Nr 12 2014 Wieści z Dwójki - Samorządowa Szkoła Podstawowa nr

Komentarze

Transkrypt

Nr 12 2014 Wieści z Dwójki - Samorządowa Szkoła Podstawowa nr
„Wieści z Dwójki”
GAZETA SSP NR 2 – IŁAWA 2014 ROK
Cztery lata działalności koła redaktorskiego
dokumentuje dwanaście opublikowanych numerów
szkolnej
gazety
„Wieści
z
Dwójki”.
Grupa
zainteresowanych uczniów spotyka się na zajęciach
prowadzonych, w ramach tzw. karcianej godziny, przez
Grażyną Wiącek raz w tygodniu. W ramach tych zajęć
dzieci uczą się sztuki dziennikarskiej w szerokim tego
słowa znaczeniu. To z ich udziałem i pomocą opiekun
grupy tworzy kolejne numery „Wieści z Dwójki”. Pusta
matryca gazety w szybkim tempie, z tygodnia na tydzień,
zapełnia się najważniejszymi wydarzeniami z życia szkoły.
Zespół redaktorski zamieszcza i publikuje artykuły
nauczycieli i uczniów (publikowane na stronie internetowej
szkoły) w oryginalnym brzmieniu, zgodnie z zamysłem i
ideą samych autorów.
Zespół redaktorski nie odpowiada za adiustację
tekstów.
Zrezygnowaliśmy też z chronologicznego układu
wydarzeń, bowiem te zależne są od publikacji artykułów na
stronie internetowej. Wypełnianie kolumn gazety tekstem
i zdjęciami, tak by nie powstawały luki, na pozór, nie jest
prostym zadaniem. Szczególnie przy tak dużej ilości
artykułów.
W bieżącym numerze „Wieści z Dwójki”
prezentowane są wszystkie wydarzenia z życia szkoły. Nie
zabrakło tez wydarzeń z wakacji, które przyczyniły się do
promocji naszej szkoły i miasta.
NR 12
żadnych załączników, celem których było uaktualnianie
treści w związku ze zmianą rozporządzeń. Trud tworzenia
wymagał znajomości ponad trzydziestu rozporządzeń,
ustaw i uchwał oraz dokonywania wnikliwej analizy
wprowadzanych zmian. Ponadto musiałam wykazać się
stoickim spokojem, bowiem niejednokrotnie dochodziło do
sytuacji, że opracowane przeze mnie rozdziały statutu, w
związku ze zmianami przepisów, ponownie traciły na
aktualności. Jeszcze w ostatnim tygodniu lutego 2014 roku
nanosiłam zmiany w związku z rekrutacją uczniów w roku
szkolnym 2014/2015.
Podczas rady, po prezentacji na multimedialnej
tablicy i omówieniu zawartości całego dokumentu,
zgodnego z obowiązującą ramówką Ministerstwa Edukacji
Narodowej w sprawie statutów, z uwzględnieniem
wszystkich dotychczasowych zmian uchwał, rozporządzeń i
ustaw,
rada
pedagogiczna
poprzez
głosowanie
jednomyślnie przyjęła statut, który liczy 221 stron.
Po radzie pani Dyrektor Małgorzata Kamińska
otrzymała wydruk ujednoliconego pod względem treści
Statutu. Kopia dostępna będzie w szkolnej bibliotece.
Ja, w ramach uznania i podziękowań otrzymałam
gromkie brawa i bukiet żonkili.
Po tej półtorarocznej pracy fizyczne zmęczenie
rekompensuje moje zadowolenie z faktu utworzenia tak
ważnego w szkole dokumentu.
AUTOR: Grażyna Wiącek
Z życzeniami miłej lektury -
2 KWIETNIA ŚWIATOWY DZIEŃ
ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU
Opiekun Zespołu Redaktorskiego
„Wieści z Dwójki” – Grażyna Wiącek
STATUT SZKOŁY
Dokładnie 03 marca 2014 roku w naszej szkole
odbyła się rada pedagogiczna, podczas której
zaprezentowałam ujednolicony STATUT „DWÓJKI”.
Prace nad tworzeniem najważniejszego dokumentu (każdej
szkoły) trwały ponad półtora roku. Częste zmiany
rozporządzeń, uniemożliwiały zakończenie prac w
wybranym przeze mnie terminie. Wyznawałam zasadę, że
statut ma być ujednolicony pod względem treści, bez
To już nasz drugi wspólny Światowy Dzień Świadomości
Autyzmu. W zeszłym roku podczas majowego festynu
zbieraliśmy pieniądze na utworzenie specjalistycznego
gabinetu do terapii i edukacji dzieci z autyzmem. Dzięki
Państwa wielkiej hojności zebraliśmy dużo funduszy.
Otrzymaliśmy także wsparcie od licznych sponsorów.
Gabinet od września tego roku szkolnego stoi otworem i
wspaniale służy wszystkim, którzy takiej pomocy
potrzebują.
Cieszymy się ogromnie, że nasi uczniowie z wielką
empatią i zrozumieniem podchodzą do swoich kolegów i
koleżanek, którzy mają autyzm. Widzimy, że nasze
KWARTALNIK „WIEŚCI Z DWÓJKI”
-1-
NR 12/2014
wspólne wysiłki wpływają na lepsze funkcjonowanie tych
uczniów. Powoli wychodzą ku nam i podejmują próby
współdziałania i współpracy. Jesteśmy pewni, że wspólne
spędzanie czasu doskonale pomaga rozwijać się nam
wszystkim. Czasami może nie jest łatwo, czasami
miewamy chwile zwątpienia, ale przy OGROMIE
życzliwości i wsparcia z każdej strony, udaje nam się
zawsze przetrwać trudne chwile.
Przypomnijmy, że autyzm to całościowe zaburzenie,
które wpływa na trudności w funkcjonowaniu w
praktycznie każdej sferze życia. U osób z autyzmem
zaobserwować możemy bardzo wiele zachowań, które
trudno jest nam zrozumieć. Osoby te nie wiedzą w jaki
sposób mogłyby się z nami porozumieć, jak przekazać nam
informacje o swoich potrzebach a nasze zachowania są dla
nich często niezrozumiałe.
Odpowiednio prowadzona terapia i edukacja pozwala
uzyskać wspaniałe efekty. Osoby z autyzmem często
zaczynają funkcjonować wśród nas bez większych
kłopotów. Jeżeli jesteśmy otwarci, cierpliwi i szczerzy, to
stają się dla nas wspaniałymi przyjaciółmi, na których
zawsze możnemy liczyć.
Miejmy nadzieję, że podjęta w naszej szkole praca
sprawi, iż nasi podopieczni będą się z nami czuli
bezpiecznie. Wszyscy się staramy, aby stworzyć im jak
najlepsze warunki do rozwoju. Widzimy, że efekty naszej
pracy są naprawdę duże i warto iść obraną od pewnego
czasu drogą.
( op. p. Joanna Bakaluk)
Konkurs literacko-plastyczny „Kreska”
40 punktów uzyskali:
- Mariusz Graszk kl. VI a
- Wiktoria Grzechnik kl. VI B
- Filip Figurski kl. VI A
- 39 punktów- Julia Tomaszewska kl. VI A
- 38 punktów- Julia Miłosz kl. VI A
- 38 punktów- Roksana Kłodawska kl. VI B
(op. p. Grażyna Kołodziejek)
WSZYSTKIM LAUREATOM I UCZESTNIKOM
SERDECZNIE GRATULUJEMY!
TEKST:
Szkolny koordynator konkursu J. Bakaluk
TEKST: Aleksandra Nadolska
WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO
KONKURSU „STYPENDIADA
POLONISTYCZNA” 2012/2013
WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO
KONKURSU „STYPENDIADA
POLONISTYCZNA”
Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu „Stypendiada
Polonistyczna” 2013/2014
7. miejsce w kraju (44 punkty) w konkursie literackoplastycznym „Kreska”:
- Dominika Bylinka kl. VI C (opiekun p. Grażyna
Kołodziejek)
8. miejsce w kraju (43 punkty)w konkursie ortograficznym
„Ortograf”:
- Bartosz Bielak kl. IV A (opiekun p. Anna Przesmycka)
Ponadto wyróżnili się:
Konkurs czytelniczy „I Ty bądź czytelny”:
-35 punktów- Filip Rybiński kl. V D (opiekun p. Joanna
Bakaluk)
Konkurs ortograficzny „Ortograf”:
- 42 punkty (9. miejsce) -miejsce Karolina Bożuta kl. VI A
- 40 punktów - Julia Lembowicz
- 40 punktów - Michał Rydzewski kl. VI A
- 39 punktów - Julia Tomaszewska kl. VI A
4. miejsce w kraju (47 punktów) w konkursie literackoplastycznym „Kreska”:
- Julia Tomaszewska kl. V A (opiekun p. Joanna Bakaluk)
9. miejsce w kraju (44 punkty)w konkursie ortograficznym
„Ortograf”:
- Karolina Bożuta kl. V A (opiekun p. Joanna Bakaluk)
Ponadto wyróżnili się:
Konkurs czytelniczy „I Ty bądź czytelny”:
- Hubert Durau kl. VI D – 38 punktów (opiekun p. Joanna
Bakaluk)
- Magdalena Maruszak kl. IV C – 33 punkty (opiekun p.
Katarzyna Dobielska)
- Julia Miłosz – 33 punkty (opiekun p. Joanna Bakaluk)
Konkurs ortograficzny „Ortograf”:
- Błażej Raszyński kl. VI A – 36 punktów ( opiekun p.
Joanna Bakaluk)
- Paulina Spryszyńska l; VI D- 34 punkty (opiekun p.
Joanna Bakaluk)
KWARTALNIK „WIEŚCI Z DWÓJKI”
-2-
NR 12/2014
Konkurs literacko-plastyczny „Kreska”
- Aleksandra Draszewska kl. VI B- 40 punktów (opiekun p.
Lidia Miłosz)
TEKST:
Szkolny koordynator konkursu J. Bakaluk
FINAŁ PROGRAMU EDUKACYJNEGO
„WSZYSTKO GRA!”
4 kwietnia 2014 w świetlicy GS2 odbył się finał programu
edukacyjnego „Wszystko gra!”, realizowanego od lutego
br. przez członkinie koła scrabblowego w klasie II d SSP2.
Program miał za zadanie propagowanie gier planszowych
oraz rozwijanie kompetencji językowych i matematycznych
uczniów szkoły podstawowej.
Zaproponowane gry planszowe były dostosowane do
potrzeb drugoklasistów i spotkały się z ich strony z wielkim
zaciekawieniem, zainteresowaniem i emocjonalnym
zaangażowaniem. Dodatkowo ich spontaniczne zachowania
w trakcie rywalizacji pozwoliły na lepsze poznanie
uczniów: stopnia koncentracji, uwagi, wrażliwości,
odporności psychicznej, możliwości i wiary we własne siły.
Zabawa umożliwiła działanie i zaangażowanie wszystkich
dzieci oraz twórcze opracowanie konkursowego zadania.
Podczas finału uczniowie wzięli udział w konkursie w
Story Cubes. Klasa została podzielona na cztery grupy.
Każda z nich, pod opieką gimnazjalistki, przygotowała i
przedstawiła ciekawą historię na podstawie obrazków
widniejących na kostkach do gry.Zapoznaj się z pracami
dzieci. Kliknij na niebieski klawisz „Story-Cubes –
Opowiadania”. Story-Cubes – Opowiadania. Prace uczniów
zostały ocenione. Dwie zwycięskie grupy otrzymały
nagrody.Na zakończenie spotkania uczniowie wręczyli
realizatorom programu podziękowania.
Dziękujemy autorowi i realizatorowi programu „Wszystko
gra!”, panu Rafałowi Rutkowskiemu oraz Radzie Rodziców
Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Iławie.
TEKST: Bożena Kosińska
FOTO: Rafał Rutkowski
KWARTALNIK „WIEŚCI Z DWÓJKI”
-3-
NR 12/2014
POKAZ MODY ARTYSTYCZNEJ PT.
„DZIEJE KULI ZIEMSKIEJ” W
RESTAURACJI „YELLOW”
2 kwietnia w restauracji „Yellow” odbył się pokaz mody
artystycznej przygotowany przez panią Grażynę
Kołodziejek. Nauczycielka plastyki zaprojektowała
wielobarwne kreacje zainspirowane przemianami kuli
ziemskiej, od zarania aż po współczesność. To już druga
taka impreza w naszym mieście, bo wcześniej, te same
prace można było podziwiać w SSP2.
W swoich kreacjach pani Grażyna pokazała, że
świat ma niezwykłe barwy, które pojawiają się w szarości i
nad nią dominują. To, co bezbarwne, jest uzupełnieniem,
jak również sceną dla kolorów, wspaniałym tłem dla
czerwieni i fioletów (wulkany, lawa), zieleni (ziemska
flora), bieli i błękitu (woda, niebo) oraz brązu (ziemia).
Wszystko tu rodzi się i przemija w niezmąconej harmonii,
dominuje i wpływa na człowieka. Odbiorca ma wrażenie,
że życie nie jest dziełem przypadku, a każde wydarzenie,
chociaż bezwzględnie przemija, to niesie za sobą głębszy
sens.
Imprezę uświetnił występem stepowania pan Karol1.
Drzewoszewski – iławianin, aktor i tancerz Teatru
Muzycznego w Gdyni. Pan Karol, mimo młodego wieku,
występował już na wielu polskich i europejskich scenach.
Dwukrotnie wystąpił w programie telewizyjnym „Mam
Talent”.
Kreacje prezentowały uczennice:
Ogień:




Woda:
Karolina Bożuta – kl. VI a
Patrycja Pawłowska – IV c
Natalia Krasińska – VI a
Klaudia Marcinowska – VI c
 Julia Tomaszewska – VI a
 Julia Miłosz – VI a
 Wiktoria Grzechnik – VI b
Ziemia:
 Natalia Wajzer – IV a
 Aleksandra Krajewska – III a
 Joanna Sowa – VI b
Kosmos:



Roksana Kłodawska – VI b
Dagmara Iwanowicz – III a
Martyna Babraj – IV b
Suknia ślubna – Julia Lembowicz – kl. VI a
Prezentowane kreacje i zdjęcia można oglądać przez
najbliższe 2 tygodnie w restauracji „Yellow”!
Gospodarzami spotkania byli: pani Grażyna
Kołodziejek i pan Marek Siłka – właściciel
restauracji „Yellow”. Osobą prowadzącą była pani
Mirosława Bońkowska.
Pani Grażyna serdecznie dziękuje panu Karolowi
Drzewoszewskiemu za wspaniały występ, panu Markowi
Siłce za serdeczną gościnę, pomoc w przygotowaniu
pokazu i zorganizowanie sesji zdjęciowej. Za piękne
zdjęcia panu Zbyszkowi Tomaszewskiemu i firmie
„TOMCOLOR”. Pani Mirosławie Bońkowskiej za
prowadzenie imprezy. Sponsorom, dzięki których hojności
pokaz się odbył i prezenterkom mody – uczennicom z Koła
Plastycznego.
Sponsorzy: Rada Rodziców Samorządowej Szkoły
Podstawowej nr 2 w Iławie,
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „Zi – Bi” pan
Zbigniew
Stanisławski,
Iławskie
Centrum
Kultury, Iławska Telewizja Internetowa, Salon Urody
„Glamour” pani Sylwii Jędrychowskiej, Salon Fryzjerski
„Joanna” pani Joanny Waśniewskiej, Pasmanteria „Pabi”
pana Sławomira Rybińskiego, państwo Urszula i
Krzysztof Lembowiczowie, pani Bożena Brodewicz i pan
Bogdan Antkiewicz, państwo Lidia
i Wojciech
Miłoszowie, państwo Beata i Andrzej Bożuta, państwo
Milena i Marek Krasińscy, pani Rozalia Bondzio –
studentka Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie
KWARTALNIK „WIEŚCI Z DWÓJKI”
-4-
TEKST: Róża Nitkowska i Mirosława Bońkowska
FOTO: Firma „TOMCOLOR”
NR 12/2014
GALINY 2014
9 kwietnia 2014 r. nasi uczniowie wystartowali w Galinach
w Mistrzostwach Województwa Warmińsko- Mazurskiego
Szkolnego Związku Sportowego w Biegach Przełajowych
Szkół
Podstawowych,
Gimnazjalnych
i
Ponadgimnazjalnych dziewcząt i chłopców. Najlepiej z
naszej szkoły zaprezentowała się, w kategorii dziewcząt
rocznik 2001 i młodsze, uczennica klasy V d Patrycja
Falkowska- zajęła 3 miejsce. W kategorii chłopców rocznik
2001 i młodsi, miejsce V zajął uczeń klasy VI d – Miłosz
Biener.
Reszta naszych reprezentantów uplasowała się poza
pierwszą dziesiątką.
miejsce, a dziewczęta uplasowały się na IV miejscu. Do
Iławy z odległych i malowniczych Galin wracaliśmy w
dobrych nastrojach:)
TEKST i FOTO:
Beata Lasowy
XXXII SZKOLNY KONKURS
RECYTATORSKI „SPOTKANIA Z
POEZJĄ” UCZNIÓW KLAS I – III
600 m dziewcząt (rocznik 2003 i młodsze)- Kaja Klimek,
Julia Mozarczyk, Hanna Wiatrowska, Weronika Basiak.
800 m chłopcy (rocznik 2003 i młodsi)- Maciej Zalewski,
Szymon Nastaj.
800 m dziewczęta (rocznik 2001 i młodsze)- Roksana
Piotrkiewicz, Ewa Piotrowicz, Alicja Nastaj, Wiktoria
Klimek, Karolina Gorzka, Olga Kwiatkowska, Oliwia
Sonnenfeld.
W kwietniu w klasach I – III odbyły się klasowe eliminacje
do Szkolnego Konkursu Recytatorskiego „Spotkania z
Poezją”. Podczas klasowych eliminacji wychowawcy
wyłonili po dwóch reprezentantów. 16 kwietnia 2014 roku
odbył się XXXII Szkolny Konkurs Recytatorski „Spotkania
z Poezją” uczniów klas I – III.
Komisja w składzie:



pani Beata Waruszewska
pani Joanna Bakaluk
pani Anna Werengowska

oceniała recytację utworów, biorąc pod uwagę następujące
kryteria:




interpretację i estetykę mówienia,
dykcję,
dobór repertuaru do wieku i osobowości dziecka,
ogólny wyraz artystyczny.
W wyniku przeprowadzonych eliminacji wyłoniono dwóch
reprezentantów szkoły do XXXII miejskich eliminacji
konkursu „Spotkania z Poezją”.
1000 m chłopcy (rocznik 2001 i młodsi)- Filip Rybiński,
Hubert Szramka, Michał Łyziński, Bartosz Ostrowski, Piotr
Petrykowski
Prowadzone były również klasyfikacje zespołowe, dzięki
dobrym startom naszych zawodników, chłopcy zajęli II
17 maja 2014 roku w kinoteatrze „Pasja” naszą szkołę
reprezentować będą:

