Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Klasa IA/semestr I 1

Transkrypt

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Klasa IA/semestr I 1
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Klasa IA/semestr I
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Odkrycia Kopernika, Keplera i Newtona. Prawo powszechnej grawitacji.
Spadanie jako skutek oddziaływań grawitacyjnych.
Ruch po okręgu i jego parametry.
Siła dośrodkowa jako przyczyna ruchu po okręgu.
Prawa Keplera. Pierwsza prędkość kosmiczna.
Jak zmierzono odległości do Księżyca, planet i gwiazd odległości w kosmosie.
Księżyc – nasz naturalny satelita.
Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne.
Widma ciągłe i liniowe. Widmo wodoru.
Model Bohra budowy atomu wodoru.
Promieniotwórczość. Promieniowanie jądrowe i jego właściwości.
Oddziaływanie promieniowania jonizującego z materią. Działanie promieniowania na
organizmy żywe.
Doświadczenie Rutherforda. Budowa jądra atomowego.
Prawo rozpadu promieniotwórczego. Metoda datowania izotopowego.
Energia wiązania. Reakcja rozszczepienia.
Reakcje jądrowe, Słońce i bomba wodorowa.
Układ Słoneczny i galaktyki.

Podobne dokumenty