pobierz katalog online

Transkrypt

pobierz katalog online
content
5
platinum line
9
platinum merino line
13
gold line
17
silver line
24
silver junior
27
duo active line
40
BALACLAVAs
43
socks
line
platinum
line
PL Bielizna termoaktywna z nitką srebra o rewolucyjnych właściwościach technologicznych. Jej największą
de Thermoaktive Unterwäsche mit Silber-Faser mit hervorragenden technologischen Eigenschaften. Sie
zaletą jest utrzymywanie przy skórze właściwego mikroklimatu i optymalnej temperatury ciała. Struktura
sorgt für ein optimales Mikroklima an der Hautoberfläche und eine ausgewogene Körpertemperatur. Die
kanalików powietrznych umieszczonych na klatce piersiowej oraz plecach, działa niczym naturalny kli-
Luftkanalstruktur an der Brust und am Rücken übernimmt die Funktion einer natürlichen Klimaanlage des
matyzator ciała. System 3D zapewnia wymianę ciepła – chłodzi kiedy organizm się przegrzewa i ogrzewa
Körpers. Das 3D-System gewährleistet einen hervorragenden Wärmeaustausch – es kühlt den Körper,
kiedy się wychładza. Znacznie efektywniej odprowadza wilgoć bądź nadmiar zgromadzonego ciepła. Bie-
wenn er schwitzt und wärmt ihn, wenn er friert. Es kann die Feuchtigkeit oder die überschüssige Wärme
lizna zapewnia system kompresji, który podczas wysiłku fizycznego sprawia, iż układ krwionośny pracuje
viel effektiver ableiten. Thermoaktive Unterwäsche mit hervorragenden technologischen Eigenschaften.
wydajniej, przez co mięśnie szybciej się regenerują. Zagęszczone włókna na łokciach i kolanach ochrania-
Sie sorgt für ein optimales Mikroklima an der Hautoberfläche und eine ausgewogene Körpertemperatur.
ją je przed otarciami i stłuczeniami, nie tracąc przy tym nic ze swoich właściwości izolacyjnych.
Die Luftkanalstruktur an der Brust und am Rücken übernimmt die Funktion einer natürlichen Klimaanlage des Körpers. Das 3D-System gewährleistet einen hervorragenden Wärmeaustausch - es kühlt den
en Thermal underwear with silver fibre with revolutionary technological properties. Its biggest advantage is
keeping the skin microclimate appropriate and optimal body temperature. The structure of the air ducts
placed on the chest and back part performs as a natural body ‘air conditioner’. 3D system provides heat
regulation – it cools when the body warms up and heats up when the body cools down. It keeps away
much more effectively either moisture or excessive heat. The underwear provides compression system
that during any kind of exercise makes the cardiovascular system work more efficiently resulting in faster
regeneration of the muscles. Condensed fibers on the elbows and knees parts protect them from abrasions and bruises without any loss of their insulating properties.
ru Термобелье с волокном серебра в составе ткани. Обладает революционными технологическими особенностями. Важнейшим преимуществом является его способность сохранять микроклимат кожной поверхности, оптимальный для тела. Структура воздуховодов на груди и спине обеспечивает естественную
вентиляцию тела. 3D — система обеспечивает теплообмен — охлаждает, когда тело перенагревается
и нагревает при охлаждении. Более эффективно отводит влагу или чрезмерное накопление тепла.
Обладает системой сжатия, которая во время физических нагрузок позволяет сердечно-сосудистой системе работать более эффективно, что способствует быстрому восстановлению мышц. Уплотненные волокна
на локтях и коленях защищают от ссадин и синяков, при этом не теряют своих изоляционных свойств.
