Booklet Festiwalu

Transkrypt

Booklet Festiwalu
Akademia Muzyczna
im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
Honorowy Patronat / Honorary Patronage
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Bronisława Komorowskiego
Honorowy Patronat Festiwalu / Honorary Festival Patronage
Rektor Akademii Muzycznej
im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
prof. Krystian Kiełb
Dyrektor artystyczny / Artistic director
Jan Jakub Bokun
Biuro Festiwalowe / Festival Office
Agnieszka Stobiecka-Prokop
Justyna Miłosz-Konopacka
Magdalena Gomuła
Joanna Polak
Miłosz Kula
Kamil Korzeń
Prowadzenie koncertow / Host
Izabella Starzec-Kosowska
Zdjęcia / Photos
archiwum prywatne / private collection
Grafika / Design
Robert „Leon” Leonhard
Organizator / Organizer
Akademia Muzyczna
im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
Mecenat
Projekt współfinansowany
przez Gminę Wrocław
Dofinansowano ze środków
Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
Dofinansowano ze środków
Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
Sponsorzy / Sponsors
Patroni medialni / Media patronage
Opieka medialna
Szanowni Państwo
Po raz piąty spotykamy się we Wrocławiu na festiwalu
Clarimania. Choć nasze początki były skromne, dziś
Clarimania jest największym festiwalem poświęconym instrumentom dętym drewnianym w Polsce.
Stało się to możliwe dzięki wsparciu instytucji rządowych i samorządowych oraz niespotykanemu dotąd
otwarciu festiwalu na współpracę z firmami produkującymi akcesoria i instrumenty muzyczne. Wszystkim
naszym sponsorom z serca dziękuję za pomoc przy
realizacji naszych przedsięwzięć.
Jak zawsze, tak i w tym roku Clarimania gości artystów nietuzinkowych. Po raz pierwszy w Polsce wystąpi francuski zespół Les Bons Becs. Parateatralne
występy grupy, będące syntezą muzycznego dowcipu i finezji instrumentalnej najwyższej próby, od lat
przyciągają na świecie tłumy publiczności. Lidera
zespołu - Florent Héau - polskiej publiczności przedstawiać nie trzeba. Zaskarbił on już sobie podziw
i szacunek najbardziej wybrednych miłośników sztuki
klarnetowej. Zaszczycą nas także Fernando Silveira
z Brazylii, Jiři Hlavač z Czech, Philippe Pachet i JeanMichel Bertelli z Francji, Timothy Phillips i Jeremy
Reynolds z USA oraz Takeshi Nozaki z Japonii oraz
Roman Widaszek.
Płeć piękna to forte tegorocznej Clarimanii. Magnetyczna Shirley Brill, zwyciężczyni prestiżowego Concours de Genève, to dziś aktywna solistka i pierwsza
klarnecistka West-Eastern Divan Orchestra Daniela
Barenboima. Koncert „Trampolina Młodych” w całości
poświęcony jest promocji zdolnych klarnecistek - Jana
Černohouzová, Mei-Hung Lu, Anna Łukawska oraz
towarzyszące im Lucia Kopsová oraz Lucie Valčová to
crème de la crème pokolenia młodych muzyków.
Zespół Arte Combo należy dziś do ścisłej światowej
czołówki kwintetów dętych. Słuchając grupy podczas
Konkursu im. Henri Tomasi w Marsylii już od pierwszych dźwięków wiedziałem, że obcuję z artystami
niezwykłymi, u których oszałamiająca wirtuozeria,
wrażliwość i dojrzałość splatają się ze sobą w idealnych proporcjach tworząc wymarzony artystyczny
efekt.
Podczas tegorocznego festiwalu czekają nas też trzy
światowe premiery – Koncert podwójny na 2 klarnety i smyczki rosyjskiego kompozytora Jana Freidlina,
Clarimba, którą napisał wenezuelski klarnecista
i kompozytor Jorge Montilla oraz Variations de
Printemps francuskiej kompozytorki Idy Gotkovsky.
Nowością na Clarimanii będą warsztaty metodyczne dla nauczycieli, które poprowadzi Mieczysław
Stachura. Oprócz koncertów – wydarzeń dla festiwalu najważniejszych – w jego ramach odbędzie się
szereg imprez towarzyszących: lekcje mistrzowskie
i wykłady oraz wystawa instrumentów i akcesoriów
muzycznych.
Wierzę, że tegoroczny festiwal Clarimania, prezentujący gwiazdy, ale i promujący najzdolniejszych
muzyków młodego pokolenia i popularyzujący instrumenty dęte drewniane w nowej, solowej roli dostarczy Państwu wiele niezwykłych przeżyć.
Jan Jakub Bokun
Ladies and Gentlemen
It is for the fifth time that we’re meeting at the
Clarimania festival in Wrocław. Modest as our
beginnings may have been, Clarimania is today the
largest woodwind festival in Poland. It has been
possible as a result of the support of government and
local institutions and the cooperation with manufacturers of musical instruments and accessories on
an unprecedented scale. I offer heartfelt thanks to all
our sponsors for their help with the accomplishment
of our endeavours.
This year, as always, Clarimania has outstanding
artists as its guests; Les Bons Becs shows have been
attracting vast audiences for years. The leader of the
group – Florent Héau – need not be introduced to
the Polish audience. He has already won admiration
and respect of even the most discerning clarinet
enthusiasts. We also have the honour to welcome
Fernando Silveira from Brazil, Jiři Hlavač from the
Czech Republic, Philippe Pachet and Jean-Michel
Bertelli from France, Timothy Phillips and Jeremy
Reynolds from the USA, Takeshi Nozaki from Japan
and Roman Widaszek.
This year’s Clarimania’s forte is the fair sex. The magnetic Shirley Brill, winner of the prestigious Concours
de Genève, is an active soloist and principal clarinetist
of Daniel Barenboim’s West-Eastern Divan Orchestra. The “Trampoline of youth” concert is devoted in
whole to promoting gifted female clarinetists – Jana
Černohouzová, Mei-Hung Lu, Anna Łukawska and
the accompanying Lucia Kopsová and Lucie Valčová
are the crème de la crème of the young musician’s
generation.
The Arte Combo group is one of the very best of
wind quintets these days, as well. Listening to their
performance at the Henri Tomasi Competition in
Marseilles, I knew from the very first sound that
I was in the presence of extraordinary artists, whose
astounding virtuosity, sensitivity and maturity intertwine in perfect proportion, creating an artistic
effect of superlative quality. The new event at this
year’s Clarimania is the teaching methodology
workshop conducted by Mieczysław Stachura.
This year’s festival also includes three world premieres – The Double Concerto for two clarinets and
strings by the Russian composer Jan Freidlin, Clarimba by Jorge Montilla and Variations de Printemps
of the famous French composer Ida Gotkovsky.
I do believe that all the artists of this year’s Clarimania festival will provide you with many extraordinary experiences.
Jan Jakub Bokun
4 5
CLARIMANIA 2013
program / schedule
23.04.2013
PROLOG/PROLOGUE
Aula Uniwersytetu Wrocławskiego Oratorium Marianum /
Oratorium Marianum Music Hall of the Wroclaw University
19.00 / 7 pm
PROGRAM
Jan Freidlin (b. 1944) – Double Concerto for 2 clarinets and strings
(światowa premiera/world premiere)
Allegro ritmico
Moderato cantabile
Vivace energico
Wykonawcy / Performers:
Maksymilian Gruchlik – klarnet/clarinet
Kaja Dubiel – klarnet/clarinet
Aleš Pavlorek (b. 1971) – Four Images for Clarinet Quartet and strings
Passacaglia
Tarantella
Elegie
Rapsodie
Wykonawcy / Performers:
Sławomir Zawadzki – klarnet es /e-flat clarinet
Patrycja Wierzbicka – klarnet/clarinet
Maciej Bierć – klarnet/clarinet
Marek Zjawin – klarnet basowy/bass clarinet
W.A. Mozart (1756-1791) – Sinfonia concertante na klarnet, obój, rog, fagot i orkiestrę
Es-dur KV 297 b/ Sinfonia concertante for oboe, clarinet, horn, bassoon & orchestra
in E flat major KV 297b
Allegro
Adagio
Andantino con variazioni
Wykonawcy/ Performers:
Łukasz Wilczura – obój/oboe
Patrycja Wierzbicka –klarnet/clarinet
Adam Kędzierski – fagot/bassoon
Wawrzyniec Szymański – waltornia/french horn
Akademicka Orkiestra Kameralna /
Wrocław Academy of Music Chamber Orchestra
Maciej Żółtowski (Polska/Poland) – dyrygent/conductor
program / schedule
24.04.2013
Inauguracja Festivalu / Festival’s Inauguration
Sala Teatralna Akademii Muzycznej/ Wrocław Academy of Music Concert Hall
9.15 / 9.15 am
Lekcje mistrzowskie/ Masterclasses
9.30-13.00 / 9.30 am - 1 pm
Jiři Hlavač (Czechy/Czech Republik)
Sala Teatralna Akademii Muzycznej / Wrocław Academy of Music Concert Hall
Jeremy Reynolds (USA)
Akademia Muzyczna we Wrocławiu sala 204 A / Wrocław Academy of Music room 204 A
Jean-Michel Bertelli (Francja/France)
Hotel Duet, ul. Św. Mikołaja 47-48, sala konferencyjna/Hotel Duet, conference room
Recital
Sala Teatralna Akademii Muzycznej/ Wrocław Academy of Music Concert Hall
15.00 / 3 pm
PROGRAM
L. Mark Lewis (b. 1973) – Book of Dances and other Diversions
(europejska premiera/european premiere)
Songs in Pieces
Waltz (saying goodbye)
Tango Triste
Simple, Blue Toccata
Bill Douglas (b. 1944) – Irish Spirit (europejska premiera/european premiere)
Ballad
William Thomas McKinley (b. 1938) – Mostly Blue
(europejska premiera/european premiere)
IX X
XXI
Jorge Montilla (b. 1970) – Clarimba
(światowa premiera/world premiere)
Wykonawcy/ Performers:
Timothy Phillips (USA) – klarnet /clarinet
T. Adam Blackstock (USA) – marimba
6 7
CLARIMANIA 2013
Recital
Sala Teatralna Akademii Muzycznej/ Wrocław Academy of Music Concert Hall
16.30/4.30 pm
PROGRAM
Dierson Torres – Maracatu for clarinet and piano
Heitor Villa-Lobos (1887-1959) – Choros 1 for clarinet and piano
Arr. Luis Rossi
Abel Ferreira (1915-1980) – Chorando Baixinho for clarinet and piano
Arr. Leonardo Bruno
Alfredo Pixinguinha & Benedetto Lacerda – Segura ele for clarinet and piano
Arr. Fernando José Silveira
Heitor Villa-Lobos (1887-1959) – Bachianas Brasileiras n. 5 for clarinet and piano
Arr. Willian Primrose
Aria
Cantilena
Antonio Valencia (1902-1952) – Danza Colombiana for clarinet and piano
Paquito D’Rivera (b. 1948) – Invitación al danzón for clarinet and piano
Fernando Morais (b. 1966) – Suite Brasileira for clarinet and piano
Valsa
Modinha
Bossa Nova
Valsa da Dor
Frêvo, baião e xaxado arretado
Wykonawcy/ Performers:
Fernando José Silveira (Brazylia/Brazil) – klarnet/clarinet
Marek Werpulewski (Polska/Poland) – fortepian/piano
Les Bons Becs!
Klub Firlej, ul. Grabiszyńska 56 , Wrocław/Art Activity Center Firlej
godz.19/ 7pm,
Wykonawcy/ Performers:
Les Bons Becs (Francja/France) – kwartet klarnetowy/clarinet quartet
program / schedule
25.04.2013
Lekcje mistrzowskie / Masterclasses
9.00-13.00 / 9.00 am - 1 pm
Jiři Hlavač (Czechy/Czech Republic)
Sala Teatralna Akademii Muzycznej / Wrocław Academy of Music Concert Hall
Jeremy Reynolds (USA)
Akademia Muzyczna we Wrocławiu sala 204 A / Wrocław Academy of Music room 204 A
Fernando Silveira (Brazylia/Brazil)
Hotel Duet, ul. św. Mikołaja 47-48, sala konferencyjna / Hotel Duet, conference room
Wykład / Lecture
Sala Teatralna Akademii Muzycznej / Wrocław Academy of Music Concert Hall
15.00/3 pm
Czeska literatura klarnetowa 20. wieku/20th Century Czech clarinet literature
Prowadzący/ Lecturer: Jiři Hlavač (Czechy/Czech Republic)
Recital / shared recital
Sala Teatralna Akademii Muzycznej/ Wrocław Academy of Music Concert Hall
16.30/4.30 pm
PROGRAM
Henri Sauguet (1901-1989) – Suite pour clarinette et piano
Vif
Menuet
Toccata
Reverie
Ida Gotkovsky (b. 1933) – Variations de Printemps (światowa premiera/world premiere)
Wykonawcy/ Performers:
Philippe Pachet (Francja/France) – klarnet/clarinet,
Marie-Claude Werchowska (Francja/France) – fortepian/piano
Bartolomé Pérez Casas (1873-1956) – Primer Solo
Paul Bonneau (1918-1995) – Caprice en forme de valse
Robert Muczynski (1929-2010) – Time Pieces
Allegro risoluto
Andante espressivo
Allegro moderato
Andante molto; Allegro energico
Wykonawcy/ Performers:
Jeremy Reynolds (USA) – klarnet/clarinet
Anna Otwinowska-Płaza (Polska/Poland) – fortepian/piano
8 9
CLARIMANIA 2013
Wieczór gwiazd / Clarimania stars
Sala Filharmonii Wrocławskiej / Wrocław Philharmonic Hall
godz.19/ 7pm
PROGRAM
Carl Maria von Weber (1786 – 1826) – Gran Quintetto B-dur op.34
Allegro
Adagio
Presto
Allegro giocoso
Solista/ Solist: Florent Héau
Armin Schibler (1920-1986) – Concertino op.49
Solista/ Soloist: Jean-Michel Bertelli
Jean Françaix (1912-1997)-Tema con Variazioni
Solista/Soloist: Shirley Brill
Heinrich Baermann (1784-1847)-Koncert-Kwintet Es-dur op.23 / Concerto-Quintet
op.23 in E-flat major
Allegro non troppo
Adagio
Allegro
Solista/Soloist: Shirley Brill
Amilcare Ponchielli (1834-1886) – Il Convegno na 2 klarnety i smyczki / Il Convegno for two clarinets
and strings
Duet: Jean-Michel Bertelli –pierwszy klarnet / first clarinet, Florent Héau – drugi klarnet / second
clarinet
Wykonawcy/ Performers:
Shirley Brill (Izrael/Israel) – klarnet/clarinet
Florent Héau (Francja/France) – klarnet/clarinet
Jean-Michel Bertelli (Francja/France) – klarnet/clarinet
Wrocławska Orkiestra Leopoldinum (Polska) /
Wrocław Chamber Orchestra Leopoldinum (Poland)
Jan Jakub Bokun (Polska/Poland) – dyrygent/conductor
program / schedule
26.04.2013
Lekcje mistrzowskie/ Masterclasses
9.00-13.00 / 9.00 am - 1 pm
Florent Héau (Francja/France)
Sala Teatralna Akademii Muzycznej / Wrocław Academy of Music Concert Hall
Roman Widaszek (Polska/Poland)
Akademia Muzyczna we Wrocławiu sala 204 A / Wrocław Academy of Music room 204 A
Timothy Phillips (USA)
Hotel Duet, ul. św. Mikołaja 47-48, sala konferencyjna / Hotel Duet, conference room
Prezentacja / Presentation
Sala Kameralna Akademii Muzycznej / Wrocław Academy of Music Camber Music Hall
11.00 / 11 am
Isawo Miyachi – Prezentacja klarnetów firmy Yamaha / Yamaha clarinet presentation
Lunch concert
Sala Teatralna Akademii Muzycznej/ Wrocław Academy of Music Concert Hall
13.00/1 pm
PROGRAM
Benjamin Britten (1913-1976) – Simple Symphony (arr. John P. McCoy)
II Playful pizzicato – Presto possibile pizzicato sempre
III Sentimental Saraband – Poco lento pesante
IV Frolicsome Finale – Prestissimo con fuoco
Wykonawcy / Performers:
The SaxEnsemble
Miłosz Kula – dyrygent / conductor
Piotr Żelazny – saksofon sopranowy 1 / soprano saxophone 1
Łukasz Kotecki – saksofon sopranowy2 / soprano saxophone 2
Mieszko Szybka – saksofon altowy 1 / alto saxophone 1
Michał Jakubus – saksofon altowy 2 / alto saxophone 2
Rafał Piałtowski – saksofon tenorowy 1 / tenor saxophone 1
Michał Sowa – saksofon tenorowy 2 / tenor saxophone 2
Jadwiga Leśniak – saksofon barytonowy / baritone saxophone
Pedro Iturralde (b. 1929) – Suite Helenique
Kalamatianos
Funky
Valse
Kritis
10 11
CLARIMANIA 2013
Wiaczeslaw Siemionow (b. 1949) – Suita Bułgarska/Bulgarian suite
Allegro Vivace
Sevdana
Gankino Horo
Jules Demersseman (1833-1866) – The Carnival of Venice
Richard Galliano (b. 1950) –Tango pour Claude
Astor Piazzolla (1921-1992) – Oblivion
Richard Galiano (b. 1950) – Song for Joe
Nebojsa Żivkovic (b. 1962) – Macedonia
Wykonawcy / Performers:
Robert Matuszewski (Polska/Poland) – saksofon/saxophone
Piotr Słociński (Polska/Poland) – akordeon/accordion
Warsztaty metodyczne/Pedagogical workshop
Sala Teatralna Akademii Muzycznej/ Wrocław Academy of Music Concert Hall
15.00/3 pm,
Prowadzący / Lecturer: Mieczysław Stachura (Polska/Poland)
Wykład / Lecture
Sala Teatralna Akademii Muzycznej / Wrocław Academy of Music Concert Hall
17.00/5 pm
Polska muzyka kameralna z klarnetem / Polish chamber music with clarinet
Prowadzący / Lecturer: Roman Widaszek (Polska/Poland)
Trampolina Młodych
Trampoline of youth – Ladies First!
Sala Teatralna Akademii Muzycznej / Wrocław Academy of Music Concert Hall
godz.19.00 / 7 pm,
Program
Jörg Widmann (b. 1993) – Fantasie
Solista/Soloist: Anna Łukawska (Polska/Poland) – klarnet/clarinet
Aram Khachaturian (1903-1978) – Trio for clarinet, violin and piano
Andante con dolore, molto espressione
Allegro
Moderato
Wykonawcy/ Performers:
Lucia Kopsová (Słowacja/Slovak Republic) – skrzypce/violin
Jana Černohouzová (Czechy/Czech Republic) – klarnet/clarinet
Lucie Valčová (Czechy/Czech Republic) – fortepian/piano
program / schedule
Philippe Gaubert (1879-1941) – Fantasie pour Clarinette et Piano
Jean-Michel Damase (b.1928) – Hommage à Klosé – Chaconne pour clarinette seule
Wykonawcy/ Performers:
Mei-hung LU (Tajwan/Taiwan) – klarnet/clarinet
Anna Otwinowska-Płaza (Polska/Poland) – fortepian/piano
Jean Françaix (1912-1997) – Concerto pour clarinette et orchestre (1967)
III. Andantino
IV. Allegrissimo
Wykonawcy/ Performers:
Anna Łukawska (Polska/Poland)-klarnet/clarinet
Anna Otwinowska-Płaza (Polska/Poland)-fortepian/piano
Franco Donatoni (1927-2000) – Clair, due pezzi per clarinetto solo
Solista/Soloist: Mei-hung LU (Tajwan/Tajwan) – klarnet/clarinet
Igor Stravinsky (1882-1971) – L´ Histoire du soldat-Suite for violin, clarinet and piano
Marche du Soldat
Le violon du Soldat (Scène du Soldat au russeau)
Petit concert
Tango - Valse - Rag
Danse du diable
Wykonawcy/ Performers:
Lucia Kopsová (Słowacja/Slovak Republic) – skrzypce/violin
Jana Černohouzová (Czechy/Czech Republic) – klarnet/clarinet
Lucie Valčová (Czechy/Czech Republic) – fortepian/piano
27.04.2013
Lekcje mistrzowskie / Masterclasses
9.00-13.00 / 9.00 am - 1.00 pm
Shirley Brill
Sala Teatralna Akademii Muzycznej / Wrocław Academy of Music Concert Hall
Fernando Silveira (Brazylia/Brazil)
Akademia Muzyczna we Wrocławiu sala 204 A / Wrocław Academy of Music room 204 A
ARTE COMBO (Francja/France)
Mayu Sato-Bremaud – flet/flute, Baptiste Gibier – obój/oboe, Annelise Clement – klarnet/clarinet
Frank Sibold – fagot/bassoon
Sala zostanie wyznaczona / room TBA
Philippe Pachet (Francja/France)
Hotel Duet, ul. św. Mikołaja 47-48, sala konferencyjna / Hotel Duet, conference room
12 13
CLARIMANIA 2013
Wykład / Lecture
Sala Teatralna Akademii Muzycznej/ Wrocław Academy of Music Concert Hall
15.00/3.00 pm
Klarnet w kraju kwitnącej wiśni/ Clarinet in Japan
Prowadzący/ Lecturer: Takeshi Nozaki (Japonia/Japan)
Scena studencka / Student’s forum
Sala Teatralna Akademii Muzycznej/ Wrocław Academy of Music Concert Hall
16.00/4.00 pm
Program zostanie wyznaczony / Program TBA
WIELKI FINAŁ/ GRAND FINALE
Aula Leopoldina Uniwersytetu Wrocławskiego / Aula Leopoldina Hall of the Wroclaw University
19.00 / 7.00 pm
Program
Jean Françaix (1912-1997) – Quintette n°1 – cz 1. / 1st mvt.