KWARTALNIK „WIEŚCI Z DWÓJKI”
-5-
Piotr Rutkowski z klasy II D,
opiekun Bożena Kosińska
NR 12/2014


Aleksandra Krajewska z klasy III A.
opiekun Cecylia Cywińska
Wyróżnienie: Alicja Świdzińska z klasy ID,
opiekun Grażyna Wiącek.
UWAGA! W związku z udziałem Aleksandry Krajewskiej
w Ogólnopolskim Konkursie „Z poprawną polszczyzną na
co dzień” , w XXXII miejskich eliminacji konkursu
„Spotkania z Poezją” szkołę reprezentować będzie Alicja
Świdzińska, która uzyskała wyróżnienie.
W konkursie wzięło udział 26 uczniów. Poniżej
prezentujemy listę wszystkich uczestników konkursu oraz
tytuły i autorów wierszy:
Klasa I A:
 Nikczeńska Kinga – „ŻABA” Jan Brzechwa
 Zawadzka Nikola – „KACZKA DZIWACZKA” Jan
Brzechwa
Klasa II B:
 Fota Miłosz – „OBOWIĄZKI” Natalia Usenko
 Witkowski Dominik – „DOM” Eliza Piotrowska
Klasa I C:
 Tomaszewska Klaudia – „NIEZAPOMINAJKI” Maria
Konopnicka
 Najdowska Julia – „WIOSENNE PORZĄDKI” Jan
Brzechwa
Klasa I D:
 Wołoszuk Joanna – „ŻABA” Jan Brzechwa
 Alicja Świdzińska – „SZKLANKA
PRZECHWALANIA” Hanna Niewiadomska
Klasa I E:
 Romero – Sochacka Laura – „MĄDRA SOWA Z
CHOTOMOWA” Hanna Niewiadomska
 Stępka Aleksandra – „MAMA SIĘ ODCHUDZA”
Natalia Usenko
Klasa II A:
 Gross Marta – „ŻUK” Jan Brzechwa
 Pawłowska Wiktoria – „SAMOCHWAŁA” Jan
Brzechwa
Klasa II B:
 Myszkiewicz Zuzanna – „WODA RZECZKA ORAZ
SPRZECZKI, CZYLI ZGODA BUDUJE NIEZGODA
RUJNUJE” Dorota Strzemińska – Więckowiak
 Chrobak Julia – „KOCIAKI I ICH DRAKI, CZYLI Z
DUŻEJ CHMURY MAŁY DESZCZ” Dorota
Strzemińska – Więckowiak
Klasa II C:
 nieobecni z powodu choroby
Klasa II D:
 Draszewska Karolina – „KIJANKI” Jan Brzechwa
 Piotr Rutkowski – „TRÓJKĄTNA BAJKA” Danuta
Wawiłow
Klasa III A:
 Krajewska Aleksandra – „RAK CZUPIRAK I RYBKA
ZŁOŚNICA” Hanna Łochocka
 Krajnik Marta – „WARZYWA” Julian Tuwim
Klasa III B:
 Dąbrowski Bartosz – „MÓJ CIEPŁY DOM” Natalia
Usenko
 Załęska Magdalena – „OBOWIĄZKI” Usenko Natalia
Klasa III C:
 Żubertowska Izabela – „ZOSIA SAMOSIA” Julian
Tuwim
 Zbysiński Bartosz – „BOCIAN” Maria Konopnicka
Klasa III D:
 Fiałkowska
Julia –
„NA
WYSPACH
BERGAMUTACH” Jan Brzechwa
 Fota Magda – „WIOSENNE PORZĄDKI” Jan
Brzechwa
Klasa III E:
 Przytuła Dominika – „LEŃ” Jan Brzechwa
 Wróblewska Anna – „MOLE KSIĄŻKOWE”
Hanna Niewiadomska
KWARTALNIK „WIEŚCI Z DWÓJKI”
-6-
NR 12/2014
Poza konkursem, jako gość specjalny, wystąpił Igor
Święcki. W dowód wielkiego uznania otrzymał dyplom.
Michał Szymański (Va) – Ludwik Jerzy Kern, Dialog z
pluskwą;
Paulina Kowalewska (Va) – Wisława Szymborska, Kot w
pustym mieszkaniu;
Oskar Ruczyński (Vb) – Jan Brzechwa, Mops;
Przemysław Chała (Vb) – Konstanty Ildefons
Gałczyński, Strasnazaba;
Klaudia Sibon (Vc) – Danuta Wawiłow, Nie Wiem Kto;
Maria Rudnicka (Va) – Danuta Gellner, Gdzie jest wiosna;
Filip Rybiński (Vd) – Danuta Ludwiczak, Niezwykłe
wakacje;
Roksana Piotrowicz (Vd) – Magdalena
Samozwaniec, Cekulada.
Klasy VI:
Mateusz Neumann (Via) – Władysław Broniewski, Zegary;
Roksana Kłodawska (VIb) – Julian Tuwim, Dwa wiatry;
Klaudia Marcinowska (VIc) – Jerzy Ficowski, Dom, w
którym straszy;
Dominika Bylinka (VIc) – Jerzy Ficowski, Dom, w którym
straszy;
Maria Szczekało (VId) – Tadeusz Śliwiak, Zwariowany
parasol;
Cyprian Grabowski (VId) – Tadeusz Śliwiak, Zwariowany
parasol.
Podczas wystąpień oceniano: interpretację utworu
poetyckiego, estetykę mówienia, dykcję, dobór repertuaru
oraz ogólny wyraz artystyczny. Trzeba przyznać, że
wyłonienie tylko dwóch reprezentantów szkoły do
rejonowych eliminacji było nie lada wyzwaniem, wszyscy
bowiem bardzo ładnie wyrecytowali swoje wiersze.
Wkrótce jednak, po dłuższej dyskusji, wyłoniono
reprezentantów. Są nimi:
Michał Szymański z V a
Filip Rybiński z V d
Organizatorami dzisiejszego konkursu były panie: Bożena
Kosińska, Grażyna Wiącek i Urszula Złotowska.
TEKST i FOTO:
Grażyna Wiącek
XXXII KONKURS RECYTATORSKI DLA
KLAS IV-VI PT. „SPOTKANIA Z POEZJĄ”
15 kwietnia 2014 r. odbyły się szkolne eliminacje do
XXXII konkursu recytatorskiego dla klas IV – VI
pt. Spotkania z Poezją. Komisja, w której skład wchodziły:
p. Beata Waruszewska, p. Joanna Bakaluk i p. Anna
Przesmycka, wysłuchała wystąpień dwadzieściorga
uczniów. Poniżej prezentujemy listę uczestników wraz z
tytułami i autorami wierszy, które recytowali:
Klasy IV:
Izabela Januszewska (IVa) – Dorota Gellner, Pastereczka;
Wiktoria Pisarek (IVa) – Cezary Piotr
Tarkowski, Limuzyna i traktor;
Hanna Wiatrowska (IVb) – Danuta Wawiłow, Na
wystawie;
Zuzanna Góraj (IVB) – Dorota Gellner, Miasteczko;
Kinga Falkowska (IVc) – Joanna Kulmowa, Nie wyrastaj z
marzenia;
Julia Mozarczyk (IVc) – Danuta Wawiłow, Szybko!
Klasy V:
Zwycięzcom gratulujemy i trzymamy za nich kciuki
podczas kolejnych, tym razem rejonowych, Spotkań z
Poezją, które odbędą się 17 maja o godzinie 9:30 w
iławskim kinoteatrze Pasja. Wszystkim uczestnikom
konkursu natomiast serdecznie dziękujemy za przybycie,
recytacje i oczywiście zapraszamy za rok!
KWARTALNIK „WIEŚCI Z DWÓJKI”
-7-
TEKST i FOTO:
Anna Przesmycka
NR 12/2014
BARANEK NA ŚWIĄTECZNY STÓŁ
Za kilka dni Wielkanoc. Tradycyjnie, w okresie
poprzedzającym święta, realizowane są bloki tematyczne
związane ze świętami.
Oprócz tematów związanych z wielkanocnymi tradycjami
realizowany był również temat kulinarny „Baranek z
twarogu”. Uczniowie I Dnależycie przygotowali się do
tematu z serii: Rondelkolandia.
Z licznych produktów (serek wiejski, papryka, rzodkiewka,
ogórek, chleb, pietruszka, rukola, ziarenko pieprzu,
rzeżucha, cytryna), zgodnie z instrukcją, dzieci wykonały
ozdobne baranki. Tekst czytanki z podręcznika, który dzień
wcześniej służył do doskonalenia techniki czytania, w dniu
dzisiejszym był przepisem.
Każdy uczeń w umiejętny sposób, zgodnie z podanymi
wskazówkami, zabrał się za wykonywanie efektownej
świątecznej ozdoby.
Efekty prawie godzinnej pracy prezentujemy poniżej w
galerii zdjęć.
TEKST i FOTO:
Grażyna Wiącek
KWARTALNIK „WIEŚCI Z DWÓJKI”
-8-
NR 12/2014
GOŚCIE Z TPD CZYTALI PIERWSZAKOM
BAJKI
talerza” i jego kolorami, które symbolizowały
odpowiednio: owoce, węglowodany, białko i nabiał. Trzeba
przyznać, że cała klasa świetnie radziła sobie z
nazewnictwem poszczególnych produktów spożywczych.
Kolejnym tematem poruszonym przez panią Ewę
była rola wapnia w organizmie ludzkim. Wszyscy
uczniowie doskonale wiedzieli, że ten pierwiastek
chemiczny jest niezwykle potrzebny do budowy kośćca.
Podsumowując, spotkanie z dietetykiem było
bardzo ciekawe i pouczające zarówno dla dzieci, jak i dla
wychowawcy. Na zakończenie uczniowie w ramach
podziękowania wręczyli prowadzącej wiosenne kwiaty.
TEKST: Urszula Złotowska
Książki uczą, bawią i rozwijają wyobraźnię. To
podstawowe zadania literatury. Głośne czytanie młodszym
dzieciom jest więc potrzebne, a słuchanie sprawia im
przyjemność.
W bibliotece szkolnej pierwszakom czytały panie z
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Iławie: pani Krystyna
Rychlik – prezes, pani Wioletta Róg – skarbnik, pani
Jolanta Stasiak – członek oraz pan Michał Lenckowski
wychowawca świetlicy szkolnej i dzieci z klasy V, które
również tańczyły! Okazją do spotkania był zbliżający się
Dzień Książki i Praw Autorskich, przypadający na 23
kwietnia.
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci pomaga
najmłodszym mieszkańcom Iławy i okolicy, którym własne
rodziny nie mogą zapewnić potrzebnych środków do
prawidłowego funkcjonowania. Przyczyny są najczęściej
losowe, np. choroba i zakup drogiego sprzętu
rehabilitacyjnego.
BIBLIOTEKA DZIĘKUJE WSZYSTKIM
ZAANGAŻOWANYM W PRZEDSIĘWZIĘCIE
GŁOŚNEGO CZYTANIA DLA PIERWSZAKÓW
NASZEJ SZKOŁY!
TEKST i FOTO:
Róża Nitkowska
SSP 2 DWUKROTNYM MISTRZEM
WOJEWÓDZTWA
W środę 16.04.2014 r. na stadionie miejskim w Iławie
odbyły się Mistrzostwa Województwa Warmińsko –
Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego w
Mieszanych Sztafetowych Biegach Przełajowych dziewcząt
i Chłopców Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Szkół
Ponadgimnazjalnych. Dzięki wygranej 11.04.2014 r. w
zawodach powiatowych, nasza szkoła mogła wystawić na
Mistrzostwach Województwa 3 drużyny. Jako pierwsze
rywalizowały sztafety z klas IV. Walka trwała do samego
końca i ostatecznie reprezentacja klasy IV z naszej szkoły
zajęła 3 miejsce. Znakomicie zaprezentowały się drużyny z
V i VI klasy, wybiegały I miejsca, tym samym zostały
Mistrzem Województwa. Organizatorzy zadbali o medale,
puchary oraz piękne dyplomy. Składy drużyn:
Klasa IV: Kaja Klimek, Julia Mozarczyk, Weronika Basiak,
Hanna Wiatrowska, Kornelia Krzemińska, Maciej
Zalewski, Szymon Nastaj, Marcel Telej , Jakub
Chmielewski , Oskar Kowalewski, Dominika Zapadka,
Michał Kopański (Opiekunowie- Izabela Rybińska i
Marzena Tołkacz)
SPOTKANIE IA Z PANIĄ EWĄ
MICHAŁOWSKĄ
Sposób odżywiania się jest szczególnie istotny dla
młodych,
rozwijających
się
organizmów.
Jak
najwcześniejsze zdobycie wiedzy na ten temat może
zaprocentować w przyszłości umiejętnym doborem
składników pokarmowych. Dlatego też w ramach projektu
dotyczącego zdrowego jedzenia, stworzonego przez
rodziców oraz wychowawcę, pani Ewa, z zawodu dietetyk,
przyjęła zaproszenie klasy Ia na spotkanie.
Prowadząca w trakcie zajęć rozmawiała z
uczniami właśnie na temat sposobów zdrowego odżywiania
się. Opowiedziała również o piramidzie żywieniowej, a
także zasygnalizowała, jak ważne jest prawidłowe
komponowanie posiłków. Dzieci zapoznały się z „Modelem
Klasa V: Patrycja Falkowska, Olga Kwiatkowska, Wirginia
Mistelska, Roksana Piotrowicz, Ewa Piotrkiewicz, Michał
Łyziński, Bartosz Ostrowski, Łukasz Marchlewski, Szymon
Koszczka, Filip Rybiński, Sandra Jabłońska, Aleksander
KWARTALNIK „WIEŚCI Z DWÓJKI”
-9-
NR 12/2014
Łepek(Opiekunowie- Izabela Rybińska i Magdalena
Pietraszek)
Klasa VI: Alicja Nastaj, Karolina Gorzka, Wiktoria
Klimek, Zuzanna Dymowska, Maria Szczekało, Hubert
Szramka, Konrad Neuman, Kacper Gnutek, Marek
Kornowski, Miłosz Biener, Oliwia Sonnenfeld, Piotr
Petrykowski (Opiekunowie- Beata Lasowy i Mariusz
Kosyl)
TEKST: Beata Lasowy
FOTO: ICSTiR
DUŻY SUKCES W ŁODZI
W dniu 27.04.2015 r. odbyły się Międzynarodowe
Mistrzostwa Polski w Sztafetowych Biegach Przełajowych
KWARTALNIK „WIEŚCI Z DWÓJKI”
- 10 -
NR 12/2014
„Vena International Cross Festiwal” dla szkół
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Do zawodów kwalifikowali się mistrzowie województw
oraz zaproszone reprezentacje Węgier, Czech i Słowacji.
Biegi odbyły się w Łodzi na ul. Piotrkowskiej na dystansie
8 x 800m. W kategorii chłopców szkół podstawowych
wystartowało 18 drużyn.
Reprezentacja SSP 2 zajęła II miejsce zdobywając
tytuł wicemistrzów Polski.
Po przebiegnięciu 6400m na mecie biegu okazało się, że
przegraliśmy z drużyną Węgier o 1s i tym samym jesteśmy
najlepszą polską drużyną.
Naszą szkołę reprezentowali:
 Kornowski Marek,
 Rybiński Filip,
 Szramka Hubert,
 Łyziński Michał,
 Ostrowski Bartosz,
 Gnutek Kacper,
 Neuman Konrad,
 Petrykowski Piotr.
KWARTALNIK „WIEŚCI Z DWÓJKI”
- 11 -
NR 12/2014
PODSUMOWANIE AKCJI „PODARUJ
KSIĄŻKĘ BIBLIOTECE”
W wyniku akcji „Podaruj książkę bibliotece”, która trwa od
października 2013r. (Miesiąc Bibliotek Szkolnych),
zebrano 565 woluminów oraz 4 e-booki. W większości są
to wartościowe i nowe wydania.
Książki do szkoły przynosili uczniowie, a także
rodzice, zdarzało się, że powyżej dwudziestu tytułów!
Dzieci okazywały przy tym ogromną radość. Do akcji
przystąpili także nauczyciele. Pani Grażyna Wiśniewska
przekazała
dwudziestotomową
serię
„Wielkiej
Encyklopedii Oxford”, z-ca dyr. pani Marzena Tołkacz –
dwanaście książek, a pani Agnieszka Krakos – pięć.
Kolejni sponsorzy to: pani Danuta Kołecka, pani Aneta
Kurkielewicz i pani Joanna Przytuła.
Biblioteka szkolna wzbogaciła się również o
książki nowe. Pani Grażyna Wiącek zakupiła dziewięć
tytułów, w tym siedem z literatury popularnonaukowej.
Stanowią one księgozbiór podręczny czytelni, ze względu
na treść bardzo cenny. Pani Grażyna przyznała, że dar ten
to chęć udostępnienia swojej klasie oraz innym uczniom
szkoły najaktualniejszych źródeł informacji.
Sześć tytułów zakupiły koła: PCK (op. pani Róża
Nitkowska) i biblioteczne (op. pani Stefania Homziak).
Pomyślny przebieg akcji świadczy o tym, że
przeczytane książki chętnie przekazujemy dla innych,
którzy także będą mogli z nich korzystać. Można założyć,
że wpływ na dzielenie się książką ma modny dzisiaj
bookcrossing – uwalnianie woluminów.
TEKST i FOTO:
Mariusz Kosyl
Ruch ten wskazuje na rolę książek – przede
wszystkim dotarcie do jak największej liczby
użytkowników.
Biblioteka szkolna dziękuje wszystkim zaangażowanym w
akcję!
TEKST i FOTO:
Stefania Homziak i Róża Nitkowska
KWARTALNIK „WIEŚCI Z DWÓJKI”
- 12 -
NR 12/2014
DYKTANDO SZKOLNE 2014
Więc baw się z nami radośnie
25 kwietnia 2014 roku odbyło się DYKTANDO
SZKOLNE dla uczniów klas IV-VI. Celem konkursu było
szerzenie wśród uczniów nawyków pracy nad
poprawnością ortograficzną oraz wyłonienie zwycięzców
do Miejsko-Gminnego Dyktanda 2014 , które odbędzie się
13 maja 2014 roku w naszej szkole.
niech świetlica w siłę rośnie.
Przyszła do nas wiosna radosna.
Zakwitła pięknie sosna.
Trawa zielona już urosła
a w łódce zabrakło wiosła.
Woda nas lekko niosła
I na środek jeziora nas zaniosła.
W konkursie uczestniczyło 24 uczniów. Uczestnikom
najwięcej kłopotu sprawiły następujące słowa: pożądane,
niecodzienne,
zmierzać, Teatr
im.
Juliusza
Słowackiego. Komisja w składzie: p. Joanna Bakaluk, p.
Katarzyna Dobielska, p. Anna Przesmycka i p. Beata
Waruszewska wyróżniła sześć osób. Najlepszą znajomością
zasad pisowni wykazali się :
A tam…zielona wyspa wyrosła.
Na niej znaleźliśmy złote wiosła,
które Mrówka niosła.
Była to rzecz niespodziewana,
bo Mrówka zajadała banana.
Sił nadprzyrodzonych nabrała,
bo przekąska jej smakowała.
Po jedzeniu smacznie spała,
a potem się za pranie zabrała.
Majtki i skarpetki wyprała,
a gdy czapkę z daszkiem na drzewie wieszała
lekką obawę miała,
bo ruda Wiewiórka na drzewie siedziała.
1. Agata Mijas kl. Va – nauczyciel: p. Katarzyna Dobielska
2. Joanna Sowa kl. VIb – nauczyciel: p. Katarzyna
Dobielska
3. Hubert Węgłowski kl. Vc- nauczyciel: p. Katarzyna
Dobielska
4. Przemysław Chała kl. Vb – nauczyciel: p. Anna
Przesmycka
Na czapkę Mrówki od dawna się czaiła,
aż wreszcie na nią skoczyła.
Awantura się straszna zrobiła.
Mrówka o czapkę dzielnie walczyła.
5. Damian Olewnik kl. VIb – nauczyciel: p. Katarzyna
Dobielska
6. Dominik Brach kl. VId – nauczyciel: p. Beata
Waruszewska
Organizatorem konkursu była p. Beata Waruszewska.
TEKST: Beata Waruszewska
ŚWIETLICZAKI POECIAKI
Lecz Wiewiórka sprytem zyskała
i Mrówce czapkę zabrała.
Mrówka się na nią obraziła,
po lesie plotkę puściła,
że ta Wiewiórka niemiła
czapkę jej zakosiła.
Wiewiórka przez plotkę życia nie miała
i czapkę Mrówce oddała.
Tak to właśnie w życiu bywa PO KRADZIEŻY NIE BĘDZIESZ SZCZĘŚLIWA.
Autorzy: Marysia, Zosia, Kinga, Monika, Lena, Martyna,
Ola, Wiktoria, Dominik, Piotr, Mateusz, Dawid, Oliwier,
Szymon, Kuba, Łukasz, Marcel, Riko, Kacper, Krystian,
Bartek, Wiktor,
Pod opieką: Iwony Drzymalskiej i Michała Lenckowskiego
W świetlicy dobrze się bawimy,
nawet wiersze tworzymy.
Słówka i frazy w głowach szukamy,
do melodii je śpiewamy.
Ze śpiewem i gitarą w świat nowy ruszamy.
Tu aktywności jest wiele,
są też wspaniali przyjaciele.
TEKST i FOTO:
Iwona Drzymalska i Michał Lenckowski
UWRAŻLIWIAMY, ZACIEKAWIAMY…,
CZYLI IA POZNAJE TAJNIKI
RATOWANIA LUDZKIEGO ŻYCIA
Rodzice uczniów klasy Ia zawsze aktywnie uczestniczą w
życiu zespołu klasowego. Tym razem mama Oli, Pani
Wioletta Podgórska, zorganizowała dla dzieci wycieczkę do
KWARTALNIK „WIEŚCI Z DWÓJKI”
- 13 -
NR 12/2014
iławskiego pogotowia ratunkowego. Odwiedziny tego
miejsca dla wszystkich malców wiązały się z ogromnymi
emocjami. Dzieci zostały szczegółowo zapoznane z
różnymi urządzeniami.
złożyły życzenia. Z wielką radością i świadomością, że
doświadczyły czegoś nowego, wróciły do zajęć w szkole.
Szczególnie ciekawe okazało się wnętrze karetki,
które zaprezentowała nam pani Robaczewska, członek
zespołu ratowniczego. Trzeba przyznać, że już sam fakt
pobytu w tym pojeździe sprawił, że dzieci czuły się
wyjątkowo bezpiecznie. Dodatkowe atrakcje z pewnością
długo zapadną w pamięci uczestników tej wycieczki. Kto
wie, może za kilkanaście lat ktoś z nich sam dołączy do
załogi, która ratuje ludzkie życie…? Wracając jednak do
tematu…
W karetce każdy uczeń mógł posłuchać bicia
własnego serduszka, założyć maseczkę tlenową czy
kołnierz usztywniający szyję. Niektóre dzieci udawały
nawet, że mają kontuzję, więc szybko zostawały opatrzone.
Wszyscy natomiast chcieli poleżeć przypięci na noszach.
Dodatkowo chłopcy mogli przez chwilę poczuć się jak
prawdziwi kierowcy i zasiedli za kierownicą. Na koniec
dużą atrakcją okazał się włączony w karetce sygnał.
Warto jeszcze dodać, że uczniowie wykazali się
dużą wiedzą przed samą panią doktor Dorotą Witkowską.
Doskonale wiedzieli, w jaki sposób należy w różnych
okolicznościach wzywać pomocy. Takiej wiedzy nie
powstydziłby się żaden dorosły!
Pod koniec spotkania maluchy otrzymały od
zespołu
ratunkowego
cukierki,
same
natomiast
podziękowały za możliwość zwiedzenia pogotowia i
KWARTALNIK „WIEŚCI Z DWÓJKI”
- 14 -
NR 12/2014
TEKST i FOTO:
Urszula Złotowska
ZDROWO I PIĘKNIE NA TALERZACH IC
30 kwietnia – tuż przed majówką- klasa Ic zabrała się za
zajęcia kulinarne. Tym razem spod rąk młodych adeptów
sztuki kulinarnej miały wyjść prawdziwe arcydzieła.
Wykorzystując jajka ugotowane na twardo, różne warzywa
(ogórki, pomidory, rzodkiewki, szczypiorek, cebulki),
przyprawy (goździki, pieprz, ziele angielskie), majonez,
wykałaczki a przede wszystkim własną wyobraźnię,
uczniowie tworzyli przeróżne, smakowicie wyglądające
potrawy.
Na dziecięcych twarzach malowało się skupienie, gdy na
talerzach pojawiały się jak grzyby po deszczu myszki,
muchomorki, jeże oraz łódki. Każdy chciał wymyślić coś
oryginalnego. Nie zapomniano oczywiście o zasadach
bezpieczeństwa i higieny pracy. Uczniom chętnie pomagały
wychowawczynie, które z dumą patrzyły na swoich
podopiecznych.
Zarówno uczniowie, jak i nauczycielki już nie mogą się
doczekać kolejnych, podobnych zajęć. Wszyscy bowiem
stwierdzili, że taka praca to niezwykła przygoda i świetna
zabawa, która prowadzi do szerzenia zdrowych nawyków
żywieniowych.
TEKST: Aleksandra Nadolska
FOTO: Kamila Sadowska
KWARTALNIK „WIEŚCI Z DWÓJKI”
- 15 -
NR 12/2014
KONCERT MUZYCZNY
Uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im.
Tadeusza Bairda i Społecznego Ogniska Muzycznego w
Iławie podczas koncertu zaprezentowali umiejętność gry na
instrumentach. Godzinne spotkania z muzyką były
doskonałą okazją do promocji szkoły muzycznej, w której
kształcenie odbywa się w dwóch cyklach: dziecięcym i
młodzieżowym. Każdy ma możliwość nauki gry na:
fortepianie, akordeonie, skrzypcach, wiolonczeli, gitarze,
klarnecie, flecie poprzecznym, trąbce, puzonie, perkusji,
flecie prostym oraz możliwości nauki emisji głosu.
Uczniowie mają możliwość wspólnego muzykowania w
zespołach
wokalnych
i
instrumentalnych
oraz
uczestniczenia w zespole rytmiczno – baletowym.
Szkoła od lat cieszy się renomą i dzięki profesjonalnej
kadrze gwarantuje wysoką jakość nauczania.
Celem dzisiejszego koncertu było:




zapoznanie uczniów z brzmieniem instrumentów;
zapoznanie z literaturą muzyczną;
zapoznanie z praca ucznia w szkole muzycznej;
pozyskanie dzieci chętnych do nauki w szkole
muzycznej.
Każdy uczeń naszej szkoły, zainteresowany nauką w
Państwowej Szkole Muzycznej w Iławie, otrzymał dzisiaj
ulotkę reklamową. Mamy nadzieję, że występ kolegów
zainspirował innych do rozpoczęcia nauki gry na
wybranym instrumencie.
Koncert prowadziła pani Ilona Dworecka – Staszewska. Za
techniczną organizację koncertu odpowiedzialny był pan
Mariusz Komar.
Podczas dzisiejszego koncertu wśród wykonawców było
wielu uczniów naszej szkoły.
KWARTALNIK „WIEŚCI Z DWÓJKI”
- 16 -
NR 12/2014
własną, wiosenno-letnią kolekcję bransoletek zamkniętych
w urocze pudełeczka.
Praca podzielona była na dwa etapy. W pierwszym z nich
uczniowie pod okiem wychowawczyń Aleksandry
Nadolskiej i Kamili Sadowskiej bawili się w kreatorów
biżuteryjnej mody. Mając do dyspozycji przeróżne rodzaje
koralików, nawlekali, dobierali, tworzyli. Praca wymagała
wyjątkowego skupienia.
Wystarczyła chwila nieuwagi i nawleczone do tej pory
błyskotki rozsypywały się po podłodze. Uczniowie byli
jednak bardzo dzielni i nawet takie „porażki” starali się
obrócić w żart. Wszyscy wspólnie zbierali drobiazgi i
motywowali się nawzajem. W rezultacie powstała
niepowtarzalna kolekcja bransoletek.
TEKST i FOTO:
Grażyna Wiącek
FESTYNOWE PRZYGOTOWANIA
KLASY IC
Drugi etap pracy polegał na stworzeniu pudełeczek, w
których można by zamknąć przygotowane wcześniej
błyskotki. Uczniowie wraz z wychowawczyniami poprosili
o pomoc pana Michała Lenckowskiego. Opowiedział on
uczniom o tym, czym jest orgiami i cierpliwie poprowadził
zajęcia, mające na celu wykonanie pudełek z papieru.
Dzieci zginały, składały, dopasowywały i dzięki temu
powoli zaczęły pojawiać się na wspólnym stole piękne
wytwory.
Wielkimi krokami zbliża się Festyn Dwójki. Wszyscy
szykują się na świetną zabawę i niezwykłe okazje.
Uczniowie klasy, pod czujnym okiem nauczycieli
postanowili wesprzeć akcję zbierania fantów na loterię nie
tylko poprzez przyniesienie różnych gadżetów. Stworzyli
Podczas pracy uczniowie musieli wykazać się wielkim
spokojem, skupieniem i cierpliwością. Czasami nie było
łatwo, ale wszyscy stanęli na wysokości zadania.
KWARTALNIK „WIEŚCI Z DWÓJKI”
- 17 -
NR 12/2014
kolumny powietrza, przypominającej wąski, długi wir z
prędkością do 500 km/h przy powierzchni). Znakomicie
wyjaśniono opóźnienie
dźwięku.
Każdy
sygnał,
przemierzając dużą odległość ulega opóźnieniu. Dźwięk w
powietrzu przebywa 330 metrów w ciągu sekundy, zaś
światło i sygnały radiowe w tym czasie przemierzają 300
000 kilometrów. Sygnał z sondy Cassini, która przebywa
ok. miliard kilometrów od Ziemi, dociera z godzinnym
opóźnieniem (mimo tak ogromnej prędkości).
Dzięki wspólnej pracy, zaangażowaniu i chęci wsparcia
Festynu, powstały naszym zdaniem ciekawe i atrakcyjne
fanty. Będzie je można wygrać w loterii, do udziału w
której serdecznie zachęcamy. Kto wie, może akurat trafi się
Państwu któraś z prac naszych uczniów?
TEKST i FOTO:
Aleksandra Nadolska
Kamila Sadowska
ID NA SZLAKU MIKOŁAJA KOPERNIKA
Uczniowie klasy ID zafascynowani dokonaniami Mikołaja
Kopernika oraz kosmosem wyruszyli szlakiem wielkiego
astronoma. 15 maja 2014 roku odwiedzili Toruń. Wielkie
wrażenie na wszystkich uczestnikach wycieczki zrobił
zespól staromiejski Torunia, który w 1997 roku w całości
został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa
UNESCO. Osobliwa uroda Dworu Artusa, Ratusza
Staromiejskiego, Katedry świętych Janów, Kościoła św.
Ducha, Dom
Mikołaja
Kopernika, Krzywa
Wieża zachwyciła wszystkich i została utrwalona na
pamiątkowych fotografiach. Postać Mikołaja Kopernika
została przybliżona uczniom w planetarium podczas seansu
pt. „Mój kumpel Niko”. Podczas opowieści o przygodach
młodego Kopernika dzieci poznały zjawiska obecne w
kosmosie, barwy wszechświata i fakty z życia wielkiego
astronoma. Tego dnia oferta edukacyjna ID była
wzbogacona interaktywną wystawą ORBITARIUM oraz
możliwością prowadzenia samodzielnych doświadczeń. To
była wspaniała lekcja z zakresu fizyki, astronomii i
przyrody, jakże wykraczająca poza podstawę programową.
Dzieci
miały
możliwość
poznania
przestrzeni
kosmicznej, sterowały
kamerami
i
uruchamiały
anteny dwukrotnie mniejszego od oryginału modelu sondy
Cassini. Przeprowadzały liczne doświadczenia, które
pozwoliły
zrozumieć transmisję
sygnału
w
kosmosie, zjawisko zorzy polarnej (światła powstającego w
górnych warstwach atmosfer planet, na skutek przepływu
naładowanych cząsteczek ze Słońca przez ich gazową
powłokę), ciśnienie atmosferyczne, zmienność wagi w
zależności od przyciągania grawitacyjnego, czas i odległość
lotu na wybraną planetę, ruch obrotowy planet i siłę
odśrodkową powodującą rozciągnięcie kulistego kształtu
wzdłuż równika, zjawisko tornado (szybko obracającej się
Obsługa sprzętu zgodnie z podanymi instrukcjami nie
sprawiała uczniom ID (dzięki umiejętności cichego
czytania ze zrozumieniem) najmniejszego problemu.
Nad bezpieczeństwem dzieci podczas wycieczki czuwały
panie: Hanna Kępara, Magdalena Gołaszewska, Aneta
KWARTALNIK „WIEŚCI Z DWÓJKI”
- 18 -
NR 12/2014
Klimek, Marzena Tołkacz oraz wychowawczyni ID –
Grażyna Wiącek.
Przed uczniami kolejne wyprawy szlakiem Kopernika: do
Olsztyna i do Fromborka.


