Stara miłość nie rdzewieje - Przeclaw 24

Transkrypt

Stara miłość nie rdzewieje - Przeclaw 24
Puls Przecławia
Przecław, Warzymice i okolice
Miesięcznik bezpłatny
wrzesień 2011
Biała sobota
dla zdrowia mieszkańców
W sobotę 10 września, w godz. 10.00-15.00, w szkole
Pasowanie
pierwszoklasistów
Rosówek przejęty
Pierwszego września w szkołach podstawowych: w Bę-
szła do strefy Schengen, na mocy zawartych poro-
Kiedy o północy 21 grudnia 2007 roku Polska we-
dargowie, Kołbaskowie i Przecławiu oraz w przecław-
w Przecławiu po raz drugi zorganizowana zostanie
zumień zlikwidowane zostały przejścia graniczne.
skim gimnazjum, nastąpiła
Biała Sobota. W jednym miejscu, w krótkim czasie,
Na terenie naszej gminy były dwa: w Kołbaskowie
inauguracja roku szkolnego
mieszkańcy gminy będą mogli wykonać szereg pod-
oraz Rosówku. Z przejść usunięto tablice z zaka-
2011/2012. Naukę w tych
stawowych badań oraz skorzystać z bezpłatnych kon-
placówkach pobierać będzie
str. 3
sultacji lekarzy specjalistów.
Nr (16) 6/2011
prawie tysiąc uczniów.
zem przekraczania granicy, podniesiono szlabany.
Pozostały budynki i pytanie na jakie cele i komu
str. 4
miałyby zostać przekazane.
Stara miłość nie rdzewieje
Na przekór złemu traktowaniu był ze mną długich dziesięć lat. Spędziliśmy razem mnóstwo
czasu, odwiedziliśmy wspólnie wiele ciekawych
miejsc. Znał moje sekrety, tolerował wady, znosił złe humory i napady wściekłości, tylko przy
nim okazywane. Był na każde zawołanie – woził
mnie tam gdzie chciałam, nie zważając na pogodę, porę dnia czy nocy. Nawet kiedy ciągnął
już resztkami sił – nie zawodził. Rozstałam się
z nim, choć nie chciałam – zostawiłam go dla
innego. I niech nikt nie myśli, że było mi lekko.
Bolało, zakręciła się w oku łezka, tęskniłam. Ten
Nigdy nie był szczególnie atrakcyjny. Każda
z moich przyjaciółek mogła pochwalić się ładniejszym, ale nie wybrzydzałam. Przyzwyczailiśmy się do siebie i tyle. Fakt – nie troszczyłam
się o niego, nie dbałam, nie pielęgnowałam jak
należy. Nie obchodziło mnie, czy moknie czy
smaży się w upale. Nie usłyszał ode mnie zbyt
wielu dobrych słów, choć na nie zasługiwał.
Gdyby trafił na inną, miałby zapewne dużo lepiej. To moja wina, że był zaniedbany, zawsze
brudny, a z czasem zaczął poważnie niedomagać.
Ale kochałam go – tak jak kochać potrafiłam.
R
E
K
L
A
str. 5
Jest nas: Przecław – 3482, Warzymice – 2227
Cała Gmina Kołbaskowo – 10 281
Liczba ludności na dzień 1.09.2011 r.
nowy jest dla mnie lepszy, pasujemy do siebie,
dbam o niego, dopieszczam, ale go nie kocham.
Może kiedyś, za rok, dwa, dziesięć…
Nie widziałam go kilka miesięcy. Spotkaliśmy
się niespodziewanie na skrzyżowaniu z al. Kasztanową. Serce zabiło mocniej, ale przejechał
obok obojętnie. Zmienił się nie do poznania,
nie mogłam od niego oczu oderwać. Widać,
że wreszcie trafił na kogoś, kto o niego należycie zadbał. Jest w znakomitej formie – mój
ukochany, stary Sztrucel – piękny, niebieski
Fiat Seicento. Dorota Trzebińska
M
A
strona 2
Fotoreportaż
wrzesień 2011
Dożynki w Kołbaskowie
Nr (16) 6/2011
Nr (16) 6/2011
wrzesień 2011
Dożynki
Kołbaskowo
W ostatnią sobotę sierpnia w Kołbaskowie odbyły się Dożynki Gminne. Niestety pogoda nie
dopisała – padał deszcz i było wyjątkowo zimno.
A szkoda, bo program imprezy był niezwykle
bogaty. Najważniejszy konkurs – na najładniejszy wieniec dożynkowy – ponownie wygrało
sołectwo Moczyły. Mieszkańcy Moczył mają
nadzieję, że podobnie jak w roku ubiegłym ich
wieniec będzie ozdobą Dożynek Prezydenckich
w Spale. W konkursie na najlepszą nalewkę
pierwsze miejsce zajęła Teresa Zemełko, drugie
– Sebastian Piekarz a trzecie – Danuta Bobińska.
Najsmaczniejszy chleb dożynkowy wypieczono
w Moczyłach, Barnisławiu i Warzymicach. Jury
wybierało też najlepsze jadło z kapusty – tu swój
talent kulinarny objawili mieszkańcy Kamieńca (I miejsce), Smolęcina (II miejsce) i Stobna
(III miejsce). Oceniano walory smakowe, wygląd i oryginalność kapuścianych potraw.
Sporo rozrywki dostarczył przygotowany dla
sołectw konkurs karaoke. Muzycznie najlepiej
zaprezentowali się młodzi mieszkańcy Pargowa
w „Małgośce” Maryli Rodowicz. Moi faworyci
– fantastyczny duet ze Stobna – zajęli drugie
miejsce. Rozbawiły publiczność występy sołectw
w scenkach kabaretowych. Tutaj absolutnym
zwycięzcą została ekipa ze Smolęcina. Słowa
uznania należą się zwłaszcza dwuosobowemu
chórkowi męskiemu, śpiewającemu i prezentującemu się fantastycznie!
Mimo fatalnej pogody w pewnym momencie
temperatura pod sceną znacznie wzrosła. Rozpoczął się konkurs na Małą Miss i Małego Mistera Gminy Kołbaskowo. Kategorii było tyle, że
każde dziecko zostało nagrodzone i otrzymało
szarfę. Tytuł Małej Miss przypadł w udziale Nikoli Adamskiej, Małym Misterem został Ksawery Barański. Pozostałe tytuły przyznano:
MAŁA I VICE MISS: Wiktoria Piekarz
MAŁA II VICE MISS: Milena Gieniusz
MAŁA MISS FOTO: Nadia Krzywdzińska
MAŁA MISS TALENTU: Milena Gieniusz
oraz Marika Błaszkiewicz
MAŁA MISS UŚMIECHU: Gabriela Wyrębska
MAŁA MISS PUBLICZNOŚCI: Aleksandra Sybilia
MAŁY I VICE MISTER: Robert Wilkaniec
MAŁY II VICE MISTER: Daniel Gieniusz
MAŁY MISTER FOTO: Patryk Wesołowski
MAŁY MISTER TALENTU: Jakub Stelmaszczyk
MAŁY MISTER UŚMIECHU: Michał Brysik
MAŁY MISTER PUBLICZNOŚCI: Kamil Beczyński
Zabawa dożynkowa mimo brzydkiej pogody trwała do północy. Zakończył ją pokaz
fajerwerków.
Warzymice
W niedzielę 4 września dożynki odbyły się
w Warzymicach. Rozpoczęły się tradycyjnie mszą
dziękczynną, którą poprowadził ks. proboszcz
Tomasz Zaklukiewicz. Święto plonów obchodzone jest w tej miejscowości co roku. To doskonała
okazja do nawiązania kontaktów z mieszkańcami nowych osiedli, których coraz więcej na tę
strona 3
dla zdrowia
mieszkańców
W sobotę 10 września, w godz. 10.00-15.00,
w szkole w Przecławiu po raz drugi zorganizowana zostanie Biała Sobota. W jednym
miejscu, w krótkim czasie, mieszkańcy gminy
będą mogli wykonać szereg podstawowych
badań oraz skorzystać z bezpłatnych konsultacji lekarzy specjalistów.
W październiku ubiegłego roku, z inicjatywy Klu-
bu Przyjaciół Gminy Kołbaskowo, Sylwii Napiontek-Balińskiej z Przychodni Medycyny Rodzinnej
„Salus” oraz Ryszarda Biernackiego, zorganizowano w Przecławiu pierwszą Białą Sobotę. Zainteresowanie mieszkańców przerosło oczekiwania
organizatorów. Zapadła wtedy decyzja, że akcja
będzie kontynuowana i tak się stało. W tym roku
wspólnym staraniem: Urzędu Gminy Kołbaskowo,
Klubu Przyjaciół Gminy Kołbaskowo oraz Sylwii
Napiontek-Balińskiej, oferta bezpłatnych konsultacji i badań została znacznie poszerzona.
Do dyspozycji mieszkańców gminy będą następujący specjaliści: pediatra, alergolodzy, diabetolog,
kardiolog, stomatolog (przeglądy), dietetyk, orto-
donta, chirurg naczyniowy, ginekolog (cytologia),
pulmonolog.
Poza konsultacjami u lekarzy będzie można wy-
konać badania: poziomu cholesterolu, poziomu
cukru, spirometrię, EKG.
Przed szkołą ustawiony będzie mammobus. Tym
razem z bezpłatnych badań skorzystać będą mo-
gły mieszkanki gminy, które nie ukończyły jeszcze
pięćdziesiątego roku życia.
imprezę przybywa. Po mszy na wszystkich gości
czekała grochówka, chleb ze smalcem, wyborne
kiszone ogórki oraz ciasta przygotowane przez
warzymickie gospodynie. Pogoda tym razem nie
zawiodła organizatorów. Wszystkim którzy wzięli udział w dożynkach, za naszym pośrednictwem
dziękuje sołtys Warzymic Zbigniew Szczuplak
i Rada Sołecka.
Dorota Trzebińska
Łukasz Stański – dietetyk – poradzi jak zapobie-
gać cukrzycy i chorobom krążenia. Odbędzie się
pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycz-
nej. Gośćmi przecławskiej Białej Soboty będą pracownicy Hospicjum Królowej Apostołów.
Na placu przed szkołą odbędzie się „pchli targ”
– każdy chętny będzie mógł kupić lub sprzedać:
zabawki, gry, książki oraz inne używane rzeczy.
Dorota Trzebińska
strona 4
wrzesień 2011
Nr (16) 6/2011
Będą barierki
Stare leki do przychodni i apteki
