mm2002_11listopad

Komentarze

Transkrypt

mm2002_11listopad
Merkuriusz
s
z
c
z
o
n
o
w
s
k
i
GMINNY BIULETYN INFORMACYJNY
NA PIERWSZEJ
SESJI RADY
MIEJSKIEJ
MSZCZONOWA
Obszerna relacja z obrad –
czytaj str. 9
Biskup pogratulował
mieszkańcom
Osuchowa
Na takie święto parafia Osuchów czekała przez ostatnie
kilka lat.
czytaj str. 21
Rocznica,
która stała się
miejskim
świętem
WIADOMOŚCI,
WYWIADY,
OGŁOSZENIA
czytaj str. 20
NR 11 (76)
2002
listopad –
grudzień
egzemplarz
bezpłatny
Mieszkańcy gminy Mszczonów
nie chcą zmian
Wyniki wyborów do władz samorządowych Mszczonowa są wręcz sensacyjne. O tym, że d otychczasowa Rada i Burmistrz mogli liczyć na poparcie mieszkańców nikogo nie trzeba było przek onywać, ale chyba nikt nie przypuszczał, że poparcie to jest aż tak duże. Burmistrz Grzegorz Kurek
pokonał swego kandydata z SLD stosunkiem 80% do 20 % głosów, natomiast do nowej 15 osobowej
Rady Miejskiej weszło aż 14 – tu dotychczasowych radnych: 10 – u reprezentujących Forum Samorządowo – Rzemieślnicze i po dwóch z Polskiego Stronnictwa Ludowego i Komitetu Wyborczego
Spółdzielni Mieszkaniowej. W Radzie oprócz tej czternastki znalazł się dodatkowy przedstawiciel
Spółdzielni Mieszkaniowej wybrany w okręgu nr 5.
Skład nowej Rady w kolejności okręgów
wyborczych wygląda następująco:
Udział w wyborach w gminie Mszczonów
wzięło 4716 osób, tj. 55,5 % uprawnionych do głosowania.
Okręg nr 1 – Łukasz Koperski (FORUM)
Okręg nr 2 - Mirosław Wirowski (FORUM)
Okręg nr 3 – Andrzej Zieliński (FORUM)
Okręg nr 4 – Ryszard Stusiński (Komitet Wyborczy
Spółdzielni Mieszkaniowej)
Okręg nr 5 – Krzysztof Krawczyk (Komitet Wyborczy
Spółdzielni Mieszkaniowej)
Okręg nr 6 – Andrzej Barbulant (FORUM)
Okręg nr 7 – Wojciech Horbot (Komitet Wyborczy
Spółdzielni Mieszkaniowej)
Po zapoznaniu się z wynikami mszczonowski duet K2, czyli burmistrz Grzegorz Kurek i przewodniczący Komitetu Wyborczego Forum samorządowo – Rzemieślniczego Łukasz Koperski nie ukrywali
swej wdzięczności dla wyborców i oświadczyli, że
zgodnie z dotychczasowymi działaniami oraz tym co
wspólnie zapowiadali w kampanii wyborczej – mieszkańcy gminy mogą być pewni, że ich ,,mała ojczyzna”
będzie co raz zasobniejsza i piękniejsza a największy
nacisk w tej kadencji położony zostanie na rozwiązywanie problemu bezrobocia oraz rozbudowy infrastruktury komunalnej.
Okręg nr 8 – Wanda Staniaszek (FORUM)
Okręg nr 9 – Krzysztof Gołyński (FORUM)
Okręg nr 10 – Janusz Michalak (FORUM)
Okręg nr 11 – Mariusz Wieszczycki (FORUM)
Okręg nr 12 – Marek Zientek (FORUM)
Okręg nr 13 – Jerzy Siniarski (PSL)
,,Nowi – starzy” samorządowcy podkreślali
także, że olbrzymią satysfakcję przyniosło im to, iż
mieszkańcy okazali się niezwykle dojrzałymi wyborcami, którzy nie tolerują negatywnej kampanii pełnej
obelg i bezpodstawnych oskarżeń (jakie to wysuwano
pod adresem byłych radnych) i potrafili trafnie ocenić
korzyści wynikające dla gminy z dotychczasowego
prawdziwie samorządowego, a nie partyjno – ideologicznego zarządzania.
Okręg nr 14 – Stanisław Wiechowski (FORUM)
Kam.
Okręg nr 15 – Andrzej Osiński (PSL)
2
Merkuriusz Mszczonowski 76/2002
Wyniki wyborów do Rady Miejskiej
Okręg Wyborczy Nr l
Lista Nr 3: Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD -UP
CZUPRYŃSKA ELŻBIETA JADWIGA
Lista Nr 9: Forum Samorządowo Rzemieślnicze
KOPERSKI ŁUKASZ CZESŁAW
Lista Nr 10: Kom. Wyb. Wyborców Ziemi Mszczonowskiej
FEDEROWICZ RAFAŁ
Okręg Wyborczy Nr 2
Lista Nr 3: Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP
BANASIEWICZ BARBARA
Lista Nr 9: Forum Samorządowe Rzemieślnicze
WIROWSKI MIROSŁAW, MICHAŁ
Lista Nr 10: Kom. Wyb. Wyborców Ziemi Mszczonowskiej
PIOTROWSKA AGNIESZKA, MARIA
Lista Nr 12: Komitet Wyborczy Sport to zdrowie
CZARNECKI SŁAWOMIR TOMASZ
Okręg Wyborczy Nr 3
Lista Nr 3: Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD –UP
JARMIŃSKI STANISŁAW
Lista Nr 6: Komitet Wyborczy PSL
JAWORSKA TERESA
Lista Nr 9: Forum Samorządowo Rzemieślnicze
ZIELINSKI ANDRZEJ
Lista Nr 10: Kom. Wyb. Wyborców Ziemi Mszczonowskiej
FEDEROWICZ TADEUSZ
Lista Nr 12: Komitet Wyborczy Sport to zdrowie
RADK1EW1CZ WŁODZIMIERZ
Lista Nr 13: SKW
WALD PAWEŁ, ROMAN
Okręg Wyborczy Nr 4
Lista Nr 3: Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD -UP
KRÓLIKOWSKI IRENEUSZ
Lista Nr 6: Komitet Wyborczy PSL
BONOWSKA BARBARA
Lista Nr 11: Komitet Wyborczy SM
STUSIŃSKI RYSZARD
Lista Nr 12: Komitet Wyborczy Sport to zdrowie
SKONECZNA JOLANTA
Okręg Wyborczy Nr 5
Lista Nr 3: Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD -UP
l. GRUCHAŁ ROBERT, IRENEUSZ
Lista Nr 9: Forum Samorządowo Rzemieślnicze
KORZONKOWSKA MIECZYSŁAWA,BARBARA
Lista Nr 10: Kom. Wyb. Wyborców Ziemi Mszczonowskiej
MOTYLEWSKI TADEUSZ, PIOTR
Lista Nr 11: Komitet Wyborczy SM
KRAWCZYK KRZYSZTOF
Merkuriusz Mszczonowski 76/2002
61 głosów
282 głosy
26 głosów
20 głosów
140 głosów
56 głosów
46 głosów
114 głosów
35 głosów
160 głosów
22 głosy|
24 głosy
16 głosów
46 głosów
42 głosy
158 głosów
25 głosów
65 głosów
94 głosy
2 głosy
103 głosy
3
Okręg Wyborczy Nr 6
Lista Nr 3: Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD –UP
MAJEWSK1
PIOTR
Lista Nr 6: Komitet Wyborczy PSL
BYLINIAK TERESA, HALINA
Lista Nr 9: Forum Samorządowo Rzemieślnicze
BARBULANT ANDRZEJ
Okręg Wyborczy Nr 7
Lista Nr 3: Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD –UP
KŁOS
ZBIGNIEW
Lista Nr 11: Komitet Wyborczy SM
HORBOT
WOJCIECH
Okręg Wyborczy Nr 8
Lista Nr 3: Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD -UP
SOBIECKA URSZULA, DANUTA
Lista Nr 6: Komitet Wyborczy PSL
KOTOWSKI
PAWEŁ
Lista Nr 9: Forum Samorządowo Rzemieślnicze
STANIASZEK WANDA
Lista Nr 10: Kom. Wy b. Wyborców Ziemi Mszczonowskiej
SUSKI WALDEMAR, ŁUKASZ
Lista Nr 11: Komitet Wyborczy SM
POPŁAWSKA JADWIGA
Okręg Wyborczy Nr 9
Lista Nr 3 Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD -UP
BARCIKOWSKA HALINA,KAMILA
Lista Nr 6 Komitet Wyborczy PSL
STASZEWSKI TADEUSZ
Lista Nr 9 Forum Samorządowo Rzemieślnicze
GOŁYŃSKI
KRZYSZTOF
Okręg Wyborczy Nr 10
Lista Nr 3: Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD -UP
CYBULSKA IRENA
Lista Nr 6: Komitet Wyborczy PSL
BADOWSK1 SYLWESTER
Lista Nr 9: Forum Samorządowo Rzemieślnicze
MICHALAK JANUSZ ,ANDRZEJ
Lista Nr 10: Kom. Wyb. Wyborców Ziemi Mszczonowskiej
LIPIŃSKI JAN. JACEK
Okręg Wyborczy Nr 11
Lista Nr 3: Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD -UP
MIRGOS MARZENA
Lista Nr 6: Komitet Wyborczy PSL
ŚCISŁOWSKI KRZYSZTOF
Lista Nr 9: Forum Samorządowo Rzemieślnicze
WIESZCZYCKI MARIUSZ
Lista Nr 10: Kom. Wyb. Wyborców Ziemi
-J Mszczonowskiej
MARKUS
KRZYSZTOF
Lista Nr 11: Komitet Wyborczy „jedenastka"
WOŹNIAK
TADEUSZ
4
43 głosy
87 głosów
145 głosów
77 głosów
177 głosów
37 głosów
19 głosów
136 głosów
92 głosy
21 głosów
40 głosów
86 głosów
160 głosów
69 głosów
79 głosów
102 głosów
64 głosy
40 głosów
66 głosów
89 głosów
31 głosów
74 głosy
Merkuriusz Mszczonowski 76/2002
Okręg Wyborczy Nr 12
Lista Nr 9: Forum Samorządowo Rzemieślnicze
ZIENTEK MAREK , ANDRZEJ
Lista Nr 10: Kom. Wyb. Wyborców Ziemi Mszczonowskiej
SEKULSKI
WALDEMAR
Lista Nr 11: Komitet Wyborczy Sympatycy Straży w Osuchowie
KRAWCZYK MAREK, ZYGMUNT
252 głosy
26 głosów
106 głosów
Okręg Wyborczy Nr 13
Lista Nr 3: Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD -UP
PŁUCIENNIK JAN
Lisia Nr 6: Komitet Wyborczy PSL
SINIARSKI JERZY, TOMASZ
Lista Nr 10: Kom. Wyb. Wyborców Ziemi Mszczonowskiej
MELON
ANDRZEJ
83 głosy
150 głosów
35 głosów
Okręg Wyborczy Nr 14
Lista Nr 3: Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD -UP
PILICH
JADWIGA
Lista Nr 6: Komitet Wyborczy PSL
NAROŻNA HALINA, LIDIA
Lista Nr 9: Forum Samorządowo Rzemieślnicze
WIECHOWSKI STANISŁAW
Lista Nr 10: Komitet Wyborczy Wyborców Badowo Dańki
FIGURA
BOŻENA
Lista Nr 11: LKW Zgoda
ZABŁOCKI MAREK
Lista Nr 12: Komitet Wyborczy „Podmiejski"
WIŚNIEWSKI HUBERT
11 głosów
45 głosów
113 głosów
18 głosów
51 głosów
49 głosów
Okręg Wyborczy Nr 15
Lista Nr 3: Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD -UP
BOCZKOWSKI BOGUSŁAW, BOGDAN
Lista Nr 6: Komitet Wyborczy PSL
0S1ŃSKI ANDRZEJ
Lista Nr 10: Kom. Wyb. Wyborców Ziemi Mszczonowskiej
CHOŁA
MAREK
54 głosy
155 głosów
118 głosów
Wyniki wyborów na burmistrza Mszczonowa
Kandydaci
Ilość głosów ważnych oddanych w obwodzie
nr 1
siedziba obwodu
Dom Strażaka w
Mszczonowie
nr 2
siedziba obwodu
Spółdzielnia
Mieszkaniowa
nr 3 siedziba obwodu
Szkoła Podstawowa
w Mszczonowie
nr 4
siedziba
obwodu
MOK
nr 5 siedziba obwodu nr 6 siedziba
Gimnazjum Publiczne obwodu
w Mszczonowie
Urząd Miejski
Z. Kozera
J. G. Kurek
173
564
160
387
135
475
136
405
84
233
63
497
Suma głosów
w obwodzie
737
547
610
541
317
560
Kandydaci
Ilość głosów ważnych oddanych w obwodzie
nr 7 siedziba obwodu
budynek byłej szkoły
w Adamowicach
nr 8 siedziba obwodu nr 9 siedziba obwodu nr 10 siedziba obwodu
Szkoła Podstawowa w Szkoła Podstawowa w Szkoła Podstawowa w
Osuchowie
Bobrowcach
Lutkówce
razem
Z. Kozera
J. G. Kurek
52
246
57
326
30
235
39
285
929
3653
Suma głosów
w obwodzie
298
383
265
324
4582
Merkuriusz Mszczonowski 76/2002
5
Podział mandatów w Radzie Powiatu Żyrardowskiego II kadencji
Koalicyjny Komitet Wyborczy SLP-UP
6 mandatów
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Wilk Zdzisław
Kwieciński Andrzej
Słomiński Jerzy
Waśkowski Krzysztof
Kozera Zbigniew
Skrocka Joanna
KW Forum Samorządowe
4 mandaty
1.
2.
3.
4.
Myszkowski Sławomir
Szustakiewicz Wojciech
Skibińska Danuta
Tęsiorowski Stanisław Józef
KW Platforma Obywatelska RP
3 mandaty
1. Oracz Andrzej
2. Rusinowska Beata Małgorzata
3. Chudzik Ryszard
Komitet Wyborczy PSL
2 mandaty
1. Drążkiewicz Kazimierz
2. Suchecki Daniel
Bezpartyjne Centrum
2 mandaty
1. Lepieszka Jan Józef
2. Niewiadomski Stanisław
KW „Wspólnota Żyrardowa"
1 mandat
1. Gabrylewicz Mieczysław
KWW „Prawo i Rodzina"
1 mandat
1.
Rzepecki Arkadiusz
Wyniki wyborów do Rady Powiatu w okręgu nr 3
(gminy Mszczonów i Radziejowice)
l.p.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
1.
2.
6
Nazwa Komitetu Wyborczego
i nazwiska poszczególnych kandydatów
KW Samoobrona RP
Korzeniewska Marzenna Katarzyna
Wosińska Ewa Mariola
Matak Urszula Krystyna
Konberg Joanna Anna
Matuszak Cecylia
Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD - UP
Kozera Zbigniew
Olszewski Andrzej
Sasin Zbigniew
Matusiak Jolanta Marta
Dębowski Waldemar
Glanc - Boteva Elżbieta
Traczyk Grzegorz
Gręda Czesław
Komitet Wyborczy PSL
Wiśniewski Edmund
Drążkiewicz Kazimierz
Penczonek Krystyna Zofia
Głosy oddane na kandydata i poszczególne
listy w gminie
Radziejowice
189
114
23
31
9
12
337
120
66
31
58
9
6
30
17
356
20
227
10
Głosy oddane na kandydata i poszczególne
listy w gminie
Mszczonów
230
123
40
22
14
31
883
325
41
144
49
65
37
153
69
743
208
12
223
Liczba głosów oddana razem
/gminy Mszczonów i
Radziejowice/
(419)
(237)
(63)
(53)
(23)
(43)
(1220)
(445)
(107)
(175)
(107)
(74)
(43)
(183)
(86)
(1099)
(228)
(239)
(233)
Merkuriusz Mszczonowski 76/2002
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Obłąkowski Józef Zbigniew
Mikołajczyk Mirosław
Nawrocki Wojciech Franciszek
Zabłoński Piotr
Wieteska Jacek
KWW Forum Samorządowe
Banasiak Zdzisław Jan
Myszkowski Sławomir
Trzciński Leon Józef
Szustakiewicz Wojciech
Dąbrowska Elżbieta
Smulski Henryk
Szymański Michał
Kierzkowski Michał
20
8
45
1
25
697
45
10
10
