nr 22/2013 SZPITAL NA PLACU KASZUBSKIM

Komentarze

Transkrypt

nr 22/2013 SZPITAL NA PLACU KASZUBSKIM
SZPITAL
NA PLACU
KASZUBSKIM
Biulet yn Szpitala Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o. w Gdyni
nr 22/2013
Medyczny przypadek roku
w Szpitalu Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o.
lek. med. Michał Glaza specjalista chorób wewnętrznych
przedstawiający zwycięski Przypadek Roku 2012
TAKICH PRZYPADKÓW NA CAŁYM ŚWIECIE
ODNOTOWANO ZALEDWIE ok. 40!
SZPITAL
NA PLACU
K A S Z U B S K I M nr 22/2013
W numerze
2Wstępniak
3-4
Szpital przyjazny kombatantom
W systemie ochrony zdrowia szczególne uprawnienia
przyznawane są Osobom Represjonowanym, Kombatantom, Inwalidom Wojennym i Wojskowym oraz
Cywilnym Niewidomym Ofiarom Działań Wojennych.
5-6
Życie z chorobą Parkinsona
Choroba Parkinsona jest jedną z najczęściej występujących chorób zwyrodnieniowych układu nerwowego.
Pierwszy jej opis medyczny przedstawił w 1817 roku
angielski lekarz James Parkinson — to jemu choroba
zawdzięcza swoją nazwę.
10
Medyczny przypadek roku w Szpitalu
Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o.
W dniu 04.04.2013 r. odbyło się w naszym Szpitalu już
po raz dziesiąty spotkanie pt. „Przypadek Roku”.
11-12 PRZECZYTAJ, ZANIM SKOCZYSZ
Jedną z najczęstszych przyczyn uszkodzenia rdzenia
kręgowego na poziomie szyjnego odcinka kręgosłupa
są letnie skoki do wody zwane skokami „na główkę”.
13-14 Lato — idealny czas na zmiany żywieniowe
Dni stają się cieplejsze. W powietrzu można wyczuć
zbliżające się lato. Miniona zima przez długi okres gościła za naszymi oknami i w domach. Długie, zimowe
wieczory usprawiedliwiały kulinarne „grzeszki”. Pora o
tym zapomnieć i wziąć się do roboty!
7-8
Nie bójmy się mówić o HIV i AIDS!
W dniu 14 maja 2013 roku w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Pomorskiego w Gdańsku odbyła się
konferencja szkoleniowa pt. ,, Zakażenia HIV i choroba
AIDS. Edukacja osób wykonujących badania na obecność HIV, w celu zapewnienia im odpowiedniej wiedzy
z zakresu postępowania z pacjentami zakażonymi”.
15Kadry
9
Bezpłatny pomiar cukru i ciśnienia
17-18
11 maja odbył się już po raz drugi w tym roku bieg
Grand Prix ulicami Gdyni.
Szpital Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o.
ul. Wójta Radtkego 1
81-348 Gdynia
Tel. centrala: 58 620-75-01
S e k r e t aria t : 5 8 6 2 0 8 9 4 8
F a x : 5 8 6 2 0 11 1 4
e - m a i l : g a z e t a @ s zp it a lwin c e n t e g o .p l
h t t p : / / s zp it a lwin c e n t e g o .p l
16Informacja
Co nowego w Porcie Gdynia?
R edakcja: K atarzyna Littwin, E wa Lieg m an
Zdjęcia: C ezariusz Markowski, Ewa Lie gm an
Wydawca: E urocean Sp. z o.o.
ul. Starowiejska 41-43/27
Tel. 58 661 42 61
WSTĘPNIAK
Lidia Anna Kodłubańska
Lidia Anna Kodłubańska
Dyrektor Szpitala
Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o.
W Gdyni
Za nami kolejny kwartał intensywnej pracy. W przeciągu
tych trzech miesięcy na Oddziałach Szpitala przebywało około 5000
Pacjentów, a w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym ponad 7000 chorych! Pragniemy otoczyć każdego Pacjenta należytą i fachową opieką,
co wymaga wykonania licznych badań i przeprowadzenia specjalistycznych konsultacji lekarskich. Niestety przekłada się to bezpośrednio na czas oczekiwania Pacjentów w poczekalni SOR-u.Szpitalny
Oddział Ratunkowy stanął na wysokości zadania również podczas
tragicznego wypadku, który miał miejsce w dniu 25.04.2013r. na
ul. Morskiej w Gdyni. Osoby poszkodowane, przebywające w naszym
Szpitalu wracają do zdrowia, bez powikłań dzięki profesjonalnej pracy
personelu medycznego Szpitala Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o.
Nawiązując do trudnej, obciążającej fizycznie i psychicznie,
ale profesjonalnej pracy personelu medycznego w naszym Szpitalu
już od 10 lat organizowana jest akcja „Przypadek Roku”. Spotkania
odbywają się cyklicznie, każdego roku i cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród Kierowników Oddziałów, lekarzy specjalistów,
lekarzy rezydentów i stażystów. Tegoroczna akcja odbyła się 4 kwietnia i tradycyjnie zakończyła głosowaniem. Pośród tysięcy wykonanych procedur medycznych, do których należą właściwie postawione
rozpoznania, leczenie operacyjne lub zachowawcze każdego roku
przedstawiciele Oddziałów Szpitalnych prezentują na cyklicznych
spotkaniach wybrany przez siebie „Przypadek Roku”. Omówione
są nie tylko wyjątkowo trudne bądź rzadkie choroby czy schorzenia,
ale również nowe sposoby leczenia zabiegowego lub terapii, co zawsze budzi zainteresowanie i często zdziwienie wobec faktu, iż takie
„przypadki” istnieją i potrafimy sobie z nimi poradzić. W tym roku
bezkonkurencyjny okazał się przypadek Pacjenta, z którym zmagali
się lekarze kardiolodzy. Ze szczegółami mogą się Państwo zapoznać
na łamach niniejszego biuletynu.
W dalszej części Biuletynu znajdziecie Państwo niezwykle ciekawą rozmowę z kmdrRomanem Rakowski przewodniczącym
Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych Województwa Pomorskiego, Kawalerem Krzyża Virtuti Militari i Krzyża Walecznych
i kmdr Ryszardem Ostrowskim reprezentującym Inwalidów Wojennych. Rada działa przy Marszałku Województwa Pomorskiego, jako
ciało opiniodawczo – doradcze. To z jej inicjatywy powstał jeden
z pierwszych w Polsce projektów,jakim jest „Porozumienie – Szpitale
Przyjazne Kombatantom”. Rada zrzesza ponad 30 sygnatariuszy or-
ganizacji kombatanckich i represjonowanych z całego województwa
i jest to organ apolityczny.
Zapraszam również do lektury Programu Edukacyjnego
„Żyć z Chorobą Parkinsona” przygotowanego przez Kierownika Oddziału Neurologiczną- Panią dr Agatę Tomczak, specjalistę neurologii.
Światowy Dzień Osób z Chorobą Parkinsona odbywa się corocznie
11 kwietnia. Od tego dnia Szpital nawiązał współpracę z Fundacją
„Żyć z Chorobą Parkinsona”, która dzięki swojej życzliwości i otwartości udostępnia naszym Pacjentom Ogólnopolski Biuletyn o Chorobie
Parkinsona. Choroby Parkinsona nie da się skutecznie powstrzymać
ani wyleczyć. Można jednak znacznie spowolnić jej proces i nauczyć
się z nią żyć.
Zbliża się okres wakacji. Szpital Św. Wincentego a Paulo
Sp. z o.o.,jako jedyny Szpital w Gdyni, pełni rolę Szpitala o profilu ratunkowym, dlatego pragniemy przestrzec szczególnie przed ryzykiem
związanym z nieodpowiedzialnym zachowaniem nad wodą i roztropnym korzystaniem ze słońca. Bądźmy szczególnie ostrożni po to, aby
czas wakacji był okresem wypoczynku i niezapomnianych wrażeń,
a nie wspomnieniem tragicznego wypadku, początkującego wielomiesięczną rehabilitację. Najczęstsze przyczyny i skutki wypadków nad
wodą opisują w artykule pt. „PRZECZYTAJ, ZANIM SKOCZYSZ”:
kierownik Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej dr Marta Frankowska i fizjoterapeuta Szpitala Pan mgr Łukasz Bławat- Kierownik Zespołu Fizjoterapeutów.
Polecam gorąco również artykuł poświęcony AIDS i HIV.
Szpital Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o. nie boi się podejmować
trudnych tematów. Wirus HIV stanowi realne zagrożenie dla każdego
w momencie nieprzestrzegania zasad ostrożności. Pielęgniarka Epidemiologiczna Pani mgr Krystyna Wojtaszak w bardzo czytelny sposób
wyjaśnia, iż choroba AIDS i zakażenie HIV nie są w dzisiejszych
czasach wyrokiem. Odłóżmy lęk na bok! Wczesna diagnoza pozwala
naprawdę normalnie żyć.
