Urządzenia do betonowania

Transkrypt

Urządzenia do betonowania
1
Spis tresci:
Nasza lokalizacja ........................................................................................................................... 3
Zasady wynajmu ........................................................................................................................... 4
Agregaty prądotwórcze ............................................................................................................... 5-7
Sprężarki powietrza ...................................................................................................................... 8-10
Młoty wyburzeniowe ................................................................................................................... 11-13
Zagęszczarki gruntu ...................................................................................................................... 14-16
Frezarki i szlifierki do betonu ...................................................................................................... 17
Przecinarki jezdne i ręczne do betonu/asfaltu ............................................................................ 18-19
Pompy do wody spalinowe i elektryczne .................................................................................... 20-21
Myjki ciśnieniowe ......................................................................................................................... 22
Urządzenia do betonowania ....................................................................................................... 23-26
Nagrzewnice powietrza i osuszacze ............................................................................................. 27-28
Spawarki i agregaty spawalnicze .................................................................................................. 29-30
Wiertarki udarowe i wiertnice ..................................................................................................... 31-32
Windy, wciągarki, podnośniki ...................................................................................................... 33-34
Pozostałe urządzenia nie sklasyfikowane ................................................................................... 35-37
Akcesoria ...................................................................................................................................... 38-44
Akcesoria sprzedaż ....................................................................................................................... 45-46
2
Adres
Firma Usługowo Transportowa GURGUL S.C.
ul. Dworcowa 4
41-404 Mysłowice
(na terenie zakładu Elpor-Metalpor)
Tel. 502 644 834
[email protected]
Czynne od poniedziałku do piątku: od 7:00 do 17:00
3
Podstawowe zasady wynajmu sprzętu
Podmioty gospodarcze:





Aktualny wypis z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej.
Zaświadczenie o nadaniu numerów NIP i REGON.
Dwa różne rachunki za media za ostatni miesiąc z adresem prowadzenia działalności.
Pełnomocnictwo dla osoby odbierającej maszynę, jeżeli nie odbiera osoba uprawniona do
reprezentacji firmy.
Wpłacenie kaucji wymaganej przez Wynajmującego.
Osoby fizyczne:

Dowód osobisty i inny dokument tożsamości z fotografią.
 Wpłacenie kaucji wymaganej przez Wynajmującego.
Prawa wynajmującego.

Wynajmujący ma prawo do sprawdzenia wiarygodności Najemcy.
 Wynajmujący ma prawo do odmowy zawarcia umowy najmu.
 Wynajmujący ma prawo do kontrolowania przedmiotu najmu na zgodność z warunkami umowy.
 Wynajmujący ma prawo do odebrania przedmiotu najmu w przypadku naruszenia umowy najmu.
Obowiązki Najemcy.

Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za przedmiot najmu w okresie trwania umowy.
 Najemca jest zobowiązany do używania przedmiotu najmu zgodnie z jego przeznaczeniem.
 Najemca nie ma prawa dokonywania napraw i przeglądów technicznych przedmiotu najmu.
 Najemca jest zobowiązany do pokrycia kosztów paliwa oraz transportu.
Nie jest naliczany czynsz za niedzielę i święta .
4
Agregaty prądotwórcze
Agregat prądotworczy ZEPPELIN GEPX 50
Moc znamionowa .........................................................50 kVA/40 kW
Napięcie znamionowe ..................................................230/400 V
Prąd obciążenia .............................................................63A
Zużycie paliwa przy obciążeniu 50%/75%/100% .........5,6/7,9/10,6 l/h
Pojemność zbiornika paliwa .........................................250 litrów
Masa urządzenia ...........................................................1700 kg
Okres wynajmu
1-5 dni
6-15 dni
>15dni
Cena wynajmu brutto/doba
430,50 zł
307,50 zł
233,70 zł
Cena wynajmu netto/doba
350,00 zł
250,00 zł
190,00 zł
Agregat prądotworczy ATLAS COPCO QAS 30
Moc znamionowa ........................................................ 30 kVA/24 kW
Napięcie znamionowe ................................................. 230/400 V
Prąd obciążenia ........................................................... 43 A
Zużycie paliwa przy obciążeniu 50%/75%/100% ........ 3,7/5,2/6,4 l/h
Pojemność zbiornika paliwa ........................................ 135 litrów
Masa urządzenia .......................................................... 1800 kg
Okres wynajmu
1-5 dni
6-15 dni
>15dni
Cena wynajmu brutto/doba
344,40 zł
258,30 zł
196,80 zł
Cena wynajmu netto/doba
280,00 zł
210,00 zł
160,00 zł
Agregat prądotworczy PZL-MIELEC ZG 1008
Moc znamionowa ........................................................ 17 kVA/14 kW
Napięcie znamionowe ................................................. 230/400 V
Prąd znamionowy ........................................................ 25 A
Zużycie paliwa ............................................................. 5 l/h
Pojemność zbiornika paliwa ........................................ 45 litrów
Masa urządzenia .......................................................... 500kg
Okres wynajmu
1-5 dni
6-15 dni
>15dni
Cena wynajmu brutto/doba
233,70 zł
184,50 zł
123,00 zł
Cena wynajmu netto/doba
190,00 zł
150,00 zł
100,00 zł
Uwaga! Sprzęt nie jest zatankowany paliwem.
5
Agregaty prądotwórcze
Agregat prądotworczy SUMARA MOTO SMG-14TE
Moc znamionowa .........................................................14 kVA/11,2 kW
Napięcie znamionowe ..................................................230/400 V
Prąd znamionowy .........................................................63A
Zużycie paliwa ..............................................................5 l/h
Pojemność zbiornika paliwa .........................................20 litrów
Masa urządzenia ...........................................................140 kg
Okres wynajmu
1-5 dni
6-15 dni
>15dni
Cena wynajmu brutto/doba
135,30 zł
110,70 zł
86,10 zł
Cena wynajmu netto/doba
110,00 zł
90,00 zł
70,00 zł
Agregat prądotworczy ENDRESS ESE 1306
Moc znamionowa ........................................................ 13 kVA/10,4 kW
Napięcie znamionowe ................................................. 230/400 V
Prąd znamionowy ........................................................ 43 A
Zużycie paliwa ............................................................. 3,4 l/h
Pojemność zbiornika paliwa ........................................ 30 litrów
Masa urządzenia .......................................................... 151 kg
Okres wynajmu
1-5 dni
6-15 dni
>15dni
Cena wynajmu brutto/doba
135,30 zł
110,70 zł
86,10 zł
Cena wynajmu netto/doba
110,00 zł
90,00 zł
70,00 zł
Agregat prądotworczy HONDA ECT 7000
Moc znamionowa ........................................................ 7 kVA/5,6 kW
Napięcie znamionowe ................................................. 230/400 V
Prąd znamionowy ........................................................ 16 A
Zużycie paliwa ............................................................. 2,8 l/h
Pojemność zbiornika paliwa ........................................ 6,2 litra
Masa urządzenia .......................................................... 77 kg
Okres wynajmu
1-5 dni
6-15 dni
>15dni
Cena wynajmu brutto/doba
79,95 zł
67,65 zł
49,20 zł
Cena wynajmu netto/doba
65,00 zł
55,00 zł
40,00 zł
Uwaga! Sprzęt nie jest zatankowany paliwem.