Körper, wenn er schwitzt und wärmt ihn, wenn er friert. Es kann die Feuchtigkeit oder die überschüssige
Wärme viel effektiver ableiten.
platinum
platinum
line
LONG SLEEVE / KOSZ. D/R
PLATINUM 01
LONG SLEEVE / KOSZ. D/R
PLATINUM 01
woman / damska
man / męska
PANTs / spodnie
PLATINUM 01
PANTs / spodnie
PLATINUM 01
M
L
XL
XXL
59% polyamide
/poliamid
34% polypropylene
/polipropylen
5% elastane
/elastan
2% silver fibre
/włókna srebra
BLACK / BLUE
6
BLACK / BLUE
59% polyamide
/poliamid
34% polypropylene
/polipropylen
5% elastane
/elastan
2% silver fibre
/włókna srebra
LIME / GRAPHITE
XL
BLACK / GRAPHITE
L
LIME / GRAPHITE
M
man / męskie
BLACK / GRAPHITE
woman / damskie
S
line
7
platinum
line
MERINO W OOL
PL Nowoczesna bielizna termoaktywna wykonana w technologii bezszwowej z wełny MERINO, doskonale
de Die moderne thermoaktive Unterwäsche, die aus MERINO-Wolle nahtlos gefertigt wird, zeichnet sich durch
absorbuje wilgoć, trzymając ją z dala od skóry, dzięki czemu nawet mokra potra­fi doskonale grzać ciało.
eine hervorragende Feuchtigkeitsaufnahme aus. Die Feuchtigkeit wird von der Haut wegtransportiert, so dass
MERINO WOOL jest najwyższej jakości naturalną przędzą pozyskiwaną z futra owiec merynosów. W po-
auch eine nasse Unterwäsche den Körper hervorragend wärmen kann. MERINO WOOL ist ein hochwerti-
równaniu ze zwykłą wełną „nie drapie”, jest delikatna i przyjemna w dotyku. Wewnątrz włókien znajdują
ges Naturgarn, das aus Schafwolle der Merinoschafe gewonnen wird. Im Vergleich mit herkömmlicher Wolle
się wypełnione powietrzem kanaliki, które zapewniają perfekcyjną termoizolację organizmu. Wyjątkowa
kratzt sie nicht auf der Haut, ist fein und angenehm anzufassen. Innerhalb der Fasern be­nden sich mit Luft ge-
struktura dzianiny ma właściwości bakteriostatyczne (zapobiega rozwojowi drobnoustrojów), antyaler-
füllte Kanäle, die eine perfekte Wärmeisolation des Körpers gewährleisten. Dank seiner besonderen Struktur
giczne oraz nie pochłania brzydkich zapachów, dzięki czemu może być noszona przez wiele dni.
bietet der Sto bakteriostatische (Mikroorganismen werden an der Vermehrung gehindert), antiallergische und
geruchshemmende Eigenschaften, so dass man die Unterwäsche mehrere Tage lang tragen kann.
en Cutting edge thermal underwear made from MERINO wool in seamless technology. It perfectly absorbs
moisture keeping it away from the skin and keeping heat of wet body well. MERINO WOOL is of the highest quality natural yarns gained from merino sheep fur. Compared with ordinary wool it does not cause
Wilgoć i pot odprowadzane na zewnątrz
Releasing sweat and wet outsider
выход пота и влажности наружу
‘scratch’ eect as it is very soft and of pleasant touch. Within the inner ­bers there are little air ducts that
provide perfect thermal insulation of the body. The unique structure of the fabric reveals bacteriostatic
(prevents the growth of micro-organisms) and non-allergenic features; it does not absorb odors so it can
be worn even for several days without washing.
ru Современное термобелье создано благодаря применению бесшовной технологии из шерсти MERINO, которая отлично впитывает влагу, сохраняя от нее кожу, благодаря чему, отлично огревает тело. MERINO WOOL это высочайшего качества натуральная пряжа из меха овец мериносов. По
сравнению с обычной шерстью, она нежная, мягкая и приятная на ощупь. Волокна заполнены внутри
Warstwa zewnętrzna
External layer
внешняя сторона
Aussenschicht
Warstwa wewnętrzna
Inner layer
внутренняя сторона
Innenschicht
воздуховодами, которые обеспечивают тщательную теплоизоляцию организма. Уникальная бактериостатическая структура ткани (предотвращает рост микроорганизмов) не вызывает аллергии и не
впитывает запахи, что дает возможность носить ее много дней.
