global impact

Komentarze

Transkrypt

global impact
GLOBAL IMPACT
Najważniejsze dane dotyczące odpowiedzialności społecznej w MetLife
Za rok 2014
Tworzymy wartość, dbamy o rozwój
Firma MetLife poszukuje stabilnych, bezpiecznych
i zróżnicowanych inwestycji, dzięki którym jest w stanie
dotrzymywać dawanych klientom obietnic.
W odniesieniu do dokonywanych inwestycji dokładamy
starań, aby dopasowywać aktywa do pasywów z myślą
o trwale dobrej kondycji i stabilności finansowej.
473,7
mld USD
w zarządzanych
aktywach*
1,5 mld
USD
inwestycji w tanie
budownictwo mieszkaniowe**
15,4 mld
USD
inwestycji w obligacje
komunalne**
9,1 mld
USD
inwestycji ekologicznych**
2,9 mld
USD
inwestycji w projekty
pozyskiwania energii ze źródeł
odnawialnych od 2003 roku
*Według stanu z 31.12.2014. Patrz s. 20
Raportu o postępach Global Impact
2014, gdzie zamieszczono informacje
finansowe inne niż zgodne z GAAP,
definicje i/lub uzgodnienia.
** Według wartości godziwej
Zarządzamy ryzykiem oraz działamy etycznie i uczciwie
Od niemal 150 lat MetLife umacnia reputację
firmy przestrzegającej najwyższych standardów
etycznego postępowania.
Nasza kultura opiera się na solidnym nadzorze
prowadzonym za pośrednictwem wielu
komisji zarządu i kierownictwa wyższego
szczebla, programie zarządzania ryzykiem
inwestycyjnym, a także zasadach i limitach
dotyczących wszystkich istotnych źródeł ryzyka
operacyjnego. Dysponujemy też procedurami
eskalacji problemów oraz kompleksowej
sprawozdawczości dla kierownictwa wyższego
szczebla, komisji ds. ryzyka oraz Rady Dyrektorów.
Zarządzanie
ryzykiem
Etyka
Uczciwość
Nasze wartości
PO PIERWSZE KLIENT
BĄDŹMY
NAJLEPSI
UŁATWIAJMY
ODNOŚMY SUKCESY RAZEM
Koncentrujemy się na klientach
Bardzo uważnie analizujemy zgłaszane przez
klientów potrzeby, a także prowadzimy
pogłębione badania, aby poprawiać jakość
każdego ich kontaktu z MetLife.
Projektowanie produktów
Nasze rozwiązania tworzymy z myślą o
unikatowych wyzwaniach i potrzebach
występujących na każdym z obsługiwanych
przez nas rynków.
Zwiększanie dostępności
Zdecydowanie poprawiliśmy nasze wskaźniki
Net Promoter Score:
+183%
Poszerzamy dostęp do korzystnie wycenionych
produktów i usług na rynkach wschodzących
całego świata.
Angażowanie pracowników w tworzenie
rozwiązań
+127%
W przypadku nowych nabywców
na etapie dokonywania zakupu
osiągnęliśmy przeszło dwukrotnie
lepszy wynik. Ogółem w ciągu
ostatnich trzech lat uzyskaliśmy
poprawę o 183%.
W przypadku obsługi roszczeń
wskaźnik TNPS wzrósł przeszło
dwukrotnie — o 127%.
Dajemy pracownikom możliwości
poszukiwania rozwiązań dla klientów.
Inwestycje w obsługę klienta
Inwestujemy w ludzi i systemy, aby zapewniać
wyjątkową obsługę.
+33%
W przypadku obsługi
klienta przez rok udało
nam się poprawić wynik
o 33%.
Praca w MetLife
Chcemy tworzyć środowisko angażujące
pracowników, pomagające im w rozwoju
umiejętności i talentów, a także doceniające
każdą z osób za jej unikatowy wkład oraz
doświadczenie wnoszone do naszego
globalnego zespołu.
Warsztaty „Motywujące przywództwo”
935
przedstawicieli kadry kierowniczej poznawało
różne style zarządzania i podejścia do
przywództwa.
Współpraca jest ważna
4528
przełożonych uczyło się, jak tworzyć
wspierające i otwarte środowisko pracy.
Rozmowy o karierze
5704
przełożonych uzyskało narzędzia ułatwiające
ukierunkowanie rozmów o karierze w celu
zwiększenia efektywności rozwoju zespołów.
Orientacja
na klientów
Motywujące
przywództwo
Zaangażowani
pracownicy
Z dumą wspieramy siedem zespołów „Różnorodność i
współpraca” (Diversity Business Resource Networks, DBRN)
grupujących naszych pracowników, którzy w ramach
wolontariatu promują świadomość, szacunek oraz współpracę.
Geje, lesbijki, biseksualiści,
osoby transpłciowe i
przyjaciele w MetLife
(GLAM)
Alumni INROADS i Sieć
Wschodzących Liderów
(iRISE)
Sprawni Inaczej w MetLife
(MDA)
Sieć Weteranów MetLife
(MVET)
Globalni, Wielokulturowi,
Profesjonalni (GMP)
Biznesowa Sieć Kobiet
(WBN)
Rodziny w MetLife (FAM)
Zmieniamy na lepsze
Od 1976 r. MetLife Foundation przekazała ponad
670 mln dolarów grantów, aby zmieniać na lepsze życie
osób, rodzin i społeczności, którym służymy. W 2013 r.