6
Agregaty prądotwórcze
Agregat prądotworczy HONDA EC 3600
Moc znamionowa .........................................................3,6 kW
Napięcie znamionowe ..................................................230 V
Prąd obciążenia .............................................................16A
Zużycie paliwa ..............................................................2,2 l/h
Pojemność zbiornika paliwa .........................................5,3 litra
Masa urządzenia ...........................................................58 kg
Okres wynajmu
1-5 dni
6-15 dni
>15dni
Cena wynajmu brutto/doba
55,35 zł
43,05 zł
36,90 zł
Cena wynajmu netto/doba
45,00 zł
35,00 zł
30,00 zł
Agregat prądotworczy HONDA EA 3000
Moc znamionowa ........................................................ 3 kW
Napięcie znamionowe ................................................. 230 V
Prąd obciążenia ........................................................... 16 A
Zużycie paliwa ............................................................. 1,6 l/h
Pojemność zbiornika paliwa ........................................ 3,3 litra
Masa urządzenia .......................................................... 42 kg
Okres wynajmu
1-5 dni
6-15 dni
>15dni
Cena wynajmu brutto/doba
55,35 zł
43,05 zł
36,90 zł
Cena wynajmu netto/doba
45,00 zł
35,00 zł
30,00 zł
Uwaga! Sprzęt nie jest zatankowany paliwem.
7
Sprężarki
Spręzarka ATLAS COPCO XAHS 237
Wydajność ...................................................... 14,2 m³/min
Ciśnienie robocze ............................................. 12 bar
Zbiornik paliwa ................................................ 250 litrów
Masa urządzenia .............................................. 3000 kg
Dodatkowe wyposażenie: chłodnica końcowa z odwadniaczem
Okres wynajmu
1-5 dni
6-15 dni
>15dni
Cena wynajmu brutto/doba
713,40 zł
565,80 zł
467,40 zł
Cena wynajmu netto/doba
580,00 zł
460,00 zł
380,00 zł
Spręzarka ATLAS COPCO XAHS 186
Wydajność .......................................................10,5 m³/min
Ciśnienie robocze .............................................12 bar
Zbiornik paliwa .................................................175 litrów
Masa urządzenia ..............................................1900 kg
Dodatkowe wyposażenie: chłodnica końcowa z odwadniaczem
Okres wynajmu
1-5 dni
6-15 dni
>15dni
Cena wynajmu brutto/doba
430,50 zł
344,40 zł
282,90 zł
Cena wynajmu netto/doba
350,00 zł
280,00 zł
230,00 zł
Spręzarka ATLAS COPCO XATS 156
Wydajność ...................................................... 10,0 m³/min
Ciśnienie robocze ............................................. 10,3 bar
Zbiornik paliwa ................................................ 175 litrów
Masa urządzenia .............................................. 1900 kg
Dodatkowe wyposażenie: chłodnica końcowa z odwadniaczem
Okres wynajmu
1-5 dni
6-15 dni
>15dni
Cena wynajmu brutto/doba
430,50 zł
344,40 zł
282,90 zł
Cena wynajmu netto/doba
350,00 zł
280,00 zł
230,00 zł
Uwaga! Sprzęt nie jest zatankowany paliwem.
8
Sprężarki
Spręzarka ATLAS COPCO XAHS 107
Wydajność ...................................................... 5,6 m³/min
Ciśnienie robocze ............................................. 12 bar
Zbiornik paliwa ................................................ 117 litrów
Masa urządzenia .............................................. 1478 kg
Dodatkowe wyposażenie: chłodnica końcowa z odwadniaczem
Okres wynajmu
1-5 dni
6-15 dni
>15dni
Cena wynajmu brutto/doba
356,70 zł
282,90 zł
233,70 zł
Cena wynajmu netto/doba
290,00 zł
230,00 zł
190,00 zł
Spręzarka ATLAS COPCO XAS 97
Wydajność .......................................................5,3 m³/min
Ciśnienie robocze .............................................7 bar
Zbiornik paliwa .................................................80 litrów
Masa urządzenia ..............................................1060 kg
Dodatkowe wyposażenie: naolejacz
Okres wynajmu
1-5 dni
6-15 dni
>15dni
Cena wynajmu brutto/doba
270,60 zł
221,40 zł
172,20 zł
Cena wynajmu netto/doba
220,00 zł
180,00 zł
140,00 zł
Spręzarka ATLAS COPCO XAS 77
Wydajność ...................................................... 4,3 m³/min
Ciśnienie robocze ............................................. 7 bar
Zbiornik paliwa ................................................ 80 litrów
Masa urządzenia .............................................. 960 kg
Dodatkowe wyposażenie: naolejacz
Okres wynajmu
1-5 dni
6-15 dni
>15dni
Cena wynajmu brutto/doba
258,30 zł
209,10 zł
159,90 zł
Cena wynajmu netto/doba
210,00 zł
170,00 zł
130,00 zł
Uwaga! Sprzęt nie jest zatankowany paliwem.
9
Sprężarki
Kompresor elektryczny METABO LT 100
Pojemność zbiornika ....................................... 100 litrów
Ciśnienie robocze ............................................. 7 bar
Moc .................................................................. 1,5 kW
Napięcie ........................................................... 230 V
Masa urządzenia .............................................. 62 kg
Okres wynajmu
1-5 dni
6-15 dni
>15dni
Cena wynajmu brutto/doba
73,80 zł
61,50 zł
36,90 zł
Cena wynajmu netto/doba
60,00 zł
50,00 zł
30,00 zł
10
Młoty wyburzeniowe
Młot pneumatyczny PERMON BKA 40
Masa urządzenia ............................................. 41 kg
Ilość udarów .................................................... 16 Hz
Zużycie powietrza ............................................ 1,9 m³/min
Rozmiar grota .................................................. S 32x160
Okres wynajmu
1-5 dni
6-15 dni
>15dni
Cena wynajmu brutto/doba
86,10 zł
67,65 zł
55,35 zł
Cena wynajmu netto/doba
70,00 zł
55,00 zł
45,00 zł
Młot pneumatyczny PERMON BKA 30
Masa urządzenia ..............................................30 kg
Ilość udarów .....................................................22 Hz
Zużycie powietrza .............................................1,8 m³/min
Rozmiar grota ...................................................S 32x160
Okres wynajmu
1-5 dni
6-15 dni
>15dni
Cena wynajmu brutto/doba
86,10 zł
67,65 zł
55,35 zł
Cena wynajmu netto/doba
70,00 zł
55,00 zł
45,00 zł
Młot pneumatyczny ATLAS COPCO TEX 23PE
Masa urządzenia ..............................................27,5 kg
Ilość udarów .....................................................22 Hz
Zużycie powietrza .............................................1,8 m³/min
Rozmiar grota ...................................................S 32x160
Okres wynajmu
1-5 dni
6-15 dni
>15dni
Cena wynajmu brutto/doba
86,10 zł
67,65 zł
55,35 zł
Cena wynajmu netto/doba
70,00 zł
55,00 zł
45,00 zł
11
Młoty wyburzeniowe
Młot pneumatyczny ATLAS COPCO TEX 19PE
Masa urządzenia ............................................. 23 kg
Ilość udarów .................................................... 25 Hz
Zużycie powietrza ............................................ 1,56 m³/min
Rozmiar grota .................................................. S 25x108
Okres wynajmu
1-5 dni
6-15 dni
>15dni
Cena wynajmu brutto/doba
86,10 zł
67,65 zł
55,35 zł
Cena wynajmu netto/doba
70,00 zł
55,00 zł
45,00 zł
Młot pneumatyczny PERMON SK9-5
Masa urządzenia ..............................................9 kg
Ilość udarów .....................................................26.5 Hz
Zużycie powietrza .............................................0,9 m³/min
Rozmiar grota ...................................................R 25x75