Ponadto zapraszam na relację z wydarzenia mającego miejsce 11 maja b.r. Odbył się Bieg Europejski ulicami Gdyni. Przy tej
okazji Szpital Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o. wraz z Powiatową
Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną w Gdyni wziął udział w akcji
z okazji Międzynarodowego Dnia Zdrowia pod hasłem „Zdrowe Bicie
Serca”. Na Skwerze Kościuszki w Gdyni przeprowadziliśmy bezpłatny poziom cukru i ciśnienia. Dziękuję wszystkim zaangażowanym
osobom za ogromnym wkład w powodzenie przedsięwzięcia na rzecz
profilaktyki cukrzycy i chorób krążenia.
W odniesieniu do sportu i gdyńskiego maratonu namawiam
do podjęcia wysiłków związanych ze zdrowym trybem życia osoby w
każdym wieku. Dietetyk Szpitala Pani Jadwiga Trumińska po raz kolejny proponuje doskonały przepis, tym razem w oparciu o dietę i chęć
zgubienia zbędnych kilogramów, ale jak zwykle niezwykle smaczny.
Numer Biuletynu, który trzymają Państwo w rękach to już
nasza 22 publikacja. Z dumą patrzę na ogromny wkład wielu pracowników Szpitala w tworzenie kolejnych stron Kwartalnika.
Gorąco zapraszam do lektury!
Biuletyn nr 22/2013
2
SZPITAL
Po prawej kmdr Roman Rakowski, po lewej kmdr Ryszard Ostrowski
PRZYJAZNY
KOMBATANTOM
W systemie ochrony zdrowia szczególne uprawnienia przyznawane są Osobom Represjonowanym,
Kombatantom, Inwalidom Wojennym i Wojskowym oraz Cywilnym Niewidomym Ofiarom Działań
Wojennych. Dotyczą głównie: korzystania ze świadczeń medycznych poza kolejnością, korzystania
ze świadczeń medycznych bez skierowania, bezpłatnego zaopatrzenia w leki, bezpłatnego i poza
kolejnością zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.
Czy jednak wyżej wymienione uprawnienia są w pełni
respektowane we wszystkich placówkach ochrony zdrowia?
Dzięki ogromnej otwartości na dialog ze Szpitalem Św.
Wincentego a Paulo Sp. z o.o. udało się przeprowadzić niezwykle
interesującą rozmowę z kmdr Romanem Rakowski przewodniczącym
Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych Województwa Pomorskiego, Kawalerem Krzyża Virtuti Militari i Krzyża Walecznych
i kmdr Ryszardem Ostrowskim reprezentującym Inwalidów Wojennych.
3
Biuletyn nr 22/2013
E.L: Witam Panów bardzo serdecznie! To dla nas przywilej i honor,
a zarazem ważne spotkanie z osobami o wyjątkowej historii życia.
Szpital, należąc do grupy Szpitali Przyjaznych Kombatantom, pragnie
zapewnić każdej uprzywilejowanej osobie pełną i fachową pomoc medyczną.
Pragnę zatem zapytać, czy uważają Panowie, że szczególne uprawnienia Inwalidów Wojennych i Wojskowych, Osób Represjonowanych oraz
Kombatantów do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki
zdrowotnej są w pełni respektowane w placówkach ochrony zdrowia?
Roman Rakowski: Niestety, w dużej mierze Służba Zdrowia patrzy
na Kombatantów i Osoby Uprzywilejowane jak na każdego przeciętnego Pacjenta. Słyszymy o bardzo nielicznych przypadkach przyjęcia
Osoby Uprzywilejowanej bez żadnych problemów.
E.L: Gdzie według Panów tkwi źródło problemów?
Roman Rakowski: Zdajemy sobie sprawę, że placówki medyczne,
borykające się z ograniczonym budżetem, nie mogą przyjąć poza kolejnością Kombatanta albo Osoby Uprzywilejowanej, bo wiązałoby się
to z problemami finansowymi, zwłaszcza w przypadku kosztownych
świadczeń medycznych, mimo że jest to obowiązek prawnie zatwierdzony. Zdarzały się bowiem sytuacje, że NFZ nie chciał zrefundować
tego typu nadlimitów.
Ryszard Ostrowski: Oczywisty problem wynika z braku puli pieniędzy przeznaczonych na wypadek choroby Osoby Uprzywilejowanej.
Należy również dodać, że borykamy się z kłopotliwymi zdarzeniami
już na samym początku pobytu w placówce medycznej – w rejestracji. Niestety trzeba zaznaczyć fakt, iż tylko nieliczni przedstawiciele
personelu medycznego znają prawa Kombatantów, Osób Represjonowanych i Inwalidów. Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć,
że niejednokrotnie rejestratorka pytała mnie o skierowanie na badanie
czy do lekarza, mimo że zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Osoba Uprzywilejowana powinna być przyjęta bez skierowania, nie wspominając już
o tym, że w pierwszej kolejności.
E.L: Czy punkt widzenia społeczeństwa od czasu wojny zmienił się
na tyle, że w dzisiejszych czasach ludzie nie rozumieją zasadności
przywilejów przyznawanych Inwalidom Wojennym i Wojskowym oraz
Kombatantom?
Roman Rakowski: Proszę mi wierzyć, Osoby Uprzywilejowane nie
mają czasu czekać. Średnia wieku wśród tych osób wynosi 86 lat!
Praktycznie codziennie dowiadujemy się, iż któryś z Członków Związku odszedł. Główny problem polega na tym, że zarządzenie w żaden
sposób nie jest kontrolowane. Nikt nie weryfikuje jego rzeczywistego
wprowadzenia w życie. W wojsku to nie do pomyślenia, żeby jakikolwiek rozkaz nie był wykonany ani sprawdzony.
Ryszard Ostrowski: Liczba tych osób stale się zmniejsza, ze względu
na słuszny wiek. Szacuje się jednak, że wszystkich Osób Uprzywilejowanych w całym województwie pomorskim jest około 10 000.
E.L: Szpital Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o. należy do grupy Szpitali Przyjaznych Kombatantom. Czy od wprowadzenia certyfikacji
placówek medycznych sytuacja Kombatantów zaczyna się zmieniać?
Roman Rakowski: Jestem pełen optymizmu. Mam nadzieję, że uda
się wreszcie przełamać przeklęty krąg niemocy i nasze uprawnienia
przestaną być bagatelizowane. Walczę o to latami. Dopiero teraz udało
się wynegocjować jednolity system dokumentacji, dotyczący przyjmowania Kombatantów i Osób Uprzywilejowanych w placówkach
służby zdrowia, oraz ewidencję tych osób w komputerze, tak by nigdy żadna osoba o szczególnych uprawnieniach nie musiała żadnemu
medycznemu pracownikowi tłumaczyć, na czym polegają jej przywileje. Dodatkowo w każdym Szpitalu będzie wyznaczony Konsultant
ds. Kombatantów, którym obowiązkowo będzie lekarz specjalista.
Zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2014 roku.
E.L: Nasz Szpital oczami Kombatantów. Co należałoby poprawić,
a co jest naszą mocną stroną?
Roman Rakowski: Nie zdarzyły się negatywne opinie o Szpitalu Św.
Wincentego a Paulo Sp. z o.o. Nasze prawa są w miarę możliwości
respektowane, personel jest uczynny i życzliwy. Osobiście pamiętam
ten Szpital już z czasów powojennych i wspominam go z wyjątkową sympatią. Kojarzy mi się głównie z Siostrami Św. Wincentego a
Paulo. Od razu nasuwają mi się trzy słowa: człowiek, wiara, uczciwość – Siostry służą każdemu, widząc w nim drugiego człowieka.
Ryszard Ostrowski: Szpital dzięki nowej nazwie wraca do korzeni.
Osobiście przebywałem w Szpitalu Św. Wincentego a Paulo dwukrotnie. Nie mogę powiedzieć złego słowa. Mimo że jestem Kombatantem, przywieziono mnie z zawałem serca do Szpitala przy Placu
Kaszubskim, a nie do Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku. Wróciłem szybko do zdrowia. Personel medyczny wywarł na mnie bardzo
pozytywne wrażenie.
Na zakończenie rozmowy Pan Roman Rakowski dodał:
Ryszard Ostrowski: Rzeczywista sytuacja wygląda tak, że Kombatant, Inwalida Wojenny, Inwalida Wojskowy czy Osoba Represjonowana czeka pokornie w kolejce do lekarza. Nie obnosi się oczywiście
nigdy ze swoimi prawami i przywilejami, gdyż wzbudza to opór wśród
współoczekujących Pacjentów. Dlatego problem musi być rozwiązany już w rejestracji. Rejestratorka powinna poinformować lekarza,
że w poczekalni przebywa Osoba Uprzywilejowana i wezwać ją
w możliwie najszybszym czasie do gabinetu. Niestety musimy sami
domagać się swoich praw, gdyż samoistnie nie są one respektowane.
