: 2 lata, 4 lata na obudowę, możliwość wydłużenia gwarancji.
Centrale wentylacyjne nawiewne Topvex SF
ƒƒwydajność: do 4500 m3/h – 7 wielkości;
ƒƒprzeznaczenie: obiekty przemysłowe, hale sportowe, magazyny itp.;
ƒƒfunkcje i wyposażenie wersji podstawowej: wentylatory z silnikami EC, filtry kieszeniowe F5 (F3 lub F7
w opcji), nagrzewnice wodne, glikolowe lub elektryczne, opcjonalne chłodnice wodne, glikolowe lub freonowe,
wbudowana automatyka;
ƒƒautomatyka, sterowanie: wbudowana automatyka, możliwość współpracy z systemami BMS, np. LON, Modbus,
BACnet, Exoline via TCP/IP, Web server, Cloud;
ƒƒbudowa: konstrukcja kompaktowa, panele obudowy z blachy stalowej z powłoką antykorozyjną (Alucynk
AZ185), izolacja z niepalnej wełny mineralnej grubości 50 mm;
ƒƒcechy szczególne: niewielka wysokość, małe gabaryty, opcjonalne nagrzewnice i chłodnice wodne, czerpnie,
przepustnice, tłumiki kanałowe, atest higieniczny, deklaracja CE, produkcja z zachowaniem standardów
ISO 9001, ISO 14001, wykonanie wewnętrzne podwieszane lub stojące, możliwość podłączenia kilku paneli
sterowania jako opcja dodatkowa;
ƒƒgwarancja standardowa: 2 lata, możliwość wydłużenia gwarancji.
Centrale wentylacyjne SAVE
ƒƒwydajność: od 100 do 1000 m3/h;
ƒƒprzeznaczenie: mieszkania, apartamenty, domy, rezydencje, małe biura itp.;
ƒƒfunkcje i wyposażenie wersji podstawowej: energooszczędne wentylatory EC, filtry F7 i G4, wysokosprawny
wymiennik obrotowy (SAVE VTR, VSR) lub przeciwprądowy (SAVE VTC), wbudowany okap kuchenny
z oświetleniem (SAVE VTR 150/K), dogrzewające nagrzewnice elektryczne (możliwość wyłączenia nagrzewnic),
niektóre typy central bez nagrzewnicy (SAVE VTC), układ automatyki w cenie urządzenia, współpraca z BMS;
ƒƒodzysk energii: wymiennik obrotowy o sprawności odzysku ciepła do ok. 90%, wymiennik przeciwprądowy do
ok. 95%, centrale spełniają wymagania NFOŚiGW dla standardów NF40 i NF15;
ƒƒautomatyka, sterowanie: w standardzie automatyka wraz ze sterownikiem, możliwość współpracy z systemem
BMS budynku – protokół Modbus;
ƒƒbudowa: konstrukcja kompaktowa, obudowa z blachy stalowej nierdzewnej lub malowana w kolorze białym,
zintegrowany okap kuchenny (SAVE VTR 150/K);
ƒƒcechy szczególne: opcjonalne nagrzewnice i chłodnice wodne, czerpnio-wyrzutnie, przepustnice, tłumiki
kanałowe, ciche wentylatory z energooszczędnymi silnikami EC, Ekoprojekt 2016 i 2018, atest higieniczny,
deklaracje CE, produkcja z zachowaniem standardów ISO 9001, ISO 14001, podłączenie kilku paneli sterowania
również bezprzewodowych;
ƒƒgwarancja standardowa: 2 lata, możliwość wydłużenia gwarancji.
rynekinstalacyjny.pl
styczeń/luty 2016
37
POWIETRZE
centrale
reklama
SWEGON SP. Z O.O.
62-080 Tarnowo Podgórne k. Poznania, ul. Owocowa 23
tel. 61 816 87 00, faks 61 814 63 54
[email protected]
www.swegon.pl
Centrale wentylacyjne GOLD E
ƒƒwydajność: od 280 do 50 400 m3/h, 18 wielkości w typoszeregu;
ƒƒprzeznaczenie: klimatyzacja biur, hoteli, budynków użyteczności publicznej, takich jak szkoły, szpitale etc.,
klimatyzacja budynków energooszczędnych i pasywnych;
ƒƒskład modułu podstawowego: wentylatory nawiewne i wyciągowe z silnikami typu EC klasy IE4, filtry klasy F7,
wymiennik ciepła oraz wbudowany fabrycznie układ sterowania;
ƒƒdodatkowe moduły funkcyjne: przepustnica, nagrzewnica, chłodnica i tłumik mogą być łączone z modułem
podstawowym jako kolejne sekcje w obudowie lub montowane jako elementy kanałowe, co zwiększa
elastyczność montażu urządzeń w pomieszczeniach z ograniczoną ilością miejsca;
ƒƒodzysk energii: wymiennik rotacyjny, sorpcyjny wymiennik rotacyjny, wymiennik krzyżowy, wysokosprawny
wymiennik krzyżowy i wymiennik glikolowy;
ƒƒautomatyka, sterowanie: zintegrowany układ automatyki IQlogic ma w standardzie możliwość komunikacji
przez Wi-Fi, internet, BMS. Komunikacja pomiędzy przenośnym panelem dotykowym IQnavigator a centralą
GOLD może się odbywać za pośrednictwem sieci bezprzewodowej. Z centralą można się komunikować
za pomocą laptopa, tabletu i telefonu komórkowego. Standardowo system automatyki central GOLD ma dwa
porty Ethernet i port USB;
ƒƒbudowa: konstrukcja kompaktowa, wykonanie: wewnętrzne oraz zewnętrzne;
ƒƒcechy szczególne: centrale dostarczane są zawsze jako kompletne jednostki z wielofunkcyjnym układem
sterowania i kompletnym okablowaniem – centrale w systemie „plug and play”;
ƒƒcertyfikaty: certyfikat Passive House Institute, certyfikat Euroventu, atest PZH, produkcja z zachowaniem
standardów ISO 9001, 14001;
ƒƒgwarancja: 5 lat.
Centrale wentylacyjne COMPACT
ƒƒwydajność: od 290 do 1200 m3/h, 2 wielkości w typoszeregu;
ƒƒwersje wykonania: Unit/Top i Air/Heat;
ƒƒprzeznaczenie: wentylacja domów jednorodzinnych, sal konferencyjnych, sal szkolnych i przedszkoli;
ƒƒskład podstawowego modułu wersji Unit/Top: wentylatory nawiewne i wyciągowe z silnikami typu EC, filtry
klasy F7, wymiennik ciepła oraz wbudowany fabrycznie układ sterowania;
ƒƒskład podstawowego modułu wersji Air/Heat: wentylatory nawiewne i wyciągowe z silnikami typu EC, filtry
klasy F7, wymiennik ciepła, wbudowany fabrycznie układ sterowania oraz sekcja nawiewna umieszczona
w dolnej części centrali. Sekcja ta wyposażona jest w system dysz powodujący równomierny wypływ powietrza
z centrali oraz daje możliwość kształtowania profilu wypływu strumienia powietrza;
ƒƒdodatkowe moduły funkcyjne: przepustnica, nagrzewnica, chłodnica i tłumik wykonane i montowane
jako urządzenia kanałowe;
ƒƒodzysk energii: wymiennik rotacyjny, sorpcyjny wymiennik rotacyjny;
ƒƒautomatyka, sterowanie: zintegrowany układ automatyki IQnomic ma w standardzie możliwość komunikacji
przez internet i BMS;
ƒƒbudowa: kompaktowa, wykonanie: wewnętrzne;
ƒƒcechy szczególne: centrale dostarczane są zawsze jako kompletne jednostki z wielofunkcyjnym układem
sterowania i kompletnym okablowaniem – centrale w systemie „plug and play”;
ƒƒcertyfikaty: certyfikat Euroventu, atest PZH, produkcja z zachowaniem standardów ISO 9001, 14001;
ƒƒgwarancja: 2 lata.
reklama
ZEHNDER POLSKA SP. Z O.O.
52-214 Wrocław, ul. Kurpiów 14a
tel. 71 367 64 24, faks 71 367 64 25
[email protected]
www.zehnder.pl
Centralna jednostka wentylacyjna PAUL Climos F 200
ƒƒprzeznaczenie: do mieszkań, budynków mieszkalnych, obiektów rekreacyjnych o pow. do 150 m2;
ƒƒwydajność: od 50 do 200 m3/h;
ƒƒseryjnie wyposażona w wymiennik entalpiczny (odzysk ciepła i wilgoci) z selektywną membraną polimerową;
ƒƒsprawność temperaturowa: 84% (potwierdzona certyfikatem Passivhaus), entalpiczna: 111% przy 112 m3/h
(entalpia powietrza nawiewanego przy wilgotności powietrza czerpanego zbadana wg DIN 4719);
ƒƒciężar: 25 kg, wymiary: 999×250×594 mm (szer.×wys.×gł.), przyłącza rurowe: 4×DN 125;
ƒƒsterowanie: kolorowy panel dotykowy TFT lub panel obsługowy LED;
ƒƒobudowa: blacha ocynkowana malowana proszkowo, RAL 7016 (antracyt), wewnętrzna izolacja cieplno­
‑akustyczna – ekspandowany polipropylen EPP;
ƒƒfiltry: M5 oraz opcjonalnie F7 do powietrza nawiewanego;
ƒƒkryterium efektywności energetycznej: 0,40 Wh/m3 (wg certyfikatu Passivhaus);
ƒƒochrona przed zamarzaniem: wbudowana elektryczna nagrzewnica wstępna (wersja Comfort), regulacja
ochrony przeciwzamrożeniowej;
ƒƒwtórna nagrzewnica: wodna lub elektryczna jako opcjonalne urządzenie zewnętrzne;
ƒƒcechy szczególne: nie jest wymagany odpływ kondensatu, montaż w każdej pozycji – nawet na skosach
dachowych, kompaktowa budowa o wysokości 25 cm – odpowiednia do zabudowy sufitowej, cicha praca;
ƒƒgwarancja: standardowa 2 lata, a po spełnieniu warunków i zastosowaniu wysokiej jakości oryginalnych
akcesoriów dystrybucji powietrza firmy Zehnder – 5 lat.
38
styczeń/luty 2016
rynekinstalacyjny.pl
POWIETRZE
reklama
centrale
ZEHNDER POLSKA SP. Z O.O.
52-214 Wrocław, ul. Kurpiów 14a
tel. 71 367 64 24, faks 71 367 64 25
[email protected]
www.zehnder.pl
Centralna jednostka wentylacyjna PAUL Novus (F) 300
ƒƒprzeznaczenie: do nowych i modernizowanych mieszkań i domów o pow. do 220 m2;
ƒƒwydajność: od 45 do 300 m3/h;
ƒƒopatentowany wymiennik ciepła kanalikowo-przeciwprądowy firmy PAUL lub opcjonalnie wymiennik
entalpiczny z odzyskiem wilgoci (oznaczenie „F”);
ƒƒsprawność temperaturowa: potwierdzona certyfikatem Passivhaus do 94,4% przy efektywności energetycznej
reklama
0,24 Wh/m3, entalpiczna sprawność temperaturowa: 116% dla 200 m3/h (entalpia strumienia powietrza
wg DIN 4719);
ƒƒby-pass: automatyczna regulacja by-passu silnikiem elektrycznym ze 100% szczelnością;
ƒƒciężar: 50 kg, wymiary: 792×978×601 mm (szer.×wys.×gł.), przyłącza rurowe: 4×DN 160;
ƒƒopcje montażowe: pionowo lub poziomo na ramie montażowej w dowolnym miejscu lub zawieszona na ścianie;
ƒƒsterowanie: do wyboru kolorowy panel dotykowy TFT lub panel obsługowy LED;
ƒƒobudowa: blacha ocynkowana malowana proszkowo, RAL 7016 (antracyt), wewnętrzna izolacja cieplno­
‑akustyczna – ekspandowany polipropylen EPP, pokrywa obsługowa – tworzywo sztuczne lakierowane RAL 3020
(czerwień);
ƒƒfiltry: powietrze czerpane – G4 lub opcjonalnie F7 (filtr przeciwpyłkowy), wywiewane – G4;
ƒƒpoziom ciśnienia akustycznego: 21 dB(A) przy 200 m3/h i 26 dB(A) przy 300 m3/h wg DIN EN ISO 3744;
ƒƒochrona przed zamarzaniem: system ochrony przed zamarzaniem lub wbudowana bądź zewnętrzna
nagrzewnica wstępna (opcjonalnie) albo GWC – gruntowy wymiennik ciepła;
ƒƒwtórna nagrzewnica: wodna lub elektryczna jako opcjonalne urządzenie zewnętrzne;
ƒƒwentylatory: stałoprądowe promieniowe EC ze zintegrowaną elektroniką – regulowane stałą wydajnością;
ƒƒcechy szczególne: urządzenie wentylacyjne o poziomie odzysku ciepła potwierdzonym certyfikatem Passivhaus,
o niskim zużyciu energii elektrycznej oraz cichej pracy, intuicyjnej obsłudze i regulacji stałowydajnościowej;
ƒƒgwarancja: standardowa 2 lata, a po spełnieniu warunków i zastosowaniu wysokiej jakości oryginalnych
akcesoriów dystrybucji powietrza firmy Zehnder – 5 lat.
ZEHNDER POLSKA SP. Z O.O.
52-214 Wrocław, ul. Kurpiów 14a
tel. 71 367 64 24, faks 71 367 64 25
[email protected]
www.zehnder.pl
Decentralna jednostka wentylacyjna ZEHNDER ComfoAir 70
ƒƒprzeznaczenie: nowe mieszkania oraz niewielkie obiekty mieszkalne i rekreacyjne;
ƒƒwydajność: 15, 25, 40 i 65 m3/h;
ƒƒduży krzyżowo-przeciwprądowy entalpiczny wymiennik ciepła zapewniający odzysk ciepła do 89% i wilgoci
do 79%;
ƒƒwymiary modułu wentylacyjnego: 660×440×145 mm (wys.×szer.×gł.);
ƒƒsterowanie: 4 stopnie pracy wentylatorów, wyłącznik, monitorowanie czasu pracy filtrów z ręcznym zerowaniem,
automatyka ochrony przed zamarzaniem, automatyczne zamykanie klap przy wyłączaniu i po przerwie
w zasilaniu prądem elektrycznym;
ƒƒobudowa i izolacja: elementy izolacji wykonane ze spienionego polipropylenu EPP zapewniającego izolację
cieplną i akustyczną, obudowa z aluminium powlekanego strukturalną farbą proszkową;
ƒƒwentylatory: promieniowe prądu stałego DC;
ƒƒfiltry: G4 do powietrza nawiewanego i wywiewanego oraz opcjonalnie F7 do powietrza nawiewanego;
ƒƒwaga: 24 kg wraz z zespoloną kratką czerpni i wyrzutni w ścianie zewnętrznej oraz rurą do montażu w ścianie;
ƒƒgrubość ściany zewnętrznej: od 280 do 600 mm;
ƒƒśrednica otworu w ścianie: ok. 280 mm;
ƒƒcechy szczególne: szybki, łatwy montaż, intuicyjna obsługa, czysta i sucha elewacja – bez odprowadzania
kondensatu po elewacji budynku, cicha praca;
ƒƒgwarancja producenta: 2 lata.
Decentralna jednostka wentylacyjna ZEHNDER ComfoSpot 50
ƒƒprzeznaczenie: pomieszczenia i mniejsze domy i mieszkania, budynki modernizowane i nowe;
ƒƒwydajność: 15, 25, 40 i 55 m3/h;
ƒƒkrzyżowo-przeciwprądowy entalpiczny wymiennik ciepła 82% i wilgoci 78%;
ƒƒwymiary kratek ściany wewnętrznej i zewnętrznej: 380×376×50 mm (dł.×wys.×szer.);
ƒƒsterowanie: 4 stopnie pracy wentylatorów, wyłączanie urządzenia, tryb nawiewu, tryb wywiewu, wskaźnik
statusu roboczego, wymiany filtrów i usterek, monitorowanie czasu pracy filtrów z ręcznym zerowaniem,
automatyka ochrony przed zamarzaniem;
ƒƒobudowa: urządzenie – tworzywo sztuczne, bez mostków cieplnych, elementy wewnętrzne – spieniony
polipropylen EPP;
ƒƒwentylatory: promieniowe prądu stałego DC;
ƒƒfiltry: G4 do powietrza nawiewanego i wywiewanego oraz opcjonalnie F7 do powietrza nawiewanego;
ƒƒwaga: ok. 5 kg;
ƒƒgrubość ściany zewnętrznej: od 350 do 600 mm;
ƒƒśrednica otworu w ścianie: ok. 340 mm;
ƒƒcechy szczególne: szybki, łatwy montaż, kompaktowa budowa o niewielkich wymiarach, całość poza osłonami
ukryta w ścianie, osłony kratki na ścianie wewnętrznej i zewnętrznej można pokryć farbą w kolorze ściany,
bardzo cicha praca;
ƒƒgwarancja producenta: 2 lata.
rynekinstalacyjny.pl
styczeń/luty 2016
39
POWIETRZE
dr inż. Katarzyna Ratajczak
Instytut Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska
Brandon Kunicki
Koło Naukowe Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska
Parowanie wody
w krytych basenach pływackich
Monitoring parowania w obiekcie rzeczywistym
oraz wpływ kąpiących się osób na ilość odparowującej wody
Evaporation in the indoor swimming pools. Measurements of evaporation at swimming pool facility and the bathers
impact on evaporation
Ilość odparowującej wody w krytym basenie pływackim jest wyznacznikiem wymiarowania instalacji
wentylacyjnej. Analiza kilku dostępnych w literaturze wzorów do obliczeń ilości odparowującej wody wskazuje
na znaczne różnice w wynikach, sięgające 75–85%. Przyjęcie zbyt małego współczynnika parowania może
sprawić, że zyski wilgoci nie będą odbierane, co doprowadzi do niszczenia konstrukcji obiektu i braku poczucia
komfortu u użytkowników. Natomiast przyjęcie współczynnika zbyt dużego powoduje przewymiarowanie
instalacji wentylacyjnej, co z kolei prowadzi do wzrostu kosztów eksploatacyjnych.
B
aseny pływackie traktowane są często
jako obiekty, które na siebie nie zarabiają
i przynoszą straty finansowe. Wiąże się to
z wysokimi kosztami eksploatacyjnymi, które
spowodowane są przede wszystkim koniecz-
Streszczenie �����������������������������������������������������
Literatura podaje liczne wzory do obliczania ilości odparowującej wody w krytych basenach, jednak zależności te dają
znacznie odbiegające od siebie wyniki.
Znalezienie odpowiedniego wzoru doprowadzi do zaproponowania odpowiedniej
metody projektowania instalacji wentylacyjnej. Monitorowanie pracy centrali
wentylacyjnej w obiekcie rzeczywistym
wraz z określeniem liczby kąpiących się
osób może pokazać wpływ tych ostatnich
na wielkość współczynnika parowania,
którego większość dostępnych zależności
obliczeniowych nie uwzględnia.
Abstract �������������������������������������������������������������
Literature gives many formulas to calculate the amount of evaporation of
water in indoor pools but these relations
give results significantly different from
each other. Finding the right formula
will lead to propose an appropriate
method for the design of the ventilation
system. Monitoring of air handling unit
in swimming pool facility and the identification of the number of bathers can
show the impact of people on coefficient
of evaporation, which most of the available computing does not account for.
40
styczeń/luty 2016
nością usuwania z hal basenów krytych
zysków wilgoci z parowania wody, zabezpieczeniem konstrukcji przed wykraplaniem
wilgoci na ich powierzchni oraz zapewnieniem
właściwych, stosunkowo wysokich w porównaniu do innych obiektów, parametrów
powietrza, które są niezbędne dla komfortu cieplnego użytkowników. Wszystkie te
elementy powiązane są ze sobą układem
grzewczo-wentylacyjnym [3].
W artykule skupiono się na doborze zależności do obliczania ilości odparowującej wody,
która w przypadku basenów pływackich jest
bardzo ważna. Odpowiednio dobrana ma
znaczący wpływ na zużycie energii w obiektach basenowych, gdyż decyduje o doborze
wielkości urządzeń wentylacyjnych, które
powodują znaczne zużycie energii [7].
Parametry powietrza
w basenach pływackich
Poza wspomnianą powyżej zależnością do
obliczania ilości odparowującej wody, która jest wyznacznikiem doboru strumienia
powietrza wentylacyjnego, ważną kwestią
Autor
Carrier
Shah
VDI
Malicki
jest właściwy dobór parametrów wody i powietrza, które w głównej mierze decydują
o odczuciu komfortu użytkowników obiektu
[2, 7]. Najważniejszymi parametrami, na które
trzeba zwracać uwagę, są: temperatura wody
i temperatura powietrza, wilgotność względna
oraz prędkość powietrza i minimalny strumień
powietrza świeżego w strefie przebywania
ludzi [2].
Wyznacznikiem doboru wszystkich parametrów w obiekcie basenowym jest temperatura
wody, która powinna być dostosowana do
przeznaczenia basenu. Zalecane wartości
temperatury przedstawiono w tabeli 1 [4].
Przeznaczenie
Temperatura wody [oC]
Basen sportowy
24–28
Basen rekreacyjny
26–30
Basen dla dzieci
28–32
Tabela 1. Temperatura wody w zależności
od przeznaczenia basenu
W aspekcie parowania wody należy zwrócić uwagę na temperaturę powietrza, jego
Ilość odparowującej wody [kg/h/m2B]
Numer
zależności
Źródło
(42,6 + 37,6 . w) · (p"w – pw)/r
(3)
[8]
35 · ρpw · (ρp – ρpw)0,333 · (xpw – xp)
(4)
[9]
7/(RD · T · 1000) · (p"w – pw)
(5)
[10]
(22 + 17,4 · w) · (p”w – pw)/1000
(6)
[1]
Tabela 2. Zależności do obliczania ilości odparowującej wody przy niewzburzonym lustrze wody
rynekinstalacyjny.pl
POWIETRZE
Pełny artykuł dostępny odpłatnie
po zamówieniu prenumeraty
papierowej lub elektronicznej
reklama
www.rynekinstalacyjny.pl/prenumerata
rynekinstalacyjny.pl
styczeń/luty 2016
41
POWIETRZE
Pełny artykuł dostępny odpłatnie
po zamówieniu prenumeraty
papierowej lub elektronicznej
www.rynekinstalacyjny.pl/prenumerata
42
styczeń/luty 2016
rynekinstalacyjny.pl
POWIETRZE
Pełny artykuł dostępny odpłatnie
po zamówieniu prenumeraty
papierowej lub elektronicznej
www.rynekinstalacyjny.pl/prenumerata
rynekinstalacyjny.pl
styczeń/luty 2016
43
POWIETRZE
Pełny artykuł dostępny odpłatnie
po zamówieniu prenumeraty
papierowej lub elektronicznej
www.rynekinstalacyjny.pl/prenumerata
promocja
Ogólnopolska Studencka Konferencja Budowlana
44
20–22 kwietnia 2016, Politechnika Poznańska
www.budmika.put.poznan.pl
www.facebook.com/Budmika
styczeń/luty 2016
rynekinstalacyjny.pl
Kompletne rozwiązania basenowe
DOŚWIADCZENIE
TRWAŁOŚĆ
JAKOŚĆ
Centrale basenowe
DanX HP • DanX XD • DanX AF
DanX XWPS • DanX XWPRS
Osuszacze powietrza
• DanX XKS
Wydajność od 1 000 m3/h do 32 000 m3/h • Klasa korozyjności
C4 • Odpowiednie dla basenów przydomowych, miejskich oraz
olimpijskich • Zintegrowana automatyka dostosowana do wymagań użytkownika • Odzysk ciepła na wymienniku krzyżowym
• Dostępne wersje ze zintegrowaną pompą ciepła • Łatwy montaż
Mobilne CDT
•
Ścienne CDF
•
Basenowe CDP
Wydajność od 7l/24h do 100l/24h • Klasa korozyjności C4
• Odpowiednie do basenów, muzeów, kościołów itp. • Zintegrowana automatyka dostosowana do wymagań użytkownika
• Bogaty typoszereg • Dostępne wersje ze zintegrowaną pompą
ciepła • Dostępne wersje mobilne
Wyłączny przedstawiciel na terenie Polski:
Ventia Sp. z o.o.
tel.: (+48 22) 841 11 65
ul. Działkowa 121A
02-234 Warszawa
fax: (+48 22) 841 10 98
e-mail: [email protected]
www.ventia.pl
POWIETRZE
A R T Y K U Ł
S P O N S O R O W A N Y
Dobór pomp
do odprowadzania
Dennis Gitter
kondensatu
W spalinach i powietrzu stykającym się z chłodnymi powierzchniami kondensuje para wodna – nazywana
skroplinami lub kondensatem. Nieusuwanie powstającego kondensatu skutkuje uszkodzeniem instalacji i urządzeń
chłodniczych, a nawet naruszeniem konstrukcji budynków. Jeżeli skropliny nie mogą zostać odprowadzone
w sposób grawitacyjny, niezbędnym elementem instalacji klimatyzacyjnej stają się pompy do skroplin. W
RI 7–8/2015 opisano dostępne na
rynku pompy do kondensatu – wirowe lub odśrodkowe, perystaltyczne oraz
tłokowe i membranowe. Poniżej pokazano, jak
dobrać odpowiednie dla danej instalacji urządzenie.
Przy doborze pompy do kondensatu główną rolę odgrywa jej wymagana wydajność.
W naszych szerokościach geograficznych stosuje się następującą zasadę ogólną: na 1 kW
mocy chłodniczej w ciągu godziny usunąć
trzeba od 0,5 do 0,8 litra skroplin. Wysokość
podnoszenia pomp odśrodkowych, tłokowych
i membranowych określa się na podstawie
strat ciśnienia w przewodzie odprowadzającym kondensat. Dokładne tabele wydajności
i wykresy opracowane dla określonego typu
pompy można znaleźć w materiałach technicznych większości producentów.
Prześledźmy na konkretnym przykładzie, jak
dobrać pompę tłokową.
Dane wyjściowe
do doboru pompy
„„ Moc klimatyzatora: 3,5 kW.
„„ Wysokość ssania między wyłącznikiem
pływakowym a pompą: 0,5 m.
„„ Wymagana wysokość podnoszenia kondensatu: 3,0 m.
„„ Długość rurki: 15 m.
Należy ustalić ilość pojawiającego się kondensatu oraz sprawdzić, czy wybrana pompa
jest w stanie taką ilość odprowadzić.
Przebieg doboru
Wydajność pompy sprawdzimy na przykładzie urządzenia Sl 2100. Jest to minipompa
do odprowadzania skroplin przeznaczona do
zastosowania w klimatyzatorach o niewielkich
wymiarach wewnętrznych, o mocy do 10 kW.
Przyjmujemy, że maksymalna ilość skroplin,
jaką należy usunąć, to 0,8 l/h.
46
styczeń/luty 2016
Wartości strat
ciśnienia dla przewodu
giętkiego o średnicy
wewn. 6 mm
Wysokość
zasysania 0 m
Długość całkowita przewodów
Wysokość
pompowania
5m
1m
9,5
9,0
8,2
7,4
2m
7,0
6,5
5,7
4,9
3m
5,0
4,6
3,9
3,4
4m
4,0
3,6
3,1
2,8
5m
3,2
2,7
2,5
2,3
2,2
2,0
1,8
10 m
6m
Wysokość
zasysania 1 m
(1*)
20 m
30 m
Wydajność [l/h]
1m
7,5
7,0
6,2
5,4
2m
6,0
5,0
4,2
3,4
(2*) 3 m
4,8
3,5
(3*) 2,9
2,5
4m
3,6
2,6
2,1
1,8
5m
1,7
1,5
1,3
6m
1,2
1,0
0,8
Tabela parametrów rzeczywistych przepływu pompy Sl 2100
Iloczyn mocy klimatyzatora w kW i przyjętej
ilości kondensatu w litrach/kW daje liczbę
litrów kondensatu odprowadzonego w ciągu
godziny. Wprowadzając do wzoru znane już
wartości, otrzymujemy:
3,5 kW × 0,8 l/h = 2,8 l/h
Z danych producenta wiemy, że wysokość
ssania wynosi w przypadku danej pompy od
0 m albo od 1,0 m. Dla rozpatrywanego przykładu potrzebna jest wysokość ssania 0,5 m,
dlatego pozostałe wartości trzeba przyjąć dla
bezpieczeństwa dla wysokości 1,0 m (patrz 1*
w tabeli). Później dobieramy wartości podane