417
144
3
12
56
109
82
7
61
41
2230
353
882
276
128
53
241
142
155
(129)
(90)
(52)
(62)
(66)
(2927)
(398)
(892)
(286)
(545)
(197)
(244)
(154)
(211)
W wyborach do Rady Powiatu w okręgu nr 3 najwięcej głosów oddano na Forum Samorządowe
2927. To więcej niż razem uzyskały pozostałe trzy komitety /Samoobrona, PSL i UP -SLD/ -2738.
Mandaty Rady Powiatu Żyrardów otrzymali:
-Sławomir Myszkowski /Forum Samorządowe/ -892 głosy,
-Wojciech Szustakiewicz /Forum Samorządowe/- 545 głosów,
-Zbigniew Kozera /SLD –UP/-445 głosów i
-Kazimierz Drążkiewicz /PSL/ -239 głosów.
Powyborcze podsumowania
komentarz burmistrza Józefa Grzegorza Kurka
Nie sposób rozpatrywać tych wyborów w kategorii:
trudno, czy łatwo. Były to pierwsze tego rodzaju wybory, a dodatkowo we Mszczonowie toczyła się przeciwko
mnie bardzo brzydka kampania. Nie brakowało
oszczerstw, pomówień i wyssanych z palca zarzutów.
Przyznam, że byłem zaniepokojony tym, jak mieszkańcy
odbiorą taki właśnie sposób prowadzenia kampanii.
Jak to bowiem mówią mądrzy ludzie:
jeśli się kogoś obrzuca błotem, to zwykle jakaś część
tego błota się przyklei, bo nie sposób przecież wszystkiego zmyć. Na to też zapewne liczyła moja opozycja.
Wynik wyborów pokazał jednak, że mieszkańcy naszej
gminy odporni są na tego rodzaju plugawą kampanię,
że kierują się własną oceną mojej dotychczasowej pracy. Nie ukrywam, że jestem zbudowany taką postawą.
Cieszę się, że mieszkańcy wybrali dalszy rozwój, że po
raz kolejny nam zawierzyli. Naszą rolą jest teraz dowieść mieszkańcom, że dokonując takiego wyboru rzeczywiście mieli rację.
Nowa rada. w porównaniu ze starą, rozpocznie pracę w
kolejnej kadencji w prawie niezmienionym składzie.
Myślę więc, że skoro dobrze współpracowało nam się
przez cztery ostatnie lata, tak będzie też i teraz. To co
wyróżniało nas spośród okolicznych gmin i czemu zawdzięczamy dynamiczny rozwój naszej gminy, to apoli-
Merkuriusz Mszczonowski 76/2002
tyczność samorządu i zgoda między jego poszczególnymi organami. Owszem, tak jak wszędzie często sprzeczaliśmy się na forum rady, bo przecież każdy radny
stara się dbać o swój rejon i zrobić dla niego jak najwięcej, ale w kwestiach najważniejszych dla gminy, w
sprawach strategicznych, zawsze byliśmy zgodni. I
mam nadzieję, że dalej tak będzie.
Nasze podstawowe zadanie, to jak najszybciej wymóc
na DODP rozpoczęcie budowy obwodnicy. To jest kluczowa inwestycja tej kadencji, bo pozwoli ona zmienić
sposób funkcjonowania gminy i komfort życia mieszkańców. Ludzie są zadowoleni kiedy mają pracę, czują
się bezpieczni, podróżują po dobrych drogach i mogą
korzystać z nowoczesnej infrastruktury technicznej. I to
jest nasze zadanie. Nie wszystkie problemy jesteśmy
oczywiście w stanie rozwiązać na poziomie gminy. Niektóre zadania leżą bowiem w kompetencjach rządu i
jego agend, czy choćby dużo bliższego nam powiatu. I o
tym właśnie, często zapominamy, kierując wszystkie
swoje uwagi i postulaty pod adresem lokalnego samorządu, pod adresem burmistrza, czy radnego. Tymczasem my mamy ściśle wyznaczone spektrum działania i
nie wszystko jesteśmy w stanie wykonać.
Żyrardowski Tydzień
7
WYBORCZE REKORDY rodem ze MSZCZONOWA
Mistrz i wice mistrz
W gminie Mszczonów w skali powiatu żyrardowskiego zanotowano dwa rekordowe wyniki wyborcze.
Pierwszy uzyskał kandydat do Rady Powiatu Sławomir Myszkowski /FORUM SAMORZĄDOWE/, który otrzymał
892 głosy poparcia, drugi zaś kandydat do Rady Miejskiej Łukasz Koperski /FORUM SAMORZĄDOWO RZ EMIEŚLNICZE/, którego zaufaniem obdarzyło 282 wyborców.
Sławomir Myszkowski w wyborach do Rady Powiatu był niekwestionowanym liderem i dopiero daleko za
nim uplasowali się -Jerzy Słomiński z SLD-UP /709 głosów/ i Joanna Skrocka również z SLD-UP 555 głosów.
W przypadku wyborów do rad gmin przed Łukaszem Koperskim znalazła się jedynie Hanna Lipińska z
Wiskitek /301 głosów/, zaś trzeci i czwarty wynik w wyborczym rankingu uzyskali: Grażyna Ceglińska /SLD –
UP Żyrardów- 269 głosów/ i Krzysztof Ciołkiewicz /Wspólnota Żyrardowa –228 głosów/.
KL
Mieszkańcy Miasta i Gminy Mszczonów
Pragniemy Państwu podziękować za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli oddając swoje głosy na Radnych Rady Miejskiej, Radnych Rady
Powiatu i Burmistrza Mszczonowa. Uzyskanie bezwzględnej większości
we władzach samorządowych Miasta i Gminy Mszczonów pozwoli nam
kontynuować politykę na rzecz rozwoju Naszej Małej Ojczyzny.
Pragniemy Państwa zapewnić, że nie zawiedziemy pokładanych w nas nadziei.
Jeszcze raz dziękujemy za to, że – jak głosiło nasze hasło wyborcze – ZAUFALIŚCIE Państwo
FAKTOM i postawiliście NA ZGODNY I SPRAWDZONY ZESPÓŁ.
Komitet Wyborczy Wyborców
Forum Samorządowo Rzemieślnicze
Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, którzy obdarzyli mnie swoim z aufaniem i oddali na mnie swój głos. Mimo przegranej – czuję się zobowiązany
każdym głosem jaki został na mnie oddany.
Waldemar Suski
8
Merkuriusz Mszczonowski 76/2002
NA PIERWSZEJ SESJI RADY MIEJSKIEJ
14 listopada w auli Gimnazjum Miejskiego w Mszczonowie odbyła się pierwsza sesja Rady Miejskiej IV
kadencji. Obrady, aż do wyboru nowego przewodniczącego,
prowadziła seniorka Rady -Wanda Staniaszek.
Posiedzenie rozpoczęło uroczyste złożenie ślubowania przez radnych. Następnie odbył się wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady
Miejskiej. W tajnym głosowaniu na te funkcje
powołani zostali odpowiednio, przewodniczący
Rady III kadencji Łukasz Koperski oraz Andrzej Zieliński. Warto dodać, że obaj kandydaci
wybrani zostali jednogłośnie uzyskując, każdy,
poparcie 15 głosów, co oznacza, że 15 - to osobowa Rada zgodna była, że właśnie te osoby
powinny pełnić wyżej wymienione funkcje. Następnie ślubowanie złożył burmistrz Józef
Grzegorz Kurek. Po czym duchowieństwo
miejscowych parafii udzieliło błogosławieństwa jemu i Radzie Miejskiej.
Merkuriusz Mszczonowski 76/2002
Kolejnym punktem programu posiedzenia były informacje o stanie budżetu gminy oraz o stanie mienia
komunalnego. Sprawozdania na ten temat przedstawił
burmistrz Grzegorz Kurek.
Sprawozdanie wykonano na dzień 31 października.
Planowane dochody w budżecie gminy na rok 2002 to
19.766.269 zł. Do miejskiej kasy w okresie sprawozdawczym
wpłynęło 16.278.088 zł, co stanowi 82 % założonego planu.
Natomiast planowane wydatki to 19.416.212 zł., spożytkowano 11.128.551 zł., co stanowi 77,6 % założonego planu.
W tym:
- wydatki bieżące planowane - 14.531.971 zł., wykonane 11.128. 552, co stanowi 76,6 % założonego planu
- wydatki majątkowe planowane - 4.884.241 zł, wykonane 3.943.164 zł., co stanowi 80,7 % założonego planu.
W toku budowy jest kanalizacja sanitarna w ul. Towarowa,
Dworcowa, Krótka, Cicha, Spółdzielcza oraz budowa wodociągu w ul. Towarowa, Dworcowa, Krótka, Cicha.
Stan zobowiązań Gminy wynosi 2.668.934 zł., co stanowi
13,5 % planowanych dochodów ogółem z czego 1.818.934
zł. to pożyczki preferencyjne z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, na
budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz na wymianę okien i docieplenie okien Szkoły Podstawowej w Osu-
9
chowie, a 850 tys. zł. - kredyt na budowę Gimnazjum w Mszczonowie.
Stan mienia komunalnego na dzień 31 Października
2002 r. Gmina posiada w swoim zasobie grunty o ogólnej
powierzchni 118,8 ha, z czego:
- 11,8 ha - będących w użytkowaniu osób fizycznych i prawnych (z tego 10,40 ha w użytkowaniu wieczystym Mszczonowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej)
- 4,6 ha - wolnych terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, z czego na osiedlu w Badowo Dańkach 3,2 ha i na terenie miasta - 1,4 ha
- 0,8 ha - przeznaczonych pod powierzchnię eksploatacji
żwiru
- 0,5 ha - leżących w obszarze górniczym
- 11,6 ha - przeznaczonych pod inwestycje (tereny pod Aqua
Park i zakład utylizacji)
- 89,5 ha - przeznaczonych pod infrastrukturę (są to ulice i
drogi oraz tereny osiedli mieszkaniowych i tereny zielone)
Należy stwierdzić iż Gmina nie posiada terenów skupionych
w większych kompleksach mogących ofertę dla inwestorów.
Ponadto we władaniu Gminy pozostaje ok. 75 ha gruntów
stanowiących drogi i ulice. Tereny te nie posiadają uregulowanego stanu prawnego. W chwili obecnej toczy się postępowanie sądowe o stwierdzenie iż Skarb Państwa nabył poprzez zasiedzenie 38,8 ha gruntów stanowiących drogi. Po
uzyskaniu postanowienie sądowego wystąpimy do Wojewody
o wydanie decyzji stwierdzającej, iż nieruchomości te stanowią własność Gminy.
Ponadto w zasobie Gminy znajdują się n/w budynki i budowle:
1. budynki mieszkalne:
a) 9 budynków położonych w Mszczonowie zarządzanych
przez Wspólnoty Mieszkaniowe, w tym:
- w administracji Wspólnoty ,,Keramzyt" - 3 budynki
- w administracji Wspólnoty Osiedla Poniatowskiego - 6
budynków
b) 14 budynków administrowanych przez ZGK i M
c) 2 budynki mieszkalne w zarządzie Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych - są to budynki nauczycieli w Lutkówce
oraz w Osuchowie
d) 10 budynków administrowanych przez Gminę z 9 lokalami
użytkowymi
2. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokali mieszkaniowych położonych w Mszczonowie
a) przy ul. Dworcowej 3 lokal nr 33 o pow. 37,9 m2
b) przy ul. Tysiąclecia 2 lokal nr 19 o pow. 37,5 m2
c) przy ul. Północnej 2 lokal nr 7 o pow. 43,1 m2
d) przy ul. Północnej 2 lokal nr 19 o pow. 43,6 m2
e) przy ul. Północnej 2 lokal nr 20 o pow. 32 m2
f) przy ul. Jeżynowej 2 lokal nr 10 i 11 o pow. ogólnej 75,6
m2
3. budynki szkoły podstawowej wraz z budowlami towarzyszącymi w miejscowościach: Bobrowce, Lutkówka, Osuchów, Piekary oraz Mszczonów jak również Gimnazjum w
Mszczonowie.
4. Hale Sportowe w Msczonowie i Osuchowie
5. Budynki biurowe przy u. Grójeckiej i Warszawskiej wraz z
infrastrukturą towarzyszącą
6. Przedszkole Miejskie w Mszczonowie przy ul. Tarczyńskiej
7. Budynek Miejskiego Ośrodka Kultury w Mszczonowie
przy ul. Warszawskiej
8. Dom Strażaka na Placu Piłsudskiego w Mszczonowie oraz
budynki Straży we wsiach: Grabce Towarzystwo, Bobrowce i
Zbiroża.
9. Będące w zarządzie ZGK i M
- Budynek biurowy wraz z budowlami towarzyszącymi
przy ul. Spółdzielczej 105
- Budynki i budowle związane z oczyszczalnią ścieków położone we wsi Grabce Józefpolskie
- Sieci kanalizacyjne o ogólnej długości 16,2 km
- Stacje wodociągowe we wsiach: Badowo Mościska,
Marków Towarzystwo, Piekary, Osuchów, Badowo
Dańki oraz w Mszczonowie
- Sieci wodociągowe o ogólnej długości 89,5 km
- Wysypisko śmieci we wsi Marków Świnice wraz z
budowlami towarzyszącymi
10. Maszyny i urządzenia techniczne oraz środki transportu
użytkowane przez ZGK i M
11. Targowisko we wsi Wymysłów
12. Przychodnie Zdrowia w Mszczonowie i Osuchowie
13. Zbiornik wodny we wsi Zbiroża o pow. 12,64 ha przeznaczony na cele rekreacyjne
Gmina posiada udział w spółce ,,Geotermia
Mazowiecka” wartości 2.326.526 zł, w tym udział gotówkowy – 1.380.000 zł oraz aport rzeczowy wartości 946.526 zł,
jak również udział w Mszczonowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wartości 1.000 zł.
Przewidywane dochody Gminy z tytułu wykonywania prawa własności w 2002 r. wyniosą:
- ze sprzedaży mienia – 715.000 zł
- - czynsze z najmu lokali i dzierżaw – 240.000 zł
- - za użytkowanie wieczyste – 18.015 zł
Przewidywane dochody Gminy z tytułu wykonania prawa własności w 2003 r. wyniosą