Jest to ostatni etap naszej działalności, kiedy możemy pomóc tym,
którzy jeszcze żyją. Udzielamy się społecznie, żeby pomóc drugiemu
człowiekowi. To daje nam ogromną satysfakcję.
E.L: Czy posiadają Panowie dane dotyczące ilości osób uprzywilejowanych zamieszkujących tereny Gdyni i okolic?
Życzymy Panom dużo sił i wytrwałości w dążeniu do bardzo szczytnych celów.
E.L: Gdynia jest stosunkowo młodym miastem, jednak naznaczonym
wojenną historią. Szpitalowi Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o. zależy
na tym, aby nie tylko krzewić wśród młodego pokolenia poszanowanie osób bezpośrednio dotkniętych wojną, ale i otoczyć je szczególną
opieką.
Dziękuję za rozmowę!
Biuletyn nr 22/2013
4
Agata Tomczak
ŻYCIE
Z CHOROBĄ
PARKINSONA
CHOROBA PARKINSONA DOTYKA CORAZ WIĘKSZĄ LICZBĘ OSÓB!
dr Agata Tomczak,
specjalista neurologii,
Kierownik Oddziału Neurologicznego i Udarowego
Szpitala Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o.
Choroba Parkinsona jest jedną z najczęściej występujących
chorób zwyrodnieniowych układu nerwowego. Pierwszy jej opis medyczny przedstawił w 1817 roku angielski lekarz James Parkinson —
to jemu choroba zawdzięcza swoją nazwę.
Częstość występowania choroby Parkinsona szacuje się
na 120-180 osób na 100 000 mieszkańców. Szacuje się, że w Polsce
na chorobę Parkinsona cierpi około 80 tys. osób, nie przeprowadzono jednak dokładnych analiz epidemiologicznych. Im wyższa grupa
wiekowa, tym objawy pojawiają się częściej. Z powodu wydłużania
się średniej długości życia, przewiduje się, że liczba chorych i w Polsce, i na świecie będzie się zwiększała.
Choroba Parkinsona rozpoczyna się najczęściej pomiędzy
50 a 60 rokiem życia. U 5-10% chorych objawy pojawiają się przed
40 rokiem życia. Mężczyźni chorują nieco częściej niż kobiety.
5
Biuletyn nr 22/2013
PRZYCZYNY
Procesem odpowiedzialnym za występowanie objawów
choroby jest zanik komórek nerwowych w śródmózgowiu, który jest
częścią pnia mózgu. Komórki te zawierają czarny barwnik — melaninę, dlatego ten obszar nazywany jest istotą czarną. To istota czarna
produkuje neuroprzekaźnik — dopaminę. Zmniejszenie produkcji
i zawartości dopaminy w mózgu jest odpowiedzialne za wystąpienie
objawów ruchowych choroby Parkinsona. Należy pamiętać o tym, że
także u osób zdrowych wraz z wiekiem zmniejsza się liczba komórek istoty czarnej, a w konsekwencji też ilość dopaminy w mózgu (w
każdej dekadzie życia o 8-10%). Jednak do pojawienia się objawów
choroby dochodzi dopiero wówczas, gdy liczba komórek produkujących dopaminę zmniejszy się o 70-80%, a ilość dopaminy zmniejszy
się do 20-30%.
Przyczyna postępującego zaniku komórek istoty czarnej
produkujących dopaminę, a zatem i etiologia choroby Parkinsona, nie
jest znana. Prawdopodobnie biorą w tym udział różne czynniki środowiskowe i genetyczne.
OBJAWY
Głównym objawem choroby jest spowolnienie ruchowe
(bradykinezja), jest ono niezbędne do postawienia rozpoznania choroby. Konieczne jest też wystąpienie przynajmniej jednego z wymienionych objawów: drżenia spoczynkowego (zazwyczaj asymetrycznego),
sztywności mięśniowej lub zaburzeń postawy i chodu.
Pierwsze objawy choroby często nie są charakterystyczne
— pacjenci skarżą się na ogólne zmęczenie, złe samopoczucie, niepokój, smutek. Czasami pojawiają się też bóle mięśniowe, pismo ulega
zmniejszeniu, głos staje się monotonny.
Pacjenci zaczynają mieć problemy z wykonywaniem czynności dnia codziennego — z wstawaniem z łóżka lub z fotela, zapinaniem guzików, zawiązywaniem sznurowadeł, czy też przygotowywaniem posiłków. Narastająca sztywność mięśniowa powoduje
wystąpienie typowej dla parkinsonika postawy — głowa i tułów są
pochylone do przodu, nogi i ręce lekko zgięte. Zauważalna jest też
zazwyczaj zmiana wyrazu twarzy określana jako hipomimia.
Chód staje się powolny, skraca się długość kroków (chód
drobnymi kroczkami), w późniejszym etapie choroby pojawia się powłóczenie i szuranie nogami.
W zaawansowanej chorobie Parkinsona pacjenci pozostają
przez wiele godzin w ciągu dnia w stanie wyłączenia (stan off). Alternatywą są stany włączenia (stan on), w których sztywność mięśniowa
i spowolnienie ruchów są znacznie mniej nasilone — mogą wówczas
pojawiać się ruchy mimowolne, które utrudniają pacjentowi samodzielne funkcjonowanie. Na tym etapie choroby pacjenci coraz rzadziej opuszczają swoje mieszkania i zazwyczaj widywani są jedynie
przez członków rodziny i opiekunów.
ROZPOZNANIE
Rozpoznanie choroby Parkinsona nie zawsze jest łatwe, pomimo określonych kryteriów diagnostycznych (czyli objawów, które muszą wystąpić u pacjenta, aby można było chorobę rozpoznać).
Należy podkreślić, że podstawą rozpoznania jest wywiad chorobowy
i wnikliwe badanie kliniczne przeprowadzone przez lekarza neurologa. Rozpoznanie choroby Parkinsona jest rozpoznaniem klinicznym,
nie ma testów labolatoryjnych (markerów) i badań diagnostycznych
potwierdzających chorobę.
METODY LECZENIA
Nie istnieje terapia przyczynowa umożliwiająca zahamowanie postępu choroby. Dysponujemy natomiast leczeniem objawowym,
które zwłaszcza w pierwszych latach choroby, powoduje znaczną poprawę - pozwala chorym dość długo pozostawać sprawnym ruchowo,
samodzielnym w życiu codziennym a nawet aktywnym zawodowo.
Znacząca poprawa stanu klinicznego pacjenta po podaniu
preparatu lewodopy (redukcja objawów nawet o 70-100%) jest jednym
z kryteriów dodatkowych, potwierdzających rozpoznanie choroby.
Początkowy etap choroby, w którym uzyskujemy znaczną
poprawę stanu klinicznego pacjenta, nazywany jest czasami „miodowym miesiącem” pacjentów z chorobą Parkinsona — trwa on około
5 lat. Postępujący charakter choroby powoduje jednak to, że stopniowo maleje skuteczność leków doustnych. Leki i ich dawkowanie powinny być systematycznie dostosowywane do stanu chorego.
Niektórzy chorzy z zaawansowaną chorobą Parkinsona
mogą być kwalifikowani do leczenia operacyjnego za pomocą tak
zwanej głębokiej stymulacji mózgu (DBS, ang. deep brain stimulation). Pacjenci tacy powinni być kwalifikowani przez oddział neurologiczny wyspecjalizowany w dziedzinie choroby Parkinsona. Metoda ta
pozwala pacjentom na przedłużenie czasu ich sprawności i samodzielności. Metoda DBS jest obecnie w Polsce całkowicie refundowana.
NIGDY NIE REZYGNUJ Z REHABILITACJI
I DIETY!
Poza leczeniem farmakologicznym istotne znaczenie w procesie terapeutycznym pacjentów z chorobą Parkinsona mają rehabilitacja i dieta, przesądzające niekiedy o powodzeniu leczenia.
NIGDY SIĘ NIE PODDAWAJ!
Po postawieniu rozpoznania wielu chorych oraz ich bliskich
potrzebuje wsparcia psychologa — świadomość zachorowania na
przewlekłą, postępującą chorobę budzi zazwyczaj lęk, gniew, smutek, depresję. Pacjenci powinni mieć możliwość częstych konsultacji
z neurologiem czy też rozmowy i spotykania się z innymi chorymi
(poniżej podaję adresy pomorskich organizacji zrzeszających pacjentów i ich rodziny). Pacjenci powinni starać się pozostać jak najdłużej
samodzielni i aktywni — pracujących należy namawiać do utrzymania
aktywności zawodowej (oczywiście o ile ich stan zdrowia na to pozwala).