Andante tranquillo et allegro assai
Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847) – Rondo capriccioso opus 14 (Arr. Frank Sibold)
Marko Tajcevic (1900-1984) – Sept danses balkaniques
Jean-Philippe Calvin (b. 1974) – Kleztet II. Shtetl procession, Kleztet I. Gefilte fish
György Ligeti (1923-2006) – 6 bagatelles
Tomoyuki Hisatome (1955) – Clap slap tremble
George Gershwin (1898-1937) – Un américain à Paris (1928) (Arr. Frank Sibold)
Wykonawcy/ Performers:
ARTE COMBO (Francja/France)
Mayu Sato-Bremaud – flet/flute
Baptiste Gibier – obój/oboe
Annelise Clement – klarnet/clarinet
Cyril Norman – waltornia/french horn
Frank Sibold – fagot/bassoon
Wystawy/Exhibitions
Sala Kameralna Akademii Muzycznej / Wrocław Academy of Music Chamber Music Hall
24-27.04.2013
BG, Buffet-Crampon, Rico, Schwenk-Seggelke, Henri Selmer Paris, Rico, Vandoren, Yamaha
WE ARE
WeAreVandoren.com
CLARIMANIA 2013
ArteCombo
Wind Quintet
Spotkanie pięciu muzyków różnych wrażliwości
i kultur doprowadziło w styczniu 2007 do powstania ArteCombo. Mimo wygranej w VI edycji międzynarodowego konkursu im. Henry’ego Tomasiego
w Marsylii, zespół ten jest jednak uznawany w kręgach kameralistycznych za nietypowy. Wyróżniają
go innowacyjność w doborze repertuaru oraz odwaga w podejmowaniu nietypowej współpracy.
ArteCombo jest zespołem otwartym i pełnym ciekawości. Dlatego ciągle poszukuje nowych przestrzeni
artystycznych i muzycznych oraz często przyjmuje
zaproszenia do występów dla różnych publiczności
i na festiwalach o zróżnicowanym programie: od
splendoru Festiwalu w Cannes po ciepłą atmosferę
Międzynarodowego Spotkania w Glomel, od surowych brzmień Claude’a Vivier po komizm Luciano
Berio, od lekkości muzyki filmowej po magię muzycznych opowieści, od regionu Périgord po Japonię.
ArteCombo bawi się, dzieli się muzyką i ubogaca się
doświadczeniami, radośnie podążając naprzód.
Zespołowi ArteCombo zadedykowano już kilka
kompozycji. Jako grupa, której zależy na rozwoju
muzyki na instrumenty dęte, ArteCombo działa
na rzecz muzycznej kreacji zarówno poprzez świeże spojrzenia na repertuar solowy i orkiestrowy,
jak i łączenie ze sobą różnych kulturowych i artystycznych światów, na przykład tradycyjnego teatru
japońskiego i muzyki współczesnej.
ArteCombo nie zaniedbuje też młodszej publiczności. Zespół prowadzi występy edukacyjne w szkołach
i konserwatoriach. Stworzył także spektakl „Caravane Gazelle” z muzyką Oliviera Calmela i tekstem
Florence Prieur, w którym występuje aktorka Julie
Martigny. Całość reżyseruje Illich L’Hénoret. Od
grudnia 2010 płyta „Caravane Gazelle” jest dostępna
pod szyldem wytwórni Hybrid’music.
Pierwsza samodzielna płyta kwintetu, „Carnet
de route” została wydana przez Hybrid’music we
wrześniu 2011.
ARTYŚCI/ARTISTS
The encounter of five musicians of different sensibilities and culture backgrounds led to the forming
of ArteCombo in January 2007. Despite the fact that
it was the winner of the 6th edition of the “Henry
Tomasi” International Competition of Marseilles,
the ensemble remains atypical in the chamber music
circles, notably distinguishing itself with its innovative musical choices and with the iconoclast artistic
collaborations it undertakes.
ArteCombo remains open-minded and curious;
therefore, the ensemble is always in search of different artistic and musical universe and often accepts
offers to perform in auditoriums and festivals that
have varied programming: from the glamour of the
Festival de Cannes to the warmth of the International Popular Meeting of Glomel, from the harsh music of Claude Vivier to the comical touch of Luciano
Bério, from the playful universe of film music to the
magic of musical tales, from the Périgord region to
Japan; ArteCombo plays around, shares its music,
enriches its experience and joyfully walks on.
Already dedicatee of several pieces, ArteCombo
– which is an ensemble that is especially sensitive
to the developing of music for wind instrument –
chooses to bring its contribution to musical creation
as much by revitalizing the solo and orchestra repertoire as by mixing diverse cultural and artistic universes, merging, for example, traditional Japanese
theatre and contemporary music.
Still, the younger public need not feel neglected in
the activities of the ensemble: along with its educational performances in schools or music conservatories, ArteCombo created the « Caravane Gazelle
» show, with Olivier Calmel’s music and Florence
Prieur’s text, played by the comedienne Julie Martigny and staged by Illich L’Hénoret. Since December 2010, « Caravane Gazelle »’s CD has been available from Hybrid’music editions.
The first wind quintet CD „Carnet de route” is available from Hybrid’music editions since September
2011.
16 17
CLARIMANIA 2013
Jean-Michel
Bertelli
Jean-Michel Bertelli studiował w klasie Thomasa
Friedli w Wyższym Konserwatorium w Genewie,
gdzie otrzymał Pierwszą Nagrodę z wyróżnieniem
za wirtuozerię.
Jest laureatem międzynarodowych konkursów takich jak Międzynarodowy Konkurs ICA (Międzynarodowego Towarzystwa Klarnetowego) w Stanach Zjednoczonych czy Międzynarodowy Konkurs
Klarnetowy w Toulon we Francji. Jest uznanym
solistą i kameralistą cenionym w Europie, Stanach
Zjednoczonych, Japonii i Nowej Zelandii. Występował z Britten Quartett, Vertavo Quartett, Florestan Quartett, Tchaikowski Trio, Pierre-Laurentem
Aimardem i wieloma orkiestrami, między innymi
z Virginia Symphony Orchestra, Czeską Orkiestrą
Narodową, Berkeley Symphony Orchestra, Manchester Hallé Orchestra. Grał pod batutą, między
innymi, Kenta Nagano, Paula Polivnicka, Paula Freemana i Williama Christiego.
Wystąpił w światowej premierze dedykowanego mu
utworu amerykańskiego kompozytora Richarda Felciano w Kaliforni. Wydarzenie to zostało zarejestrowane przez wytwórnię Albany Records. W latach
od 1999 do 2003, na zaproszenie sir Johna Eliota
Gardinera, występował jako pierwszy klarnecista
z English Baroque Soloists w Londynie. Jean-Michel
Bertelli jest również pierwszym klarnecistą Opery
Narodowej w Lyonie.
Jean-Michel Bertelli ma również uznanie wśród wielu producentów instrumentów muzycznych. Od 1994
jest solistą Yamaha Music Europe, a od 2008 również
międzynarodowym artystą Rico-reeds. Współpracuje
też z BG-France. W ramach współpracy z producentami instrumentów występuje z recitalami i prowadzi
kursy mistrzowskie na całym świecie.
Jean-Michel Bertelli studied with Thomas Friedli at
the Conservatoire Supérieur de Genève, where he received the First Prize with Distinction for Virtuosity.
Additionally, he won prizes in many international
competitions, such as the International Competition
of ICA (International Clarinet Society) in the USA
and the International Clarinet Competition in Toulon
(France). He has subsequently been in demand as a soloist and chamber musician in Europe, USA, Japan,
New-Zealand. He played with Britten Quartett, Vertavo Quartett, Florestan Quartett, Tchaikowski Trio,
Pierre-Laurent Aimard and many Orchestras like
Virginia Symphony Orchestra, Tchèque National Orchestra, Berkeley Symphony Orchestra, Manchester
Hallé Orchestra etc. conducted by Kent Nagano, Paul
Polivnick, Paul Freeman, William Christie…
He performed in the world première of a concerto
dedicated to him by the American composer Richard Felciano in California, which was recorded for
Albany Records.
From 1999 and 2003, invited by Sir John-Eliot Gardiner, he was the principal clarinet of The English
Baroque Soloists in London. Jean-Michel Bertelli is
also the principal clarinet of the Lyon National Opera Orchestra.
Acknowledged by manufacturers of instruments,
Jean-Michel Bertelli has been a soloist for Yamaha
Music Europe since 1994, international artist for
Rico-reeds since 2008, and has collaborated with
BG-france, which has resulted in numerous recitals
and masterclasses worldwide.
ARTYŚCI/ARTISTS
Maciej
Bierć
Urodził się w 1993 roku. Naukę gry na klarnecie rozpoczął w 2004 roku w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Białymstoku w klasie klarnetu prof.
Beniamina Przeździęka. Dwa lata później rozpoczął
edukację w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II
Stopnia im. Witolda Lutosławskiego, kontynuując
naukę u tego samego pedagoga. W latach 2008-2012
uczęszczał na zajęcia orkiestry symfonicznej pod
kierownictwem prof. Romana Zielińskiego i prof.
Kazimierza Dąbrowskiego. Jako solista i członek
kwartetu klarnetowego uczestniczył w festiwalach
klarnetowych i konkursach w Szczecinie, Wrocławiu
i Piotrkowie Trybunalskim. Do jego największych
sukcesów należy zaliczyć: II miejsce w Zachodniopomorskim Festiwalu Klarnetowym w Szczecinie
w kategorii zespoły kameralne – kwartet klarnetowy (2008), wyróżnienie I stopnia na Ogólnopolskim
Konkursie Instrumentów Dętych „Etiuda 2009”
w Szczecinie (2009), brał udział w Ogólnopolskich
Przesłuchaniach Uczniów Klas Instrumentów Dętych Drewnianych Szkół Muzycznych II Stopnia
(2010) i Ogólnopolskich Przesłuchaniach Kameralnych Zespołów Instrumentów Dętych Szkół
Muzycznych II stopnia w Warszawie (2009). Swoje
umiejętności doskonalił na VIII Międzynarodowych
Letnich Kursach Muzycznych w Łebie (2010) w klasie klarnetu prof. Mirosława Pokrzywińskiego i dr.
Wojciecha Mrozka.
Born in 1993, he began to study the clarinet with
Prof. Beniamin Przeździęk in 2004 at the Primary
State School of Music in Białystok. After two years
he continued his studies with the same teacher at
the Witold Lutosławski Secondary General Music
School. From 2008 to 2012 he attended the symphony orchestra class directed by Prof. Roman Zieliński
and Prof. Kazimierz Dąbrowski. As both a soloist
and a member of a clarinet quartett he participated in clarinet festivals and competitions in Szczecin, Wrocław and Piotrków Trybunalski. His most
notable achievements include: second prize in the
chamber music – clarinet quartett category at the
Western Pomerania Clarinet Festival in Szczecin
(2008), honourable mention at the All-Poland Auditions for Woodwind Students of Secondary Music
Schools in Warsaw (2009). He perfected his skills
with Prof. Mirosław Pokrzywiński and Dr Wojciech
Mrozek at the 8th International Music Summer
Course in Łeba.
In 2012 he began his studies with Prof. Mieczysław
Stachura at the Instrumental Faculty of the Karol
Lipiński Academy of Music in Wrocław.
W 2012 r. rozpoczął studia na Wydziale Instrumentalnym Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego
we Wrocławiu w klasie klarnetu prof. Mieczysława
Stachury.
18 19
CLARIMANIA 2013
T. Adam
Blackstock
T. Adam Blackstock to artysta znany w kraju i za
granicą jako solista, a także wykładowca.
Obecnie dr Blackstock jest adiunktem w klasie
perkusji oraz dyrektorem asystującym w Troy
University, a także pierwszym timpanistą w orkiestrze Northwest Florida Symhony. Jego obowiązki
na uniwersytecie obejmują nauczanie gry na perkusji, kursy metodyki gry na perkusji i dyrygowanie
zespołami perkusyjnymi. Blackstock jest także
instruktorem i aranżerem sekcji perkusji zespołu
Sound of the South. Tytuł doktora sztuk muzycznych
otrzymał na Uniwersytecie w Kansas, tytuł magistra
w Tennessee Technological University, a licencjata
w Newberry College. Studiował grę na perkusji
u Josepha Rasmussena i Kevina Bobo, natomiast
dyrygenturę u Josepha Hermanna.
Oprócz występów z recitalami oraz prowadzenia
wykładów na całym świecie, Blackstock występował
jako solista na 13. dorocznym Festiwalu Perkusyjnym
w San Juan w Puerto Rico w 2006, a także w Wilnie
na Litwie w 2007. W Wilnie zaprezentował recitale
oraz prowadził wykłady, a także występował jako
gościnny solista z Trimitis Wind Ensemble. Jako
solista–marimbafonista występował gościnnie podczas
dwóch zjazdów Percussive Arts Society International
Conventions w 2008 i 2010 r.
Dr Blackstock jest członkiem Black Swamp Percussion Educator Network, artystą i wykładowcą
Innovative Percussion Inc. and Remo Inc., a także
artystą Musser marimbas, wykonującym Concert
Grand na instrumecie M500.
ARTYŚCI/ARTISTS
Nationally and Internationally recognized soloist,
recitalist, and clinician, Dr. T. Adam Blackstock
currently serves as Assistant Professor of Percussion
Studies/Assistant Director of Bands at Troy
University, and as Principal Timpanist with the
Northwest Florida Symphony Orchestra. His duties
at Troy University include: teaching private lessons
and percussion methods courses, conducting the
percussion ensemble, and is the instructor/arranger
for the “Sound of the South” percussion section. He
earned a Doctoral of Musical Arts degree from the
University of Kansas, a Master of Arts degree from
Tennessee Technological University, and a Bachelor
of Arts degree from Newberry College. Blackstock
has studied percussion with Joseph Rasmussen and
Kevin Bobo, and has studied conducting with Joseph
Hermann.
In addition to performing recitals and administering
clinics nationwide, Blackstock has performed as
a soloist at the 13th Annual Festival of Percussion
in San Juan, Puerto Rico in 2006 and in Vilnius,
Lithuania in 2007. While in Vilnius, Dr. Blackstock
presented recitals and clinics, as well as performed as
a featured soloist with the Trimitis Wind Ensemble.
Blackstock has been featured as a marimba soloist
at two Percussive Arts Society International
Conventions (2008 and 2010).
Dr. Blackstock is a member of the Black Swamp
Percussion Educator Network, an artist/clinician
for Innovative Percussion Inc. and Remo Inc., and
he is an artist for Musser marimbas, performing
exclusively on the M500 Concert Grand.
20 21
CLARIMANIA 2013
Jan Jakub
Bokun
Klarnecista i dyrygent pochodzący z Wrocławia.
Po studiach w zakresie gry na klarnecie we Wrocławiu oraz Paryżu Jan Jakub Bokun ukończył studia
dyrygenckie na University of Southern California
w Los Angeles. Kształcił się też jako stypendysta
American Academy for Conducting w Aspen oraz
brał udział w Verbier Academy w Szwajcarii.
Pracował pod kierunkiem wielu wybitnych artystów
i pedagogów takich jak Guy Dangain, Larry Livingston,
Mieczysław Stachura, David Zinman, Philippe Cuper,
Sergiu Celibidache, Guy Deplus, Jorma Panula, Walter
Boeykens, Michael Collins oraz Béla Kovács.
Laureat konkursów we Wrocławiu, Włoszakowicach, Białymstoku, Enschede i Mt. Pleasant, wyróżniony nagrodą Fundacji Kultury Polskiej, stypendium Ministra Kultury i Sztuki oraz stypendium
Rządu Francuskiego. Członek European Clarinet
Society i przewodniczący polskiego odziału International Clarinet Association.
Występował w większości krajów Europy, w USA,
Chile, Argentynie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Meksyku, Chinach i Japonii. Czterokrotnie reprezentował Polskę na Światowym Kongresie Klarnecistów Clarinetfest.
Prowadził lekcje mistrzowskie w Królewskim Konserwatorium w Brukselii, w Sofii, Belgradzie, Pradze, Brnie, Lubljanie, Meksyku, Pekinie, oraz Avili
pod Madrytem.
Jako solista i dyrygent nagrał 10 albumów płytowych. Jego ostatni album „Clarinettino”, nagrany
w Bratysławie z czołowym słowackim kwartetem
smyczkowym Slovak Quartet, zbiera entuzjastyczne
recenzje.
Nagrywał dla Polskiego Radia i Telewizji, International Clarinet Association oraz wytwórni Koch Classics i Dux. W 2005 roku założył własny label płytowy JBRecords.
Zawodowo związany ze swoją macierzystą uczelniąAkademią Muzyczną im. Karola Lipińskiego, gdzie
hablitował się w czerwcu 2012 roku.
www.bokun.art.pl
ARTYŚCI/ARTISTS
Polish clarinetist and conductor Jan Jakub Bokun
has appeared in most European countries, USA,
Mexico, United Arab Emirates, Japan, China,
Chile and Argentina. He studied the clarinet with
Mieczysław Stachura at the Wrocław Academy of
Music and continued his studies with Guy Dangain
at the Conservatoire National Supérieur de Musique
de Paris. In May 2001, he received the Master of
Music in Conducting degree from the University of
Southern California in Los Angeles. He was awarded a fellowship to the American Academy for Conducting at the Aspen Music Festival and received
a scholarship, which enabled him to study with
Kurt Masur and James Levine at Verbier Academy
in Switzerland. He attended master classes given
by outstanding artists such as Sergiu Celibidache,
Michael Stern, Philippe Cuper, Guy Deplus, Walter
Boeykens, Michael Collins, Béla Kovàcs and PeterMarc Dijcks.
As a conductor, Jan Jakub Bokun has appeared with
many Polish chamber and symphonic ensembles,
including the Wratislavia, Ricordanza, Elbląg, Radom and Słupsk Chamber Orchestras, Szczecin’s
Camerata Nova, Wrocław, Białystok, Bydgoszcz,
Kielce, Płock, Kalisz, Olsztyn, Lublin, Koszalin, Jelenia Góra, Baltic and Sudettic Philharmonic Orchestras in Poland, the Martinu Filharmonie Zlin, Česke
Budejovice Chamber Philharmonic and the Moravian Philharmonic in Olomouc in the Czech Republic.
In February 2010, Bokun made his debut with the
Prague Philharmonia.
He has won prizes, as both soloist and chamber musician, at competitions in Wrocław, Włoszakowice,
Enschede and Mt. Pleasant. He was a prizewinner at
the Third Witold Lutoslawski Conducting Competition in Białystok, Poland, where he also received the
Orchestra Award.
He has represented Poland in three World Clarinet
Congress Clarinetfests held in Ostend, Stockholm
and Tokyo. He has been invited to give master classes in Poland, Bulgaria, the Czech Republic, Spain,
Mexico, and Serbia and at the Royal Conservatory
in Brussels.
Mr. Bokun has recorded for Polish Radio and TV.
He has released 10 solo albums with Koch Classics,
JBRecords and DUX, all received with great critical
acclaim.
His honors include a prize from the Foundation of
Polish Culture, the Jan Adolf Górecki Scholarship
and grants from the Polish Ministry of Culture and
the French Government.
Jan Jakub Bokun is on the faculty of the Wrocław
Academy of Music where he teaches clarinet and
chamber music.
22 23
CLARIMANIA 2013
Shirley
Brill
Jej dynamiczną karierę rozpoczął występ solowy
z Izraelska Orkiestrą Symfoniczną pod dyrekcją Zubina Mehty. Od tego czasu gra z wieloma międzynarodowym orkiestrami, takimi jak Deutsches Symphonie Orchester, z którą wystąpiła w głównej sali
koncertowej Filharmonii Berlińskiej, Hamburger
Symphoniker pod dyrekcją Jeffreya Tate’a, Genewską Orkiestrą Kameralną czy Jerozolimską Orkiestrą
Symfoniczną. Ostatnio wystapiła z Orkiestrą Symfoniczą Teatru Narodowego w Pradze w Filharmonii
Kolońskiej. Shirley Brill jest laureatką Międzynarodowego Konkursu w Genewie (2007), Międzynarodowego Konkursu w Markneukirchen w Niemczech
(2006) oraz laureatką nagrody specjalnej Międzynarodowego Konkursu ARD w Monachium. Shirley
Brill występowała na międzynarodowych festiwalach muzycznych, takich jak Festiwal Radio France
w Montpellier, Festiwal Schubertiada w Austrii, Festiwal w Ljubljanie, Festiwal w Davos i Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej w Jerozolimie.