między Brzezinami W Przychodni Medycyny Rodzinnej „Salus” oraz w aptece „Panaceum” w Przecławiu, stoją od dawna
na przeterminowane lub nieużywane leki. Widnieje na nich logo Powiatowego Inspektoa Zielonym Polem pojemniki
ratu Ochrony Środowiska. Problem w tym, że nie można z nich korzystać.
Temat wyjazdu z nowo wybudowanego osiedla Brzeziny
poruszaliśmy w ubiegłym roku dwukrotnie. Kontrowersje
wzbudzał łącznik pomiędzy osiedlami Brzeziny i Zielone Pole. Poprzedni wójt – J. Żukowski zapewniał wtedy,
że przewidziany jest tam tylko ciąg pieszo-rowerowy.
W połowie sierpnia do wiadomości redakcji wpłynęło
pismo Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Przecław
Zielone Pole” – skierowane do wójta Gminy Kołbaskowo
– dotyczące przejazdu łączącego osiedle „Brzeziny”
z drogą gminną. Zarząd wyraża w nim zaniepokojenie
narastającym ruchem samochodów osobowych, jaki
odbywa się poprzez łącznik pomiędzy drogą gminną biegnącą przy szeregowcach (nr 78-67) a osiedlem
Brzeziny. W piśmie czytamy, że „Umieszczony tam znak
zakazu wjazdu dla pojazdów innych niż uprzywilejowane jest przez kierowców ignorowany”. Zarząd Spółdzielni
posiada zapis kamer osiedlowych, który nie pozostawia
złudzeń, iż taka sytuacja ma miejsce. Dalej czytamy:
„Sytuacja wymaga stanowczej reakcji – decyzji, która jednoznacznie zakończy opisany proceder, stanowiący realne niebezpieczeństwo dla osób zamieszkałych na naszym osiedlu”.
Skontaktowaliśmy się w tej sprawie z władzami gminy.
– Zdecydowaliśmy, że zgodnie z umową, zostaną tam ustawione barierki otwierane tylko dla samochodów uprzywilejowanych. To powinno rozwiązać sprawę. W tym miejscu przewidziany jest wyłącznie ciąg pieszo-rowerowy będący łącznikiem
między osiedlami – poinformowała wójt M. Schwarz.
Według najświeższych informacji w tej chwili zbierane są
oferty dotyczące montażu wspomnianych zabezpieczeń.
(car)
Przed kilku laty powiat zakupił większą ilość tzw.
konfiskatorów, czyli bezpiecznych pojemników
na zbiórkę leków. Dostarczono je do przychodni i aptek. Lekarze i farmaceuci akcję poparli
i z entuzjazmem pojemniki przyjęli. Pacjenci
chętnie wrzucali do nich niepotrzebne medykamenty i wszyscy byli zadowoleni – do czasu
kiedy pojemniki się nie zapełniły.
– Powiat dał ten pojemnik, ale go nie opróżniał.
Koszt wywozu i utylizacji odpadów niebezpiecznych jakimi są leki, jest dość wysoki. My tych kosztów nie udźwigniemy. Pojemnik może w przychodni stać, ale koszty moim zdaniem powinien ponosić
Wydział Ochrony Środowiska w Policach. Ktoś by
to musiał spakować, wywieźć a my zajmujemy się
opieką medyczną a nie utylizacją odpadów. Kiedy
mamy to robić – w nocy? – mówi Sylwia Napiontek-Balińska z przychodni „Salus” – Jak przywieziono pojemnik z powiatu byliśmy przekonani, że
to jest kompleksowa akcja ekologiczna. Nikt nam nie
powiedział, że zostaniemy z tym problemem sami.
W rozmowie telefonicznej zastępca Naczelnika
Wydziału Ochrony Środowiskach w Policach
– Bogusława Schulc poinformowała mnie, że
kilka lat temu pojemniki rzeczywiście zostały zakupione ze środków Funduszu Ochrony
Środowiska ale od ubiegłego roku Fundusz nie
istnieje. To nie oznacza oczywiście, że obecnie
nie ma już żadnego źródła finansowania ochrony środowiska czy gospodarki wodnej. Teraz te
środki pochodzą bezpośrednio z budżetu powiatów i gmin.
– Powiat angażuje się, wspiera finansowo działalność w zakresie usuwania odpadów udzielając
dotacji celowych gminom. To one powinny zgłosić
zapotrzebowanie na takie środki finansowe. Rokrocznie staramy się takie przedsięwzięcia dofinansowywać. Dotyczy to też gminy Kołbaskowo, która
otrzymała dotację w wysokości 30 tysięcy złotych
na zadanie polegające m.in. na likwidacji dzikich
wysypisk oraz na zakup pojemników do selektywnej
zbiórki odpadów, bo takie zapotrzebowanie zgłaszała – wyjaśniła B. Schulc.
Likwidacja dzikich wysypisk to jedno a zbiórka
i utylizacja leków to zupełnie coś innego. Zapewniono mnie, że w momencie jak zostanie
przez gminę zgłoszona taka potrzeba a powiat
będzie miał dość środków finansowych – można
będzie liczyć na jego wsparcie. Problem w tym,
że termin składania nowych wniosków na rok
2012 minął 31 lipca br. Pewne jest jedno – przeterminowane leki w żadnym razie nie powinny
trafiać do zwykłych śmietników. To odpady bardzo niebezpieczne dla zdrowia i dla środowiska.
Do sprawy będziemy wracać.
Dorota Trzebińska
Pasowanie pierwszoklasistów
Pierwszego września w gminnych szkołach: w Będargowie, Kołbaskowie i Przecławiu nastąpiła inauguracja roku szkolnego 2011/2012.
Naukę w tych placówkach pobierać będzie prawie tysiąc uczniów. Dla wielu z nich szkolny dzwonek zabrzmiał po raz pierwszy.
Jednym z najpiękniejszych, najbardziej wzruszających momentów w życiu każdego dziecka i jego
najbliższych jest pasowanie na ucznia. Znakomicie
przygotowana uroczystość w szkole w Przecławiu
niejednemu rodzicowi wycisnęła z oczu łzy wzruszenia. Kandydaci na pierwszoklasistów musieli
najpierw zdać egzamin z wiedzy, potem wypić sok
z cytryny – udowodnić, że się nadają do rozpoczęcia
nauki w szkole. Kiedy przeszli pomyślnie wszelkie
próby, dyrektor M. Pawliszewska pasowała każdego
z nich na ucznia. Dzieci z wielkim przejęciem złożyły uroczyste ślubowanie. Jednym ze ślubujących
był Bartuś Tracz (na zdjęciu). Świeżo pasowanym
uczniem został też Mateusz Chomik. – Brat był
bardzo zdenerwowany, ale już jest dobrze. Mówiłam
mu, że ta szkoła jest fajna. Wiem – bo do niej chodziłam – wyjaśnia Dagmara Chomik. Pasowaniu na
pierwszoklasistę z zainteresowaniem przyglądali się
zerówkowicze, których ta uroczystość czeka
w przyszłym roku. Oni rozpoczną naukę w komfortowych warunkach – po przeniesieniu gimnazjum do nowego budynku, pozostałe służyć będą
uczniom podstawówki. Dorota Trzebińska
Nr (16) 6/2011
wrzesień 2011
Rosówek przejęty
Kiedy o północy 21 grudnia 2007 roku Polska weszła do strefy Schengen, na mocy zawartych porozumień zlikwidowane zostały przejścia graniczne. Na terenie naszej gminy były dwa: w Kołbaskowie
oraz Rosówku. Z przejść usunięto tablice z zakazem przekraczania granicy, podniesiono szlabany.
Pozostały budynki i pytanie na jakie cele i komu miałyby zostać przekazane.
Wydawało się oczywiste, że najrozsądniejszym
rozwiązaniem będzie przekazanie pozostałego
mienia samorządom. Gmina Kołbaskowo natychmiast rozpoczęła starania o przejęcie obiektów.
– Sprawa toczy się od 2007 roku. Jeszcze jako zastępca wójta czyniłam starania by przejąć na rzecz
gminy budynki po SG na przejściu granicznym
w Rosówku – mówi wójt gminy M. Schwarz.
Po zlikwidowaniu przejścia granicznego, znajdujące się tam nieruchomości stanowiły mienie
Skarbu Państwa, w którego imieniu działało
Starostwo Powiatowe. Przez prawie cztery lata
szukało ono pomysłu na Rosówek. Ostatecznie
udało się przejąć te budynki od Starostwa Powiatowego – na razie na podstawie umowy użycze-
nia – na okres 3 lat. Ma to związek z przepisami,
zgodnie z którymi Skarb Państwa może gminie
przekazać mienie bezpłatnie, jednak dopiero
w momencie kiedy ta zainwestuje w nie środki
z własnego budżetu.
– Przyjmujemy te budynki w użyczenie z nadzieją,
że za 3 lata nastąpi ich komunalizacja, czyli całkowite przekazanie na rzecz gminy. Są to dwa obiekty:
jeden należał do polskiej Straży Granicznej, a drugi
do pograniczników niemieckich. Obydwa są w bardzo dobrym stanie. Łącznie mają powierzchnię ok.
4000 metrów kwadratowych. Planujemy zlokalizować w nich Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne
oraz mieszkania socjalne i komunalne – wyjaśnia
wójt M. Schwarz. (mic)
strona 5
Zielone światło
dla sygnalizacji
Jak nas poinformowano w Urzędzie Gminy Kołbaskowo, 25 lipca do gminy wpłynęło pismo informujące, że Rada Miasta Szczecin podjęła uchwałę
o dofinansowaniu budowy sygnalizacji świetlnej na
skrzyżowaniu ulicy Cukrowej z drogą do Rajkowa.
W związku z tym na posiedzeniu Rady Gminy możliwe będzie podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na