dla wysokości podnoszenia 3,0 m przy 1,0 m
wysokości ssania (patrz 2* w tabeli).
Następnie analizujemy w tabeli kolumnę
całkowitej długości rurki odprowadzającej
kondensat. Nie znajdujemy danych dla rurociągu 15 m, dlatego przyjmujemy wartości jak
dla 20 m. Otrzymujemy wydajność pompy na
poziomie 2,9 l/h (patrz 3* w tabeli).
Zarówno po stronie ssawnej (przed pompą),
jak i po stronie tłocznej (za pompą) wartości
zostały zaokrąglone na niekorzyść rzeczywistych warunków pracy – w rzeczywistości
powstawać może ponad 3 l/h kondensatu,
a więc znacznie więcej, niż przyjęto dla naszej
szerokości geograficznej – zatem proponowany model Sl 2100 można bez przeszkód
zastosować.
***
Dennis Gitter jest odpowiedzialny za sprzedaż w Europie Wschodniej wyrobów francuskiej firmy Sauermann
produkującej pompy do kondensatu. Od kilkunastu lat
specjalizuje się na tym rynku w organizacji sprzedaży
wysokiej jakości wyrobów producentów branży
elektronicznej i obróbki wody.
tel. 49 (0) 151 613 11 824
[email protected]
rynekinstalacyjny.pl
POWIETRZE
dr inż. Katarzyna Gładyszewska-Fiedoruk,
mgr inż. Klaudia Baworska, mgr inż. Agnieszka Falkowska
Katedra Ciepłownictwa, Ogrzewnictwa i Wentylacji, Politechnika Białostocka
Porównanie dwóch systemów wentylacji
dla małego banku
Comparison of the two systems of ventilation in a small bank
W opisywanym budynku wentylacja grawitacyjna nie spełniała swojej funkcji – ilość dwutlenku węgla i wilgotność
nie mieściły się w wartościach normatywnych. Analizie poddano inwestycję w nowy system wentylacji i porównano
dwa rozwiązania: z zastosowaniem centrali wentylacyjnej oraz centrali wentylacyjno‑klimatyzacyjnej.
Parametry
powietrza wewnętrznego
Zakres zmienności wilgotności względnej
powietrza, w którym samopoczucie człowieka
może być dobre, jest bardzo szeroki. Wraz
z wysoką lub niską temperaturą zaczynamy
odczuwać jej wpływ [2]. Jeżeli w pomieszczeniu panuje niska temperatura, a wilgotność
jest podwyższona, organizm odczuwa chłód.
W przypadku jednoczesnej wysokiej temperatury i wilgotności człowiek odczuwa duszność
i poci się, co jest skutkiem utrudnionego odparowywania wilgoci z powierzchni ciała [8].
Ważnym parametrem oceny jakości powietrza w pomieszczeniu jest ilość dwutlenku
węgla, ponieważ wpływa ona na komfort pracy
i nauki, samopoczucie oraz zdrowie użytkowników pomieszczeń. Spadek wydajności pracy
i dyskomfort następuje przy przekroczeniu
wartości stężenia CO2 1000 ppm [5, 7, 10].
Odczuwanie ciepła przez człowieka odgrywa
ważną rolę w określeniu optymalnej temperatury w strefie przebywania ludzi w pomieszczeniu. Optymalna temperatura to taka, która
zapewnia równowagę cieplną ciału ludzkiemu
[1, 3, 6]. Liczne badania przeprowadzone w naszym klimacie wykazały, że większość osób,
pozostających w spoczynku lub wykonujących
lekką pracę i ubranych adekwatnie do pory
roku, określa temperaturę zapewniającą dobre
samopoczucie na poziomie 22–26°C latem
i 20–22°C zimą [4, 9].
Jakość powietrza wewnętrznego
Budynek, dla którego przeprowadzono badania jakości powietrza, to bank położony
w Polsce północno-wschodniej w IV strefie
klimatycznej. Składa się z piwnicy, parteru
(gdzie znajduje się sala obsługi klientów i dla
którego wykonywano projekt) oraz poddasza.
W banku pracuje 25 osób, a powierzchnia sali
obsługi klienta wynosi 108,98 m2.
Badanie jakości powietrza prowadzone było
przez tydzień w lutym w dniach roboczych
oraz wolnych od pracy. Zima jest najgorszym
sezonem pod względem jakości powietrza
wewnętrznego w pomieszczeniach nieposiadających wentylacji mechanicznej, do których
należy analizowany bank. W innych sezonach
częściej otwierane są okna, co powoduje
polepszenie jakości powietrza wewnętrznego.
Parametry, które zostały wzięte pod uwagę,
zbadano za pomocą miernika testo 435. Rejestracji pomiarów dokonywano co 5 minut,
a miernik przez cały czas wykonywania badań
znajdował się w tej samej pozycji.
W badanym pomieszczeniu każdego dnia
wilgotność regularnie się zmienia (rys. 1).
W nocy spada do ok. 22–23%, czasem nawet
poniżej 20%, natomiast w ciągu dnia, ok. godziny 7:30–8:00 zaczyna wzrastać, a maksimum
32–37% osiąga w godzinach 17:00–18:00.
Analizując wyniki badań, można zauważyć
cykliczność pracy banku (rys. 2). Maksymalne
stężenie dwutlenku węgla występuje w godzinach od ok. 10:00 do 15:00 i wynosi ok.
1000–1200 ppm – oznacza to, że w tych godzi-
Streszczenie �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
W artykule omówiono wyniki pomiarów jakości powietrza wewnętrznego, takie jak wilgotność
względna, stężenie dwutlenku węgla i temperatura powietrza. Zaproponowano również dwa
rozwiązania wymiany powietrza w pomieszczeniu. Instalację wentylacyjną i klimatyzacyjną
przeanalizowano pod kątem technicznym, eksploatacyjnym i ekonomicznym. Wilgotność
względna w pomieszczeniu banku była zbyt niska, stężenie CO2 przekraczało dopuszczalne normą
wartości. Natomiast temperatura powietrza była zbyt wysoka z punktu widzenia ochrony cieplnej
budynku, ale pracownicy uznali ją za odpowiednią. Całkowity koszt instalacji wentylacyjnej jest
niższy o 15% niż instalacji klimatyzacyjnej. Pod względem eksploatacyjnym układ z centralą
wentylacyjną może być bardziej trwały, ponieważ znajduje się w nim mniej urządzeń podatnych
na uszkodzenia, takich jak np. nawilżacze. W przypadku instalacji klimatyzacyjnej możliwy jest
natomiast odzysk wilgoci w obrotowym wymienniku ciepła. Dodatkową zaletą tej instalacji jest
możliwość nawilżania powietrza.
Abstract ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Rys. 1. Wykres zmiany wilgotności w funkcji czasu
Oprac. K. Baworska
rynekinstalacyjny.pl
The article was presented results of measurement for example indoor air quality, such
as relative humidity, carbon dioxide concentration and temperature of the air. Also
was proposed two solutions for the air change. Ventilation and air conditioning were
analyzed in terms of technical, operational and economic. Relative humidity in the
room of the bank was been too low, CO2 concentration was exceeded the acceptable
standard values. The air temperature was been too high from the point of view of the
thermal protection of the building, but the people were recognized it as appropriate.
The total cost of the ventilation system is lower by 15% than air conditioning system. In
terms of operating system of the air handling unit can be more durable, because there
is a device less susceptible to damage such as humidifiers. In the case of air-ventilation
it is, however, possible to recover the moisture in a rotating heat exchanger. An additional advantage of the air conditioning system is the ability to humidify the air.
styczeń/luty 2016
47
POWIETRZE
Pełny artykuł dostępny odpłatnie
po zamówieniu prenumeraty
papierowej lub elektronicznej
www.rynekinstalacyjny.pl/prenumerata
48
styczeń/luty 2016
rynekinstalacyjny.pl
POWIETRZE
Pełny artykuł dostępny odpłatnie
po zamówieniu prenumeraty
papierowej lub elektronicznej
www.rynekinstalacyjny.pl/prenumerata
rynekinstalacyjny.pl
styczeń/luty 2016
49
ENERGIA
mgr inż. Joanna Jaskulska, mgr inż. Bartosz Radomski
Koło Naukowe Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska
dr inż. Ilona Rzeźnik
Instytut Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska
mgr inż. Agnieszka Figielek
Stowarzyszenie Wielkopolski Dom Pasywny
Analiza parametrów budynku
dostosowanego do standardu pasywnego
według kryteriów Passive House Institute
Analysis of Passive House components which are important for certification by Passive House Institute
Zaprezentowane wyniki analiz dla budynku jednorodzinnego projektowanego w standardzie pasywnym
wskazują, w jakim stopniu możliwe jest zrekompensowanie gorszych parametrów jednego z elementów
struktury budynku innym, o lepszych właściwościach. Pokazują one istotne znaczenie jednoczesności spełnienia
takich kryteriów, jak orientacja budynku względem stron świata, właściwy dobór materiałów, komponentów
i zastosowanych technologii oraz dokładność przy projektowaniu.
B
udownictwo pasywne jest konsekwencją
coraz wyższych wymagań użytkowników
względem zapewnienia komfortu klimatycznego w środowisku wewnętrznym przy jednoczesnym obniżeniu kosztów eksploatacji
budynku. Definiowane jest możliwością spełnienia kilku kryteriów, wśród których dwa
wiodące to wskaźnik energetyczny charakteryzujący wartość zapotrzebowania na energię na
cele ogrzewania nieprzekraczający 15 kWh na
m2 powierzchni ogrzewanej w ciągu roku oraz
wskaźnik energii pierwotnej, który powinien
być mniejszy niż 120 kWh/(m2 rok) – tabela 1.
Nastawienie na integralne projektowanie wymaga jednoczesnego spełnienia m.in. takich
kryteriów, jak:
„„ zapewnienie współczynnika przenikania
ciepła przez przegrody zewnętrzne poniżej
0,15 W/(m2 K),
„„ ograniczenie do minimum mostków cieplnych,
„„ wysoka szczelność powietrzna bryły budynku,
„„ osiągnięcie niskiego współczynnika przenikania ciepła przez okna przy jednoczesnym
wysokim współczynniku przepuszczalności
promieniowania słonecznego,
„„ stosowanie systemu wentylacji z odzyskiem ciepła,
„„ ograniczenie strat ciepła w instalacji przygotowania i dystrybucji c.w.u.,
„„ zapewnienie wysokiej efektywności wykorzystania energii elektrycznej [5, 6, 8, 9].
50
styczeń/luty 2016
Istotnym aspektem podczas projektowania budynku pasywnego, poza kształtem
i złożonością bryły, jest jego usytuowanie
względem stron świata. Przemyślana lokalizacja przeszkleń, odpowiedni dobór ich wielkości jak również zastosowanie elementów
zacieniających pozwala na wykorzystanie
pasywnego źródła ciepła, jakim jest promieniowanie słoneczne, do ogrzania pomieszczeń,
tak aby jednocześnie zapobiec przegrzewaniu
się budynku w okresie wiosenno-letnim [3].
Podczas projektowania obiektów nisko­
energetycznych dużą wagę przywiązuje się do
integralnej współpracy międzybranżowej oraz
Kryterium
Roczne zapotrzebowanie na energię do ogrzewania
Maksymalne zapotrzebowanie na moc do ogrzewania
(obciążenie grzewcze)
Zużycie energii pierwotnej do zaspokojenia wszystkich potrzeb
energetycznych domu
Wielkość
≤ 15 kWh/(m2 rok)
≤ 10 W/m2
≤ 120 kWh/(m2 rok)
Współczynnik przenikania ciepła przez przegrody zewnętrzne
≤ 0,15 W/(m2 K)
Liniowy współczynnik przenikania ciepła dla mostków cieplnych
≤ 0,01 W/(m K)
Współczynnik przenikania ciepła przez okna
≤ 0,8 W/(m2 K)
Współczynnik przepuszczalności energii słonecznej okien
Szczelność budynku n50
Sprawność odzysku ciepła z powietrza usuwanego z budynku
≥ 55%
≤ 0,6 1/h
≥ 75%
Tabela 1. Zestawienie wymagań dla budynku pasywnego [4]
Streszczenie �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
W artykule przedstawiono wyniki analizy elementów wpływających na zapotrzebowanie na
energię do ogrzewania budynku jednorodzinnego projektowanego pod standard pasywny.
Analiza została wykonana w PHPP (pakiet do projektowania budynków pasywnych).
Abstract ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
In this article are presented results of analysis passive house components which are
important for certification by Passive House Institute (PHI). Analysis realised in PHPP
(Passive House Planning Package).
rynekinstalacyjny.pl
ENERGIA
Pełny artykuł dostępny odpłatnie
po zamówieniu prenumeraty
papierowej lub elektronicznej
www.rynekinstalacyjny.pl/prenumerata
rynekinstalacyjny.pl
styczeń/luty 2016
51
ENERGIA
Pełny artykuł dostępny odpłatnie
po zamówieniu prenumeraty
papierowej lub elektronicznej
www.rynekinstalacyjny.pl/prenumerata
52
styczeń/luty 2016
rynekinstalacyjny.pl
ENERGIA
Pełny artykuł dostępny odpłatnie
po zamówieniu prenumeraty
papierowej lub elektronicznej
reklama
www.rynekinstalacyjny.pl/prenumerata
rynekinstalacyjny.pl
styczeń/luty 2016
53
ENERGIA
Pełny artykuł dostępny odpłatnie
po zamówieniu prenumeraty
papierowej lub elektronicznej
www.rynekinstalacyjny.pl/prenumerata
54
styczeń/luty 2016
rynekinstalacyjny.pl
ENERGIA
Pełny artykuł dostępny odpłatnie
po zamówieniu prenumeraty
papierowej lub elektronicznej
reklama
www.rynekinstalacyjny.pl/prenumerata
rynekinstalacyjny.pl
styczeń/luty 2016
55
ENERGIA
Pełny artykuł dostępny odpłatnie
po zamówieniu prenumeraty
papierowej lub elektronicznej
www.rynekinstalacyjny.pl/prenumerata
56
styczeń/luty 2016
rynekinstalacyjny.pl
ENERGIA
mgr inż. Katarzyna Rybka
Nowe możliwości
sterowania
komfortem
Utrzymanie komfortu cieplnego w pomieszczeniach
to złożony problem – zależy od kilku zmiennych
w czasie czynników, a poczucie komfortu jest
kwestią subiektywną. Bez odpowiedniego algorytmu
sterowania praktycznie nie jest możliwe zapewnienie
komfortu użytkownikom pomieszczeń i jednoczesna
energooszczędna eksploatacja systemu.
U
podstaw automatyki budynkowej realizującej funkcje zapewnienia
komfortu w pomieszczeniach leżą sposoby regulacji ogrzewania:
ilościowa, jakościowa oraz ilościowo-jakościowa. Regulacja ilościowa polega na zmianie – w zależności od potrzeb cieplnych – ilości
przepływającego czynnika grzewczego w instalacji bez zmiany jego
temperatury. Regulacja jakościowa polega na zmianie temperatury
czynnika grzewczego przy stałym przepływie przez instalację. Natomiast
regulacja ilościowo-jakościowa to połączenie obu tych możliwości.
Jednym z najczęściej stosowanych algorytmów przy regulacji jakościowej jest wykorzystanie sprzężenia zwrotnego. Polega ono na tym,
że sterownik kontroluje działanie instalacji na podstawie komunikatu
zwrotnego. W przypadku ogrzewania jest to temperatura mierzona
przez czujnik umieszczony na powrocie instalacji do kotła. Regulację
ilościową stosuje się zaś tam, gdzie priorytetem jest utrzymywanie
stałej temperatury, w tym w instalacjach parowych i przemysłowych.
Wysoki komfort i jednoczesną optymalizację kosztów umożliwia trzeci
wariant – regulacja ilościowo-jakościowa (rys. 1). Polega na ustalaniu
w sterowniku wartości ograniczenia temperatury zasilania, do której
instalacja jest regulowana jakościowo, po czym, gdy zapotrzebowanie
na moc w budynku spada, regulacja odbywa się już ilościowo poprzez
zmianę strumienia przepływu. Wariant ten umożliwia osiągnięcie sporych oszczędności przy zachowaniu wysokiego komfortu.
W zależności od miejsca regulacji wyróżnia się regulację miejscową
i centralną. Różnica pomiędzy nimi jest subtelna i łatwo w niektórych
przypadkach o ich pomylenie. Regulacja miejscowa to w uproszczeniu
taka, w której urządzenie regulacyjne ma bezpośredni wpływ na kształtowanie mikroklimatu w pomieszczeniu. Bardzo dobrym przykładem
regulacji miejscowej są zawory termostatyczne, które pod wpływem
zmian temperatury w pomieszczeniu regulują przepływ wody do
grzejnika. Regulacja centralna zaś to taka, gdzie regulacja parametrów odbywa się poza pomieszczeniem, w którym chcemy zmienić
temperaturę. Termostat pokojowy połączony zdalnie z kotłem to już
regulacja centralna, bo to w kotle zmieniane są parametry czynnika
grzewczego, a nie w termostacie.
W zależności od instalacji zalecane są różne algorytmy regulacji. Najprostszy algorytm dwupołożeniowy, typu włącz/wyłącz, stosowany
rynekinstalacyjny.pl
reklama
Algorytm działania
styczeń/luty 2016
57
ENERGIA
Pełny artykuł dostępny odpłatnie
po zamówieniu prenumeraty
papierowej lub elektronicznej
www.rynekinstalacyjny.pl/prenumerata
58
styczeń/luty 2016
rynekinstalacyjny.pl
Nagrzewnica wodna LEO FB V
z konsolą w cenie urządzenia
lub
NOWOŚĆ!
TS - 3-stopniowy
regulator obrotów
z termostatem
najtańszy zestaw
(nagrzewnica + regulator)
HMI - sterownik
programowalny
dla bardziej
wymagających
Dowiedz się więcej!
www.flowair.com/basic
HMI - Human Machine Interface
FLOWAIR ul. Chwaszczyńska 151E / 81–571 Gdynia
tel. +48 58 627 57 22–24 / faks +48 58 627 57 21 / e–mail: [email protected]
Agata – koordynator sprzedaży FLOWAIR
Polska Centralno-Wschodnia
Teraz masz wybór!
Zdecyduj sam
jakiego sterowania
potrzebujesz!
ENERGIA
A R T Y K U Ł
S P O N S O R O W A N Y
Urządzenie
do odprowadzania kondensatu
Wilo‑DrainLift CON
Klimat w miejscu pracy wpływa na wydajność pracowników i decyduje o komforcie użytkowników obiektu.
Dobry klimat tworzy m.in. odpowiednia temperatura, a komfort gwarantuje niezawodność funkcjonowania
urządzeń, które „dbają” o temperaturę. Jednymi z nich są pompy Wilo o najwyższej sprawności. Nadają się
do stosowania w systemach automatyki budynku i znacznie
redukują koszty zużycia energii elektrycznej.
W
sytuacji wytrącania kondensatu, gdy
urządzenia grzewcze, chłodnicze bądź
klimatyzacyjne usytuowane są poniżej poziomu spiętrzania, a kondensat nie może być
odprowadzany z naturalnym spadkiem do
kanalizacji, Wilo oferuje rozwiązanie skrojone
na miarę potrzeb – agregat Wilo-DrainLift CON.
Kondensat, nazywany również skroplinami,
powstaje w wyniku skraplania się gazów.
Wytrącanie wody jest nieuniknione i następuje
w wyniku osiągnięcia temperatury nasycenia
pary wodnej, gdy temperatura powierzchni
jest niższa od temperatury otaczającego powietrza. Ponieważ jednak skropliny mogą mieć
właściwości agresywne (odczyn pH), przez co
mogą powodować korozję poszczególnych ele­
mentów instalacji, a w wyniku tego osłabienie
konstrukcji, powinny być odprowadzane do
kanalizacji bądź wcześniej neutralizowane.
Wilo-DrainLift CON
pracy automatyczne urządzenie do przetłaczania kondensatu/skroplin, powstających
przy pracy takich urządzeń, jak: kotły kondensacyjne, urządzenia klimatyzacyjne, lodówki,
zamrażarki, chłodziarki czy parowniki. Zaletami
urządzenia DrainLift CON są przede wszystkim:
kompaktowa budowa oraz gwarancja komfortu
działania dzięki cichej pracy < 47 dB.
Czym jest Wilo-DrainLift CON? Przede wszystkim to bardzo proste w obsłudze i sposobie
Kompaktowa budowa
Przygotowany przez Wilo produkt jest gotowym do podłączenia urządzeniem do odprowadzania kondensatu ze zintegrowanym zaworem
zwrotnym, kablem zasilającym z wtyczką
długości 2 m, jak również wężem tłocznym
długości 5 m.
Ten niewielkich rozmiarów agregat do
przetłaczania kondensatu wyposażony jest
w zbiornik o pojemności 1,2 l, wraz z zespołem
silnikowym o mocy maks. 60 W z możliwością
obracania o 180° dla wygody instalacji oraz
pompą pozwalającą na transport kondensatu
na wysokość do 5,5 m.
Urządzenie wykonane jest z odpornego
tworzywa pozwalającego na przetłaczanie
kondensatu o pH nie mniejszym niż 2,4 i maksymalnej temperaturze 50°C. Do szybkiego
montażu służy adapter dopływu pozwalający
na podłączenie węży o różnych średnicach
(40/24 mm). Standardowo urządzenie wyposa-
60
styczeń/luty 2016
żone jest w dwa otwory wlotowe kondensatu
ø 19–30 mm.
Zintegrowane systemy
zapewniające sprawną
eksploatację
W celu zapewnienia sprawnej eksploatacji
Wilo-DrainLift CON wyposażony został w styk
sygnalizacji awarii (zwierny/rozwierny), zarówno z możliwością wyprowadzenia sygnału
do automatyki budynku/domu, jeżeli taką
dysponujemy, jak i prostego podłączenia kabli
sygnałowych do brzęczka bądź diody pozwalającej na wizualizację wystąpienia awarii.
Dzięki sygnalizacji awarii jesteśmy w stanie
zabezpieczyć urządzenie przed ewentualnym
przegrzaniem w razie wystąpienia nieszczelności i dopływu kondensatu w ilości wykraczającej ponad retencję zbiornika oraz dopuszczalny
tryb pracy urządzenia. Alarm jest aktywowany
po całkowitym napełnieniu zbiornika.
Wilo Polska Sp. z o.o.
tel. 801 369 456 (801 DO WILO)
[email protected], www.wilo.pl
rynekinstalacyjny.pl
ENERGIA
Obszary zastosowania
płytowych wymienników ciepła
Płytowe wymienniki ciepła są powszechnie stosowane w systemach ogrzewania, chłodzenia oraz wentylacji.
Obecnie wszystko, co budujemy, musi być możliwie energooszczędne, zatem rola odzysku ciepła w instalacjach
stale wzrasta.
Z
aletą płytowych wymienników jest przede
wszystkim wysoka sprawność przy kompaktowych wymiarach. Dzięki temu mają one
tak szerokie zastosowanie, m.in. w ciepłownictwie, chłodnictwie, wykorzystaniu ciepła
odpadowego, a także w instalacjach basenowych oraz przygotowaniu c.w.u. i instalacji c.o.
Ogrzewanie
Lutowane wymienniki ciepła można zastosować w budynkach zasilanych przez sieć
ciepłowniczą lub w instalacjach korzystających z odnawialnych źródeł energii, np. pomp
ciepła czy kolektorów słonecznych. Wysokie
wymagania dotyczące energooszczędności
sprawiają, że projektanci zmuszeni są szukać
rozwiązań wykorzystujących wszelkie możliwe
zyski ciepła w obiekcie. Można i należy pozy-
zna 2
85
skiwać także ciepło odpadowe i przekazywać
je do instalacji dzięki płytowym wymiennikom
ciepła.
Coraz bardziej popularne rozwiązania hybrydowe (różne źródła ciepła w jednej instalacji)
w wielu przypadkach wymagają zastosowania
małych, lutowanych wymienników ciepła.
Przykładem może być instalacja łącząca kominek z płaszczem wodnym i kocioł gazowy.
Ponieważ pierwsze z wymienionych źródeł
ciepła pracuje w układzie otwartym, a drugie
w zamkniętym, nie mogą one działać w jednym systemie. Wprawdzie na rynku dostępne
są specjalne wężownice schładzające umożliwiające wpięcie kominka do układu zamkniętego, ale skuteczniejszym rozwiązaniem jest
płytowy wymiennik ciepła. Jego wysoka
sprawność pozwala przekazać ponad 90%
ciepła wyprodukowanego przez kominek do
układu zamkniętego instalacji c.o. Innym przykładem zastosowania wymiennika w układach
hybrydowych jest instalacja solarna i kocioł.
Wymiennik pozwala oddzielić obieg solarny
z zasobnikiem od instalacji c.w.u. i tym samym
uchronić przed rozwojem bakterii Legionella.
Wiele mówi się o potencjale wykorzystania
ciepła odpadowego zawartego w ściekach
szarych. W literaturze dostępne są dane na
temat badania efektywności energetycznej
i ekonomiczności takich rozwiązań. Jednym ze
sposobów odzysku ciepła ze ścieków szarych
jest odbiór ciepła poprzez wymienniki ciepła.
Ścieki napływają do betonowych kolektorów
zbierających i oddają ciepło do rurek wbudowanych w konstrukcję kolektorów [1]. Rurki
wypełnione są wodą lub wodnym roztworem
SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA
DLA PRZEMYSŁU CIEPŁOWNICZEGO
m.pl
pl
ego
SPOMASZ Bełżyce S.A.
24-200 Bełżyce, ul Fabryczna 2
tel.: +48 81 517 22 81 do 85
fax: +48 81 517 22 86
[email protected]
spomasz-belzyce.com.pl
