Szkolny konkurs na ozdobę Bożonarodzeniową 2016

Transkrypt

Szkolny konkurs na ozdobę Bożonarodzeniową 2016
SZKOLNY KONKURS NA OZDOBĘ
BOŻONARODZENIOWĄ
REGULAMIN KONKURSU NA OZDOBĘ BOŻONARODZENIOWĄ
1. ORGANIZATOR KONKURSU: Samorząd Uczniowski SP w Żdżarach pod
opieką Pani Lili Zawady i Pani Agnieszki Płuski.
2. WARUNKI UCZESTNICTWA :
Uczestnikiem konkursu może zostać każdy uczeń klas 1-6 szkoły podstawowej



W klasach „1-3” wykonujemy ozdobę z wykorzystaniem rolek po papierze
toaletowym
W klasach IV – VI wykonujemy ozdobę z papieru, sznurka, suszonych owoców,
różnego rodzaju ziarna itp.,
Stworzone na konkurs prace powinny być podpisane przez autora wg wzoru: imię i
nazwisko, klasa.
3. CELE KONKURSU:





rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej uczniów;
rozwijanie wrażliwości estetycznej;
stworzenie uczniom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych;
powrót do tradycji wykonywania ozdób bożonarodzeniowych;
umożliwienie przedstawienia własnej wizji, nastroju oraz tradycji Świąt Bożego
Narodzenia.
4. TERMIN I WARUNKI DOSTARCZENIA PRAC:
Prace należy dostarczyć do 16 grudnia 2016 roku do opiekuna samorządu Pani Lili
zawady lub Pani Agnieszki Płuski
6. OCENA PRAC I ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD:
1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu zdecyduje Komisja Konkursowa.
2. Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:




oryginalność,
pomysłowość,
estetyka wykonania,
zastosowanie elementów ekologicznych.
3. Organizator przewiduje dyplomy za miejsca, nagrody rzeczowe oraz wyróżnienia w każdej
kategorii wiekowej.
4. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni podczas wspólnego kolędowania, które odbędzie się 22
grudnia 2016 roku.

Podobne dokumenty