Systemy wielosplotowych podwieszeń wantowych DYWIDAG, Filesize

Transkrypt

Systemy wielosplotowych podwieszeń wantowych DYWIDAG, Filesize
Systemy wielosplotowych podwieszeń wantowych DYWIDAG
Most Alamillo, Sewilla, Hiszpania
28 want DYNA Bond®
Maks. długość kabli: 292m
Typ kabli: DB-E61
Most Pitt River, Vancouver, Kanada
96 want DYNA Grip®
Maks. długość kabli: 99m
Typ kabli: DG-P31, DG-P61
Most łukowy Gajo, Geoje City, Płd. Korea
80 want DYNA Grip®
Maks. długość kabli: 31m
Typ kabli: DG-P12
Most La Plata, Puerto Rico
96 want DYNA Bond®
Maks. długość kabli: 90.1m
Typ kabli: DB-P27, DB-P37
Most Ziegelgraben, Niemcy
32 wanty DYNA Grip®
Maks. długość kabli: 176m
Typ kabli: DG-P37
Most North Avenue, USA
24 wanty DYNA Grip®
Maks. długość kabli: 26m
Typ kabli: DG-P19, DG-P31
Informacje ogólne
Mosty wantowe są bardzo efektywnymi
konstrukcjami o lekkich pomostach i
dużych ramionach sił. Najbardziej istotnym
elementem tych imponujących , a
jednocześnie eleganckich budowli są
blisko rozmieszczone kable podwieszeń,
które poprzez pylon przekazują obciążenia
na fundament. Jest zatem bardzo ważne,
aby były one wytrzymałe i łatwe w konserwacji. Elementy te są projektowane jako
wymienne i z możliwością doprężania.
Firma DYWIDAG jest zaangażowana w
rozwój, konstruowanie i wykonawstwo
kabli podwieszających oraz konstrukcji
podwieszonych od 1970 roku.
W oparciu o międzynarodowe wytyczne
dla kabli podwieszających i w połączeniu z
naszymi kryteriami projektowymi
dotyczącymi cięgien wielosplotowych
DYWIDAG, opracowaliśmy początkowo
system kabli podwieszających z prętami i
zastosowaliśmy je konstrukcjach mostowych o dużych rozmiarach (przykładowo
most Dames Point, Floryda USA; główne
przęsło 396m).
Wieloletnie doświadczenie i wiedza specjalistyczna firmy okazały się przydatne w
procesach sprężania i wznoszenia konstrukcji ze sprężonego betonu, zwłaszcza
w przypadku mostów o długich przęsłach.
Zawartość
Strona 2 Referencje
Strona 3 Informacje ogólne
Zapewnienie jakości
Podwieszenia wantowe DYWIDAG
Strona 4 Zakotwienia DYNA Bond®
Strona 6 Zakotwienia DYNA Grip®
Strona 8 Zakotwienia widelcowe dla podwieszeń DSI
Strona 10 Sploty, szczęki, ochrona przed korozją
Osłona wąska
Osłona zewnętrzna
Podpory i amortyzatory
Strona 11 Siodło
Strona 12 Testy — Montaż
Strona 13 Sprężanie
Usługi DSI
Strona 14 Czujnik elastomagnetyczny DYNA ForceTM
Strona 15 Zapewnienie jakości
Praktyczne zastosowania
Strona 16 Rozwiązania specjalne
Zakotwienie DYNA Grip® wraz ze splotami
powleczonymi żywicą epoksydową, Typ DG-E
Cięgna DYWIDAG typu Extradosed
Strona 18 Siłowniki naprężające do podwieszeń
Strona 20 Referencje
nym zgodnie z naszym programem
zapewnienia jakości. Firma DSI posiada
certyfikat ISO 9001. Wewnętrzne testy
produktów firmy DSI badające geometrię,
zastosowane materiały i działanie systemów przeprowadzane są w firmowym laboratorium testowym, znajdującym się w
Niemczech.
Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku i
spełniając wymagania międzynarodowych
standardów, firma DSI dostarcza podwieszenia wantowe o dwóch podstawowych
typach zakotwienia:
W latach osiemdziesiątych firma
DYWIDAG rozwijała systemy want wielosplotowych, aby zaspokoić rosnące
zapotrzebowanie na przystępne cenowo i
wydajne wanty, co było skutkiem
zwiększania się rozpiętości budowanych
przęseł mostowych. Obecnie, wanty
znajdują szerokie zastosowanie w
różnego rodzaju konstrukcjach. Niniejsza
broszura zawiera opis systemów want
wielosplotowych DYWIDAG
Przedstawione są również informacje na
temat specjalnego zastosowania want w
cięgnach typu extradosed. Na życzenie
Klienta udzielamy szczegółowych informacji.
Zapewnienie jakości
Aby zapewnić wysoką jakość, a co za tym
idzie, wydajność i niezawodność want
DYWIDAG, wszystkie produkty są poddawane testom jakościowym, opracowa-
w ilości do 109 splotów na zakotwienie.
Dla potrzeb budowy mostu przez rzekę
Maumee (USA), firma DSI opracowała
podwieszenie wantowe zawierające 156
splotów. To największe podwieszenie wantowe na świecie przeszło z powodzeniem
testy statyczne, dynamiczne oraz testy na
szczelność.
– Zakotwienie DYNA Bond®
– Zakotwienie DYNA Grip®
Zakotwienie DYNA Bond® jest typem
zamocowania z przyczepnością
wewnętrzną. Iniekcja odbywa się zazwyczaj po obciążeniu pomostu obciążeniami
stałymi.
Podwieszenia wantowe
DYWIDAG
Podwieszenia wantowe DSI są zazwyczaj
oferowane w standardowych rozmiarach,
Zakotwienie DYNA Grip® jest typem zamocowania bez przyczepności wewnętrznej,
które umożliwia monitorowanie oraz
wymianę pojedynczych splotów przez cały
okres eksploatacji.