SPOMASZ Bełżyce S.A. od 45 lat jest producentem wysokiej klasy urządzeń
dla ciepłownictwa i przemysłu spożywczego
Oferujemy:
• rurowe spawane, częściowo rozbieralne i całkowicie rozbieralne
wymienniki ciepła o powierzchni wymiany od 0,29 do 57 m2
ze stali nierdzewnych: 304L, 316L, 316Ti
• płytowe rozbieralne wymienniki ciepła na płytach F, E, B, K
o dowolnej powierzchni wymiany ciepła
• zasobniki ciepłej wody użytkowej ze stali nierdzewnej
o pojemności do 5000 l
• rurowe wymienniki ciepła o specjalnych konstrukcjach, opracowane
pod nietypowe wymagania klientów: różne gabaryty,
układy rurek, układ przyłączy
reklama
Potrzebujesz typowego wymiennika ciepła lub konstrukcji dostosowanej
do Twoich potrzeb, skontaktuj się z nami.
www.spomasz-belzyce.com.pl
rynekinstalacyjny.pl
styczeń/luty 2016
61
ENERGIA
Pełny artykuł dostępny odpłatnie
po zamówieniu prenumeraty
papierowej lub elektronicznej
www.rynekinstalacyjny.pl/prenumerata
62
styczeń/luty 2016
rynekinstalacyjny.pl
ENERGIA
Narzędzia
Waldemar Joniec
energooszczędnej eksploatacji
systemów ciepłowniczych i instalacji c.o.
Wytwarzanie ciepła i jego dystrybucja są drogie, towarzyszy im zatem stale poszukiwanie możliwych
oszczędności. W wielu wypadkach potencjał oszczędności jest wciąż spory, wymaga to jednak dokładnego
opomiarowania i rozpoznania funkcjonowania sieci i instalacji oraz ich stałego monitorowania. Systemy
zdalnego odczytu i sterowanie pracą sieci wprowadzane jest w wielu miastach. Końcowy efekt ma być wynikiem
synergii najnowszych osiągnięć technologii, automatyki, informatyki i telekomunikacji do sterowania procesami
technologicznymi w celu poprawienia efektywności energetycznej, jakości usług oraz procesów biznesowych.
Podstawy prawne
obowiązkowego
opomiarowania zużycia ciepła
Dyrektywa 2012/27/UE z 25 października
2012 r. w sprawie efektywności energetycznej [1] wprowadza m.in. powszechny
obowiązek opomiarowania budynków i lokali
mieszkalnych oraz użytkowych, a także indywidualnego rozliczania kosztów ciepła do
ogrzewania i przygotowania ciepłej wody
użytkowej zgodnie ze wskazaniami urządzeń
pomiarowych. Obowiązek ten będzie obligatoryjny od 31 grudnia 2016 roku. Jeśli
montaż indywidualnych liczników ciepła jest
technicznie skomplikowany i kosztowny, można przeprowadzać pomiary indywidualnego
zużycia energii cieplnej za pomocą podzielników kosztów ogrzewania zamontowanych na
każdym grzejniku (art. 9) [1].
W artykule 11 dyrektywa stanowi o kosztach dostępu do informacji o opomiarowaniu
i rozliczeniach: „Państwa członkowskie zapewniają, by odbiorcy końcowi otrzymywali
wszystkie rachunki i informacje o rozliczeniach
za zużycie energii nieodpłatnie oraz by odbiorcy
końcowi mieli również odpowiedni i bezpłatny dostęp do swoich danych dotyczących
zużycia” [1].
Zawieranie umów na dostawę energii cieplnej lub ciepłej wody dla indywidualnych
użytkowników końcowych w budynkach wielomieszkaniowych nie podlega prawodawstwu
UE. W wielu krajach europejskich zakłady
ciepłownicze nie podpisują porozumień z indywidualnymi użytkownikami końcowymi,
ale raczej z większymi organizacjami (np.
spółdzielnią mieszkaniową, stowarzyszeniem
właścicieli mieszkań w budynku wielomieszkaniowym itp.). Bezwarunkowy wymóg instalacji indywidualnych ciepłomierzy w nowych
budynkach podłączonych do systemów cie-
64
styczeń/luty 2016
płowniczych lub w istniejących budynkach
podłączonych do systemów ciepłowniczych
przy wykonywaniu ważniejszych renowacji
wprowadziła dyrektywa 2006/32/WE [2].
Dyrektywa 2012/27/UE rozciągnęła ten obowiązek na budynki wielomieszkaniowe zaopatrywane w ciepło z własnego systemu
centralnego ogrzewania (np. oddzielny kocioł
dla całego budynku lub lokalna kotłownia nieuznawana za system ciepłowniczy). Indywidualne ciepłomierze muszą zostać zainstalowane
do 31 grudnia 2016 r., o ile jest to technicznie
wykonalne i opłacalne.
Przepisów dyrektyw nie stosuje się jednak wprost, lecz poprzez implementację ich
postanowień do systemu prawa krajowego.
Dyrektywa 2012/27/UE zobowiązuje członków UE do wydania regulacji krajowych
w terminie do 5 czerwca 2014 r. Wdrożenie
dyrektywy zawiera projekt ustawy o efektywności energetycznej, w którym zawarto
także propozycje zmian do ustawy Prawo
energetyczne [3]. Wdrożenie wymagań art. 9
dyrektywy 2012/27/UE zawarto w projekcie
art. 45a regulującym zasady ustalania opłat
za dostarczane do odbiorcy paliwa gazowe,
energię elektryczną lub ciepło [3]. W ust. 7
stanowi on:
„Jeżeli miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego służącego do rozliczeń kosztów zakupu ciepła jest wspólne dla
dwóch lub więcej budynków wielolokalowych
albo dwóch lub więcej grup lokali lub lokali,
właściciele lub zarządcy tych budynków lub
lokali są obowiązani wyposażyć: 1) budynki
te i grupy lokali w ciepłomierze; 2) lokale,
tam gdzie jest to technicznie wykonalne
i opłacalne, w ciepłomierze lub wodomierze
ciepłej wody”.
Projekt przewiduje rozliczenia także na podstawie „wskazań urządzeń umożliwiających
indywidualne rozliczenie kosztów, niebędących
przyrządami pomiarowymi w rozumieniu przepisów metrologicznych” (podzielniki kosztów)
lub przyjmując „powierzchnię lub kubaturę
tych lokali”, w sytuacjach gdy montaż urządzeń
pomiarowych jest technicznie niemożliwy lub
nieopłacalny.
Projekt zawiera też wymóg, że wybór metody rozliczania całkowitych kosztów zakupu
ciepła na poszczególne lokale mieszkalne
i użytkowe w budynku powinien uwzględniać
zachowania energooszczędne oraz prawidłowe
warunki eksploatacji budynku i lokali w zakresie temperatury i wentylacji, określone
w przepisach prawa budowlanego, a także
odrębne ustalanie opłat za ciepło i c.w.u.
Ponadto metoda, w zależności od warunków
technicznych budynków i lokali, powinna
uwzględniać ilość ciepła dostarczanego do
lokalu z pionów grzewczych lub na skutek
przenikania między lokalami (o ile to możliwe
technicznie i uzasadnione ekonomicznie),
a także współczynniki wyrównawcze wynikające z położenia lokalu w bryle budynku.
Projekt zawiera też regulacje na wypadek
nieudostępnienia przez użytkownika lokalu
liczników lub podzielników w celu dokonania
ich odczytu lub ingerowania w nie w celu zafałszowania pomiarów lub wskazań. Właściciel
lub zarządca ma wówczas prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych albo obciążenia
użytkownika (w okresie rozliczeniowym) „nie
więcej niż półtorakrotnością iloczynu średniej
wartości kosztów ogrzewania: a) m3 kubatury
budynku wielolokalowego i kubatury lokalu
użytkowanego albo b) m2 powierzchni budynku wielolokalowego i powierzchni lokalu
użytkowanego”.
Kolejna istotna planowana zmiana to wymóg
sporządzania audytu energetycznego w celu
określenia przyczyn nadmiernej energochłon-
rynekinstalacyjny.pl
KONKURS
redakcji
Rynku Instalacyjnego
Informacji udziela:
Katarzyna Masna
tel. 22 512 60 71, kom. 606 276 423
[email protected]
www.rynekinstalacyjny.pl
marketing i rozwój rynkowy firmy
energooszczędność
odnawialne źródła energii
ogrzewnictwo
instalacje c.o. i c.w.u.
wentylacja i klimatyzacja
woda i kanalizacja
wybór Czytelników RI
ENERGIA
Pełny artykuł dostępny odpłatnie
po zamówieniu prenumeraty
papierowej lub elektronicznej
www.rynekinstalacyjny.pl/prenumerata
66
styczeń/luty 2016
rynekinstalacyjny.pl
ENERGIA
Pełny artykuł dostępny odpłatnie
po zamówieniu prenumeraty
papierowej lub elektronicznej
www.rynekinstalacyjny.pl/prenumerata
rynekinstalacyjny.pl
styczeń/luty 2016
67
ENERGIA
ANTAP GRUPA SP. Z O.O.
05-092 Łomianki, ul. Racławicka 30
tel. 22 751 52 00, faks 22 751 52 05
[email protected]
www.antap.pl
reklama
ciepłomierze
SUPERCAL 739 / SUPERSTATIC 749 – ciepłomierz kompaktowy
Typoszereg kompaktowych liczników przeznaczonych do pomiaru zużycia ciepła i/lub chłodu, na bazie
mechanicznych (SUPERCAL 739) lub statycznych (SUPERSTATIC 749) przetworników przepływu. Konstrukcja
z odłączanym przelicznikiem wskazującym pozwalają na dużą elastyczność zastosowania liczników w trudnych
warunkach montażowych.
Dane techniczne:
ƒƒzakres przepływów nominalnych: qp = 0,6; 1,5; 2,5 m3/h, średnica nominalna: DN 15–20;
ƒƒprzepływ minimalny qp/qi: 1/100, 1/50 (liczniki mechaniczne), przepływ maksymalny qs/qp: 2/1;
ƒƒstrata ciśnienia dla qp: Δp = 0,23–0,25 bara (mechaniczny przetwornik) i 0,19–0,2 bara (statyczny przetwornik);
ƒƒpróg rozruchu: 3; 8 l/h (mechaniczny przetwornik), 4; 10 l/h (statyczny przetwornik przepływu);
ƒƒzakres pomiaru temperatury: 5–90°C, ciśnienie nominalne: 1,6 MPa;
ƒƒklasa dokładności wg EN 1434: 3 klasa dla liczników mechanicznych, 2 klasa dla liczników statycznych;
ƒƒdługość przetwornika: 110, 130 mm, możliwość montażu w pozycji pion/poziom;
ƒƒczujniki temperatury Pt1000 zintegrowane bezpośrednio z przelicznikiem, długość 1,5 m, średnica 5,2 mm;
ƒƒprzelicznik wskazujący elektroniczny z dużym, czytelnym wyświetlaczem LCD (8 cyfr), możliwość obrotu o 360°;
ƒƒzasilanie: bateria, 6 lat pracy + 1 rok rezerwy lub 10 lat pracy + 1 rok rezerwy (opcjonalnie);
ƒƒpamięć z ostatnich 18 miesięcy dostępna z poziomu wyświetlacza;
ƒƒmoduły komunikacyjne: M-Bus, radio Supercom, radio wM-Bus, 2 wyjścia impulsowe;
ƒƒcechy szczególne: możliwość podłączenia 2 dodatkowych wodomierzy (c.w. + z.w.), duża stabilność
i dokładność metrologiczna, ciepłomierz statyczny – brak części ruchomych (brak zużycia), odporny na korozję,
niewrażliwy na zabrudzenia;
ƒƒposiada certyfikat MID wg dyrektywy 2004/22/EC.
SUPERCAL 739
SUPERCAL 531 – przelicznik wskazujący do ciepłomierzy
SUPERCAL 531
APATOR POWOGAZ S.A.
60-542 Poznań, ul. K. Janickiego 23/25
tel. 61 841 81 01, faks 61 847 25 48
[email protected]
www.powogaz.com.pl
reklama
SUPERSTATIC 749
Przelicznik wskazujący SUPERCAL 531 do kompletowania ciepłomierzy w oparciu o dowolny przetwornik
przepływu (statyczny, ultradźwiękowy lub mechaniczny) oraz czujniki temperatury Pt100 lub Pt500. Przeznaczony
do węzłów cieplnych, obiektów mieszkalnych i przemysłowych. Przelicznik wskazujący SUPERCAL 531
charakteryzuje wysoka dokładność pomiaru, szeroka gama rejestrów pamięci wewnętrznej, rozbudowane
możliwości komunikacyjne i usprawniony proces rekalibracji i serwisu urządzenia.
Dane techniczne:
ƒƒzakres pomiaru temperatury: 2–200°C, zakres pomiaru różnicy temp.: 3–150 K;
ƒƒklasa środowiskowa: C wg PN-PN 1434, zasilanie: bateryjne lub sieciowe;
ƒƒdwie niekasowalne pamięci EEPROM rejestrujące ostatnie 15 wartości miesięcznych, 32 maksymalne wartości
z datą i godziną, 32 uśrednione wartości (mocy cieplnej, przepływu, różnicy temperatury), wartości z dwóch
wybranych dni w roku (energia, objętość, dodatkowe wejście impulsowe, wartości taryf);
ƒƒdwa wejścia impulsowe (podłączenie 2 dodatkowych wodomierzy) i dwa wyjścia impulsowe proporcjonalne
do energii i objętości;
ƒƒmoduły komunikacyjne: OPTO, M-Bus, radio, RS232/485, moduł analogowy, LON, dodatkowe liczniki taryfowe;
ƒƒpara czujników temperatury: bezgłowicowe czujniki temp. Pt500/Pt100;
ƒƒtyposzeregi przetworników przepływu: statyczne (oscylacyjne) – qp = 1–1500 m3/h,
mechaniczne – qp = 0,6–600 m3/h, ultradźwiękowe – qp = 0,6–60 m3/h;
ƒƒśrednica nominalna: DN 15–500 mm (w zależności od rodzaju przetwornika);
ƒƒdynamika przepływu minimalnego qp/qi: 1/100, 1/50, 1/25 (w zależności od rodzaju przetwornika);
ƒƒmaks. temperatura pracy: 90–150°C, ciśnienie nominalne: 1,6, 2,5 MPa;
ƒƒciepłomierz ze statycznym przetwornikiem przepływu (SUPERSTATIC 440) charakteryzuje:
––stabilny i precyzyjny pomiar przepływu w długich okresach pracy, efekt samooczyszczenia
––dowolna pozycja montażu na rurociągu,
––łatwy serwis i kontrola metrologiczna – do legalizacji ponownej sama głowica pomiarowa bez konieczności
demontażu korpusu przepływomierza.
ELF − ciepłomierz kompaktowy najnowszej generacji
Precyzyjny licznik ciepła z archiwizacją wielu danych pomiarowych. Zbudowany w oparciu o jednostrumieniowy przetwornik przepływu z elektroniczną detekcją obrotu wirnika, odporny na zewnętrzne pole magnetyczne.
Przeznaczony do pomiaru zużycia energii cieplnej pobieranej z sieci cieplnych zarówno na zasilaniu, jak i powrocie układu cieplnego przez niewielkie obiekty mieszkaniowe i usługowe.
Dane techniczne:
ƒƒzakres przepływów nominalnych qp: 0,6; 1; 1,5 i 2,5 m3/h; 2,5; 2,5; 4,5; 7,5 dm3/h;
ƒƒdynamika przepływu minimalnego qp/qi: pozycja zabudowy H-1/100, V-1/50;
ƒƒstrata ciśnienia przy qp: Δp = 25 kPa, maks. temp. pracy ciągłej: 90°C, ciśnienie nominalne: 1,6 MPa;
ƒƒdruga klasa dokładności wg PN-EN 1434-1:2007, klasa środowiskowa A wg PN-EN 1434;
ƒƒśrednica nominalna: DN 15 i DN 20, przyłącze gwintowane przetwornika: G¾" i G1", długość korpusu: 110 i 130 mm;
ƒƒtyp czujnika: Pt500, jeden czujnik zamontowany bezpośrednio w trójniku, a drugi w korpusie przetwornika
przepływu, długość przewodu czujnika: 1,5 m;
ƒƒprzelicznik wskazujący ELF: zakres pomiaru temp.: 1–105°C, zakres pomiaru różnicy temp.: 3–104°C;
ƒƒzasilanie bateryjne: 5 lat + 1 rok rezerwy;
ƒƒrejestr pamięci: wyświetlanie i archiwizacja danych dotyczących pomiaru zużycia energii, przepływu
chwilowego, temperatury zasilania i powrotu, archiwizacja danych w różnych cyklach czasowych (godzinowe,
dobowe, miesięczne, roczne) oraz stany wejść impulsowych (objętości dodatkowych wodomierzy), stany
awaryjne i kody błędów;
ƒƒautodiagnostyka: wyczerpana lub uszkodzona bateria, usterka czujnika temp. lub przepływomierza, zbyt duży
przepływ, brak impulsu z przetwornika;
ƒƒmożliwość odczytu radiowego, moduły komunikacyjne: M-Bus, M-Bus plus 4 wyjścia i wejścia impulsowe,
radio, wyjścia i wejścia impulsowe;
ƒƒposiada certyfikat MID wg dyrektywy 2004/22/WE.
68
styczeń/luty 2016
rynekinstalacyjny.pl
ENERGIA
reklama
ciepłomierze
APATOR POWOGAZ S.A.
60-542 Poznań, ul. K. Janickiego 23/25
tel. 61 841 81 01, faks 61 847 25 48
[email protected]
www.powogaz.com.pl
FAUN – przelicznik elektroniczny do ciepłomierzy
ƒƒzastosowanie: precyzyjny przelicznik przeznaczony do stosowania w instalacjach wodnych, w węzłach
reklama
cieplnych, budynkach mieszkalnych i użytkowych, obiektach przemysłowych itp. Przelicznik opracowany
został w oparciu o układ mikrokontrolera, innowacyjne rozwiązania techniczne, wzornicze oraz użytkowe.
Jego możliwości komunikacyjne pozwalają na łatwy i bezbłędny odczyt oraz transfer danych pomiarowych;
ƒƒmożliwość pracy jako ciepłomierz do instalacji ogrzewania, ciepłomierz do instalacji chłodzenia lub ciepłomierz
do instalacji ogrzewania i chłodzenia w jednym obiegu;
ƒƒjednostka energii: GJ, MWh, kWh lub Gcal, jednostka objętości: m3;
ƒƒzakres temperatury: 1–180°C, zakres różnicy temperatury 3–175°C, zakres przepływu nominalnego: 0–3000 m3/h;
ƒƒwspółpracujące czujniki temperatury: Pt500 – pomiar 2- lub 4-przewodowy, Pt100 – pomiar 2- lub 4-przewodowy;
ƒƒwspółpracujące przetworniki przepływu: ultradźwiękowe lub wirnikowe;
ƒƒzasilanie: bateria litowa 3,6 V typu: AA, 2×AA, C albo D lub zasilacz sieciowy 230 V AC;
ƒƒczas pracy na baterii: 6–12 lat w zależności od baterii;
ƒƒklasa środowiskowa: PN-EN 1434 – C, MID – E1, M1, stopień ochrony: IP54, IP65 lub IP68;
ƒƒtemperatura otoczenia: 5–55°C;
ƒƒcechy szczególne: duży czytelny wyświetlacz 8-pozycyjny z intuicyjnymi symbolami i jednostkami
dla wyświetlanych wielkości, obsługa przelicznika przy użyciu dwóch przycisków, możliwość indywidualnego
konfigurowania przelicznika zgodnie z własnymi wymaganiami poprzez program (na PC), możliwość ręcznego
konfigurowania niektórych parametrów, możliwość zamontowania (bez naruszana cech legalizacyjnych) dwóch
niezależnych modułów komunikacyjnych oraz wyboru protokołów komunikacyjnych;
ƒƒmożliwość wyboru protokołów komunikacyjnych: M-Bus, ModBus, Lumbus; moduły komunikacyjne: M-Bus,
RS-232, RS-485, wyjść impulsowych (2 wyjścia), wyjść i wejść impulsowych (2 wyjścia klasy OB, OC lub OD
i 2 wejścia klasy IB lub IC), wyjść analogowych (2 wyjścia, 4–20 mA lub 0–10 V), LonWorks, radiowy Wireless
M-Bus, radiowy do systemów telemetrycznych IMRB;
ƒƒ4 wejścia impulsowe w standardzie, bogata archiwizacja danych pomiarowych w ponad 500 konfigurowanych
rejestrach pamięci nieulotnej i o zmiennym okresie zapisu, godzinowym, dobowym, miesięcznym, rocznym;
niezależne dodatkowe rejestry: rozliczeniowe, taryfowe, awarii, zdarzeń.
BMETERS POLSKA SP. Z O.O.
51-188 Psary, ul. Główna 60
tel. 71 388 90 83, faks 71 387 15 37
[email protected]
www.bmeters.pl
metering solutions
HYDROCAL-2 – mechaniczny kompaktowy licznik ciepła i chłodu
Ciepłomierz HYDROCAL-2 ma przetwornik przepływu o konstrukcji mechanicznej, z bezmagnesową transmisją
miedzy przetwornikiem przepływu a jednostką elektroniczną, co zapewnia niezawodność działania, wysoką
stabilność pomiarową i niskie progi rozruchu oraz pełne zabezpieczenie przed próbą oddziaływania na urządzenie
polem magnetycznym.
Dane techniczne:
ƒƒzakres przepływów nominalnych: 0,6; 1,5 i 2,5 m3/h; przepływ minimalny qp/qi: 25; 50 i 50;
ƒƒdynamika przepływu maksymalnego qs/qp: 2, próg rozruchu: 3, 4 i 6 dm3/h;
ƒƒstrata ciśnienia qp: 0,18; 0,02 i 0,18, temperatura pracy: 90°C, ciśnienie nominalne: 1,6 MPa;
ƒƒprzepływ minimalny qi: 24; 30 i 50 l/h;
ƒƒśrednica nominalna: DN 15; DN 15 i DN 20;
ƒƒtrzecia klasa dokładności wg PN-EN 1434;
ƒƒzasilanie: bateria, żywotność 10 lat;
ƒƒodczyt: M-Bus, moduł radiowy.
HYDROSPLIT-M3 – rozłączny przelicznik elektroniczny
Ciepłomierz Hydrosplit M3 to jednostka zliczająca, która wraz z podłączonym przetwornikiem przepływu
do ciepłomierzy służy do zliczania ciepła lub chłodu. Przeznaczony do montażu wraz z przetwornikami
przepływu o dużych średnicach nominalnych, w sytuacjach gdy nie ma możliwości zastosowania ciepłomierza
kompaktowego.
Dane techniczne:
ƒƒdwa wejścia impulsowe dla wodomierzy;
ƒƒwyjście impulsowe ciepła i chłodu;
ƒƒwbudowany moduł M-Bus zgodny z PN-EN 13757;
ƒƒśrednica nominalna: DN 15 – DN 200;
ƒƒtemperatura pracy: 5–180°C;
ƒƒmożliwa wersja z modułem radiowym;
ƒƒzasilanie: wymienna bateria, żywotność: 11 lat;
ƒƒczujniki temperatury Pt1000, możliwy montaż na zasilaniu lub powrocie.
HYDROSONIS – ultradźwiękowy licznik ciepła i chłodu
Ciepłomierz HYDROSONIUS ma precyzyjną i niezawodna konstrukcję, która nie wykorzystuje elementów
ruchomych do pomiaru przepływu, umożliwiając pomiar ciepła z bardzo dużą dokładnością. Szeroka gama
zastosowania: mieszkania, budynki, lokale handlowe. Możliwość zastosowania w instalacjach grzania
i chłodzenia.
Dane techniczne:
ƒƒprzepływ nominalny: 0,6–60 m3/h, przepływ minimalny: 0,006–0,6 m3/h;
ƒƒultradźwiękowy pomiar przepływu;
ƒƒdwa uniwersalne wejścia/wyjścia impulsowe dla wodomierzy lub wyjścia impulsowe ciepła;
ƒƒwbudowany moduł M-Bus zgodny z PN-EN 13757;
ƒƒmożliwa wersja z modułem radiowym, montaż jednostki zliczającej na ścianie/szynie;
ƒƒzasilanie: wymienna bateria, żywotność: 11 lat;
ƒƒśrednica nominalna od DN 15 do DN 100;
ƒƒstrata ciśnienia: 7–20 kPa;
ƒƒwskazanie kierunku przepływu.
rynekinstalacyjny.pl
styczeń/luty 2016
69
ENERGIA
DIEHL METERING SP. Z O.O.
43-440 Goleszów, Bażanowice, ul. Cieszyńska 1A
tel. 33 851 04 39, faks 33 852 16 75
[email protected]
www.diehl.com/metering
reklama
ciepłomierze
SHARKY 775 − ciepłomierz ultradźwiękowy DN 15–100
Ciepłomierz kompaktowy o opatentowanej konstrukcji przetwornika przepływu. Mierzy dokładnie i stabilnie,
w trudnych warunkach (brudna, gorąca woda o temp. do 150°C). Konstrukcja przetwornika umożliwia regenerację
licznika poprzez wymianę wkładu pomiarowego, co podtrzymuje precyzję licznika na kolejne lata pracy.
Dane techniczne:
ƒƒdynamika przepływu qp/qi: 1/250 w klasie 2; qp: 1,5; 2,5; 6; 10; 15 i 25 m3/h;
ƒƒstabilny pomiar przez cały okres użytkowania – potwierdzony testem AGFW (maks. ocena 5 gwiazdek);
ƒƒczas kalkulacji pomiaru przepływu – 1 s, temperatury – 4 s; pomiar ultradźwiękowy: bardzo krótki cykl
pomiarowy – 1 s;
ƒƒodporny na brudną wodę i osadzanie kamienia – lustra ze stali nierdzewnej;
ƒƒzasilanie: sieciowe lub bateria, żywotność: dwa okresy legalizacyjne dla baterii 3,6 V DC (przy włączonej
komunikacji radiowej);
ƒƒodczyt radiowy: IZAR – uniwersalny system mobilnego (samochodowego) odczytu liczników różnych
producentów;
ƒƒmoduły komunikacyjne: M-Bus, radio, GPRS (IZAR R4 odczyt stacjonarny), RS-232, RS-485, wyjścia analogowe
4–20 mA, wyjścia impulsowe, wejścia impulsowe;
ƒƒdostępne średnice DN: 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80 i 100 mm;
ƒƒprzepływy nominalne qp: 0,6; 1,0; 1,5; 2,5; 3,5; 6,0; 10; 15; 25; 40 i 60 m3/h;
ƒƒszeroki zakres temperatury – do 150°C: 5–130°C (qp: 0,6–2,5 m3/h), 5–150°C (qp: 3,5–60 m3/h);
ƒƒpróg rozruchu dla poszczególnych qp: 1; 2,5; 4; 7; 20; 40; 50; 80 i 120 l/h;
ƒƒprzepływ minimalny dla poszczególnych średnic: qp = 6, 10, 35, 24, 40, 60, 100, 160 i 240 l/h;
ƒƒstraty ciśnienia dla poszczególnych qp: 8,5; 7,5; 10; 4,4; 12,8; 9,5; 8; 7,5; 8,0 i 7,5 kPa;
ƒƒrejestr pamięci: miesięczna (24 miesiące wstecz), zdarzeń, wartości maksymalnych oraz nieusuwalna pamięć
EEPROM odczytywana przez oprogramowanie [email protected];
ƒƒnie są wymagane odcinki proste przed i za ciepłomierzem;
ƒƒwersja rozłączna ciepłomierza – możliwość oddzielnej legalizacji przetwornika i integratora.
SHARKY 774 – ciepłomierz ultradźwiękowy DN 15–20
ECOMESS SP. Z O.O.
95-100 Zgierz, ul. Szczawińska 42c
tel. 42 714 29 30, faks 42 714 29 31
[email protected]
www.ecomess.pl
reklama
Niewielkie rozmiary, bezawaryjność i dokładny pomiar to najważniejsze cechy urządzenia. Licznik przeznaczony
jest głównie do opomiarowania mieszkań i domów jednorodzinnych. Charakteryzuje go czytelny wyświetlacz
oraz prosta obsługa.
Dane techniczne:
ƒƒprzepływ nominalny qp: 0,6; 1,5 i 2,5 m3/h, przepływ startowy q: 2, 2,5 i 4 l/h;
ƒƒprzepływ minimalny qi: 6, 15 i 25 l/h, przepływ maksymalny qs: 1,2; 3 i 5 m3/h;
ƒƒśrednica nominalna DN: 15 i 20 mm, długość: 110 i 130 mm;
ƒƒciśnienie operacyjne: 16 barów, zakres pomiaru temperatury: 15–90°C;
ƒƒodporny na zewnętrzne pole magnetyczne dzięki technologii pomiaru ultradźwiękowego – pomiar statyczny;
ƒƒopcjonalnie z modułem radiowym − odczyt radiowy systemem IZAR o dużym zasięgu (piwnica budynku