Skóra | Skin | кожа | Haut
Und Schweiss nach Austen
Termoizolacja ciała
Body termo – insulating
термоизоляция тела
Thermoisolierung des Körpers
Ciepło zatrzymywane przy ciele
Keep heat close to the body
поддерживание теплоты тела
Erhaltung natürlicher Körperwärme
LONG SLEEVE / KOSZ. D/R
merino 01
LONG SLEEVE / KOSZ. D/R
merino 01
woman / damska
man / męska
PANTs / spodnie
merino 01
PANTs / spodnie
merino 01
woman / damskie
S
M
L
man / męskie
XL
M
BLACK / GREY
10
XL
XXL
48% polypropylene
/polipropylen
37% wool
/wełna
12% polyamide
/poliamid
3% elastane
/elastan
BLACK / GREY
48% polypropylene
/polipropylen
37% wool
/wełna
12% polyamide
/poliamid
3% elastane
/elastan
L
11
gold
line
PL Bielizna termoaktywna z nitką srebra wykonana z miękkiej przędzy o wyjątkowych właściwo-
de Unterwäscheserie mit Silber-Faser, die aus weichem Garn mit außergewöhnlichen bakteriostatischen,
ściach bakteriostatycznych, antyalergicznych oraz antyzapachowych. Jej zaletą jest trójwymia-
antiallergischen und geruchshemmenden Eigenschaften gefertigt ist. Ihre dreidimensionale Elastizität
rowa elastyczność – rozciągliwość we wszystkich kierunkach, a odpowiednio dobrany rozmiar
– Dehnbarkeit in alle Richtungen, ist ein Vorteil, der bei entsprechend ausgewählter Größe eine ideale
gwarantuje idealne dopasowanie do sylwetki. Wyjątkowa struktura dzianiny w połączeniu z jona-
Anpassung an die Figur garantiert. Die einzigartige Zweischicht-Struktur des Gewebes schränkt in Verbin-
mi srebra ogranicza nadmierny rozwój powstających przy skórze bakterii, odprowadza wilgoć na
dung mit Silberionen die übermäßige Bakterienbildung auf der Haut ein, leitet Feuchtigkeit und Schweiß
zewnątrz, dzięki czemu skóra pozostaje zawsze sucha oraz zatrzymuje ciepło przy ciele i chroni
nach außen, weshalb die Haut trocken und der Körper warm bleibt, und die Haut vor Abrieb geschützt ist.
skórę przed otarciami.
en Thermoactive underwear with silver fibre, made from a soft yarn with a special attributes. Its advantage is three-dimensional elasticity in all directions and properly chosen size guarantees ideal
fitting. Exceptional two-layer knitwear with silver ions in combination with at seam technology ensures humidity and sweat collection which guarantees that skin is always dry, keep body warm and
protects against abrasions.
ru Термоактивное белье с волокнами серебра в структуре ткани создано из мягкой пряжи, обладающей уникальными антизапаховыми и антибактериальными свойствами. Его преимуществом
является великолепная трехмерная эластичность, которая обеспечивает идеальное прилегание к фигуре. Исключительная структура трикотажа в сочетании с действием ионов серебра
дает ощутимый бактерицидный эффект и обеспечивает отвод влаги, благодаря чему сохраняется тепло, а кожа остается сухой.