Podwieszenia wantowe DSI są projektowane zgodnie z wymaganiami
międzynarodowymi, takimi jak PTI, fib, lub
CIB/Setra.
3
Dystanser
Materiał
wypełniający
Nakrętka
pierścieniowa
Sploty
XR
A
XT
Szczęki
Płyta oporowa
Czapka
D
C
Głowica kotwiąca
B
Zakotwienie DYNA Bond®
Zakotwienie DYNA Bond® składa się ze
stożkowej tulei stalowej (gniazdo z
przyczepnością) podpierającej głowicę
kotwiącą, do której za pomocą
trzyczęściowych szczęk zakotwione są sploty. Na gwintowanym końcu gniazda zamontowana jest nakrętka pierścieniowa, która
przenosi obciążenie kabla poprzez płytę
oporową na konstrukcję. W czasie prac konstrukcyjnych przed iniekcją gniazda,
przyłożone obciążenia są podtrzymywane
bezpośrednio przez szczęki.
Po wypełnieniu gniazda z przyczepnością
cementem lub zaprawą epoksydową, wszelkie dodatkowe obciążenia (spowodowane m.
in. ruchem komunikacyjnym, wibracjami lub
trzęsieniami ziemi) są częściowo amortyzowane przez szczęki, a następnie częściowo
przenoszone bezpośrednio na płytę oporową
i konstrukcję podporową przez wiązanie
pomiędzy splotami a zaprawą za
pośrednictwem gniazda z przyczepnością
(aby uzyskać opisany tu efekt wystarczy
osadzić w zaprawie tylko gniazdo z
przyczepnością).
Zakotwienia DYNA Bond® charakteryzują się
doskonałą wytrzymałością na zmęczenie,
ponieważ mechanizm przyczepności w
4
gnieździe z przyczepnością znacząco
redukuje stopień obciążeń dynamicznych
docierających do zakotwienia szczękowego
anchorage. Próby zmęczeniowe wykazały,
że konstrukcja wytrzymuje naprężenia do
wartości 240 N/mm2 (naprężenie szczytowe
0,45 GUTS) w ciągu dwóch milionów cykli.
Dodatkowe zalety zakotwień DYNA Bond®:
n wytrzymały system nośny
n niezawodne zabezpieczenie antykorozyjne
miejsc zakotwienia, uzyskane przez
wypełnienie wszystkich szczelin w miejscach zakotwienia stabilną i trwałą
substancją.
n zwiększona ognioodporność i ochrona
przeciw zniszczeniom na skutek wandal-
Most Kap Shui Mun, Hong Kong
Gniazdo z
przyczepnością
izmu, w wyniku obciążeń udarowych oraz
podmuchów.
n łatwe mocowanie półpanwi bezpośrednio
na zainiektowanej osłonie polietylenowej,
co umożliwia przyłączenie zewnętrznych
amortyzatorów
Ważnym szczegółem konstrukcyjnym jest
zastosowanie podpory elastomerowej,
znajdującej się w pewnej odległości od bloku
kotwiącego. Podpora zapobiega niekorzystnemu zginaniu w miejscu zakotwienia.
Ponieważ iniekcja zaprawy wykracza poza
punkt, w którym znajduje się podpora,
zakotwienie DYNA Bond® pozwala uzyskać
prosty, statyczny układ absorbujący
obciążenia zginające, spowodowane ruchami
poprzecznymi kabla (rotacja kabla).
Zakotwienie DYNA Bond®
XP
Podpora elastomerowa
Osłona HDPE
Nakładka ochronna
Tuleja wnękowa
Zakotwienie DYNA Bond®
(siły obliczono dla splotów 0,62" St 1620/1860)
Typ wanty
DB-P12
DB-P19
DB-P27
DB-P37
DB-P48
DB-P61
DB-P75
DB-P91
DB-P108
12
19
27
37
48
61
75
91
108
Obciążenie zrywające (GUTS)
3.348
5.301
7.533
10.323
13.392
17.019
20.925
25.389
30.132
Obciążenie robocze (0,45 x GUTS)
1.507
2.385
3.390
4.645
6.026
7.659
9.416
11.425
13.559
Liczba splotów
Siły [kN]
Wymiary [mm]
Płyta oporowa
A
300
370
430
500
580
640
715
780
855
Płyta oporowa
C
50
60
70
80
90
100
110
120
130
Gwint*
B
160
170
180
190
205
220
240
260
280
Nakrętka pierścieniowa
D
90
100
110
120
135
150
170
190
210
Nakrętka pierścieniowa
ØR
244
287
326
378
434
480
536
584
636
Tuleja wnękowa
ØT
219
245
299
324
394
419
470
508
559
Osłona z HDPE
ØP
110
125
160
180
200
225
250
280
315
* * długość standardowa, większe długości mogą być dostarczone na specjalne zamówienie
Dane mogą ulec zmianie
5
Tuleje ściskane
Płytki uszczelniające
Nakrętka pierścieniowa
Dystanser
Szczęki
XR
A
Płytka ściskana
Płyta oporowa
Czapka
D
Sploty
C
min L
Blok kotwiący
Zakotwienie DYNA Grip®
Specyfikacje niektórych projektów
wymagają, by poszczególne sploty lub
wanty można było łatwo kontrolować, a
w razie konieczności również wymienić.
Wychodząc naprzeciw tym potrzebom,
DSI stworzyła system kotwiący
DYNA Grip®, który umożliwia kontrolę
pojedynczych splotów jak również ich
wymianę bez naruszania całych want.
Zakotwienie DYNA Grip® składa się z
bloku kotwiącego, w którym sploty są
zakotwione za pomocą trzyczęściowych
szczęk o dużej wydajności dynamicznej.