– nawet 200 m) oraz możliwość odczytu liczników różnych producentów;
ƒƒciepłomierz o wysokiej dokładności pomiaru, trwały i prosty w obsłudze;
ƒƒdynamika pomiaru minimalnego qp/qi: 1/100;
ƒƒczas kalkulacji pomiaru przepływu – 2 s, temperatury – 16 s, żywotność baterii: dwa okresy legalizacyjne;
ƒƒrejestr pamięci: 720 dni oraz 120 miesięcy, rejestry odczytywane przez darmowe oprogramowanie [email protected];
ƒƒczujniki temperatury: Pt500 dwuprzewodowe ø 5,2 mm, dł. przewodów: 1,45 m;
ƒƒmożliwość zdalnego odczytu: radio, GPRS, M-Bus;
ƒƒnie są wymagane odcinki proste przed i za ciepłomierzem;
ƒƒposiada certyfikat MID wg dyrektywy 2004/22/WE.
SensoStar 2 – ciepłomierz kompaktowy
Wysokiej klasy kompaktowy ciepłomierz z jednostrumieniowym przetwornikiem przepływu do pomiaru
ciepła i chłodu, łatwy w montażu, prosty w obsłudze, ma duży, obrotowy i wielofunkcyjny wyświetlacz LCD
umożliwiający błyskawiczny odczyt danych, bateria zasilająca o dużej pojemności umożliwiająca pracę w pełnym
okresie legalizacji (min. 6 lat, opcjonalnie 10 lat), automatyczna sygnalizacja błędów, możliwość wyposażenia
w radiowy moduł komunikacyjny Wireless M-Bus, dostępny w wersji kompaktowej i rozłącznej, przeznaczony
do montażu na zasilaniu lub powrocie.
Dane techniczne:
ƒƒprzepływ nominalny qp: 0,6; 1,5; 2,5 m3/h, próg rozruchu qp: 0,6 m3/h – 4 dm3/h; 1,5 m3/h – 7 dm3/h; 2,5 m3/h – 10 dm3/h;
ƒƒstrata ciśnienia przy przepływie nominalnym qp: 0,6 m3/h – 16 kPa; 1,5 m3/h – 20 kPa; 2,5 m3/h –17 kPa;
ƒƒmaks. temp. pracy ciągłej: 90°C, trzecia klasa dokładności wg EN 1434;
ƒƒśrednica nominalna: DN 15; DN 20; przyłącze gwintowane: G ¾”; G1”; długość zabudowy: 110; 130 mm;
ƒƒtyp czujnika: Pt1000, jeden w korpusie przetwornika, drugi o długości przewodu 1,5 m, opcjonalnie 3 m;
ƒƒprzelicznik elektroniczny: obrotowy z dużym czytelnym 8-cyfrowym wyświetlaczem LCD;
ƒƒzakres temperatury pracy: 15–90°C, zakres pomiaru różnicy temp.: 3–100 K, stopień ochrony: IP54;
ƒƒzasilanie: bateryjne – szacowana żywotność 6 lat + 1 rok rezerwy lub 10 lat + 1 rok rezerwy;
ƒƒrejestr pamięci, dane zawarte na trzech poziomach w pętlach, rejestr zawiera m.in. rejestry energii całkowitej,
przepływu wstecznego, datę ostatniego odczytu, numer seryjny urządzenia, liczby dni od dnia kalibracji;
ƒƒ15-miesięczny rejestr danych historycznych;
ƒƒinformacja o błędach lub alarmy: system kodu błędów/alarmów wyświetlany na wyświetlaczu;
ƒƒmożliwość montażu w pozycji pionowej lub poziomej;
ƒƒopcjonalne wyposażenie dodatkowe: moduł komunikacyjny M-Bus, moduł M-Bus + 2 wejścia impulsowe,
wyjście impulsowe, moduł komunikacji radiowej, moduł komunikacji radiowej + 2 wejścia impulsowe;
ƒƒposiada certyfikat oceny zgodności MID, zgodny z dyrektywą 2004/22/EC.
70
styczeń/luty 2016
rynekinstalacyjny.pl
ENERGIA
ciepłomierze
reklama
ECOMESS SP. Z O.O.
95-100 Zgierz, ul. Szczawińska 42c
tel. 42 714 29 30, faks 42 714 29 31
[email protected]
www.ecomess.pl
SensoStar 2U – ciepłomierz ultradźwiękowy
Ciepłomierz z ultradźwiękowym przetwornikiem przepływu do pomiaru ciepła i chłodu, prosty w obsłudze,
charakteryzuje się wysoką dokładnością pomiarów i odpornością na zanieczyszczenia, dostępny w dwóch
wersjach: kompaktowej i rozłącznej, możliwość wyposażenia w radiowy moduł komunikacyjny Wireless M-Bus.
Dane techniczne:
ƒƒzakres przepływów nominalnych qp: 0,6; 1,5; 2,5; 3,5 m3/h;
ƒƒpróg rozruchu qp: 0,6 m3/h – 6 dm3/h; 1,5 m3/h; 2,5 m3/h; 3,5 m3/h – 12 dm3/h;
ƒƒstrata ciśnienia dla qp: 0,6 m3/h – 4 kPa; 1,5 m3/h – 22 kPa; 2,5 m3/h – 11 kPa; 3,5 m3/h – 21 kPa;
ƒƒmaks. temp. pracy ciągłej: 90°C; ciśnienie nominalne: 16 kPa, trzecia klasa dokładności wg EN 1434;
ƒƒśrednica nominalna: DN 15 dla qp 0,6; 1,5 m3/h; DN 20 dla qp 2,5; 3,5 m3/h; DN 25 dla qp 3,5 m3/h;
ƒƒtyp czujnika: Pt1000, jeden w korpusie przetwornika przepływu, drugi o długości przewodu 1,5 m;
ƒƒprzelicznik elektroniczny: obrotowy, z dużym czytelnym 8-cyfrowym wyświetlaczem LCD;
ƒƒzakres temperatury pracy: 15–90°C, zakres pomiaru różnicy temp.: 3–100 K, stopień ochrony: IP54;
ƒƒzasilanie: bateryjne – szacowana żywotność 6 lat + 1 rok rezerwy lub 10 lat + 1 rok rezerwy;
ƒƒrejestr pamięci, dane zawarte na trzech poziomach w pętlach, rejestr zawiera m.in. rejestr energii całkowitej,
przepływu wstecznego, datę ostatniego odczytu, numer seryjny urządzenia, liczby dni od dnia kalibracji;
ƒƒ15-miesięczny rejestr danych historycznych, długość zabudowy: 110; 130; 150 mm;
ƒƒsystem kodu błędów/alarmów na wyświetlaczu, możliwość montażu w pozycji pionowej lub poziomej;
ƒƒopcjonalne wyposażenie dodatkowe: moduł komunikacyjny M-Bus, moduł M-Bus + 2 wejścia impulsowe,
wyjście impulsowe, moduł komunikacji radiowej, moduł komunikacji radiowej + 2 wejścia impulsowe;
ƒƒposiada certyfikat oceny zgodności MID, zgodny z dyrektywą 2004/22/EC.
reklama
ITRON POLSKA SP. Z O.O.
30-702 Kraków, ul. T. Romanowicza 6
tel. 12 257 10 27 do 29, faks 12 257 10 25
[email protected]
www.itron.pl
CF UltraMax – nowy ultradźwiękowy ciepłomierz kompaktowy
Całkowicie odporny na magnesy neodymowe. Pomiar energii cieplnej, energii chłodu oraz ciepła i chłodu
(wersja dualna). Przeznaczony dla małych odbiorców. Wykonany w technologii ultradźwiękowej bez elementów
ruchomych, co zapewnia długoletnią bezawaryjną pracę. Duża precyzja pomiaru w szerokim zakresie
przepływu dla każdej pozycji montażu, również w pionie. Zakres wersji podstawowej dla qp 1,5 m3/h (pomiar
od 2 do 3300 dm3/h) przekracza znacząco zakresy trzech tradycyjnych ciepłomierzy o nominale qp: 0,6; 1 i 1,5 m3/h,
stanowiąc tym samym „trzy w jednym”.
Cechy charakterystyczne i dane techniczne:
ƒƒzakres przepływów nominalnych: 1,5 (obejmuje 0,6; 1,0 i 1,5) oraz 2,5 m3/h;
ƒƒdynamika przepływu minimalnego qp/qi: 250/1, również w pionie;
ƒƒdynamika przepływu maksymalnego qs/qp: 2/1;
ƒƒ2 klasa dokładności wg EN 1434;
ƒƒpróg startu: 2 (DN 15); 4 (DN 20) dm3/h;
ƒƒmaksymalna temperatura pracy: 120°C, chwilowo 130°C;
ƒƒciśnienie nominalne: 1,6 MPa;
ƒƒśrednica nominalna: DN 15 i DN 20, przyłącze gwintowane: ¾"; 1";
ƒƒdługość przetwornika: 110; 130 mm;
ƒƒtyp czujnika: Pt500, jeden z czujników montowany w korpusie przetwornika przepływu, drugi w trójniku
montażowym, standardowa długość przewodów: 1,2 m*);
ƒƒprzelicznik wskazujący: zakres pomiaru temperatur: 0–90°C; 0–150°C*), zakres pomiaru różnicy temp.: 3–90 K;
3–150 K*), klasa środowiskowa C wg EN 1434, zaawansowane funkcje rejestracji i analizy danych
oraz komunikacji w zależności od wersji produktu: bez interfejsu, z wyjściem M-Bus, z możliwością podłączenia
4 dodatkowych wodomierzy, opcjonalnie wyjście impulsowe – energia, objętość, dwukierunkowe radio
433 MHz, 868 MHz (EquaScan);
ƒƒmontaż przelicznika na przetworniku przepływu lub na ścianie w odległości do 0,5 m;
ƒƒcertyfikat MID wg dyrektywy 2004/22/WE.
*)
w zależności od zastosowanych czujników
CF 51/CF 55/US ECHO II/AXONIC... – ciepłomierze ultradźwiękowe rozłączne
Całkowicie odporne na magnesy neodymowe i bez ruchomych elementów hydraulicznych. Przeznaczone
do pomiaru zużycia energii cieplnej oraz chłodu w instalacjach ciepłowniczych lub klimatyzacyjnych.
Montaż w pozycji poziomej lub pionowej.
Cechy charakterystyczne i dane techniczne:
ƒƒzakres przepływów nominalnych: 0,6; 1,5; 2,5; 3,5; 6; 10; 15; 25; 40; 60 m3/h*);
ƒƒdynamika przepływu minimalnego qp/qi ≥ 100/1, również w pionie, dynamika przepływu maksymalnego qs/qp: 2/1;
ƒƒ2 klasa dokładności wg EN 1434;
ƒƒstart pomiaru: 1/5 qi;
ƒƒmaksymalna temperatura pracy: 130°C, chwilowo 150°C;
ƒƒciśnienie nominalne: 1,6 MPa – gwintowane, 2,5 MPa – kołnierzowe;
ƒƒśrednice nominalne: DN 15, DN 20, DN 25, DN 32, DN 40, DN 50, DN 65, DN 80, DN 100*);
ƒƒdługość przetwornika: 110; 130; 260; 260; 300; 270, 300, 300, 360 mm*);
ƒƒtyp czujnika: Pt500 (opcja: Pt100), długość przewodów: standardowo od 3 do 15 m (dla Pt500), do 30 m
w przypadku linii 4-przewodowej (CF55);
ƒƒprzeliczniki wskazujące CF51, CF55: zakres pomiaru temperatur: 0–180°C, zakres pomiaru różnicy temp.:
3–160 K, zasilanie bateryjne (6 lub 12 lat), rejestr pamięci 24 miesięcy, wyjście optyczne, bogate funkcje zapisu
i analizy danych, swobodnie programowalny rejestrator danych i pomiar energii nadprogowej (CF55);
ƒƒmożliwość podłączenia 2 dodatkowych wodomierzy;
ƒƒsystem zdalnego odczytu w standardzie M-Bus, 2×M-Bus, MOD-Bus, LonWorks, RS-232, dwukierunkowe radio
433 MHz, modem GPRS, wyjścia impulsowe – energia, objętość;
ƒƒmontaż przelicznika na przetworniku przepływu lub na ścianie;
ƒƒcertyfikat MID wg dyrektywy 2004/22/WE.
*)
rynekinstalacyjny.pl
na zamówienie dostępne są również wykonania dla większych średnic
styczeń/luty 2016
71
ENERGIA
ciepłomierze
reklama
ENBRA POLSKA SP. Z O.O.
30-105 Kraków, ul. Dojazdowa 4
tel. 12 269 39 44, faks 12 269 39 45
[email protected]
www.enbra.pl
ENBRA SUPERCAL 739 – ciepłomierz kompaktowy
Konstrukcja urządzenia jest rozwinięciem miernika Supercal 539. Nowy przelicznik kalorymetryczny ma
rozszerzone możliwości komunikacyjne i pozwala na odpięcie przelicznika od przetwornika oraz umieszczenie
go w dogodnym miejscu w zakresie długości 0,6 m kabla.
Dane techniczne:
ƒƒprzepływ nominalny qp: 0,6; 1,5; 2,5 m3/h, ciśnienie nominalne: PN 16, temp. medium: od 5 do 90°C;
ƒƒjednostrumieniowy mechaniczny przetwornik przepływu;
ƒƒwykonanie kompaktowe z jednym z czujników temperatury zamocowanym w korpusie;
ƒƒodpinany przelicznik kalorymetryczny, pomiar ciepła lub ciepła/chłodu;
ƒƒmożliwość przyłączenia wodomierzy;
ƒƒkomunikacja: wyjścia impulsowe, M-Bus, radio 433/868 MHz, IrDA;
ƒƒzatwierdzenie typu MID, długość kabli: 1,5 m;
ƒƒżywotność baterii: 6+1 rok;
ƒƒarchiwum: 18 miesięcznych wartości;
ƒƒmożliwość wyposażenia w radio Wireless M-Bus w paśmie 868 MHz;
ƒƒ3 klasa metrologiczna wg EN 1434.
Qundis heat 5 – ciepłomierz kompaktowy
Urządzenie do rejestrowania zużycia ciepła w systemach centralnego ogrzewania.
Dane techniczne:
ƒƒnominalny przepływ qp: 0,6–2,5 m3/h;
ƒƒprzepływ minimalny qi: 12 (lub 24 przy montażu pionowym); 30; 50 dm3/h;
ƒƒzakres temperatury: jako miernik ciepła 10–90°C; jako miernik ciepła/chłodu 5–90°C;
ƒƒpróg rozruchu: 3–4; 4–5; 6–7 dm3/h;
ƒƒmaks. ciśnienie robocze: 16 barów, zakres różnicy temperatury Δt: 3–70 K;
ƒƒzasilanie: sieciowe lub bateryjne, żywotność baterii: 6 lub 10 lat;
ƒƒdokładny pomiar ciepła i chłodu, czujniki temperatury: Pt1000;
ƒƒkomunikacja: wyjścia impulsowe, radio (AMR, walk-by) lub M-Bus, RS-232, interfejs IrDA;
ƒƒdodatkowe wejścia impulsowe dla dwóch wodomierzy, 8-cyfrowy wyświetlacz LCD;
ƒƒna życzenie klienta wykonanie w technologii komunikacji radio lub M-Bus, która dzięki otwartej konstrukcji
systemu współpracuje z urządzeniami różnych producentów.
reklama
MINOL ZENNER SP. Z O.O.
91-340 Łódź, ul. Limanowskiego 179
tel. 42 270 46 00, faks 42 270 46 31
[email protected]
www.minol-zenner.pl
zelsius® C5 – mechaniczne i ultradźwiękowe liczniki ciepła oraz chłodu
Typoszereg kompaktowych liczników ciepła i chłodu z różnymi przetwornikami przepływu (jednostrumieniowy,
wielostrumieniowy i ultradźwiękowy). Mechaniczne przetworniki przepływu z elektroniczną detekcją obrotów
wirnika – odporne na pole magnetyczne. Dostępne jako liczniki ciepła, chłodu lub w wersji łączącej obie te
funkcje. W wykonaniu z jednostrumieniowym przetwornikiem przepływu licznik dostępny również w wersji
przeznaczonej do glikolu (rodzaj i stężenie glikolu ustawiane w miejscu instalacji z możliwością późniejszej
zmiany). Może być w tej wersji stosowany na przykład w instalacjach z kolektorami słonecznymi lub pompami
ciepła. W wykonaniu z wielostrumieniowym przetwornikiem przepływu (kapsuła pomiarowa) może być
instalowany w korpusach EAS innych producentów, np. o nietypowych długościach zabudowy. Przeliczniki
ciepłomierzy zelsius® C5 oprócz podstawowych wskazań zużycia energii udostępniają szereg informacji
o wartościach maksymalnych i danych statystycznych. Podstawowe wskazania są rejestrowane na początku
każdego miesiąca i mogą być odczytane przy użyciu wyświetlacza (cała historia zużycia od momentu instalacji
urządzenia). Opcjonalnie licznik może być wyposażony w trzy programowalne wejścia/wyjścia impulsowe.
Dane techniczne:
ƒƒzakres przepływów nominalnych qp: 0,6; 1,5; 2,5 m3/h;
ƒƒśrednica nominalna: DN 15 i DN 20;
ƒƒzakres przepływów: maks. qs: 1,2; 3,0; 5,0 m3/h, min. qi: od 6 l/h w zależności od rodzaju przetwornika
przepływu i qp;
ƒƒpróg rozruchu: w zależności od wykonania, np. dla CMF qp = 0,6–4 l/h;
ƒƒciśnienie: nominalne PS/PN: 16 barów (25 dla ciepłomierza ultradźwiękowego w wykonaniu kołnierzowym),
minimalne 0,3 bara dla mechanicznych i 1 bar dla ultradźwiękowych przy temperaturze 80°C;
ƒƒstrata ciśnienia przy przepływie nominalnym qp ≤ 0,25 bara;
ƒƒczujniki temperatury Pt1000;
ƒƒdługość przewodów (standardowo 1,5 m, opcjonalnie 5 m);
ƒƒzakres pomiaru temperatury: 0–105°C (od –20 do 105°C wykonanie do glikolu);
ƒƒzakres różnicy temperatury: 3–80 K;
ƒƒminimalna różnica temperatury: 3 K (chłodzenie: 2 K);
ƒƒklasa dokładności: 3 wg EN 1434, dla ultradźwiękowych opcjonalnie 2;
ƒƒwyświetlacz: LCD, 8 cyfr i dodatkowe symbole;
ƒƒrozdzielczość wskazań temperatury: 0,01°C;
ƒƒzasilanie: bateria litowa 3,6 V, żywotność 6 lat lub opcjonalnie 11 lat (możliwość wymiany w trakcie pracy);
ƒƒrodzaj odczytu: standard złącze optyczne (ZVEI, IrDA), opcjonalnie M-Bus, wM-Bus, RS-485, radio3, wersja
z modułem radiowym wM-Bus standardowo zgodna z OMS, możliwe inne konfiguracje;
ƒƒdostępny jako licznik ciepła/chłodu albo wersja Combi;
ƒƒrejestrowane dane: wartości miesięczne zużycia za cały okres eksploatacji; rejestracja wartości szczytowych,
rejestrowanie przepływu, mocy i innych parametrów;
ƒƒnajmniejsza wysokość konstrukcyjna;
ƒƒokres pomiarowy: ustawiany fabrycznie od 2 s, standardowo 30 s;
ƒƒprzystosowany do montażu poziomego i pionowego;
ƒƒzgodny z dyrektywą MID.
72
styczeń/luty 2016
rynekinstalacyjny.pl
WODA
dr inż. Agnieszka Malesińska
Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
mgr inż. Hubert Marchewa
INSTAC
Praktyka projektowania
urządzeń gaśniczych na mgłę wodną
Practical aspects of water mist extinguishing systems design
Instalacje mgły wodnej są urządzeniami gaśniczymi o szerokim zakresie stosowania, wymagają jednak
od projektanta dużej wiedzy związanej z istotą ich działania oraz ścisłej współpracy z producentami
takich systemów.
W
edług IMO (International Maritime
Organization) po raz pierwszy potrzeba zastosowania ochrony przeciwpożarowej
z wykorzystaniem instalacji mgły wodnej
zrodziła się w 1914 r., po katastrofie Titanica (1912). Przez wiele lat instalacja mgły
wodnej wykorzystywana była najczęściej
do zabezpieczania obiektów pływających.
Jednym z pierwszych zastosowań lądowych
była ochrona przeciwpożarowa drewnianych
zabytków architektury sakralnej. Przełomem
w rozpowszechnianiu instalacji mgły wodnej
był wydany we wrześniu 1987 roku Protokół
Montrealski zabraniający używania halonów
do celów przeciwpożarowych. Wydawać by
się mogło, że przez blisko 30 lat stosowania
instalacji mgły wodnej do ochrony budynków
(najczęściej użyteczności publicznej) wyklarują
się w miarę jasne przepisy i wytyczne wspierające projekty instalacji tego typu. Niestety
do dziś brakuje takich wytycznych dla dysz
mgłowych. Ponadto projektowanie wymaga
ścisłej współpracy z producentem systemów.
Charakterystyka
systemu mgły wodnej
Rozgraniczenie między rozpyleniem a mgłą
wodną jest umowne i związane z procentowym udziałem kropel o pewnej wielkości
w całej objętości strumienia cieczy. W praktyce mgłę wodną definiuje się jako rozpylony
strumień, w którym 99% objętości wody jest
zawarte w kroplach o średnicy mniejszej niż
1000 mikronów (1,0 mm).
Zasadniczo mgłę wodną można podzielić
na trzy klasy:
„„ 1 klasa – wielkość kropel od 10 do 200 mm,
„„ 2 klasa – wielkość kropel od 200 do 400 mm,
„„ 3 klasa – wielkość kropel od 400 do 1000
mm.
Zakres otrzymanych średnic budujących
strumień mgły wodnej będzie decydował
o jej możliwym zastosowaniu. Im mniejsze
rynekinstalacyjny.pl
krople, tym większa powierzchnia właściwa
rozpylanej wody. Zwiększenie powierzchni
właściwej przyspiesza proces wymiany ciepła
z otoczeniem. Z drugiej strony małe rozmiary
kropel pozwalają na ich chwilowe zawieszenie w przestrzeni pomieszczenia, co ułatwia
zmianę skupienia z płynnej na gazową. Poprzez
odparowanie kropel wody zwiększa się objętość pary wodnej w pomieszczeniu. Proces ten
powoduje obniżenie stężenia tlenu w obszarze
pożaru, ale tylko na styku ognia (wysokiej
temperatury) i mgły wodnej. Wielokierunkowe
działanie mgły wodnej opiera się głównie na:
chłodzeniu gazów, wypieraniu tlenu i rozpuszczaniu łatwopalnych oparów, zwilżaniu
i chłodzeniu powierzchni paliwa (materiału
palnego) oraz tłumieniu promieniowania [1].
Skuteczność techniki gaszenia za pomocą
mgły wodnej zależy w szczególności od energii kinetycznej rozpylanego strumienia, jego
skierowania na ogień oraz od geometrii pomieszczenia. Dlatego ważne jest udowodnienie
skuteczności gaszenia dla danego obiektu za
pomocą odpowiednich testów gaśniczych [2].
W przypadku np. obiektów sakralnych często
wykonuje się modele budynków w odpowiedniej skali, a następnie sprawdza skuteczność
gaszenia pożaru danym typem dysz mgłowych/systemem w warunkach polowych.
Przy takim jednak podejściu kłopotliwe jest
prawidłowe określenie liczb kryterialnych (podobieństwa). Innym sposobem wykonywania
testów gaśniczych jest stworzenie warunków
zbliżonych do rzeczywistych w laboratorium
w skali 1:1.
Dopuszczenie stałych urządzeń gaśniczych
(SUG) mgłowych do obrotu odbywa się na
podstawie badań kwalifikacyjnych, np. według
CEN/TS 14972:2008, p. 1:
„„ wstępne – identyfikacyjne,
„„ kontrolne – badania wyrywkowe mające na
celu potwierdzenie wyników badań innych
jednostek badawczych i ich uznanie,
„„ właściwe (podzespoły i systemy) – środo-
wiskowe i funkcjonalne.
W opracowaniu tym podany jest wymagany
zakres badań, który musi obejmować badania
systemowe, badania podzespołów oraz dokumentację producenta. Zakończeniem procesu
pełnej akceptacji w Polsce jest wydanie
certyfikatu zgodności z aprobatą techniczną.
Certyfikat ten upoważnia do znakowania wyrobu znakiem budowlanym. W Polsce upoważnionymi jednostkami do opracowania aprobat
technicznych i przeprowadzania certyfikacji
stałych urządzeń gaśniczych mgłowych są
CNBOP i ITB.
Rodzaje przestrzeni chronionych
systemem mgły wodnej
Mgła wodna jest urządzeniem gaśniczym
o bardzo szerokim zastosowaniu. Pomimo że
urządzenia na mgłę wodną są ciągle jeszcze
kosztowne inwestycyjnie, ich stosowanie
Streszczenie �����������������������������������������������������
Stałe urządzenia gaśnicze mgłowe znajdują coraz szersze zastosowanie w ochronie
przeciwpożarowej obiektów budowlanych o różnym przeznaczeniu. Mimo
rosnącej popularności wiedza o projektowaniu tego typu instalacji nie jest ogólnie
dostępna. Stwarza to wiele problemów.
Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie
podstawowych zagadnień związanych
z problemami przy projektowaniu mgłowych systemów gaśniczych.
Abstract �������������������������������������������������������������
Fixed mist extinguishing systems are
increasingly used in fire protection of
many kind of buildings. Despite the
growing popularity, knowledge about
designing this type of system is not generally available. It creates many problems. This article aims to bring basic
issues related to problems in designing
mist extinguishing systems.
styczeń/luty 2016
73
WODA
Pełny artykuł dostępny odpłatnie
po zamówieniu prenumeraty
papierowej lub elektronicznej
www.rynekinstalacyjny.pl/prenumerata
74
styczeń/luty 2016
rynekinstalacyjny.pl
WODA
Pełny artykuł dostępny odpłatnie
po zamówieniu prenumeraty
papierowej lub elektronicznej
www.rynekinstalacyjny.pl/prenumerata
ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
INSTYTUTU INŻYNIERII WODY I ŚCIEKÓW
POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ W GLIWICACH
zaprasza do wzięcia udziału w XI Konferencji Naukowo-Technicznej
Nowe technologie
w sieciach i instalacjach
wodociągowych
i kanalizacyjnych
16–18 marca 2016 r., Ustroń (Beskid Śl.)
promocja
Serdecznie zapraszamy przedstawicieli
środowisk naukowych, projektantów,
wykonawców i producentów oraz
eksploatatorów sieci i instalacji
wodociągowych i kanalizacyjnych.
ORGANIZATOR:
Politechnika Śląska, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków
ul. Konarskiego 18, 44-101 Gliwice
tel./faks 32 237 22 43, 32 237 21 73, kom. 605 686 142
[email protected], [email protected]
www.ise.polsl.pl – zakładka Konferencje
rynekinstalacyjny.pl
TEMATYKA KONFERENCJI:
Celem konferencji jest prezentacja i ocena krajowych oraz zagranicznych
osiągnięć i doświadczeń ze szczególnym uwzględnieniem następujących
zagadnień tematycznych:
materiały, uzbrojenie i opomiarowanie stosowane w budowie
oraz wymianie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z uwzględnieniem
terenów górniczych;
monitoring i aparatura do diagnostyki sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;
renowacja i naprawa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;
pompownie wodociągowe i kanalizacyjne;
materiały stosowane w wykonawstwie i wymianie wewnętrznych instalacji
wodociągowych i kanalizacyjnych;
armatura i opomiarowanie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych;
warunki techniczne realizacji i eksploatacji sieci oraz instalacji
wodociągowych i kanalizacyjnych;
ekonomika stosowania różnych materiałów, uzbrojenia
w sieciach i instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych.
PATRONAT NAUKOWY:
SEKCJA INŻYNIERII SANITARNEJ KOMITETU INŻYNIERII
LĄDOWEJ I WODNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK
styczeń/luty 2016
75
WODA
A R T Y K U Ł
S P O N S O R O W A N Y
Wymagania higieniczne
wobec instalacji wody pitnej
Instalator, wykonując instalację wody pitnej, zobowiązany jest przestrzegać wszelkich wymagań higienicznych.
W przeciwnym wypadku inwestor ma prawo zażądać usunięcia usterek oraz wynikającego z nich skażenia