MIEJSKIE ELIMINACJE XXXII
KONKURSU RECYTATORSKIEGO
„SPOTKANIA Z POEZJĄ”
17 maja 2014 r. (sobota) w kinoteatrze „Pasja” odbyły się
miejskie eliminacje XXXII Konkursu Recytatorskiego
„Spotkania z Poezją”.
Pierwszą grupę wiekową (klasy I - III) reprezentowali:
Alicja Świdzińska z klasy ID, opiekun – Grażyna
Wiącek
Piotr Rutkowski z klasy IID. opiekun Bożena
Kosińska
Drugą grupę wiekową (klasy IV – VI) reprezentowali:
Michał Szymański z klasy VA, opiekun –
Katarzyna Dobielska
Filip Rybiński z klasy VD. opiekun – Joanna
Bakaluk
Zadaniem uczestników była prezentacja jednego utworu
poetyckiego.
Miejskie eliminacje rozpoczęła Alicja Świdzińska recytacją
wiersza
Hanny
Niewiadomskiej
pt. „Szklanka
przechwalanka”.
Piotr Rutkowski zadeklamował wiersz Danuty Wawiłow
pt. „Trójkątna bajka”.
TEKST i FOTO:
Grażyna Wiącek
KWARTALNIK „WIEŚCI Z DWÓJKI”
- 19 -
NR 12/2014
Michał Szymański podczas recytacji wiersza Ludwika
Jerzego Kerna pt. „Dialog z pluskwą”.
Filip Rybiński podczas recytacji wiersza Danuty Wawiłow
pt. „Niezwykłe wakacje”.
Jurorzy oceniali uczestników konkursu z uwzględnieniem
następujących kryteriów:




Foto: Finaliści miejskich eliminacji XXXII Konkursu
Recytatorskiego „Spotkania z Poezją”.
Foto: Uczestnicy miejskich eliminacji XXXII Konkursu
Recytatorskiego „Spotkania z Poezją”.
interpretacja i estetyka mówienia,
dykcja,
dobór repertuaru do wieku i osobowości dziecka,
ogólny wyraz artystyczny.
TEKST i FOTO:
Grażyna Wiącek
„ABC KOMPUTERA”
– KOŁO INFORMATYCZNE ID
W
eliminacjach
rejonowych
XXXII
Konkursu
Recytatorskiego „Spotkania z Poezją” naszą szkołę
reprezentować będzie:


Michał Szymański – przygotowywany pod
kierunkiem pani Katarzyny Dobielskiej,
Filip Rybiński – przygotowywany pod kierunkiem
pani Joanny Bakaluk.
Gratulujemy!
Uczniowie ID, to kolejny zespół klasowy prowadzony
przez Grażynę Wiącek, który uczestniczy w realizacji
programu
„ABC
komputera”. Idea popularyzacji
informatyki w klasach I – III zrodziła się przed czternastu
laty. Pozwolę użyć sobie sformułowania, że w owym czasie
informatyka „raczkowała”. Wielka pasja nauczyciela oraz
profesjonalne przygotowanie do prowadzenia informatyki
przyczyniły się do napisania autorskiego programu „ABC
komputera”. Wieloletnia praca z dziećmi, ewaluacja i
najzwyklejszy w świecie postęp w dziedzinie techniki
sprawiły, iż treści programu „ABC komputera” ulegają
ciągłej modyfikacji, a co za tym idzie – aktualizacji. Od
KWARTALNIK „WIEŚCI Z DWÓJKI”
- 20 -
NR 12/2014
kilku lat, dzięki reformie oświaty, edukacja komputerowa
na stałe zagościła w klasach I – III, jako obowiązkowe
zajęcia edukacyjne.
Uczniowie klasy ID oprócz obowiązkowych zajęć edukacji
komputerowej, za zgodą rodziców, uczestniczą w zajęciach
pozalekcyjnych koła komputerowego. Zajęcia te
prowadzone są raz w tygodniu w ramach tzw. „karcianej
godziny” przez wychowawcę klasy.
Obecnie dzieci znakomicie posługują się programem
graficznym Paint i wykorzystują wszystkie jego
możliwości, programem WORD oraz
programem PowerPoint realizując treści ponadprogramowe
kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych .
Ponadto uczniowie systematycznie korzystają ze Szkolnej
Platformy Edukacyjnej, szczególnie do wymiany istotnych
informacji z wychowawcą dotyczących nauczania oraz
organizacji i życia szkoły. Internet traktują jako źródło
informacji.
TEKST i FOTO:
Grażyna Wiącek
KWARTALNIK „WIEŚCI Z DWÓJKI”
- 21 -
NR 12/2014
MIEJSKO-GMINNE DYKTANDO 2014
Dnia 13 maja 2014 roku już po raz kolejny (dwunasty) w
naszej szkole odbył się Międzyszkolny Konkurs
Ortograficzny ,,Miejsko-Gminne Dyktando 2014”.
26 uczniów nie tylko z Iławy, ale i całej gminy
próbowało swoich sił w poprawności ortograficznej i
interpunkcyjnej. Autorka tegorocznego dyktanda, pani
Urszula Behnke, napisała tekst o Unii Europejskiej. Tym
samym przypomniała wszystkim uczniom, że minęło już
dziesięć lat odkąd Polska znalazła się wśród państw
unijnych.
Komisja w składzie:
 Joanna Bakaluk
 Urszula Behnke
 Ewa Bogdańska
 Katarzyna Dobielska
 Maria Froń-Zakrzewska
 Anna Kamińska
 Krystyna Kurowska
 Karolina Maruszczak
 Hanna Olszewska
 Anna Przesmycka
 Violetta Sowińska
 Beata Waruszewska -przewodnicząca
wyłoniła
laureatów
Międzyszkolnego
Konkursu
Ortograficznego
Na uwagę zasługuje fakt, iż mistrzem ortografii został
uczeń,
który
wygrał
ubiegłoroczne
zmagania
poprawnościowe. Łukasz Ogonowski nie popełnił żadnego
błędu!
Organizatorem konkursu była pani Beata Waruszewska.
Nagrody ufundowała Rada Rodziców przy SSP2 w Iławie.
Zdjęcia podczas konkursu robiła p. Anna Przesmycka, a p.
Grażyna Kołodziejek wykonała dekorację.
,,Miejsko-Gminne Dyktando 2014. Zostali nimi
następujący uczniowie:
Lp.
Nazwisko i
imięucznia
Szkoła
Nazwisko i imię
nauczyciela
Ogonowski
1.
SSP3 w
Łukasz
Iławie
Wieńska Urszula
TEKST i FOTO:
Beata Waruszewska
Chała
2.
Przemysław
SSP2 w
Iławie
Przesmycka Anna
Wiśniewski
3.
Mateusz
SSP3 w
Meredyk-
Iławie
Szczesiak Edyta
ZABAWMY SIĘ W TROPICIELI WYSP,
CZYLI KOŁO TURYSTYCZNE
W PODRÓŻY!
10 maja 2014 r., mimo niepewnej pogody, koło turystyczne
wraz z paniami opiekunkami postanowiło wybrać się na
największą, bo o powierzchni ponad 82 ha, wyspę na
jeziorze Jeziorak – Wielką Żuławę.
Po przypomnieniu zasad bezpiecznego przebywania na
wodzie zaczęła się nasza przygoda! Już sama przeprawa
KWARTALNIK „WIEŚCI Z DWÓJKI”
- 22 -
NR 12/2014
stanowiła
dla
uczestników
wycieczki
ogromną
przyjemność. Z perspektywy promu wyspa była jeszcze
piękniejsza i bardziej okazała niż obserwowana z brzegu. Z
każdą chwilą zbliżania się do celu coraz bardziej
zaciekawiała. Niektórzy z nas byli tutaj wcześniej jako
uczniowie młodszej klasy, jednak taka duża wyspa nigdy
nie odkryje swoich tajemnic już podczas pierwszego
spotkania.
wracać i bacznie obserwować, czy Wielka Żuława nie traci
swych uroków z powodu ludzkiej bezmyślności.
Ahoj!
Kiedy dobiliśmy do brzegu, udaliśmy się na
wzniesienie, na którym mogliśmy się nawet troszeczkę
poopalać, porozmawiać, wsłuchać w odgłosy przyrody,
zrobić mały piknik połączony ze wspaniałą zabawą.
Następnie postanowiliśmy udać się w głąb wyspy. Przy
okazji zauważyliśmy niepokojący fakt: ludzie potrafią
niszczyć nawet tak cudowny krajobraz, który jest oddalony
od miasta, a jedynymi sposobami dotarcia do niego jest
łódka czy motorówka. To jest naprawdę smutne. Podczas
wędrówki znajdowaliśmy mnóstwo śmieci. Dlatego
postanowiliśmy chociaż troszeczkę oczyścić teren.
I tak, zbierając to, co nie powinno się znaleźć na
wyspie, dotarliśmy do ośrodka wypoczynkowego
„Bosman”. Póki co było tutaj bardzo cicho, jednak w
wakacje takie miejsce musi tętnić prawdziwym życiem!
Między domkami, które czekały na przybycie turystów,
znaleźliśmy np. zabytkowe samochody, ogromną kanapę
(nie zobaczycie takiej w żadnym sklepie, tylko na wyspie!),
plac zabaw, na którym była m.in. trampolina. Ileż tam było
frajdy! Ileż śmiechu! Zjeżdżaliśmy, skakaliśmy, ach!
Jednak wszystko co dobre szybko się kończy. Powoli
zbliżał się czas powrotu. Niestety! Kiedy przeprawiliśmy
się na brzeg miasta, ładnie podziękowaliśmy panu, który
przetransportował nas promem.
TEKST i FOTO:
Anna Przesmycka i Urszula Złotowska
WYCIECZKA DO TORUNIA
– KLASA II D
Z wycieczki na pewno zapamiętamy, jak piękną wyspę
mamy tak niedaleko siebie. Z pewnością będziemy tutaj
Dnia 7 maja 2014 r. odbyła się nasz klasowa wycieczka do
Torunia, na którą wybraliśmy się pod opiekę p. Bożeny
Kosińskiej, p. Magdaleny Pietraszek i p. Renaty Osickiej.
Pomimo bardzo wczesnej godziny wyjazdu, humory
wszystkim dopisywały. Podróż przebiegła bez większych
kłopotów.
Naszą wędrówkę po mieście rozpoczęliśmy od pobytu
w Domu Legend Toruńskich. Mieliśmy tam możliwość
przeniesienia się do świata magicznych opowieści o
Toruniu i jego historii. Później udaliśmy się na Rynek
Staromiejski. Podziwialiśmy Ratusz oraz Katedrę świętych
Janów i oczywiście zrobiliśmy sobie zdjęcie przy pomniku
Mikołaja Kopernika. Następnie dotarliśmy do Muzeum
KWARTALNIK „WIEŚCI Z DWÓJKI”
- 23 -
NR 12/2014
przy wspólnym posiłku, a następnie ruszyliśmy w drogę do
domu. Wycieczka do Torunia była bardzo udana, tym
bardziej, że dopisywała nam pogoda.
TEKST i FOTO:
Bożena Kosińska
UCZNIOWIE KLASY II D
Z WYCHOWAWCĄ
WARSZAWSKI FINAŁ KONKURSU
„Z POPRAWNĄ POLSZCZYZNĄ
NA CO DZIEŃ”
Piernika, gdzie robiliśmy własne wypieki. Po wizycie w
muzeum mieliśmy trochę czasu na zakup pamiątek.
Chłopcy zaopatrzyli się w łuki, kusze, hełmy i proce, a
dziewczynki postawiły na pierniki i drobne upominki.
Kolejnym punktem naszej przygody było Planetarium,
gdzie udaliśmy się w podróż po Układzie Słonecznym,
lądując na powierzchni Księżyca i Marsa. Dowiedzieliśmy
się jak wyglądają z bliska pierścienie Saturna oraz chmury
na Jowiszu. Seans w Planetarium zrobił na nas ogromne
wrażenie. Lekko zmęczeni , ale zadowoleni odpoczęliśmy
17 maja 2014 r. uczennice: Maja Pankowska z klasy II
a i Aleksandra Krajewska z klasy III a reprezentowały
naszą szkołę w finale konkursu
„Z poprawną polszczyzną na co dzień”, który odbył się w
Warszawie.
O 4 rano, pełne energii i optymizmu, wraz ze swoimi
wychowawczyniami- Sylwią Krajewską i Cecylią
Cywińską, ruszyły w podróż po nowe doświadczenia. Już o
6.30
dziewczynki
zwiedzały
budynek
CHAT
(Chrześcijańska
Akademia
Teologiczna)
i
z
niecierpliwością oczekiwały, aż wybije godzina 8.00. W
towarzystwie swoich kolegów i koleżanek z całej Polski
napisały, zapewne wspaniałe, opowiadania na podstawie
KWARTALNIK „WIEŚCI Z DWÓJKI”
- 24 -
NR 12/2014
historyjki obrazkowej. Wszystkie dziecięce teksty zostaną
opublikowane w książce pt. „Tak napisali najlepsi”. Czy
może być lepsza nagroda od stania się współautorką książki
w wieku 8 lat? Dumę i zadowolenie finalistek wywołały
także otrzymane dyplomy i książki. Uczennice nie
posiadały się ze szczęścia, gdy usłyszały o niespodziankach
zaplanowanych przez opiekunów w stolicy .
Najpierw bajka pt. „Rio 2” w kinie w wielkim centrum
handlowym. Opowieść o przyjaźni, lojalności i miłości,
pełna dobrego humoru, wspaniałej muzyki i niesamowitych
obrazów. Ta historia podobała się nam wszystkim.
Następnym punktem naszej wycieczki był Pałac Kultury i
Nauki oraz niesamowicie szybki wjazd na 30 piętro tego
59-letniego polskiego wieżowca. Nie tylko dla dzieci było
to wspaniałe wydarzenie, dla nas dorosłych także, choć już
nie pierwszy raz. Panorama Warszawy zmienia się z roku
na rok i w XXI wieku wygląda naprawdę imponująco.
KWARTALNIK „WIEŚCI Z DWÓJKI”
- 25 -
NR 12/2014
Pobyt w stolicy zakończył się w ulubionej dziecięcej
restauracji.
starań, aby choć w części odkryć ukryty w piasku szkielet
dinozaura.
TEKST: Sylwia Krajewska
FOTO: S. Krajewska i C. Cywińska
PREHISTORYCZNA PRZYGODA IC
Dnia 16 maja, po wielu niespodziewanych wydarzeniach
uczniom kalsy Ic i ich wychowawczyniom udało się
wyjechać na wyczekiwaną od dawna wycieczkę. W tym
roku klasa wybrała się do Dinoparku w Malborku.
Po dość długiej jeździe, która umilana była przez
wspólne śpiewy i wesołe rozmowy oraz obfitowała w różne
przyrodnicze spostrzeżenia, wszyscy zdrowi i bardzo
ciekawi dotarli na miejsce. Ta wielka przygoda rozpoczęła
się wizytą w kinie 5D seansem pt.: „Zagłada dinozaurów”.
Uczniowie dowiedzieli się z niego jak wyglądało życie tych
niezwykłych stworzeń i co tak naprawdę przyczyniło się do
ich wyginięcia. Wrażenia podczas seansu były
przeogromne. Dzieci co i rusz pokrzykiwały, zamykały
oczy, głośno komentowały wszelkie efekty specjalne.
Niektórzy z nich byli nawet mokrzy po „padającym
deszczu”.
Po przejściu dalszej części trasy, każdy miał okazję
zakupić drobne pamiątki w sklepiku. W drodze powrotnej
wszyscy byli bogatsi o mnóstwo pozytywnych wrażeń,
nowej wiedzy i zakupionych, zabawkowych „przyjaciół”.
Oczywiście droga powrotna nie upłynęłaby w tak miłej
atmosferze, gdyby nie wspólne śpiewanie i wspominanie
przeżytych dopiero co chwil. Niektórzy, zmożeni wielością
atrakcji, przespali część drogi do domu.
Po seansie wszyscy mieli czas na skonsumowanie
kanapek i ochłonięcie przed kolejnym punktem wyprawy,
którym było przejście ścieżką pełną zwierząt i ruchomych
dinozaurów. Podczas wspólnego spaceru w pięknym parku
uczniowie z opiekunkami mieli okazję nie tylko obejrzeć
ruchome eksponaty, ale także poznać szczegóły ich życia
(wychowawczyni czytała uczniom zamieszczone opisy).
Mali podróżnicy na pewno zapamiętali różnicę między
dinozaurami roślino- i mięsożernymi. Poznali cechy
charakterystyczne jednych i drugich.
Pod koniec spaceru czekał na dzieci miły przerywnik –
zabawa na ogromnym placu zabaw. Wszyscy ochoczo i nad
wyraz zgodnie spędzili na nim czas. Każdy miał okazję
poćwiczyć własną sprawność, pobiegać, pozjeżdżać na
zjeżdżalniach. Niektórzy grali w gry. Chyba każdy dołożył
Wychowawczynie są bardzo dumne ze swoich małych
podopiecznych,
którzy
wykazali
się
wielkim
KWARTALNIK „WIEŚCI Z DWÓJKI”
- 26 -
NR 12/2014
zdyscyplinowaniem oraz ciekawością świata. Powoli już
planowane są kolejne wyjazdy. Oby były równie udane i
nie mniej radosne!
TEKST i FOTO:
A. Nadolska i K. Sadowska
ŚWIĘTO SZKOŁY
Każdego
roku 23
maja,
w
dzień
urodzin
patronki, Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii
Konopnickiej w Iławie obchodzi swoje święto. W ten
wielce
uroczysty dzień
uczniowie
klasy
VD,
przygotowywani pod czujnym okiem pani Katarzyny
Byczkowskiej, zaprezentowali niezwykłą inscenizację. Do
głównego bohatera tejże inscenizacji „przybyła” sama
Maria Konopnicka, która opowiadała o swoim życiu i
twórczości. W trakcie tej barwnej opowieści pojawiali się
bohaterowie jej utworów.
Maria Konopnicka była również wielką patriotką. Napisała
wiele utworów, które mówiły o miłości i tęsknocie do
Polski i języka przodków.
W uroczystym apelu uczestniczyli wszyscy uczniowie klas
I – VI wraz z nauczycielami. Uroczysty apel swoją
obecnością uświetniła pani dyrektor Małgorzata Kamińska.
TEKST i FOTO:
Grażyna Wiącek
KWARTALNIK „WIEŚCI Z DWÓJKI”
- 27 -
NR 12/2014
AKCJA „CZYSTE JEZIORA I RZEKI”
– WIOSNA 2014
22 kwietnia w Międzynarodowy Dzień Ziemi
rozpoczęliśmy XV akcję „Czyste Jeziora i Rzeki”, którą
patronuje Starosta Iławski.
W naszej szkole akcja ta przebiegła sprawnie, wzięło w niej
udział ok. 450 uczniów. Posprzątaliśmy teren wokół szkoły,
sąsiednie osiedla, okolice jeziora i parking. Dzieci używały
ochronnych rękawic, a śmieci były zbierane do foliowych
worków. Mamy nadzieję, że tego typu akcje zaowocują
chęcią dbania o środowisko nie tylko kilka razy w roku.
TEKST i FOTO:
Michał Lenckowski
TEKST i FOTO:
J. Przytuła i A. Werengowska
HAPPENING ANTYNIKOTYNOWY
SPOTKANIE ŚWIETLIC SZKOLNYCH
W środę 21.05 wychowankowie naszej świetlicy
odwiedzili świetlicę szkolną przy SSP4. W ramach
obchodów „Dni Rodziny” dzieci uczestniczyły w
ciekawych zajęciach, podczas których wykonały między
innymi portrety swoich mam z okazji zbliżającego się Dnia
Mamy. Dziękujemy za zaproszenie oraz wspólną zabawę
naszym gospodarzom i pozostałym gościom z SSP3!
KWARTALNIK „WIEŚCI Z DWÓJKI”
- 28 -
NR 12/2014
28 maja 2014r., w ramach obchodów Światowego Dnia bez
Papierosa, nasza szkoła wzięła udział w happeningu o
tematyce antynikotynowej. Z tej okazji uczniowie zrobili
transparenty, plakaty, ozdobili koszulki różnymi hasłami,
przygotowali ulotki, które rozdawali przechodniom i
wygłaszali hasła antynikotynowe np.: „Palacze tytoniu
umierają młodziej”, „Palenie tytoniu jest przyczyną
zawałów serca”….
W szkole uczniowie przygotowali gazetkę
antynikotynową, którą można oglądać w holu na parterze.
Happening zorganizowała Powiatowa Stacja Sanitarno
– Epidemiologiczna w Iławie.
W marcu wysialiśmy do doniczek rozsadowych nasiona
aksamitek i teraz nadszedł czas posadzić je do gruntu.
Dzieci z wielką ostrożnością sadziły malutkie roślinki.
Oprócz własnych sadzonek, wzbogaciliśmy ogródek o
hortensję, żylistek wysmukły, lobelie i trzmielinę.
Wysypaliśmy świeżą ziemię pod bukszpany. Obsypaliśmy
sosnową korą rośliny, które lubią kwaśną ziemię.
Praca w szkolnym ogródku daje dzieciom wiele
przyjemności i satysfakcji. Uczy odpowiedzialności za
powierzone zadania i w sposób naturalny wzbogaca wiedzę
przyrodniczą.
Pan Waldek i Pan Zygmunt pomagają nam podlewać
rośliny – dziękujemy bardzo.
Organizatorzy w szkole: Róża Nitkowska,
Anna Werengowska i Joanna Przytuła
HORTENSJA, ŻYLISTEK I NIE TYLKO…
Dzieci z klasy I e posadziły wiele nowych roślin w
szkolnym ogródku. Maj to piękny „kwitnący” miesiąc,
warto więc upiększać teren naszej szkoły.
W zielonym zakątku przekwitły już pierwsze wiosenne
kwiaty, ale bratki wciąż wyglądają imponująco.
KWARTALNIK „WIEŚCI Z DWÓJKI”
- 29 -
NR 12/2014
TEKST i FOTO:
D. Kołecka
Musimy przyznać, że bardzo miło spędziliśmy wspólnie ten
czas i nawet nie zauważyliśmy, kiedy musieliśmy już
wracać do szkoły. Na pamiątkę otrzymaliśmy balony oraz
breloczki, ołówki itp. Myślimy, że w następnym roku
szkolnym również wybierzemy się na Dzień Strażaka.
IV A NA DNIU STRAŻAKA
TEKST i FOTO:
Anna Przesmycka
LEKCJA KALIGRAFII
30 maja 2014 r. klasa IV a wraz z wychowawczynią Anną
Przesmycką i panią Anną Werengowską wybrała się na
uroczyste obchody Dnia Strażaka do Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Iławie. Cele były trzy:
mieliśmy aktywnie spędzić dwie godziny na świeżym
powietrzu, świetnie się bawić oraz poszerzyć wiedzę na
temat straży pożarnej. I udało się! Wszystkie zamiary
zostały spełnione!
Klasa IA przeżyła niesamowitą przygodę w Muzeum
Budownictwa Ludowego w Olsztynku. Na dzieci czekała
nauczycielka, która zaprosiła je do starej szkoły na lekcje.
Uczniowie byli bardzo zaskoczeni salą lekcyjną. Na
podwyższeniu, obok nieznanej im tzw. „oślej ławki”, stała
pani ubrana w pelerynę i długą spódnicę. W ręku trzymała
witkę i opowiadała, jak kiedyś nauczano w szkole.
Uczniowie przenieśli się w dawne czasy i obsadkami
maczanymi w kałamarzach uczyli się pisać litery oraz
wyrazy. Okazało się to bardzo trudne. Pojawiały się kleksy,
zabrudzone rączki oraz zarówno dużo smutku, jak i radości.
Na miejscu czekało na nas wiele atrakcji, m.in. pokaz
umiejętności gaśniczych, umiejętności w sporcie
pożarniczym na wspinalni, „przejażdżka” podnośnikiem,
dmuchane zjeżdżalnie oraz nauka pierwszej pomocy
przedmedycznej. Każdy mógł zrobić sobie zdjęcie z
maskotką – Panem Wiewiórką, a także pożywić się
smaczną grochówką.
KWARTALNIK „WIEŚCI Z DWÓJKI”
- 30 -
NR 12/2014
W parku etnograficznym dzieci zwiedzały stare
warmińskie chałupy, wiatraki i inne zabytkowe obiekty.
Wyposażenie wnętrz było dla nich nietypowe. Przedmioty
codziennego użytku z dawnych czasów budziły
powszechne zainteresowanie. Zwierzęta i otaczająca
zabudowania roślinność sprawiły, że wszyscy czuli się
świetnie i zachwycali się urokiem swojskiej kury czy
barwnego koguta.
TEKST i FOTO:
Urszula Złotowska
„SPOTKANIA Z POEZJĄ DZIECIĘCĄ”.
NAJLEPSZY W REJONIE!
Ostatnim punktem wyprawy był pobyt w
McDonald’s. Wycieczka była wspaniała, dostarczyła wielu
wrażeń i była ciekawą lekcją historii, zaś nauka pisania
obsadką
pozostanie
dla
uczestników
pięknym
wspomnieniem na długie lata.
Dzieci i wychowawca dziękują pani Róży Nitkowskiej i
pani Blandynie Cieszewskiej za wspólny pobyt i wspaniałą
opiekę w czasie wycieczki.
24 maja dwóch uczniów naszej szkoły reprezentowało
miasto podczas eliminacji rejonowych Wojewódzkiego
Konkursu Recytatorskiego „Spotkania z Poezją Dziecięcą”.
Byli to:
- Michał Szamański (opiekun p. Katarzyna Dobielska) oraz
- Filip Rybiński ( opiekun p. Joanna Bakaluk).
Wcześniej chłopcy musieli pokonać konkurencję w
etapach szkolnym i miejskim. Wszystkie eliminacje
przeszli śpiewająco. Zgodnie z werdyktem jury Filip
Rybiński zajął pierwsze miejsce i to on będzie
reprezentantem
naszego
rejonu
podczas
finału
wojewódzkiego w Olsztynie 6 czerwca.
Zwycięzcy należą się gratulacje i życzenia
połamania języka!
KWARTALNIK „WIEŚCI Z DWÓJKI”
- 31 -
NR 12/2014
I miejsce – Katarzyna Szczekało (kl. V c)
II miejsce – Wiktoria Betlejewska (kl. V a), Agata
Lipińska (kl. VI b) oraz Agata Mijas (kl. V a)
III miejsce – Jakub Kowalewski (kl. V b)
Gratuluję!
Opiekun klubu
filmowego „Filmowa Dwójka”
- Katarzyna Dobielska
GRAND PRIX CZWARTKÓW LA
- IŁAWA 2014
W czwartek 29 maja na stadionie miejskim w Iławie odbyło
się Grand Prix Czwartków Lekkoatletycznych, które jest
podsumowaniem jesiennych i wiosennych zmagań
sportowych młodzieży szkół podstawowych w ramach
Iławskich Czwartków Lekkoatletycznych. Jak co roku nasi
uczniowie zajęli wysokie miejsca:
KLASA VI
Dziewczęta- rocznik 2001:
I miejsce- Zuzanna Dymowska- bieg na 60m
II miejsce- Paulina Gładek- bieg 60m
II miejsce- Dominika Matysiuk- bieg 60m
III miejsce- Alicja Nastaj- rzut p. palantową
III miejsce- Karolina Gorzka- bieg na 600m
V miejsce- Wiktoria Klimek- rzut p. palantową
V miejsce- Maria Szczekało- bieg na 600m
VI miejsce- Oliwia Sonnenfeld- rzu p. palantową
VI miejsce- Sara Młynarczyk- bieg na 600m
Opiekun: Beata Lasowy
TEKST i FOTO:
Joanna Bakaluk
KONKURS WIEDZY O FILMIE
(DLA KLAS IV – VI)
KLASA VI
Chłopcy- rocznik 2001:
I miejsce- Marek Kornowski- bieg na 60m
I miejsce- Kacper Gnutek- bieg na 1000m
Dnia 19. 05. 2014 r. odbył się Konkurs Wiedzy o
Filmie (dla klas IV – VI).
II miejsce- Miłosz Biener- bieg na 1000m
II miejsce- Patryk Witkowski- rzut p. palantową
Spośród siedemnaściorga jego uczestników
konkursowa wyłoniła zwycięzców.
Są nimi:
komisja
III miejsce- Konrad Neuman- bieg na 60m
III miejsce- Jakub Przytuła- bieg na 300m
KWARTALNIK „WIEŚCI Z DWÓJKI”
- 32 -
NR 12/2014
III miejsce- Janusz Ciarczyński- skok w dal
VI miejsce- Krzysztof Ruciński- bieg na 60m
IV miejsce- Krzysztof Dudek- bieg na 60m
Opiekun: Magdalena Pietraszek
V miejsce- Cyryl Zadrożny- bieg na 60m
KLASA IV
Dziewczęta- rocznik 2003:
II miejsce- Weronika Basiak- bieg na 60m
V miejsce- Cyprian Grabowski- bieg na 300m
VI miejsce- Kacper Osmański- bieg na 300m
Opiekun: Mariusz Kosyl
II miejsce- Kaja Klimek- bieg na 300m
II miejsce- Martyna Nadolska- rzut p. palantową
KLASA V
Dziewczęta- rocznik 2002:
I miejsce- Patrycja Falkowska- bieg na 600m
III miejsce- Julia Mozarczyk- bieg na 300m
I miejsce- Ewa Piotrkiewicz- bieg na 300m
V miejsce- Maja Paluszewska- bieg na 60m
I miejsce- Katarzyna Brzozowska- rzut p. palantową
V miejsce- Kornelia Krzemińska- bieg na 300m
II miejsce- Wirginia Mistelska- bieg na 60m
VI miejsce- Julia Michalewska- bieg na 300m
II miejsce- Olga Kwiatkowska- bieg na 600m
Opiekun: Marzena Tołkacz
II miejsce- Roksana Piotrowicz- bieg na 300m
KLASA IV
Chłopcy- rocznik 2003:
I miejsce- Szymon Nastaj- bieg na 60m
II miejsce- Sandra Jabłońska- rzut p. palantową
II miejsce- Julia Girtler- skok w dal
IV miejsce- Katarzyna Proczek- bieg na 300m
V miejsce- Wiktoria Karaś- bieg na 60m
VI miejsce- Nicola Jaworowska-bieg na 60m
Opiekun: Izabela Rybińska
IV miejsce- Hanna Wiatrowska- bieg na 300m
II miejsce- Wojciech Sadłowski- rzut p. palantową
III miejsce- Kacper Kłosowski- bieg na 60m
IV miejsce- Jan Falkowski- rzut p. palantową
V miejsce- Maciej Żabiełowicz- bieg na 60m
V miejsce- Jakub Chmielewski- bieg na 60m
KLASA V
Chłopcy- rocznik 2002:
I miejsce- Łukasz Marchlewski- bieg na 60m
Opiekun: Izabela Rybińska
I miejsce- Filip Rybiński- bieg na 1000m
I miejsce- Michał Łyziński- bieg na 300m
I miejsce- Szymon Koszczka- skok w dal
III miejsce- Jakub Jakubik- bieg na 60m
III miejsce- Bartosz Ostrowski- bieg na 300m
III miejsce- Jakub Woźnowski- 60m
IV miejsce- Filip Gładek – rzut p. palantową
KWARTALNIK „WIEŚCI Z DWÓJKI”
- 33 -
NR 12/2014
TEKST i FOTO:
Beata Lasowy
DLA MAMY
Kochana Mamo – zacznę zwyczajnie,
że z Tobą w domu jest fajnie:
i w deszczu i w słotę, w smutku, w radości,
wspierasz i uczysz życia w miłości.
Słowa wiersza najlepiej oddają to, ile znaczy mama w
życiu każdego człowieka. Dzień Mamy to ważne święto dla
wszystkich dzieci. Z tej okazji uczniowie klasy I e zaprosili
swoje Mamusie na uroczysty występ artystyczny,
przygotowali upominki i poczęstunek.
Takie chwile na długo zostają w pamięci, dostarczają
wielu wzruszeń i uświadamiają nam, że niezastąpioną
osobą w życiu codziennym jest nasza Mama.
KWARTALNIK „WIEŚCI Z DWÓJKI”
- 34 -
NR 12/2014
TEKST i FOTO:
D. Kołecka
BAJOX NA SCENIE
TEKST i FOTO:
Monika Płoska
Joanna Bakaluk
FESTYN RODZINNY 2014
8 maja 2014r. grupa teatralna „BAJOX” uczestniczyła w
Wojewódzkim Przeglądzie Grup Teatralnych ARLEKIN
2014 w Olsztynku. Przedstawiła sztukę „W krainie
cudowności”, która opowiada o konsekwencjach ucieczki w
marzenia podczas lekcji.
Już po raz piąty Rada Rodziców oraz pracownicy,
uczniowie i sympatycy iławskiej „Dwójki” zaprosili
mieszkańców Iławy do wspólnej zabawy w czasie
FESTYNU RODZINNEGO. Tym razem zorganizowany on
został pod hasłem „MAMA, TATA I JA”. Dochód z akcji
ma być przeznaczony między innymi na organizację tzw.
aktywnych przerw dla naszych uczniów.
Uroczyste przecięcie wstęgi przez p. Dyrektor
Małgorzatę Kamińską oraz Przewodniczącego Rady
Rodziców p. Zbigniewa Rudnickiego oficjalnie otworzyło
tegoroczny Festyn „Dwójki”. Licznie zgromadzeni goście
mogli zapoznać się z ofertą zajęć pozalekcyjnych naszej
szkoły. Uczniowie, pod czujnym okiem opiekunów,
przygotowali prezentacje działalności kół zainteresowań i
organizacji działających na terenie naszej placówki. Forma
tych prezentacji była różna – od plakatów, poprzez stoiska,
KWARTALNIK „WIEŚCI Z DWÓJKI”
- 35 -
NR 12/2014
na krótkich przedstawieniach kończąc. Na festynowej
scenie zaprezentowali się soliści: Zuzanna Taranowska,
Wiktoria Sibon oraz Zuzanna Myszkiewicz, a także Maria
Rudnicka, Klaudia Sibon i Michał Szymański. Piosenka w
wykonaniu klasy III d dedykowana była tym, którzy
poświęcili swój czas i siły, by przygotować boisko,
obsługiwać stoiska gastronomiczne, sportowe, loterię
fantową, wystawy i aukcje. 19 Niedźwiedzia Gromada
Zuchowa zaprezentowała kilka piosenek rajdowych, zaś
szkolna grupa miłośników Francji wystąpiła z piosenką
francuską.
W czasie tegorocznego festynu zgromadzeni goście
mieli również okazję usłyszeć nauczycieli iławskiej
„Dwójki” zarówno solo jak i w kwintecie. Gośćmi
specjalnymi Festynu byli Romina Power , Al Bano oraz
zespół Abba, w których role wcielili się również nasi
nauczyciele, a także rodzice. Działające w szkole koła
teatralne zaprezentowały krótkie przedstawienia. Najmłodsi
wystawili
„Kapciuszka”,
zaś
grupa
„Bajox”
zaprezentowała scenkę pt. „Szkolny kabarecik”. Z krótkim
przedstawieniem zaprezentowali się również uczniowie
działający w Kole Przyrodniczo-Ekologicznym, a pokaz
udzielania pierwszej pomocy zaprezentowała grupa z
Iławskiego Biura PCK. Specjalnie na cel festynu
przygotowane stoiska oraz plakaty prezentowały
działalność Koła Bibliotecznego, Koła Plastycznego,
Samorządu
Uczniowskiego,
Koła
Turystycznego,
Ekologiczno-Przyrodniczego,
Redaktorskiego
i
Komputerowego, Klubu Filmowego, Oazy Dzieci Bożych
oraz Koła Przyjaciół Francji.
Jak co roku w czasie Festynu zorganizowano loterię
fantową, licytację przedmiotów przekazanych na rzecz
szkoły przez wielu darczyńców oraz kiermasz książek. Nie
zabrakło również atrakcji dla najmłodszych. Dmuchana
zjeżdżalnia, trampolina przeżywały istne oblężenie. Długa
kolejka ustawiała się również do wozu strażackiego. Tym
bardziej, że przy pomocy strażaków można było oblać
wodą
zmęczonych
upałem
ochotników.
Dużym
zainteresowaniem cieszyły się również konkursy
proponowane zarówno dla najmłodszych jak i dla ich
rodziców. Chętni próbowali swych sił w chodzeniu na
szczudłach, ubieraniu się na czas z zawiązanymi oczami
oraz w zespołowym chodzeniu na nartach. Umiejętności
piłkarskie można było sprawdzić na stanowisku”
Bramkopiłka” (strzał do bramki z pomiarem prędkości).
Piekarnia pana Krzysztofa Kłosowskiego
„Intermarche” państwo Magdalena i Jarosław Karbowscy
„Indyk Mazury” – pan Stanisław Tyszkowski
Przetwórnia Owoców i Warzyw w Lubawie
pan Robert Kowalkowski
MM Szynaka LIVING – państwo Alina i Jan Szynaka
Salon Kosmetyczny „Uroda” – pani Joanna Szpakowska
Salon Fryzjerski – pani Joanna Niemierowicz Wróblewska
Salon Kosmetyczny SILVER
Firma „Constract” – pan Jarosław Grubalski
Hurtownia Owoców i Warzyw GLOSTER
Sklep Mięsny pana Grzegorza Jabłońskiego
„Tuperware” - pani Magdalen Masica
Salon Fryzjerski AK-ART – pani Agnieszka Krzeińska
Tawerna KAPER
Siłownia FRICK - pan Łukasz Kamiński
Iławskie Centrum Kultury
Zakład Karny w Iławie
pan Zbigniew Bączek
pan Jerzy Kołomański
Komenda Powiatowa Policji w Iławie
Powiatowa Straż Pożarna
Restauracja RANCZO
państwo Aleksandra i Janusz Nadolscy
TplusP - państwo Marzena i Robert Otręba
pani Beata Grzechnik
pan Paweł Samoszuk
Atelier Takiete – pani Joanna Sierzputowska
Szkoła Tenisa Ziemnego - pan Marcin Karczewski
Kurier Iławski
Gazeta Iławska.
Scenę i obsługę akustyczną Festynu zapewniło Iławskie
Centrum Kultury. Całość zabawy prowadzili: Magdalena
Grzybowska, Mariusz Gołębiowski oraz Krzysztof
Szczepański.
KWOTA, KTÓRĄ UDAŁO NAM SIĘ ZEBRAĆ W TYM
ROKU
TO 8.743, 26 zł
W holu szkoły wystawione są jeszcze obrazy i suknie
przeznaczone do nabycia. Osoby zainteresowane
zapraszamy do sekretariatu po szczegółowe informacje.
Mamy nadzieję, iż pomimo prażącego upału bawiliście się
Państwo znakomicie
i zaszczycicie nas swą obecnością za rok.
Przez cały czas trwania Festynu czynny był również
salonik piękności, w którym można było pomalować sobie
włosy, paznokcie, a nawet twarz. Zapachy dochodzące ze
stoisk gastronomicznych kusiły by spróbować pysznych
racuchów, ciast upieczonych przez nasze niezawodne
mamy, kiełbasek, grochówki i innych smakołyków.
Tegoroczną nowością było stoisko Wiejska Chata, w
którym można było skosztować miejscowych specjałów.
Wspaniała zabawa w czasie naszego Festynu nie byłaby
możliwa, gdyby nie sztab ludzi – rodziców, nauczycieli,
pracowników obsługi i uczniów, którzy swe serce i siły
włożyli w jak najlepszą jego organizację, a także
sponsorów i sympatyków szkoły. Lista tegorocznych
darczyńców przedstawia się następująco:
TEKST: Justyna Gołębiowska
MAMY MISTRZA WOJEWÓDZTWA!
6 maja 2014 roku w Wojewódzkim Centrum Inicjatyw
Kulturalnych w Olsztynie odbył się finał XXXII
Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego „Spotkania
Poezją Dziecięcą”. Profesjonalne jury jednogłośnie
przyznało I miejsce uczniowi naszej szkoły- Filipowi
Rybińskiemu. Recytator zabłysnął interpretacją wiersza
Danuty Ludwiczak „Niezwykłe wakacje”.
KWARTALNIK „WIEŚCI Z DWÓJKI”
- 36 -
NR 12/2014
Serdecznie gratuluję Filipowi, a jednocześnie bardzo
dziękuję za wsparcie Rodzicom chłopca, bez których
sukces nie byłby możliwy.
Warto nadmienić, że w zeszłym roku siostra Filipa,
Zuzanna, zajęła II miejsce w tym samym konkursie.
wszystkich widzów w przekonaniu, iż spektakle w ich
wykonaniu są ogromnie interesujące.
Młody młynarczyk, pozbawiony spadku po ojcu, został
wygnany przez swoich braci. Los młynarczyka byłby nadal
okrutny, gdyby nie spryt i pomysłowość kota. Dzięki niemu
biedny chłopak został bogatym markizem, zamieszkał w
pięknym pałacu i ożenił się z córką króla. Jak to we
wszystkich baśniach i bajkach bywa, dobro zwyciężyło zło.
TEKST i FOTO:
Joanna Bakaluk
„KOT W BUTACH”
Zapewne nieszablonowy scenariusz, tajemniczość, piękna
dekoracja i profesjonalizm aktorów zawsze na koniec
spektaklu zapewniają gromkie brawa.
TEKST i FOTO:
Grażyna Wiącek
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
„TO LUBIĘ!”
10 czerwca 2014 roku uczniowie klasy I a, I b, I c, I d , II a
i III c obejrzeli w iławskim kinoteatrze spektakl pt. „Kot w
butach”. Aktorzy Narodowego Teatru Edukacji im. Adama
Mickiewicza z Wrocławia kolejny raz utwierdzili
Uczniowie klas I-III wzięli udział w Powiatowym
Konkursie Plastycznym „To lubię!”. Konkurs został
zorganizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w
Iławie we współpracy z bibliotekami szkolnymi.
KWARTALNIK „WIEŚCI Z DWÓJKI”
- 37 -
NR 12/2014
Z naszej szkoły zgłoszono 46 prac. Jury nagrodziło dwoje
uczniów z klas pierwszych dwoma pierwszymi miejscami:

Laurę Romeo Sochacką, kl. Ie – I miejsce w
kategorii klas pierwszych

Patryka Brejdakowskiego, kl. Id – I miejsce w
kategorii klas pierwszych
Prace laureatów oraz innych uczestników można oglądać w
holu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie.
TEKST: Stefania Homziak
- koordynator na terenie szkoły
FOTO: Danuta Kołecka, Róża Nitkowska,
Grażyna Wiącek
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU „ZUCH”
Dwa drugie miejsca zajęli:

Patryk Myszkiewicz, kl. IIa

i Natalia Leppert, kl. IIIe.
W dniach 18-19 marca 2014 roku uczniowie klas I – III
Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Iławie po raz
kolejny wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie
„Zuch”, którego głównym organizatorem było Centrum
Edukacji
Szkolnej
w
Warszawie.
Szkolnymi
koordynatorami konkursu były: Justyna Gołębiowska,
Edyta Krawczyk i Aleksandra Nadolska.
Z naszej szkoły w konkursie udział wzięło 139
uczniów:
Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 5. 06. 2014r. w
Starostwie Powiatowym w Iławie.
- klasy I – 51 uczniów
- klasy II – 49 uczniów
- klasy III – 39 uczniów.
KWARTALNIK „WIEŚCI Z DWÓJKI”
- 38 -
NR 12/2014
Czworo uczestników otrzymało dyplom laureata. Poniższe
zestawienie przedstawia wyniki tych osób.
TEKST: J. Gołębiowska
FOTO: Grażyna Wiącek i Danuta Kołecka
ID Z WIZYTĄ W APTECE
LAUREACI KONKURSU „ZUCH”
IMIĘ I
NAZWISKO
UCZNIA
KLASA
PUNKTY
MIEJSCE
W
KRAJU
Aleksandra
Stępka
Ie
185
13
Krzysztof
Szkamelski
Ie
183
14
Alicja
Świdzińska
Id
183
14
Krzysztof
Chomej
Ie
183
14
Wszystkim
uczestnikom
serdecznie
i zapraszamy do kolejnej edycji konkursu.
gratulujemy
18 czerwca 2014 roku uczniowie klasy Id uczestniczyli w
zajęciach z farmacji. Pani Emilia Świdzińska zapoznała
uczniów z pracą w aptece oraz z procedurą tworzenia leków
na zamówienie. Dzieci poznały dzisiaj dosłowne znaczenie
powiedzenia „z aptekarską dokładnością”. Uczestniczyły w
procesie tworzenia kremu. Poznały składniki, proporcje
preparatów i ich nazwy, które zostały w szczegółach
KWARTALNIK „WIEŚCI Z DWÓJKI”
- 39 -
NR 12/2014
zapisane na załączonej recepturce. Pod koniec zajęć z
farmacji, uczniowie „zdawali” egzamin. Zaliczyli go na
szóstkę z plusem. Na pamiątkę pobytu w Aptece Lipowy
Dwór wszyscy
otrzymali
długopisy
kształtem
przypominające
strzykawki.
Uczniowie
wraz
z
wychowawcą przekazali pani Emilii Świdzińskiej
pamiątkowe podziękowanie. Dzisiejsza wizyta, ogromnie
wartościowa pod względem edukacyjnym, zapoczątkowała
cykl spotkań „W pracy u rodziców”.
nartach, grać w piłkę, biegać, skakać w dal. Uczniowie obu
klas chętnie współpracowali. Starsi koledzy pomagali tym
młodszym.
Nad
wszystkimi
zabawami
czuwały
wychowawczynie obu klas. Okrzyknięty został konkurs na
ułożenie najciekawszego wiersza o wakacjach. Uczniowie
zostali podzieleni na 4 grupy. Ich członkowie wytężali
swoje umysły, aby stworzyć coś niezwykłego. Powstały 4
zupełnie różne, krótkie utwory. Nie wyłoniono zwycięskiej
grupy, gdyż każda z rymowanek miała swój niepowtarzalny
urok. Wszyscy zaśpiewali też kilka piosenek.
Piknik spełnił oczekiwania dzieci i nauczycielek. Dał
uczniom szansę na radosne spędzenie czasu, uczenie się nie
tylko od dorosłych oraz inne niż zazwyczaj zajęcia
ruchowe.
TEKST i FOTO:
Grażyna Wiącek
WSPÓLNY PIKNIK KLAS IC I IIIB
Koniec roku zbliża się wielkimi krokami. Pogoda jest
coraz ładniejsza. Więcej myśli się o odpoczynku niż o
siedzeniu w szkolnych ławkach. Powstał więc pomysł, aby
wykorzystać ostatnie w tym roku chwile w szkole i spędzić
wspólnie czas na integracyjnym pikniku.
18. 06. 2014 roku klasy Ic i IIIb spotkały się na
trawiastym boisku szkolnym, aby wykorzystać piękną
pogodę. Uczniowie zabrali ze sobą przeróżne smakołyki,
które z wielką ochotą i radością skonsumowali. Nie obyło
się bez wspólnych zabaw ruchowych. Dzieci miały okazję
chodzić na szczudłach, poruszać się na czteroosobowych
KWARTALNIK „WIEŚCI Z DWÓJKI”
- 40 -
NR 12/2014
ŚWIETLICOWE ORIGAMI
Część (bo niestety nie wszystkie) z tych niesamowitych
prac udało mi się uwiecznić na zdjęciach i dlatego z wielką
przyjemnością zapraszam do zapoznania się z naszymi
osiągnięciami.
TEKST i FOTO:
Michał Lenckowski
IV A POZNAJE SEKRETY PRZYRODY
Starożytna sztuka składania papieru, pochodząca prosto z
Chin, a rozpowszechniona i uznana oficjalnie za tradycyjną
sztukę japońską, cieszyła się w minionym roku niezwykłą
popularnością w naszej szkolnej świetlicy. Dzieci bardzo
ochoczo podejmowały się przeróżnych papierowych
wyzwań. Dzięki uprzejmości rodziców materiału do
składania w świetlicy nie brakowało, tak więc bez
przeszkód mogliśmy oddawać się pasji tworzenia.
17 czerwca 2014 roku odwiedziliśmy Park Krajobrazowy
Pojezierza Iławskiego z siedzibą w Jerzwałdzie. Mieliśmy
niepowtarzalną okazję zaobserwować przyrodę z dala od
miejskiego zgiełku. Z zajęć edukacyjnych, które prowadziła
pani Alina Rodziewicz oraz pani Danuta Sokołowska,
dowiedzieliśmy się m.in. tego, że na terenie parku jest aż 40
jezior, a największym ptakiem szponiastym Północnej
Europy jest bielik. Ciekawostką dla nas było to, że istnieje
kaczka, która swoje gniazdo zakłada w dziupli (gągoł). W
siedzibie można było przyjrzeć się rybom, pływającym w
dużym akwarium, a także sprawdzić swoją wiedzę z
przyrody. W parku botanicznym zobaczyliśmy różne
gatunki roślin. Zaciekawiła nas np. mięta, która jest
popularna w naszych kuchniach. Przyglądaliśmy się życiu
owadów. Wspaniałą zabawą okazał się skok w dal. Dzięki
niemu mogliśmy się dowiedzieć, które zwierzę skacze tak
daleko jak my. Po zajęciach w Jerzwałdzie pojechaliśmy
nad jezioro Jasne, które znajduje się nieopodal Siemian.
Jest ono sztucznym zbiornikiem wodnym. Występuje w
nim ubogie życie biologiczne. Podczas wędrówki leśnymi
ścieżkami przez lornetki obserwowaliśmy ptaki,
zbieraliśmy do specjalnych pojemniczków interesujące nas
owady i przyglądaliśmy się im z bliska za pomocą lup.
Poza tym każdy z nas sporządził swój własny koktajl
zapachowy. W niektórych kubeczkach dało się wyczuć
niesamowitą poziomkową mieszankę! Jednak to nie
wszystko. Na koniec ustawiliśmy się w kółeczku i
podawaliśmy sobie wytworzone koktajle. Zabawa polegała
na tym, aby podając kubeczki do sąsiada, rozpoznać swój.
Jesteśmy bardzo zadowoleni z tej wyprawy i na pewno
jeszcze tutaj wrócimy (nad Jasne czy do Jerzwałdu).
KWARTALNIK „WIEŚCI Z DWÓJKI”
- 41 -
NR 12/2014
Wycieczka okazała się niezwykle interesująca. Dziękujemy
pani Alinie Rodziewicz i pani Danucie Sokołowskiej za
bardzo ciekawe zajęcia. Mamy nadzieję, że w piątej klasie
naszą panią od przyrody nieraz zaskoczymy zdobytą
wiedzą!
TEKST i FOTO:
Anna Przesmycka
i Anna Werengowska
„SZEWCZYK DRATEWKA”
W NASZEJ SZKOLE.
12 czerwca odbyła się uroczysta premiera spektaklu
„Szewczyk Dratewka„, zrealizowany z udziałem uczniów
klasy II c. Bajkę o Szewczyku znają i lubią wszyscy,
dlatego postanowiliśmy przedstawić ją ruchem, słowem i
muzyką. Na przedstawienie zaprosiliśmy przedszkolaków,
rodziców oraz uczniów klas I – III.
TEKST: Dorota Kosyl
FOTO: Grażyna Wiącek
I MIEJSCE TRÓJBOJU DZIEWCZĄT
W poniedziałek 16.06.2014 r. w Lubawie odbyły się
Mistrzostwa Województwa w Trójboju Lekkoatletycznym
Szkół Podstawowych dziewcząt i chłopców. Nasza szkołę
reprezentowały dwie drużyny – żeńska i męska, po
KWARTALNIK „WIEŚCI Z DWÓJKI”
- 42 -
NR 12/2014
zwycięstwie na szczeblu powiatowym. Uczniowie
startowali w trzech konkurencjach- bieg na 60 m, rzut
piłeczka palantową i bieg na 300 m. Rewelacyjnie
zaprezentowała się drużyna dziewcząt zajmując I miejsce w
województwie i uzyskując drużynowo wynik 695 pkt.
Indywidualnie natomiast Kaja Klimek zajęła Im w biegu na
60m i 300m – zdobywając trzy złote medale, a Julia
Mozarczyk zajęła II m w biegu na 60 m zdobywając złoto
w drużynie i srebro indywidualnie.
Chłopcy uplasowali się na VII miejscu.
ustaliły więc kolejny termin lekcji otwartej i dzięki temu
dzień 24 czerwca 2014 roku stał się „świętem” integracji
uczniów i przedszkolaków.
Drużyna dziewcząt:
Kaja Klimek, Julia Mozarczyk, Hanna Wiatrowska,
Martyna Nadolska, Kornelia Krzemińska - op. Marzena
Tołkacz
Drużyna chłopców:
Maciej Zalewski, Szymon Nastaj, Marcel Telej, Jan
Falkowski, Kacper Kłosowski - op. Izabela Rybińska
Tym razem dzieci pracując przy muzyce,
wyczarowały niezwykłe obrazy podmorskich głębin.
Najpierw narysowana została morska toń. Kolejnym
etapem było „ożywienie” jej przez dorysowanie lub
doklejenie tworów z orgiami.
Na pracach znalazły się różne ryby, wodorosty,
ośmiornice, rekiny a nawet nurkowie i syrenki. Pojawiły się
też wręcz bajkowe podwodne kwiaty i stwory, jakich do tej
pory nie oglądało oko ludzkie.
TEKST i FOTO:
Marzena Tołkacz
KOLEJNE SPOTKANIE
PRZEDSZKOLAKÓW
I UCZNIÓW KLASY IC
Po marcowym spotkaniu dzieci z Bajkowego
Przedszkola w Magicznym Domu i uczniów klasy Ic
wszyscy wielki niedosyt tych zajęć. Dzieci domagały się
kolejnych wspólnych „psot”. Wychowawczynie obu grup
Dzieci zgodnie orzekły, że koniecznie trzeba
zorganizować kolejne zajęcia tuż po rozpoczęciu nowego
roku szkolnego. Uczniowie zostali też zaproszeni na zajęcia
cyrkowe do Przedszkola.
Przyjęli to z wielkim entuzjazmem i
zaciekawieniem. Wszyscy są przekonani, że będą to kolejne
radośnie spędzone chwile w gronie coraz bardziej
zaprzyjaźnionych dzieci.
KWARTALNIK „WIEŚCI Z DWÓJKI”
- 43 -
NR 12/2014
składzie: Alicja Nastaj, Wiktoria Klimek, Liwia Gauze oraz
Paulina Gładek dziewczyny sięgnęły po złoto.
TEKST i FOTO:
Aleksandra Nadolska
BOHATEROWIE WOJEWÓDZKICH
MISTRZOSTW
Dnia 17.06.2014r na stadionie OSiR w Lubawie odbyły się
Indywidualne Mistrzostwa Województwa WarmińskoMazurskiego w lekkiej atletyce Szkół Podstawowych i
Gimnazjów. To duża, prestiżowa impreza, w której
uczestniczyli znani już zawodnicy, a także kandydaci na
lekkoatletów. Reprezentanci naszej szkoły także byli
bohaterami tych zawodów a wśród nich nawet wielokrotni
medaliści.
Marek Kornowski uczeń klasy VI d zdobył aż trzy złote
medale. Okazał się najlepszy w konkurencjach: bieg na 60
m, skok w dal oraz w biegu sztafetowym 4x100m. Oprócz
Marka w składzie zwycięskiej drużyny znaleźli się: Konrad
Neuman, Igor Szczypski i Janusz Ciarczyński(klasa VI D).
Złotym medalistą w biegu na dystansie 600m został Filip
Rybiński (klasa V D) natomiast wśród dziewcząt na tym
samym dystansie srebrny medal zdobyła Patrycja
Falkowska( klasa VD). Drugie miejsce i srebro wywalczył
także Miłosz Biener ( klasa VI D) w biegu na dystansie
1000m. Miłym zaskoczeniem okazał się zwycięski bieg
sztafetowy drużyny dziewcząt na dystansie 4 x 100m. W
KWARTALNIK „WIEŚCI Z DWÓJKI”
- 44 -
TEKST: Magdalena Pietraszek
FOTO: Beata Lasowy
NR 12/2014
PRZEDWAKACYJNE WARSZTATY
CYRKOWE IC
się niezwykłą zręcznością i sprawnością. Wszyscy byli pod
wrażeniem występów.
25 czerwca 2014 r. uczniowie klasy Ic wraz z
wychowawczyniami
wybrali
się
z
wizytą
do
zaprzyjaźnionego Bajkowego Przedszkola w Magicznym
Domu. Czekała tam na nich wspaniała niespodzianka –
przedszkolaki i ich panie przygotowali dla swoich starszych
kolegów i koleżanek bardzo ciekawe zajęcia.
Nie obejdzie się na pewno bez kolejnych spotkań, już po
wakacjach, gdyż zarówno przedszkolaki jak i uczniowie
bardzo się zaprzyjaźnili i już dziś zaczęli dopytywać o
kolejne wspólne zajęcia.
Na powitanie uczniowie mieli okazję obejrzeć popisy
taneczne przedszkolaków. Były one głośno i długo
oklaskiwane, a do ostatniego występu zaproszone zostały
też dzieci z klasy Ic. Następnie powitano panią Asię, która
z dziećmi z przedszkola prowadzi cykl warsztatów
cyrkowych. Tym razem to maluchy przyglądały się jak ich
starsi koledzy uczyli się trudnych sztuczek. Zaczęto od
nauki akrobacji z plastikowymi talerzykami.
TEKST i FOTO:
Aleksandra Nadolska
SŁODKA GODZINA Z WYCHOWAWCĄ
Kolejna część zajęć przygotowywała do żonglerki. Dzieci
ćwiczyły różne sztuczki z kolorowymi chustkami.
Przedszkolaki nagradzały ich brawami widząc, że wszyscy
bardzo uważnie wykonują wszelkie ćwiczenia. W dalszej
części ćwiczono chodzenie na „szczudłach” z wiaderek, z
czym wszyscy poradzili sobie wyśmienicie. Na koniec
pierwszaki miały możliwość podziwiania pokazu żonglerki
oraz występu przedszkolnej grupy akrobatycznej.
Oklaskiwali ich z wielkim zapałem, gdyż dzieci wykazały
Kolejnymi sponsorami ciast na godzinę wychowawczą w
klasie V b byli rodzice Przemka, Bartka, Klaudii oraz
Patrycji.
Drodzy Rodzice,
dziękujemy.
KWARTALNIK „WIEŚCI Z DWÓJKI”
- 45 -
za
wszystkie
wypieki
NR 12/2014
serdecznie
Wychowawczyni była bardzo dumna, ponieważ
wykazaliśmy się dużą wiedzą! Ze smutkiem opuszczaliśmy
plac zabaw, jednak na pewno tutaj wrócimy, tym razem z
rodzicami!
Kolejną atrakcją był posiłek w McDonald’s. Po
szaleństwach w Loopy’s World wszystko wydawało się
dwa razy smaczniejsze! Poza tym nie uwierzycie, kogo tam
spotkaliśmy! Uczniów klasy III b wraz z paniami
opiekunkami. Oni również postanowili tego dnia odwiedzić
Gdańsk. Było nam bardzo miło, że mogliśmy się zobaczyć.
Kiedy już się najedliśmy, pojechaliśmy na morskie
kąpielisko Stogi. Wszyscy zdjęli buty i postanowili
ochłodzić stopy w samym Bałtyku! Fale były niesamowite,
piasek cieplutki, aż nie chciało się opuszczać plaży.
Niektórym z nas, wytrawnym poszukiwaczom, udało się
zebrać bardzo ładne muszelki. Będą przypominały o tym
wspaniałym
dniu…
Wycieczka zakończyła się o godzinie 18:30. Wszyscy
jesteśmy z niej zadowoleni. Bardzo miło spędziliśmy razem
czas i nie możemy się doczekać kolejnych wypraw, tym
razem w piątej klasie.
TEKST i FOTO:
A. Kurkielewicz
WYCIECZKA IV A DO GDAŃSKA
Szkoła to nie tylko zajęcia odbywające się w salach. To
także wycieczki, które za każdym razem okazują się bardzo
przyjemne a jednocześnie pożyteczne. Przede wszystkim
integrują, uczą wzajemnej pomocy. Klasa, która potrafi ze
sobą rozmawiać, to klasa, w której również dobrze się
naucza. W roku szkolnym odbyło się wiele wyjazdów, a oto
krótka relacja z jednego z nich. Udział wzięła IV a.
25 czerwca był dla nas dniem pełnym wrażeń.
Punktualnie o godzinie 7:30 wraz z paniami opiekunkami
(p. Anną Przesmycką, p. Anną Werengowską, p. Anną
Jastrzębską) wyruszyliśmy autokarem w kierunku Gdańska.
Podróż
była
bardzo
przyjemna.
Pierwszym punktem programu była 2,5-godzinna zabawa
w Loopy’s World. To, co zobaczyły nasze oczy, przerosło
nasze oczekiwania: zjeżdżalnie, wspinaczki… Ach!
Wykorzystaliśmy każdą minutę! Zmęczeni, ale zadowoleni
zostaliśmy zaproszeni przez panie, które tam pracują, na
zajęcia dotyczące pierwszej pomocy. Rozmawialiśmy m.in.
o numerach alarmowych, strojach poszczególnych
ratowników, a także o tym, jak należy się zachować
podczas kontaktu z osobą poszkodowaną w wypadku.
KWARTALNIK „WIEŚCI Z DWÓJKI”
- 46 -
NR 12/2014
Po krótkim odpoczynku ruszyliśmy do stołówki, a Panie
kucharki przygotowywały nam świetne posiłki.
Ten wesoły dzień zakończyła dyskoteka – lekcja tańca,
gdzie każdy z nas zaprezentował swój, jakże oryginalny
krok taneczny.
TEKST i FOTO:
Anna Przesmycka
Tak minął pierwszy dzień. Zmęczeni, ale zadowoleni
udaliśmy się na spoczynek. Niektórzy z nas mieli
„trudności” z zaśnięciem.
Następnego dnia po śniadaniu spotkaliśmy się z
instruktorem zajęć sportowych, który zaprezentował
szeroką gamę gier i zabaw integracyjnych, które miały na
celu zgrać cały zespół, przełamać wzajemne opory,
zmotywować nas do zdrowej rywalizacji, poprawić
komunikację w grupie, a jednocześnie zapewnić humor i
dobrą zabawę.
I zaczęło się…
a) jazda sprawnościowa quadami po specjalnie
przygotowanym torze;
„ZIELONA SZKOŁA” KLASY VC –
INTEGRACYJNEJ
Lidzbark – to małe miasteczko, które charakteryzuje się
wysokimiwalorami turystycznymi – blisko jezior i
kompleksu leśnego – wymarzone miejsce wypoczynku i
rekreacji.
W piątek 24 maja 2014 r. udaliśmy się w drogę do
Lidzbarka na lekcje poza salą szkolną, gdzie możemy
kształtować
osobowości
poprzez
doskonalenie
umiejętności wzajemnego komunikowania się, szacunku i
tolerancji oraz kultury bycia.
Naszym oczom ukazał się ośrodek wypoczynkowy „Pod
lipami”, tonący w zieleni z pięknie przygotowanymi
obiektami sportowymi.
Powitała nas Pani Marta i wręczyła klucze do pokoi. Potem
mieliśmy czas na odpoczynek, rozpakowanie i
zadomowienie się w nowym miejscu.
b) chyba największe wyzwanie – park linowy;
Irmina wyszła bez szwanku, a przechodząc po chwiejących
się linach wołała:
- Matko Święta, trudno – zginę, to zginę…