Należy podkreślić, że wiedza na temat choroby Parkinsona co roku
rozszerza się, dając nadzieję na lepsze metody i strategie leczenia
w przyszłości.
Zachęcam do kontaktu ze stowarzyszeniami chorych w Trójmieście:
Gdyńskie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona
ul. Płk. Dąbka 67/V/1, 81-107 Gdynia
tel: 509 934 957
[email protected]
www.park.org.pl
Spotkania: ul. 3 Maja 27/31, 81-364 Gdynia, pierwsza sobota miesiąca, godz. 10.00
Grupa Parkinsonistów
ul. E. Fieldorfa 23, 80-041 Gdańsk
tel: 501 452 887
Dyżur: pon, śr, pt, 14.00-18.00
Biuletyn nr 22/2013
6
Krystyna Wojtaszak
NIE BÓJMY SIĘ MÓWIĆ
O
HIV I AIDS!
W dniu 14 maja 2013 roku w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Pomorskiego w Gdańsku odbyła
się konferencja szkoleniowa pt. ,,Zakażenia HIV
i choroba AIDS. Edukacja osób wykonujących
badania na obecność HIV, w celu zapewnienia
im odpowiedniej wiedzy z zakresu postępowania
z pacjentami zakażonymi”.
ZAKAŻENIA HIV I CHOROBA AIDS
W konferencji udział wzięło 70 pielęgniarek i lekarzy z województwa pomorskiego, w tym reprezentanci naszego Szpitala. Na spotkaniu poruszono wiele ciekawych aspektów dotyczących problematyki HIV. Prelegentami konferencji byli między innymi lekarze
Kliniki Chorób Zakaźnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,
przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz osoby z punktów konsultacyjno-diagnostycznych w kierunku HIV.
mgr Krystyna Wojtaszak,
specjalista higieny i epidemiologii
wano jeden przypadek skutecznego wyleczenia z AIDS. Dotyczyło to
osoby chorej na białaczkę szpikową, której zniszczono szpik własny
i wszczepiono szpik dawcy opornego na zakażenie wirusem HIV.
W Ameryce podejmuje się próby leczenia zakażonych pacjentów,
poprzez przeszczep ich własnego szpiku poddanemu wcześniej modyfikacjom genetycznym.
CO JEST MATERIAŁEM ZAKAŹNYM?
•
•
•
•
•
krew,
wydzielina z pochwy,
sperma,
mleko kobiece,
inne płyny ustrojowe zawierające krew.
DO ZAKAŻENIA MOŻE DOJŚĆ:
HIV to skrót angielskiej nazwy ludzkiego wirusa nabytego niedoboru
odporności wywołującego brak odporności immunologicznej (Human
Immunodeficiency Virus). Obecność wirusa w organizmie można potwierdzić lub wykluczyć przez wykonanie testu za pomocą pobrania
próbki krwi. Pozytywny wynik testu nie wskaże jednak, kiedy dana
osoba się zakaziła ani kiedy zachoruje na AIDS.
AIDS jest skrótem angielskiej nazwy zespołu nabytego niedoboru odporności immunologicznej (Human Immunodeficiency Virus). Stanowi
zespół objawów wynikających z zakażenia HIV. Całkowicie niszczy
mechanizmy obronne organizmu.
• podczas stosunków seksualnych z osobą zakażoną
(stosowanie prezerwatyw podczas kontaktów seksualnych z osobą zakażoną obniża to ryzyko),
• przez przedostanie się zakażonej krwi lub innych płynów ustrojowych zawierających zakażoną krew do
organizmu,
• podczas ciąży, porodu, karmienia piersią (zaraża się
dziecko od matki),
• poprzez korzystanie ze wspólnej maszynki do golenia,
igieł, strzykawek, wykonywanie tatuaży i zabiegów
kosmetycznych z przerwaniem ciągłości skóry niesterylnym sprzętem,
• podczas zaopatrywania ran i sprzątania krwi i płynów
ustrojowych bez użycia rękawic, zwłaszcza przy obecności skaleczeń na dłoniach .
CHOROBA ZAKAŹNA BEZ SZCZEPIONKI!
OBALAMY MITY!
CO TO JEST HIV, A CO TO JEST AIDS?
Pierwsze zachorowanie na AIDS wystąpiło około 1900 roku w Kamerunie. Najprawdopodobniej doszło do transmisji wirusa z szympansa
na myśliwego. Rezerwuarem wirusa jest człowiek. Niestety, nadal nie
udało się stworzyć skutecznych szczepionek przeciwko HIV, ponieważ wirus ten bardzo szybko mutuje. Dotychczas na świecie odnoto-
7
Biuletyn nr 22/2013
HIV NIE ZARAZISZ SIĘ POPRZEZ:
• dotykanie drugiej osoby, podawanie ręki, ściskanie,
• kontakt ze łzami drugiej osoby,
• pływanie w tym samym basenie,
• korzystanie ze wspólnej toalety,
• dzielenie się jedzeniem, wspólne korzystanie ze sztućców i naczyń,
• kaszel i kichanie,
• komary i inne owady.
Przy zachowaniu podstawowych zasad higieny można bez obaw
mieszkać w jednym domu lub pracować z osobą zakażoną!
10 latach. Okres ten jest krótszy u dzieci. Obecnie zakażenie wirusem
HIV nie jest już wyrokiem dla pacjenta. Osoba zakażona wymaga wykonywania badań kontrolnych, przyjmowania leków, ma obowiązek
informowania partnerów seksualnych o możliwości zakażenia. Osoby
z rozpoznanym zakażeniem HIV często mają rodziny, żyją normalnie,
pracują i funkcjonują w społeczeństwie.
Stosowanie leków antyretrowirusowych pozwala utrzymywać poziom
wirusów w organizmie na bardzo niskim poziomie i znacznie wydłużyć okres życia. Leczenie pacjentów z rozpoznanym zakażeniem HIV
kosztuje w Polsce od 3,5 do 5 tysięcy złotych i jest całkowicie refundowane przez Ministerstwo Zdrowia.
KTO POWINIEN WYKONAĆ BADANIE
W KIERUNKU OBECNOŚCI WIRUSA HIV?
AKTUALNA SYTUACJA
EPIDEMIOLOGICZNA HIV/AIDS
CO WIĘCEJ:
1. Osoby po ryzykownych zachowaniach seksualnych,
korzystające ze wspólnych igieł i strzykawek, po wykonaniu zabiegów kosmetycznych i tatuaży niesterylnym sprzętem.
• Na świecie żyje ponad 33 miliony osób zakażonych
HIV.
• Co 12 sekund jedna osoba na świecie zakaża się HIV.
• Co 17 sekund jedna osoba umiera na AIDS.
• Szacuje się, że w Polsce nawet 70% osób zakażonych
HIV nie wie o swoim zakażeniu.
• W Polsce wykonywanie badań w kierunku HIV nie jest
powszechne. W USA u wszystkich pacjentów powyżej
15-go roku życia przebywających w szpitalach wykonuje się badania w kierunku obecności wirusa HIV.
• Od 1985 roku do końca lutego 2013 roku w Polsce wykryto 16 717 zakażeń HIV, u 2 867 rozpoznano AIDS.
• W Polsce 1 192 osób z rozpoznanym zakażeniem zmarło.
• W 2012 roku w województwie pomorskim wykryto 102
przypadki zakażenia.
• W Polsce obserwuje się wzrost liczby zakażeń HIV
poprzez kontakty seksualne (homo- i heteroseksualne),
zakażenia wykrywa się najczęściej u mężczyzn między
20 a 35 rokiem życia. Niepokojący jest wzrost liczby
zakażeń w populacji mężczyzn mających kontakty seksualne z innymi mężczyznami.
• W Europie Środkowej i Skandynawii sytuacja epidemiologiczna jest stabilna, do zakażeń dochodzi najczęściej przez kontakty seksualne.
• W Europie Wschodniej, głównie na Ukrainie i na terytorium Federacji Rosyjskiej obserwuje się lawinowy
wzrost zakażeń HIV, do zakażeń w tych rejonach dochodzi głównie u osób stosujących leki psychoaktywne
w iniekcjach.
• W niektórych krajach Europy Zachodniej obserwuje się
również wzrost zachorowań.
2. Osoby z nawracającymi infekcjami grzybiczymi,
przewlekłymi biegunkami, półpaścem, gruźlicą oraz
z małopłytkowością.
3. Kobiety w ciąży. Zakażone matki mogą urodzić zdrowe dzieci. Ryzyko zakażenia wirusem HIV dziecka
od matki, która nie wie, że jest nosicielką wirusa HIV,
wynosi około 30%. Odsetek zakażeń noworodków
spada do około 1% przy stosowaniu leków antyretrowirusowych przez matki w okresie ciąży i podawanie
tych leków przez pierwszy miesiąc u noworodków
urodzonych przez matki zakażone HIV.