gold
gold
line
LONG SLEEVE / KOSZ. D/R
gold 01
line
LONG SLEEVE / KOSZ. D/R
gold 01
woman / damska
man / męska
PANTs / spodnie
gold 01
PANTs / spodnie
gold 01
woman / damskie
S
M
L
man / męskie
XL
M
XXL
NAVY / LIME
GREY / LIME
GREY / LIME
14
XL
59% polyamide
/poliamid
34% polypropylene
/polipropylen
5% elastane
/elastan
2% silver fibre
/włókna srebra
NAVY / LIME
59% polyamide
/poliamid
34% polypropylene
/polipropylen
5% elastane
/elastan
2% silver fibre
/włókna srebra
L
15
silver
line
PL Bielizna termoaktywna wykonana z miękkiej przędzy o wyjątkowych właściwościach bakterio-
de Unterwäscheserie, die aus weichem Garn mit aussergewöhnlichen bakteriostatischen und ge-
statycznych oraz antyzapachowych. Jej zaletą jest trójwymiarowa elastyczność – rozciągliwość
ruchshemmenden Eigenschaften gefertigt ist. Ihre dreidimensionale Elastizität, also Dehnbar-
we wszystkich kierunkach, a odpowiednio dobrany rozmiar gwarantuje idealne dopasowanie do
keit in alle Richtungen, ist ein Vorteil, der bei entsprechend ausgewählter Grösse eine ideale
sylwetki. Wyjątkowa dwustronna struktura dzianiny w połączeniu z technologią płaskich szwów
Anpassung an die Figur garantiert. Die einzigartige Zweischicht-Struktur des Gewebes sorgt
zapewnia odprowadzenie wilgoci i potu na zewnątrz, dzięki czemu skóra pozostaje zawsze
zusammen mit der Flachnahttechnik für die Ableitung von Feuchte und Schweiss nach aussen,
sucha (warstwa wewnętrzna) oraz zatrzymuje ciepło przy ciele i chroni skórę przed otarciami
weshalb die Haut trocken (Innenschicht) und der Körper warm bleibt, und die Haut vor Abrieb
(warstwa zewnętrzna).
geschützt ist (Aussenschicht).
en Thermoactive underwear made of soft yarn with unique bacteriostatic and odor-free attributes.
Its main advantage is three-dimensional elasticity towards all directions that along with properly adjusted size guarantees ideal fitting to the body. The exceptional two-layer fabric structure
Wilgoć i pot odprowadzane na zewnątrz
Releasing sweat and wet outsider
выход пота и влажности наружу
combined with flat seam technology ensures the evacuation of moisture and sweat on the
outside maintaining the skin always dry (inner layer), keeping it warm and protecting it against
abrasions (external layer).
Warstwa zewnętrzna
External layer
внешняя сторона
Aussenschicht
ru Tермоактивное белье создано из мягкой пряжи, обладающей уникальными антизапаховыми
и антибак- териальными свойствами. Его преимуществом является великолепная трехмерная
эластичность, которая обеспечивает плотное прилегание к фигуре. Двухсторонняя структура
трикотажа с технологией плоских швов обеспечивает отвод влаги, благодаря чему сохраняется
Warstwa wewnętrzna
Inner layer
внутренняя сторона
Innenschicht
теплообмен и кожа остается сухой (внутренний слой), а также защищает от натертостей
(внешний слой). Белье сделано из ткани оптимальной толщины – пропускает воздух, выводит
влагу и придает ощущение легкости.