c) czas integracji – budujemy zgrany zespół i rywalizujemy
– moc wyzwań i emocji:
- konkurencji było wiele (narta 6 osobowa, zorbing –
przemieszczanie się wewnątrz kuli sferycznej, segway –
przejażdżka elektrycznym pojazdem, bijącym rekordy
popularności w Ameryce, biegi w workach, hokej na
trawie, mini golf, przenoszenie wody w dziurawych
naczyniach i.t.p.);
KWARTALNIK „WIEŚCI Z DWÓJKI”
- 47 -
NR 12/2014
W „zielonej szkole” nie było bowiem dziecka, które
czegoś nie umiało wykonać, mogło to najwyżej zrobić
inaczej. Ogromne chęci oznaczały, że uczeń wie, potrafi i
umie.
d) dużym zainteresowaniem cieszył się tenis, strzelanie z
łuku i jazda na gokartach…
Tradycyjnie, kilka dni przed zakończeniem roku szkolnego,
młodzież z klas szóstych SSP 2 miała przyjemność
uczestniczyć w uroczystym balu.
Zabawa rozpoczęła się uczniowskim polonezem
przygotowanym przez panie: Ewę Janusz, Izabelę Rybińską
i Katarzynę Zalewską. Szóstoklasiści zaprezentowali się
pięknie i dostojnie. Zostali nagrodzeni gromkimi oklaskami
rówieśników, rodziców i nauczycieli.
e) a gimnastyka na trampolinie to doskonała zabawa…
Zaczęliśmy odczuwać głód, więc poszliśmy na kolację, po
której poznaliśmy plan następnego dnia. Każdy był już
zmęczony. Rozproszyliśmy się po pokojach i po krótkim
odpoczynku usiedliśmy przy ognisku…
Podczas pobytu uczyliśmy się zdrowej rywalizacji,
pracowaliśmy nad samodoskonaleniem - ćwiczyliśmy
wytrwałość i sprawność.
Mieliśmy możliwość przełamania lęku związanego z
oddaleniem od rodziców, nauczyć się wspólnie mieszkać,
pomagać sobie i akceptować się wzajemnie.
Na koniec stanęliśmy do wspólnego zdjęcia przed
kawiarenką, gdzie „gasiliśmy” nasze pragnienie…
Nasze zmaganie możemy podsumować słowami Apacza
ojca, z książki ”Życie Apacza”, Morisa Oplera:
„Twoje nogi są ci przyjaciółmi,
twój rozum jest ci druhem,
twoje ręce, to twoi przyjaciele,
musisz nimi czegoś dokonać”.
Do domu wracaliśmy w doskonałych humorach, pełni
wrażeń z nadzieją na kolejny wyjazd do …
Po krótkim powitaniu wszystkich obecnych i
podziękowaniu złożonym rodzicom przez uczennicę klasy
VI
c Biankę
Konopkę,
głos
zabrała
pani
Dyrektor Małgorzata Kamińska. Życzyła wszystkim udanej
zabawy. Pan Zbigniew Rudnicki, Przewodniczący Rady
Rodziców SSP 2 wygłosił krótką przemowę i wręczył
kwiaty Pani Dyrektor.
TEKST: Grażyna Krakos
FOTO: Agnieszka Krakos,
Kasia Szczekało, Szymon Żuralski
BAL VI KLAS
Po części oficjalnej rozpoczęła się wspólna zabawa
prowadzona przez DJ – a Tomasza Ferenca,
KWARTALNIK „WIEŚCI Z DWÓJKI”
- 48 -
NR 12/2014
OGÓLNOPOLSKI FINAŁ
CZWARTKÓW LA
Łódź była już po raz trzeci gospodarzem Ogólnopolskiego
Finału Czwartków Lekkoatletycznych. Była to XX edycja
zawodów- jubileuszowa. Jak co roku powróciliśmy z Łodzi
z sukcesami i nowymi rekordami:
II miejsce- Marek Kornowski (2001)- bieg na 60m
VI miejsce- Kaja Klimek (2003)- bieg na 300m
VIII miejsce- Filip Rybiński (2002)- bieg na 1000m
XIII miejsce- Kasia Brzozowska (2002)- rzut p. palantową
XV miejsce- Michał Łyziński (2002)- bieg na 300m
XIX miejsce- Patrycja Falkowska (2002)- bieg na 600m
XIX miejsce- Łukasz Marchlewski (2002)- bieg na 60m
Na dalszych pozycjach uplasowały się uczennice:
Martyna Nadolska (2003)- rzut p. palantową
przeplatana podjadaniem różnorodnych pyszności,
zakupionych przez rodziców.
Dekorację sali przygotowała klasa VI a pod czujnym okiem
wychowawczyni i przy wsparciu pana Mariusza
Kosyla. Słowa
podziękowania
należą
się
także
pani Grażynie Kołodziejek.
Na zakończenie kilka słów wprost do Uczniów:
Ewa Piotrkiewicz (2002)- bieg na 300m
Alicja Nastaj (2001)- rzut p. palantową
Zuzanna Dymowska (2001)- bieg na 60m
Opiekunami uczniów są: Mariusz Kosyl, Marzena Tołkacz,
Magdalena Pietraszek, Izabela Rybińska i Beata Lasowy.
Drodzy Szóstoklasiści! Bawiliście się fantastycznie i
bardzo kulturalnie. W imieniu pracowników szkoły życzę
Wam udziału w wielu pięknych balach i oczywiście
powodzenia w wybranych gimnazjach.
TEKST: Anna Lesińska-Rybak
FOTO: Lidia Miłosz
NAJLEPSI W DWUBOJU NOWOCZESNYM
W tym roku po raz pierwszy odbyły się zawody w
Dwuboju Nowoczesnym. Jak sama nazwa wskazuje
zawodnicy rywalizowali w dwóch konkurencjach w
zespołach dwuosobowych. Był to bieg na dystansie 1000m
oraz pływanie stylem dowolnym na dystansie 100m. Naszą
szkołę reprezentowały 2 zespoły: I zespół- Rybiński Filip i
Koszczka Szymon; II zespół – Ostrowski Bartosz i
Łyziński Michał.
Na osiem startujących drużyn reprezentanci SSP 2
uplasowali się na najwyższych miejscach.
Filip i Szymon zajęli I miejsce a Michał i Bartek miejsce II.
Jednocześnie należy dodać, że Filip Rybiński osiągnął
najlepszy łączny czas w obu konkurencjach.
Gratulacje.
TEKST:
Magdalena Pietraszek
KWARTALNIK „WIEŚCI Z DWÓJKI”
- 49 -
NR 12/2014
2013/2014. Na wstępie pedagogizację o bezpiecznym
wypoczynku oraz o zagrożeniach, których należy unikać,
przeprowadzili przedstawiciele iławskiej policji i
iławskiego sanepidu.
Podczas dzisiejszego apelu uczniowie klasy IA i uczniowie
klasy ID przedstawili program artystyczny, podczas którego
deklamowano wiersze oraz śpiewano piosenki.
TEKST i FOTO:
Beata Lasowy
APEL PODSUMOWUJĄCY NAUKĘ
I ZACHOWANIE W ROKU SZKOLNYM
2013/2014
26 czerwca 2014 roku wszyscy uczniowie klas I – III wraz
z wychowawcami zebrali się na uroczystym apelu
podsumowującym naukę i zachowanie w roku szkolnym
W roku szkolnym 2013/2014 stu osiemdziesięciu trzech
uczniów uzyskało wyróżnienie w nauce i zachowaniu,
KWARTALNIK „WIEŚCI Z DWÓJKI”
- 50 -
NR 12/2014
uzyskując tytuł „UCZEŃ WYRÓŻNIAJĄCY SIĘ W
NAUCE”.
Wyróżniono:
Życzymy Wam wspaniałych a jednocześnie bezpiecznych
wakacji. Pamiętajcie, że wiedzę znajdujemy nie tylko w
książkach, ale również dokoła siebie, dlatego też bądźcie
uważnymi obserwatorami. Czekamy na Was, wypoczętych
i uśmiechniętych, we wrześniu.
15 uczniów z klasy I A
9 uczniów z klasy I B
5 uczniów z klasy I C
18 uczniów z klasy I D
17 uczniów z klasy I E
13 uczniów z klasy II A
12 uczniów z klasy II B
12 uczniów z klasy II C
17 uczniów z klasy II D
14 uczniów z klasy III A
6 uczniów z klasy III B
11 uczniów z klasy III C
13 uczniów z klasy III D
21 uczniów z klasy III E
Ponadto wyróżniono uczniów ze 100% frekwencją.
Apel prowadziła Grażyna Wiącek.
TEKST i FOTO:
Grażyna Wiącek
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO
KLAS I – IV
Tradycyjnie w ostatni piątek czerwca odbył się
uroczysty apel dla klas I – IV z okazji zakończenia roku
szkolnego 2013/2014. Wszyscy punktualnie o 9:00
zgromadzili się na szkolnym placu. Trzeba przyznać, że
Pani Dyrektor chyba musiała zamówić dla nas pogodę,
która okazała się naprawdę piękna!
Uczniowie byli bardzo przejęci całym wydarzeniem.
Przed odśpiewaniem państwowego hymnu można było
usłyszeć ostatnie szepty chłopców i dziewczynek
zaprzyjaźnionych w szkolnych ławach.
Po ciepłym przywitaniu przybyłych uczniów, ich
rodziców, a także nauczycieli rozpoczęła się najbardziej
oczekiwana przez wszystkich część uroczystości– rozdanie
wyróżnień za wybitne osiągnięcia w nauce uczniom
trzecich klas. Wychowawczynie spoglądały z dumą, kiedy
ich wychowankowie wraz z rodzicami odbierali nagrody
oraz listy pochwalne.
Nasi uczniowie są bardzo zdolni, o czym świadczyła
liczba przyznanych nagród nie tylko za bardzo dobre
wyniki w nauce. Zasłużone nagrody otrzymały również te
dzieci, które wyróżniły się wybitnymi osiągnięciami w
różnych konkursach.
Po zakończeniu uroczystości wszyscy podopieczni
zostali zaproszeni do klas, w których wychowawczynie
miały wręczyć pozostałe świadectwa szkolne.
Drodzy Uczniowie!
KWARTALNIK „WIEŚCI Z DWÓJKI”
- 51 -
NR 12/2014
TEKST: Anna Przesmycka
FOTO: Róża Nitkowska
ABSOLWENCI 2014 ROKU
Zakończenie roku szkolnego, pożegnanie… Rozstanie z
kolegami
i
przyjaciółmi,
z
nauczycielami
i
szóstoklasistami. Większość z nas spotka się ponownie, po
wakacjach, ale nie wszyscy. Co ostatniego dnia w szkole
przeżywali najstarsi uczniowie, absolwenci roku
2013/2014?
O szkole można opowiadać bez końca. Nie ma
ucznia, który w okresie edukacyjnym nie przeżył chwil
radosnych i smutnych, pięknych, dobrych i tych gorszych.
Wspomnienia wycieczek, zajęć w klasach z różnymi
nauczycielami,
koleżeńskich
wygłupów
w
dniu
zakończenia roku szkolnego powracają jak bumerang.
Agata (VIb): „Ja nie chcę stąd odejść. Jestem smutna, bo
niektórych już tu nie będzie”. Jej koleżanka z klasy
Wiktoria wtrąca z zamysłem: „pani Przytuła i pani od
plastyki są najlepsze!” Najstarsi uczniowie już w ostatnim
tygodniu czerwca żegnali się ze wszystkimi. Zdobili
koszulki koleżeńskimi i nauczycielskimi autografami. Na
twarzach smutek i wątpliwości przeplatali się z radością
przed nowym, tym, co będzie w gimnazjum. Ania (VIb):
„Gimnazjum jest wielkie, byłam tam dzisiaj po
podręczniki”, Karolina (VIc): „Zastanawiam się, czy tam
będą fajne koleżanki, czy dostanę się do wymarzonej klasy,
czy dam radę”. Z kolei chłopakom z VIa: Adrianowi i
Kubie najtrudniej jest pożegnać się z kolegami, mają
nadzieję, że w gimnazjum uda im się stworzyć podobny
zespół.
Na apelu kończącym rok 2013/2014 szóstoklasiści
usłyszeli od dyrektor pani Małgorzaty Kamińskiej, że wiele
znaczyli dla szkoły, a okres edukacji w podstawówce
kończą osiągnięciami, którymi mogą się szczycić, że szkoła
jest z nich dumna. Obecny rocznik wydał aż trzech Złotych
Absolwentów!
Z uczniami w bibliotece szkolnej rozmawiały panie:
Róża Nitkowska i Stefania Homziak
REGATY SMOCZYCH ŁODZI O ZŁOTE
WIOSŁO JEZIORAKA
Ani dawno temu, ani za górami, za lasami… Ale w
przepiękną, słoneczną, lipcową sobotę iławski Jeziorak
KWARTALNIK „WIEŚCI Z DWÓJKI”
- 52 -
NR 12/2014
został opanowany przez grupę Smoków. Ich smukłe
sylwetki prężyły się w letnim słońcu, ściągając nad jezioro
wielu ciekawskich i spragnionych wrażeń ludzi. Jedni
zamierzali tylko podziwiać, jednocześnie sprawdzając czy
sympatyczne w gruncie rzeczy Smoki są gotowe pozostać
tu dłużej. Inni z kolei postanowili, że spróbują swych sił i
opanują trudną sztukę poskramiania starożytnych bestii.
Wyzwanie było nie lada trudne, bowiem chętnych do
takowych wyczynów śmiałków pojawiło się naprawdę
dużo. Co więcej, wielu z nich posiadało już spore
doświadczenie w tego typu zajęciach i dla nich był to chleb
powszedni. Dla innych znowu – życiowy sprawdzian.
Gotowość do przełamania własnych słabości udowadniała
ich ogromne zaangażowanie w promocję szczytnych idei.
Każdy startował przekonany o swoich niesamowitych
możliwościach i gotów walczyć do końca.
O wydarzeniu tym huczało w okolicy już dużo
wcześniej. Dwa ze Smoków regularnie przemierzały
bezkresną toń Jezioraka przecierając szlaki dla innych.
Wielu ze śmiałków postanowiło poćwiczyć wcześniej, aby
już na starcie nie być na straconej pozycji. I właśnie jedną z
takich grup „powiła” iławska „Zielona Dwójka”. Na czele
nieustraszonych, gotowych na wszystko Zielonych
Smoków, stanęła Magdalena Grzybowska. Szybko
odnalazła wśród pracowników i sympatyków szkoły
odważnych mężów i dzielne białogłowy, chętnych do
podjęcia wspólnego wyzwania – Marzenę i Grzegorza
Tołkacz, Aleksandrę i Janusza Nadolskich, Magdalenę
Pietraszek, Justynę Gołębiowską, Michała Lenckowskiego,
Artura Welerowicza, Adama Broniewicza oraz Cezarego
Szulczewskiego. Waleczna i nieustraszona jedenastka
rozpoczęła swoje przygotowania z ogromnym zapałem.
Nikt się nie ociągał, każdy dawał z siebie, ile tylko mógł.
Mordercze chwilami treningi sprawiły, że grupa czyniła
znaczne postępy. Pracowano pod czujnym okiem
wprawionych w walce Poskramiaczy Smoków z grupy
Drakens Iława. Mokre ubrania, obolałe plecy i ramiona
oraz płytkie oddechy nie zniechęcały Zielonych. Można by
wręcz rzec, że dodawały im pozytywnej energii, którą z
ochotą pożytkowali podczas przygotowań.
„na tarczy”, wszak każdy wierzył w wartość wspólnego
wysiłku. Żaden z przybyłych smoków nie mógł być dla
nich postrachem. Silni wspólną ideą, obserwowali
zmagania innych. Wyciągali wnioski, dyskutowali i stale
wprowadzali ulepszenia do swojego planu operacji
„Pokonać Smoka Zieloną Siłą”. Kiedy nadszedł czas ich
pojedynku z „bestią”, nikt nie myślał już o swoich
słabościach czy lęku. Każdy z dumą zajmował wyznaczone
wcześniej miejsce i w głowie powtarzał ustalony schemat
działania. Kiedy sunęli rytmicznie po przyjaznych wodach
Jezioraka, widzowie podziwiali ich zielone sylwetki. Z
ogromną gracją, precyzją i zgraniem parli majestatyczne do
przodu ujarzmiając przydzielonego im magicznego stwora!
Liczne okrzyki wsparcia kierowane do nieustraszonych
śmiałków z nabrzeża ledwo docierały do ich uszu. Nie
mieli jednak czasu, aby pomachać czy choćby się odwrócić.
Mknęli do przodu niesieni własną mocą. Do ich uszu
dochodziły tylko głośne okrzyki wymagającego sternika
„Siła, siła, siła…” I Udało się! Pokonali nie tylko Smoka,
ale także drużynę, która toczyła swą walkę równolegle z
nimi. Radość całej zielonej załogi była ogromna, ponieważ
przeciwnik to był z najwyższej półki. Zmotywowani
niesamowitą wygraną walczyli dalej! Kolejne zmagania
także kończyły się sukcesami, może nie tak
spektakularnymi jak pierwszy, ale nadal niosącymi ogrom
satysfakcji. Smoki zostały ujarzmione.
Swoje zmagania Nieustraszona Jedenastka Zielonych
Smoków zakończyła ostatecznie na 5 miejscu, plasując się
równiutko w środku stawki. Kto wie, jak by to się
potoczyło, gdyby nie obecność i ogromne wsparcie Pani
Dyrektor Małgorzaty Kamińskiej, która od samego
początku dodawała otuchy Zielonym Smokom i była ich
najwierniejszym kibicem, aż do zakończenia zawodów.
Wszystkich przepełniało uczucie satysfakcji i dumy!
Niezwykłe doświadczenie bardzo scaliło grupę. Zawodnicy
z zapałem zaczęli snuć plany o przyszłorocznym udziale w
kolejnych Regatach Smoczych Łodzi o Złote Wiosło
Jezioraka. Śmiało rzec można, że na pewno nie odpuszczą.
Będą dzielnie trenowali, aby za rok opanować smoki
jeszcze szybciej i z większą SIŁĄ
Kiedy nadszedł Wielki Dzień Starcia, wszyscy stawili
się na miejsce zbiórki zwarci i gotowi. Szczęśliwi, że są
razem i tworzą zgraną ekipę, zapisali się do rywalizacji. Od
tego momentu wiadomo już było, że nikt nie może wrócić
KWARTALNIK „WIEŚCI Z DWÓJKI”
- 53 -
NR 12/2014
TEKST: Aleksandra Nadolska
i Michał Lenckowski
FOTO: kibice i przyjaciele
Zielonych Smoków
4. Warszawa, Uniwersytet Warszawski, sala im. I
Brudzińskiego Pałac Kazimierzowski, podczas
Międzynarodowej Konferencji „POLSKA ROSJA
- trudne sąsiedztwo?”, 09 marca 2007 roku
5. Iława, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w
Płocku, filia w Iławie, 09 kwietnia 2008 roku
6. Gdańsk, Rosyjskie Centrum Nauki i Kultury, ul.
Długa 35, 12 grudnia 2008 roku
7. Gdańsk, Rosyjskie Centrum Kultury i Nauki, ul.
Długa 35, 12 lutego 2009 roku
8. Skierniewice, kino Polonez, 26 września 2011
roku
9. Gdańsk,
Zespół
Szkół
Sportowych
i
Ogólnokształcących im. Janusza Kusocińskiego,
05 marca 2014 roku
10. Gdańsk, IV Liceum Ogólnokształcące, 12 marca
2014 roku
11. Moskwa, Muzeum „Dom Wysockiego” na
Tagance 25 lipca 2014 roku (trwa nadal).
MOSKIEWSKA WYSTAWA FOTOGRAFII
GRAŻYNY WIĄCEK
Moja pasja fotograficzna znacząco przyczynia się do
reklamy naszej szkoły, miasta Iławy oraz regionu nie
tylko w naszym kraju, ale i poza granicami.
TEKST: Grażyna Wiącek
FOTO: Konstanty Kołosov
i Jelena Iluczina
25 lipca 2014 roku przypadała trzydziesta czwarta rocznica
śmierci rosyjskiego aktora, poety i barda Włodzimierza
Wysockiego. W Moskwie, w muzeum „Dom Wysockiego”
na Tagance, zaprezentowana była autorska wystawa
Grażyny Wiącek, pt. „Moskwa Wysockiego”. Wystawa
ściśle związana jest z jego życiem oraz twórczością.
To już jedenasta autorska wystawa fotografii Grażyny
Wiącek i druga z kolei w Moskwie.
Do tej pory zaprezentowano następujące wystawy:
1. Moskwa „Dom Wysockiego na Tagance” od 29
września 2006 r. do 20 października 2006 roku
2. Warszawa, Dom Przyjaźni, ul. Marszałkowska
115, podczas Zjazdu Stowarzyszenia Współpracy
„Polska – Wschód” , 20 października 2006 roku
3. Warszawa, Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury, ul.
Belwederska 25, podczas „Wieczoru pamięci
Anny German” 24 listopada 2006 roku
ZESPÓŁ REDAKTORSKI
„WIEŚCI Z DWÓJKI”:
UCZNIOWIE: Dominika Przytuła, Zuzanna
Lorkowska, Aleksandra Borowiec, Samanta
Sulley, Weronika Włosek i Anna Wróblewska
OPIEKUN GRUPY: mgr Grażyna Wiącek
POWIELANIE GAZETKI: Zygmunt
Majewski
KWARTALNIK „WIEŚCI Z DWÓJKI”
- 54 -
NR 12/2014