podpisanie porozumienia między Wójtem Gminy
Kołbaskowo a miastem. Na tej podstawie możliwe
będzie przekazanie Szczecinowi pomocy finansowej w wysokości 90 tysięcy złotych na realizację
tego zadania. Rozpoczęte zostało już postępowanie
przetargowe. Kiedy wyłoniony zostanie wykonawca,
samo zainstalowanie sygnalizacji nie powinno potrwać dłużej niż półtora miesiąca. Świateł na skrzyżowaniu można się więc spodziewać pod koniec
października. (sit)
Dokąd wywieźć
stary sprzęt AGD
Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych oraz elektrycznych i elektronicznych
w Przecławiu – Al. Kasztanowa (teren oczyszczalni ścieków) jest czynny:
– w pierwszy i trzeci poniedziałek każdego miesiąca w godz. 8.00-10.00
– w drugi i czwarty czwartek każdego miesiąca
w godz. 17.00-19.00
Od mieszkańców gminy Kołbaskowo odpady
przyjmowane są bezpłatnie.
Odcinek Ladenthin–Warnik gotowy
Między Będargowem a Warnikiem realizowany jest
unijny projekt „Ponadgraniczne połączenie drogowe Schwannenz-Ladentfin-Warnik-Będargowo
w polsko-niemieckim obszarze rozwoju Odra-Nysa”. Projekt powstaje w partnerstwie z powiatem polickim, niemiecką gminą Grambow i powiatem Uecker Randow. Właśnie odebrany został pierwszy etap
inwestycji – odcinek drogowy Ladenthin – Warnik.
Droga ma nową nawierzchnię, odwodnienie, jest odpowiednio oznakowana. Z powodzeniem można się
już tędy wybrać na wycieczkę rowerową do naszych
niemieckich sąsiadów. Na pozostałym odcinku,
aż do Będargowa, trwają intensywne prace budowlane, które powodują pewne utrudnienia w ruchu
drogowym. (car)
strona 6
wrzesień 2011
Nr (16) 6/2011
Nr (16) 6/2011
wrzesień 2011
strona 7
Polscy paraolimpijczycy w światowej czołówce
Wojciech Woźniak nowym sołtysem Przecławia
Począwszy od 1960 roku, co cztery lata, kilka tygodni po zakończeniu olimpiady, odbywają się igrzyska paraolimpijskie
– największe i najważniejsze sportowe spotkanie ludzi niepełnosprawnych. Nasi reprezentanci biją na nich rekordy
świata, wracają do kraju z medalami – w swoim dorobku mają 565 złotych, srebrnych i brązowych krążków.
Na zebraniu wiejskim 16 marca br. sołtysem Przecławia wybrany został Tomasz Żurawik. W ostatnim dniu sierpnia
obecni na kolejnym zebraniu wiejskim próbowali doprowadzić do jego odwołania. Pierwszego września wobec 120 osób
obecnych na sali – T. Żurawik złożył rezygnację z funkcji. Tydzień później, na kolejnym zebraniu wiejskim wybrany został
nowy sołtys – Wojciech Woźniak.
Z roku na rok wzrasta świadomość społeczna
na temat niepełnosprawności. Zaczynamy dostrzegać osoby z dysfunkcją fizyczną i mówić
o ich problemach, aspiracjach, sukcesach. Do tych
ostatnich należą też sukcesy sportowe.
Przygotowywaniem naszych najlepszych sportowców do występów na igrzyskach paraolimpijskich oraz zapewnieniem stałego finansowania sportu ludzi niepełnosprawnych, zajmuje się
Polski Komitet Paraolimpijski. Od wielu lat jego
prezesem jest mieszkaniec Kołbaskowa – Longin
Komołowski.
Dorota Trzebińska: Jak to się stało, że związał się
Pan ze środowiskiem osób niepełnosprawnych?
Longin Komołowski: Jeszcze jako minister pracy
kontaktowałem się z tym środowiskiem. Decyzję,
równe. Udało się m.in. uzyskać emerytury dla
medalistów igrzysk paraolimpijskich, podobnie
jak to jest w przypadku mistrzów olimpijskich.
D.T: Pełni Pan społecznie funkcję prezesa Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego. Do jakich
zadań powołany został Komitet?
L.K: Nasze podstawowe zadanie to działania na
rzecz wyrównywania praw sportowców zdrowych
i niepełnosprawnych. Jednak największa część
naszej działalności to przygotowywanie oraz
organizacja wyjazdów naszych reprezentantów
na olimpiady. Podczas igrzysk Komitet odpowiada za sprawy organizacyjne i wspiera kadrę
narodową.
Promujemy sport osób niepełnosprawnych, pozyskujemy sponsorów, bez których żadna z dys-
Świata w LA w Nowej Zelandii. Najpopularniejsze dyscypliny to LA, pływanie, podnoszenie ciężarów, tenis stołowy i szermierka.
Wśród najlepszych zawodników koniecznie trzeba wymienić: tenisistkę stołową Natalię Partykę,
Katarzynę Rogowiec – biegi narciarskie, pływaczki: Katarzynę Pawlik, Asię Mendyk i Paulinę Woźniak – szczeciniankę. Znakomite wyniki osiągają też lekkoatleci: Renata Chilewska,
Mirka Pycha, Alicja Fiodorow, Tomasz Blatkiewicz, Marcin Lepiata, a także Justyna Kozdryk
w podnoszeniu ciężarów. Polska drużyna paraolimpijska zajmuje obecnie znakomite 12 miejsce
w klasyfikacji światowej.
D.T: Paraolimpiada już za rok, tym razem
w Londynie. Jak idą przygotowania?
Ani opuszczający marcowe zebranie ani nieobecni na nim, nie przypuszczali, że po kilku miesiącach od wyborów dojdzie do konfliktu. Jego źródłem stał się stosunek nowego sołtysa do kobiet
wykonujących prace społeczno – użyteczne na terenach należących do gminy, a leżących głównie
w starszej części Przecławia. Dwie panie, za wynagrodzenie nie przekraczające 300 złotych miesięcznie, dwa razy w tygodniu sprzątały wyznaczone przez gminę miejsca. Bezpośredni nadzór
nad ich pracą zwyczajowo powierzono sołtysowi.
Współpraca od samego początku nie układała się
dobrze i jak podkreślają obie panie, nie chodziło
bynajmniej o zarzuty dotyczące jakości wykonywanej przez nie pracy, bo tę starały się świadczyć
jak najlepiej. Podstawą narastającego konfliktu
był sposób odnoszenia się do nich T. Żurawika.
Podnoszenie głosu, krzyki i sformułowania jakich
używał wobec nich w obecności innych, powodo-
wały że kobiety czuły się poniżane. W maju zdecydowały się złożyć na sołtysa skargę do Urzędu
Gminy. Wójt M. Schwarz odbyła z nim rozmowę,
mając nadzieję, że konflikt ustanie. Pod koniec
lipca do UG Kołbaskowo wpłynęło podpisane
przez sołtysa oświadczenie, że kobiety w czerwcu
i lipcu ani razu nie stawiły się do pracy. Co innego twierdzili mieszkańcy. Wobec tego wójt zdjęła
z T. Żurawika obowiązek poświadczania pracy
przez ww. kobiety.
Do gminy zaczęły napływać prośby o odwołanie
sołtysa z pełnionej funkcji. Niezadowoleni z jego
poczynań mieszkańcy usłyszeli, że sołtys został
wybrany w demokratycznych wyborach. Zgodnie z zapisami w Statucie Sołectwa, wnioskować o zwołanie zebrania odwołującego go, może
albo on sam albo 1/5 mieszkańców uprawnionych do głosowania – w Przecławiu stanowi to
ok. 560 osób.
W ciągu tygodnia mieszkańcy zebrali 574 podpisy pod wnioskiem o zwołanie takiego właśnie
zebrania. Wniosek złożono na ręce Sekretarza
Gminy na zebraniu wiejskim 31 sierpnia. Po prawie dwugodzinnych, bezskutecznych prośbach
i apelach o zwołanie zebrania w jak najszybszym
terminie – wobec braku odpowiedzi – mieszkańcy opuścili salę. Ostatecznie sołtys zebranie
zwołał. Odbyło się 1.09.2011 r. Niewielka sala
świetlicy środowiskowej ledwie pomieściła 120
przybyłych. Padło wiele gorzkich słów pod adresem T. Żurawika i jego stosunku do mieszkańców.
Około godz. 21.00 sołtys zrezygnował ze stanowiska i zakończył zebranie.
Wybory nowego sołtysa odbyły się 7 września.
Przy 74 głosach za i 6 przeciw nowym sołtysem wybrany został 43-letni Wojciech Woźniak,
mieszkający w Przecławiu od 16 lat.
(car)
Najpiękniejszy ogród w Przecławiu
by związać się z tą ideą na stałe, podjąłem jednak pod wpływem rozmów z samymi sportowcami, szczególnie z Waldkiem Kikolskim – niewidomym maratończykiem, złotym medalistą
olimpijskim w Atlancie i Sydney. Dowiedziałem
się z jakimi problemami borykają się sportowcy
niepełnosprawni. Chodzi też o wzorce dla tych
osób, pokazujące im, że mimo pewnych fizycznych ograniczeń, można podjąć trudne wyzwania
jakie stawia sport, można stać się znanym w całym świecie sportowcem. Uznałem, że należy dążyć do zrównania praw i warunków do uprawiania sportu dla zawodników niepełnosprawnych
i zdrowych. I tak się zaczęło. Dzisiaj, po 10 latach
starań, mogę stwierdzić, że prawa te są niemal
cyplin nie mogłaby się rozwijać. Nie jest to łatwe
zadanie, bo sport paraolimpijski nie cieszy się
