Transforming Communication

Transkrypt

Transforming Communication
Komunikacja
Transformująca
Dr Richard Bolstad
Wiedza, to wiedzieć co powiedzieć.
Mądrość, to wiedzieć kiedy, jak
i czy w ogóle to powiedzieć.
John Gottman
12 Lat: dokładność 96%
NIEradzenie sobie z temperaturą emocjonalną
osoby otrzymującej komunikat ”Ja”
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Przedtem
Katastrofa
4 „Jeźdźcy” Johna Gottmana




Obwinianie (blame)
Zaprzeczenie (denial)
Lekceważenie (contempt)
Ignorowanie (ignoring)
Czym jest konflikt


Osoba A uważa, że osoba B utrudnia jej
osiągnięcie przez nią rezultatu lub
zaspokojenie jej potrzeb
Osoba B może być tego świadoma lub
nie
Kto MA problem
(Thomas Gordon)
Obszar
bez problemu
Druga osoba MA
problem
Ja MAM
problem
Oboje MAMY
problem
(konflikt)
Rozwiązanie konfliktu (4 kroki)




Rozpoznaj interesy stron
Rozpoznaj wyższy poziom interesów
Stwórz ramę porozumienia
Wspólnie poszukajcie rozwiązań
Cel Komunikacji
Transformującej
Obszar bez
problemu
Rodzaje rozwiązań konfliktu




Wygrana-Przegrana
Przegrana-Wygrana
Przegrana-Przegrana
Wygrana-Wygrana
Rozwiązywanie konfliktów
Ja
wygrywam,
ty
przegrywasz
Mój cel
podstawowy
Kompromis,
oboje tracimy
Rozwiązanie
Win-Win
realizuje
wszystkie
podstawowe
cele i potrzeby
Ty
wygrywasz,
ja
przegrywam
Cel
podstawowy
2 osoby
Kto MA problem: Podstawa
wyboru umiejętności
Rapport
Asertywne
zgłaszanie
potrzeb
Umiejętność
pomagania
Rozwiązywanie
konfliktów
ZAPRASZAMY DO
OWOCNEJ WSPÓŁPRACY

Podobne dokumenty