Nakrętka pierścieniowa, przykręcona do
bloku kotwiącego przenosi obciążenie
wanty na konstrukcję poprzez płytę
oporową. Stalowa tuleja z elementami
wyśrodkowującymi i uszczelniającymi
sploty jest przyspawana do bloku
kotwiącego.
Próby zmęczeniowe wykazały zakres
naprężania dynamicznego dochodzący
do 200 N/mm2 (naprężenie szczytowe
0,45 GUTS przy dwóch milionach cykli
obciążających). Pomyślnie wypadły
również próby zmęczeniowe pojedynczych
splotów ze szczękami DYNA Grip® w
6
B
zakresie naprężenia dynamicznego
250N/mm2 i przy 10 milionach cykli
obciążających.
Cechy zakotwień DYNA Grip®:
n
n
n
fabryczne zabezpieczenie
antykorozyjne splotów z osłoną
poliuretanową sięga aż do szczęk,
co powoduje zmniejszenie obszaru,
który wymaga wypełnienia środkiem
antykorozyjnym i tym samym zwiększa
trwałość zakotwienia.
rak konieczności dokładnego docinab
nia splotów do określonej długości i
usuwania osłony polietylenowej (PE).
Osłona PE jest usuwana w czasie
pierwszego sprężania przy użyciu specjalnych narzędzi w procesie opracowanym i opatentowanym przez DSI. Gdy
konieczne jest ponowne naprężenie,
pozostała osłona PE jest ściskana za
pomocą tulei ściskanych, przymocowanych do szczęk, natomiast splot jest
przewlekany i wydłużany za pomocą
siłownika
możliwość doprężania pojedynczych
splotów oraz wymiana całej wanty
n sploty oraz osłona polietylenowa mogą
zostać wsunięte przez zakotwienie.
Dzięki temu możliwa jest wymiana pojedynczych splotów tuż przy zakotwieniach,
bez konieczności ograniczania ruchu
komunikacyjnego na moście.
Podobnie jak w przypadku systemu
DYNA Bond®, również tutaj zamontowana
jest podpora elastomerowa, znajdująca się
w pewnej odległości od bloku kotwiącego.
Podpora redukuje naprężenia zginające
splotów, spowodowane rotacją kabli.
Klamra zamontowana na wiązce splotów po
sprężeniu utrzymuje zwarty, heksagonalny
kształt splotów oraz podtrzymuje podporę
elastomerową. Na schemacie powyżej
przedstawiona jest wersja zakotwienia,
która umożliwia dostosowanie do tolerancji
konstrukcyjnych pomiędzy osią kabla a osią
tulei wnękowej. W zakotwieniu zastosowano również inne elementy.
Zakotwienie DYNA Grip®
Klamra
XP
XT
Podpora elastomerowa
Rura wyjściowa
Tuleja wnękowa
Osłona z HDPE
Materiał wypełniający
Zakotwienie DYNA Grip®
(siły obliczone dla spotów 0,62" St 1620/1860)
Typ wanty
Ilość splotów
DG-P12
DG-P19
DG-P31
DG-P37
DG-P55
DG-P61
DG-P73
DG-P91
DG-P109*
12
19
31
37
55
61
73
91
109
3.348
5.301
8.649
10.323
15.345
17.019
20.367
25.389
30.411
1.507
2.385
3.892
4.645
6.905
7.659
9.165
11.425
13.685
300
370
460
500
600
640
715
780
855
Siły [kN]
Obciążenie zrywające (GUTS)
Obciążenie robocze (0,45 x GUTS)
Wymiary [mm]
Płyta oporowa
¨A
Płyta oporowa
C
50
60
75
80
95
100
110
120
130
Gwint**
B
200
220
230
240
270
275
290
310
340
Nakrętka pierścieniowa
D
90
110
120
130
160
165
180
200
230
Nakrętka pierścieniowa
ØR
244
287
350
378
440
480
536
600
636
Tuleja wnękowa
ØT
219
245
299
324
368
406
457
495
521
Tuleja wnękowa
min L
810
970
1.240
1.390
1.620
1.780
1.930
2.210
2.890
Osłona z HDPE
ØP
110
125
160
180
200
225
250
280
315
* możliwość zamówienia wanty do 156 splotów
** wymiar standardowy, inne wymiary na zamówienie
Dane mogą ulec zmianie
7
XP
P
Ø
ØXSS
Rura
zbierająca
Compaction
Pipe
TulejaHDPE-Transition
przejsciowa zHDPE;
Tube,widelec
Clevis
EE
Zakotwienie widelcowe dla
want DSI
Wyszukane projekty architektoniczne
mostów wantowych sprawiają, że ich konstrukcja stanowi duże wyzwanie pod
względem technologicznym. Dotyczy to
zwłaszcza pylonów – coraz bardziej eleganckich i jednocześnie coraz bardziej
smukłych konstrukcji. Ich zmniejszający
się przekrój sprawia, że wewnątrz nie ma
wystarczającej ilości miejsca dla standardowych zakotwień wantowych, podtrzymywanych przez płyty oporowe. Coraz
częściej konieczne są rozwiązania, w
których wanty przymocowane są do konstrukcji na zewnątrz pylonu.
W tym celu DSI opracowało zakotwienie
widelcowe DYNA Grip® przeznaczone dla
want typu DG-P12, 37 i 61. Rozwiązanie
stanowi alternatywę dla konwencjonalnych
systemów stosowanych do tej pory.
Powyższy schemat przedstawia widelec
przymocowany do konstrukcji za pomocą
płyty węzłowej i trzpienia. Po przeciwnej
stronie blok kotwiący DYNA Grip® jest
wkręcany w gwint wewnętrzny.
