Grupowa Polityka Jakości, Bezpieczeństwa i

Transkrypt

Grupowa Polityka Jakości, Bezpieczeństwa i
Grupowa Polityka Jakości,
Bezpieczeństwa
i Zrównoważonego Rozwoju
2015
eco.lyreco.plWydanie 1, 19.02.2015
Grupowa Polityka Jakości,
Bezpieczeństwa
i Zrównoważonego Rozwoju
2015
SPIS TREŚCI
POLITYKA JAKOŚCI ................................................................................................................................................................. Strona 3
POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA
............................................................................................................................
Strona 4
POLITYKA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU ......................................................................... Strona 5
NASZE WARTOŚCI
PASJA
NASI KLIENCI SĄ DLA NAS NAJWAŻNIEJSI.
SZACUNEK
ZAUFANIE, SZACUNEK I POSZANOWANIE ETYKI LEŻĄ
U PODSTAW WSZYSTKICH NASZYCH DZIAŁAŃ.
2
Grupowa Polityka Jakości, Bezpieczeństwa i Zrównoważonego Rozwoju 2015
NASZE
WARTOŚCI
Wartości stanowią część
naszego kodu DNA
i wspierają naszą misję,
oraz kierunek, w którym
zmierzamy.
SPRAWNOŚĆ
PRZEWIDUJEMY, DOSTOSOWUJEMY I WDRAŻAMY ZMIANY.
PERFEKCJA
DĄŻYMY DO DOSKONAŁOŚCI WE WSZYSTKIM CO ROBIMY.
POLITYKA JAKOŚCI
Lyreco pragnie oferować swoim klientom usługi, które zawsze odpowiadają
ich oczekiwaniom. Pragnienie to odzwierciedla motto firmy:
“Ułatwiamy codzienną pracę”
Polityka jakości określa zasady, które
w Lyreco stosują wszyscy, gdziekolwiek na
świecie się znajdują, aby dzięki uczciwości,
jakości produktów i usług oraz wysokim
standardom Lyreco było rozpoznawane
i obdarzane zaufaniem.
Zasady określone w polityce jakości Lyreco
pokrywają się z wartościami firmy.
PASJA, SPRAWNOŚĆ,
SZACUNEK
I PERFEKCJA.
•K
oncentracja na Kliencie we wszystkich
działaniach.
•D
ążenie do perfekcji w każdej działalności.
•D
ążenie do ciągłego udoskonalania usług
poprzez wyznaczanie i dokonywanie
przeglądu celów i zadań.
•W
spółpraca departamentów jako
jednego zespołu — działanie w sposób
profesjonalny i pełen szacunku w celu
zapewnienia obsługi na najwyższym
poziomie.
•Z
godność
z
systemem
jakości
w celu zapewnienia spójnej obsługi
i długofalowego sukcesu firmy.
Grupowa Polityka Jakości, Bezpieczeństwa i Zrównoważonego Rozwoju 2015
3
POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA
Jeżeli chodzi o jakość, Lyreco musi mieć globalną i spójną politykę
bezpieczeństwa, aby zabezpieczyć się przed różnymi zagrożeniami.
Bezpieczeństwo obejmuje
cztery główne aspekty:
• zdrowie i bezpieczeństwo personelu;
•b
ezpieczeństwo informacji;
• b
ezpieczeństwo systemów;
•
b
ezpieczeństwo
i zasobów.
budynków,
zapasów
Każdy oddział Lyreco musi
zapewnić, że:
•w
szystkie aspekty bezpieczeństwa (w tym
zapobieganie nadużyciom finansowym)
są kontrolowane (wdrożenie skutecznych
rozwiązań, określenie obowiązków itp.);
• do wszystkich aspektów bezpieczeństwa
stosowane są lokalne przepisy prawa.
4
Grupowa Polityka Jakości, Bezpieczeństwa i Zrównoważonego Rozwoju 2015
POLITYKA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
Lyreco umieściło Zasady Zrównoważonego Rozwoju – obejmujące
zrównoważony wzrost ekonomiczny, integrację społeczną i aspekty
środowiskowe - w centrum swojego zarządzania, codziennych
działaniach i projektach.
Nasza średnioterminowa strategia „Eko Przyszłość” jest krokiem, opracowanym w celu
osiągnięcia spójności, przejrzystości i długoterminowej perspektywy zrównoważonego
podejścia do rozwoju Lyreco.
Wizja „Eko Przyszłość”, główne zasady i zobowiązania dotyczą wszystkich oddziałów
i pracowników Lyreco na całym świecie.
OCHRONA ŚRODOWISKA
ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA
SUKCES EKONOMICZNY
Redukowanie ekologicznego odcisku
na środowisko wynikającego z naszych
działań, i wspieranie naszych klientów
i dostawców w realizacji tego samego
działania.
Wzmacnianie
długoterminowych
relacji z interesariuszami, skupiając
się na relacjach międzyludzkich
i rozwoju człowieka.
Budowanie trwałych relacji z klientami dzięki dostarczaniu praktycznych
i wydajnych rozwiązań odpowiadających
ich wyzwaniom i celom w zakresie
zrównoważonego rozwoju.
1. Rozwój i umocnienie pozycji naszych
produktów i usług przyjaznych dla
środowiska.
4. Zapewnienie bezpiecznego i higienicznego środowiska pracy dla naszych
pracowników.
8. U
stanowienie partnerstwa z klientami
opartego na trwałości.
2. Z
mniejszenie emisji gazów
cieplarnianych pochodzących
z naszej działalności.
5. Przyczynianie się do osobistego rozwoju
każdego pracownika Lyreco.
9. U
stanowienie programów
oceny dostawców opartych na
zrównoważonej współpracy.
ZOBOWIĄZANIA
3. G
ospodarka odpadami i zapobieganie
ich powstawaniu.
KLUCZOWE CELE*
ZOBOWIĄZANIA
6. A
ktywna koncentracja na rozwoju najbardziej utalentowanych pracowników.
7. Promocja edukacji dzieci w krajach
rozwijających się.
KLUCZOWE CELE*
ZOBOWIĄZANIA
10. Rozwój zrównoważonych innowacji
w produktach, usługach i modelach
biznesowych.
KLUCZOWE CELE*
Warunki pracy
Recykling
90%
90%
Audit dostawców
zadowolonych
pracowników
100%
odpadów
dla markowych
produktów Lyreco
25%
Utracone dni robocze
spadek o
-10%
sprzedaży
“produktów
przyjaznych
środowisku”
Poziom szkoleń
rocznie, wzrost o
+10%
90%
ograniczenie
CO2
Poziom oceny
dostawców
emisji CO2 o
pracowników uważa,
że jest odpowiednio
przeszkolonych
* Wskaźniki i cele do 2017
-20%
LFE - wkład
w dobroczynność
* Wskaźniki i cele do 2017
rocznie, wzrost o
+10%
* Wskaźniki i cele do 2017
Grupowa Polityka Jakości, Bezpieczeństwa i Zrównoważonego Rozwoju 2015
5
Ul. Sokołowska 33
Sokołów; 05-806 Komorów
Tel.: 0-801 300 002; 0-22 730 70 00
Fax: 0-801 300 004; 0-22 730 70 01
eco.lyreco.pl

Podobne dokumenty