- ze sprzedaży mienia – 300.000 zł
- - czynsze z najmu i dzierżaw – 400.000 zł
- - za użytkowanie wieczyste – 30.000 zł.
Sesję zakończyło wystąpienie przewodniczącego
Komitetu Wyborczego Wyborców Forum Samorządowo Rzemieślniczego Łukasza Koperskiego, którego treść zamieszczamy na sąsiedniej stronie.
10
Merkuriusz Mszczonowski 76/2002
Wielebni Księża, Szanowne Panie, Szanowni Panowie, Droga Młodzieży
Zwracam się do Państwa jako przewodniczący Komitetu Wyborczego Wyborców Forum Samorządowo Rzemieślnicze, które w wyborach do Rady Miejskiej Mszczonowa zdobyło najwięcej mandatów, a jego kandydat na burmistrza uzyskał
wysokie
80-procentowe poparcie. Taki rezultat jest dla nas
niezmiernie zobowiązujący. Wraz z naszym liderem burmistrzem Józefem Grzegorzem Kurkiem mamy świadomość tego,
że wyborczy sukces nie jest celem samym w sobie, a jedynie
uzyskaniem społecznego przyzwolenia na dalsze działania,
które muszą okazać się skuteczne. Wyborcy powierzyli nam
losy gminy. Pragnę Państwa zapewnić, że postaramy się, aby
wszyscy mieszkańcy tej gminy, niezależnie od swego wieku i
statusu ekonomicznego, odczuli korzyści wynikające z naszej
pracy. Chcemy na równi działać dla naszych wyborców, jak
też i dla przeciwników, których swą solidnością pragniemy w
tej kadencji do siebie przekonać. Ufam, że pomoże nam w tym
nasze samorządowe doświadczenie. Nie zamierzamy dzielić
mieszkańców gminy na lepszych i gorszych. Pragniemy jak
najszybciej zapomnieć o podziałach, jakie wytworzyły się podczas kampanii wyborczej, w której wielu osobom zależało na
skłóceniu mieszkańców i zaprzepaszczeniu chlubnej mszczonowskiej
tradycji niemieszania polityki do gospodarki. A
przecież to dzięki tej zasadzie Mszczonów osiągnął sukces. I
tak powinno być nadal. Ufamy, że nie będziemy w nowej Radzie dzielić się na reprezentantów Forum, Spółdzielni oraz
PSL-u. Liczę, że pamiętać będziemy o tym, że tworzymy jeden
samorząd i mamy się wzajemnie wspierać, aby tym lepiej
działać dla dobra naszej gminy i jej mieszkańców. Osiągniecie
porozumienia powinno nam przyjść tym łatwiej, że takie właśnie było wyraźne życzenie naszych wyborców. Mszczonowianie głosując w dniu 27 października postawili na zgodny i
sprawdzony zespół składający się z Burmistrza, jego wszystkich
wysoko wykwalifikowanych Urzędników i pracowników jednostek budżetowych oraz radnych, którzy udowodnili, że obce są
im ideologiczne podziały i walka o stanowiska, a prawdziwą
wartość przywiązują jedynie do pracy na rzecz rozwoju gminy.
Mieszkańcy zobowiązali nas swym wyborem do kontynuowania już rozpoczętych przemian i utrzymania ich dotychczasowego tempa. Wierzę, że w tej kadencji doprowadzimy do wy-
budowania miejskiej obwodnicy. Będzie to kluczowa inwestycja
najbliższych czterech lat. Chcę jednak zapewnić, że nie będzie
to – jak nam zarzucano- pomnik samorządu, a narzędzie, dzięki któremu zamierzamy osiągnąć trzy najistotniejsze dla Mszczonowa i okolic cele. Pierwszym z nich jest stworzenie warunków dla pozyskania kolejnych firm, co pozwoli skutecznie
walczyć z najbardziej nas bolącym problemem bezrobocia,
drugim- wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miasta, przez co
stanie się ono bezpieczniejsze, spokojniejsze i czystsze, a
trzecim –stymulowanie dalszego wzrostu gospodarczego gminy
i dbanie o równomierny rozwój jej terenów miejskich i wiejskich, co będzie możliwe dzięki podatkom z nowych inwestycji. Wszystkie pozostałe nasze zamierzenia zostały szczegółowo określone w programie wyborczym, ale nie ukrywam, że
liczę, iż uda nam się zrobić o wiele więcej niż to do czego
zobowiązywaliśmy się przed wyborami. Chcę jeszcze raz podkreślić, że tak optymistyczne zamierzenia są możliwe tylko i
wyłącznie dzięki właściwemu wyborowi mieszkańców. To
dzięki WAM DRODZY WYBORCY gminne przemiany nie
ulegną spowolnieniu. Przygotowania do wymienionych w programie wyborczym inwestycji, które zostały poczynione jeszcze
w poprzedniej kadencji, nieprzerwanie trwają. To są właśnie
korzyści wynikające ze stabilizacji. Gdy niektóre samorządy są
na etapie koalicyjnych uzgodnień to we Mszczonowie już od
pierwszych powyborczych dni trwa samorządowe dzieło. Dzięki
naszej zgodzie i profesjonalizmowi będziemy także mogli efektywniej wykorzystać możliwości, jakie przyniesie nam wejście
Polski do Unii Europejskiej. Mieszkańcy wybierając dotychczasowy samorząd opowiedzieli się za tym co dobre i sprawdzone. Wierzę, że nie zawiedziemy ich nadziei i okażemy się
godni zaufania, jakim nas obdarzyli.
Przewodniczący Komitetu
Wyborczego Wyborców
Forum Samorządowo Rzemieślnicze
Łukasz Koperski
Relację z obrad oprac.
Izabella Kamińska
Merkuriusz Mszczonowski 76/2002
11
Komisje Rady Miejskiej Mszczonowa
W trakcie drugiej Sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 19 listopada podjęto dwie uchwały :
-w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej i określenia przedmiotu ich działania oraz
-w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej.
Radni podczas obrad zdecydowali o powołaniu sześciu stałych komisji:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Rewizyjnej
Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Budżetu i Mienia Komunalnego
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego
Oświaty, Sportu i Młodzieży
Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej
Poniżej publikujemy składy osobowe i zakresy działania nowo wybranych komisji. Zamieszczamy także
informacje odnośnie tego kto w nich sprawować będzie funkcje przewodniczących i wice przewodniczących.
Komisja Rewizyjna
–skład komisji
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Wanda Staniaszek - Przewodnicząca Komisji
Stanisław Wiechowski – Wiceprzewodniczący Komisji
Mirosław Wirowski – Członek Komisji
Wojciech Horbot – Członek Komisji
Mariusz Wieszczycki – Członek Komisji
Krzysztof Krawczyk – Członek Komisji
Ryszard Stusiński – Członek Komisji
–zadania Komisji Rewizyjnej:
-
Przewodnicząca Komisji Wanda Staniaszek
Wiceprzewodniczący Komisji Stanisław Wiechowski
opiniowanie wykonania budżetu gminy i występowanie z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia burmistrzowi absolutorium,
wykonywanie kontroli zleconych przez radę,
realizacja zadań zgodnie ze Statutem Gminy.
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
–skład komisji:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Mirosław Wirowski – Przewodniczący Komisji
Stanisław Wiechowski – Wiceprzewodniczący Komisji
Janusz Michalak – Członek Komisji
Krzysztof Gołyński – Członek Komisji
Łukasz Koperski – Członek Komisji
Andrzej Zieliński – Członek Komisji
Marek Zientek – Członek Komisji
Przewodniczący Komisji Mirosław Wirowski
Wiceprzewodniczący Komisji Stanisław Wiechowski
12
Merkuriusz Mszczonowski 76/2002
–zadania Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
-
opiniowanie kierunków rozwoju gminy określonych w Strategii, planach zagospodarowania przestrzennego i planach rocznych,
opiniowanie sposobu wykonywania uchwał rady i sposobu oraz zakresu realizacji inwestycji gminnych,
proponowanie podjęcia działań promujących Gminę.
Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego
–skład komisji:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Janusz Michalak – Przewodniczący Komisji
Wanda Staniaszek – Wiceprzewodnicząca Komisji
Łukasz Koperski – Członek Komisji
Andrzej Zieliński – Członek Komisji
Jerzy Siniarski – Członek Komisji
Stanisław Wiechowski – Członek Komisji
Krzysztof Krawczyk – Członek Komisji
–zadania Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego
-
Przewodniczący Komisji Janusz Michalak
Wiceprzewodnicząca Komisji Wanda Staniaszek
opiniowanie planów budżetu gminy oraz zmian w budżecie gminy,
opiniowanie sprawozdań z wykonania budżetu gminy,
opiniowanie nabywania i zbywania mienia komunalnego.
Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego
–skład komisji:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Mariusz Wieszczycki – Przewodniczący Komisji
Andrzej Osiński – Wiceprzewodniczący Komisji
Ryszard Stusiński – Członek Komisji
Wojciech Horbot – Członek Komisji
Jerzy Siniarski – Członek Komisji
Marek Zientek – Członek Komisji
Janusz Michalak – Członek Komisji
–zadania Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego
-
Przewodniczący Komisji Mariusz Wieszczycki
Wiceprzewodniczący Komisji Andrzej Osiński
opiniowanie spraw z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
ocena stanu porządku publicznego i przestrzegania prawa,
opiniowanie spraw z zakresu ochrony środowiska i nadzór nad należytym stanem sanitarnym, czystością i
porządkiem w gminie,
opiniowanie spraw dotyczących rolnictwa,
opiniowanie funkcjonowania ZGKiM.
Merkuriusz Mszczonowski 76/2002
13
Komisja Oświaty, Sportu i Młodzieży
–skład komisji:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Andrzej Barbulant – Przewodniczący Komisji
Krzysztof Gołyński – Wiceprzewodniczący Komisji
Jerzy Siniarski – Członek Komisji
Andrzej Osiński – Członek Komisji
Marek Zientek – Członek Komisji
Mariusz Wieszczycki – Członek Komisji
Mirosław Wirowski – Członek Komisji
Przewodniczący Komisji Andrzej Barbulant
–zadania Komisji Oświaty, Sportu i Młodzieży
-
Wiceprzewodniczący Komisji Krzysztof Gołyński
opiniowanie budżetu gminy w dziale oświata i wychowanie, kultura fizyczna,
opiniowanie wszelkich spraw związanych z funkcjonowaniem placówek oświatowych, placówek upowszechniania kultury fizycznej
propagowanie samorządności wśród młodzieży poprzez wspieranie działań Młodzieżowej Rady Miejskiej
i nadzór nad pracami tej rady,
Współpraca z Komisją Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom
wśród młodzieży
Komisja Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej
–skład komisji:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Ryszard Stusiński – Przewodniczący Komisji
Andrzej Barbulant – Wiceprzewodniczący Komisji
Wanda Staniaszek – Członek Komisji
Wojciech Horbot – Członek Komisji
Krzysztof Krawczyk – Członek Komisji
Andrzej Osiński – Członek Komisji
Wiceprzewodniczący Komisji Ryszard Stusiński
–zadania Komisji Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej
-
14
Wiceprzewodniczący Komisji Andrzej Barbulant
opiniowanie budżetu gminy w dziale kultura , zdrowie i opieka społeczna
opiniowanie wszelkich spraw związanych z funkcjonowaniem placówek upowszechniania kultury,
koordynowanie organizacji imprez rozrywkowych,
opiniowanie wszelkich spraw z zakresu zdrowia i opieki społecznej
Współpraca z Komisją Oświaty, Sportu i Młodzieży w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom wśród
młodzieży
Merkuriusz Mszczonowski 76/2002
Patriotyczne obchody z odrobiną humoru
Patriotyczne uroczystości organizowane w Mszczonowie zaczynają nabierać należnej im powagi. Zapoczątkowany kilka lat temu porządek takich uroczystości został
zaakceptowany przez mieszkańców i teraz wszystko już
przebiega sprawnie i bez niepotrzebnych potknięć. Chciałoby się rzec, iż miasto normalnieje pod każdym względem.
To dobrze, gdyż podczas takich świąt jak 11 Listopada
wszystko powinno tchnąć patriotyzmem i szacunkiem dla
kraju, a na nieporozumienia i organizacyjne potknięcia /jak
to bywało wcześniej/ nie powinno być miejsca.