Występowała w Niemczech: na Festiwalu w Schleswig-Holstein, Festiwalu w Rheingau, Festiwalu Heidelberger Frühling i, niedawno, na Festiwalu Larsa
Vogta “Spannungen”.
Współpracowała z artystami takimi jak Daniel Barenboim, Sabine Meyer, Emmanuel Pahud, Jerusalem String Quartet i Trio di Clarone. Regularnie
grywa z pianistą Jonathanem Anerem w ramach
Brillaner Duo, występując w tak prestiżowych salach jak Carnegie Hall w Nowym Jorku czy Beethoven-Haus w Bonn. Duet brał udział w festiwalach
w Niemczech, Australii, Szwajcarii, Turcjii i Izraelu.
Od 2009 Shirley Brill jest pierwszą klarnecistką
West-Eastern Divan Orchestra prowadzonej przez
Maestro Daniela Barenboima. Z orkiestrą tą występowała w Wiener Musikverein, Salle Pleyel w Paryżu, KKL w Lucernie, La Scali w Mediolanie i wielu
innych znakomitych salach koncertowych. W 2010
przyjęła w Münster w imieniu orkiestry Westfalską
Nagrodę Pokojową.
Shirley Brill prowadziła zajęcia w ramach Programu dla Młodych Artystów Festiwalu Yellowbarn
w Stanach Zjednoczonych i Akademii Mahlerowskiej w Ferrarze oraz prowadziła kursy mistrzowskie
w akademiach w Australii (w the Australian National
Academy of Music), Szwajcarii (w Musikhochschule
Luzern), Japonii, Czechach (w Akademii im. Janáčka),
Kanadzie i Izraelu (Jerusalem Music Centre).
Od 2011 Shirley Brill uczy w Akademii Muzycznej
im. Hannsa Eislera w Berlinie. Po studiach u Yitzhaka Katzapa w Izraelu kontynuowała studia w Musikhochschule Lübeck u prof. Sabine Meyer i w New
England Conservatory w Bostonie w klasie Richarda
Stoltzmana.
ARTYŚCI/ARTISTS
tiade Festival in Austria, the Ljubljana Festival in
Slovenia, the Davos Festival in Switzerland and the
Jerusalem International Chamber Music Festival in
Israel. In Germany, she gave performances at the
Schleswig-Holstein Festival, the Rheingau Festival,
the Heidelberger Frühling and, most recently, at
Lars Vogt’s music festival ’Spannungen’. Ms. Brill
has collaborated with such artists as Daniel Barenboim, Sabine Meyer, Emmanuel Pahud, the Jerusalem String Quartet and the Trio di Clarone. She
regularly performs with pianist Jonathan Aner as
a member of the Brillaner Duo, playing in such prestigious halls as the Carnegie Hall in New York and
the Beethoven-Haus in Bonn. The Duo has taken
part in festivals in Germany, Australia, Switzerland,
Turkey and Israel.
Since 2009 Shirley Brill has been principal clarinetist of the West-Eastern Divan Orchestra conducted
by Maestro Daniel Barenboim. With this orchestra
she has performed at the Wiener Musikverein, Salle
Pleyel in Paris, KKL in Lucerne, La Scala di Milano
and many other celebrated concert halls. In 2010 she
represented the orchestra by receiving the Westfalian Peace-Prize in Münster, Germany.
Her career was launched with a performance as a soloist with the Israel Philharmonic Orchestra conducted by Zubin Mehta. She has since performed
with various international orchestras, such as the
Deutsches Symphonie Orchester at the main hall
of the Berliner Philharmonie, the Hamburger Symphoniker conducted by Jeffrey Tate, the Chamber
Orchestra of Geneva and the Jerusalem Symphony
Orchestra. Recently she has performed as a soloist
withthe Symphony Orchestra of the National Theatre of Prague at the Kölner Philharmonie. Ms. Brill
is the winner of the Geneva International Competition in Switzerland (2007), the Markneukirchen
International Competition in Germany (2006) as
well as a special prize recipient at the International
ARD Competition in Munich. Shirley Brill has performed at international music festivals such as the
Radio France Festival in Montpellier, the Schuber-
Shirley Brill served on the faculty at the Yellow
Barn Festival’s Young Artists Program (USA), at
the Mahler Academy in Ferrara (Italy), and coached
masterclasses in different academies in Australia (The Australian National Academy of Music),
Switzerland (Musikhochschule Luzern), Japan, the
Czech Republic (Janáček Academy), Canada and Israel (Jerusalem Music Centre).
Since 2011 Shirley Brill is teaching at the Academy
of Music ‘Hanns Eisler’ in Berlin. After studying in
Israel with Mr. Yitzhak Katzap, Ms. Brill continued her studies at the Musikhochschule Lübeck in
Germany with Prof. Sabine Meyer and at the New
England Conservatory in Boston, USA with Richard
Stoltzman.
24 25
CLARIMANIA 2013
JAna
Černohouzová
Urodziła się w 1988 w Prostějovie w Czechach. Naukę rozpoczęła w Podstawowej Szkole Muzycznej
Iši Krejčího w Ołomuńcu w klasie Zdeňki Andreášovej. W 2001 zdobyła z trio klarnetowym pierwszą nagrodę w konkursie im. Karla Dittersa von
Dittersdorfa, a dwa lata później uzyskała pierwsze
miejsce w Narodowym Konkursie Instrumentów
Dętych Drewnianych.
W wieku piętnastu lat, Jana Černohouzová zdała do
Konserwatorium w Brnie do klasy Lubomíra Bartoňa. W 2006 uzyskała pierwszą nagrodę w swojej
kategorii na Konkursie dla Uczniów Konserwatoriów w Ostrawie. Ukończyła naukę w Konserwatorium, wykonując I Koncert Klarnetowy Spohra
z Orkiestrą Symfoniczną Konserwatorium w Brnie.
Mięsiąc później wystąpiła jako solistka z Orkiestrą
Filharmonii Morawskiej w sali Reduta w Ołomuńcu.
Wykonała I Koncert Klarnetowy op. 73 Carla Marii
von Webera.
Obecnie studiuje na Wydziale Muzycznym Akademii
Sztuk Scenicznych w Pradze u prof. Jiřego Hlaváča
i prof. Vlastimila Mareša. Przez ostatnie dwa lata brała udział w ISA – Internationale Sommerakademie
Prag-Wien-Budapest w Encuentro de Música y Academia de Satander. Współpracowała tam z Michaelą
Martin, Radovanem Vlatkovičem, Jörgiem Schellenbergerem, Peterem Czabą, Irvinem Venyšem, prof.
Jiřím Hlaváčem i Gottfriedem Pokornym. W 2012
wygrała konkurs o stypendium YAMAHA w kategorii instrumentów dętych drewnianych oraz uzyskała
stypendium Czeskiej Fundacji Muzycznej.
She was born in 1988 in Prostějov, Czech Republic. She began her studies at the Elementary Music School Iši Krejčího in Olomouc with Zdeňka
Andreášová. In 2001, she won the First Prize in the
Karl Ditters von Dittersdorf competition with a clarinet trio and two years later she won the First Prize
in the National Woodwind Competition.
At the age of 15, Jana Černohouzová entered the
Brno Conservatoire in the clarinet class of Lubomír
Bartoň. In 2006 she won the First Prize in her category in the Competition for Conservatory Students
in Ostrava.
She completed her studies at Conservatoire playing
Spohr’s 1st Clarinet Concerto with the Symphony
Orchestra of the Conservatoire in Brno. One month
later Jana Černohouzová appeared as a soloist with
the Moravian Philharmonic Orchestra in Reduta
Hall in Olomouc, where she performed the First
Clarinet Concerto op.73 by Carl Maria von Weber.
Currently she is studying at the Music Faculty of the
Academy of Performing Arts in Prague with Prof.
Jiří Hlaváč and Prof. Vlastimil Mareš. In last two
years she participated in the ISA – Internationale
Sommerakademie Prag-Wien-Budapest and the Encuentro de Música y Academia de Satander. There
she collaborated with Michaela Martin, Radovan
Vlatkovič, Jörg Schellenberger, Peter Czaba, Irvin
Venyš, Prof. Jiří Hlaváč and Gottfried Pokorny. In
2012 Jana won a YAMAHA scholarship competition
in the woodwind category and was also awarded the
Czech Music Fund scholarship.
CLARIMANIA 2013
Kaja
Dubiel
Naukę gry na klarnecie rozpoczęła w wieku 11 lat
w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Grażyny Bacewicz w Jaworznie, w klasie mgr Małgorzaty Lewickiej-Arendarczyk. Edukację kontynuowała w Państwowej Ogólnokształcącej Szkole
Muzycznej II stopnia im. Karola Szymanowskiego
w Katowicach, w klasie klarnetu prof. Leopolda Perka,
którą ukończyła z wyróżnieniem. Obecnie jest studentką V roku Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, gdzie kształci się pod
kierunkiem dr hab. Romana Widaszka.
Jako kameralistka była laureatką 3 miejsca na XXXI
Ogólnopolskim Konkursie Zespołów Kameralnych
we Wrocławiu (2007).
Swoje umiejętności doskonaliła na licznych
kursach mistrzowskich prowadzonych przez m.in.:
Florent Heau, Jeana Marca Fessarda, Matthiasa
Müllera.
Współpracowała z Filharmonią Sudecką w Wałbrzychu, obecnie współpracuje z Operą Śląską w Bytomiu. Występowała pod batutami takich dyrygentów
jak m.in. Michał Klauza, Jacek Kaspszyk, Lutz Köhler,
Ruben Silva.
At the age of 11, she began her clarinet education
at the Grażyna Bacewicz Primary State School of
Music in Jaworzno with Małgorzata Lewicka-Arendarczyk. She continued at the Karol Szymanowski
General Secondary Music School in Katowice with
Prof. Leopold Perek, where she graduated with
distinction. At present, she is a fifth-year student
with Dr Roman Widaszek at the Karol Szymanowski
Academy of Music in Katowice.
As a chamber musician she won third prize at the
31st All-Poland Chamber Music Competition in
Wrocław in 2007.
She has perfected her skills during numerous master
classes conducted by such teachers as Florent Heau,
Jean Marc Fessard, Matthias Müller.
She has cooperated with the Sudetian Philharmonic
in Wałbrzych and is curently collaborating with the
Silesian Opera in Bytom. She has performed under
the baton of such conductors as Michał Klauza,
Jacek Kaspszyk, Lutz Köhler and Ruben Silva.
ARTYŚCI/ARTISTS
Maksymilian
Gruchlik
Maksymilian Gruchlik urodził się w Tychach
15.03.1989. W latach 2000-2004 uczęszczał do PSM
im. Feliksa Rybickiego w Tychach. Swoją edukację
kontynuował następnie w PSM I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, gdzie uzyskał
w 2010 roku dyplom ukończenia. Obecnie jest studentem III roku w klasie adt dr hab. Romana Widaszka katowickiej Akademii Muzycznej.
Do jego osiągnięć możemy zaliczyć wyróżnienie zdobyte na VIII Festiwalu Klarnetowym w Piotrkowie
Trybunalskim w duecie klarnetowym w kategorii II
Zespoły (2009).
Maksymilian Gruchlik was born in Tychy on 15
March 1989. From 2000 to 2004, he attended the
Feliks Rybicki State School of Music in Tychy.
Subsequently, he continued his education at the
Mieczysław Karłowicz State School of Music in Katowice, where he earned a diploma in 2010. At present,
he is a third-year student at the Karol Szymanowski
Academy of Music in Katowice.
His achievements include honourable mention at
the 8th Clarinet Festival in Piotrków Trybunalski in
the Ensemble Category, as part of a clarinet duo.
28 29
CLARIMANIA 2013
Florent
Héau
Kształcił się w Konserwatorium w Paryżu w klasie
Michela Arrignona. Otrzymując pierwsze nagrody
w wielu konkursach międzynarodowych, ustalił swoją pozycję jednej z najważniejszych osobistości francuskiej szkoły klarnetu – wspaniałej tradycji, którą
niestrudzenie kontynuuje, koncertując i prowadząc
kursy mistrzowskie na całym świecie.
Florent Héau miał swój udział w powstaniu dzieł
takich jak Chant des Ténèbres (koncert na klarnet
i orkiestrę) Thierrego Escaicha, Aizgor Félixa Ibarrondo, Sonatina lapidaria Nicolasa Bacri, Burning
Edith Canat de Chizy and Encore Karola Beffy.
Jest nie tylko wyjątkowym muzykiem, ale również
prawdziwą osobowością sceniczną, która ujawnia
swoje rozmaite talenty w przedstawieniach muzycznych z “Bons Becs”, grając zarówno na klarnecie (co
oczywiste) jak i na pile, a nawet stepując.
Zapraszany na liczne festiwale (Prades, Deauville
Folles Journées de Nantes, Bel-Air w Chambery,
Orangerie de Sceaux), Florent Héau nieustannie
poszerza krąg artystów, z którymi współpracuje,
wykonując muzykę kameralną. Są to między innymi Marielle Nordmann, Marcela Roggeri, Gerard
Causse, Roland Pidoux, Henri Demarquette, Jérôme
Ducros, Régis Pasquier, Patrice Fontanarosa, bracia
Capuçon i kwatety Prazak, Manfred and Parisii.
Jako uznany pedagog, Florent Héau jest profesorem
klarnetu w konserwatorium regionalnym w RueilMalmaison i jest regularnie zapraszany do prowadzenia zajęć w krajach Europy, Ameryki Łacińskiej
i Azji.
Występuje jako solista, między innymi z European
Camerata, Orchestre de Bretagne, Ensemble Orchestral de Paris, Orkiestrą Kameralną Polskiego Radia
i Praską Orkiestrą Kameralną.
Na przestrzeni lat, dokonywał odnoszących sukcesy wydawnicze nagrań rozmaitych dzieł, takich jak
sonaty Brahmsa i Regera (z Patrickiem Zygmanowskim), tria Beethovena (z Jérômem Ducros i Henrim
Demarquette), utwory na klarnet i smyczki Nicolasa
Bacri, utwory kameralne Mozarta (z Manfred Quartet)
czy Koncert Klarnetowy Mozarta (z Praską Orkiestrą
Kameralną pod szyldem wytwórni Transart Live)
Jego najnowszy album z pianistką Marcelą Roggeri
(wydany przez Transart Live) jest zadedykowany
argentyńskiemu kompozytorowi Carlosowi Guastavino.
ARTYŚCI/ARTISTS
Educated at the Paris Conservatory (CNSM de
Paris) in Michel Arrignon’s class, after (between
1991 and 1995) having received several First Prizes
in international competitions, Florent Héau has
quickly established himself as one of the most
important figures of the French clarinet school –
a brilliant tradition he himself relentlessly perpetuates around the world, either by giving concerts or
coaching masterclasses.
Florent Héau has contributed to several creations
such as Chant des Ténèbres (concerto for clarinet
and orchestra) by Thierry Escaich, Aizgor by Félix
Ibarrondo, Sonatina lapidaria by Nicolas Bacri,
Burning by Edith Canat de Chizy and Encore by
Karol Beffa.
Invited to various festivals (Prades, Deauville Folles
Journées de Nantes, Bel-Air in Chambery, Orangerie de Sceaux), Florent Héau continues to expand
his circle of partners in chamber music, including Marielle Nordmann, Marcela Roggeri, Gerard
Causse, Roland Pidoux, Henri Demarquette, Jérôme
Ducros, Régis Pasquier, Patrice Fontanarosa, the
Capuçon brothers and the Prazak, Manfred and Parisii quartets.
He appears as soloist notably with the European
Camerata, the Orchestre de Bretagne, the Ensemble
Orchestral de Paris, the Chamber Orchestra of the
Polish Radio and the Prague Chamber Orchestra.
In addition to being an exceptional musician, Florent
Héau is also a real showman, whose multiple talents
are revealed in the musical theater shows with the
“Bons Becs”, with his clarinet (of course) but also
with the musical saw and even through tap dance.
Being a renowned teacher, Florent Héau is a professor of clarinet at the CNR of Rueil-Malmaison and
is regularly invited to teach in many European countries, Latin America and Asia.
Over the years, he has had continuous success with
his recordings of diverse programs, including Sonatas by Brahms and Reger (with Patrick Zygmanowski), the Trios of Beethoven (with Jérôme Ducros and
Henri Demarquette), pieces for clarinet and strings
by Nicolas Bacri, the chamber works of Mozart
(with Manfred Quartet) and the Concerto for Clarinet by Mozart (with the Prague Chamber Orchestra,
Transart Live label).
His latest album with pianist Marcela Roggeri
is dedicated to the Argentine composer Carlos
Guastavino (Transart Live).
30 31
CLARIMANIA 2013
Jiří
Hlaváč
Czeski klarnecista, saksofonista, kompozytor, publicysta i organizator życia artystycznego. Zapalony pedagog
i entuzjasta muzyki jazzowej. Od roku 1989 jest członkiem Academy of Contemporary Music in New York.
Jest dyrektorem artystycznym zespołu Barock Jazz
Quintet, a także członkiem Czeskiego Tria Dętego. Ukończył brneńską Akademię Muzyczną, gdzie
studiował grę na klarnecie, a także Praską HAMU,
gdzie dyplom uzyskał w roku 1974. Na swoim koncie posiada wiele prestiżowych nagród muzycznych,
w tym “Grammy classic” za wykonanie utworów
Františka Kramářa, a także “Golden shield” za najlepsze nagranie z muzyką klasyczną. Wśród jego
absolwentów znajduje się wielu laureatów międzynarodowych konkursów solistycznych.
W latach 1975-1985 uczył gry na klarnecie w Konserwatorium w Pilźnie, natomiast od roku 1990 jest
profesorem praskiej HAMU, gdzie pełni także funkcję
dziekana wydziału muzycznego. Jest prezesem Stowarzyszenia Artystów-Muzyków i Naukowców, a także
jednym z organizatorów Międzynarodowego Konkursu dla młodych muzyków w Pradze „Concertino
Praga”. Od wielu lat jest także przewodniczącym jury
konkursu Praska Wiosna. W roku 2008 kandydował na
stanowisko rektora praskiej uczelni muzycznej.
Wśród jego kompozycji znajdują się utwory zarówno klasyczne jak i jazzowe. Koncertował w ponad 48
krajach, a jako solista nagrywał dla Czeskiego Radia
i Czeskiej Telewizji. Jest autorem publikacji z zakresu
metodyki gry na saksofonie, zbioru etiud wirtuozowskich na klarnet, studiów na temat wykonawstwa muzyki klarnetowej.
Bierze udział w muzycznych cyklach telewizyjnych:
Mezi proudy, To nejlepší z klasiky, Ti nejlepší z klasiky, Musica da camera, Rozhovory s hudbou.
Prywatnie uprawia sport i pisze poezję.
Jiří Hlaváč is a Czech clarinetist, saxophonist, composer, journalist and an organizer of artistic life.
A devoted teacher and an enthusiast of jazz, he has
been a member of the Academy of Contemporary
Music in New York since 1989.
He is the artistic leader the Barock Jazz Quintet and
a member of the Czech Wind Trio. He graduated
from the Music Academy in Brno, where he studied
the clarinet, and from the HAMU in Prague, where
he obtained a diploma in 1974. He has been awarded
several prestigious music prizes, including the “Grammy classic” for his performance of František Kramář’s
works and the “Golden shield” for the best classical
music recording. Many of his former students are
winners of international solo competitions.
From 1975 to 1985 he taught the clarinet at the Pilsen
Conservatory and, since 1990, has been a professor
at the HAMU in Prague, where he also holds the
post of the Dean of the Faculty of Music. He presides
over the Association of Musicians and Scientists and
is one of the organizers of the “Concertino Praga”
International Competition for Young Musicians in
Prague. For many years, he has also been head of the
jury of the Prague Spring Competition. In 2008 he
ran for the post of Rector of the HAMU.
His output consists of both classical and jazz works.
He has performed in more than 48 countries and
made recordings as a soloist for the Czech Radio and
Television. He is the author of publications on saxophone methodology, a collection of virtuoso études
for clarinet and studies on clarinet performance.
He takes part in music television series: Mezi proudy,
To nejlepší z klasiky, Ti nejlepší z klasiky, Musica da
camera, Rozhovory s hudbou.
In his private life, he enjoys sports and writing poetry.