mikrobiologicznego na koszt wykonującego instalację. Bardzo istotne jest zatem spełnienie szeregu wymagań
w trakcie oddawania instalacji do użytku. Dotyczą one m.in. płukania i dezynfekcji, zarówno w przypadku nowej
instalacji, jak i naprawianej.
Wymagania
W Europie obowiązuje powstała na podstawie dyrektywy Rady 98/83/WE z 3 listopada
1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej
do spożycia przez ludzi norma EN 806-4:2010
Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Część 4:
Instalacje [1], która od września 2010 r. miała
w każdym państwie Unii otrzymać status normy krajowej. Ujednolica ona wymagania dotyczące działań związanych z uruchomieniem
instalacji wody pitnej. W Polsce norma składa
się z trzech części zawierających: postanowienia ogólne (język polski), projektowanie oraz
wymiarowanie przewodów (język oryginalny).
Oprócz tego w naszym kraju należy stosować
wymagania [6]:
„„ rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29
marca 2007 r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi [1]
– wdraża ono postanowienia dyrektywy
98/83/EC z 3 listopada 1998 r. w sprawie
jakości wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi,
„„ rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie [2],
„„ normy PN-EN 12502 Ochrona materiałów
metalowych przed korozją. Wytyczne do
oceny ryzyka wystąpienia korozji w systemach rozprowadzania i magazynowania
wody [3].
Istotne są także wytyczne branżowe oraz
podawane przez producentów, m.in.:
„„ Wymagania techniczne COBRTI INSTAL
Zeszyt 3. Warunki Techniczne wykonania
i odbioru sieci wodociągowych, 2001;
„„ Wymagania techniczne COBRTI INSTAL
Zeszyt 7. Warunki Techniczne wykonania
i odbioru instalacji wodociągowych, 2003;
„„ Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Ze-
szyt 1. Komentarz do normy PN 92/B01706/
Azl:1999 Zabezpieczenie wody przed wtórnym zanieczyszczeniem, 2001,
„„ Wymagania techniczne COBRTI INSTAL
Zeszyt 11. Zalecenia do projektowania
instalacji ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji minimalizujące namnażanie się bakterii
Legionella.
Obowiązkiem instalatora jest przestrzeganie obowiązujących norm i wytycznych
krajowych. Jeśli dojdzie do usterki, instalator
Wymogi
Wyszczególnienie
norma
europejska
EN 806‑4
Spełnienie wymogów
instrukcje
ZVSHK
kompresor
do płukania
instalacji
cyfrowe
urządzenia
pomiarowe
REMS
Multi-Push
SL
REMS
Multi-Push
SLW
Próba instalacji wody pitnej z użyciem wody A
q
q*
q
Próba instalacji wody pitnej z użyciem wody B
q
q*
q
q*
q
q*
q
Próba instalacji wody pitnej z użyciem wody B+ (DEU)
Próba instalacji wody pitnej z użyciem wody C
q
q
Próba szczelności instalacji wody pitnej z użyciem
sprężonego powietrza
q
q*
q
q
Próba obciążeniowa instalacji wody pitnej z użyciem
sprężonego powietrza
q
q*
q
q
Płukanie instalacji wody pitnej z użyciem wody
q
q
q
q
q
Płukanie instalacji wody pitnej mieszanką wody/powietrza
ze stałym dopływem sprężonego powietrza
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
Dezynfekcja instalacji wody pitnej
Protokołowanie wyników programów płukania i prób
ciśnieniowych
q
q
Czyszczenie, konserwacja systemów grzewczych
q
q
Zasilanie urządzeń pneumatycznych
(q)
* z wymaganą dodatkowo „pompą zewnętrzną” do wody/powietrza
Wymagania dotyczące instalacji wody pitnej
76
styczeń/luty 2016
rynekinstalacyjny.pl
WODA
A R T Y K U Ł
przedkłada rzeczoznawcy opinię, w której dowodzi, że instalacja została wykonana zgodnie
ze stanem techniki. Jeżeli rzeczoznawca uzna
winę instalatora, jest on zmuszony ponieść
karę cywilną za źle wykonaną instalację. Stąd
bardzo ważna jest znajomość i stosowanie
obowiązujących przepisów – chociażby po
to, by się zabezpieczyć. Przykładowo jeżeli
instalacja została wykonana zgodnie ze stanem
techniki, a mimo to w trakcie eksploatacji
pojawiły się problemy, instalator nie zostanie
pociągnięty do odpowiedzialności.
Próba ciśnieniowa
Obowiązująca w Polsce norma EN 806-4
w Rozdziale 6 Napełnianie i hydrostatyczne
próby ciśnieniowe instalacji w obrębie budynków do przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zawiera kryteria oraz czynności,
jakie należy wykonać przy próbie z użyciem
wody lub powietrza: „Instalacje w obrębie
budynków wymagają przeprowadzenia próby
ciśnieniowej. Można ją przeprowadzić z użyciem wody lub – jeżeli pozwalają na to krajowe
przepisy – z użyciem czystego, niezaolejonego
powietrza przy małym ciśnieniu lub gazów
obojętnych. Należy pamiętać o możliwych
zagrożeniach ze strony dużego ciśnienia gazu
lub powietrza w układzie”.
Jeżeli chodzi o próbę hydrostatyczną, podane zostały trzy metody jej przeprowadzania,
A, B lub C, w zależności od materiału oraz
rozmiaru rury. Dla każdej z nich przewidziano
inny czas i kroki. Natomiast ujednolicona
procedura zamieszczona została w niemieckiej
instrukcji ZVSHK Próby szczelności instalacji
wody pitnej przy użyciu sprężonego powietrza,
gazu obojętnego lub wody [4].
Według przepisów najlepiej przeprowadzać
próbę ciśnieniową, jeśli bezpośrednio po niej
instalacja zostanie napełniona i uruchomiona.
W przeciwnym razie nieużytkowana instalacja, zarówno napełniona, jak i z pustym orurowaniem, może zostać skażona biologicznie
i tym samym w momencie jej uruchomienia
woda będzie niezdatna do picia. Jest to jednak trudne do osiągnięcia, w rzeczywistości
praktycznie niemożliwe. W normie EN 806-4
podano, co w takim wypadku robić: „Jeśli
układ nie będzie użytkowany bezpośrednio
po uruchomieniu, konieczne jest jego płukanie
w regularnych odstępach czasu (nie rzadziej
niż 7 dni)”. Nie jest to najlepsze rozwiązanie,
ponieważ wymaga czasu i pochłania niepotrzebne koszty. Instrukcja niemiecka [4]
zawiera alternatywny sposób, bardziej praktyczny i ekonomiczny. Zaleca się mianowicie
przeprowadzić próbę szczelności z użyciem
niezaolejonego sprężonego powietrza przy ciś-
rynekinstalacyjny.pl
nieniu 150 mbarów oraz próbę obciążeniową
przy ciśnieniu 3 lub 1 bara, w zależności od
średnic znamionowych instalacji wody pitnej.
Ciśnienie kontrolne powyżej 3 barów nie może
być stosowane.
Płukanie
Jeżeli czas od momentu próby ciśnieniowej do
jej uruchomienia wynosi ponad 7 dni, zalecane
jest wspomniane wcześniej płukanie w celu
zapobieżenia skażeniu biologicznemu. Może
być ono przeprowadzane przy zastosowaniu
wody pitnej lub powietrza zmieszanego z wodą. Informacje dotyczące jakości tej wody
podaje norma EN 806-4 i zaleca, by woda
była filtrowana, a cząsteczki w rozmiarze
większym niż 150 mm zatrzymywane. Płukanie
instalacji powinno się odbywać na jej odcinkach, przy czym żaden z nich nie może być
dłuższy niż 100 m, poczynając od najniższego
piętra i przechodząc w górę, wzdłuż pionów.
Prędkość przepływu wody przez odcinek jest
ujednolicona i wynosi 0,5 m/s, a jej ilość powinna być min. 20 razy większa niż pojemność
wodna instalacji. Żeby zwiększyć efektywność
płukania, tak aby woda porwała wszelkie zalegające w rurach cząsteczki i bakterie, zaleca
się zwiększenie turbulencji tego ruchu poprzez
zastosowanie mieszanki wody i powietrza pod
odpowiednim ciśnieniem.
Dodatkowo EN 806-4 podaje, co zrobić
w sytuacji, gdy nie udaje się wytworzyć
odpowiedniej prędkości przepływu wody w instalacji: „Jeżeli w płukanym odcinku przewodu
rurowego nie udaje się uzyskać minimalnego
natężenia przepływu przy całkowitym napełnieniu przewodu rozdzielającego, do płukania
należy zastosować zasobnik oraz pompę”.
Dezynfekcja
Po przeprowadzeniu płukania inwestor lub
instytucja zlecająca wykonanie instalacji może
zlecić wykonanie dezynfekcji instalacji. Środki
chemiczne stosowane w tym celu powinny
być przeznaczone do uzdatniania wody pitnej
i określone przez normy europejskie, krajowe
lub zasady techniczne. Norma EN 806-4 informuje także o zachowaniu zasad bezpieczeństwa w trakcie transportu, magazynowania
i obsługi tychże środków dezynfekujących.
Przy ich doborze należy się przede wszystkim
kierować łatwością użycia, bezpieczeństwem
pracy oraz ochroną środowiska. Utleniacze
mające w składzie chlor mogą powodować
powstawanie niebezpiecznych dla środowiska
podchlorynianu sodu NaOCl i dwutlenku chloru
ClO2. Dużo lepiej sprawdzi się nadtlenek wodoru H2O2, który rozkłada się na niegroźny tlen
i wodę, spełnia do tego kryteria bezpiecznego
S P O N S O R O W A N Y
stosowania związku chemicznego i jest łatwy
w użyciu. Produkty o niskim stężeniu nadtlenku
wodoru po rozkładzie w trakcie dezynfekcji
można sprawnie wprowadzić do kanalizacji.
Stężenia poniżej 5% tego związku nie są
uznawane za niebezpieczne. Zalecane jest
stosowanie roztworu składającego się z nadtlenku wodoru o stężeniu 1,5% rozcieńczonego
w 100 l wody pitnej. Dostępne są na rynku
buteleczki z tym roztworem o pojemności 1 l.
Stosowanie nadtlenku wodoru w wyższym
stężeniu wymaga bardziej pracochłonnego
rozcieńczania roztworu do takiego, jaki jest
zalecany do dozowania. Może być to niebezpieczne przy stężeniu powyżej 5%. W przypadku błędnie lub źle przygotowanego własnego
roztworu do dozowania instalacja wody pitnej
może zostać uszkodzona, a konsekwencje zostaną wyciągnięte w stosunku do instalatora.
Protokół
Po wykonaniu procedury związanej z oddaniem
instalacji należy także sporządzić protokół.
Informacje w nim zawarte powinny dotyczyć
przeprowadzonych prób, płukania i dezynfekcji
oraz wyników badań i należy go przekazać
właścicielowi budynku. Urządzenia stosowane
do prób ciśnieniowych, płukania i dezynfekcji
wykonują obecnie wydruki, które mogą okazać
się nieocenioną pomocą przy sporządzaniu
dokumentacji.
Literatura
1. EN 806-4:2010 Wymagania dotyczące wewnętrznych
instalacji wodociągowych do przesyłu wody przeznaczonej
do spożycia przez ludzi. Część 4: Instalacje.
2. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez
ludzi (DzU z 2006 r. nr 123, poz. 858).
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2002 r.
nr 75, poz. 690 z późn. zm.; stan prawny na 1.01.2014 r.).
4. PN-EN 12502 Ochrona materiałów metalowych przed
korozją. Wytyczne do oceny ryzyka wystąpienia korozji
w systemach rozprowadzania i magazynowania wody.
5. Instrukcja próby szczelności instalacji wody pitnej przy
użyciu sprężonego powietrza, gazu obojętnego lub wody,
styczeń 2011, ZVSHK (Centralne Zrzeszenie Instalatorów
Sanitarnych, Grzewczych i Klimatyzacyjnych).
6. Erning W.J., Instalacje wody pitnej – eksploatacja
i przywracanie należytego stanu użytkowo-technicznego,
„Rynek Instalacyjny” nr 9/2008.
for Professionals
REMS POLSKA SP. Z O.O.
62-070 Dopiewo, Dąbrowa, ul. Piaskowa 19
tel. 61 654 09 00, faks 61 654 09 05
www.rems.de
styczeń/luty 2016
77
WODA
mgr inż. Agnieszka Samolej
Systemy zaopatrzenia w wodę
w Sudanie Południowym
Pomimo że Republika Sudanu Południowego jest stosunkowo bogata w zasoby wodne, tylko 55% społeczeństwa
ma dostęp do czystej wody pitnej. Sieć hydrologiczna została zniszczona podczas wojny, a dane w większości
utracone. Budowę choćby najprostszych systemów zaopatrzenia w wodę realizują organizacje międzynarodowe,
w tym Polska Akcja Humanitarna.
S
udan Południowy uzyskał niepodległość
9 lipca 2011 r., po 22 latach wojny domowej między przedstawicielami muzułmańskiej
arabskiej północy a chrześcijańskimi i animistycznymi plemionami afrykańskiego południa.
Sytuacja w kraju jest nadal napięta. W grudniu
2013 wybuchł trwający do dziś konflikt zbrojny.
Rynek jest zdominowany przez import, a ponad
połowa społeczeństwa żyje za mniej niż dolara
dziennie. Wskaźnik analfabetyzmu wynosi
81% wśród kobiet i 63% u mężczyzn. Śmiertelność noworodków to 60 na 1000 urodzeń,
a średnia życia wynosi 55 lat [1]. W wyniku
wojny infrastruktura w kraju właściwie nie
istnieje. Tylko 55% społeczeństwa ma dostęp
do czystej wody pitnej [2]. Wyzwanie stanowi
również zarządzanie zasobami wodnymi – sieć
hydrologiczna i meteorologiczna zostały zniszczone podczas wojny i obecnie nie istnieją,
a większość danych została utracona.
Pomimo że po uzyskaniu niepodległości
powołano krajowe instytucje odpowiedzialne
za zarządzanie zasobami wodnymi, ze względu
na sytuację społeczno-polityczną większość
działań w sektorze wodno-sanitarnym jest
finansowana i realizowana przez donatorów
międzynarodowych. Zakres ich działania jest
określony w zatwierdzonej w 2011 r. Strategii
ramowej: woda, urządzenia sanitarne i higiena. Jedną z organizacji pomocowych jest
Polska Akcja Humanitarna (PAH), działająca
w sektorze wodno-sanitarnym na terenie Sudanu Południowego od 2006 r. PAH zajmuje się
głównie budową i naprawą studni oraz toalet,
wdraża również programy edukacji higienicznej
i organizuje szkolenia dla miejscowych monterów instalacji i urządzeń wodnych.
poziom opadów na południu wynosi maks.
1400 mm, a na północy ok. 800 mm. Główną
rzeką jest Nil Biały zasilany m.in. dopływami
Bahr el Ghazal, Sobat oraz Atbarah. Powyżej
nich rzeka tworzy labirynt kanałów i jezior i tym
samym największe mokradła świata Sudd o powierzchni 30 000 km2. Duża ilość wody tracona
jest w wyniku silnego parowania. Zasoby wód
podziemnych są bogate i znajdują się głównie
w tzw. formacji Um Ruwaba zbudowanej z glin
i żwiru o wysokiej przepuszczalności.
Uwarunkowania środowiskowe
Studnie mają jedynie nieliczne zamożne
gospodarstwa domowe, hotele i kwatery
prywatne. Woda ze studni publicznych (ogólnodostępnych) jest dostępna za darmo, jednak
w razie awarii użytkownicy zmuszeni są pokryć
koszty napraw np. pomp. Woda ze studni jest
pobierana bezpośrednio przez mieszkańców
Sudan Płd. ma zasadniczo płaski teren, gdzieniegdzie tylko poprzecinany wzgórzami. Góry
ciągną się jedynie przy granicy z Ugandą. Południe kraju porośnięte jest lasem równikowym,
który ku północy przechodzi w sawannę. Pora
deszczowa trwa 5–8 miesięcy. Średni roczny
78
styczeń/luty 2016
Zaopatrzenie w wodę
(głównie kobiety) lub dostarczana do domostw
i instytucji w 20-litrowych kanistrach przez
drobnych dostawców. Jakość wody jest
badana właściwie tylko w momencie oddania
studni do użytkowania przez firmę wykonującą
odwierty. Jednak w ostatnich latach w kilku
miastach pojawiły się tzw. kioski wodne
(zasilane ze studni zaopatrzonych w pompy
głębinowe elektryczne – fot. 2), czyli miejsca,
gdzie można przyjść ze swoim kanistrem i kupić wodę, która powinna spełniać standardy
jakości (aczkolwiek mechanizmy kontrolujące
nie istnieją).
Większość miast nie ma systemów wodociągowych, a tam, gdzie one występują,
infrastruktura jest zdewastowana i dostawy
wody są nieregularne. Jest to konsekwencja
wieloletnich działań wojennych oraz braku
umiejętności utrzymania i zarządzania infrastrukturą. Główne źródło wody pitnej stanowią
dla większości ludzi naturalne zbiorniki wodne
i rzeki, z których woda jest pobierana bezpośrednio do kanistrów lub beczkowozów (fot. 1)
i dostarczana w ten sposób do domostw bez
uzdatniania. Nie istnieją kontrolowane, oficjalne ujęcia wód powierzchniowych i brakuje
stacji uzdatniania wody.
Fot. 2. Pobór wody z kiosku wodnego Fot. 1. Pobór wody bezpośrednio z rzeki
Fot. autora
Poniżej przedstawiono główne rodzaje systemów zaopatrzenia w wodę, zasilanych
z wód podziemnych, stosowane w Sudanie
Południowym.
Fot. autora
Studnie płytkie
Są to studnie kopane ręcznie przez społeczności lokalne, ich utrzymanie jest tanie i nie
wymaga wiedzy technicznej. Głębokość studni
wynosi zazwyczaj 2–5 m, a ich ściany nie są
w żaden sposób zabezpieczane. Woda pobierana jest za pomocą wiadra lub innego pojemnika. Studnie płytkie (fot. 3) w porze suchej
rynekinstalacyjny.pl
WODA
zwykle wysychają. Jakość wody jest bardzo
niska i jest ona często zanieczyszczona przez
spływ powierzchniowy oraz brudne naczynia.
Fot. 3. Studnia płytka nicze. Obecnie jeden z pierwszych kroków
stanowią badania hydrogeologiczne, których
głównym celem jest określenie budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych
badanego obszaru, w tym charakterystyki
warstw wodonośnych określonego poziomu
oraz warunków występowania i poziomu wód
podziemnych, a także technicznych możliwości wydobycia wody. Ustalona w wyniku
Fot. autora
Studnie głębinowe
Systemy zaopatrzenia w wodę, w tym studnie publiczne, budowane są głównie przez
organizacje pomocowe, ponieważ ani władze
lokalne, ani społeczności nie mają na to wystarczających funduszy. Średni koszt budowy
jednej studni zaopatrzonej w pompę ręczną
to ok. 17 000 euro, a w pompę elektryczną
– ok. 25 000 euro. Jeszcze kilka lat temu
wybór lokalizacji studni opierano jedynie na
rozmowach ze społecznością lokalną oraz na
znajomości terenu przez lokalne firmy wiert-
Fot. 4. Wiercenie studni przez PAH w Kuerdiek
Fot. archiwum PAH
tych badań lokalizacja jest opiniowana przez
władze i społeczności lokalne i dopiero po ich
akceptacji można rozpocząć proces wiercenia
już w określonym, konkretnym miejscu. Biorąc
pod uwagę specyfikę Sudanu Płd., ważne jest
upewnienie się przed rozpoczęciem prac, czy
proponowane lokalizacje zostały sprawdzone
przez UNMISS (Unated Nations Mission
in ­South Sudan) i określone jako miejsca
bezpieczne (rozminowane, do których drogi
są przejezdne i w których nie wydarzają się
strzelaniny, napady etc.). Podczas wierceń
(fot. 4) stosowane są wytyczne dotyczące
kolejności i jakości prac, a jakość wody
jest sprawdzana według norm krajowych
i WHO.
Najczęściej stosowane są wiertnice produkcji tajskiej (PAT-Drill), które w zależności
od typu mogą wiercić otwory do 250 m głębokości. Samo wiercenie jednej studni zajmuje
2–3 dni, a instalowanie pompy i platformy trwa
kolejne 3–4 dni – zależy to jednak od odległości
miejsca wierceń od źródła wody (którą należy
dostarczyć na obszar wierceń), przejezdności
drogi oraz odległości od miejsca, w którym
stacjonuje ekipa wiercąca. Na zakończenie
prac należy wypełnić w odniesieniu do każdej studni tzw. Borehole Completion Record
(raport wykonania studni), który przekazuje
się administracji lokalnej.
Studnie głębinowe
z pompami ręcznymi
Ze względu na łatwość instalacji i utrzymania
oraz wytrzymałość i trwałość najczęściej
instalowane są pompy India Mark II (fot. 5a),
chociaż na terenach, gdzie zwierciadło wód
podziemnych położone jest głęboko (na północy kraju), można jeszcze sporadycznie
ZARZĄD GŁÓWNY POLSKIEGO ZWIĄZKU INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH
zaprasza na
WARSZTATY PRACY PROJEKTANTA I RZECZOZNAWCY
INSTALACJI I SIECI SANITARNYCH
6–7 października 2016 r., Warszawa
Celem Warsztatów jest stworzenie warunków do rozwoju zawodowego projektantów,
rzeczoznawców oraz innych specjalistów poprzez umożliwienie im zapoznania się
z najnowszymi trendami branży sanitarnej oraz wspomagania projektowego.
Warsztaty umożliwią również:
– podniesienie poziomu wiedzy specjalistów branży sanitarnej,
– praktyczną wymianę wiedzy między specjalistami danej
dziedziny m.in. nt. prowadzonych projektów,
– wymianę doświadczeń zawodowych i rozwiązanie problemów
specyficznych dla danej specjalizacji,
– edukację studentów oraz młodego pokolenia projektantów
i przyszłych rzeczoznawców.
Szczegółowy zakres merytoryczny opracowany zostanie m.in. na podstawie
ankiet wypełnionych przez przyszłych uczestników
Komitet Organizacyjny:
PZITS ZG
00-043 Warszawa
ul. Czackiego 3/5, pok. 217
tel./faks 22 826 28 94
22 827 02 62
[email protected]
www.pzits.pl/warsztaty2016/
promocja
Patronat medialny:
rynekinstalacyjny.pl
styczeń/luty 2016
79
WODA
a)
pobierania wody są studnie, zarówno płytkie – kopane, jak i głębinowe – wiercone,
wyposażone w pompy ręczne lub elektryczne.
W sytuacji braku kompetencji i możliwości,
będącej efektem wieloletniego konfliktu zbrojnego, zadania związane z budową choćby
najprostszych systemów zaopatrzenia w wodę
przejęte zostały w dużym zakresie przez donatorów i organizacje międzynarodowe.
one budowane przez organizacje pomocowe,
a użytkowanie i utrzymanie tych systemów
przekazywane jest w ręce społeczności i władz
lokalnych. Zdarza się, że po pierwszej awarii
system jest porzucany z powodu braku funduszy na jego naprawę. Najczęściej stosowane
są pompy Grundfos, Dayliff i Lorentz.
b)
Fot. 5. a) pompa India Mark II o min. wydajności
1200 l/h (przy głębokości 15–70 m)
dla 8–10 godzin użytkowania dziennie [3];
b) pompa Duba [4]
Literatura
1. Bank Światowy, data.wordbank.org.
2. OXFAM, www.oxfam.org.
3. www.washtechnologies.net.
4. procurement.ifrc.org/catalogue.
5. Technical Guideline and Manual for Borehole with a hand
pump – UNICEF, National Water Corporation, August 2007.
6. www.icrc.org/eng/resources/documents/news-release/2012/south-sudan-2012-06-14.htm.
7. www.pah.org.pl.
spotkać zainstalowane w przeszłości pompy
Duba (fot. 5b).
Studnie głębinowe
z pompami elektrycznymi
Fot. 6. I nstalacja fotowoltaiczna do zasilania
systemu zaopatrzenia w wodę
o wydajności 90 tys. l/h, wykonana
przez ICRC w Akobo [6]
Pompy elektryczne stosowane są głównie
w przypadku dostarczania wody do sieci wodociągowej lub kiosków wodnych. Zdarza się
też, że instalowane są w studniach głębokich
– powyżej 200 m.
Pompa zasilana jest niezmiernie rzadko
z sieci elektrycznej (ze względu na jej brak),
stosuje się zatem generatory spalinowe lub
instalacje fotowoltaiczne (fot. 6). Rozwiązania
tego typu nie są powszechne ze względu na
wysokie koszty inwestycyjne i eksploatacyjne,
a także brak kompetencji u użytkowników. Są
O autorce: Agnieszka Samolej, mgr inż. ochrony środowiska
o specjalności zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, od ponad 13 lat związana z planowaniem i realizacją
projektów w sektorze ochrony środowiska i gospodarki wodno-ściekowej w kraju i za granicą, m.in. w ramach współpracy z Polską Akcją Humanitarną w Sudanie Południowym.
Podsumowanie
Republika Sudanu Południowego jest państwem stosunkowo bogatym w zasoby wodne, a jednak ze względu na brak infrastruktury
dostęp do wody ma mniej niż 55% populacji.
W większości przypadków nie jest to woda
zdatna do picia, gdyż pobierana jest z niepewnych źródeł i w żaden sposób nie uzdatniana.
Najczęściej stosowanymi urządzeniami do
ENERGIA
ENERGIA
 zmiany w charakterystyce energetycznej
mgr inż. Piotr Skowroński

