Nie - Dolnobrzeski Ośrodek Kultury

Transkrypt

Nie - Dolnobrzeski Ośrodek Kultury
NR 11 (29), ROK 2
PIĄTEK, 27.05.2016
ISSN 2449-5379
Łączy nas sport
Publiczne Gimnazjum nr 1
Edukacji mówi: nie
obchodziło swoje święto Minister
likwidacji Ossolińczyka
W rocznicę urodzin patrona szkoły Jana Pawła II nowo wybudowane boisko lekkoatletyczne otworzyli
trener polskich lekkoatletów Józef Lisowski i olimpijczyk Marcin Marciniszyn. Goście bardzo chętnie
mówili o swojej karierze i obecnych przygotowaniach do Igrzysk Olimpijskich w Brazylii. Dużo uwagi
poświęcili propagowaniu idei fair play i sportowi wolnemu od dopingu.
Józef Lisowski osiągnął wielkie sukcesy z drużyną tzw. „lisowczyków”. – Tylko zwycięstwo w bezpośredniej walce daje wielką radość. Trzeba się cieszyć, że na poziomie sportu dzieci i młodzieży walka jest
najpiękniejsza – mówił legendarny trener zachęcając tym samym młodzież do aktywności fizycznej.
Boisko lekkoatletyczne to obiekt otwarty dla wszystkich mieszkańców, a uczniowie regularnie korzystają z nowych możliwości uprawiania sportu. W dniu święta szkoły odbyła się lekkoatletyczna liga
klas. Str. 9
Dolnośląski Kurator Oświaty poinformował, że Minister Edukacji unieważniła pozytywną
opinię Kuratorium dotyczącą
likwidacji szkoły. Taką wiadomość otrzymał dyrektor Piotr
Smelkowski w poniedziałek 23
maja.
- Kurator Oświaty powiedział mi,
że w tej chwili Rada Powiatu nie
może podjąć uchwał ostatecznie
likwidujących nasze szkoły. Jakie
będą dalsze działania organu prowadzącego, jeśli nie odstąpi od
Informacja ws.
Zjazd Cichociemnych
SP 6 ponownie
Programu Rodzina 500+ z udziałem naszych harcerzy najlepsza w Polsce
tego pomysłu, nie wiem. Uważam
natomiast, że dopóki organ prowadzący nie podejmie ostatecznej uchwały o likwidacji szkoły,
a wygląda na to, że do tego nie
dojdzie, funkcjonuje ona normalnie i jest zobowiązana do prowadzenia naboru. Mówiąc wprost,
zakaz prowadzenia naboru jest
niezgodny z prawem. Szkoły istnieją, nie są likwidowane i prowadzimy nabór – mówi dyrektor
szkoły.
Str. 2
Komisja zobaczyła
zgłoszone ogrody i posesje
Na
j
kniejsza
pię
ja
oses
P
B
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu Dolnym informuje, że dnia 23.05.2016 r.
rozpoczęto wypłatę pierwszych świadczeń
wychowawczych – Rodzina 500 Plus, na łączną kwotę 400 tys. zł. Są to wypłaty za miesiące kwiecień i maj 2016 r. Cały czas trwa
przyjmowanie wniosków, które można złożyć
osobiście lub drogą elektroniczną.
Harcerze z Organizacji Wychowawczo-Patriotyczna „Cichociemni” wzięli udział w uroczystościach
związanych z Dorocznym Zjazdem Cichociemnych i ich Rodzin oraz w IV Dniu Cichociemnych na
Ursynowie w Warszawie. Podczas wizyty w stolicy
odwiedzili jednostkę specjalną GROM oraz spotkali się z ostatnim żyjącym cichociemnym – Aleksandrem Tarnawskim pseudonim „Upłaz”. Str. 10
Kolejny sukces dolnobrzeskich tenisistek stołowych. Tym razem na rozgrywanych w Rawie
Mazowieckiej Mistrzostwach Polski szkół podstawowych w tenisie stołowym Ela Kwiatkowska i Ola Wiśniewska zdobyły tytuł najlepszej
szkoły podstawowej w Polsce w tenisie stołowym dziewcząt. W finale pokonały SP Buczek
3:0. Gratulujemy! Str. 24
g D ol
n
y
rze
Na konkurs wpłynęło pięć zgłoszeń. Komisja konkursowa zobaczyła ogrody i posesje, które zrobiły
ogromne wrażenie. To wspaniałe miejsca, pełne
różnorodnej roślinności, elementów małej architektury, przy tym starannie wypielęgnowane przez
właścicieli. Dla laureatów przewidziano atrakcyjne
nagrody, których sponsorami są Burmistrz Brzegu
Dolnego oraz firma oraz Agro-Centrum. Str. 22-23
2
PIĄTEK, 27.05.2016
Minister Edukacji mówi „nie”
likwidacji Ossolińczyka
Dolnośląski Kurator Oświaty poinformował, że Minister Edukacji unieważniła
pozytywną opinię Kuratorium dotyczącą likwidacji
szkoły.
aką wiadomość otrzymał
dyrektor Piotr Smelkowski w poniedziałek 23 maja. Przypomnijmy: w grudniu 2015 roku Rada Powiatu
Wołowskiego głosami koalicji
przy sprzeciwie uczniów, rodziców i pracowników szkoły
podjęła uchwałę o zamiarze likwidacji placówki. Po uzyskaniu negatywnej opinii Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
podjęto drugą uchwałę o zamiarze likwidacji. Ta uzyskała pozytywną opinię Kuratorium. O szkołę walczyli rodzice, uczniowie i Społeczny
Komitet Obrony Brzegu Dolnego. Cały czas trwa nabór do
Ossolińczyka. Szkoła planuje utworzyć dwie klasy gimnazjum i jedną liceum. O na-
T
borze i sytuacji szkoły rozmawiamy z dyrektorem Piotrem
Smelkowskim.
Kiedy otrzymał pan informację o decyzji Minister
Edukacji?
W poniedziałek rano podczas rozmowy telefonicznej poinformował mnie o tym Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk. O całej sytuacji wiedziałem wcześniej, bo
od ponad miesiąca było wiadomo, że Ministerstwo Edukacji z urzędu wszczęło proce-
durę uchylenia zgody Kuratora
na likwidację szkół. Z niecierpliwością czekaliśmy. Kurator
Oświaty powiedział mi, że w tej
chwili Rada Powiatu nie może
podjąć uchwał ostatecznie likwidujących nasze szkoły. Jakie
będą dalsze działania organu
prowadzącego, jeśli nie odstąpi od tego pomysłu, nie wiem.
Uważam natomiast, że dopóki
organ prowadzący nie podejmie ostatecznej uchwały o likwidacji szkoły, a wygląda na
to, że do tego nie dojdzie, funkcjonuje ona normalnie i jest zobowiązana do prowadzenia naboru. Mówiąc wprost, zakaz
prowadzenia naboru jest niezgodny z prawem. Szkoły istnieją, nie są likwidowane i prowadzimy nabór.
Jaką ofertą chcecie przyciągnąć młodzież do Ossolińczyka?
Nabór dla nas jest trudny, chociaż w podobnych wa-
Dyrektor Piotr Smelkowski ogłasza uczniom decyzję Minister Edukacji
runkach, ale może nie tak
drastycznych, musieliśmy
już nie raz pracować. Robimy to przy dużym niezadowoleniu pana starosty. Nie
ma nas w folderze reklamo-
wym wydanym po raz pierwszy przez organ prowadzący
i musimy sami sobie radzić
w kwestii materiałów promocyjnych. Docieramy do
uczniów i do rodziców. Jeżeli
Nie oddamy Ossolińczyka!
Nie oddamy Ossolińczyka – szkoły z 55-letnią tradycją, budowaną przez społeczeństwo Brzegu Dolnego. Apelujemy o nabór do klas gimnazjalnych
i licealnych. Nauczyciele, uczniowie oraz ich rodzice nie powinni bać się o przyszłość szkoły! Społeczeństwo dolnobrzeskie, władze miasta, radni i Społeczny Komitet Obrońców Gminy Brzeg Dolny są bardzo zdeterminowani i prowadzą działania zmierzające do ocalenia szkoły. Ale potrzebna jest pomoc
wszystkich, a w tej chwili głównie młodzieży i jej rodziców.
Rodzicu! Decyzja o kształceniu dziecka w tej szkole to nie tylko wyraz lokalnego patriotyzmu, ale przede wszystkim działanie w interesie i na rzecz
Twojego dziecka, zapewnienie warunków do jak najlepszej jego edukacji. To matura i wyniki egzaminów gimnazjalnych decydują o tym, czy Twoje dziecko spełni swoje marzenia o wyborze wymarzonego zawodu. Dlatego właśnie Ossolińczyk jest najlepszym wyborem!
Zapełnijmy szkołę, by nie dawać staroście broni do likwidacji. Starosta łamie prawo: zakazuje naboru, za społeczne pieniądze wydaje informator
bez tej istniejącej szkoły, nie liczy się ze społeczeństwem chcąc szkołę przeznaczyć na sobie wiadome cele, chce wyrzucić naszą młodzież do szkół
w Wołowie lub poza powiatem, oferujących o wiele niższy poziom od naszych, rozgrywa naszym kosztem swoją prywatną wojnę. Demografia pokazuje, że za kilka lat absolwentów gimnazjów wystarczy na otwarcie nawet 6 oddziałów. Gdzie będziemy ich wtedy „upychać”? Tak jak ze złośliwym uśmiechem radził starosta, na strychu?
W naszych szkołach młodzież może się rozwijać nie tylko naukowo, ale także artystycznie, sportowo, społecznie. Są do tego warunki i kadrowe, i lokalowe – laboratoria: fizyczne, chemiczne, biologiczne, informatyczne, językowe, sala gimnastyczna, aula. Szkoła dostosowana dla młodzieży niepełnosprawnej, z terenami zielonymi, w pobliżu obiektów sportowych – basenu, Orlika, lodowiska.
Dość tego! Ossolińczyk jest nasz! Starostwo precz od niego!
Społeczny Komitet Obrońców Gminy Brzeg Dolny: Maria-Teresa Wabińska,
Piotr Kozdrowicki, Ilona Skalska-Lewicka, Wanda Sawko, Adam Staroń, Adela Jawiarczyk
ktoś chce otrzymać informacje bezpośrednio, jesteśmy
otwarci na spotkania. Proponujemy naukę w dwóch
klasach gimnazjum z ofertą dodatkowych zajęć z informatyki (programowanie,
mechatronika) oraz edukacji medialnej, które chcemy
kontynuować w liceum. Na
poziomie liceum planujemy otworzyć przynajmniej
jedną klasę uniwersytecką,
która w swoim założeniu jest
dość uniwersalna. Jako jedyna w okolicy szkoła proponujemy w obowiązkowym
planie nauczania cztery dodatkowe przedmioty: analiza matematyczna, edukacja
medialna, kreatywne pisanie i kreatywna interpretacja.
Najważniejsze jest to, że skutecznie przygotowujemy do
matury i mamy efekty.
Małgorzata Bołdyn,
Radosław Kozioł
T
zacji. Roboty w tym rejonie
rozpoczęły się już w 2014 roku i są sukcesywnie kontynuowane. Ma to związek z rozbudową osiedla mieszkanio-
wego. III etap pracy wykonuje
gmina Brzeg Dolny i deweloper Emka Invest. Koszt to ok.
1 mln. zł.
mb
Dwutygodnik Samorządowy „Panorama Brzegu Dolnego”. Wydawca: Dolnobrzeski Ośrodek Kultury, Danuta Chłód – dyrektor. Nakład: 7 000 egzemplarzy.
Adres wydawcy: ul. Kolejowa 29, 56-120 Brzeg Dolny, tel. 71 319 52 52. Kontakt z redakcją: tel. 71 319 51 17 (wew. 271), 882 447 666; e-mail: [email protected], [email protected]
Redaktor naczelna: Małgorzata Bołdyn, skład, grafika: Mateusz Mrozek, dziennikarz, korekta i reklama: Marta Wabiszczewicz-Krawczuk, sport: Jarosław Iskra.
Zespół redakcyjny: Małgorzata Bołdyn, Marta Wabiszczewicz-Krawczuk, Jarosław Iskra, Beata Kowal, Piotr Perliński, Dominik Kaczmarek, Kamilla Żółkiewicz.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść i charakter reklam i ogłoszeń. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany tytułów i adiustacji nadesłanych tekstów bez naruszenia głównej myśli autora.
reklama
Osiedle mieszkaniowe w obszarze ul. Leśmiana cały
czas się rozbudowuje. Teraz trwają prace przy budowie ciągu pieszo-jezdnego,
który połączy markety z ul.
Słowackiego.
o trzeci etap prac w tym
rejonie. Jak mówi prezes
ZGK Artur Michałek, zakres
robót obejmuje budowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i deszczowej. Zadanie
będzie wykonane kompleksowo, łącznie z oświetleniem
i wykonują je pracownicy Zakładu Wodociągów i Kanali-
fot. Panorama
Kolejny etap budowy ulicy Leśmiana
PIĄTEK, 27.05.2016
3
Jest decyzja, będzie odwołanie
Starostwo Powiatowe
w Wołowie otrzymało
postanowienie Minister
Edukacji, które jest pozytywne dla Powiatowego
Zespołu Szkół. Pozytywna opinia kuratora, która
pozwalała zlikwidować
szkołę, została uchylona.
maja odbyła się XXIV
Sesja Rady Powiatu Wołowskiego. Przed sesją starosta wręczył dwóm
wyróżniającym się uczniom
szkół z Wołowa – Kamilowi Nowakowi oraz Adrianowi Michońskiemu – listy
gratulacyjne za wyniki naukowe i sportowe. Uczniowie ci otrzymali również stypendia.
24
Jest decyzja, będzie
odwołanie
niezadowolenia i zamierzamy
to uczynić. Następnie wniesiemy o ponowne rozpatrzenie przez panią minister. Jeżeli
ponowne rozpatrzenie nastąpi,
to zostanie ponownie wydana
opinia kuratora – mówił starosta Maciej Nejman.
Przewodniczący Komisji
Oświaty Józef Szumilas zapytał starostę o dalsze funkcjonowanie Powiatowego Zespołu
Szkół w Brzegu Dolnym. Pozytywna opinia Kuratorium
Oświaty we Wrocławiu została unieważniona, więc nie
jest możliwa likwidacja liceum
i gimnazjum w PZS. Może być
prowadzony nabór do szkół.
Starosta stoi przy swoim i uważa, że naboru być nie może
-Uzyskaliśmy postanowienie Minister Edukacji dotyczące nieważności opinii wyrażonej przez kuratora. Mamy
7-dniowy okres na wniesienie
zwierzyna? – na te i wiele innych pytań próbował odpowiedzieć Dariusz Olejniczak.
Swoje prezentacje z działalności ubiegłorocznej i bieżącej zaprezentowały Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
w Wołowie i w Krzydlinie
Małej oraz Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie.
Pod nieobecność prezes Ilony
Zmarlak informacje o działalności spółki przedstawiał główny księgowy Radosław Śliwa. Spółka coraz
mocniej odczuwa działalność konkurencji, co skutkuje odpływem pacjentów.
Znów poruszony został temat
ła uchylona uchwała intencyjna. Natomiast nie jest jeszcze
uprawomocnione postanowienie pani minister, a nawet gdy
zostanie uprawomocnione, to
kurator będzie zobligowany
do wydania ponownej opinii.
Sprawozdania
Starostwo od decyzji
minister będzie się
odwoływać
Tę sesję poświęcono na prezentację sprawozdań. Pierwsze przygotowane przez radnego Dariusza Olejniczaka dotyczyło postępowania ze zwierzyną łowną w szczególnych
okolicznościach. Te okoliczności to np. wtargnięcie zwierzyny w obręb osiedli ludzkich albo na drogi. Jak działać? Do kogo dzwonić by uzyskać pomoc? Do kogo należy
- W tym stanie prawnym
został wstrzymany proces likwidacji. Odwoływanie się
nie wstrzymuje tego faktu –
mówił radny Zbigniew Skorupa. - W żadnym wypadku
nie został wstrzymany proces
likwidacji – odpowiedział starosta M. Nejman. – Nie zosta-
dokapitalizowania spółki przez
gminy i powiat. Pieniądze
w wysokości 1,5 mln zł mają
zostać przekazane na kapitał
zapasowy i zmniejszenie długu
jednostki. Dodatkowo spółka ma stanąć do konkursów,
w których można pozyskać
środki z funduszy unijnych.
Jedyną podjętą przez radnych
uchwałą była uchwała w sprawie zmiany budżetu Powiatu
Wołowskiego.
Na relację z sesji zapraszamy do programu lokalnego
TvBD: piątek 27 maja – 17.20,
20.00, 22.00; sobota 28 maja –
2.00, 6.00, 8.00, 10.00. Relacja
jest dostępna na stronie www.
brzegdolny.pl.
Radosław Kozioł, mb
Zarybiono Staw Młyński
reklama
fot. Panorama
reklama
Ryby są atrakcją stawu,
ale można je jedynie podziwiać. Po rewitalizacji (wy-
reklama
Oprócz karpi do stawu trafiło eksperymentalnie 5 kg specjalnej odmiany pstrąga.
reklama
fot. pixabay.com
K
konanej m.in. z funduszy
europejskich, co oznacza
obwarowanie wieloma surowymi przepisami) stawy
mają wyłącznie krajobrazowo-rekreacyjny charakter. Stąd apel, aby nie łowić
i absolutnie nie wpuszczać
żadnych ryb na własną rękę.
Szczególnie mowa tu o drapieżnikach, takich jak np.
szczupaki.
Stawy, ożywione teraz nie
tylko florą, ale też fauną, stanowią teraz jeszcze mocniejszą zachętę do odwiedzania
Parku Miejskiego i kontaktu
z rozkwitłą, wiosenną przyrodą.
Beata Kowal, mw
reklama
Do Stawu Młyńskiego w Parku wpuszczono
w ubiegłym tygodniu około dwóch tysięcy ryb. Są to
japońskie karpie koi.
oi to ozdobna forma hodowlana karpia. Mają one
atrakcyjne ubarwienie, hodowane są w oczkach wodnych
i basenach rybnych. Dorosłe
koi osiągają długość 50-90 cm.
Te kolorowe ryby z pewnością
ozdobią nasz staw.
- Karpie przywieźliśmy
z ośrodka zarybieniowego Polskiego Związku Wędkarskiego ze Szczodrego – informuje Artur Michałek, prezes Zakładu Wodociagów i Kanalizacji w Brzegu Dolnym
4
PIĄTEK, 27.05.2016
Czarne chmury nad wołowskim
ratuszem
W gminie Wołów sytuacja
bez precedensu. Burmistrz
nie wykonuje prawomocnego wyroku sądu, a Rada
Miejska nie dopuszcza do
głosu mieszkańca gminy,
który chce wypowiedzieć
się w trakcie jej obrad.
ojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocła-
wiu prawomocnym orzeczeniem (17.12.2014 r.) wymierzył Burmistrzowi Gminy Wołów grzywnę w wysokości 200
zł za nieudzielenie informacji
publicznej. Informacje, których burmistrz Wołowa nie
chciał udostępnić, dotyczą
m.in. pieniędzy, jakie wypływają z Gminy na rzecz „Kurie-
ra Gmin” i wydającej go spółki,
dwóch stowarzyszeń z terenu
gminy Wołów, a także kosztów
delegacji i wyjazdów służbowych burmistrza i ówczesnych
dwóch zastępców. Gmina zapłaciła grzywnę, lecz wciąż
unika odpowiedzi na zapytanie mieszkańca. O sprawie pisze Ewa Łukacz.
am, gdzie w grę wchodzą
pieniądze publiczne, umowa podpisana przez urząd gminy z osobą prywatną jest jak
najbardziej informacją publiczną i każdy mieszkaniec ma prawo zwrócić się o udostępnienie
takiej informacji! Takie prawo
gwarantuje ustawa.
Podczas sesji Rady Miejskiej
w Wołowie 12 maja br. o głos
w sprawie nieudzielenia informacji publicznej poprosił
mieszkaniec gminy Wołów.
Niestety nie udzielono mu głosu. Zapis Statutu Gminy Wołów w § 30 pkt. 7 stanowi, że
„Przewodniczący Rady może
za zgodą Rady udzielić głosu
osobie niebędącej Radnym”.
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Dziarski rozpoczął procedurę zapytania radych o wolę, ale wypowiedź
przerwał mu burmistrz i bez
udzielenia głosu przez przewodniczącego rozpoczął swoją tyradę.
Na innych sesjach wiele
osób zabierało głos: mieszkaniec w sporze o mieszkanie
komunalne, rodzice przedszkolaków z Lubiąża, rodzice ze szkoły w Mojęcicach,
pacjentka przychodni w Lubiążu i wiele innych. Nie było
do tej pory takiej sytuacji, aby
radni nie chcieli wysłuchać
mieszkańca. Dziś ten stan się
zmienił.
Pierwszy przeciwko udzieleniu głosu mieszkańcowi gminy
zaprotestował burmistrz Dariusz Chmura. Na filmie, który zamieszczony jest pod adresem https://www.youtube.
com/watch?v=tsiU40E5mwE
każdy może zobaczyć, w jaki
sposób burmistrz zwrócił się
do osoby prywatnej na sesji.
Ten poziom traktowania godności osoby i szacunku do po-
datnika, a właściwie płatnika
burmistrzowskiej pensji, nie
licuje ze standardami, jakie
chcielibyśmy widzieć na publicznych spotkaniach.
Burmistrz mówi: „Chcę,
żeby był standard zachowany”, lecz jak słusznie zauważyła radna A. Wróbel, Rada
musi funkcjonować jako Rada.
Nie jest organem przybocznym podległym burmistrzowi. „Dlaczego nie odpowiada
się od 2 lat na pismo?” – dziwiła się radna G. Racka. Burmistrz otrzymał wyrok, który już dawno zdążył się uprawomocnić, zapewne również
grzywnę zapłacono bez zająknięcia się. Dlaczego zatem burmistrz mówi do radnej: „Pani
wie, a ja nie wiem, ja się tymi
rzeczami nie zajmuję…”. Kto
zapłacił grzywnę? Burmistrz
z własnej kieszeni, czy raczej
podatnicy gminy Wołów?
Przewodniczącemu Komisji
Rewizyjnej Januszowi Wygodzie pomyliły się wnioski osób
i stwierdził: „Nie ma tematu na
dzień dzisiejszy”. Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz
Dziarski nie dokończył rozpoczętej procedury, nie umożliwił radnym wyrażenia swojej woli w głosowaniu, a ciche
konsultacje wiceburmistrza
z burmistrzem odbyły się szeptem przy słuchającym przewodniczącym (moment nagrania: 4: 42). Wiceburmistrz
Jacek Włosek rzucił „koło ratunkowe”, zmieniając temat
poruszanej aktualnie kwestii.
Do tematu powrócono raz
jeszcze, ale ekwilibrystyka
słowna prawnika zadziwiła
radną A. Wróbel. Stwierdzenie, że głosu można udzielać
tylko w sprawach istotnych dla
ogółu, a ta sprawa jest prywatna, wskazuje, że my, podatnicy
gminy Wołów, płacimy o wiele
za dużo za obsługę prawną Ratusza ( https://www.youtube.
com/watch?v=lrza4aGEa3E ).
W naszym publicznym interesie jest posiadać wiedzę
o sposobie wydawania środków publicznych. To JEST
interes publiczny, który dla
prawnika opłacanego sowicie
przez mieszkańców powinien
być ważniejszy niż dobre samopoczucie burmistrza, który pewne fakty chce przed potencjalnymi wyborcami ukryć.
Z wyroku, który w całości zamieszczono pod adresem
http://naszesprawy.piszecomysle.pl/2016/05/13/czarne-chmury-nad-ratuszem/ dowiadujemy się, że osądzony i „skazany” na zapłacenie grzywny został Burmistrz
Miasta i Gminy w Wołowie
(podkr. Autora). Ujawnione są
niewygodne pytania, na które
burmistrz nie chce odpowiadać. Przepływ pieniędzy z budżetu Gminy Wołów do „Kuriera Gmin”, do spółki Kurier
Press Sp. z o.o., do Stowarzyszenia Propago i Towarzystwa
Miłośników Kultury Kresowej
z/s we Wrocławiu, a także wydatki burmistrza i zastępców
– oto pytania, które wg burmistrza Dariusza Chmury są
prywatnymi sprawami zaciekawionego mieszkańca. Z takim postrzeganiem rzeczywistości trudno się zgodzić.
Trudno się również zgodzić
z faktem, że Przewodniczący Rady Miejskiej uniemożliwił radnym wyrażenia swojej
woli poprzez głosowanie. Dziś
nie wiemy, komu z radnych
imiennie zależało na uciszeniu mieszkańca chcącego poskarżyć się na niewykonywanie przez Gminę prawomocnego wyroku sądowego.
W
T
Kancelaria Radcy Prawnego
Ilona Skalska-Lipczyńska
ul. 1 Maja 10a
(budynek Banku Zachodniego WBK)
tel. 503-130-009
[email protected]
Maj 2016:
Poniedziałki 15.00-18.00
Wtorki 9.00-12.00
Bezpłatna pomoc dla mieszkańców
gminy Brzeg Dolny.
Proszę o wcześniejsze potwierdzenie terminu
Sposób, w jaki wydaje się
NASZE - podatników - pieniądze jest naszą sprawą publiczną, a nie prywatną. Każdy czytelnik tej gazety płaci
dwa razy, raz w postaci podatków, drugi raz kupując gazetę.
Osoby, które nie kupują, również płacą, choćby nie chciały, bo za nich decyzję podejmuje się w ratuszu. I nie chce
się ujawnić, o jaką kwotę chodzi. Tak wygląda transparentna Gmina Wołów.
Administracja jednostek
samorządu terytorialnego
w państwie prawa musi działać
w oparciu o prawo i w granicach prawa. Ten elementarny
standard, jak widać na przykładzie finansowania lokalnej
gazety i wydatków osób sprawujących władzę, nie przekłada się w Wołowie na codzienną praktykę. Ustawa o udostępnianiu informacji publicznej przewiduje środki karne
w związku z niewykonaniem
postanowień ustawy, zaś ustawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi przewiduje dalszą drogę sądową
w przypadku, gdy organ nie
Radca prawny Ilona Skalska-Lipczyńska
udziela porad prawnych w zakresie:
• prawa rodzinnego i opiekuńczego, w tym spraw alimentacyjnych,
• prawa spadkowego,
• prawa cywilnego,
• prawa konsumenckiego,
• prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
• informacje prawne dla osób, które rozpoczynają działalność gospodarczą, oraz dla właścicieli małych przedsiębiorstw, działających na terenie gminy Brzeg Dolny.
Osoby zainteresowane uzyskaniem porady prawnej powinny w miarę możliwości zabrać ze
sobą dokumenty dotyczące tematu, co pozwoli na dokładne zapoznanie się z problemem prawnym.
wykonuje prawomocnych postanowień sądu. Na nic się zda
ekwilibrystyka obsługi prawnej rady, na nic się zda niedopuszczanie do głosu. Robienia tajemnicy z opłacania
z publicznych pieniędzy lokalnej gazety i tak wyjdzie na
jaw, a Burmistrza Gminy Wołów może czekać proces karny.
Dzień przed posiedzeniem
rady zebrała się Komisja Praw
Obywatelskich Rady Miejskiej.
Padło wiele górnolotnych słów
o poprawie dialogu społecznego, o możliwości stworzenia płaszczyzny do rozmowy
burmistrza z mieszkańcami,
nie tylko przy okazji imprez
masowych. Radna Małgorzata
Hermaszewska tym sposobem
chciała pozyskiwać źródłową
informację o nastrojach społecznych, sugerowała ankiety. Radna Katarzyna Hawrylak powiedziała, że ludzie narzekają, ale w kontakcie osobistym można wiele wyjaśnić,
a informacja się ludziom należy, bo strona urzędu (wolow.pl) jest bardzo uboga. Narzekania radnej M. Hermaszewskiej na brak komunika-
cji z mieszkańcami w obliczu
zachowania się obu pań radnych podczas sesji - gdy mieszkaniec prosił o głos, a one milczały - można ocenić jednoznacznie. Wszystkie słowa wygłoszone na komisji przez obie
radne są Himalajami hipokryzji. Jak można tak kneblować
usta mieszkańcowi, który dopomina się o elementarne poszanowanie prawa do informacji publicznej, prawa do zabrania głosu, prawa do respektowania wyroku sądowego?
Dziś mieszkańcy czarno na
białym widzą, że słowa wypowiadane przez radnych i burmistrza nie pokrywają się
z czynami.
Nad ratuszem zbiera się wiele złych emocji, które są jak
ciemne chmury, lecz wiszący
nad burmistrzem proces karny może być jak oczyszczający deszcz. Wyrok skazujący w procesie karnym uwolni
burmistrza Dariusza Chmurę
od obowiązku odpowiadania
na niewygodne pytania.
Pan Dariusz Chmura zostanie osobą prywatną.
Ewa Łukacz
Godziny pracy Urzędu Miejskiego
w Brzegu Dolnym
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek –
–
–
–
–
7.30-17.00
7.30-15.30
7.30-15.30
7.30-15.30
7.30-15.30
PIĄTEK, 27.05.2016
5
Złote Gody państwa Jagiełów
W sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego odbyła się
uroczystość Złotych Godów państwa Anieli i Stanisława Jagiełów. Szanownym jubilatom w tym dniu
towarzyszyła najbliższa
rodzina.
okazji 50-lecia małżeństwa Prezydent RP nadał małżonkom okolicznościowe medale, które wręczył
zastępca burmistrza Brzegu
Dolnego Paweł Pirek. Uroczystość poprowadziła kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Gabriela Gutowska, która złożyła Jubilatom
gratulacje i podziękowania,
a państwo Aniela i Stanisław Jagiełowie złożyli podpisy gratulacyjne w pamiątkowej księdze.
Z
Jubilaci wspominali swoje życie, które było wypełnione pracą zawodową i pracą
w domu. Dochowali się sześciorga dzieci i siedmiorga
wnuków. – Poradziliśmy sobie z Bożą pomocą – uważa
pani Aniela. W Brzegu Dolnym mieszka tylko jedna córka
państwa Jagiełów, reszta dzieci
rozjechała się po Polsce i świecie. Jubilaci podkreślali, że
mają bardzo dobre, kochające dzieci. Uroczystość przebiegła w bardzo miłej, rodzinnej
atmosferze. Dziękujemy Jubilatom za to spotkanie i życzymy wielu lat w zdrowiu i pomyślności.
mb
Spotkanie Zarządu Okręgowego
Związku Kombatantów
gu Dolnym 19 członków podopiecznych. Są to wdowy po
kombatantach. Wszyscy są już
zaawansowani wiekiem, często
chorzy – dodaje. Koło Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Brzegu
Dolnym funkcjonuje obecnie
w siedzibie Harcerskiej Organizacji Wychowawczo-Patriotycznej „Cichociemi”. Harcerze opiekują się też sztandarem Związku Kombatantów.
mb
Międzynarodowa Grupa PCC intensywnie rozwija swoją działalność w pionach
Chemia, Energia i Logistyka. Ponad 70 spółek wchodzących w skład Grupy
PCC zatrudnia obecnie prawie 3 tys. pracowników w 16 krajach.
W chwili obecnej poszukujemy kandydata na stanowisko:
OPERATOR
KOPARKO – ŁADOWARKI
miejsce pracy: Brzeg Dolny
Zadania:
• Obsługa koparko – ładowarki przy robotach wodno – kanalizacyjnych
• Praca zgodnie z przyjętym harmonogramem
• Utrzymanie sprzętu w dobrym stanie
Wymagania:
• Doświadczenie w pracach ziemnych jako operator koparko - ładowarki
• Aktualne uprawnienia operatora koparko – ładowarki
• Umiejętność pracy w zespole
• Łatwość nawiązywania kontaktów
• Uczciwość i pracowitość
Oferujemy:
• Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w stabilnym
przedsiębiorstwie
• Przyjazną atmosferę pracy i wsparcie doświadczonych
pracowników
• Możliwość zdobycia doświadczenia oraz odbycia szkoleń
• Dofinansowanie do karty Multisport
Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie CV i listu
motywacyjnego drogą elektroniczną na adres: [email protected] lub
listownie na adres: CWB Partner Sp. z o.o., Dział Zarządzania Zasobami
Ludzkimi, ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny
Ogłoszenia drobne
ZA DARMO
Jednocześnie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty. Nie
zwracamy nadesłanych aplikacji.
Prosimy o dołączenie do aplikacji klauzuli: „Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie
pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacj i zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)”.
CWB Partner Sp. z o.o. jest agencją zatrudnienia - nr wpisu do rejestru 7182.
CZYTAJ
STR. 30
reklama
P
ją się regularnie. W ten sposób Zarząd utrzymuje ścisły
kontakt ze swoimi oddziałami w terenie.
– Obecnie mamy 10 członków zwyczajnych – mówi
Alojzy Krzaczkowski. – Sześciu z nich to byli żołnierze,
którzy brali udział w walkach
zbrojnych podczas II wojny
światowej, mamy dwóch partyzantów oraz dwóch byłych
więźniów obozów koncentracyjnych – kobietę i mężczyznę.
Jest w naszym Kole w Brze-
reklama
W siedzibie Harcerskiej Organizacji „Cichociemni”
odbyło się 17 maja spotkanie Zarządu Okręgowego
Dolnego Śląska Związku
Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych
Więźniów Politycznych.
odczas spotkania prezes
Koła nr 4 w Brzegu Dolnym Alojzy Krzaczkowski
złożył sprawozdanie z rocznej działalności. Wyjazdowe
posiedzenia prezydium Zarządu Okręgowego odbywa-
Jubilaci z rodziną i przedstawicielami Urzędu Miejskiego
fot. Panorama
Medale od Prezydenta RP wręczył zastępca burmistrza Paweł Pirek
6
PIĄTEK, 27.05.2016
Majówka seniorów wśród roślin i zwierząt
fot. archiwum ZERiI
A
wyjściu z Afrykarium był czas
na obejrzenie innych zwierząt
zamieszkujących ZOO i krótki wypoczynek. W godzinach
popołudniowych udaliśmy się
do Ogrodu Botanicznego - oazy piękna i spokoju w sercu
wielkiego miasta. Wrocławski
ogród to „żywe muzeum”, ze
swoją piękną ekspozycją kwiatową, oranżerią, alpinarium
i największą w Polsce kaktusiarnią. Przepiękna aleja kwitnących kasztanów, kwitnące
różnobarwnie azalie, tulipany oraz kosaćce. W Arboretum
natomiast cyprysiki błotne, sekwoja wiecznie zielona, itp…
Piękna słoneczna pogoda pozwoliła nam podziwiać uroki
ogrodu. Mimo zmęczenia całodziennym pobytem w tych
szczególnych miejscach nikt
nie żałował tej eskapady do
Wrocławia.
Urszula Pietrzyk
reklama
Seniorzy po raz drugi wybrali się na wycieczkę do
Wrocławia. Docelowym, bo
ulubionym miejscem było
Afrykarium i Ogród Botaniczny.
frykarium robi niesamowite wrażenie. Jest to wielka atrakcja dla zwiedzających.
Podróż po obiekcie rozpoczęliśmy przy akwarium rafy koralowej Morza Czerwonego.
Niezapomnianych wrażeń dostarczają głębiny Kanału Mozambijckiego, zamieszkiwane przez rekiny i płaszczki.
W dalszej części witała nas
roślinność z okolic dżungli
kongijskiej, otoczona wokoło akwariami, w których pływały olbrzymie manaty i wylegiwały się krokodyle nilowe.
Spotkanie z florą i fauną Afryki zakończyliśmy przy basenach, w których figlowały kotiki afrykańskie i pingwiny. Po
PIĄTEK, 27.05.2016
7
Artur Różycki: Nie wycofam się.
Pomagałem, pomagam i będę pomagał
zł za rzekomo popełnione wykroczenia. Dziś bieg wydarzeń śledzi cała Polska. Wyrok nadal nie zapadł. Sąd odroczył obrady do 30 czerwca,
by zapoznać się z nowymi dokumentami.
Podczas posiedzenia sąd
przesłuchał świadków. Zeznawali m.in.: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wołowie Krzysztof Bulzacki, prezes stowarzyszenia Help Animals Dariusz Wilbik, prezes
fundacji Tara Scarlett Szyłogalis, inspektor Towarzystwa Ochrony Zwierząt, wolontariusze oraz osoba, która adoptowała zwierzę z rąk
pana Artura. „Nasza działalność jest dla nas chlubą”
– mówiła podczas rozprawy
Joanna Różycka, również lekarz weterynarii, która wraz
z mężem prowadzi przychodnię weterynaryjną. Wszyscy
świadkowie, oprócz powiatowego lekarza weterynarii,
stanęli murem za lekarzem
z Brzegu Dolnego.
Nie pozostaje nic innego jak czekać na finał sprawy. Oby zapadł wyrok, który zmieni oblicze polskiego prawa w zakresie ochrony zwierząt.
Z Arturem Różyckim rozmawia Jarosław Iskra
Kolejna rozprawa już za
panem. Proces został odroczony do 30 czerwca. Czy
nie jest pan zmęczony tym
wszystkim?
Mam już tego po prostu
dość. Po dzisiejszym przesłuchaniu świadków myślałem,
że Sąd wyda już wyrok, natomiast ku zaskoczeniu wszystkich stało się inaczej. Ta sy-
tuacja trwa już bardzo długo. Jestem bardzo zmęczony,
chciałbym robić swoje i pracować, tymczasem muszę się
wciąż tłumaczyć. Czuję się jak
przestępca, a przecież nie zrobiłem nic złego. Mam nadzieję, że w końcu to udowodnię
to i sąd wyda wyrok w 100%
uniewinniający. Jeszcze raz
podkreślam: nie zrobiłem nic
złego, pomagałem, pomagam
i będę pomagał.
Podczas rozprawy pana adwokat bardzo często odnosił się do lokalizacji lecznicy.
Pytał wszystkich świadków,
w którym miejscu znajduje
się lecznica i czy w niej bywali.
Rzeczywiście. Mój adwokat odnosił się do rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi odnośnie wytycznych, które powinny być
spełnione przy zakładaniu
schronisk dla zwierząt. Jed-
Joanna Różycka zeznaje podczas rozprawy w Sądzie Rejonowym w Wołowie
Jarosław Iskra
nym z podstawowych wymogów jest odległość 150 metrów od miejsc użyteczności publicznej. Nasz zakład
leczniczy nie może w żadnych wypadku być nazywany schroniskiem.
Czy podczas trwania
umów z Gminą oddał Pan
jakieś zwierzę do schroniska?
Nie, nie oddałem. Nie było
takiej potrzeby. Wszystkie
zwierzęta trafiają do adopcji
poprzez stowarzyszenie Help
Animals. Oczywiście, mógłbym ten obowiązek zrzucić
na gminy, by zabierały psy
do schroniska i płaciły za ich
pobyt. Wówczas pozbyłbym
się swoich problemów. Ale
dlaczego, skoro można pomóc tym zwierzętom i bezkosztowo znaleźć im dach
nad głową.
Salon Kosmetyczny ANNA
ul. Słowackiego 2c, Brzeg Dolny
tel. 604 210 298,
www.annaclarena.pl
POZNAJ WPŁYW ŚLUZU ŚLIMAKA NA SKÓRĘ
Ślimaki wydzielają śluz, ponieważ ułatwia im on lokomocję. Śluz ten składa się głównie
z wody i nie ma żadnej aktywności biologicznej. Kiedy jednak dojdzie do uszkodzenia
ich skóry, produkują obronną wydzielinę o bogatym składzie, która wspomaga szybką
regenerację i naprawę uszkodzeń oraz działa ochronnie. I to właśnie ta druga wydzielina
znalazła zastosowanie w kosmetyce. Kosmetyki zawierające wydzielinę Helixaspersa
sprawdzą się w przypadku każdej cery, w tym problematycznej. Będą odpowiednie dla
cery dojrzałej, ponieważ pomogą w walce ze zmarszczkami, redukując je i wygładzając
skórę, a zawartość przeciwutleniaczy i mukopolisacharydów ochroni ją przed czynnikami powodującymi starzenie. Dzięki zawartości AHA i antybiotyków, śluz ślimaka wspomaga walkę z trądzikiem. Jego działanie nawilżające będzie pożądane w przypadku cery
suchej. W przypadku skóry wrażliwej krem ze śluzem ślimaka pozwoli na złagodzenie
podrażnień. O wydzielinie ślimaka warto pamiętać w przypadku specyficznych problemów, takich jak rozstępy i inne blizny, np. potrądzikowe. Dzięki swoim unikatowym
właściwościom wyraźnie redukuje blizny, sprawia, że stają się mniej widoczne. Kosmetyki ze śluzem ślimaka będą także świetnym rozwiązaniem w przypadku podrażnień po
inwazyjnych zabiegach, np. po mezoterapii igłowej, mikroigłowej i eksfoliacji kwasami.
Przyspieszą regenerację skóry i zapobiegną powstawania stanów zapalnych.
Kupon na:
mini zestaw kosmetyków
Imię i Nazwisko .....................................................................................
Miejscowość...........................................................................................
Numer tel................................................................................................
reklama
O
Kupony zbieramy do 8 czerwca 2016 r. Wypełnione kupony
należy przynosić do saloniku pracowego w Rynku, sklepu
„Smaczek” i biblioteki. Losowana będzie jedna osoba.
artykuł sponsorowany
Przed Sądem Rejonowym
w Wołowie 24 maja odbyła się kolejna, trzecia
już rozprawa przeciwko lekarzowi weterynarii z Brzegu Dolnego Arturowi Różyckiemu. Jest
on oskarżony o to, że
nielegalnie prowadzi
schronisko, niezgodnie
z przepisami transportuje
zwierzęta i nie udostępnił
Powiatowemu Lekarzowi
Weterynarii umów adopcyjnych.
sprawie Artura Różyckiego stało się głośno pod
koniec 2015 r., gdy sąd ukarał go zaocznie grzywną 700
8
PIĄTEK, 27.05.2016
PTTK w „dolnośląskim Kazimierzu”
Oddział Miejski PTTK „Rokita” wybrał się do Dziewina, zwanego „dolnośląskim
Kazimierzem nad Odrą”.
Miejscowość leży w gminie Ścinawa i stanowi ekomuzeum osady rybackiej.
łównym atutem Dziewina, poza malowniczym
położeniem na nadodrzańskiej skarpie, są umieszczone na całym terenie piękne
rzeźby, efekt pracy artystów
przyjeżdżających tam od 12
lat na plenery rzeźbiarskie
i malarskie. Dziewin w Brzegu Dolnym rozsławił nieżyjący już pan Kazimierz Kapral
– rzeźbiarz i fotografik, któ-
wanie żurawi i bobrów, a na
zakończenie - biesiadowanie
przy ognisku.
Po miejscowości oprowadzili turystów i bardzo ciekawie opowiadali pp. Mostowscy, członkowie Stowarzyszenia „Aktywny Dziewin”.
Na trasie drogi powrotnej znalazły się Parszowiece, gdzie znajduje się ciekawy kościół zbudowany z kamieni polnych. To tam odbyła
się msza prymicyjna ks. Popiełuszki. Na pamiątkę tego
wydarzenia co roku w październiku odbywają się tam
uroczyste msze.
Elżbieta Węgrzynowska
fot. archiwum PTTK
G
rego rzeźby również się tam
znajdują.
Dziewin to nie tylko piękna
przyroda i prace artystów, ale
również zabytki z przeszłości.
Najcenniejszy z nich to perełka na skalę europejską, niegdyś
największy renesansowy dwór
w Polsce. Przy jego tworzeniu
brali prawdopodobnie udział
włoscy architekci. Niestety
obecnie w kompletnej ruinie.
W programie wycieczki
znalazło się zwiedzanie kościoła z XIV w., w którym znajduje się renesansowa ambona
i XVI-wieczne nagrobki dawnych właścicieli, wędrowanie
ścieżką ekologiczną i wypatry-
W świecie owadów
Uczniowie klas I-III Szkoły
Podstawowej nr 6 w Brzegu Dolnym mogli poczuć się
jak prawdziwi entomolodzy,
czyli specjaliści od owadów.
Wszystko dzięki zajęciom
zorganizowanym przez UniKids – Uniwersytet Dziecięcy we Wrocławiu.
ali badacze mieli okazję
poszerzyć swoją wiedzę o
owadach - najliczniejszej grupie zwierząt na naszej planecie.
Grupa ta liczy 30 milionów gatunków! Młodzi badacze poznali m.in. fazy rozwoju owadów, ich budowę oraz sposoby przystosowywania się do
otoczenia. Największe zainteresowanie wzbudziły jednak
fot. TvBD
M
prawdziwe, żywe okazy zwierząt, które można było podziwiać z bliska.
O tym, że nie taki owad
straszny, mogły przekonać się
również dzieci z zerówki, które gościły u siebie pszczelarza
Jerzego Nawarę z pasieki „Zuzia” w Domaszkowie. Najmłodsi
obejrzeli wspólnie film eduka-
cyjny o pszczołach, a także dowiedzieli się o życiu tych pracowitych owadów, ich pracy oraz
znaczeniu dla przyrody. Chętni mogli też przymierzyć strój
pszczelarza. Pan Jerzy przybliżył wiele cennych informacji
i ciekawostek z życia pszczół:
czym się żywią, jak spędzają
zimę oraz jak powstaje miód.
Zaprosił także do Domaszkowa, gdzie znajduje się edukacyjna ścieżka pszczelarska.
Najprzyjemniejszą częścią
spotkania była degustacja miodów, podczas której pszczelarz
podzielił się z dziećmi swoją wiedzą na temat właściwości odżywczych i smakowych miodu.
Marta Szajdzińska
Spotkanie kobiet
w Białawach
Ś
wiat kobiecych spraw - pod
takim hasłem Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Białawy i Białawy Małe zorganizowało spotkanie kobiet z organizacji pozarządowych powiatu wołowskiego. Panie miały
okazję podzielić się swoimi spostrzeżeniami, uwagami na niwie
działalności społecznej, jak również zaprezentowały swoje hobby. Spotkanie swoją obecnością
spotkanie uświetnili: wójt gminy
Wińsko J. Krysowata-Zielenica,
burmistrz Wołowa D. Chmura,
przewodnicząca Rady Powiatu
T. Maślanka i członek zarządu
W. Krakowska. Starostwo repre-
zentowały Panie M. Górak-Kaleta i K. Staroń. Gminę Wołów
reprezentowała radna W. Sawa,
gminę Wińsko radna A. Bator-Lech, gminę Brzeg Dolny KGW
„Jodłóweczki”.
Gości bawiły występy Oli
Mazur, uczennicy z Gimnazjum w Wińsku oraz kabarety
Ale Baby i Blade Pojęcie. Humory wszystkim dopisywały.
Do zobaczenia za rok!
Inf.
Prezes Stowarzyszenia dziękuje pracownikom GOK Wińsko oraz członkom Stowarzyszenia za pomoc przy organizacji spotkania.
9
PIĄTEK, 27.05.2016
W rocznicę urodzin patrona szkoły Jana Pawła II
nowo wybudowane boisko lekkoatletyczne przy
Gimnazjum nr 1 otworzył
trener polskich lekkoatletów Józef Lisowski i olimpijczyk Marcin Marciniszyn.
ubliczne Gimnazjum nr 1
posiada profesjonalny
obiekt do ćwiczeń lekkoatletycznych. W środę18 maja do
Brzegu Dolnego przyjechali
Józef Lisowski – legendarny
trener polskich biegaczy oraz
Marcin Marciniszyn – olimpijczyk, wielokrotny medalista mistrzostw Polski, świata i Europy. Uczniowie w tym
P
dniu wzięli udział w Lekkoatletycznej Lidze Klas. Wcześniej wystąpił zespół Universal Mind z Dolnobrzeskiego
Ośrodka Kultury. Konferencję prasową poprowadził Jarosław Iskra. Goście bardzo
chętnie mówili o swojej karierze i obecnych przygotowaniach do Igrzysk Olimpijskich w Brazylii. Dużo uwagi
poświęcili propagowaniu idei
fair play i sportowi wolnemu
od dopingu.
Marcin Marciniszyn wyznał,
że jego przygoda z bieganiem
rozpoczęła się przypadkowo.
- Mój tata uparł się, że mam
wyjechać do szkoły do Wrocławia, a pochodzę z Bystrzy-
Podziękowania
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tak
wspaniałego Święta Szkoły – Nauczycielom i Dyrekcji Szkoły.
Dziękujemy Prezesowi wrocławskiego komitetu organizacyjnego The World Games 2017 Panu Marcinowi Przychodnemu,
dzięki któremu mogliśmy gościć tak wielkie sportowe sławy.
Dziękujemy Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Beacie Sokolskiej za wsparcie finansowe realizacji
projektu „Łączy nas SPORT – nie narkotyki”.
Dziękujemy Dyrektor Dolnobrzeskiego Ośrodka Kultury Pani
Danucie Chłód za udostępnienie sprzętu nagłaśniającego.
Dziękujemy Radzie Rodziców za ufundowanie przepysznego
tortu, muffinek i słodkości.
Dziękujemy Panu Jarosławowi Iskrze za profesjonalne poprowadzenie konferencji prasowej.
Dziękujemy naszemu absolwentowi Adrianowi Kobusińskiemu – trenerowi personalnemu FitStyle Studio Fitness / Studio Treningu Personalnego za rozgrzewkę i świetne przygotowanie nas do rywalizacji sportowej.
Dziękujemy wszystkim sponsorom i Przyjaciołom Szkoły, którzy ufundowali dla nas nagrody indywidualne.
Wszystkim zwycięzcom gratulujemy!!!
Szczere wyrazy uznania wyrażamy także pod adresem tych
naszych koleżanek i kolegów, którzy, choć nie stanęli na podium, wykazali niebywałego ducha walki i zaprezentowali się przed nami.
Dyrekcja Publicznego Gimnazjum
im. Jana Pawła II w Brzegu Dolnym
cy Kłodzkiej. I tak poszedłem
do szkoły kolejowej we Wrocławiu. Pierwszy mój nauczyciel zaprosił mnie na zawody,
a miałem w tym dniu egzamin
z języka polskiego, na który
nie byłem przygotowany. Poszedłem. Przypadkiem stanąłem na bieżni i pobiegłem bez
rozgrzewki. Wygrałem wtedy
z zawodnikami ze szkoły mistrzostwa sportowego i dostałem propozycję trenowania.
Obecnie Marcin Marciniszyn przygotowuje się do startu w Mistrzostwach Polski,
a następnie do Igrzysk Olimpijskich.
– Staję codziennie przed lustrem i mówię: dasz radę - mówił nasz wybitny biegacz.
Józef Lisowski osiągnął wielkie sukcesy z drużyną tzw. „lisowczyków”. Odniósł się do
przypadków nieczystego sportu, gdzie udział w osiąganiu
wyników ma doping.
- Tylko zwycięstwo w bezpośredniej walce daje wielką radość. Trzeba się cieszyć,
że na poziomie sportu dzieci
i młodzieży walka jest najpiękniejsza. Mogę się pochwalić zawodnikami, którzy nie tylko
w sporcie osiągnęli dużo, nie
fot. Witold Gidel
Łączy nas sport. Publiczne Gimnazjum
nr 1 obchodziło swoje święto
tylko zdobywali medale, ale też
w życiu potrafili coś osiągnąć.
Obecny minister sportu Witold Bańka to nasz były zawodnik. Mam satysfakcję, że dzięki cechom zdobytym poprzez
uprawianie sportu byli zawodnicy świetnie sobie radzą w innych dziedzinach. Moja prośba
do młodzieży: nie należy patrzeć na sport tylko przez pryzmat wyników – mówił trener
Józef Lisowski.
Boisko lekkoatletyczne to
obiekt otwarty dla wszystkich
mieszkańców, a uczniowie regularnie korzystają z nowych
możliwości uprawiania sportu. W dniu święta szkoły odbyła się lekkoatletyczna liga
klas poprzedzona profesjonalną rozgrzewką przeprowadzoną przez trenera Adriana Kobusińskiego.
Część uczniów wykonywała plakat pod hasłem „Łączy
Konkurencje
Miejsce
sportowe
I.
skok w dal –
II.
dziewczęta
III.
I.
skok w dal –
chłopcy
II.
bieg na 60 m
– dziewczęta
bieg na 60 m
– chłopcy
bieg na 800 m
bieg na
1000 m
pchnięcie kulą
– dziewczęta
pchnięcie kulą
– chłopcy
plakat „Łączy
nas sport –
nie narkotyki”
klasyfikacja
generalna
I.
II.
I.
II.
III.
I.
II.
III.
I.
II.
III.
I.
II.
III.
I.
III.
nas SPORT – nie narkotyki”.
W tym dniu każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Do tego
przygotowany zdrowy poczęstunek – wodę, jabłka i marchewki.
Jedno jest pewne: szkoła
zyskała nowych przyjaciół –
wybitnego trenera Józefa Lisowskiego oraz wspaniałego sportowca Marcina Marciniszyna.
mb
Nazwisko,
imię ucznia
Waleńdzik Julia
Sieradzka Olga
Kwapisz Weronika
Lier Dominik
Goles Szymon
Świerczek Oktawian
Erber Aleksandra
Sieradzka Olga
Stępień Aleksandra
Taurogiński Miłosz
Lier Dominik
Goles Szymon
Mielko Mateusz
Waleńdzik Julia
Pieczarka Monika
Romaniuk Nadia
Cygan Marcin
Lier Dominik
Lewański Jakub
Skóra Krystian
Stępień Aleksandra
Waleńdzik Julia
Pawłowska Dominka
Goles Szymon
Woźniak Mateusz
Halczuk Mateusz
I.
II.
III.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
Klasa
2b
1b
3a
3b
2b
3b
3a
1b
3a
3b
3b
2b
3a
2b
2c
1b
3a
3b
1b
2a
3a
2b
3b
2b
3b
3a
3A
2A
1A
3A
3B
2B
1B
2C
2A
1A
Wyniki mityngu lekkoatletycznego
10
PIĄTEK, 27.05.2016
Zjazd Cichociemnych z udziałem
harcerzy z Brzegu Dolnego
Harcerze pod pomnikiem Akcji pod Arsenałem przy ul. Długiej w Warszawie
P
- Znamy się z panem Aleksandrem, byliśmy w Gliwicach na urodzinach i pan
Aleksander o nas pamięta –
mówi naczelnik Piotr Gajewski. – Byliśmy współorganizatorami Dnia Cichociemnych
na Ursynowie. To duża impreza, podczas której zorganizowaliśmy grę nazwaną na cześć
wspaniałego gościa - „Upłaz”.
Mieliśmy na sobie specjalne
koszulki i znaczki z ze zdjęciem Aleksandra Tarnawskiego, który bardzo się ucieszył,
kiedy otrzymał od nas te pamiątki.
Dolnobrzescy harcerze
uczestniczyli w obchodach
upamiętniających bohaterstwo Cichociemnych. Główna uroczystość rozpoczęła się
od złożenia kwiatów pod Pomnikiem Cichociemnych, następnie kwiaty złożono również na Powązkach. Zapalono
tam 42 znicze. Msza święta odbyła się w kościele św. Jacka.
- Cztery osoby reprezentowały naszą organizację na Zamku
Królewskim podczas głównych
uroczystości i spotkania z Aleksandrem Tarnawskim i rodzinami nieżyjących Cichociemnych.
Była też okazja do zwiedzenia
Muzeum Powstania Warszawskiego - mówi Piotr Gajewski.
Piotr Gajewski wręcza Aleksandrowi Tarnawskiemu pamiątkową odznakę
Honorową, gdzie znajduje się
sala tradycji. Są tam pamiątki z
misji. Wywieszono tam zdjęcia
316 Cichociemnych i zachowane oryginalne umundurowanie
– opowiada P. Gajewski. – Żołnierze przygotowali specjalnie
jak na gości to ponoć bardzo
długo. Żołnierze otrzymali od
nas herb Brzegu Dolnego. A my
otrzymaliśmy baner, który przywieźliśmy do naszej siedziby –
dodaje pan Piotr.
Cztery lata temu powstała
Fundacja im. Cichociemnych
Spadochroniarzy Armii Krajo-
dzin, a w międzyczasie spotykamy się z żołnierzami
i członkami Fundacji na różnych uroczystościach – mówi
P. Gajewski. – Często są to niestety pogrzeby Cichociemnych. W tamtym roku byliśmy na czterech. Uczestniczymy w odsłonięciach tablic upa-
Wielka atrakcja - przejażdżka hammerem
Dla harcerzy spełnieniem marzeń była wizyta w Jednostce
Wojskowej GROM, o którą zabiegali od dawna, choć współpraca trwa już od trzech lat. –
Udało nam się 30-osobową grupą wjechać na teren jednostki GROM. Przyjęto nas bardzo
miło i serdecznie. Wrażania są
ogromne. Zwiedziliśmy Izbę
dla nas pokaz broni, co nie jest
takie oczywiste, bo gościom nie
prezentuje się takiego sprzętu na
co dzień. Nasza młodzież mogła
ją potrzymać, a nawet wypróbować. Atrakcją był przejazd hamerami po jednostce. Widzieliśmy gdzie ćwiczą żołnierze. Byliśmy w Jednostce GROM trzy
godziny. Jak się dowiedzieliśmy,
Pamiątkowe zdjęcie uczestników Zjazdu Cichociemnych
Pokaz broni w Jednostce Wojskowej GROM
wej. Dba ona o tradycje i zbiera materiały, dociera do krewnych i rodzin cichociemnych,
nawet do tych, którzy mieszkają za granicą.
- W ubiegłym roku uczestniczyliśmy w Dorocznym Zjeździe Cichociemnych i ich Ro-
miętniających żołnierzy. Rok
2016 dzięki decyzji Sejmu RP
jest Rokiem Cichociemnych.
Te dni w całości poświęciliśmy Cichociemnym, to była
nasza misja – podsumowuje
naczelnik organizacji.
mb
Baner Jednostki Wojskowej GROM
fot. achiwum OWP „Cichociemni”
Harcerze z Organizacji Wychowawczo-Patriotyczna
„Cichociemni” wzięli udział
w uroczystościach związanych z Dorocznym Zjazdem
Cichociemnych i ich Rodzin
oraz w IV Dniu Cichociemnych na Ursynowie w Warszawie. Podczas wizyty
w stolicy odwiedzili jednostkę specjalną GROM.
obyt w Warszawie w dniach
13-15 maja był pełen wrażeń. Wszystko dzięki spotkaniu z gościem honorowym,
ostatnim żyjącym cichociemnym - Aleksandrem Tarnawskim pseudonim „Upłaz”. Dla
dolnobrzeskich „Cichociemnych” była to kolejna okazja
do rozmowy z niezwykłym
człowiekiem, który cały czas
uczestniczy czynnie w wydarzeniach upamiętniających
bohaterstwo polskich żołnierzy. Aleksander Tarnawski ma
95 lat, a jeszcze dwa lata temu
wykonał skok spadochronowy w tandemie z żołnierzami
Jednostki Wojskowej GROM.