ARTYŚCI/ARTISTS
Adam
Kędzierski
Urodził się w 1990 roku w Wałbrzychu. W wieku
16 lat rozpoczął naukę gry na fagocie w klasie mgr
Jadwigi Strzelbickiej-Machyni w Zespole Szkół
Muzycznych im. S. Moniuszki w Wałbrzychu. Obecnie jest studentem II roku studiów I stopnia w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego w klasie
prof. Czesława Klonowskiego. Współpracował
z takimi orkiestrami jak Europera Jugendorchester,
Wrocławska Orkiestra Młodzieżowa czy Legnicka
Orkiestra Symfoniczna. Był solistą podczas festiwali Eurochestries we Francji (2009) oraz na Słowacji
(2010). Jest pierwszym fagocistą w orkiestrze ArtBel Ensemle, z którą w 2012 roku odbył turnée po
Włoszech, Niemczech, Belgii oraz Szwecji. Obecnie
współpracuje z agencją artystyczną Pro Musica we
Wrocławiu. Koncertował w wielu miastach w Polsce
i za granicą m.in. w Konzerthaus w Berlinie, Wiedniu,
Dreźnie, Genewie, Zurychu. W roku 2013 podczas
Dni Muzyki Kameralnej wykonał wraz z zespołem
Sekstet na kwintet dęty i fortepian Francisa Poulenca. Wystąpił jako solista orkiestry Europera podczas międzynarodowego koncertu w Jaworze (2012).
Brał udział w licznych kursach i warsztatach fagotowych prowadzonych przez pedagogów takich jak:
prof. Philippe Hanon (Paryż), prof. Marc Engelhardt
(Stuttgart), Krzysztof Fiedukiewicz (Katowice), prof.
Krzysztof Kamiński (Łódź). Od października 2012 r.
pełni funkcję zastępcy przewodniczącego Samorządu
Studenckiego Akademii Muzycznej we Wrocławiu.
Born in 1990 in Wałbrzych, he began studying the
bassoon at the age of 16 with Jadwiga StrzelbickaMachynia at the Stanisław Moniuszko School of
Music in Wałbrzych. He is currently a second year
student at the Karol Lipiński Academy of Music with
Prof. Czesław Klonowski. He has collaborated with
such orchestras as the Europera Jugendorchester, the
Wrocław Youth Orchestra, the Symphony Orchestra of Legnica. He played as a soloist during the Eurorchestries festivals in France (2009) and in Slovakia
(2010). He is the principal bassoonist of the ArtBelEnsemble Orchestra, with which he has toured in
Italy, Germany, Belgium and Switzerland. At present, he collaborates the ProMusica artistic agency of
Wrocław. He has played in several cities in Poland
and abroad including Berlin, Vienna, Dresden, Geneva and Zurich. In 2013, during the Chamber Music Days, he took part in a performance of Francis
Poulenc’s Sextet for piano and wind quintet. In 2012
he made a solo performance with the Europera orchestra during an international concert in Jawor. He
has participated in many courses and bassoon workshops conducted by such teachers as Prof. Philippe
Hanon (Paris), Prof. Marc Engelhardt (Stuttgart),
Krzysztof Fiedukiewicz (Katowice), Prof. Krzysztof
Kamiński (Łódź). Since October 2012 he has been
vice president of the student council of the Academy
of Music in Wrocław.
32 33
CLARIMANIA 2013
Lucia
Kopsová
W latach 1997-2005 kształciła się w Konserwatorium w Bratysławie klasie dr M. Karlíkovej.
Od roku akademickiego 2005/2006 studiowała
w klasie skrzypiec doc. Novotnego na Wydziale Muzycznym Akademii Muzyki i Sztuk Scenicznych im. Janáčka w Brnie i tam uzyskała dyplom magistra, a od
2010 kontynuuje kształcenie na studiach doktoranckich na tej samej uczelni.
Od kilku lat ma bogaty program koncertowy i bierze
udział w wielu festiwalach oraz konkursach, w których zdobywa znaczące nagrody.
W międzynarodowym konkursie w Dolným Kubínie na Słowacji zdobyła w 1998 trzecią nagrodę,
w 1999 drugą nagrodę, a w 2000 pierwszą nagrodę
oraz nagrody specjalne Jury Młodych oraz Burmistrza Dolnego Kubína. W 2002 była półfinalistką
czechosłowackiego konkursu Talent Roku.
W latach 2000 i 2004 zdobyła pierwszą nagrodę
w Słowackim Konkursie Studentów Konserwatoriów. W 2002 zdobyła również dyplom w Konkursie Skrzypcowym im. Kociana. W 2004 wygrała
Konkurs im. J. Muziki w Novej Pace w Czechach,
a dwa lata później zdobyła drugie miejsce w międzynarodowym konkursie „Beethovenův Hradec“
w Czechach. W 2007 zdobyła drugą nagrodę w Międzynarodowym Konkursie im. Leoša Janáčka, gdzie
zdobyła również nagrodę za najlepszą interpretację
koncertu skrzypcowego Antonina Dvořáka. W 2009
zajęła trzecie miejsce w międzynarodowym konkursie „Beethovenův Hradec“ w Czechach.
Jako solistka współpracowała z Filharmonią Słowacką, Orkiestrą Symfoniczną Słowackiego Radia, Słowacką Orkiestrą Kameralną im. Bogdana Warchala,
Capella Istropolitana, Archi di Slovakia, Filharmonią Morawską w Ołomuńcu, Orkiestrą Teatru Śląskiego w Opawie, Słowacką Filharmonią Państwową
w Koszycach, Orkiestrą Filharmonii w Brnie oraz
Filharmonią im. Bohuslava Martinů w Zlinie.
Lucia Kopsová współpracowała również z Chórem
Kameralnym Konserwatorium w Bratysławie prowadzonym przez Dušana Billa, z którym odbyła tournée po Stanach Zjednoczonych.
Koncertowała w wielu miastach na Słowacji, w Czechach, na Węgrzech, w Austrii, Słowenii, Niemczech, Holandii, Szwecji, Irlandii i Stanach Zjednoczonych.
Brała udział w kursach mistrzowskich, prowadzonych przez J. Pazderę, V. Hudeček, F. Novotný, F.
Török, J. Čižmarovič, B. Kotmel, S. Yaroshevich, E.
Perényi, B. Matoušek czy M. Grabarczyk.
W kwietniu 2006, jako członkini Młodzieżowej Orkiestry Unii Europejskiej, odbyła trasę pod batutą V.
Ashkenazego i A. Boreyki. W tym samym roku zagrała w Graz jako koncertmistrz Europejskiej Kameralnej Orkiestry Młodzieżowej pod batutą R. Staara.
Dokonała również kilku nagrań dla Radia Slowackiego (np. nagrania z koncertu Orkiestry Słowackiego Radia czy nagrań z konkursu Nowych Talentów).
ARTYŚCI/ARTISTS
at the Kocian Violin Contest. In 2004 she won the
J. Muzika Contest in Nová Paka (Czech republic)
and two years later she was second at the International Beethovenův Hradec Competition (Czech
Republic). In the year 2007 this young violinist
won second prize at the Leoš Janáček International
Competition, where she also obtained the Prize For
The Best Interpretation of Antonin Dvořák‘s Violin
Concerto. In 2009 she was third in the International
Beethovenův Hradec Competition (Czech Republic).
As a soloist she has collaborated with The Slovak
Philharmonic, the Slovak Radio Symphonic Orchestra, The Bohdan Warchal Slovak Chamber Orchestra, Capella Istropolitana, Archi di Slovakia, Moravian Philharmonic Olomouc, Orchestra of Silesian
Theatre Opava, The Slovak State Philharmonic Košice, Brno Philharmonic Orchestra and Philharmonic Bohuslav Martinů Zlín.
Lucia has also collaborated with the Bratislava Conservatory Chamber Choir conducted by Dušan Bill,
with which she toured the USA.
From 1997 to 2005, she studied at the Bratislava
Conservatory with Doc.Mgr.art.M.Karlíková, ArtD.
From the academic year 2005/2006 she studied the
violin with Doc.MgA.F.Novotný at the Faculty of
Music of the Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno, from which she graduated in
2010, earning a master‘s degree. Since 2010 she has
been continuing her education within the scope of
the doctoral music program at the Janáček Academy
of Music and Performing Arts in Brno.
In the last few years she has had a rich concert programme and has taken part in a lot of festivals. She
has also participated in many competitions, in which
she won remarkable prizes.
At the international contest in Dolný Kubín (Slovakia) Lucia won third prize in 1998, second prize in
1999, and first pize in 2000 plus, winning at same
time the special Prize of Young Jury and the Prize of
Major of Dolný Kubín. In 2002 she entered the semi-finals of the Czecho-Slovakian Talent of the Year
Competition. In the years 2000 and 2004 she won
first prize at the Slovakian Conservatory Students‘
Competition. In 2002 Lucia also won a diploma
She has played concerts in various cities in Slovakia, the Czech Republic, Hungary, Austria, Slovenia,
Germany, Netherlands, Sweden, Ireland and in the
USA.
She has participated in masterclasses coached by J.
Pazdera,V. Hudeček, F. Novotný, F. Török, J. Čižmarovič, B. Kotmel, S. Yaroshevich, E. Perényi, B. Matoušek, M. Grabarczyk.
In April 2006 as a member of the European Union
Youth Orchestra, Lucia went on a summer tour with
the conductors V.Ashkenazy and A.Boreyko. In the
same year Lucia played as leader of the European
Youth Chamber Orchestra in Graz, conductor R.Staar. Last but not least, she made several recordings for Slovak Radio (a record from the Slovak Radio Orchestra concert, records for the New Talent
competition).
34 35
CLARIMANIA 2013
Les Bons Becs
n Françis Prost, bassethorn
Po sukcesie “Tempete sur les Anches” (Burzy na Stroikach), z którą wystąpili ponad 700 razy we Francji
i za granicą, Les Bons Becs stworzyli, pod dyrekcją
Caroline Loeb, zupełnie nowy spektakl pełen humoru, fantazji i poezji. Między Les Bons Becs i ich muzyką a publicznością nawiązuje się prawdziwy romans.
Jest to także feta na cześć nowo przybyłych muzyków:
Brunona Desmouillières i Francisa Posta, którzy dołączyli do Les Bons Becs w nowym spektaklu.
Czym można lepiej ich uczcić niż muzyczną podróżą
dookoła świata w 80 minut? Jak w każdym romansie,
jest tu życie, ogień, ale też miękkość i delikatność...
Cokolwiek by się nie działo, jeśli Les Bons Becs są na
scenie, to zawsze gra muzyka...
Naszych pięciu muzyków, maszerujących w takt
tej samej melodii, wyrusza w odkrywczą podróż ku
nowym horyzontom. Ze swoimi instrumentami jak
z wiernymi partnerami u boku, opuszczają place i ulice Paryża i lądują w Rzymie, Istambule, Nowym Jorku, a także w różnych innych miejscach, od Afryki aż
po Amerykę Południową. Od Haendla do Nino Roty,
od Gershwina do Beatlesów, Louisa Primy i Dariusa
Milhaud, nasi podróżujący wirtuozi łączą gatunki
śmiało i z ogromnym talentem! Proszę zapiąć pasy, za
chwilę odlatujemy!
n Florent Héau, klarnet (info. s. XX)
n Eric Baret, klarnet
Otrzymał pierwszą nagrodę w Ecole Nationale de
Musique d’Orleans (Narodowej Szkole Muzycznej
w Orleanie), a teraz, jako dyplomowany nauczyciel
klarnetu, sam uczy w różnych szkołach. Eric Baret
to jeden z tych ludzi, którzy lubią z czystej ciekawości rozmontowywać swój instrument. Dzięki temu
współpracuje z firmą Buffet Crampon przy testowaniu i opracowywaniu nowych modeli klarnetów i jest
szanowanym ekspertem w dziedzinie akustyki.
Otrzymał pierwsze nagrody w Konserwatoriach
w Mâcon (Dijon), w Paryżu i w Rueil-Malmaison.
Zdobył też pierwszą nagrodę w Konkursie Regionu
Rhône-Alpes w 1991, dzięki czemu mógł grać solo
pod batutą Tibora Vargi. Swój profesjonalny debiut
miał w Opéra de Dijon, a następnie rozpoczął długotrwałą współpracę z orkiestrą Ostinato, Operą
w Rouen i Philharmonie des Nations. Z orkiestrami
tymi występuje w wielu krajach i nagrywa wielkie
dzieła. Od 2001 jest też członkiem Opéra Eclaté
a w latach 2009-2010 rozpoczął swój siódmy sezon
spektakli “Pierre et le Loup” (Piotruś i wilk) z zespołem “Ecla théatre”. Zawsze ciekaw nowych doświadczeń, w 2006 dołączył do zespołu “Soundpainting
Amalgammes”.
n Yves Jeanne, klarnet basowy
Otrzymał pierwszą nagrodę Konserwatorium
w Marsylii, skąd wyruszył w po dalsze nagrody: Konserwatorium w Rueil-Malmaison, Konserwatorium
w Nicei i Narodowego Wyższego Konserwatorium
w Lyonie. W 1997 zdobył państwowy dyplom profesorski. Dobrze się bawi, grając repertuar klasyczny
na przemian z muzyką improwizowaną.
n Bruno Desmouillieres, perkusja
Studiował perkusję w szkole D. Agostini, a jazz odkrył na warsztatach z J.Tchicai, P. Faure i F. Jeanneau
(lekcjach jazzu w Narodowym Wyższym Konserwatorium). W 1999 razem ze swoim trio wygrał Narodowy Konkurs Jazzowy w Vannes. Potem założył
duet „TitipopoK” razem z perkusistą A. Richardem
i wyruszył na tournée w ramach JMF (Młodych
Muzyków Francji). Od 2000 współpracuje z firmą
Ribac/Schwabe. Pasjonując się muzyką tradycyjną,
gra na wielu instrumentach perkusyjnych, takich jak
brazylijskie pandeiro, irlandzki bodhran i występuje
z wieloma zespołami muzyki tradycyjnej. W latach
2004-2006 nagrał 7 albumów z muzyką dla dzieci.
Jest też pełnym pasji nauczycielem – opracował autorską metodę nauczania rytmu.
ARTYŚCI/ARTISTS
n Françis Prost, basset horn
After the success of “Tempęte sur les Anches”
(Storm on Reeds) with over 700 performances in
France and abroad, Les Bons Becs have created, under the direction of Caroline Loeb, an all new show
full of humor, fantasy and poetry. A true love story
takes place between Les Bons Becs, their music and
the public. This musical postcard also celebrates the
arrival of two new musicians: Bruno Desmouillières
and Francis Prost, who have joined Les Bons Becs
for this new creation.
What is better than a musical trip around the world
in over 80 minutes to celebrate that? As any love story, the play swings and burns and gets cosy as well…
Whatever happens, with Les Bons Becs on the stage,
the music will always play…
Our five musicians, marching to the same tune, decide to go on a discovery quest for new horizons.
Taking their instruments with them like faithful
partners, they leave Paris’ streets and squares to
land up in Rome, Istanbul, New York, and various
other places, from Africa to South America. Ranging from Haendel to Nino Rota, from Gershwin to
the Beatles, to Louis Prima and Darius Milhaud,
our virtuosi travelers dare to mix genres with such
a powerful talent! Buckle up your seatbelts and get
ready for take-off!
n Florent Héau, clarinet (info. p. XX)
n Eric Baret, clarinet
He was awarded 1st Prize of the Ecole Nationale de
Musique d’Orleans (Orleans National Music School)
and he is a teacher at different schools now, having
his state diploma of clarinet professor as a credential. Eric Baret is one of those people who like to take
their instruments apart just out of curiosity. Thanks
to that, he has been recruited by the clarinet maker
Buffet Crampon to test and develop new models and
has become a well reputed expert on acoustics.
Having earned 1st Prizes of the Conservatories in
Mâcon (Dijon), in Paris and Rueil-Malmaison, he
also won the 1st Prize of the Regional Contest of
Rhône-Alpes in 1991, which allowed him to play
solo under the direction of Tibor Varga. Francis
Prost made his professional debut with the Opéra de
Dijon and then started long-lasting collaborations
with the orchestra Ostinato, the Opera of Rouen and
the Philharmonie des Nations. As a member of these
orchestras, he performs in many countries and records great works. He is also a member of the Opéra
Eclaté since 2001 and from 2009 to 2010 he began
his seventh season with the company “Ecla théatre” for the show “Pierre et le Loup” (Peter and the
Wolf ). Always keen on new experiences, he joined
the group “Soundpainting Amalgammes” in 2006.
n Yves Jeanne, bass clarinet
He got the 1st Prize of clarinet at the CNR of Marseilles then went on in search of new awards: those
of CNR (Regional Conservatory) of Rueil-Malmaison, at Nice and at the CNSM (National Higher
Conservatory of Music) of Lyon. In 1997, he was
granted his state diploma of professor. He enjoys
himself switching between a classical repertoire and
improvised music.
n Bruno Desmouillieres, drums
He studied drums at D. Agostini school and discovered jazz at the workshops with J.Tchicai, P. Faure
and F. Jeanneau (Jazz lessons at the CNSM - National Higher Conservatory of Music). In 1999, he won
the National Jazz contest of Vannes as a member of
a trio. He then set up the duo “TitipopoK” with the
percussionist A. Richard and went on tour for the
JMF (France Musical Youth). He has collaborated
with the Company Ribac/Schwabe since 2000. Driven by his passion about traditional music, he studies
different percussion instruments at the same time,
such as the Brazilian pandeiro, the Irish bodhran...
and features in several traditional music groups. Between 2004 and 2006, he recorded 7 albums of music
for children. A passionate teacher, he has developed
a teaching method on rhythm.
36 37
CLARIMANIA 2013
Robert
Matuszewski
Studiował grę na saksofonie we Wrocławskiej Akademii Muzycznej w klasie prof. Mieczysława Stachury. Ma na swoim koncie szereg nagrań dla TVP
oraz Polskiego Radia.
Jest inicjatorem Warsztatów Saksofonowo-Klarnetowych na które zaprasza znakomitych artystów
m.in. Dariusz Samól (Polska), Lawrence Gwozdz
(USA) Jan Jakub Bokun (Polska), Karel Dohnal
(Czechy). Przez wiele lat członek Akademickiego
Big-Bandu Aleksandra Mazura. Zapraszany jako
solista przez filharmonie w Opolu, Wrocławiu,
Szczecinie.
Brał udział m.in. w Konfrontacjach Chopinowskich
w Antoninie, III Międzynarodowym Festiwalu Saksofonowym w Szczecinie, koncertach Na Zamku
w Oleśnicy, współpracuje z kompozytorem Jackiem
Sobierajem z Kanady, który powierzył mu prawykonanie najnowszych kompozycji na IV Międzynarodowym Festiwalu Saksofonowym-Szczecin 2005.
Od 2008 r. współpracuje z Piotrem Słocińskim
(akordeon) w projekcie kameralnym SAXODEON.
W maju 2010 wystąpił na VII Międzynarodowym
Festiwalu Saksofonowym w Szczecinie na koncercie
poświęconym twórczości Astora Piazzolli i Pedro
Iturrallde.
Poza obszarem muzyki klasycznej muzyk czuje się
swobodnie w stylistykach jazzowych. Brał udział
w kilku edycjach Jazz nad Odrą współpracując z czołowymi muzykami sceny jazzowej (Henryk Miskiewicz,
Piotr Kałużny, Maciej Sikała, Zbigniew Namyslowski).
Prowadzi Big–Band odnoszący znaczące sukcesy (II
miejsce na Ogólnopolskim festiwalu big – bandów
w Nowym Tomyślu – 2004, Grand Prix Nowy Tomyśl
2005, I miejsce w Decinie (Czechy) na Międzynarodowym Konkursie. Grand Prix Nowy Tomyśl 2008).
Obecnie pedagog i jednocześnie dyrektor ZSM im.
Krzysztofa Komedy Trzcińskiego w Ostrowie Wlkp.
Robert Matuszewski has studied the saxophone
with Prof. Mieczysław Stachura at the Karol Lipiński
Academy of Music in Wrocław. He has made several
recordings for the Polish Radio and Television.
He is the founder of the Saxophone and Clarinet
Workshops, featuring many outstanding artists
such as Dariusz Samól (Poland), Lawrence Gwozdz
(USA) Jan Jakub Bokun (Poland) or Karel Dohnal
(Czech Republic). For many years, he was a member
of the Academy’s Big-Band directed by Aleksander
Mazur. Mr Matuszewski has been invited to perform as a soloist by the Wrocław, Opole and Szczecin Philharmonics.
He has taken part in the Chopin Contest in Antonin,
the 3rd International Saxophone Festival in Szczecin,
the concerts at the Oleśnica Castle. Collaborating
with the Canadian composer, Jacek Sobieraj, he was
entrusted with the world premiere of the composer’s
newest works at the 4th International Saxophone Festival in Szczecin in 2005.
Since 2008, he has been collaborating with the accordionist Piotr Słociński within the framework of
the SAXODEON chamber music project. In May
2010, he made a performance at the 7th International Saxophone Festival in a concert devoted to Astor
Piazzola’s and Pedro Iturralde’s output.
Apart from the classical music field, he feels equally
at ease with jazz. He has taken part in several editions of the Jazz nad Odrą Festival, in collaboration
with leading jazz musicians such as Henryk Miskiewicz, Piotr Kałużny, Maciej Sikała and Zbigniew Namysłowski. He directs an award winning big-band
(second prize at the All-Poland Big-Band Festival in
Nowy Tomyśl in 2004, Grand Prix in Nowy Tomyśl
in 2005, first prize at the International Competition in Decina in the Czech Republic, Grand Prix in
Nowy Tomyśl in 2008).