etapy projektowania
zintegrowanego

szkoła w budynku
pasywnym

gospodarowanie
wodami opadowymi

z energii odnawialnej?
10/2014
Cena 15,50 zł (5% VAT)
ISSN 1230-9540
SKANUJ KOD
APLIKACJĄ
Indeks 344079
I ZOBACZ WIĘCEJ!
Nakład 10 tys. egz.
Does the air-water heat pump in Polish conditions use renewable energy?
ompa ciep�a powietrze/woda jest urz�dzeniem umo�liwiaj�cym konwersj� energii
z powietrza zewn�trznego (energii aerotermalnej) i wykorzystanie jej do ogrzewania lub
ch�odzenia budynku. Proces ten realizowany
jest za po�rednictwem trzech obiegów: obiegu
czynnika dolnego �ród�a, w którym energia
cieplna pozyskiwana jest z otoczenia i transportowana do pompy ciep�a; obiegu czynnika
ch�odniczego, gdzie pompa zwi�ksza temperatur� pozyskanego ciep�a; obiegu czynnika
grzewczego rozprowadzaj�cego ciep�o po
budynku. Powietrze zewn�trzne zasysane jest
przez wentylator do parownika pompy ciep�a,
gdzie oddaje energi� ciepln� do czynnika
ch�odniczego – powoduje to obni�enie temperatury powietrza. Zimne powietrze zostaje
usuni�te z pompy. Czynnik ch�odniczy – gaz
(najcz��ciej R404A, R407C, R410A) – kr��y
w obiegu zamkni�tym, równie� przep�ywaj�c
przez parownik. Czynnik ch�odniczy odznacza
si� bardzo nisk� temperatur� wrzenia, odbieraj�c energi� ciepln� z powietrza, zaczyna
wrze�. Gaz, który powstaje podczas wrzenia,
kierowany jest do spr��arki zasilanej energi�
elektryczn�. W wyniku spr��ania gazu ro�nie
ci�nienie, a wraz z nim znacznie wzrasta
temperatura gazu (np. z 5 do ok. 70–80°C). Ze
spr��arki gaz jest wt�aczany do wymiennika
ciep�a (skraplacza), gdzie oddaje energi�
ciepln� do systemu grzewczego, po czym
ulega sch�odzeniu i si� skrapla.
Poniewa� ci�nienie jest nadal wysokie,
czynnik ch�odniczy zostaje przet�oczony przez
zawór rozpr��ny, gdzie dochodzi do spadku
ci�nienia i powrotu czynnika do temperatury
pierwotnej. W tym czasie w obiegu czynnika
grzewczego energia cieplna wytwarzana
przez czynnik ch�odniczy w skraplaczu jest
 zmiany w charakterystyce energetycznej
szkoła w budynku
pasywnym

gospodarowanie
wodami opadowymi
10/2014
rok XXII
Cena 15,50 zł (5% VAT)
ISSN 1230-9540
SKANUJ KOD
APLIKACJĄ
Indeks 344079
I ZOBACZ WIĘCEJ!
Nakład 10 tys. egz.
GRUPA
WWW.RYNEKINSTALACYJNY.PL
REKLAMA
promocja
54
80
GRUPA
WWW.RYNEKINSTALACYJNY.PL
REKLAMA
P

rok XXII
Cena 15,50 zł (5% VAT)
ISSN 1230-9540
SKANUJ KOD
APLIKACJĄ
Indeks 344079
I ZOBACZ WIĘCEJ!
Nakład 10 tys. egz.
Pompy ciep�a powietrze/woda bazuj� na najta�szym i naj�atwiejszym do pozyskania �ródle ciep�a. Bior�c pod
uwag� koszty wykonania instalacji, wypadaj� du�o korzystniej ni� np. gruntowe pompy ciep�a. Jednak czy
takie urz�dzenia pracuj�ce w Polsce mog� zgodnie z przepisami UE zosta� zaklasyfikowane jako wykorzystuj�ce
energi� z zasobów odnawialnych?
GRUPA
REKLAMA
etapy projektowania
zintegrowanego
10/2014
gospodarowanie
wodami opadowymi
rok XXII
WWW.RYNEKINSTALACYJNY.PL

Wydzia� In�ynierii Produkcji
Szko�a G�ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
etapy projektowania
stycze�/luty 2015
odbierana przez wod� w systemie grzewczym
(czynnik grzewczy). Zostaje ona podgrzana
w celu uzyskania wymaganej temperatury
zasilania (tabela 1). Czynnik grzewczy kr��y
w obiegu zamkni�tym i przenosi energi�
ciepln� podgrzanej wody do ogrzewacza
c.w.u. i systemu ogrzewania budynku (np.
grzejniki, ogrzewanie pod�ogowe czy klimakonwektory) [11].
Sprawno�� pompy ciep�a w znacznym stopniu zale�y od ró�nicy temperatury pomi�dzy
dolnym �ród�em ciep�a a odbiornikiem ciep�a.
W przypadku pomp powietrznych obni�enie
temperatury w sezonie grzewczym wp�ywa
na obni�enie �redniej sprawno�ci tego typu
urz�dze� w ci�gu roku. Przy okre�lonej temperaturze otoczenia, w której koszty jednostkowe
pozyskanego ciep�a b�d� wy�sze ni� referencyjnego rozwi�zania (np. kot�a gazowego),
zastosowanie pompy ciep�a mo�e si� okaza�
nieop�acalne ekonomicznie. Temperatura ta
wynosi ok. 0°C dla tradycyjnych rozwi�za�
z pomp� ciep�a typu powietrze/woda lub ok.
–10°C dla bardziej zaawansowanych konstrukcji, wykorzystuj�cych spr��arki z mo�liwo�ci�
bezpo�redniego wtrysku par czynnika oraz eko-
Rodzaj ogrzewania, którego �ród�em ciep�a
jest pompa ciep�a
Ogrzewanie p�aszczyznowe
Orientacyjne parametry wody
grzewczej na zasilaniu
25–35°C
Ogrzewanie z wykorzystaniem klimakonwektorów
35–50°C
Ogrzewanie z wykorzystaniem grzejników
50–60°C
Tabela 1. Orientacyjne temperatury wody grzewczej dla ró�nych systemów ogrzewania wg [14]
Streszczenie
..................................................................................
Znacz�cy wp�yw na stworzenie finansowych systemów wsparcia pomp ciep�a jako odnawialnych �róde� energii w UE b�dzie mie� ich wydajno��, wyra�ona za pomoc� warto�ci
sezonowego wspó�czynnika wydajno�ci grzejnej (SPF). Warto�� tego wspó�czynnika
przek�ada si� na ilo�� przekazanej energii odnawialnej i mo�liwo�� zakwalifikowania
danego typu pompy ciep�a do instalacji OZE. Ustawodawstwo europejskie podaje wytyczne pozwalaj�ce krajom cz�onkowskim na oszacowanie, jaka cz��� urz�dze� mo�e
zosta� zaliczona do takich w�a�nie �róde�.
Abstract . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A significant influence upon the development of the financial support systems for heat
pumps as the renewable energy sources in the European Union will be exerted by the
level of efficiency expressed in the form of the seasonal performance factor (SPF). The
value of that factor finds its reflection in the quantity of the transferred renewable
energy, and in the possibility of qualifying the heat pump of a given type as the installation of the type using renewable energy sources. The European legislation sets
forth the guidelines making it possible for the member states to estimate what part of
the devices may be included in the group of these very sources.
rynekinstalacyjny.pl
nomizer (urz�dzenie s�u��ce do monitorowania
zu�ycia czynnika roboczego) [13].
Sprawno�� powietrznych pomp ciep�a
okre�la si� podobnie jak dla wszystkich innych pomp, wyznaczaj�c wspó�czynnik COP
(Coefcient of Performance). Wspó�czynnik
ten opisuje stosunek wydajno�ci grzewczej
uzyskiwanej w skraplaczu )g do mocy elektrycznej pobieranej przez silnik spr��arki oraz
inne urz�dzenia niezb�dne do jego pracy
Pel [15], czyli stosunek u�ytecznej mocy cieplnej do pobranej elektrycznej mocy nap�dowej.
Wspó�czynnik efektywno�ci wyznaczany jest
w ustalonych, laboratoryjnych warunkach
pracy na podstawie normy PN-EN 14511 [8].
Poniewa� wspó�czynnik ten odzwierciedla
jedynie stan chwilowy w �ci�le okre�lonych
warunkach, uzupe�nia si� go, podaj�c sezonowy wspó�czynnik efektywno�ci energetycznej
SPF (Seasonal Performance Factor), który
w wi�kszym stopniu mo�e pokaza� rzeczywist� wydajno�� pracy pompy ciep�a [11].
Poniewa� odnotowujemy obecnie znaczny
wzrost sprzeda�y pomp typu powietrze/woda na terenie Polski (rys. 1), zagadnienie to
mo�na uzna� za istotne.
Wymagany poziom SPF
Sezonowy wspó�czynnik wydajno�ci grzejnej SPF to podstawowa wielko�� u�ywana w analizach efektywno�ci energetycznej
pomp ciep�a. Wspó�czynnik ten jest okre�lany równie� jako sezonowy wspó�czynnik
efektywno�ci energetycznej SCOP (Seasonal
Coefficient of Performance), a w literaturze
niemieckiej jako JAZ (Jahresarbeitszahl). SPF
definiowany jest zazwyczaj jako stosunek
ilo�ci u�ytecznego ciep�a wytworzonego przez
pomp� do ilo�ci zu�ytej energii elektrycznej [1].
W praktyce wspó�czynnik ten okre�la efektywno�� energetyczn� podczas eksploatacji
pompy ciep�a w konkretnej instalacji w czasie
zmiennych warunków temperaturowych sezonu grzewczego [2]. Na warunki te sk�adaj� si�
takie czynniki, jak obliczeniowa temperatura
zewn�trzna, d�ugo�� trwania sezonu grzewczego, liczba stopniodni ogrzewania oraz
charakterystyka cieplna budynku (izolacyjno��
przegród, wielko�� zysków ciep�a itd.) [1].
Istotne znaczenie dla rozwoju rynku pomp
ciep�a w Polsce ma prawo Unii Europejskiej,
a szczególnie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy [9]. Zgodnie z dyrektyw�
2009/28/WE dotycz�c� promowania odnawialnych �róde� energii warto�� SPF definiuje
si� jako udzia� energii ze �róde� odnawialnych
przekazywanej do instalacji grzewczej. Stan
obecny, na podstawie decyzji KE 2013/114/UE
z 1.03.2013 r. [10], przedstawiono na rys. 2.
rynekinstalacyjny.pl
Zgodnie z t� decyzj� udzia� energii odnawialnej przekazywanej przez spr��arkowe pompy
ciep�a do instalacji grzewczej powinien si�ga�
od 60 do ponad 80%.
Dane dotycz�ce wymaganej warto�ci
wspó�czynnika SPF dla pomp ciep�a powietrze/
woda mo�na znale�� w kilku �ród�ach. Wed�ug
wspomnianej ju� dyrektywy 2009/28/WE
warto�ci wspó�czynnika wydajno�ci podaje si�
z uwzgl�dnieniem warunków klimatycznych
dziel�cych terytorium UE na trzy strefy (rys. 3).
Definicja jest zgodna z rozporz�dzeniem delegowanym Komisji w sprawie etykietowania
energetycznego urz�dze� grzewczych, gdzie
„warunki klimatu umiarkowanego”, „warunki
klimatu ch�odnego” i „warunki klimatu ciep�ego” oznaczaj� warunki temperaturowe w�a�ciwe odpowiednio dla nast�puj�cych europejskich miast: Strasburga, Helsinek i Aten [2].
Terytorium Polski zosta�o zakwalifikowane do
strefy klimatu ch�odnego. Charakterystyczne
dla naszego klimatu s� krótkie okresy wyst�powania ekstremalnie niskich i wysokich
temperatur powietrza zewn�trznego. Wszelkie
obliczenia zapotrzebowania na ciep�o budynku
s� dokonywane dla niekorzystnych warunków,
które mog� wyst�pi� w obiekcie podczas
pracy systemu grzewczego. W zale�no�ci od
strefy klimatycznej przyjmowane s� obliczenio-
we temperatury powietrza zewn�trznego, dla
których dokonuje si� szczegó�owych oblicze�
strat ciep�a budynku [16].
Wydajno�� systemu opartego na pompie
ciep�a powietrze/woda maleje wraz z obni�aj�c� si� temperatur� �ród�a dolnego (powietrza),
w przeciwie�stwie do potrzeb grzewczych
budynku [15]. Powoduje to konieczno�� wy-
Helsinki
Strasburg
Ateny
Rys. 3. Mapa Europy z poszczególnymi strefami
klimatycznymi [9]
4000
3500
3500
3000
2600
2500
2119
2000
1680
1500
1500
1300
1000
500
0
2010 r.
2011 r.
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Prognoza
2015 r.
Rys. 1. Liczba nowych instalacji pomp ciep�a powietrze/woda w Polsce [9]
100
Udział energii odnawialnej, %