PIĄTEK, 27.05.2016
Nowy stojak na rowery
przy PKP
W maju gmina Brzeg Dolny uporządkowała teren
obok kładki kolejowej przy
ul. Towarowej.
race przy dworcu PKP
trwają już od kilku miesięcy. Wykonuje je PKP, ale
gmina Brzeg Dolny w ramach
współpracy również wykonuje prace porządkowe i drobne
inwestycje. Przy kładce postawiono nowy stojak na ok. 10
rowerów oraz uporządkowano i utwardzono teren.
mb
71 319 51 17
fax 71 319 56 83
[email protected]
Burmistrz Stanisław Jastrzębski
71 319 51 17
Przyjmuje mieszkańców w każdy
wtorek w godz. 10.00-12.00
oraz 14.00-15.30
Biuro Rady Miejskiej
71 319 51 17 wew. 254
[email protected]
Referat ds. Dowodów
Osobistych i Ewidencji Ludności
71 319 51 17 wew. 144
71 319 51 17 wew. 141
71 319 54 64
71 319 51 17 wew. 125
71 319 51 17 wew. 244
71 319 51 17 wew. 263
Organizacje pozarządowe
i współpraca międzynarodowa
71 319 51 17 wew. 259
Referat Promocji i Informacji
71 319 51 17 wew. 400
[email protected]
Pozostałe
Brzeg Dolny
„Dolnobrzeska”, ul. Kętrzyńskiego 1
tel. 71 383 14 03
„Stella”, ul. Słowackiego 4,
Tel. 71/319-86-83
„Stella”, ul. Słowackiego 4,
Tel. 71/319-86-83
„Dolnobrzeska”, ul. Kętrzyńskiego 1
tel. 71 383 14 03
„Dolnobrzeska”, ul. Kętrzyńskiego 1
tel. 71 383 14 03
„Witaminka”, ul. Zwycięstwa 8,
Tel. 71/319-87-23
„Witaminka”, ul. Zwycięstwa 8,
Tel. 71/319-87-23
„Tęczowa”, ul. Al. Jerozolimskie 33,
Tel. 71/319-03-35
„Tęczowa”, ul. Al. Jerozolimskie 33,
Tel. 71/319-03-35
„W Rynku”, Rynek 12/23,
Tel. 71/380-24-13
„W Rynku”, Rynek 12/23,
Tel. 71/380-24-13
„Dolnobrzeska”, ul. Kętrzyńskiego 1
tel. 71 383 14 03
„Dolnobrzeska”, ul. Kętrzyńskiego 1
tel. 71 383 14 03
„Lawendowa”, ul. Zwycięstwa 9,
Tel. 71/319-09-21
ul. Przedszkolna
71 319 56 95
www.balbinka.brzegdolny.pl
Szkoła Podstawowa nr 1
71 319 51 06
www.sp1brzegdolny.szkolnastrona.pl
Szkoła Podstawowa nr 5
71 319 58 30
71 319 56 67
Szkoła Podstawowa nr 6
71 319 99 11
www.sp6.brzegdolny.pl
Szkoła Podstawowa
w Pogalewie Wielkim
71 319 63 79
Gimnazjum Publiczne nr 1
71 319 51 83
fax 71 319 92 80
Dolnobrzeski Ośrodek Kultury –
Kino „Odra”
71 319 52 52
www.dok.brzegdolny.pl
[email protected]
Biuro Bezpieczeństwa
Działalność Gospodarcza
Wołów
„Wołowska”, ul. Poznańska 22,
Tel. 71/380-47-48
„Manamedica”, ul. Inwalidów Wojennych 13,
tel. 71/603 79 33
„Manamedica”, ul. Inwalidów Wojennych 13,
tel. 71/603 79 33
„Nova 4”, ul. Piłsudskiego 32b,
Tel. 71/307-02-33
„Nova 4”, ul. Piłsudskiego 32b,
Tel. 71/307-02-33
„W Rynku”, ul. Radna 1,
Tel. 71/389-28-72
„W Rynku”, ul. Radna 1,
Tel. 71/389-28-72
„Rodzinna”, ul. Piłsudskiego 1-3,
Tel. 71/389-56-84
„Rodzinna”, ul. Piłsudskiego 1-3,
Tel. 71/389-56-84
„Centrum Zdrowia”, ul. Ludowa 3,
Tel. 71/319-00-18
„Centrum Zdrowia”, ul. Ludowa 3,
Tel. 71/319-00-18
„Manamedica”, ul. Inwalidów Wojennych 13,
tel. 71/603 79 33
„Manamedica”, ul. Inwalidów Wojennych 13,
tel. 71/603 79 33
„Wołowska”, ul. Poznańska 22,
Tel. 71/380-47-48
Przedszkole nr 3
Miejska i Gminna Biblioteka
Publiczna
Wydział Rolnictwa
w wyładowaniu transportu
jabłek, które trafiły do naszych mieszkańców – kończy Adam Łyczko.
Marta Szajdzińska, mw
ul. Odrodzenia 2
71 319 56 59
www.przedszkole4bd.szkolnastrona.pl
Galeria Miejska DOK
71 319 51 17 wew. 257
71 319 61 39
- Dziękuję bardzo Fundacji „Potrafię Pomóc” i panu
Arturowi Michałkowi, prezesowi ZGK oraz jego pracownikom, którzy pomogli
Przedszkole nr 2
Urząd Stanu Cywilnego
71 319 51 17 wew. 137
71 319 79 59
fot. www.pixabay.com
opiecznych GOPS, Środowiskowego Domu Samopomocy oraz placówek oświatowych.
- Rozdano 13 palet po 60
skrzynek z owocami – informuje Beata Sokolska,
kierownik dolnobrzeskiego
GOPS. – Jedna skrzynka ważyła ok. 14 kg. Odbiorcami
były przede wszystkim osoby korzystające z pomocy
społecznej. Zgłosiło się 656
rodzin.
Akcja spotkała się z ogromnym zainteresowaniem mieszkańców. Jabłka pochodzą od
sadowników objętych embargiem rosyjskim, którym nie
udało się ich sprzedać. Dzięki
oddaniu owoców na cele charytatywne do banków żywności będą oni mogli liczyć na
rekompensaty.
Referat Podatków Lokalnych
DYŻURY APTEK – 27.05-09.06.2016
Data
27.05.2016
(piątek)
28.05.2016
(sobota)
29.05.2016
(niedziela)
30.05.2016
(poniedziałek)
31.05.2016
(wtorek)
01.06.2016
(środa)
02.06.2016
(czwartek)
03.06.2016
(piątek)
04.06.2016
(sobota)
05.06.2016
(niedziela)
06.06.2016
(poniedziałek)
07.06.2016
(wtorek)
08.06.2016
(środa)
09.06.2016
(czwartek)
Sekretariat
71 319 51 17 wew. 254 (Biuro
Rady Miejskiej)
[email protected]
Przyjmuje mieszkańców w każdy
wtorek w godz. 14.00-15.30
Jabłka dla mieszkańców
D
czynny w pon. w godz. 7.30-17.00
oraz wt.-pt. w godz. 7.30-15.30
Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Lech
P
Do mieszkańców Brzegu
Dolnego trafiły jabłka,
które przekazała Fundacja „Potrafię Pomóc”.
armowe owoce mógł właściwie otrzymać każdy,
kto pojawił się na miejscu.
Akcja rozdawania jabłek została zorganizowana 19 maja
przy współpracy m.in. Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Rokita oraz Parafii Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel w Brzegu
Dolnym.
- Stowarzyszenie Honorowych dawców Krwi zgłosiło się do Fundacji „Potrafię pomóc” o przekazanie jabłek dla ludzi potrzebujących
w naszym mieście – mówi
Adam Łyczko ze stowarzyszenia HDK. – Otrzymaliśmy
21 ton, które trafiły do pod-
URZĄD MIEJSKI
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej
71 319 56 62
www.gops.brzegdolny.pl
[email protected]
Zakład Gospodarki Komunalnej
71 319 54 35
71 319 59 03
71 319 55 17
www.zgk.brzegdolny.pl
[email protected]
Zakład Wodociągów
i Kanalizacji
71 319 62 88
71 319 59 23
[email protected]
71 319 55 25
ul. Zwycięstwa 3
71 319 55 09
www.biblioteka.brzegdolny.pl
Miejska i Gminna Biblioteka
Publiczna
Filia nr 3 na os. Warzyń
71 319 01 66
Miejska i Gminna Biblioteka
Publiczna
Filia nr 1 w Rynku
71 319 00 99
Miejska i Gminna Biblioteka
Publiczna
Filia nr 2 w Pogalewie Wielkim
71 319 63 79
Komisariat Policji Brzeg Dolny
71 319 50 38
71 380 82 20
Powiatowy Urząd Pracy
Filia Brzeg Dolny
71 319 50 33
Urząd Skarbowy w Wołowie
71 389 24 40
fax 71 389 19 41
www.wolow.us.sisco.info
Gemini-med – opieka nocna
i świąteczna
Wołów, ul. Trzebnicka 20/4
71 389 79 90
Środowiskowy Dom
Samopomocy
Przychodnia Brzeg Dolny –
rejestracja ogólna
Kompleks Hotelowo-Sportowy
„Rokita”
Przychodnia Brzeg Dolny –
rejestracja dzieci
71 319 90 48
[email protected]
71 380 80 71
fax 71 380 80 68
www.khs.brzegdolny.pl
[email protected]
[email protected]
Hotel „Rokita”
71 380 80 30
[email protected]
Pływalnia Aquasport
71 380 80 49
fax 71 380 80 68
[email protected]
Stadion Miejski
71 319 03 61
71 319 87 90
fax 71 319 62 98
[email protected]
Przedszkole nr 1
ul. Zwycięstwa 1
71 319 56 60
www.perelka.brzegdolny.pl
11
503 848 236
380 53 33
71 380 53 95
503 847 170
Punkt Konsultacyjny „MONAR”
71 319 78 83
Pogotowie Gazowe
alarmowy – 992
Pogotowie Energetyczne
71 319 55 55
Ochotnicza Straż Pożarna
71 319 58 49
www.osp.brzegdolny.pl
[email protected]
Pogotowie Ratunkowe
w Wołowie – biuro
71 389 24 30
Stacja PKP
Informacja Kolejowa dla abonentów
TP S.A. 19 757
dla abonentów pozostałych
operatorów (42) lub (22) 19 436
12
PIĄTEK, 27.05.2016
Droga niepewności, strachu,
nadziei
Wywiad z Witoldem Muszkiewiczem
Wywiad przeprowadził
Dominik Aleksandrowicz,
uczeń kl. 2b Publicznego
Gimnazjum nr 1 im. Jana
Pawła II.
„Mój wujek Witold Muszkiewicz to brat mojej babci Zenobii Aleksandrowicz
z domu Muszkiewicz. Urodził
się 6 września 1933 roku we
wsi Cieślin w gminie Rozprza
w powiecie Piotrków Trybunalski. W maju 1946 roku wraz ze
swoją mamą Anną, ojcem Janem oraz rodzeństwem: Zenobią, Teresą, Jerzym, Marianem
i Kazimierzem przyjechał do
Brzegu Dolnego. Zamieszkali
w domu na obrzeżach miasta.
Zajęli się prowadzeniem dużego gospodarstwa rolnego. Obecnie dom znajduje się przy ul. Jesionowej w Brzegu Dolnym, ale
wówczas należał do wsi Warzyń, choć był nieco od niej oddalony. Dzieliły go od niej pola
uprawne, na których po latach
powstało osiedle Fabryczne.”
Wujku, jak przebiegała
podróż z Cieślina do Brzegu Dolnego w 1946 roku?
Wsiadaliśmy do pociągu w Rozprzy około godziny
10, a do Wrocławia dotarliśmy wieczorem, gdy już było
ciemno, ale świeciły światła.
Jeszcze było widać łuny palących się domów, chyba były
podpalone przez Rosjan albo
rabusiów. To było gdzieś przed
północą. Pamiętam jeszcze
taką rzecz: jak przejeżdżaliśmy przez Odrę, to był zbudowany most drewniany. Pociąg
to ledwo, ledwo jechał, a podpory drewniane trzeszczały.
Było to przed Wrocławiem.
Niektórzy ludzie wrzeszczeli i się modlili. A wagony były
oblepione ludźmi tak jak kiście winogron. Dostać się do
środka było niemożliwe. Pociągi jeździły rzadko. Później
z Wrocławia był nad ranem
pociąg. Do Legnicy przyjechaliśmy jak jeszcze było ciemno.
Jak weszliśmy do poczekalni,
to zrobił się wielki ruch, gdyż
wpadli rosyjscy żołnierze i biegali po peronach. Były strzały, wybuchy, wystrzeliwano
rakiety... Nikt nie wiedział co
jest i od nikogo nic nie można się było dowiedzieć. Trwało to około pół godziny. Później się uspokoiło. Byli tylko
kolejarze, milicji nie było widać, byli też ci rosyjscy żołnierze. Dalsza podróż już przebiegała bez kłopotów. Z Legnicy
wyjechaliśmy rano, no i gdzieś
chyba około godziny 11 dotarliśmy do Brzegu Dolnego.
Poszliśmy do już upatrzonego gospodarstwa. Ojciec tam
nas zaprowadził. Drzwi były
zabite deskami, poodrywaliśmy je, bo to sam ojciec tak
zabezpieczył dom wcześniej,
fitu, trafił z boku okna i zrobił
wyrwę w ścianie. Drugi uderzył w korytarz. Trzeci uderzył
w okno na półpiętrze. Można
było tam mieszkać, bo dach był
cały. Dziury w ścianach później zabezpieczono deskami.
Drzwi bocznego ganku były
zabite deskami i nie można
było wyjść, tylko główne drzwi
się otwierało i tam można było
dopiero zobaczyć zniszczenia.
Gruzu było pełno. Trzeba było
to uprzątnąć. Ktoś to już chyba
trochę sprzątał, bo w pokojach
już go nie było. Chyba rodzina niemiecka, która tam jeszcze mieszkała.
Czy w okolicy znajdowały
się niewypały?
Tak, były. W jednym wypadku z niewypałem zginął
mój brat Jerzy.
Witold Muszkiewicz
bo był tutaj chyba ze dwa tygodnie przed naszym przyjazdem. Wcześniej załatwił
w urzędzie przydział na ten
dom i dopiero przyjechał po
nas. Na początku przyjechaliśmy tu we czwórkę: ojciec,
siostra Zenka, brat Jerzy i ja.
Ojciec wrócił po resztę rodziny i dobytek. To była moja
pierwsza podróż pociągiem.
Wtedy miałem 13 lat. Bardzo chętnie tutaj przyjechałem, bo podobała mi się podróż i przebywanie w nowym
miejscu. Wszyscy opowiada-
Jak warunki życia w rodzinnej miejscowości różniły się od zastanych tutaj?
Tam nie było światła elektrycznego, dopiero założyli je
za PRL-u, to była duża różnica. Tu na początku też nie było
światła. Nie było zaskoczenia,
normalnie lamp się używało –
karbidówek i lamp naftowych.
Te były dostępne, można było
je dostać. Już rok później był
prąd. Był on wcześniej w tym
budynku, tylko linia doprowadzająca była zniszczona. Zdemontowano przewody z pobli-
Jak układały się wasze relacje z rodziną niemiecką
zamieszkującą również ten
dom?
Gdy przyjechaliśmy pierwszy raz, nie zastaliśmy ich, bo
się bali tam mieszkać. Krążyli przecież rosyjscy żołnierze,
którzy byli bezwzględni. Byli
też rabusie. Niebezpiecznie
było. Dom stał na uboczu, półtora kilometra od wioski Warzyń. Dopóki się nie wprowadziliśmy na stałe, oni mieszkali w szkole na Warzyniu.
koi było dużo. Maszyny rolnicze Klose zabrał na Warzyń.
Jak wrócił, to te maszyny ze
sobą przywiózł z powrotem.
Czy bawiliście się wspólnie
z Krzysztofem?
Dzieci chodziły do szkoły. Krzysztof nie, bo nie było
szkoły niemieckiej, a on do
polskiej szkoły nie chodził.
Ja chodziłem do szóstej klasy.
Niemcy chodzili do kościoła.
Jego ojciec był ewangelikiem,
a matka katoliczką. A czy syn
był ewangelikiem, czy katolikiem, to nie mam pojęcia, ale
to nie ma znaczenia. Przecież
to jest jedna religia. Ale nie
bawiliśmy się wspólnie. Nawet unikaliśmy się. On krzywo
patrzył tak na mnie. Raz kiedyś, nie wiem dlaczego, język
mi pokazał, czy coś podobnego, no to go pogoniłem – uciekał przede mną. Później, jak
chciał wyjść z domu, to musieli go sprowadzać, bo się bał.
Jak pamięta wujek nasze
miasto z tamtego okresu? Czy
były widoczne ślady niedawnej wojny?
Czy były widoczne ślady?
Przecież ten cały obóz został!
To była filia lagru Gross-Rosen. Osiedle Leśne składało
się z bloków, które były w tym
obozie, tam gdzie więźniowie
byli przetrzymywani. Te bu-
Rodzina Muszkiewiczów przed domem w Brzegu Dolnym, lata 50.
Stoją od lewej: Zenobia, Marian, Babcia Anna, Witold, Teresa, Kazimierz
Przed wejściem do domu. Stoją od lewej Anna Muszkiewicz, Józef
Aleksandrowicz, Teresa Muszkiewicz, dziadek Jan Muszkiewicz
li o Niemczech, no i chciałem
zobaczyć to i rzeczywiście zobaczyłem.
Dlaczego rodzina zdecydowała się na przyjazd na Ziemie Zachodnie?
Było to przede wszystkim
poszukiwanie lepszego życia.
Mówiono, że na zachodzie
są wolne gospodarstwa, które można zająć i gospodarować, że ziemie są lepsze, jest
komunikacja, są fabryki, maszyny rolnicze, których w naszych stronach nie było, a ziemię mieliśmy tam lichą. Nie
można było utrzymać się z takiego gospodarstwa. Przemysłu nie było, nie było perspektyw. Przedwojenna bieda.
skiego obozu koncentracyjnego, te, które tam były rozciągnięte na liniach wokół,
i ponaprawiano. Był problem
z żarówkami, ale rozwiązałem
go przynosząc z tego obozu
żarówki znad ogrodzeń. Pamiętam, że był transformator, ale nie było oleju w nim,
a bez oleju nie może pracować. Musi być olej jako czynnik chłodzący.
Czy przydzielony dom nosił ślady działań wojennych?
Tak. Było pełno gruzu. Dom
był uszkodzony pociskami wystrzelonymi z czołgu albo z armaty. Trzy pociski narobiły
szkód. Jeden wpadł do dużego pokoju, wyrwał kawał su-
Układało się zgodnie. Niemcy byli ugodowi. Mieszkało
ich tu 5 osób: Klose z żoną,
synem Christophem i dwie
ciotki. Jedna z ciotek miała
na imię Emma, a jak druga –
nie pamiętam. Nie było między nami problemów, żyliśmy
zgodnie, dogadywaliśmy się.
Obie rodziny wspólnie pracowały na gospodarstwie. Przez
rok układała się ta współpraca.
Od nas dostawali oni 1,5 czy
2 litry mleka co dzień. Wyjechali w roku 1947. Wiem, że
wtedy pogoda była nie bardzo
– było pochmurno i zimno.
Ojciec ich odwoził furmanką
na stację kolejową w Brzegu
Dolnym. Było im ciężko wyjeżdżać. Przed wyjazdem podzielili równo meble: część dla
Zenki, część dla Teresy. Przydały się, bo w tym domu po-
dynki zostały przebudowane,
przystosowane do mieszkania
w nich. Było kilka firm, które
przebudowywały te bloki: hydraulicy, elektrycy, budowlańcy. Była portiernia, pamiętam
ją jak dziś. Była po lewej stronie. Po prawej stronie, już za
ogrodzeniem, była spalarnia,
być może ciał. Było w niej pięć
komór i na dole były jeszcze
wózki. Tymi wózkami się podjeżdżało pod komorę, otwierało się drzwi i tam w tej komorze były szyny i też wózek.
Czyli ten wózek, który podjeżdżał, wpychano do tej komory. I komin był, nawet niewysoki. To pamiętam, jeszcze zaglądałem do tych komór, były
okopcone, ale co tam było palone, to nie mam pojęcia. Czy
śmieci, czy też ciała się tam
spalało? Tego to nie wiem. Był
też w obozie duży plac i dwie
bramki. To znaczy, że można było tam grać w piłkę. Tylko kto tam grał? Niemcy, czy
więźniowie? Esesmani na pewno. Tych bloków to było chyba
z 10 albo 12. W bloku były dwa
wejścia. Na dole korytarz, dosyć duży, schody na górę i tam
też taki sam korytarz. Cele
były po jednej stronie i po drugiej stronie korytarza, a w nich
były prycze drewniane, dwupiętrowe. Na tych pryczach deski. Nie było materacy ani słomy. Więźniowie chyba na tych
deskach spali. Trudno to powiedzieć. Pełne wyposażenie
zostało! Jakby podzielić blok
na pół, to by tak samo było.
Właśnie te wszystkie bloki zostały przerobione na mieszkania i przybrało to nazwę „osiedle Leśne”. Rozebrano jedno
i drugie ogrodzenie oraz ogrodzenie z samego drutu kolczastego mające 2 metry wysokości od ziemi. To z drutu kolczastego było między tymi dwoma ogrodzeniami.
No i wieże strażnicze były.
Po jednej stronie ogrodzenia, na rogu, stała jedna, druga w środku i trzecia w drugim rogu. Po drugiej stronie
też były trzy wieże i od strony
spalarni była jedna. A tam dalej to nie pamiętam czy była,
czy nie. Czyli było ich około
dziewięciu. Te wieże strażnicze były poza ogrodzeniem.
To budziło ciekawość, wykręcałem nawet żarówki! Trzeba było tą linię doprowadzającą światło do nas naprawić,
to przewody stamtąd się brało. Demontowało się ze słupów. Żarówki sam wykręcałem
z tego ogrodzenia. Było pełno
żarówek, tylko dużo było już
popsutych, potłuczonych. Nie
wiem kto się nad nimi pastwił.
Pamiętam też, że przy każdej dróżce w kierunku Rokity stały zbiorniki napełnione
substancjami, które zadymiały teren Anorgany (późniejsza Rokita), gdy miał nastąpić nalot.
Niezbyt daleko od naszego domu tkwiły też szczątki
samolotu – kawałek kabiny,
silnik i śmigło trójłopatowe.
To był myśliwiec. Nie wiem
czy był rosyjski czy niemiecki. To mnie nie interesowało. Wrak leżał koło kapliczki,
jak się idzie na Warzyń, tylko
tak jakieś sto metrów od drogi. Teraz są tam działki. W lasku stało też około dwadzieścia samochodów osobowych.
Były poniszczone, bez opon,
bez kół, rozszabrowane, silniki poprzestrzeliwane. Trudno
powiedzieć czy były tam zmagazynowane, czy tam na tym
miejscu Niemcy bronili się.
Osiedle Fabryczne było wtedy jeszcze puste. Jak się prze-
PIĄTEK, 27.05.2016
13
Wrocławską i zostałem przyjęty. W 1971 r. skończyłem studia na Wydziale Elektrycznym
i otrzymałem tytuł inżyniera.
Nie pracowałem już wówczas
w Rokicie, a we Wrocławiu.
Zenobia Aleksandrowicz
z domu Muszkiewicz
chodziło idąc do stacji to tylko
drzwi trzaskały. Tylko w barakach mieszkali robotnicy niemieccy. Tam później był hotel.
Przed domem, w którym zamieszkaliśmy, były dwa stanowiska dla czołgów.
Jakie smutne, a jakie radosne wydarzenie pamięta wujek z pierwszych lat pobytu?
Radosnymi wydarzeniami
były np. śluby i wesela, bo spotykała się cała rodzina i znajo-
Teresa Nowicz
z domu Muszkiewicz
przeżyła tragedię, gdyż wskutek
wybuchu niewypału zginął mój
najstarszy brat Jerzy. Było to
wiosną 1947 r. Pasł krowy niedaleko domu. Na łące koło stawu nastąpił wybuch. Nie wiemy dokładnie jak to się stało.
Musiał coś znaleźć nad stawem
i być może chciał sprawdzić co
to jest. Najszybciej dobiegł do
niego Niemiec Klose, który orał
pole niedaleko. Dorośli byli zajęci pracą, ja byłem w szkole.
Jak przyszedłem to już było po
Kazimierz Muszkiewicz
wicza. To była szkoła, powiedziałbym, typu niemieckiego.
Nie parterowa, jak większość
szkół u nas przed wojną. Pamiętam niektórych kolegów,
ale czy bym teraz ich poznał?
Na pewno nie. Jaziewicz i Musiałowski – razem chodziliśmy
do 5 i 6 klasy. Niektórych nauczycieli też pamiętam: dyrektor Kwaśniewski, jego córka
i jeszcze nauczycielka języka
polskiego – pani Jadwiga Skibińska. Tylko tyle pamiętam.
Dom przy ul. Jesionowej 38. Miejsce rodzinnych spotkań. Lata 70–te. Od lewej stoi
Zenobia i Jadwiga Aleksandrowicz, Mirosław Muszkiewicz, Józef Aleksandrowicz
mi i długo świętowali, a dzieci biegały zadowolone. Wesela
urządzano wtedy w domu i zapraszano dużo gości. Pierwsza wzięła ślub w 1948 r. moja
siostra Zenka. Wyszła za Kazimierza Aleksandrowicza, który przyjechał do Brzegu Dolnego zaraz po przejściu frontu
w 1945 r. W czasie wojny był
on wywieziony na roboty do
Niemiec i pracował u bauera,
tu niedaleko w Kostomłotach.
W 1956 r. wyszła za mąż moja
druga siostra Teresa, za Jerzego Nowicza z Piotrkowa. W naszym domu odbyły się oba wesela. Niestety były także smutne wydarzenia. Nasza rodzina
fakcie. Zapamiętałem, że było
pełno ludzi, rodzina, wszyscy
płaczą. Niestety stan brata był
bardzo ciężki. Urwało mu palce
i uszkodziło brzuch, rozerwało wnętrzności. Przeniesiono
go do domu. Jak wróciłem do
domu ze szkoły nie pozwolono
mi go zobaczyć. Prosił, żeby go
ratować. Ale nie można było
nic zrobić. Zmarł tego samego
dnia, gdzieś po godzinie. Miał
tylko 17 lat.
Gdzie mieściła się szkoła
i czy pamięta wujek swoich
nauczycieli i kolegów?
Szkoła mieściła się w Brzegu Dolnym przy ulicy Mickie-
Kupony „Panorama” nr 10 (28)
Jaki był ulubiony przedmiot wujka?
Żaden. Inne zainteresowania miałem. Kazali się uczyć,
to się uczyło. Przede wszystkim nie umiałem się uczyć.
Próbowałem wszystko kuć na
pamięć, ale to nie wychodziło. Dlatego żaden przedmiot
mi nie leżał.
W jaki sposób wujek pokonywał długą drogę do szkoły?
Jeździłem rowerem, kiedy
było ciepło, a zimą na nartach.
Czasami w rowerze nie było
opon, to zakładało się szlauch (gumowy wąż) i można
było jechać.
śniu
cyjn
a waka
Przerw
Jakie rozrywki miały dzieci
i młodzież w tamtym czasie?
Jak zwykle gra w piłkę nożną, piłek nie było ale się robiło szmacianki i się kopało. Tak
graliśmy na Warzyniu. W pobliżu nie miałem kolegów. Jeździłem rowerem i tam koło budynku szkoły na placyku graliśmy w piłkę. Spotykaliśmy
się też przy świetlicy, w środku wioski, dzieciaki opowiadały swoje przeżycia i przeżycia innych, mordy popełniane przez Ukraińców na Polakach. Oni na nas trochę inaczej
patrzyli, nie lubili tych z centrali. Nazywali nas „centralaki”. Na ul. Naborowskiej większość dzieci była z rodzin repatriantów. Ale później, jak już
do szkoły się chodziło, to się
wyrównało.
Czym wujek interesował
się w młodości ?
Interesowałem się motoryzacją. W domu, w którym zamieszkaliśmy, w małym pokoju na piętrze była piękna biblioteka. Wśród wielu książek
medycznych i atlasów geograficznych znalazłem niemiecką
książkę o motoryzacji i bardzo
zainteresowałem się tym tematem. Z ciekawością oglądałem silniki, motory i samochody. Tę książkę mam do dzisiaj.
W 1958 r. kupiłem motor
JFABK 350. Przejechałem
tym motocyklem 120 tys.
km. W 1975 odebraliśmy wraz
z żoną wygraną Syrenkę i pojechaliśmy na pierwsze wczasy do Krynicy Morskiej. Kolejny nasz samochód to Wartburg, którym jeździliśmy przez
24 lata. Zawsze bardzo dbałem
o swoje pojazdy.
Zaproszenie na pływalnię Aquasport dla dwóch osób – Alicja Górecka, Brzeg Dolny
Darmowe zdjęcia Dobre-foto.pl – Kondrad Głuch, Brzeg Dolny
W losowaniu nagród w każdej kategorii udział bierze
TYLKO JEDEN KUPON od danej osoby!
e wrze
amy w
z
s
a
r
p
a. Za
Witold Muszkiewicz
Marian Muszkiewicz
Jak przebiegała dalsza nauka, praca zawodowa?
Po skończeniu szkoły podstawowej rodzice wysłali
mnie do Obornik. Mieszkałem w internacie. Chodziłem
do Publicznej Średniej Szkoły Zawodowej, kierunek krawiectwo, przez dwa lata. Następnie poszedłem do pracy
we Wrocławiu. Przepracowałem cztery miesiące. We wrześniu 1949 r. dowiedziałem się,
ze jest takie studium przygotowawcze na wyższe uczelnie.
W 1951 r. skończyłem tą szkołę i wybrałem kierunek ekonomiczny w Wyższej Szkole Ekonomicznej przy ul. Tęczowej.
Tam chodziłem semestr i zrezygnowałem z nauki. Poszedłem do pracy. Pracowałem pół
roku w Urzędzie Wojewódzkim
w wydziale pomocy społecznej. Przyjechałem do Rokity
służbowo. Zagadnąłem o pracę. Okazało się, że mogę być
zatrudniony w zakładzie. Zamieszkałem w hotelu robotniczym. W Rokicie otwarto
wieczorowe technikum elektryczne. Poszedłem i skończyłem je. Pracowałem na Wydziale Elektrycznym. Potem zdałem egzamin na Politechnikę
Halina Muszkiewicz
Jak układały się sprawy rodzinne?
Właśnie w hotelu robotniczym poznałem swoją przyszłą
żonę Halinę Bińkowską. Pracowała także w Rokicie. Do
Brzegu Dolnego przyjechała po skończeniu szkoły chemicznej w Żarowie. W 1956 r.
wzięliśmy ślub. W maju cywilny, a latem kościelny.
Zamieszkaliśmy przy ulicy
Warzyńskiej, a potem Wyspiańskiego. W 1958 r. urodził się
nasz syn Mirosław. Uczęszczał
do Szkoły Podstawowej nr 5,
a następnie do Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu Dolnym.
W 1977 r. po zdaniu matury
został studentem Akademii Medycznej we Wrocławiu. Obecnie
pracuje jako lekarz otolaryngolog i mieszka z rodziną we
Wrocławiu. W Brzegu Dolnym
mieszkaliśmy do roku 1977.
Obecnie oboje z żoną jesteśmy na emeryturze i kiedy
mamy możliwość przyjeżdżamy do Brzegu Dolnego. Bardzo miło wspominamy atmosferę tamtych lat, życie, przyjaciół i pracę w tym mieście. Tu
mieszka nasza rodzina i znajomi
i tu czujemy się bardzo dobrze.
Dziękuję bardzo mojemu
wujkowi Witoldowi za udzielenie wywiadu, z którego dowiedziałem się bardzo wiele
o powojennym życiu w naszej
miejscowości, a także o rodzinnej historii.
Witold Muszkiewicz
Mini zestaw kosmetyków z salonu Anna Clarena – Janina Sygidus, Brzeg Dolny
Zdjęcie lub skan wypełnionego kuponu można teraz także przesłać
do nas mailem: [email protected]
lub MMS-em: 882 447 666 w terminie do 8 czerwca 2016
14
PIĄTEK, 27.05.2016
PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1
IM. JANA PAWŁA II
Gimnazjaliści lubią i chcą pomagać
XVI edycja akcji „Góra Grosza” właśnie dobiegła końca.
Wzięło w niej udział prawie 9 tysięcy szkół i przedszkoli, dwa razy tyle nauczycieli oraz uczniów i przedszkolaków, którzy zebrali 2.816.866 zł.
czniowie Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Brzegu Dolnym kolejny raz przyłączyli się do
akcji Góra Grosza. Jak co roku zaangażowali się w zbiórkę groszy, które wesprzeć miały podopiecznych Towarzystwa Nasz Dom i różnego rodzaju formy pomocy
dzieciom i młodzieży znajdującym się w trudnej sytuacji rodzinnej.
U
Jak zapewniają organizatorzy i koordynatorzy akcji, pieniądze
zostaną przeznaczone na remonty i doposażenie infrastruktury
placówek, na terenie których dzieci przebywają, na pomoc specjalistyczną oraz na wszelkiego rodzaju inicjatywy, mające na
celu rozwiązywanie problemów i zaspakajanie potrzeb, które
uniemożliwiają prawidłowy rozwój dzieci i mogą utrudniać im
przyszłe funkcjonowanie w życiu społecznym i zawodowym.
Góra Grosza na stałe wpisała się w harmonogram wydarzeń Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Brzegu Dolnym, bo lubimy i chcemy pomagać.
Wioletta Kuna – szkolny koordynator akcji
„Kangur Matematyczny” w Gimnazjum nr 1
Już po raz dwudziesty piąty w Publicznym Gimnazjum
nr 1 im. Jana Pawła II w Brzegu Dolnym odbył się Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”. Brało
w nim udział 24 uczniów – po 11 osób z klas pierwszych
i drugich oraz dwie z trzecich.
iędzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny” jest
w chwili obecnej najbardziej masową imprezą matematyczną na świecie. Jest on adresowany do uczniów szkół
podstawowych, gimnazjalnych i średnich, od klasy drugiej
szkoły podstawowej do klas maturalnych w liceach i technikach. Rozgrywany jest sześciu kategoriach.
Konkurs ma charakter jednorazowego testu. Zadania oraz
termin są ustalane przez władze stowarzyszenia Kangourou
Sans Frontie`res. Na rozwiązanie testu przeznaczone jest
75 minut. Testy konkursowe zawierają po 30 pytań o różnym stopniu trudności. Uczeń uczestniczący w konkursie
otrzymuje w chwili rozpoczęcia konkursu 30 punktów. Do
każdego zadania dołączonych jest 5 odpowiedzi, z których
tylko jedna jest poprawna. Za brak odpowiedzi uczestnik
otrzymuje zero punktów, natomiast za odpowiedź błędną
lub zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi, otrzymuje
M
punkty ujemne w liczbie 25% przewidzianych za dane zadanie.
W czasie trwania Konkursu nie wolno korzystać z kalkulatorów.
Wspólna dla wszystkich krajów data konkursu oraz te same
zestawy pytań dla poszczególnych poziomów podnoszą atrakcyjność „Kangura”, którego główną ideą jest sprowokowanie
jak najliczniejszej manifestacji matematycznej o charakterze
wspólnej, intelektualnej zabawy.
Dzień Kangura – jak nazywa się dzień, w którym odbywa
się konkurs - stał się już w szkołach wielu krajów prawdziwym świętem matematyki, nie ograniczającym się wyłącznie do samego konkursu, lecz także do realizowania innych
form popularyzacji matematyki. Środki na organizację i nagrody pochodzą z opłat wpisowych uczestników.
Oto lista najlepszych wyników w Publicznym Gimnazjum
nr 1 im. Jana Pawła II w Brzegu Dolnym:
Klasy pierwsze:
1. Zuzanna Dziwińska, 1b
2. Michał Szmit, 1b
3. Nadia Romaniuk, 1b
Klasy drugie:
1. Gabriela Iwaneczko, 2c
2. Julia Walendzik, 2b
3. Michalina Żak, 2b
Klasy trzecie:
Karolina Owczarrz, 1a
Jolanta Lebiedowska – nauczyciel matematyki
Była to wspaniała zabawa rozwijająca umiejętności pracy
w grupie, planowania, koordynowania działań, a jednocześnie ćwiczenia twórczego myślenia i zdolności manualnych.
Wszyscy wyszli zadowoleni i odprężeni.
Hala Stulecia to wspaniałe miejsce usytuowane w malowniczym krajobrazie z rozpoznawalną pergolą i Wrocław-
ską Fontanną, o czym mogli przekonać się uczestnicy wycieczki, spacerując, robiąc zdjęcia, doświadczając piękna.
Wszyscy spędziliśmy niezwykle ciekawy dzień. Każdy znalazł przestrzeń dla siebie – ciekawe zajęcia, interaktywne
przestrzenie oraz przepiękne widoki i miejsca.
Krystyna Hojło – nauczyciel języka polskiego i sztuki
Przygoda z architekturą
Uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Brzegu Dolnym wzięli udział w zajęciach w Centrum Poznawczym Hali Stulecia we Wrocławiu. Tematem zajęć była „Architektura i zmysły”.
entrum Poznawcze to edukacyjna przestrzeń przedstawiająca zwiedzającym historię Hali Stulecia, genezę jej
powstania i przemian na przestrzeni lat. Zwiedzanie odbywa się poprzez dotykowe ekrany i mapy, interaktywną
podłogę, interaktywne gry i zabawy, oglądanie makiet budowli, 600 zdjęć oraz różnorodnych wizualizacji. Wszystko
prezentowane jest w klimatycznie zaaranżowanych wnętrzach przy użyciu najwyższej jakości sprzętu audiowizualnego. To po prostu bardzo nowoczesne muzeum, w którym nie można się nudzić.
Tematem zajęć dla gimnazjalistów była „Architektura
i zmysły”. Młodzież dowiedziała się, jak poprzez zmysły poznajemy przestrzeń. W tym celu obejrzała prezentację o postrzeganiu przestrzeni przez człowieka, a następnie wzięła udział w multisensorycznym projektowaniu przestrzeni
poprowadzonym przez animatorki.
C
„Przyszłość na talerzu” - dobra zabawa i niezwykła lekcja
Zakończyliśmy zadania akcji „Tesco dla Szkół” w ramach
tegorocznego działania Tesco – „Przyszłość na talerzu”.
Była to niezwykła przygoda pełna twórczych uniesień
i ciężkiej fizycznej pracy w kuchni. Pracowaliśmy metodą projektu, która tak nam się podoba i pozwala nam
na wielka swobodę i kreatywność.
ajatrakcyjniejszą dla nas częścią zadania było utworzenie reklamy społecznej. Napisaliśmy i nagraliśmy dwie
piosenki: jedną w języku polskim, drugą w angielskim.
Piosenki oraz teledyski zostały umieszczone na stronie Tesco. Utwory te nie tylko promują talenty muzyczne naszych kolegów, ale także zdrowy styl życia i właściwe odżywianie. Dodatkowo, w ramach akcji, przygo-
N
towaliśmy warsztaty o pochodzeniu jedzenia. Omówiliśmy problemy związane z czytaniem etykiet w języku
angielskim.
Najbardziej ekscytującą częścią projektu było własnoręczne przygotowanie zdrowego jedzenia oraz nagranie programu kulinarnego „Tasty Food Healthy Food”. Nasi koledzy
mogli nauczyć się od nas języka angielskiego oraz tego, jak
zdrowo przygotować musztardę, majonez, kanapki, suszi
oraz koktajle owocowe na deser. Ucząc się, przy okazji mieliśmy świetną zabawę!
Programy kulinarne oraz dokonania muzyczne można oglądać na facebookowej stronie naszego zespołu. Zapraszamy!
Uczniowie realizujący projekt „Przyszłość na talerzu”
PIĄTEK, 27.05.2016
15
Przygoda w Srebrnej Górze
Do Srebrnej Góry wybrała się w dniach 16-18 maja br.
klasa 1a gimnazjum. Razem z przewodnikami, Zbyszkiem i Demonem, pierwszoklasiści zwiedzali, wspinali
się i przełamywali strach, uczestnicząc w zajęciach alpinistycznych według motta: „Bój się i skacz”.
Po przyjeździe na pierwszy ogień poszła Twierdza. Wycieczkowicze usłyszeli jej historię i dowiedzieli się, jak wyglądało życie żołnierzy broniących tej starej budowli. Mogli
zobaczyć broń, jaką się posługiwano w dawnych czasach,
a nawet usłyszeć, jak brzmi wystrzał z niej.
Następną atrakcję stanowił zjazd na tyrolce. Nie wszyscy
odważyli się zjechać, jednak ci, którzy spróbowali, przyznają, że mimo strachu przed dużą wysokością bardzo im się
spodobała taka zabawa.
Około godz. 22:00, zamiast leżeć w łóżkach, gimnazjaliści
wybrali się na nocną grę. Zabawa polegała na tym, aby zgasić
znicz postawiony na środku pola, czołgając się w trawie i, jak
się okazało, w mrówkach. Znicza pilnowali opiekunowie i jeśli
zostało się zobaczonym, strzelali do zauważonego światłem
latarki, przez co złapany musiał wracać na start. Światło księżyca nie ułatwiało zadania, ale ostatecznie dzieciaki wygrały 2:0.
Drugiego dnia był ciąg dalszy wysiłków z liną w roli głównej. Przelotka i zjazd pionowy wyglądały groźnie, a temperatura nie zachęcała do wychylania się zza kaptura, ale ostatecznie większość skorzystała z możliwości ponownego zawiśnięcia w powietrzu.
Około dwudziestej klasa wyruszyła na kolejną późną wyprawę. Tym razem uczniowie schodzili z bardzo stromego zbocza i przeciskali się przez naprawdę ciasny i błotnisty tunel, by w końcu dotrzeć do Jaskini Samotnika, którą
wykuł dawno temu pewien pustelnik. Nigdy nie odnaleziono nawet śladu po nim, ale do dziś słychać tam dziwne dźwięki...
Trzeci dzień spędzili, szukając srebra (każdy wrócił do domu
z przynajmniej jednym kawałkiem!) i kolejny raz mierząc się
z zajęciami alpinistycznymi. Następnie mogli sprawdzić swoje
umiejętności walki, strzelając z łuku i rzucając toporem. Okazało się, że klasa 1a z powodzeniem mogłaby wygrywać starcia, walcząc takim orężem!
Wszyscy powrócili do Brzegu Dolnego cali i w dobrych nastrojach, opisując wycieczkę jako bardzo udaną.
Dominika Muszyńska, kl. 1a
Nasi uczniowie pierwsi w kraju
W ubiegłym tygodniu otrzymaliśmy wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Humanistycznego „Omnibus”, które przerosły oczekiwania niejednego z uczestników.
Do potyczek językowych przystąpiło około pięć tysięcy
gimnazjalistów w całej Polski. Tym bardziej nie ukrywamy
radości, gdyż nasi uczniowie zajęli czołowe miejsca na podium. W kategorii klas pierwszych gimnazjum 1. miejsce
w województwie dolnośląskim zajęła Zuzanna Pyc, lokując
się tym samym na 18. pozycji w kraju. W kategorii klas drugich z kolei 1. miejsce w województwie zajął Jakub Chytła,
co dało mu zarazem 14. miejsce w Polsce. To nie koniec wyróżnionych Ossolińczyków. Pośród uczniów klas pierwszych
warto wyróżnić następujące wyniki: Maksymilian Tlatlik –
2. miejsce w województwie, 64. w kraju; Wiktoria Siarek –
5. miejsce w województwie, 105. w kraju; Szymon Chrobak
– 6. miejsce w województwie, 127. w kraju. W klasach dru-
gich wyniki wyglądają następująco: Kamil Staroń – 2. miejsce w województwie, 24. w kraju; Kinga Dziworska – 3. miejsce w województwie, 42. w kraju; Sara Mikrut – 5. miejsce w
województwie, 64. w kraju. Klasy trzecie z kolei wypadły tak:
Wicemistrz Polski u Ossolińczyków
W miniony piątek gościliśmy u siebie Kornela Osyrę, zawodnika polskiej ekstraklasy, na co dzień grającego w pierwszoligowej drużynie Piast Gliwice. Spotkanie poprowadził Dariusz
Skrzypicki, który wraz z zacnym gościem oraz sympatykami
futbolu spotkał się w auli Powiatowego Zespołu Szkół. Na spotkanie przybyło około 100 uczniów, którzy byli bardzo ciekawi
całej kariery piłkarza oraz jego zainteresowań czy spraw oso-
bistych. Kornel opowiadał uczniom m.in o swoim planie dnia,
ulubionym klubie, w którym chciałby zagrać oraz o najważniejszym meczu w jego karierze . „Osa” przywiózł do naszej szkoły
medal za zdobycie II miejsca Ekstraklasy w sezonie 2015/2016,
który wywalczył z kolegami z Gliwic. Po spotkaniu uczniowie mogli zrobić z piłkarzem pamiątkowe zdjęcie oraz zebrać autograf.
Paweł Podlaszczak, kl. 3b gimnazjum
Dominika Porowska – 2. miejsce w województwie, 51. w kraju; Nina Gałka – 4. miejsce w województwie, 105. w kraju;
Paula Gąsiorek – 5. miejsce w województwie, 175. w kraju;
Konrad Siudziński i Wenesa Połozowska – 6. miejsce w województwie, 180. w kraju i Julia Rusiecka – 8. miejsce e województwie, 190. w kraju.
Pozostali uczniowie zajęli do 33. miejsca w województwie a 285. w kraju.
Jak czytamy na stronie organizatora, „konkurs jest organizowany w ramach programu edukacyjnego Łowimy Talenty, który jest formą wsparcia szkół w zakresie odkrywania
i rozwijania uzdolnień dzieci i młodzieży. Inicjatywa promuje talenty i osiągnięcia uczniów oraz pomaga im kształtować ważne kompetencje osobiste. Patronat nad programem objęła Politechnika Wrocławska”.
ms
Ossolinki na muzycznym
podium
Kolejny sukces naszych wokalnych artystek. W ubiegłym
tygodniu odbył się Powiatowy Konkurs Piosenki Polskiej
w Domu Kultury w Lubiążu. Nasze wokalistki zaprezentowały się między innymi w repertuarze Dawida Podsiadły, Natalii Kukulskiej, Edyty Górniak oraz zespołu Łzy. Jury
przyznało uczennicom następujące miejsca: w kategorii
gimnazjum pierwsze miejsce zajęła Aleksandra Sienkiewicz (kl. 3b), a w kategorii liceum pierwsze miejsce otrzymała Iga Gruś (kl. 1a). Trzecie miejsce z kolei powędrowało
do Pauliny Radzijewskiej (kl. 1a). Serdecznie gratulujemy i
życzymy dalszych sukcesów!
Inf.
16
PIĄTEK, 27.05.2016
Kolejny festyn parafialny już za nami
Parafianie z os. Fabrycznego po raz kolejny udowodnili, że potrafią się wspaniale bawić, nawet kiedy
nie sprzyja pogoda.
ieszkańcy Brzegu Dolnego bawili się na festynie
parafialnym, który został zorganizowany 15 maja. – Przede
wszystkim piknik ma łączyć całą wspólnotę parafialną, a także mieszkańców naszego miasta – mówi proboszcz ks. Jacek
Włostowski. Celem dodatkowym jest spłacenie zobowiązań
zaciągniętych na remont świątyni. - Dziękuję Panu Bogu za
to, że już po raz kolejny dzięki wspaniałym ludziom z Rady Parafialnej i nie tylko uda-
M
ło się zorganizować ten piknik. Cieszę się bardzo, że na to
zaproszenie odpowiadają całe
rodziny wraz z zaproszonymi
przez nich gośćmi. Pragnę swoje słowa wdzięczności skierować w stronę tych wszystkich,
którzy ochoczo odpowiedzieli na to zaproszenie mimo niesprzyjającej pogody – dodaje
ks. proboszcz. Dziękuje również wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie pikniku
i sprzątanie.
Nie mogło zabraknąć dobrej
zabawy, kiermaszu ze smakołykami – ciastem, pierogami,
kiełbaskami i wieloma innymi,
loterii fantowej i konkurencji
sportowych. Oprawę muzycz-
ną zapewnił zespół Pajaroma.
Dla zgromadzonej publiczności wystąpili artyści scen wrocławskich - Mirosław Owczarek
i Wiesława Wawrzyniak, którzy
w swoim repertuarze mają pieśni musicalowe i operetkowe.
Tradycyjnie można było
skosztować smalcu proboszcza, kupić ciasto upieczone
przez panie z parafii oraz miło
spędzić czas w gronie znajomych. Organizatorzy zadbali
o to, by każdy znalazł coś dla
siebie. Zwycięzca loterii odjechał skuterem.
Kolejny piknik planowany jest na pierwszą niedzielę września.
mb
Wystąpili artyści scen wrocławskich
Uczestnicy II Biegu Parafialnego o Puchar Proboszcza
Śniadanie daje moc… i bije rekordy
6778 uczestników – to
nowy Rekord Guinnessa
w największej lekcji gotowania zdrowego śniadania, ustanowiony w ramach programu Śniadanie
Daje Moc.
en niesamowity wyczyn należy do polskich
uczniów ze szkół podstawowych, które 6 listopada 2015
roku pokazały całemu światu
fot. archiwum PS 3
T
W Przedszkolu Samorządowym nr3 w Brzegu Dolnym nauczycielki Ewa Glińska i Aleksandra Siwkow
zorganizowały konkurs
na wierszyk/rymowankę
pn. „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy”. Uczestniczyli w nim rodzice wraz
z dziećmi.
łównymi celami konkursu
było propagowanie zdrowego odżywiania się u dzieci, rozbudzanie zainteresowania własnym zdrowiem, zdobywanie wiedzy praktycznej
i teoretycznej na temat zdro-
G
wego odżywiania się oraz inspirowanie dzieci i rodziców
do aktywności twórczej i literackiej. Technika i format
wykonywania prac była dowolna, natomiast praca musiała zawierać wierszyk na
temat zdrowego odżywiania
z ilustracją wykonaną przez
dziecko.
Wpłynęło 7 prac. Komisja
konkursowa nie przyznała
trzech głównych miejsc tylko
wyróżnienia. Wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz upominki.
Przedszkole nr 3
Nie mogło zabraknąć sportowej zabawy
swój ogromny entuzjazm dla
zdrowego odżywiania i codziennego jedzenia śniadania.
Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Brzegu Dolnym też
brały udział w biciu Rekord
Guinnessa. Radość i duma małych rekordzistów - na zdjęciach!
Koordynator
Monika Nowak
fot. archiwum SP 6
Zdrowo jemy, zdrowo
rośniemy
Główną nagrodą w loterii fantowej był skuter
fot. Michał Stawarz
Festyn jak co roku zgromadził wiele osób
PIĄTEK, 27.05.2016
Edukacja prawna
Jak cofnąć skutki wypowiedzenia umowy o pracę?
17
§
Wojciech:
Przez dwanaście lat pracowałem w zakładzie pracy na umowie o pracę. Wczoraj w związku ze zmianą kierownictwa otrzymałem wypowiedzenie. Powiedziano mi, iż to dlatego, że spóźniłem się dwa razy do pracy. Nie było w firmie żadnej redukcji etatów, myślę, że zaważył tu personalny konflikt. Moim zdaniem to bardzo niesprawiedliwe i chciałbym cofnąć skutki tego wypowiedzenia. Jak mogę tego dokonać?
Odpowiedź prawnika:
Klub Jagielloński realizuje zadanie publiczne współfinansowane ze środków powiatu wołowskiego polegające na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w miejscowościach Brzeg Dolny, Rynek 18 – czynny w czwartki i piątki w godzinach 11:00-15:00 oraz w Wińsku, Plac Wolności 13, czynny w poniedziałki i środy w godzinach 15:00-19:00 i we wtorki w godzinach 9:00-13:00.
OFERTA EDUKACYJNA W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
Drodzy Uczniowie klas trzecich gimnazjum oraz klas szóstych szkoły podstawowej!
W roku szkolnym 2016/2017 Ossolińczyk otwiera nabór do klas z atrakcyjną ofertą edukacyjną. To, co szkoła przygotowała dla
swoich przyszłych uczniów, a co praktykuje już od kilku lat, stanowi gwarancję sukcesu. Co to znaczy?
Chociaż każdy uczeń zdefiniuje słowo „sukces” inaczej, jedno jest pewne – sukces edukacyjny to synonim rozwoju, osiągania
wysokich wyników w nauce oraz zdania egzaminu zewnętrznego na bardzo dobrym poziomie. Sukcesem jest również realizacja
swoich pasji oraz odkrywanie ich przy pomocy właściwych osób. Aby go jednak osiągnąć, należy dokonać wyboru.
Nasza szkoła od lat umacnia swoją pozycję na rynku edukacyjnym, łącząc tradycję z nowoczesnością. A zatem – pielęgnując
testament humanistyczny naszego patrona, wychodzimy naprzeciw temu, czego świat oczekuje dzisiaj od młodych ludzi, a są to:
solidne wykształcenie, kreatywność oraz kompetencje obywatelskie.
W związku z powyższym grono pedagogiczne Ossolińczyka – nauczyciele, egzaminatorzy egzaminu gimnazjalnego oraz maturalnego, edukatorzy oraz szkoleniowcy przygotowali wyjątkową ofertę edukacyjną dla uczniów gimnazjum oraz liceum.
Co nas wyróżnia?
Potrafimy odpowiednio przygotować ucznia do egzaminu gimnazjalnego oraz maturalnego, dzięki czemu od lat znajdujemy się w czołówce pośród szkół powiatu wołowskiego (najlepsze wyniki, 100% zdawalność).
Umiemy wspierać pasje i rozwijać zainteresowania, dlatego zwykle zajmujemy miejsca na podium w licznych konkursach
przedmiotowych.
Myślimy o dalszej przyszłości ucznia – z tego powodu współpracujemy z Uniwersytetem Wrocławskim (Wydział Filologii Polskiej) oraz różnymi ośrodkami kulturotwórczymi.
Wiemy, że dzisiejsza szkoła musi podążać za światem, dlatego wdrażamy nauczanie poprzez nowoczesne technologie.
Tylko w naszej szkole znajdziesz nowe przedmioty, które trafią na twoje świadectwo, tj. kreatywne pisanie, kreatywna interpretacja, edukacja medialna oraz analiza matematyczna!
Tylko u nas profesjonalne zajęcia dodatkowe z mechatroniki!
SZCZEGÓŁY OFERTY
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. J. M. OSSOLIŃSKIEGO
Klasy uniwersyteckie – są skierowane do absolwentów gimnazjum, których celem jest solidne przygotowanie się do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym z przedmiotów obowiązkowych (język polski, język angielski, matematyka) oraz
rozwijanie swoich umiejętności z przedmiotów humanistycznych, matematyki oraz języka angielskiego w celu odpowiedniego
przygotowania się do zdania egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym oraz wyboru pokrewnego kierutnku studiów
- przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym – język angielski oraz wskazany przedmiot przyrodniczy (np. biologia)
- dodatkowe przedmioty humanistyczne – edukacja medialna, kreatywne pisanie, kreatywna interpretacja
- dodatkowy przedmiot matematyczny – analiza matematyczna
Przedmioty brane pod uwagę przy rekrutacji: j. polski, matematyka, język obcy oraz jeden z przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, chemia, fizyka).
PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2
IM. J. M. OSSOLIŃSKIEGO
W związku z popularnością oferty, którą od kilku lat proponujemy uczniom, również w roku szkolnym 2016/2017 zapraszamy
absolwentów szkół podstawowych do dwóch klas pierwszych o charakterze informatyczno-medialnym. Uczniowie będą realizowali przedmioty na poziomie ogólnym w jednakowym wymiarze godzin, a dzięki ujednoliconej ofercie zajęć dodatkowych,
wszyscy będą mogli z niej skorzystać.
Co oferujemy?
- zajęcia z edukacji medialnej w oparciu o program nauczania
„Mediaaktywni”
- zajęcia informatyczne (praca z robotami!)
- koła zainteresowań (językowe, teatralne, matematyczne, przyrodnicze, wokalne, sportowe)
- lekcje w terenie (teatr, uczelnie wyższe)
- liczne wycieczki
- praca w szkolnym wolontariacie
- rozwój kulturalny poprzez współtworzenie licznych
imprez
- udział w ciekawych projektach edukacyjnych
artykuł sponsorowany
Pracownik, któremu zostało wręczone wypowiedzenie umowy o pracę, może dochodzić swoich praw przed sądem pracy. W ramach powództwa
przed sądem pracy może domagać się uznania wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, przywrócenie do pracy lub wypłaty odszkodowania. Co do zasady umowa o pracę może być rozwiązana. Jednakże pracownik może podważyć wypowiedzenie w przypadku naruszenia przez
pracodawcę przepisów o wypowiadaniu umowy o pracę. Np. zgodnie z art. 39 Kodeksu pracy pracodawca nie może wypowiedzieć pracownikowi
umowy o pracę, jeżeli brakuje mu 4 lat do emerytury. Jeżeli mimo to pracodawca umowę wypowiedział, będzie można oprzeć na tym powództwo. Oprócz tego można się skarżyć na brak uzasadnienia lub niewłaściwe uzasadnienie wypowiedzenia.
W pierwszej kolejności pracownik chcący dochodzić swych praw przed sądem powinien sprawdzić, w jaki sposób świadczył pracę na rzecz pracodawcy. Informację taką znajdziemy w umowie o pracę. Kodeks pracy przewiduje następujące formy umowy o pracę: na czas nieokreślony, na czas
określony, na czas wykonywania określonej pracy, na czas określony – umowa na zastępstwo, na okres próbny. W następnej kolejności należy bardzo dokładnie sprawdzić treść wypowiedzenia. W kodeksie pracy dopuszczalne jest kilka trybów rozwiązania umowy o pracę. Najczęściej występującymi w praktyce formami rozwiązania umowy są: rozwiązanie umowy o pracę przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia lub też
bez zachowania tego okresu. Następnym krokiem jest sprawdzenie, czy oświadczenie pracodawcy spełnia warunki formalne określone w kodeksie pracy: czy oświadczenie zostało złożone w formie pisemnej, czy została wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy przy wypowiedzeniu umowy o pracę
zawartej na czas nieokreślony lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia, czy w oświadczeniu znajduje się pouczenie o prawie odwołania się do sądu pracy.
Aby trafnie ustalić, czy zachodzi nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony, musimy zapoznać się z przyczyną wskazaną przez pracodawcę w wypowiedzeniu. Przyczyna powinna być rzeczywista, prawdziwa oraz konkretna, a ponadto podana w sposób jasny i zrozumiały dla zatrudnionego. Jeżeli według nas przyczyna zwolnienia nie spełnia tych warunków w pozwie do sądu pracy musimy opisać dlaczego tak twierdzimy oraz musimy powołać dowody na tę okoliczności np. świadków
oraz dokumenty itd. Na pracowniku bowiem ciąży obowiązek udowodnienia, że okoliczności, które mają świadczyć, że wypowiedzenie jest nieuzasadnione, są prawdziwe.
Pracownik może wnieść pismo do sądu, w którego okręgu znajduje się siedziba pracodawcy; sądu, w którego okręgu znajduje się zakład pracy lub w którego okręgu
praca była lub miała być wykonywana. Kiedy nie jesteśmy pewni, który sąd jest właściwy, na stronach internetowych sądu znajdziemy numer do biura obsługi interesantów, gdzie uzyskamy stosowną informację. Termin na złożenie pozwu to 7 dni od dnia otrzymania pisma wypowiadającego umowę o pracę. Pozew wnosi się do
sądu rejonowego, wydziału pracy i ubezpieczeń społecznych.
Edyta Dziobek-Romańska, Klub Jagielloński
18
PIĄTEK, 27.05.2016
Powiatowy Dzień Strażaka
Słoneczna sobota 14 maja
br. upłynęła pod znakiem
Powiatowego Dnia Strażaka. Główne uroczystości
odbyły się na Stadionie
Miejskim w Wołowie.
ie mogło zabraknąć uroczystej mszy św., którą
w kościele pw. św. Wawrzyńca koncelebrowali ks. Wojciech Buźniak i ks. Krzysztof
Odzimek. Dla młodszej części społeczeństwa (ale nie da
potrzebnego sprzętu ratowniczego zostały przedsięwzięte w każdej z naszych gmin.