Zakotwienie jest przymocowane do osłony
za pomocą tulei kołnierzowej,
8
wyposażonej również w uszczelkę
zakotwienia. Podobnie jak w przypadku
zakotwienia DYNA Grip®, również i tu
zamontowana jest rura zbierająca, która
nadaje wiązce splotów zwarty,
sześciokątny kształt.
n
specjalne narzędzia oferowane przez
DSI pozwalają na wstępne zmontowanie widelca oraz umieszczenia trzpienia w otworze widelca.
n
Możliwość doprężania pojedynczych
splotów jak również wymiany całej
wiązki splotów.
n
Oprócz powyższych cech, system posi
ada zalety znane z zakotwienia typu
DYNA Grip®.
Cechy zakotwienia widelcowego
DYNA Grip®:
n
Możliwość wstępnego zmontowania
kompletnej wanty na pomoście, a
następnie umieszczenia jej w położeniu
docelowym
Zakotwienie widelcowe DYNA Grip®
Anchor
Block
Blok kotwiący
Wedges
Szczęki
Płytki
Sealing Plates
uszczelniające
Płytka podtrzymująca
Wedge
Keeper Plate szczęki
Trzpień
Pin
Corrosion
Środek Protection
antykorozyjny
Compound
XR
R
Ø
Dystanser
Spacer
Clevis
Widelec
Tuleja
kołnierzowa
Flange
Tube
D
D
¨
oAA
G
XA
A
Ø
Płytka ściskana
Compression
Plate
Ustalacz
trzpienia
Pin
Retainer
C
C
B
B
Zakotwienie widelcowe DYNA Grip®
(siły obliczone dla splotów 0,62" St 1620/1860)
Typ wanty
Ilość splotów
cable type
DG-P12
DG-P37
DG-P61
12
37
61
Wymiary [mm]
Próby zmęczeniowe zostały przeprowadzone na Politechnice Monachijskiej, przy
zachowaniu nachylenia 0,6º - również
względem sztywnej osi środkowej, i przy
naprężeniu szczytowym 0,45 GUTS
(zakres naprężania o wartości 200N/mm2
przy 2 milionach cykli), zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Biuletynie
30 fib. Zarówno próby zmęczeniowe, jak i
przeprowadzone następnie statyczne
próby rozciągania wypadły znakomicie.
Widelec
Ø A ¨A
270
400
480
Długość widelca
B
900
1.040
1.230
Widelec
C
185
285
340
Widelec
D
385
340
440
Długość przejściowa
E
1.000
1.700
2.100
Płyta węzłowa
G
130
160
230
Otwór płyty węzłowej
ØR
122
192
242
Tuleja przejściowa z HDPE,
widelec
ØS
200
280
355
Osłona z HDPE
ØP
110
180
225
Dane mogą ulec zmianie
Oprócz zastosowań w mostach wantowych, zakotwienia widelcowe mogą być
wykorzystywane w wieszakach mostów
łukowych, gdzie dostępna przestrzeń w
łukach jest niewystarczająca do zastosowania zwykłych kotew stałych.
9
Osłona wąska
Sploty, szczęki, ochrona
przed korozją
Sploty zastosowane w wantach
DYWIDAG są zgodne z zaleceniami
fib i PTI i spełniają wymogi norm ASTM,
BS oraz innych norm krajowych i
międzynarodowych.
Dla obydwu typów zakotwień sploty
posiadają następującą charakterystykę:
n
Składają się z siedmiu ocynkowanych
drutów ciągnionych na zimno
n
rednica do 0,62", gatunek stali do
Ś
1860 mm2
n
Niska wartość relaksacji
n
ploty powleczone polietylenem i
S
woskowane.
W razie potrzeby, w każdym z obu
systemów want można zastosować sploty
powlekane żywicą epoksydową.
Sploty są zakotwione za pomocą
odpowiednio przygotowanych
trzyczęściowych szczęk,
charakteryzujących się wysoką
odpornością zmęczeniową.
Ukośne obciążenie wiatrem jest istotnym
czynnikiem, który trzeba wziąć pod uwagę
podczas projektowania pylonów mostów o
dużej rozpiętości. DSI oferuje rozwiązanie
w postaci osłon wąskich – rur o
zmniejszonej średnicy, co pozwala
ograniczyć wpływ obciążenia wiatrem.
Ze względu na ciasne upakowanie
splotów w rurze, ich przewlekanie jest
trudniejsze w porównaniu ze
standardowymi systemami.
Podpory i amortyzatory
Podpory elastomerowe redukują
naprężenia zginające w pobliżu miejsc
zakotwień i tłumią wibracje want.
Wanty DYWIDAG mogą być wyposażone
w urządzenia umożliwiające bezpośredni
lub późniejszy montaż amortyzatorów
zewnętrznych.
Na życzenie Klienta, DSI dostarcza
specjalne urządzenia tłumiące, które
redukują wibracje want.
Firma DSI opracowała urządzenia
dostosowane do specjalnych wymagań
oraz przeprowadziła badania zmienionego
procesu instalacji.
Zainstalowany amortyzator
zewnętrzny
Osłona wąska
Osłona zewnętrzna
Osłony zewnętrzne want DYWIDAG
wykonane są zazwyczaj z polietylenu o
wysokiej gęstości (HDPE). Stanowią one
zabezpieczenie przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi oraz
zmniejszają obciążenia wanty na skutek
oddziaływania wiatru. Osłony oferowane
są w różnych kolorach, odpornych na
działanie promieni UV. Mogą również
posiadać zewnętrzną spiralę, która tłumi
wibracje wanty wywołane przez deszcz
lub wiatr.
Rury ze stali lub ze stali nierdzewnej są
dostępne na specjalne zamówienie.
Szczęki do splotów ocynkowanych
Instalacja próba amortyzatora
hydraulicznego
10
Osłona polietylenowa ze spiralą
Siodło
DYWIDAG-Systems International
opracowała konstrukcję zwaną siodłem,
zdolną do przenoszenia sił
różnicujących. Dzięki odpowiedniej
konstrukcji zakotwienia (pióro-wpust)
siodło jest wymienialne.
