klasa mundurowa społeczno-prawna rozszerzenia: historia lub

Transkrypt

klasa mundurowa społeczno-prawna rozszerzenia: historia lub
klasa mundurowa społeczno-prawna
rozszerzenia: historia lub wiedza o społeczeństwie oraz język angielski
zajęcia dodatkowe: przygotowanie wojskowe - zajęcia kondycyjne, strzeleckie, musztra,
pierwsza pomoc przedmedyczna, elementy prawa, zajęcia informatyczne - pakiet biurowy,
ekonomia w praktyce - własna firma
Ten profil klasy proponujemy absolwentom gimnazjum, zarówno dziewczętom jak
i chłopcom, którzy:
 marzą o służbie w wojsku, policji, straży pożarnej, straży granicznej, bądź podjęciu
studiów
 chcą spędzić czas maksymalnie aktywnie
 nauczyć się dyscypliny, porządku, odpowiedzialności
 działania w trudnych warunkach terenowych
 uczyć się technik strzelania, wspinaczki, samoobrony
 wzmocnić wytrzymałość fizyczną i psychiczną
 umieć pokonać strach
 oraz poczuć się częścią grupy zapaleńców
Profil klasy umożliwia również uzyskanie świadectwa dojrzałości, będące przepustką na
każdy kierunek studiów.
Uczniowie klasy mundurowej posiadają umundurowanie galowe - piątek jest dniem
mundurowym
Klasa objęta jest patronatem Komendanta Powiatowego Policji w Pruszkowie. Współpracuje
z jednostkami Straży Pożarnej w Piastowie i Pruszkowie oraz Centrum Honorowego
Krwiodawstwa.
Ukończenie klasy służb mundurowych daje możliwość wyboru kształcenia na uczelniach
wojskowych i policyjnych, na prawie, politologii, socjologii, bezpieczeństwo narodowe,
stosunki międzynarodowe lub zarządzanie kryzysowe

Podobne dokumenty