Za to również dziękuję panom
burmistrzom, pani wójt, w naszym i wszystkich imieniu.
- Chciałbym wam podziękować za tę służbę i podkreślić, że to jest coś więcej niż
praca, ponieważ wy jesteście gotowi przez cały czas
do tego, żeby pomagać innym
– mówił z kolei Piotr Grzyb,
zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu. – Bardzo było piękne nawiązanie ks. Wojciecha
na kazaniu do Samarytanina. Wy też jesteście takimi
Samarytanami, którzy obojętnie nie przejdą obok osób
potrzebujących.
– Zawód, służba strażaka cieszy się tak ogromnym
zaufaniem społecznym naszych rodaków. I dwa słowa
wyjaśniają wszystko: wierna i oddana służba. Myślę,
że w tym się wszystko wypełnia – zaznaczył w swoim przemówieniu starosta
Maciej Nejman.
mw
fot. Joanna Łukaszczyk
N
się ukryć, że dla starszej również) ogromną atrakcją był
przemarsz strażackich jednostek ulicami miasta. Na przedzie, w niebieskich mundurach, kroczyła Orkiestra Dęta
z Trzebnicy. Trąbiąc syrenami
przejechały wozy strażackie.
Zatrzymały się na niespełna
godzinę, podczas gry trwała msza, pod wołowskim ratuszem. Strażacy z cierpliwością pomagali wsiąść do wo-
zów kolejnym małym kandydatom do tego pięknego, lecz
jakże trudnego i nieraz niebezpiecznego zawodu. A jak ładnie było dzieciom w hełmach!
Choć podobno były ciężkie…
Sednem uroczystości było
wręczanie odznaczeń i nagród. Ale przedtem wysłuchano przemówień.
- Zdajemy sobie sprawę, że
straż to nie tylko samochody –
mówił bryg. Wojciech Maciejewski, komendant Powiatowej
Straży Pożarnej w Wołowie. –
To także budynki i szkolenia.
Ale pieniądze wydawane na
zwiększenie ochrony przeciwpożarowej zwracają się wielokrotnie. W tamtym roku wartość uratowanego mienia to
kwota ok. 70 mln zł. Pragnę
dziś podziękować panu komendantowi wojewódzkiemu
oraz panu staroście za przychylność i zrozumienie naszych potrzeb. Cenne inicjatywy w zakresie pozyskania
Poniżej lista medali, odznaczeń, nagród i wyróżnień przyznanych w tym roku pracownikom straży pożarnej
i ludziom z nią związanym z gminy Brzeg Dolny.
Uchwałą Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
RP nadaje się Srebrny Medal „Za zasługi dla Pożarnictwa”: sekc. Mirosławowi Maćko,
dh Adrianowi Kucharskiemu, dh Markowi Jagielskiemu.
Uchwałą Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP nadaje
się Odznakę „Strażak Wzorowy”: dh Przemysławowi Antczakowi.
Stopień Starszego sekcyjnego: sekc. Krystianowi Kucharskiemu.
Decyzją Komendanta Powiatowego PSP w Wołowie za wzorową i bohaterską postawę,
która przyczyniła się do uratowania życia podczas akcji gaszenia pożaru przy ul.
Kochanowskiego w Brzegu Dolnym w dniu 26.03.2016 r. nagrodą pieniężną został wyróżniony
sekc. Krystian Kucharski.
Za wzorowe przeprowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych podczas pożaru mieszkania
w budynku wielorodzinnym dnia 26.03.2016 r. w miejscowości Brzeg Dolny oraz za godną
naśladowania postawę strażaka, która przyczyniła się do uratowania życia, Komendant
Powiatowy PSP w Wołowie udziela pochwały następującym strażakom: st. asp. Andrzejowi
Bojanowskiemu, mł. ogn. Robertowi Kisielowskiemu, mł. ogn. Wojciechowi Zdebowi,
mł. ogn. Pawłowi Przybytkowi, st. sekc. Przemysławowi Nelcowi, sekc. Jakubowi
Jarmuszczakowi, sekc. Mirosławowi Maćko.
Za wzorowe pełnienie ochotniczej służby oraz zaangażowanie w sprawy ratownictwa i ochrony
przeciwpożarowej Gminy Brzeg Dolny, w wypełnianie działań statutowych oraz za wzorową
postawę i bezinteresowną pomoc podczas akcji gaszenia pożaru przy ul. Kochanowskiego
dyplomami, podziękowaniami oraz upominkami od burmistrza Brzegu Dolnego Stanisława
Jastrzębskiego oraz od prezesa OSP Moniki Charłampowicz zostają wyróżnieni następujący
strażacy: dh Grzegorz Iskra, dh Mirosław Kaczor, dh Krystian Kucharski, dh Mirosław
Maćko, dh Bartłomiej Padło, dh Janusz Łukaszczyk, dh Kamil Cymbor, dh Przemysław
Antczak, dh Sebastian Bujacz, dh Józef Pacyna, dh Mariusz Wiosna.
Za szczególne zaangażowanie we wspieraniu działań Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzegu
Dolnym i największą liczę wyjazdów (111 wyjazdów) w działalności ratowniczo-gaśniczej
OSP list gratulacyjny wraz z upominkiem od Burmistrza Brzegu Dolnego Pana Stanisława
Jastrzębskiego oraz od Prezes OSP Moniki Charłampowicz otrzymuje strażak dh Mirosław
Kaczor – naczelnik OSP w Brzegu Dolnym.
Za wzorowe pełnienie ochotniczej służby oraz zaangażowanie w wypełnianie działań
statutowych dyplomami oraz upominkami od Burmistrza Brzegu Dolnego Pana Stanisława
Jastrzębskiego oraz od Prezes OSP Moniki Charłampowicz wyróżniona zostaje Kobieca Drużyna
OSP Brzeg Dolny w następującym składzie: dh Danuta Bobowska, dh Kinga Jagielska,
dh Kinga Djaczek, dh Patrycja Kaczor, dh Agnieszka Kasiewicz, dh Monika Kucharska,
dh Magdalena Maćko, dh Katarzyna Walter, dh Jolanta Surowiec, dh Magdalena
Skorupka, dh Anna Czarna, dh Monika Charłampowicz.
Podziękowania dla strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Wołowie, dyplomami oraz upominkami od Burmistrza Brzegu Dolnego Pana Stanisława
Jastrzębskiego oraz od Prezes OSP Moniki Charłampowicz zostają wyróżnione
następujące osoby: bryg. Jarosław Nadwodny, mł. kpt. Daniel Lisiecki, asp.
Anna Kuratewicz.
Decyzją Zarządu PCC Rokita S.A. za wkład w poprawę bezpieczeństwa i ochrony
przeciwpożarowej PCC Rokita S.A oraz społeczności lokalnej wyróżnieni zostali: bryg. Jarosław
Nadwodny, sekc. Jakub Jarmuszczak, ratownik Robert Ferenc, ratownik Sławomir
Kaczor, ratownik Kacper Zawada.
PIĄTEK, 27.05.2016
19
Doktor Dolittle na ratunek małpom
Przedstawienie pt. „Doktor Dolittle i jego przyjaciele odbyło się 20 maja w Filii nr 3 Filii nr 3 Miejskiej i
Gminnej Biblioteki Publicznej. Wystąpili aktorzy z krakowskiego teatru ART. –RE.
eatrzyk obejrzały dzieci z trzech klas „0” SP nr
6. Uczniowie poznali przygody doktora, który znał mowę
zwierząt i im pomagał. Wraz
z aktorami uczniowie wybrali się w daleką i niebezpieczną podróż do Afryki, aby pomoc chorym małpom. Pełna
przygód wyprawa zakończyła się sukcesem. Dzieci brały czynny udział w zabawach
aranżowanych przez aktorów.
Na zakończenie podziękowały gościom gromkimi brawami
za mile spędzony czas.
Joanna Suska
T
Nowości wydawnicze
naszej Biblioteki
Zapraszamy dzieci na spotkanie
z Pawłem Wakułą
„Niepokorne córy II
Rzeczypospolitej i PRL”
Jarosław Molenda
„Słowiańscy królowie Lechii”
Janusz Bieszk
„Dywersja i Sabotaż. Polskie
działania specjalne 1918-1939”
Lech Wyszczelski
„Lwów 1918-1919”
Michał Klimecki
„Sulejman II Wspaniały i jego
czasy”
Jerzy S. Łątka
„Zdrajcy, donosiciele i konfidenci
w okupowanej Polsce 1939-1945”
Andrzej Zasieczny
D
olnobrzeska Biblioteka
bierze udział w akcji czytelniczej „ Z książką na walizkach, czyli Dolnośląskie
Spotkanie Pisarzy z Młody-
mi Czytelnikami 2016. Bilet
do Europy”. Z tej okazji dnia
10 czerwca 2016 w godzinach
10.15 do 11.45 w Oddziale
dla Dzieci przy ulicy Zwycię-
stwa 3 będziemy gościć autora książek dla dzieci Pawła Wakułę.
Serdecznie zapraszamy!
20
PIĄTEK, 27.05.2016
Kabaret Skeczów Męczących w DOK
Celne komentarze dotyczące bieżącej polityki,
czyli podróż po polskich
absurdach. Kabaret Skeczów Męczących wystąpił
w Dolnobrzeskim Ośrodku
Kultury.
rtyści znani na kabaretowej mapie Polski mają swoją wierną publiczność.
„Pod prądem” to nowy program przygotowany dla publiczności spragnionej rozrywki na najwyższym poziomie.
Były odważne teksty, nawiązanie do lokalnych problemów
i duża dawka humoru.
fot. DOK
A
mb
PTTK w Malborku i Trójmieście
Z
skiej Starówki, a potem rejs
statkiem na Westerplatte. Następnego dnia zwiedziliśmy
Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku – potężny
gmach niczym okręt zacumowany obok legendarnej bramy
prowadzącej na teren Stoczni Gdańskiej. Obejrzeliśmy
najważniejsze atrakcje Gdyni – ORP „Błyskawica” i słynny żaglowiec „Dar Pomorza”
oraz Oceanarium, gdzie podziwialiśmy ciekawe okazy wodnej fauny i flory. Zwiedziliśmy
również Operę Leśną, molo
i słynny „Monciak” w Sopocie.
Pogoda była piękna, więc wieczorami integrowaliśmy się intensywnie na plaży w pobliżu
miejsca noclegowego. Jedyne,
co nam słabo wyszło, to śpiewanie. W związku z tym postanowiliśmy, że na następną
wycieczkę koniecznie musimy
dopracować repertuar ;)
Elżbieta Węgrzynowska
fot. archiwum PTTK
Trasa kolejnej wycieczki
naszego Oddziału wiodła
przez Malbork do Trójmiasta. amek w Malborku to jeden
z najznakomitszych przykładów architektury obronno-rezydencyjnej w Europie,
wpisany na listę Światowego Dziedzictwa Unesco. Robi wrażenie swym ogromem.
Zwiedzanie pod kierunkiem
przewodniczki trwało ponad 3 godziny. Obejrzeliśmy
m.in. siedzibę wielkiego mistrza, zamkowy kościół, gotyckie rzeźby sakralne, zbiór witraży z malborskich kościołów,
wyroby rzemiosła artystycznego, zbrojownię oraz wystawę wyrobów z bursztynu.
Kolejny dzień zaczęliśmy od
katedry w Oliwie, gdzie wysłuchaliśmy koncertu organowego i spacerowaliśmy po pięknym parku. Następnie udaliśmy się na zwiedzanie Gdań-
PIĄTEK, 27.05.2016
21
Podziękowali rodzicom piosenką
W sobotnie popołudnie
21 maja w sali widowiskowej Dolnobrzeskiego
Ośrodka Kultury wystąpiły
dzieci i młodzież ze Studia
Piosenki.
o był wyjątkowy koncert dla
wyjątkowych osób! Młodzi
artyści wystąpili dla rodziców
z okazji Dnia Matki i zbliżającego się Dnia Ojca. Publiczność
usłyszała utwory muzyczne znanych wokalistów i wiersze, które były recytowane na scenie.
Młodzi artyści zaprezentowali
również swoje umiejętności taneczne, a wszystko to w barwnej
oprawie. To był radosny dzień,
podczas którego dzieci i młodzież miały okazję złożyć życzenia rodzicom i podzielić się
z nimi tym, co jest bardzo cenne - swoją twórczością. Koncert odbył się pod kierunkiem
Małgorzaty Aleksander-Tęczy.
mb
Zaśpiewały na Powiatowym Przeglądzie Piosenki Polskiej
Powiatowy Przegląd Piosenki Polskiej miał miejsce
18 maja w Domu Kultury
w Lubiążu. Dzieci i młodzież z Brzegu Dolnego
zdobyli czołowe miejsca.
kategorii szkoły podstawowe trzecie miejsce
w kategorii klas 1-3 zajęła Zuzia Tęcza z SP 6, z kolei Martynka Barecka (również SP 6)
zwyciężyła w kategorii klas 4-6.
W kategoria gimnazjum Aleksandra Sienkiewicz z Gimnazjum Ossolińskiego zajęła miejsce pierwsze, z kolei Wiktoria
Kresa z Gimnazjum nr 1 wyśpiewała miejsce trzecie. W kategoria liceum pierwsze miejsce zajęła Iga Gruś, trzecie zaś
Paulina Radzijewska - obydwie
z Ossolińczyka.
Inf.
W
fot. DOK
T
22
PIĄTEK, 27.05.2016
Konkurs na najładniejszą posesję.
Komisja zobaczyła zgłoszone ogrody i posesje
Na konkurs wpłynęło pięć zgłoszeń. Komisja konkursowa obejrzała zgłoszone ogrody, które zrobiły
ogromne wrażenie. Dla laureatów przewidziano atrakcyjne nagrody, których sponsorami są Burmistrz
Brzegu Dolnego oraz firma oraz Agro-Centrum.
Stanisława i Andrzej Wątroba z Pyszącej
kniejsza
pię
Na
j
sesja
o
P
B
rze
g D ol
n
y
Stanisława i Andrzej Watrąbowie, mieszkańcy Pyszącej, 10 lat temu wybudowali swój dom i wtedy rozpoczęły się pierwsze
prace w ogrodzie i pierwsze nasadzenia. Ogród jest bardzo bogaty i różnorodny. Uwagę zwraca dobór roślin, które są skomponowane w taki sposób, by piękne kolory można było podziwiać od wczesnej wiosny do późnej jesieni. Ogród ma wyodrębnione miejsce do wypoczynku, które znajduje się tuż przy ozdobionym oczku wodnym.
- Mam wiele miłości do roślin – mówi Stanisława Wątroba. – Praca w ogrodzie jest przez cały czas. Teraz ułatwiłam
sobie zadanie poprzez użycie włókniny i kamieni, dzięki czemu jest mniej plewienia. Dodatkowo miejsc, gdzie są wysypane szyszki, unikają psy i koty. Wczesną wiosną była tu inwazja krokusów, niskich tulipanów, żonkili. Staram się,
by cały czas coś było nowego.
Ogród zachwyca barwami, różnorodnościąroślin i ozdób.
Iwona i Tomasz Jamborscy z Brzegu Dolnego
kniejsza
pię
Na
j
ja
s
e
s
Po
B
rze
g D ol
n
y
Mieszkańcy Brzegu Dolnego Iwona i Tomasz Jamborscy wybudowali swój dom w 2008 roku. Marzeniem ich życia było posiadanie małego domu z dużym ogrodem. Udało się to dzięki ogromnej pracy gospodarzy. Już od wejścia widać, że układ działki został starannie przemyślany. Posesja ma wyraźnie wyodrębniony, niewielki, ale wypielęgnowany sad, ogród warzywny oraz część wypoczynkową.
- Chodziło o właściwe zagospodarowanie terenu, tak, aby znalazło się miejsce na sad, ogródek warzywny i żeby była
pokaźna przestrzeń. Mam nadzieję, że nam się udało – mówi Iwona Jamborska. Drzewa owocowe raczej tylko cieszą
oko, ponieważ dla uzyskania dorodnych owoców wymagałyby stałych oprysków.
- Na początku była to głównie moja praca, teraz mam wrażenie, że mąż przejął inicjatywę. Właśnie rozpoczął budowę wiaty – dodaje pani Iwona.
Jak mówi właścicielka, początki były trudne, ale cały czas trzeba się doskonalić. Posesja pozwala łączyć pasje związaną
z uprawą warzyw, zdrowych owoców i rekreacji w przydomowym zaciszu.
PIĄTEK, 27.05.2016
Marek i Magdalena Forsztęga z Brzegu Dolnego
kniejsza
pię
Na
j
ja
s
e
s
Po
B
rze
g D ol
n
y
Państwo Marek i Magdalena Forsztęga posiadają 25-arową posesję, na której znajduje się ich apteka i dom. Już od samego początku gustownie urządzają teren wokół budynku. Można go podziwiać od strony ulic Ossolińskiego i Alei Jerozolimskich. Na
posesji rośnie rzadki okaz żółtej magnolii i inne rośliny, które dodają uroku temu miejscu. Prace cały czas trwają.
- To szło równolegle z budową osiem lat temu. Wszystko wychodziło spontanicznie, ponieważ teren był podnoszony. To jest duży areał. Nie dało się od razu wszystkiego skomponować. Później dobudowywana była wiata. staraliśmy się dobierać różne rośliny. Jedna kończy kwitnienie, zaczyna następna, tak, żeby przez cały rok było kolorowo
– mówi Marek Forsztęga.
Gospodarzem jest tutaj kot Filemon, który dumnie pozował do zdjęcia. Posesja jest wzorem dla tych, którzy chcieliby założyć ogród przy obiekcie użyteczności publicznej, będący jednocześnie miejscem, gdzie się mieszka i odpoczywa.
Jan Danecki z Brzegu Dolnego
kniejsza
pię
Na
j
ja
s
e
s
Po
B
rze
g D ol
n
y
Jan Danecki na niewielkim dwuarowym ogródku zmieścił bogaty w roślinność ogródek z miejscem do rekreacji, oczkiem
wodnym, a wszystko to zainspirowane kulturą azjatycką. Gospodarz ma talent rzeźbiarski i wszystkie ozdoby, łącznie z bramą wejściową na działkę, wykonał własnoręcznie, rzeźbiąc w lipie. Gospodarza cechuje duże wyczucie w doborze roślin. Już
wejście do przydomowego ogródka jest bogato ozdobione. Aż trudno uwierzyć, że w tym miejscu kilkanaście lat temu
właściciele mieli tradycyjną działkę.
- To już trochę lat minęło od czasu kiedy zacząłem zajmować się ogrodem. Kiedy pracowałem, to była jakaś odskocznia, teraz jestem już na emeryturze – mówi Jan Danecki. – Na pewno plusem posiadania takiego ogrodu jest to, jest to,
że widzi się efekt swojej pracy.
Gospodarz ma sentyment do piwonii drzewiastych. Jeden z okazów ma 30 lat. W ogrodzie rosną rośliny, których
wzrost nie powoduje zmniejszenia niewielkiej powierzchni, jaką dysponuje pan Jan.
- Mój wnuk ma frajdę, kiedy tutaj przychodzi – dodaje właściciel tego uroczego miejsca. Prace trwały 7-8 lat, całość jest ukłonem w kierunku ogrodu japońskiego.
Józef Gryga, wspólnota mieszkaniowa przy ul. Jana Pawła II 2
kniejsza
pię
Na
j
ja
s
e
s
Po
B
rze
g D ol
n
y
Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Jana Pawła II posiada dość rozległy teren wokół bloku. Pracami pielęgnacyjnymi przy roślinach, które rosną tam od wielu lat, zajmują się członkowie wspólnoty mieszkaniowej. Jak mówi Józef Gryga, zarząd przywiązuje dużą wagę do właściwej pielęgnacji drzew i krzewów. Mieszkańcy chcą mieć przyjazny, czysty i pełen zieleni teren wokół bloku.
23
24
PIĄTEK, 27.05.2016
Dolnobrzeska SP 6 ponownie
najlepsza w Polsce
Kolejny sukces dolnobrzeskich tenisistek stołowych. Tym razem na
rozgrywanych w Rawie
Mazowieckiej Mistrzostwach Polski szkół podstawowych w tenisie stołowym nasze dziewczęta
Ela Kwiatkowska i Ola Wiśniewska, reprezentujące
SP nr 6 w Brzegu Dolnym,
okazały się bezkonkurencyjne i zdobyły tytuł najlepszej szkoły podstawowej w Polsce w tenisie
stołowym dziewcząt.
N
asze dziewczęta kolejno
pokonały szkoły podstawowe: z Płocka - 3:1, z Gdyni
- 3:0, z Lubonia (woj. wielkopolskie) - 3:0, z Waksmundu
(woj. małopolskie) - 3:0, by w
finale pokonać SP Buczek (woj.
łódzkie) - 3:0.
O ile po postawie Eli, bądź
co bądź aktualnej mistrzyni
Polski młodziczek, można było
oczekiwać wiele, to miłym zaskoczeniem była bardzo dobra gra Oli Wiśniewskiej, która odniosła kilka znaczących
zwycięstw nad wyżej notowa-
nymi rywalkami (m.in. Z. Sułek z Lubonia czy W. Wróbel z Buczek) i była mocnym
punktem całej drużyny.
Po ubiegłorocznym zwycięstwie w tej imprezie Milenki Chrabąszcz i Eli Kwiatkowskiej, obecne zwycięstwo
jest drugim z rzędu zdobytym tytułem najlepszej szkoły
w Polsce w tenisie stołowym
oraz jest potwierdzeniem dobrej pracy szkoleniowej prowadzonej w Brzegu Dolnym.
Sukces ten jest także ukoronowaniem doskonałej trójstron-
nej współpracy pomiędzy dyrekcją SP nr 6 w Brzegu Dolnym, sekcją tenisa stołowego
MKS Rokita Brzeg Dolny oraz
Dolnobrzeską Szkółką Tenisa
Stołowego.
Szczególne podziękowania
należą się także w tym miejscu Panu burmistrzowi Pawłowi Pirkowi, dzięki któremu
możliwy był wyjazd reprezentacji Szkoły Podstawowej nr 6
w Brzegu Dolnym na Mistrzostwa Polski szkół i zdobycie 1.
miejsca. Dziękujemy.
[email protected]
Świetny wynik Martyny w Poroninie
Szachowe Mistrzostwa
Polski młodzików do lat
8 odbyły się w dniach 29
kwietnia – 3 maja w Poroninie. W turnieju wystartowało 149 zawodników - 96
chłopców i 53 dziewczęta.
ozegrano 9 rund tempem 60 minut + 30 sekund na posunięcie. W turnieju wzięła udział Martyna
Kuska reprezentująca MKS
Rokita Brzeg Dolny. Martyna po bardzo emocjonujących partiach uzyskała
4,5 pkt, plasując się na 28.
R
Trzeciomajowy
turniej szachowy
miejscu i zdobywając puchar.
W tym samym czasie odbył
się również turniej towarzyszący dla dzieci do lat 10 +
OPEN FIDE. Uczestniczył
w nim Bartosz Kuska, również zawodnik MKS Rokita.
Rozegrał 5 rund zdobywając 3 punkty. Zakończenie
zawodów odbyło się tradycyjnie w góralskim szałasie.
W ekspresowym tempie rozdano 156 pięknych pucharów,
którymi zawodnicy i opiekunowie byli oczarowani.
Krzysztof Kasiańczuk
Turniej szachowy z okazji rocznicy Konstytucji
3 maja z cyklu „90 turniejów na 90-lecie Polskiego
Związku Szachowego” odbył się w Żarowie.
aciek Kurtycz zdobył 3.
miejsce w grupie do lat 18,
a Andrzej Wasylkiewicz 5. w turnieju Open. Rozegrano 9 rund
po 15 minut. W turnieju wzięło
udział 61 zawodników. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Krzysztof Kasiańczuk
M
Kolejne dobre występy
zapaśników MKS Rokita
Turniejowe perypetie siatkarek
MKS Rokita
W miniony weekend od
20 do 22 maja w Rudniku
koło Raciborza odbyły się
Mistrzostwa Polski Kadetów i Juniorów w zapasach
w stylu wolnym. Wystartowało czterech zawodników
z klubu zapaśniczego MKS
Rokita.
ajlepszy okazał się po raz
kolejny Damian Wróbel, walczący w kategorii 100
kg. Wygrywając trudną walkę z wymagającym przeciwnikiem 7:3, Damian zdobył
kolejny srebrny medal Mistrzostw, kwalifikując się tym
samym do udziału w tegorocznych Mistrzostwach Europy
w Szwecji. To olbrzymi sukces tego młodego zawodnika.
Po zawodach Damian Wróbel został na zgrupowaniu kadry Polski w Raciborzu, gdzie
będzie przygotowywał się do
Mistrzostw Europy w Szwecji,
które odbędą się już w czerwcu.
W kategorii 58 kg walczyli
bracia Kamil i Jakub Pietroniowie. To były świetne i emocjonujące walki, niestety zabrakło naszym zawodnikom
trochę szczęścia i dwie walki przegrali.
Młode siatkarki MKS Rokita świetnie poradziły sobie
podczas Wiosennego Turnieju Młodziczek w Kłodzku. Nieco gorzej, ale też
nieźle poszło im podczas
XIV Memoriału J. Najgebauera.
Kłodzku nasze dziewczęta rozegrały mecze z drużynami: Salos Nowa Ruda, MMKS Kłodzko,
Tygrysy Strzelin, Iskra Kamieniec Ząbkowicki, Chełmiec Wałbrzych, Sparta
Paczków, Sobieski Oława,
Sukces Komprachcice. Uległy tylko drużynie z Kłodzka i w klasyfikacji zajęły 2.
W
N
miejsce w grupie. Kolejny
etap 4 czerwca w Wałbrzychu, zaś 11 czerwca w Brzegu Dolnym.
W XIV Memoriale J. Najgebauera w kategorii młodziczek wzięło udział 12 zespo-
łów. Nasze dziewczęta zajęły
7. miejsce. A już 29 maja nasze młodziczki i kadetki wezmą udział w Turnieju zorganizowanym przez MKS MOS
Wrocław.
Inf.
Siatkarski Turniej Rodzinny
S
Z bardzo dobrej strony pokazał się również Patryk Czech.
Po wspaniałej wygranej walce,
przegrał niestety dwie kolejne, nie kwalifikując się do walk
w strefie medalowej. Mimo to
trener jest z niego zadowolony.
W zawodach brało udział
187 zawodników z 9 państw:
Estonii, Izraela, Czech, Słowacji, Szwajcarii, Ukrainy, Argentyny i Polski.
TvBD, inf.
iatkarki MKS wzięły
udział w Turnieju Rodzinnym, który odbył się
7 maja w hali KHS w Brzegu
Dolnym. Wydarzenie przebiegało w miłej i wesołej atmosferze. Drużyny były wymieszane. Drużyna Rodziców
jak zawsze stanęła na wysokości zadania i dała z siebie
wszystko, okupując to bólem
wielu mięśni.
Powtórka wspólnej zabawy planowana jest na zakończenie sezonu i już te-
raz serdecznie na nią zapraszamy.
Inf.
PIĄTEK, 27.05.2016
25
Zostań swoim własnym bohaterem
N
magająca, wg relacji zawodników nie było czasu na odpoczynek. Adrenalina sięgała
zenitu, a losy medalu rozstrzygały się na końcu trasy.
W kategorii M2 (20-30 lat)
po raz drugi w tym sezonie
wywalczony został brązowy
medal – przez Adriana Kobusińskiego. Fart, przypadek
czy dobra forma? Sprawdzimy
w kolejnych Bike Maratonach.
Na dystansie „mega” –
55 km – do walki stanęło
595 zawodników, w tym pięcioro z reprezentacji FitStyle
Team Maciek Figat, Patryk
Rużyło, Sylwester Storbuczyński, Maciek Walasek, Tomasz
Kanicki. Pokonanie dystansu „mega” zajęło chłopakom
średnio 2,5 godz. Wysiłek był
spory, na trasie dużo kurzu,
kamieni i konarów drzew.
Góra św. Anny okazała się wyzwaniem – ale możliwym do
pokonania. Z ich relacji wiemy, że łatwo nie było, tętno
pracy ich serca często przekraczało 80% tętna maksymalnego. Pracowali ciężko,
ale na metę wjeżdżali z uśmiechem na twarzy i zadowoleniem.
Kiedy na trasach Bike Maratonu rozgrywa się walka
sportowa – krew, pot i łzy –
jeden z zawodników relacjonuje nam przebieg jego trasy:
„Już chciałem odpuścić, pedałując kolejny kilometr pod
górę. Wyprzedzali mnie po kolei kolejni rywale, a ja nie miałem już siły, wszystko siedziało w mojej głowie i wtedy spojrzałem na opaskę, którą noszę na nadgarstku z hasłem
Indoor Cyclingowym – „Be
your own hero” („zostań swoim własnym bohaterem”), którą dostałem od swojego trenera… i wszystko się zmieniło.
Miałem moc, siłę i chęci, aby
walczyć do końca – nie dla kogoś, po prostu dla siebie! Dzięki Adrian.”
FitStyle – fitness is my life
www.fitstylebrzegdolny.pl
Juniorzy i trampkarze zwyciężają
Podopieczni trenera Piotra Jurkowa pokonali Bór
Oborniki Śląskie 1:0. Zwycięską bramkę strzelił Wojciech Kosiński.
kolei trampkarze KP zwyciężyli w sobotę 5:0 z Dolpaszem Skokowa. Bramki dla
KP zdobyli: Dawid Abram (2),
Jakub Lewański, Dawid Kresa
i Krystian Kubacki.
Młodziki niestety są wciąż
bez sukcesów. Bystrzyca Kąty
pokonała naszych chłopaków
Z
8:2 Bramki dla KP strzelili: Łukasz Tkaczyk i kapitan Konrad Głuch.
W weekend juniorzy zmierzą się z zespołem z Jerzmanowa, trampkarze trenera Zenona Nowaka walczyć będą
z Gądkowicami, młodziki trenera Edwarda Nowaka spotkają się z GKS Kobierzyce,
a żaki prowadzone przez trenera Krzysztofa Grygę rozegrają mecze turniejowe.
Inf.
fot. Kasia Rokosz
W miniony weekend FitStyle Team rywalizował
w wyścigu Bike Maratonu
MTB w Zdzieszowicach.
Nasi reprezentanci pokonali dwie trasy 24 km
i 55 km. Jak? Na medal!
a dystansie „mini” – 24 km
– rywalizowało 578 zawodników, w tym 6 reprezentantów Brzegu Dolnego (FitStyle Team): Adrian Kobusiński, Michał Maleszko, Piotr
Witiak, Marek Balicki, Mariusz Setera i Kamil Semenowicz. Trasa była szybka i wy-
Trampkarze KP na
Turnieju w Berlinie
Boisko w Starym Dworze ma nowe oświetlenie
P
iłkarze Odry Stary Dwór
od tygodnia mogą trenować i rozgrywać mecze przy
sztucznym oświetleniu. Profesjonalne oświetlenie kosztowało blisko 20 tysięcy złotych.
Piłkarze Odry na co dzień występują w A-klasie. Jest to nie
lada rzecz jak na rozgrywki
w tej klasie. Stan płyty bo-
iska i wyposażania stadionu jest na bardzo wysokim
poziomie. Piłkarze, trenerzy
i działacze klubu serdecznie
dziękują władzom miasta za
sfinansowanie inwestycji. Jako zwiastun szczęścia pierwszy na nowych lampach wylądował bocian.
Inf.
Trampkarze Klubu Piłkarskiego Brzeg Dolny wzięli udział w Międzynarodowym Turnieju Piłkarskim
Dynamo Cup, który odbył
się w Berlinie.
o jedno z największych
w Europie wydarzeń młodzieżowej piłki. W turnieju
uczestniczyło aż 50 drużyn.
T
Nasz zespół wśród 16 drużyn w kategorii U-15 zajął 7.
miejsce.
Piłkarze pod opieką trenera Krzysztofa Grygi spędzili
w Berlinie 3 dni. Oprócz treningów i walki na boiskach
wykorzystali również czas na
zwiedzanie miasta.
Inf.
26
PIĄTEK, 27.05.2016
Młodziki notują kolejne zwycięstwo
W 18. kolejce Okręgowej
Ligi Młodzików nasz zespół zmierzył się już po
raz drugi w rundzie wiosennej z Lotnikiem Twardogóra.
potkanie miało podobny jak ostatnio przebieg
gry, jednak wynik był już zgoła inny, za co w głównej mierze goście powinni podziękować swojemu golkiperowi,
który tego dnia dosłownie za-
S
czarował strzeżoną przez siebie bramkę.
Przy wyniku 2:2 na 10 min.
przed końcem ciężar gry wziął
na swoje barki niezawodny Filip Kubala, który po przebiegnięciu całej połowy i minięciu kilku zawodników Lotnika dał kolejny powód do radości naszym młodym piłkarzom
i ich kibicom.
W rundzie wiosennej młodziki wciąż niepokonane!
mecze wygrana
AP Brzeg Dolny - Lotnik
Twardogóra 3:2 (1:1)
Bramki: Filip Kubala 2, Jacek Iskra.
Skład: Karol Wasilewski, Mateusz Polek, Dawid Tomczak,
Maciej Prządka, Gracjan Mikołajczyk, Filip Kubala, Jacek
Iskra, Oliver Matusik, Michał
Grocholski oraz Jakub Pawlak,
Jakub Płóciennik, Oliwer Lewandowski, Oliwier Oszczęda.
Lp.
drużyna
remis
porażka
1
Polonia Trzebnica
17
13
2
2
bramki punkty
58:23
41
2
AP Brzeg Dolny
18
11
3
4
69:26
36
3
Forza Wrocław
16
9
3
4
39:27
30
4
Olympic Wrocław
18
7
3
8
42:31
24
5
Piast Żmigród
16
6
4
6
33:42
22
6
Lotnik Twardogóra
16
3
4
9
23:45
13
7
Pogoń Syców
15
3
2
10
25:49
11
8
Dwójka Jelcz-Laskowice
16
3
1
12
20:66
10
Nie zwalniają tempa
W ramach 17. kolejki Okręgowej Ligi Młodzików
nasz zespół zmierzył się
z reprezentacją rocznika
2004/05 Olympicu Wrocław.
ierwsza połowa spotkania
nie obfitowała w wiele sytuacji bramkowych i zakończyła się skromnym prowadzeniem naszego zespołu 1:0.
W drugiej części gry młodziki naszej Akademii nie pozo-
P
stawili żadnych złudzeń, kto
tego dnia zasługuje na zwycięstwo. Do bramki zdobytej
w pierwszej połowie chłopcy
dołożyli jeszcze trzy trafienia,
nie tracąc przy tym żadnego,
dzięki czemu kolejne zwycięstwo w OLM stało się faktem.
AP Brzeg Dolny - Olympic
Wrocław 4:0 (1:0)
Bramki: Filip Kubala 2, Marceli Józefowicz, Gracjan Mikołajczyk.
Skład: Karol Wasilewski,
Maciej Jóźwiakowski, Mateusz Polek, Dawid Tomczak, Filip Kubala, Gracjan
Mikołajczyk, Oliver Matusik, Michał Grocholski oraz
Jakub Pawlak, Dawid Gruszecki, Marceli Józefowicz,
Wiktor Fura, Oliwier Lewandowski, Jakub Płóciennik, Kamil Fura, Aleksander Kolas.
Wielki finał u nas już 4 czerwca
W Brzegu Dolnym odbędzie się wielki finał V Mistrzostw
Aglomeracji
Wrocławskiej. Nasz powiat reprezentowany będzie 4 czerwca przez zespół Akademii Piłkarskiej
Brzeg Dolny (U-10).
ełna lista uczestników:
AP Brzeg Dolny, AP Śląsk
Wrocław, Polonia Wrocław,
UKS Milicz, APN Sobótka,
FMS Strzelin, AS Kiełczów,
AP Oława.
Główną nagrodą w turnieju jest obóz piłkarski.
P
Terminarz
na str. 32
Sport dla wszystkich
Od 26 maja do 1 czerwca
trwać będzie XXII edycja
Sportowego Turnieju Miast
i Gmin 2016 oraz VIII Europejski Tydzień Sportu dla
Wszystkich. To największa
impreza sportu masowego
w Polsce.
odobnie jak rok temu
w tegorocznej edycji bierze udział Gmina Brzeg Dolny. Przez cały tydzień od
26 maja do 1 czerwca odbędzie się szereg zawodów sportowych. Każdy chętny może w nich wziąć udział. Wystarczy zapoznać się z kalendarzem planowanych imprez
sportowych, zamieszczonym
P
na stronie internetowej www.
brzegdolny.pl.
Organizatorzy imprez będą
później składać sprawozdania
z przeprowadzonych zawodów
i na zakończenie opublikowana zostanie ogólnopolska klasyfikacja. Zwycięskie miasta
mogą liczyć na nagrody.
Głównym organizatorem
jest Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich, działająca
na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki. Celem imprezy
jest aktywizacja ruchowa jak
największej liczby osób w każdym wieku i o różnym poziomie sprawności fizycznej, promowanie zdrowego stylu życia
oraz aktywności ruchowej jako
lepszej formy spędzania wolnego czasu, jak również poszerzenie i wzmocnienie współpracy
władz samorządowych, organizacji pozarządowych, placówek
oświatowo-wychowawczych
i przedsiębiorstw w obszarze
sportu powszechnego.
Na szczeblu gminy miejskiej lub wiejskiej organizatorem Turnieju jest samorząd terytorialny, który powołuje własnego koordynatora. W Sportowym Turnieju
Miast i Gmin startować mogą
wszyscy mieszkańcy niezależnie od wieku.
Beata Kowal
Przyjdź na test Coopera!
Stadion Miejski zaprasza mieszkańców na test Coopera. Jest
to próba wytrzymałościowa polegająca na 12-minutowym
nieprzerwanym biegu. Test można wykonać przez cały tydzień
od godz. 10. 00 do 21.00. Przyjdź i sprawdź się!
Dołącz do wspólnej zabawy
w ramach Sportowego Turnieju
Miast i Gmin 2016.
PIĄTEK, 27.05.2016
Dzień 22 maja okazał się
dniem prawdziwego szaleństwa dla 20-osobowej grupy odważnych pod
kierownictwem naszego
instruktora Magdaleny
Świerczek.
M
agda jako trener wyjątkowo żywiołowy już
w listopadzie 2015 roku wpadła na pomysł zebrania grupy śmiałków z Fitnessacjowego aktywnego grona.
Nie musiała prosić o zapisy…
Zgłosili się. Wyczekali. Wyznaczyli CEL, trenowali pilnie, wytrwali i ZREALIZOWALI swoje kolejne marzenie. Wzięli udział w wydarzeniu Men Expert Survival
zorganizowanym we Wro-
Błoto, przeszkody, wyzwania!
cławiu na Morskim Oku. Na
dystansie 3 km pokonali 15
przeszkód. Wysokie rampy,
biegi w piasku i w błocie to
tylko niektóre atrakcje, które na nich czekały. Wnioski?
MAŁO IM! Cel na dziś? Kolejne biegi, dłuższe, z większą ilością przeszkód. Zwariowali? Nie! Złapali bakcyla,
uwielbiają endorfiny wydzielające się po mocnym intensywnym wysiłku.
SIŁA I CHARAKTER
Tak, to prawda. Wszystkie te osoby pamiętam z ich
pierwszych treningów. Magdę też… :) Pamiętam ich
początek, który nie był łatwy. Kiedyś zadyszka nie
do opanowania po delikatnym truchcie… dziś gotowi
na wszystko. Mieli odwagę
kilka miesięcy – a niektórzy
już kilka lat temu – podjąć
tę decyzję: AKTYWNEGO
STYLU ŻYCIA. A to wydarzenie to dowód, że SYSTEMATYCZNOŚĆ i WYTRWAŁOŚĆ i dążenie do
zrealizowania WYZNACZONYCH CELÓW to najważniejsza triada sukcesu w treningu. Być silnym i mieć charakter. Wytrwać. Umieć pokonać swoje słabości. A takie
wydarzenia to nagrody za ich
Pierwsze zawody i już podium
Sport rolkowy w Polsce
przeżywa rozkwit. Zaczęła się Polish Rolling League. Bierze w niej udział
dwóch mieszkańców naszego miasta – Paweł Łukojko i Kuba Mazur. Pierwsze zawody rangi Polskiej
Ligi Rolkowej odbyły się we
Wrocławiu. Po raz pierwszy w profesjonalnych zawodach wystartował Kuba
Mazur i od razu stanął na
podium. O sporcie rolkowym z Kubą Mazurem rozmawia Jarek Iskra.
Jak zaczęła się twoja sportowa kariera?
Zaczynałem od tańca. Tańczyłem w Rytmach Planetach
u pani Iriny Karpenko. Tak to
się zaczęło. Tańczyłem do 16.
roku życia. Później tańczyłem
w Wołowie. Przerwałem ta-
Pierwsze twoje zawody i od
razu podium.
Tak, chciałem się tylko
sprawdzić, a wyszło tak, że
stanąłem na podium. Bardzo
się cieszę. Dużo ludzi mi kibicuje, rodzice i znajomi z Brzegu Dolnego jeżdżą ze mną na
zawody.
Jak oceniasz swój występ?
Byłem w szoku, wystąpiło 50 zawodników. Dziesięć
osób awansowało dalej, ja
byłem trzeci. To bardzo mnie
uskrzydliło. Zdobyłem licencję zawodniczą Polskiej Ligi
Rolkowej.
Wcześniej zabawa, a teraz?
Teraz wzmocnienie organizmu i ciężkie treningi. Zapisałem się dodatkowo na akrobatykę na AWF. Rolki to bardzo ryzykowny sport. Trzeba
być w jak najlepszej kondycji.
Jakie masz plany?
Przede wszystkim skupienie
się na Lidze. Zawody we Wro-
TRENING KSZTAŁTUJE
CHARAKTER
Tak, to również prawda.
Jako obserwator poczynań tej
odważnej grupy i trener części z nich, mogę dziś z ręką
na sercu powiedzieć, że jestem
z nich dumna. Wyzwolił się
w nich dziki zwierz, żądny adrenaliny i przygód. Mocni ciałem i duchem, nie do zatrzymania, już szykują się na kolejne starty.
BRAWO! I tym banalnym,
ale prawdziwym powiedzeniem zakończę swoją wypowiedź: DO ODWAŻNYCH
ŚWIAT NALEŻY! A życie
mamy tylko jedno, warto je
przeżyć na swój wymarzony
sposób… A może właśnie taplając się w błotku? :)
W imieniu szalonej części Fitnessacji pozdrawiam
wszystkich gorąco i ślę życzenia emocjonującego życia, przepełnionego przygodami i wyzwaniami. To buduje charakter!
Z życzeniami konsekwencji
i wytrwałości,
Z życzeniami konsekwencji i wytrwałości.
Trener Personalny
Medical Fitness Trainer
Aneta Piątek
www.fitnessacja.pl
Tel 503985712,
[email protected]
Pan Ryszard liderem
klasyfikacji generalnej
niec ze względu na brak czasu.
Ten okres wspominam bardzo
mile. Brałem udział w wielu
turniejach i trochę sukcesów
osiągnąłem.
Kiedy przyszedł czas na
rolki?
Zainteresował mnie tym
sportem Paweł Łukojko, za co
ma bardzo serdecznie dziękuję. Parę lat temu pożyczyłem od niego rolki i złapałem
bakcyla. Później te rolki odkupiłem, pojeździłem i zobaczyłem, że to jest właśnie to.
Wszystko zaczęło się przez
przypadek.
trud włożony w kształtowanie zdolności motorycznych.
artykuł sponsorowany
Bieg survivalowy…
27
cławiu za mną, teraz czas na
Katowice, Rzeszów i Gdańsk.
Trzymajcie kciuki.
Jak oceniasz warunki do
jazdy na rolkach w naszym
mieście?
Skatepark w Brzegu Dolnym
jest fajny, kiedy powstawał był
jednym z lepszych w kraju.
Niestety jest drewniany i każdy wie, jak drzewo na dworze się zachowuje. Wymaga
ciągłego remontu i ulepszania, by nie stwarzało niebezpieczeństwa. Generalnie na takie małe miasto jest to skatepark duży. Inne miasta takiej
wielkości mogą pozazdrościć.
Coraz więcej osób jeździ na
rolkach i to bardzo cieszy. Widać , jak jest oblegana ścieżka
na moście Wolności. Zachęcam wszystkich do jazdy.
IX Grand Prix Polskie Weteranów w Tenisie Stołowym rozegrano 14 i 15
maja w Radomiu.
tartujący w zawodach Ryszard Banaszkiewicz znów
wykazał się znakomitą formą.
W finale pokonał Henryka
Glurę z Bydgoszczy 3:2 (11:2,
9:11, 11:6, 6:11, 11:9).
To już szóste zwycięstwo
mieszkańca naszego miasta
w tym sezonie. Pan Ryszard
S
wygrał w klasyfikacji generalnej Grand Prix Polski.
W turnieju wzięło udział ponad 100 zawodników z całego
kraju. Poziom był wysoki, gdyż
wśród uczestników byli czynni zawodnicy ligowi, medaliści Mistrzostw Europy i Polski.
Turniej w Radomiu był ostatnią eliminacją do tegorocznych
Mistrzostw Polski a te odbędą
się 10 czerwca w Wałbrzychu.
Inf.
28
PIĄTEK, 27.05.2016
2. edycja
Typuj z Panoramą!
Liga typerów
1
+1
–1
Mirosław
–2
Kol. 2.
4
Łukasz
Kol. 2.
20 pkt.
–1
Sławomir
Tomasz
Borowski
+2
2
18 pkt.
–1
5
Kol. 2.
20 pkt.
Marcin
Artur
Przemysław
18 pkt.
Zieliński
Data
10.06
11.06
11.06
11.06
12.06
12.06
12.06
13.06
13.06
13.06
Godzina
21:00
15:00
18:00
21:00
15:00
18:00
21:00
15:00
18:00
21:00
Kolejka 3
Francja vs. Rumunia
Albania vs. Szwajcaria
Walia vs. Słowacja
Anglia vs. Rosja
Turcja vs. Chorwacja
Polska vs. Irlandia Płn.
Niemcy vs. Ukraina
Hiszpania vs. Czechy
Irlandia vs. Szwecja
Belgia vs. Włochy
Nr telefonu
18 pkt.
18 pkt.
Stolarczyk
–3
Kol. 2.
Katarzyna
Damian
20 pkt.
Zbigniew
19 pkt.
Tadeusz
18 pkt.
Marek
18 pkt.
Marcin
15 pkt.
Szumilas
–2
Szczepański
Kol. 2.
Jacek
6
3
4
20 pkt.
Jóźwik
Kol. 2.
Tadeusz
4
Kondratowicz
Kol. 2.
16 pkt.
Wielowska
miejsce
–1
7
Prokopowicz
Kol. 2.
Imię
99
kolejka
suma punktów
Kol. 1.
99 pkt.
Nazwisko
1 punkt
2 punkty (mecze premiowane)
0 punktów
mecz 1. mecz 2. mecz 3 itd.
Lp.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Data
14.06
14.06
15.06
15.06
15.06
16.06
16.06
16.06
19.
10.07
Typ (kolejka 3) [1 - WYGRANA GOSPODARZY, 2 - WYGRANA GOŚCI, X - REMIS, np. POLSKA]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9
10.
11.
12.
Imię i Nazwisko
19 pkt.
Borowski
4
+1
2
Sebastian
Skorek
Kol. 2.
Jóźwik
Kol. 2.
17 pkt.
20 pkt.
Ewelina
–3
4
–1
2
Kol. 2.
Andrzej
–1
3
21 pkt.
Milewski
Kol. 2.
Wypełniony kupon należy wrzucić do jednego z Kuponomatów, które znajduje się:
w Bibliotece na os. Fabrycznym, w sklepie „Smaczek” na os. Warzyń, w Saloniku
Prasowym w Rynku oraz w punkcie dorabiania kluczy (u p. Skorka na Targu).
Skan lub zdjęcie wypełnionego kuponu można przesłać na adres
[email protected], w tytule wiadomości wpisując: „Typuj z Panoramą”.
Kupony z kolejki 3 należy dostarczyć do 3 czerwca 2016 do godz. 12:00.
Lista uczestników 2 edycji „Typuj z Panoramą”
jest zamknięta. Nie przyjmujemy nowych zgłoszeń.
UWAGA! W najbliższych dwóch kolejkach (kol. 3 i kol. 4) będziemy typować mecze fazy
grupowej Euro 2016, które będą odbywać się od 10 do 22 czerwca. Tabela wyników
„Typuj z Panoramą” zostanie zaktualizowana w numerze 13 (31) „Panoramy” 24 czerwca.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
+1
2
Kol. 2.
19 pkt.
Paweł
Porożko
Kol. 2.
Łuczak
Kol. 2.
17 pkt.
20 pkt.
Lewicki
–1
4
Michał
+2
1
Kol. 2.
Zając
+1
3
21 pkt.
Skorek
Kol. 2.
Pawlicki
–1
Kamila
2
Kol. 2.
19 pkt.
Tomasz
Golonka
Kol. 2.
Konieczny
Kol. 2.
5
20 pkt.
Szumilas
Kol. 2.
3
Sebastian
+2
1
Kol. 2.
Demaj
Kol. 2.
2
21 pkt.
Perliński
Kol. 2.
2
Mariusz
Godzina
18:00
21:00
15:00
18:00
21:00
15:00
18:00
21:00
Kolejka 3
Austria vs. Węgry
Portugalia vs. Islandia
Rosja vs. Słowacja
Rumunia vs. Szwajcaria
Francja vs. Albania
Anglia vs. Walia
Ukraina vs. Irlandia Płn.
Niemcy vs. Polska
ZWYCIĘZCA EURO 2016 (premia 5 pkt)
WYPEŁNIONE KUPONY ZBIERAMY DO PIĄTKU 3 czerwca 2016!!!
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Adres e-mail
PIĄTEK, 27.05.2016
29
Udane zawody młodych szachistów
W dniach 21 i 22 maja
2016 odbyły się w Żarowie
Mistrzostwa Dolnego Śląska Juniorów w szachach
szybkich.
istrzostwa zostały rozegrane w sześciu grupach
wiekowych, z podziałem na
chłopców i dziewczęta. Zawody zgromadziły ponad 140
osób z różnych rejonów Dolnego Śląska. W turnieju tym
udział wzięło pięciu zawod-
M
ników z naszego klubu - Martyna Kuska, Paweł Ostrowski,
Bartosz Kuska, Kacper Szpyra
i Maciej Kurtycz. Grano tempem 30 minut lub 20 min +
10s na partię dla zawodnika. W kategorii dziewcząt do
lat 8 Martyna Kuska zdobyła
5,5 pkt., co dało jej 5. miejsce
w ogólnej klasyfikacji. W grupie chłopców do lat 10 grali
Paweł Ostrowski i Bartosz Kuska. Paweł zdobył 4 pkt. uzy-
skując IV kategorię szachową
(26. miejsce), natomiast Bartosz zdobył 5,5 pkt. i bardzo
wysokie 9. miejsce wśród najliczniejszej 38 grupie zawodników. Kacper w grupie do lat 12
ugrał 4 pkt. (16. miejsce). Natomiast Maciej jako jedyny uplasował się na podium (3. miejsce) wśród zawodników do lat
16. Były to bardzo udane zawody dla naszych zawodników.
Krzysztof Kasiańczuk
WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT
LATO 2016
Burmistrz Brzegu Dolnego informuje, iż został rozstrzygnięty konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu organizacji wypoczynku letniego dla
dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Brzeg Dolny w roku 2016.
Termin składania ofert upłynął dnia 20 maja 2016 r. o godzinie 14.00. Termin rozpatrzenia ofert – 27 maja 2016 r.
Na konkurs wpłynęło 10 (dziesięć) ofert. Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem nr 0050.22.2016 Burmistrza Gminy Brzeg Dolny z dnia
19 wietnia 2016 r zweryfikowała oferty pod względem formalnym i merytorycznym. Dotacja została przyznana następującym oferentom:
Nazwa organizacji
Nazwa zadania
1.
Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek
Wypoczynek dla dzieci i młodzieży SP nr 1 w okresie 05.0 7.- do 15.07. 2016 w Zawoi k. Krakowa – w domu
Rodziny Maryi z siedzibą w Brzegu
wypoczynkowo-kolonijnym – dla 38 dzieci i młodzieży szkolnej oraz 4 opiekunów. (10 dni)
Dolnym
2.
Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi
Godzięcin „Wspólna Sprawa”
Gm. Brzeg Dolny
3.
Stowarzyszenie
Mieszkańców Wsi Radecz
Gm. Brzeg Dolny
Zorganizowanie dla 27 dzieci i młodzieży jako wypoczynku letniego w okresie od 01.07. – do
31.08.2016 r. i 4 opiekunów-wolontariuszy jednodniowego wyjazdu edukacyjnego w Góry Stołowe.
4.
Harcerska
Organizacja WychowawczoPatriotyczna „Cichociemni”
w Brzegu Dolnym
Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży – LATO 2016 - Wielka Gra Terenowa „Krokodyl XXIV”
– obóz harcerski pod namiotami w Lginiu (powiat leszczyński),w stanicy harcerskiej nad jeziorem.
- dla 70 dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat.
5.
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Wsi Żerków
Organizacja letniego wypoczynku dla
25 dzieci i młodzieży szkolnej w okresie 01.06.-31.08.2016 r. Całodniowa wycieczka do ZOO we
Wrocławiu; w parku w Żerkowie dwudniowe spotkanie z bractwem Ulf Ragnarsson Hird Drużyna Słowian i
Wikingów, 60 rekonstruktorów wykona pokazy walk, gier, zabaw, kultury codziennego życia dawnych ludów,
kuchni Prasłowian. Ognisko na zakończenie wakacji.
6.
Stowarzyszenie
„Tęczowa Dolina” Mieszkańców Wsi
Pysząca
„Lato w Tęczowej Dolinie”
Organizacja letniego wypoczynku dla 27 dzieci i młodzieży szkolnej sołectwa w okresie 1.07.31.08.2016 r. Program 6-częściowy: zajęcia sportowe, warsztaty zręcznościowe, zajęcia plastyczne,
spotkanie z leśniczym, z policjantem, wycieczka do ZOO we Wrocławiu. Piknik na zakończenie z nagrodami
dla dzieci i młodzieży szkolnej.
7.
Sołtys i Rada Sołecka Wsi
Jodłowice przez Fundację Rozwoju
Gminy Brzeg Dolny
Wypoczynek letni (1.07.-31.08.2016) dla 18 dzieci i młodzieży z Jodłowic wraz z opiekunami; 1-dniowa
wycieczka autokarem do Chorzowskiego Wesołego Miasteczka.
8.
Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi
Pogalewo Wielkie „Razem”
Wypoczynek (1.08.-31.08.2016) dla 20-osobowej grupy dzieci i młodzieży szkolnej Pogalewa, 2x
w tygodniu po 2 godziny przez 4 tygodnie kurs tańca, zajęcia sportowe, zabawy grupowe, konkursy
plastyczne, dyskoteka dla dzieci z poczęstunkiem i nagrodami.
9.
Stowarzyszenie „Aktywne
Bukowice”
Wypoczynek „Aktywne wakacje w Sołectwie Bukowice”(1.06.-31.08.2016 r.) dotyczy 20-os. grupy dzieci
poprzez zajęcia artystyczno-sportowe, 2 wycieczki po Dolnym Śląsku, na zakończenie ognisko dla dzieci,
nagrody konkursowe.
10.
Firma Pamin STB
Wypoczynek letni dzieci w wieku szkolnym z gminy Brzeg Dolny. 1 grupa maks. 15-os. w wieku 6-12 lat,
ogółem ok. 60 dzieci. Pomieszczenia DOK-Gołębnik, kąpielisko na Wałach, wycieczka autokarowa po
Dolnym Śląsku.
Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w wieku 8-18 lat w Godzięcinie przez czterodniowy
wyjazd ponad 20 uczniów do stadniny koni, uczestniczenie w zajęciach, nauka jazdy konnej, przejazd
bryczką. Teren Wiejskiego Centrum Sportu i Wypoczynku w Golędzinowie i Wielkiej Lipie.
Wnioskowa-na
kwota dotacji
w 2016 r.
17 000.00 zł
36%
46 215.00 zł
100%
4 440.00zł
70%
6 340.00zł
100%
2 871.00 zł
100%
2 871.00 zł
100%
5 000.00zł
9%
52 105.00 zł
100%
3 200.00 zł
74%
4 308 .00zł
100%
4 977.50 zł
78%
6 179.00zł
100%
3 212.00 zł
88%
3 982.00 zł
100 %
5 000.00zł
84%
5 976.00 zł
100%
3 090.77 zł
100%
Przyznana
kwota dotacji
w 2016 r.
3 000.00 zł
2 000.00 zł
1 000.00 zł
4 300.00 zł
1 500.00 zł
2 000.00 zł
1 500.00 zł
1 700.00 zł
1 000.00 zł
4 000.00 zł
48 791.27zł
22 000.00zł
Sporządził Roman Adaśko
30
PIĄTEK, 27.05.2016
OGŁOSZENIA DROBNE
nieruchomości
27.1. Sprzedam działkę
budowlaną 10 arów w Brzegu
Dolnym przy ul. Cichej (Stare
Miasto) cena. 130 tys. Tel.
605 111 396
27.2. Sprzedam nowy dom
jednorodzinny na starówce
w Brzegu Dolnym. Możliwość
dokupienia dodatkowej działki.
Tel. 602 707 702.
27.3. Sprzedam mieszkanie
3 pokojowe, 64,2 m² na IV
piętrze, z dużym balkonem,
w Brzegu Dolnym przy ul. Wilczej.
Cena sprzedaży 160 tys. zł.
Tel. 604 482 424.
27.4. Lipnica. Sprzedam działkę
2000 m2 pod dom i działalność
gospodarczą. Media przy drodze.
Tel. 781 036 887.
27.5. Sprzedam działki
budowlane z możliwością
usług 9 arów oraz 8 arów,
w pełni uzbrojone, Brzeg Dolny,
ul. Rajdowa. Osobna księga
wieczysta – działka nr 7/3 oraz
7/5, AM9. Cena 75 tys. Również
działka 25 arów za 125 tys. zł.
Tel. 661 938 108.
27.6. Sprzedam działkę
budowlaną w Żerkówku, 12 arów,
65 zł/m2, tel. 606 685 647.
27.7. Sprzedam mieszkanie 3
pok., IV piętro, 58 m2, w Brzegu
Dolnym, os. Warzyń. Tel.
517 452 830.
27.8. Sprzedam kawalerkę,
Wołów, tel. 600 824 017.
28.1. Sprzedam mieszkanie
2-pokojowe, 50 m kw., II piętro.
Brzeg Dolny, ul. Osiedlowa. Tel.
668 885 514.
28.2. Sprzedam nowe
mieszkanie na II piętrze w Starym
Brzegu przy ulicy Odrodzenia
6/12, powierzchnia 76 m kw.,
3-pokojowe, wykończone pod
klucz (umeblowane). Mieszkanie
posiada balkon i piwnicę.
Tel. 603 304 541.
28.3. Sprzedam nieruchomość
na działce o pow. 0,3438 ha,
zabudowaną trzema budynkami
magazynowymi w Wołowie
przy ulicy Ubojowej pomiędzy
Biedronką a Intermarche, Tel.
696 952 038.
28.4. Sprzedam mieszkanie
bezczynszowe w Szczepanowie,
w budynku 5-rodzinnym,
77 m kw., 3-pokojowe z balkonem,
strychem, piwnicą, garażem
i działką. Atrakcyjna lokalizacja.
Cena 200 tys. zł. Tel. 517
253 201.
28.5. Wynajmę mieszkanie 2pokojowe, 48 m kw., Brzeg Dolny,
ul. Wilcza. Tel. 509 745 063.