Skóra | Skin | кожа | Haut
Und Schweiss nach Austen
Termoizolacja ciała
Body termo – insulating
термоизоляция тела
Thermoisolierung des Körpers
Ciepło zatrzymywane przy ciele
Keep heat close to the body
поддерживание теплоты тела
Erhaltung natürlicher Körperwärme
silver
silver
line
LONG SLEEVE / KOSZ. D/R
silver 01
line
LONG SLEEVE / KOSZ. D/R
silver 01
woman / damska
man / męska
PANTs / spodnie
silver 01
PANTs / spodnie
silver 01
18
NAVY / GREEN
60% polyamide
/poliamid
35% polypropylene
/polipropylen
5% elastane
/elastan
M
L
XL
XXL
60% polyamide
/poliamid
35% polypropylene
/polipropylen
5% elastane
/elastan
NAVY / GREEN
XL
GREY / ORANGE
L
BLACK / ORANGE
M
GREY / ORANGE
S
man / męskie
BLACK / ORANGE
woman / damskie
19
silver
silver
line
LONG SLEEVE / KOSZ. D/R
silver 02
line
LONG SLEEVE / KOSZ. D/R
silver 02
woman / damska
man / męska
PANTs / spodnie
silver 02
PANTs / spodnie
silver 02
20
RED / DARK NAVY
60% polyamide
/poliamid
35% polypropylene
/polipropylen
5% elastane
/elastan
M
L
XL
XXL
60% polyamide
/poliamid
35% polypropylene
/polipropylen
5% elastane
/elastan
RED / DARK NAVY
XL
NAVY / BLUE
L
BLACK / RED
M
NAVY / BLUE
S
man / męskie
BLACK / RED
woman / damskie
21
silver
silver
line
LONG SLEEVE / KOSZ. D/R
silver 03
line
LONG SLEEVE / KOSZ. D/R
silver 03
woman / damska
man / męska
PANTs / spodnie
silver 03
PANTs / spodnie
silver 03
woman / damskie
S
M
L
man / męskie
XL
M
NAVY / LIME
22
XL
XXL
60% POLYESTER
/POLIESTER
34% polyamide
/poliamid
6% elastane
/elastan
NAVY / LIME
60% POLYESTER
/POLIESTER
34% polyamide
/poliamid
6% elastane
/elastan
L
23
silver
silver
line
LONG SLEEVE / KOSZ. D/R
silver 01 junior
line
LONG SLEEVE / KOSZ. D/R
silver 01 junior
unisex
unisex
PANTs / spodnie
silver 01 junior
PANTs / spodnie
silver 01 junior
unisex
116-122
unisex
128-134
116-122
140-146 152-158
140-146 152-158
NAVY / GREEN
GREY / ORANGE
GREY / ORANGE
60% polyamide
/poliamid
35% polypropylene
/polipropylen
5% elastane
/elastan
NAVY / GREEN
60% polyamide
/poliamid
35% polypropylene
/polipropylen
5% elastane
/elastan
24
128-134
25
duo active line
PL Bielizna całoroczna termoaktywna wykonana z miękkiej przędzy o wyjątkowych właściwościach bak-
de Unterwäscheserie für das ganze Jahr, die aus weichem Garn mit aussergewöhnlichen bakteriostatischen
teriostatycznych oraz antyzapachowych. Jej zaletą jest trójwymiarowa elastyczność – rozciągliwość
und geruchshemmenden Eigenschaften gefertigt ist. Ihre dreidimensionale Elastizität, also Dehnbarkeit
we wszystkich kierunkach, a odpowiednio dobrany rozmiar gwarantuje idealne dopasowanie do
In alle Richtungen, ist ein Vorteil, der bei entsprechend ausgewählter Grösse eine ideale Anpassung an
sylwetki. Wyjątkowa dwustronna struktura dzianiny w połączeniu z technologia płaskich szwów
die Figur garantiert. Die einzigartige Zweischicht-Struktur des Gewebes sorgt zusammen mit der Flach-
zapewnia odprowadzenie wilgoci i potu na zewnątrz, dzięki czemu skóra pozostaje zawsze sucha
naht- technik für die Ableitung von Feuchte und Schweiss nach aussen, weshalb die Haut trocken (Innen-
(warstwa wewnętrzna) oraz zatrzymuje ciepło przy ciele i chroni skórę przed otarciami (warstwa
schicht) und der Körper warm bleibt, und die Haut vor Abrieb geschützt ist (Aussenschicht). Die Unterwä-
zewnętrzna). Bielizna wykonana jest z dzianiny o średniej grubości, która jest przewiewna, uwalnia
sche ist aus Garn von mittlerer Stärke gefertigt, ist atmungsaktiv, leitet Feuchtigkeit ab und sorgt für ein
wilgoć i zapewnia poczucie lekkości.