Montaż rury siodła
Iniekt
Stalowa rura siodła
Sploty (bez
osłony
polietyle
nowej
przy siodle)
Stalowa tuleja
wnękowa
Wgłębienie kotwy
Trzpień kotwy
Zamontowana konstrukcja siodła
STALOWA TULEJA
WNĘKOWA Z WPUSTEM
KOTWIĄCYM
STALOWA RURA SIODŁA Z
TRZPIENIEM KOTWIĄCYM
INIEKT
RURA WYJŚCIOWA
RURA WYJŚCIOWA
SPLOTY
TULEJA Z HDPE
RURA Z HDPE
TULEJA Z HDPE
RURA Z HDPE
Siodło z wgłębieniem i trzpieniem kotwy
11
Testy
Wanty DYWIDAG przeszły pomyślnie
testy statyczne i zmęczeniowe, zgodnie z
zaleceniami PTI oraz fib. Z równym
powodzeniem przeprowadzone został
także test z zakotwieniami o nachyleniu
0,6° oraz test sprawdzający szczelność,
wymagany przez biuletyn 30 fib.
n W
suwanie
Próba szczelności w laboratorium
DSI
Instalacja
Firma DSI opracowała różne metody
mające na celu optymalizację i
uproszczenie instalacji want, w zależności
od warunków i ograniczeń przestrzennych
oraz czasowych w miejscu budowy.
n P
refabrykacja
Próby zmęczeniowe przeprowadzane
na Politechnice Monachijskiej
Zakotwienie podczas próby
zmęczeniowej
12
want na miejscu budowy:
Metoda zalecana w przypadku krótkich
want, które są ustawiane w
odpowiedniej pozycji za pomocą
dźwigu. W przypadku mostu wantowego
Alamilo w Hiszpanii, dogodne warunki
miejscowe pozwoliły na zamontowanie
prefabrykowanych na miejscu
trzystumetrowych want przy użyciu
wciągarki.
splotów do prefabrykowanej
osłony: Osłona jest prefabrykowana na
miejscu, a następnie ustawiania pod
odpowiednim kątem przy moście, po
czym sploty są kolejno wsuwane do
wewnątrz osłony za pomocą lekkiego
popychacza.
n W
ciąganie
splotów do
prefabrykowanych osłon: Podobnie jak
powyżej, prefabrykowana osłona jest
ustawiana w odpowiedniej pozycji.
Następnie sploty są wciągane do środka
za pomocą niewielkich wciągarek.
Sprężanie
W zależności od wymagań danej
konstrukcji, DSI stosuje dwie metody
sprężania.
Siłowniki typu ConTen
1. Sprężanie za pomocą siłowników
wielosplotowych
Metoda ta może być stosowana dla kabli z
zakotwieniem typu DYNA Bond®.
Wszystkie sploty w kablu są sprężane
równocześnie za pomocą jednego
siłownika hydraulicznego, podłączonego
do zakotwienia.
Dostępne są siłowniki o mocy do
15,000kN.
Zaletą tej metody jest szybkie i dokładne
sprężanie kabla podczas jednej operacji.
Należy jednak zapewnić odpowiednią
przestrzeń roboczą w pobliżu zakotwienia
i wziąć pod uwagę ewentualną
konieczność zastosowania dodatkowego
urządzenia podnośnikowego,
ułatwiającego operowanie siłownikiem.
Siłownik wielosplotowy 15,000kN
Zawór typu ConTen
2. Sprężanie za pomocą siłownika
jednosplotowego i zastosowaniem
systemu ConTen
Opatentowana metoda, która może być
stosowana w systemach wantowych DSI
DYNA Bond® oraz DYNA Grip®.
Wszystkie pojedyncze sploty są sprężane
bezpośrednio po ich zamontowaniu w
zakotwieniach, co optymalizuje cały
proces instalacji. Firma DSI opracowała
specjalną metodę obliczania siły sprężania
pierwszego splotu oraz sił sprężania
kolejnych splotów, co pozwala
kontrolować proces sprężania aż do
uzyskania docelowej wartości siły
sprężenia całej wanty.
Splot, który ma być sprężony, wsuwany
jest do lekkiego siłownika. Identyczny
siłownik jest podczepiany do splotu, który
ma być sprężony jako następny. Siłowniki
są połączone hydraulicznie, co pozwala
porównać rzeczywiste ciśnienie panujące
w obu urządzeniach w czasie sprężania.
Wspomniany system ConTen umożliwia
wyrównanie wartości siły dla wszystkich
splotów pod koniec sprężania.
Dodatkowo, wyeliminowane zostają
problemy związane z wpływem
temperatury oraz ze zmianami obciążenia
w wantach i w całej konstrukcji.
Udoskonaleniem technologii jest nowo
opracowane i opatentowane rozwiązanie
w postaci zaworu ConTen. Pracujący
siłownik jest podłączony do zaworu, który
z kolei jest mocowany do sprężanego
splotu. System pozwala na stosowanie
standardowych pomp hydraulicznych.
Po zakończeniu budowy konstrukcji
istnieje możliwość regulacji siły
naprężenia kabla poprzez doprężanie lub
odpuszczenie siły za pomocą nakrętki
pierścieniowej (przy większych
wydłużeniach używane są podkładki
regulacyjne). Do regulacji siły naprężenia
kabli (oraz profilu mostowego) stosuje się
w razie potrzeby lekkie siłowniki
gradientowe.