28.6. Sprzedam mieszkanie
2-pokojowe, 46,6 m², na
parterze, w Brzegu Dolnym przy
ul. Korczaka. Cena sprzedaży 130
tys. zł. Tel. 667 650 360.
28.7. 6 km od Brzegu
Dolnego. Sprzedam pół domu
poniemieckiego, dwurodzinny,
parterowy. Dom 75m2 z osobnym
wejściem, pomieszczeniem
gospodarczym, stodołą i działką
19 arów. Własnościowy, z
wpisem do księgi wieczystej.
Sklep, szkoła, kościół, przystanek
autobusowy oraz zakłady pracy
na miejscu. Cena 120 tys. zł - do
negocjacji. Tel. 783 101 006.
29.3. Sprzedam działkę
budowlaną w Grodzanowie
1085 m². Tel. 604 814 986.
29.1. Sprzedam bądź wynajmę
(1500 zł miesięcznie) działkę
przemysłową/inwestycyjną przy
ulicy Ścinawskiej w Wołowie, 0,9
ha, częściowo utwardzona, wraz
z zabudowaniami typu garaże z
kanałem. Tel. 694 079 962.
29.2. Sprzedam mieszkanie
4-pokojowe z balkonem, 60
m2, III piętro. Brzeg Dolny, ul.
Wyszyńskiego. Cena - 150 tys. zł.
Tel. 601 571 704 - dzwonić po
godz. 15.
29.3. Sprzedam mieszkanie w
Brzegu Dolnym przy ul. Wilczej,
46,06 m2, czwarte piętro,
umeblowane, wyposażenie: pralka,
lodówka. Mieszkanie bardzo
ciepłe, z pustaka i cegły, duży
balkon. Warzyń, blisko placu
zabaw. Tel. 724 728 450.
29.4. Kupię 3-pokojowe
mieszkanie na osiedlu
Fabrycznym, z balkonem. Tel.
889 018 005.
motoryzacja
27.1. Sprzedam Renault
Megane Classic 1,4, rok produkcji
1997, pierwszy właściciel,
benzyna + LPG, cena 1500 zł.
Więcej informacji pod nr tel.
604 975 354.
27.2. Sprzedam Astrę II
1.7cdti. Stan techniczny sprawny
wszystko działa. Wszystkie
naprawy robione na bieżąco.
Cena 7300 do negocjacji.
Więcej informacji telefonicznie
664 667 437.
27.3. FORD MONDEO MK3,
2003 rok, 2.0 TDDI. Najlepszy
bezawaryjny silnik, 260 tys. km
przebiegu. Stan bardzo dobry.
Elektryczne szyby, wspomaganie.
Alufelgi 17”. Nowe opony! +
16” koła zimowe. Przegląd
do 10.2016, ubezpieczony do
09.2016. Okazja! Cena 7499 zł.
Tel. 661 938 108.
sprzedam/kupię
27.1. Do sprzedania jedną paleta
kostki brukowej Kaczmarek
„dilos”, biała młoteczkowana,
tanio, tel. 697 670 015.
28.2. Sprzedaż piskląt – kurczęta
w różnym wieku, kaczki i gęsi.
Łososiowice, tel. 71 389 14 41,
500 700 820.
29.1. Sprzedam trzy marynarki
męskie typu slim, Reserved i dwie
Livergy. Rozmiar M. 170/175 cm.
Cena za trzy sztuki - 150 zł.
praca
28.1. Opieka nad starszą
osobą na okres 3 miesięcy,
warunki do uzgodnienia.
Tel. 668 117 439.
29.1. Poszukuję opiekuna do
starszej osoby na terenie Brzegu
Dolnego. Tel. 507 053 045.
29.2. Klinika Uśmiechu Brzeg
Dolny zatrudni na stanowisko
pomoc stomatologiczna. Osoby
niepalące, CV ze zdjęciem proszę
przesłać na adres:
[email protected]
oddam
28.1. Oddam w dobre ręce trzy
roczne suczki. Ojciec: owczarek
niemiecki, matka: amstaff
mieszany. Tel. 721 656 87
Ogłoszenia prosimy przesyłać na adres
[email protected]
lub MMS-em na numer 882 447 666
Eutanazja zwierząt - w jakich przypadkach się ją stosuje?
Ustawa o ochronie zwierząt
mówi:
Art.6.1.Zabrania się zabijania
zwierząt, z wyjątkiem:
1) uboju i uśmiercania zwierząt
gospodarskich oraz uśmiercania
dzikich ptaków i ssaków utrzymywanych przez człowieka w celu pozyskania mięsa i skór,
2) połowu ryb zgodnie z przepisami o rybołówstwie i rybactwie
śródlądowym,
3) konieczności bezzwłocznego
uśmiercenia,
4) działań niezbędnych do usunięcia poważnego zagrożenia sanitarnego ludzi lub zwierząt,
5) usuwania osobników bezpośrednio zagrażających ludziom lub innym
zwierzętom, jeżeli nie jest możliwy
inny sposób usunięcia zagrożenia,
6) polowań, odstrzałów i ograniczania populacji zwierząt łownych,
7) usypiania ślepych miotów,
8) czynności podlegających zakazom w stosunku do gatunków chronionych, określonym w ustawie z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628
i 842) wykonywanych na podstawie
właściwych zezwoleń,
9) uśmiercania zwierząt gatunków obcych zagrażających gatunkom rodzimym lub siedliskom
przyrodniczym w rozumieniu usta-
wy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody
Eutanazja zwierząt to humanitarne
pozbawienie zwierzęcia życia. Można jej poddać zwierzęta nieuleczalnie chore, cierpiące. Technicznie eutanazja polega na podaniu zwierzęciu
dożylnie dużych dawek barbituranów
(leków używanych do normalnej narkozy, ale w większych stężeniach). Po
iniekcji kora mózgowa ulega natychmiastowemu wyłączeniu. Następuje
utrata przytomności, następnie pojawia się bezdech, będący następstwem
stłumienia ośrodka oddechowego,
i wreszcie śmierć zwierzęcia wskutek
zatrzymania akcji serca. Utrata przytomności następuje szybko, bezbole-
Artur Różycki, lekarz weterynarii
śnie i bez działań ubocznych. Czasami
u zwierząt nadmiernie agresywnych
lub niespokojnych wcześniej podaje
się środki uspakajające, po których
zwierzę nie reaguje lękiem na wkłucie dożylne. U zwierząt, u których istnieją trudności w podaniu dożylnym
barbituranów, leki te podaje się dosercowo po uprzedniej premedykacji
czyli znieczuleniu.
Często zdarza się, że właściciele
zgłaszają się do lekarzy weterynarii z prośbą o uśpienie psa, który jest
stary. Oczywiście lekarz weterynarii
nie może uśpić zwierzęcia tylko z powodu jego wieku. Często lekarz musi
być adwokatem starego zwierzaka,
który oprócz tego, że chodzi wolniej,
że nieestetycznie wygląda lub nieprzyjemnie pachnie – chce żyć. O tym, że
zwierzę nie cierpi świadczy m.in. zachowany apetyt. Jeżeli zwierzak chętnie je, pije to najczęściej oznacza, że
nie cierpi i nie może zostać uśpiony.
Jest nam przykro, gdy człowiek, który jest właścicielem psa od kilkunastu lat chce uśpić zwierzę z błahych
powodów. Są to trudne rozmowy .
W niektórych jednak sytuacjach
to my lekarze sugerujemy skrócenie
cierpienia zwierzakowi, którego właściciel chce na siłę utrzymać przy życiu. Wobec śmierci wszyscy są równi, zwierzęta i ludzie, i czasami trzeba się pogodzić z odejściem ukochanej osoby lub ukochanego zwierzaka.
Eutanazji poddajemy tylko nieuleczalnie chore, cierpiące zwierzęta.
Oczywiście z bólem serca usypiamy też ślepe mioty i pomimo
tego, że wolelibyśmy, aby właściciele zapobiegali niechcianym ciążom, to lepiej jest uśpić ślepy miot
niż narażać szczenięta na bezdomność. Nie jesteśmy przy tym ortodoksyjni i gdy wiemy, że szczenięta może ktoś przygarnąć, zachowujemy je przy życiu.
PIĄTEK, 27.05.2016
31
Rozwiąż i wygraj!
Sponsorem nagrody dla zwycięzcy losowania z nr 10 (28) jest salon
fryzjerski Joanny Koleśniak z Brzegu Dolnego.
Zwycięzca otrzymuje bon na bezpłatne strzyżenie wraz z poradą
fryzjerską.
Zwycięzcą w poprzednim wydaniu została Justyna Gruszecka
Kupon krzyżówkowy „Panoramy” nr 11 (29)
Imię i Nazwisko.........................................................................................................................
Telefon.........................................................................................................................................
Hasło............................................................................................................................................
Wycięty i wypełniony kupon prosimy składać w saloniku prasowym w Rynku, sklepie „Smaczek”
(warzywniak) na os. Warzyń, bibliotece na os. Fabrycznym, w punkcie dorabiania kluczy na targowisku
miejskim PHU „Dominik”
Horoskop 27.05-09.06.2016
BARAN
W najbliższym tygodniu podejmiesz kilka
kontrowersyjnych, ryzykownych decyzji,
które będą się wiązały z porzuceniem dotychczasowych reguł. To bardzo dobry moment na
rozpoczynanie nowych przedsięwzięć, poszukiwanie innych od dotychczasowych źródeł satysfakcji. Niewykluczone, że szukać będziesz dróg na skróty. Złożone
przez ciebie deklaracje i obietnice zostaną dotrzymane.
BYK
Pewne sprawy wreszcie ruszą do przodu. Najprawdopodobniej znajdziesz receptę na sukces,
nakreślisz dokładny plan działania lub stworzysz projekt, który krok po kroku będzie przez
ciebie realizowany. Wykażesz ogromne zaangażowanie i silną wolę, które będą pchały cię do zwycięstwa. To
dobry tydzień na wprowadzanie w życie nowych pomysłów.
BLIŹNIĘTA
Obecny tydzień to idealny czas na refleksje na
temat twojego życia uczuciowego, zwłaszcza jeśli tkwisz w romansie, związku o podłożu seksualnym. Jest to układ, który daje ci dużo satysfakcji, ale gdy zatęsknisz za prawdziwym, głębokim
uczuciem, może być już za późno. Jeszcze przez ten tydzień będziesz pod wpływem innych osób, niewykluczone, że padniesz
ofiarą manipulacji lub podstępu.
RAK
Wreszcie zapadną rzeczowe decyzje, jasno określisz cel, do którego w najbliższej przyszłości będziesz wytrwale dążyć. Twoje relacje z otoczeniem będą przepełnione życzliwością. Zarówno
w pracy, jak i w domu możesz liczyć na wsparcie
bliskich ci ludzi, bez względu na to, czy podjęte przez ciebie
decyzje przypadną im do gustu, czy też nie.
LEW
Obecny tydzień wniesie w twoje życie zmiany, na które, niestety, nie będziesz miał wpływu. Nie pozostanie ci więc nic innego jak akceptacja owego stanu rzeczy. W miłości wzloty
i upadki. Choć uczuciowa huśtawka cię nie ominie, ani ty, ani druga strona nie pomyślicie o rozstaniu. Trzeba przeczekać ten okres, nie podejmując kluczowych decyzji.
PANNA
Wydarzy się coś, co uświadomi ci zobowiązania,
jakie za sobą niesie związek, w którym obecnie
jesteś. Wszystkie inne związki i układy zostaną
zerwane. Zapragniesz uczuciowej stabilizacji, miłości głębokiej i dojrzałej. Jeśli jesteś samotną Panną,
pojawi się zapowiedź nowego uczucia, nie tak dojrzałego i głębokiego, ale spontanicznego i szalonego.
WAGA
Odkryjesz w sobie siłę, która pomoże ci osiągnąć
obrane cele. To zapowiedź rozwiązania naprawdę poważnego problemu, z którym zmagasz się
od dłuższego czasu. Będziesz walczył o swoje, dochodził swoich racji. W miłości zajdą poważne zmiany na lepsze. Długoletnie związki na dobre pozbędą się rutyny i nudy. Choć będzie iskrzyć, pojawią się wybuchy gniewu
czy zazdrości, to i tak namiętność wszystko wam wynagrodzi.
SKORPION
Obecny tydzień przyniesie konieczność zmiany
dotychczasowego trybu życia. Dotyczy to zarówno usidlonych, jak i wolnych Skorpionów.
Niewykluczone, że zdecydujesz się na samotność,
która w gruncie rzeczy przyniesie ci większą satysfakcję niż trwanie w związku bez przyszłości. Na chwilę wycofasz się z życia towarzyskiego, poszukiwać będziesz spokoju,
by przemyśleć wszystko, co wydarzyło się w ostatnim czasie.
STRZELEC
Niewykluczone, że w tym właśnie tygodniu
odezwą się w tobie żale i kompleksy związane
z zależnością od innej osoby. Może to dotyczyć
każdej sfery twojego życia, ale przede wszystkim
zawodowej. Odkryjesz w sobie pragnienie przejęcia roli władcy, szefa. Zdasz sobie sprawę z tego, jaką pozycję
chcesz pełnić w obecnym związku.
KOZIOROŻEC
Jeśli w tym tygodniu nie zabraknie ci determinacji i chęci do działania, osiągniesz sukces. W
uczuciach zdecydujesz się na walkę o przetrwanie lub dominację w związku. Pamiętaj, że tylko
dobrze obmyślana strategia zapewni ci zwycięstwo,
dlatego plan musi być realizowany krok po kroku, a decyzje podejmowane z rozwagą. Staniesz się wojownikiem walczącym o
miłość lub o słuszność swoich racji.
WODNIK
Chaos, jaki będziesz mieć teraz w głowie, może
stać się męczący. Obecny tydzień to czas głębokich refleksji. Bardzo trudno będzie ci określić to, do czego dążysz, co chcesz osiągnąć. W podejmowanych decyzjach zabraknie rozsądku i rozwagi, więc warto się z nimi wstrzymać, przełożyć na bardziej
sprzyjający moment.
RYBY
W tym tygodniu konieczna będzie powściągliwość. Będziesz zmuszony przystosować się do
panującej sytuacji i reguł. Na pewne tematy całkowicie zmienisz zdanie, odejdziesz od swoich dotychczasowych poglądów, porzucisz stare schematy. Twoje emocjonalne reakcje mogą uprzykrzać życie partnerowi. Trzymaj nerwy na wodzy.
32
PIĄTEK, 27.05.2016
VIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH
XXII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN
26 maja – 1 czerwca 2016 r.
KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ TURNIEJOWYCH
Data imprezy
28.05.2016
28.05.2016
28.05.2016
28.05.2016
28.05.2016
28.05.2016
28.05.2016
28.05.2016
28.05.2016
28.05.2016
29.05.2016
29.05.2016
29.05.2016
29.05.2016
29.05.2016
29.05.2016
30.05.2016
30.05.2016
Nazwa imprezy
„Poznajemy okoliczne zabytki” - wycieczka turystyczna dla dzieci i młodzieży z Radecza (gmina Brzeg
Dolny)
Test Coopera
Turniej piłkarski chłopców w kategorii „żak” o Puchar DZPN we Wrocławiu
Turniej tenisa ziemnego z okazji Międzynarodowego Tygodnia Sportu
Zawody w rzutach piłką lekarską na odległość
Wyścigi rowerowe dla dzieci na czas w „Miasteczku ruchu drogowego”
Mini piłka nożna – turniej 3-osobowych drużyn
Turniej siatkonogi na orliku
Mini koszykówka – turniej zespołów mieszanych
Dzień Matki na sportowo - konkurencje sportowo-rekreacyjne dla mieszkanców Starego Dworu
Turniej piłki siatkowej drużyn 3-osobowych
Zawody spławikowe o Mistrzostwo Koła Wędkarskiego nr 2 w Brzegu Dolnym
Test Coopera
Mini siatkówka dla dzieci – zawody dla najmłodszych
Warcaby w plenerze - rodzinny turniej na „orliku”
Turniej piłki nożnej – Mini Euro 2016 dla szkół podstawowych i gimnazjów - eliminacje
Turniej piłki siatkowej trzyosobowej o Puchar Sołtysa Grodzanowa
Zawody sportowo-rekreacyjne oddziałów przedszkolnych z cyklu GRAND PRIX 2016
Turniej piłki siatkowej ZPR - „turniej trójek”
30.05.2016
Dzień Dziecka na sportowo w „Perełce”
30.05.2016
30.05.2016
„Seniorzy na start!” - wielobój sprawnościowy dla seniorów
Taniec belgijski. Zajęcia integracyjno-taneczne dla młodzieży z ZSZ
30.05.2016
Wielobój lekkoatletyczny – cz. I dla uczniów ZPR
30.05.2016
Test Coopera dla dziewcząt z ZPR
30.05.2016
30.05.2016
30.05.2016
30.05.2016
30.05.2016
30.05.2016
30.05.2016
30.05.2016
30.05.2016
30.05.2016
30.05.2016
30.05.2016
30.05.2016
31.05.2016
Zawody sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców Godzięcina
„Szukamy nowych talentów” - turniej bramkarski dla dzieci
FOOTBALL CUP - test sprawności piłkarskiej i mini gry piłkarskie
Turniej tenisa ziemnego dla dzieci i młodzieży z okazji Dnia Dziecka
Dzień Dziecka w plenerze dla najmłodszych mieszkanców Żerkowa
Turniej mini koszykówki zespołów dwuosobowych
Turniej piłki nożnej w kategorii „młodzik” o Puchar Burmistrza Brzegu Dolnego
Test Coopera dla mieszkańców gminy Brzeg Dolny
Turniej piłki nożnej – „Mini Euro 2016” dla szkół podstawowych i gimnazjów. Półfinały.
Pokoleniowy mecz piłki nożnej: Oldboje +45 - Młode Wilki z Orlika
AVASATARE - Turniej taekwondo - walki
Gimnastyka rekreacyjno-sportowa dla kobiet
„Cross Chalange” - zawody sprawnościowe na rowerach stacjonarnych
GRAND PRIX 2016 przedszkoli - zawody sportowe
31.05.2016
Dzień Dziecka na sportowo w plenerze
31.05.2016
Wielobój lekkoatletyczny cz. II dla uczniów z ZPR
31.05.2016
Test Coopera
31.05.2016
31.05.2016
31.05.2016
31.05.2016
31.05.2016
31.05.2016
31.05.2016
31.05.2016
31.05.2016
31.05.2016
Zawody sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców Pogalewa Wlk.
Zawody w żonglerce i trikach piłkarskich
Mini turniej w zapasach o Puchar Prezesa MKS „Rokita”
Test Coopera na „orliku”
Zawody w rzucie piłką tenisową na odległość
„Spalanie kalorii” . Zawody w jeździe na rowerach stacjonarnych
Rodzinny turniej w mini golfa
Gimnastyka rekreacyjno-sportowa dla kobiet
Zajęcia z samoobrony
Turniej piłki siatkowej trzyosobowej
Wycieczka na Międzynarodowy Spływ Kajakowy do Barda Śl. dla młodzieży z Zespołu Szkół
Zawodowych w Brzegu Dolnym
28.05.2016
1.06.2016
1.06.2016
Dzień Dziecka – gry i zabawy dla najmłodszych mieszkańców Godzięcina
1.06.2016
1.06.2016
1.06.2016
1.06.2016
Test Coopera
Eliminacje do XV Mistrzostw Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w piłkarskich „6” na trawie
Miting lekkoatletyczny Szkół Podst. i Gimnazum
Gry i zabawy rekreacyjne dla seniorów
1.06.2016
„Cross Fit” – zawody wytrzymałości siłowej
1.06.2016
Test Coopera
1.06.2016
1.06.2016
1.06.2016
1.06.2016
1.06.2016
1.06.2016
1.06.2016
1.06.2016
1.06.2016
1.06.2016
Dzień Dziecka na sportowo w „Balbince”
Zawody lekkoatletyczne - biegi na czas na krótkich dystansach: 40 i 60m
Turniej piłki nożnej – „Mini Euro 2016” dla szkół podstawowych i gimnazjów - finał
Mini turniej piłki nożnej dla chłopców - gry 2x2 i 3x3
Mini turniej piłki nożnej w kategorii „orlik” o Puchar Prezesa Akademii Piłkarskiej Brzeg Dolny
„Poznajemy znaki drogowe” - zajecia dla najmłodszych w „Miasteczku ruchu drogowego”
Turniej szachowy z okazji Dnia Dziecka
Turniej rzutów osobistych do kosza na czas
„GOLKIPER” – bramkarski test sprawnościowy
Gimnastyka rekreacyjno-sportowa dla kobiet
Miejsce przeprowadzenia imprezy
Godz.
Brzeg Dolny – Wojsławice – Brzeg Dolny
9
Bieżnia lekkoatletyczna, Stadion Miejski w Brzegu Dolnym, ul. Kolejowa 1
Boiska piłkarkie boczne, Stadion Miejski, ul. Kolejowa 1, Brzeg D.
Korty tenisowe, Stadion Miejski, ul. Kolejowa 1, Brzeg D.
Boisko „Orlik”, ul. Wyścigowa 1, Brzeg D.
Boisko „Orlik”, ul. Wyścigowa 1, Brzeg D.
Boisko „Orlik”, ul. Wyścigowa 1, Brzeg D.
Boisko „Orlik” przy KHS „Rokita”, ul.Wilcza 8, Brzeg D.
Boisko przy Zespołe Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym
Stary Dwór (gmina Brzeg Dolny), boisko sportowe
Boisko „Orlik”, ul. Wyścigowa 1, Brzeg D.
Brzeg Dolny, stawy COŚ
Bieżnia lekkoatletyczna, Stadion Miejski w Brzegu Dolnym, ul. Kolejowa 1
Boisko „Orlik”, ul. Wyścigowa 1, Brzeg D.
Boisko „Orlik” przy KHS „Rokita”, ul.Wilcza 8, Brzeg D.
Boisko „Orlik”, ul. Wyścigowa 1, Brzeg D.
Grodzanów (gm. Brzeg Dolny), teren sportowo-rekreacyjny
Park Miejski w Brzegu Dolnym
Boisko przy Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym
Przedszkole Samorządowe Nr 1 „Perełka”, Ogród przedszkolny,
ul. Zwycięstwa 1, Brzeg Dolny
Hala sportowa w KH-S „Rokita”, ul. Wilcza 8, Brzeg D.
Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym, ul. 1 Maja
Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Godzięcinie (gmina Brzeg Dolny)
boisko sportowe
Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Godzięcinie (gmina Brzeg Dolny), boisko
sportowe
Godzięcin (gmina Brzeg Dolny), boisko sportowe
Boisko „Orlik”, ul. Wyścigowa 1, Brzeg D.
Boisko boczne, Stadion Miejski, ul. Kolejowa 1, Brzeg D.
Korty tenisowe, Stadion Miejski w Brzegu Dolnym
Żerków, gmina Brzeg Dolny
Boisko „Orlik”, ul. Wyścigowa 1, Brzeg D.
Boisko „Orlik” przy ZSZ, ul.1 Maja, Brzeg D.
Bieżnia lekkoatletyczna, Stadion Miejski w Brzegu Dolnym, ul. Kolejowa 1
Boisko „Orlik”, ul. Wyścigowa 1, Brzeg D.
Boisko „Orlik” przy KHS „Rokita”, ul.Wilcza 8, Brzeg D.
Sala treningowa w KH-S „Rokita”, ul. Wilcza 8, Brzeg D.
Pływalnia „Aquasport”-sala fitness, ul Wilcza 8, Brzeg D.
LO w Brzegu Dolnym, sala gimnastyczna
Park Miejski w Brzegu Dolnym
Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Brzegu Dolnym, Ogród przedszkolny,
ul. Odrodzenia 2
Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Godzięcinie (gmina Brzeg Dolny)
boisko sportowe
Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Godzięcinie (gmina Brzeg Dolny),
boisko sportowe
Pogalewo Wielkie (gmina Brzeg Dolny), boisko sportowe
Boisko „Orlik”, ul. Wyścigowa 1, Brzeg D.
Sala treningowa w KH-S „Rokita”, ul. Wilcza 8, Brzeg D.
Boisko „Orlik” przy KHS „Rokita”, ul.Wilcza 8, Brzeg D.
Boisko „Orlik”, ul. Wyścigowa 1, Brzeg D.
Pływalnia „Aquasport”-sala fitness, ul Wilcza 8, Brzeg D.
Boisko „Orlik”, ul. Wyścigowa 1, Brzeg D.
Pływalnia „Aquasport”-sala fitness, ul Wilcza 8, Brzeg D.
Sala treningowa w KH-S „Rokita”, ul. Wilcza 8, Brzeg D.
Hala sportowa w KH-S „Rokita”, ul. Wilcza 8, Brzeg Dolny
9
10
10
13
14.30
16
16
16
17
17.30
7
9
12.30
13
14
15
9
9
Brzeg Dolny – Bardo Śl. - Brzeg Dolny
8
Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Godzięcinie (gmina Brzeg Dolny),
boisko sportowe
Bieżnia lekkoatletyczna, Stadion Miejski w Brzegu Dolnym, ul. Kolejowa 1
Stadion Miejski w Brzegu Dolnym, ul. Kolejowa 1, boisko piłkarskie
Boisko przy Gimnazjum nr 1, ul. Młodzieżowa, Brzeg Dolny
Boisko „Orlik” przy KHS „Rokita”, ul.Wilcza 8, Brzeg D.
Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Godzięcinie (gmina Brzeg Dolny),
boisko sportowe
Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Godzięcinie (gmina Brzeg Dolny),
boisko sportowe
Przedszkole nr 3, Ogród przedszkolny, ul. Przedszkolna 1, Brzeg Dolny
Boisko „Orlik”, ul. Wyścigowa 1, Brzeg D.
Boisko „Orlik”, ul. Wyścigowa 1, Brzeg D.
Boisko „Orlik” przy KH-S „Rokita”, ul. Wilcza 8, Brzeg Dolny
Boisko boczne, Stadion Miejski, ul. Kolejowa 1, Brzeg D.
Boisko „Orlik”, ul. Wyścigowa 1, Brzeg D.
KH-S „Rokita” w Brzegu Dolnym, ul. Wilcza 8
Boisko „Orlik”, ul. Wyścigowa 1, Brzeg D.
Stadion Miejski w Brzegu Dolnym, ul. Kolejowa 1, boisko piłkarskie
Pływalnia „Aquasport”-sala fitness, ul Wilcza 8, Brzeg D.
10
10
11
14
15
15
15.30
16
16
16
17
17.15
18
18
18
18
19
20.15
9.30
12
13
15
15
15
16
16
16.30
17.15
17.30
19
20
20
9
9
9
9
10
10.30
11
11
12
15
16
16
16
17
17.30
18.30
19
PIĄTEK, 27.05.2016
TVP 1
8.05 Zakochany anioł - komedia
romantyczna, Polska, reż. Artur
Więcek „Baron”, wyk. Krzysztof
Globisz, Anna Radwan - Gancarczyk, Jerzy Trela, Janusz Gajos,
Mieczysław Grąbka, Marta Bizoń
9.50 Liebe am Fjord. Das Meer
der Frauen - film obyczajowy,
Niemcy, reż. Jörg Grünler, wyk.
Floriane Daniel, Muriel Baumeister, Felix Vörtler
11.35 Nie ma jak u mamy
12.35 Brazylia. Historia naturalna.
Zatopiony las - serial dok.
13.35 Generał bandytów (3 - 4) - film
kostiumowy, Włochy
15.45 Program rozrywkowy
16.40 Jaka to melodia? - Extra
16.40 Czekamy na Światowe Dni
Młodzieży
16.45 Pegaz
17.00 Teleexpress, Pogoda
17.25 Jaka to melodia?
17.55 Moje pieskie szczęście - komedia romantyczna, USA, reż. Terry
Ingram, wyk. Erika Christensen,
Emily Holmes, Jeremy Guilbaut,
Joyce DeWitt
19.30 Wiadomości, Sport, Pogoda
20.15 Program sportowy
20.25 Zagadka Hotelu Grand (9) - serial
21.25 Rewolwerowiec - western,
USA, reż. Don Siegel, wyk. John
Wayne, Lauren Bacall, Ron
Howard, James Stewart
23.10 Zemsta [ser. II] (11) - serial
0.00 Żywe trupy [ser. IV] (4) - serial
0.50 Chicago Fire (23) - serial
1.45 Panny i wdowy (3) - serial
2.50 Dwa księżyce - film obyczajowy,
Polska, reż. Andrzej Barański,
wyk. Bożena Adamek, Artur Barciś, Jerzy Bończak, Bożena Dykiel,
Jan Frycz, Anna Polony, Joanna
Szczepkowska, Stanisława Celińska, Henryk Bista, Maria Gładkowska
5.10 Zakończenie dnia
6.05
7.05
8.00
10.40
11.15
13.35
14.10
14.40
15.40
16.05
17.05
18.00
18.50
19.25
20.05
20.40
21.40
22.20
23.30
0.30
2.15
4.05
TVP SPORT
8.00 Piłka nożna - Mecz towarzyski. Polska - Finlandia 10.00 kolarstwo - Lang
Team Race 10.25 Mistrzostwa Polski Rallycross - reportaż 11.05 Mistrzostwa Europy karate kyokushin - reportaż 12.05
Hokej na lodzie - MŚ Elity. mecz o 3 miejsce 14.15 Hokej na lodzie - MŚ Elity. Finał 16.25 Zwarcie 16.55 Pływanie - . Mistrzostwa Polski - Szczecin - dzień 1 19.35
Skandia Maraton Lang Team - Gdańsk
- felieton 20.00 The World Sailling Show
20.40 Piłka nożna - Mecz towarzyski.
Irlandia Północna - Białoruś 22.45 Złoty Wiek 23.15 Sportowy Wieczór 23.35
Pływanie - . Mistrzostwa Polski - Szczecin
- dzień 1 1.25 Zakończenie dnia
TVP SPORT
7.55 Piłka nożna - Mecz towarzyski. Irlandia Północna - Białoruś 10.10 Piłka nożna
- Bayern Monachium TV - Liga Mistrzów
. Bayern - Atletico Madryt 12.10 Piłka
nożna - Bayern Monachium TV - magazyn 13.30 Lekkoatletyka dla każdego
- magazyn 14.00 Jeździectwo - Skoki CSI
- Ciekocinko - Duża runda - relacja 16.55
Pływanie - Mistrzostwa Polski - Szczecin - dzień 2 19.35 Najpiękniejsze polskie
bramki 20.50 Tenis ziemny - Turniej WTA
Finals - Singapur. FINAŁ. A. Radwańska - P.
Kvitova 22.30 Żeglarska kadra narodowa.
Puchar PZŻ - spotkanie pokoleń - reportaż 23.00 Sportowa Sobota 23.25 Pływanie - Mistrzostwa Polski - Szczecin - dzień
2 1.15 Zakończenie dnia
M jak miłość (1070) - serial
M jak miłość (1071) - serial
Pytanie na śniadanie
Barwy szczęścia (1465) - serial
Znachor - dramat, Polska, reż.
Jerzy Hoffman, wyk. Jerzy Bińczycki, Anna Dymna, Tomasz Stockinger, Bernard Ładysz, Bożena
Dykiel, Artur Barciś, Andrzej Kopiczyński, Piotr Fronczewski, Piotr
Grabowski, Jerzy Trela
Wojciech Cejrowski - boso
przez świat - Wyspy szczęśliwe
Na sygnale (35) - Halloween
- serial fabularyzowany TVP
Rodzinka.pl (102 - 103) - serial
Panorama, Pogoda
Sonda 2 - program popularnonaukowy
Tylko z Tobą (61) - serial
Panorama, Sport, Pogoda
Jeden z dziesięciu - teleturniej
Barwy szczęścia (1465) - serial
Barwy szczęścia (1466) - serial
O mnie się nie martw - s. IV (12)
- serial komediowy
Rodzinka.pl (181) - serial
Dzięki Bogu już weekend
- program rozrywkowy
Komediowa Scena Dwójki
- program rozrywkowy
Protektor - film sensacyjny,
USA, reż. Keoni Waxmann, wyk.
luce Rains, Jessica Williams, Kisha
Sierra, Steven Seagal
Och, Karol 2 - komedia, Polska,
reż. Piotr Wereśniak, wyk. Piotr
Adamczyk, Małgorzata Socha,
Marta Żmuda - Trzebiatowska,
Katarzyna Zielińska, Małgorzata
Foremniak, Katarzyna Glinka,
Anna Mucha, Emilia Komarnicka,
Grzegorz Małecki, Andrzej Zielinski
Zakończenie dnia
5.45
6.15
7.20
7.50
8.00
10.55
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
19.50
12.30
13.00
14.00
14.35
15.15
16.25
17.20
17.45
18.00
18.50
19.05
20.05
21.45
23.40
0.40
1.35
3.40
5.20
M jak miłość (1226) - serial
Pytanie na śniadanie
Program do czytania
Nie ma róży bez ognia - komedia, Polska, reż. Stanisław Bareja,
wyk. Jacek Fedorowicz, Stanisława Celińska, Mieczysław Czechowicz, Stanisław Tym, Wiesław
Gołas, Jan Kobuszewski
Domy przyszłości - 7 - reportaż
Kabaret Młodych Panów - program rozrywkowy
Familiada - teleturniej
Rodzinka.pl (181) - serial
Dzięki Bogu już weekend
O mnie się nie martw - s. IV
(12) - serial komediowy
Sonda 2 - program popularnonaukowy
Słowo na niedzielę
Panorama, Sport, Pogoda
Kulisy - Postaw na milion
Postaw na milion - teleturniej
Kocham Cię, Polsko! - zabawa
quizowa
Och, Karol 2 - komedia, Polska,
reż. Piotr Wereśniak, wyk. Piotr
Adamczyk, Małgorzata Socha,
Marta Żmuda - Trzebiatowska,
Katarzyna Zielińska, Małgorzata
Foremniak, Katarzyna Glinka,
Anna Mucha, Emilia Komarnicka
Kryminalne zagadki Las Vegas
- s. XI (19) - serial sensacyjny
Kryminalne zagadki Las Vegas
- s. XI (20) - serial sensacyjny
Żyje się tylko dwa razy - film
sensacyjny, Wielka Brytania, reż.
Lewis Gilbert, wyk. Sean Connery, Akiko Wakabayashi, Tetsuro
Tamba, Donald Pleasence
Nie ma róży bez ognia - komedia, Polska, reż. Stanisław Bareja,
wyk. Jacek Fedorowicz, Stanisława Celińska, Mieczysław Czechowicz, Stanisław Tym, Wiesław
Gołas, Jan Kobuszewski
Zakończenie dnia
PSN
7.00 Magazyn UEFA 2016 8.00 Polsat
Sport News Sport Flash 8.07 Magazyn
Atleci 9.00 Polsat Sport News Sport Flash
9.07 Boks World Series of Boxing 11.00
Polsat Sport News Sport Flash 11.07 Koszykówka Taruon Basket Liga 13.00 Polsat
Sport News Sport Flash 13.07 Lekkoatletyka Diamond League 15.00 Polsat Sport
News Sport Flash 15.07 Koszykówka Taruon Basket Liga 17.00 Polsat Sport News
Sport Flash 17.07 Piłka nożna Puchar Polski kobiet 19.00 Polsat Sport News Sport
Flash 19.07 Magazyn lekkoatletyczny 19.50 Koszykówka Taruon Basket Liga 22.00 Siatkówka plażowa World Tour
Moskwa 0.00 Piłka nożna Mecz towarzyski 2.00 Magazyn Pro Bull Riding
POLSAT
TV 4
Nowy dzień z Polsat News
Trudne sprawy
Malanowski i Partnerzy
Dzień, który zmienił moje życie
Dlaczego ja?
Pielęgniarki
Trudne sprawy
Dwoje we troje
Pierwsza miłość
Dlaczego ja?
Wydarzenia, Pogoda
Interwencja
Malanowski i Partnerzy
Małolaty
Pierwsza miłość
Wydarzenia, Sport, Pogoda
Świat według Kiepskich
Polsat SuperHit Festiwal 2016
- Lady Pank - Tacy sami od 35 lat
21.00 Polsat SuperHit Festiwal 2016
- Koncert Platynowy
23.45 Polsat SuperHit Festiwal
2016 - Parę chwil - 30 - lecie
Zespołu Ira
6.00 Nie igraj z aniołem - telenowela
obyczajowa
7.05 Jake i piraci z Nibylandii
7.35 Kacper: Szkoła postrachu
8.05 Jake i piraci z Nibylandii
8.35 Kacper: Szkoła postrachu
9.00 Nieśmiertelny
10.00 Moja nadzieja
11.00 Włoska narzeczona - telenowela obyczajowa
12.00 Galileo
13.00 Galileo
14.00 STOP Drogówka
15.00 Dom nie do poznania
16.00 Moja nadzieja
17.00 Włoska narzeczona - telenowela obyczajowa
18.00 Mistrz kuchni: Juniorzy
18.35 Niesamowite rekordy
19.10 Niesamowite rekordy
19.50 Wysmakowani
20.00 Grendel - film fantasy, USA,
2006, reż. Nick Lyon, wyk. Chris
Bruno, Marina Sirtis, Michael J.
Minor
21.45 Autostopowicz - Wyścig
o przetrwanie - thriller, USA,
2003, reż. Louis Morneau
23.45 Wtajemniczenie Claire Castel,
Francja, 2010
1.00 STOP Drogówka
2.00 STOP Drogówka
3.00 Disco Polo Life
4.00 Top 10 lista przebojów
5.00 Top 10 lista przebojów
6.00
7.55
8.55
9.55
10.55
11.55
12.55
13.55
14.00
14.45
15.50
16.15
16.30
17.00
18.00
18.50
19.30
20.05
1.00 Obcy 3 - horror sci - fi, USA,
1992, reż. David Fincher, wyk.
Sigurney Weaver, Charles Dutton,
Charles Dance, Paul McGann
Kapsuła ratunkowa, w której dryfują ocaleli bohaterowie poprzedniej części - Ripley, mała Newt,
kapral Hicks i android Bishop
- rozbija się na Fiorinie 161, planecie
będącej w istocie kolonią karną dla
najbardziej zwyrodniałych przestępców.. Okazuje się, że z całej
czwórki bohaterów tylko Ripley
zdołała przeżyć awarię kapsuły.
3.25 Tajemnice losu
6.00 Serwis Info, Pogoda, Serwis Sportowy co pół godziny 16.30 Puls Polski - magazyn 16.55 Pogoda 16.58 Flesz Info
17.15 Teleexpress Extra 17.32 Extra świat
- magazyn 17.40 To jest temat - magazyn 18.00 Twoje Info 18.28 Po przecinku
- rozmowa 18.50 Serwis Info 19.10 Cztery strony - program publicystyczny 19.30
INFObiznes 19.46 Pogoda 19.57 Dziś wieczorem 20.12 Forum 20.51 Pogoda 21.00
Panorama Info 21.33 Pogoda 21.50 W tyle wizji - program publicystyczny 22.25
Studio świat. - magazyn 22.53 Pogoda
23.00 Serwis Info 23.30 Sportowy Wieczór 23.45 Teleexpress Extra 0.10 Extra
świat - magazyn 0.20 To jest temat - magazyn 0.45 Dziś wieczorem 1.00 Forum
Uwaga! - program interwencyjny
Mango - Telezakupy
Dzień Dobry TVN - magazyn
Na Wspólnej Omnibus - serial
Singielka - serial
Tylko dla orłów - film wojenny,
Wielka Brytania 1969, reż. Brian
G. Hutton, wyk. Richard Burton,
Clint Eastwood, Mary Ure, Patrick
Wymark, Michael Hordern
18.00 Kuchenne rewolucje - program
kulinarno - rozrywkowy
19.00 Fakty, Sport, Pogoda
19.45 Uwaga! - program interwencyjny
20.00 Miss agent II: Uzbrojona i urocza - komedia, USA 2005, reż.
John Pasquin, wyk. Sandra Bullock,
Regina King, Enrique Murciano,
William Shatner, Ernie Hudson
22.20 Wytańczyć marzenia - film
obyczajowy, USA 2006, reż. Liz
Friedlander, wyk. Antonio Banderas, Alfre Woodard, Rob Brown,
Yaya DaCosta, John Ortiz
0.50 Idealny facet dla mojej dziewczyny - komedia, Polska 2009,
reż. Tomasz Konecki, wyk. Marcin
Dorociński, Magdalena Boczarska, Izabela Kuna, Danuta Stenka,
Krzysztof Globisz, Tomasz Karolak, Bronisław Wrocławski, Magdalena Różczka, Daniel Olbrychski, Maria Seweryn
3.25 Uwaga! - program interwencyjny
3.40 Klub Magii
EUROSPORT
3.00 Tenis. French Open, Paryż, Francja
5.00 Kolarstwo. Giro d’Italia 6.00 Tenis.
French Open, Paryż, Francja 8.30 Kolarstwo. Giro d’Italia Etap 19. Pinerolo - Risoul 9.15 Tenis. Pojedynek dnia 10.15 Tenis.
Gem, set i Mats 10.45 Tenis. French Open,
Paryż, Francja 14.15 Kolarstwo. Giro Extra
14.30 Kolarstwo. Giro d’Italia Etap 20. Guillestre - Sant Anna di Vinadio 17.30 Kolarstwo. Giro Extra 17.45 Tenis. French Open,
Paryż, Francja 20.30 Tenis. Gem, set i Mats
21.00 Tenis. Pojedynek dnia 22.00 Kolarstwo. Giro d’Italia 23.00 FIA WTCC. Nürburgring, Niemcy 23.45 Jeździectwo. Global Champions Tour, Chantilly, Francja 1.00
Tenis. Gem, set i Mats 1.30 Kolarstwo. Giro d’Italia Etap 20.
6.00
7.35
8.05
8.35
9.05
9.35
10.05
10.35
10.45
11.45
14.00
14.45
15.45
16.45
17.45
18.40
18.50
19.30
20.05
21.00
23.05
Nowy dzień z Polsat News
Jeźdźcy smoków
Turbo Fast
Jeźdźcy smoków na końcu
świata
Przygody Kota w butach
Scooby Doo i Brygada Detektywów
Ewa gotuje
Wysmakowani
Powiedz TAK!
Czarownica - film fantasy, USA,
2005, wyk. Nicole Kidman, Will Ferrell, Shirley MacLaine, Michael Caine
W pewnym kalifornijskim miasteczku żyje Isabel, naiwna i pełna
dobrych intencji czarownica.
Urocza kobieta marzy o zwykłej
rodzinie, kochającym mężu i domu
pełnym dzieci. Pragnie też wyrzec
się nadprzyrodzonej mocy.
Jaś Fasola
Dlaczego ja?
Trudne sprawy
Pamiętniki z wakacji
Chłopaki do wzięcia
Dwoje we troje
Wydarzenia, Sport, Pogoda
Świat według Kiepskich
Polsat SuperHit Festiwal 2016
- 40 - lecie Zbigniewa Wodeckiego
Polsat SuperHit Festiwal 2016
- Radiowy Przebój Roku Super
Hit FM
Polsat SuperHit Festiwal 2016
- 20 - lecie Anny Wyszkoni
0.05 Noc rekinów - horror, USA
2.05 Tajemnice losu
TVP INFO
5.59 Serwis Info, Pogoda, Serwis Sportowy co pół godziny 16.30 Puls Polski
- magazyn 16.55 Pogoda 16.58 Flesz Info 17.05 Serwis sportowy 17.15 Teleexpress Extra 17.32 Studio Wschód - magazyn 18.00 Twoje Info 18.28 Po przecinku
- rozmowa 18.50 Serwis Info weekend
19.00 Na czym świat stoi - magazyn 19.15
Kapitalny program - magazyn ekonomiczny 19.40 Serwis sportowy 19.45 Pogoda 19.53 Dziś wieczorem 20.08 Minęła
20ta 20.50 Pogoda 21.00 Panorama Info
21.40 Studio LOTTO 21.50 Pogoda 21.55
Studio Polska - magazyn 23.30 Serwis Info weekend 23.55 Sportowa Sobota 0.15
Teleexpress Extra 0.35 Kapitalny program
- magazyn ekonomiczny
TVN 7
11.00
13.00
14.00
14.40
17.15
19.00
20.00
22.00
23.00
0.55
3.00
4.00
Strażnik Teksasu
Jake i piraci z Nibylandii
Kacper: Szkoła postrachu
Jake i piraci z Nibylandii
Kacper: Szkoła postrachu
Wysmakowani
Grendel - film fantasy, USA,
2006, reż. Nick Lyon, wyk. Chris
Bruno, Marina Sirtis, Michael J.
Minor
Policjantki i Policjanci
Wtajemniczeni - mikro
- podróż przez ciało
Jaś Fasola
Poszukiwacze świętej włóczni
- film przygodowy, Niemcy,
2010, reż. Florian Baxmeyer, wyk.
Bettina Zimmermann, Jürgen
Prochnow, Kai Wiesinger, Sonja
Gerhardt
Niefortunna zamiana - komedia sensacyjna, USA, 2001, reż.
George Gallo, wyk. Orlando
Jones, Elliott Shawn, Sterling
Macer Jr, Eddie Griffin, Edward
Herrmann, Daniel Roebuck
Galileo
Policjantki i Policjanci
CSI: Kryminalne zagadki Miami
Autostopowicz - Wyścig
o przetrwanie - thriller, USA,
2003, reż. Louis Morneau
Tuż przed tragedią
Disco Polo Life
Top 10 lista przebojów
Stopklatka
6.00 Prywatna historia kina 6.35 Stawka większa niż życie cz. 5 - 6 - serial 8.55
Muszkieterowie - serial 11.15 Tryumf Pana Kleksa - film anim. 12.55 Kiedy Harry
poznał Sally - komedia 14.55 SexiPistols
- komedia kryminalna 16.55 Książę i ja:
Królewskie wesele - komedia romantyczna 18.55 Scena Śmiechu - program rozrywkowy 20.00 Wróg publiczny - film
sensacyjny 22.45 Efekt motyla 2 - thriller
TV TRWAM
113.20 Siódmy sakrament 13.45 Święty
na każdy dzień 13.50 Niezwykłości przyrody Nowej Zelandii 14.00 Historia Królowej Estery 14.55 W Promieniach Miłosierdzia 15.30 Jak sobie radzić z cierpieniem?
16.00 Informacje dnia 16.10 W Naszej Rodzinie 17.00 Z Parlamentu Europejskiego
17.30 Okiem kamery 18.00 Anioł Pański
18.05 Informacje dnia 18.15 Rozmowy
niedokończone 19.25 Przegląd Katolickiego Tygodnika „Niedziela” 19.30 Spotkanie
z Magdą Buczek 19.45 Modlitwa z telefonicznym udziałem dzieci 20.00 Informacje dnia 20.20 Różaniec 20.50 Ocalić
od zapomnienia 21.00 Apel Jasnogórski
21.20 Informacje dnia 21.40 Polski Punkt
Widzenia 22.00 Samson i Dalila 22.45
Zuzela - tu wszystko się zaczęło 23.25
Jan Paweł II i cud w Kostaryce
7.30 U Pana Boga w ogródku
- komedia, Polska 2007
9.50 Vicky: wielki mały wiking - film
familijny, Niemcy 2009
11.30 Flintstonowie: Niech żyje Rock
Vegas - komedia, USA 2000
13.30 Skok po marzenia - film familijny,
USA 2007, reż. Michael Damian
15.25 Legenda Zorro - film przygodowy,
USA 2005, reż. Martin Campbell,
wyk. Alberto Reyes, Antonio Banderas, Catherine Zeta - Jones
17.50 Asterix i Obelix: W służbie
Jej Królewskiej Mości - film
przygodowy, Francja, Hiszpania,
Włochy, Węgry 2013, reż. Laurent
Tirard, wyk. Gallienne, Catherine
Deneuve, Dany Boon
20.00 Nieuchwytny cel - film akcji,
USA 1993, reż. John Woo, wyk.
Jean - Claude Van Damme, Lance
Henriksen, Yancy Butler
22.05 Nieobliczalny - film akcji, USA
2006, reż. Michael Keusch, wyk.
Eva Pope, Imelda Staunton
0.05 Istota doskonała - horror, Nowa
Zelandia, Wielka Brytania 2006,
reż. Glenn Standring, wyk. Dougray Scott, Saffron Burrows
1.55 W blasku fleszy
2.30 Dyżur
3.00 Biesiada na cztery pory roku
4.20 Menu na miarę
4.45 Z archiwum policji
5.10 Menu na miarę
TV6
TTV
14.15 Gogglebox. Przed telewizorem
15.00 Ostre cięcie 15.45 Express - informacje 16.05 Usterka 16.35 Najlepszy w mieście 17.45 Express - informacje
18.00 MasterChef Junior 19.30 Testerzy
19.45 Express - informacje 20.05 DeFacto 20.35 Damy i wieśniaczki 21.45 Express - informacje 22.00 Kossakowski.
Inicjacja 22.30 Usterka 23.30 Rozmowy
kontrolowane 23.50 Hell Fjord - serial
6.00 Mega Chichot 7.00 Kłamczuch
8.00 Strażnik Teksasu 9.00 Galileo 10.00
Zabójcze zwierzęta 11.00 Mistrz kuchni: Gordon Ramsay 12.00 Miodowe lata
13.40 Rodzina zastępcza 14.45 Dekoratornia 15.15 Nieśmiertelny 16.15 Strażnik
Teksasu 17.15 Czarodziejki 18.15 Miodowe lata 20.00 Galileo 21.00 CSI: Kryminalne zagadki Miami 23.00 Szepty - horror
1.15 Rude Tube 1.50 Rude Tube
TVP KULTURA
TVP HISTORIA
7.30 Kultura fizyczna 7.40 Studio Kultura 7.55 Afisz kulturalny 8.15 Informacje
kulturalne 8.30 Dezerterzy - rozmowa
9.00 Na dywanie 9.35 Rozmowy kontrolowane - komedia 11.25 Geograf przepił globus - komedia 13.30 Informacje
kulturalne 13.50 Sto lat Lucerno! Otwarcie jubileuszowego Festiwalu Muzycznego w Lucernie 15.50 Amator - dramat
obyczajowy 17.50 Videofan 18.15 ARTE
w TVP Kultura - Google i elektroniczny
mózg świata - film dok. 20.00 Informacje kulturalne 20.20 Pół żartem, pół serio - komedia 22.35 Tygodnik Kulturalny
23.30 Nim diabeł dowie się, że nie żyjesz
- dramat 1.35 Informacje kulturalne
6.50 Podróże kulinarne Roberta Makłowicza - Smak Bułgarskiej Macedonii 7.20
Tajemnice, zamki i podziemia 7.55 Ginące cywilizacje (26) - cykl dok. 9.00 Czarne
chmury (9) - serial 10.05 Spór o historię
- debata 10.45 Swietłana, cz. 2 - film dok.
11.55 8 Kontynent, cz. III Żołnierze i zesłańcy - cykl dok. 13.05 Jedna z żołnierskich dróg - film dok. 13.50 Polska i świat
z historią w tle 14.25 Zawód. Prymas Polski - film dok. 15.20 Było, nie minęło 15.55
Sensacje XX wieku 17.00 Jedna z żołnierskich dróg - film dok. 18.00 Czarne chmury (10) - serial 19.05 Były sobie odkrycia
- serial 19.45 Pierwsza wojna światowa
(9) - serial dok. 20.50 Sensacje XX wieku 21.50 Było, nie minęło 22.25 Generałowie Hitlera (4) Manstein. strateg - serial
dok. 23.20 Szerokie tory - reportaż 23.50
Gniazdo - dramat historyczny 1.40 Janosik (13) - serial 2.35 Chłopi (1) - serial,
reż. Jan Rybkowski, wyk. Władysław Hańcza, Emilia Krakowska, Ignacy Gogolewski, Krystyna Królówna, Tadeusz Fijewski
3.35 Zakończenie dnia
Sobota, 28.05.2016
TV 4
6.00
7.05
7.35
8.05
8.35
9.05
9.25
PULS
5.20 We Dwoje - program rozrywkowy
6.45 Męski Typ: Jerzy Iwaszkiewicz
7.20 Ukryta prawda - program obyczajowy
8.20 Sąd rodzinny - program sądowy
9.20 Sędzia Anna Maria Wesołowska
10.20 Agentka o stu twarzach - serial
11.20 Mango Telezakupy
12.55 Sąd rodzinny - program sądowy
13.55 Szpital - program obyczajowy
14.55 Sędzia Anna Maria Wesołowska
15.55 39 i pół - serial komediowy
16.55 Agentka o stu twarzach - serial
17.55 Brzydula - serial obyczajowy
19.00 Ukryta prawda - program obyczajowy
20.00 Zagubieni w kosmosie - film S
- F, USA, Wielka Brytania 1998,
reż. Stephen Hopkins, wyk. William Hurt, Gary Oldman, Mimi
Rogers, Matt Le Blanc, Heather
Graham, Lacey Chabert, Jack
Johnson, Mark Goddard
22.50 Wredne dziewczyny II - komedia, USA 2011, reż. Melanie Mayron, wyk. Meaghan Martin, Donn
Lamkin, Linden Ashby, Maiara
Walsh, Jennifer Stone
0.55 Więcej niż wszystko - film sensacyjny, USA 1987, reż. Menahem
Golan, wyk. Sylvester Stallone,
Robert Loggia, Susan Blakely,
David Mendenhall
2.50 Klub Magii
4.55 Druga strona medalu - talk show
TV TRWAM
14.00 Starożytne Tajemnice Biblii 14.35
Wenezuela - San Félix 14.55 Słowo Życia 15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia 15.20 Mocni w wierze 15.50 Pytasz i wiesz 16.00 Informacje dnia 16.10
Siódmy sakrament 16.35 Jezu Ufam Tobie 17.00 Na tropie 17.30 Okiem kamery
18.00 Anioł Pański 18.05 Informacje dnia
18.15 Westerplatte Młodych 18.55 Przegląd katolickiego tygodnika „Niedziela”
19.00 Warto zauważyć… w mijającym tygodniu 19.30 Jay Jay Odrzutowiec 19.45
Modlitwa z telefonicznym udziałem dzieci 20.00 Informacje dnia 20.20 Różaniec
20.50 Myśląc Ojczyzna 21.00 Apel Jasnogórski 21.20 Informacje dnia 21.40 Polski
Punkt Widzenia 22.00 Historia Królowej
Estery 22.55 Fatima - znak nadziei 23.30
Wywiad z dysydentem rosyjskim
POLSAT
TVN
5.30
5.50
8.00
11.00
12.55
14.45
Piątek, 27.05.2016
Stopklatka
7.10 Katastrofy w przestworzach - serial
8.25 Złoto Karaibów - film przygodowy
10.10 Muszkieterowie - serial 11.30 Wyspa zbłąkanych dusz - film przygodowo
- fantastyczny 13.40 Szansa na sukces
- film młodzieżowy 15.55 Jeszcze bardziej
zgryźliwi tetrycy - komedia 18.00 SexiPistols - komedia kryminalna 20.00 Huragan - dramat 23.05 Horror piątkowej nocy 23.05 I zapadła ciemność - horror
TVP INFO
EUROSPORT
5.00 Kolarstwo. Giro d’Italia 6.00 Tenis.
French Open, Paryż, Francja 8.30 Kolarstwo. Giro d’Italia Etap 18. Muggio - Pinerolo 9.15 Tenis. Pojedynek dnia 10.15 Tenis.
Gem, set i Mats 10.45 Tenis. French Open,
Paryż, Francja 14.15 Kolarstwo. Giro Extra
14.30 Kolarstwo. Giro d’Italia Etap 19. Pinerolo - Risoul 17.30 Kolarstwo. Giro Extra
17.45 Tenis. French Open, Paryż, Francja
20.30 Tenis. Gem, set i Mats 21.00 Tenis. Pojedynek dnia 22.00 Kolarstwo. Giro d’Italia 23.00 Jeździectwo. FEI Nations
Cup, Rzym, Włochy 0.05 Tenis. French
Open, Paryż, Francja 1.00 Tenis. Gem, set
i Mats 1.30 Kolarstwo. Giro d’Italia Etap
19. Pinerolo - Risoul
TVP 2
6.30
7.30
10.35
10.45
Uwaga! - program interwencyjny
Mango - Telezakupy
Singielka - serial
Doradca smaku
Dzień Dobry TVN - magazyn
Kuchenne rewolucje - program
kulinarno - rozrywkowy
Szkoła - serial
Szpital - program obyczajowy
Ukryta prawda - program obyczajowy
Rozmowy w toku
Szkoła - serial
Ukryta prawda - program obyczajowy
Szpital - program obyczajowy
Fakty, Sport, Pogoda
Uwaga! - program interwencyjny
20.00 Transformers: Wiek zagłady
- film przygodowy, USA, Chiny
2014, reż. Michael Bay, wyk. Mark
Wahlberg, Stanley Tucci, Kelsey
Grammer, Nicola Peltz, Jack Reynor
23.35 Zjawy - horror, USA 2012, reż.
Todd Lincoln, wyk. Ashley Greene, Sebastian Stan, Tom Felton,
Julianna Guill, Luke Pasqualino
1.15 Kuba Wojewódzki - talk show
2.20 Uwaga! - program interwencyjny
2.35 Klub Magii
3.55 Rozmowy w toku
PSN
7.00 WRC WRC - Rajdowe MŚ Portugalia
8.00 Polsat Sport News Sport Flash 8.07
Magazyn UEFA 2016 9.00 Polsat Sport
News Sport Flash 9.07 MotoGP Motocyklowe MŚ - Włochy 11.07 Koszykówka Taruon Basket Liga 13.00 Polsat Sport News
Sport Flash 13.07 Lekkoatletyka Diamond
League 15.00 Polsat Sport News Sport
Flash 15.07 Koszykówka Taruon Basket
Liga 17.00 Polsat Sport News Sport Flash
17.07 Siatkówka kobiet Turniej Eliminacyjny do IO 19.00 Polsat Sport News Sport
Flash 19.07 Boks Magazyn Puncher 20.00
Piłka nożna Magazyn 1. ligi 21.00 Polsat
Sport News Sport Flash 21.07 Siatkówka
plażowa World Tour Cincinnati 23.00 Puchar Polski w piłce ręcznej
TVP 1
6.10 Słownik [email protected]
6.45 Las Story (18)
7.05 Odnawialne źródła energii
- Niewyczerpalne energie
- Pompy ciepła
7.30 Pełnosprawni (158) - magazyn
8.00 Rok w ogrodzie
8.25 Naszaarmia.pl (216) - magazyn
8.50 Kangur Dundee, cz. 2 - serial
9.35 Pan Kleks w Kosmosie - część 1
Porwanie Agnieszki - film przygodowy, Polska, reż. Krzysztof
Gradowski, wyk. Piotr Fronczewski, Henryk Bista, Monika Sapilak,
Piotr Ptaszyński, Jan Jankowski
11.10 Sprawa dla reportera
12.10 Cztery kąty, anioł piąty - Jodłowa
12.40 Na zdrowie - /24/ - magazyn
13.30 Okrasa łamie przepisy
14.05 Rewolwerowiec - western,
USA, reż. Don Siegel, wyk. John
Wayne, Lauren Bacall, Ron
Howard, James Stewart
15.55 Downton Abbey (9) - Christmas Special - serial
17.00 Teleexpress, Pogoda
17.30 Ojciec Mateusz - serial
18.25 Bodo (12) - serial
19.30 Wiadomości, Sport, Pogoda
20.20 Liga Mistrzów - FINAŁ. Real
Madryt - Atletico Madryt
23.05 Chicago Fire (23) - serial
23.55 Przedwiośnie (3) - Przyjaciele
- serial
0.55 Downton Abbey (9) - Christmas Special - serial
1.55 Trzeci - film obyczajowy, Polska,
reż. Jan Hryniak, wyk. Marek
Kondrat, Jacek Poniedziałek,
Magdalena Cielecka
3.45 Samowolka - dramat obyczajowy, Polska, reż. Feliks Falk,
wyk. Robert Gonera, Aleksander
Gawek, Paweł Iwanicki, Mariusz
Jakus, Krzysztof Zaleski, Michal
Żebrowski, Renata Dancewicz
4.50 Zakończenie dnia
TVN
TVP 2
33
TVN 7
5.45
7.05
9.10
10.15
12.15
14.25
16.35
19.00
21.10
23.00
0.10
2.30
3.30
5.40
We Dwoje - program rozrywkowy
Mango - Telezakupy
Kobra: Oddział specjalny - serial
39 i pół - serial komediowy
Brzydula - serial obyczajowy
Duma: Podróż do domu - film
przygodowy, USA 2005
Stowarzyszenie wędrujących
dżinsów - komedia, USA 2005,
reż. Ken Kwapis, wyk. Amber
Tamblyn, Alexis Bledel, America
Ferrera, Blake Lively, Jenna Boyd,
Bradley Whitford, Nancy Travis
Tylko mnie kochaj - komedia,
Polska 2006, reż. Ryszard Zatorski,
wyk. Maciej Zakościelny, Agnieszka
Grochowska, Julia Wróblewska,
Grażyna Szapołowska, Jan Frycz,
Marcin Bosak, Dominika Kluźniak,
Tomasz Karolak
Weselna gorączka - komedia,
USA 2006, reż. Michael Ian Black,
wyk. Jason Biggs, Isla Fisher,
Michael Weston, Ebon Moss
- Bachrach, Joe Pantoliano
UEFA Champions League - Final
W nurcie życia - film obyczajowy, USA 2009, reż. George
Gallo, wyk. Luke Wilson, Giovanni
Ribisi, Gabriel Macht, James Caan,
Jacinda Barrett, Kevin Pollak
Terminator: Kroniki Sary Connor - serial
Klub Magii
Koniec programu
TTV
15.25 Rozmowy kontrolowane 15.45 Express - informacje 16.05 Usterka 16.40
Wściekła Brytania - serial 17.45 Express
- informacje 18.05 DeFacto Extra 18.35
DeFacto 19.10 Kossakowski. Inicjacja
19.45 Express - informacje 20.00 Anatomia głupoty według Richarda Hammonda
21.00 Usterka 22.00 Damy i wieśniaczki 23.00 Gogglebox. Przed telewizorem
23.45 Hell Fjord - serial
TVP KULTURA
7.30 Informacje kulturalne 7.55 Trzeci punkt widzenia 8.35 Katyń - dramat
10.45 Muzyka pod Liberatorem - widowisko 11.25 Informacje kulturalne 11.45
Informacje kulturalne 12.20 Dokument
tygodnia - Dzieci w czasach ADHD - film
dok. 14.00 Molier na rowerze - film
obyczajowy 16.00 wydarzenie aktualne 16.40 Fantastyczny maj - Hotel „Pod
poległym alpinistą” - spektakl teatralny
18.10 Tygodnik Kulturalny 18.55 Siedem
epok rocka 20.00 Eurokultura 20.20 Bilet do kina - Arizona Dream - film obyczajowy 23.00 W cieniu zła - Kieł - dramat
0.45 Johnny Cash. Behind Prison Walls
- koncert 1.45 Rozdarte serce - dramat
PULS
5.50
7.00
7.50
8.20
13.10
15.10
17.00
19.00
20.00
22.00
1.25
3.00
3.45
4.45
5.10
5.35
Co ludzie powiedzą? - serial
Taki jest świat
Super! - program edukacyjny
Wojciech Cejrowski. Boso
13 Posterunek 2 - serial
Stój, bo mamuśka strzela
- komedia, USA 1992, reż. Roger
Spottiswoode, wyk. Estelle getty,
JoBeth Williams, Sylvester Stallone
Aniołki Charliego - komedia
sensacyjna, USA 2000, reż. McG,
wyk. Bill Murray, Cameron Diaz,
Cool LL, Drew Barrymore, Kelly
Lynch, Lucy Liu, Luke Wilson,
Matt LeBlanc, Sam Rockwell
Niech żyje król Julian - serial
Siła rażenia - film akcji, Wielka
Brytania, Rumunia 2006, reż.
