Na tropach białek

Transkrypt

Na tropach białek
VIII Liceum Ogólnokształcące i 58 Gimnazjum im. Władysława IV w Warszawie - Start
Na tropach białek
16 i 30 listopada fakultet biologiczny z klas drugich pod opieką prof. Wawrzyńca Kofty uczestniczył w
warsztatach BioCentrum Edukacji ,,Na tropach białek”.
tekst: Paulina Pisarek, klasa 2D
Poszukiwania zaczęliśmy od przypomnienia podstawowych informacji o budowie i roli polipeptydów.
Założyliśmy, że w każdej tkance i komórce w określonym czasie znajduje się charakterystyczny zestaw
białek. Ale jak stwierdzić, które białka są obecne w próbce i w jakiej ilości?
Pierwszym etapem pracy była izolacja białek z badanych próbek. Najbardziej zaskoczyły nas obiekty
badań, których spis wyglądał jak lista zakupów. Mięso, bazylia, jajka, mleko krowie, mleko sojowe oraz
wyłamujące się ze schematu bakterie E. coli były źródłem naszych poszukiwań, z których czerpaliśmy
materiał do izolacji.
Drugim etapem było przygotowanie roztworu do oznaczenia zawartości białka w preparacie. Polegało
ono na rozcieńczeniu substancji odpowiednią ilością buforu. Wymagało to wielkiej cierpliwości i
dokładności oraz umiejętności posługiwania się pipetą. Następnie przy użyciu kalorymetrycznej metody
Bradford wybraliśmy próbki z odpowiednią zawartością białka. Nie obyło się bez drobnych sporów,
ponieważ kryterium była intensywność zabarwienia roztworu mierzona nieprecyzyjnym narządem, jakim
jest ludzkie oko.
Wybraną próbkę czekała jeszcze długa droga. Cztery minuty inkubacji w bloku grzejnym w temperaturze
95C, pięciominutowe wirowanie przy 14000 rpm, były zabiegami niezbędnymi do przeprowadzenia
ostatniej operacji – elektroforezy denaturującej w żelu poliakrylamidowym.
Choć może brzmi to groźnie, działanie tej metody można łatwo wytłumaczyć. Pod wpływem pola
elektrycznego cząsteczki białek wędrują w żelu z różną prędkością zależną od wielkości i ładunku.
Wybarwione polipeptydy widoczne są w postaci prążków, z których każdy odpowiada określonemu
rodzajowi białka.
Przyszła pora na porównanie wyników i wyciągnięcie wniosków. W mięsie znaleźliśmy białka motoryczne
odpowiedzialne za ich skurcz. W mleku i jajku kryły się białka zapasowe konieczne do rozwoju
organizmu. Z aromatycznej bazylii udało się wyizolować enzymy oraz białka błonowe chloroplastów
odpowiadające za jej intensywnie zieloną barwę.
Bezsprzeczna jest wszędobylskość i rola białek w organizmach. Dzięki temu ćwiczeniu klasa mogła
przekonać się jak wygląda praca w laboratorium, co być może wpłynie na decyzję o przyszłej karierze
zawodowej. {gallery}warsztaty_laboratoryjne{/gallery}
http://wladyslaw.edu.pl
Kreator PDF
Utworzono 1 March, 2017, 18:07

Podobne dokumenty