zintegrowanego
Czy pompa ciep�a powietrze/woda
szkoła w budynku
korzysta w warunkach polskich
pasywnym
 zmiany w charakterystyce energetycznej
90
80
72%
60%
70
60
SPF < 2,5
50
Dla SPF <2,5
zgodnie
z dyrektywą OZE
pompa ciepła nie
jest traktowana
jako korzystająca
z OZE
40
30
20
1
0
2,0
2,5
SPF = 2,5
SPFmin. = 2,5
SPF > 2,5
3,0
3,5
4,0
Sezonowy współczynnik efektywności SPF
4,5
5,0
Rys. 2. Minimalna warto�� wspó�czynnika SPF i udzia� energii odnawialnej przekazywany przez pompy ciep�a
do instalacji grzewczej [9]
stycze�/luty 2015
55
Czytaj, jak chcesz
styczeń/luty 2016
rynekinstalacyjny.pl
INFORMATOR
R E C E N Z J A
Dobre praktyki
w zakresie OZE
W
Polsce od kilku lat odnotowuje się znaczący wzrost zainteresowania wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, często
realizowanych w sposób żywiołowy, bez znajomości podstaw w tym
zakresie. Prezentowana książka poświęcona jest wykorzystaniu
kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła. Wiele osób w Polsce
zainteresowanych zmniejszeniem kosztów zużywanej energii dąży do
instalacji odnawialnych źródeł energii, często kierując się ceną, nie
zwracając uwagi na jakość instalowanych urządzeń przetwórczych.
Podstawowa przyczyna tego stanu rzeczy to przede wszystkim brak
wiedzy w tym zakresie u potencjalnych inwestorów. Z pewnością część
tych problemów rozwiąże prezentowana książka, wydana w 2015 roku
przez wydawnictwo ARL MIROWSKI, autorstwa Adolfa Mirowskiego,
specjalisty z zakresu instalacji solarnych oraz pomp ciepła.
Zgodnie z tytułem jest to poradnik inwestora, który może służyć
również projektantom oraz inspektorom nadzoru inwestorskiego. Celem
prezentowanej książki jest przedstawienie wybranych paramentów oraz
wyjaśnienie istotnych pojęć i definicji, które używane są powszechnie
w zakresie kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła. W treści książki
zamieszczono szereg przykładów praktycznych, które stanowią wprowadzenie do projektowania kolektorów słonecznych oraz układów pomp
ciepła. Autor w celu ostrzeżenia potencjalnych inwestorów zamieścił
kilka przykładów niewłaściwego postępowania przy projektowaniu
układów kolektorów słonecznych – często spotykanych w praktyce.
Książka składa się z dwudziestu rozdziałów merytorycznych oraz siedmiu
rozdziałów uzupełniających zakończonych spisem literatury, w których
autor prowadzi czytelnika od podstaw fizycznych wykorzystania energii
słonecznej do podstawowych układów technicznych zamieniających
energię słoneczną oraz skumulowaną w ziemi w ciepło. Pierwsze
dziesięć rozdziałów zostało poświęconych kolektorom słonecznym,
zamieszczono w nim niezbędną wiedzę w zakresie podstaw fizycznych
oraz podstawowych obliczeń matematycznych niezbędnych przy projektowaniu i doborze kolektorów słonecznych. W rozdziale dziesiątym
stanowiącym zakończenie pierwszej części książki autor zamieścił sześć
przykładowych rozwiązań instalacji kolektorów słonecznych w różnych
częściach Polski. Druga część, obejmująca rozdziały od jedenastego do
150
dwudziestego, została w całości poświęcona pompom ciepła. Autor
opisał w niej systemy grzewcze współpracujące z pompami ciepła,
badania geofizyczne w otworach płytkiej geotermii oraz wykorzystanie
pomp ciepła do chłodzenia budynków. Na końcu tej części zostały
przedstawione przykładowe realizacje pomp ciepła na terenie Polski.
W rozdziale dwudziestym drugim zamieszczono wskaźniki przy spalaniu
wybranych paliw i przykłady redukcji emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza. Natomiast w rozdziale dwudziestym trzecim
przedstawiono uproszczone wykresy do szacowania redukcji emisji
zanieczyszczeń powietrza.
W końcowych rozdziałach książki zamieszczone zostały klasy i etykiety redukcji zanieczyszczeń powietrza, stanowiące opracowanie autorskie oraz inne wybrane przemyślenia autora zmierzające do poprawy
stanu zanieczyszczania powietrza przez spalanie w celach grzewczych
różnych paliw. Uzupełnieniem książki są tablice różnych wielkości
fizycznych, wykaz norm oraz literatury, która umożliwi dociekliwym
czytelnikom rozszerzenie wiedzy zawartej w prezentowanej książce.
Jest ona bogato ilustrowana rysunkami wyjaśniającymi omawiane
problemy oraz przykładowymi obliczeniami, dzięki czemu ułatwione
jest rozumienie zawartych w niej treści.
mgr inż. Julian Wiatr, elektro.info
www.ksiegarniatechniczna.com.pl
Księgarnia Techniczna tak, zamawiam książkę ..............................................................................................................
imię
nazwisko
firma
zawód wykonywany
kod
NIP
miejscowość
ulica
ul. Karczewska 18 04-112 Warszawa
tel.: 22 512 60 60
faks: 22 810 27 42
e-mail: rynekinstalacyjny.pl
[email protected]
www.ksiegarniatechniczna.com.pl
w liczbie ........... egz.,
w cenie ................. + koszty przesyłki 13 zł, płatności dokonam przy odbiorze.
nr
tel./faks
lok.
e-mail
Informujemy, że składając zamówienie, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie wyżej wpisanych danych osobowych w systemie zamówień Grupy MEDIUM w zakresie niezbędnym do realizacji powyższego zamówienia. Zgodnie z Ustawą o ochronie
danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (DzU nr 101/2002, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przysługuje Państwu prawo wglądu do swoich danych, aktualizowania ich i poprawiania. Upoważniam Grupę MEDIUM do wystawienia faktury VAT bez
podpisu odbiorcy.
data
Podpis
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez Grupę MEDIUM oraz inne podmioty współpracujące z Wydawnictwem z siedzibą w Warszawie
przy ul. Karczewskiej 18. Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. (DzU nr 101/2002, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przysługuje Pani/Panu prawo wglądu do swoich
danych, aktualizowania i poprawiania ich, a także wniesienia umotywowanego sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Podanie danych ma charakter dobrowolny.
Kupon należy nakleić na kartę pocztową i przesłać na adres: Grupa Medium, ul. Karczewska 18, 04-112 Warszawa, lub przesłać faksem: 22 810 27 42
styczeń/luty 2016
81
81
czytelny podpis
INFORMATOR
SZKOLENIA
Skorzystaj ze szkoleń
Beretta tel. 56 657 16 00, faks 56 657 16 57, e-mail: [email protected]
Itron Polska (dawniej Actaris)
tel. 12 257 10 28 w. 143, e-mail: [email protected]
„„ Szkolenia dla projektantów – nowoczesne systemy opomiarowania wody
i energii cieplnej
„„ Szkolenia dla instalatorów, serwisantów – Toruń, w terenie do uzgod­nienia
Centralny Ośrodek Chłodnictwa tel. 12 637 09 33 w. 105, 212, [email protected], www.coch.pl
„„ F-gazy urządzenia stacjonarne
„„ Klimatyzacja samochodowa „„ Certyfikacja kompetencji B
„„ Budowa, obsługa i eksploatacja klimatyzatorów typu split
„„ Kurs początkowy i uzupełniający dla ubiegających się o świadectwo
kwalifikacji w zakresie postępowania z substancjami kontrolowanymi
„„ Agregaty wody lodowej
„„ Układy termodynamiczne w pompach ciepła w teorii i praktyce
Clima Komfort tel. 507 017 354, e-mail: [email protected]
„„ Szkolenia dla instalatorów instalacji grzewczych z pompami ciepła
z bezpośrednim odparowaniem oraz z pompami typu powietrze/woda,
solanka/woda i woda/woda. Terminy do uzgodnienia
Comap Polska tel. 22 679 00 25, e-mail: [email protected],
www.comap.pl
„„ Szkolenia dla instalatorów i projektantów w zakresie instalacji ogrzewania
podłogowego BIOfloor oraz instalacji dystrybucji wody sanitarnej i grzewczej
SKINsystem – na terenie całego kraju
Danfoss Poland – Ciepłownictwo tel. 58 51 29 134
Danfoss Poland – Ogrzewnictwo i Wentylacja tel. 22 755 06 01
„„ Szkolenia i warsztaty techniczne dla instalatorów i projektantów – na terenie
całego kraju
De Dietrich www.dedietrich.pl
Szkolenia dla instalatorów we Wrocławiu:
„„ T1A „Urządzenia grzewcze o mocy do 50 kW” – kotły De Dietrich małych
mocy w technice domowej: kotły atmosferyczne DTG, kotły naścienne gazowe
MS ZENA, kotły gazowe kondensacyjne AGC, EGC, MCR II, MCA, kotły olejowe
GT 120, technika solarna
„„ T1B „Kotły żeliwne średnich i dużych mocy” – atmosferyczne DTG 230/330,
olejowo-gazowe GT 220 do GT 530, palniki nadmuchowe olejowe/gazowe,
automatyka i kaskady kotłów
„„ T2A „Kotły kondensacyjne” – kotły MCR II, MCA z Diematic i-System,
GTU C 120, AGC, EGC, MCA PRO 45-115, C 230, C310/610
„„ T4A „Pompy ciepła” – pompy ciepła PAC
Możliwość odbycia dodatkowego szkolenia przy hurtowniach partnerskich
w ramach trasy mobilnego laboratorium De Dietrich z zakresu:
„„ typoszereg gazowych kotłów kondensacyjnych MCR i Ecodens (warunkiem
uczestnictwa jest wcześniejsze odbycie szkolenia T2A w siedzibie firmy
De Dietrich we Wrocławiu)
„„ pompy ciepła ROE ll i ROE+ – montaż i uruchamianie (warunkiem
uczestnictwa jest wcześniejsze odbycie szkoleń T1A lub T2A w siedzibie firmy)
„„ zestawy Dietrisol PRO i Dietrisol Light (warunkiem uczestnictwa
jest wcześniejsze odbycie szkolenia T1A w siedzibie firmy)
Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska tel. 71 326 13 43, e-mail: [email protected]
„„ Szkolenia z wykorzystania termowizji w diagnostyce budowlanej: ocena
energetyczna budynku, ocena stanu technicznego przegród budowlanych,
samodzielne wykonanie ekspertyz budowlanych. Szkolenia z wykorzystania
termowizji w diagnostyce energetycznej: ocena stanu technicznego urządzeń
i sieci energetycznych, samodzielne wykonanie ekspertyz termowizyjnych.
Szkolenia obejmują praktyczne ćwiczenia z użyciem kamer termowizyjnych
i obsługą specjalistycznych programów do interpretacji zdjęć
„„ Dwudniowe szkolenia ze sporządzania świadectw charakterystyki
energetycznej oraz audytów
Flowair tel. 58 669 82 20, faks 58 627 57 21, e-mail: [email protected],
www.flowair.com
„„ Szkolenia dla projektantów i instalatorów z zakresu ogrzewania
nadmuchowego: nagrzewnic wodnych (LEO), nagrzewnic gazowych (ROBUR),
kurtyno-nagrzewnic i kurtyn powietrznych (ELiS)
Fujitsu „„ Szkolenie dla instalatorów, projektantów, studentów: systemy klimatyzacji
ze zmiennym przepływem VRF AIRSTAGE – Warszawa, tel. 22 517 36 00;
Gdańsk, tel. 58 768 03 33; Wrocław, tel. 71 785 49 67; Kraków,
tel. 12 341 47 07; Rzeszów, tel. 17 854 73 10; Lublin, tel. 609 690 998;
Katowice, tel. 32 209 49 26; Łódź, tel. 42 685 52 94; Poznań,
tel. 61 852 54 90; Białystok, tel. 605 886 475; Bydgoszcz, tel. 607 800 395
Glen Dimplex Polska e-mail: [email protected]
„„ Cykliczne szkolenia dla projektantów i wykonawców instalacji grzewczych
z pompami ciepła typu powietrze/woda, solanka/woda oraz woda/woda
o mocach 1,87–125,8 kW. Przekazywane informacje są też przydatne
handlowcom chcącym poszerzyć swoją wiedzę z zakresu oferowanych
produktów. Miejsce szkolenia – Poznań. Terminy oraz formularz zgłoszeniowy
na www.dimplex.pl
Grundfos www.grundfos.pl
Całoroczne szkolenia online:
„„ Grundfos Professional/Grundfos Ecademy dla instalatorów, projektantów
– ponad 10 modułów szkoleniowych, m.in. o pompach Grundfos ALPHA2,
MAGNA, SOLOLIFT2, dyrektywie EuP, regulacji AUTOADAPT oraz nowych
pompach cyrkulacyjnych COMFORT PM i in.
„„ Thinking Buildings Universe/Grundfos CBS e-learning dla projektantów
– aplikacje w Budownictwie Użyteczności Publicznej: m.in. Koszty Cyklu Życia
(LCC), obiegi mieszające, klimatyzacja, dezynfekcja wody, ścieki i wiele innych
styczeń/luty 2016
ciepła – co drugi piątek w siedzibie firmy (Czechowice-Dziedzice)
KAN sekretariat: tel. 85 74 99 200, faks 85 74 99 201
„„ Szkolenia dla projektantów – Białystok, Gdynia, Poznań, Tychy, Warszawa
– w każdej lokalizacji raz w miesiącu
„„ Szkolenia dla wykonawców – Białystok, Gdynia, Poznań, Tychy, Warszawa
– w każdej lokalizacji raz w miesiącu
Szczegóły i terminy na www.kan.com.pl
Kessel tel. 71 774 67 60, e-mail: [email protected]
„„ Szkolenia dla instalatorów z zakresu urządzeń przeciwzalewowych
– typy urządzeń, czynniki doboru, zasada działania, prawidłowy montaż,
konserwacja. Pytania i zgłoszenia – drogą telefoniczną lub mailową
Kisan tel. 22 701 71 30, 22 701 71 34
„„ Warsztaty komputerowe dla projektantów: Instal-op – program
wspomagający projektowanie instalacji ogrzewania podłogowego
oraz Instal-san – wspomagający instalacje c.w. i z.w.
Klimosz tel. 32 475 21 77 w. 11 – Żory,
61 436 24 74 – Września k. Poznania, www.klimosz.pl
„„ Szkolenie praktyczne z zakresu kotłów na węgiel, drewno, pelety i ziarno
– pierwszy i ostatni czwartek roboczy miesiąca w Żorach i raz w miesiącu
we Wrześni
Makroterm tel. 12 37 93 781, 603 979 292,
inż. Dominik Litwiński, e-mail: [email protected]
„„ Cykl szkoleń dla instalatorów, handlowców, serwisantów i projektantów
z zakresu Zintegrowanego Oprogramowania: Turbokominki z płaszczem
wodnym; kolektory słoneczne Turbosolar; Integratory; projektowanie systemów
ZO w domach jednorodzinnych
„„ Warsztaty dla instalatorów: podłączanie Integratora
Terminy do uzgodnienia
Nibco tel. 42 677 56 00
„„ Szkolenie z zakresu instalacji sanitarnych PVC-C/PVC-U NIBCO
dla instalatorów, projektantów i inwestorów
Nibe-Biawar www.biawar.com.pl
„„ Szkolenia z zakresu pomp ciepła i systemów solarnych, obejmujące
m.in. budowę i zasadę działania pomp ciepła i systemów solarnych, zasady
doboru poszczególnych urządzeń, praktyczne wskazówki i przykładowe
problemy
Cena egzemplarza RI
w prenumeracie
Prandelli Polska tel. 58 762 84 60, 604 29 25 50,
e-mail: [email protected]
„„ Szkolenia cykliczne dla projektantów i instalatorów w siedzibie firmy:
Podstawowe zasady projektowania i wykonawstwa w systemach instalacji
sanitarnych firmy Prandelli; Gdańsk – pierwszy wtorek m-ca,
w terenie – do uzgodnienia
niższa o
Sanha Polska tel. 76 857 32 02
e-mail: [email protected]
„„ Szkolenia dla instalatorów i projektantów na terenie całego kraju – techniki
połączeń zaciskowych z miedzi, stali i tworzyw sztucznych; dobór i montaż
ściennych paneli grzewczych
Sanit tel. 32 332 67 43
„„ Szkolenie dot. zgrzewaczy rur PP i PE do wody i gazu, dające uprawnienia
IGNiG-u oraz certyfikat na zgrzewanie systemu ELGEF+ firmy GEORG
FISCHER
Termet tel. 74 854 70 50, 74 854 04 46
www.termet.com.pl
„„ Szkolenia dla serwisantów, instalatorów, projektantów, handlowców
w zakresie oferty produkcyjnej Termet w ośrodkach szkoleniowych
w: Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Bielsku-Białej, Aleksandrowie Łódzkim,
Kielcach, Rzeszowie, Orońsku, Pile, Olsztynie, Białymstoku
i Świebodzicach
Uponor Polska tel. 801 000 425, 22 266 82 00
„„ Szkolenia dla instalatorów w zakresie montażu systemów do zimnej i ciepłej
wody, c.o. i ogrzewania/chłodzenia płaszczyznowego firmy Uponor
„„ Szkolenia dla projektantów z wykorzystaniem programów Instalsoft
lub Audytor, w zakresie montażu systemów do zimnej i ciepłej wody, c.o.
i ogrzewania/chłodzenia płaszczyznowego firmy Uponor
Viessmann tel. 71 360 71 00, www.viessmann.pl,
e-mail: [email protected]
„„ Dla projektantów – aspekty projektowania nowoczesnych
systemów grzewczych z zastosowaniem kotłów kondensacyjnych
i niskotemperaturowych, kolektorów słonecznych i pomp ciepła
„„ Dla instalatorów – montaż, uruchomienie, serwis pomp ciepła, kolektorów
słonecznych, kotłów wiszących oraz stojących małej i średniej mocy
„„ 2-letnia Szkoła Policealna Nowoczesnych Technik Grzewczych Akademii
Viessmann
Wavin Metalplast-Buk www.wavin.pl,
e-mail: [email protected], bezpłatna infolinia: 800 161 555
Szkolenia online dla firm:
„„ Materiały elastyczne a materiały sztywne w systemach kanalizacji
grawitacyjnej na podstawie porównania systemu z PVC-U z systemem
z kamionki
Zehnder tel. 605 885 886
Sławomir Duda (koordynator serwisu), e-mail: [email protected]
„„ Szkolenia dla wykonawców/serwisantów: COMFOBOX, CSY
21%
od ceny detalicznej
„ R y n k u I n s t a l a c y j n e g o”
typu powietrze-woda, termodynamicznych ogrzewaczy wody z wbudowaną
pompą ciepła i kolektorów słonecznych
82
Hewalex tel. 32 214 17 10 wew. 376, infolinia 801 000 810,
e-mail: [email protected]
„„ Cykl szkoleń technicznych z zakresu instalacji kolektorów słonecznych i pomp
P R E N U M E R ATA
e-mail: [email protected]
promocja
Atlantic tel. 22 487 50 76, Sławomir Rostkowski (Dział Techniczny)
„„ Bezpłatne szkolenie z odnawialnych źródeł energii dotyczące: pomp ciepła
 przyprenumeracierocznej(10numerów) i półrocznej (5 numerów) koszty
wysyłki pokrywa wydawnictwo
 do studentów skierowana jest specjalna
oferta edukacyjna (wymagana jest
kserokopia aktualnej legitymacji
studenckiej)
 prenumeratę można zamówić od
dowolnego numeru
Cena prenumeraty:
– próbna (kolejne 3 numery):
–
–
–
–
bezpłatna
edukacyjna:
półroczna:
roczna:
dwuletnia:
90
90
130
240
zł
zł
zł
zł
Zamówienia można składać:
– telefonicznie: 22 810 21 24 lub 22 512 60 82
– faksem: 22 810 27 42
– e-mailem: [email protected]
lub [email protected]
– przez internet: www.rynekinstalacyjny.pl
lub ksiegarniatechniczna.com.pl
rynekinstalacyjny.pl
INFORMATOR
KATALOG FIRM
ADAM Sp. z o.o.
Systemy Mocowań i Izolacji Dźwiękowych
84-230 Rumia, ul. Morska 9A
tel. 58 771 38 88, faks 671 38 35
e-mail: [email protected], www.adam.com.pl
...sprawdzone w każdym detalu
stożkowo-membranowy
zwrotny zawór
antyskażeniowy
EWE
MegaCAD – CAD-Projekt
05-822 Milanówek, ul. Staszica 2B
tel. 22 465 59 29, 601 206 403
e-mail: [email protected]
www.megacad.pl
Przedsiębiorstwo MPJ
Marek Jastrzębski
20-232 Lublin, ul. Jana Kasprowicza 15
tel. 81 472 22 22, faks 81 472 20 00
e-mail: [email protected], www.mpj.pl
ROCKWOOL Sp. z o.o.
66-131 Cigacice, ul. Kwiatowa 14
infolinia: 801 660 036, 601 660 033
e-mail: [email protected]
www.rockwool.pl
oferuje:
bezwłazowe studzienki
wodomierzowe dla wodomierzy
od Qn 2,5 do Qn 6
zestawy wodomierzowe od 1/2"
do 2" i ich elementy
zawory kulowe oraz skośne
grzybkowe od 1/2" do 2"
zawory antyskażeniowe typu EA
i EB od 3/4" do 2" (połączenia
gwintowe) oraz od DN 50
do DN 200 (połączenia kołnierzowe)
stojaki hydrantowe i ich elementy
hydranty i zawory ogrodowe
nawiertki do rur wszelkich typów
przejścia przez mury
EWE Armatura Polska Sp. z o.o.
reklama
ul. Partynicka 15
53-031 Wrocław
Tel. 71 361 03 43, 71 361 03 49
Faks 71 361 03 52, 71 361 03 74
www.ewe-armaturen.pl
rynekinstalacyjny.pl
steinbacher izoterm sp. z o.o.
05-152 Czosnów, ul. Gdańska 14, Cząstków Mazowiecki
tel. +48 (22) 785 06 90, fax +48 (22) 785 06 89
www.steinbacher.pl, [email protected]
steinonorm® 300
otuliny z półsztywnej pianki poliuretanowej
Zastosowanie: izolacja stalowych i miedzianych rurociągów
centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody w budynkach
mieszkalnych, administracyjnych i przemysłowych
steinwool®
otulina izolacyjna z wełny mineralnej
Zastosowanie: izolacja termiczna rurociągów centralnego
ogrzewania, ciepłej i zimnej wody, przewodów klimatyzacyjnych,
wentylacyjnych oraz solarnych, w budynkach mieszkalnych,
administracyjnych i przemysłowych
steinonorm® 700
otulina z twardej pianki poliuretanowej
Zastosowanie: izolacja rurociągów i urządzeń ciepłowniczych
usytuowanych w budynkach, piwnicach, kanałach (np. węzły
ciepłownicze, kotłownie, ciepłownie itp.) oraz izolacja rurociągów
i urządzeń w sieciach napowietrznych
steinothan® 107
płyty termoizolacyjne z twardego poliuretanu
Zastosowanie: dachy płaskie i spadziste, fasady, ogrzewanie
podłogowe
steinodur® PSN
płyty termoizolacyjno-drenażowe