Gefühl der Leichtigkeit.
en Thermoactive underwear made from a soft yarn with a special attributes. Its advantage is threedimensional elasticity in all directions and properly chosen size guarantees ideal figure. Exceptional
Wilgoć i pot odprowadzane na zewnątrz
Releasing sweat and wet outsider
выход пота и влажности наружу
two-layer knitwear in combination with flat seam technology ensures humidity and sweat collection which guarantees that skin is always dry (inner layer) and keep body warm and protects against
chafing (external layer).
Warstwa zewnętrzna
External layer
внешняя сторона
Aussenschicht
ru Термоактивное белье создано из мягкой пряжи, обладающей уникальными антизапаховыми
и антибактериальными свойствами. Его преимуществом является великолепная трехмерная
эластичность, которая обеспечивает плотное прилегание к фигуре. Двухсторонняя структура
трикотажа с технологией плоских швов обеспечивает отвод влаги , благодаря чему сохраняется
Warstwa wewnętrzna
Inner layer
внутренняя сторона
Innenschicht
теплообмен и кожа остается сухой (внутренний слой), а также защищает от натертостей
(внешний слой). Белье сделано из ткани оптимальной толщины – пропускает воздух, выводит
влагу и придает ощущение легкости.
Skóra | Skin | кожа | Haut
Und Schweiss nach Austen
Termoizolacja ciała
Body termo – insulating
термоизоляция тела
Thermoisolierung des Körpers
Ciepło zatrzymywane przy ciele
Keep heat close to the body
поддерживание теплоты тела
Erhaltung natürlicher Körperwärme
duo active line
duo active line
short SLEEVE / KOSZ. k/R
duo active 01
LONG SLEEVE / KOSZ. D/R
duo active 01
28
GREY MELANGE
59% polyamide
/poliamid
41% POLYESTER
/POLIESTER
M
L
XL
XXL
59% polyamide
/poliamid
41% POLYESTER
/POLIESTER
GREY MELANGE
XXL
BLUE MELANGE
XL
RED MELANGE
L
BLUE MELANGE
M
man / męska
RED MELANGE
man / męska
29
duo active line
duo active line
shorts / spodenki
duo active 01
PANTs / spodnie
duo active 01
L
XL
XXL
BLACK / YELLOW
M
man / męskie
BLACK / YELLOW
man / męskie
M
30
XL
XXL
BLACK / ORANGE
NAVY / ORANGE
NAVY / ORANGE
95% polyamide
/poliamid
5% elastane
/elastan
BLACK / ORANGE
95% polyamide
/poliamid
5% elastane
/elastan
L
31
duo active line
duo active line
short SLEEVE / KOSZ. k/R
duo active 01
LONG SLEEVE / KOSZ. D/R
duo active 01
32
GREY MELANGE
59% polyamide
/poliamid
41% POLYESTER
/POLIESTER
S
M
L
XL
59% polyamide
/poliamid
41% POLYESTER
/POLIESTER
GREY MELANGE
XL
BLUE MELANGE
L
RED MELANGE
M
BLUE MELANGE
S
woman / damska
RED MELANGE
woman / damska
33
duo active line
duo active line
TANK TOP / KOSZ W/R
duo active 01
top / top
duo active 01
34
GREY MELANGE
54% polyamide
/poliamid
40% POLYESTER
/POLIESTER
6% elastane
/elastan
S
M
L
XL
54% polyamide
/poliamid
40% POLYESTER
/POLIESTER
6% elastane
/elastan
GREY MELANGE
XL
BLUE MELANGE
L
RED MELANGE
M
BLUE MELANGE
S
woman / damska
RED MELANGE
woman / damska
35
duo active line
duo active line
leggings ¾ / leginsy ¾
duo active 01
leggings / leginsy
duo active 01
M
L
XL
BLUE MELANGE
S
woman / damskie
BLUE MELANGE
