Zał.4 - mleko

Komentarze

Transkrypt

Zał.4 - mleko
Załącznik nr 4
Formularz cenowy
Pakiet IV – Mleko i przetwory mleczne
Nazwa wykonawcy - ...................................................................................................................
Adres wykonawcy- ......................................................................................................................
Miejscowość - .......................................................
Data- .............................
Wykaz zapotrzebowania ilościowego na mleko i przetwory mleczne
Lp.
Nazwa towaru
j.m.
Śmietana homogenizowana 18%tł
1 termizowana a'400ml
szt.
Serek homogenizowany różne smaki
2 a'135g
szt.
3 Twaróg półtłusty krajanka
kg
Ilość
VAT w %
Wartość z
VAT
1800
2500
200
4 Jogurt z kawałkami owoców a'150 ml szt.
5000
5 Jogurt pitny owocowy a'150 ml
szt.
3000
6 Deser mleczny a'150 ml
Ser twardy podpuszczkowy
7 dojrzewający pełnotłusty
szt.
2000
kg
250
8 Pudding mix smaków a'150 ml
szt.
2000
9 Masło ekstra 82,5% zaw. tł. a'200 g
kg
150
l
200
10 Mleko spożywcze 2%tł karton a'1l
Ogółem
Cena netto
Wartość pozycji OGÓŁEM należy przenieść do załącznika 13 (Formularz ofertowy)
Imiona i nazwiska osób uprawnionych do
reprezentowania wykonawcy
Czytelne podpisy osób uprawnionych do
reprezentowania wykonawcy

Podobne dokumenty