At present, he is a teacher and headmaster of the
Krzysztof Komeda-Trzciński Music School in
Ostrów Wielkopolski.
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
3 – 9 lipca 2013
• flet
prof. Jerzy Mrozik
adiunkt dr Elżbieta Woleńska
wykł. mgr Jan Krzeszowiec
• obój
mgr Piotr Lis
• klarnet
prof. Mieczysław Stachura
adiunkt dr hab. Jan Jakub Bokun
• fagot
wykł. mgr Dariusz Bator
• saksofon
prof. Mieczysław Stachura
adiunkt dr Ryszard Żołędziewski
• trąbka
prof. Igor Cecocho
• róg
st. wykł. mgr Ryszard Kurzak
• puzon
wykł. mgr Tomasz Hajda
Kierownik artystyczny: prof. Jerzy Mrozik
Kierownik organizacyjny: wykł. mgr Dariusz Bator
www.lamuz.pl
CLARIMANIA 2013
Mei-Hung
Lu
Urodziła się w 1990, a edukację muzyczną zaczęła
w wieku 11 lat pod kierunkiem Chiao Yee-Ching,
solistki Narodowej Orkiestry Symfonicznej Tajwanu. W 2005 otrzymała dyplom w zakresie sztuki
muzycznej i kontynuowała naukę na Narodowym
Uniwersytecie Artystycznym na Tajwanie w klasie
Yang Chiao-Hui, solistki Orkiestry Taipei. W 2009
rozpoczęła studia w Conservatoire à Rayonnement
Régional de Paris w klasie Francka Ameta. W 2011
uzyskała dyplom DEM z oceną „mention tres bien
a l’unanimité” - „jednogłośnie bardzo dobrą”.
Od 2011 kontynuowała studia u Francka Ameta na
kierunku „Perfectionnement/Concertiste” w Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris. Od 2012
studiuje u Guya Dangaina w École Normale de Musique de Paris.
W latach 2002, 2004, 2006, 2008 zdobywała pierwsze nagrody w Narodowym Konkursie Muzycznym
Taiwanu.
Od 2005 do 2008 była pierwszą klarnecistką Zespołu
Młodzieżowego Narodowej Orkiestry Symfonicznej
Taiwanu.
W 2013 została zaproszona do wystąpienia z recitalami w l’Église Americain na Champs-Elysées
i w Konserwatorium w Bourg en Bress.
Born in 1990, she began her musical education at
the age of 11 with Chiao Yee-Ching, soloist of the
National Symphony Orchestra of Taiwan. In 2005,
she obtained a diploma in music studies, then continued at the National Taiwan University of Arts with
Yang Chiao-Hui, soloist of the Orchestra of Taipei.
In 2009, she entered the Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris, where she studied with
Franck Amet. In June 2011, she obtained her DEM
diploma with a “mention tres bien a l’unanimité“ “very good unanimously” mark.
In 2011, she entered the Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris, where she continued her
studies with Franck Amet, following the Perfectionnement/Concertiste course. Since 2012, she has
been a student of Guy Dangain at the École Normale
de Musique de Paris.
In 2002, 2004, 2006 and 2008 she won first prizes at
the Taiwan National Music Competition.
In 2005 to 2008 she was principal clarinet of the
National Taiwan Symphony Orchestra Youth Band.
In 2013, she was invited to perform recitals at l’Église
Americain in avenue Champs-Elysées and at the
Conservatoire of Bourg en Bresse.
ARTYŚCI/ARTISTS
Anna
Łukawska
Jest absolwentką Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. Karola Szymanowskiego w Warszawie w klasie klarnetu Doroty Boruch – Żołnacz.
Obecnie kończy studia magisterskie na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie w
klasie klarnetu prof. Mirosława Pokrzywińskiego.
Jest laureatką wielu nagród na konkursach i festiwalach klarnetowych oraz kameralnych. Do jej najważniejszych osiągnięć należą: II miejsce na V Zachodniopomorskim Festiwalu Klarnetowym w Szczecinie w
2012 r.. (grupa o zasięgu międzynarodowym), wyróżnienie na XV Akademickim Konkursie Klarnetowym
we Włoszakowicach w 2012 r., III miejsce w kategorii
solowej oraz I miejsce z kwartetem klarnetowym na
IX Festiwalu Klarnetowym w Piotrkowie Trybunalskim w 2011 r., I miejsce na IV Krośnieńskim Festiwalu Klarnetowym w 2008 r., I miejsce na VII Festiwalu
Klarnetowym w Piotrkowie Trybunalskim w 2007 r.
w duecie klarnetowym, I miejsce na VII Spotkaniach
Muzycznych Instrumentów Dętych w Warszawie w
2006 r, I miejsce z kwintetem dętym na Sochaczewskich Spotkaniach Kameralnych w 2006 r.
Jest ponadto laureatką VI edycji programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
„Młoda Polska” w 2009 r. oraz stypendium Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego za osiągnięcia artystyczne w 2006 r. W latach 2005 – 2008 pozostawała pod opieką programu pomocy wybitnie zdolnym
Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci.
She graduated from the Karol Szymanowski State
Music School in Warsaw, where she studied the clarinet with Dorota Boruch-Żołnacz. Currently she is the
final year student of the MA course in clarinet performance with Prof. Mirosław Pokrzywiński at the
Fryderyk Chopin University of Music in Warsaw.
She is a winner of many awards at competitions as
well as clarinet and chamber music festivals. Her
most notable achievements include: second prize
at the 5th Western Pomerania Clarinet Festival in
Szczecin in 2012 (international group), honourable
mention at the 15th Academic Clarinet Competition in Włoszakowice in 2012, third prize in the
solo category and first prize with a clarinet quartet
at the 9th Clarinet Festival in Piotrków Trybunalski
in 2011, first prize at the 4th Krosno Clarinet Festival in 2008, first prize with a clarinet duo at the 7th
Clarinet Festival in Piotrków Trybunalski in 2007,
first prize at the 7th Wind Instruments Music Encounters in Warsaw in 2006.
Moreover, she was a beneficiary of the 6th edition
of the Ministry of Culture and National Heritage
“Młoda Polska” scholarship programme in 2009. In
2006, she received the Ministry of Culture and National Heritage artistic scholarship. From 2005 to
2008 participated in the programme for the extraordinarily gifted of the National Fund for Children.
She has perfected her skills during masterclasses
directed by such outstanding artists as Charles
Neidich, Karel Dohnal, Jorge Montilla, Florent Heau,
Philippe Berrod, Michel Lethiec, Igor Frantisak,
Ernesto Molinari and Eduard Brunner.
Swoje umiejętności doskonaliła na kursach mistrzowskich pod kierunkiem tak wybitnych artystów
jak Charles Neidich, Karel Dohnal, Jorge Montilla,
Florent Heau, Philippe Berrod, Michel Lethiec, Igor
Frantisak, Ernesto Molinari i Eduard Brunner.
40 41
CLARIMANIA 2013
Tekeshi
Nozaki
Ukończył Narodowy Uniwersytet Sztuk Pięknych
i Muzyki w Tokio. Po otrzymaniu dyplomu licencjackiego tej uczelni, kontynuował, od 1973 studia
we Francji, w Concervatoires Municipaux de villes
de Paris. Studiował grę na klarnecie u H. Druarta
i C. Desurmonta. Otrzymał pierwszą nagrodę konserwatorium. Oprócz tego, kształcił się u Guya Dangaina, pierwszego klarnecisty l’Orchestre National
de France.
Do 2004 był pierwszym klarnecistą Orkiestry Dętej
Tokyo Kosei. Oprócz swojej aktywności jako muzyk
orkiestrowy, występował również jako żywiołowy
solista w ramach serii koncertów Tokyo Solisten,
serii koncertów kameralnych Mozart Salon i wielu
innych. Brał udział w ClarinetFest w Paryżu, Ostend
w Oklahomie, Sztokholmie i Waszyngtonie. Obecnie jest członkiem Tokijskiej Filharmonii Klarnetowej. Prowadzi również klasę klarnetu oraz zespół
instrumentów dętych na Uniwersytecie Gakushuin. Jest wiceprezesem Japońskiego Stowarzyszenia
Klarnetowego.
Takeshi Nozaki graduated from the Tokyo National
University of Fine Arts and Music. After receiving
a Bachelor of Music degree in this university, he
went to France to study at the Concervatoires Municipaux de villes de Paris in 1973. He studied clarinet
under the direction of H. Druart and C. Desurmont
and was awarded the First Prize. Besides, he continued studying with Guy Dangain, principal clarinetist of l’Orchestre National de France.
He was a clarinetist of the Tokyo Kosei Wind Orchestra until 2004. In addition to his orchestra activities, he has performed enthusiastically in a series
of the Tokyo Solisten concerts, of the Mozart Salon
chamber music and many others. He has attended
ClarinetFest in Paris, Ostend, Oklahoma, Stockholm
and Washington, D C. Currently, he is a member of
the Tokyo Clarinet Philharmony. He also teaches the
clarinet and woodwind ensemble at the Gakushuin
University and is vice president of the “Japan Clarinet Association”.
ARTYŚCI/ARTISTS
Anna
Otwinowska
-Płaza
Anna Otwinowska-Płaza is a graduated of the
Karol Lipiński Music Academy in Wrocław, where she studied with prof.Olga Rusina and prof.
Grzegorz Kurzyński. She has perfected her skills in
chamber music during post graduate studies with
Helena Furmanowicz-Kurzyńska and during several masterclasses with Alexey Orlovetsky (Russia),
Eugen Indjic (France) and Halina Czerny-Stefańska
(Poland).
Pianistka, wykładowca Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Absolwentka wrocławskiej Akademii Muzycznej, w latach 1996-2001
studiowała pod kierunkiem Olgi Rusiny i prof. Grzegorza Kurzyńskiego. Ukończyła również Podyplomowe Studia Mistrzowskie w zakresie kameralistyki
w klasie prof. Heleny Furmanowicz-Kurzyńskiej.
Doskonaliła swoje umiejętności na mistrzowskich
kursach pianistycznych pod kierunkiem Aleksieja
Orłowieckiego (Rosja), Eugena Indjica (Francja),
Haliny Czerny-Stefańskiej.
Se has won prizes at competitions in Piotrków
Trybunalski, Szczecin (2nd prize), Konin, Agropoli
(Italy, 2nd prize). She’s an active soloist and chamber musician, performing regularly in Poland and
outside her native country.
Since 2001 Anna Otwinowska-Płaza has been
teaching at various music schools in Wroclaw.
In 2004 she joined the faculty of the Wrocław Academy of Music where she teaches chamber music
and accompanies woodwind instruments.
She is a mother of little Staś and a fan of hunting dogs.
Laureatka wielu konkursów pianistycznych, nagradzana i wyróżniana, m.in. w Piotrkowie Trybunalskim, Szczecinie (II nagroda), Koninie, Agropoli
(Włochy, II nagroda).
Anna Otwinowska-Płaza koncertuje w kraju i poza
granicami, zdobywając szczególne uznanie za niespotykaną wrażliwość muzyczną, emocjonalną interpretację oraz charakterystyczny, żywy styl wykonawczy.
Od 2001 roku Anna Otwinowska-Płaza prowadzi
działalność pedagogiczną we wrocławskich szkołach muzycznych a od przeszło siedmiu lat pracuje
w swojej macierzystej uczelni na stanowisku wykładowcy (kameralistyka fortepianowa). Prywatnie mama czteroletniego Stasia, a także pasjonatka
kynologii łowieckiej.
42 43
CLARIMANIA 2013
Philippe
Pachet
Po otrzymaniu pierwszej nagrody oraz nagrody
honorowej w zakresie klarnetu w Konserwatorium
w Wersalu, Philippe Pachet studiował u Guya Dangaina i Rollanda Simonciniego, solistów Narodowej Orkiestry Francji i uzyskał „licence de concert”
w 1975.
Przez siedem lat był klarnecistą Musique de la Police
Nationale, doskonaląc jednocześnie swoje umiejętności u Claude’a Desurmonta, solisty Orchestre de
Paris. Jest laureatem pierwszej nagrody miasta Paryża. Od 1982 uczy w Konserwatorium w Douai na
północy Francji.
After having obtained his First Prize and Honorary
Award in clarinet performance at the Conservatory
of Versailles, Philippe Pachet studied with Guy Dangain and Rolland Simoncini, soloists of the National
Orchestra of France, and earned his “licence de concert” in 1975.
He was a clarinetist of the Musique de la Police Nationale for seven years, at the same time perfecting
his skills with Claude Desurmont, soloist of the Orchestre de Paris. He is a winner of first prize of the
city of Paris. Since 1982, he has been teaching at the
Conservatory of Douai, in the north of France.
excellence
Clarinets
www.buffet-crampon.com
CLARIMANIA 2013
Timothy
Phillips
Timothy Phillips jest profesorem klarnetu na
Wydziale Muzycznym im. Johna M. Longa Uniwersytetu w Troy w Alabamie. Jest również pierwszym klarnecistą w Northwest Florida Symphony
Orchestra oraz artystą Buffet Crampon USA. Na
Uniwersytecie w Troy prowadzi zajęcia z praktyki
klarnetowej, techniki gry na instrumentach dętych
drewnianych, historii muzyki oraz kieruje chórem
klarnetów. Każdego lata organizuje Dzień Klarnetu
na Uniwersytecie w Troy, który gromadzi grających
na klarnecie uczniowie szkół średnich, studenci oraz
profesjonalistów na kursach mistrzowskich i występach odbywających się Wydziale Muzycznym im.
Johna M. Longa.
Timothy Phillips otrzymał tytuł doktora sztuk muzycznych oraz magistra muzyki na Uniwersytecie
Illinois w Urbana-Champaign. Dyplom licencjacki
w zakresie edukacji muzycznej uzyskał na Uniwersytecie Colorado w Boulder. Jego pedagogami byli
między innymi J. David Harris, Daniel Silver, Bil
Jackson, and Philip Aaholm. Występował na Narodowej Konferencji The College Music Society, Konferencji Nauczycieli Muzyki w Alabamie oraz jako
artysta i prelegent na ostatnim International ClarinetFest. Jest również gospodarzem cotygodniowego
programu „Clarinet Corner” w rozgłośni radiowej
Uniwersytetu w Troy. Wystąpił jako solista z Tramurei Clarinet Ensemble w Lincoln Center w Nowym Jorku, z Zespołem Symfonicznym Uniwersytetu w Troy na Whistler Music Festival w Kanadzie.
Ma za sobą również występ na ClarinetFest w Los
Angeles w 2011.
ARTYŚCI/ARTISTS
ville, Florida in 2011 and the College Music Society
National Conference in Atlanta, Georgia in 2008. As
soloist, he has performed with Concerto Avenna in
Warsaw, Poland and with the Troy University Symphony Band, Troy University Concert Chorale, Troy
University Percussion Ensemble, University of Illinois
Symphonic Band, and University of Illinois Summer
Band. In 2011, he premiered works as soloist with
the International Clarinet Choir, organized by the
Träumerei Clarinet Ensemble in New York City and
with the Troy University Symphony Band on their
first-ever international tour in Vancouver and Whistler, Canada. Timothy is former principal clarinetist
of the Northwest Florida Symphony Orchestra and
he has performed with Sinfonia da Camera in Illinois.
An active proponent of music by living composers,
he has commissioned works from Jorge Montilla, Jeff
Brooks, James David, Scott McAllister, and Bill Douglas, and he has premiered works by Alain Mayrand,
Traci Mendel, Don Bowyer, and Carl Vollrath.
Timothy Phillips is Associate Professor of Clarinet
at the John M. Long School of Music at Troy University in Troy, Alabama. Since joining the Troy
University faculty in 2006, he founded Troy University Clarinet Day, which brings high school, college,
and professional clarinetists together at the John M.
Long School of Music for performances and master classes each spring. Timothy is also creator and
host of a weekly program on Troy University Public
Radio WTSU called “Clarinet Corner,” Social Media
Editor of the International Clarinet Association, and
a Buffet Group USA Performing Artist.
Timothy has served as President of the Higher Education Division of the Alabama Music Educators Association and he has performed at previous AMEA
Conferences. He performed at ClarinetFest® 2011 in
Los Angeles, California, ClarinetFest® 2010 in Austin, Texas, and ClarinetFest® 2008 in Kansas City,
Missouri. He presented his paper, “The Longing Voice:
Schubert’s Der Hirt auf dem Felsen” at ClarinetFest®
2004 in College Park, Maryland. He also performed
at the National Association of College Wind and Percussion Instructors National Conference in Gaines-
In 2011 and 2009, he performed and taught at Clarimania, a bi-annual event held at the Karol Lipinski Academy of Music in Wrocław, Poland. In 2013,
he will return to this event to teach a master class
and to present a lecture-recital entitled “American
Works for Clarinet and Percussion” with his colleague T. Adam Blackstock. In 2010, Timothy served
on the jury for the International Woodwind Instruments Clarinet Competition in Warsaw, Poland with
clarinetists Florent Héau, Ludmila Peterkova, and
Nicolas Fargeix. Timothy has also served as a judge
for the University of Oklahoma Clarinet Symposium
Young Artists Competition in 2010 and the Northwest Florida Symphony Orchestra Guild Concerto
Competition in 2008 and 2006.
Timothy completed the Doctor of Musical Arts and
Master of Music degrees in clarinet performance at
the University of Illinois at Urbana-Champaign. He
holds the Bachelor of Music Education degree from
the University of Colorado at Boulder. His principal
teachers included: J. David Harris, Daniel Silver, Bil
Jackson, and Philip Aaholm. Timothy received the
Phi Kappa Phi Artist Award from the Troy University
chapter of Phi Kappa Phi and the Albert Austin Harding Award from the University of Illinois Bands.
46 47
CLARIMANIA 2013
Jeremy W.
Reynolds
Dr Jeremy W. Reynolds jest artystą o międzynarodowej renomie. Zanim podjął pracę w University
of Denver Lamont School of Music, był pierwszym
klarnecistą Tucson Symphony Orchestra, a jego występy spotykały się niezmiennie z uznaniem zarówno
krytyków jak i publiczności. Występował w Kolumbii, Włoszech, Potrugalii, na Tajwanie i w Australii.
Koncertował w ramach ClarFest (organizowanego
przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Klarnetowe), ClariBogota, Festiwalu Kulturalnego Wystawy
Światowej w Portugalii, Australijskiego Festiwalu
Klarnetowo-Saksofonowego, Międzynarodowego
Sprzymierzenia na Rzecz Kobiet w Muzyce, Sympozjum Klarnetowego Uniwersytetu w Oklahomie, International Double Reed Society, Narodowego Konwentu Fletowego i Wielkiego Festiwalu Fletowego
Południowego Zachodu. Doceniany także jako muzyk orkiestrowy, Jeremy Reynolds grał z Orkiestrą
Symfoniczną Colorado, Orkiestrą Festiwalu Muzycznego Colorado, Filharmonią Colorado Springs,
Des Moines Metro Opera, Filharmonią Fresno, New
World Symphony, National Repertory Orchestra,
National Orchestral Institute oraz na Festiwalu Muzycznym w Aspen. Dokonał nagrań dla Australian
Broadcasting Association, Carl Fischer Publishing
Company, Mark Records i Summit Records.
Jeremy Reynolds jest aktywny na scenach koncertowych również jako żywiołowy kameralista. Wystąpił z Tucson Symphony Wind Quintet na Festiwalu
Muzycznym w Sedona, a obecnie jest członkiem
Lamont Wind Quintet i Agassiz Duo – zespołu klarnetowo fletowego. Jest laureatem Narodowych Konkursów Muzyki Kameralnej w Coleman i w Carmel.
Współpracuje też z Itzhakiem Perlmanem, Donem
Weilersteinem, Paulem Katzem, Ronaldem Leonardem, Stefanem Milenkovichem i Merry Peckham.
Jeremy Reynolds jest również pełnym pasji pedagogiem. Jest jednym z prowadzących zajęcia artystów
na Fesitiwalu Muzycznym w Bay View. Był zapraszany przez najbardziej renomowane konserwatoria na
świecie takie jak Conservatoire de Versailles, Sydney
Conservatorium of Music, Escola Superior de Música de Catalunya oraz Conservatorio de Música de
Murcia w Hiszpanii, Uniwersytet w Suzhou i Uniwersytet Artystyczny w Tainan na Tajwanie. Był wizytującym wykładowcą w ramach programu Keeping
Score San Francisco Symphony. Uczył także podczas
Idyllwild Arts Summer Program oraz na Uniwersytecie Północnej Arizony, Uniwersytecie Południowej
Kalifornii, Thornton School of Music i na Uniwersytecie Stanowym Kaliforni w Long Beach.