4. Osoby po wypadkach takich jak np. gwałt i ekspozycja
na krew, w tym ekspozycja zawodowa pracowników
medycznych. Osoby takie przy podejrzeniu kontaktu
z wirusem HIV otrzymują profilaktycznie leki antyretrowirusowe bezpośrednio po wypadku przez 28 dni.
Zdarzają się wyniki fałszywie dodatnie. Każdy dodatni test przesiewowy wymaga wykonania testu potwierdzenia. Takie testy są wykonywane również nieodpłatnie w bezpłatnych punktach konsultacyjno-diagnostycznych w kierunku HIV.
PAMIĘTAJ! HIV TO NIE WYROK!
Zastosowanie leków przeciwwirusowych u osób zakażonych,
znacznie wydłuża okres od zakażenia wirusem do rozwoju AIDS.
Osoby stosujące leki są mniej zakaźne!
Wczesne wykrycie zakażenia HIV i stosowanie leków znacznie zwiększa szanse pacjenta na wydłużenie okresu od zakażenia wirusem HIV
do rozwoju AIDS. Przeciętnie u dorosłej osoby zakażonej HIV bez
leczenia antyretrowirusowego do rozwoju AIDS dochodzi po około
Na terenie województwa pomorskiego znajdują się dwa punkty konsultacyjno-diagnostyczne wykonujące anonimowo i bezpłatnie badania w kierunku HIV. Punkty te znajdują się w Gdańsku przy ulicy
Podwale Grodzkie 2 i w Słupsku przy ulicy Tuwima 23.
UWAGA!
Biuletyn nr 22/2013
8
Ewa Liegman
BEZPŁATNY POMIAR
CUKRU I CIŚNIENIA
Ewa Liegman
Referent ds. promocji i jakości
11 maja odbył się już po raz drugi w tym roku
bieg Grand Prix ulicami Gdyni.
Zainteresowanie okazało się ogromne. W biegu udział wzięło ponad
3000 osób! Ludzie coraz częściej preferują aktywne spędzanie wolnego czasu, a jak wiadomo sport, to zdrowie. Dzięki współpracy z pracownikami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdyni,
otwartości i życzliwości pracowników Sekcji Oświaty Zdrowotnej
i Promocji Zdrowia, Szpital po raz pierwszy miał możliwość przyłączenia się do akcji na rzecz profilaktyki zdrowia na tak dużą skalę.
Nawiązując do hasła tegorocznego Światowego Dnia Zdrowia
(obchodzonego 7 kwietnia z okazji rocznicy powstania WHO) –
„Zdrowe bicie serca” – w czasie Biegu Europejskiego przeprowadziliśmy bezpłatne badania cukru i ciśnienia na Skwerze Kościuszki w Gdyni. Udało się przebadać kilkaset osób! Każdy Pacjent
otrzymał broszury tematyczne pt. „Częste mierzenie i niestraszne
nadciśnienie!” i Biuletyn Szpitala. Przebadane osoby wyróżniały
w tłumie naklejki z logo Szpitala, a dzieci biało-niebieskie balony.
Tego dnia dopisała pogoda, ale o powodzeniu akcji zadecydowała niezapomniana, ciepła atmosfera stworzona przez pracowników Szpitala
i Sanepid-u.
9
Biuletyn nr 22/2013
Ewa Liegman
MEDYCZNY
PRZYPADEK
ROKU
W SZPITALU ŚW. WINCENTEGO A PAULO Sp. z o.o.
W dniu 04.04.2013 r. odbyło się w naszym
Szpitalu już po raz dziesiąty spotkanie pt. „Przypadek Roku”. Prezentacja umożliwia ukazanie
trudnej i pełnej dylematów pracy personelu medycznego, a dodatkowo przypomina o najważniejszej misji Szpitala: „Profesjonalnie ku zdrowiu,
w trosce o Pacjenta”.
Ewa Liegman
Referent ds. promocji i jakości
szyjnej u 14-letniego chłopca, zaś III miejsce – Oddział Neurologiczny
i zdiagnozowana przez naszych neurologów mutacja w genie MTHFR
jako przyczyna udaru niedokrwiennego mózgu u 39- -letniego Pacjenta. Wyróżniony przez Panią Dyrektor Lidię Kodłubańską został
również przypadek enteroklizy TK Pracowni Diagnostyki Obrazowej
Szpitala.
Kolejny raz akcja „Przypadek Roku” potwierdziła, że pomoc udzielana w naszym Szpitalu przez profesjonalistów pozwala na wyleczenie
bądź uratowanie życia Pacjentom nawet z najrzadszymi i najcięższymi
przypadkami medycznymi.
Każdy Oddział Szpitala w trakcie spotkania prezentuje najciekawszy
i najtrudniejszy przypadek medyczny poprzedniego roku. Spotkanie
tradycyjnie zakończyło się głosowaniem na najciekawszy przypadek
roku, tym razem roku 2012. Bezkonkurencyjny okazał się przypadek,
z którym zmagali się lekarze kardiolodzy naszego Szpitala. Przypadek
okazał się być nawet w specjalistycznej, medycznej literaturze rzadko
spotykany. Zdiagnozowano u chorego bardzo nietypowego tętniaka
umiejscowionego w pniu lewej tętnicy wieńcowej. Jest to miejscowe
poszerzenie tętnicy wieńcowej, które przekracza 1,5 raza jego największą średnicę. Takich przypadków na całym świecie odnotowano
około 40. Dzięki zaangażowaniu, wiedzy i doświadczeniu naszych
lekarzy kardiologów pacjent żyje i wraca do zdrowia. II miejsce zdobył Oddział Pediatryczny, przedstawiający przypadek limfadenopatii
Biuletyn nr 22/2013
10
„Jutro popłyniemy daleko, jeszcze dalej niż te obłoki.
Pokłonimy się nowym brzegom, odkryjemy nowe zatoki”
Fragmenty wiersza K.I.Gałczyńskiego „Kronika Olsztyńska”
PRZECZYTAJ,
ZANIM
SKOCZYSZ
lek. Marta Frankowska, mgr Łukasz Bławat
Oddział Rehabilitacji Neurologicznej
Szpitala Św. Wincentego a Paulo sp. z o.o.
W Gdyni
Jedną z najczęstszych przyczyn uszkodzenia rdzenia
kręgowego na poziomie szyjnego odcinka kręgosłupa
są letnie skoki do wody zwane skokami „na główkę”.
Wakacje, słońce oraz beztroska wypoczynku na łonie natury zachęcają
amatorów wodnych kąpieli, będących nierzadko pod wpływem alkoholu, do nierozważnych zabaw. Pomimo corocznych komunikatów
w mediach ostrzegających przed niebezpieczeństwem, w Polsce średnio rocznie dochodzi do około 800-1000 takich wypadków. Ofiarami są najczęściej ludzie młodzi, często dzieci. Młode, zdrowe osoby
w ciągu kilku sekund skazują się na dożywotnią pomoc najbliższych:
małżonków, rodziców, dorastających dzieci lub opieki społecznej.
Skutek chwilowej beztroski obraca się często w brzemię kilku pokoleń. Członkowie fundacji „Integracja” alarmują: każdego lata setki
młodych ludzi między 13 a 25 rokiem życia trafiają na wózek inwalidzki z powodu nierozważnego skoku do wody- do płytkiej wody.
Problemem są niestrzeżone kąpieliska, nieoznakowane pomosty a także brawura, bezmyślność, często zakłady: „kto skoczy a kto tchórz?”
11 Biuletyn nr 22/2013
Rdzeń kręgowy to delikatna struktura zbudowana z tkanki
nerwowej prowadząca drogi nerwowe od mózgu do narządów: mięśni
kończyn, tułowia, narządów wewnętrznych. Rdzeń położony w kanale
kręgowym jest chroniony przez elementy kostne i łącznotkankowe
kręgosłupa. Uszkodzenie rdzenia kręgowego prowadzi do trwałego
upośledzeni funkcji układu nerwowego, a neurologiczny skutek uszkodzenia rdzenia w części szyjnej to najczęściej wiotki niedowład kończyn górnych i spastyczny kończyn dolnych, co uniemożliwia samodzielne poruszanie się, wykonywanie czynności codziennych, naukę,
pracę. Do typowych powikłań stanu neurologicznego spowodowanego
uszkodzeniem rdzenia należą: rozwijająca się stopniowo spastyczność polegająca na wzroście napięcia mięśniowego, prowadząca do
nieprawidłowego ustawiania się kończyn w stawach a z czasem do
przykurczy stawowych, zakażenia, odleżyn, uwapnienia skostnienia
lek. Marta Frankowska , mgr Łukasz Bławat
pozaszkieletowego w tkankach miękkich wokół stawów oraz zagrażających bezpośrednio życiu chorych powikłań zakrzepowo-zatorowe.