Tegoroczne obchody Święta Narodowego rozpoczęto wciągnięciem flagi państwowej na maszt stojący przed
urzędem miejskim. Następnie wszyscy uczestnicy uroczystości przemaszerowali na cmentarz, gdzie złożono kwiaty na
grobach poległych żołnierzy. Później pochód prowadzony
przez orkiestrę OSP przeszedł ulicami: Tarczyńską, Warszawską i Żyrardowską do kościoła parafialnego, gdzie ks.
prałat Lucjan Świderski odprawił Mszę Świętą w intencji
Ojczyzny. Po nabożeństwie na Nowym Rynku odbył się
patriotyczny wiec, w trakcie którego do mieszkańców
przemówili burmistrz Grzegorz Kurek i przewodniczący
KWW Forum Samorządowo Rzemieślnicze Łukasz Koperski.
Merkuriusz Mszczonowski 76/2002
Wiec zakończony został koncertem w wykonaniu orkiestry
OSP. Wcześniej podziękowano za udział w obchodach
wszystkim przedstawicielom gminnych organizacji i instytucji.
15
Druga część świątecznych uroczystości miała miejsce w Mszczonowskim Ośrodku Kultury. Po południu dla
najmłodszych przygotowano darmowy seans kinowy, a wieczorem na scenie ośrodka wystawiono pierwszy mszczonowski mini-musical pt. JESIEŃ MIŁOŚĆ NIESIE. Spektakl został przygotowany przez Amatorski Teatr IDYLLA,
który działa pod dyrekcją Janusza Czai. Widowisko wyreżyserowali
Grażyna Pływaczewska i autor scenariusza
Tadeusz Zieliński. Scenografię przygotowała Emilia Kurowska, zaś opracowanie muzyczne Marek Baumel i Janusz
Czaja.
Treść przedstawienia w pełni oddana została w jego
tytule. Dyrektor MOK-u Janusz Czaja stwierdził, że wprawdzie spektakl nie odwoływał się bezpośrednio do charakteru rocznicowych obchodów, ale wybrany został nieprzypad-
kowo, gdyż dotyczył tego czego w chwili obecnej w naszej
ojczyźnie i w ogóle we współczesnym świecie potrzeba
najbardziej, czyli -spokoju, ciepła, miłości i akceptacji.
Obok nostalgii w przedstawieniu pojawiały się też akcenty
humorystyczne. Niewątpliwie stwierdzić należy, że premiera
mszczonowskiego musicalu wypadła bardzo udanie. Występ
artystów zasłużenie nagrodzony został gromkimi brawami.
Mieszkańcy docenili nie tylko samą treść spektaklu, ale
również ciepłą i nastrojową oprawę, jaką mu nadano.
Wszystko tego wieczoru było w MOK-u dopracowane do
ostatniego szczegółu. Dla przykładu podam może, że miejsca
dla publiczności przygotowano przy oddzielnie ustawionych
stolikach, na których -dla spotęgowania romantycznej atmosfery- zapalono świece.
/pio/
Przemówienie
burmistrza Grzegorza Kurka
wygłoszone w dniu 11 listopada
podczas uroczystości z okazji
święta narodowego -2002-11-11
Gdy 84 lata temu nasi pradziadowie rozpoczęli odbudowę rozdartego w wyniku zaborów kraju podjęli się
zadania na pozór niewykonalnego. A jednak, dzięki miłości
do ojczyzny i chęci pracy dla jej dobra udało im się przywrócić Polskę na mapę Europy. Naród podźwignął się po
123 latach niewoli. To dzięki determinacji tamtych Polaków
dziś możemy żyć w wolnym kraju i snuć plany na przyszłość.
My na szczęście nie musimy dokonywać tak bohaterskich
czynów jak nasi przodkowie, ale spoczywa na nas obowiązek kontynuowania ich dzieła poprzez umacnianie ojczyzny.
Każdy powinien robić to na swój sposób. Doskonalić się w
swej dziedzinie. Taką właśnie pracę wykonujemy tu w
Mszczonowie i śmiem twierdzić, że wywiązujemy się ze
swych powinności w sposób należyty. Budowanie małej
ojczyzny, jaką jest gmina- jest również aktem patriotyzmu.
My MSZCZONOWIANIE dzięki codziennej pracy i nauce
przyczyniamy się do umacniania kraju. Zapewne niewielu
z nas w krzątaninie zwykłego dnia w takich właśnie kryteriach postrzega swe działania. Lecz taki ma być dzisiejszy
patriotyzm. Mamy być pracowici, zgodni, sumienni i odpowiedzialni. Wszystko po to, aby ci którzy przyjdą po nas
zastali kraj zamożnym oraz silnym i już nigdy nie musieli
za jego wolność płacić ceny krwi.
16
Merkuriusz Mszczonowski 76/2002
*
*
*
Szanowni Mieszkańcy jest to pierwsze tak doniosłe
święto w naszym nowym, „powyborczym” Mszczonowie.
Korzystając z tego, że się tu dziś spotykamy chciałbym
jeszcze raz podziękować Wam za zaufanie, jakim obdarzyliście mnie i radnych Rady Miejskiej. Wybór, jakiego dokonaliście umocnił Mszczonów. Nie naraził go na powyborcze
zawieruchy i konflikty. Zapewniam Was, iż pracujemy nie-
Czy starczy cierpliwości?
Planowane na listopad rozpoczęcie budowy obwodnicy Mszczonowa niestety jeszcze trochę się opóźni. W
przypadku tej inwestycji o terminie jej realizacji nie decyduje tylko procedura przetargowa, na drodze której wyłaniany
jest wykonawca, ale również procedura, której efektem będzie włączenie mszczonowskiej obwodnicy w program realizowany ze środków ISPA, czyli inwestycję pod nazwą
,,Modernizacja trasy nr 50 Sochaczew - Grójec". Jest o co
zawalczyć, bowiem w przypadku pomyślnego rozstrzygnięcia
sprawy mszczonowska inwestycja dodatkowo pozyskałaby 7
mln euro. Pieniądze te znacznie mogłyby przyspieszyć budowę obwodnicy. Obecnie Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych i Autostrad w Warszawie jako inwestor obwodnicy
prowadzi w tej sprawie negocjacje z urzędnikami unijnymi,
którzy odpowiadają za realizację, w ramach środków ISPA,
wspomnianej już modernizacji trasy nr 50. Niestety negocjacje te jak twierdzą urzędnicy muszą potrwać. Jak przyznał
burmistrz Grzegorz Kurek ,,Jest duża szansa, że uda się
obwodnicę włączyć do tego zadania bez ogłaszania przetargu, ale w ramach rozszerzenia zakresu już realizowanej inwestycji. W związku z tym czekamy z niecierpliwością na
wynik tych negocjacji i na jak najszybsze rozpoczęcie naszej
inwestycji. Do realizacji przygotowany jest już pierwszy i
drugi etap przedsięwzięcia. Nad trzecim pracujemy. Chcemy
zmienić plan ogólnego zagospodarowania przestrzennego
obszaru, przez który będzie biegł trzeci odcinek obwodnicy.
przerwanie i dzięki temu, że niemalże w niezmienionym
składzie to tym samym jeszcze wzmacniamy naszą pozycję
w regionie. Usłyszałem ostatnio stwierdzenie, że „gdy inni
tracą czas na kłótnie Mszczonów się buduje” i tak właśnie
jest. Buduje się dzięki Wam Drodzy Mieszkańcy. Dzięki
temu, że wspieracie swój samorząd i chcecie z nim współdziałać. Jeszcze raz Wam dziękuję.
Tak jak każdemu mieszkańcowi utrudnia codzienne życie
jazda TIR - ów przez centrum miasta, tak nam zależy na tym,
aby to zadanie jak najszybciej się rozpoczęło. Cały czas dyrektor Dąbrowski z GDDP i A twierdzi, że jeszcze musimy
wykazać trochę cierpliwości, kilka dni, kilkanaście..., ale jak
widać urzędnicy unijni, którym TIR - y nie jeżdżą koło posesji, nie spieszą się uzasadniając to terminami i procedurami,
których muszą przestrzegać. Niestety my jesteśmy bezsilni,
bowiem nie możemy wpłynąć na ich przyśpieszenie. Niecierpliwimy się niejednokrotnie dając temu wyraz w naszych
rozmowach telefonicznych z Dyrekcją. Jednak ta cały czas
nas uspokaja, że realizacja zadania na pewno się rozpocznie.
Postęp w negocjacjach o włączenie obwodnicy w środki
ISPA jest i, że wszystko z pewnością znajdzie szczęśliwy finał. Nie chcę mówić czy jest szansa aby budowa pierwszego
etapu obwodnicy rozpoczęła się jeszcze w tym roku, bowiem
gmina przestała odpowiadać za termin realizacji. Tak jak
powiedziałem inwestorem jest Dyrekcja i to ona jest tym
podmiotem, który decyduje o rozpoczęciu budowy. GDDP i A
twierdzi, że robi wszystko, aby to zadanie rozpoczęło się
jeszcze w tym roku, ale czy się rozpocznie? Nie wiem. Gmina
zakończyła swoją rolę. Zrobiła wszystko, co mogła, aby
przygotować to zadanie do realizacji. W przypadku gdyby
budowa się opóźniała pozostanie nam skorzystanie z innych,
raczej mało perswazyjnych, metod, które wymuszą jej realizację. Może to okaże się dobrym sposobem...
IKam
KOMUNIKAT
BURMISTRZA MIASTA MSZCZONOWA
Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 września 2002r. (Dz. U. Nr 183,
poz.1522), wprowadzony został obowiązek wymiany dowodów osobistych wydanych przed 1 stycznia 2001r. w następujących terminach:
1)
od dnia 1 stycznia 2003r. do dnia 31 grudnia 2003r. – wydanych w latach 1962 – 1972,
2)
od dnia 1 stycznia 2004r. do dnia 31 grudnia 2004r. – wydanych w latach 1973 – 1980,
3)
od dnia 1 stycznia 2005r. do 31 grudnia 2005r. – wydanych w latach 1981 – 1991,
4)
od dnia 1 stycznia 2006r. do dnia 31 grudnia 2006r. – wydanych w latach 1992 – 1995,
5)
od dnia 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007r. – wydanych w latach 1996 – 2000.
Bliższych informacji w tej sprawie można uzyskać w Wydziale Ogólno-Administracyjnym Urzędu Miejskiego w
Mszczonowie przy ul. Grójeckiej 45, pok.8, osobiście w godzinach urzędowania lub telefonicznie: 857 1689, 857 1764,
857 1768.
Burmistrz Miasta
mgr inż. Józef Grzegorz KUREK
Merkuriusz Mszczonowski 76/2002
17
ZDROWYCH I WESOŁYCH
ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA
ŻYCZĄ MIESZKAŃCOM MIASTA I GMINY MSZCZONÓW
-PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
ŁUKASZ KOPERSKI WRAZ Z RADNYMI,
-BURMISTRZOWIE JÓZEF GRZEGORZ KUREK
I MARIAN JACKOWSKI,
-PRACOWNICY URZĘDU MIEJSKIEGO ORAZ
-REDAKCJA MERKURIUSZA MSZCZONOWSKIEGO.
reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama
Chcesz płytę za darmo?
Płyta „Kolędy dobrze zaśpiewane" to wspaniały prezent Radia PLUS „Między Łodzią a Warszawą” dla słuchaczy. Kolędy
te wykonują lokalne zespoły i chóry znane na terenie między Łodzią a 'Warszawą i nie tylko (m.in. Chór Państwowej Szk oły Muzycznej II stopnia w Żyrardowie).
Płyta ta nie jest dostępna w sprzedaży, ale można otrzymać ją za darmo i to w bardzo prosty sposób: wystarczy wysłać swoje zgłoszenie z imieniem i nazwiskiem oraz nazwą miasta w dowolny sposób:
- pocztą (99-400 Łowicz, ul. Seminaryjna 6a)
- e-mailem (na adres [email protected],pl o treści „plus kolęda'")
- SMS-em (na numer 7160 z dopiskiem „plus kolęda") i słuchać Radia PLUS codziennie od 6. do 30. grudnia. Spośród nadesłanych zgłoszeń będziemy rozdawać płyty. Codziennie czeka na - PLUS-słuchaczy aż 100
płyt!!! Naprawdę warto nas słuchać !!!
reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama
JUŻ W GRUDNIU
Prawdopodobnie jeszcze w tym miesiącu w Osuchowie zacznie funkcjonować długo oczekiwany przez
mieszkańców punkt apteczny. Obecnie trwa remont pomieszczenia, w którym zostanie on zlokalizowany. 14 listopada
burmistrz Grzegorz Kurek, pełniący funkcję wiceprezesa
Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości w Mszczonowie,
podpisał umowę kredytową na rozpoczęcie działalności gospodarczej z osobą, która będzie aptekę prowadziła. Z pewnością z punktu aptecznego w tej miejscowości korzystać
będą wszyscy mieszkańcy południowej części gminy Mszczonów, którzy dotychczas aby zakupić jakiekolwiek lekarstwo musieli odbywać przeszło 20 kilometrową podróż do
Mszczonowa.
IK
Podziękowanie
Panu Zbigniewowi Bednarkowi
za dar w postaci pięknych mebli do dyżurki pielęgniarskiej
Oddziału Chirurgii Ogólnej
wdzięczny personel
18
Merkuriusz Mszczonowski 76/2002
OŚRODEK WSPIERANIA
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
ul. Żyrardowska 4
Mszczonów
Tel./fax: 857-11-99
ZAPRASZA WSZYSTKICH NA:
KURSY KOMPUTEROWE
@ Naucz się pisać na komputerze! POZNAJ EDYTOR TEKSTU MS WORD
@ Chcesz szybciej liczyć – POZNAJ MS EXCELA
Możesz dopasować
program kursu do
własnych potrzeb
@ Naucz się wyszukiwać informacji w INTERNECIE
@ Wykorzystaj bogactwo INTERNETU
@ Posiadamy wpis do Kuratorium Oświaty
SZKOLENIA OPERATORÓW WÓZKÓW
WIDŁOWYCH