woman / damskie
S
36
L
XL
GREY MELANGE
RED MELANGE
RED MELANGE
53% polyamide
/poliamid
43% POLYESTER
/POLIESTER
4% elastane
/elastan
GREY MELANGE
53% polyamide
/poliamid
43% POLYESTER
/POLIESTER
4% elastane
/elastan
M
37
duo active line
duo active line
leggings ¾ / leginsy ¾
duo active 02
leggings / leginsy
duo active 02
M
L
XL
BLACK / ORANGE
S
woman / damskie
BLACK / ORANGE
woman / damskie
S
38
L
XL
BLACK / PINK
BLUE / PINK
BLUE / PINK
96% polyamide
/poliamid
4% elastane
/elastan
BLACK / PINK
96% polyamide
/poliamid
4% elastane
/elastan
M
39
silver
line
BALACLAVA / Kominiarka
gold 01
BALACLAVA / Kominiarka
silver 02
BALACLAVA / Kominiarka
silver 03
unisex
unisex
unisex
L/XL
54% polyamide
/poliamid
40% polypropylene
/polipropylen
6% elastane
/elastan
40
M/L
XL/XXL
M/L
92% POLYESTER
/POLIESTER
8% elastane
/elastan
BLACK
S/M
BLACK / GREY
XS
line
XL/XXL
50% cotton
/bawełna
45% polyester
/poliester
5% elastane
/elastan
BLACK
gold
41
left&right
leg socks
PL Skarpety specjalistyczne wykonane są z przędzy o wyjątkowych właściwościach zapewniających
maksymalny komfort podczas użytkowania.
en Specialistic socks made from selected high quality bers, which pro vide you maximum comfort
during using.
ru Специализированные носки произведены из пряжи, имеющей особенные свойства, обеспечивающие максимальный комфорт во время носки.
L
R
PL Skarpety specjalistyczne wykonane są z przędzy o wyjątkowych właściwościach zapewniających
maksymalny komfort podczas użytkowania.
en Specialistic socks made from selected high quality bers, which provide you maximum comfort
during using.
ru Специализированные носки произведены из пряжи, имеющей особенные свойства, обеспечивающие максимальный комфорт во время носки.
de Skisocken.
de Trekkingsocken.
PL Skarpety specjalistyczne wykonane są z przędzy o wyjątkowych właściwościach zapewniających maksy-
PL Skarpety specjalistyczne wykonane są z przędzy o wyjątkowych właściwościach zapewniających
malny komfort podczas użytkowania. Dzięki stopniowej kompresji występuje poprawa krążenia żylnego,
metabolizmu mięśni (zwiększenie ich wydajności) oraz powoduje lepszą ich regenerację.
en Specialized socks are made of yarn with unique properties which provides maximum comfort during
using. With the gradual compression occurs venous circulation, muscle metabolism (increase their productivity), and results in better regeneration.
ru Специализированные носки сделаны из пряжи о исключительных особенностях, обеспечивающих
максимальный комфорт во время носки. Благодаря постепенной компрессии обнаруживается улучшение венозного кровообращения, мышечного метаболизма (повышение их эффективности), а также
вызывает более хорошую регенерацию.
de Kompressionsstrümpfe.
maksymalny komfort podczas użytkowania.
en Specialistic socks made from selected high quality bers, which provide you maximum comfort
during using.
ru Специализированные носки произведены из пряжи, имеющей особенные свойства, обеспечивающие максимальный комфорт во время носки.
de Multisportsocken.