Nietrudno przewidzieć czym może się skończyć skok do płytkiej wody
nieznanego jeziora lub rzeki: przez uderzenie głową w dno, leżące tam
kamienie, korzenie dochodzi do uderzenia w głowę z przeniesieniem
siły urazu na kręgosłup szyjny, który ulega wieloodłamowym złamaniom z uszkodzeniem rdzenia.
Mariusz Rokicki w książce „Życie po skoku” (Społeczny
Instytut Wydawniczy ZNAK, 2009) pisze: „Otwieram oczy i widzę bezładnie zwisające ręce. Dlaczego nie potrafię nimi poruszać?
Potworne przerażenie. Nie mogę krzyczeć na głos więc krzyczę
w myślach: Ratunku, nie mogę się ruszyć!"
Złamaniu kręgosłupa szyjnego z uszkodzeniem rdzenia kręgowego ulega co roku w Polsce około 1000 osób z czego 60-70% to
ofiary skoku na głowę do płytkiej wody. ok. 75-80% tej grupy trafia
do szpitali, pozostali umierają na miejscu wypadku.
Nie ma bezpiecznych skoków do
wody, nie znasz wody-nie skacz!
Pomimo dynamicznie rozwijającej się wiedzy medycznej
i zaangażowania specjalistycznych zespołów terapeutycznych, uszkodzenie szyjnego odcinka kręgosłupa i rdzenia na tym poziomie nigdy
nie pozostaje bez trwałego skutku, a często pociąga za sobą szereg
nieodwracalnych konsekwencji zdrowotnych, prowadząc do znacznej
niepełnosprawności trwającej do końca życia, przykuwającej ofiarę
wypadku do łóżka lub do wózka inwalidzkiego.
Postępowanie terapeutyczne z pacjentem po takim urazie
wymaga zaangażowania wieloosobowego zespołu lekarzy specjalistów: ortopedów, neurochirurgów, specjalistów rehabilitacji, wykwalifikowanych lekarzy wielu innych dyscyplin medycznych, fizjoterapeutów realizujących złożone programy usprawniania, doświadczonego
zespołu pielęgniarskiego, psychologów, logopedów. Proces leczenia
jest zwykle długofalowy, często wieloetapowy, trwa wiele miesięcy,
poza fizjoterapią zawiera aspekty rehabilitacji społecznej: rodzinnej,
szkolnej i zawodowej. Całkowity koszt leczenia ostrej i podostrej fazy
urazu rdzenia pacjenta z niedowładem czterokończynowym wynosi
ponad 100 000 PLN!
Medyczna pomoc specjalistyczna na miejscu zdarzenia
polega na właściwym ułożeniu bezwładnego ciała, podaniu dożylnie
leków przeciwobrzękowych, wyrównaniu zaburzeń zagrażających
bezpośrednio życiu. Po przewiezieniu do medycznego ośrodka specjalistycznego wielu z poszkodowanych poddaje się skomplikowanym
operacjom ortopedycznym i neurochirurgicznym, mającym na celu
odbarczenie delikatnej tkanki rdzenia kręgowego z odłamów kostnych, fragmentów uszkodzonych tkanek, krwiaków, zanieczyszczeń
zewnętrznych oraz na ustabilizowaniu uszkodzonych struktur kostnych, często z zastosowaniem wszczepianych implantów metalowych,
co umożliwia stosunkowo szybkie podjęcie kompleksowych działań
fizjoterapeutycznych z pionizacją pacjenta włącznie.
W specjalistycznej rehabilitacji ważne jest ustalenie indywidualnego, długoterminowego, wieloetapowego planu usprawniania
zależnego od stanu przedmiotowego, funkcjonalnego a także emocjonalnego pacjenta. W pierwszym okresie fundamentalne znaczenie
ma terapia oparta o gimnastykę układu oddechowego wpływającą korzystnie na adaptację organizmu do nowych warunków, umożliwiającą
wdrażanie coraz bardziej zaawansowanych form ćwiczebnych wymagających pokonywania wzrastających obciążeń układu krążeniowo
-oddechowego. Wstępne formy aktywizacji ruchowej to lokomocja
w obrębie łóżka, następnie pionizacja bierna na specjalnym stole pionizacyjnym a potem pionizacja czynna z adaptacją do stabilnej pozycji
siedzącej, o ile stopień uszkodzenia rdzenia kręgowego na to pozwala.
W kolejnym etapie pracy fizjoterapeutycznej z pacjentem następuje
zwykle pionizacja do pozycji stojącej z ćwiczeniami stabilności tułowia, które umożliwiają rozwijanie dalszych etapów mających na celu
poprawę funkcji kończyn, co jest połączone z treningiem przesiadania
się do wózka inwalidzkiego. Kolejny etap, dotyczący części chorych,
to pionizacja do pozycji stojącej połączona ze stopniową nauką chodu, wykorzystującą specjalistyczne zaplecze rehabilitacyjnego sprzętu
pomocniczego. Szczególną rolę w kompleksowym procesie terapeutycznym odgrywa terapia zajęciowa prowadzona przez wyszkolonego
terapeutę ze stopniowym treningiem wykorzystywania umiejętności
wypracowanych w żmudnej pracy z fizjoterapeutą dla celów codziennej aktywności, takiej jak czynności higieniczne, samodzielne spożywanie posiłków, samodzielne ubieranie odzieży. Odrębny problem
pacjenta po urazie rdzenia kręgowego to zaburzenia funkcji zwieraczy
pęcherza moczowego, odbytu a także zaburzenia funkcji seksualnych,
które są następstwem uszkodzenia autonomicznej części układu nerwowego. Trudny trening czynności zwieraczy nie zawsze prowadzi do
wypracowania względnej kontroli nad ich funkcją- część pacjentów do
końca życia jest skazana na okresowe lub stałe stosowanie cewnika
moczowego. W trakcie miesięcy rehabilitacji rodzinie pacjenta przekazuje się szczegółowe informacje dotyczące konieczności dostosowania
warunków lokalowo-mieszkaniowych do nowych wymagań związanych z niepełnosprawnością, co może być częściowo finansowane ze
środków organizacji pozarządowych oraz PERON-u.
Nadchodzi lato, niedługo kolejne wakacje….
„Jutro popłyniemy daleko, jeszcze dalej niż te obłoki...”
Biuletyn nr 22/2013
12
Jadwiga Trumińska
Lato
idealny czas na
zmiany żywieniowe
Jadwiga Trumińska
Dietetyk Szpitala
Dni stają się cieplejsze. W powietrzu można wyczuć zbliżające się lato. Miniona zima
przez długi okres gościła za naszymi oknami i w domach. Długie, zimowe wieczory
usprawiedliwiały kulinarne „grzeszki”. Pora
o tym zapomnieć i wziąć się do roboty!
Każdy z nas chce się dobrze czuć we własnej
skórze, a szczególnie latem wyglądać świetnie. Przyszedł więc czas na zmianę diety.
Podstawowa zasada jest prosta: prawidłowa dieta nie powinna zawierać zbyt dużej ilości tłuszczów i węglowodanów, a posiłki
muszą zostać zbilansowane tak, aby były lekkie.
Właściwe planowanie spożycia posiłków zakłada spożywanie 5. posiłków dziennie. Starajmy się je spożywać o stałych porach
i najlepiej w odstępach 3-4 godzinnych. Powinniśmy zrezygnować
z tzw. podjadania między posiłkami, również owoców bądź małych
13 Biuletyn nr 22/2013
przekąsek, nawet jeśli wydają się niskokaloryczne. W rzeczywistości
stają się zbędnym źródłem kalorii.
Co na śniadanie?
Każdy dzień powinniśmy zacząć od pełnowartościowego
śniadania. I nie chodzi tu o ilość, lecz a o jakość posiłku. Dobrze,
gdybyśmy zastąpili jasne pieczywo ciemnym, pełnoziarnistym, które
daje nam poczucie sytości na dłużej i nie tuczy tak jak jasne. Pieczywa
nie smarujemy masłem czy margaryną. Wybierając wędlinę, sięgajmy po chudą, najlepiej drobiową. Zamiast żółtego sera lepiej wybrać
chudy twaróg. Inną propozycją na poranny posiłek są otręby zbożowe
połączone z suszonymi owocami z dodatkiem mleka do 2% lub jogurtem naturalnym. Chętnie decydujmy się na jogurty owocowe, jednak
pamiętajmy o tym, aby zawartość tłuszczy nie przekraczała 3%.
Najlepsze rozwiązanie na obiad!
Na obiad najlepszym rozwiązaniem będzie zastąpienie popularnych
w naszej kuchni ziemniaków kaszą bądź ryżem. Mięso i ryby starajmy się grillować bądź piec. Unikajmy smażenia w głębokim tłuszczu.
