tutaj

Transkrypt

tutaj
II edycja konferencji on-line
Zaplanuj swój sukces! – Planowanie Strategiczne w MŚP
24.06.2015
Konferencja realizowana w ramach międzynarodowego projektu
PRO-STRATEGY Guide
Partnerzy projektu
Program szczegółowy konferencji
This project has been funded with support from the European Commission under the Lifelong Learning Programme.
This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held
responsible for any use which may be made of the information contained therein.
1/2
1. Przypomnienie podstawowych strategii rynkowych (wg Portera)
a.
b.
c.
d.
dlaczego strategia „robimy wszystko, na czym da się zarobić” wiedzie donikąd
strategia przywództwa kosztowego
strategia różnicowania
strategia niszowa
2. Case study „Biuro rachunkowe” – przykład wyczerpania się strategii
a.
b.
c.
d.
historia od skromnego początku do sukcesu
świadoma, czy nieświadoma strategia
kluczowe czynniki sukcesu
spadająca dynamika wzrostu - przyczyny
3. Bariery rozwoju przedsiębiorstwa – dlaczego tak trudno utrzymać tempo wzrostu
a.
b.
c.
d.
e.
co oznacza dwukrotny przyrost liczby pracowników
co oznacza dwukrotny przyrost liczby zamówień
co oznacza dwukrotny przyrost średniej wartości zamówienia
co oznacza dwukrotny wzrost marży brutto
czego można nauczyć się patrząc na autostradę
4. Metody doskonalenia procesów
a.
b.
c.
d.
e.
podejście procesowe do działalności
filozofia KAIZEN i Lean Management, czyli jak być mądrym przed szkodą
teoria ograniczeń i jej praktyczne zastosowanie
KPI – co to jest i jak to wykorzystać
najważniejszy proces w przedsiębiorstwie: Obsługa Klienta – jak mierzyć
i doskonalić to, z czego żyje firma
5. Kiedy przychodzi czas na myślenie strategiczne?
a. dlaczego przedsiębiorcy zwlekają z określeniem strategii – mechanizmy
psychologiczne
b. jak dostosować strukturę organizacyjną i zasoby
c. kiedy i jak szczegółowo określać strategię
d. dywersyfikacja i internacjonalizacja
This project has been funded with support from the European Commission under the Lifelong Learning Programme.
This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held
responsible for any use which may be made of the information contained therein.
2/2

Podobne dokumenty