1 60 Abou Hasan Jihad 2 61 Alashi Ashraf 3 4 Bajraszewski Omar 4

Transkrypt

1 60 Abou Hasan Jihad 2 61 Alashi Ashraf 3 4 Bajraszewski Omar 4
Wybrane oferty i oferenci
w Konkursie ofert dla lekarzy systemu
na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w okresie od 01.01.2015 do 30.06.2016
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Nr
oferty
60
61
4
31
11
56
51
55
103
15
1
78
34
5
71
9
46
106
53
100
6
36
22
3
62
97
65
64
75
33
93
Nazwisko
Abou Hasan
Alashi
Bajraszewski
Bochenek
Bondyra
Budrewicz-Czapska
Bukvić-Pięta
Burzyńska
Chabura
Cybakow
Drobnik
Fortuna
Fuchs
Gansiniec
Gilis-Januszewski
Gogolewski
Golińska
Grobelak-Czyrek
Helska
Hołowaty
Jagas
Jakubczyński
Jakubowicz
Jakubowska
Jankowska
Janus
Jerzak
Kałwak
Kamińska
Kleczyk
Kleszczyński
Imię
Jihad
Ashraf
Omar
Artur
Izabela
Katarzyna
Anna
Anna
Andrzej
Iwona
Jarosław
Wojciech
Marcin
Radość
Lech
Grzegorz
Joanna
Izabela
Urszula
Tomasz
Rafał
Andrzej
Katarzyna
Danuta
Hanna
Werner
Patryk
Adam
Aleksandra
Rafał
Jacek
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
40
30
83
49
105
77
27
37
32
70
50
63
7
10
86
43
87
98
48
85
13
28
69
84
54
81
94
21
101
99
57
92
2
104
91
Konieczna-Pietras
Konopka
Konopka
Kopacki
Kowalski
Kozłowski
Krajewski
Kuźniewicz
Lis
Malinowski
Markiewicz
Moczarska-Targowska
Nahorecki
Nieckarz
Olejniczak
Ostasiewicz
Pieniążek
Podgórska-Gumulak
Radomski
Rączka
Rożnowska
Rymski
Sęk
Sitarska
Skorek
Sołtysiak
Sroczyński
Sucharska
Suliga
Szmigielski
Szmigulan
Wąż
Witkowski
Witkowski
Wojciechowska
Teresa
Mariusz
Anna
Wojciech
Mariusz
Stanisław
Andrzej
Mariusz
Łukasz
Zbigniew
Tadeusz
Jarka
Artur
Iwona
Michał
Paweł
Marcin
Katarzyna
Wojciech
Dominik
Renata
Janusz
Grzegorz
Magdalena
Grzegorz
Jakub
Maciej
Marcelina
Waldemar
Grzegorz
Mieczysław
Grzegorz
Jarosław
Karol
Elżbieta

Podobne dokumenty