hempel - Inżynier Technologii Chemicznej – innowacyjność i

Komentarze

Transkrypt

hempel - Inżynier Technologii Chemicznej – innowacyjność i
Farby: podział, zastosowanie, proces produkcji.
Marcin Sip
Laboratory Manager
Historia firmy Hempel
Jørgen Christian Hempel
Najmłodszy
licencjonowany hurtownik
Trzeba tylko chcieć
Pionierskie produkty
Utworzenie Fundacji
Hempla
Założyciel firmy Hempel
Jørgen Christian Hempel
urodzony w Svendborg,
w Danii
Po założeniu firmy
importowo-eksportowej
w Kopenhadze, J.C. Hempel
został najmłodszym duńskim
licencjonowanym hurtownikiem.
Pod Kopenhagą powstaje
pierwsza fabryka farb
dla przemysłu morskiego.
We współpracy z Duńskim
Instytutem Technologii,
wyprodukowany zostaje
pierwszy produkt
przeciwporostowy.
Dzisiaj, fundacja wspiera
projekty kulturalne,
humanitarne i naukowe
oraz inne projekty
dla dobra ogółu.
W tamtym czasie, w kieszeni
miał zaledwie 300 koron
duńskich.
18.11.2014
2
Fabryka nie jest większa
od przeciętnej chaty, a do
mieszania farb używa
młynków do kawy.
Hempel w liczbach
48
150+
24
10
620
+5,000
18.11.2014
3
Biur sprzedaży
Magazynów
Fabryk
Placówek badawczo-rozwojowych
Doradców Technicznych
Pracowników
Grupa Hempel
18.11.2014
4
Grupa Hempel
Współpracujemy z Klientami w ramach
następujących segmentów rynku:
▪ platformy i konstrukcje morskie oraz przybrzeżne,
▪ zakłady chemiczne,
▪ zakłady petrochemiczne,
▪ konstrukcje stalowe,
▪ górnictwo i przemysł hutniczy,
▪ urządzenia portowe (np. dźwigi),
▪ wagony kolejowe,
▪ przemysł lekki,
▪ poziome oznakowanie dróg,
▪ energetyka konwencjonalna i nuklearna,
▪ energetyka wiatrowa i inne.
18.11.2014
5
Grupa Hempel
Asortyment produktów:
▪ produkty samopolerujące,
▪ produkty zapobiegające porastaniu,
▪ produkty do zbiorników balastowych,
▪ produkty do zbiorników ładunkowych,
▪ produkty do ładowni,
▪ grunty czasowej ochrony,
▪ produkty do zabezpieczania kadłubów,
▪ nadbudówek, pokładów i maszynowni.
18.11.2014
6
Grupa Hempel
Asortyment produktów:
▪
▪
▪
▪
▪
18.11.2014
7
grunty
farby przeciwporostowe,
powłoki nawierzchniowe,
lakiery,
środki do pielęgnacji łodzi,
Grupa Hempel
Pełen asortyment farb dekoracyjnych
firmy Hempel:
▪ wysokiej jakości emulsje i lakiery
▪ farby strukturalne
▪ podkłady i uszczelniacze
▪ farby umożliwiające uzyskanie specjalnych
efektów.
18.11.2014
8
Farba
Definicja
Substancja płynna, która może być aplikowana na odpowiednim
podłożu i która po wyschnięciu/utwardzeniu tworzy spójną i
przylegającą powłokę.
18.11.2014
9
Skład farby
▪ Żywice
▪ Pigmenty
▪ Wypełniacze
▪ Rozpuszczalniki
▪ Dodatki
Wyjątkiem są lakiery i utwardzacze, które w większości
przypadków nie zawierają ani pigmentów ani wypełniaczy.
18.11.2014
10
Skład farby - Żywice
Właściwości żywic:
▪ Nielotna część farby
▪ Gwarantują wysoką adhezje produktu
▪ Są spoiwem dla pigmentów i wypełniaczy, wiążąc je ze sobą
tworzą równomierną powłokę ochronną
▪ Wpływają na takie cechy farby jak: połysk, twardość, trwałość,
wytrzymałość, zmywalność.