Okres wynajmu
1-5 dni
6-15 dni
>15dni
Cena wynajmu brutto/doba
49,20 zł
43,05 zł
30,75 zł
Cena wynajmu netto/doba
40,00 zł
35,00 zł
25,00 zł
Młot elektryczny BOSCH GSH 27
Masa urządzenia ..............................................29 kg
Ilość udarów .....................................................16,6 Hz
Energia udaru ...................................................60 J
Moc ...................................................................1900 W
Napięcie zasilania .............................................230 V
Rozmiar grota ...................................................S 28
Okres wynajmu
1-5 dni
6-15 dni
>15dni
Cena wynajmu brutto/doba
123,00 zł
98,40 zł
73,80 zł
Cena wynajmu netto/doba
100,00 zł
80,00 zł
60,00 zł
12
Młoty wyburzeniowe
Młot elektryczny BOSCH GSH 16-28
Masa urządzenia ............................................. 17,9 kg
Ilość udarów .................................................... 21,6 Hz
Energia udaru................................................... 41 J
Moc .................................................................. 1750 W
Napięcie zasilania ............................................ 230 V
Rozmiar grota .................................................. S 28
Okres wynajmu
1-5 dni
6-15 dni
>15dni
Cena wynajmu brutto/doba
98,40 zł
79,95 zł
61,50 zł
Cena wynajmu netto/doba
80,00 zł
65,00 zł
50,00 zł
Młot elektryczny BOSCH GSH 11
Masa urządzenia ..............................................11,1 kg
Ilość udarów .....................................................31,5 Hz
Energia udaru ...................................................16,8 J
Moc ...................................................................1500 W
Napięcie zasilania .............................................230 V
Rozmiar grota ...................................................SDS max
Okres wynajmu
1-5 dni
6-15 dni
>15dni
Cena wynajmu brutto/doba
86,10 zł
67,65 zł
49,20 zł
Cena wynajmu netto/doba
70,00 zł
55,00 zł
40,00 zł
Młot elektryczny HITACH H60MC
Masa urządzenia ..............................................10,2 kg
Ilość udarów .....................................................32,8 Hz
Energia udaru ...................................................22 J
Moc ...................................................................1250 W
Rozmiar grota ...................................................SDS max
Okres wynajmu
1-5 dni
6-15 dni
>15dni
Cena wynajmu brutto/doba
86,10 zł
67,65 zł
49,20 zł
Cena wynajmu netto/doba
70,00 zł
55,00 zł
40,00 zł
13
Zagęszczarki gruntu
Zagęszczarka nawrotna WACKER NEUSON DPU 6555
Masa urządzenia ............................................. 476 kg
Siła odśrodkowa .............................................. 65 kN
Rozmiar płyty ................................................... 550 x 900 mm
Zużycie paliwa.................................................. 1,9 l/h
Zbiornik paliwa ................................................ 6 litrów
Okres wynajmu
1-5 dni
6-15 dni
>15dni
Cena wynajmu brutto/doba
196,80 zł
172,20 zł
147,60 zł
Cena wynajmu netto/doba
160,00 zł
140,00 zł
120,00 zł
Zagęszczarka nawrotna WACKER NEUSON DPU 5545
Masa urządzenia ..............................................405 kg
Siła odśrodkowa ...............................................55 kN
Rozmiar płyty ...................................................450 x 900 mm
Zużycie paliwa ..................................................1,8 l/h
Zbiornik paliwa .................................................5 litrów
Okres wynajmu
1-5 dni
6-15 dni
>15dni
Cena wynajmu brutto/doba
159,90 zł
135,30 zł
110,70 zł
Cena wynajmu netto/doba
130,00 zł
110,00 zł
90,00 zł
Zagęszczarka nawrotna DYNAPAC LG 300
Masa urządzenia ............................................. 302 kg
Siła odśrodkowa .............................................. 40kN
Rozmiar płyty ................................................... 500 mm
Zużycie paliwa.................................................. 0,6 l/h
Zbiornik paliwa ................................................ 5 litrów
Okres wynajmu
1-5 dni
6-15 dni
>15dni
Cena wynajmu brutto/doba
135,30 zł
110,70 zł
86,10 zł
Cena wynajmu netto/doba
110,00 zł
90,00 zł
70,00 zł
Uwaga! Sprzęt nie jest zatankowany paliwem.
14
Zagęszczarki gruntu
Zagęszczarka nawrotna WACKER NEUSON DPU 3070
Masa urządzenia ............................................. 220 kg
Siła odśrodkowa .............................................. 30 kN
Rozmiar płyty ................................................... 700 x 703 mm
Zużycie paliwa.................................................. 0,6 l/h
Zbiornik paliwa ................................................ 5 litrów
Okres wynajmu
1-5 dni
6-15 dni
>15dni
Cena wynajmu brutto/doba
110,70 zł
98,40 zł
73,80 zł
Cena wynajmu netto/doba
90,00 zł
80,00 zł
60,00 zł
Zagęszczarka nawrotna WACKER NEUSON DPU 3050
Masa urządzenia ..............................................182 kg
Siła odśrodkowa ...............................................30 kN
Rozmiar płyty ...................................................500 x 703 mm
Zużycie paliwa ..................................................0,6 l/h
Zbiornik paliwa .................................................5 litrów
Okres wynajmu
1-5 dni
6-15 dni
>15dni
Cena wynajmu brutto/doba
110,70 zł
98,40 zł
73,80 zł
Cena wynajmu netto/doba
90,00 zł
80,00 zł
60,00 zł
Zagęszczarka jednokierunkowa WEBER CF 4R
Masa urządzenia ............................................. 1102 kg
Siła odśrodkowa .............................................. 20 kN
Rozmiar płyty ................................................... 500 x 690 mm
Zbiornik paliwa ................................................ 3 litry
Okres wynajmu
1-5 dni
6-15 dni
>15dni
Cena wynajmu brutto/doba
86,10 zł
73,80 zł
61,50 zł
Cena wynajmu netto/doba
70,00 zł
60,00 zł
50,00 zł
Uwaga! Sprzęt nie jest zatankowany paliwem.
15
Zagęszczarki gruntu
Zagęszczarka jednokierunkowa BELLE PCX 500
Masa urządzenia ............................................. 100 kg
Siła odśrodkowa .............................................. 16,5 kN
Rozmiar płyty ................................................... 500 x 696 mm
Zbiornik paliwa ................................................ 3,3 litra
Okres wynajmu
1-5 dni
6-15 dni
>15dni
Cena wynajmu brutto/doba
86,10 zł
73,80 zł
61,50 zł
Cena wynajmu netto/doba
70,00 zł
60,00 zł
50,00 zł
Skoczek ubijak WACKER NEUSON BS 60-2
Masa urządzenia ..............................................60 kg
Siła uderzenia ...................................................85 J
Rozmiar stopy ...................................................280 x 330 mm
Zużycie paliwa ..................................................3 litry
Okres wynajmu
1-5 dni
6-15 dni
>15dni
Cena wynajmu brutto/doba
110,70 zł
98,40 zł
73,80 zł
Cena wynajmu netto/doba
90,00 zł
80,00 zł
60,00 zł
Walec prowadzony JCB VMS 55
Masa urządzenia ............................................. 185 kg
Siła odśrodkowa .............................................. 8,07 kN
Szerokość bębna .............................................. 550 mm
Zbiornik paliwa ............................................... 3,3 litra
Okres wynajmu
1-5 dni
6-15 dni
>15dni
Cena wynajmu brutto/doba
86,10 zł
73,80 zł
61,50 zł
Cena wynajmu netto/doba
70,00 zł
60,00 zł
50,00 zł
Uwaga! Sprzęt nie jest zatankowany paliwem.