I OBSŁUGI KAS FISKALNYCH
!Doświadczeni
wykładowcy
!Niskie ceny
@ Chcesz mieć nowe kwalifikacje – zdobądź
uprawnienia operatora wózków widłowych
@ Zapoznaj się z obsługą kas fiskalnych
SKORZYSTAJ Z NASZYCH USŁUG:
UDZIELAMY NISKOOPROCENTOWANYCH POŻYCZEK
@ Chcesz uniezależnić się od pracodawców
- załóż własną działalność gospodarczą
@ Masz pomysł na rozwinięcie własnej działalności gospodarczej
Oprocentowanie
już od 11%
w skali roku.
- zgłoś się do nas
TYLKO U NAS MOŻNA
@ Skorzystać z Internetu
Preferencyjne ceny dla dzieci,
młodzieży szkolnej i osób
bezrobotnych.
@ Napisać na komputerze dokumenty
ważne i mniej ważne
@ Zeskanować zdjęcie
Wszelkie informacje pod nr
tel. 857 11 99 lub w
siedzibie biura.
Merkuriusz Mszczonowski 76/2002
@ Skopiować, nagrać płytę CD
@ itp...
19
REHABILITACJA
W OSUCHOWIE
Istnieje duża szansa, że już na początku przyszłego
roku w Osuchowie, gmina Mszczonów, zacznie funkcjonować punkt rehabilitacyjny dla rolników. Kilkumiesięczne starania mszczonowskiego samorządu o sfinalizowanie
tego przedsięwzięcia zakończyły się pozytywnie. Gmina
ze swojej strony zapewniła lokal i etat rehabilitanta, natomiast sprzęt rehabilitacyjny sfinansowany został ze środków KRUS - u. Przetarg na sprzęt został już rozstrzygnięty. Teraz trwa oczekiwanie na jego dostarczenie. Gdy to
się stanie dokonana zostanie drobna modernizacja pomieszczenia, odpowiednia do potrzeb urządzeń rehabilitacyjnych. Kandydatka prowadzenie punktu i sprawowania
nad nim nadzoru również została już wyłoniona.
(ik)
Ogłoszenie drobne
Do sprzedania choinki z plantacji
Adam Pazio
Lindów 40
tel. 605 673 162
Rocznica, która stała się miejskim świętem
Nie często spotyka się pary małżeńskie, którym
dane było przeżyć wspólnie pół wieku. Z tym większą
więc radością pragniemy odnotować, że 17 listopada w
mszczonowskim kościele parafialnym po 50 latach ponownie na ślubnym kobiercu stanęli Danuta i Mieczysław
Świderscy. Ich doniosła rocznica stała się prawdziwie
miejskim świętem, w którym obok najbliższych członków
rodziny i znajomych uczestniczyli także przedstawiciele
miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej i reprezentanci miejskich władz- burmistrzowie Józef Grzegorz
Kurek i Marian Jackowski oraz przewodniczący RM
Łukasz Koperski.
Proboszcz Lucjan Świderski w swym kazaniu
wygłoszonym podczas rocznicowej Mszy Świętej nie
tylko gratulował jubilatom życiowego osiągnięcia, jakim
niewątpliwie jest tak długie pożycie małżeńskie, ale także
przypomniał wszystkim zebranym jak wiele dobrego
państwo Świderscy uczynili dla Mszczonowa. Pan Mieczysław był wieloletnim naczelnikiem mszczonowskiej
OSP, nieoceniony jest jego wkład w rozwój jednostki i
budowę
Domu Strażaka. Proboszcz podczas kazania
wielokrotnie podkreślał jego upór i zaangażowanie, z
jakim zabiegał on zarówno o to co doczesne, jak też o
sprawy wiary. Za manifestowanie swego oddania kościołowi był szykanowany. W chwili próby potrafił jednak
stanąć w obronie krzyża, którego pomimo nacisków nie
pozwolił usunąć ze strażnicy. W tych najtrudniejszych
życiowych chwilach zawsze u jego boku stała żona. Wzo-
20
Merkuriusz Mszczonowski 76/2002
rowe małżeństwo wspierało się przez całe wspólne życie. Wychowało trójkę dzieci, a teraz cieszyć się może
patrząc jak wzrastają wnuki.
Drugą osobą, która w trakcie Mszy złożyła jubilatom wyrazy uznania był burmistrz Józef Grzegorz Kurek.
Pomnąc na strażacką pasję pana Mieczysława burmistrz
uroczyście przyrzekł mu, że zawsze będzie wspierał
OSP i pomagał mieszkańcom służącym w jej szeregach.
Osoby biorące udział w rocznicowych uroczystościach z podziwem odnosiły się do siły i radości, jaka
wprost emanowała od ZŁOTEJ PARY. Państwo Świderscy powszechnie znani z olbrzymiego poczucia humoru
wspaniale bawili się podczas jubileuszowego wesela, a
także .....poprawin.
Nasza redakcja dołącza się do wielu życzeń i
gratulacji, jakie z okazji złotych godów złożono JUBILATOM.
M.L.
Biskup pogratulował mieszkańcom Osuchowa
Na takie święto parafia Osuchów czekała
przez ostatnie kilka lat. W tym czasie wykonano wiele pracy. Odnowiony został cały kościół i teren przykościelny. Uporządkowano cmentarz i wybudowano
na jego terenie okazałą kaplicę. Biskup Ordynariusz
Alojzy Orszulik nie krył podczas swej wizyty podziwu dla olbrzymiego wysiłku, jakim wykazali się
mieszkańcy Osuchowa i okolic. Z uznaniem odniósł
się też do starań pasterza parafii ks. kanonika Mariana Lipskiego. Listopadowa wizyta biskupa była
symbolicznym ukoronowaniem kilkuletnich starań o
przywrócenie blasku tej szczególnej wiejskiej parafii,
która choć nieliczna zawsze znana była ze swej ofiarności i wytrwałej służby dla kościoła.
Mimo przejmującego chłodu i pierwszego
śniegu, jaki tego ranka pojawił się na osuchowskich
Merkuriusz Mszczonowski 76/2002
polach ks. biskupa przywitała liczna grupa parafian.
Wierni oczekiwali na szanownego gościa przy kościelnej bramie, aby uroczyście wprowadzić go do
wnętrza świątyni. Jako pierwszy w ich imieniu wystąpił ks. proboszcz Marian Lipski, później przygotowane wcześniej oficjalnie powitanie odczytał radny
z terenu Osuchowa Marek Zientek, następnie biskupa
witali burmistrz Józef Grzegorz Kurek i dyrektor
Centralnego Ośrodka Szkoleniowego ZUS-u w Osuchowie Marian Wasilewski. Po odprawieniu nabożeństwa biskup ordynariusz dokonał poświęcenia odnowionego kościoła i cmentarnej kaplicy. Błogosławił
też wszystkim parafianom, którym podziękował za
ich dotychczasową postawę.
Na terenie gminy Mzczonów znajdują się trzy
parafialne kościoły w: Mszczonowie, Osuchowie i
21
Lutkówce. Wszystkie one w ostatnim dziesięcioleciu
przeszły gruntowne remonty i dziś prezentują się bardzo okazale. Są one prawdziwymi ozdobami gminy.
Należy też zaznaczyć, że kościoły to jedne z nielicznych zabytkowych obiektów, jakie zachowały się w
okolicach Mszczonowa. Historia nie oszczędzała tych
terenów. Tym bardziej więc cieszy, że te nieliczne
okazałe budowle odzyskały dawny blask i znowu
zachwycają swym pięknem.
/pio/
W Mszczonowie
na słowach
się nie kończy
szą pomoc ze strony władz samorządowych. Przypomnieć należy, że gmina Mszczonów w corocznym budżecie rezerwuje środki na zakup paliwa do policyjnych aut. Bez tego wsparcia trudno byłoby funkcjonariuszom
wykonywać czynności patrolowe, jak również dochodzeniowo-śledcze.
Jedni tylko mówią, że należy wspierać policję
i dbać o ład i porządek w swych miastach, zaś w Mszczonowie na słowach się nie kończy i właśnie dlatego
gmina Mszczonów kupiła dla miejscowych stróżów
prawa już piąty samochód. Pierwszym była kupiona
jeszcze na początku lat 90-tych poczciwa NYSA,
później dofinansowano zakup
dwóch POLONEZÓW, następny w kolejności był FIAT UNO, zaś teraz
przyszła kolej na nowoczesną FABIĘ. Uroczyste
przekazanie samochodu policji odbyło się przed Urzędem Miejskim. Burmistrz Kurek zapewnił przybyłych
z tej okazji przedstawicieli Komendy powiatowej i
miejscowego komisariatu, że mogą oni liczyć na dal-
22
Merkuriusz Mszczonowski 76/2002
Cztery pory roku pierwszego listopada
Dzień Wszystkich Świętych oprócz zadumy i refleksji dostarcza nam również wiele „zamieszania”. Przedświąteczne sprzątanie grobów, kupowanie kwiatów i zniczy
to jedynie początek. Prawdziwych problemów dostarcza nam
dopiero objazd cmentarzy. Dla wielu wiąże się on z przejechaniem nawet kilkuset kilometrów. Tego dnia większość
dróg wygląda jak „Zakopianka” przed Sylwestrem, a miejskie ulice zamieniają się w zatłoczone parkingi. Mszczonów 1 listopada niczym nie różnił się od pozostałych polskich miast i miasteczek. Poruszanie się po nim w okolicach
cmentarzy dostarczało wcale niemałych problemów.
W pobliżu starego cmentarza leżącego przy trasie tranzytowej 717 Grójec –Sochaczew jak co roku zablokowane
zostały ulice –Sienkiewicza, Tysiąclecia, Cmentarna i zachodnia cześć ul. Maklakiewicza, natomiast przy nowym
cmentarzu tłoczno zrobiło się na ulicach - Tarczyńskiej,
Spółdzielczej, Tańskiego, Niesiołowskiego i na wschodniej
Merkuriusz Mszczonowski 76/2002
części ulicy Maklakiewicza. Samochodowa gorączka uspokoiła się dopiero w godzinach popołudniowych. Osobiście
o wiele bardziej wolę tą drugą cześć pierwszego listopadowego dnia. Wyjście na cmentarz przestaje mi się wtedy
kojarzyć z przepychaniem się po zatłoczonym stadionie,
nekropolie nabierają właściwej sobie atmosfery, a dyskretny
blask płonących zniczy przemienia je z miejsc smutku i pożegnania w symbole nadziei. W tym roku w ten typowy dla
„Wszystkich Świętych” cykl wpisała się również pogoda.
Rano przywitała nas zimowa aura. Przed południem powiało
chłodem jak na przedwiośniu. Po południu chwilami zza
chmur wyglądało słońce i ostatnie
liście na drzewach
żółciły się
przypominając o prawdziwej złotej polskiej
jesieni. Na koniec natomiast ciepły i cichy wieczór zachęcał
wręcz do tego, aby jeszcze raz udać się na cmentarze i
powspominać bliskich oraz znajomych, którzy już odeszli.
RM
23
Rzemieślnicza rodzina coraz liczniejsza
u swych mistrzów i teraz bez problemu uzyskają u nich
zatrudnienie.
Podobne do tej uroczystości odbywają się w siedzibie mszczonowskiego Cechu Rzemiosł Różnych trzy, a czasami
nawet cztery razy do roku. Zawsze mają one uroczystą
oprawę. Łukasz Koperski podkreśla, że zależy nam na wytworzeniu u tych młodych ludzi przekonania, że od tej pory
stają się częścią dużej rzemieślniczej rodziny.
Nauka zawodu w Cechu cieszy się dużą popularnością.
Obecnie różnych profesji uczy się w mszczonowskich
zakładach, aż 59 osób. Od 1990 roku Cech wykształcił
276 czeladników i 30 mistrzów. To nie lada, jakie osiągnięcie. Nauka zawodu trwa trzy lata. Wszelkich dodatkowych
informacji o prowadzonym aktualnie
naborze uczniów
uzyskać można w biurze cechu /Mszczonów ul. Żyrardowska
4/.
Ik
Pod koniec października w siedzibie mszczonowskiego Cechu Rzemiosł Różnych miała miejsce uroczystość
zorganizowana w zawiązku z wręczeniem dyplomów czeladniczych młodzieży, która uczyła się w miejscowych zakładach mistrzowskich. Dyplomy dla pięciu czeladników w
zawodzie stolarza /Sławomira Koka, Michała Bieniaszewskiego, Tomasza Adamczyka, Andrzeja Adamczyka i Łukasza Piątkowskiego/, dwóch w zawodzie piekarza /Marcin
Krakowiak i Sławomir Nowak/ oraz dla Moniki Laskowskiej, która kształciła się w zawodzie fryzjerki wręczył starszy mszczonowskiego Cechu Łukasz Koperski. Następnie
obecni podczas uroczystości członkowie Cechu- Leon Trzeciński, Janusz Michalak, Zbigniew Bednarek, Andrzej Zieliński i Jan Kulicki zachęcali młodych czeladników do dalszego pogłębiania zawodowej wiedzy, a przede wszystkim
kontynuowania nauki w szkołach średnich. Pięcioro młodych czeladników z chwilą odebrania dyplomu było pewnych, że czekają na nich miejsca pracy. Sprawdzili się oni
24
CZELADNIK
ZAWÓD
MISTRZ
Monika Laskowska
Andrzej Adamczyk
Tomasz Adamczyk
Michał Bieniaszewski
Sławomir Kok
Marcin Krakowiak
Sławomir Nowak
Łukasz Piątkowski
fryzjerstwo
stolarstwo
stolarstwo
stolarstwo
stolarstwo
piekarstwo
piekarstwo
stolarstwo
Wioletta Zaszewska
Zygmunt Olborski
Sylwester Hotkowski
Maciej Trzeciecki
Sylwester Hotkowski
Tadeusz Federowicz
Jan Kulicki
Wojciech Kwiatkowski
Merkuriusz Mszczonowski 76/2002
Z trenerem mszczonowskich żaków LKS Mszczonowianki Jerzym Johnem rozmawia Marcin Letkiewicz
Radość z gry w piłkę
-Zwycięstwo Mszczonowianki nad Legią Warszawa