Michael Keusch, wyk. Adam
Croasdell, Danny Webb, Lisa
Lovbrand, Steven Seagal
2012 - film sci - fi, USA 2009, reż.
Roland Emmerich, wyk. Amanda
Peet, Chiwetel Ejiofor, Danny Glover, John Cusack, Oliver Platt, Thandie Newton, Woody Harrelson
Kontakt bezpośredni - film
akcji, Niemcy, USA 2009, reż.
Danny Lerner, wyk. Dolph Lundgren, Gina May, Michael Paré
Taki jest świat
Biesiada na cztery pory roku
Menu na miarę
Menu na miarę
Z archiwum policji
TV6
9.05 Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów
10.05 Nowy Scooby - Doo 10.55 Strzał
w ciemności - komedia kryminalna 13.05
Przygody Merlina 14.05 Najgroźniejsi zabójcy 15.05 Zabójcze zwierzęta 16.05
Osobliwi ulubieńcy 17.05 Zepsute wakacje - serial 18.20 Wiatr, który niesie śmierć
- film katastroficzny 20.00 CSI: Kryminalne
zagadki Miami 21.55 Mordercze pszczoły
- horror 23.55 Pokojówki - na stażu
TVP HISTORIA
6.50 Podróże kulinarne Roberta Makłowicza 7.20 Jak to działa (77) - magazyn
7.55 Ruska Polka - film dok. 9.00 Czarne
chmury (10) - serial 10.05 Podróże z historią (9) - cykl dok. 10.40 Pierwsza wojna światowa (9) - serial dok. 11.35 Generałowie Hitlera (4) Manstein. strateg
- serial dok. 12.50 Ludzie rzeki 2 - serial
dok. 14.00 Szerokie tory - reportaż 14.35
Wielka Gra - teleturniej 15.40 Koło historii
16.20 Spór o historię - Polak, Węgier, dwa
bratanki - debata 16.55 Sprint przez historię Przemysława Babiarza 17.25 Ex Libris 18.00 Dama w czarnym welonie (5)
- serial 19.00 Były sobie odkryciaodc.13
Stephenson - serial 19.40 Przewodnik
Historyczny Bogusława Wołoszańskiego
20.10 Historia żywa (10) Rekonstruktorzy
z wyboru 20.45 Artysta i niepokój wieku.
Henryk Sienkiewicz 1846 - 1916 21.45 Półkowniki - Czas wielkiej zmiany - Tadeusz
Mazowiecki 22.50 Encyklopedia II wojny
światowej - cykl dok. 23.30 Powrót Odysa - 4 - serial 0.25 Oblicza Afryki - Część
IV. Lata 1990 - 2010 s - serial dok.
34
PIĄTEK, 27.05.2016
TVP 1
7.00
8.00
8.35
9.10
9.40
10.30
11.15
11.30
11.55
12.00
12.15
13.00
14.05
16.00
17.00
17.30
18.40
19.30
20.25
21.35
22.40
0.25
2.25
3.20
4.55
Transmisja Mszy Świętej
Tydzień
Jak to działa (117) - magazyn
Ziarno - magazyn
Teleranek (12) - magazyn
Rozdarte serca (11) - serial
Misja - kondycja. Magazyn
biegacza i triathlonisty
Do zobaczenia w Krakowie
Między ziemią a niebem
Anioł Pański
Między ziemią a niebem
BBC w Jedynce - Wielkie zgromadzenie zwierząt - film dok.
Śluby panieńskie - komedia,
Polska, reż. Filip Bajon, wyk. Anna
Cieślak, Maciej Stuhr, Borys Szyc,
Marta Żmuda - Trzebiatowska
Zagadka Hotelu Grand (9) - serial
Teleexpress, Pogoda
Ranczo (107) - W szponach
zdrowia - serial
Jaka to melodia?
Wiadomości, Sport, Pogoda
Bodo (13) - serial
Eugeniusz Bodo - za winy niepopełnione - film dok.
Poznasz przystojnego bruneta
- komedia, USA, Hiszpania, reż.
Woody Allen, wyk. Gemma Jones,
Pauline Collins, Anthony Hopkins, Rupert Frazer, Kelly Harrison,
Naomi Watts, Josh Brolin
Drzazgi - film obyczajowy, Polska, reż. Maciej Pieprzyca, wyk.
Karolina Piechota, Antoni Pawlicki, Marcin Hycnar, Krzysztof
Ogłoza, Michał Pieczatowski,
Marcin Łuczak, Agnieszka Judycka, Jacek Braciak, Krzysztof Globisz, Tomasz Karolak
Jaka to melodia?
Korespondent - dramat, Wielka
Brytania, Rosja, Polska, reż. Paweł
Pawlikowski, wyk. Sergiej Bodrow
jr, Anna Friel, Władimir Ilin, Robert
Knepper
Zakończenie dnia
6.30 M jak miłość (1227) - serial
7.25 Barwy szczęścia (1462 - 1466)
- serial obyczajowy
10.10 Ostoja (160) - magazyn
10.40 Życie pingwina - film dok.
11.40 Podróże z historią (20) - Jak
powstała Polska? - cykl dok.
12.15 Makłowicz w podróży Bośnia
i Hercegowina - Sarajewo
12.50 Kabaret w samo południe - 7
- program rozrywkowy
14.00 Familiada - teleturniej
14.40 Kocham Cię, Polsko! - zabawa
quizowa
16.25 Na dobre i na złe (638)
- Szansa - serial
17.25 Na sygnale (97) - Polowanie
- serial fabularyzowany TVP
18.00 Panorama
18.35 Sport Telegram
18.45 Pogoda
19.05 Sonda 2 - program popularnonaukowy
20.10 Układ zamknięty - thriller, Polska, reż. Ryszard Bugajski, wyk.
Janusz Gajos, Kazimierz Kaczor,
Wojciech Żołądkowicz, Przemysław Sadowski, Magdalena
Kumorek, Monika Kwiatkowska,
Beata Ścibakówna
22.20 Komediowa Scena Dwójki
- program rozrywkowy
23.15 Summer Night - koncert Schoenbrunn 2016 - koncert, Austria
1.00 Lęk wysokości - dramat, Polska, reż. Bartosz Konopka, wyk.
Krzysztof Stroiński, Marcin Dorociński, Dorota Kolak, Magdalena
Popławska, Anna Dymna
2.40 Układ zamknięty - thriller, Polska, reż. Ryszard Bugajski, wyk.
Janusz Gajos, Kazimierz Kaczor,
Wojciech Żołądkowicz, Przemysław Sadowski, Magdalena
Kumorek, Monika Kwiatkowska,
Beata Ścibakówna
4.40 Zakończenie dnia
TVP SPORT
8.00 Piłka nożna - Mecz towarzyski.
Niemcy - Włochy 10.10 Żeglarska kadra
narodowa. Puchar PZŻ - spotkanie pokoleń - reportaż 10.45 Pływanie - Mistrzostwa Polski - Szczecin - dzień 2 12.45 Match Race Germany - Rozgrzewka przed
Sopotem - felieton 13.15 Żużel - Nice Polska Liga. 9 kolejka. Orzeł Łódź - Lokomotiv
Daugavpils 16.00 Jeździectwo - Skoki CSI
- Ciekocinko - Grand Prix - relacja 17.40
Piłka nożna - Mecz towarzyski. Niemcy
- Słowacja 19.35 Piłka nożna - Mecz towarzyski. Rumunia - Ukraina 21.45 Rywale UEFA 22.20 Sportowa niedziela 23.00
Żużel - Nice Polska Liga. 9 kolejka. Orzeł
Łódź - Lokomotiv Daugavpils 0.45 Zakończenie dnia
12.00
12.10
12.35
12.45
12.55
14.00
15.00
15.20
16.00
16.50
17.00
17.25
17.50
18.00
18.35
19.30
20.15
20.30
21.55
23.05
0.50
2.40
3.00
3.50
4.30
Wiadomości, Pogoda
Polityka przy kawie
Rok w ogrodzie
Ojciec Mateusz (98) - serial
Grzech Fatmagül (24) - serial
Wspaniałe stulecie. Sułtanka
Kösem (21) - serial
Wiadomości
Agrobiznes
Przepis dnia - magazyn
Felieton Fundacji A kogo?
Nairobi. Dzika Metropolia
Grzech Fatmagül (25) - serial
Wiadomości, Pogoda
Okrasa łamie przepisy
Świat się kręci - widowisko
publicystyczne
Pegaz
Teleexpress, Pogoda
Jaka to melodia?
Przepis dnia - magazyn
Klan (2953) - telenowela
Wspaniałe stulecie. Sułtanka
Kösem (22) - serial
Wiadomości, Sport, Pogoda
Jedziemy do Francji - felieton
Teatr Telewizji - Mąż i Żona
- spektakl teatralny, Polska, reż.
Jan Englert, wyk. Jan Englert,
Beata Ścibakówna, Grzegorz
Małecki, Milena Suszyńska
Oto historia - Agfa 1939
Poznasz przystojnego bruneta
- komedia, USA, Hiszpania, reż.
Woody Allen, wyk. Gemma Jones,
Pauline Collins, Anthony Hopkins, Rupert Frazer, Kelly Harrison,
Naomi Watts, Josh Brolin
Sydney i siedmiu nieudaczników - film fabularny, USA, reż.
Joe Nussbaum, wyk. Amanda
Bynes, Matt Long, Sara Paxton
Notacje - Andrzej Ciechanowiecki. Lekarskie zwolnienia
Świat się kręci - widowisko
publicystyczne
Zagadkowa Jedynka
Zakończenie dnia
TVP SPORT
8.00 Sportowa niedziela 8.40 Piłka nożna - Mecz towarzyski. Niemcy - Słowacja 10.40 Żeglarstwo - The World Sailing
Show, Szwajcaria 11.10 Żużel - Nice Polska Liga. 9 kolejka. Orzeł Łódź - Lokomotiv Daugavpils 13.05 Złoty wiek 13.30
Piłka nożna - Mecz towarzyski. Rumunia - Ukraina 15.20 Match Race Germany - Rozgrzewka przed Sopotem - felieton 15.55 Pływanie - Mistrzostwa Polski
- Szczecin 18.40 Jeździectwo - Skoki CSI
- Ciekocinko - Grand Prix - relacja 19.50
Najpiękniejsze gole Polaków 20.30 4 - 4
- 2 magazyn 21.55 NAjpiękniejsze gole
Polaków 22.30 Kierunek RIO 23.00 Echa
stadionów 23.20 Piłka nożna - Mecz towarzyski. Niemcy - Słowacja
5.25
5.45
7.55
8.25
8.30
11.00
11.40
14.00
17.25
18.00
19.00
19.45
17.05
18.00
18.30
18.35
18.45
19.25
20.05
20.40
21.35
21.50
22.55
23.55
0.50
1.55
3.45
4.40
M jak miłość (1071) - serial
Polska 1050 - cykl dok.
M jak miłość (1072) - serial
Pytanie na śniadanie
Barwy szczęścia (1466) - serial
Postaw na milion - teleturniej
Tylko z Tobą (61) - serial
Śniadanie na Trawie
Na sygnale (36) - serial
Rodzinka.pl (104 - 105) - serial
Panorama, Pogoda
Historia Polski według Kabaretu Moralnego Niepokoju
Tylko z Tobą (62) - serial
Panorama
Sport Telegram
Pogoda
Jeden z dziesięciu - teleturniej
Barwy szczęścia (1466) - serial
Barwy szczęścia (1467) - serial
M jak miłość (1228) - serial
Kulisy serialu „M jak miłość”
Sonda 2 - program popularnonaukowy
Czy świat oszalał? - Pakistańskie ulice wstydu, Wielka Brytania, reż. Mohammed Ali Naqvi
Grimm - s. 2 (13) - serial
Tulipan (4) - serial
Sztuka kochania - komedia, Polska, reż. Jacek Bromski, wyk. Joanna Trzepiecińska,
Piotr Machalica, Piotr Polk, Anna
Romantowska, Zbigniew Zamachowski, Ewa Ziętek, Jerzy Bończak, Wiktor Zborowski, Bogusław Linda, Jadwiga Jankowska
- Cieślak
Pakistańskie ulice wstydu,
Wielka Brytania, reż. Mohammed
Ali Naqvi
Zakończenie programu
PSN
7.00 Magazyn UEFA 2016 8.00 Polsat
Sport News Sport Flash 8.07 Magazyn
Atleci 9.00 Polsat Sport News Sport Flash
9.07 Piłka nożna Mecz towarzyski 11.00
Polsat Sport News Sport Flash 11.07 Koszykówka Taruon Basket Liga 13.00 Polsat
Sport News Sport Flash 13.07 Siatkówka
plażowa World Tour Moskwa 15.00 Polsat
Sport News Sport Flash 15.07 Piłka nożna
1. liga 17.00 Polsat Sport News Sport Flash
17.07 Koszykówka Taruon Basket Liga
19.00 Polsat Sport News Sport Flash 19.07
Magazyn lekkoatletyczny 20.00 Boks
Magazyn Puncher 21.07 Rallycross Rallycross 23.00 Magazyn Cafe Futbol EXTRA
1.00 Magazyn Pro Bull Riding
POLSAT
6.00 Nowy dzień z Polsat News
7.50 Turbo Fast
8.20 Jeźdźcy smoków na końcu
świata
8.50 Stuart Malutki - film familijny
10.45 Uniwersytet Potworny - film
anim., USA, 2013
13.10 Iniemamocni - film anim., USA
15.45 Super Tata - komedia, USA,
1999, reż. Dennis Dugan, wyk.
Adam Sandler, Joey Lauren
Adams, Jon Stewart
Sonny Koufax ma 32 lata i nie
ma najmniejszej ochoty, by się
ustatkować. Pewnego dnia do
drzwi Sonny’ego puka pięcioletni
Julian, który oświadcza, że jest
synem Kevina, jego współlokatora, który wyjechał w podróż
służbową do Chin. Sonny postanawia zaopiekować się chłopcem,
głównie po to by zaimponować
swojej dziewczynie, która oskarża
go o brak dojrzałości. Jednak
wkrótce odkrywa, że pokochał
chłopca, jak własnego syna.
17.45 Nasz nowy dom
18.40 Dwoje we troje
18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
19.30 Państwo w Państwie
TVP INFO
5.59 Serwis Info, Pogoda, Serwis Sportowy co pół godziny 16.30 Puls Polski - magazyn 16.55 Pogoda 16.58 Flesz Info
17.05 Serwis sportowy 17.15 Teleexpress
Extra 17.32 Extra świat - magazyn 18.00
Twoje Info 18.28 Po przecinku - rozmowa
18.50 Serwis Info weekend 19.10 Reportaż TVP INFO - reportaż 19.30 Reportaż
TVP INFO - reportaż 19.45 Pogoda 19.53
Dziś wieczorem 20.10 Minęła 20ta 20.30
Serwis Info weekend 20.40 Bez retuszu
- magazyn 21.40 Studio LOTTO 21.50 Panorama Info 22.20 Sportowa niedziela
22.52 Pogoda 23.00 Serwis Info weekend 23.44 Pogoda 23.55 Teleexpress
Extra 0.20 Dziś wieczorem 0.40 Minęła
20ta 1.06 Pogoda 1.15 Bez retuszu
TVN
5.50
6.20
7.25
8.00
10.55
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
19.50
20.10
20.15
Uwaga! - program interwencyjny
Mango - Telezakupy
Detektywi - program kryminalny
Dzień Dobry TVN - magazyn
Kuchenne rewolucje - program
kulinarno - rozrywkowy
Szkoła - serial
Szpital - program obyczajowy
Ukryta prawda - program obyczajowy
Rozmowy w toku - talk show
Szkoła - serial
Ukryta prawda - magazyn obyczajowy
Szpital - program obyczajowy
Fakty, Sport, Pogoda
Uwaga! - program interwencyjny
Doradca smaku
Na Wspólnej - serial obyczajowy
20.55 Czarnobyl - WSTĘP WZBRONIONY - dokument
22.05 Sekrety lekarzy - reality show
23.05 Najgorszy polski kierowca
23.50 Druga szansa - serial
0.50 Wybrani - serial
1.50 Ocalić Grace - serial
2.50 Uwaga! - program interwencyjny
3.15 Klub Magii
4.35 Rozmowy w toku - talk show
EUROSPORT
3.00 Tenis. French Open, Paryż, Francja 5.00 Kolarstwo. Giro d’Italia 5.30 Tenis. French Open, Paryż 8.30 Szermierka.
Grand Prix Series, Moskwa, Rosja 9.30 Tenis. Pojedynek dnia 10.30 Tenis. Gem, set
i Mats 11.00 Tenis. French Open, Paryż,
Francja Dzień dziewiąty 20.30 Tenis. Gem,
set i Mats 21.00 Tenis. Pojedynek dnia
22.00 Magazyn. Going for Gold 22.05
Jeździectwo. Horse Excellence 22.15 Kolarstwo. Giro d’Italia Best of 23.15 Watts
23.30 Piłka nożna. Major League Soccer
MLS Highlights 0.00 Tenis. French Open,
Paryż, Francja Dzień dziewiąty 1.00 Tenis.
Gem, set i Mats 1.30 Piłka nożna. Major
League Soccer MLS Highlights 2.00 Kolarstwo. Giro d’Italia Best of
6.00
7.05
7.35
8.05
8.35
9.00
11.00
13.00
14.50
17.00
19.00
20.00
22.10
0.30
Strażnik Teksasu
Jake i piraci z Nibylandii
Kacper: Szkoła postrachu
Jake i piraci z Nibylandii
Kacper: Szkoła postrachu
K - 9: Prywatny detektyw
- komedia kryminalna, USA, 2002
Galileo
Niefortunna zamiana - komedia sensacyjna, USA, 2001, reż.
George Gallo, wyk. Orlando
Jones, Elliott Shawn, Sterling
Macer Jr, Eddie Griffin
Niezniszczalny - thriller, USA,
2000, reż. M. Night Shyamalan, wyk. Bruce Willis, Charlayne
Woodard, Eamonn Walker,
Samuel L. Jackson, Robin Wright
Penn, Spencer Treat Clark
K - 9: Prywatny detektyw
- komedia kryminalna, USA, 2002
Galileo
Ojczym - thriller, USA, 2009, reż.
Nelson McCormick, wyk. Penn
Badgley, Dylan Walsh, Amber
Heard, Sela Ward
Szepty - horror, USA, 2011, reż.
Nick Murphy, wyk. Dominic West,
Rebecca Hall, John Shrapne
Zgon na pogrzebie - czarna
komedia, Niemcy, USA, Wielka
Brytania, 2007, reż. Frank Oz,
wyk. Matthew Macfadyen
Niesamowite rekordy
Disco Polo Life
Stopklatka
20.05 Polsat SuperHit Festiwal 2016
- Sopocki Hit Kabaretowy
- W Drodze
0.15 Magazyn sportowy
2.15 Tajemnice losu
5.00 Disco Gramy
6.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
14.45
15.50
16.15
16.30
17.00
18.00
18.50
19.30
20.00
8.05 Katastrofy w przestworzach - serial
10.30 Gdzie jest generał - komedia wojenna 12.30 Pieniądze to nie wszystko - komedia 14.45 Jeszcze bardziej zgryźliwi tetrycy - komedia 16.55 Magiczna podróż do
Afryki - film przygodowo - fantastyczny
18.55 Scena Śmiechu - program rozrywkowy 19.50 100 kultowych filmów: Obcy
20.00 Wykidajło - film sensacyjny 22.20
Dziewczyny z przemytu cz. 2 - serial
TV TRWAM
10.30 Msza Święta Jubileuszowa Diakonów 12.00 Anioł Pański z Ojcem Świętym
Franciszkiem 12.20 Wieś - to też Polska
13.30 Sól ziemi 14.00 Yohan - wędrówki
dzieci 16.00 Informacje dnia 16.10 Koncert życzeń 17.00 Tam, gdzie Bóg płacze
17.30 Bądźmy stróżami poranka 18.00
Anioł Pański 18.05 Informacje dnia 18.15
Rozmowy niedokończone 19.25 Retrospekcja 19.30 Brat Ogień 20.00 Informacje dnia 20.20 Różaniec 20.50 Myśląc
Ojczyzna 21.00 Apel Jasnogórski 21.20
Informacje dnia 21.40 Józef z Egiptu
22.20 Po cóż są nam święci? 22.30 Vatican Magazine 23.00 Jak my to widzimy
- z daleka widać lepiej 23.30 Opowieści
z Radia Kibera 23.55 Kabwe 0.00 Programy powtórkowe 23.55 Kabwe 0.00 Programy powtórkowe
POLSAT
TV 4
Nowy dzień z Polsat News
Trudne sprawy
Malanowski i Partnerzy
Dzień, który zmienił moje życie
Dlaczego ja?
Pielęgniarki
Trudne sprawy
Pierwsza miłość
Dlaczego ja?
Wydarzenia, Pogoda
Interwencja
Malanowski i Partnerzy
Małolaty
Pierwsza miłość
Wydarzenia, Sport, Pogoda
Świat według Kiepskich
Wysmakowani
6.00 Nie igraj z aniołem - telenowela
obyczajowa
7.05 Jake i piraci z Nibylandii
7.35 Kacper: Szkoła postrachu
8.05 Jake i piraci z Nibylandii
8.35 Kacper: Szkoła postrachu
9.00 Nieśmiertelny
10.00 Moja nadzieja
11.00 Włoska narzeczona - telenowela obyczajowa
12.00 Detektywi w akcji
13.00 Policjantki i Policjanci - serial
obyczajowy
14.00 STOP Drogówka
15.00 Dom nie do poznania
16.00 Moja nadzieja
17.00 Włoska narzeczona - telenowela obyczajowa
18.00 Detektywi w akcji
19.00 Policjantki i Policjanci - serial
obyczajowy
20.00 Śmierć na 1000 sposobów
20.30 Śmierć na 1000 sposobów
21.00 CSI: Kryminalne zagadki
Nowego Jorku
22.00 Galileo
23.00 Galileo
0.00 STOP Drogówka
1.00 Mega Chichot
1.30 Interwencja
1.50 Interwencja
2.10 Graffiti
2.30 TAK czy NIE
3.00 Cafe Futbol 15
5.00 Top 10 lista przebojów
20.10 MEGA HIT - Prometeusz - film
science fiction, USA, Wielka Brytania, 2012, reż. Ridley Scott, wyk.
Charlize Theron, Michael Fassbender, Guy Pearce, Idris Elba
W 2089 archeologowie Elizabeth
Shaw i Charlie Holloway odkrywają w Szkocji piktogramy wykonane ponad 35000 lat wcześniej. Podobne znaki pojawiały się
w kulturach niemal wszystkich
starożytnych cywilizacji. Według
naukowców ludzkość mogła być
stworzona przez pozaziemską
inteligencję, którą nazywają Inżynierami.Kilka lat później cierpiący
na kompleks boga miliarder Peter
Weyland funduje wyprawę statkiem Prometeusz na odległy księżyc LV - 223.
22.55 12 rund 2 - film akcji, USA
1.10 Wielka biała pięść - komedia
TVP INFO
6.00 Serwis Info, Pogoda, Serwis Sportowy co pół godziny 16.30 Puls Polski - magazyn 16.55 Pogoda 16.58 Flesz Info
17.15 Teleexpress Extra 17.32 Extra świat
- magazyn 17.40 To jest temat - magazyn 18.00 Twoje Info 18.28 Po przecinku
- rozmowa 18.50 Serwis Info 19.00 24
minuty - wywiad 19.30 INFObiznes 19.47
Pogoda 19.57 Dziś wieczorem 20.12 Minęła 20ta 20.51 Pogoda 21.00 Panorama
Info 21.33 Pogoda 21.40 Studio LOTTO
21.49 W tyle wizji - program publicystyczny 22.25 Studio świat. - magazyn 22.53
Pogoda 23.00 Serwis Info 23.30 Echa stadionów 23.45 Teleexpress Extra 0.10 Extra świat - magazyn 0.20 To jest temat
- magazyn 0.45 Dziś wieczorem
Niedziela, 29.05.2016
TV 4
2.20
3.00
EUROSPORT
3.00 Tenis. French Open, Paryż, Francja 5.00 Kolarstwo. Giro d’Italia 6.00 Tenis. French Open, Paryż, Francja 8.30 Kolarstwo. Giro d’Italia Etap 20. Guillestre
- Sant Anna di Vinadio 9.15 Tenis. Pojedynek dnia 10.15 Tenis. Gem, set i Mats
10.45 Tenis. French Open, Paryż, Francja
14.15 Kolarstwo. Giro Extra 14.30 Kolarstwo. Giro d’Italia Eetap 21. Cuneo - Torino 17.30 Kolarstwo. Giro Extra 17.45 Tenis. French Open, Paryż, Francja 20.30
Tenis. Gem, set i Mats 21.00 Tenis. Pojedynek dnia 22.00 Piłka nożna. Major League Soccer 0.00 Kolarstwo. Giro d’Italia
1.00 Tenis. Gem, set i Mats 1.30 Piłka nożna. Major League Soccer
TVP 2
5.40
6.35
7.05
8.00
10.55
11.35
12.35
13.35
14.05
14.35
15.40
16.10
Uwaga! - program interwencyjny
Mango - Telezakupy
Maja w ogrodzie
Akademia ogrodnika
Dzień Dobry TVN - magazyn
Co za tydzień - magazyn
Vinci - komedia, Polska 2004,
reż. Juliusz Machulski, wyk.
Robert Więckiewicz, Borys Szyc,
Jan Machulski, Kamilla Baar, Marcin Dorociński
Transformers: Wiek zagłady
- film przygodowy, USA, Chiny
2014, reż. Michael Bay, wyk. Mark
Wahlberg, Stanley Tucci, Kelsey
Grammer, Nicola Peltz, Jack Reynor
Sablewskiej sposób na…
Ugotowani - program kulinarno
- rozrywkowy
Fakty, Sport, Pogoda
Uwaga! - program interwencyjny
20.00 Idealny facet dla mojej dziewczyny - komedia, Polska 2009,
reż. Tomasz Konecki, wyk. Marcin
Dorociński, Magdalena Boczarska, Izabela Kuna, Danuta Stenka,
Krzysztof Globisz, Tomasz Karolak, Bronisław Wrocławski, Magdalena Różczka, Daniel Olbrychski, Maria Seweryn
22.30 Oczy węża - film sensacyjny,
USA, Kanada 1998, reż. Brian De
Palma, wyk. Nicolas Cage, Gary
Sinise, John Heard, Carla Gugino,
Stan Shaw, Kevin Dunn, Michael
Rispoli
0.35 Sekrety lekarzy - reality show
1.40 Wybrani - serial sensacyjny, USA
2.35 Uwaga! - program interwencyjny
PSN
7.00 Magazyn golfowy 8.00 Polsat Sport
News Sport Flash 8.07 Magazyn lekkoatletyczny 9.00 Polsat Sport News Sport
Flash 9.07 Koszykówka Taruon Basket Liga 11.00 Polsat Sport News Sport Flash
11.07 Siatkówka plażowa World Tour
Moskwa 13.00 Siatkówka plażowa World
Tour Moskwa 14.00 Siatkówka plażowa World Tour Moskwa 16.30 Siatkówka plażowa World Tour Moskwa 17.30
Magazyn Cafe Futbol 19.00 Polsat Sport
News Sport Flash 19.07 Piłka nożna 1. liga
21.00 Polsat Sport News Sport Flash 21.07
Piłka nożna 1. liga 23.00 Piłka nożna Mecz
towarzyski 1.00 Magazyn Pro Bull Riding
2.00 Magazyn Cafe Futbol 3.30 Magazyn
Pro Bull Riding
TVP 1
8.00
8.15
8.30
9.00
9.55
10.55
TVN
TVP 2
Stopklatka
8.25 Magiczna podróż do Afryki - film
przygodowo - fantastyczny 10.20 Stawka
większa niż życie cz. 7 - serial 11.40 Katastrofy w przestworzach - serial 13.50 Pułapki umysłu - serial 14.15 Szpital nadziei
- serial 15.10 Książę i ja: Królewskie wesele - komedia romantyczna 17.15 Szpital
nadziei - serial 18.00 Kobra: Oddział specjalny - serial 20.00 Syriana - thriller 22.40
Wykidajło - film sensacyjny
TV TRWAM
12.00 Anioł Pański 12.03 Informacje dnia
12.20 Sól ziemi 12.50 Świętość w codzienności - św. Joanna Beretta Molla 13.20
Koncert życzeń 14.10 Opowieści z Królestwa Narnii 15.50 Pytasz i wiesz 16.00
Informacje dnia 16.10 Sanktuaria polskie 16.30 Tydzień z Ziemi Świętej 16.50
Świadkowie 17.20 Święty na każdy dzień
17.30 Spotkanie Rodziny Radia Maryja
w parafii pw. Nawiedzenia NMP w Zadusznikach diec. włocławska 19.45 Parauszek i przyjaciele 20.00 Informacje
dnia 20.20 Różaniec 20.50 Myśląc Ojczyzna 21.00 Apel Jasnogórski 21.20 Informacje dnia 21.40 Polski Punkt Widzenia 22.00 Stan bezpieczeństwa państwa
22.10 Pistolet do wynajęcia czyli prywatna
wojna Rafała Gan - Ganowicza 23.05 Na
bezdrożach tożsamości Chaco
TVN 7
5.45
7.05
9.10
9.45
10.50
12.50
15.05
17.45
20.00
22.20
23.30
1.15
3.25
3.55
4.25
4.55
We Dwoje - program rozrywkowy
Mango - Telezakupy
Dwóch i pół - serial
Kobra: Oddział specjalny
- serial sensacyjny
39 i pół - serial komediowy
Brzydula - serial obyczajowy
El Dorado - western, USA 1966,
reż. Howard Hawks, wyk. John
Wayne, Robert Mitchum, James
Caan, Charlene Holt, Paul Fix,
Edward Asner
Piękna i Borys bestia - komedia,
USA 1997, reż. Ken Kwapis, wyk.
Fran Drescher, Timothy Dalton,
Ian McNeice, Patrick Malahide,
Lisa Jakub, Michael Lerner
Super - film przygodowy, USA
2011, reż. J.J. Abrams, wyk. Joel
Courtney, Elle Fanning, Amanda
Michalka, Kyle Chandler
Blef - serial
Egzamin dojrzałości - komedia,
USA, Niemcy 2004, reż. Brian
Robbins, wyk. Chris Evans, Bryan
Greenberg, Scarlett Johansson,
Leonardo Ram, Erik Christensen
Klub Magii
Druga strona medalu - talk show
Druga strona medalu - talk show
Druga strona medalu - talk show
Koniec programu
PULS
6.00
6.50
7.20
9.00
12.25
14.05
15.30
17.30
19.00
20.00
22.00
0.05
1.20
2.10
3.00
4.20
4.45
5.10
TV6
TTV
12.35 Anatomia głupoty 13.35 MasterChef Junior 15.00 Ostre cięcie 15.45 Express - informacje 16.05 Usterka 16.35
Damy i wieśniaczki 17.45 Express - informacje 18.05 Oszukać system 18.40 Licytuj i niszcz 19.10 Testerzy extra 19.45 Express - informacje 20.00 DeFacto Extra
21.30 Kossakowski. Inicjacja 22.00 Betlejewski. Prowokacje 22.30 Komornicy
23.00 Ross Kemp. W świecie zbrodni
6.00 Mega Chichot 7.00 Taaaka ryba
8.00 Benny Hill 9.25 Gwiezdne Wojny:
Wojny Klonów 10.30 Czarownice z Oz cz.
1 - film fantasy 12.25 Nowy Scooby - Doo
13.05 Przygody Merlina 14.05 Czarownice z Oz cz. 2 - film fantasy 15.55 Ip Man:
Ostatnia walka - film biograficzny 18.15
Rzeka aligatorów - film sci - fi 20.00 CSI:
Kryminalne zagadki Miami 21.55 Goście
z przeszłości 23.50 Tuż przed tragedią
TVP KULTURA
7.35 Informacje kulturalne 7.50 Którędy
po sztukę 8.05 Wino truskawkowe - komediodramat 10.05 Maestro, czy Mefisto - Sir Georg Solti - film dok. 11.10 Eurokultura 11.25 Do serca Twego - film
anim. 11.45 Podróż do Indii - film obyczajowy 14.35 Dezerterzy - Maciej Parowski 15.10 Style życia - Zwierzęce piękno - film dok. 16.15 Max Raabe & Palast
Orchester - Noc w Berlinie 17.15 Niedziela z…. Martą Lipińską - Ogłoszenie matrymonialne - film obyczajowy 19.15 Damski
interes - film TVP 20.25 Tajemnica Brokeback Mountain - dramat 22.50 Trzeci
punkt widzenia 23.30 Biało - Czerwoni
z Chrząstawy - film dok.
Taki jest świat
Super! - program edukacyjny
Niania - serial
Wojciech Cejrowski. Boso
Jack i Jill - komedia, USA 2011
Najpiękniejsze baśnie: Mała
Syrenka - baśń, Niemcy 2013
Blondynka w koszarach
- komedia, USA 2008, reż. Steve
Miner, wyk. Jessica Simpson,
Vivica A. Fox, Steve Guttenburg
Sezon na misia 3 - film anim.
Niech żyje król Julian - serial
7 sekund - film kryminalny,
Rumunia, Szwajcaria, Wielka
Brytania 2005, reż. Simon Fellows, wyk. Deobia Oparei, Pete
Lee - Wilson, Tamzin Outhwaite,
Wesley Snipes
Nieuchwytny cel - film akcji,
USA 1993, reż. John Woo, wyk.
Jean - Claude Van Damme,
Lance Henriksen, Yancy Butler,
Wilford Brimley
Camelot - film przygodowy,
Irlandia, Wielka Brytania, USA,
Kanada 2011, wyk. Jamie Campbell Bower, Joseph Fiennes, Eva
Green, Tamsin Egerton
Taki jest świat
Menu na miarę
Biesiada na cztery pory roku
Menu na miarę
Z archiwum policji
Menu na miarę
TVP HISTORIA
6.50 Podróże kulinarne Roberta Makłowicza - Smak Nowej Huty 7.20 Jak to działa (78) Biurowce i wieżowce - magazyn
7.55 Non Possumus.Prymas Stefan Wyszyński (2) - film dok. 9.00 Dama w czarnym welonie (5) - serial 10.05 Okrasa łamie przepisy 10.35 Krakowskie oblicza
renesansu i manieryzmu 11.40 Świat Luny - film dok. 12.45 Otchłań żółwia - film
dok. 13.40 Szerokie tory - reportaż 14.20
Rzeka kłamstwa (7) - serial 15.50 Polska
1050 (5) - cykl dok. 16.25 Historia żywa
17.00 Nowe Ateny (13) - program publicystyczny 18.00 Dama w czarnym welonie (6) - serial 19.05 Były sobie odkrycia (14) - serial 19.45 Polscy bohaterowie
wojenni cz. 3. Cichociemni. Niewidzialni
żołnierze - serial dok. 20.45 Oblicza Afryki
- Część IV. Lata 1990 - 2010 s - serial dok.
22.25 Książki, które wstrząsnęły światem
- Tao - te - cing - magazyn 22.50 Encyklopedia II wojny światowej - Churchill - cykl
dok. 23.25 Powrót Odysa - 5 - serial 0.20
Zmory - dramat 2.15 Chłopi (4) - Wesele
- serial 3.20 Chłopi (5) - Gody - serial
Poniedziałek, 30.05.2016
TVN 7
5.20 We Dwoje - program rozrywkowy
6.45 Męski Typ: Adam Małysz - talk
show
7.20 Ukryta prawda - program obyczajowy
8.20 Sąd rodzinny - program sądowy
9.20 Sędzia Anna Maria Wesołowska
10.20 Agentka o stu twarzach - serial
11.20 Mango Telezakupy
12.55 Sąd rodzinny - program sądowy
13.55 Szpital - program obyczajowy
14.55 Sędzia Anna Maria Wesołowska
15.55 39 i pół - serial komediowy
16.55 Agentka o stu twarzach - serial
17.55 Brzydula - serial obyczajowy
18.30 Brzydula - serial obyczajowy
19.00 Ukryta prawda - program obyczajowy
20.00 Egzamin dojrzałości - komedia,
USA, Niemcy 2004, reż. Brian
Robbins, wyk. Chris Evans, Bryan
Greenberg, Scarlett Johansson,
Leonardo Ram, Erik Christensen
21.55 Wysoka seksowna blondynka
- film dok. 2009, reż. Barbara
Schroeder, wyk. Steve Clement
23.35 Weselna gorączka - komedia,
USA 2006, reż. Michael Ian Black,
wyk. Jason Biggs, Isla Fisher,
Michael Weston, Ebon Moss
- Bachrach, Joe Pantoliano
1.30 Klub Magii
3.40 Druga strona medalu - talk show
4.10 Druga strona medalu - talk show
4.40 Koniec programu
TTV
14.45 Remont w stylu Vegas 15.45 Express - informacje 16.05 Uwaga! 16.25
Kartoteka 17.30 Testerzy 17.45 Express
- informacje 18.05 Kurczaki warte miliardy - serial 19.10 Wytapiacze fortuny
19.45 Express - informacje 20.10 Uwaga! po Uwadze 21.10 Komornicy 21.45
Express - informacje 22.00 Gogglebox.
Przed telewizorem 22.45 DeFacto 23.15
Virgin Atlantic. Odlotowy biznes - serial
TVP KULTURA
7.50 Kultura fizyczna 8.00 Studio Kultura 8.15 Eurokultura 8.35 Niedziela z….
Martą Lipińską 9.20 Informacje kulturalne ekstra 9.50 Złote runo - komedia
11.30 Życie Kamila Kuranta - serial 12.45
Leksykon Polskiej Muzyki Rozrywkowej
- J 13.25 Eurokultura 13.45 3 x Ewa Szykulska - Dziewczyny do wzięcia - film TVP
14.45 Mała sprawa - film TVP 15.40 I raz,
i dwa Yi Yi - film obyczajowy 18.50 Królowe Popu - Beyonce 8 19.15 Królowe Popu
- Madonna 20.00 Informacje kulturalne
20.20 Zabij mnie, glino - film sensacyjny
22.25 Tanie Dranie - Moroz i Kłopotowski
komentują świat - talk - show 23.00 Młoda Polska - Ostatni numer - film dok.
PULS
5.50
6.50
8.05
9.00
11.00
12.00
13.10
15.10
16.10
17.05
18.00
20.00
21.50
23.55
0.45
1.20
1.55
2.30
3.00
4.20
4.45
5.10
5.35
Niania - serial
13 Posterunek 2 - serial
Nash Bridges - serial
Kobra - oddział specjalny
- serial
Napisała: Morderstwo - serial
Co ludzie powiedzą? - serial
Dziesięć przykazań - serial
Oblicza miłości - telenowela
Moje serce bije dla Loli - telenowela, USA 2011
Niewolnica Victoria - telenowela, Kolumbia 2016
Skorpion - serial
Bitwa potępionych - film przygodowy, USA 2013, reż. Christopher Hatton, wyk. David Field,
Dolph Lundgren, Matt Doran,
Melanie Zanetti
Koszmar minionego lata - horror, USA 1997, reż. Jim Gillespie,
wyk. Jennifer Love Hewitt, Sarah
Michelle Gellar, Ryan Phillippe,
Freddie Prinze Jr.
Taki jest świat
JRG w akcji
Dyżur
JRG w akcji
Dyżur
Na jedwabnym szlaku
Menu na miarę
Z archiwum policji
Menu na miarę
Z archiwum policji
TV6
6.00 Mega Chichot 7.00 Kłamczuch 8.00
Strażnik Teksasu 9.00 Galileo 10.00 Osobliwi ulubieńcy 11.00 Mistrz kuchni: Gordon Ramsay 12.00 Miodowe lata 13.40
Rodzina zastępcza 14.45 Dekoratornia
15.15 Nieśmiertelny 16.15 Strażnik Teksasu 17.15 Czarodziejki 18.15 Miodowe
lata 20.00 Galileo 21.00 Uliczny wojownik - pięść zabójcy - film sensacyjny 23.00
Następny jesteś ty - horror
TVP HISTORIA
6.50 Podróże kulinarne Roberta Makłowicza 7.20 Sprint przez historię Przemysława Babiarza 7.55 Ginące cywilizacje (27)
- cykl dok. 9.00 Dama w czarnym welonie (6) - serial 10.10 Koło historii - Wojenne przypadki pułkownika Mentla 10.45
Śmierć człowieka utalentowanego - film
dok. 11.45 Artysta i niepokój wieku. Henryk Sienkiewicz 1846 - 1916 - film dok.
13.05 Spór o historię - Polak, Węgier, dwa
bratanki 13.40 Cafe Historia 14.10 Dziedzictwo i tajemnice morskiego świata (2)
- cykl dok. 15.15 Było, nie minęło 15.45
Sensacje XX wieku 16.40 Historia dla Ciebie - pamięć.pl - magazyn 17.00 Ex Libris
17.40 Flesz historii 18.00 Wenecja - ep. 1
- serial 19.00 Były sobie odkrycia (15) Darwin i ewolucja - serial 19.40 Grabież Europy (1) - serial 20.50 Sensacje XX wieku
21.50 Było, nie minęło 22.25 Historia kryminalistyki - Medycyna sądowa 4 - serial
dok. 23.15 Mistrzowie dokument 0.20
Zbyszek i Marta - film dok. 0.50 Dziedzictwo i tajemnice morskiego świata - cykl
dok. 1.55 Chłopi (6 - 7) - serial
PIĄTEK, 27.05.2016
TVP 1
8.00
8.15
8.30
9.00
9.55
10.55
12.00
12.10
12.35
12.40
12.50
14.00
15.00
15.20
16.00
16.50
17.00
17.25
17.50
18.00
18.35
19.30
20.05
20.15
20.30
21.30
22.35
0.35
2.20
4.05
Wiadomości, Pogoda
Polityka przy kawie
Historia dla Ciebie - pamięć.pl
Ojciec Mateusz (99) - Trująca
orchidea - serial
Grzech Fatmagül (25) - serial
Wspaniałe stulecie. Sułtanka
Kösem (22) - serial
Wiadomości
Agrobiznes
Przepis dnia - magazyn
Felieton Fundacji A kogo?
Bujne życie pól - film dok.
Grzech Fatmagül (26) - serial
Wiadomości, Pogoda
Okrasa łamie przepisy
Świat się kręci - widowisko
publicystyczne
Pegaz
Teleexpress, Pogoda
Jaka to melodia?
Przepis dnia - magazyn
Klan (2954) - telenowela
Wspaniałe stulecie. Sułtanka
Kösem (23) - serial
Wiadomości, Sport, Pogoda
Biało - czerwoni - felieton
Jedziemy do Francji - felieton
Rozdarte serca (12) - serial
Warto rozmawiać - program
publicystyczny
Sydney i siedmiu nieudaczników - film fabularny, USA, reż.
Joe Nussbaum, wyk. Amanda
Bynes, Matt Long, Sara Paxton
Mój Nikifor - dramat, Polska,
reż. Krzysztof Krauze, wyk. Krystyna Feldman, Roman Gancarczyk, Jerzy Gudejko, Jowita Miondlikowska, Lucyna Malec
Wersja ostateczna - film
science fiction, Kanada, Niemcy,
reż. Omar Naim, wyk. Robin
Williams, Mira Sorvino, James
Cavieel, Mimi Kuzyk
Notacje - Leon Godlewski.
Misia była piękną blondynką
5.40
6.30
7.05
8.00
11.00
11.35
12.40
13.35
14.05
14.35
15.05
15.40
16.10
17.05
18.00
18.30
18.40
18.50
19.25
20.05
20.40
21.35
21.50
22.50
0.00
0.55
1.50
2.55
4.00
4.50
TVP SPORT
8.00 Pływanie - Mistrzostwa Polski
- Szczecin 10.00 Kierunek RIO 10.30 Jeździectwo - Skoki CSI - Ciekocinko - Duża
runda - relacja 12.00 karate - Mistrzostwa Europy 12.55 Zwarcie 13.30 Pływanie - Mistrzostwa Polski - Szczecin - dzień
4 15.20 Żeglarska kadra narodowa. Puchar PZŻ - spotkanie pokoleń 15.50 Pełnosprawni 16.20 Jeździectwo - Skoki CSI
- Ciekocinko - Grand Prix - relacja 17.35
4 - 4 - 2 18.30 Złote transmisje - Polska
- Holandia 20.25 Piłka nożna - Mecz towarzyski. Niemcy - Słowacja 22.30 Rywale UEFA - magazyn 23.00 Sportowy Wieczór 23.15 Jedziemy do Francji - felieton
23.20 Piłka nożna - Mecz towarzyski. Rumunia - Ukraina 1.15 Zakończenie dnia
9.55
10.55
12.00
12.10
12.25
12.40
12.50
14.00
15.00
15.20
16.00
16.50
17.00
17.25
17.50
18.00
18.35
19.30
20.05
20.15
20.25
23.00
23.45
0.35
2.15
3.05
4.45
Wiadomości, Pogoda
Polityka przy kawie
Pełnosprawni (158) - magazyn
Ojciec Mateusz (100) - Sklep
z zabawkami - serial
Grzech Fatmagül (26) - serial
Wspaniałe stulecie. Sułtanka
Kösem (23) - serial
Wiadomości
Agrobiznes
Magazyn Rolniczy
Przepis dnia - magazyn
Papugi są wśród nas - film dok.
Grzech Fatmagül (27) - serial
Wiadomości, Pogoda
Okrasa łamie przepisy
Świat się kręci - widowisko
publicystyczne
Pegaz
Teleexpress, Pogoda
Jaka to melodia?
Przepis dnia - magazyn
Klan (2955) - telenowela
Wspaniałe stulecie. Sułtanka
Kösem (24) - serial
Wiadomości, Sport, Pogoda
Biało - czerwoni - felieton
Jedziemy do Francji - felieton
Piłka nożna - Mecz towarzyski. Polska - Holandia
Świat nieprzedstawiony
- W obronie dzieci Syrii
Pegaz
Wersja ostateczna - film
science fiction, Kanada, Niemcy,
reż. Omar Naim, wyk. Robin
Williams, Mira Sorvino, James
Cavieel, Mimi Kuzyk
Pegaz
Jestem - film obyczajowy, Polska, reż. Dorota Kędzierzawska,
wyk. Piotr Jagielski, Agnieszka
Nagorzycka, Edyta Jungowska,
Barbara Szkałuba, Paweł Wilczak,
Agnieszka Podsiadlik, Marcin Sztabiński, Elżbieta Okupska, Przemysław Bluszcz, Janusz Chabior
Zakończenie dnia
TVP SPORT
8.00 Piłka nożna - Mecz towarzyski. Rumunia - Ukraina 10.00 Match Race Germany - Rozgrzewka przed Sopotem
- felieton 10.35 Jeździectwo - Skoki CSI
- Ciekocinko - Grand Prix 11.50 Piłka nożna - Mecz towarzyski. Polska - Finlandia 13.50 Piłka nożna. 4 - 4 - 2 magazyn
14.50 Złote transmisje. Eliminacje ME. Polska - Holandia 16.45 Żeglarska kadra narodowa. Puchar PZŻ - spotkanie pokoleń
17.25 Piłka ręczna kobiet - Eliminacje ME
kobiet. Finlandia - Polska 19.20 kolarstwo
- Lang Team Race 19.40 Złoty wiek - reportaż 20.05 Piłka nożna - Mecz towarzyski. Polska - Holandia 23.30 Jak przychodzi zbawienie 0.50 Sportowy Wieczór
1.00 Jedziemy do Francji - felieton
M jak miłość (1072) - serial
Wojskowe powołanie - reportaż
M jak miłość (1073) - serial
Pytanie na śniadanie
Barwy szczęścia (1467) - serial
Na dobre i na złe (161) - Profesorski spór
Tylko z Tobą (62) - serial
Dzika Muzyka - Było cymbalistów wielu… - magazyn
Na sygnale (37) - Jutro wesele
- serial fabularyzowany TVP
Rodzinka.pl (106) - Nareszcie
sami - serial komediowy
Rodzinka.pl (107) - Wyścigi
- serial komediowy
Panorama, Pogoda
M jak miłość (1228) - serial
Tylko z Tobą (63) - serial
Panorama
Sport Telegram
Pogoda
Jeden z dziesięciu - teleturniej
Barwy szczęścia (1467) - serial
Barwy szczęścia (1468) - serial
M jak miłość (1229) - serial
Kulisy serialu „M jak miłość”
Magazyn Ekspresu Reporterów
Świat bez fikcji - Kto się boi
GMO? - film dok.
Komediowa Scena Dwójki
- program rozrywkowy
Prokurator (8) - serial kryminalny TVP
Magazyn Ekspresu Reporterów
Kto się boi GMO? - film dok.
Tancerze (6) To tylko miłość
- serial obyczajowy
Zakończenie programu
5.45
6.15
7.20
7.50
8.00
10.55
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
19.50
20.10
20.15
12.35
13.35
14.05
14.35
15.00
15.40
16.10
17.05
18.00
18.50
19.25
20.05
20.40
21.45
22.20
0.15
1.15
2.15
3.15
4.10
4.45
5.15
M jak miłość (1073) - serial
M jak miłość (1074) - serial
Pytanie na śniadanie
Barwy szczęścia (1468) - serial
Na dobre i na złe (162) - Zawodowa pułapka
Tylko z Tobą (63) - serial
Domy przyszłości - 5 - reportaż
Na sygnale (38) - Anatol szuka
wolności - serial
Rodzinka.pl (108) - Zazdrość
- serial komediowy
Rodzinka.pl (109) - Pierwsze
mieszkanie - serial komediowy
Panorama, Pogoda
M jak miłość (1229) - serial
Tylko z Tobą (64) - serial
Panorama, Sport, Pogoda
Jeden z dziesięciu - teleturniej
Barwy szczęścia (1468) - serial
obyczajowy
Barwy szczęścia (1469) - serial
obyczajowy
Na dobre i na złe (639) - serial
Na sygnale (98) - Ucieczka
- serial fabularyzowany TVP
Kino relaks - Salon piękności - komedia, USA, reż. Bille
Woodruff, wyk. Queen Latifah,
Alicia Silverstone, Kevin Bacon,
Andie MacDowell
O mnie się nie martw - s. IV
(12) - serial komediowy
Świat bez tajemnic - Sekrety
niemowlaków - film dok.
Świat bez tajemnic - Kulisy
sławy - Jak zostać gwiazdą (1)
- serial
Trzeci oficer (12) - Mechanizm
zegarowy - serial sensacyjny
Wiadomości z drugiej ręki (35)
- serial
Wiadomości z drugiej ręki (36)
- serial
Zakończenie dnia
PSN
7.00 Piłka nożna Magazyn 1. ligi 8.00 Polsat Sport News Sport Flash 8.07 Magazyn
UEFA 2016 9.00 Polsat Sport News Sport
Flash 9.07 Koszykówka Taruon Basket Liga 11.00 Polsat Sport News Sport Flash
11.07 Rallycross Rallycross 13.00 Polsat
Sport News Sport Flash 13.07 Koszykówka Taruon Basket Liga 15.00 Polsat Sport
News Sport Flash 15.07 Siatkówka plażowa World Tour Moskwa 17.00 Polsat
Sport News Sport Flash 17.07 Koszykówka Taruon Basket Liga 19.00 Polsat Sport
News Sport Flash 19.07 Siatkówka Turniej
eliminacyjny do IO meżczyzn 21.00 Polsat
Sport News Sport Flash 21.07 Siatkówka Turniej eliminacyjny do IO meżczyzn
23.00 Piłka nożna Mecz towarzyski
POLSAT
6.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
14.45
15.50
16.15
16.30
17.00
18.00
18.50
19.30
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
19.50
20.10
20.15
Uwaga! - program interwencyjny
Mango - Telezakupy
Detektywi - program kryminalny
Doradca smaku
Dzień Dobry TVN - magazyn
Kuchenne rewolucje - program
kulinarno - rozrywkowy
Szkoła - serial
Szpital - program obyczajowy
Ukryta prawda - magazyn obyczajowy
Rozmowy w toku - talk show
Szkoła - serial
Ukryta prawda - magazyn obyczajowy
Szpital - program obyczajowy
Fakty, Sport, Pogoda
Uwaga! - program interwencyjny
Doradca smaku
Na Wspólnej - serial obyczajowy
20.55 Matrix - film S - F, USA 1999, reż.
Lana Wachowski, Andy Wachowski, wyk. Keanu Reeves, Laurence
Fishburne, Carrie - Anne Moss,
Hugo Weaving, Joe Pantoliano,
Marcus Chong, Gloria Foster
23.45 Jump Street 21 - komedia, USA
2012, reż. Philippe Lord, Chris
Miller, wyk. Jonah Hill, Channing
Tatum, Ice Cube
2.00 Ostry dyżur - serial obyczajowy
2.55 Uwaga! - program interwencyjny
3.20 Klub Magii
4.40 Rozmowy w toku - talk show
EUROSPORT
3.00 Tenis. French Open, Paryż, Francja
5.00 FIA WTCC. WTCC 5.30 Piłka nożna.
Major League Soccer MLS Highlights 6.00
Kolarstwo. Giro d’Italia Best of 7.00 Tenis.
French Open, Paryż, Francja Ćwierćfinały 8.30 Wyścigi samochodowe. Eurocup
Formula Renault 2.0 9.00 FIA WTCC.
WTCC bez ograniczeń 9.30 Tenis. Pojedynek dnia 10.30 Tenis. French Open, Paryż, Francja Ćwierćfinały 12.30 Tenis. Pojedynek dnia 13.30 Tenis. Gem, set i Mats
14.00 Tenis. French Open, Paryż, Francja
Ćwierćfinały 20.00 Tenis. Gem, set i Mats
20.30 Tenis. Pojedynek dnia 21.30 Tenis.
French Open, Paryż, Francja Ćwierćfinały
23.00 Tenis. French Open, Paryż, Francja
Ćwierćfinały 1.00 Tenis. Gem, set i Mats
TV 4
6.00
7.05
7.35
8.05
8.35
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
0.00
1.00
1.30
1.50
2.10
2.30
3.00
4.00
4.30
5.00
Stopklatka
TV TRWAM
14.00 Pistolet do wynajęcia czyli prywatna wojna Rafała Gan - Ganowicza 14.55
Świadectwo 15.50 Pytasz i wiesz 16.00
Informacje dnia 16.10 Bioetyczny detektyw 16.30 Tam, gdzie modlili się dawni
papieże 16.40 Aktualności akademickie
WSKSiM w Toruniu 16.45 M2016 - Światowe Dni Młodzieży 16.50 Ambasadorzy ŚDM 17.00 CEST Przyroda i ludzie
17.25 Śladami historii 17.30 Okiem kamery 18.00 Anioł Pański 18.05 Informacje dnia 18.15 Rozmowy niedokończone
19.25 Święty na każdy dzień 19.30 Każdy maluch to potrafi 19.45 Modlitwa z telefonicznym udziałem dzieci 20.00 Informacje dnia 20.20 Różaniec 20.50 Myśląc
Ojczyzna 21.00 Apel Jasnogórski 21.20
Informacje dnia 21.40 Polski Punkt Widzenia 22.00 Święta Barbara
POLSAT
6.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
14.45
15.50
16.15
16.30
17.00
18.00
18.50
19.30
20.10
Nowy dzień z Polsat News
Trudne sprawy
Malanowski i Partnerzy
Dzień, który zmienił moje życie
Dlaczego ja?
Pielęgniarki
Trudne sprawy
Pierwsza miłość
Dlaczego ja?