patrz tabela na stronie 18
Siłownik gradientowy
Usługi DSI
Kompleksowe usługi doradcze
i planowanie
niestandardowych instalacji
n P
rodukcja i dostawa podzespołów
n I
nstalacja: pod klucz (personel DSI) lub
nadzór i szkolenie miejscowego
personelu
n Nadzór i konserwacja
n
n P
rojektowanie
13
Czujnik elastomagnetyczny
DYNA Force™
Podczas budowy i eksploatacji konstrukcji
często zachodzi konieczność zmierzenia
sił panujących w wantach. Chociaż istnieją
różne metody pomiaru sił, większość z
nich jest trudna do wykonania, kosztowna
i mało dokładna. Firma DYWIDAG brała
udział w opracowywaniu, testowaniu i
produkcji urządzenia DYNA Force™, które
mierzy siły w wantach. Urządzenie
wykorzystywane jest między innymi do
pomiarów w mostach wantowych i do
badania systemów want. Znajduje także
zastosowanie przy obiektach budowlanych
i geotechnicznych, gdzie służy do
monitorowania sił podczas prac
wymagających naprężania oraz w czasie
późniejszej eksploatacji obiektów.
Urządzenie DYNA Force™ może być
stosowane do stali odkrytej, ocynkowanej,
powleczonej żywicą epoksydową oraz
zabezpieczonej smarem.
Urządzenie DYNA Force™ działa w
oparciu o teorię, według której
przenikalność magnetyczna stali zmienia
się w zależności od stopnia naprężenia
stalowego elementu. Mierząc zmiany pola
magnetycznego można uzyskać wielkość
naprężenia elementu. Za wyjątkiem
stopnia namagnesowania, urządzenie w
żaden sposób nie zmienia charakterystyki
cięgna. Ponieważ przenikalność
magnetyczna zależy od temperatury i
namagnesowania, odpowiednia kalibracja
urządzenia pozwala wyeliminować wpływ
tych zmiennych na pomiar. Program
automatycznie uwzględnia wpływ zmiany
temperatury. Do przewodów czujnikowych
systemu DYNA Force™ podłączany jest
specjalny miernik przenośny Power
Stress, który wytwarza pole magnetyczne,
mierzy wartość rezydualną, a następnie
wyświetla wielkość sił.
Urządzenie mierzy siły z dokładnością do
1%. System DYNA Force™ jest łatwy w
obsłudze, nie wymaga konserwacji i nie
zawiera ruchomych części, gdyż składa
się tylko z czujników i miernika Power
Stress (jednostki odczytującej).
Miernik Power Stress
14
System DYNA Force™ instalowany jest
na splocie podczas wznoszenia
konstrukcji. Przed przyłożeniem siły
sprężającej wykonywany jest odczyt
zerowy. Trwałość użytkowa urządzenia
musi być podobna do trwałości mostu.
Pozwala na regularne i szybkie
monitorowanie sił w wantach, bez
konieczności stosowania ciężkiego
sprzętu lub przeprowadzania innych,
kosztownych procesów. System eliminuje
również niedokładności i zagrożenia
występujące podczas pomiarów
wymagających demontażu niektórych
elementów podwieszeń. Do wykonania
odczytu za pomocą systemu
DYNA Force™ wystarczy jedna osoba.
Zapewnienie jakości
Wszystkie czujniki DYNA Force™ są
produkowane w fabryce spełniającej
wysokie normy jakościowe. Dodatkowo,
każdy zestaw przed wysłaniem go na
miejsce budowy jest testowany w fabryce
DSI, osobno pakowany i otrzymuje
indywidualne oznaczenie numeryczne.
Niezależnie od testów przeprowadzonych
w fazie prac rozwojowych, firma DSI
wykonała dodatkowe badania systemu
DYNA Force™, symulujące działanie
systemu zamontowanego w obszarze
zakotwienia want. Podczas tych badań
czujniki DYNA Force™ zostały
umieszczone w pobliżu środka i po
zewnętrznej stronie wiązki splotów. Za
pomocą siłownika sprężającego uzyskano
obciążenie, a wielkość sił była
monitorowana przy zastosowaniu ogniwa
obciążeniowego o dużej dokładności.
Odczyty z ogniwa porównano z wynikami
uzyskanymi za pomocą miernika Power
Stress i stwierdzono wysoką korelację
pomiędzy uzyskanymi rezultatami.
Zastosowania praktyczne
Po zamontowaniu czujników
DYNA Force™ na splocie, wystarczy
podłączyć przewody czujników do
przenośnego miernika Power Stress,
aby dokonać pomiaru siły dla danego
splotu. Nie są wymagane inne
dodatkowe urządzenia. W ciągu
ostatnich kilku lat czujniki
DYNA Force™ zostały zastosowane
w wielu mostach i innych obiektach
budowlanych.
Dla potrzeb budowy mostu wantowego
Waldo Hancock w stanie Maine (USA),
firma DSI dostarczyła 240 czujników.
Na każdej wancie zamontowano po
sześć czujników, za pomocą których
monitorowano siły na każdym etapie
budowy. Wyniki uzyskane za pomocą
zamontowanych czujników były bardzo
zbliżone do wyników otrzymanych
podczas przeprowadzanych okresowo
testach typu lift-off. Most jest obecnie
otwarty dla ruchu komunikacyjnego, a
dzięki systemowi DYNA Force™
możliwe jest sprawdzenie sił w każdej
wancie bez konieczności ograniczania
ruchu na moście.
15
Rozwiązania specjalne
Zakotwienie DYNA Grip® ze splotami powleczonymi żywicą epoksydową, Typ DG-E
Zakotwienie DYNA Grip® ze splotami powleczonymi żywicą epoksydową, typ DG-E
Płytki uszczelniające
Nakrętka pierścieniowa
Dystanser
Szczęki
Płyta ściskana
Płyta oporowa
Materiał
wypełniający
Czapka
Sploty powleczone
żywicą epoksydową
Blok kotwiący
Tuleja
wnękowa
Cięgna DYWIDAG typu Extradosed
Cięgno DYWIDAG Extradosed, Typ XD-E
Czapka Szczęki
Materiał
wypełniający
16
Głowica
kotwiąca
Uszczelnienie
Podkładka
regulacyjna
Dystanser
Głowica zakotwienia
Tuleja wnękowa
Sploty powleczone
żywicą epoksydową
Przekładka
z HDPE
Klamra
Zakotwienia DYNA® ze
splotami powleczonymi
żywicą epoksydową
Podpora elastomerowa
W oparciu o systemy DYNA Bond® i
DYNA Grip®, DSI oferuje także wanty
składające się ze splotów powleczonych
żywicą epoksydową.