16
Frezarki i szlifierki do betonu
Frezarka do betonu AIRTEC RM 320
Szerokość frezowania ..................................... 320 mm
Głębokość frezowania .................................... 10 mm
Napięcie zasilania ........................................... 400 V
Moc znamionowa ........................................... 11 kW
Napęd............................................................... hydrauliczny
Masa urządzenia .............................................. 365 kg
Okres wynajmu
1-5 dni
6-15 dni
>15dni
Cena wynajmu brutto/doba
282,90 zł
246,00 zł
209,10 zł
Cena wynajmu netto/doba
230,00 zł
200,00 zł
170,00 zł
Frezarka do betonu AIRTEC RT 2500
Szerokość frezowania ..................................... 250 mm
Głębokość frezowania .................................... 5 mm
Napięcie zasilania ........................................... 400 V
Moc znamionowa ........................................... 5,5 kW
Napęd............................................................... brak
Masa urządzenia .............................................. 129 kg
Okres wynajmu
1-5 dni
6-15 dni
>15dni
Cena wynajmu brutto/doba
110,70 zł
98,40 zł
73,80 zł
Cena wynajmu netto/doba
90,00 zł
80,00 zł
60,00 zł
Szlifierka do betonu ZREMB SL 250
Szerokość frezowania ......................................250 lub 300 mm
Napięcie zasilania ............................................400 V
Moc znamionowa ............................................4 kW
Masa urządzenia ..............................................124 kg
Rodzaj tarczy: diamentowa lub korundowa
Okres wynajmu
1-5 dni
6-15 dni
>15dni
Cena wynajmu brutto/doba
110,70 zł
92,25 zł
67,65 zł
Cena wynajmu netto/doba
90,00 zł
75,00 zł
55,00 zł
17
Przecinarki jezdne i ręczne do betonu/asfaltu
Przecinarka jezdna NORTON C99
Średnica tarczy ................................................ ø450 mm
Głębokość cięcia ............................................. 140 mm
Zbiornik paliwa ............................................... 5,3 litra
Masa urządzenia ............................................. 98 kg
Okres wynajmu
1-5 dni
6-15 dni
>15dni
Cena wynajmu brutto/doba
110,70 zł
86,10 zł
61,50 zł
Cena wynajmu netto/doba
90,00 zł
70,00 zł
50,00 zł
Przecinarka jezdna NORTON C51
Średnica tarczy ................................................ø350 mm
Głębokość cięcia ..............................................125 mm
Zbiornik paliwa ................................................3,5 litra
Masa urządzenia ..............................................62 kg
Okres wynajmu
1-5 dni
6-15 dni
>15dni
Cena wynajmu brutto/doba
98,40 zł
73,80 zł
49,20 zł
Cena wynajmu netto/doba
80,00 zł
60,00 zł
40,00 zł
Przecinarka stołowa CEDIMA CTS-57G
Średnica tarczy ................................................ø400 mm
Głębokość cięcia ..............................................120 mm
Długość cięcia ...................................................600 mm
Moc ..................................................................2,2 kW
Napięcie znamionowe ......................................230 V
Masa urządzenia ..............................................74 kg
Okres wynajmu
1-5 dni
6-15 dni
>15dni
Cena wynajmu brutto/doba
49,20 zł
43,05 zł
36,90 zł
Cena wynajmu netto/doba
40,00 zł
35,00 zł
30,00 zł
Uwaga! Sprzęt nie jest zatankowany paliwem.
18
Przecinarki jezdne i ręczne do betonu/asfaltu
Przecinarka ręczna STIHL TS 400
Średnica tarczy ................................................ ø350 mm
Głębokość cięcia ............................................. 125 mm
Moc ................................................................. 3,2 kW
Masa urządzenia ............................................. 9,1 kg
Okres wynajmu
1-5 dni
6-15 dni
>15dni
Cena wynajmu brutto/doba
98,40 zł
73,80 zł
49,20 zł
Cena wynajmu netto/doba
80,00 zł
60,00 zł
40,00 zł
19
Pompy do wody (spalinowe i elektryczne)
Motopompa HONDA WT 30X
Wydajność ...................................................... 1210 l/min
Wysokość podnoszenia .................................. 27 m
Przyłącze węża ................................................. ø75 mm
Zużycie paliwa.................................................. 2,6 l/h
Zbiornik paliwa ................................................ 5,3 litra
Masa urządzenia ............................................. 60 kg
Okres wynajmu
1-5 dni
6-15 dni
>15dni
Cena wynajmu brutto/doba
104,55 zł
86,10 zł
73,80 zł
Cena wynajmu netto/doba
85,00 zł
70,00 zł
60,00 zł
Motopompa KOSHIN SEH 50
Wydajność .......................................................600 l/min
Wysokość podnoszenia ...................................30 m
Przyłącze węża..................................................ø52 mm
Zużycie paliwa ..................................................1 l/h
Zbiornik paliwa .................................................2 litry
Masa urządzenia ..............................................24 kg
Okres wynajmu
1-5 dni
6-15 dni
>15dni
Cena wynajmu brutto/doba
92,25 zł
73,80 zł
55,35 zł
Cena wynajmu netto/doba
75,00 zł
60,00 zł
45,00 zł
Motopompa przeponowa WACKER NEUSON PD3
Wydajność .......................................................330 l/min
Wysokość podnoszenia ...................................7,5 m
Przyłącze węża..................................................ø75 mm
Zużycie paliwa ..................................................1 l/h
Zbiornik paliwa .................................................2,2 litry
Masa urządzenia ..............................................64 kg
Okres wynajmu
1-5 dni
6-15 dni
>15dni
Cena wynajmu brutto/doba
98,40 zł
86,10 zł
73,80 zł
Cena wynajmu netto/doba
80,00 zł
70,00 zł
60,00 zł
Uwaga! Sprzęt nie jest zatankowany paliwem.
