GAZ-SYSTEM S.A. podwy sza kapitał zakładowy spółki zale nej

Transkrypt

GAZ-SYSTEM S.A. podwy sza kapitał zakładowy spółki zale nej
30.07.2010
GAZ-SYSTEM S.A. podwyższa kapitał zakładowy spółki zależnej
odpowiedzialnej za budowę terminalu LNG w Świnoujściu
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., właściciel spółki Polskie LNG S.A., podjął decyzję o podwyższeniu jej kapitału zakładowego
o kwotę 300 mln złotych.
Po podwyższeniu kapitał zakładowy spółki Polskie LNG S.A. wzrośnie ze 110 mln zł do 410 mln zł.
„Priorytetem spółki GAZ-SYSTEM S.A., jako koordynatora całej inwestycji, jest terminowa i profesjonalna realizacja budowy terminalu do odbioru
skroplonego gazu ziemnego LNG w Świnoujściu. Dokapitalizowanie przez nas spółki zależnej, która odpowiada za tę inwestycję, pozwoli zapewnić
finansowanie pierwszych zobowiązań wynikających z umów podpisanych z Generalnym Realizatorem Inwestycji oraz wykonawcą świadczącym usługi nadzoru
inwestorskiego.” – powiedział Jan Chadam, Prezes Zarządu GAZ-SYSTEM S.A.
Kapitał zakładowy Polskiego LNG S.A. zostanie w pierwszej kolejności podwyższony o 300 mln złotych poprzez objęcie 300 tysięcy akcji imiennych o warto
ści nominalnej 1000 złotych. Do końca 2010 r. planowane jest dodatkowe podwyższenie kapitału o kolejne 260 mln złotych.
Polskie LNG S.A. jest spółką celową powołaną do budowy i eksploatacji terminalu w Świnoujściu. Powstanie terminalu LNG pozwoli na odbieranie
skroplonego gazu ziemnego z nowego i niezależnego od obecnie istniejących kierunku dostaw oraz przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa
energetycznego Polski oraz regionu Morza Bałtyckiego.
Właścicielem spółki Polskie LNG S.A. jest Operator Gazociągów Przesyłowych
GAZ-SYSTEM S.A., który koordynuje także całą inwestycję realizowaną wspólnie z Urzędem Morskim w Szczecinie i Zarządem Morskich Portów SzczecinŚwinoujście.
<- Wstecz do: Aktualności

Podobne dokumenty