względami potencjalnych sponsorów. A przecież
to też jest profesjonalny sport wyczynowy. Mamy
świetnych zawodników i trenerów, ale to niestety
nie wystarczy. By dorównywać czołówce światowej, potrzebne są pieniądze.
D.T: Polscy paraolimpijczycy mają na koncie
656 medali. To bogaty dorobek. W jakich dyscyplinach jesteśmy najmocniejsi?
L.K: Nasi sportowcy są w światowej czołówce
m.in. w lekkiej atletyce, szermierce, czy pływaniu.
Dowodem na to są ich doskonałe miejsca i duża
liczba medali zdobytych na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie i Atenach oraz Mistrzostwach
L.K: Przygotowania idą pełną parą. W tej chwili
zawodnicy zdobywają tzw. kwalifikacje, czyli odpowiednią ilość punktów, uprawniającą do udziału w igrzyskach. W niektórych dyscyplinach trzeba zdobyć imienną nominację, w innych zdobywa
się pulę miejsc dla danego kraju i dopiero wtedy
nasz Komitet przydziela miejsca poszczególnym
osobom.
Dla nas najważniejszym zadaniem jest zapewnienie już od dzisiaj ciągłości przygotowań, aż do
samych igrzysk. Wierzę, że Polacy mogą liczyć na
znakomite wyniki zwłaszcza w LA, pływaniu, tenisie stołowym, a także w szermierce i ciężarach.
D.T. Ja również mam taką nadzieję. Dziękuję
za rozmowę.
Laureatką tegorocznej edycji konkursu na Najpiękniejszy Ogród, ogłoszonego przez Wójta
Gminy Kołbaskowo została Anna Tarnowska
z Przecławia.
– Całe życie marzyłam o ogrodzie. Kiedy wprowadziliśmy się do tego domu, ogród już był, ale nie taki
jaki ja chciałam mieć. Wszystko postanowiłam w nim
zmienić i dlatego zapadła decyzja, że zacznę od zera.
Cały czas mnie to fascynuje. Spędzam tu każdą wolną chwilę – mówi z uśmiechem pani Anna.
Spacerujemy wśród pięknie rozplanowanych rabat. W głębi ogrodu odkrywam zakątek, będący
idealnym miejscem do wypoczynku: z obłożonym
maleńkimi kamyczkami grillem, dużym zadaszonym stołem. Dalej znajduje się część warzywna.
W innym krańcu odnajduję sadzawkę z kolorowymi rybkami, przepięknie wyłożoną kamykami.
– Cały rok mam co robić. Nawet zimą niektóre krzewy trzeba podlać. Pierwsze kwitną przebiśniegi, ale
moje ukochane kwiaty to hortensje. Mam ich wiele
gatunków – bukietowe, ogrodowe, dębolistne i pnące.
To kwiaty, które pięknie wyglądają niezależnie od
pory roku – nawet kiedy zmieniają kolor. Niestety
tego lata w ciągu jednego dnia, po przejściu nawał-
nicy, moje hortensje bardzo ucierpiały – mówi Anna
Tarnowska.
Laureatce gratulujemy i życzymy, by praca
w ogrodzie który stworzyła, była dla niej źródłem
nieustającej satysfakcji.
Dorota Trzebińska
strona 8
wrzesień 2011
Nr (16) 6/2011
FELIETON
Stres powakacyjny i nie tylko
Po okresie miłych wakacyjnych przeżyć, przychodzi nam zderzyć się z brutalną codziennością. Dni spędzone na wypoczynku i relaksie
wyraźnie kontrastują z szarą rzeczywistością
dnia codziennego, obarczonego licznymi, mało
przyjemnymi zadaniami, począwszy od wcześniejszego wstawania z łóżka czy napięcia
związanego z obowiązkami domowymi i pracą.
Powoduje to pojawienie się zjawiska, z którym
mam nadzieję, wielu z Państwa rozstało się
w czasie wakacji. Pojawia się stres. Stres towarzyszy procesom adaptacji człowieka do zmieniających się warunków zewnętrznych. Wszyscy
doświadczamy tego uczucia i jest ono niezbędne
do mobilizacji naszych działań, w każdym praktycznie zakresie. Stąd wniosek, że właściwy jego
poziom sprzyja naszym zdolnościom przystosowawczym, koncentracji na zadaniach oraz efektywności działań.
Niestety, jeśli znajdziemy się w sytuacji kiedy
poziom stawianych przed nami wymagań jest
w naszej subiektywnej ocenie zbyt duży, bądź
napięcie z dowolnego powodu przedłuża się
nadmiernie, dochodzi do zjawiska stresu destrukcyjnego, paraliżującego działania. Tego rodzaju stan napięcia powoduje, że wyzwania postrzegamy wyłącznie jako poważne zagrożenia.
Aby unikać tego poziomu stresu warto dobrze
poznać mechanizmy nim rządzące.
Wyróżnia się trzy fazy powstawania reakcji stresowej:
1.Etap mobilizacji – rozpoznania czynnika
stresującego i przygotowanie się do jego zwalczenia. Towarzyszy temu ciąg reakcji fizjologicznych organizmu takich jak: przyśpieszenie
czynności serca, wzrost ciśnienia krwi, rozszerzenie źrenic, przyśpieszenie oddechu.
2.Etap adaptacji – kiedy bardziej lub mniej
świadomie podejmujemy decyzję o taktyce
zmierzającej do usunięcia czynnika stresujące-
go (może to być walka lub ucieczka). Działania podjęte na drugim etapie zmierzają do zatrzymania reakcji stresowej i niedopuszczenia
do fazy trzeciej.
3.Etap wyczerpania – osiągamy w sytuacji nieskuteczności walki ze stresorem (czynnikiem
powodującym napięcie) w zakresie ww. etapów. Dochodzi do wyczerpania się zasobów
energii i ciągu reakcji, w wyniku których organizm nie wytrzymuje napięcia. Stan taki prowadzi do przewlekłego zmęczenia, spadku odporności somatycznej i psychicznej i w efekcie
do poważnych chorób.
Każdy z nas z biegiem lat wypracował własne
mechanizmy pozwalające na walkę ze stresem.
Istnieją jednak pewne zachowania uniwersalne,
wspomagające odporność na nadmierne napięcie. Tym chcę zająć Państwa uwagę w następnym felietonie.
Ryszard Biernacki, internista, lekarz rodzinny
Na końcu języka... czyli minimum poprawności
Z euforią lub bez niej – uczniowie i młodzież
powitali kolejny rok szkolny. Warto przy tej
okazji pamiętać, że – jak mówi przysłowie – „jak
cię widzą, tak cię piszą”, ale również (a może
częściej): jak cię słyszą, tak cię piszą. Warto więc
powziąć mocne postanowienie i trwać przy nim,
by w nowym miejscu, czasie i przestrzeni wykreować swój pozytywny, społecznie pożądany
wizerunek. Spyta ktoś – jak?
Otóż nie chodzi o markową odzież, szpanerskie
(sic!) gadżety, ekstrawagancki wyzywający sposób bycia i nie chodzi nawet o geniusz intelektu, ale... o sposób wysławiania się, bogaty zasób
słownictwa i sprawność językową.
Żeby język powiedział wszystko, co pomyśli
głowa, trzeba czytać, czytać, czytać… z własnej,
nieprzymuszonej potrzeby i – co ważne – ze
zrozumieniem. To nie komputer ale właśnie
książka pobudza wyobraźnię, uwrażliwia, poszerza horyzonty wiedzy, uczy poprawnej polszczyzny, utrwala zasady pisowni i – zmuszając do
percepcji – bogaci słownictwo. Metaforycznie
rzecz ujmując: kto czyta – żyje wiele razy. Wie,
że język polski jest piękny, bogaty, zdolny do
wyrażania najbardziej subtelnych odcieni uczuć,
nie mówiąc o zwykłym przekazie informacji.
Wspólnie należy dbać o polszczyznę, bo to
przecież wizytówka każdego z nas. Ale jakże się
poprawnie wysławiać, skoro w skołatanej głowie, „kłębi się” tylko parę wyrazów. Trudno sformułować myśl, że coś jest znakomite, wyborne,
świetne, wyśmienite, doskonałe, wspaniałe,
cudowne, pierwszorzędne, rewelacyjne, gdy na
usta ciśnie się tylko jeden przymiotnik: zaj...ste.
Pół biedy, gdy jest to zastąpione niewiele mówiącymi określeniami typu: super, fajne, czadowe, odlotowe. Słowa te nie są tak naprawdę
nośnikami żadnych treści ale przynajmniej nie
brzmią ordynarnie.
I co najgorsze – rozpowszechnione, prymitywne
i prostackie określenie zaj...ste, będące ewidentnym wulgaryzmem, coraz częściej traci swą pejoratywność i nabiera wydźwięku pozytywnego,
poczytywanego przez niektórych za komplement. Jest to jawny symptom wszechogarniającej brutalizacji języka. Akceptowanie takich
zjawisk, to jakby zgoda na używanie zamiast
przecinka przekleństw na k..., ch..., p..., j...
Jeżeli takie inwektywy, kierowane pod czyimś
adresem lub wypowiadane w jego obecności,
wcale go nie ranią, to można tylko pozazdrościć
gruboskórności.
Powie ktoś: – Jest wolność słowa, mogę pisać
i mówić, co chcę i jak chcę! Ale przecież nie na
tym wolność polega. Istnieją normy i zasady,
których nie należy przekraczać. Przede wszystkim jest to niezgoda na sankcjonowanie „brukowego języka” w kontaktach międzyludzkich
i sprzeciw wobec przypisywania wulgaryzmom
jakichkolwiek pozytywnych wartości.
Epatowanie z nonszalancją wyrazami uznanymi