Zamiast tradycyjnej panierki z mąki czy bułki tartej możemy użyć
otrębów owsianych lub pszennych (jest to ogromne źródło błonnika,
który przyśpiesza metabolizm, obniża stężenie glukozy we krwi, usuwa z organizmu toksyny, powoduje, iż cholesterol nie wchłania się
w dużych ilościach, i daje uczucie sytości). Zupy powinny być lekkie,
niezabielane. Jeżeli musimy zabielić, to śmietanę zastąpmy jogurtem
naturalnym.
A co z pozostałymi posiłkami?
Na drugie śniadanie i podwieczorek świetnie sprawdzają
się owoce i warzywa. Komponując swoją dietę, nie ograniczajmy się.
Bardzo ważna jest różnorodność. Najczęściej sięgamy po pomidory
i ogórki, a przecież to nie jedyne warzywa. Zachęcam do jedzenia
delikatnych szparagów, rzepy, szpinaku, sałaty, kalarepy. Każde
z tych warzyw dostarcza nam innych witamin oraz składników mineralnych. Dzięki zróżnicowaniu zadbamy o dobre odżywienie organizmu! Podobnie jest z owocami. Niektóre z nich, są wysokokaloryczne:
czereśnie, banany, winogrona. Lepiej, abyśmy spożywali: porzeczki,
maliny, truskawki, arbuz, które należą do tych mniej kalorycznych.
Latem częściej odczuwamy pragnienie. Wtedy sięgajmy po
wodę niegazowaną (aby lepiej smakowała, wciśnij cytrynę). Słodzone
napoje gazowane, kartonowe soki owocowe, a także smakowe wody
to najwięksi wrogowie, wszystkie dostarczają dużej ilości kalorii —
średnio 400 kcal na 1 litr! Zachęcam także do picia herbat: czerwonej,
zielonej i owocowej.
Świetne rezultaty daje nocne niepodjadanie! Nie jedz po godzinie 18. Jeżeli chodzisz później spać, możesz przesunąć tę godzinę
na 20. Jednak to już najpóźniej! Ostatni posiłek powinniśmy zjeść na
3-4 godziny przed snem. To nie żaden wymysł. Nasz organizm działa
w swoim biologicznym „rytmie”. Odpowiednie enzymy, hormony,
a także inne substancje mają swój moment w ciągu doby. Najprościej
mówiąc: w nocy organizm nie jest nastawiony na jedzenie. Tzw. pasaż jelitowy oznacza, że w tym czasie wydłuża się i spowalnia proces
trawienia od zjedzenia posiłku do jego strawienia. Czyli to, co zjemy
późnym wieczorem, będzie zalegało w żołądku aż do rana. To prosty
sposób na zdobycie dodatkowych kilogramów.
W ciągu dnia powinniśmy wygospodarować minimum
godzinę na ćwiczenia i spacery. Dobre odżywanie to jedno, a ruch
to drugie — jedno nie wyklucza drugiego! Forma ćwiczeń powinna
być dobrana do możliwości fizycznej każdej osoby oraz jej wieku.
Nie zniechęcajmy się, gdy efekty odchudzania na starcie są znikome.
Tylko wytrwali osiągają sukces!
Zapamiętaj 5 podstawowych zasad!
1. Śniadanie to podstawa!
2. Jedz często, lecz w ograniczonych ilościach.
3. Nie podjadaj, szczególnie przed snem!
4. Woda nawadnia i oczyszcza organizm.
5. Ruch i ćwiczenia to najlepsze dopełnienie diety.
SZPARAGI — BOMBA WITAMIN I MIKROELEMENTÓW
Wielu osobom przygotowanie szparagów sprawia trudność. Dlatego
podaję kilka porad, jak je przygotować.
Jak kupować?
Szparagi powinny mieć zamknięte główki oraz połyskujące pędy.
Z przełamanej łodygi powinien wypływać sok.
Jak obierać?
Białe szparagi obiera się na całej długości, zaczynając pod główką.
Zaś zielone obieramy do mniej więcej 1/3 wysokości. Kiedy są młode,
nie ma potrzeby ich obierania.
Jak gotować?
Szparagi gotujemy na parze lub w osolonej wodzie z dodatkiem odrobiny cukru i łyżeczki masła. Najlepiej gotować je w wysokim garnku
lub szerokim rondlu. Czas gotowania białych szparagów nie powinien
przekraczać 15 minut, zielonych zaś — około 10 minut.
Przepis na szparagi z kurczakiem
i dodatkiem koperkowego sosu, czyli
proste, szybkie, lekkie i przepyszne
danie!
Potrzebne składniki:
- 2 pęczki szparagów zielonych,
- 2 podwójne piersi z kurczaka,
- sól,
- pieprz cayenne,
- olej,
- makaron (wstążka).
Przygotowanie sosu:
- 200 ml naturalnego jogurtu (1,5% tłuszczu),
- świeży koper,
- pół łyżeczki soku z cytryny,
- sól, pieprz do smaku,
- 2 krople octu winnego,
- duży ząbek czosnku (opcjonalnie).
Wszystko razem należy wymieszać.
Szparagi oczyścić i gotować przez 8-10 minut w osolonym wrzątku.
Piersi z kurczaka przekroić na pół i natrzeć solą oraz pieprzem cayenne. Odstawić mięso do lodówki na około 2 godziny, następnie grillować lub smażyć na niewielkiej ilości oleju. Podawać ze szparagami,
makaronem i sosem koperkowym.
Smacznego!
Biuletyn nr 22/2013
14
KADRY
Pracownicze sprawy
NASZE SUKCESY
Ciesząc się, że nasi pracownicy rozwijają się zawodowo, doskonaląc swoje umiejętności i zdobywając nowe kwalifikacje,
informujemy, że:
Pani Agata Świerszcz-Łądkowska ukończyła szkolenie specjalizacyjne i, zdając pozytywnie egzamin, uzyskała tytuł specjalisty
w dziedzinie neurologii.
Pani Justyna Wycichowska, dotychczas pracująca na stanowisku pomocy pielęgniarskiej, ukończyła studia na kierunku
pielęgniarstwo i tym samym uzyskała prawo wykonywania zawodu pielęgniarki.
JUBILEUSZE
długoletniej pracy zawodowej obchodzili:
35-lecia
Pani Ewa Braun, Pani Helena Niciporuk, Pani Barbara Kosiak, Pani Teresa Robalewska, Pani Marta Szulc
30-lecia
Pani Mirosława Bogdańska , Pani Dorota Grzesiak, Pani Barbara Myszkowska, Pani Małgorzata Dźwill-Kazub
25-lecia
Pani Alicja Magdzińska, Pani Marzena Trybek, Pani Krystyna Żarna, Pani Izabela Rzepka
20-lecia
Pani Aleksandra Freitag, Pan Cezariusz Markowski, Pani Renata Otocka
Dziękujemy za zaangażowanie oraz wkład w rozwój naszego Szpitala.
Życzymy dalszych sukcesów zawodowych oraz w życiu osobistym.
Witamy nowych pracowników!
W ostatnim czasie w naszym szpitalu zostali zatrudnieni:
PIELĘGNIARKI i POŁOŻNE – Panie: Agnieszka Poczobut, Jolanta Kaniecka, Elżbieta Konkol, Barbara Hochenzy,
Mariola Szabłowska, Ewa Rajkowska, Pan Leszek Rydzewski
Lekarze – Panie: Agnieszka Mysza, Joanna Bagińska, Pan Kamil Rutkowski,
a także: Pani Ewa Liegman – referent ds. promocji i jakości, Pan Maciej Perka – ratownik medyczny,
Pan Przemysław Hirsch – fizjoterapeuta, Marcin Proc – fizjoterapeuta
Życzymy sukcesów oraz zadowolenia z pracy w naszym zespole!