Jest absolwentem Ithaca College w College-Conservatory of Music Uniwersytetu w Cincinnati
i Thornton School of Music Uniwersytetu Południowej Kalifornii. Jego pedagogami byli między innymi
Yehuda Gilad, Monica Kaenzig, Michelle Zukovsky,
David Howard, Richard Hawley, Bil Jackson, Ted
Oien, Michael Galvan I David Minelli. Dr Jeremy
W. Reynolds współpracuje z Buffet Group USA oraz
Clinician and Lomax Classic Mouthpiece.
ARTYŚCI/ARTISTS
Reynolds also brings dynamic chamber music performances to the concert stage. He has performed for
the Sedona Chamber Music Festival, with the Tucson
Symphony Wind Quintet and is currently a member
of the Lamont Wind Quintet and Agassiz Duo, a flute
and clarinet ensemble. Reynolds has won awards at
both the Coleman and Carmel National Chamber
Music Competitions additionally collaborating with
esteemed artists Itzhak Perlman, Don Weilerstein,
Paul Katz, Ronald Leonard, Stefan Milenkovich, and
Merry Peckham.
Internationally renowned artist, Dr. Jeremy W.
Reynolds joined the faculty of the University of
Denver Lamont School of Music after performing
as Principal Clarinetist of the Tucson Symphony
Orchestra where his performances consistently
brought high praise from critics and public alike. He
has performed throughout Colombia, Italy, Portugal, Taiwan and Australia in addition to concertizing
for the International Clarinet Association’s ClarFest,
ClariBogota, Cultural Festival of Portugal’s World
Exposition, Australian Clarinet and Saxophone Festival, International Alliance for Women in Music,
University of Oklahoma Clarinet Symposium, International Double Reed Society, National Flute Convention, and the Great Southwest Flute Fest. Equally
in demand in an orchestral setting, Reynolds has
performed with the Colorado Symphony Orchestra,
Colorado Music Festival, Colorado Springs Philharmonic, Des Moines Metro Opera, Fresno Philharmonic, New World Symphony, National Repertory Orchestra, National Orchestral Institute, and at
the Aspen Music Festival. He has recorded for the
Australian Broadcasting Association, Carl Fischer
Publishing Company, Mark Records, and Summit
Records.
As a passionate educator, Reynolds is also on the
Artist/Faculty roster at the Bay View Music Festival.
He has been invited to teach in some of the world’s
most renowned music conservatories including the
Conservatoire de Versailles, Sydney Conservatorium
of Music, Escola Superior de Música de Catalunya
and Conservatorio de Música de Murcia in Spain as
well as Soochow University and Tainan University of
the Arts in Taiwan. He has been a guest lecturer for
San Francisco Symphony’s Keeping Score program
and has held teaching positions at the Idyllwild Arts
Summer Program, Northern Arizona University,
University of Southern California Thornton School of
Music, and California State University Long Beach.
Reynolds is a graduate of Ithaca College, University of Cincinnati College-Conservatory of Music,
and the University of Southern California Thornton
School of Music. His principal teachers include Yehuda Gilad, Monica Kaenzig, Michelle Zukovsky, David Howard, Richard Hawley, Bil Jackson, Ted Oien,
Michael Galvan and David Minelli. Dr. Jeremy W.
Reynolds is a Buffet Group USA Performing Artist
and Clinician and Lomax Classic Mouthpiece Artist.
48 49
CLARIMANIA 2013
Fernando
Silveira
Urodzony w 1970 w Rio de Janeiro Fernando José
Silveira jest jednym z najwybitniejszych przedstawicieli brazylijskiej szkoły klarnetowej. Posiada doktorat w zakresie gry na klarnecie. Jego pedagogami byli
José de Freitas i Joel Barbosa.
Jako nastolatek, Fernando Silveira zdobył wiele nagród na konkursach solistycznych, miedzy innymi na
Konkursie Młodych Solistów Orkiestry Symfonicznej São Paulo, oraz na konkursach muzyki kameralnej. W wieku 23 lat został pierwszym klarnecistą
Narodowej Orkiestry Symfonicznej Brazylii, z którą
występował aż do 1999, kiedy to został powołany
na stanowisko profesora klarnetu na Państwowym
Uniwersytecie Federalnym w Rio de Janeiro. W latach 1999-2001 pracował jako klarnecista basowy
w Orkiestrze Symfonicznej Teatru Miejskiego w Rio
de Janeiro. W latach 2005-2009 został zaproszony
do sekcji klarnetowej Brazylijskiej Orkiestry Symfonicznej. Fernando Silveira prowadzi intensywną
działalność jako klarnecista, pedagog i kameralista.
Jako solista, grywa z najlepszymi orkiestrami Ameryki Południowej, między innymi z Państwowa
Orkiestra Symfoniczna w São Paulo (Brazylia), Narodowa Orkiestra Symfoniczna (Brazylia), Cuyo
Symphony (Argentina). Występował z dyrygentami
takimi jak Kurt Masur, Gabor Ötvos, Roberto Duarte, David Del Pino Klienge i Isaac Karabthevisky. Jest
też aktywny jako kameralista, współpracując między
innymi z Claudem Delangle, José Botelho, Noëlem
Devos, Leonardem Winterem, Elione Medeiros,
Zoltanem Peterem i z Kwartetem Smyczkowym José
White (Meksyk).
Fernando Silveira występuje na licznych festiwalach
muzycznych w Ameryce Południowej i Północnej,
w Azji i Europie. Oprócz tego jest również zapraszany do prowadzenia kursów mistrzowskich i do
zasiadania w jury najważniejszych międzynarodowych konkursów klarnetowych i festiwali na całym
świecie.
Współpracuje z firmami Rossi oraz RICO.
ARTYŚCI/ARTISTS
Born in Rio de Janeiro (Brazil) in 1970, Fernando
José Silveira is one of the best representatives of
the Brazilian clarinet school. Silveira holds doctor
(DMA) degree in clarinet performance and his main
teachers were José de Freitas & Joel Barbosa.
In his teens, Silveira won several prizes at soloist
contests, including the São Paulo Symphony Youth
Soloist and at chamber music contests. At the age of
23 years old he was appointed Principal Clarinet at
National Symphony Orchestra-Brazil. He performs
with NSO until 1999, when he was appointed Clarinet Professor at the Rio de Janeiro State Federal University. From 1999 to 2001 he served as utility clarinet at Rio de Janeiro Municipal Theater Symphony
Orchestra. From 2005 until 2009 he was invited to
perform at the clarinet section of the Brazilian Symphony. Dr Silveira has a busy career as a freelance
clarinetist, teacher and chamber musician in Brazil.
As a soloist, Dr Silveira has been playing with the
best Orchestras in South America such as São Paulo
State Symphony (Brazil), National Symphony (Brazil), Cuyo Symphony (Argentina), among others. Silveira has performed with such conductors as Kurt
Masur, Gabor Ötvos, Roberto Duarte, David Del
Pino Klienge and Isaac Karabthevisky. He has also
maintained an active chamber music career, playing
with the likes of Claude Delangle, José Botelho, Noël
Devos, Leonardo Winter, Elione Medeiros, Zoltan
Peter and José White String Quartet (Mexico).
Silveira plays in numerous music festivals in South
(North America), Asia and Europe, and is regularly
invited to perform, coach masterclasses and to participate in juries of the most important international
clarinet contests and festivals worldwide.
Fernando José Silveira is a Rossi and RICO Artist.
50 51
CLARIMANIA 2013
Piotr
Słociński
Urodził się w Ostrowie Wielkopolskim. W latach
1975-78 był uczniem Państwowej Szkoły Muzycznej
I st. w swoim rodzinnym mieście w klasie akordeonu
Jerzego Krążyńskiego. Swoją naukę kontynuował
we Wrocławiu – najpierw w Liceum Muzycznym
im. K. Szymanowskiego a następnie w Akademii
Muzycznej im. K. Lipińskiego w klasie akordeonu
Ireneusza Wróbla.
W 1981 r. zajął I miejsce na Ogólnopolskim Konkursie Akordeonowym w Międzyrzeczu. W latach
1985-94 grał w trio akordeonowym HARMONIA
VIVA, z którym nagrał płytę dla wytwórni Rec-Rec
w Zurichu i odbył trasę koncertową po Europie
Zachodniej. W 1991 r. HARMONIA VIVA wzięła
udział w Festiwalu Muzyki Współczesnej w Victoriaville w Kanadzie. W tym samym roku zespół
zdobył III nagrodę na Konkursie Akordeonowym
w Castelfidardo.
Wielokrotnie brał udział w nagraniach muzyki
do filmów (m.in. Jana J. Kolskiego) i przedstawień
teatralnych. W latach 1996-2000 współpracował
z Teatrem Cinema. W 2006 roku wystąpił podczas
Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu. Od
września 2008 roku występuje w duecie „Saxodeon”
z Robertem Matuszewskim
Od września 1990 r. prowadzi klasę akordeonu
w Zespole Szkół Muzycznych im. K. KomedyTrzcińskiego w Ostrowie Wielkopolskim.
Born in Ostrów Wielkopolski, he studied the accordion with Jerzy Krążyński at the Primary State
School of Music in his hometown from 1975 to
1978. He continued his education in Wrocław – at
the K. Szymamnowski Secondary Music School and,
subsequently, at the Karol Lipiński Academy of Music, with Ireneusz Wróbel.
In 1981, he won first prize at the All-Poland Accordion
Competition in Międzyrzecze. From 1985 to 1994, he
was part of the HARMONIA accordion trio, whereby
he made a record for the label Rec-Rec of Zurich and
made a concert tour in Western Europe. In 1991,
HARMONIA VIVA participated in the Contemporary Music Festival in Victoriaville in Canada. That
same year, the group won third prize at the Accordion Competition in Castelfidardo.
Many times, he took part in recordings of film music
(e.g. for Jan J. Kolski) and theatre music. From 1996
to 2000 he collaborated with the Cinema Theatre.
In 2006 he made a performance at the Stage Songs
Review in Wroclaw. Since September he has been part
of the “Saxodeon” duo with Robert Matuszewski.
Since September 1990, he has been teaching the
accordion at the K. Komeda-Trzciński Music School
in Ostrów Wielkopolski.
KLARNETY YAMAHA SERII CUSTOM
Yamaha dysponuje unikalnym potencjałem, niedostępnym żadnemu innemu producentowi instrumentów muzycznych. Jednym z przykładów jest ogólnoświatowa sieć placówek badawczo-rozwojowych z zatrudnionymi na pełen etat wysokiej klasy specjalistami. Projektanci z tych ośrodków są
w stałym kontakcie z najlepszymi muzykami, którzy dzielą się z nimi swoim talentem, doświadczeniem
i marzeniami. Artyści zaś inspirują naszych specjalistów do nieustannego rozwoju. Wszyscy tworzą razem zespół, który nieprzerwanie rzuca wyzwania dotychczasowym ograniczeniom w tworzeniu klarnetów. Dzięki współpracy udało im
się na nowo zdefiniować standard dobrego klarnetu.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, odwiedź: www.yamaha.com
CLARIMANIA 2013
Mieczysław
Stachura
Prof. zw. Mieczysław Stachura ukończył studia
w 1968 r. w klasie prof. Piotra Roczka w Państwowej
Wyższej Szkole Muzycznej w Katowicach. Prowadzi
klasę klarnetu i saksofonu w Akademii Muzycznej
im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, w której pełnił również funkcję dziekana Wydziału Instrumentalnego (przez dwie kadencje) i obecnie kierownika
Katedry Instrumentów Dętych, Perkusji i Akordeonu.
Jest ekspertem Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Pracował w charakterze muzyka–solisty, klarnecisty
i saksofonisty, w orkiestrze Filharmonii im. Witolda
Lutosławskiego we Wrocławiu, z którą odbył liczne
zagraniczne tournées, a także w orkiestrze Państwowej Opery we Wrocławiu. Wielokrotnie występował
jako solista i kameralista. Uczestniczył w nagraniach
muzyki dla Polskiego Radia i Telewizji, teatru i filmu. Jako doświadczony pedagog i artysta prowadzi
kursy metodyczne, warsztaty muzyczne i klasy mistrzowskie w kraju i za granicą. Regularnie uczestniczy w pracach jury konkursów krajowych i międzynarodowych.
Jego wychowankowie są laureatami wielu nagród
(w tym kilkunastu pierwszych) na konkursach krajowych i międzynarodowych, m.in. w Holandii,
Włoszech i Francji. W uznaniu zasług artystycznych
i dydaktycznych został kilkakrotnie wyróżniony nagrodami i odznaczeniami państwowymi i resortowymi.
Professor Mieczysław Stachura completed his studies with Prof. Piotr Roczek at the State Music School
in Katowice in 1968. He teaches the clarinet and the
saxophone classes at the Karol Lipiński Academy
of Music in Wrocław, where he also held the post
of Dean of the Instrumental Faculty for two terms.
Currently he is the Chair of Woodwind Instruments,
Percussion and the Accordion and an expert with
the Ministry of National Education.
He has worked as a soloist, clarinet and saxophone
player, with the orchestra of the Witold Lutosławski
Wrocław Philharmonic, with which he toured
abroad many times. He has also made numerous
performances as both soloist and chamber musician. He has taken part in recordings for the Polish Radio and Television as well as for theatre and
films. An experienced teacher and artist, he directs
courses in teaching methodology as well as music
workshops and masterclasses in Poland and abroad.
He frequently participates in juries of national and
international competitions.
His students are winners of various prizes (including several first prizes) in national and international
contests, e.g. in Italy, France and the Netherlands.
In acknowledgment of his artistic and educational
merits he was awarded several prizes and both state
and ministerial decorations.
ARTYŚCI/ARTISTS
Wawrzyniec
Szymański
Urodził się w 1989 r. w Lublinie. Edukację muzyczną
rozpoczął w wieku 11 lat w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. F. Nowowiejskiego w Zgorzelcu, w klasie waltorni Krzysztofa Spiesza. W tym
czasie otrzymał wyróżnienie na Konkursie Młodego
Muzyka w Szczecinku (2007 r.) oraz wyróżnienie
na Ogólnopolskich Przesłuchaniach Instrumentów Dętych w Katowicach (2008 r.) oraz I miejsce
w Konkursie „Etiuda” w Szczecinie (2008 r.). W 2009
r. ukończył Państwową Szkołę Muzyczną II st. im. S.
Moniuszki w Jeleniej Górze w klasie Ryszarda Kurzaka. Jeszcze przed ukończeniem szkoły muzycznej rozpoczął studia w Akademii Muzycznej im. K.
Lipińskiego we Wrocławiu w klasie tegoż pedagoga.
Obecnie jest studentem II roku studiów magisterskich. We wrześniu 2011 r. otrzymał III nagrodę (II
nie przyznano) na V Międzynarodowym Konkursie
Muzycznym im. M. Spisaka w Dąbrowie Górniczej.
Born in 1989 in Lublin, he began his education as
a horn player at the age of 11 with Krzysztof Spiesz
at the F. Nowowiejski State School of Music in Zgorzelec. During that period he was awarded honourable mention at the Young Musicians’ Competition in
Szczecinek (2007), honourable mention at the AllPoland Auditions for Wind Instruments (2008) and
first prize at the “Etiuda” Competition in Szczecin
(2008). In 2009 he completed his education with Ryszard Kurzak at the S. Moniuszko Secondary State
School of Music in Jelenia Góra. He had already begun his studies at the K. Lipiński Academy of Music
in Wrocław with the same teacher. Currently, he is
a second year student of the MA course. In September 2011 he won third prize (second prize was not
awarded) at the 5th M. Spisak International Music
Competition in Dąbrowa Górnicza.
In 2010 he played with the Polish orchestra Sinfonia
Iuventus. From January 2011 he has been holding
the post of principal horn at the T. Szeligowski Philharmonic in Poznań.
W roku 2010 był muzykiem Polskiej Orkiestry
Sinfonia Iuventus. Od stycznia 2011 pracuje na stanowisku pierwszego waltornisty w Filharmonii im.
T. Szeligowskiego w Poznaniu.
54 55
CLARIMANIA 2013
Markéta
Týmlová
Pianistka Markéta Týmlová ukończyła Konserwatorium w Czeskich Budziejowicach w klasie Marii Kotrčovéj w roku 1998. Pięć lat później ukończyła studia na praskiej Akademii Muzycznej w klasie prof.
Petera Toperczera, u którego ukończyła także studia
doktoranckie. Swoją pracę doktorską poświęciała
twórczości Josefa Suka, nagrywając zbiór wszystkich utworów fortepianowych tego kompozytora na
czterech płytach CD.
Z sukcesem uczestniczyła w wielu konkursach pianistycznych, np. Virtuosi per musica di pianoforte
w Ústí nad Łabą , Międzynarodowym konkursie
Pianistycznym w Koszycach, Southern International Piano Competition w Joplin w USA, Międzynarodwym Konkursie Chopinowskim w Mariańskich
Łaźniach, Konkursie im. Janačka w Brnie, a także na
Międzynardowym Konkursie Praska wiosna.
Z recitalami koncertowała podczas wielu festiwali,
takich jak np. Praska wiosna, Talichův Beroun, Sukův hudební Štiřín. Współpracowała z Południowoczeską Filharmonią Kameralną, Filharmonią w Pilźnie, Narodową Filharmonią w Koszycach, a także
z Praską Orkiestrą Kameralną. Obecnie wykłada
w Konserwatorium oraz w Podstawowej Szkole
Muzycznej w Czeskich Budziejowicach, a także jest
członkiem Tria Budvicense (Martin Týml – skrzypce, Lenka Týmlová – wiolonczela).
The pianist Markéta Týmlová completed her studies
with Maria Kotrčová at the Conservatory in České
Budějovice in 1998. Five years later she finished her
studies with Prof. Peter Toperczer, with whom she
also completed her doctoral studies. In her thesis
she covered the output of Josef Suk, making a recording of all the piano works of the composer on
four CDs.
She has successfully participated in several piano
competitions e. g. in Ústí nad Labem , the International Piano Competition w Koszycach, the Southern International Piano Competition in Joplin in
the USA, the International Chopin Piano Competition in Mariánské Lázně, the Janaček Competition
in Brno, and the International Prague Spring Competition. She has given recitals during many festivals
such as the Prague Spring, the Talichův Beroun and
the Sukův hudební Štiřín. She has collaborated with
the Southern Czech Rebublic Chamber Philharmonic, the Pilsen Philharmonic, the Košice National
Philharmonic and the Prague Chamber Orchestra.
At present, she teaches at the Conservatory and in
the Primary Music School in České Budějovice. She
is also a member of the Budvicense Trio (Martin
Martin Týml – violin, Lenka Týmlová – cello).
Piotrowski Music
ul. A. Szwalbego 2/5
85-080 Bydgoszcz PL
tel./fax: 52 348 80 72
[email protected]
www.piotrowskimusic.pl
CLARIMANIA 2013
Lucie
Valčová
Urodziła się w 1987 w Czeskich Budziejowicach
w Czechach. Gra na fortepianie od dziewiątego roku
życia. Podstaw gry na fortepianie uczyła się u Věry
Kraus-kopfovej w prywatnej szkole muzycznej
w Czeskich Budziejowicach.
Naukę kontynuowała w Szkole Muzycznej w Czeskim Krumlovie u prof. Marii Šimkovej-Kotrčovej.
Studiowała w Konserwatorium w Czeskich Budziejowicach u tego samego pedagoga i uzyskała tam
dyplom. Obecnie studiuje u Ivana Klánskiego na
Wydziale Muzycznym Akademii Sztuk Scenicznych
w Pradze.
Brała udział w wielu krajowych i zagranicznych konkursach, między innymi w konkursie Prague Junior
Note (druga i trzecia nagroda), konkursie Virtuosi
per musica di Pianoforte, Konkursie im. Carla Czernego, Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym
im. B. Smetany (wyróżnienie), Międzynarodowym
Konkursie Pianistycznym w Koszycach na Słowacji, Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym
im. J. N. Hummela w Bratysławie, Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym Steinway & Sons
w Hamburgu, Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. W. A. Mozarta w Rzymie, Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Ricarda
Viñesa w Lleidzie w Hiszpanii., Międzynarodowym
Bałtyckim Konkursie Pianistycznym w Gdańsku,
przesłuchaniach Young Concert Artists w Lipsku
oraz Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym
im. Ettore Pozzoli w Seregno we Włoszech. Otrzymała pierwszą nagrodę w Konkursie Talentów Kraju
Południowoczeskiego w latach 2003 i 2005.
Jej największymi sukcesami są: trzecia nagroda
w konkursie Funduszu Angielsko-czechosłowackiego w Londynie, druga nagroda w Miedzynarodowym Konkursie Radiowym Concertino Praga,
pierwsza nagroda w Międzynarodowym Konkursie
Radiowym Pro Bohemia w Ostrawie w latach 2002
i 2004, pierwsza nagroda w Międzynarodowym
Konkursie Pianistyczny im. F. Chopina w Mariańskich Łaźniach w 2006, pierwsza nagroda w Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Nicei
w 2008 i trzecia nagroda w 6. Internationaler Rotary
Musikförderpreis w Niemczech w 2012.