20
Pompy do wody (spalinowe i elektryczne)
Pompa elektryczna EBARA PUMPS 80/100DML
Wydajność ...................................................... 2400 l/min
Wysokość podnoszenia .................................. 12 m
Przyłącze węża ................................................. ø110 mm
Moc .................................................................. 3,7 kW
Napięcie zasilania ............................................ 400 V
Masa urządzenia ............................................. 87 kg
Okres wynajmu
1-5 dni
6-15 dni
>15dni
Cena wynajmu brutto/doba
123,00 zł
98,40 zł
79,95 zł
Cena wynajmu netto/doba
100,00 zł
80,00 zł
65,00 zł
Pompa elektryczna DYNAPAC WEDA 40
Wydajność .......................................................1500 l/min
Wysokość podnoszenia ...................................20 m
Przyłącze węża..................................................ø75 mm
Moc ...................................................................3,1 kW
Napięcie zasilania .............................................400 V
Masa urządzenia ..............................................23 kg
Okres wynajmu
1-5 dni
6-15 dni
>15dni
Cena wynajmu brutto/doba
98,40 zł
79,95 zł
61,50 zł
Cena wynajmu netto/doba
80,00 zł
65,00 zł
50,00 zł
Pompa elektryczna DYNAPAC WEDA 10
Wydajność .......................................................600 l/min
Wysokość podnoszenia ...................................15 m
Przyłącze węża..................................................ø52 mm
Moc ...................................................................1,4 kW
Napięcie zasilania .............................................230V
Masa urządzenia ..............................................12,5 kg
Okres wynajmu
1-5 dni
6-15 dni
>15dni
Cena wynajmu brutto/doba
73,80 zł
61,50 zł
43,05 zł
Cena wynajmu netto/doba
60,00 zł
50,00 zł
35,00 zł
21
Myjki ciśnieniowe
Myjka cisnieniowa KARCHER HD 6/15C
Ciśnienie robocze ............................................ 150 bar
Przepływ wody ................................................ 560 l/h
Napięcie zasilania ........................................... 230 V
Masa urządzenia ............................................. 23 kg
Okres wynajmu
1-5 dni
6-15 dni
>15dni
Cena wynajmu brutto/doba
73,80 zł
61,50 zł
43,05 zł
Cena wynajmu netto/doba
60,00 zł
50,00 zł
35,00 zł
Myjka cisnieniowa gorąco wodna KRANZLE 875-1
Ciśnienie robocze .............................................175 bar
Przepływ wody ................................................875 l/h
Temperatura wody ...........................................80°C
Napięcie zasilania ............................................400 V
Zużycie paliwa ..................................................6,8l/h
Zbiornik paliwa .................................................35 litrów
Masa urządzenia ..............................................218kg
Okres wynajmu
1-5 dni
6-15 dni
>15dni
Cena wynajmu brutto/doba
123,00 zł
104,00 zł
79,95 zł
Cena wynajmu netto/doba
100,00 zł
85,00 zł
65,00 zł
Myjka cisnieniowa BRANDON BBW 30 KPE
Ciśnienie robocze .............................................207 bar
Przepływ wody ................................................900 l/h
Zbiornik na wodę .............................................940 litrów
Zużycie paliwa .................................................2,1 litra
Zbiornik paliwa .................................................6,5 litra
Okres wynajmu
1-5 dni
6-15 dni
>15dni
Cena wynajmu brutto/doba
184,50 zł
147,60 zł
110,70 zł
Cena wynajmu netto/doba
150,00 zł
120,00 zł
90,00 zł
Uwaga! Sprzęt nie jest zatankowany paliwem.
22
Urządzenia do betonowania
Zacieraczka spalinowa WACKER NEUSON CT36-8A
Średnica zacierania ......................................... 915 mm
Zużycie paliwa ................................................. 2,7 l/h
Zbiornik paliwa ............................................... 6 litrów
Masa urządzenia ............................................. 84 kg
Okres wynajmu
1-5 dni
6-15 dni
>15dni
Cena wynajmu brutto/doba
86,10 zł
73,80 zł
55,35 zł
Cena wynajmu netto/doba
70,00 zł
60,00 zł
45,00 zł
Zacieraczka spalinowa BELLE PRO 600
Średnica zacierania ..........................................600 mm
Zużycie paliwa .................................................1 l/h
Zbiornik paliwa ................................................2 litry
Masa urządzenia ..............................................53 kg
Okres wynajmu
1-5 dni
6-15 dni
>15dni
Cena wynajmu brutto/doba
73,80 zł
61,50 zł
43,05 zł
Cena wynajmu netto/doba
60,00 zł
50,00 zł
35,00 zł
Wibrator przyczepny WACKER NEUSON AR36
Siła odśrodkowa ..............................................3,47 kN
Napięcie zasilania ............................................42 V / 200 Hz
Okres wynajmu
1-5 dni
6-15 dni
>15dni
Cena wynajmu brutto/doba
86,10 zł
73,80 zł
61,50 zł
Cena wynajmu netto/doba
70,00 zł
60,00 zł
50,00 zł
Uwaga! Sprzęt nie jest zatankowany paliwem.
23
Urządzenia do betonowania
Wibrator pogrązalny WACKER NEUSON IREN
Średnica bulwy ................................................ ø38, ø45, ø57
Długość węża .................................................. 5 m
Napięcie zasilania ........................................... 42 V / 200 Hz
Okres wynajmu
1-5 dni
6-15 dni
>15dni
Cena wynajmu brutto/doba
36,90 zł
30,75 zł
24,60 zł
Cena wynajmu netto/doba
30,00 zł
25,00 zł
20,00 zł
Wibrator mechaniczny ENAR AVMW
Średnica bulwy ................................................ø36, ø48
Długość węża ...................................................4 m
Napięcie zasilania ............................................230 V
Masa urządzenia ..............................................14 kg
Okres wynajmu
1-5 dni
6-15 dni
>15dni
Cena wynajmu brutto/doba
49,40 zł
43,05 zł
36,90 zł
Cena wynajmu netto/doba
40,00 zł
35,00 zł
30,00 zł
Przetwornica napięcia WACKER NEUSON fu1,8
Napięcie robocze .............................................42 V
Częstotliwość robocza .....................................200 Hz
Napięcie zasilania ............................................400 V
Masa urządzenia ..............................................27 kg
Okres wynajmu
1-5 dni
6-15 dni
>15dni
Cena wynajmu brutto/doba
49,40 zł
43,05 zł
30,75 zł
Cena wynajmu netto/doba
40,00 zł
35,00 zł
25,00 zł
24
Urządzenia do betonowania
Łata wibracyjna
Długość ............................................................ 4,5 m
Napięcie zasilania ........................................... 400 V
Masa urządzenia ............................................. 110 kg
Okres wynajmu
1-5 dni
6-15 dni
>15dni
Cena wynajmu brutto/doba
110,70 zł
86,10 zł
67,65 zł
Cena wynajmu netto/doba
90,00 zł
70,00 zł
55,00 zł
Łata wibracyjna DYNAPAC
Długość ............................................................3,25 m
Napięcie zasilania ............................................400 V
Masa urządzenia ..............................................86 kg
Okres wynajmu
1-5 dni
6-15 dni
>15dni
Cena wynajmu brutto/doba
110,70 zł
86,10 zł
67,65 zł
Cena wynajmu netto/doba
90,00 zł
70,00 zł
55,00 zł
Łata wibracyjna
Długość ............................................................2,4 m
Napięcie zasilania ............................................400 V
Masa urządzenia ..............................................65 kg
Okres wynajmu
1-5 dni
6-15 dni
>15dni
Cena wynajmu brutto/doba
86,10 zł
61,50 zł
36,90 zł
Cena wynajmu netto/doba
70,00 zł
50,00 zł
30,00 zł
25
Urządzenia do betonowania
Listwa wibracyjna elektryczna BELLE
Długość ............................................................ 2 m
Napięcie zasilania ........................................... 230 V
Masa urządzenia ............................................. 16,5 kg
Okres wynajmu
1-5 dni
6-15 dni
>15dni
Cena wynajmu brutto/doba
49,20 zł
43,05 zł
30,75 zł
Cena wynajmu netto/doba
40,00 zł
35,00 zł
25,00 zł
Listwa wibracyjna spalinowa BELLE
Długość ............................................................2 m
Masa urządzenia ..............................................18 kg
Okres wynajmu
1-5 dni
6-15 dni
>15dni
Cena wynajmu brutto/doba
67,65 zł
55,35 zł
36,90 zł
Cena wynajmu netto/doba
55,00 zł
45,00 zł
30,00 zł
Pojemnik do transportu betonu BETOMAX
Pojemność ........................................................0,75m3
Wylew ..............................................................boczny
Masa urządzenia ..............................................255 kg
Okres wynajmu
1-5 dni
6-15 dni
>15dni
Cena wynajmu brutto/doba
61,50 zł
49,20 zł
36,90 zł
Cena wynajmu netto/doba
50,00 zł
40,00 zł
30,00 zł
Uwaga! Sprzęt nie jest zatankowany paliwem.