to pana zdaniem –spektakularny tryumf wynikający
z solidnego przygotowania drużyny i planowej pracy
szkoleniowca, czyli pana, czy też przypadek, potknięcie lidera lub też najzwyklejszy fuks?
-Do tego meczu przygotowywaliśmy się tak jak do
każdego innego spotkania. To nie było dla nas jakiś
szczególny pojedynek. Każdego przeciwnika traktujemy równie poważnie. Nikogo nie lekceważymy, ani
tym bardziej nie dajemy się przestraszyć.
-Czyli to nie był żaden słabszy występ Legii, ani też
nieoczekiwany błysk formy Mszczonowianki?
- Absolutnie nie, Legia ma 20 punktów i jest na dziewiątym miejscu w grupie, my natomiast mamy 31 punktów i zajmujemy drugie miejsce. Wynika z tego, że
mecz ze stołeczną drużyną nie był żadnym przypadkiem, a tylko kontynuacją dobrej postawy naszych zawodników.
-Czy takie mecze jak ten z Legią mszczonowscy kibice będą mogli oglądać częściej?
-Chłopcy prezentują się wspaniale. Każdy kolejny mecz
grają coraz lepiej. To daje wyniki i pozwala mieć nadzieję, że kibice mogą być niemalże pewni, iż drużyna również wiosną stanie na wysokości zadania.
-Zwycięska drużyna składa się z 12-letnich chłopców, jakie będą ich szanse z LEGIONISTAMI za
kilka lat, gdy grać już będą jako seniorzy?
-To tylko od nich zależy. Miejsce zamieszkania nie
przesądza o umiejętnościach. Młodzi mszczonowianie
częstokroć przewyższają piłkarskim kunsztem swych
rówieśników z innych miast. Tak również może być w
przyszłości z drużyną seniorów.
-W czym tkwi tajemnica pańskiego sposobu szkolenia mszczonowskich zawodników?
-Tu nie ma żadnych tajemnic i genialnych sposobów.
Solidna praca, systematyczność i żmudny treningtylko to daje efekty. Poza tym na korzyść drużyny działa też stabilność, stabilny skład. Od długiego czasu
drużyna gra w niemalże niezmienionym zestawieniu. To
pozawala zawodnikom przewidywać i uprzedzać oczekiwania kolegów- co jak się okazuje jest bardzo groźne
dla przeciwników. Chłopcy są ze sobą zaprzyjaźnieni i
zintegrowani. Na co dzień uczęszczają do jednej szkoły. Moi piłkarze są przyjaciółmi i to nie tylko na boisku. To im pomaga i mobilizuje ich w trudnych chwilach.
-Słyszałem od kibiców, że Mszczonowiance szykuje
się w osobach tych młodych ludzi naprawdę silny
skład, czy pana zawodnicy dotrwają w swym zapale
do
dorosłości, aby móc zdobywać punkty dla
pierwszej drużyny Mszczonowianki?
-Tak jak już mówiłem, wszystko zależy od nich. Ja
dostrzegam w nich wspaniałych młodych zawodników z
olbrzymimi możliwościami. Wybór co do przyszłej
dogi każdy z nich musi podjąć osobiście. Oczywiście
będę się starał przekonać ich, że warto rozwijać swój
talent i będę im pomagał w tym trudnym procesie.
-Najmocniejsze strony pańskiej drużyny?
-Atak i pomoc W tym sezonie zdobyliśmy aż 58 bramek.
-Co jeszcze wymaga dopracowania?
-Musimy pamiętać, że to są dzieci. Nie można ich zrażać do gry nadmiernymi wymogami. Cały proces szkoleniowy wymaga cierpliwości i umiaru. Tak naprawdę
powinien się on opierać na zabawie, na radości z kopania piłki.
-Czyli pana zdaniem oni się cały czas pysznie bawią?
-Tak, dokładnie tak i pod żadnym pozorem nie można
tego zmieniać.
-Proszę o zapoznanie naszych czytelników z pana
osobą i pańskimi dokonaniami piłkarskimi.
-Swego czasu dane mi było grać w drugiej lidze, a tak
w ogóle to jestem wychowankiem Międzyszkolnego
Klubu Sportowego WIS Skierniewice. Tam zaczynałem grać w piłkę i podobnie jak w przypadku moich
wychowanków z Mszczonowianki, tam zawiązało się
wiele moich przyjaźni. Co ciekawe w tamtym starym
składzie do dziś spotykamy się na boisku w lidze oldboyów. Dalej świetnie się bawimy. Spotykamy się też
28
Merkuriusz Mszczonowski 76/2002
na różnych uroczystościach. Jesteśmy w pełni tego słowa znaczeniu drużyną. Liczę, że podobnie będzie również z tymi chłopcami.
-W tym sezonie pana drużyna zakończyła rozgrywki
na drugim miejscu, a jak będzie wyglądała „wiosna”?
-Oczywiście powalczymy o zwycięstwo. Jednak jeszcze raz pragnę podkreślić, że na tym etapie procesu
kształtowania młodych piłkarskich charakterów nie
tyle liczą się punkty co -rozbudzenie miłości do piłki,
solidności, pracowitości i umiejętności gry zespołowej. Wszystko to zaprocentuje w przyszłości. Uważam,
że chłopcy z tej drużyny mają zadatki na wspaniałych
sportowców.
Tabela obrazująca wyniki rozgrywek
w grupie „żaków” rocznik 1990 w rundzie jesiennej /2002/
Pozycja w tabeli i nazwa drużyny
1. ORKAN SOCHACZEW
2. MSZCZONOWIANKA
3. FC PALENICA
4. PRZYSZŁOŚĆ WŁOCHY
5. NAPRZÓD ZIELONKI
6. KORONA GÓRA KALW.
7. LEGIA WARSZAWA
8.FC PŁOCHOCIN
9. GLKS NADARZYN
10.0ŻAROWIANKA
11.PIAST PIASTÓW
12.PERŁA ZŁOTOKŁOS
13.PARTYZANT LESZNO
14.NAPRZÓD BRWINÓW
15.ŻYRARDOWIANKA
Roz. mecze
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
Pkt
35
34
32
31
27
25
23
22
21
19
14
9
7
6
4
Bramki
53 - 21
58 - 25
30 - 8
56 - 17
41 - 17
40 - 22
39 - 32
47 - 47
28 - 40
19 - 35
28 - 41
30 - 59
22 - 55
19 - 66
9 - 34
Mistrzyni nie daje o sobie zapomnieć
Ewa Chilińska - młoda, aczkolwiek już niezwykle utytułowana
zawodniczka - zmierza od sukcesu do sukcesu. Ewa już od kilku
lat przyzwyczaiła nas do tego, że
trudno wyobrazić sobie zawody
w biegach przełajowych, z których nie powróciłaby z nagrodą.
Tym razem
mszczonowianka
pozostawiła daleko w tyle
wszystkie uczestniczki Biegu
Niepodległości, jaki odbył się 11
listopada
w Skierniewicach.
Puchar Prezydenta, który zdobyła
Merkuriusz Mszczonowski 76/2002
zasili jej pokaźną kolekcję trofeów.
Nasza redakcja pragnie po
raz kolejny złożyć gratulacje
sztandarowej sportsmence Mszczonowa. Oczekujemy na dalsze
sukcesy - może nawet olimpijskie.
kl
29
Merkuriusz
Szkolny
NR 3 (3)
2002
listopad grudzień
SZKOLNY BIULETYN INFORMACYJNY GMINY MSZCZONÓW
Czerwone róże w podzięce za trud nauczania
W piątek 11 października w szklanej sali mszczonowskim gimnazjum z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej odbyło się uroczyste spotkanie pracowników oświaty
z burmistrzem Grzegorzem Kurkiem. Organizatorami spotkania byli Urząd Miejski, dyrekcja Gimnazjum i Mszczonowski Ośrodek Kultury. Udział w uroczystościach wzięła
liczna grupa nauczycieli i personelu obsługi placówek
oświatowych z terenu gminy. Wszyscy przybyli na uroczystość zostali przez uczniów gimnazjum obdarowani czerwonymi różami. Oficjalnego powitania gości dokonał burmistrz Grzegorz Kurek. W swym wystąpieniu burmistrz
podziękował nauczycielom za trud, jaki wkładają w nauczanie i wychowywanie młodego pokolenia. Przypomniał też
osiągnięcia samorządu związane z rozbudową i utrzymaniem sieci gminnych szkół. Na zakończenie nawiązał rów-
nież do sprawy nauczycielskich pensji, które -jego zdaniem- wciąż nie rekompensują w pełni pracownikom oświaty trudu, jaki wkładają oni w wykonywanie zawodowych
obowiązków.
Po części oficjalnej przyszedł czas na atrakcje artystyczne i kulinarne. Uczestnicy spotkania wysłuchali koncertu zespołu „TRZECI ODDECH KACZUCHY”, a następnie wzięli udział w bankiecie.
Mszczonowskie spotkania samorządowców z obchodzącymi swe święto pracownikami oświaty, zostały zapoczątkowane jeszcze podczas kadencji poprzedniej rady. Od
tej pory są one wyśmienitą okazją wymiany poglądów i
uwag dotyczących współpracy szkół z władzami miejskimi.
R.B.
Serdeczne podziękowania panu Zbigniewowi Bednarkowi za bezpłatne
umeblowanie pokoju nauczycielskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej
nauczyciele Liceum Ogólnokształcącego
im. Szarych Szeregów w Mszczonowie
(30)
Merkuriusz Szkolny 3/2002
Szkoła Podstawowa w Mszczonowie
Szkolne wieści
„DNIEM OTWARTYM”. Spotkania zainteresowanych rodziców z nauczycielami poszczególnych przedmiotów odbywają się wtedy zawsze do godziny 18.00.
Majchrzak
Głównym zadaniem szkoły w bieżącym roku jest
podniesienie jakości kształcenia i wychowania. Szkoła stara
się o uzyskanie tytułu „SZKOŁA Z KLASĄ”.
Od września, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, wprowadzone zostały zorganizowane zajęcia dla
dzieci niepełnosprawnych w ilości 10 godzin tygodniowo.
Zajęcia prowadzą: pedagog szkolny, dwóch psychologów,
logopeda i reedukator. Program zajęć jest dostosowany do
możliwości intelektualnych dziecka. Rodziców prosimy o
jak najczęstsze kontaktowanie się ze szkołą.
Apelujemy też do rodziców klas VI, aby poważnie
potraktowali fakt, że ich dzieci będą pisały w tym roku
egzamin kończący szkołę podstawową. Z naszej strony
uczniowie mogą oczekiwać pomocy i fachowego kształcenia,
jednak dopiero udział domu rodzinnego w procesie przygotowania młodego człowieka do przejścia przez ten poważny sprawdzian może zagwarantować odniesienie pełnego
sukcesu.
Przypominamy również, że podobnie jak w roku
poprzednim, każdy pierwszy czwartek miesiąca jest w szkole
Jesień w Szkole Podstawowej w Mszczonowie
Jesień to pracowity czas dla uczniów i nauczycieli.
W naszej szkole również wszyscy starają się jak mogą.
Uczniowie biorą udział w różnych zawodach. I tak w zawodach lekkoatletycznych, które odbyły się w Osuchowie,
uczniowie naszej szkoły zajęli II miejsce w kategorii ogólnej. Na szczególne wyróżnienie zasługują tu:
1. Arkadiusz Woźniak- zajął I miejsce w skoku w dal.
2. Konrad Biryta –zajął II miejsce w skoku w dal.
*
*
*
W mszcznowskiej szkole widać aktywną pracę Samorządu Uczniowskiego. Zrzesza on ok. 40członków. Jego
opiekunem jest pani Ewa Zabłocka. Spośród członków
samorządu, którego przewodniczącą została wybrana Julita
Rybkowska, utworzono cztery sekcje problemowe:
-sekcję kulturalno- rozrywkową,
-sekcję dyżurów,
-sekcję pocztu sztandarowego i
-sekcję prowadzenia apeli.
Plan pracy Samorządu Uczniowskiego w bieżącym
roku szkolnym przedstawia się następująco:
a. wybór Rady Samorządu Uczniowskiego,
b. pomoc FUNDACJI NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH „Pomóż i Ty”,
c. uczestnictwo szkoły w akcji „Góra Grosza”,
d. pomoc dla wychowanków Domu Dziecka w Rawie
Mazowieckiej,
Merkuriusz Szkolny 3/2002
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
organizacja zabawy karnawałowej
uruchomienie poczty walentynkowej,
wybór miss i mistera szkoły,
organizowanie dyskotek szkolnych,
reprezentowanie szkoły przez uczestnictwo Pocztu
Sztandarowego w różnych imprezach szkolnych i
miejskich,
zorganizowanie apelu i konkursu czystości w
szkole,
całoroczne uczestnictwo w konkursach i akcjach
organizowanych przez fundacje.
*
*
*
W szkole aktywnie działają też koła i organizacje (koładramatyczne, polonistyczne, matematyczne, plastyczne, chór
szkolny i Uczniowski Klub Sportowy). UKS zrzesza 55
uczniów- 40 dziewcząt i 15 chłopców. W czasie spotkań,
które odbywają się 3 razy w tygodniu, uczniowie doskonalą
grę w piłkę siatkową.
W szkole „słychać” ponadto efekty pracy chóru prowadzonego przez mgr Jacka Zielonkę. Dziewczęta uczą się wielu
pieśni i piosenek, które są następnie wykorzystywane na
apelach i uroczystościach szkolnych. Członkinie chóru pracują również nad nagraniem płyty ze swoimi utworami.
*
*
*
(31)
Nasi uczniowie to także
publikujemy poniżej.
poeci. Próbkę ich twórczości
„Nasza Pani”
Mamy Panią wesołą
Jak maki na łące
i świerszcze gwiżdżące.
Jak ptaszek na wietrze,
jak piórko w powietrzu.
Uczy nas ładnie,
promienieje jak słońce.
Bardzo ją lubimy
i dużo szczęścia życzymy!
Zuzanna Kwiecień VI c
„Marzenia”
Kto z nas nie lubi marzyć?
Chyba nie ma takich ludzi.