Ma za sobą również wiele występów z Orkiestrą
Filharmonii Kraju Południowoczeskiego, z Zachodnioczeską Orkiestrą Symfoniczną z Mariańskich
Łaźni oraz z Orchestre Symphonique du CRR z Nicei. W maju 2007 wystąpiła z recitalem w Paryżu,
a w sierpniu 2007 zagrała na Międzynarodowym Festiwalu im. F. Chopina w Mariańskich Łaźniach.
ARTYŚCI/ARTISTS
She was born in 1987 in České Budějovice, in the
Czech Republic. She has been playing the piano since
the age of 9. Lucie acquired the basics of the piano at
the private music school in České Budějovice, with
her private professor Věra Kraus-kopfová.
She continued studying the piano at the Music School
of Český Krumlov with Professor Marie ŠimkováKotrčová. She studied at the České Budějovice Conservatoire with the same teacher and she earned
a degree there. She is now a student of Ivan Klánský’s
at the Music and Dance Faculty of the Academy of
Performing Arts in Prague.
She has participated in many national and international competitions e.g. the Prague Junior Note (2.
and 3.prize), the Virtuosi per musica di pianoforte
(Honourable Mention), the Carl Czerny Competition, the B. Smetana International Piano Competition
(Honourable Mention), the International Piano Competition in Košice (Slovakia), the J. N. Hummel International Piano Competition in Bratislava (Slovakia),
the Steinway & Sons International Piano Competition
in Hamburg (Germany), the W. A. Mozart International Piano Competition in Rome (Italy), the Ricard
Viñes International Piano Competition in Lleida
(Spain), the Baltic International Piano Competition
in Gdańsk (Poland), the Young Concert Artists International Auditions in Leipzig (Germany), the Ettore
Pozzoli International Piano Competition in Seregno
(Italy). She received first prize at the “Talent of South
Bohemia” competition in years 2003 and 2005.
Her greatest achievements include: third prize at the
Anglo-Czechoslovak Trust competition in London,
second prize at the International Radio Competition Concertino Praga, first prize at the International
Piano Competition Pro Bohemia in Ostrava (Czech
Republic) in the years 2002 and 2004, first prize at
the F. Chopin International Piano Competition in
Mariánské Láznì 2006 (Czech Republic), first prize
at the International Piano Competition in Nice 2008
(France) and third prize at the 6. Internationaler Rotary Musikförderpreis 2012 (Germany).
She has also made several performances with the
Philharmony of South Bohemia, with the West Bohemian Symphony Orchestra of Mariánské Lázně
and with the Orchestre Symphonique du CRR de
Nice (France). In May 2007 she gave a recital in Paris
and in August 2007 she played at the F. Chopin’s International Festival in Mariánské Lázně.
58 59
CLARIMANIA 2013
Marie-Claude
Werchowska
Artystka szczególnymi względami darzy oczywiście Polskę. Ma za sobą recitale w domu rodzinnym
Chopina w Żelazowej Woli, a także w Warszawie,
Krakowie, Łańcucie, Tarnowie i Łodzi, gdzie w 2000
poprowadziła również pianistyczny kurs mistrzowski na Akademii Muzycznej.
Marie-Claude Werchowska urodziła się w Tuluzie.
Studiowała w Conservatoire National Supérieur
w Paryżu, gdzie otrzymała pierwszą nagrodę w klasie fortepianu Lucette Desclaves i pierwszą nagrodę
w klasie kameralistyki Fernanda Oubradoussa. Następnie doskonaliła umiejętności u L. Fourestiera,
Marguerite Long, P. Barbizeta i V. Perlmutera.
Dzięki nagrodzie Fondation de la Vociation de France miała możliwość wystąpienia z Orchestre des
Concerts Lamoureux w sali Gaveau. Podczas tego
koncertu wykonała koncerty Beethovena, Liszta
i Jeana Riviera. Ten właśnie kompozytor, a zarazem
profesor kompozycji Paryskiego Konserwatorium,
był obecny na koncercie i napisał potem: „MarieClaude Werchowska nie bała się zawrzeć w swoim
programie trzech koncertów o odmiennej stylistyce,
które zagrała w sposób mistrzowski. Bez wątpienia
czeka ją błyskotliwa kariera.”
Jako solistka Rado-France występowała ze znakomitymi orkiestrami, zarówno w Paryżu (w Salle Pleyel,
Maison de la Radio, Théâtre des Champs Élysées),
jak i w innych dużych miastach we Francji, czy to
w ramach recitalu, czy jako solistka.
Odbyła również liczne tournée poza granicami
Francji: w Belgii, gdzie koncertowała ze wszystkimi najlepszymi orkiestrami tego kraju, w Holandii,
Luksemburgu, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Gwatemali, Senegalu, Izraelu...
Grała pod batutą takich dyrygentów jak Serge Baudo, Louis Fourestier, Marcel Couraud, Tony Aubin,
Jose Serebrier, Enrique Jorda, Georges Octors, Jean
Claude Casadesus, Charles Dutoit oraz Pierre Vigneron i Stéphane Cardon.
Obok kariery koncertowej, Marie-Claude Werchowska, prowadzi działalność pedagogiczną. Zdobyła
Certyfikat Nauczania Fortepianu. Prowadziła klasę
w Królewskim Konserwatorium w Brukseli, a obecnie naucza w Konserwatorium w Douai.
Dokonała czterech nagrań płytowych: muzyki rosyjskiej Grupy Pięciu, dzieł fortepianowych Karola
Szymanowskiego, recitalu muzyki belgijskiej oraz
polskich mazurków.
Artystka jest silnie przywiązana do swoich polskich
korzeni. W 1999 powołała w Douai Polsko-Francuskie Stowarzyszenie Kulturalne. Organizuje ono doroczny festiwal, którego dyrektorem artystycznym
jest Marie-Claude Werchowska.
W 2010 odbyła się X edycja festiwalu, która zbiegła
się z dwusetną rocznicą urodzin Chopina. Z tej okazji dyrektor festiwalu zaprosiła do Douai wielu artystów z Polski, a sama z kolei przyjęła zaproszenia do
występów z recitalami muzyki Chopina we Francji,
w Polsce i w Chinach.
ARTYŚCI/ARTISTS
She has also toured abroad many times: in Belgium,
where she played in concert with all of the great orchestras of this country, in the Netherlands, Luxembourg, Great Britain, Canada, Guatemala, Senegal,
Israel...
Needless to say, she has a special sentiment for
Poland. He has given recitals in Chopin’s home
in Żelazowa Wola, as well as in Warsaw, Cracow,
Łańcut, Tarnów and Łódź, where she conducted
a master class for pianists at the Academy of Music.
She has played under the baton of such conductors
as Serge Baudo, Louis Fourestier, Marcel Couraud,
Tony Aubin, Jose Serebrier, Enrique Jorda, Georges Octors, Jean Claude Casadesus, Charles Dutoit,
Pierre Vigneron and Stéphane Cardon.
Apart from her career as a performer, Marie-Claude
Werchowska is active as a teacher. She has obtained
the Teaching Certificate in Piano. She has taught the
piano at the Royal Conservatory in Brussels and currently she teaches at the Douai Conservatory.
Born in Toulouse, Marie-Claude Werchowska studied at the Conservatoire National Supérieur in Paris,
where she was awarded first prize in piano (with
Lucette Desclaves) and first prize in chamber music
(with Fernand Oubradouss). She perfected her skills
with L. Fourestier, Marguerite Long, P. Barbizet i V.
Perlmuter.
The prize awarded by the Fondation de la Vocation
de France enabled her to perform with the Orchestre des Concerts Lamoureux at the Gaveau hall. In
this concert, she played the concertos of Beethoven,
Liszt and Jean Riviere – the composer and composition professor at the Paris Conservatoire, who
was present at the concert and then wrote: “MarieClaude Werchowska was not afraid to include in her
programme three stylistically different concertos,
which she played in a masterful fashion. Without the
slightest doubt, a brilliant career awaits her.”
Marie-Claude Werchowska has made four CD recordings: the music of the Russian Group of Five,
the piano works of Karol Szymanowski, a recital of
Belgian music, and Polish mazurkas.
She is strongly attached to her Polish roots. In 1999
she founded the French-Polish Cultural Association
in Douai, which organizes the annual festival, of
which she is the artistic director.
In 2010 took place the 10th edition of the festival,
which coincided with the bicentenary of Chopin’s
birth. On this occasion, Marie-Claude Werchowska
invited many artists from Poland, and herself accepted, in turn, several invitations to give recitals of
Chopin’s music in France, Poland and China.
As a soloist with Radio-France, she has performed
with great orchestras, both in Paris (at the Salle
Pleyel, the Maison de la Radio, the Théâtre des
Champs Élysées) and in other principal cities of
France, either in recital or as a soloist.
60 61
CLARIMANIA 2013
Marek
Werpulewski
Ukończył Akademię Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w klasie prof. Włodzimierza
Obidowicza. Od 1991 wykładowca tejże uczelni
w katedrze kameralistyki.
Uczestniczył jako akompaniator przy okazji kursów
mistrzowskich prowadzonych przez wybitnych instrumentalistów i pedagogów, m.in. Julius Baker
i James Galway (flet), Guy Dangain (klarnet), Lawrence Gwozdz i Christian Wirth (saksofon), Irena
Olkiewicz, Klaus Trumpf, Gottfried Engels, Miloslav
Gajdos i Radoslav Sasina (kontrabas). Brał udział
w V i VI Międzynarodowym Mistrzowskim Kursie
Kontrabasowym we Wrocławiu, Światowym Festiwalu Kontrabasowym we Wrocławiu, gdzie koncertował jako akompaniator recitali mistrzowskich
Jeffa Bradeticha (USA), Gottfrieda Engelsa (Niemcy), Miloslava Gajdosa (Czechy), a także Festiwalu
Klarnetowo-Saksofonowym “Clarimania”, gdzie był
akompaniatorem Laurence’a Gwozdza, Christiana
Whirth’a (USA), Guy Dangain’a (Francja), Jana Jakuba Bokuna (Polska) i in. Stale współpracuje z Orkiestrą Filharmonii Wrocławskiej oraz Orkiestrą Reprezentacyjną Śląskiego Okręgu Wojskowego.
Otrzymał wyróżnienia za akompaniament na Konkursach Ogólnopolskich m. in. we Włoszakowicach,
Olsztynie i Szczecinku. W 2003 r. otrzymał nagrodę
indywidualną II stopnia przyznaną przez Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej. Jest także laureatem Nagrody Rektora Akademii Muzycznej we
Wrocławiu w 2005 r.
Prowadzi ożywioną działalność koncertową solistyczną i kameralną – występował m.in. w Londynie, Pradze, Bratysławie, Budapeszcie oraz Wilnie.
Dokonał także nagrań dla Rozgłośni Polskiego Radia
we Wrocławiu.
Marek Werpulewski graduated from Academy of
Music in Wrocław where he studied under Prof.
Włodzimierz Obidowicz. He is professor at Chamber Music Faculty at this academy. He took part in
many master classes as the accompanist with such
a distinguished persons as Julius Baker and James
Galway (flute), Guy Dangain and Mieczysław Stachura (clarinet), Lawrence Gwozdz and Christian
Wirth (saxophone), Irena Olkiewicz, Klaus Trumpf,
Gottfried Engels, Miloslav Gajdos and Radoslav Sasina (double-bass). He was also piano-accompanist
at 5th and 6th International Double-Bass Master
classes in Wrocław and Wojnowice (2000, 2001) and
festival for clarinette and saxophone players „Clarimania”. He collaborates with Wrocław Philharmonic and Down Silesia Army Orchestra. He won the
distinctive prize as accompanist in Włoszakowice,
Olsztyn and Szczecinek. He runs extensively his
solo and chamber career having played in London,
Prague, Budapest and Vilnus. He made many recordings for Polish Radio in Wrocław.
ARTYŚCI/ARTISTS
Patrycja
Wierzbicka
Urodziła się w 1991 roku w Białymstoku. Naukę gry
na klarnecie rozpoczęła w wieku 11 lat w Państwowej Szkole Muzycznej I st. i ukończyła w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II st. w Białymstoku
pod kierunkiem prof. Beniamina Przeździęka.
Obecnie doskonali umiejętności gry w Akademii
Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
w klasie klarnetu prof. Mieczysława Stachury. Spośród najważniejszych osiągnięć Patrycji wyróżnić
można: I i III miejsce w Zachodniopomorskim Festiwalu Klarnetowym w Szczecinie (2008 i 2010),
III miejsce w Ogólnopolskich Przesłuchaniach Klas
Instrumentów Dętych Drewnianych w Bydgoszczy
(2008), wyróżnienie w V Zachodniopomorskim
Festiwalu Klarnetowym w Szczecinie (2012) oraz
I nagrodę w XIV Międzynarodowym Przeglądzie
Zespołów Kameralnych w Jaworze (2012). W roku
2010 była stypendystką Marszałka Województwa
Podlaskiego za osiągnięcia artystyczne. Na swoim
koncie ma również występy na Zamku Królewskim
w Warszawie oraz na terenie województwa dolnośląskiego.
Born in 1991 in Białystok, she began her clarinet
education at the age of 11 at the Primary State
School of Music. She graduated from the Secondary
General Music School in Białystok where she
studied with Prof. Beniamin Przeździęk.
Currently, she is perfecting her skills, studying with
Prof. Mieczysław Stachura at the Karol Lipiński
Academy of Music in Wrocław. Her most notable
achievements include: first prize and third prize at
the Western Pomerania Clarinet Festival in Szczecin (2008 and 2010), third prize at the All-Poland
Auditions for Woodwind Classes in Bydgoszcz
(2008), honourable mention at the 5th West Pomerania Clarinet Festival in Szczecin (2012) and first
prize at the 14th International Chamber Groups
Festival in Jawor (2012). In 2010 she received the
artistic scholarship of the Marshal of Podlachia. She
has performed at the Royal Castle in Warsaw and in
several venues in the region of Lower Silesia.
62 63
CLARIMANIA 2013
Roman
Widaszek
Roman Widaszek – klarnecista, ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną w Katowicach – klasa
prof. H. Kierskiego.
Swoje umiejętności kształcił na wielu kursach mistrzowskich, prowadzonych m.in. przez prof. Guy
Deplus i prof. Michaela Arrignon.
Jest laureatem II nagrody na I Ogólnopolskim Festiwalu Klarnetowym w Piotrkowie Trybunalskim
(1995 r.), a także III nagrody na Ogólnopolskim
Konkursie Kompozytorskim w Bielsku-Białej (1990 r.).
Stypendysta Ministra Kultury i Sztuki.
Odznaczony Brązowym Krzyżem za zasługi w upowszechnianiu kultury muzycznej.
Prowadząc ożywioną działalność artystyczną ma
w swoim dorobku wiele koncertów solowych i kameralnych, występując m.in. z takimi artystami
i zespołami jak Sharon Kam, Dimitri Ashkenazy,
Kwartet Śląski, Hilliard Ensemble.
Występował jako solista z większością polskich
orkiestr, wykonując koncerty Stamitza, Mozarta,
Webera, Kurpińskiego, Ponchiellego, Mendelssohna,
Krommera, Brucha.
Występuje również jako solista-kameralista na wielu
koncertach i festiwalach w kraju i za granicą – Czechy,
Niemcy, Włochy, Portugalia, Finlandia, Korea Pd.,
Japonia, Chiny.
Dokonał wielu nagrań płytowych (głównie jako kameralista). Są to m.in. płyta z Krakowskim Triem
Stroikowym, zawierająca muzykę polską XX w.
(DUX), oraz płyty nagrane z Kwartetem Śląskim
zawierające „ Recalling a Serenade ” P.Szymańskiego
( EMI), „Po drugiej stronie lustra” na klarnet i kwartet smyczkowy Z. Bargielskiego (CD Accord), oraz
„Trzy utwory na klarnet, harfę i kwartet smyczkowy”
A. Tasmana.
W 2011 roku nagrał płytę z polską muzyką kameralną zawierającą m.in. kompozycje F.I. Dobrzyńskiego i F. Lessela (DUX), za którą otrzymał dwie
nominacje do nagrody Fryderyki 2012.
Jako jeden z nielicznych klarnecistów gra również
na rzadko spotykanym instrumencie – basethornie
(altowa odmiana klarnetu). To właśnie na tym instrumencie zagrał wspólnie z Sharon Kam na Międzynarodowym Festiwalu „Muzyka w Starym Krakowie”
w 2004 r. wykonując Konzertstücke op. 113 i 114
F. Mendelssohna na klarnet, bassethorn i orkiestrę. W 2009 roku został zaproszony, jako solista,
do udziału w Światowym Kongresie Klarnetowym
– Clarinet Fest w Porto. W ramach tego kongresu
poprowadził również kurs klarnetowy w Konserwatorium Muzycznym w Porto.
Jest członkiem Krakowskiego Tria Stroikowego oraz
Krakowskiego Kwintetu Dętego.
W latach 1997-2011 był pierwszym klarnecistą
Capelli Cracoviensis.
Jest wykładowcą katowickiej Akademii Muzycznej.
ARTYŚCI/ARTISTS
Roman Widaszek also appeared at many international festivals in the Czech Republic, Germany, Italy,
Portugal, Finland, South Korea, Japan and China.
Roman Widaszek graduated with honors from the
Academy of Music in Katowice, where he studied
clarinet with professor Henryk Kierski.
He mastered his skills at masterclasses with Guy
Deplus and Michel Arrignon. He is a laureate of II
prize at I Polish National Clarinet Festival in Piotrkow Trybunalski (1995) and III prize winner at Polish National Composition Contest in Bielsko-Biala
(1990). He was awarded a scholarship of the Minister of Culture and decorated with Brown Cross for
merits in popularizing music culture.
His artistic output includes many solo and chamber
performances with artists including Sharon Kam,
Dimitri Ashkenazy, Hilliard Ensemble, Silesian
String Quartet. He appeared as a soloist with the
majority of Polish orchestras, including the National Polish Radio Symphony Orchestra in Katowice
and the Silesian, Cracow, Wroclaw, Poznan, Szczecin, Czestochowa Philharmonic Orchestras, Silesian Chamber Orchestra, Capella Cracoviensis, and
Orchestra of Music Academy in Katowice. He performed the concerti of Stamitz, Weber, Kurpinski,
Mendelssohn, Krommer, Bruch and Ponchielli.
He has recorded several CD albums – with the Cracow Reed Trio (containing Polish music from 20th
century), with the Silesian String Quartet (“Recalling a Serenade” by P. Szymanski, EMI 2006), “Three
Pieces for clarinet, harp and string quartet” by Alexandre Tansman and “On the other side of the mirror” for clarinet and string quartet of Z. Bargielski.
As one of the few clarinetists, he also plays a very
rare instrument – bassethorn (alto type of clarinet).
In 2009 was invited for the International Clarinetfest in Porto (Portugal).
He cooperates with National Polish Radio Symphony Orchestra in Katowice as well as with AUKSO
Orchestra. He is the principal clarinetist of Capella
Cracoviensis, a member of Wind Quintet and Cracow Reed Trio. He is a lecturer of Academy of Music
in Katowice, where in 2005 he acquired an academic
degree of Doctor in Arts.
64 65
CLARIMANIA 2013
Łukasz
Wilczura
Urodził się w 1992 r. w Kamiennej Górze. Naukę
gry na oboju rozpoczął w wieku 11 lat w klasie mgr.
Cezarego Futymy w Zespole Szkół Muzycznych im.
Stanisława Moniuszki w Wałbrzychu. Od 2011 r. jest
studentem Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w klasie prof. Waldemara Korpaka. Jest bardzo aktywnym muzykiem jako solista,
kameralista oraz muzyk orkiestrowy. W 2009 r. zajął
III miejsce na III Ogólnopolskim Festiwalu fagotowo-obojowym w Bytomiu. Grywał w orkiestrach takich jak Europera Jugendorchester (tournée po Polsce, Niemczech, Czechach, Włoszech), Wrocławska
Orkiestra Młodzieżowa. Kilkakrotnie współpracował z Filharmonią Sudecką oraz Legnicką Orkiestrą Symfoniczną. Brał udział w międzynarodowym
festiwalu Eurochestries we Francji w latach 2009
z Wrocławską Orkiestrą Młodzieżową oraz 2010
(również jako solista) z Orkiestrą Symfoniczną ZSM
w Wałbrzychu. Jako kameralista w 2013 r. uświetnił
koncert z okazji 50. rocznicy śmierci Francisa Poulenca grając Sonatę oraz Sekstet tego kompozytora.
Chętnie uczestniczy w różnego rodzaju warsztatach
instrumentalnych oraz klasach mistrzowskich. Miał
okazję pracować pod okiem m.in. prof. Gregora Witta
(Berlin), prof. Florenel Ionoaia (Bukareszt), prof.
Tomasza Miczki (Katowice), dr Sien Vallis-Davies
(Londyn), Arkadiusza Krupy (Kraków), Bolesława
Słowika (Warszawa).
Born in 1992 in Kamienna Góra, he began his oboe
education with Cezary Futyma at the Stanisław
Moniuszko Music School in Wałbrzych. Since 2011
he has been a student with Prof. Waldemar Korpak
at the Karol Lipiński Academy of music in Wrocław.