15 Biuletyn nr 22/2013
NASZE ADRESY
ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
tel. Sekretariat: 58 666 55 70,
fax 58 666 55 78
e-mail: [email protected]
ODZIAŁ KARDIOLOGICZNY
tel. Sekretariat 58 666 55 80
e-mail: [email protected]
ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ
tel. Sekretariat: 58 666 55 42
e-mail: [email protected]
ODDZIAŁ UROLOGICZNY
Tel. Sekretariat 58 666 55 54,
fax: 58 620 16 97
e-mail: [email protected]
ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII
Tel. Sekretariat 58 666 56 63
e-mail: [email protected]
ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNY
tel. Sekretariat 58 666 55 05
e-mail: [email protected]
SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY
Rejestracja 58 666 56 00
email: [email protected]
ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY
Tel. Sekretariat 58 666 55 13
e-mail: [email protected]
ODDZIAŁ REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ
Tel. 58 666 55 58
e-mail: [email protected]
ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO– ORTOPEDYCZNEJ
tel. Sekretariat 58 666 55 27
e-mail: [email protected]
ODDZIAŁ OTOLARYNGOLOGICZNY
Tel. Sekretariat 58 666 55 35
e-mail: [email protected]
ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY
tel. Sekretariat 58 666 55 49
e-mail: [email protected]
ODDZIAŁ OKULISTYCZNY
tel. Sekretariat 58 666 55 92
e-mail: [email protected]
PRACOWNIA KARDIOLOGII INWAZYJNEJ
tel. Sekretariat: 58 666 56 48
e-mail: [email protected]
OŚRODEK REHABILITACJI DZIENNEJ
(Gabinet Nauki Mowy)
Tel.: 58 666 55 34
PLANOWA IZBA PRZYJĘĆ
Tel.: 58 666 58 60
PORADNIE PRZYSZPITALNE:
PORADNIA OKULISTYCZNA
Tel. 58 666 55 93
PORADNIA KARDIOLOGICZNA
Tel. 58 666 56 15
PORADNIA AUDIOLOGICZNA
Tel. 58 666 56 13
PRACOWNIA DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ
(RTG, USG, TK)
tel. Rejestracja 58 666 56 24
e-mail: [email protected]
PORADNIA CHIRURGII PRZEWODU POKARMOWEGO
(badania endoskopowe)
Tel. 58 666 55 47
NOCNA I ŚWIĄTECZNA POMOC MEDYCZNA W RODZAJU POZ
W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM
Przyjmuje Pacjentów CODZIENNIE od godz. 18:00 do 8:00 następnego dnia oraz CAŁODOBOWO
w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy.
MIEJSCOWOŚĆ
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
MIEJSCE UDZIELANIA
ŚWIADCZEŃ
ul. Żwirki i Wigury 14
NR TELEFONU
58 660-22-05
58 660-22-06
58 620-00-01
58 660-22-05
58 660-22-06
58 620-00-01
GDYNIA
Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej Śródmieście
(BUDYNEK POGOTOWIA RATUNKOWEGO)
RUMIA
Centrum Medyczne IMED
ul. Katowicka 14
58 727-96-08
WEJHEROWO
Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej FALCK
Medycyna Region Pomorski
Gdańska 47
58 672-17-68
SOPOT
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej – Miejska
Stacja Pogotowia Ratunkowego
ul. Bolesława Chrobrego 10
58 551-11-56
58 555-81-13
Nadmorskie Centrum Medyczne
ul. Kilińskiego 34
Centrum Medyczne POLMED
Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej Przychodnia
Aksamitna
ul. Startowa 1
58 763-97-90
58 763-95-91
58 769-37-60
ul. Aksamitna 1
58 301-91-52
ul. Kartuska 404
58 322-11-51
GDAŃSK
Przychodnia Lekarska „Jasień”
ul. Białowieska 1
Co nowego w Porcie Gdynia?
Port Gdynia przestrzenią
dla
nauki i biznesu —
otwarcie „Szczęśliwej Trzynastki”
Prawie dziewięć tysięcy metrów kwadratowych nowoczesnej powierzchni użytkowej
wybudowanej za ponad 23 mln zł brutto,
wzbogaciło w minionym miesiącu ofertę gospodarczą Zarządu Portu. Z kolei atrakcyjna
elewacja nowego biurowca przy ul. Polskiej
13 A - bo o nim mowa - stanowi kolejny
krok zmieniający zewnętrzny wizerunek
Portu i Miasta Gdynia.Podpisana pod koniec
2011 roku pomiędzy Zarządem Morskiego
Portu Gdynia a firmą Mostostal Warszawa
umowa na przebudowę sześciopoziomowego
magazynu przy ulicy Polskiej 13A, znanego
gdynianom jako budynek Posti, zaowocowała reprezentacyjnym obiektem, stanowiącym
perełkę przeobrażającej się ulicy Polskiej.
Przed przebudową i zmianą sposobu użytkowania,wybudowany w 1959 rokubudynek
funkcjonował jako biurowo-magazynowy,
będąc siedzibą Przedsiębiorstwa handlowo-wytwórczego „POSTI” S.A. Obecnie
w przeszklonym obiekcie, którego pomieszczenia w całości przeznaczone są do wynajmu, na parterze i I piętrze znalazła swoją
nową siedzibę Szkoła Morska, mieszcząca
się dotychczas na terenie Dalmoru. Pozostałe
pomieszczenia biurowe przeznaczone zostały pod wynajem firmom – głównie z branży
transportowo spedycyjnej.
Złote Medale
Za Długoletnią Służbę
Dwanaście złotych Medali Za Długoletnią Służbę otrzymali pracownicy Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. w trakcie uroczystości, która
odbyła się 3 czerwca 2013r. w sali koncertowo-widowiskowej Zarządu
Portu.Medal za Długoletnią Służbę – polskie odznaczenie cywilne
z okresu II Rzeczypospolitej, nadawane za pracę w służbie państwowej, przywrócone zostało do systemu odznaczeń państwowych w Polsce w 2007 roku. Medal przyznaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jako nagrodę za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie
obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.
Złoty medal można otrzymać po 30 latach pracy, srebrny po 20 latach, a brązowy po 10 latach. Przyznane przez prezydenta RP medale
wręczyła pracownikom ZMPG-a Wiceminister Anna Wypych – Namiotko.
17 Biuletyn nr 22/2013
Oto lista odznaczonych (w kolejności alfabetycznej):
Złote medale:
Krystyna Cymbik
Bożena Janina Czaplicka
Halina Gogół
Elżbieta Barbara Grabe-Zaremba
Stanisław Marian Hon
Danuta Jadwiga Hrynkiewicz
Jan Andrzej Kowalski
Stefania Rosińska
Danuta Róg
Henryk Samson
Andrzej Zbigniew Snarski
Eugeniusz Jan Wójcik
Dodatkowo Pani Bożenie Buszman wręczona została odznaka honorowa Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej - „Zasłużony Pracownik Morza”.
Rewitalizowana zabytkowa sala koncertowo
-widowiskowa ZMPG-a
S.A. już od ponad roku
jest miejscem wielu
ciekawych wydarzeń
kulturalnych. Na sali
regularnie odbywają się
koncerty, przedstawienia teatralne, wystawy,
kabarety, oraz imprezy
edukacyjne dla dzieci i
młodzieży, planowane
są również imprezy dla
seniorów. Za rewitalizację sali i stworzenie w niej miejsca tętniącego
życiem kulturalnym Zarządowi Morskiego Portu Gdynia S.A. przyznana została - w maju br. Nagroda Artystyczna Prezydenta Gdyni pod
nazwą „Galion Gdyński” - kategorii mecenat kultury.
Wizyta przedstawicieli miasta Zhuhai
w Zarządzie Morskiego Portu Gdynia S.A.
13 czerwca gdyński port odwiedzili przedstawiciele miasta Zhuhai
i lokalnego biznesu. Wizyta w Zarządzie Morskiego Portu Gdynia
S.A. odbyła się przy okazji odwiedzin delegacji Zhuhai w Gdyni, których efektem jest podpisany list intencyjny o współpracy obu miast.
W spotkaniu, w trakcie którego goście z Zhuhai mieli możliwość zapoznania się z ofertą Portu Gdynia, uczestniczyli m. in. Pani QianFangli – Przewodnicząca Chińskiej Ludowej Politycznej Konferencji
Konsultatywnej miasta Zhuhai oraz Pan ZhouJianchun – Dyrektor Departamentu Spraw Zagranicznych miasta Zhuhai, a ze strony polskiej
przedstawiciele miasta Gdyni, Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Towarzystwa Przyjaźni Polsko – Chińskiej.
Równolegle trwają rozmowy Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.
z reprezentantami Zhuhai Port Holdings Group, zarządzającej kompleksem portowym zlokalizowanym w sąsiedztwie Hong Kongu:
Zhuhai, Gaolan, Wansan, Xiangzhou, Doumen, Hongwan. W przygotowaniu jest list intencyjny o współpracy między Portem Gdynia
a Zhuhai Port Holdings Group. Obydwa porty zainteresowane są
wymianą doświadczeń, poszukiwaniem okazji inwestycyjnych i wzajemnym promowaniem swoich usług w łańcuchu logistycznym dostaw pomiędzy Polską i Chinami. Plany współpracy między portami
w Gdyni i Zhuhai to efekt m. in. długotrwałej współpracy między
Polską a Chinami.
Biuletyn nr 22/2013
18

Podobne dokumenty

Szpital Miejski im. J. Brudzińskiego w Gdyni

Szpital Miejski im. J. Brudzińskiego w Gdyni Szpital Miejski im. J. Brudzińskiego dbając o jak najwyższą jakość udzielanych świadczeń medycznych oraz skuteczność i profesjonalizm w działaniu przystąpił ponad trzy lata temu dobrowolnie do prog...

Bardziej szczegółowo