26
Nagrzewnice powietrza i osuszacze
Nagrzewnica elektryczna MASTER B 22EPB
Moc znamionowa ........................................... 22 kW
Przepływ powietrza ........................................ 2200 m3/h
Napięcie zasilania ........................................... 400 V
Masa urządzenia ............................................. 20 kg
Okres wynajmu
1-5 dni
6-15 dni
>15dni
Cena wynajmu brutto/doba
43,05 zł
36,90 zł
30,75 zł
Cena wynajmu netto/doba
35,00 zł
30,00 zł
25,00 zł
Nagrzewnica gazowa MASTER BLP 50
Moc znamionowa ............................................50 kW
Przepływ powietrza .........................................1450 m3/h
Napięcie zasilania ............................................230 V
Masa urządzenia ..............................................12,5 kg
Okres wynajmu
1-5 dni
6-15 dni
>15dni
Cena wynajmu brutto/doba
43,05 zł
36,90 zł
30,75 zł
Cena wynajmu netto/doba
35,00 zł
30,00 zł
25,00 zł
Nagrzewnica spalinowa STEEL MOBIL M150
Moc znamionowa ............................................16,1 kW
Przepływ powietrza .........................................500 m3/h
Napięcie zasilania ............................................230 V
Zużycie paliwa ..................................................2 l/h
Zbiornik paliwa .................................................20 litrów
Masa urządzenia ..............................................21 kg
Okres wynajmu
1-5 dni
6-15 dni
>15dni
Cena wynajmu brutto/doba
43,05 zł
36,90 zł
30,75 zł
Cena wynajmu netto/doba
35,00 zł
30,00 zł
25,00 zł
Uwaga! Sprzęt nie jest zatankowany paliwem.
27
Nagrzewnice powietrza i osuszacze
Nagrzewnica spalinowa MASTER B150
Moc znamionowa ........................................... 44 kW
Przepływ powietrza ........................................ 900 m3/h
Napięcie zasilania ........................................... 230 V
Zużycie paliwa.................................................. 4,1 l/h
Zbiornik paliwa ................................................ 44 litry
Masa urządzenia ............................................. 28 kg
Okres wynajmu
1-5 dni
6-15 dni
>15dni
Cena wynajmu brutto/doba
61,50 zł
49,20 zł
36,90 zł
Cena wynajmu netto/doba
50,00 zł
40,00 zł
30,00 zł
Nagrzewnica spalinowa ITM MIZAR 105
Moc znamionowa ............................................105 kW
Przepływ powietrza .........................................3500 m3/h
Napięcie zasilania ............................................230 V
Zużycie paliwa ..................................................10,2 l/h
Zbiornik paliwa .................................................120 litrów
Masa urządzenia ..............................................128 kg
Okres wynajmu
1-5 dni
6-15 dni
>15dni
Cena wynajmu brutto/doba
104,55 zł
92,25 zł
73,80 zł
Cena wynajmu netto/doba
85,00 zł
75,00 zł
60,00 zł
Osuszacz powietrza OASIS D270 HD
Wydajność znamionowa .................................40 l/dobę
Przepływ powietrza .........................................510 m3/h
Moc znamionowa .............................................480 W
Napięcie zasilania ............................................230 V
Masa urządzenia ..............................................34,8 kg
Okres wynajmu
1-5 dni
6-15 dni
>15dni
Cena wynajmu brutto/doba
67,65 zł
55,35 zł
43,05 zł
Cena wynajmu netto/doba
55,00 zł
45,00 zł
35,00 zł
Uwaga! Sprzęt nie jest zatankowany paliwem.
28
Spawarki i agregaty spawalnicze
Spawarka inwertorowa ESAB LHN 250
Prąd spawania ................................................ 250 A
Średnica elektrody .......................................... 1,6 — 5 mm
Napięcie zasilania ........................................... 400 V
Masa urządzenia ............................................. 11 kg
Okres wynajmu
1-5 dni
6-15 dni
>15dni
Cena wynajmu brutto/doba
73,80 zł
61,50 zł
43,05 zł
Cena wynajmu netto/doba
60,00 zł
50,00 zł
35,00 zł
Spawarka inwertorowa ESAB LHN 200
Prąd spawania .................................................200 A
Średnica elektrody ..........................................1,6 — 4 mm
Napięcie zasilania ............................................400 V
Masa urządzenia ..............................................11 kg
Okres wynajmu
1-5 dni
6-15 dni
>15dni
Cena wynajmu brutto/doba
73,80 zł
61,50 zł
43,05 zł
Cena wynajmu netto/doba
60,00 zł
50,00 zł
35,00 zł
Spawarka inwertorowa KEMPPI MINARC 150
Prąd spawania .................................................150 A
Średnica elektrody ..........................................1,6 — 3,25 mm
Napięcie zasilania ............................................230 V
Masa urządzenia ..............................................5,8 kg
Okres wynajmu
1-5 dni
6-15 dni
>15dni
Cena wynajmu brutto/doba
61,50 zł
49,20 zł
36,90 zł
Cena wynajmu netto/doba
50,00 zł
40,00 zł
30,00 zł
29
Spawarki i agregaty spawalnicze
Połautomat spawalniczy BESTER 1801
Prąd spawania ................................................ 160 A
Średnica drutu spawalniczego ........................ 0,6 — 0,8 mm
Napięcie zasilania ........................................... 230/400 V
Masa urządzenia ............................................. 50 kg
Przeznaczenie: do prac warsztatowych
Okres wynajmu
1-5 dni
6-15 dni
>15dni
Cena wynajmu brutto/doba
73,80 zł
61,50 zł
43,05 zł
Cena wynajmu netto/doba
60,00 zł
50,00 zł
35,00 zł
Agregat spawalniczy FOGO FH7220 S
Prąd spawania .................................................220 A
Średnica elektrody ..........................................1,6 — 4 mm
Moc znamionowa prądnicy ..............................6,5kVA / 5,2 kW
Napięcie znamionowe prądnicy .......................230 / 400 V
Zużycie paliwa .................................................2,7 litra
Zbiornik paliwa .................................................6,5 litra
Masa urządzenia ..............................................92 kg
Okres wynajmu
1-5 dni
6-15 dni
>15dni
Cena wynajmu brutto/doba
123,00 zł
98,40 zł
73,80 zł
Cena wynajmu netto/doba
100,00 zł
80,00 zł
60,00 zł
Uwaga! Sprzęt nie jest zatankowany paliwem.