Wyróżniamy żywice: akrylowe, alkidowe, epoksydowe, poliuretanowe
18.11.2014
11
Skład farby – Pigmenty
Właściwości pigmentów:
▪ Nielotna część farby - proszek nierozpuszczalny w żywicach i
rozpuszczalnikach
▪ Nadają farbie kolor, siłę krycia i połysk.
▪ Wpływają na właściwości antykorozyjne oraz na płynność
farby
Przykłady:
▪ Tlenki tytanu (białe)
▪ Tlenki żelaza (czerwone, żółte,
czarne)
18.11.2014
12
▪ Sadza (czarna)
▪ Chromiany (czerwone,
pomarańczowe, żółte)
Skład farby - Wypełniacze
Właściwości wypełniaczy:
▪ Nielotna część farby
▪ Nie wpływają na kolor, ani siłę krycia
▪ Odpowiedzialne za takie cechy farby jak:
▪ Odporność mechaniczna
▪ Odporność chemiczna
Przykłady:
▪ CaCO3
▪ MgSiO3
18.11.2014
13
▪ Właściwości aplikacyjne
▪ Połysk
▪ Al2(SiO3)3
Skład farby - Rozpuszczalniki
Właściwości rozpuszczalników:
▪ Lotna część farby – bezbarwne ciecze o niskiej lepkości
▪ Rozpuszczają/upłynniają żywice
▪ Odpowiedzialne za:
▪ Czas schnięcia
▪ Właściwości aplikacyjne
Przykłady:
▪ Benzen
▪ Toluen
▪ ksylen
18.11.2014
14
▪ Butanol
▪ Izopropanol
▪ Alkohol benzylowy
▪ Metyloetyloketon MEK
▪ Metyloizobutylkoketon MIBK
Skład farby - Dodatki
Właściwości dodatków:
▪ Stosowane w niewielkich ilościach w celu poprawy:
▪
▪
▪
▪
Czasu schnięcia
Połysku
Lepkości
Ściekalności
Przykłady:
▪ Przeciwspieniacze
▪ Plastyfikatory
▪ Środki matujące
18.11.2014
15
▪ Stabilności przechowywania
▪ Ścieralności
▪ Zmywalności
▪ Zmiękczacze
▪ Środki poprawiające
dyspersje
▪ Regulatory pH
▪ Środki zagęszczające
▪ Środki przeciwporostowe
Podział farb
Wyróżniamy następujące sposoby wysychania/utwardzania się
farb:
▪ Schnięcie fizyczne – np. farby akrylowe
▪ Utwardzanie oksydacyjne – np. farby alkidowe
▪ Utwardzanie chemiczne – np. farby poliuretanowe,
epoksydowe, poliestrowe.
18.11.2014
16
Podział farb – farby akrylowe
Właściwości farb wysychających/utwardzanych na drodze procesu
fizycznego:
▪ Termoplastyczność
▪ Odwracalność procesu
▪ Wrażliwe na
rozpuszczalniki
▪ Brak maksymalnego
czasu nałożenia
kolejnej warstwy
▪ Minimalna temperatura
formowania powłoki -10⁰C
18.11.2014
17
Podział farb
Proces fizycznego utwardzania/wysychania farby
Wet film
Binder molecule
Steel
Solvents
Solvents evaporating
Pigments,
fillers etc.
Dry film
18.11.2014
18
Podział farb – epoksydy, poliuretany
Właściwości farb utwardzanych na drodze procesu chemicznego:
▪ Nietermoplastyczność
▪ Nieodwracalność procesu
utwardzania
Struktura żywicy epoksydowej
▪ Odporne na „własne”
rozpuszczalniki
▪ Krytyczny
czas do nałożenia
kolejnej warstwy
▪ Minimalna
Struktura żywicy poliuretanowej
temperatura
formowania powłoki +10⁰C
18.11.2014
19
Reakcja chemiczne utwardzania
aminy alifatyczne
aminy aromatyczne
18.11.2014
20
aminy cykliczne
Podział farb
Proces chemicznego utwardzania farby
Base molecule
(2 reactive groups)
Wet film
Steel
Curing agent molecule
(3 reactive groups)
Solvents
Solvents evaporating
Pigments etc.
