Używaj inteligentnego rodzaju prądu! 24 godziny na dobę

Komentarze

Transkrypt

Używaj inteligentnego rodzaju prądu! 24 godziny na dobę
Obszary zastosowań:
Fotowoltaika
Energia wiatrowa
Mini agregaty prądotwórcze –
spalinowe (BHKW)
Energia wodna
Wyposażenie dodatkowe:
Zaopatrzenie w awaryjne źródło energii
Sterowanie urządzeniem odbiorczym
Regulowanie pomp ciepła
Przygotowanie ciepłej wody za pomocą prądu
nadmiarowego
Sterowanie gniazdem wtykowym
Funkcje programowania czasowego
Systemy magazynowania
energii elektrycznej
Zalety akumulatora:
Akumulator poddający się w 100% recyklingowi
Absolutnie niewymagający konserwacji
Małe samorozładowanie
Brak większego zagrożenia pożarowego jak w przypadku
zastosowania innych technik
Prawo do zmian zastrzeżone
TaK uzySKaSz Więcej ze SWojej inSTalacji foToWolTaicznej PV!
24 godziny na dobę !
Powerball® - Systemy magazynowania energii elektrycznej
Kwalifikowany Partner:
Używaj inteligentnego rodzaju prądu!
Powerball Systems AG
Glutz-Blotzheim-Strasse 3
CH-4500 Solothurn
Telefon +41 (0) 78 926 27 27
E-Mail: [email protected]
www.powerball-systems.de
www.powerball-systems.de
Wyprodukowane w Szwajcarii
Dane techniczne
Powerball® - Mini
Oto Twój system
Średnica: 30cm
Moc nominalna
Energia użyteczna
Numer artukułu
200 W
500 Wh
PBM1-200-0.5
Moc nominalna
Energia użyteczna
Numer artukułu
750 W
3,5 kWh
PB1-750-3.5
1.500 W
3,5 kWh
PB1-1500-3.5
Powerball®
Średnica: 80cm
Prosta instalacja, bez konieczności przeprowadzania szkolenia
Indywidualne podejście dostosowane do oczekiwań klienta *
Energia nocna
Okresy najwyższego zużycia
Okresy najlepszego zasilania fotowoltaicznego
Prognozy pogody
Automatyczne aktualizacje oprogramowania
Brak konieczności przeprowadzania konserwacji
Spełniający normy niemieckie
Możliwość modyfikacji przy zastosowaniu innego
typu akumulatora
*Przestrzegać należy lokalnych przepisów
Powerball - R01 - System jednofazowy
®
Wymiary: na każdą jednostkę 8 kW 900 x 600 x 600 mm
(wysokość x szerokość x głębokość) Jednostki sztaplowalne
Moc nominalna
Energia użyteczna
1.500 W
3,5 kWh (1 jednostka) PBRO1-1500-3.5
2.000 W
8 kWh (1 jednostka)
PBRO1-2000-8
3.500 W
8 kWh (1 jednostka)
PBRO1-3500-8
Portal internetowy:
Numer artukułu
Bezpieczeństwo danych poprzez kodowanie SSL
System funkcjonuje na wszystkich urządzeniach końcowych
(smartfony, tablety, PC)
Powerball® - R03 - System trójfazowy
Wymiary na każdą jednostkę 8 kW- 900 x 600 x 600 mm
(wysokość x szerokość x głębokość) Jednostki sztaplowalne
Moc nominalna
Energia użyteczna
Numer artukułu
3x 750 W
8 kWh (1 jednostka)
PBRO3-2250-8
3x 750 W
24 kWh (3 jednostki)
PBRO3-2250-24
3x 2.000 W
24 kWh (3 jednostki)
PBRO3-6000-24
3x 3.500 W
24 kWh (3 jednostki)
PBR03-10500-24
Gwarancja: gwarancja dostępności części zamiennych w okresie 10 lat. | Rodzaj akumulatora: technologia ołów z wapniem (niewymagająca częstej konserwacji) Zużycie własne energii: Standby ok. 9 W
Rodzaj podłączenia: prąd zmienny (AC) | 3- fazowy kompensacja
Zmiany zastrzeżone

Podobne dokumenty

PowerBall Autostart Bluetooth Counter

PowerBall Autostart Bluetooth Counter (rekord świata wynosi ponad 16 tys!). Twój nadgarstek poczuje wielką siłę od obracającego się urządzenia, po pierwszym użyciu drżenie dłoni niemal pewne. Przy 15 tysiącach obrotów na nadgarstek dzi...

Bardziej szczegółowo