Leżąc próżno myśli ważyć
I niedoścignione marzenia budzić.
Czasami wznoszę się na szczyty gór
by dosięgnąć je rękami.
Czasem spadam szybko w dół,
by stanąć twardo na ziemi nogami.
Chciałbym chwalić się swą sławą,
chociaż jestem jeszcze mały.
Chciałbym zostać kosmonautą
i piłkarzem doskonałym.
Lecz to wszystko jest w oddali
Jak dosięgnąć me marzenia,
żeby w życiu się pochwalić
trzeba pracować bez wytchnienia.
Mariusz Makowski uczeń klasy Vd
„Pierwszy listopada”
W dniu pierwszego listopada
Pala się znicze...
Za tych, co w wojnie ciężkiej polegli,
Za tych, co za nas pokoju strzegli
Pala się znicze...
A w każdym zniczu płonie płomyczek
I każdy płomyczek mówi tak do mnie
Pamiętaj o mnie... Pamiętaj o mnie...
Dawid Kaniut Vd
*
*
*
Uczniowie naszej szkoły odwiedzili cmentarz, zapalili
znicze, głównie na grobach tych, którzy polegli za ojczyznę.
*
*
*
Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie naszej
szkoły składają serdeczne podziękowania p.
Zbigniewowi Legięć za wykonanie szafek
do pracowni technicznej. Jest to kolejny
przykład bezinteresownej pomocy rodziców,
za co wszyscy jesteśmy ogromnie wdzięczni!
Majchrzak
LUTKÓWKA KSZTAŁCI PIANISTÓW
Szkoła Podstawowa w Lutkówce, gmina Mszczonów, znana jest min. z ciekawych inicjatyw artystycznych podejmowanych przez uczniów, nauczycieli
ale też i rodziców. Jedną z ostatnich są lekcje gry na
pianinie, które odbywają się poza nauką przedmiotu
muzyki. Pierwsze lekcje rozpoczęły się na początku
października. Prowadzi je znana pianistka Tatiana Robinson. Zajęcia są nieodpłatne. Zapisać się na nie mogli wszyscy uczniowie, którzy chcą poznać tajniki gry
na tym instrumencie. W sumie z tej możliwości skorzy-
(32)
stało ponad dwadzieścioro uczniów. Z tej grupy wkrótce wybranych zostanie kilkoro dzieci, które wykazują
predyspozycje do nauki gry na tym instrumencie.
Jak przyznała dyrektor szkoły Ewa Zielińska
lekcje gry na pianinie były propozycją złożoną szkole
przez panią Robinson. Rok temu artystka podarowała
szkole pianino, a w tym roku zadeklarowała chęć prowadzenia nauki gry dla najzdolniejszej młodzieży.
(kam)
Merkuriusz Szkolny 3/2002
Szkoła Podstawowa w Lutkówce
SUKCES ODNIESIONY W ŻYRARDOWIE
14 listopada sześcioro uczniów z klas I - VI ze
Szkoły Podstawowej w Lutkówce reprezentowało gminę
Mszczonów na Powiatowym Festiwalu Piosenki Dziecięcej w
Żyrardowie. Młodzi artyści startowali w dwóch kategoriach:
klasy I - III i klasy IV - VI.
Publiczna Szkołę Podstawową w Lutkówce reprezentowali:
1. Joanna Pawlak – kl. I (przygotowywana przez panią
Jadwigę Goczyńską zaśpiewała piosenki pt.: ,,Mój komputer” i ,,Familijny blues”)
2. Natalia Słojewska – kl. II (przygotowywana przez panią
Bożenę Pitt zaśpiewała piosenki pt.: ,,Jesień” i
,,Fantastyczna podróż”)
3. Katarzyna Krajewska – kl. II (przygotowywana przez
panią Bożenę Pitt zaśpiewała piosenki pt.: ,,Mam 13
lat” i ,,Szeptana cisza”)
4. Wioletta Korbiń – kl. III (przygotowywana przez panią
Teresę Borowiec zaśpiewała piosenki pt.: ,,W deszczowym rytmie” i ,,A ja mam psa”)
5. Izabela Kopera – kl. IV (przygotowywana przez pana
Jacka Zielonkę zaśpiewała piosenki pt.: ,,Mazart” i ,, Za
minutę start”)
6.
Agnieszka Korbiń – kl. V (przygotowywana przez pana
Jacka Zielonkę zaśpiewała piosenki pt.: ,,Plecak na plecach” i ,, Pieśń odchodząca”)
Jury Festiwalu oceniło młodych artystów z Lutkówki następująco:
KATEGORIA KLASY I – III:
1. Joanna Pawlak – wyróżnienie
2. Natalia Słojewska, Izabela Krajewska, Wioletta Korbiń – nagrody
KATEGORIA KLASY IV – VI:
1. Agnieszka Korbiń – wyróżnienie
2. Izabela Kopera – I nagroda
Festiwal ten był znakomitą oceną możliwości i
zdolności wokalno - muzycznych dzieci, ale również oceną
kilkutygodniowej pracy ich opiekunów, pod okiem których
się przygotowywali.
/ik/
UŚMIECH DZIECKA
Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów
Dzieci Niepełnosprawnych
Jeśli chcesz aby Twoje niepełnosprawne dziecko było pod opieką
specjalistów, sam potrzebujesz wsparcia, informacji,
Przyjdź do nas !
Świetlica Terapeutyczna
96-320 Mszczonów ul. Warszawska 27
poniedziałki, środy , piątki godz. 14 00 – 1600
Jesteśmy Stowarzyszeniem, które pomaga chorym dzieciom, naszą działalność prowadzimy za pieniądze ze
składek członkowskich. To za mało, aby pomóc dzieciom niepełnosprawnym.
Prosimy o pomoc i wsparcie ludzi dobrej woli, aby nasze dzieci lepiej funkcjonowały w swoim ot oczeniu i społeczeństwie.
Nasze konto:
Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej POB w Mszczonowie
92910001 – 413914 – 2706 / 1
Za każdą pomoc serdecznie dziękujemy i prosimy o kontakt !!!
Bożena Majewska
Stowarzyszenie „ Uśmiech Dziecka ’’
Tel. 046 / 8571841
Merkuriusz Szkolny 3/2002
( 33)
Szkoła Podstawowa w Lutkówce
...już rozpoczęli...
Jasełka w Lutkówce - przybycie pastuszków
Uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w
Lutkówce /gmina Mszczonów/ już rozpoczęli przygotowania
bożonarodzeniowych jasełek. Na razie jest to bardziej wybór
repertuaru i opracowywanie ogólnego programu aniżeli próby sceniczne. Jednak i te już wkrótce zostaną podjęte.
Wszystko odbywa się w ramach zajęć Koła Teatralnego prowadzonego przez Grażynę Pływaczewską. O stronę muzyczną dba Jacek Zielonka (nauczyciel muzyki), zaś stroje
dla młodych artystów przygotowują rodzice. Wzorem lat
ubiegłych uczniowie wykonają również bożonarodzeniowe
szopki oraz stroiki, które zgodnie ze szkolną tradycją sprzedawane później będą na specjalnej aukcji, z której dochód
przeznaczony zostanie na konto Fundacji na Rzecz Ratowania Życia.
Mimo, że jasełka wystawione zostaną dopiero w
połowie grudnia zdaniem dyrektor szkoły Ewy Zielińskiej,
aby wszystko dopięte zostało na przysłowiowy ,,ostatni guzik", a to co zaprezentują uczniowie i ich opiekunowie było
na jak najwyższym poziomie, wybór repertuaru i próby należy podjąć jeżeli nie na początku to przynajmniej w połowie
listopada. Jednak nie czas jest tu najważniejszy, ale zaangażowanie i chęci uczniów, ich opiekunów oraz rodziców. W
przeciwnym razie nie pomogą nawet próby, które odbywałyby się codziennie.
IKam
Gimnazjum Publiczne w Mszczonowie
SZKOŁA Z KLASĄ
Gimnazjum im. Jana Adama Maklakiewicza
przystąpiło do realizacji ogólnopolskiego projektu pt.
„Szkoła z klasą”. Organizatorami akcji są: Gazeta Wyborcza i Centrum Edukacji Obywatelskiej, a patronat
objął prezydent Aleksander Kwaśniewski.
Aby uzyskać zaszczytne miano SZKOŁY Z KLASĄ,
nauczyciele podzieleni na zespoły zadaniowe muszą
zrealizować jedno zadanie w zwiazku z wybraną zasadą. W sumie jest ich sześć.
E.G.
Zasada
Zadanie
Zespół zadaniowy /złożony z nauczycieli/
I. Szkoła dobrze uczy każdego
ucznia
II. Szkoła ocenia sprawiedliwie
III. Szkoła uczy myśleć i rozumieć świat
IV. Szkoła rozwija społecznie, uczy wrażliwości
V. Szkoła pomaga uwierzyć w
siebie, tworzy dobry klimat
VI. Szkoła przygotowuje do
przyszłości
Jak wychować ludzi z
pasją?
Poinformujmy, jak
oceniamy.
Co się dzieje na świecie.
Młodzi obywatele.
Emilia Gancarczyk, Iwona Lipińska, Joanna Spurgjasz, Jacek Zielonka, Emilia Kurowska
Lilianna Ziółkowska- Kołczewska, Piotr Monkiewicz,
Michał Szymański, Agata Wiśniewska
Elżbieta Banaszkiewicz, Janina Woźniak, Grzegorz
Olczak, Barbara Gryglewska, Bogusława Jabłońska,
Agnieszka Piotrowska, Barbara Gryglewska, Maria
Dębowska
Jolanta Korcz, Maria Aronowska, Barbara Kociszewska
Janina Piórowska, Anna Rolińska, Agnieszka Sobańska, Norbert Pilc-Szapski
(34)
Szkoła bez nałogów.
Jak uczymy języka?
Merkuriusz Szkolny 3/2002
Gimnazjum Publiczne w Mszczonowie
Debata burmistrzów
7 października w auli Giknazjum odbyął się debata
przedwyborcza kandydatów na burmistrza, w których
wcielili się uczniowie klas trzecich- Dorota Mirgos, Katarzyna Gala, Marta Dąbrowska, Milena Suska, Milena
Żuchowska, Łukasz Horbot, Maciej Lewandowski i Paweł
Miszczak. Każdy z kandydatów przygotował własny
program wyborczy oraz przeprowadził kampanię wyborczą.
Debatę prowadziła uczennica Renata Wrocławskaprzewodnicząca Samorządu Uczniowskiego. Kandydaci
omawiali poszczególne punkty swoich programów,
które dotyczyły m.in. kultury, oświaty, infrastruktury,
promocji miasta w regionie i kraju oraz problemów
społecznych. Musieli także odpowiadać na pytania
dziennikarzy-uczniów.
Na zakończenie uczestnicy debaty spotkali się z przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miejskiej poprzedniej kadencji –Maciejem Molakiem.
To szczególne w życiu Gimnazjum wydarzenie zainicjowała p. Barbara Gryglewska- nauczycielka „Wiedzy
o społeczeństwie”, zaangażowana w kształcenie umiejętności obywatelskich w realiach szkolnych.
EG
W Gimnazjum burmistrz Kurek
uzyskał 82% poparcia
24 października wszyscy gimnazjaliści wybierali burmistrza Mszczonowa oraz radnych do Młodzieżowej Rady Miejskiej. Inicjatorką i organizatorką tych
wyborów była p. Barbara Gryglewska.
W wyborach samorządowych zwyciężył Józef
Grzegorz Kurek uzyskując 255 głosów /ok. 82%/. Na
kontrkandydata - Zbigniewa Kozerę głosowało 56
gimnazjalistów /ok.18%/.
Do Młodzieżowej Rady Miejskiej zostali wybrani: Paweł Miszczak – 193 głosy, Dorota Mirgos –
146 głosów, Agata Żółtowska – 82 głosy i Jakub Kuran
75 głosów.
Przypomnijmy, że wszystkie obywatelskie przedsięwzięcia gimnazjalistów są związane z akcją „MŁODZI GŁOSUJĄ”.
E.G.
Dzień Edukacji Narodowej w Gimnazjum
11 października 2002 w Gimnazjum obchodzono Dzień Edukacji Narodowej. Kulminacyjnym punktem programu artystycznego, przygotowanego przez
uczniów pod kierownictwem p. Emilii Gancarczyk było
wręczenie Nagród Dyrektora – p. mgr Anny Rusinowskiej. W tym roku to szczególne wyróżnienie otrzymało
aż trzynastu pracowników szkoły: p. Maria Dąbrowska,
p. Emilia Kurowska, p. Janina Piórowska, p. Krystyna
Wójcik, p. Jolanta Korcz, p. Agnieszka Piotrowska,
p. Barbara Gryglewska, p. Magdalena Jakubowska,
Merkuriusz Szkolny 3/2002
p. Maria Aronowska, p. Danuta Rogowska p. Grażyna
Powoniak, p. Teresa Wylezińska oraz p. Jan Zarębski.
Uczniowie i pracownicy Gimnazjum mieli zaszczyt gościć w tym szczególnym dniu burmistrza miasta i gminy Mszczonów – p. Józefa Grzegorza Kurka
oraz ks. prałata Lucjana Świderskiego, a także przedstawicieli Rady Rodziców.
(35)
To informacje
na najwyższym poziomie
(specjalnie dla Mieszkańców Gminy Mszczonów wkładka
Tydzień Mszczonowa)
BEA
Zakład Fotograficzny
oraz Videofilmowanie
Beata Kołodziejczyk - fotograf
96-320 Mszczonów
ul. Dworcowa 20
tel. 046 / 857 1996
!!!!! SOS MICHAŁ !!!!
Zwracamy się z gorącą prośbą do
wszystkich ludzi dobrej woli o pomoc w
ratowaniu życia mieszkańca Mszczonowa Michałka Biernata, u którego wykryto ostrą białaczkę limfoblastyczną.
Koszty leczenia chłopca są bardzo wysokie
i rodziców nie stać na pokrycie ich jedynie
z własnych środków. Wszyscy, którzy
chcieliby pomóc Michałkowi proszeni są o
wpłaty na konto:
Fundacja na Rzecz Ratowania Życia
Bank PEKAO S.A. I Oddział w Żyrardowie
10801499-711267-27005-801000-111
hasło: MICHAŁ BIERNAT
PŁASKOSTOPKA REDAKCYJNA „MERKURIUSZA MSZCZONOWSKIEGO”
ADRES REDAKCJI:
ul. Grójecka 45, 96-320 Mszczonów,
tel. 0-46 857 1004, 0-46 857 1689, fax. 0-46 857 3000
REDAGUJE ZESPÓŁ
WYDAWCA:
Urząd Miejski w Mszczonowie,
adres j.w.
Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania tekstów. Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych ogłoszeń.