za obraźliwe jest wyrazem nieporadności i niewydolności językowej, deprecjonuje mówiącego
i lekceważy odbiorcę. Dawniej wulgaryzmy charakteryzowały ludzi najniższej kultury, a dziś?...
Pod rozwagę zainteresowanym.
Be-Fa
Nr (16) 6/2011
wrzesień 2011
strona 9
FELIETON
Inteligencja i wiedza.
Jest występkiem niecnym zaprzeczać swej
inteligencji wydając sądy niezgodne z własną
percepcją i analizy zdolnością. Kto tak czyni,
niegodzien jest miana prawego człowieka,
ponieważ prawom umysłu zaprzecza.
Strzeżcie się wszystkich tych, którzy przedstawiają się jako wszechwiedzący, którzy
chcą Wam narzucić swój jedynie słuszny
pogląd na wszystko. Nie porzucajcie rozsądku dla czupurnych, wymalowanych panien,
zwanych dogmatami. To dobre dla gawiedzi,
której brak wiedzy nie pozwala analizować
z powodu jakże prozaicznego – braku dostatecznej ilości danych. Dlatego tak łatwo manipulowano tymi biedakami na przestrzeni
dziejów. Łatwo bowiem przestraszyć tego,
kto w zwykłych zjawiskach widzi nadprzyrodzone i nierzeczywiste, gdyż tak go nauczono. Strach był przez wieki całe narzędziem,
dzięki któremu lud posłusznym był władzy
– tej świeckiej i tej duchowej. Jeżeli przyjrzeć
się bliżej pojęciom takim, jak grzech, piekło,
niebo, kara boska i tym podobnym – objawia
nam się swoista usystematyzowana socjotechnika. To dzięki temu systemowi metod
ludzie dokonywali często czynów, których
w warunkach wolnych od manipulacji dokanać nie byliby zdolni – szczególnie w sferze
mentalnej. Cała ta opacznie rozumiana religijność i sekciarstwo doprowadzało i wciąż
doprowadza do wielu tragedii ludzkich. Rytualne mordy, zbiorowe samobójstwa, ataki
terrorystyczne, czy wyciągając z mroków
Średniowiecza – krucjaty i palenie na stosie
– oto przykłady, pokazujące jakie niebezpieczeństwa kryją się za bezrefleksyjnym obdarzaniem ufnością ludzi, którzy narzucają
nam swój światopogląd i zbyt głębokiemu,
powodującemu fiksacje, powierzeniu swego
umysłu doktrynom. Strzeżcie dzieci swoje
przed sektami – już teraz szczepiąc w nich
ideę umysłu otwartego. Niech wolne będą od
niebezpiecznych myśli. Niech ich świat będzie lepszy od naszego.
Pielęgnujcie swą inteligencję. Nie sponiewierajcie jej dla marnych świecidełek i obietnic,
które tak ochoczo rozdawane są przez przedstawicieli handlowych sekt przeróżnych i instytucji kwaziduchowego zaprzeczenia naturze. Chcą Wam sprzedać miejsce w kolejce
do zbawienia, niczym działki budowlane
na Księżycu.
Ci, dla których nauka jest religią, wiedzą,
że nie jest możliwe zakodowanie całej wiedzy w jednej księdze – kto nie zrozumie
tak oczywistego faktu, tkwił będzie jeszcze
w poczekalni wielkiej biblioteki, gdzie woluminów miliony – i nawet one wszechwiedzy
nie pomieściły jeszcze.
Tomasz Gargula
FELIETON
Co nieco o stosunku
Mój serdeczny kolega Mareczek przy każdej
sunki międzyludzkie (jak mawiają normalni
Jeśli upomniany, dalej szacunku ludziom nie
etów. Ostatnia ulubiona Mareczkowa „cy-
szerokością geograficzną sprawa niezwykle
mentarny brak kultury. Jeśli idzie na wojnę
możliwej sposobności zwykł cytować potata” – „Społeczeństwo mamy inteligentne.
Wprawdzie jeszcze nie wie co się dzieje, ale
rozumie o co chodzi…” – jak ulał pasuje do
tego, co się nam ostatnio we wsi porobiło.
Społeczność nasza o co chodzi zrozumiała
i po kilku miesiącach narastającego konflik-
tu, zdecydowanie zaprotestowała. Cztery ty-
godnie – cztery wiejskie zebrania – pierwszy
w historii Przecławia akt ludzkiej solidarno-
ści. A poszło w rzeczy samej o relacje inter-
personalne (jak mawiają uczeni) czyli o sto-
ludzie). Stosunki to jak wiadomo, pod każdą
delikatnej materii i jak mawia Mareczek:
Z czego jak z czego, ale ze stosunków to so-
bie, proszę Szanownego Państwa, jaj robić
nie wolno, bo to się zawsze źle kończy dla
jajanta. I ja się pod tym podpisuję obydwiema rękami.
Jeśli jeden człowiek do drugiego człowieka
zwraca się w sposób dalece nieprzystojny
– jest to naganne. Jeśli poniża drugą osobę tylko z racji tego, że on czasem wkłada
garnitur a ona nie – jest to wysoce naganne.
okazuje jest to – używając eufemizmu – elez tymi, którym w pokorze służyć powinien
– to już jest głupota!
Uczył mnie ksiądz w kościele, że szacunek do
bliźniego mieć trzeba jak do siebie samego
albo i jeszcze większy. Mówił dziadek – człek
stary i mądry – że taki jest porządek świata, iż
jeden wręcza miotłę a drugi zamiata. Szybko
jednak dodawał: Jednak morał z tej bajki być
powinien taki, że obu im się szacunek należy
jednaki. Widać nie każdy miał dziadka!
Dorota Trzebińska
strona 10
wrzesień 2011
Nr (16) 6/2011
Sześćset tysięcy Otwarcie przedszkola TWP w Przecławiu
dla szkół
Budowa rozpoczęła się w listopadzie 2010 roku a w połowie grudnia wylane zostały fundaGmina Kołbaskowo otrzymała dotację unijną w wysokości 600 tys. złotych na prowadzenie w szkołach dodatkowych zajęć dla dzieci. Środki zostały przyznane
w ramach projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych
uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz
zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”.
Projekt będzie realizowany od stycznia 2012 r. do grudnia 2013 r. w szkołach w Przecławiu, Będargowie i Kołbaskowie. Środki rozdzielone zostaną proporcjonalnie,
w zależności od liczby dzieci w tych placówkach. Wcześniej, na etapie przygotowywania wniosku, każda ze szkół
przygotowała harmonogram zajęć, w którym wzięto pod
uwagę potrzeby i problemy uczniów w zakresie wiedzy
z przedmiotów ścisłych. Główne zadanie projektu to
prowadzenie zajęć, mających na celu wyrównywanie braków w matematyce, fizyce, przyrodzie i geografii, tak by
dzieci po dwóch latach osiągnęły wyniki sprawdzianów
po szkole podstawowej i gimnazjum, przynajmniej na
poziomie średnim. Zajęcia będą się odbywać po godzinach lekcyjnych. Nauczyciele wskażą uczniów najbardziej potrzebujących pomocy, licząc przy tym na wsparcie rodziców. Projekt przewiduje też poszerzenie oferty
zajęć rozwijających umiejętności oraz przeznaczonych
dla uczniów szczególnie uzdolnionych. (mic)
Złapani
na gorącym
uczynku
O wyjątkowym pechu mogą mówić panowie, którzy
w sobotnie popołudnie, na byłym przejściu granicznym
w Rosówku, szybko i sprawnie wyciągali z ziemi a następnie ładowali do busa, kostkę brukową. Nikt z przejeżdżających nie zwracał na nich uwagi, nie podejrzewając
pewnie, że w biały dzień można brać cudze jak swoje
własne. W tym czasie z festynu w Kamieńcu wracali: wójt
M. Schwarz i Przewodniczący Rady Gminy Ryszard
Wierzbicki, doskonale zorientowani, że nikomu na takie
„wydobycie” zezwolenia nie udzielili. Widząc co się dzieje,
zajechali drogę tak, by uniemożliwić złodziejom ucieczkę
i wezwali policję. Radiowóz przybył bardzo szybko – policjanci zajęli się amatorami cudzej własności. Wszczęte
zostało postępowanie w sprawie kradzieży. (car)
menty. Z końcem lipca tego roku budynek został oddany do użytku. Przez miesiąc był wyposażany i pierwszego września przyjął pierwszych przedszkolaków.
30 sierpnia w Przecławiu uroczyście otwarto Żłobek i Przedszkole Niepubliczne TWP
– „Wyspa Malucha”. Na uroczystości obecni
byli m.in. przedstawiciele Zarządu Towarzystwa
Wiedzy Powszechnej OR Szczecin oraz Kuratorium Oświaty i Wychowania, Wójt Gminy
Kołbaskowo M. Schwarz, dyrektor ZS Przecław
M.Pawliszewska.
– Dobry i miłosierny Boże pobłogosław to przedszkole i tych wszystkich, którzy tu będą przebywać
i dojrzewać, aby otaczały ich miłość i życzliwość
– po tych słowach proboszcz Tomasz Zaklukiewicz poświęcił obiekt. Zaszczyt przecięcia
wstęgi przypadł w udziale Leonowi Korolukowi
– członkowi Zarządu Oddziału Regionalnego
TWP w Szczecinie.
Program placówki zaprezentowała przybyłym
dyrektor Joanna Macuk, dodając na koniec:
– Nasze przedszkole, o powierzchni 1000 m2 jest
w stanie pomieścić mnóstwo zajęć, nie tylko przedszkolnych i żłobkowych. Planujemy przygotowanie
szerokiej oferty zajęć dodatkowych adresowanych
do mieszkańców gminy. Mamy nadzieję, że uda