Podobne dokumenty

Nr 7 2012 Wieści z Dwójki - Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 2

Nr 7 2012 Wieści z Dwójki - Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 2 kwartalnika „Wieści z Dwójki”. W tym numerze prezentujemy wydarzenia, które miały miejsce od lipca 2012 roku do końca grudnia 2012 roku.

Bardziej szczegółowo

Nr 5 2012 Wieści z Dwójki - Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 2

Nr 5 2012 Wieści z Dwójki - Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 2 kl. IV d – 3. m. w województwie (92,5%.) - opiekun p. Beata Waruszewska Zofia Dopichaj kl. IVc - 7. m. w województwie (90%) - opiekun p. Beata Waruszewska Julia Tomaszewska kl. IVa – 8.m. w wojewód...

Bardziej szczegółowo

Wieści z Dwójki - Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 2 w Iławie

Wieści z Dwójki - Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 2 w Iławie jakiej jeszcze nie odkryły. Na zakończenie zajęć powstała jedna praca, wykonana przez wszystkie dzieci i panią Agatę, pod takim samym tytułem. To były wspaniałe zajęcia, które wniosły w świat dziec...

Bardziej szczegółowo

Nr 15 2015 Wieści z Dwójki - Samorządowa Szkoła Podstawowa nr

Nr 15 2015 Wieści z Dwójki - Samorządowa Szkoła Podstawowa nr fotogadżety oraz profesjonalny sprzęt. Na zakończenie spotkania dzieci otrzymały pamiątkowe widokówki.

Bardziej szczegółowo