Klamra
Splot pokryty żywicą
epoksydową
Rura wyjściowa
Osłona z HDPE
Materiał wypełniający
Splot powleczony żywicą
epoksydową
Materiał
wypełniający
Rura
wyjściowa
Tuleja łącznikowa
Szczęki do splotów powleczonych
żywicą epoksydową
Podpora elastomerowa
Osłona z HDPE
Splot pokryty żywicą epoksydową jest wytwarzany zgodnie z normą ISO 14655:1999. Splot,
składający się z siedmiu drutów ciągnionych
na zimno, jest fabrycznie pokrywany żywicą
epoksydową, która wypełnia wszelkie szczeliny pomiędzy drutami splotu, co zapewnia
doskonałą i trwałą ochronę przed korozją.
Żywica zmniejsza również tarcie pomiędzy
drutami oraz amortyzuje przyległe sploty w
miejscach zagięcia ich przebiegu. Ze względu
na dobre łączenie się stalowych drutów i
żywicy epoksydowej oraz jej plastyczność,
praktycznie nie występuje ryzyko uszkodzenia
warstwy ochrony antykorozyjnej podczas
sprężania.
Trzyczęściowe szczęki są specjalnie zaprojektowane dla splotów powleczonych żywicą
epoksydową. Szczęki przenikają powłokę,
dzięki czemu zaciskają się na drutach splotu.
Próby zmęczeniowe przeprowadzone na
cięgnach jednosplotowych wykazały zakres
wytrzymałości na naprężanie dynamiczne
osiągający wartość 260 N/mm2 (naprężenie
szczytowe 0.45 GUTS przy dwóch milionach
cykli obciążających).
Cięgna DYWIDAG typu
Extradosed
Wanty DYWIDAG mogą być również używane
w cięgnach typu Extradosed. W przypadku
wysokich amplitud naprężeń, sploty są
kotwione za pomocą systemów DYNA Bond®
lub DYNA Grip®. Dla niskich amplitud
naprężeń opracowano specjalne zakotwienie
oparte na cięgnach zewnętrznych DYWIDAG.
Poniższa ilustracja przedstawia kabel
DYWIDAG typu XD-E, z regulowaną podporą
elastomerową, obejmującą sploty powleczone
żywicą epoksydową.
Kable DYWIDAG typu Extradosed są wymienialne, mogą być również doprężane i
odprężane.
W zależności od wymogów specyficznego projektu możliwa jest adaptacja innych rozwiązań.
Siłowniki do naciągu want
Typ
Siła
Typ wanty
[kN]
Siłowniki z
układem ConTen
Siłowniki
wielosplotowe
Siłowniki
gradientowe
Maks.
Ilość
splotów
B
C
[mm] [mm]
D
[mm]
[mm] [mm]
Ciężar
Wystawanie
splotów
[kg]
[mm]
137
All Types
All Types
–
–
65
–
950
~ 17
1100
180 kN
182
All Types
All Types
–
–
73
–
950
~ 19
1100
HOZ
3000
3054
DYNA Bond®
12
275
300
385
690
1130
~ 400
470
HOZ
4000
4204
DYNA Bond®
19
305
366
482
755
1250
~ 600
650
6800
6803
DYNA Bond®
27
280
395
560
185
1250
~ 1200
1150
Bond®
8600
8617
DYNA
37/61
405
646
750
840
1370
~ 2200
1400
9750
9748
DYNA Bond®
37
335
470
680
195
1170
~ 1800
1200
15000
15632
DYNA Bond®
61/108
510
750
980
390
1700
~ 5400
1700
C 27
3500
DYNA Bond®
27
–
–
560 x 610
–
725
~ 400
540 *
Bond® /
C 37
4200
DYNA
DYNA Grip®
37
–
–
610 x 610
–
820
~ 520
660 *
C 61
6800
DYNA Bond® /
DYNA Grip®
61
–
–
700 x 700
–
865
~ 700
680 *
C 73
8400
DYNA Grip®
73
–
–
780 x 760
–
965
~ 820
780 *
*mierzone od płyty oporowej
Siłowniki gradientowe
xD
xB
xC
Siłowniki wielosplotowe
xD
Siłowniki z układem ConTen
E
L
L
18
L
140 kN
Wymiary siłowników bez urządzeń podnośnikowych
Podczas sprężania należy pozostawić min. 2cm wolnej przestrzeni roboczej
L
E
D
Siłowniki
Stalowy most łukowy Apollo. Bratysława, Słowacja
Referencje
Mosty wantowe z prętami – z przyczepnością
Nazwa / Projekt
Funkcja
Kraj
Rok
Inwestor
Hala serwisowa
Drugi most główny
Most Sto Domingo
Most Namiki
Most Matsugayama
Most Kotaki
Most Shin Ayabe
Most Yoshimi
Most Dame Point
Most Takinokouen
Most Yelcho River
Most Heisei
Most Chikuma
Most Scripps Crossing
Most Salpasilta
Most Shinhama
Most Lechsteg
Darby Creek
Most Bolognesi
hangar
kolej/droga
droga
droga
droga
droga
droga
kładka
droga
droga
droga
droga
droga
kładka
kładka
droga
kładka
droga
droga
Niemcy
Niemcy
Dominikana
Japonia
Japonia
Japonia
Japonia
Japonia
USA
Japonia
Chile
Japonia
Japonia
USA
Finlandia
Japonia
Austria
USA
Peru
1970
1972
1975
1978
1978
1984
1986
1987
1987
1990
1989
1992
1993