nam się nawiązać owocną współpracę ze szkołą
w Przecławiu. Chcielibyśmy zaangażować społeczność lokalną w życie naszej placówki.
Wójt Gminy Kołbaskowo uroczyście wręczyła
J. Macuk zaświadczenie o wpisie do Gminnego
Rejestru Przedszkoli.
Po części oficjalnej goście mieli możliwość obejrzenia obiektu. Przedszkole imponuje swoim
wyglądem, wielkością i kolorystyką. Jest jasne,
przestronne, doskonale wyposażone w piękne
meble i zabawki. Nie ulega wątpliwości, że na tej
„wyspie” maluchy będą się czuły znakomicie.
Dorota Trzebińska
Nr (16) 6/2011
wrzesień 2011
Krótkie wierszyki – czyli pulsoryki
Jako że niebawem wybory parlamentarne i rozkręci się na dobre kampania wyborcza, wprowadzamy Państwa w tę atmosferę dzięki naszemu niezastąpionemu czytelnikowi a zarazem dyżurnemu
limerykarzowi. Pan Profesor Ryszard Lipczuk – bo o nim mowa – który od początku powstania
tej rubryki zaskakuje mnie zawsze świetnymi limerykami, tym razem nadesłał równie znakomity
manifest przedwyborczy. Rzecz nie byle jaka – 216 wyrazów tworzących logiczną całość i wszystkie na tę samą literę! Jestem pod wrażeniem.
Dorota Trzebińska
Ryszard Lipczuk
Polityczny program PRZECŁAWSKIEJ PARTII PRZYJACIÓŁ PSA (PPPP)
Panie, Panowie, Przyjaciele, Przecławianki, Przecławianie!
Poniżej przedstawiamy publicznie pasjonujący program polityczny Przecławskiej Partii Przyjaciół Psa
(PPPP).
PPPP pokona paskudnych przeciwników, pozyska pasjonatów psa, powybija przygodne pchły.
Pudelki, pinczerki, pekińczyki, pitbulle, przeurocze psiaki!
Pokochajcie przyszłych parlamentarzystów, przecież politycy pozwolą psom przekornie poszczekać!
Prawdopodobnie.
strona 11
Książki
dla Polaków
z Ukrainy
Biblioteka Publiczna w Kołbaskowie – poprzez
stronę internetową – ogłosiła akcję zbiórki książek od czytelników dla Polaków mieszkających
na Ukrainie. Inicjatorką przedsięwzięcia była
mieszkanka Kołbaskowa – Bernadeta Falenciak,
która przekazała na ten cel ogromny zbiór pozycji ze swojej domowej biblioteki. Inicjatywę
wsparła Biblioteka w Przecławiu oraz mieszkańcy gminy. Zebrano ponad 300 woluminów,
które 18 sierpnia 2011 w siedzibie szczecińskiego Oddziału Związku Ukraińców w Polsce
przekazane zostały Janowi Syrmykowi, który
serdecznie za dar podziękował.
Przemysłowcy, programiści, prezesi, przodownicy pracy! Pomóżcie pieskom, produkujcie przemyślne
pantofelki, puszyste papcie, przeźroczyste pelerynki, przenośne pecety, projektujcie paradne placyki!
Przecławianie! Przestańcie psioczyć, porzućcie picie piwa. Pohamujcie przemożne pragnienie picia!
Pójdźcie powybierać postępowych przedstawicieli pośród PPPP! Palące pieskie problemy – problemami
prawdziwych Przecławian! Pochwalamy polityczne przekonania przecławskich psów!
PPPP PROPONUJE przyłapać przestępców, powyrzucać protestujących, przepędzić poetów.
PIĘTNUJEMY pokraczną paplaninę, pesymistyczne prognozy przyszłości, popisowe przepychanki,
publiczne psucie powietrza.
POSTPONUJEMY programy patykiem pisane, przewrotne próby pojednania, prostackie przytyki
prześmiewców.
POTĘPIAMY pyszałków, pętaków, psubratów, podświadomą pazerność, powszechną pretensjonalność!
Zbiórka książek dla rodaków z Ukrainy będzie
powtórzona na wiosnę. Redakcja Pulsu poinformuje o dokładnym terminie akcji, by nasi czytelnicy mogli w niej wziąć udział.
PRZEBACZAMY plotkarzom, pozerom, piecuchom, pracoholikom, profesorom, prymusom, popu-
Nabór do Przecław
Happy Singers
POPRAWIMY przestarzałe prawo, prowincjonalne przepisy, pobory piłkarzy! Priorytetowo potraktuje-
10 września – w trakcie trwania Białej Soboty – w szko-
PODZIWIAMY psie przywiązanie, prometejskie porywy, powabne podlotki, pełnoletnie panie, pulchne
z osobami zainteresowanymi stworzeniem w Przecła-
PROTESTUJEMY przeciwko pajdokracji, psim pieniądzom, pieskiej pogodzie.
listom, pseudoszachistom, politycznym przybłędom.
my powszechne powstawanie psich panteonów!
puelle, przymioty protoplastów, przecławskie pola.
POPIERAMY proekologiczne przedsięwzięcia, przełomowe przemiany, powszechne przedszkola.
PRAGNIEMY powszechnego pokoju, pięknych przygód, poprawnych poglądów, pełnego portfela
pieniędzy.
Panie, panowie, pokochajcie psa! Pies panem polskich pieszczochów! Pomruk psów połączy prawdziwych
patriotów!
Podpisano: Przewodniczący PPPP
Poważny Przedstawiciel Polskiej Profesury
le w Przecławiu odbędzie się spotkanie organizacyjne
wiu grupy wokalnej – Przecław Happy Singers. Pomy-
słodawcą i inicjatorem przedsięwzięcia jest Zdzisław
Banasiak – były Przecławianin – kiedyś muzykujący
w zakładowym zespole muzycznym „Nowalijki”, później przez wiele lat śpiewający w Chórze Uniwersytetu
Szczecińskiego.
Pana Zdzisława chętni do śpiewania odnajdą bardzo ła-
two – będzie tam, skąd dochodzić będzie muzyka. Mamy
nadzieję, że powstanie grupa, która swoimi występami
uświetni wiele lokalnych imprez czy uroczystości.
strona 12
wrzesień 2011
Nr (16) 6/2011
Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Kołbaskowo
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KOŁBASKOWO
z dnia 23 sierpnia 2011 r.
Na podstawie art. 16 § 1, art. 61a § 1 i art. 61b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, ze zmianami) w związku z uchwałą Nr XXXII/384/10 Rady
Gminy Kołbaskowo z dnia 30 kwietnia 2010 r. (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 41, poz. 851) zmieniającą uchwałę w sprawie podziału gminy Kołbaskowo na
obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów, podaję do wiadomości publicznej informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji
wyborczych na obszarze gminy Kołbaskowo w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
NUMER OBWODU
GRANICE OBWODU
SIEDZIBA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
Kamieniec, Kamionki, Kołbaskowo, Kurów, Moczyły, Pargowo, Rosówek, Siadło Urząd Gminy, Kołbaskowo 106, 72-001 Kołbaskowo, tel. 91-311-95-53
Dolne, Siadło Górne, Smolęcin
Barnisław, Będargowo, Bobolin, Karwowo, Ostoja, Przylep, Rajkowo, Stobno,
Warnik
Szkoła Podstawowa, Będargowo 1, 72-005 Przecław, tel. 91-311-74-52
Przecław do numeru 60, Przecław Aleja Kasztanowa, Smętowice, Ustowo
Zespół Szkół, Przecław 27A, 72-005 Przecław, tel. 91-311-76-08
Przecław od numeru 61 do końca
Zespół Szkół, Przecław 27A, 72-005 Przecław, tel. 91-311-73-76
Warzymice
Zespół Szkół, Przecław 27A, 72-005 Przecław, tel. 91-431-56-47
Lokale Obwodowych Komisji Wyborczych Nr 4 i 5 w Przecławiu dostosowane są do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.
Wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych mogą głosować korespondencyjnie.
Dla celów głosowania korespondencyjnego wyznaczona jest Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Kołbaskowie.
UWAGA:
Wszystkie lokale wyborcze czynne będą w dniu głosowania – 9 października 2011 r. w godzinach od 7.00 do 21.00.
Wójt Gminy
Małgorzata Schwarz
W dniach 7-8, 14-15 i 21-22 października b.r. na terenie Gminy Kołbaskowo odbędzie się 2-dniowa akcja odbioru odpadów wielkogabarytowych, w ramach której
wg poniższego harmonogramu w wyznaczonych miejscach podstawione zostaną specjalne kontenery na odpady:
1.
Wielkość kontenerów
i miejsce podstawienia
Pargowo
przy przystanku 7 m³
Kamienic
przy placu zabaw 12 m³ + 7 m³
Moczyły
przy pojemnikach do selekt. zbiórki 12 m³
Rosówek
przy pojemnikach do selekt. zbiórki 7 m³
Kołbaskowo - okolice przystanku – przy słupie
ogłoszeniowym 10 m³
- przy pojemnikach do selekt. zbiórki
– szkoła 10 m³
- przy pojemnikach do selekt. zbiórki
– sklep 7 m³
Siadło Górne przy parku 12 m³ + 7 m³
Sidło Dolne przy przepompowni ścieków 12 m³ + 7 m³
Kurów
Ustowo
- za przystankiem, przy pojemnikach
do selekt. zbiórki 12 m³
- przy przepompowni ścieków 10 m³
- przy ul. Na klifie – nowe osiedle domów 7 m³
przy placu zabaw 12 m³ + 7 m³
Podstawienie
Odbiór
kontenerów kontenerów
2.
3.
Przecław
- przy bloku 41-49 – parking 12 m³
- osiedle Zielone Pole – pas zieleni przy