30
Wiertarki udarowe i wiertnice
Pneumatyczna wiertarka udarowa WUP 22
Zużycie powietrza ........................................... 3,2 m3/min
Częstotliwość udaru ........................................ 1950 min-1
Energia udaru .................................................. 28 J
Masa urządzenia ............................................. 22 kg
Okres wynajmu
1-5 dni
6-15 dni
>15dni
Cena wynajmu brutto/doba
86,10 zł
67,65 zł
55,35 zł
Cena wynajmu netto/doba
70,00 zł
55,00 zł
45,00 zł
Elektryczna wiertarka udarowa BOSCH GBH 11DE
Masa urządzenia ..............................................11,1 kg
Częstotliwość udaru ........................................2250 min-1
Energia udaru ..................................................14,2 J
Moc ...................................................................1500 W
System mocowania ..........................................SDS max
Zakres wiercenia ..............................................od ø12 do ø52 mm
Okres wynajmu
1-5 dni
6-15 dni
>15dni
Cena wynajmu brutto/doba
86,10 zł
67,65 zł
49,20 zł
Cena wynajmu netto/doba
70,00 zł
55,00 zł
40,00 zł
Elektryczna wiertarka udarowa BOSCH GBH7-46DE
Masa urządzenia ..............................................8,2 kg
Częstotliwość udaru ........................................2800 min-1
Energia udaru ..................................................15 J
Moc ...................................................................1350 W
System mocowania ..........................................SDS max
Zakres wiercenia ..............................................od ø12 do ø45 mm
Okres wynajmu
1-5 dni
6-15 dni
>15dni
Cena wynajmu brutto/doba
86,10 zł
67,65 zł
49,20 zł
Cena wynajmu netto/doba
70,00 zł
55,00 zł
40,00 zł
31
Wiertarki udarowe i wiertnice
Elektryczna wiertarka udarowa HITACHI DH 40MR
Masa urządzenia ............................................. 6,4 kg
Częstotliwość udaru ........................................ 2650 min-1
Energia udaru .................................................. 10 J
Moc .................................................................. 950 W
System mocowania .......................................... SDS max
Zakres wiercenia ............................................. od ø12 do ø40 mm
Okres wynajmu
1-5 dni
6-15 dni
>15dni
Cena wynajmu brutto/doba
86,10 zł
67,65 zł
49,20 zł
Cena wynajmu netto/doba
70,00 zł
55,00 zł
40,00 zł
Wiertnica HILTI DD200
Masa urządzenia ..............................................30 kg
Moc ..................................................................2250 W
Napięcie zasilania ............................................230 V
Zakres wiercenia ..............................................od ø25 do ø250 mm
Okres wynajmu
1-5 dni
6-15 dni
>15dni
Cena wynajmu brutto/doba
135,30 zł
110,70 zł
86,10 zł
Cena wynajmu netto/doba
110,00 zł
90,00 zł
70,00 zł
32
Windy, wciągarki, podnośniki
Winda dekarska GEDA Lift Comfort 250
Udźwig max ..................................................... 250 kg
Prędkość podnoszenia .................................... 30 m/min
Wysokość max ................................................ 21 m
Napięcie zasilania ........................................... 230 V
Okres wynajmu
1-5 dni
6-15 dni
>15dni
Cena wynajmu brutto/doba
116,85 zł
98,40 zł
73,80 zł
Cena wynajmu netto/doba
95,00 zł
80,00 zł
60,00 zł
Wciągnik łancuchowy U-MEGA UL-150
Udźwig max .....................................................1,5 t
Długość łańcucha .............................................1,5 m
Masa urządzenia ..............................................10,7 kg
Okres wynajmu
1-5 dni
6-15 dni
>15dni
Cena wynajmu brutto/doba
30,75 zł
24,60 zł
14,76 zł
Cena wynajmu netto/doba
25,00 zł
20,00 zł
12,00 zł
Podnosnik korbowy
Udźwig max .....................................................5 t
Masa urządzenia ..............................................24 kg
Okres wynajmu
1-5 dni
6-15 dni
>15dni
Cena wynajmu brutto/doba
30,75 zł
24,60 zł
14,76 zł
Cena wynajmu netto/doba
25,00 zł
20,00 zł
12,00 zł
33
Windy, wciągarki, podnośniki
Wozek paletowy PROMAG
Udźwig max ..................................................... 2500 kg
Okres wynajmu
1-5 dni
6-15 dni
>15dni
Cena wynajmu brutto/doba
30,75 zł
24,60 zł
14,76 zł
Cena wynajmu netto/doba
25,00 zł
20,00 zł
12,00 zł
34
Pozostałe urządzenia
Piaskarko-oczyszczarka
Pojemność ....................................................... 100 lub 200 litrów
Wyposażenie dodatkowe: sterowanie, odwadniacz
W skład zestawu wchodzi:
- Wąż do ścierniwa ø25, 20 mb
- Dysza
- Hełm ochronny
- Wąż do hełmu ø10, 25mb
Okres wynajmu
1-5 dni
6-15 dni
>15dni
Cena wynajmu brutto/doba
110,70 zł
86,90 zł
61,50 zł
Cena wynajmu netto/doba
90,00 zł
70,00 zł
50,00 zł
Odkurzacz przemysłowy STARMIX
Moc ..................................................................3600 W
Silniki ...............................................................3
Pojemność zbiornika .......................................78 litrów
Napięcie zasilania .............................................230 V
Masa urządzenia ..............................................26 kg
Okres wynajmu
1-5 dni
6-15 dni
>15dni
Cena wynajmu brutto/doba
73,80 zł
61,50 zł
49,20 zł
Cena wynajmu netto/doba
60,00 zł
50,00 zł
40,00 zł
Piła budowlana METABO BKS 400
Średnica tarczy ................................................ø 400
Moc ..................................................................4,2 kW
Napięcie zasilania ............................................400 V
Masa urządzenia ..............................................88 kg
Okres wynajmu
1-5 dni
6-15 dni
>15dni
Cena wynajmu brutto/doba
61,50 zł
36,60 zł
24,60 zł
Cena wynajmu netto/doba
50,00 zł
30,00 zł
20,00 zł
35
Pozostałe urządzenia
Osadzak HILTI DX 460
Okres wynajmu
1-5 dni
6-15 dni
>15dni
Cena wynajmu brutto/doba
73,80 zł
61,50 zł
49,20 zł
Cena wynajmu netto/doba
60,00 zł
50,00 zł
40,00 zł
Klucz udarowy KING TONY
Siła udaru .........................................................880 Nm