Wydarzenia, Pogoda
Interwencja
Malanowski i Partnerzy
Małolaty
Pierwsza miłość
Wydarzenia, Sport, Pogoda
Świat według Kiepskich
Królewna Śnieżka - film fantasy, USA, Kanada, 2012, reż. Tarsem Singh, wyk. Armie Hammer,
Jordan Prentice, Julia Roberts
Królewna Śnieżka wiedzie szczęśliwe życie dopóki nie zjawia się
Zła Królowa i podstępem przejmuje władzę nad krainą. Królowa
większość energii wkłada w walkę
z pierwszymi oznakami starzenia
się, toteż nic nie kłuje jej w oczy
tak bardzo, jak uroda Śnieżki.
Dziewczyna musi zniknąć.
Nie igraj z aniołem
Jake i piraci z Nibylandii
Kacper: Szkoła postrachu
Jaake i piraci z Nibylandii
Kacper: Szkoła postrachu
Nieśmiertelny
Moja nadzieja
Włoska narzeczona
Detektywi w akcji
Policjantki i Policjanci
STOP Drogówka
Dom nie do poznania
Moja nadzieja
Włoska narzeczona
Detektywi w akcji
Policjantki i Policjanci
Śmierć na 1000 sposobów
STOP Drogówka
Mordercze pszczoły - horror,
Kanada, 2002, reż. Penelope Buitenhuis, wyk. C.Thomas Howell,
Fiona Loewi, Tracy Nelson
Spadkobiercy
Mega Chichot
Interwencja
Interwencja
Graffiti
TAK czy NIE
Magazyn Puncher 2016
Magazyn Atleci Polsat Sport
2016
Magazyn European Tour
Weekly 2016
Top 10 lista przebojów
8.35 Mów mi Rockefeller - film młodzieżowy 10.20 Stawka większa niż życie cz. 8
- serial 11.40 Katastrofy w przestworzach
- serial 13.50 Pułapki umysłu - serial 14.15
Szpital nadziei - serial 15.25 Poznaj moją rodzinę - komedia romantyczna 17.15
Szpital nadziei - serial 18.00 Kobra: Oddział specjalny - serial 20.00 Tak to się teraz robi - komedia 22.05 Wróg publiczny
- film sensacyjny
TVP INFO
6.00 Serwis Info, Pogoda, Serwis Sportowy co pół godziny 16.30 Puls Polski
- magazyn 16.55 Pogoda 16.58 Flesz Info
17.15 Teleexpress Extra 17.32 Extra świat
- magazyn 17.40 To jest temat - magazyn 18.00 Twoje Info 18.28 Po przecinku
- rozmowa 18.50 Serwis Info 19.10 Cztery strony - program publicystyczny 19.30
INFObiznes 19.46 Pogoda 19.57 Dziś wieczorem 20.12 Minęła 20ta 20.51 Pogoda
21.00 Panorama Info 21.33 Pogoda 21.40
Studio LOTTO 21.50 W tyle wizji - program publicystyczny 22.25 Studio świat.
- magazyn 22.53 Pogoda 23.00 Serwis
Info 23.30 Sportowy Wieczór 23.45 Teleexpress Extra 0.10 Extra świat - magazyn 0.20 To jest temat - magazyn
TVN
5.40
6.15
7.20
7.50
8.00
10.55
Nowy dzień z Polsat News
Trudne sprawy
Malanowski i Partnerzy
Dzień, który zmienił moje życie
Dlaczego ja?
Pielęgniarki
Trudne sprawy
Pierwsza miłość
Dlaczego ja?
Wydarzenia, Pogoda
Interwencja
Malanowski i Partnerzy
Małolaty
Pierwsza miłość
Wydarzenia, Sport, Pogoda
Świat według Kiepskich
20.05 Jestem Bogiem - thriller, USA, 2011,
reż. Neil Burger, wyk. Abbie Cornish,
Andrew Howard, Anna Friel, Bradley
Cooper, Robert De Niro
Wyobraź sobie narkotyk, który
czyni Twój mózg niezwykle
wydajnym i sprawia, że chłoniesz
ogromną wiedzę. Narkotyk, który
czyni cię nadzwyczaj skupionym,
szybkim, sprawnym, a nawet
atrakcyjnym. Narkotyk, dzięki
któremu pokonujesz wszystkie ograniczenia. Niewyobrażalne staje się możliwe nawet dla
Eddiego, który od życia nie spodziewa się niczego.
22.15 Druga twarz - dramat sensacyjny, USA, 2011, reż. Michael
Brandt, wyk. Martin Sheen,
Richard Gere, Stephen Moyer
0.45 Rów polarny - horror, USA, 2003,
reż. Phillip J. Roth
2.55 Tajemnice losu
EUROSPORT
8.30 Watts 8.45 Piłka nożna. Major League Soccer MLS Highlights 9.15 Tenis. Pojedynek dnia 10.15 Tenis. French Open,
Paryż, Francja Dzień dziewiąty 11.30 Kolarstwo. Giro d’Italia Best of 12.30 Tenis. Pojedynek dnia 13.30 Tenis. Gem, set
i Mats 14.00 Tenis. French Open, Paryż,
Francja Ćwierćfinały 20.00 Tenis. Gem, set
i Mats 20.30 Tenis. Pojedynek dnia 21.30
Tenis. French Open, Paryż, Francja Ćwierćfinały 23.00 Wyścigi samochodowe. Porsche Supercup, Monako 23.30 Wyścigi
samochodowe. Eurocup Formula Renault
2.0 0.00 FIA WTCC. WTCC bez ograniczeń
0.30 Piłka nożna. Major League Soccer
MLS Highlights 1.00 Tenis. Gem, set i Mats
1.30 Tenis. French Open
TVP 2
6.05
7.05
8.00
10.55
11.35
Uwaga! - program interwencyjny
Mango - Telezakupy
Detektywi - program kryminalny
Doradca smaku
Dzień Dobry TVN - magazyn
Kuchenne rewolucje - program
kulinarno - rozrywkowy
Szkoła - serial
Szpital - program obyczajowy
Ukryta prawda - magazyn obyczajowy
Rozmowy w toku - talk show
Szkoła - serial
Ukryta prawda - magazyn obyczajowy
Szpital - program obyczajowy
Fakty, Sport, Pogoda
Uwaga! - program interwencyjny
Doradca smaku
Na Wspólnej - serial obyczajowy
20.55 Nico - ponad prawem - film
sensacyjny, USA 1988, reż.
Andrew Davis, wyk. Steven
Seagal, Pam Grier, Henry Silva,
Daniel Faraldo, Sharon Stone,
Nicholas Kusenko
23.00 Kuba Wojewódzki - talk show
0.00 Partnerki - serial kryminalny
0.55 Najgorszy polski kierowca
1.45 Uwaga! - program interwencyjny
2.10 Klub Magii
3.30 Rozmowy w toku - talk show
PSN
7.00 Magazyn UEFA 2016 8.00 Polsat
Sport News Sport Flash 8.07 Magazyn
UEFA 2016 9.00 Polsat Sport News Sport
Flash 9.07 Rallycross Rallycross 11.00 Polsat Sport News Sport Flash 11.07 Koszykówka Taruon Basket Liga 13.00 Polsat
Sport News Sport Flash 13.07 Piłka nożna
Mecz towarzyski 15.00 Polsat Sport News
Sport Flash 15.07 Koszykówka Taruon Basket Liga 17.00 Polsat Sport News Sport
Flash 17.07 Piłka nożna Mecz towarzyski
19.00 Polsat Sport News Sport Flash 19.07
Magazyn lekkoatletyczny 19.50 Koszykówka Taruon Basket Liga 22.00 Piłka
nożna Magazyn 1. ligi 23.00 Magazyn
Cafe Futbol EXTRA 1.00 Piłka nożna 1. liga
3.00 Magazyn Pro Bull Riding
TVP 1
8.00
8.15
8.30
9.00
TVN
TVP 2
TV 4
6.00
7.05
7.35
8.05
8.35
9.05
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
22.00
0.20
1.20
1.50
2.10
2.30
3.00
4.00
Nie igraj z aniołem
Jake i piraci z Nibylandii
Kacper: Szkoła postrachu
Jake i piraci z Nibylandii
Kacper: Szkoła postrachu
Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów
Moja nadzieja
Włoska narzeczona
Detektywi w akcji
Policjantki i Policjanci
STOP Drogówka
Dom nie do poznania
Moja nadzieja
Włoska narzeczona
Detektywi w akcji
Policjantki i Policjanci
Champion - dramat kryminalny,
Niemcy, USA, 2002, reż. Walter
Hill, wyk. Peter Falk, Ving Rhames,
Wesley Snipes
Mistrz Wing Chun - Ip Man
- film biograficzny, Chiny, Hongkong, 2010, reż. Wilson Yip, wyk.
Donnie Yen, Xiaoming Huang
Spadkobiercy
Mega Chichot
Interwencja
Graffiti
TAK czy NIE
Disco Polo Life
Top 10 lista przebojów
Stopklatka
22.30 To nie jest kolejna komedia
dla kretynów - komedia, USA,
2001, reż. Joel Gallen, wyk. Chyler Leigh, Deon Richmond, Chris
Evans, Jaime Pressly, Eric Christian
Olsen, Mia Kirshner
0.10 Powiedz, że to nie tak - komedia romantyczna, USA, 2001, reż.
James B. Rogers, wyk. Chris Klein,
John Rothman, Richard Jenkins
TVP INFO
6.00 Serwis Info, Pogoda, Serwis Sportowy co pół godziny 16.30 Puls Polski 16.55
Pogoda 16.58 Flesz Info 17.15 Teleexpress
Extra 17.32 Extra świat - magazyn 17.40
Twoja Sprawa - magazyn 18.00 Twoje Info 18.28 Po przecinku - rozmowa 18.50
Serwis Info 19.10 Cztery strony - program
publicystyczny 19.30 INFObiznes 19.46
Pogoda 19.57 Dziś wieczorem 20.12 Minęła 20ta 20.51 Pogoda 21.00 Panorama
Info 21.33 Pogoda 21.40 Studio LOTTO
21.50 W tyle wizji - program publicystyczny 22.25 Studio świat. - magazyn 22.53
Pogoda 23.00 Serwis Info 23.30 Sportowy Wieczór 23.45 Teleexpress Extra 0.10
Extra świat - magazyn 0.20 Twoja Sprawa
- magazyn 0.45 Dziś wieczorem
6.00 Prywatna historia kina 6.40 Na planie 7.40 Lato Muminków - film anim.
9.05 Noce i dnie - serial 10.15 Chłopi - serial 11.30 Katastrofy w przestworzach - serial 13.45 Pułapki umysłu - serial
14.10 Szpital nadziei - serial 15.05 Szpital
nadziei - serial 16.15 Mała Syrenka 2: Powrót do morza - film anim. 18.00 Kobra:
Oddział specjalny - serial 20.00 Mrówki
w samolocie 21.50 Dom zły - dramat
TV TRWAM
10.00 Audiencja Generalna Ojca Świętego Franciszka z Watykanu 11.10 Nad Jeziorem Malawi 11.25 Myśląc Ojczyzna
11.35 Ja Paweł 12.00 Anioł Pański 12.03
Informacje dnia 12.20 Koncert Arki Noego 13.10 Piloci. Biało - czerwoni z Dęblina 13.55 Święta Barbara 15.50 Pytasz
i wiesz 16.00 Informacje dnia 16.10 Na
zdrowie 16.30 Bądźmy stróżami poranka
17.00 Po stronie prawdy 18.00 Anioł Pański 18.05 Informacje dnia 18.15 Rozmowy niedokończone 19.25 Święty na każdy dzień 19.30 Przygody Mobilków 19.45
Modlitwa z telefonicznym udziałem dzieci 20.00 Informacje dnia 20.20 Różaniec
20.50 Myśląc Ojczyzna 21.00 Apel Jasnogórski 21.20 Informacje dnia 21.40 Polski
Punkt Widzenia 22.00 Tylko chmury poruszają gwiazdy 23.35 Być koptem
35
Wtorek, 31.05.2016
TVN 7
5.10 We Dwoje - program rozrywkowy
6.35 W - 11 Wydział Śledczy - program kryminalny
7.20 Ukryta prawda - program obyczajowy
8.20 Sąd rodzinny - program sądowy
9.20 Sędzia Anna Maria Wesołowska
10.20 Agentka o stu twarzach - serial
11.20 Mango Telezakupy
12.55 Sąd rodzinny - program sądowy
13.55 Szpital - program obyczajowy
14.55 Sędzia Anna Maria Wesołowska
15.55 39 i pół - serial komediowy
16.55 Agentka o stu twarzach - serial
17.55 Brzydula - serial obyczajowy
19.00 Ukryta prawda - program obyczajowy
20.00 Śmiertelna wyliczanka - film
sensacyjny, USA 2002, reż. Barbet Schroeder, wyk. Sandra Bullock, Ben Chaplin, Ryan Gosling,
Michael Pitt, Agnes Bruckner,
Chris Penn
22.40 Więcej niż wszystko - film sensacyjny, USA 1987, reż. Menahem
Golan, wyk. Sylvester Stallone,
Robert Loggia, Susan Blakely,
David Mendenhall
0.30 Blef - serial
1.40 Klub Magii
3.50 Druga strona medalu - talk show
4.20 Druga strona medalu - talk show
4.55 Koniec programu
PULS
5.50
6.50
8.05
9.00
11.00
12.00
13.10
15.10
16.10
17.05
18.05
20.00
21.45
23.45
0.50
1.25
1.55
2.30
3.00
4.20
4.45
5.10
5.35
TV6
TTV
14.15 Cała prawda o jedzeniu 14.45 Remont w stylu Vegas 15.45 Express - informacje 16.05 Uwaga! 16.25 Kartoteka
17.30 Testerzy 17.45 Express - informacje
18.05 Orzeł czy reszka? 19.10 Wytapiacze
fortuny 19.45 Express - informacje 20.00
Najcięższe zawody świata 21.15 Licytuj
i niszcz 21.45 Express - informacje 22.00
Usterka 23.00 Rozmowy kontrolowane
23.30 Bogaci kasy nie liczą
6.00 Mega Chichot 7.00 Kłamczuch 8.00
Strażnik Teksasu 9.00 Galileo 10.00 Przygody Merlina 11.00 Mistrz kuchni: Gordon Ramsay 12.00 Miodowe lata 13.40
Rodzina zastępcza 14.45 Dekoratornia
15.15 Nieśmiertelny 16.15 Strażnik Teksasu 17.15 Czarodziejki 18.15 Miodowe lata
20.00 Galileo 21.00 CSI: Kryminalne zagadki Nowego Jorku 22.50 Metamorfoza
- horror 1.00 Rude Tube
TVP KULTURA
7.35 Afisz kulturalny 7.50 Kultura fizyczna 8.00 Studio Kultura 8.10 Informacje
kulturalne 8.30 Tygodnik Kulturalny 9.20
Informacje kulturalne ekstra 9.40 Śmierć
w ogrodzie - dramat 11.30 Życie Kamila
Kuranta - serial 12.45 Lalamido czyli porykiwania szarpidrutów - Dworzec kolejowy 13.15 Informacje kulturalne 13.35 3 x
Ewa Szykulska - Hydrozagadka - film TVP
15.05 Almanya - komediodramat 17.00
Śmierć w ogrodzie - dramat 18.55 Polska w dokumencie - Maksimum przyjemności - film dok. 20.00 Informacje kulturalne 20.20 Faust - film fabularny 23.35
Chuligan Literacki - magazyn o książkach
0.15 Jestem miłością - melodramat
Niania - serial
13 Posterunek 2 - serial
Nash Bridges - serial
Kobra - oddział specjalny
- serial
Napisała: Morderstwo - serial
Co ludzie powiedzą? - serial
Dziesięć przykazań - serial
Oblicza miłości - telenowela
Moje serce bije dla Loli - telenowela, USA 2011
Niewolnica Victoria - telenowela, Kolumbia 2016
Skorpion - serial
Snajper - ostatnie zlecenie
- thriller, USA 2007, reż. Armand
Mastroianni, wyk. James Remar,
Mario Van Peebles, Catherine
Mary Stewart
7 sekund - film kryminalny, Rumunia, Szwajcaria, Wielka Brytania
2005, reż. Simon Fellows, wyk.
Deobia Oparei, Pete Lee - Wilson,
Tamzin Outhwaite, Wesley Snipes
Tropiciel - serial
JRG w akcji
Menu na miarę
JRG w akcji
Dyżur - dok.
Na jedwabnym szlaku
Menu na miarę
Z archiwum policji
Menu na miarę
Z archiwum policji
TVP HISTORIA
6.50 Podróże kulinarne Roberta Makłowicza 7.20 Ex Libris 7.55 Ginące cywilizacje
(28) - cykl dok. 9.00 Wenecja - ep. 1 - serial 10.00 Flesz historii (288) 10.20 Polska
i świat z historią w tle 10.45 Grabież Europy (1) - serial 11.50 Mistrzowie dokument
13.05 Być najlepszą - film dok. 13.30 Warszawa woła Meksyk 13.50 Z kamerą po
kraju 14.05 Otchłań żółwia - film dok.
15.15 Było, nie minęło 15.50 Sensacje XX
wieku - Syndykat zabójców 16.50 Cudze listy - film dok. 18.00 Wenecja - ep. 2
- serial 19.00 Były sobie odkrycia - Mendel i zielony groszek - serial 19.45 Grabież Europy (2) - serial dok. 20.50 Sensacje XX wieku - Mata Hari 21.50 Było, nie
minęło 22.30 Codzienny PRL - Przed wizytą - reportaż 22.40 Telewizyjny Kurier
Warszawski - wydania archiwalne - 1972
22.55 Codzienny PRL - Czwarta zmiana
2 - reportaż 23.30 Cichy Don, cz. II - dramat 1.30 Miejsca Przeklęte 2.05 Miejsca
Przeklęte 2.35 Chłopi (8) - Gospodynie
- serial 3.45 Chłopi (9) - Wielkanoc - serial 4.40 Zakończenie dnia
Środa, 1.06.2016
TVN 7
5.15 We Dwoje - program rozrywkowy
6.45 Męski Typ: Janusz Lewandowski - talk show
7.20 Ukryta prawda - program obyczajowy
8.20 Sąd rodzinny - program sądowy
9.20 Sędzia Anna Maria Wesołowska
10.20 Agentka o stu twarzach - serial
11.20 Mango Telezakupy
12.55 Sąd rodzinny - program sądowy
13.55 Szpital - program obyczajowy
14.55 Sędzia Anna Maria Wesołowska
15.55 39 i pół - serial komediowy
16.55 Chuck - serial
17.55 Brzydula - serial obyczajowy
19.00 Ukryta prawda - program obyczajowy
20.00 Fatalne zauroczenie - film sensacyjny, USA 1987, reż. Adrian
Lyne, wyk. Michael Douglas,
Glenn Close, Anne Archer, Ellen
Hamilton Latzen, Stuart Pankin
22.30 Alcatraz - serial sensacyjny, USA
23.30 Bobby - film obyczajowy, USA
2006, reż. Emilio Estevez, wyk.
Harry Belafonte, Joy Bryant, Nick
Cannon, Emilio Estevez, Sharon
Stone, Anthony Hopkins, Laurence Fishburne, Heather Graham, Anthony Hopkins, Helen
Hunt, Ashton Kutcher, Shia
LaBeouf, Lindsay Lohan
2.00 Klub Magii
4.10 Druga strona medalu
PULS
5.50
6.50
8.05
9.00
11.00
12.00
13.10
15.10
16.10
17.05
18.05
20.00
21.55
23.55
1.30
2.45
3.30
4.50
Niania - serial
13 Posterunek 2 - serial
Nash Bridges - serial
Kobra - oddział specjalny
- serial
Napisała: Morderstwo - serial
Co ludzie powiedzą? - serial
Dziesięć przykazań - serial
Oblicza miłości - telenowela
Moje serce bije dla Loli - telenowela, USA 2011
Niewolnica Victoria - telenowela
Skorpion - serial
Attyla - pogromca imperium
(1) - film przygodowy, USA 2000,
reż. Robert Cochran, wyk. Alice
Krige, Gerard Butler, Powers
Boothe, Reg Rogers, Simmone
Mackinnon, Steven Berkoff
Attyla - pogromca imperium
(2) - film przygodowy, USA
2000, reż. Robert Cochran, wyk.
Alice Krige, Gerard Butler, Powers
Boothe, Reg Rogers, Simmone
Mackinnon, Steven Berkoff
Istota doskonała - horror, Nowa
Zelandia, Wielka Brytania 2006,
reż. Glenn Standring, wyk. Dougray Scott, Saffron Burrows, Leo
Gregory, Scott Wills
Tropiciel - serial
Taki jest świat
Na jedwabnym szlaku
Menu na miarę
TTV
TV6
16.05 Usterka 16.35 Damy i wieśniaczki 17.45 Express - informacje 18.05 Cała
prawda o jedzeniu 18.40 Wojny magazynowe 19.45 Express - informacje 20.00
Gogglebox. Przed telewizorem 20.45
Usterka 21.15 Anatomia głupoty według
Richarda Hammonda 21.45 Express - informacje 22.00 Ostre cięcie 22.45 Kossakowski. Inicjacja 23.15 HellFjord - serial
23.50 Gogglebox. Przed telewizorem
6.00 Mega Chichot 7.00 Kłamczuch 8.00
Strażnik Teksasu 9.00 Galileo 10.00 Przygody Merlina 11.00 Mistrz kuchni: Gordon Ramsay 12.00 Miodowe lata 13.40
Rodzina zastępcza 14.45 Dekoratornia
15.15 Nieśmiertelny 16.15 Strażnik Teksasu 17.15 Czarodziejki 18.15 Miodowe lata
20.00 Galileo 21.00 CSI: Kryminalne zagadki Nowego Jorku 23.00 Krwawy odwet - thriller 1.05 Rude Tube 1
TVP KULTURA
7.55 Studio Kultura 8.10 Informacje kulturalne 8.30 Tanie Dranie - Moroz i Kłopotowski komentują świat 9.10 Wydarzenie aktualne 9.45 Podróż do śmierci
- film sensacyjny 11.30 Życie Kamila Kuranta - serial 12.50 Powrót Eurydyki 13.15
Informacje kulturalne 13.40 3 x Ewa Szykulska - Jak zdobyć pieniądze, kobietę
i sławę - film TVP 14.40 Człowiek z marmuru - dramat 17.25 Stacja końcowa
- film obyczajowy 19.10 Podróż z Żyrinowskim - film dok. 20.00 Informacje
kulturalne 20.20 Marina Abramović. artystka obecna - film dok. 22.10 Informacje kulturalne ekstra 22.40 Inferno - dramat 23.50 Performance 0.35 Pegaz
TVP HISTORIA
6.50 Makłowicz w podróżyy 7.20 Koło historii 7.55 Ginące cywilizacje - Zdobywcy
Oceanu Spokojnego (29) - cykl dok. 9.05
Wenecja - ep. 2 - serial 10.00 Przewodnik
Historyczny Bogusława Wołoszańskiego
- Twierdza Dęblin - cykl dok. 10.35 Historia świata 11.40 Cichy Don, cz. II - dramat,
ZSRR, reż. Sergei Gerasimov, wyk. Pyotr
Glebov, Elina Bystritskaya, Zinaida Kiriyenko, Daniil Ilchenko 13.35 Flesz historii
14.10 Argentyńska Lekcja - film dok. 15.15
Było, nie minęło 15.50 Sensacje XX wieku
- Mata Hari 16.55 Być w cieniu - film dok.
18.00 Wenecja - ep. 3 - serial 19.00 Były sobie odkrycia - Pasteur i mikroorganizmy - serial 19.45 Polscy bohaterowie
wojenni cz. 5. Krystyna Skarbek. Pozdrowienia z Polski - serial dok. 20.45 Sensacje XX wieku - Pojedynek w Venlo 21.50
Było, nie minęło 22.25 Półkowniki - Czas
wielkiej zmiany - Hanna Suchocka 23.30
Zmory - dramat 1.25 Argentyńska Lekcja
- film dok. 2.35 Chłopi (10) - Śmierć Boryny - serial 3.40 Chłopi (11) - Scheda - serial 4.40 Zakończenie dnia
36
PIĄTEK, 27.05.2016
TVP 1
8.00 Wiadomości, Pogoda
8.15 Polityka przy kawie
8.35 Cztery kąty, anioł piąty - Kościelisko
9.05 Ojciec Mateusz (101) - Tajemnica cmentarza - serial
9.55 Grzech Fatmagül (27) - serial
10.55 Wspaniałe stulecie. Sułtanka
Kösem (24) - serial
12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes
12.25 Smaki polskie - na zielono
12.40 Przepis dnia - magazyn
12.50 Lwica na wygnaniu - film dok.
14.00 Grzech Fatmagül (28) - serial
15.00 Wiadomości, Pogoda
15.20 Okrasa łamie przepisy
16.00 Świat się kręci - widowisko
publicystyczne
16.50 Pegaz
17.00 Teleexpress, Pogoda
17.25 Jaka to melodia?
17.50 Przepis dnia - magazyn
18.00 Klan (2956) - telenowela
18.35 Wspaniałe stulecie. Sułtanka
Kösem (25) - serial
19.30 Wiadomości, Sport, Pogoda
20.04 Biało - czerwoni - felieton
20.05 Bialo - czerwoni do Rio
20.15 Jedziemy do Francji - felieton
20.30 Ojciec Mateusz - serial
21.20 Sprawa dla reportera
22.20 Po prostu - program publicystyczny
23.15 Strażnik - horror, USA, reż. William Friedkin, wyk. Jenny Seagrove, Dwier Brown, Carey Lowell
0.50 Naszaarmia.pl - magazyn
1.20 Sprawa dla reportera
2.20 Po prostu - program publicystyczny
3.10 Notacje - Janusz Morgenstern.
Debiut - cykl dok.
3.25 Świat się kręci - widowisko
publicystyczne
4.15 Zakończenie dnia
6.05
8.00
11.00
11.35
12.35
13.35
14.10
14.40
15.40
16.05
17.05
18.00
18.30
18.40
18.50
19.25
20.05
20.40
22.35
0.10
2.05
3.40
4.35
TVP SPORT
8.00 Piłka nożna - Mecz towarzyski. Polska - Holandia 10.00 The World Sailling
Show - magazyn żeglarski 10.35 Piłka nożna - Niemcy - Słowacja 12.40 Pełnosprawni 13.10 kolarstwo - Lang Team Race 13.25
Piłka ręczna kobiet - Eliminacje ME kobiet.
Finlandia - Polska 15.05 Piłka nożna - Barca TV - Real Madryt - FC Barcelona 1974r.
wspomnienie o Johannie Cruyffie 17.40
Piłka nożna - Barca TV - magazyn 18.15
Piłka nożna - Polska - Holandia 20.10 Rywale UEFA EURO 2016 20.45 Złote transmisje. MŚ 1974. Polska - Argentyna 22.35
kolarstwo - Lang Team Race 23.00 Sportowy Wieczór 23.10 Jedziemy do Francji
- felieton 23.20 Piłka nożna - Mecz towarzyski. Polska - Holandia
9.55
10.55
12.00
12.10
12.30
12.40
13.10
14.00
15.00
15.20
16.00
16.40
16.45
16.50
17.00
17.25
17.50
18.00
18.35
19.30
20.04
20.05
20.10
20.30
21.55
23.00
0.45
1.35
2.30
3.25
4.25
5.15
Wiadomości, Pogoda
Polityka przy kawie
Jak to działa - magazyn
Ojciec Mateusz (102) - Pani
sierżant - serial
Grzech Fatmagül (28) - serial
Wspaniałe stulecie. Sułtanka
Kösem (25) - serial
Wiadomości
Agrobiznes
Przepis dnia - magazyn
Tańczący z naturą - Rogate
dusze - cykl dok.
Ocalony aby ocalać
Grzech Fatmagül (29) - serial
Wiadomości, Pogoda
Okrasa łamie przepisy
Świat się kręci - widowisko
publicystyczne
Jaka to melodia? - Extra
Czekamy na Światowe Dni
Młodzieży - Kronika (46)
Pegaz
Teleexpress, Pogoda
Jaka to melodia?
Przepis dnia - magazyn
Klan (2957) - telenowela
Wspaniałe stulecie. Sułtanka
Kösem (26) - serial
Wiadomości, Sport, Pogoda
Biało - czerwoni - felieton
CSI
Jedziemy do Francji - felieton
Opole 2016 - Ta noc do innych
jest niepodobna - koncert piosenek filmowych, cz. 1
Opole 2016 - Ta noc do innych
jest niepodobna - koncert piosenek filmowych, cz. 2
Opole 2016 - Debiuty
Zemsta [ser. II] (12) - serial
Żywe trupy [ser. IV] (5) - serial
Chicago Fire (24) - serial
Panny i wdowy (4) - serial
Świat się kręci - widowisko
publicystyczne
Zakończenie dnia
TVP SPORT
8.00 Złote transmisje 9.55 Zwarcie - magazyn 10.30 Piłka ręczna kobiet - Eliminacje ME kobiet. Finlandia - Polska 12.00
Piłka nożna - Barca TV - Real Madryt - FC
Barcelona 1974r. wspomnienie o Johannie Cruyffie 14.15 Piłka nożna - Barca TV
- magazyn 15.15 Piłka nożna - Mecz towarzyski. Polska - Holandia 17.20 karate tradycyjne - Puchar Europy 17.50 Złote transmisje 19.45 Kierunek Rio 20.15 4
- 4 - 2 magayzn wydanie specjalne 22.05
kolarstwo - Lang Team Race 22.30 Jak to
z futbolem było 23.00 Sportowy Wieczór
23.10 Jedziemy do Francji - felieton 23.20
Złote transmisje. MŚ 1974. Polska - Szwecja 1.05 Jak to z futbolem było, cz. 2 1.30
4 - 4 - 2 magazyn - wydanie specjalne
M jak miłość (1074 - 1075) - serial
Pytanie na śniadanie
Barwy szczęścia (1469) - serial
Na dobre i na złe (163) - Podziemna apteka
Tylko z Tobą (64) - serial
Wojciech Cejrowski - boso
przez świat - Ludożercy
Na sygnale (39) - serial
Rodzinka.pl (110 - 111) - serial
Panorama, Pogoda
Na dobre i na złe (639) - serial
Tylko z Tobą (65) - serial
Panorama
Sport Telegram
Pogoda
Jeden z dziesięciu - teleturniej
Barwy szczęścia (1469) - serial
Barwy szczęścia (1470) - serial
Rocky 5 - film fabularny, USA,
reż. John G. Avildsen, wyk. Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt
Young, Richard Gant
Mur - film obyczajowy, Polska,
reż. Dariusz Glazer, wyk. Tomasz
Schuchardt - Turek, Ewa Telega,
Piotr Machalica, Ewa Kolasińska, Rafał Maćkowiak, Magdalena Kuta, Bogdan Bialik, Anna
Jarosik - Trawińska, Aleksandra
Konieczna, Marta Nieradkiewicz
Salon piękności - komedia, USA,
reż. Bille Woodruff, wyk. Queen
Latifah, Alicia Silverstone, Kevin
Bacon, Andie MacDowell
Mur - film obyczajowy, Polska,
reż. Dariusz Glazer, wyk. Tomasz
Schuchardt - Turek, Ewa Telega,
Piotr Machalica, Ewa Kolasińska, Rafał Maćkowiak, Magdalena Kuta, Bogdan Bialik, Anna
Jarosik - Trawińska, Aleksandra
Konieczna, Marta Nieradkiewicz
Art Noc. SLY & ROBBIE MEET
NILS PETTER MOLVAER - koncert
Zakończenie dnia
5.40
6.15
7.20
7.50
8.00
10.55
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
19.50
20.10
20.15
20.55
11.40
12.45
13.35
14.40
15.05
15.40
15.55
16.00
16.30
17.05
18.00
18.30
18.40
18.50
19.25
20.05
20.40
21.40
22.15
23.30
0.30
2.20
4.10
M jak miłość (1075) - serial
M jak miłość (1076) - serial
Pytanie na śniadanie
Barwy szczęścia (1470) - serial
obyczajowy
Na dobre i na złe (164)
- Życiowy wybór - serial
Tylko z Tobą (65) - serial obyczajowy, Turcja
Msza święta Kościoła polskokatolickiego - relacja
Rodzinka.pl (112) - Gips - serial
komediowy
Rodzinka.pl (113) - Nowe
gniazdo - serial komediowy
Panorama
Pogoda
Sonda 2 - program popularnonaukowy
Sonda 2 - program popularnonaukowy
Tylko z Tobą (66) - serial obyczajowy, Turcja
Panorama
Sport Telegram
Pogoda
Jeden z dziesięciu - teleturniej
Barwy szczęścia (1470) - serial
obyczajowy
Barwy szczęścia (1471) - serial
obyczajowy
O mnie się nie martw - s. IV (13)
- serial komediowy
Rodzinka.pl (182) - Przeprowadzka - serial komediowy
Dzięki Bogu już weekend
- program rozrywkowy
Komediowa Scena Dwójki
- program rozrywkowy
Rocky 5 - film fabularny, USA,
reż. John G. Avildsen, wyk. Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt
Young, Richard Gant
Gruby i chudszy 2. rodzina
Klumpów - komedia, USA, reż.
Peter Segal, wyk. Eddie Murphy,
Janet Jackson, Larry Miller
Zakończenie dnia
PSN
7.00 Magazyn UEFA 2016 8.00 Polsat
Sport News Sport Flash 8.07 Magazyn
lekkoatletyczny 9.00 MotoGP Motocyklowe MŚ - Barcelona 11.40 Piłka nożna
Magazyn 1. ligi 13.00 Polsat Sport News
Sport Flash 13.10 MotoGP Motocyklowe
MŚ - Barcelona 15.00 Polsat Sport News
Sport Flash 15.05 MotoGP Motocyklowe
MŚ - Barcelona 16.00 Magazyn Puncher
17.00 Polsat Sport News Sport Flash 17.07
Magazyn Cafe Futbol EXTRA 19.00 Polsat
Sport News Sport Flash 19.07 Lekkoatletyka Diamond League 21.00 Polsat Sport
News Sport Flash 21.07 Piłka nożna Mecz
towarzyski 23.00 Piłka nożna Mecz towarzyski 1.00 Piłka nożna Eliminacje ME
2016 3.00 Piłka nożna Eliminacje ME 2016
POLSAT
6.00
7.55
8.55
9.55
10.55
11.55
12.55
13.55
14.00
14.45
15.50
16.15
16.30
17.00
18.00
18.50
19.30
20.10
22.40 Galerianki - dramat, Polska,
2009, reż. Katarzyna Rosłaniec,
wyk. Anna Karczmarczyk, Artur
Barciś, Dagmara Krasowska
0.15 Głębia oceanu - dramat, USA,
1999, reż. Ulu Grosbard
2.35 Tajemnice losu
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
19.50
20.00
Uwaga! - program interwencyjny
Mango - Telezakupy
Detektywi - program kryminalny
Doradca smaku
Dzień Dobry TVN - magazyn
Kuchenne rewolucje
Szkoła - serial
Szpital - program obyczajowy
Ukryta prawda - magazyn obyczajowy
Rozmowy w toku - talk show
Szkoła - serial
Ukryta prawda - magazyn obyczajowy
Szpital - program obyczajowy
Fakty, Sport, Pogoda
Uwaga! - program interwencyjny
Harry Potter i Kamień Filozoficzny - film przygodowy, USA,
Wielka Brytania 2001, reż. Chris
Columbus, wyk. Daniel Radcliffe,
Rupert Grint, Emma Watson,
Richard Harris, Maggie Smith,
Robbie Coltrane, Alan Rickman,
Ian Hart, Zoë Wanamaker, John
Hurt, Fiona Shaw, Richard Griffiths, John Cleese, Julie Walters
23.15 Podejrzani - film sensacyjny,
USA, Niemcy 1995, reż. Bryan
Singer, wyk. Kevin Spacey, Gabriel
Byrne, Chazz Palminteri, Stephen
Baldwin, Benicio Del Toro, Kevin
Pollak, Pete Postlethwaite, Giancarlo Esposito, Suzy Amis, Dan
Hedaya
1.30 Kuba Wojewódzki - talk show
2.30 Uwaga! - program interwencyjny
2.45 Klub Magii
4.05 Rozmowy w toku - talk show
EUROSPORT
8.30 Rajdy Samochodowe. FIA Rajdowe
Mistrzostwa Europy, Rajd Azorów 9.00
Tenis. Pojedynek dnia 10.00 Piłka nożna.
Major League Soccer 11.15 Tenis. Gem, set
i Mats 11.45 Tenis. Pojedynek dnia 12.45
Tenis. Gem, set i Mats 13.00 Tenis. French
Open, Paryż, Francja Półfinały mężczyzn
19.00 Tenis. Gem, set i Mats 19.30 Tenis.
Pojedynek dnia 20.30 Tenis. French Open,
Paryż, Francja Półfinały kobiet 21.30 Tenis. French Open, Paryż, Francja Półfinały mężczyzn 23.00 Rajdy Samochodowe.
FIA Rajdowe Mistrzostwa Europy, Rajd
Azorów 23.30 Tenis. Gem, set i Mats 0.00
Tenis. French Open, Paryż
6.30 Tenis. Gem, set i Mats 7.00 Tenis.
French Open, Paryż, Francja Półfinały ko-
6.00
7.05
7.35
8.05
8.35
9.05
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
22.15
0.05
1.05
1.30
1.50
2.10
2.30
3.00
4.00
Nie igraj z aniołem
Jake i piraci z Nibylandii
Kacper: Szkoła postrachu
Jake i piraci z Nibylandii
Kacper: Szkoła postrachu
Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów
Moja nadzieja
Włoska narzeczona
Detektywi w akcji
Policjantki i Policjanci
STOP Drogówka
Dom nie do poznania
Moja nadzieja
Włoska narzeczona
Detektywi w akcji
Policjantki i Policjanci
Oskar - komedia, USA, 1991, reż.
John Landis, wyk. Sylvester Stallone, Ornella Muti, Don Ameche,
Kirk Douglas, Marisa Tomei, Tim
Curry, Vincent Spano
Wysokie loty - komedia, USA,
2004, reż. Jessy Terrero, wyk.
Dwayne Adway, Snoop Dogg,
Tom Arnold
Spadkobiercy
Mega Chichot
Interwencja
Interwencja
Graffiti
TAK czy NIE
Disco Polo Life
Top 10 lista przebojów
6.00 Prywatna historia kina 6.40 Na planie 7.05 Noce i dnie - serial 8.15 Tak to
się teraz robi - komedia 10.20 Muszkieterowie - serial 11.30 Katastrofy w przestworzach - serial 13.45 Pułapki umysłu
- serial 14.10 Szpital nadziei - serial 16.05
Polskie drogi - serial 18.00 Kobra: Oddział
specjalny - serial 20.00 Uwikłanie - film
kryminalny 22.40 Mały Nicky - komedia
0.35 Żurek - dramat obyczajowy
TVP INFO
6.00 Serwis Info, Pogoda, Serwis Sportowy co pół godziny 16.30 Puls Polski 16.55
Pogoda 16.58 Flesz Info 17.15 Teleexpress
Extra 17.32 Extra świat - magazyn 17.40
To jest temat - magazyn 18.00 Twoje Info 18.28 Po przecinku - rozmowa 18.50
Serwis Info 19.10 Cztery strony - program
publicystyczny 19.30 INFObiznes 19.46
Pogoda 19.57 Dziś wieczorem 20.12 Minęła 20ta 20.51 Pogoda 21.00 Panorama
Info 21.33 Pogoda 21.40 Studio LOTTO
21.50 W tyle wizji - program publicystyczny 22.25 Studio świat. - magazyn 22.53
Pogoda 23.00 Serwis Info 23.30 Sportowy Wieczór 23.45 Teleexpress Extra 0.10
Extra świat - magazyn 0.20 To jest temat
- magazyn 0.45 Dziś wieczorem
TV TRWAM
12.00 Anioł Pański 12.03 Informacje dnia
12.20 Po stronie prawdy 13.20 Krok serca 13.50 Misyjna Eucharystia w Gahunga 14.00 Tylko chmury poruszają gwiazdy 15.50 Pytasz i wiesz 16.00 Informacje
dnia 16.10 Z wędką nad wodę w Polskę
i Świat 16.35 Szansa na dziecko - naprotechnologia 16.55 Przegląd Tygodnika Rodzin Katolickich „Źródło” 17.00 Modlitwa
w intencji rodzin i obrony życia poczętego
w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu 19.25
Przegląd katolickiego tygodnika „Niedziela” 19.30 Moja katolicka rodzina 20.00
Informacje dnia 20.20 Różaniec 20.50
Głos Polski 21.00 Apel Jasnogórski 21.20
Informacje dnia 21.40 Polski Punkt Widzenia 22.00 Król Dawid 22.55 Święty na
każdy dzień 23.00 O Funduszach Unii Europejskiej, czyli jak być skutecznym?
POLSAT
TVN
5.40
6.15
7.20
7.50
8.00
10.55
12.00
13.00
14.00
Nowy dzień z Polsat News
Trudne sprawy
Malanowski i Partnerzy
Dzień, który zmienił moje życie
Dlaczego ja?
Pielęgniarki
Trudne sprawy
Dwoje we troje
Pierwsza miłość
Dlaczego ja?
Wydarzenia, Pogoda
Interwencja
Malanowski i Partnerzy
Małolaty
Pierwsza miłość
Wydarzenia, Sport, Pogoda
Świat według Kiepskich
Sekretne życie Waltera Mitty
- komediodramat, USA, 2013
Przychodzi moment, kiedy przestajesz marzyć i sam tworzysz
swoje przeznaczenie. Dla Waltera
Mitty - marzyciela, który ucieka
od swojej anonimowej egzystencji znikając w świecie fantazji,
ta chwila właśnie nadeszła. Gdy
praca jego i współpracowniczki
jest zagrożona, Walter podejmuje
działania w świecie rzeczywistym
i wybiera się w podróż bardziej
niewiarygodną, niż kiedykolwiek
mógłby sobie wyobrazić.
TV 4
Stopklatka
EUROSPORT
8.00 FIA WTCC. WTCC bez ograniczeń
8.30 Tenis. French Open, Paryż, Francja
Ćwierćfinały 9.30 Tenis. Pojedynek dnia
10.30 Tenis. French Open, Paryż, Francja
Ćwierćfinały 13.15 Tenis. Gem, set i Mats
13.45 Tenis. Pojedynek dnia 14.45 Tenis.
Gem, set i Mats 15.00 Tenis. French Open,
Paryż, Francja Półfinały kobiet 19.00 Tenis. Gem, set i Mats 19.30 Tenis. Pojedynek dnia 20.30 Tenis. French Open, Paryż,
Francja Ćwierćfinały 22.30 Futbol Latino
23.00 Rajdy Samochodowe. FIA Rajdowe
Mistrzostwa Europy, Rajd Azorów 23.30
Tenis. French Open, Paryż, Francja Półfinały kobiet 0.30 Tenis. Gem, set i Mats 1.00
Piłka nożna. Major League Soccer
TVP 2
6.05
7.05
8.00
11.05
Uwaga! - program interwencyjny
Mango - Telezakupy
Detektywi - program kryminalny
Doradca smaku
Dzień Dobry TVN - magazyn
Kuchenne rewolucje - program
kulinarno - rozrywkowy
Szkoła - serial
Szpital - program obyczajowy
Ukryta prawda - magazyn obyczajowy
Rozmowy w toku - talk show
Szkoła - serial
Ukryta prawda - magazyn obyczajowy
Szpital - program obyczajowy
Fakty, Sport, Pogoda
Uwaga! - program interwencyjny
Doradca smaku
Na Wspólnej - serial obyczajowy
Kuchenne rewolucje - program
kulinarno - rozrywkowy
21.55 Jump Street 21 - komedia, USA
2012, reż. Philippe Lord, Chris
Miller, wyk. Jonah Hill, Channing
Tatum, Ice Cube
0.10 Matrix - film S - F, USA 1999, reż.
Lana Wachowski, Andy Wachowski, wyk. Keanu Reeves, Laurence
Fishburne, Carrie - Anne Moss,
Hugo Weaving, Joe Pantoliano,
Marcus Chong, Gloria Foster
3.00 Uwaga! - program interwencyjny
3.30 Klub Magii
PSN
7.00 Piłka nożna Magazyn 1. ligi 8.00 Polsat Sport News Sport Flash 8.07 Magazyn
UEFA 2016 9.00 Polsat Sport News Sport
Flash 9.07 Koszykówka Taruon Basket Liga 11.00 Polsat Sport News Sport Flash
11.07 Magazyn Cafe Futbol EXTRA 13.00
Polsat Sport News Sport Flash 13.07 Koszykówka Taruon Basket Liga 15.00 Polsat
Sport News Sport Flash 15.07 Piłka nożna
Mecz towarzyski 17.00 Polsat Sport News
Sport Flash 17.07 Koszykówka Taruon Basket Liga 19.00 Polsat Sport News Sport
Flash 19.07 Magazyn golfowy 19.50 Koszykówka Taruon Basket Liga 22.00 Piłka
nożna Mecz towarzyski 0.00 Magazyn
Cafe Futbol EXTRA 2.00 Magazyn Puncher 3.00 Magazyn Pro Bull Riding
TVP 1
8.00
8.10
8.30
9.00
TVN
TVP 2
6.00
7.55
8.55
9.55
10.55
11.55
12.55
13.55
14.00
14.45
15.50
16.15
16.30
17.00
18.00
18.50
19.30
Nowy dzień z Polsat News
Trudne sprawy
Malanowski i Partnerzy
Dzień, który zmienił moje życie
Dlaczego ja?
Pielęgniarki
Trudne sprawy
Dwoje we troje
Pierwsza miłość
Dlaczego ja?
Wydarzenia, Pogoda
Interwencja
Malanowski i Partnerzy
Małolaty
Pierwsza miłość
Wydarzenia, Sport, Pogoda
Świat według Kiepskich
20.10 Giganci ze stali - film science
fiction, USA, 2011, reż. Shawn
Levy, wyk. Anthony Mackie,
Dakota Goyo, Evangeline Lilly,
Hugh Jackman, Kevin Durand
Charlie Kenton był niegdyś odnoszącym sukcesy bokserem. Jego
kariera legła jednak w gruzach,
kiedy na ringu zaczęły dominować roboty. Teraz mężczyzna
zajmuje się organizacją nielegalnych walk i naprawą maszyn. Nie
wiedzie mu się jednak najlepiej.
Pewnego dnia w życiu Kentona
pojawia się 11 - letni Max.
22.55 Obcy 4 - horror sci - fi, USA,
1997, reż. Jean - Pierre Jeunet,
wyk. Sigourney Weaver, Michael
Wincott, Winona Ryder, Dominique Pinon, Ron Perlman, Gary
Dourdan, Dan Hedaya
1.35 Tajemnice losu
5.00 Disco Gramy
TVP INFO
6.00 Serwis Info, Pogoda, Serwis Sportowy co pół godziny 16.30 Puls Polski 16.55
Pogoda 16.58 Flesz Info 17.15 Teleexpress
Extra 17.32 Extra świat - magazyn 17.40
To jest temat - magazyn 18.00 Twoje Info 18.28 Po przecinku - rozmowa 18.50
Serwis Info 19.10 Cztery strony - program
publicystyczny 19.30 INFObiznes 19.46
Pogoda 19.57 Dziś wieczorem 20.12 Forum 20.51 Pogoda 21.00 Panorama Info 21.33 Pogoda 21.40 Studio LOTTO
21.50 W tyle wizji - program publicystyczny 22.25 Studio świat. - magazyn 22.53
Pogoda 23.00 Serwis Info 23.30 Sportowy Wieczór 23.45 Teleexpress Extra 0.10
Extra świat - magazyn 0.20 To jest temat
- magazyn 0.45 Dziś wieczorem
TV 4
6.00
7.05
7.35
8.05
8.35
9.05
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
18.35
19.55
20.05
22.30
0.15
1.40
2.40
3.00
4.00
5.00
Nie igraj z aniołem
Jake i piraci z Nibylandii
Kacper: Szkoła postrachu
Jake i piraci z Nibylandii
Kacper: Szkoła postrachu
Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów
Moja nadzieja
Włoska narzeczona
Galileo
Galileo
STOP Drogówka
Dom nie do poznania
Moja nadzieja
Włoska narzeczona
Mistrz kuchni. Juniorzy
Niesamowite rekordy
Wysmakowani
Król Skorpion 3: Walka o odkupienie - film fantasy, USA, 2011,
reż. Roel Reiné, wyk. Bostin Christopher, Dave Bautista
Zombie SS - horror komediowy,
Norwegia, 2009, reż. Tommy
Wirkola, wyk. Charlotte Frogner,
Jenny Skavlan, Jeppe Laursen
Aletta - ocean rozkoszy, Francja,
2009
STOP Drogówka
Interwencja
Disco Polo Life
Top 10 lista przebojów
Top 10 lista przebojów
Stopklatka
6.00 Prywatna historia kina 6.40 Na planie 6.50 Nad Niemnem cz. 1 - film obyczajowy 8.35 Polskie drogi - serial 10.15
Muszkieterowie - serial 11.30 Katastrofy w przestworzach - serial 13.45 Pułapki umysłu - serial 14.10 Szpital nadziei
- serial 16.00 Scena Śmiechu 17.00 Polskie drogi - serial 18.50 Moja nowa twarz
- film dok. 20.00 Jeszcze dalej niż północ
- komedia 22.10 Zabójczy szept - horror
TV TRWAM
13.15 Ogień Boży - ks. Ignacy Kłopotowski 13.50 Święty na każdy dzień 14.00
Król Dawid 14.55 Słowo Życia 15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia 15.20 Mocni w wierze 15.50 Pytasz i wiesz 16.00 Informacje dnia 16.10 Siódmy sakrament
16.35 Jezu Ufam Tobie 17.00 Na tropie
17.30 Okiem kamery 18.00 Anioł Pański
18.05 Informacje dnia 18.15 Westerplatte
Młodych 18.55 Przegląd katolickiego tygodnika „Niedziela” 19.00 Warto zauważyć… 19.30 Jay Jay Odrzutowiec 19.45
Modlitwa z telefonicznym udziałem dzieci 20.00 Informacje dnia 20.20 Różaniec
20.50 Myśląc Ojczyzna 21.00 Apel Jasnogórski 21.20 Informacje dnia 21.40 Polski
Punkt Widzenia 22.00 Historia Królowej
Estery 22.55 Do góry nogami 23.40 Nie
cały umrę w waszych sercach
Czwartek, 2.06.2016
TVN 7
5.15 We Dwoje - program rozrywkowy
6.45 Męski Typ: Rafał Sonik - talk show
7.20 Ukryta prawda - program obyczajowy
8.20 Sąd rodzinny - program sądowy
9.20 Sędzia Anna Maria Wesołowska
10.20 Chuck - serial
11.20 Mango Telezakupy
12.55 Sąd rodzinny - program sądowy
13.55 Szpital - program obyczajowy
14.55 Sędzia Anna Maria Wesołowska
15.55 39 i pół - serial komediowy
16.55 Chuck - serial
17.55 Brzydula - serial obyczajowy
18.30 Brzydula - serial obyczajowy
19.00 Ukryta prawda - program obyczajowy
20.00 Stowarzyszenie wędrujących
dżinsów II - komedia, USA
2008, reż. Sanaa Hamri, wyk. Alexis Bledel, America Ferrera, Blake
Lively, Amber Tamblyn, Rachel
Nichols, Rachel Ticotin, Leonardo
Nam, Blythe Danner
22.30 Sposób na morderstwo - serial
23.35 Super - film przygodowy, USA
2011, reż. J.J. Abrams, wyk. Joel
Courtney, Elle Fanning, Amanda
Michalka, Kyle Chandler
1.55 Wysoka seksowna blondynka
- film dok. 2009, reż. Barbara
Schroeder, wyk. Steve Clement
3.30 Klub Magii
PULS
5.50
6.50
8.05
9.00
10.00
11.00
12.00
13.10
15.10
16.10
17.05
18.05
19.00
20.00
23.00
0.55
3.10
4.30
5.10
5.35
TV6
TTV
14.15 Kartoteka 15.15 DeFacto 15.45 Express - informacje 16.05 Usterka 16.35
Damy i wieśniaczki 17.45 Express - informacje 18.05 Ostre cięcie 18.50 Remont dla zysku 19.45 Express - informacje 20.00 DeFacto 20.35 Usterka 21.10
Anatomia głupoty według Richarda Hammonda 21.45 Express - informacje 22.00
HellFjord - serial 22.35 Wojny magazynowe 23.30 Betlejewski. Prowokacje
6.00 Mega Chichot 7.00 Kłamczuch 8.00
Strażnik Teksasu 9.00 Galileo 10.00 Najgroźniejsi zabójcy 11.00 Mistrz kuchni: Gordon Ramsay 12.00 Miodowe lata
13.40 Rodzina zastępcza 14.45 Dekoratornia 15.15 Nieśmiertelny 16.15 Strażnik
Teksasu 17.15 Czarodziejki 18.15 Miodowe lata 20.00 Galileo 21.00 CSI: Kryminalne zagadki Nowego Jorku 22.50 Gotówka - dramat kryminalny, USA, 2010
TVP KULTURA
7.45 Kultura fizyczna 8.00 Studio Kultura 8.10 Informacje kulturalne 8.30 Chuligan Literacki 9.10 Białe płótno Edwarda
Hoppera - film dok. 10.20 A jeśli będzie jesień - film TVP 11.30 Życie Kamila Kuranta - serial 12.50 Pavarotti i Przyjaciele - Dla
dzieci z Liberii 13.45 Informacje kulturalne
14.05 Najlepszy kolega - film TVP 14.45
Żegnaj, moja konkubino - film obyczajowy 17.45 Anya - film dok. 19.30 Nieprawdopodobnie elastyczny człowiek - film
anim. 19.35 Ziegenort - film anim. 20.00
Informacje kulturalne 20.20 Minnie i Moskowitz - film obyczajowy 22.20 Dezerterzy - rozmowa 23.00 Naga prawda o pośladkach - film dok.
Niania - serial
13 Posterunek 2 - serial
Nash Bridges - serial
Kobra - oddział specjalny
- serial
Kobra - oddział specjalny
- serial
Napisała: Morderstwo - serial
Co ludzie powiedzą? - serial
Dziesięć przykazań - serial
Oblicza miłości - telenowela
Moje serce bije dla Loli - telenowela, USA 2011
Niewolnica Victoria - telenowela, Kolumbia 2016
Skorpion - serial
Skorpion - serial
Hulk - film sci - fi, USA 2003, reż.
Ang Lee, wyk. Jennifer Connelly,
Josh Lucas, Nick Nolte, Sam Elliot
Siła rażenia - film akcji, Wielka
Brytania, Rumunia 2006, reż.
Michael Keusch, wyk. Adam
Croasdell, Danny Webb, Lisa
Lovbrand, Steven Seagal
Doomsday - film sci - fi, Niemcy,
RPA, USA, Wielka Brytania 2008,
reż. Neil Marshall, wyk. Rhona
Mitra, Bob Hoskins, Alexander
Siddig, Malcolm McDowell
Na jedwabnym szlaku
Taki jest świat
Menu na miarę
Z archiwum policji
TVP HISTORIA
6.50 Makłowicz w podróżyy 7.20 Zaproszenie 7.50 Ginące cywilizacje - Śladami Maohi (30) - cykl dok. 9.00 Wenecja
- ep. 3 - serial 10.00 Historia żywa 10.35
Polscy bohaterowie wojenni cz. 5. Krystyna Skarbek. Pozdrowienia z Polski - serial
dok. 11.35 Zawrócony - dramat, Polska,
reż. Kazimierz Kutz, wyk. Zbigniew Zamachowski, Marek Kondrat, Marek Frąckowiak, Stanisław Górka, Henryk Bista 13.10
Hair - film kr.metr. 13.35 Ex Libris - magazyn 14.15 Rozmowy przy stole - film
dok. 15.15 Było, nie minęło 15.50 Sensacje XX wieku - Pojedynek w Venlo 16.55
Pułkownik Kukliński - film dok. 18.00 Biała sukienka - film TVP 19.10 Były sobie odkrycia - Edison i nauka stosowana - serial
19.45 Looking for Joan - film dok. 21.00
Nowe Ateny (14) - program publicystyczny 21.55 Sensacje XX wieku - Decydujący
cios - widowisko kameralne 23.00 Było,
nie minęło 23.35 Szerokie tory - reportaż
0.10 Miejsca Przeklęte 0.40 Miejsca Przeklęte 1.15 Rozmowy przy stole - film dok.
2.25 Chłopi (12 - 13) - serial
Piątek, 3.06.2016
TVN 7
5.20 We Dwoje - program rozrywkowy
6.45 Męski Typ 2: Przemysław Saleta
7.20 Ukryta prawda - program obyczajowy
8.20 Sąd rodzinny - program sądowy
9.20 Sędzia Anna Maria Wesołowska
10.20 Chuck - serial
11.20 Mango Telezakupy
12.55 Sąd rodzinny - program sądowy
13.55 Szpital - program obyczajowy
14.55 Sędzia Anna Maria Wesołowska
15.55 39 i pół - serial komediowy
16.55 Chuck - serial
17.55 Brzydula - serial obyczajowy
19.00 Ukryta prawda - program obyczajowy
20.00 El Dorado - western, USA 1966,
reż. Howard Hawks, wyk. John
Wayne, Robert Mitchum, James
Caan, Charlene Holt, Paul Fix,
Edward Asner
22.45 Tylko mnie kochaj - komedia,
Polska 2006, reż. Ryszard Zatorski, wyk. Maciej Zakościelny,
Agnieszka Grochowska, Julia
Wróblewska, Grażyna Szapołowska, Jan Frycz, Marcin Bosak,
Tomasz Karolak, Danuta Stenka,
Artur Żmijewski
0.55 Śmiertelna wyliczanka - film
sensacyjny, USA 2002, reż. Barbet Schroeder, wyk. Sandra Bullock, Ben Chaplin, Ryan Gosling,
Michael Pitt, Agnes Bruckner
3.25 Klub Magii
PULS
5.55
6.55
8.05
9.00
11.00
12.00
13.10
15.10
16.10
17.05
18.05
20.00
22.15
0.30
2.10
2.50
3.25
4.20
4.45
5.10
5.35
Niania - serial
13 Posterunek 2 - serial
Nash Bridges - serial
Kobra - oddział specjalny
- serial
Napisała: Morderstwo - serial
Co ludzie powiedzą? - serial
Dziesięć przykazań - serial
Oblicza miłości - telenowela
Moje serce bije dla Loli - telenowela, USA 2011
Niewolnica Victoria - telenowela, Kolumbia 2016
Skorpion - serial
Po prostu walcz! - film akcji,
USA 2008, reż. Jeff Wadlow,
wyk. Amber Heard, Cam Gigandet, Djimon Hounsou, Evan
Peters, Leslie Hope, Sean Faris
Po prostu walcz 2 - film akcji,
USA 2011, reż. Michael Jai White,
wyk. Michael Jai White, Evan
Peters, Alex Meraz
Prawo pięści - film sensacyjny,
USA 2008, reż. David Jackson,
wyk. Max Martini, Nick Chinlund,
Jane Park Smith, Max Perlich
W blasku fleszy
Biesiada na cztery pory roku,
Polska 2015
Biesiada na cztery pory roku
Menu na miarę
Z archiwum policji
Menu na miarę
Z archiwum policji
TTV
TV6
14.15 Kartoteka 15.15 DeFacto 15.45 Express - informacje 16.05 Usterka 16.35
Wakacyjne koszmary Gordona Ramsaya
17.45 Express - informacje 18.00 MasterChef Junior 19.30 Testerzy 19.45 Express
- informacje 20.00 DeFacto 20.35 Damy
i wieśniaczki 21.45 Express - informacje
22.00 Kossakowski. Inicjacja 22.30 Kossakowski. Inicjacja 23.00 Usterka 23.30
Rozmowy kontrolowane
6.00 Mega Chichot 7.00 Kłamczuch
8.00 Strażnik Teksasu 9.00 Galileo 10.00
Zabójcze zwierzęta 11.00 Mistrz kuchni: Gordon Ramsay 12.00 Miodowe lata
13.40 Rodzina zastępcza 14.45 Dekoratornia 15.15 Nieśmiertelny 16.15 Strażnik
Teksasu 17.15 Czarodziejki 18.15 Całkiem
nowe lata miodowe 20.00 Galileo 21.00
CSI: Kryminalne zagadki Miami 23.00 Ojczym - thriller 1.05 Rude Tube
TVP KULTURA
7.35 Afisz kulturalny 7.50 Kultura fizyczna
8.00 Studio Kultura 8.20 Informacje kulturalne 8.35 Dezerterzy - rozmowa 9.10
Program publicystyczny 9.40 Kramarz
- film obyczajowy 11.30 Biała wizytówka
Szyb nad lasem - serial 12.30 Informacje
kulturalne 12.50 Yuja Wang i Royal Concertgebouw Orchestra pod dyrekcją Marissa Jansonsa 14.30 Tu stoję… - dramat
15.55 Dzieci Ireny Sendlerowej - film biograficzny 17.45 Videofan 18.10 Hitman
Hart. wrestling z cieniami - film dok. 20.00
Informacje kulturalne 20.20 Filmy Billy’ego
Wildera - Podwójne ubezpieczenie - dramat 22.25 Tygodnik Kulturalny 23.15 Minnie i Moskowitz - film obyczajowy
TVP HISTORIA
6.50 Makłowicz w podróży 7.20 Tajemnice, zamki i podziemia 7.50 Ginące cywilizacje - Tatarzy Polscy (31) - cykl dok. 9.00
Biała sukienka - film TVP 10.15 Spór o historię - Polak, Węgier, dwa bratanki 10.50
Looking for Joan - film dok. 12.05 Zapomniana flotylla - film dok. 13.15 Poświęcając życie prawdzie - film dok. 14.00 Polska
i świat z historią w tle 14.25 Dzieci Kwatery Ł - film dok. 15.30 Było, nie minęło
16.00 Sensacje XX wieku 17.00 Legenda
27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK - film
dok. 18.00 Nicolas Le Floch część 1 - serial
19.00 Były sobie odkrycia - Marconi i fale radiowe - serial 19.45 Pierwsza wojna
światowa (10) - serial dok. 20.45 Sensacje
XX wieku - Więzień specjalny - cykl dok.