murze 12 m³
- przy basenie przeciwpożarowym 10 m³
Warzymice - za przystankiem obok pojemników do
selekt. zbiórki 12 m³ + 10 m³
Będargowo - przy placu zabaw 12 m³
- przy szkole-przystanek 10 m³
Karwowo
- przy placu zabaw 12 m³ + 7 m³
Smolęcin
- przy straży pożarnej(świetlicy) 12 m³
Barnisław
7.10.2011 r.
do godz. 9.00
08.10.2011 r.
godz. 18.00-19.00
Bobolin
- przy świetlicy 12 m³ + 7 m³
- przy blokach 12 m³
- przy placu zabaw 12 m³
Warnik
- przy placu zabaw,boisku 10 m³
Małe Stobno - przy przystanku 7 m³
Stobno
Przylep
- przy placu zabaw/boisku 12 m³ + 10 m³
- przy przystanku 12 m³
- przy placu zabaw 12 m³
Ostoja
- przy boisku 12 m³ + 10 m³
Rajkowo
- w miejscu poprzedniej lokalizacji pojemników do selekt. zbiórki 12 m³
wrzesień 2011
14.10.2011 r.
do godz. 9.00
15.10.2011 r.
godz. 18.00-19.00
21.10.2011 r.
do godz. 9.00
22.10.2011 r.
godz. 18.00-19.00
Do kontenerów zabrania się wrzucania odpadów komunalnych, odpadów budowlanych (tj. gruzu, papy, styropianu, wełny mineralnej), opon oraz wszelkich odpadów
niebezpiecznych m.in. eternitu, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego!!! Kontenery zapełniać należy maksymalnie do granic burt.
Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych oraz punkt zbiórki Zużytych Odpadów Elektrycznych i Elektronicznych znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków
w Przecławiu – czynny jest w pierwszy i trzeci poniedziałek oraz drugi i czwarty czwartek miesiąca (z wyłączeniem dni świątecznych i wolnych od pracy) w godzinach:
poniedziałek – 8.00-10.00, czwartek – 17.00-19.00. Od mieszkańców gminy Kołbaskowo odpady przyjmowane są bezpłatnie za okazaniem dowodu osobistego.
strona 13
Wysiłek SKF ZRYW doceniony
Młodzi piłkarze SKF ZRYW Kołbaskowo,
którzy zajęli I miejsce w rozgrywkach w klasie A gr 3 II ligi juniorów Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej w Szczecinie,
zaproszeni zostali do Urzędu Gminy, gdzie
uroczyście wręczono im puchar, dyplomy
i medale.
– Włożyliście w grę mnóstwo wysiłku
i zaangażowania, stąd pani Wójt wspólnie
z Prezesem i Zarządem SKF Zryw Kołbaskowo ufundowała dla was te drobne upominki. Pragniemy byście pamiętali, że doceniamy wasz wysiłek – powiedział, w imieniu
M. Schwarz, Sekretarz Gminy William
Łaszcz. – Serdecznie wszystkim gratuluję.
Cóż, zdobyliście tylko pierwsze miejsce ale
więcej się nie da. W przyszłym roku życzę
powtórzenia tego wyniku. Cieszę się, że garniecie się do sportu – dodał z uśmiechem.
Drużyna przywiozła pani wójt wyjątkowy
prezent – szalik ze swoimi barwami i napisem „Duma Gminy”.
– Jesteście fajnymi ludźmi, świetnie gracie
w piłkę, życzę wam powodzenia w następnym
sezonie. Macie dobrego trenera, właściwą,
przyjazną atmosferę w drużynie. Tak trzymać
– dodał wiceprezes R. Wierzbicki.
Kilka słów od siebie powiedział trener – Michał Pawlik: Ten sukces osiągnęliście mimo
NOWA PRACA – TO SIĘ OPŁACA!
ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
L.p. Miejscowość
Nr (16) 6/2011
WZNOWIENIE REKRUTACJI DO PROJEKTU
Rekrutacja zostanie przeprowadzona w terminie od 5.09.2011 r. do 26.09.2011 r. Podstawowe informacje o projekcie wraz z dokumentami
niezbędnymi w procesie rekrutacji tj. regulaminem rekrutacji, formularzem zgłoszeniowym
dostępne są na stronie www.pup.policki.pl
Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie
osoby mające miejsce zamieszkania na terenie Powiatu Polickiego, które pracowały lub
pracują u pracodawcy przechodzącego procesy
adaptacyjne lub modernizacyjne i spełniają minimum jeden z poniższych warunków:
• są zwolnione i pozostają bez zatrudnienia
w okresie nie dłuższym, niż 6 miesięcy przed
przystąpieniem do Projektu;
• są przewidziane do zwolnienia i otrzymały
od pracodawcy wypowiedzenie stosunku pracy, stosunku służbowego lub zostały poinformowane o zamiarze nieprzedłużania stosunku
pracy lub stosunku służbowego;
• są zagrożone zwolnieniem.
Oferowane wsparcie:
• poradnictwo zawodowe;
• pomoc psychologiczna;
• szkolenie zawodowe;
• pośrednictwo pracy.
Szczegółowe informacje o projekcie można
uzyskać pod numerem telefonu 91 852 30 99
lub osobiście w Biurze Projektu przy ulicy
Grunwaldzkiej 9A w Policach.
tego, że często graliście w okrojonym składzie.
Potrafiliście sobie jednak radzić z przeciwnikami, co świadczy o waszych umiejętnościach
i zdolnościach. Powinniście je w dalszym
ciągu rozwijać a wtedy osiągniecie naprawdę
wiele. (mic)
TERMINARZ ROZGRYWEK
SEZON 2011/2012
KLASA A – GRUPA 3
Zawody rozgrywane na boisku gminnym
w Kołbaskowie – seniorzy:
Zryw Kołbaskowo – Iskra Banie
10.09.2011 r. godz. 16.00
Zryw Kołbaskowo – Rybak Trzebież
17.09.2011 r. godz. 16.00
Zryw Kołbaskowo – Wicher Rentowo
2.10.2011 r. godz. 15.30
Zryw Kołbaskowo – Tanovia Tanowo
16.10.2011 r. godz. 15.30
Zryw Kołbaskowo – Czarni Lubanowo
30.10.2011 r. godz. 15.30
Dwie i pół godziny przed każdym spotkaniem odbędą się przedmecze juniorów.
Sprzątanie świata – posprzątajmy Dolinę Dolnej Odry 17 września 2011
Start o godz. 10.30 w miejscowości Siadło Górne w okolicy parku na końcu wsi. Trzeba ze sobą zabrać rękawice, worki na śmieci i coś smacznego na ognisko. Po pracy wspólna zabawa.
Puls Przecławia • Wydawca: Puls – Agencja Reklamowo-Usługowa Dorota Trzebińska • Redaktor naczelna: Ines Derlatka
Skład, łamanie i opracowanie graficzne: Tomasz Gargula • Druk: Drukarnia Kozbur, Szczecin • Nakład: 2500 egz. • Kolportaż: Puls – Agencja Reklamowo-Usługowa Dorota Trzebińska
Adres redakcji: Przecław 83a/8, 72-005 • tel.: 91 311 63 36 lub 505 046 843 • e-mail: [email protected]ławia.pl
R
E
K
L
A
M
A
R
E
K
L
A
M
A
węgiel • koks • miał węglowy
zecławiu
Dwupoziomowe mieszkanie w Pr
– sprzedam bez pośredników
dowa. Ma 132 m² – 68 m²
czysta, wyremontowana klatka scho
o
nieg
do
i
adz
Prow
rze.
pięt
cim
Mieszkanie znajduje się na trze
(ze skosami) na drugim pozioie oraz 64 m² powierzchni całkowitej
iom
poz
ym
wsz
pier
na
ów
skos
bez
m²)
powierzchni użytkowej
ą ilością skosów, oraz sypialnia (11
(21 m²), salonik (15 m²) – z niewielk
lnia
jada
m²),
(12
hnia
kuc
się:
ą
jduj
ój, garderoba,
mie. Na dole zna
poziom drugi, gdzie znajdują się: pok
na
ą
adz
prow
dy
scho
owe
buk
lni
jada
i łazienka (5,80 m²) – bez skosów. Z
). Mieszkanie ma dwa duże
z dołu przyłącza wodno-kanalizacyjne
są
one
adz
row
(dop
nka
łazie
na
sypialnia i druga, niewykończo
stronne i co ważne – niezwykle
owtarzalne, wyjątkowo jasne, prze
niep
Jest
.
dnia
połu
od
i
drug
ocy,
balkony – jeden od półn
funkcjonalne. Telefon: 505 046 843
R
E
K
L
A
LEZBAR 1 – OPONY
Montaż – Sprzedaż – Wulkanizacja – Felgi alu i stalowe
Czynne:
pon-pt: 8.00-18.00
sobota: 8.00-14.00
Warsztat: Przecław 21/1
tel.: 91 311 60 23, 607 333 146
e-mail: [email protected]
M
A
SZCZECIN
GOLENIÓW
STARGARD SZCZECIŃSKI
ul. Celna 4
tel. 511 623 204
ul. I Brygady Legionów 1A
tel. 91 407 12 60
ul. Bema 11
tel. 91 578 23 22
PRZECŁAW
Przecław 1F
tel. 91 812 69 51
Biuro w Szczecinie, ul. Spedytorska 1/2, tel. 91 462 43 85, e-mail: [email protected]
domki holenderskie
Ośrodek Wypoczynkowy – Zajazd Kasztelański w Kołobrzegu Budzistowie
R
E
K
L
A
M
A
Bawialnia „Elfik” w Przecławiu
Organizujemy:
Warsztaty wakacyjne dla dzieci od 3 lat:
od 10.00 do 14.00 (bez rodzica)
Karnety!!! 10 wejść bez ograniczeń czasowych
za 100 zł (ważne 3 m-ce od daty zakupu)
Przez cały wrzesień HAPPY HOURS
(10.00-15.00) 1 h = 9 zł
Organizujemy rodzinki w bańkach mydlanych
Szczegóły na www.bawialniaelfik.pl
tel. 514 893 630
Biuro Rachunkowe
tel. 535 99 55 45
PROMOCJA
NTÓW
OWYCH KLIE
DLA N
FIRMA ANBUD
NAPRAWA OKIEN PCV
• montaż i demontaż okien
• regulacja
• wymiana uszczelek
• naprawa okuć
tel. 502 049 207
Bajart
Pracownia Krawiecka
artystyczne malowanie obrazków
naściennych we wnętrzach
• overlock • wymiana zamków
• skracanie spodni • przeróbki
tel. 598 210 668
www.bajart.pl
Jolanta Osmólska
SZYBKO-TANIO-FACHOWO
Przecław, koło kościoła
poniedziałek-piątek 10.00-17.00
tel: +48 604 069 777