Masa urządzenia ..............................................2,8 kg
Okres wynajmu
1-5 dni
6-15 dni
>15dni
Cena wynajmu brutto/doba
43,05 zł
36,60 zł
24,60 zł
Cena wynajmu netto/doba
35,00 zł
30,00 zł
20,00 zł
Gilotyna do kostki JAZON
Długość cięcia ..................................................410 mm
Wysokość cięcia ...............................................110 mm
Okres wynajmu
1-5 dni
6-15 dni
>15dni
Cena wynajmu brutto/doba
49,20 zł
36,90 zł
24,60 zł
Cena wynajmu netto/doba
40,00 zł
30,00 zł
20,00 zł
36
Pozostałe urządzenia
Kleszcze do krawęznikow JAZON
Rodzaj chwytu ................................................. poprzeczny
Okres wynajmu
1-5 dni
6-15 dni
>15dni
Cena wynajmu brutto/doba
18,45 zł
12,30 zł
7,38 zł
Cena wynajmu netto/doba
15,00 zł
10,00 zł
6,00 zł
Kleszcze do krawęznikow JAZON
Rodzaj chwytu ..................................................wzdłużny
Okres wynajmu
1-5 dni
6-15 dni
>15dni
Cena wynajmu brutto/doba
18,45 zł
12,30 zł
7,38 zł
Cena wynajmu netto/doba
15,00 zł
10,00 zł
6,00 zł
Szlifierka kątowa BOSCH GWS24-230
Moc znamionowa ............................................2400 W
Średnica tarczy ................................................ø230 mm
Napięcie zasilania ............................................230 V
Masa urządzenia ..............................................5,2 kg
Okres wynajmu
1-5 dni
6-15 dni
>15dni
Cena wynajmu brutto/doba
30,75 zł
24,60 zł
14,76 zł
Cena wynajmu netto/doba
25,00 zł
20,00 zł
12,00 zł
37
Akcesoria
Wąz powietrzny Mantex
Cena za jeden metr bieżący
Cena wynajmu brutto/doba
0,615 zł
Cena wynajmu netto/doba
0,50 zł
Wąz tłoczny W52
Cena za jeden metr bieżący
Cena wynajmu brutto/doba
0,615 zł
Cena wynajmu netto/doba
0,50 zł
Wąz tłoczny W75
Cena za jeden metr bieżący
Cena wynajmu brutto/doba
0,615 zł
Cena wynajmu netto/doba
0,50 zł
Wąz tłoczny W110
Cena za jeden metr bieżący
Cena wynajmu brutto/doba
0,615 zł
Cena wynajmu netto/doba
0,50 zł
38
Akcesoria
Wąz do scierniwa ø25
Cena za jeden metr bieżący
Cena wynajmu brutto/doba
0,922 zł
Cena wynajmu netto/doba
0,75 zł
Grot do młota
Cena wynajmu brutto/doba
12,30 zł
Cena wynajmu netto/doba
10,00 zł
Łopatka do skuwania asfaltu
Cena wynajmu brutto/doba
18,45 zł
Cena wynajmu netto/doba
15,00 zł
Grot SDS max
Cena wynajmu brutto/doba
9,84 zł
Cena wynajmu netto/doba
8,00 zł
39
Akcesoria
Dłuto SDS max
Cena wynajmu brutto/doba
12,30 zł
Cena wynajmu netto/doba
10,00 zł
Głowica do frezarki RM 320
Cena wynajmu brutto/doba
369,00 zł
Cena wynajmu netto/doba
300,00 zł
Głowica do frezarki RT 2500
Cena wynajmu brutto/doba
307,50 zł
Cena wynajmu netto/doba
250,00 zł
Tarcza diamentowa ø 400 – 450 mm
Cena za jeden milimetr zużycia
Cena wynajmu brutto
196,80 zł
Cena wynajmu netto
160,00 zł
40
Akcesoria
Tarcza diamentowa ø 350 mm
Cena za jeden milimetr zużycia
Cena wynajmu brutto
147,60 zł
Cena wynajmu netto
120,00 zł
Wiertło koronkowe do wiertnicy ø 225 mm
Cena za jeden milimetr zużycia
Cena wynajmu brutto
270,60 zł
Cena wynajmu netto
220,00 zł
Wiertło koronkowe do wiertnicy ø 172 mm
Cena za jeden milimetr zużycia
Cena wynajmu brutto
221,40 zł
Cena wynajmu netto
180,00 zł
Wiertło koronkowe do wiertnicy ø 122 mm
Cena za jeden milimetr zużycia
Cena wynajmu brutto
159,90 zł
Cena wynajmu netto
130,00 zł
41
Akcesoria
Wiertło koronkowe do wiertnicy ø 112 mm
Cena za jeden milimetr zużycia
Cena wynajmu brutto
123,00 zł
Cena wynajmu netto
100,00 zł
Wiertło koronkowe do wiertnicy ø 85 mm
Cena za jeden milimetr zużycia
Cena wynajmu brutto
123,00 zł
Cena wynajmu netto
100,00 zł
Dysk korundowy do szlifierki SL 250
Cena za jeden centymetr zużycia
Cena wynajmu brutto
73,80 zł
Cena wynajmu netto
60,00 zł
Dysk diamentowy do szlifierki SL 250
Cena za jeden milimetr zużycia
Cena wynajmu brutto
172,20 zł
Cena wynajmu netto
140,00 zł
42
Akcesoria
Dysk do zacieraczki ø 600
Cena wynajmu brutto/doba
61,50 zł
Cena wynajmu netto/doba
50,00 zł
Dysk do zacieraczki ø 900
Cena wynajmu brutto/doba
86,10 zł
Cena wynajmu netto/doba
70,00 zł
Łopatki do zacieraczki 350 mm
Cena wynajmu brutto/doba
61,50 zł
Cena wynajmu netto/doba
50,00 zł
Zestaw do cisnieniowego udrazniania
rur kanalizacyjnych
Cena wynajmu brutto/doba
24,60 zł
Cena wynajmu netto/doba
20,00 zł
43
Akcesoria
Zestaw do mycia powierzchni płaskich
(kostka brukowa)
Cena wynajmu brutto/doba
36,90 zł
Cena wynajmu netto/doba
30,00 zł
Płyta elastomerowa pod zagęszczarkę
Cena wynajmu brutto/doba
12,30 zł
Cena wynajmu netto/doba
10,00 zł
44
Cennik akcesoriów — sprzedaż
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Zdjęcie
Nazwa towaru
Ilość
Cena netto
VAT
Cena brutto
Szpic S1 32x160mm; sześciokąt
L – 450mm/380mm
1
84,00
23
103,32
Przecinak P1 32x160mm; sześciokąt
L – 450mm/380mm
1
84,00
23
103,32
Łopatka ŁS1 32x160mm;
sześciokąt
szerokość 115mm
1
180,00
23
221,40
Łopatka ŁW1A 32x160mm; sześciokąt
szerokość 75mm
1
162,00
23
199,26
Szpic S3 25x108mm;
sześciokąt
L – 380mm
1
78,00
23
95,94
Przecinak P3 25x108mm;
sześciokąt
L – 380mm
1
78,00
23
95,94
Łopatka ŁS3 25x108mm;
sześciokąt
szerokość 115mm
1
168,00
23
206,64
Łopatka ŁW3A 25x108;
sześciokąt
szerokość 75mm
1
144,00
23
177,12
Szpic S4 22x82mm;
sześciokąt
L – 380mm
1
66,00
23
81,18
Przecinak P4 22x85mm;
sześciokąt
L – 380mm
1
66,00
23
81,18
Łopatka ŁS4 22x85mm;
sześciokąt
szerokość 115mm
1
180,00
23
221,40
Szpic 25x75mm
okrągły
L-400
1
78,00
23
95,94
45
Cennik akcesoriów — sprzedaż
Lp.
Nazwa towaru
Ilość
Cena netto
VAT
Cena brutto
13.
Szpic SDS max 400mm
1
30,00
23
36,90
14.
Przecinak SDS max 400mm
1
30,00
23
36,90
15.
Łopatka SDS max 400mm
szerokość 50mm
Łopatka SDS max 400mm
szerokość 75mm
1
48,00
23
59,04
1
78,00
23
95,94
Złącze kłowe do węży
3/4 = 19mm
1
15,60
23
19,19
Złącze kłowe z gwintem
zewnętrznym ¾
1
19,20
23
23,62
Złącze kłowe z gwintem
wewnętrznym 3/4
1
15,84
23
19,48
1
22,08
23
27,16
Złącze kłowe z gwintem
wewnętrznym 1”
1
19,20
23
23,62
Zacisk na wąż 22-29mm
1
10,80
23
13,28
Wąż do powietrza lekki MANTEX
3/4
1
669,06
23
822,94
16.
Zdjęcie
17.
18.
19.
20.
Złącze kłowe z gwintem
zewnętrznym 1”
21.
22.
23.
46

Podobne dokumenty