ZAŚWIADCZENIE PRZEWOŹNIKA O CENIE BILETU Nazwa i adres

Transkrypt

ZAŚWIADCZENIE PRZEWOŹNIKA O CENIE BILETU Nazwa i adres
ZAŚWIADCZENIE PRZEWOŹNIKA O CENIE BILETU
Nazwa i adres firmy:
…....................................................................................................................................................
Zaświadcza się, że na trasie z ........................................................................................................
do ............................................................... kursuje/ nie kursuje* PKS/BUS/komunikacja miejska/
inne* …...................................................................................................
Trasa ta wynosi …..................................... km w jedną stronę, a koszt biletu:
➢ w jedną stronę (bilet normalny) wynosi …....................... zł.
➢ bilet miesięczny wynosi …..................... zł.
➢ bilet miesięczny pracowniczy wynosi …..................... zł.
….......................................
(data i podpis osoby uprawnionej)
* niepotrzebne skreślić

Podobne dokumenty