Mikołajkowy konkurs przyrodniczy „Było sobie skrzydło”

Transkrypt

Mikołajkowy konkurs przyrodniczy „Było sobie skrzydło”
Trójmiejski Park Krajobrazowy
Mikołajkowy konkurs przyrodniczy „Było sobie skrzydło”
W Gimnazjum nr 20 w Gdańsku odbył się tradycyjny „Przedświąteczny mix naukowy” o tematyce przyrodniczej.
Impreza, w której brały udział trzyosobowe zespoły z gdańskich szkół odbywała się pod patronatem Kuratorium
Oświaty w Gdańsku i honorowym patronatem Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Słupsku.
Trójmiejski Park Krajobrazowy były jednocześnie fundatorami nagród w konkursie.
Pytania cechowała zróżnicowana skala trudności, zdarzały się nawet pytania o charakterze naukowo –
humorystycznym i historycznym, co pozwalało na rozładowanie lekko napiętej na początku konkursu atmosfery.
Pytania dotyczyły, między innymi: Ikara, żuka, leniowatych, mandarynki, karetki erki, Pana Samochodzika,
podkolana i powiedzenia „wrona skona”.
Startujące w konkursie drużyny przybrały nazwy kojarzące się ze stworzeniami latającymi. Były więc: Mewy,
Sójki, Wrony, Gołębie i Ohary. W pierwszej trójce laureatów konkursu znaleźli się uczniowie z następujących
szkół – SP 48 (I miejsce), SP 88 (II miejsce) i SP 46 (III miejsce). Nagrody otrzymali wszyscy uczestnicy imprezy.
Na podkreślenie zasługuje wyjątkowo wysoki poziom wiedzy zaprezentowany przez uczestników konkursu,
będącego jednocześnie jednym z wątków działań szkoły w ramach międzynarodowego projektu Erasmus+ pod
tytułem „Concept, cooperation, creation”. Jedną z wiodących w tym projekcie jest tematyka lotu, jego znaczenia w
przyrodzie oraz wykorzystania w rozwiązaniach technicznych.
strona 1/1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Podobne dokumenty