21.45 Było, nie minęło 22.25 Generałowie Hitlera (6) Udet. awiator - serial dok.
23.15 Szerokie tory - Jeden dzień z życia
ukraińskiego mnicha, który nawraca prostytutki - reportaż 23.45 Kochać czy nienawidzić - film dok. 0.45 Dzieci Kwatery Ł
- film dok. 1.50 Lalka (1) - Powrót - serial
3.25 Komandoria - cz. 1 - serial
PIĄTEK, 27.05.2016
TVP 1
5.20
6.15
6.45
7.10
7.35
8.00
8.25
8.55
9.35
11.15
12.10
12.45
13.20
13.55
15.50
17.00
17.30
18.25
19.30
19.55
20.10
20.30
22.30
0.00
0.55
1.50
2.45
3.40
Chichot losu (13) - serial
Słownik [email protected]
Las Story (19)
Odnawialne źródła energii
- Niewyczerpalne energie
- Słońce na dachu
Pełnosprawni (159) - magazyn
dla niepełnosprawnych
Rok w ogrodzie
Naszaarmia.pl - magazyn
Poznaj swoją naturę
Pan Kleks w Kosmosie - część 2
Misja Voltana - film fabularny,
Polska, reż. Krzysztof Gradowski,
wyk. Piotr Fronczewski, Henryk
Bista, Monika Sapilak, Piotr Ptaszyński, Jan Jankowski, Bohdan
Smoleń, Maryla Rodowicz
Sprawa dla reportera
Lednica początek
Na zdrowie - /25/ - magazyn
Okrasa łamie przepisy
Niania i wielkie bum - komedia
familijna, Francja, Wielka Brytania,
USA, reż. Susanna White, wyk.
Emma Thompson, Ralph Fiennes,
Maggie Smith, Daniel Mays, Maggie Gyllenhaal, Ewan McGregor
Downton Abbey (10) Christmas Special - serial
Teleexpress, Pogoda
Ojciec Mateusz - serial
Bodo (13) - serial
Wiadomości, Sport, Pogoda
Rozmowa z Kardynałem Kazimierzem Nyczem na Dzień
Dziękczynienia
Biało - czerwoni - felieton
Opole 2016 - SuperPremiery
Opole 2016 - SuperJedynki
Chicago Fire (24) - serial
Przedwiośnie (4) - Staw
i kapliczka - serial
Przedwiośnie (5) - Bal w Odolanach - serial
Downton Abbey (10) Christmas Special - serial
Zakończenie dnia
TVP SPORT
8.00 piłka nożna 10.05 Kolarstwo - Lang
Team Race 10.30 Złote transmisje. MŚ
1974 - Polska - Haiti 11.30 Złote transmisje. MŚ 1974 - Polska - Haiti 12.20 Pełnosprawni 12.45 karate tradycyjne. Puchar
Europy 13.25 4 - 4 - 2 magazyn wydanie
specjalne 14.25 4 - 4 - 2 magazyn wydanie specjalne 15.15 piłka nożna 16.15 piłka nożna 17.20 Magazyn olimpijski FIFA 18.00 Piłka nożna - Mecz towarzyski.
Niemcy - Węgry 20.05 Rywale UEFA Euro 2016 20.40 Złote transmisje. MŚ 1974.
Polska - RFN 21.40 Złote transmisje. MŚ
1974. Polska - RFN 22.30 Sportowa Sobota 22.50 piłka nożna 1.20 piłka nożna
3.50 piłka nożna 5.50 Zakończenie dnia
6.30
7.30
10.40
10.50
11.20
11.55
12.30
13.00
13.45
14.00
14.40
15.15
16.25
17.20
17.45
18.00
18.50
19.05
20.05
22.00
0.05
0.50
1.50
2.20
4.10
M jak miłość (1228) - serial
Pytanie na śniadanie
Program do czytania
Śniadanie na Trawie - magazyn
Kroke - EtnoKraków - koncert
Sonda 2 - program popularnonaukowy
Domy przyszłości - 8 - reportaż
Kabaret Czesuaf i goście - program kabaretowy
Laureat Nagrody im. Jana
Nowaka - Jeziorańskiego 2016
Familiada - teleturniej
Rodzinka.pl (182) - Przeprowadzka - serial komediowy
Dzięki Bogu już weekend
- program rozrywkowy
O mnie się nie martw - s. IV (13)
- serial komediowy
Nagroda im. Jana Nowaka
- Jeziorańskiego 2016
Słowo na niedzielę
Panorama, Sport, Pogoda
Kulisy - Postaw na milion
Postaw na milion - teleturniej
Gruby i chudszy 2. rodzina
Klumpów - komedia, USA, reż.
Peter Segal, wyk. Eddie Murphy,
Janet Jackson, Larry Miller
Spisek. Largo Winch 2 - film
sensacyjny, Francja, reż. Jerome
Salle, wyk. Sharon Stone, Tomer
Sisley, Weronika Rosati
Kryminalne zagadki Las Vegas
- s. XI (21) - serial sensacyjny
Kryminalne zagadki Las Vegas
- s. XI (22) - serial sensacyjny
Śniadanie na Trawie - magazyn
kulturalny
Kariera Nikosia Dyzmy - komedia, Polska, reż. Jacek Bromski,
wyk. Cezary Pazura, Anna Przybylska, Ewa Kasprzyk, Andrzej
Grabowski, Krzysztof Globisz,
Krzysztof Pieczyński, Włodzimierz Press, Olgierd Łukaszewicz,
Tomasz Sapryk
Zakończenie dnia
TVP 1
TVP 2
5.45 Newton - Nowe gry komputerowe - cykl dok.
6.10 Słowo na niedzielę
6.20 Natura się o(d)płaca - Kobylnica
6.50 M jak miłość (1229) - serial
7.50 Barwy szczęścia (1467 - 1471)
- serial obyczajowy
10.35 Rodzinne oglądanie - Największa tajemnica przyrody
- Koralowy Trójkąt - Tajemnice głębiny (1) - cykl dok. reż.
Richard Dennison
11.40 Podróże z historią (21) Tarcza
ukryta w górach - cykl dok.
12.15 Makłowicz w podróży
12.50 Kabaret w samo południe - 8
- program rozrywkowy
14.00 Familiada - teleturniej
14.40 Kocham Cię, Polsko! - zabawa
quizowa
16.25 Na dobre i na złe (639) - serial
17.25 Na sygnale (98) - Ucieczka
- serial fabularyzowany TVP
18.00 Panorama, Sport, Pogoda
19.05 Sonda 2 - program popularnonaukowy
20.10 Kariera Nikosia Dyzmy - komedia, Polska, reż. Jacek Bromski,
wyk. Cezary Pazura, Anna Przybylska, Ewa Kasprzyk, Andrzej
Grabowski, Krzysztof Globisz,
Krzysztof Pieczyński
22.10 Komediowa Scena Dwójki
- program rozrywkowy
23.10 Jak zostać gwiazdą - komedia,
USA, reż. Paul Weitz, wyk. Dennis Quaid, Willem Dafoe, Hugh
Grant, Mandy Moore
1.05 Oda do radości - film obyczajowy, Polska, reż. Anna Kazejak
- Dawid, Jan Komasa, Maciej
Migas, wyk. Lesław Żurek, Małgorzata Buczkowska, Barbara
Kurzaj, Dorota Pomykała
3.15 Spisek. Largo Winch 2 - film
sensacyjny, Francja, reż. Jerome
Salle, wyk. Sharon Stone, Tomer
Sisley, Weronika Rosati
TVP SPORT
5.30
5.50
8.00
11.00
12.50
13.55
15.55
18.00
19.00
19.45
PSN
7.00 Magazyn UEFA 2016 8.00 Polsat
Sport News Sport Flash 8.07 Magazyn
UEFA 2016 8.40 MotoGP Motocyklowe MŚ - Barcelona 10.00 Magazyn Trans
World Sport 11.00 MotoGP Motocyklowe MŚ - Barcelona 12.20 MotoGP Motocyklowe MŚ - Barcelona 14.00 MotoGP Motocyklowe MŚ - Barcelona 15.00
Lekkoatletyka Diamond League 17.00 Piłka nożna Mecz towarzyski 19.00 Polsat
Sport News Sport Flash 19.07 Magazyn
Atleci 19.50 Koszykówka Tauron Basket
Liga 22.00 Siatkówka plażowa Mistrzostwa Europy Szwajcaria 23.00 Siatkówka
plażowa Mistrzostwa Europy Szwajcaria
0.00 Piłka nożna Eliminacje ME 2016 2.00
Piłka nożna Eliminacje ME 2016
Uwaga! - program interwencyjny
Mango - Telezakupy
Dzień Dobry TVN - magazyn
Na Wspólnej Omnibus - serial
obyczajowy
Agent - Gwiazdy
Richie milioner - komedia, USA
1994, reż. Donald Petrie, wyk.
Macaulay Culkin, John Larroquette, Edward Herrmann, Jonathan Hyde, Christine Ebersole,
Claudia Schiffer
High School Musical - komedia,
USA 2006, reż. Kenny Ortega,
wyk. Zac Efron, Vanessa Hudgens, Ashley Tisdale, Lucas Grabeel, Corbin Bleu
Kuchenne rewolucje - program
kulinarno - rozrywkowy
Fakty, Sport, Pogoda
Uwaga! - program interwencyjny
20.00 Poznaj mojego tatę - komedia,
USA 2000, reż. Jay Roach, wyk.
Robert De Niro, Ben Stiller, Teri
Polo, Blythe Danner, Nicole De
Huff, Jon Abrahams, Owen Wilson, James Rebhorn
22.25 Przypadkowy mąż - komedia,
USA, Irlandia 2008, reż. Griffin Dunne, wyk. Uma Thurman,
Jeffrey Dean Morgan, Colin Firth,
Sam Shepard, Lindsay Sloane
0.10 Romeo musi umrzeć - film sensacyjny, USA 2000, reż. Andrzej
Bartkowiak, wyk. Jet Li, Aaliyah,
Delroy Lindo, Isaiah Washington,
Russell Wong, Henry O,
2.35 Uwaga! - program interwencyjny
2.55 Klub Magii
POLSAT
6.00
7.35
8.05
8.35
9.05
9.35
10.05
10.35
10.50
12.50
14.45
15.45
17.45
18.40
18.50
19.30
20.00
8.30 Rajdy Samochodowe. FIA Rajdowe
ME, Rajd Azorów 9.00 Tenis. Pojedynek
dnia 10.00 Jeździectwo. FEI Nations Cup,
St Gallen, Szwajcaria 11.00 Tenis. French
Open 13.15 Tenis. Gem, set i Mats 13.45
Tenis. Pojedynek dnia 14.45 Tenis. Gem,
set i Mats 15.00 Tenis. French Open 19.00
Tenis. Gem, set i Mats 19.30 Żużel. Speedway Best Pairs Cup 20.00 Żużel. Speedway Best Pairs Cup, Ostrów Wielkopolski
23.00 Rajdy Samochodowe. FIA Rajdowe
Mistrzostwa Europy, Rajd Azorów 23.30
Jeździectwo. Athina Onassis Horse Show,
Francja 1.00 Tenis. Gem, set i Mats 1.30
Tenis. French Open, Paryż, Francja Półfinały mężczyzn
22.40 Arena - thriller sensacyjny,
USA, 2011, reż. Jonah Loop, wyk.
Johnny Messner, Katia Winter,
Samuel L. Jackson, Kellan Lutz
Jak zbić fortunę na żądzy krwi
milionów? Jeden biznesmen
z sadystycznym zacięciem, zbudował swoje imperium na brutalnej stronie internetowej z gladiatorami walczącymi na śmierć
i życie. Jego najnowszy wojownik
to strażak David Lord, porwany
uwięziony i skazany na walkę
o życie.
0.45 David Blane: Uliczna magia
- film dok. 1997, reż. David Blaine, wyk. David Blaine, Leonardo
DiCaprio, Edward O’Blenis
1.45 Tajemnice losu
5.00 Disco Gramy
14.10
17.25
18.00
19.00
19.45
20.00
Uwaga! - program interwencyjny
Mango - Telezakupy
Maja w ogrodzie - magazyn
Akademia ogrodnika
Dzień Dobry TVN - magazyn
Co za tydzień - magazyn
Kobieta na krańcu świata
Scooby - Doo - film przygodowy, USA, Australia 2002, reż.
Raja Gosnell, wyk. Raja Gosnell,
Freddie Prinze Jr, Sarah Michelle
Gellar, Matthew Lillard
Harry Potter i Kamień Filozoficzny - film przygodowy, USA,
Wielka Brytania 2001, reż. Chris
Columbus, wyk. Daniel Radcliffe,
Rupert Grint, Emma Watson,
Richard Harris, Maggie Smith
Sablewskiej sposób na…
Ugotowani - program kulinarno
- rozrywkowy
Fakty, Sport, Pogoda
Uwaga! - program interwencyjny
Jak wytresować smoka - film
przygodowy, USA 2010, reż. Dean
DeBlois, Chris Sanders, wyk. Jay
Baruchel, Gerard Butler, Craig Ferguson, America Ferrera, Jonah Hill
22.05 Co kryje prawda - film sensacyjny, USA 2000, reż. Robert
Zemeckis, wyk. Michelle Pfeiffer,
Harrison Ford, Katharine Towne,
Miranda Otto, James Remar
0.45 Sekrety lekarzy - reality show
1.45 Wybrani - serial sensacyjny, USA
2.45 Uwaga! - program interwencyjny
3.00 Klub Magii
EUROSPORT
8.30 Rajdy Samochodowe. FIA Rajdowe
ME, Rajd Azorów 9.00 Tenis. French Open
11.30 Tenis. Gem, set i Mats 12.00 Tenis.
French Open, Paryż, Francja Finał gry deblowej Kobiety 14.00 Tenis. French Open,
Paryż, Francja Półfinały mężczyzn 14.45
Tenis. Gem, set i Mats 15.00 Tenis. French
Open, Paryż, Francja Finał mężczyzn 17.30
Tenis. Gem, set i Mats 18.00 Watts French
Open 18.15 Kolarstwo. Criterium du Dauphine, Francja prolog 19.30 Tenis. French
Open, Paryż, Francja Finał mężczyzn
21.30 Tenis. Gem, set i Mats 22.00 Kolarstwo. Criterium du Dauphine, Francja prolog 23.00 Tenis. French Open, Paryż, Francja Finał kobiet 0.30 Kolarstwo. Criterium
du Dauphine, Francja prolog
6.00
7.05
7.35
8.05
8.35
8.50
9.00
10.55
12.55
13.55
14.55
19.00
20.00
22.00
23.00
1.10
2.15
3.20
4.00
Stopklatka
TV TRWAM
12.50 Na tropie 13.20 Siódmy sakrament
13.45 Święty na każdy dzień 13.50 Niezwykłości przyrody Nowej Zelandii 14.00
Historia Królowej Estery 14.55 Serce Afryki 15.30 Jak sobie radzić z cierpieniem?
16.00 Informacje dnia 16.10 W Naszej
Rodzinie 17.00 XX Spotkanie Młodych
Lednica 2000 18.00 Anioł Pański 18.05
Informacje dnia 18.15 Rozmowy niedokończone 19.25 Przegląd Katolickiego
Tygodnika „Niedziela” 19.30 Spotkanie
z Magdą Buczek 19.45 Modlitwa z telefonicznym udziałem dzieci 20.00 Informacje dnia 20.20 Różaniec 20.50 Ocalić
od zapomnienia 21.00 Apel Jasnogórski
21.20 Informacje dnia 21.40 Polski Punkt
Widzenia 22.00 Samson i Dalila 22.45 XX
Spotkanie Młodych Lednica 2000 0.00
Programy powtórkowe
POLSAT
6.00
7.45
8.15
8.45
10.55
12.45
15.30
17.45
18.40
18.50
19.30
Nowy dzień z Polsat News
Jeźdźcy smoków
Turbo Fast
Gdzie jest Nemo? - film anim.
Doktor Dolittle - komedia familijna, USA, 1998
Giganci ze stali - film science
fiction, USA, 2011
Moja macocha jest kosmitką
- komedia sci - fi, USA, 1988
Nasz nowy dom
Dwoje we troje
Wydarzenia, Sport, Pogoda
Państwo w Państwie
TV 4
6.00
7.05
8.05
8.35
10.25
11.25
13.50
16.15
19.00
20.00
20.10 Patriota - film przygodowy,
USA, Niemcy, 2000, reż. Roland
Emmerich, wyk. Mel Gibson,
Chris Cooper, Jason Isaacs, Joely
Richardson, Lisa Brenner, Rene
Auberjonois, Tchéky Karyo
23.45 Złodziejski kodeks - film kryminalny, USA, Niemcy, 2009, reż.
Mimi Leder, wyk. Morgan Freeman,
Antonio Banderas, Radha Mitchell
Doświadczony nowojorski złodziej
Keith Ripley zbliża się do końca
przestępczej kariery. Musi jednak
spłacić dług zaciągnięty u rosyjskiej
mafii i w tym celu zamierza przeprowadzić ostatni skok. Zadanie
wydaje się jednak graniczyć z niewykonalnością, jako że Ripleyupatrzył sobie na łup dwa jaja Fabergé.
Arcydzieła sztuki złotniczej, każde
warte 20 milionów dolarów, otoczono ochroną stosowną do ich
wartości.
2.15 Magazyn sportowy
4.15 Tajemnice losu
TVP INFO
5.59 Serwis Info, Pogoda, SerwisSportowy co pół godziny 16.30 Puls Polski
- magazyn 16.55 Pogoda 16.58 Flesz Info
17.05 Serwis sportowy 17.15 Teleexpress
Extra 17.32 Extra świat - magazyn 18.00
Twoje Info 18.28 Po przecinku - rozmowa
18.50 Serwis Info weekend 19.10 Reportaż TVP INFO - reportaż 19.30 Reportaż
TVP INFO - reportaż 19.45 Pogoda 19.53
Dziś wieczorem 20.10 Minęła 20ta 20.30
Serwis Info weekend 20.40 Bez retuszu
- magazyn 21.40 Studio LOTTO 21.50 Panorama Info 22.20 Sportowa niedziela
22.52 Pogoda 23.00 Serwis Info weekend 23.44 Pogoda 23.55 Teleexpress Extra 0.15 Extra świat - magazyn 0.40 Dziś
wieczorem 1.00 Minęła 20ta
Strażnik Teksasu
Jake i piraci z Nibylandii
Kacper: Szkoła postrachu
Jake i piraci z Nibylandii
Garfield Show
Wysmakowani
Zaginiony skarb - film przygodowy, USA, 2003, reż. Jim
Wynorski, wyk. Stephen Baldwin,
Nicollette Sheridan, Coby Ryan
McLaughin, Hannes Jaenicke,
Jerry Doyle
Policjantki i Policjanci
Wtajemniczeni - mikro
- podróż przez ciało
STOP Drogówka
Zapadlisko - film katastroficzny, USA, 2013, reż. Scott Wheeler, wyk. Dominika Juillet, Eric
Roberts, Jeremy London
Przysięga - dramat fantasy,
Chiny, Korea Płd, USA, 2005, reż.
Kaige Chen, wyk. Cecilia Cheung,
Dong - gun Jang, Hiroyuki Sanada
Galileo
Policjantki i Policjanci
CSI: Kryminalne zagadki Miami
Król Skorpion 3: Walka o odkupienie - film fantasy, USA, 2011,
reż. Roel Reiné, wyk. Christopher
Bostin, Dave Bautista
Tuż przed tragedią
Tuż przed tragedią
Niesamowite rekordy
Top 10 lista przebojów
6.00 Prywatna historia kina 6.35 Stawka większa niż życie cz. 7 - 8 - serial 8.55
Muszkieterowie - serial 11.10 Mała Syrenka 2: Powrót do morza - film anim. 12.45
Agora - film historyczny 15.25 Mały Nicky - komedia 17.20 Mrówki w samolocie
- thriller 18.55 Scena Śmiechu - program
rozrywkowy 20.00 W odwecie za śmierć
- thriller 22.00 Kruk: Zagadka zbrodni
- thriller 0.25 Wrotkowisko - dramat
TVP INFO
5.59 Serwis Info, Pogoda, SerwisSportowy co pół godziny 16.30 Puls Polski
- magazyn 16.55 Pogoda 16.58 Flesz Info 17.05 Serwis sportowy 17.15 Teleexpress Extra 17.32 Studio Wschód - magazyn 18.00 Twoje Info 18.28 Po przecinku
- rozmowa 18.50 Serwis Info weekend
19.00 Na czym świat stoi - magazyn
19.15 Kapitalny program - magazyn ekonomiczny 19.40 Serwis sportowy 19.45
Pogoda 19.53 Dziś wieczorem 20.08 Minęła 20ta 20.50 Pogoda 21.00 Panorama
Info 21.40 Studio LOTTO 21.50 Pogoda
21.55 Studio Polska - magazyn 23.30 Serwis Info weekend 0.00 Spotkania Młodych - Lednica 2016 0.36 Sportowa Sobota 1.00 Dziś wieczorem
TVN
5.20
5.45
7.55
8.25
8.30
11.00
11.45
12.25
Nowy dzień z Polsat News
Jeźdźcy smoków
Turbo Fast
Jeźdźcy smoków na końcu
świata
Przygody Kota w butach
Scooby Doo i Brygada Detektywów
Ewa gotuje
Wysmakowani
Ania z Zielonego Wzgórza.
dalsze losy, cz. 1 - film familijny
Pan domu - komedia familijna
Dlaczego ja?
Pamiętniki z wakacji
Chłopaki do wzięcia
Dwoje we troje
Wydarzenia, Sport, Pogoda
Świat według Kiepskich
X Płocka Noc Kabaretowa
TV 4
16.50
EUROSPORT
PSN
7.00 Magazyn UEFA 2016 8.00 Polsat
Sport News Sport Flash 8.07 Magazyn
UEFA 2016 9.00 MotoGP Motocyklowe
MŚ - Barcelona 9.55 MotoGP Motocyklowe MŚ - Barcelona 10.55 MotoGP Motocyklowe MŚ - Barcelona 11.07 Magazyn
UEFA 12.35 MotoGP Motocyklowe MŚ
- Barcelona 13.30 MotoGP Motocyklowe MŚ - Barcelona 14.10 MotoGP Motocyklowe MŚ - Barcelona 14.35 MotoGP
Motocyklowe MŚ - Barcelona 15.05 MotoGP Motocyklowe MŚ - Barcelona 17.07
Magazyn UEFA 2016 18.00 Siatkówka
World Grand Prix 20.50 Piłka nożna Mecz
towarzyski 23.00 Siatkówka World Grand
Prix 1.00 Piłka nożna Mecz towarzyski
3.00 Piłka nożna Eliminacje ME 2016
7.25 Do zobaczenia w Krakowie
7.40 Misja - Kondycja. Magazyn
biegacza i triathlonisty
8.00 Tydzień
8.40 Ziarno - Dziękujemy za chrzest
9.15 Teleranek
10.00 Uroczystości kanonizacyjne bł.
Stanisława Papczyńskiego
11.50 Między ziemią a niebem
12.00 Anioł Pański
12.15 Między ziemią a niebem
12.45 AMEN - XX Spotkania Młodych Lednica 2000
13.25 Tańczący z naturą - Przyjaciele
żab - cykl dok.
14.05 Brunet wieczorową porą
- komedia kryminalna, Polska,
reż. Stanisław Bareja, wyk. Władysław Kowalewski, Bożena
Dykiel, Mirosława Krajewska,
Wojciech Pokora, Wiesław Gołas
15.55 Rozdarte serca (12) - serial
17.00 Teleexpress, Pogoda
17.35 Ranczo (108) - Gambit geniusza - serial
18.40 Jaka to melodia?
19.30 Wiadomości, Sport, Pogoda
20.05 Biało - czerwoni - felieton
20.09 CSI
20.30 Opole 2016 - Waldemar Malicki i Filharmonia Dowcipu
21.55 Opole 2016 - Grand Prix Publiczności - Złote Opole, cz. 1
22.55 Opole 2016 - Grand Prix Publiczności - Złote Opole, cz. 2
0.30 Jaka to melodia?
1.25 Palimpsest - dramat, Polska, reż.
Konrad Niewolski, wyk. Andrzej
Chyra, Magdalena Cielecka,
Robert Gonera, Adam Ferency
3.00 Nadzieja - dramat, Polska,
Niemcy, reż. Stanisław Mucha,
wyk. Rafał Fudalej, Kamilla Baar,
Wojciech Pszoniak, Zbigniew
Zapasiewicz, Grzegorz Artman
4.45 Zakończenie dnia
7.45 piłka nożna - 9.55 Magayzn piłkarski
FIFA 10.25 Piłka nożna - Mecz towarzyski.
Niemcy - Węgry 12.40 Futbol w szponach
pieniadza 13.15 Kierunek Rio 13.45 Jeździectwo - Skoki - CSI Poznań, Memoriał M. Frankiewicza - Konkurs Grand Prix
- relacja 15.00 Jeździectwo - Skoki - CSI
Poznań, Memoriał M. Frankiewicza - Konkurs Grand Prix - relacja 16.30 Lekkoatletyka - Międzynarodowy mityng - Bydgoszcz 19.10 Rywale UEFA EURO 2016
19.40 karate tradycyjne - Puchar Europy
20.20 Żużel - Nice Polska Liga. Stal Rzeszów - Eko - Dir Włókniarz Częstochowa 22.20 Sportowa niedziela 22.50 piłka
nożna - 1.05 Brazylijski fenomen - Ronaldo 1.50 piłka nożna
TVN
TVP 2
22.35
0.15
2.25
3.00
Strażnik Teksasu
Jake i piraci z Nibylandii
Kacper: Szkoła postrachu
Kapitan Drake i drzewo życia
- film przygodowy, Bułgaria, USA
Galileo
Powrót Różowej Pantery
- komedia kryminalna, Wielka
Brytania, 1975, reż. Blake Edwards,
wyk. Catherine Schell, Christopher
Plummer, Peter Sellers
Oskar - komedia, USA, 1991, reż.
John Landis, wyk. Sylvester Stallone, Ornella Muti, Don Ameche,
Kirk Douglas, Marisa Tomei, Tim
Curry, Vincent Spano
K - 19 - dramat, Niemcy, USA,
Wielka Brytania, 2002, reż. Iain
Softley, wyk. Harrison Ford, Liam
Neeson
Galileo
Walkiria - dramat historyczny,
USA, Niemcy, 2008, reż. Bryan
Singer, wyk. Bill Nighy, Carice van
Houten, Tom Cruise
Straszny film 5 - komedia, USA,
2013, reż. David Zucker, Malcolm
Lee, wyk. Ashley Tisdale, Charlie
Sheen, Simon Rex
Skarb rodziny Zhang cz. 1 - film
przygodowy, Chiny, 2011, reż.
Raymond Lee, wyk. Damian Lau,
Jie Dong, Yueming Pan Zhang
Mega Chichot
Disco Polo Life
Stopklatka
6.00 Kondory Wschodu - film sensacyjny 8.10 Supernowa cz. 1 - serial 10.00 Katastrofy w przestworzach - serial 12.30
Zaklęte rewiry - dramat psychologiczny
14.40 Manatu - film familijny 16.40 Jeszcze dalej niż północ - komedia 18.55 Scena Śmiechu 19.50 100 kultowych filmów:
Dziecko Rosemary 20.00 Nie ma róży bez
ognia - komedia 22.00 Ścigani - film sensacyjny 0.30 Uwikłanie - film kryminalny
TV TRWAM
9.55 Przegląd Katolickiego Tygodnika
„Niedziela” 10.00 Msza św. Kanonizacyjna bł. o. Stanisława Papczyńskiego 12.00
Anioł Pański z Ojcem Świętym Franciszkiem 12.20 Wieś - to też Polska 13.30
Broadway Forever 14.40 Światła nadziei
15.45 Owoce posługi misyjnej 16.00 Informacje dnia 16.10 Koncert życzeń
17.00 Tam, gdzie Bóg płacze 17.30 Bądźmy stróżami poranka 18.00 Anioł Pański
18.05 Informacje dnia 18.15 Rozmowy
niedokończone 19.25 Retrospekcja 19.30
Brat Ogień 20.00 Informacje dnia 20.20
Różaniec 20.50 Myśląc Ojczyzna 21.00
Apel Jasnogórski 21.20 Informacje dnia
21.40 Józef z Egiptu 22.20 Po cóż są nam
święci? 22.30 Vatican Magazine 23.00
Jak my to widzimy - z daleka widać lepiej
23.30 Idźcie! i nauczajcie…
37
Sobota, 4.06.2016
TVN 7
5.35 Męski Typ 2: Przemysław
Saleta - talk show
6.10 Męski Typ 2: Marek Kamiński
- talk show
6.45 Mango - Telezakupy
8.50 Dwóch i pół - serial
9.25 39 i pół - serial komediowy
11.30 Brzydula - serial obyczajowy
14.25 Wyzwanie dla Robin Hooda
- film przygodowy
16.30 Stowarzyszenie wędrujących dżinsów II - komedia, USA
2008, reż. Sanaa Hamri, wyk. Alexis Bledel, America Ferrera, Blake
Lively, Amber Tamblyn, Rachel
Nichols, Rachel Ticotin
19.00 Nie cierpię Walentynek
- komedia, USA 2009, reż. Nia
Vardalos, wyk. Nia Vardalos, John
Corbett, Stephen Guarino, Amir
Arison, Zoe Kazan
20.50 Napoleon wybuchowiec
- komedia, USA 2004, reż. Jared
Hess, wyk. Jon Heder, Jon Gries,
Aaron Ruell, Efren Ramirez, Diedrich Bader, Tina Majorino
22.40 Kochaj i mścij się - komedia,
USA 2005, reż. Marcos Siega,
wyk. Evan Rachel Wood, David
Wagner, Brent Goldberg, Adi
Schnall, Jane Krakowski
1.00 Terminator: Kroniki Sary Connor - serial
2.00 Klub Magii
4.05 Druga strona medalu - talk show
PULS
5.50
7.00
7.55
8.25
11.55
15.20
19.00
19.30
20.00
21.50
23.25
1.55
2.45
3.05
4.20
4.45
5.10
5.35
TV6
TTV
15.15 Anatomia głupoty według Richarda
Hammonda Święta 15.45 Express - informacje 16.05 Usterka 16.40 Wściekła Brytania - serial 17.45 Express - informacje
18.05 DeFacto 19.10 Kossakowski. Inicjacja 19.45 Express - informacje 20.00
Mój pierwszy… - magazyn 20.30 Usterka
21.30 Damy i wieśniaczki 22.30 Gogglebox. Przed telewizorem 23.15 HellFjord
- serial 23.50 Kulisy płatnego seksu
9.15 Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów
10.20 Nowy Scooby - Doo 11.05 Garfield
Show 11.30 Pogromca olbrzyma - film fantasy 13.10 Przygody Merlina 14.10 Zwierzęta, które zabijają ludzi - film dok. 15.10
Zabójcze zwierzęta 16.10 Osobliwi ulubieńcy 17.10 Śmierć na talerzu 18.20 Czarnobrody, cz. 1 - film przygodowy 20.00
CSI: Kryminalne zagadki Miami 22.00
Szczury - horror 23.55 Wyspa rozkoszy
TVP KULTURA
7.30 Informacje kulturalne 7.55 Trzeci
punkt widzenia 8.35 Tańczący z wilkami
- western 11.40 Muzyka pod Liberatorem
- widowisko 12.10 Informacje kulturalne
12.25 Informacje kulturalne ekstra 12.55
Sztuka znikania - film dok. 14.00 Wiele hałasu o nic - film kostiumowy 16.00
Debaty 2 Programu PR i TVP Kultura - Po
co maszerujemy? 16.35 Tango Libre - film
obyczajowy, Francja 18.20 Tygodnik Kulturalny 19.15 Siedem epok rocka - Left of
the dial - Amerykański rock alternatywny
- serial dok. 20.10 Eurokultura - magazyn
kulturalny 20.30 Pan Tadeusz - film fabularny 22.50 W cieniu zła - Gry uliczne
- film sensacyjny 0.45 Gala Fryderyk 2016
Co ludzie powiedzą? - serial
Taki jest świat
Super! - program edukacyjny
Wojciech Cejrowski. Boso
13 Posterunek 2 - serial
Attyla - pogromca imperium
(1 - 2) - film przygodowy, USA
2000, reż. Robert Cochran, wyk.
Alice Krige, Gerard Butler, Powers
Boothe, Reg Rogers, Simmone
Mackinnon, Steven Berkoff
Niech żyje król Julian - serial
Niech żyje król Julian - serial
Kula w łeb - film akcji, USA 2012,
reż. Walter Hill, wyk. Christian
Slater, Jason Momoa, Sung Kang,
Sylvester Stallone, Weronika
Rosati
Snajper - ostatnie zlecenie
- thriller, USA 2007, reż. Armand
Mastroianni, wyk. James Remar,
Mario Van Peebles, Catherine
Mary Stewart
Doomsday - film akcji, Niemcy,
RPA, USA, Wielka Brytania 2008,
reż. Neil Marshall, wyk. Rhona
Mitra, Bob Hoskins, Alexander
Siddig, Malcolm McDowell
Taki jest świat
Menu na miarę
Biesiada na cztery pory roku
Menu na miarę
Z archiwum policji
Menu na miarę
Z archiwum policji
TVP HISTORIA
6.50 Makłowicz w podróży 7.20 Jak to
działa (79) 7.55 Lekcja historii - Opowieść
o Żydach polskich, cz. 1 9.00 Nicolas Le
Floch - Człowiek z ołowiem w brzuchu
część 1 - serial 10.00 Podróże z historią
(10) - cykl dok. 10.40 Generałowie Hitlera (6) - serial 11.30 Daleko i blisko - Rolne renty… darowane? 11.50 Czarodziej
- film dok. 12.20 Złowić szansę 12.45
Ludzie rzeki 1 - serial 13.50 Szerokie tory - reportaż 14.30 Premierzy - Tadeusz
Mazowiecki 15.20 Polska i świat z historią w tle 15.40 Gramota czyli komunistów walka z analfabetyzmem 16.15 Spór
o historię - debata 16.55 Sprint przez historię Przemysława Babiarza 17.25 Ex Libris 18.00 Dama w czarnym welonie (7)
- serial 19.00 Były sobie odkrycia - serial
19.40 Przewodnik Historyczny Bogusława Wołoszańskiego 20.10 Historia żywa
- Żołnierze Wielkiej Wojny 20.45 Trzeci
front - film dok. 21.50 Czas wielkiej zmiany - Jan Olszewski 22.50 Encyklopedia II
wojny światowej 23.20 Powrót Odysa - 6
- serial 0.25 Nocna zmiana - film dok.
Niedziela, 5.06.2016
TVN 7
5.20 We Dwoje - program rozrywkowy
6.45 Mango - Telezakupy
8.50 Kobra: Oddział specjalny
- serial sensacyjny
9.55 39 i pół - serial komediowy
12.55 Brzydula - serial obyczajowy
15.50 Operacja Kusza - film wojenny,
Wielka Brytania 1965, reż.
Michael Anderson, wyk. George
Peppard, Tom Courtenay, John
Mills, Sophia Loren, Lilli Palmer,
Anthony Quayle, Jeremy Kemp
18.15 Psy i koty - film familijny, USA
2001, reż. Lawrence Guterman,
wyk. Jeff Goldblum, Elizabeth
Perkins, Alexander Pollock, Tobey
Maguire, Alec Baldwin, Susan
Sarandon, Michael Clarke Duncan, Charlton Heston
20.00 Chłopaki nie płaczą - komedia, Polska 1999, reż. Olaf Lubaszenko, wyk. Maciej Stuhr, Cezary
Pazura, Michał Milowicz, Mirosław Zbrojewicz, Anna Mucha,
Wojciech Klata, Mirosław Baka,
Bohdan Łazuka
22.05 Blef - serial
23.10 Doskonały świat - film sensacyjny, USA 1993, reż. Clint
Eastwood, wyk. Kevin Costner,
Clint Eastwood, Laura Dern, T.J.
Lowther, Keith Szarabajka, Leo
Burmester
2.05 Sposób na morderstwo - serial
3.05 Klub Magii
TTV
12.35 Anatomia głupoty według Richarda Hammonda 13.35 MasterChef Junior
15.00 Ostre cięcie 15.45 Express - informacje 16.05 Usterka 17.10 Oszukać system 17.45 Express - informacje 18.05 Damy i wieśniaczki 19.10 Testerzy extra 19.45
Express - informacje 20.00 DeFacto Extra
21.30 Kossakowski. Inicjacja 22.00 Betlejewski. Prowokacje 22.30 Komornicy
23.00 Ross Kemp. W świecie zbrodni
TVP KULTURA
7.30 Informacje kulturalne 7.50 Którędy
po sztukę 8.05 Hanna i jej siostry - komediodramat 10.05 Dotykając dźwięku. niezwykła podróż Nobuyukiego Tsuji - film
dok. 11.20 Eurokultura 11.40 Ludzie za
mgłą - felieton 11.50 Ludzie za mgłą - film
obyczajowy 13.35 Słaba wiara - film TVP
14.40 Dezerterzy - Marek Dyjak - rozmowa 15.20 Białe płótno Edwarda Hoppera
- film dok. 16.25 Małgorzata Walewska
i Motion Trio - koncert 17.15 Niedziela z….
Wiktorem Zborowskim - C. K. Dezerterzy,
cz. I - komedia 19.50 C. K. Dezerterzy, cz.
II - komedia 21.10 21 gramów - dramat
23.20 Trzeci punkt widzenia 23.50 Punkt
wyjścia - film dok.
PULS
6.00
6.50
7.20
8.50
10.55
12.55
14.15
16.00
19.00
19.30
20.00
22.10
0.50
1.55
2.45
3.10
4.20
4.45
5.10
Taki jest świat
Super! - program edukacyjny
Niania - serial
Wojciech Cejrowski. Boso
Siedmiu zaklętych braci - baśń
Najpiękniejsze baśnie braci
Grimm: Pani zamieć - baśń
Goście w Ameryce - komedia, Francja, USA 2001, reż. Jean
- Marie Poiré, wyk. Jean Reno,
Christina Applegate, Christian
Clavier, Tara Reid
Hulk - film sci - fi, USA 2003, reż.
Ang Lee, wyk. Jennifer Connelly,
Josh Lucas, Nick Nolte, Sam Elliot
Niech żyje król Julian - serial
Niech żyje król Julian - serial
Plan ucieczki - thriller, USA
2013, reż. Mikael Hafström, wyk.
Arnold Schwarzenegger, Cent
50, Faran Tahir, Jim Caviezel, Sam
Neill, Sylvester Stallone
Donnie Brasco - film gangsterski, USA 1997
Camelot - film przygodowy,
Irlandia, Wielka Brytania, USA,
Kanada 2011, wyk. Jamie Campbell Bower, Joseph Fiennes, Eva
Green, Tamsin Egerton
Taki jest świat
Menu na miarę
Biesiada na cztery pory roku
Menu na miarę
Z archiwum policji
Menu na miarę
TV6
6.00 Mega Chichot 7.00 Taaaka ryba
8.00 Benny Hill 9.15 Gwiezdne Wojny:
Wojny Klonów 9.45 Narodziny bohaterów - film sci - fi 12.25 Nowy Scooby
- Doo 13.10 Przygody Merlina 14.20 Rzeka aligatorów - film sci - fi 16.00 Święci
i żołnierze - dramat wojenny 18.00 Dracano - film fantasy 20.00 CSI: Kryminalne
zagadki Miami 22.00 Tajemnice dawnej
magii - film dok. 23.50 Tuż przed tragedią
TVP HISTORIA
6.50 Makłowicz w podróży 7.20 Jak to
działa (80) - magazyn 7.50 Wieczernik
ojca Stanisława - film dok. 8.30 Madonny
Polskie - Królowa Tatr 9.00 Dama w czarnym welonie (7) - serial 10.00 Okrasa łamie przepisy 10.35 Krakowskie oblicza
kultury11.35 Królik po berlińsku - film dok.
12.40 Ludzie rzeki - serial 13.45 Szerokie
tory - reportaż 14.20 Najdłuższa wojna
nowoczesnej Europy (1 - 2) - serial 16.35
Historia żywa - Spadkobiercy powstańczej armii 17.10 Nowe Ateny 18.05 Dama
w czarnym welonie (8) - serial 19.10 Były
sobie odkrycia - serial 19.45 Nocna zmiana - film dok. 20.55 Koniec komunizmu
w Seroczynie - film dok. 21.35 Polscy bohaterowie wojenni cz. 4. Żegota. Na pomoc Żydom - serial 22.35 Książki, które wstrząsnęły światem - Mein Kampf
23.00 Encyklopedia II wojny światowej
dok. 23.35 Powrót Odysa - 7 - serial 0.30
Dzieci Ireny Sendlerowej - film biograficzny 2.20 Lalka (3) - Wielkopańskie zabawy - serial 3.55 Komandoria - cz. 3 - serial
4.45 Zakończenie dnia
38
PIĄTEK, 27.05.2016
TVP 1
8.00
8.15
8.30
9.00
9.55
10.55
12.00
12.10
12.30
12.40
14.00
15.00
15.20
15.50
16.00
16.45
16.50
17.00
17.20
17.30
20.15
20.49
20.55
21.10
22.45
0.50
1.50
3.25
Wiadomości, Pogoda
Polityka przy kawie
Rok w ogrodzie
Ojciec Mateusz (103) - Fatalna
diagnoza - serial
Grzech Fatmagül (29) - serial
Wspaniałe stulecie. Sułtanka
Kösem (26) - serial
Wiadomości
Agrobiznes
Przepis dnia - magazyn
Kangur Dundee, cz. 3 - 4 - serial
Grzech Fatmagül (30) - serial
Wiadomości, Pogoda
Okrasa łamie przepisy
Felieton Teraz Polska
Świat się kręci - widowisko
publicystyczne
Jaka to melodia extra
Pegaz
Teleexpress, Pogoda
Przepis dnia - magazyn
Piłka nożna - Mecz towarzyski
Polska - Litwa
Wiadomości, Sport, Pogoda
Biało - czerwoni - felieton
Jedziemy do Francji - felieton
Teatr Telewizji - Pieniądze
i przyjaciele - spektakl teatralny,
reż. Agnieszka Glińska, wyk.
Aleksandra Konieczna, Krzysztof
Stelmaszyk, Jan Englert, Dominika Ostałowska, Marek Kalita,
Monika Krzywkowska
Ja wam pokażę! - komedia,
Polska, reż. Denis Delic, wyk. Grażyna Wolszczak, Maria Niklińska,
Marta Lipińska, Krzysztof Kowalewski, Hanka Bielicka, Cezary
Pazura, Paweł Delag
Oto historia - Co było a nie jest
Awantura w tropikach - komedia, Niemcy, reż. Andi Niessner,
wyk. Heio von Stetten, Valerie
Niehaus, Nadeshda Brennicke
Notacje - Wanda Traczyk
- Stawska. Byliśmy Wolni
TVP SPORT
7.50 Sportowa niedziela 8.25 Piłka nożna
9.30 Piłka nożna 10.40 Karate tradycyjne
Puchar Europy 11.15 Piłka nożna 12.10 Piłka nożna 13.20 Lekkoatletyka - Międzynarodowy mityng - Bydgoszcz 15.05 Żużel - Nice Polska Liga. Stal Rzeszów - Eko
- Dir Włókniarz Częstochowa 17.05 Piłka
nożna - Mecz towarzyski. Polska - Litwa 17.55 Piłka nożna - Mecz towarzyski.
Polska - Litwa 20.50 Futbol w szponach
pieniądza 21.30 Magazyn piłkarski FIFA
22.00 Rywale UEFA 22.30 Kierunek RIO
23.00 Echa stadionów 23.15 Jedziemy do
Francji - felieton 23.20 Jeździectwo - Skoki - CSI Poznań, Memoriał M. Frankiewicza - Konkurs Grand Prix - relacja 0.50 Piłka nożna 2.00 Piłka nożna
TVP 1
8.00
8.15
8.30
9.00
9.55
10.55
12.00
12.10
12.35
12.45
14.00
15.00
15.20
16.00
16.50
17.00
17.25
18.00
18.35
19.30
20.05
20.15
20.30
21.20
21.30
22.40
0.20
2.00
3.35
3.50
4.20
6.20
Wiadomości, Pogoda
Polityka przy kawie
Historia dla Ciebie - pamięć.pl
Ojciec Mateusz (104) - Komediant - serial
Grzech Fatmagül (30) - serial
Wspaniałe stulecie. Sułtanka
Kösem (26) - serial
Wiadomości
Agrobiznes
Przepis dnia - magazyn
Kangur Dundee, cz. 5 - 6 - serial
Grzech Fatmagül (31) - serial
Wiadomości, Pogoda
Okrasa łamie przepisy
- W krzyżackiej kuchni
Świat się kręci - widowisko
publicystyczne
Pegaz
Teleexpress, Pogoda
Program rozrywkowy
Klan (2958) - telenowela
Wspaniałe stulecie. Sułtanka
Kösem (27) - serial
Wiadomości, Sport, Pogoda
Biało - czerwoni - felieton
Jedziemy do Francji - felieton
Rozdarte serca (13) - serial
Warto rozmawiać - zapowiedź - program publicystyczny
Warto rozmawiać - program
publicystyczny
Awantura w tropikach - komedia, Niemcy
Bandyta - dramat, Polska, Wielka
Brytania, Francja, Niemcy
Klinika zbrodni - thriller, USA,
reż. Andrew C. Erin, wyk. Brooke Burns, George Stults, David
Moscow, Alexandra Lyndon
Notacje - Borys Woźnicki.
Zbierałem rzeczy ideologicznie
szkodliwe - cykl dok.
Notacje - Andrzej Zydorowicz.
Komentator sportowy
Copa America 2016
Kolumbia - Paragwaj
Zakończenie dnia
TVP SPORT
8.00 Rywale UEFA 8.35 PN 9.30 PN 10.40
Kierunek RIO 11.15 Piłka nożna 12.15 Piłka
nożna 13.10 Piłka ręczna kobiet - Eliminacje ME kobiet. Finlandia - Polska, Szwajcaria 14.45 Pełnosprawni 15.25 Piłka nożna
- Mecz towarzyski. Polska - Litwa 17.20
LA dla kazdego 17.50 Piłka nożna 18.55
Piłka nożna 20.00 Lekkoatletyka - Międzynarodowy mityng - Bydgoszcz 21.35
Filozofia karate 21.55 Rywale UEFA 22.29
Minął dzień we Francji 23.00 Sportowy
Wieczór 23.15 Jedziemy do Francji - felieton 23.25 Piłka nożna - Mecz towarzyski.
Niemcy - Węgry 1.20 Magazyn piłkarski
UEFA 1.50 PN 3.00 PN 4.20 PN 5.30 PN
6.20 Zakończenie dnia
TVN
TVP 2
7.05
8.00
11.05
11.35
12.35
13.35
14.10
14.40
15.05
15.40
16.00
16.10
17.05
18.00
18.30
18.40
18.50
19.25
20.40
21.35
21.50
22.50
0.25
1.20
2.35
4.25
5.50
M jak miłość (1077) - serial
Pytanie na śniadanie
Barwy szczęścia (1471) - serial
Postaw na milion - teleturniej
Tylko z Tobą (66) - serial
Śniadanie na Trawie - magazyn
kulturalny
Na sygnale (40) - Ryzyko
zawodowe - serial
Rodzinka.pl (114) - Dziadkowie kontratakują - serial
Rodzinka.pl (115) - Rywalizacja ojciec - syn - serial
Panorama
Pogoda
Hity kabaretu - Mirek i Lucyna
i inne hity Kabaretu Jurki
Tylko z Tobą (67) - serial
Panorama
Sport Telegram
Pogoda
Jeden z dziesięciu - teleturniej
Barwy szczęścia (1471 - 1472)
- serial obyczajowy
M jak miłość (1230) - serial
Kulisy serialu „M jak miłość”
Sonda 2 - program popularnonaukowy
Czy świat oszalał? - Kibole,
Wielka Brytania, reż. Donal
Macintyre
Grimm - s. 2 (14) - serial
Tulipan (5) - serial
Handlarz cudów - dramat, Polska, Szwecja, reż. Jarosław Szoda,
Bolesław Pawica, wyk. Borys Szyc,
Sonia Mietielica, Joanna Szczepkowska, Roman Golczuk, Mariusz
Benoit
Kibole, Wielka Brytania
Zakończenie programu
5.50 Uwaga! - program interwencyjny
6.20 Mango - Telezakupy
7.25 Detektywi - program kryminalny
8.00 Dzień Dobry TVN - magazyn
10.55 Kuchenne rewolucje - program
kulinarno - rozrywkowy
12.00 Szkoła - serial
13.00 Szpital - program obyczajowy
14.00 Ukryta prawda - magazyn obyczajowy
15.00 Rozmowy w toku - talk show
16.00 Szkoła - serial
17.00 Ukryta prawda - magazyn oby-
PSN
7.00 Magazyn Trans World Sport 8.00
Polsat Sport News Sport Flash 8.07 Magazyn UEFA 2016 9.00 Polsat Sport News
Sport Flash 9.07 Lekkoatletyka Diamond
League 11.00 Polsat Sport News Sport
Flash 11.07 Piłka nożna 1. liga 13.00 Polsat Sport News Sport Flash 13.07 MotoGP Motocyklowe MŚ - Barcelona 15.00
Polsat Sport News Sport Flash 15.07 Koszykówka Tauron Basket Liga 17.00 Polsat Sport News Sport Flash 17.07 Lekkoatletyka Diamond League 19.00 Polsat
Sport News Sport Flash 19.07 Magazyn
UEFA 2016 19.50 Koszykówka Tauron Basket Liga 22.00 Piłka nożna Magazyn 1. ligi 23.00 Piłka nożna 1. liga 1.00 Magazyn
Atleci 1.30 Boks Polsat Boxing Night
Nowy dzień z Polsat News
Trudne sprawy
Malanowski i Partnerzy
Dzień, który zmienił moje życie
Dlaczego ja?
Pielęgniarki
Trudne sprawy
Pierwsza miłość
Dlaczego ja?
Wydarzenia, Pogoda
Interwencja
Malanowski i Partnerzy
Małolaty
Pierwsza miłość
Wydarzenia, Sport, Pogoda
Świat według Kiepskich
Wysmakowani
6.00 Nie igraj z aniołem - telenowela
obyczajowa
7.05 Jake i piraci z Nibylandii
7.35 Kacper: Szkoła postrachu
8.05 Jake i piraci z Nibylandii
8.35 Kacper: Szkoła postrachu
9.05 Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów
10.00 Moja nadzieja
11.00 Włoska narzeczona - telenowela obyczajowa
12.00 Detektywi w akcji
13.00 Policjantki i Policjanci
14.00 STOP Drogówka
15.00 Dom nie do poznania
16.00 Moja nadzieja
17.00 Włoska narzeczona - telenowela obyczajowa
18.00 Detektywi w akcji
19.00 Policjantki i Policjanci
20.00 Śmierć na 1000 sposobów
20.30 Śmierć na 1000 sposobów
21.00 CSI: Kryminalne zagadki
Nowego Jorku
22.00 Galileo
23.00 Galileo
0.00 STOP Drogówka
1.00 Mega Chichot
1.30 Interwencja
1.50 Interwencja
2.10 Graffiti
2.30 TAK czy NIE
3.00 Cafe Futbol 15
5.00 Top 10 lista przebojów
czajowy
19.00 Fakty, Sport, Pogoda
19.50 Uwaga! - program interwencyjny
20.10 Doradca smaku
20.15 Na Wspólnej - serial obyczajowy
20.55 Endrju - dokument
21.50 Sekrety lekarzy - reality show
22.50 Najgorszy polski kierowca
23.35 Druga szansa - serial
0.35 Wybrani - serial
1.35 Ocalić Grace - serial
2.35 Uwaga! - program interwencyjny
3.00 Klub Magii
4.20 Rozmowy w toku - talk show
20.10 MEGA HIT - Ja, robot - thriller
sci - fi, USA, Niemcy, 2004, reż.
Alex Proyas, wyk. Will Smith, Alan
Tudyk, Bridget Moynahan, Bruce
Greenwood, James Cromwell
Rok 2035. Naukowcy dokonali
szeregu genialnych wynalazków, które pozwoliły na pełną
automatyzację życia. Najlepszymi
przyjaciółmi człowieka stały się
supernowoczesne roboty, które
towarzyszą mu na każdym kroku.
Roboty gotują obiady, pilotują
samoloty, dyrygują orkiestrą symfoniczną, dostarczają przesyłki,
opiekują się dziećmi i wyręczają
ludzi w codziennych obowiązkach.
22.45 6 kul - film akcji, USA, 2012,
reż. Ernie Barbarash, wyk. Anna
- Louise Plowman, Charlotte Beaumont, Jean - Claude Van Damme
1.10 Dziecko szczęścia - komedia,
Polska, 1991, reż. Sławomir Kryński
6.00 Serwis Info, Pogoda, SerwisSportowy co pół godziny 16.30 Puls Polski 16.55
Pogoda 16.58 Flesz Info 17.15 Teleexpress
Extra 17.32 Extra świat - magazyn 17.40
To jest temat - magazyn 18.00 Twoje Info
18.28 Po przecinku - rozmowa 18.50 Serwis Info 19.00 24 minuty - wywiad 19.35
INFObiznes 19.55 Pogoda 20.06 Minęła 20ta 20.42 Dziś wieczorem 21.00 Panorama Info 21.34 Pogoda 21.40 Studio
LOTTO 21.49 W tyle wizji - program publicystyczny 22.25 Studio świat. - magazyn
22.53 Pogoda 23.00 Serwis Info 23.30
Echa stadionów 23.45 Teleexpress Extra
0.10 Extra świat - magazyn 0.20 To jest
temat - magazyn 0.45 Minęła 20ta 1.20
Dziś wieczorem 1.45 W tyle wizji
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
19.50
20.10
20.15
Uwaga! - program interwencyjny
Mango - Telezakupy
Detektywi - program kryminalny
Doradca smaku
Dzień Dobry TVN - magazyn
Kuchenne rewolucje - program
kulinarno - rozrywkowy
Szkoła - serial
Szpital - program obyczajowy
Ukryta prawda - magazyn obyczajowy
Rozmowy w toku - talk show
Szkoła - serial
Ukryta prawda - magazyn obyczajowy
Szpital - program obyczajowy
Fakty, Sport, Pogoda
Uwaga! - program interwencyjny
Doradca smaku
Na Wspólnej - serial obyczajowy
20.55 Romeo musi umrzeć - film sensacyjny, USA 2000, reż. Andrzej
Bartkowiak, wyk. Jet Li, Aaliyah,
Delroy Lindo, Isaiah Washington,
Russell Wong, Henry O, D.B.
Woodside
23.20 Kuba Wojewódzki - talk show
0.20 Partnerki - serial kryminalny
1.15 Najgorszy polski kierowca
2.00 Uwaga! - program interwencyjny
2.25 Klub Magii
3.45 Rozmowy w toku - talk show
EUROSPORT
8.00 Piłka nożna. Major League Soccer
MLS Highlights 8.30 Piłka nożna. Vive
la France 9.00 Watts 10.00 Piłka nożna.
Football Greatest 11.00 Tenis. Turniej ATP,
Stuttgart 13.00 Kolarstwo. Criterium du
Dauphine 14.00 Tenis. Turniej ATP, Stuttgart 16.00 Kolarstwo. Criterium du Dauphine 17.15 Tenis. Turniej ATP, Stuttgart
20.00 Magazyn. Sports Insiders 20.30
Piłka nożna. Football Greatest 21.30 Piłka nożna. Football Greatest 22.00 Kolarstwo. Criterium du Dauphine, Francja Etap
2. 23.00 Magazyn. Going for Gold 23.30
Rajdy Samochodowe. ERC od środka Magazyn 0.00 Tenis. Turniej ATP, Stuttgart
1.30 Kolarstwo. Criterium du Dauphine
2.30 Piłka nożna. Vive la France
TV TRWAM
11.30 Myśląc Ojczyzna 11.40 Po cóż są
nam święci 11.50 Retrospekcja 11.55
Święty na każdy dzień 12.00 Anioł Pański
12.03 Informacje dnia 12.20 Broadway
Forever - koncert 13.30 Koncert życzeń
14.20 Kiedy dorosnę 15.50 Pytasz i wiesz
16.00 Informacje dnia 16.10 Sanktuaria polskie 16.30 Tydzień z Ziemi Świętej
16.50 Świadkowie 17.20 Święty na każdy dzień 17.30 Spotkanie Rodziny Radia
Maryja z okazji XXV rocznicy pobytu św.
