ogólnopolski konkurs plastyczny „kartka świąteczna do - sp1

Komentarze

Transkrypt

ogólnopolski konkurs plastyczny „kartka świąteczna do - sp1
OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY
„KARTKA ŚWIĄTECZNA DO PAPIEŻA FRANCISZKA”
ETAP SZKOLNY
Samorząd Uczniowski zaproponował koleżankom i kolegom z klas 1- 6 konkurs
plastyczny pt. „Kartka świąteczna do Papieża Franciszka”. Do udziału w nim zgłoszono 29
prac.
Ideą konkursu było wykonanie dowolną techniką plastyczną upominków w formie
kartek świątecznych do Papieża Franciszka, a celem kształtowanie postawy szacunku wobec
tradycji Świąt Bożego Narodzenia oraz propagowanie zdrowej rywalizacji z rówieśnikami.
Uczestnicy konkursu w bardzo ciekawy sposób wykonali kartki, wykorzystując różnorodne
materiały zdobnicze i techniki plastyczne. Wszystkie prace wzbudziły zachwyt organizatora,
a wyłonienie zwycięzców było bardzo trudne. Podczas oceny uwagę zwracano na poziom
aktywności twórczej, umiejętność łączenia ze sobą różnych technik plastycznych, wkład pracy
oraz samodzielność.
Prace oceniała komisja w składzie:
- P. Anna Tomaszyk,
- P. Beata Wolna ,
- P. Agnieszka Ostrowska
oraz: przewodnicząca SU Julia Różańska i jej zastępca Roksana Matuszewska.
Oto lista osób nagrodzonych i wyróżnionych:
I miejsce –
Agata Weiss 2e
II miejsce –
Zuzanna Skrzypczak 2e
III miejsce – Arkadiusz Domagała 1f.
Laureaci nagrodzeni zostali pamiątkowymi dyplomami i upominkami, natomiast
wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pochwały do zeszytu korespondencji oraz oceny
celujące z religii. Wszystkie prace, które brały udział w konkursie, zostały wysłane na
ogólnopolski konkurs organizowany przez Instytut Dialogu Międzykulturowego w Krakowie.
Prace te nie zostały nagrodzone oraz wyróżnione w konkursie ogólnopolskim.
Koordynatorem konkursu była Agnieszka Ostrowska (opiekun Samorządu Uczniowskiego).

Podobne dokumenty