Polityka prywatności

Transkrypt

Polityka prywatności
Polityka Prywatności i ochrona danych osobowych
Szanujemy prawo Uczestników konkursu do prywatności dbając o ochronę danych osobowych i
wszystkich poufnych informacji, jakie Uczestnik konkursu nam przekazuje.
1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest
Burnus Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Świętokrzyskiej 36 lok. 48,
2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny i jest niezbędne do otrzymania
nagrody a ich nie podanie uniemożliwia udział w Konkursie.
3. Zbiór danych osobowych prowadzonych przez Administratora został zgłoszony do
Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Informacja o wpisaniu do rejestru
zbiorów danych osobowych i numerze nadanym przez Generalnego Inspektora Ochrony
Danych Osobowych zostanie uzupełniona po nadaniu tego numeru.
4. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu w ich dane osobowe, prawo ich
poprawiania, prawo żądania usunięcia tych danych, a także prawo zgłoszenia sprzeciwu
co do ich przetwarzania. Wszelkie oświadczenia w tym zakresie można składać
bezpośrednio na adres [email protected] lub na adres Administratora podany powyżej.
5. Uczestnicy Konkursu zgadzają się na wykorzystanie zebranych danych dla potrzeb
kontaktów za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu w celu przeprowadzenia i
rozliczenia Konkursu, lub w celu indywidualnego (także pisemnego) komunikowania się
w związku z Konkursem.
6. Przetwarzanie, o którym mowa w punkcie 1, obejmuje także wykorzystania przekazanych
danych tj. imienia i nazwiska Uczestnika, adresu e-mail, adresu pocztowego, na który ma
zostać przesłana nagroda, na cele realizacji Konkursu.
7. Podczas wizyty na stronie konkursu, przeglądarka internetowa może przechowywać pliki
tekstowe (ang. "cookies") na dysku komputera uczestników konkursu. W plikach
"cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów
internetowych, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
8. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika. Za pomocą plików
cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
9. Na stronie Konkursu, prócz plików Cookie zbierane są również adresy IP użytkowników,
gromadzone na podstawie logów dostępowych. Podobnie jak pliki Cookie, są one
wykorzystywane głównie w celach statystycznych oraz w celu poprawy funkcjonowania
serwisu.
10. Komunikacja pomiędzy komputerami osób zgłaszających się do konkursu a serwerem
Organizatora jest zaszyfrowana w chwili przesłania zgłoszenia. Wglądu do baz danych
nie mają osoby trzecie.
11. Na stronie www.kamill.pl mogą być umieszczane linki umożliwiające użytkownikom
bezpośrednie przejścia na inne strony internetowe. Administrator nie ma jednak wpływu
na regulamin i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli tych stron ani
na treść informacji tam zawartych i w związku z tym uprasza się o weryfikację
odwiedzanych stron, ostrożność w tym zakresie oraz zapoznawanie się z polityką
prywatności oraz zasadami działania tych stron.

Podobne dokumenty