He is active as a soloist, a chamber musician and an
orchestra musician. In 2009 he won third prize at the
3rd All-Poland Bassoon and Oboe Festiwal in Bytom.
He has played with such orchestras as the Europera
Jugendorchester (touring in Poland, Germany, the
Czech Republic and Italy), the Wrocław Youth
Orchestra. He has collaborated several times with
the Sudete Philharmonic, the Symphony Orchestra
of Legnica. He took part in the Eurorchestries
International Festival in France with the Wrocław
Youth Orchestra in 2009 and with the Symphony
Orchestra of the Music School in Wałbrzych in
2010 (both as a soloist and an orchestra musician).
In 2013 he contributed to the commemoration of
the 50th anniversary of Francis Poulenc’s death,
playing Poulenc’s Sonata and Sextet. He eagerly
participates in various instrumental workshops and
masterclasses. He has studied with such teachers as
Prof. Gregor Witt (Berlin), prof. Florenel Ionoaia
(Bukareszt), prof. Tomasz Miczka (Katowice),
Dr Sien Vallis-Davies (London), Arkadiusz Krupa
(Kraków) and Bolesław Słowik (Warszawa).
CLARIMANIA 2013
Sławomir
Zawadzki
Urodził się w Jaworze w 1988 roku. Swoją przygodę
z muzyką zapoczątkował w szóstej klasie podstawowej rozpoczynając naukę gry na klarnecie w Społecznym Ognisku Muzycznym przy Jaworskim
Stowarzyszeniu Rozwoju Kultury w Jaworze, pod
kierunkiem mgr. Stanisława Duszeńki. Po ukończeniu ogniska muzycznego zdał egzaminy do Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. w Legnicy,
gdzie uczył się w klasie klarnetu prof. Mieczysława
Stachury. Obecnie jest studentem drugiego roku
studiów magisterskich w Akademii Muzycznej im.
K. Lipińskiego we Wrocławiu, w klasie prof. Mieczysława Stachury.
Wielokrotnie brał udział w konkursach jako solista
i kameralista zajmując czołowe miejsca: I miejsce na
XIII Konfrontacjach Instrumentów Dętych (Oława
2004), I miejsce w Konkursie Instrumentów Dętych
Drewnianych (Ostrów Wielkopolski 2007), I miejsce w I Konkursie Klarnetowym (Wrocław 2007),
III miejsce w XXXII Konkursie Młodego Muzyka
(Szczecinek 2006), III miejsce w III Zachodniopomorskim Festiwalu Klarnetowym (Szczecin 2008).
W kategorii zespołów kameralnych jest laureatem
Międzynarodowego Przeglądu Zespołów Kameralnych odbywającego się w Jaworze (I miejsce – 2006,
I i II miejsce – 2008, I miejsce – rok 2009, II miejsce
– 2010).
Podczas nauki w szkole muzycznej dwukrotnie brał
udział w projekcie Międzynarodowej Orkiestry
Symfonicznej Europera. We wrześniu 2009 r. brał
udział w 44. Międzynarodowym Festiwalu Wratislavia Cantans jako muzyk Młodzieżowej Orkiestry
Festiwalowej. W lutym 2011 r. wystąpił na koncercie w XVIII Ogólnopolskim Festiwalu „Gwiazdy
Promują” w Jeleniej Górze. Dwa miesiące później
wystąpił jako solista na koncercie „Trampolina Młodych”, w ramach Międzynarodowego Festiwalu Klarnetowego Clarimania 2011. W maju 2011 roku brał
udział w Koncercie Roku, zorganizowanym przez
Akademię Muzyczną im. K. Szymanowskiego w Katowicach, reprezentując macierzystą uczelnię.
Swoje umiejętności doskonalił na wielu warsztatach i kursach mistrzowskich, które prowadzili: Guy
Dangain, Florent Héau, Timothy Phillips, Ludmila
Peterková, Alessandro Travaglini, Joachim Klemm,
Ilan Shul, Hedwig Swimberghe, Vit Spilka, Irvin Venys, Justo Sanz, Philippe Berrod, Janet Hilton.
ARTYŚCI/ARTISTS
Born in 1988 in Jawor, he began his music education while in 6th grade of primary school, learning
to play the clarinet from Stanisław Duszeńko at
the Music Centre of the Association for the Development of Culture in Jawor. Having completed his
education there, he passed the entrance examination for the General Secondary Music School in Legnica where he studied with Prof. Mieczysław Stachura. Currently, he is a second year student of the
MA course with Prof. Mieczysław Stachura at the
Karol Lipiński Academy of Music in Wrocław. He
has successfully participated in several competitions
as both a soloist and a chamber musician, winning
first prize at the 13th Woodwind Contest (Oława
2004), first prize at the Woodwind Competition
(Ostrów Wielkopolski 2007), first prize at the 1st
Clarinet Competition (Wrocław 2007), third prize
at the 32nd Young Musicians’ Competition (Szczecinek 2006), third prize at the 3rd Western Pomerania
Clarinet Festival (Szczecin 2008). As a chamber musician he is a winner of the International Chamber
Festival in Jawor (first prize in 2006, second prize in
2008, first prize in 2009 and second prize in 2010).
As a Music School student he took part twice in the
Europera International Symphony Orchestra project. In September 2009 he played at the 44th International Festival Wratislavia Cantans as a member
of the Youth Festival Orchestra. In February 2011
he gave a performance at the 18th “Gwiazdy Promują” All-Poland Festival in Jelenia Góra. Two months
later he performed as a soloist at the “Trampoline
of Youth” concert of the 2011 Clarimania International Clarinet Festival. In May 2011 he represented
his Academy at the Year’s Concert organized by the
Karol Szymanowski Academy of Music in Katowice.
He has perfected his skills at numerous workshops
and masterclasses conducted by: Guy Dangain, Florent Héau, Timothy Phillips, Ludmila Peterková,
Alessandro Travaglini, Joachim Klemm, Ilan Shul,
Hedwig Swimberghe, Vit Spilka, Irvin Venys, Justo
Sanz, Philippe Berrod and Janet Hilton.
68 69
CLARIMANIA 2013
Marek
Zjawin
Naukę muzyki rozpoczął w Legnicy w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej, którą ukończył z wyróżnieniem w 2009 roku w klasie klarnetu Janusza
Trepiaka. W latach 2007-2008 był pierwszym klarnecistą Europera Jugendorchester, z którą koncertował m.in. w Czechach, Niemczech, Szwajcarii
i Włoszech. Spośród najważniejszych osiągnięć
młodego klarnecisty można wymienić: I miejsce
w I konkursie klarnetowym we Wrocławiu (2007),
III miejsce w I Ogólno-polskim Konkursie Instrumentów Dętych we Wrocławiu (2007), II miejsce
w Ogóln-opolskich Przesłuchaniach Uczniów Klas
Instrumentów Dętych Drewnianych w Bydgoszczy
(2008), wyróżnienie w VIII Festiwalu Klarnetowym
w Piotrkowie Trybunalskim (2009) oraz dwukrotnie
I miejsce oraz II miejsce na Między-narodowym
Przeglądzie Zespołów Kameralnych w Jaworze
(2007, 2009, 2011), wyróżnienie na VIII Międzynarodowym Festiwalu Instrumentów Dętych „Etiuda”
w Szczecinie (2011).
W 2008 roku otrzymał stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za osiągnięcia artystyczne. Od 2009 roku jest studentem Akademii
Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
w klasie klarnetu prof. Mieczysława Stachury.
Współpracuje z wieloma zespołami orkiestrowymi
m.in. Filharmonią Dolnośląską, Filharmonią Zielonogórską, Orkiestrą Kameralną Leopoldinum, Wrocławską Orkiestrą Festiwalową im. J. Straussa, będąc
przy tym aktywnym muzykiem solistą i kameralistą
znakomicie odnajdującym się zarówno w muzyce
klasycznej jak i innych stylach muzycznych.
He began his clarinet education with Janusz Trepiak
at the General Music School in Legnica. He graduated in 2009. Principal clarinet of the Europera Jugendorchester from 2007 to 2008, he toured such countries as the Czech Republic, Germany, Switzerland
and Italy. His most important achievements include:
first prize at the 1st Clarinet Competition in Wrocław
(2007), third prize at the 1st All-Poland Audtions for
Woodwind Students in Bydgoszcz (2008), honourable mention at the 8th Clarinet Festival in Piotrków
Trybunalski (2009), first prize (two times) and second
prize at the Chamber Music Festival in Jawor (2007,
2009, 2011), honourable mention at the 8th “Etiuda”
International Woodwind Festival in Szczecin.
In 2008 he received the Ministry of Culture and National Heritage scholarship for his artistic achievements. Since 2009 he has been studying with Prof.
Mieczysław Stachura at the Karol Lipiński Academy
of Music in Wrocław. He collaborates with several
orchestras including the Lower Silesia Philharmonic, the Zielona Góra Philharmonic, the Leopoldinum Chamber Orchestra, the J. Strauss Wrocław
Festival Orchestra, at th same time remaining active as a soloist and a chamber musician perfectly at
home with both classical music and other styles.
70 71
CLARIMANIA 2013
Maciej
Żółtowski
Kompozytor i dyrygent urodzony w 1971 roku
w Warszawie. Ukończył z wyróżnieniem kompozycję w klasie Mariana Borkowskiego (1996) oraz
dyrygenturę w klasie Ryszarda Dudka (1997) w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie.
Swój kunszt dyrygencki doskonalił pod kierunkiem
Zoltana Pesko (2000-2002) i Jurija Simonowa (20032008). Współpracował z orkiestrami krajowych
i zagranicznych filharmonii. Dokonał wielu nagrań
muzyki filmowej oraz nagrań archiwalnych dla
Polskiego Radia.
W swojej twórczości Maciej Żółtowski wykorzystuje doświadczenia pozaeuropejskich kultur muzycznych oraz orientalne instrumentarium. Jego utwory wykonywane były na wielu festiwalach, m.in.:
„Laboratorium Muzyki Współczesnej” w Białymstoku, „Musica Polonica Nova” we Wrocławiu,
„Europe – Asia” w Kazaniu (Tatarstan, Rosja),
„Dwa Dni i Dwie Noce Nowej Muzyki” w Odessie,
„Sound Ways” w Sankt Petersburgu, „Composium
1999” w Tokio i Światowych Dniach Muzyki 2002
w Hongkongu. Za osiągnięcia artystyczne dwukrotnie otrzymał stypendium Ministra Kultury i Sztuki
oraz stypendium im. Tadeusza Bairda.
W 1997 roku przebywał w Künstlerhaus Schloß
Wiepersdorf w Niemczech jako stypendysta
Stiftung Kulturfonds. W 2000 r. otrzymał stypendium dla młodych dyrygentów Japońskiej Fundacji Muzycznej JESC. W 1995 zdobył II nagrodę na
Ogólnopolskim Konkursie Młodych Kompozytorów „Musica Sacra”. Jest także finalistą Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego „Next Millenium” im. Toru Takemitsu w Tokio (1999).
W latach 1996-2004 Żółtowski był pedagogiem Akademii Muzycznej w Warszawie. W latach 1994-96
pełnił funkcję Przewodniczącego Koła Młodych
Związku Kompozytorów Polskich. W latach 19952000 był sekretarzem generalnym, a od roku 2001
do 2003 - prezesem Jeunesses Musicales de Pologne.
W latach 2002-2005 był dyrektorem artystycznym
Cyprus State Orchestra. Od 2010 r. jest Prezesem
Zarządu Polskiego Towarzystwa Muzyki Współczesnej. Jest również dyrektorem naczelnym i artystycznym Radomskiej Orkiestry Kameralnej.
ARTYŚCI/ARTISTS
Born in 1971 in Warsaw, he is a composer and a
conductor. He earned a degree with distinction in
composition with Marian Borkowski (in 1996) and
in conducting with Ryszard Dudek (in 1997) at the
F. Chopin Academy of Music in Warsaw. He perfected his conducting technique with Zoltan Pesko
(from 2000 to 2002) and Jurij Simonow (from 2003
to 2008). He has collaborated with national and foreign philharmonic orchestras and has made several
recordings of film music and archive recordings for
the Polish Radio.
In his work, Maciej Żółtowski uses the experience
of cultures from outside Europe and oriental instruments. His works have been performed at numerous festivals including the “Laboratory of Contemporary Music” in Białystok, the “Musica Polonica
Nova” in Wrocław, the “Europe-Asia” in Kazan (Tatarstan, Russia), the “Two Days and Two Nights of
New Music” in Odessa, the “Sound Ways” in St. Petersburg, the “Composium 1999” in Tokyo and the
World Days of Music in Honkong in 2002. He has
twice been awarded the artistic scholarship of the
Ministry of Art and Culture and the Tadeusz Baird
scholarship.
In 1997 he stayed at the Künstlerhaus Schloß Wiepersdorf in Germany as a recipient of the Stiftung
Kulturfonds scholarship. In 2000 he was awarded
the young conductors’ scholarship of the Japanese
Music Foundation JESC. In 1995 he won second
prize at the “Musica Sacra” All-Poland Young Composers’ Competition. He also entered the final round
of the Toru Takemitsu International Composition
Contest in Tokyo (1999).
From 1996 to 2004 he taught at the Academy of
Music in Warsaw. From 1994 to 1996 he held the
post of president of the Youth Circle of the Association of Polish Composers. From 1995 to 2000 he
was the general secretary, and from 2001 to 2003
the president of the Jeunesses Musicales de Pologne.
From 2002 to 2005 he was the artistic director of
the Cyprus State Orchestra. Since 2010 he has been
the chairman of the Polish Society of Contemporary
Music. He is also the general and artistic director of
the Radom Chamber Orchestra.
72 73
CLARIMANIA 2013
Akademicka
Orkiestra
Kameralna
Akademicka Orkiestra Kameralna powstała w roku
1979 z inicjatywy altowiolisty Jana Michalskiego,
który był pierwszym kierownikiem artystycznym zespołu. Kolejnym kierownikiem artystycznym orkiestry był Juliusz Michalski, a od lat dziewięćdziesiątych zespół prowadzi Zbigniew Szufłat – podobnie
jak poprzednicy, związany z wrocławską Orkiestrą
Kameralną „Leopoldinum”.
Zespół tworzą studenci pierwszego i drugiego roku
studiów I stopnia, a jego podstawowym założeniem
jest przygotowanie młodych instrumentalistów do
późniejszej pracy z repertuarem symfonicznym
w Akademickiej Orkiestrze Symfonicznej. Skład
orkiestry obejmuje kwintet smyczkowy, poszerzany
w zależności od potrzeb o sekcję dętą. Orkiestrą dyrygują wrocławscy dyrygenci oraz dyrygenci zagraniczni, goszczący w Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Ostatnio zespół prezentował swój kunszt
wykonawczy pod batutą takich artystów, jak Krijn
Koetsveld, Alexander Walker i Vladimir Kiradjiev.
Orkiestra występuje kilkakrotnie w ciągu roku, m.in.
w ramach cyklu „Koncerty Dyplomantów” i we
współpracy z Wydziałem Wokalnym przy realizacji
spektakli operowych.
The Academic Chamber Orchestra of the Karol
Lipiński Academy of Music was founded in 1979
by the violist Jan Michalski, its first artistic director.
Subsequently, it was directed by Juliusz Michalski
and, since the 90s, by Zbigniew Szufłat, who, like his
predecessors, is a member of the Wrocław Chamber
Orchestra Leopoldinum.
The Orchestra is comprised of the first and second
year students of the BA course. It aims to prepare the
young instrumentalists for working on symphonic
repertoire in the Symphony Orchestra of the Karol
Lipiński Academy of Music. Consisting basically of
strings, it is reinforced, whenever necessary, with
a wind section. The Orchestra has been conducted
by both conductors from Wroclaw and guest conductors hosted by the Wroclaw Academy of Music.
Recently, the Orchestra has performed under the
baton of such artists as: Krijn Koetsveld, Alexander
Walker, Vladimir Kiradjiev. The group performs several times per year, mostly during graduation concerts and opera performances in cooperation with
the Vocal Faculty.
ARTYŚCI/ARTISTS
Wrocławska
Orkiestra Kameralna
Leopoldinum
Wrocławska Orkiestra Kameralna LEOPOLDINUM
powstała ponad 30 lat temu nawiązując swoją nazwą
do jednego z najcenniejszych zabytków architektury
barokowej w Europie Środkowej, słynącej ze znakomitej akustyki Auli Leopoldyńskiej Uniwersytetu
Wrocławskiego.
Składający się ze znakomitych muzyków zespół
zdobył szerokie uznanie słuchaczy i krytyki, występując w takich salach jak: Philharmonie i Schauspielhaus w Berlinie, Tivolis Koncertsal w Kopenhadze, Teatro Victoria Eugenia w San Sebastian
oraz na festiwalach: Arcana, Gottfried Von Einem
Tage, St. Gallen i Brücken w Austrii, Flanders
Festival i europalia w Belgii, Muziekfestival WestBrabant w Holandii, Bodensee-Festival czy Weilburger Schlosskonzerte w Niemczech, Echternach
w Luxemburgu, du Perigord Noir we Francji,
Estoril w Portugalii, oraz festiwalach w Polsce m.in.
Warszawska Jesień, Wielkanocny Festiwal im.
Ludwiga van Beethovena, Wratislavia Cantans, czy
Musica Polonica i Electronica Nova.
Od 2007 roku dyrektorem artystycznym Orkiestry
jest skrzypek i dyrygent Ernst Kovacic.
Orkiestra nagrała kilkanaście płyt, z których Rossini
Gala z Ewą Podleś (kontralt) otrzymała nagrodę
Polskiej Akademii Fonograficznej – Fryderyk 1999.
orkiestra nagrała pod dyrekcją Ernsta Kovacica
sześć CD, z których Ernst Krenek – Symphonic Elegy
został wysoko oceniony w prestiżowych muzycznych publikacjach – Diapason, Fanfare i The Strad.
The NFM Wrocław Chamber Orchestra
LEOPOLDINUM was founded over 30 years ago
and its name refers to the name of one of the most
precious monuments of Central Europe’s Baroque
architecture: the Aula Leopoldina at the Wroclaw
University.
The ensemble, bringing together outstanding musicians, earned substantial critical and public acclaim after making its appearance at such venues
as: the Philharmonie and Schauspielhaus in Berlin,
the Tivolis Koncertsal in Copenhagen, the Teatro
Victoria Eugenia in San Sebastian; and at the following festivals like for example.: Arcana, Gottfried
Von Einem Tage, St. Gallen and Brücken festivals in Austria, Flanders Festival and Europalia in
Belgium, Muziekfestival West-Brabant in Holland,
Bodensee-Festival and Weilburger Schlosskonzerte
in Germany, Echternach Festival in Luxembourg,
Du Périgord Noir in France, Estoril in Portugal and
in Poland: Warsaw Autumn, Ludvig van Beethoven
Easter Festival, Wratislavia Cantans and Musica
Polonica and Electronica Nova.
Since 2007, the position of Artistic Director has been
held by Ernst Kovacic – a violinist and conductor.
The orchestra recorded several albums, including
Rossini Gala with Ewa Podleś (contralto) which
received the Polish Phonographic Academy Award
Fryderyk 1999. Under the direction of Ernst Kovacic,
orchestra recorded until now three CD’s. Ernst
Krenek – Symphonic Elegy has been highly praised in
the prestigious music magazines: Diapason, Fanfare
and The Strad.
www.leopoldinum.art.pl
www.leopoldinum.art.pl
74 75
20 AMEROPA
th
International Chamber
Music Festival and Courses in Czech Republic
3rd Ameropa International Concertante Competition
FESTIVAL DIRECTORS
Vadim Mazo, USA
Ada Slivanská, CR
VIOLIN
Vadim Mazo, USA
David Ehrlich, USA
Debbra Wood Schwartz, USA
Matvey Lapin, USA
Ada Slivanská, CR
Jue Yao, China
VIOLA
Jiří Poslední, CR
CELLO
Evžen Rattay, CR
Eduardo del Río Robles, Spain
Karen Becker, USA
FLUTE
Václav Slivanský, CR
OBOE
Alison Robuck, USA
CLARINET
Jan Jakub Bokun, Poland
Nikola Djurica, Serbia
BASSOON
Franck Leblois, France
CHAMBER MUSIC WITH VOICE
Tsutomu Masuko, Japan
Matthew Markham, USA
Norico Kimura, Japan
FRENCH HORN
Peter Hoefs, Germany
EARLY MUSIC INTERPRETATION
Robert Hugo, CR
Magdalena Malá, CR
HARP
Kateřina Englichová, CR
Hana Jouzová, CR
COMPOSITION
Ondřej Kukal, CR
Amirhossein Eslami Mirabadi, Iran
Slavomír Hořínka, CR
PIANO
František Malý, CR
Teresa Ehrlich, USA
Katya Kramer-Lapin, USA
PIANO ACCOMPANIMENT
July 20–27, 2013
Solo Master Classes
Brandýs nad Labem
July 28–August 11, 2013
Chamber Music Festival
and Courses
Praha
www.ameropa.org
For solo week Masterclasses participants
Václav Mácha, CR
Katya Kramer-Lapin, USA