Podobne dokumenty

mm2005_07m

mm2005_07m który wyliczył, że realnie gmina jest w stanie wyłożyć te 700 tys. złotych nie obcinając innych ważnych inwestycji. Na razie przyjęta uchwała jest tylko gwarancją ze strony gminy, która finansowani...

Bardziej szczegółowo

mm2006_11d

mm2006_11d tych okręgach wyborów do rady miejskiej nie przeprowadza się, a zarejestrowani kandydaci zostaną uznani za radnych. W związku z tym wyborcy w tych okręgach otrzymają tylko po 3 karty do głosowania....

Bardziej szczegółowo

mm2006_01m

mm2006_01m Narzekającym mieszkańcom zalecałbym więc cierpliwość. Z drugiej zaś strony trudno sobie nawet wyobrazić, że obecnie ruch samochodowy z obwodnicy biegłby u l i c ą Wa r s z a w s k ą . W ó w c z a s...

Bardziej szczegółowo

Legendy, tajemnice, rzeczy dziwne i ciekawe

Legendy, tajemnice, rzeczy dziwne i ciekawe okazało „koneserzy” mieli z powodu tego wina nie lada jakie problemy. Nie dość, że tego dnia popili się jak ..... na budowlańców przystało i nie dokończyli rozpoczętej pracy, to jeszcze -jakby tego...

Bardziej szczegółowo

mm2005_03m

mm2005_03m 28 lutego odbyła się XXVII sesja Rady Miejskiej Mszczonowa. Obrady samorządu prowadził przewodniczący Łukasz Koperski. Po otwarciu sesji i stwierdzeniu prawomocności obrad, przyjęto protokół z popr...

Bardziej szczegółowo