Zastosowanie: fundamenty, ściany piwnic, cokoły, dachy płaskie
odwrócone, tarasy, parkingi, podłogi, fasady
steinodur® UKD
płyty termoizolacyjne z polistyrenu
Zastosowanie: dachy płaskie odwrócone, dachy zielone, tarasy,
patio, parkingi, podłogi, ściany piwnic
styczeń/luty 2016
83
83
INFORMATOR
GDZIE NAS ZNALEŹĆ
Gdzie
nas znaleźć
Salony sprzedaży prasy
EKO-INSTAL
Bydgoszcz, ul. Fabryczna 15B
tel. 52 365 03 70, -37, 327 03 77
FAMEL
Kępno, ul. Świerczewskiego 41
tel. 62 782 85 95
Kluczbork, ul. Gazowa 2
tel. 77 425 01 00
Namysłów, ul. Reymonta 72
tel. 77 410 48 30
Olesno, ul. Kluczborkska 9a
tel. 34 359 78 51
Oława, ul. 3 Maja 20/22
tel. 71 313 98 79
Wieluń, ul. Ciepłownicza 23
tel. 43 843 91 20
HEATING-INSTGAZ
Rzeszów, ul. Przemysłowa 13
tel. 17 854 70 10
MIEDZIK
Szczecin, ul. Mieszka I 80
tel. 91 482 65 66
Dystrybutorzy
AES
Jasło, ul. Kopernika 18
tel. 13 446 35 00
ASPOL-FV
Łódź, ul. Helska 39/45
tel. 42 650 09 82
BARTOSZ Sp.j.
Białystok, ul. Sejneńska 7
tel. 85 745 57 12
BARTOSZ Sp.j. Filia Kielce
Kielce, ul. Ściegiennego 35A
tel. 41 361 31 74
BAUSERVICE
Warszawa, ul. Berensona 29P
tel. 22 424 90 90
Warszawa, ul. Albatrosów 10
tel. 22 644 84 21
Szczecin, ul. Pomorska 141/143
tel. 91 469 05 93
BOSAN
Warszawa, ul. Płowiecka 103
tel. 22 812 70 72
CENTROSAN Centrum Techniki Grzewczej
Piaseczno, ul. Julianowska 24
tel. 22 737 08 35
faks 22 737 08 28
84
BUD-INSTAL CHEM-PK
Opoczno, ul. Partyzantów 6
tel. 44 755 28 25
BUDEX
Wieluń, ul. Warszawska 22
tel. 43 843 11 60
ELTECH
Częstochowa, ul. Kalwia 13/15
tel. 34 366 84 00
PROMOGAZ-KPIS
Kraków, ul. Mierzeja Wiślana 7
tel. 12 653 03 45, 653 15 02
FILA
Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 43
tel. 58 520 22 06
SANET
Gdynia, ul. Opata Hackiego 12
tel. 58 623 41 05, 623 10 96
GRAMBET
Poznań – Skórzewo, ul. Poznańska 78
tel. 61 814 37 70
TERMECO
Lublin, ul. Długa 5
tel. 81 744 22 23
WILGA
Częstochowa, ul. Jagiellońska 59/65
tel. 34 370 90 40, -41
GRUPA SBS
www.grupa-sbs.pl
AND-BUD
Tarnobrzeg, ul. Kopernika 32
tel. 15 823 01 48
APIS Andrzej Bujalski, www.apis.biz.pl
Garwolin, ul. Targowa 2
tel. 25 782 27 00
Łosice, ul. 11 Listopada 6
tel. 83 359 06 67
Łuków, Aleje Kościuszki 17
tel. 25 798 29 48
Siedlce, ul. Torowa 15a
tel. 25 632 71 02
ARMET
Chorzów, ul. ks. Wł. Opolskiego 11
tel. 32 241 12 39
styczeń/luty 2016
BORKOWSKI
Swarzędz, ul. Zapłocie 4
tel. 61 818 17 24, 818 17 25
POL-PLUS
Zielona Góra, ul. Objazdowa 6
tel. 68 453 55 55
B&B
Wrocław, ul. Ołtaszyńska 112
tel. 71 792 77 75, faks 71 792 77 76
GRUPA INSTAL-KONSORCJUM
Rypin, ul. Mławska 46f
tel. 54 280 72 68
[email protected]
CUPRUM-BIS
Toruń, ul. Lubicka 32
tel. 56 658 60 73
ANGUS
Warszawa, ul. Pożaryskiego 27a
tel. 22 613 38 60, 812 41 45
Osielsko k. Bydgoszczy, ul. Szosa Gdańska 1
tel. 52 381 39 50
[email protected]
BEHRENDT
www.behrendt.com.pl
Brodnica, ul. Batalionów Chłopskich 24
tel. 56 697 25 06
Nowe Miasto Lubawskie, ul. Grunwaldzka 56e
tel. 56 472 59 02
PAMAR
Bielsko-Biała, ul. Żywiecka 19
tel. 33 810 05 88, -89
AQUA
Gorzów Wlkp., ul. Szenwalda 26
tel. 95 720 67 20
Gorzów Wlkp., ul. Młyńska 13
tel. 95 728 17 20
Legnica, ul. Działkowa 4
tel. 76 822 94 20
Wałcz, ul. Budowlanych 10b
tel. 67 387 01 00
Wrocław, pl. Wróblewskiego 3 A
tel. 71 341 94 67
Zielona Góra, ul. M.C. Skłodowskiej 25
tel. 68 324 08 98
FEMAX
Gdańsk – Kiełpinek, ul. Szczęśliwa 25
tel. 58 326 29 00
[email protected]
Katowice, ul. Opolska 23-25
tel. 32 205 01 84
GROSS
Kielce, ul. Zagnańska 145
tel. 41 340 58 10, -15
HYDRASKŁAD
Koło, ul. Sienkiewicza 30
tel. 63 261 00 29
Łask, ul. 9 Maja 90
tel. 43 675 53 11
Pabianice, ul. Lutomierska 42
tel. 42 215 71 60
Sieradz, ul. POW 23
tel. 43 822 49 27
Turek, ul. Wyszyńskiego 2A
tel. 63 214 12 12
Warta, Proboszczowice
tel. 43 829 47 51
Zduńska Wola
ul. Getta Żydowskiego 24c
tel. 43 825 57 33
HYDRO-SAN
Kwidzyń, ul. Wąbrzeska 2
tel. 55 279 42 26
INSTALATOR
Ełk, ul. T. Kościuszki 24
tel. 87 610 59 30
Łomża, ul. Zjazd 2
tel. 82 216 56 47
Ostrołęka, ul. Boh. Westerplatte 8
tel. 29 760 67 37, 760 67 38
INSTALBUD
Piotrków Trybunalski, ul. Sulejowska 48
tel. 44 646 46 48
MESAN
Wejherowo, ul. Gdańska 13G
tel. 58 677 08 28, 677 90 90
rynekinstalacyjny.pl
INFORMATOR
GDZIE NAS ZNALEŹĆ
METALEX
Włocławek, Planty 38a
tel. 54 235 17 93
MIEDŹ
Łódź, ul. Pogonowskiego 5/7
tel. 42 632 24 53
Pabianice, ul. Tkacka 23b
tel. 42 215 76 23
NOWBUD
Radomsko, ul. Młodzowska 4
tel. 44 682 22 17
PUH CIJARSKI, KRAJEWSKI, RĄCZKOWSKI
Płock, ul. Kazimierza Wielkiego 35a
tel. 24 268 81 82
RADIATOR
Wałbrzych, ul. Wysockiego 20a
tel. 74 842 36 04
REMBOR
Tomaszów Mazowiecki, ul. Zawadzka 144
tel. 44 734 00 61 do -65
ROMEX
Płońsk, ul. Młodzieżowa 28
tel. 23 662 87 25
RPW SANNY
Radom, ul. Limanowskiego 95e
tel. 48 360 87 96
SANITER
Płock, ul. Dworcowa 42
tel. 24 367 49 56
Warszawa, ul. Kłobucka 8 paw. 120
tel. 22 607 99 51
SAN-TERM
Łódź, ul. Warecka 10
tel. 42 611 07 81
SANTERM
Lublin, ul. Droga Męczenników Majdanka 74
tel. 81 743 89 11
SAUNOPOL
Łódź, ul. Inflacka 37
tel. 42 616 06 56
SAWO
Zielona Góra, ul. Osadnicza 24
tel. 68 320 46 16
SYSTEMY GRZEWCZE – AUGUSTOWSKI
Kutno, ul. Słowackiego 7
tel. 24 355 44 19
Łęczyca, ul. Ozorkowska 27
tel. 24 721 55 75
TERMER – MCM
Bełchatów, ul. Cegielniana 76
tel. 44 635 08 71
TERMET
Zduńska Wola, ul. Sieradzka 61
tel. 43 823 64 31
TERMOPOL 2
Kraków, ul. Wodna 23
tel. 12 265 06 35
TERWO
Łódź, ul. Pogonowskiego 69
tel. 42 636 66 02
THERM-INSTAL
Łódź, al. Piłsudskiego 143
tel. 42 677 39 60
Łódź, ul. Kopcińskiego 41
tel. 42 677 39 00
THERMEX
Łódź, ul. Wólczańska 238/248 lok. 81
tel. 42 684 78 37
rynekinstalacyjny.pl
THERMO-STAN
Głowno, ul. Bielawska 17
tel. 42 719 15 26, faks 42 719 05 15
[email protected], www.thermostan.pl
Łowicz, ul. Napoleońska 12, tel. 46 837 83 93
TIBEX
Łódź, ul. Inflancka 29
tel. 42 640 61 22
Kielce, ul. Batalionów Chłopskich 82
tel./faks 41 366 02 77
[email protected]
Konin-Stare Miasto, ul. Ogrodowa 21
tel. 63 245 70 10 do 15, faks 63 245 70 20
[email protected]
GRUPA TG
Kraków, ul. Rozrywka 1
tel. 12 410 12 00, faks 12 410 12 13
[email protected]
CENTRUM
Węgorzewo, ul. Warmińska 16
tel. 87 427 22 53
Kraków, ul. Zawiła 56
tel. 12 262 53 54, faks 12 262 53 49
[email protected]
HYDRO-INSTAL
Gniew, ul. Krasickiego 8
tel. 58 535 38 16
Legnica, ul. Poznańska 12
tel. 76 852 57 58, faks 76 852 57 57
[email protected]
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU OPAŁEM
I ARTYKUŁAMI INSTALACYJNYMI
Rzeszów, ul. Reja 10
tel. 17 853 28 74
ZBI WACHELKA INERGIS
Częstochowa, ul. Kisielewskiego 18/28B
tel. 34 366 91 18
ISKO
Jastrzębie-Zdrój, ul. Świerczewskiego 82
tel. 32 473 82 40
Lublin, ul. Olszewskiego 11
tel. 81 710 40 80, [email protected]
Nowy Sącz, ul. Magazynowa 1
tel./faks 18 442 87 94
[email protected]
Olsztyn, ul. Cementowa 3
tel. 89 539 15 38, 534 54 97
faks 89 534 17 70
[email protected]
Opole, ul. Cygana 1
tel. 77 423 21 40, [email protected]
MAKROTERM
Zakopane, ul. Sienkiewicza 22
tel. 18 20 20 740
Płock, ul. Targowa 20a
tel. 24 367 10 24 do 38, faks 24 367 10 26
[email protected]
PRANDELLI POLSKA
Gdańsk, ul. Budowlanych 40
tel. 58 762 84 50
Poznań, ul. Lutycka 11
tel. 61 849 68 10 do 15, faks 61 849 68 41
[email protected]
RESPOL EXPORT-IMPORT
Czeladź, ul. Wiejska 44
tel. 32 265 95 34
Warszawa, ul. Burakowska 15
tel. 22 531 58 58
Michałowice-Reguły
Al. Jerozolimskie 333
tel. 22 738 73 00
Wrocław, ul. Krakowska 13
tel. 71 343 52 34
www.respol.pl
Poznań, ul. św. Michała 43
tel. 61 650 34 24, faks 61 650 34 20
[email protected]
Rzeszów, ul. Instalatorów 3
tel. 17 823 24 13, faks 17 823 63 79
[email protected]
TADMAR – sieć hurtowni
Centrala: Poznań, ul. Głogowska 218
tel. 61 827 24 00
®
faks 61 827 24 10
[email protected]
TADMAR
Bydgoszcz, ul. Bronikowskiego 27/35
tel. 52 581 22 63 do 65, faks 52 345 81 85
[email protected]
Ciechanów, ul. Przasnyska 40
tel. 23 674 36 76 do 77, faks 23 674 36 78
[email protected]
Stargard Szczeciński, ul. Limanowskiego 32
tel./faks 91 577 64 96,
[email protected]
Szczecin, ul. Żyzna 17
tel. 91 439 16 42, 91 311 38 61
[email protected]
Tarnów, ul. Tuchowska 23
tel./faks 14 626 83 23,
[email protected]
Toruń, ul. Chrobrego 135/137
tel. 56 611 63 43 do 45, faks 56 611 63 50
[email protected]
Częstochowa, ul. Bór 159/163
tel. 34 365 90 43, faks 34 365 91 07
[email protected]
Wałbrzych, ul. Chrobrego 53
tel./faks 74 842 24 29
[email protected]
Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 71
tel. 58 342 13 22 do -24, faks 58 343 12 43
[email protected]
Warszawa, ul. Krakowiaków 99/101
tel. 22 868 81 28 do 37
[email protected]
Gdynia, ul. Hutnicza 18
tel. 58 663 02 35, 667 37 30
[email protected]
Wrocław, ul. Długosza 41/47
tel.71 372 69 96
[email protected]
Gorzów Wielkopolski, ul. Podmiejska 24
tel. 95 725 60 00/06, faks 95 733 30 63
[email protected]
Zamość, ul. Namysłowskiego 2
tel./faks 84 627 16 14
[email protected]
Katowice, ul. Leopolda 31
tel. 32 609 79 80 i 81, faks 32 609 79 83 i 85
[email protected]
Zawiercie, ul. Władysława Żyły 16
tel. 32 67 10 310-314, faks 32 67 10 311
[email protected]
styczeń/luty 2016
85
85
INFORMATOR
INDEKS FIRM
Zielona Góra, ul. Batorego 118 A
tel./faks 68 324 18 28
[email protected]
Pełna lista hurtowni Tadmar na www.tadmar.pl
TG INSTALACJE
TG Instalacje – Centrala Sp. z o.o.
62-070 Dąbrowa k. Poznania, ul. Bukowska 49
tel. 61 843 65 64, faks 61 845 68 17
[email protected]
Bydgoszcz, ul. Bronikowskiego 31
tel. 52 325 58 58, faks 52 325 58 50
[email protected]
Katowice, ul. Porcelanowa 68
tel./faks 32 730 32 10
[email protected]
firm
ADAM ���������������������������������������� 83
AES �������������������������������������������� 84
ALNOR �������������������������������� 16, 30
AMP SOFTWARE ������������������������ 9
AND-BUD ���������������������������������� 84
ANTAP �������������������������������������� 68
APATOR POWOGAZ ���������� 68, 69
APIS ������������������������������������������ 84
FILA ������������������������������������������ 84
PANASONIC ������������������������������ 10
FLÄKT BOVENT ����������� 32, 82, 88
PAROC �������������������������������������� 83
FLÄKT WOODS ����������� 32, 82, 88
POL-PLUS ���������������������������������� 84
FLOWAIR ���������������������������������� 59
PRO-SERVICE ������������������������ 3, 16
FLUKE ���������������������������������������� 17
PRO-VENT �������������������������������� 33
FUJITSU ������������������������������������ 82
PROMOGAZ-KPIS ���������������������� 84
GEBERIT ������������������������������������ 16
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU
OPAŁEM I ARTYKUŁAMI
INSTALACYJNYMI �������������������� 85
GEPRO �������������������������������������� 86
GLEN DIMPLEX ������������������������ 82
GRAMBET �������������������������������� 84
GROSS �������������������������������������� 84
GRUNDFOS �������������������������������� 82
AQUA ���������������������������������������� 84
GRUPA INSTAL
KONSORCJUM �������������������������� 84
ARMACELL �������������������������� 14, 17
GRUPA SBS ������������������������ 13, 84
Piaseczno, ul. Puławska 34 bud. 28
tel./faks 22 644 91 37, [email protected]
ARMET �������������������������������������� 84
GRUPA TG �������������������������������� 85
ASPOL-FV ���������������������������������� 84
HARMANN �������������������������������� 33
Poznań, ul. Lutycka 111
tel. 61 845 68 03, faks 61 845 68 00
[email protected]
ATLANTIC ��������������������������������� 82
HEATING-INSTGAZ ������������������ 84
BARTOSZ ���������������������������������� 84
HEWALEX ��������������������������������� 82
BAUSERVICE ���������������������������� 84
HOVAL �������������������������������������� 17
BEHRENDT �������������������������������� 84
HYDRASKŁAD �������������������������� 84
BERETTA ���������������������������������� 82
HYDRO-INSTAL ������������������������ 85
Warszawa, ul. Białołęcka 233 A
tel. kom. 600 207 551, [email protected]
BMETERS ���������������������������������� 69
HYDRO-SAN ������������������������������ 84
BORKOWSKI ������������������������������ 84
INFO-PANDA ���������������������������� 86
Wrocław, ul. Fabryczna 14 hala nr 5
tel. 71 339 00 20, tel./faks 71 339 00 24
[email protected]
BOSAN �������������������������������������� 84
INSTALATOR ���������������������������� 84
BSH TECHNIK ���������������������������� 31
INSTALBUD ������������������������������ 84
BUD-INSTAL CHEM-PK ������������ 84
ISKO ������������������������������������ 53, 85
Łódź, ul. Stalowa 1
tel./faks 42 659 96 76, [email protected]
Siedlce, ul. Karowa 18
tel. 25 633 95 85, faks 25 640 71 65
[email protected]
Zielona Góra, ul. Lisia 10 B
tel. 68 325 70 66, faks 68 329 96 06
[email protected]
Księgarnie
FERT Księgarnia Budowlana
Kraków, ul. Kazimierza Wielkiego 54a
GEPRO Księgarnia Techniczna
Lublin, ul. Narutowicza 18
Główna Księgarnia Techniczna
Warszawa, ul. Świętokrzyska 14
tel. 22 626 63 38
Księgarnia Budowlana ZAMPEX
Kraków, ul. Długa 52
Księgarnia INFO-PANDA
Bydgoszcz, ul. Śniadeckich 50
Księgarnia Naukowo-Techniczna LOGOS
Olsztyn, ul. Kołobrzeska 5
tel. 89 533 34 37
Księgarnia Techniczna NOT
Łódź, pl. Komuny Paryskiej 5a
tel. 42 632 09 68
Księgarnia Naukowo-Techniczna s.c.
Kraków, ul. Podwale 4
Księgarnia Piastowska
Cieszyn, ul. Głębocka 6
P.U.H. MERCURJUS Andrzej Warth
Gliwice, ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 14b
tel. 32 231 28 81
Księgarnia Techniczna Anna Dyl
Kraków, ul. Karmelicka 36
86
Indeks
styczeń/luty 2016
BUDEX �������������������������������������� 84
ISOVER ���������������������������������������� 1
CAD-PROJEKT �������������������������� 83
ISTPOL �������������������������������������� 30
CENTRALNY OŚRODEK
CHŁODNICTWA ������������������������ 82
ITRON ���������������������������������� 71, 82
CENTROSAN ���������������������������� 84
CENTRUM �������������������������������� 85
CIJARSKI, KRAJEWSKI,
RĄCZKOWSKI �������������������������� 85
RADIATOR �������������������������������� 85
REMBOR ������������������������������������ 85
REMS ���������������������������������������� 76
RESPOL �������������������������������������� 85
REZNOR ������������������������������������ 57
ROCKWOOL ������������������������������ 83
ROMEX �������������������������������������� 85
ROSENBERG ������������������������������ 27
RPW SANNY ���������������������������� 85
SAN-TERM �������������������������������� 85
SANET �������������������������������������� 84
SANIT ���������������������������������������� 82
SANITER ������������������������������������ 85
SANTERM �������������������������������� 85
SAUERMANN ���������������������������� 46
SAUNOPOL �������������������������������� 85
SAWO ���������������������������������������� 85
SPOMASZ BEŁŻYCE ���������������� 61
STEINBACHER IZOTERM ���������� 83
SWEGON ���������������������������������� 38
SYSTEMAIR ������������������������ 25, 37
KAN ������������������������������������������ 82
SYSTEMY GRZEWCZE
– AUGUSTOWSKI �������������������� 85
KELVION ������������������������������������ 63
TADMAR ���������������������������������� 85
KESSEL �������������������������������� 82, 87
TECH ������������������������������������������ 16
KISAN ���������������������������������������� 82
TERMECO ���������������������������������� 84
KLIMA-THERM ���������������������������� 9
TERMER – MCM ���������������������� 85
KLIMOR ������������������������������������ 34
TERMOPOL 2 ���������������������������� 85
KLIMOSZ ���������������������������������� 82
TERWO �������������������������������������� 85
KONWEKTOR ������������������������ 2, 83
TG INSTALACJE ������������������������ 86
LEXI GROUP �������������������������������� 7
THERM-INSTAL ������������������������ 85
LINDAB �������������������������������������� 35
THERMEX ���������������������������������� 85
LOGOS �������������������������������������� 86
THERMO-STAN ������������������������ 85
MERCOR ������������������������������������ 17
TIBEX ���������������������������������������� 85
MERCURJUS ���������������������������� 86
TROX ������������������������������������������ 31
ECOMESS ���������������������������� 70, 71
MESAN �������������������������������������� 84
VACON �������������������������������������� 14
EKO-HURT �������������������������������� 13
METALEX ���������������������������������� 85
VAILLANT ������������������������������������ 9
EKO-INSTAL ������������������������������ 84
MIEDZIK ������������������������������������ 84
VENTIA �������������������������������� 14, 45
EKONAIR ����������������������������� 41, 55
MIEDŹ ���������������������������������������� 85
VIESSMANN ���������������������������� 82
EL-TEAM ������������������������������������ 30
MINOL ZENNER ������������������������ 72
VTS �������������������������������������������� 13
ELTECH �������������������������������������� 84
MITSUBISHI ELECTRIC ������������ 36
WACHELKA INERGIS ���������������� 85
ENBRA �������������������������������������� 72
MPJ ������������������������������������������� 83
WILDEBOER �������������������������������� 7
EWE ARMATURA �������������������� 83
NIBCO ���������������������������������������� 82
WILGA �������������������������������������� 84
WILO ������������������������������������������ 60
CLIMA KOMFORT �������������������� 82
COMAP �������������������������������������� 82
CUPRUM-BIS ���������������������������� 84
DANFOSS ���������������������� 14, 16, 82
DANTHERM ������������������������ 14, 45
DE DIETRICH ���������������������� 17, 82
DIEHL METERING ���������������������� 70
DOLNOŚLĄSKA AGENCJA
ENERGII I ŚRODOWISKA ���������� 82
FAMEL �������������������������������������� 84
NIBE-BIAWAR �������������������������� 82
FEMAX �������������������������������������� 84
NOWBUD ���������������������������������� 85
WOLF ���������������������������������������� 17
FERRO ���������������������������������������� 16
ONNINEN ������������������������������������ 5
ZAMPEX ������������������������������������ 86
FERT ������������������������������������������ 86
PAMAR ������������������������������������� 84
ZEHNDER ���������������� 10, 38, 39, 82
rynekinstalacyjny.pl
Odpływ ścienny Scada
Innowacyjne odwadnianie łazienki
• Komfortowa zabudowa dzięki regulowanym nóżkom montażowym.
• Niewielka wysokość zabudowy – 80 mm do krawędzi płytek.
• Zamontowane fabrycznie przejście szczelne na kable
dla wersji z podświetleniem LED.
www.kessel.pl

Podobne dokumenty

Rynek Instalacyjny 1

Rynek Instalacyjny 1 lub kontaktując się z Telefonicznym Biurem Obsługi Klienta pod numerem: 801 800 803 lub 22 717 59 59 – czynne w godzinach 7.00 – 18.00. Koszt połączenia wg taryfy operatora.

Bardziej szczegółowo

Pobierz egzemplarz bezpłatny

Pobierz egzemplarz bezpłatny www.prenumerata.ruch.com.pl. Ewentualne pytania prosimy kierować na adres e-mail: [email protected] lub kontaktując się z Telefonicznym Biurem Obsługi Klienta pod numerem: 801 800 803 lub 22 ...

Bardziej szczegółowo

kliknij tutaj aby pobrać darmową wersję numeru

kliknij tutaj aby pobrać darmową wersję numeru www.prenumerata.ruch.com.pl. Ewentualne pytania prosimy kierować na adres e-mail: [email protected] lub kontaktując się z Telefonicznym Biurem Obsługi Klienta pod numerem: 801 800 803 lub 22 ...

Bardziej szczegółowo