Jana Pawła II we Włocławku 19.45 Parauszek i przyjaciele 20.00 Informacje dnia
20.20 Różaniec 20.50 Myśląc Ojczyzna
21.00 Apel Jasnogórski 21.20 Informacje
dnia 21.40 Polski Punkt Widzenia 22.00
Stan bezpieczeństwa państwa 22.10 Idealna fala 23.40 Serce i oblicze Boga 0.00
Programy powtórkowe
POLSAT
TVN
5.40
6.15
7.20
7.50
8.00
10.55
Stopklatka
6.00 Prywatna historia kina 6.40 Bajki
7.05 Manatu - film familijny 9.05 Stawka większa niż życie cz. 9 - 10 - serial
11.30 Katastrofy w przestworzach - serial
13.45 Pułapki umysłu - serial 14.10 Szpital
nadziei - serial 16.05 Zaklęte rewiry - dramat psychologiczny 18.00 Kobra: Oddział
specjalny - serial 20.00 1911 - Rewolucja
- film przygodowy 22.40 Żywa tarcza
- film sensacyjny 0.35 Wolf Creek - horror
TVP INFO
EUROSPORT
8.30 Piłka nożna. Vive la France 9.00 Szermierka. Grand Prix Series, Szanghaj, Chiny 10.00 Tenis. French Open 14.00 Tenis.
Turniej ATP, Stuttgart 16.00 Kolarstwo. Criterium du Dauphine, Francja Etap 1. 17.15
Tenis. Turniej ATP, Stuttgart 18.00 Tenis.
French Open, Paryż, Francja Finał kobiet
19.00 Tenis. French Open, Paryż, Francja
Finał mężczyzn 20.30 Tenis. French Open,
Paryż, Francja Best of 21.30 Magazyn.
Going for Gold 22.00 Kolarstwo. Criterium du Dauphine, Francja Etap 1. 23.00
Jeździectwo, Horse Excellence 23.15 Eurogole 23.20 Piłka nożna. Major League
Soccer MLS Highlights 23.45 Piłka nożna. Vive la France 0.10 Eurogole 0.15 Tenis.
French Open, Paryż, Francja Best of
TVP 2
6.30 Obwieszcza, wychwala,
nawołuje - reportaż
7.05 M jak miłość (1078) - serial
8.00 Pytanie na śniadanie
10.55 Barwy szczęścia (1472) - serial
11.35 Na dobre i na złe (165) - Siostra zakonna - serial
12.35 Tylko z Tobą (67) - serial
13.35 Kroke - EtnoKraków - koncert
14.10 Na sygnale (41) - Deklaracja
woli - serial fabularyzowany TVP
14.40 Rodzinka.pl (116) - Dzieci nas
wyprzedzają - serial komediowy
15.05 Rodzinka.pl (117) - Powrót do
szkoły - serial komediowy
15.40 Panorama
16.00 Pogoda
16.10 M jak miłość (1230) - serial
17.05 Tylko z Tobą (68) - serial
18.00 Panorama
18.30 Sport Telegram
18.40 Pogoda
18.50 Jeden z dziesięciu - teleturniej
19.25 Barwy szczęścia (1472) - serial
obyczajowy
20.05 Barwy szczęścia (1473) - serial
obyczajowy
20.40 M jak miłość (1231) - serial
21.35 Kulisy serialu „M jak miłość”
21.45 Magazyn Ekspresu Reporterów
22.50 Świat bez fikcji - Anatomia
startupu - film dok.
23.55 Komediowa Scena Dwójki
- program rozrywkowy
0.55 Prokurator (9) - serial kryminalny TVP
1.55 Magazyn Ekspresu Reporterów
3.00 Anatomia startupu - film dok.
4.05 Tancerze (7) Kwestia zaufania
- serial obyczajowy
4.55 Zakończenie programu
TV 4
18.00 Szpital - program obyczajowy
PSN
7.00 Siatkówka plażowa Mistrzostwa Europy Szwajcaria 8.00 Polsat Sport News
Sport Flash 8.07 Siatkówka plażowa Mistrzostwa Europy Szwajcaria 9.07 MotoGP Motocyklowe MŚ - Barcelona 11.00
Polsat Sport News Sport Flash 11.07 Lekkoatletyka Diamond League 13.00 Polsat
Sport News Sport Flash 13.07 Siatkówka
World Grand Prix 15.00 Polsat Sport News
Sport Flash 15.07 Koszykówka Tauron Basket Liga 17.00 Polsat Sport News Sport
Flash 17.07 Siatkówka Turniej eliminacyjny
do IO meżczyzn 19.00 Polsat Sport News
Sport Flash 19.07 Piłka nożna 1. liga 21.00
Polsat Sport News Sport Flash 21.07 Piłka
nożna 1. liga 23.00 Piłka nożna Mecz towarzyski 1.00 Boks Polsat Boxing Night
6.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
14.45
15.50
16.15
16.30
17.00
18.00
18.50
19.30
20.00
POLSAT
6.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
14.45
15.50
16.15
16.30
17.00
18.00
18.50
19.30
Nowy dzień z Polsat News
Trudne sprawy
Malanowski i Partnerzy
Dzień, który zmienił moje życie
Dlaczego ja?
Pielęgniarki
Trudne sprawy
Pierwsza miłość
Dlaczego ja?
Wydarzenia, Pogoda
Interwencja
Malanowski i Partnerzy
Małolaty
Pierwsza miłość
Wydarzenia, Sport, Pogoda
Świat według Kiepskich
20.10 Turysta - thriller, USA, 2010,
reż. Florian Henckel von Donnersmarck, wyk. Angelina Jolie,
Johnny Depp, Paul Bettany
Piękna femme fatale wciąga
amerykańskiego turystę w niebezpieczną grę.Amerykanin Frank
przyjeżdża do Włoch, aby zapomnieć o przeżytym zawodzie
miłosnym. W pociągu do Wenecji poznaje piękną i tajemniczą
Elise. Nawiązują flirt, który szybko
przeradza się w romans. Z czasem jednak okazuje się, że Elise
skrywa pewien sekret.
22.30 Granice wytrzymałości - film
przygodowy, USA, Niemcy, 2000,
reż. Martin Campbell, wyk. Chris
O’Donnell, Robin Tunney, Scott
Glenn, Izabella Scorupco, Bill Paxton
1.05 Fałszerze - dramat wojenny,
Austria, 2007
3.15 Tajemnice losu
TVP INFO
6.00 Serwis Info, Pogoda, SerwisSportowy co pół godziny 16.30 Puls Polski 16.55
Pogoda 16.58 Flesz Info 17.15 Teleexpress
Extra 17.32 Extra świat - magazyn 17.40
To jest temat - magazyn 18.00 Twoje Info 18.28 Po przecinku - rozmowa 18.50
Serwis Info 19.10 Cztery strony - program
publicystyczny 19.30 INFObiznes 19.46
Pogoda 19.57 Dziś wieczorem 20.12 Minęła 20ta 20.51 Pogoda 21.00 Panorama
Info 21.33 Pogoda 21.40 Studio LOTTO
21.50 W tyle wizji - program publicystyczny 22.25 Studio świat. - magazyn 22.53
Pogoda 23.00 Serwis Info 23.30 Sportowy Wieczór 23.45 Teleexpress Extra 0.10
Extra świat - magazyn 0.20 To jest temat
- magazyn 0.45 Dziś wieczorem
TV 4
6.00
7.05
7.35
8.05
8.35
9.05
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
0.00
1.00
1.30
2.10
2.30
3.00
4.00
4.30
5.00
Nie igraj z aniołem
Jake i piraci z Nibylandii
Kacper: Szkoła postrachu
Jake i piraci z Nibylandii
Kacper: Szkoła postrachu
Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów
Moja nadzieja
Włoska narzeczona
Detektywi w akcji
Policjantki i Policjanci
STOP Drogówka
Dom nie do poznania
Moja nadzieja
Włoska narzeczona
Detektywi w akcji
Policjantki i Policjanci
Śmierć na 1000 sposobów
STOP Drogówka
Szczury - horror sci - fi, USA,
2002, reż. Tibor Takács, wyk. Amy
Parks, Sara Downing
Spadkobiercy
Mega Chichot
Interwencja
Graffiti
TAK czy NIE
Disco Polo Life
Magazyn Atleci Polsat Sport
2016
Magazyn European Tour
Weekly 2016
Top 10 lista przebojów
Stopklatka
7.15 Chłopi - serial 8.20 Hallo Szpicbródka, czyli ostatni występ Króla Kasiarzy
- komedia 10.20 Scena Śmiechu 11.30
Katastrofy w przestworzach - serial 13.45
Pułapki umysłu - serial 14.10 Szpital nadziei - serial 16.05 Książę i ja: Królewskie
wesele - komedia romantyczna 18.00
Kobra: Oddział specjalny - serial 20.00
Kiss Kiss, Bang Bang - komedia sensacyjna 22.05 Dom z piasku i mgły - dramat
TV TRWAM
12.20 Jan Paweł II - Papież, który tworzył
historię 13.05 Za Wenecją - Wyspy Laguny 13.40 Matki dzieci niczyich 13.55
Święty na każdy dzień 14.00 Idealna fala 15.30 Słony smak piękna 15.50 Pytasz
i wiesz 16.00 Informacje dnia 16.10 Bioetyczny detektyw 16.45 M2016 - Światowe Dni Młodzieży 16.50 Ambasadorzy
ŚDM 17.00 Przyroda i ludzie 17.25 Śladami historii 17.30 Okiem kamery 18.00
Anioł Pański 18.05 Informacje dnia 18.15
Rozmowy niedokończone 19.25 Święty
na każdy dzień 19.30 Każdy maluch to
potrafi 19.45 Modlitwa z telefonicznym
udziałem dzieci 20.00 Informacje dnia
20.20 Różaniec 20.50 Myśląc Ojczyzna
21.00 Apel Jasnogórski 21.20 Informacje
dnia 21.40 Polski Punkt Widzenia 22.00
Bieg życia 23.45 Slumgirls
Poniedziałek, 6.06.2016
TVN 7
5.15 We Dwoje - program rozrywkowy
6.45 Męski Typ 2: Zbigniew Lew
- Starowicz - talk show
7.20 Ukryta prawda - program obyczajowy
8.20 Sąd rodzinny - program sądowy
9.20 Sędzia Anna Maria Wesołowska
10.20 Chuck - serial
11.20 Mango Telezakupy
12.55 Sąd rodzinny - program sądowy
13.55 Szpital - program obyczajowy
14.55 Sędzia Anna Maria Wesołowska
15.55 39 i pół - serial komediowy
16.55 Chuck - serial
17.55 Brzydula - serial obyczajowy
19.00 Ukryta prawda - program obyczajowy
20.00 Czysta gra - film sensacyjny,
USA 1995, reż. Andrew Sipes,
wyk. William Baldwin, Cindy
Crawford, Steven Berkoff, Christopher McDonald, Salma Hayek
22.05 Senna - film dok.
0.20 Pogrzebana żywcem - horror,
USA 2007, reż. Robert Kurtzman,
wyk. Leah Rachel, Erin Reese,
Tobin Bell
2.25 Klub Magii
4.35 Druga strona medalu - talk show
5.10 Koniec programu
PULS
5.55
6.50
8.05
9.00
11.00
12.00
13.10
15.10
16.10
17.05
18.05
20.00
21.50
23.35
0.20
0.55
1.25
2.05
2.45
3.10
4.20
4.45
5.10
5.35
TV6
TTV
13.15 Kocham. Enter 14.15 Kartoteka
15.15 DeFacto 15.45 Express - informacje
16.05 Usterka 16.35 Damy i wieśniaczki 17.45 Express - informacje 18.05 Kurczaki warte miliardy - serial 19.10 Wytapiacze fortuny 19.45 Express - informacje
20.00 Ciemna strona Apple’a - dokument
21.10 Komornicy 21.45 Express - informacje 22.00 Gogglebox. Przed telewizorem 22.45 DeFacto 23.45 Świat bez fikcji
6.00 Mega Chichot 7.00 Kłamczuch 8.00
Strażnik Teksasu 9.00 Galileo 10.00 Osobliwi ulubieńcy 11.00 Mistrz kuchni: Gordon
Ramsay 12.00 Całkiem nowe lata miodowe 13.40 Rodzina zastępcza 14.15 Mega Chichot 14.45 Dekoratornia 15.15 Nieśmiertelny 16.15 Strażnik Teksasu 17.15
Czarodziejki 18.15 Całkiem nowe lata miodowe 20.00 Galileo 21.00 Wysokie loty
- komedia 22.50 Repli - Kate - komedia
TVP KULTURA
7.35 Afisz kulturalny 7.50 Kultura fizyczna
8.00 Studio Kultura 8.20 Eurokultura 8.35
Niedziela z…. Wiktorem Zborowskim 9.25
Informacje kulturalne ekstra 9.55 Diabły,
diabły - dramat psychologiczny 11.30 Biała
wizytówka - serial 12.40 Leksykon Polskiej
Muzyki Rozrywkowej - J i K 13.15 Eurokultura 13.35 3 x Dorota Roqueplo - Prowokator - dramat 15.20 Pięć minut przed
gwizdkiem - film TVP 16.35 Samotna kobieta - dramat 18.50 Roberta Flack - Killing Me Softly - film dok. 20.00 Informacje
kulturalne 20.20 Larp - film kr.metr. 21.00
Koncert 0.00 Tanie Dranie - Moroz i Kłopotowski komentują świat - talk - show 0.40
Psy 2. Ostatnia krew - film sensacyjny
Niania - serial
13 Posterunek 2 - serial
Nash Bridges - serial
Kobra - oddział specjalny
- serial
Napisała: Morderstwo - serial
Co ludzie powiedzą? - serial
Dziesięć przykazań - serial
Oblicza miłości - telenowela
Moje serce bije dla Loli - telenowela, USA 2011
Niewolnica Victoria - telenowela, Kolumbia 2016
Skorpion - serial
Zakon - film akcji, USA 2002,
reż. Sheldon Lettich, wyk. Brian
Thompson, Charlton Heston, Jean
- Claude Van Damme, Sofia Milos
13 Dzielnica - film akcji, Francja 2004, reż. Pierre Morel, wyk.
Bibi Naceri, Cyril Raffaelli, Dany
Verissimo - Petit, David Belle, Tony
D’Amario
Taki jest świat
Menu na miarę
Z archiwum policji
Menu na miarę
JRG w akcji
Dyżur
Na jedwabnym szlaku
Menu na miarę
Z archiwum policji
Menu na miarę
Z archiwum policji
TVP HISTORIA
6.50 Makłowicz w podróży 7.20 Sprint
przez historię Przemysława Babiarza 7.55
Ginące cywilizacje (1) - cykl dok. 9.00 Dama w czarnym welonie (8) - serial 10.05
Gramota czyli komunistów walka z analfabetyzmem - film dok. 10.40 Na tropie
zdrady - film dok. 12.00 Trzeci front - film
dok. 13.00 Spór o historię - debata 13.40
Cafe Historia - program publicystyczny
14.10 Dziedzictwo i tajemnice morskiego
świata - cykl dok. 15.15 Było, nie minęło 15.45 Sensacje XX wieku 16.50 Historia dla Ciebie - pamięć.pl - magazyn 17.05
Ex Libris 17.40 Flesz historii (289) 18.00
Nicolas Le Floch - Człowiek z ołowiem
w brzuchu część 2 - serial 19.05 Były sobie odkrycia - Maria Skłodowska - Curie 19.45 Skarby Watykanu - 1 - film dok.
20.50 Sensacje XX wieku 21.50 Było, nie
minęło 22.25 Historia kryminalistyki - Trucizny i toksykologia 5 - serial dok. 23.15
Świadkowie nieznanych historii - Grupy Oporu „Solidarni” - program publicystyczny 23.50 Nieznani sprawcy - film
dok. 0.30 Siła przewiercania - film dok.
Wtorek, 7.06.2016
TVN 7
5.15 We Dwoje - program rozrywkowy
6.35 W - 11 Wydział Śledczy - program kryminalny
7.20 Ukryta prawda - program obyczajowy
8.20 Sąd rodzinny - program sądowy
9.20 Sędzia Anna Maria Wesołowska
10.20 Chuck - serial
11.20 Mango Telezakupy
12.55 Sąd rodzinny - program sądowy
13.55 Szpital - program obyczajowy
14.55 Sędzia Anna Maria Wesołowska
15.55 39 i pół - serial komediowy
16.55 Chuck - serial
17.55 Brzydula - serial obyczajowy
18.30 Brzydula - serial obyczajowy
19.00 Ukryta prawda - program obyczajowy
20.00 Mad Max pod Kopułą Gromu
- film S - F, Australia 1985, reż.
George Miller, George Ogilvie,
wyk. Mel Gibson, Tina Turner,
Angelo Rossitto, Helen Buday
22.20 Dzika banda - western, USA
1969, reż. Sam Peckinpah, wyk.
William Holden, Ernest Borgnine,
Robert Ryan, Edmond O’Brien,
Warren Oates, Ben Johnson,
Jaime Sanchez, Strother Martin,
L.Q. Jones
1.20 Tajemnice Smallville - serial
2.20 Klub Magii
4.30 Druga strona medalu - talk show
5.00 Koniec programu
TTV
13.15 Kocham. Enter 14.15 Kartoteka
15.15 DeFacto 15.45 Express - informacje 16.05 Usterka 16.35 Damy i wieśniaczki 17.45 Express - informacje 18.05
Cała prawda o jedzeniu 18.40 Gorączka
wyprzedaży 19.45 Express - informacje
20.00 Wojny magazynowe 21.00 Licytuj
i niszcz 21.30 Testerzy 21.45 Express - informacje 22.00 Usterka 23.00 HellFjord
- serial 23.35 Bogaci kasy nie liczą
TVP KULTURA
7.35 Afisz kulturalny 7.50 Kultura fizyczna 8.00 Studio Kultura 8.15 Informacje
kulturalne 8.35 Tygodnik Kulturalny 9.20
Informacje kulturalne ekstra 9.45 Kapitan
z „Oriona” - dramat obyczajowy 11.30
Biała wizytówka - serial 12.40 Koncert
życzeń - Lalamido czyli porykiwania szarpidrutów - Podróżnicy 13.15 Informacje kulturalne 13.35 3 x Dorota Roqueplo
- Mój Nikifor - dramat 15.40 Seans 17.10
Dzieci ulicy Ragazzi - dramat 19.00 Dziedzictwo Shakespeare’a - film dok. 20.00
Informacje kulturalne 20.20 Teatr Telewizji - Hamlet 23.35 Chuligan Literacki
- magazyn o książkach 0.10 Beduin - film
obyczajowy 2.00 Hańba - dramat
PULS
5.55
6.50
8.05
9.00
11.00
12.00
13.10
15.10
16.10
17.05
18.05
19.00
20.00
21.45
0.15
1.20
2.05
2.35
3.05
4.20
4.45
5.10
5.35
Niania - serial
13 Posterunek 2 - serial
Nash Bridges - serial
Kobra - oddział specjalny
- serial
Napisała: Morderstwo - serial
Co ludzie powiedzą? - serial
Dziesięć przykazań - serial
Oblicza miłości - telenowela
Moje serce bije dla Loli - telenowela, USA 2011
Niewolnica Victoria - telenowela, Kolumbia 2016
Skorpion - serial
Skorpion - serial
Zlecenie na śmierć - film akcji,
Kanada 2008, reż. Dolph Lundgren, wyk. Dolph Lundgren,
Stefanie von Pfetten, Samantha
Mathis
Donnie Brasco - film gangsterski, USA 1997
Tropiciel - serial
JRG w akcji
Dyżur
Menu na miarę
Na jedwabnym szlaku
Menu na miarę
Z archiwum policji
Menu na miarę
Z archiwum policji
TV6
8.00 Strażnik Teksasu 9.00 Galileo 10.00
Przygody Merlina 11.00 Mistrz kuchni:
Gordon Ramsay 12.00 Całkiem nowe lata miodowe 13.40 Rodzina zastępcza
14.15 Mega Chichot 14.45 Dekoratornia
15.15 Nieśmiertelny 16.15 Strażnik Teksasu 17.15 Czarodziejki 18.15 Całkiem nowe lata miodowe 20.00 Galileo 21.00 CSI:
Kryminalne zagadki Nowego Jorku 22.55
Champion - dramat kryminalny
TVP HISTORIA
6.50 Makłowicz w podróży 7.20 Ex Libris
7.55 Ginące cywilizacje (2) - cykl dok.
9.00 Nicolas Le Floch - Człowiek z ołowiem w brzuchu część 2 - serial 10.05
Flesz historii (289) 10.20 Polska i świat
z historią w tle 10.45 Skarby Watykanu
- 1 - film dok. 11.55 Dokumentaliści - film
dok. 13.00 Codzienny PRL 13.15 Telewizyjny Kurier Warszawski 13.25 Codzienny PRL 14.05 Ludzie rzeki - Le Colorado 1
- serial 15.05 Było, nie minęło 15.35 Sensacje XX wieku 16.35 Tora i miecz - film
dok. 17.35 Polska i świat z historią w tle
18.00 Nicolas Le Floch - Tajemnica ulicy
Zakonników, cz. 1 - serial 19.00 Były sobie odkrycia - serial 19.45 Skarby Watykanu - 2 - film dok. 20.50 Sensacje XX
wieku 21.55 Było, nie minęło 22.30 Konsultant 23.05 Polacy - Zostać zawodowcem 23.35 Cichy Don, cz. III - dramat,
1.45 Miejsca Przeklęte 2.15 Miejsca Przeklęte 2.50 Lalka (5) - Widziadło - serial
4.25 Komandoria - cz. 5 - serial 5.25 Zakończenie dnia
PIĄTEK, 27.05.2016
TVP 1
8.00 Wiadomości, Pogoda
8.15 Polityka przy kawie
8.30 Pełnosprawni (159) - magazyn
dla niepełnosprawnych
9.00 Ojciec Mateusz (105) - Artykuł
- serial
9.55 Grzech Fatmagül (31) - serial
10.55 Wspaniałe stulecie. Sułtanka
Kösem (27) - serial
12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes
12.30 Magazyn Rolniczy
12.50 Tańczący z naturą - Dubeltowy
wypas - cykl dok.
13.15 Szczęście i przypadki - film dok.
13.55 Grzech Fatmagül (32) - serial
15.00 Wiadomości, Pogoda
15.20 Okrasa łamie przepisy - Pełna
misa w pełnej chacie
16.00 Świat się kręci - widowisko
publicystyczne
16.45 Pegaz
17.00 Teleexpress, Pogoda
17.25 Program rozrywkowy
18.00 Klan (2959) - telenowela
18.35 Wspaniałe stulecie. Sułtanka
Kösem (28) - serial
19.30 Wiadomości, Sport, Pogoda
20.05 Biało - czerwoni - felieton
20.15 Jedziemy do Francji - felieton
20.30 Uwikłani (7) - Agnieszka
- w spirali długu - serial
21.25 Świat nieprzedstawiony - Na
pierwszej linii walki z ebolą,
Wielka Brytania
22.30 Pegaz
23.25 Klinika zbrodni - thriller, USA,
reż. Andrew C. Erin, wyk. Brooke Burns, George Stults, David
Moscow, Alexandra Lyndon
1.20 Copa America 2016
Brazylia - Haiti
3.35 Notacje - Kazimierz Wiśniak.
Okienka w Piwnicy pod Baranami - cykl dok.
3.45 Świat się kręci - widowisko
publicystyczne
4.35 Zakończenie dnia
6.05
7.05
8.00
10.55
11.30
12.35
13.35
14.05
14.40
15.05
15.40
16.10
17.05
18.00
18.30
18.40
18.50
19.25
20.05
20.40
21.45
22.20
0.15
1.15
2.25
3.30
4.25
4.55
5.25
TVP SPORT
7.35 Rywale UEFA 8.15 PN 9.15 PN 10.20
LA dla każdego 10.55 PN 12.00 PN 13.05
Złote transmisje 14.50 Filozofia karate 15.15 Piłka nożna - Mecz towarzyski.
Niemcy - Węgry 16.15 Piłka nożna - Mecz
towarzyski. Niemcy - Węgry 17.20 Garmin Iron Traithlon 17.50 PN 18.55 PN
19.55 Wyścigi samochodowe 20.30 Jeździectwo - Skoki - CSI Poznań, Memoriał M. Frankiewicza - Konkurs Grand Prix
- relacja 22.00 Rywale UEFA 22.25 Minął
dzień we Francji 23.00 Sportowy Wieczór
23.15 Jedziemy do Francji - felieton 23.25
Piłka nożna - Mecz towarzyski. Polska
- Litwa 0.30 Piłka nożna - Mecz towarzyski. Polska - Litwa 1.20 PN - 2.30 PN 3.50
PN 5.00 PN 5.50 Zakończenie dnia
TVP SPORT
7.40 Rywale UEFA 8.00 Rywale UEFA 8.15
PN 9.20 PN 10.25 Garmin Iren Triathlon
11.00 PN 12.05 PN 13.15 złote transmisje
14.15 złote transmisje 15.00 LA dla każdego 15.30 Kierunek RIO 16.00 Wyścigi
samochodowe 16.30 Festiwal jeździecki w Baborówku 17.00 Festiwal jeździecki w Baborówku 17.20 Świat jeździectwo 17.55 Piłka nożna 19.00 Piłka nożna
20.05 Złote transmisje 21.00 Złote transmisje 21.55 Rywale UEFA 22.25 Minął
dzień we Francji 23.00 Sportowy Wieczór
23.20 PN - niezapomniane mecze 0.00
PN - niezapomniane mecze 1.10 Jedziemy
do Francji - felieton 1.20 PN 2.30 PN 3.50
PN 5.00 PN 5.50 Zakończenie dnia
M jak miłość (1078) - serial
M jak miłość (1079) - serial
Pytanie na śniadanie
Barwy szczęścia (1473) - serial
Na dobre i na złe (166) - Spóźnione pragnienie - serial
Tylko z Tobą (68) - serial
Domy przyszłości - 6 - reportaż
Na sygnale (42) - Prosto
w serce - serial fabularyzowany
Rodzinka.pl (118) - Walentynki
- serial komediowy
Rodzinka.pl (119) - Komunia
- serial komediowy
Panorama, Pogoda
M jak miłość (1231) - serial
Tylko z Tobą (69) - serial
Panorama
Sport Telegram
Pogoda
Jeden z dziesięciu - teleturniej
Barwy szczęścia (1473) - serial
Barwy szczęścia (1474) - serial
Na dobre i na złe (640) - serial
Na sygnale (90) - Tajemnica
lekarska - serial fabularyzowany
Kino relaks - Sztuka zrywania - komedia, USA, reż. Peyton
Reed, wyk. Vince Vaughn, Jennifer Aniston, Joey Lauren Adams,
Cole Hauser
O mnie się nie martw - s. IV (13)
- serial komediowy
Świat bez tajemnic - Grabież
Europy (1) - serial dok
Świat bez tajemnic - Grabież
Europy (2) - serial dok.
Trzeci oficer (13) - Tak zginął
- serial sensacyjny
Wiadomości z drugiej ręki (37)
- serial
Wiadomości z drugiej ręki (38)
- serial
Zakończenie dnia
5.40
6.15
7.20
7.50
8.00
10.55
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
19.50
20.10
20.15
20.55 Matrix Reaktywacja - film S - F,
USA 2003, reż. Lana Wachowski,
Andy Wachowski, wyk. Keanu
Reeves, Laurence Fishburne, Carrie - Anne Moss, Hugo Weaving,
Harold Perrineau Jr, Jada Pinkett
Smith, Monica Bellucci
23.50 Dom woskowych ciał - horror, USA, Australia 2005, reż.
Jaume Collet - Serra, wyk. Elisha
Cuthbert, Chad Michael Murray,
Brian Van Holt, Paris Hilton
2.10 Ostry dyżur - serial obyczajowy
3.05 Uwaga! - program interwencyjny
3.30 Klub Magii
22.35
0.40
2.35
4.40
M jak miłość (1079 - 1080) - serial
Pytanie na śniadanie
Barwy szczęścia (1474) - serial
Na dobre i na złe (167) - serial
Tylko z Tobą (69) - serial
Domy przyszłości - 7 - reportaż
Na sygnale (43) - serial
Rodzinka.pl (120 - 121) - serial
Panorama, Pogoda
Na dobre i na złe (640) - serial
Imperium miłości (1) - serial
Panorama, Sport, Pogoda
Jeden z dziesięciu - teleturniej
Barwy szczęścia (1474) - serial
Barwy szczęścia (1475) - serial
Liberator - film akcji, USA,
reż. Andrew Davis, wyk. Steven Seagal, Tommy Lee Jones,
Damian Chapa
Obce ciało - film obyczajowy, Polska, Włochy, Rosja, reż.
Krzysztof Zanussi, wyk. Riccardo
Leonelli - Angelo, Agnieszka Grochowska - Kris Nilska, Agata
Buzek - Katarzyna, Weronika
Rosati - Mira Tkacz, Ewa Krasnodębska, Sławomir Orzechowski,
Chulpan Khamatova, Stanisława
Celińska, Bartłomiej Żmuda, Victoria Zinny
Sztuka zrywania - komedia,
USA, reż. Peyton Reed, wyk. Vince
Vaughn, Jennifer Aniston, Joey
Lauren Adams, Cole Hauser
Obce ciało - film obyczajowy, Polska, Włochy, Rosja, reż.
Krzysztof Zanussi, wyk. Riccardo
Leonelli - Angelo, Agnieszka Grochowska - Kris Nilska, Agata
Buzek - Katarzyna, Weronika
Rosati - Mira Tkacz, Ewa Krasnodębska, Sławomir Orzechowski,
Chulpan Khamatova, Stanisława
Celińska, Bartłomiej Żmuda, Victoria Zinny
Bill Laswell Material And The
Master Musicians Of Jajouka
Led By Bachir Attar - koncert
PSN
7.00 Piłka nożna Magazyn 1. ligi 8.00 Polsat Sport News Sport Flash 8.07 Magazyn UEFA 2016 9.00 Polsat Sport News
Sport Flash 9.07 MotoGP Motocyklowe
MŚ - Barcelona 11.00 Polsat Sport News
Sport Flash 11.07 Koszykówka Tauron Basket Liga 13.00 Polsat Sport News Sport
Flash 13.07 Lekkoatletyka Diamond League 15.00 Polsat Sport News Sport Flash
15.07 Koszykówka Tauron Basket Liga
17.00 Polsat Sport News Sport Flash 17.07
Piłka nożna Mecz towarzyski 19.00 Polsat
Sport News Sport Flash 19.07 Magazyn
UEFA 2016 19.50 Koszykówka Tauron Basket Liga 22.00 Piłka nożna Mecz towarzyski 0.00 Lekkoatletyka Diamond League 2.00 Magazyn Atleci
6.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
14.45
15.50
16.15
16.30
17.00
18.00
18.50
19.30
Nowy dzień z Polsat News
Trudne sprawy
Malanowski i Partnerzy
Dzień, który zmienił moje życie
Dlaczego ja?
Pielęgniarki
Trudne sprawy
Pierwsza miłość
Dlaczego ja?
Wydarzenia, Pogoda
Interwencja
Malanowski i Partnerzy
Małolaty
Pierwsza miłość
Wydarzenia, Sport, Pogoda
Świat według Kiepskich
20.40 Sekstaśma - komedia, USA,
2014, reż. Jake Kasdan, wyk.
Cameron Diaz, Jason Segel
Jay i Annie są małżeństwem
od dziesięciu lat. Para ma
dwójkę dzieci. Mimo że bardzo
się kochają, to w ich związku
zaczyna brakować ognia. Aby
znów poczuć emocje w sypialni,
postanawiają wypróbować
wszystkie pozycje z poradnika
„Radość z seksu” i nagrać to na
wideo. Niestety pikantny filmik
trafia na iPady znajomych, a zdesperowana para robi wszystko,
żeby usunąć go z sieci.
22.50 Wieczny student - komedia,
USA, Niemcy, 2002, reż. Walter
Becker, wyk. Ryan Reynolds, Teck
Holmes, Tara Reid, Tim Matheson
0.55 Każdy chce być Włochem
- komedia romantyczna, USA
3.10 Tajemnice losu
TVP INFO
EUROSPORT
8.30 Piłka nożna. Major League Soccer
MLS Highlights 9.00 Piłka nożna. Vive la
France 9.30 Piłka nożna. 1 na 1 10.00 Piłka
nożna. Football Greatest 11.00 Tenis. Turniej ATP, Stuttgart 13.00 Kolarstwo. Criterium du Dauphine, Francja Etap 2. 14.00
Tenis. Turniej ATP, Stuttgart 16.00 Kolarstwo. Criterium du Dauphine, Francja Etap
3. 17.15 Tenis. Turniej ATP, Stuttgart 20.00
Piłka nożna. Vive la France 20.30 Piłka
nożna. Football Greatest 21.30 Piłka nożna. Football Greatest Magazyn piłkarski
22.00 Kolarstwo. Criterium du Dauphine,
Francja Etap 3. 23.00 Piłka nożna. Football Greatest Magazyn piłkarski 0.00 Tenis. Turniej ATP, Stuttgart 1.30 Kolarstwo.
Criterium du Dauphine, Francja Etap 3.
6.00 Serwis Info, Pogoda, SerwisSportowy co pół godziny 16.30 Puls Polski 16.55
Pogoda 16.58 Flesz Info 17.15 Teleexpress
Extra 17.32 Extra świat - magazyn 17.40
Twoja Sprawa - magazyn 18.00 Twoje Info 18.28 Po przecinku - rozmowa 18.50
Serwis Info 19.10 Cztery strony - program
publicystyczny 19.30 INFObiznes 19.46
Pogoda 19.57 Dziś wieczorem 20.12 Minęła 20ta 20.51 Pogoda 21.00 Panorama
Info 21.33 Pogoda 21.40 Studio LOTTO
21.50 W tyle wizji - program publicystyczny 22.25 Studio świat. - magazyn 22.53
Pogoda 23.00 Serwis Info 23.30 Sportowy Wieczór 23.45 Teleexpress Extra 0.10
Extra świat - magazyn 0.20 Twoja Sprawa
- magazyn 0.45 Dziś wieczorem
TVN
TVP 2
6.05
8.00
11.00
11.35
12.35
13.35
14.05
14.40
15.40
16.05
17.05
18.00
18.50
19.30
20.05
20.40
Uwaga! - program interwencyjny
Mango - Telezakupy
Detektywi - program kryminalny
Doradca smaku
Dzień Dobry TVN - magazyn
Kuchenne rewolucje - program
kulinarno - rozrywkowy
Szkoła - serial
Szpital - program obyczajowy
Ukryta prawda - magazyn obyczajowy
Rozmowy w toku - talk show
Szkoła - serial
Ukryta prawda - magazyn obyczajowy
Szpital - program obyczajowy
Fakty, Sport, Pogoda
Uwaga! - program interwencyjny
Doradca smaku
Na Wspólnej - serial obyczajowy
POLSAT
TV 4
6.00
7.05
7.35
8.05
8.35
9.05
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
22.00
PSN
7.00 Magazyn Trans World Sport 8.00
Polsat Sport News Sport Flash 8.07 Piłka
nożna Magazyn 1. ligi 9.00 Polsat Sport
News Sport Flash 9.07 Koszykówka Tauron Basket Liga 11.00 Polsat Sport News
Sport Flash 11.07 MotoGP Motocyklowe
MŚ - Barcelona 13.00 Polsat Sport News
Sport Flash 13.07 Koszykówka Tauron Basket Liga 15.00 Polsat Sport News Sport
Flash 15.07 Lekkoatletyka Diamond League 17.00 Polsat Sport News Sport Flash
17.07 Koszykówka Tauron Basket Liga
19.00 Polsat Sport News Sport Flash 19.07
Piłka nożna Mecz towarzyski 21.00 Polsat
Sport News Sport Flash 21.07 Piłka nożna
1. liga 23.00 Piłka nożna Mecz towarzyski
1.00 Magazyn Pro Bull Riding
TVP 1
8.00 Wiadomości, Pogoda
8.15 Polityka przy kawie
8.35 Cztery kąty, anioł piąty - Sosnowiec
9.05 Ojciec Mateusz (106) - Sztuka
dojrzewania - serial
9.55 Grzech Fatmagül (32) - serial
10.55 Wspaniałe stulecie. Sułtanka
Kösem (28) - serial
12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes
12.30 Smaki polskie - magazyn
12.50 Bliżej niedźwiedzi, cz. 1
14.00 Grzech Fatmagül (33) - serial
15.00 Wiadomości, Pogoda
15.20 Okrasa łamie przepisy - Po
grecku, po bretońsku
16.00 Świat się kręci - widowisko
publicystyczne
16.45 Pegaz
17.00 Teleexpress, Pogoda
17.25 Program rozrywkowy
18.00 Klan (2960) - telenowela
18.35 Wspaniałe stulecie. Sułtanka
Kösem (29) - serial
19.30 Wiadomości, Sport, Pogoda
20.05 Biało - czerwoni - felieton
20.06 Bialo - czerwoni do Rio
20.15 Jedziemy do Francji - felieton
20.30 Ojciec Mateusz (141) - Wypadek - serial
21.25 Sprawa dla reportera
22.20 Chodzi o pieniądze - /5/
- magazyn
23.20 Diabeł - thriller, USA, reż. John
Erick Dowdle, wyk. Bojana Novakovic, Logan Marshall - Green,
Jenny O’Hara, Bokeem Woodbine, Geoffrey Arend
0.45 Naszaarmia.pl - magazyn
1.20 Copa America 2016
Urugwaj - Wenezuela
3.30 Notacje - Anna Polony. Spotkanie z Konradem - cykl dok.
3.40 Świat się kręci - widowisko
publicystyczne
4.35 Zakończenie dnia
TVN
TVP 2
5.40
6.15
7.20
7.50
8.00
10.55
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
19.50
20.10
20.15
20.55
Uwaga! - program interwencyjny
Mango - Telezakupy
Detektywi - program kryminalny
Doradca smaku
Dzień Dobry TVN - magazyn
Kuchenne rewolucje - program
kulinarno - rozrywkowy
Szkoła - serial
Szpital - program obyczajowy
Ukryta prawda - magazyn obyczajowy
Rozmowy w toku - talk show
Szkoła - serial
Ukryta prawda - magazyn obyczajowy
Szpital - program obyczajowy
Fakty, Sport, Pogoda
Uwaga! - program interwencyjny
Doradca smaku
Na Wspólnej - serial obyczajowy
Kuchenne rewolucje - program
kulinarno - rozrywkowy
21.55 Maska - komedia, USA 1994,
reż. Charles Russell, wyk. Jim
Carrey, Cameron Diaz, Peter Riegert, Peter Greene, Amy Yasbeck,
Richard Jeni
0.00 Matrix Reaktywacja - film S - F,
USA 2003, reż. Lana Wachowski,
Andy Wachowski, wyk. Keanu
Reeves, Laurence Fishburne, Carrie - Anne Moss, Hugo Weaving,
Harold Perrineau Jr, Jada Pinkett
Smith, Lambert Wilson, Monica
Bellucci
2.55 Uwaga! - program interwencyjny
3.20 Klub Magii
4.40 Rozmowy w toku - talk show
EUROSPORT
8.00 Piłka nożna. Vive la France 9.00 Piłka nożna. Vive la France 9.30 Piłka nożna. Football Greatest 10.30 Piłka nożna.
Gwiazdy Euro Magazyn 11.00 Tenis. Turniej ATP, Stuttgart 13.00 Kolarstwo. Criterium du Dauphine, Francja Etap 3. 14.00
Tenis. Turniej ATP, Stuttgart 16.00 Kolarstwo. Criterium du Dauphine, Francja Etap
4. 17.15 Tenis. Turniej ATP, Stuttgart 18.00
Tenis. Turniej ATP, Stuttgart 20.00 Piłka
nożna. Vive la France 21.00 Piłka nożna.
Vive la France 21.30 Piłka nożna. Football
Greatest Magazyn piłkarski 22.00 Kolarstwo. Criterium du Dauphine, Francja Etap
4. 23.00 Piłka nożna. Football Greatest
0.00 Tenis. Turniej ATP, Stuttgart 1.30 Kolarstwo. Criterium du Dauphine, Francja
6.00
7.55
8.55
9.55
10.55
11.55
12.55
13.55
14.00
14.45
15.50
16.15
16.30
17.00
18.00
18.50
19.30
0.00
1.00
1.30
1.50
2.10
2.30
3.00
4.00
5.00
Nie igraj z aniołem
Jake i piraci z Nibylandii
Kacper: Szkoła postrachu
Jake i piraci z Nibylandii
Kacper: Szkoła postrachu
Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów
Moja nadzieja
Włoska narzeczona
Detektywi w akcji
Policjantki i Policjanci
STOP Drogówka
Dom nie do poznania
Moja nadzieja
Włoska narzeczona
Detektywi w akcji
Policjantki i Policjanci
Champion 2 - dramat kryminalny, USA, 2006, reż. Isaac Florentine, wyk. Scott Adkins, Velizar
Binev
Błękitna głębia: Rafa - filmprzygodowy, USA, 2009, reż. Stephen Herek, wyk. Chris Carmack,
Laura Vandervoort
Spadkobiercy
Mega Chichot
Interwencja
Interwencja
Graffiti
TAK czy NIE
Disco Polo Life
Top 10 lista przebojów
Top 10 lista przebojów
Stopklatka
6.00 Prywatna historia kina 6.40 Na planie 7.10 Chłopi - serial 8.30 Zaklęte rewiry
- dramat psychologiczny 10.25 Archanioł
cz. 1 - serial 11.30 Katastrofy w przestworzach - serial 13.45 Pułapki umysłu - serial
14.10 Szpital nadziei - serial 16.05 Gdzie
jest generał - komedia wojenna 18.00
Kobra: Oddział specjalny - serial 20.00
Strzelec wyborowy - thriller 22.15 Prostytutki - film obyczajowy
TV TRWAM
10.00 Audiencja Generalna Ojca Świętego Franciszka z Watykanu 11.10 Kapłan
pro - life 11.25 Myśląc Ojczyzna 11.35 Ivato 11.50 Hwange 12.00 Anioł Pański 12.03
Informacje dnia 12.20 Samuraj Chrystusa
13.40 Chcę żyć 14.00 Bieg życia 15.50 Pytasz i wiesz 16.00 Informacje dnia 16.10
Na zdrowie 16.30 Bądźmy stróżami poranka 17.00 Po stronie prawdy 18.00
Anioł Pański 18.05 Informacje dnia 18.15
Rozmowy niedokończone 19.25 Święty
na każdy dzień 19.30 Przygody Mobilków
19.45 Modlitwa z telefonicznym udziałem dzieci 20.00 Informacje dnia 20.20
Różaniec 20.50 Myśląc Ojczyzna 21.00
Apel Jasnogórski 21.20 Informacje dnia
21.40 Polski Punkt Widzenia 22.00 Przygody Kamili 23.30 Ja głuchy 0.00 Programy powtórkowe
POLSAT
TV 4
Nowy dzień z Polsat News
Trudne sprawy
Malanowski i Partnerzy
Dzień, który zmienił moje życie
Dlaczego ja?
Pielęgniarki
Trudne sprawy
Dwoje we troje
Pierwsza miłość
Dlaczego ja?
Wydarzenia, Pogoda
Interwencja
Malanowski i Partnerzy
Małolaty
Pierwsza miłość
Wydarzenia, Sport, Pogoda
Świat według Kiepskich
6.00 Nie igraj z aniołem - telenowela
obyczajowa
7.05 Jake i piraci z Nibylandii
7.35 Kacper: Szkoła postrachu
8.05 Jake i piraci z Nibylandii
8.35 Kacper: Szkoła postrachu
9.05 Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów
10.00 Moja nadzieja
11.00 Włoska narzeczona - telenowela obyczajowa
12.00 Detektywi w akcji
13.00 Policjantki i Policjanci - serial
obyczajowy
14.00 STOP Drogówka
15.00 Dom nie do poznania
16.00 Moja nadzieja
17.00 Włoska narzeczona - telenowela obyczajowa
18.00 Detektywi w akcji
19.00 Policjantki i Policjanci - serial
obyczajowy
20.00 Kto pod kim dołki kopie… - film
familijny, USA, 2003, reż. Andrew
Davis, wyk. Sigourney Weaver,
Jon Voight, Tim Blake Nelson, Shia
LaBeouf
22.30 Nostradamus - film sensacyjny,
Kanada, USA, 2000, reż. Tibor
Takács, wyk. Fintan McKeown,
Joely Fisher
0.20 Interwencja
0.40 Interwencja
1.00 Zakończenie programu
20.05 Dorwać byłą - komedia romantyczna, USA, 2010, reż. Andy
Tennant, wyk. Gerard Butler, Gio
Perez, Joel Garland, Jason Sudeikis, Jennifer Aniston
Łowca nagród rusza w pościg za
byłą żoną, która weszła w konflikt z prawem. Czy uda mu się
wsadzić ją za kratki? Milo Boyd to
były policjant, który został łowcą
nagród. Mężczyzna ledwie wiąże
koniec z końcem. Wybawieniem
od kłopotów finansowych może
być nowe zlecenie. Milo musi
tylko odnaleźć i doprowadzić
przed oblicze sprawiedliwości
swoją byłą żonę - ambitną dziennikarkę Nicole.
22.40 Księżniczka i żołnierz - melodramat, USA, 2001
0.25 Kabaretowa Ekstraklasa
TVP INFO
6.00 Serwis Info, Pogoda, SerwisSportowy co pół godziny 16.30 Puls Polski 16.55
Pogoda 16.58 Flesz Info 17.15 Teleexpress
Extra 17.32 Extra świat - magazyn 17.40
To jest temat - magazyn 18.00 Twoje Info 18.28 Po przecinku - rozmowa 18.50
Serwis Info 19.10 Cztery strony - program
publicystyczny 19.30 INFObiznes 19.46
Pogoda 19.57 Dziś wieczorem 20.12 Minęła 20ta 20.51 Pogoda 21.00 Panorama
Info 21.33 Pogoda 21.40 Studio LOTTO
21.50 W tyle wizji - program publicystyczny 22.25 Studio świat. - magazyn 22.53
Pogoda 23.00 Serwis Info 23.30 Sportowy Wieczór 23.45 Teleexpress Extra 0.10
Extra świat - magazyn 0.20 To jest temat
- magazyn 0.45 Dziś wieczorem
Stopklatka
6.00 Prywatna historia kina 6.40 Na planie 7.15 Pieczone gołąbki - komedia 9.30
Książę i ja: Królewskie wesele - komedia
romantyczna 11.30 Katastrofy w przestworzach - serial 13.45 Pułapki umysłu
- serial 14.10 Szpital nadziei - serial 16.05
Polskie drogi - serial 18.00 Kobra: Oddział specjalny- serial 20.00 Pierwszy milion - film sensacyjny 22.05 Wojna Harta
- dramat wojenny 0.40 Dom zły - dramat
TV TRWAM
12.20 Po stronie prawdy 13.20 Zofia Czeska - błogosławiona na nasze czasy 13.40
Dzikie serce 14.00 Przygody Kamili 15.30
Gol dla Ghany 15.50 Pytasz i wiesz 16.00
Informacje dnia 16.10 Z wędką nad wodę
w Polskę i Świat 16.35 W pułapce wojny
17.15 Domostwa naszych parafian 17.25
Przegląd Tygodnika Rodzin Katolickich
„Źródło” 17.30 Okiem kamery 18.00 Anioł
Pański 18.05 Informacje dnia 18.15 Rozmowy niedokończone 19.25 Przegląd
katolickiego tygodnika „Niedziela” 19.30
Moja katolicka rodzina 20.00 Informacje dnia 20.20 Różaniec 20.50 Głos Polski
21.00 Apel Jasnogórski 21.20 Informacje
dnia 21.40 Polski Punkt Widzenia 22.00
Król Dawid 22.55 Święty na każdy dzień
23.00 Sanktuarium Matki Bożej o Złotym
Sercu w Beauraing 23.55 Ebola
39
Środa, 8.06.2016
TVN 7
5.15 We Dwoje - program rozrywkowy
6.45 Męski Typ 2: Michał Urbaniak
- talk show
7.20 Ukryta prawda - program obyczajowy
8.20 Sąd rodzinny - program sądowy
9.20 Sędzia Anna Maria Wesołowska
10.20 Chuck - serial
11.20 Mango Telezakupy
12.55 Sąd rodzinny - program sądowy
13.55 Szpital - program obyczajowy
14.55 Sędzia Anna Maria Wesołowska
15.55 39 i pół - serial komediowy
16.55 Chuck - serial
17.55 Brzydula - serial obyczajowy
19.00 Ukryta prawda - program obyczajowy
20.00 Wydział wewnętrzny - film
sensacyjny, USA 1990, reż. Mike
Figgis, wyk. Richard Gere, Andy
Garcia, Nancy Travis, Laurie
Metcalf, Richard Bradford, William Baldwin, Annabella Sciorra,
Elijah Wood
22.25 Alcatraz - serial sensacyjny, USA
23.25 Czyja to kochanka? - komedia,
Francja, Belgia, Włochy 2006, reż.
Francis Veber, wyk. Gad Elmaleh,
Alice Taglioni, Daniel Auteuil, Kristin
Scott Thomas, Richard Berry
1.10 Klub Magii
3.20 Druga strona medalu - talk show
3.55 Druga strona medalu - talk show
4.30 Druga strona medalu - talk show
5.00 Koniec programu
PULS
6.00
6.55
8.05
9.00
11.00
12.00
13.10
15.10
16.10
17.05
18.05
20.00
22.05
0.00
1.05
1.55
2.30
3.35
4.45
5.10
5.35
TV6
TTV
16.05 Usterka 16.35 Damy i wieśniaczki 17.45 Express - informacje 18.05 Cała
prawda o jedzeniu 18.40 Wojny magazynowe 19.45 Express - informacje 20.00
DeFacto 20.35 Usterka 21.10 Anatomia
głupoty według Richarda Hammonda
21.45 Express - informacje 22.00 Ostre
cięcie 22.45 Kossakowski. Inicjacja 23.15
Testerzy extra 23.45 Gogglebox. Przed
telewizorem
8.00 Strażnik Teksasu 9.00 Galileo 10.00
Przygody Merlina 11.00 Mistrz kuchni:
Gordon Ramsay 12.00 Całkiem nowe lata miodowe 13.40 Rodzina zastępcza
14.15 Mega Chichot 14.45 Dekoratornia
15.15 Nieśmiertelny 16.15 Strażnik Teksasu 17.15 Czarodziejki 18.15 Całkiem nowe lata miodowe 20.00 Galileo 21.00 CSI:
Kryminalne zagadki Nowego Jorku 23.00
Powstały z martwych - thriller
TVP KULTURA
7.35 Afisz kulturalny 7.45 Kultura fizyczna
7.55 Studio Kultura 8.15 Informacje kulturalne 8.30 Tanie Dranie - Moroz i Kłopotowski komentują świat 9.10 Wydarzenie aktualne 9.40 Doskonałe popołudnie
- film obyczajowy 11.30 Biała wizytówka
- serial 12.35 Zawsze jestem sobą - Violetta Villas 13.10 Informacje kulturalne 13.35
3 x Dorota Roqueplo - Kto nigdy nie żył…
- dramat 15.40 Ptaszka - film TVP 17.10
Ostatni kurs - film kryminalny 18.55 Mój
ojciec Staś - film dok. 20.00 Informacje
kulturalne 20.20 Droga na drugą stronę
21.45 Informacje kulturalne ekstra 22.20
Młodzi gniewni - Chaos - film obyczajowy 0.40 Performance 1.25 Pegaz
Niania - serial
13 Posterunek 2 - serial
Nash Bridges - serial
Kobra - oddział specjalny - serial
Napisała: Morderstwo - serial
Co ludzie powiedzą? - serial
Dziesięć przykazań - serial
Oblicza miłości - telenowela
Moje serce bije dla Loli - telenowela, USA 2011
Niewolnica Victoria - telenowela, Kolumbia 2016
Skorpion - serial
Aniołki Charliego: Zawrotna
szybkość - komedia sensacyjna,
USA 2003, reż. McG, wyk. Bernie Mac, Cameron Diaz, Demi
Moore, Drew Barrymore, John
Cleese, Lucy Liu, Luke Wilson,
Matt LeBlanc, Shia LaBeouf
Zakon - film akcji, USA 2002,
reż. Sheldon Lettich, wyk. Brian
Thompson, Charlton Heston, Jean
- Claude Van Damme, Sofia Milos
Tropiciel - serial
Taki jest świat
Menu na miarę
W blasku fleszy
Na jedwabnym szlaku
Z archiwum policji
Menu na miarę
Z archiwum policji
TVP HISTORIA
6.50 Makłowicz w podróży 7.20 Koło historii - Sokrates 7.55 Ginące cywilizacje
- Ludzie - jaguary. Plemię Nahua w Sierra de Guerrero (3) - cykl dok. 9.00 Nicolas Le Floch - Tajemnica ulicy Zakonników,
cz. 1 - serial 10.05 Przewodnik Historyczny Bogusława Wołoszańskiego - Twierdza
Mazury - cykl dok. 10.35 Skarby Watykanu - 2 - film dok. 11.45 Cichy Don, cz. III
- dramat 13.55 Flesz historii (289) 14.20
Dziennik z podróży - film dok. 15.20 Było,
nie minęło 15.50 Sensacje XX wieku - Decydująca bitwa, cz. 1 - cykl dok. 16.50 Betar - film dok. 18.00 Nicolas Le Floch - Tajemnica ulicy Zakonników, cz. 2 - serial
19.10 Były sobie odkrycia - Konrad Lorenz
i jego gęsi - serial 19.45 Pocztówki z Republiki Absurdu - dokument 20.45 Sensacje XX wieku 21.45 Było, nie minęło 22.25
Półkowniki - Koło historii? 23.10 Nazywamy się Biała Siła - reportaż 23.30 Miasto
z morza - film obyczajowy 1.40 Dziennik z podróży - film dok. 2.45 Lalka (6)
- Wiejskie rozrywki - serial 4.15 Komandoria - cz. 6 - serial 5.10 Zakończenie dnia
Czwartek, 9.06.2016
TVN 7
5.15 We Dwoje - program rozrywkowy
6.45 Męski Typ 2: Artur Boruc
7.20 Ukryta prawda - program obyczajowy
8.20 Sąd rodzinny - program sądowy
9.20 Sędzia Anna Maria Wesołowska
10.20 Chuck - serial
11.20 Mango Telezakupy
12.55 Sąd rodzinny - program sądowy
13.55 Szpital - program obyczajowy
14.55 Sędzia Anna Maria Wesołowska
15.55 39 i pół - serial komediowy
16.55 Chuck - serial
17.55 Brzydula - serial obyczajowy
19.00 Ukryta prawda - program obyczajowy
20.00 Czyja to kochanka? - komedia,
Francja, Belgia, Włochy 2006, reż.
Francis Veber, wyk. Gad Elmaleh,
Alice Taglioni, Daniel Auteuil, Kristin
Scott Thomas, Richard Berry
21.45 Sposób na morderstwo - serial
22.50 Zaklęte piętro - horror, USA
2008, reż. Stephen Cragg, wyk.
John Bishop, Kirk Bovill, Ryan
Doom, Austin Highsmith
0.35 David chce odlecieć - film
dok., Niemcy, Szwajcaria 2010,
reż. David Sieveking, wyk. David
Sieveking, David Lynch, Paul
McCartney
2.40 Klub Magii
4.45 Druga strona medalu - talk show
TTV
14.15 Kartoteka 15.15 DeFacto 15.45 Express - informacje 16.05 Usterka 16.35
Damy i wieśniaczki 17.45 Express - informacje 18.05 Ostre cięcie 18.50 Remont dla zysku 19.45 Express - informacje 20.00 DeFacto 20.35 Usterka 21.10
Anatomia głupoty według Richarda Hammonda 21.45 Express - informacje 22.00
HellFjord - serial 22.35 Wojny magazynowe 23.30 Betlejewski. Prowokacje
TVP KULTURA
7.35 Afisz kulturalny 7.50 Kultura fizyczna
8.00 Studio Kultura 8.15 Informacje kulturalne 8.30 Chuligan Literacki 9.10 Jean Michel Basquiat - film dok. 10.15 Powrót - film TVP 11.30 Biała wizytówka
Ślub przed pałacem - serial 12.40 Pavarotti i Przyjaciele - Dla dzieci z Liberii, cz.
2 - koncert 13.30 Informacje kulturalne
13.50 Po bitwie - dramat 16.00 Idol - dramat, Indie 18.10 Mapa - film dok. 19.45
Łaźnia - film anim. 19.50 Drżące trąby
- film anim. 20.00 Informacje kulturalne
20.20 Ostatnie kuszenie Chrystusa - dramat 23.05 Dezerterzy - rozmowa 23.40
Klinika spalonych twarzy - film dok. 0.45
Mistyfikacja - film sensacyjny
PULS
5.55
6.50
8.05
9.00
11.00
12.00
13.10
15.10
16.10
17.05
18.05
20.00
21.55
0.10
2.00
2.30
2.50
3.15
4.10
4.45
5.35
Niania - serial
13 Posterunek 2 - serial
Nash Bridges - serial
Kobra - oddział specjalny - serial
Napisała: Morderstwo - serial
Co ludzie powiedzą? - serial
Dziesięć przykazań - serial
Oblicza miłości - telenowela,
Moje serce bije dla Loli - telenowela, USA 2011
Niewolnica Victoria - telenowela, Kolumbia 2016
Skorpion - serial
Króliczek - komedia, USA 2008,
reż. Fred Wolf, wyk. Anna Faris,
Colin Hanks, Emma Stone, Hugh
Hefner
Ted - komedia, USA 2012, wyk.
Giovanni Ribisi, Joel McHale,
Mark Wahlberg, Mila Kunis,
Norah Jones, Ryan Reynolds, Sam
J. Jones
Czas surferów - komedia, Polska 2005, reż. Jacek Gąsiorowski, wyk. Agnieszka Maciąg,
Bartosz Obuchowicz, Bogusław
Linda, Marian Dziędziel, Zbigniew
Zamachowski
Menu na miarę
W blasku fleszy
Menu na miarę
Biesiada na cztery pory roku
Taki jest świat
Menu na miarę
Z archiwum policji
TV6
9.00 Galileo 10.00 Ciekawość: Pranie
mózgu - film dok. 11.00 Mistrz kuchni:
Gordon Ramsay 12.00 Całkiem nowe lata miodowe 13.40 Rodzina zastępcza
14.15 Mega Chichot 14.45 Dekoratornia
15.15 Nieśmiertelny 16.15 Strażnik Teksasu 17.15 Czarodziejki 18.15 Całkiem nowe lata miodowe 20.00 Galileo 21.00 CSI:
Kryminalne zagadki Nowego Jorku 23.00
Cyfrowy szpieg - thriller sci - fi
TVP HISTORIA
6.50 Makłowicz w podróży - Podróż 2
- Ekwador. Kraj pełen skarbów - magazyn kulinarny 7.15 Koło historii - Harcerz,
kurier, szpieg 7.55 Ginące cywilizacje - Latający w Cuetzalan (4) - cykl dok. 9.00
Nicolas Le Floch - Tajemnica ulicy Zakonników, cz. 2 - serial 10.05 Historia żywa
- Druhowie roku 1863 10.40 Pocztówki z Republiki Absurdu - dokument 11.35
Miasto z morza - film obyczajowy 13.40
Ex Libris 14.20 Ostatni Mazurzy - film
dok. 15.15 Było, nie minęło 15.50 Sensacje
XX wieku - Decydująca bitwa, cz. 2 - cykl
dok. 16.50 Historia Polski 18.00 Nicolas
Le Floch - Duch z ulicy Royale cz. 1 - serial 19.05 Były sobie odkrycia - Armstrong
i księżyc - serial 19.45 Izabela Katolicka
- film dok. 21.00 Nowe Ateny (15) - program publicystyczny 21.55 Sensacje XX
wieku. 22.55 Było, nie minęło 23.30 Szerokie tory - reportaż 0.10 Miejsca Przeklęte 0.35 Miejsca Przeklęte 1.15 Ostatni
Mazurzy - film dok. 2.20 Lalka (7) - Ciąg
dalszy pamiętnika starego subiekta - serial 3.55 Komandoria - cz. 7 - serial
40
PIĄTEK, 27.05.2016

Podobne dokumenty