18.11.2014
21
Dry film
Podział farb
Proces oksydacyjnego utwardzania farby
Wet film
Binder molecule
with reactive groups
Solvents
Steel
Solvents evaporating
Oxygen penetrating
Pigments etc.
Dry film
18.11.2014
22
Podział farb
18.11.2014
23
Proces oksydacyjnego utwardzania farby
Produkcja farb
Premix
(Millbase)
Surowce
Żywice
Pigmenty
Wypełniacze
Rozpuszczalniki
Dodatki
18.11.2014
24
Produkcja farb
Surowce
Premix
(Millbase)
Dyspersja
(ucieranie)
Dissolwery
18.11.2014
25
Młyny perełkowe
Produkcja farb
Surowce
Premix
(Millbase)
Dyspersja
(ucieranie)
Żywice
Rozpuszczalniki
Dodatki
Mieszanie
ostateczne
18.11.2014
26
Produkcja farb
Surowce
Premix
(Millbase)
QC + barwienie
18.11.2014
27
Dyspersja
(ucieranie)
Mieszanie
ostateczne
Produkcja farb
Surowce
Napełnianie
i pakowanie
18.11.2014
28
Premix
(Millbase)
QC + barwienie
Dyspersja
(ucieranie)
Mieszanie
ostateczne
Produkcja farb
Surowce
Premix
(Millbase)
Dyspersja
(ucieranie)
Magazyn,
wysyłka
Napełnianie
i pakowanie
18.11.2014
29
QC + barwienie
Mieszanie
ostateczne
Zastosowanie – Fouling control
Fouling (zanieczyszczanie)
Nagromadzenie substancji
organicznych, nieorganicznych,
lub organizmów żywych na
powierzchni ciał stałych, które
negatywnie wpływa na
funkcjonowanie tej powierzchni.
18.11.2014
30
Zastosowanie – Fouling control
Przykłady fouling’u:
SZLAM
18.11.2014
31
Zastosowanie – Fouling control
Przykłady fouling’u:
GLONY
18.11.2014
32
Zastosowanie – Fouling control
Przykłady fouling’u:
ZWIERZĘTA:
▪ Małże
▪ Gąbki
▪ Skorupiaki
18.11.2014
33
Zastosowanie – Fouling control
18.11.2014
34
Zastosowanie – Fouling control
Urządzenia narażone na Fouling:
▪ Wymienniki ciepła – obniżenie sprawności cieplnej,
zmniejszenie przepływu ciepła.
▪ Rurociągi, kanały przepływowe – spadek przepływu
cieczy, (zablokowanie przepływu), spadek ciśnienia,
zwiększenie zużycia energii
▪ Kadłuby statków – zwiększenie
oporów, zwiększenie zużycia paliwa,
zmniejszenie maksymalnej prędkości
▪ Turbiny – spadek wydajności,
większe ryzyko awarii
18.11.2014
35
Zastosowanie – Fouling control
Przeciwdziałanie zjawisku fouling’u (Fouling control):
▪ Farby przeciwporostowe – zawierają biocydy, które są
stopniowo uwalniane zapobiegając w ten sposób
osadzaniu się niechcianych substancji i organizmów.
▪ Powłoki bez środków aktywnych, tworzą gładką
powłokę uniemożliwiając przyleganiu zanieczyszczeń
do powierzchni.
18.11.2014
36
Zastosowanie – Fouling control
Jak działają powłoki przeciwporostowe ?
Uwalnianie biocydu w warstwie przyściennej
Biocide
18.11.2014
37
Samopolerowanie się powłoki
Zastosowanie – wieże wiatrowe
18.11.2014
38
Zastosowanie – rury gazowe
18.11.2014
39
Zastosowanie
18.11.2014
40
Zastosowanie
18.11.2014
41
Dziękuje za uwagę
http://www.hempel.pl
[email protected]
18.11.2014
42
Wykład wspófinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
kierunek zamawiany
"INŻYNIER TECHNOLOGII CHEMICZNEJ – innowacyjność i doświadczenie”
POKL.04.01.02-00-090/12

Podobne dokumenty