Fundacja MetLife przeznaczyła na promocję włączenia
finansowego na świecie ponad 200 milionów dolarów
w ciągu pięciu lat.
670 mln
USD
200 mln
USD
Dostęp i wiedza
Zwiększanie
gotowości, chęci i
zdolności rodzin o
niskich dochodach do
korzystania z usług
sektora finansowego.
Dostęp do usług
Sprzyjanie rozwojowi
i zapewnianie
finansowych usług
oraz produktów
wysokiej jakości,
takich jak plany
oszczędnościowe,
ubezpieczenia i kredyty.
Dostęp do
wniosków z naszych
doświadczeń
Inwestowanie w
badania i dzielenie
się doświadczeniami
ze społecznością
organizacji działających
na rzecz włączenia
finansowego oraz
innymi podmiotami.
Ponad
27 mln
USD
Ponad
13 mln
USD
grantów udzielonych na
świecie od 1976 r.
na włączenie finansowe
w ciągu pięciu lat.
grantów na włączenie
finansowe udzielonych
w 2014 r.
grantów na inne cele
udzielonych w 2014 r.
Chronimy środowisko
Ochronę środowiska postrzegamy w długim
horyzoncie czasowym. We wszystkich oddziałach na
świecie dążymy do osiągania najważniejszych celów
w zakresie ograniczenia poziomów emisji oraz zużycia
energii i wody — także w naszym łańcuchu dostaw.
Od 2005 r. ograniczyliśmy o 100% pośrednie
emisje gazów cieplarnianych z posiadanych
i wynajmowanych przez nas biur w Stanach
Zjednoczonych dzięki umowom na dostawy
energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych i
zakupom certyfikatów energii odnawialnej.
Firma jest oficjalnym uczestnikiem SmartWay
Transportation Partnership, programu
realizowanego przez amerykańską Agencję
Ochrony Środowiska.
Wynik 99 w indeksie Carbon Disclosure Project
oraz kategoria efektywności „B” za ciągłe
doskonalenie.
W „Zielonych Rankingach” magazynu Newsweek
za rok 2014 zostaliśmy uznani za najbardziej
ekologiczne towarzystwo ubezpieczeniowe w
USA i zajęliśmy IV miejsce na świecie.
100%
50%
5000
posiadanych i wynajmowanych
biur w USA certyfikowanych w
ramach programu Energy Star
dla budynków komercyjnych.
posiadanych i wynajmowanych
biur w USA z certyfikatem LEED.
uczestników obchodów
Tygodnia Ziemi.
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
Numer 1 w rankingu „Najbardziej
Podziwiane Firmy na Świecie”
w dziedzinie ubezpieczeń na życie
i zdrowotnych
Fortune Magazine
Firmy o Najlepszej Reputacji w Ameryce
Forbes Magazine
Corporate Equality Index (Wskaźnik
równości w korporacjach) — Najlepsi
Pracodawcy pod względem Równości
dla Osób LGBT
Human Rights Campaign
Najlepsze Firmy dla Kobiet Latynoskich
Latina Style Magazine
100 Najlepszych Firm dla
Pracujących Matek
Working Mother Magazine
Pracodawca Przyjazny Wojskowym
G.I. Jobs Magazine
Wyróżnienie za Równowagę między
Życiem Zawodowym i Osobistym
Alliance for Work-Life Progress
100 Najbardziej Ekologicznych
Odbiorców Energii
EPA Green Power Partnership
(dotyczy obiektów użytkowanych przez
właścicieli w USA)
(dotyczy obiektów użytkowanych przez właścicieli w USA)
L0915437567[exp1216][All States][DC]
INFORMACJE O METLIFE
MetLife, Inc. (NYSE:MET) to jedno z największych na
świecie towarzystw ubezpieczeń na życie. Powstała
w roku 1868 firma oferuje ubezpieczenia na życie,
renty, świadczenia pracownicze, a także usługi
zarządzania aktywami na całym świecie. MetLife
zajmuje czołową pozycję rynkową w USA, Japonii,
Ameryce Łacińskiej, Azji i Europie oraz na Bliskim
Wschodzie.
Więcej informacji
Zachęcamy do jeszcze lepszego poznania naszych
działań z zakresu odpowiedzialności społecznej.
W naszej witrynie Global Impact można poznać
dane za rok 2014 oraz nasz wynik Global
Reporting Initiative (GRI), a także uzyskać
dodatkowe informacje.
www.metlifeglobalimpact.com
MetLife Inc.
200 Park Avenue
New York, NY 10166
www.metlife.com
Jeżeli nie wskazano inaczej, informacje zostały
podane według stanu z 31 grudnia 2014.

Podobne dokumenty

global impact

global impact by wspierać rozwój gospodarczy i wytwarzać wartość; • dbamy o poprawę inkluzji finansowej oraz rozwój wiedzy i możliwości finansowych wszystkich ludzi, • a swoją działalność prowadzimy rzetelnie ...

Bardziej szczegółowo

GLOBAL IMPACT

GLOBAL IMPACT GLOBAL IMPACT Raport z postępów w zakresie odpowiedzialności społecznej 2014

Bardziej szczegółowo