Podobne dokumenty

gucci – mamma – gucci - Przeclaw 24

gucci – mamma – gucci - Przeclaw 24 Dożynek Gminnych jest niezwykle bogaty. Jak zawsze, jednym z najciekawszych konkursów będzie ten na najładniejszy wieniec dożynkowy. Przypomnijmy, przepiękny wieniec, który w ubiegłym roku przygoto...

Bardziej szczegółowo

Melancholia - Przeclaw 24 - portal mieszkańców Przecławia i

Melancholia - Przeclaw 24 - portal mieszkańców Przecławia i się pan Robert Lisiecki. Kilkuletni synowie najpierw z  pewną obawą, potem z  podziwem obserwowali tatę, który jako jeden z pierwszych przecławian oddał krew. Niestety, wielu chętnych dawcami zosta...

Bardziej szczegółowo

Nie ma przyszłości bez dzietności - Przeclaw 24

Nie ma przyszłości bez dzietności - Przeclaw 24 26 lipca – Zarząd SM Zielone Pole wzywa Zarząd SM Przecław do wydania i  opróżnienia do 31 sierpnia, lokalu nr 81A/2 i 81A (biura spółdzielni w Przecławiu). 12 sierpnia – Zarząd SM Przecław uznaje ...

Bardziej szczegółowo

I znów zakwitły kasztany - Przeclaw 24

I znów zakwitły kasztany - Przeclaw 24 Będąc ostatnio na Konwencie Wójtów i Burmistrzów, miałam okazję rozmawiać na ten temat z kolegami z innych gmin i mogę stwierdzić, że ci, którzy taki model u siebie wprowadzili, nie narzekają. Pozo...

Bardziej szczegółowo