platinum line
silver
41-43
gold
RED / GREY
GREY / WHITE
53% nylon
/nylon
22% wool
/wełna
22% ACRILICO
3% elastane
/elastan
BLACK / YELLOW
44-46
44
NAVY / GREY / GREEN
47% nylon
/nylon
25% wool
/wełna
25% ACRILICO
3% elastane
/elastan
BLACK / GREY / red
44-46
line
socks / skarpety
ski cotton
BLACK / GREY / GREEN
socks / skarpety
ski 02
41-43
97% nylon
/nylon
3% elastane
/elastan
silver
line
35-37 38-40
44-46
BLACK / GREY / BLUE
41-43
BLACK / GREY / ORANGE
35-37 38-40
BLACK / ORANGE
35-37 38-40
GREY / BLACK / YELLOW
socks / skarpety
ski 01
BLACK / BLUE
socks / skarpety
ski 03
line
38-40 41-43
44-46
78% cotton
/bawełna
17% POLYAMIDE
/POLIAMID
5% elastane
/elastan
45
platinum line
silver
socks / skarpety
COMPRESSION 02
35-37 38-40
35-37 38-40
41-43
41-43
97% nylon
/nylon
3% elastane
/elastan
FLUO ORANGE
BLACK / GREY
NAVY / GREEN
44-46
FLUO GREEN
NAVY / BLUE
BLACK / blue
gold
ANTRACITE / PINK
75% DRY YARN
22% nylon
/nylon
3% elastane
/elastan
GREY / ORANGE
44-46
ELECTRIC BLUE
socks / skarpety
COMPRESSION 03
line
line
socks / skarpety
COMPRESSION 01
35-37 38-40
41-43
44-46
65% MICROLON
32% nylon
/nylon
3% elastane
/elastan
46
47
48
ANTRACITE / RED
KHAKI / NERO
33% wool
/wełna
33% ACRILICO
6% CORDURA
25% nylon
/nylon
3% elastane
/elastan
GREY / DARK GREY
44-46
35-37 38-40
41-43
44-46
22% MICROLON
15% polypropylene
/polipropylen
60% nylon
/nylon
3% elastane
/elastan
BLACK / GREY / RED
socks / skarpety
MULTISPORT 01
socks / skarpety
TREKKING 01
41-43
75% bamboo yarn
/przędza bambusowa
20% polyamide
/poliamid
5% elastane
/elastan
duo active line
line
35-37 38-40
44-46
BLACK / RED
gold
38-40 41-43
WHITE / BLUE / GREEN
38% polypropylene
/polipropylen
19% SKIN LIFE
32% nylon
/nylon
8% CORDURA
3% elastane
/elastan
socks / skarpety
TREKKING BAMBOO
GREY / GREEN
44-46
line
BLACK / GREY / MINT
41-43
GREY / BLACK / RED
35-37 38-40
BLACK / GREY / ORANGE
socks / skarpety
TREKKING 02
silver
BLACK / GREY / GREEN
platinum line
49
rozmiary
116-122
junior
mezczyzna
WZROST/HEIGHT/РОСТ
ROZMIAR/SIZE/РАЗМЕР
128-134
140-146
152-158
M
L
OBWÓD KLATKI/CHEST/ОБХВАТ ГРУДИ
52-63
61-68
67-74
73-80
ROZMIAR/SIZE/РАЗМЕР
XL
XXL
S
M
WZROST/HEIGHT/РОСТ
172-178
178-184
184-190
L
XL
WZROST/HEIGHT/РОСТ
190-196
160-164
164-170
170-174
174-178
OBWÓD PASA/WAIST/обхват талии
OBWÓD KLATKI/CHEST/ОБХВАТ ГРУДИ
OBWÓD KLATKI/CHEST/ОБХВАТ ГРУДИ
50-56
88-94
84-88
57-62
61-66
65-70
WZROST/HEIGHT/РОСТ
116-122
128-134
140-146
50-56
57-62
61-66
152-158
65-70
OBWÓD BIODER/HIPS/БЕДРА
58-65
65-75
71-81
94-100
100-106
106-112
ROZMIAR/SIZE/РАЗМЕР
M
L
OBWÓD PASA/WAIST/обхват талии
50
kobieta
80-89
178-184
XL
184-190
XXL
88-92
92-96
96-100
S
M
L
XL
WZROST/HEIGHT/РОСТ
190-196
OBWÓD BIODER/HIPS/БЕДРА
84-88
92-96
ROZMIAR/SIZE/РАЗМЕР
WZROST/HEIGHT/РОСТ
172-178
88-92
96-100
160-164
164-170
170-174
174-178
OBWÓD BIODER/HIPS/БЕДРА
92-96
96-100
100-104
104-108

Podobne dokumenty