Temat: Odporność a choroby.

Transkrypt

Temat: Odporność a choroby.
Temat: Odporność a choroby.
1. Zespół nabytego upośledzenia odporności
(AIDS).
Zespół chorobowy pojawiający się na skutek
zakażenia wirusem HIV.
HIV – Human Immunodeficiency Virus
Wirus atakuje komórki układu odpornościowego –
limfocyty T pomocnicze i w ten sposób niszczy
mechanizmy obronne organizmu.
Limfocyty T pomocnicze (Th) alarmują organizm o tym,
że został on zaatakowany przez np. wirusy czy
bakterie.
Między innymi pobudzają limfocyty B do przekształcania
się w tzw. komórki plazmatyczne, które mają zdolność
wytwarzania przeciwciał.
Brak przeciwciał uniemożliwia obronę organizmu
przed wszelkimi rodzajami infekcji!
U osoby zarażonej mogą rozwinąć się tzw. zakażenia
oportunistyczne oraz nowotwory.
Zakażenia oportunistyczne
Są powodowane przez drobnoustroje, które u osób
z prawidłowo działającym układem
odpornościowym, nie powodują chorób.
• Nawracające bakteryjne zapalenia płuc (co
najmniej 2 razy w ciągu 6 miesięcy).
• Gruźlica.
• Mykobakterioza (zapalenie płuc wywołane
przez prątki inne niż gruźlicy).
• Uogólniona nawracająca salmonelloza.
• Grzybice przełyku, tchawicy, oskrzeli lub płuc.
Nowotwory
• Mięsak Kaposiego.
• Chłoniaki np. chłoniak
Burkitta.
• Rak szyjki macicy.
• Kontakt zakażonej krwi
z krwią lub błoną śluzową
osoby niezakażonej, np.
używanie tej samej igły,
niewysterylizowanych narzędzi
dentystycznych itp.
• Kontakt seksualny.
• Przeniesienie z matki na
dziecko (krew kobiety
i dziecka nie miesza się,
jednak może do tego dojść np.
podczas jakichś komplikacji
porodowych).
Jak można się
zarazić?
2. Odporność a transplantacje.
Przeszczep:
 Całych narządów (serce, nerka,
płuco).
 Fragmentów narządów (skóra,
rogówka).
 Szpik kostny (w niektórych
białaczkach).
Możliwość odrzucenia przeszczepu:
- układ odpornościowy biorcy
rozpoznaje antygeny zgodności
tkankowej jako obce i niszczy je.
Testy zgodności tkankowej!
Celowe osłabienie odporności
(immunosupresja)
Przed zabiegiem przeszczepu:
- promieniowanie jonizujące,
- środki farmakologiczne.
Po przeszczepie:
- niewielkie dawki leków
immunosupresyjnych do końca życia.
3. Choroby autoimmunologiczne.
Spowodowane błędem rozpoznawania własnych
komórek jako obcych – autoagresja.
 Anemia hemolityczna – przeciwciała atakują krwinki
czerwone prowadząc do ich rozpadu.
 Miastenia – przeciwciała atakują receptory komórek
mięśniowych odbierających impuls nerwowy, co
blokuje skurcz mięśni.
 Cukrzyca typu I – limfocyty T niszczą komórki
wytwarzające insulinę.
 Stwardnienie rozsiane – limfocyty T atakują komórki
osłonki mielinowej wokół nerwów w mózgu i rdzeniu
kręgowym.
4. Alergie.
To stan, w którym układ odpornościowy zbyt silnie
reaguje na nieszkodliwe antygeny (alergeny).
 Katar sienny.
 Kaszel.
 Kichanie.
 Astma oskrzelowa.
 Zmiany na skórze.
 Mdłości, wymioty, biegunka.
Reakcja anafilaktyczna – uogólniona reakcja
alergiczna, niebezpieczna dla życia.

Podobne dokumenty