1993
1994
1994
1995
2001
2002
Frankfurt n. Menem – lotnisko
HOECHST Chemicals, Frankfurt
MOP Santo Domingo
Japan Housing Corporation
Władze Prefektury Kanagawa
Tannan Cho
Władze lokalne prefektury Kioto
Saku Cho
Władze transportowe Jacksonville
Agencja Rozwoju Hokkaido
Ministerstwo Transportu
Miasto Nakano
Prefektura Nagano
Uniwersytet Kalifornijski
Urząd Mieszkalnictwa Joenssu
Prefektura Saga
Władze lokalne Reutte
Hrabstwo Franklin, Ohio
Ministerstwo Transportu
Mosty wantowe z prętami bez przyczepności oraz zabezpieczenie antykorozyjne DYNA®-Shield
Most Marsupial
kładka
USA
2005
Miasto Milwaukee
Mosty wantowe, system DYNA Bond®
Nazwa / Projekt
Funkcja
Kraj
Rok
Inwestor
Zbiornik wodny Muna
Most Quincy
Most Olympic Grand
Most Alamillo, Sevilla
Most Paterna
Most Clark, Alton
Most Hakusan
Most Oze
Most Kap Shui Mun
zbiornik
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
kolej/droga
Arabia Saudyjska
USA
Korea Południowa
Hiszpania
Hiszpania
USA
Japonia
Japonia
Hong Kong
1985
1987
1988
1991
1991
1993
1994
1994
1995
Ministerstwo Robót Publicznych Arabii Saudyjskiej
Departament Transportu stanu Illinois
Miasto Seul, Komisja ds. Autostrad
Junta de Andalusia
Prowincja Walencja
Departament Transportu stanu Illinois
Prefektura Niigata
Prefektura Gunma
Władze Departamentu ds. Autostrad Hong-Kongu
Most Haeng Ju
droga
Korea Południowa
1995
Miasto Seul, Komisja ds. Autostrad
Most Cochrane
Most 6 września, Kair
Most Usti nad Labą
Wjazd 65, Autostrada międzystanowa
Most Sidney Lanier
Most na Second Street
Most Mondeville
Most Dubrovnik
Most Hoshinofurusato
Most Lipon
Most Blautal
Most Williamette River
Most na rzece McKenzie
Most Fitchburg
La Plata
Most Gimpo
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
kładka
droga
droga
droga
droga
USA
Egipt
Czechy
USA
USA
USA
Francja
Chorwacja
Japonia
Finlandia
Niemcy
USA
USA
USA
Puerto Rico
Korea Południowa
1995
1996
1997
1997
1998
1998
1999
2000
2000
2000
2001
2001
2002
2002
2006
2009
Departament Transportu stanu Alabama
Ministerstwo Dróg i Mostów
Miasto Usti
Departament Transportu stanu Indiana
Departament Transportu stanu Georgia
Departament Transportu stanu Indiana
Władze Calvadas
Hrvatska Uprava za Ceste
Hokkaido Development
Zarząd Dróg
Władze lokalne, Ulm
Miasto Eugene, Oregon
Wildish Land Company
Massachusetts Highway
Zarząd Autostrad Puerto Rico
Korea Land Corporation
20
Wanty – szczegóły
Nr
Typ
20
104
8
8
16
12
20
6
288
20
56
24
48
15
12
40
14
104
32
wieloprętowe
wieloprętowe
wieloprętowe
wieloprętowe
wieloprętowe
wieloprętowe
wieloprętowe
wieloprętowe
wieloprętowe
wieloprętowe
jednoprętowe
wieloprętowe
wieloprętowe
jednoprętowe
jednoprętowe
wieloprętowe
jednoprętowe
jednoprętowe
wieloprętowe
Tonaż
[t]
59
290
8
9
26
11
95
5
1800
50
51
50
108
3
3,4
82
3,2
5
20
4
jednoprętowe
1,2
Geometria mostu [m]
Ilość
pylonów
10
1
2
1
1
1
1
1
2
2
2
1
2
1
1
1
1
2
łuk
6
Szerokość
Główne światło
102,0
31,0
28,5
7,0
4,2
7,2
10,8
4,3
32,3
14,8
6,4
10,5
15,3
5,0
4,5
11,3
4,3
10,0
22,7
135 + 135
94 + 148 + 26
30 + 60 + 30
40 + 40
96,5
44 + 44
110
45 + 45
198 + 396 + 198
44 + 80 + 44
50 + 150 + 50
75 + 75
59 + 56
35 + 10
20 + 40
79 + 69
32 + 24
11 + 65 + 11
150
Długość
całkowita
321
300
120
81
130
90
392
89
2.005
169
250
152
116
45
60
150
56
87
150
3,3
5 x 24 + 29
196
Wanty – szczegóły
Nr
616
56
48
28
10
40
20
52
176
Typ splotów
wosk / PE
flobond epoksydowy
odkryty
flobond epoksydowy
ocynk./ wosk / PE
flobond epoksydowy
odkryty
odkryty
ocynk./ wosk / PE
powlekany żywicą
32
epoksydową
96 odkryty
48 ocynk./ wosk / PE
30 ocynk./ wosk / PE
16 odkryty
176 odkryty
40 odkryty
12 ocynk./ wosk / PE
38 ocynk./ wosk / PE
60 odkryty
13 ocynk./ wosk / PE
8 ocynk./ wosk / PE
6 wosk / PE
6 wosk / PE
52 wosk / PE
96 wosk / PE
10 ocynk./ wosk / PE
Geometria mostu [m]
Ilość
pylonów
44
2
1
1
1
2
1
1
2
Szerokość
Główne światło
DB 6 - 15
DB-E 37, 61
DB-B 19, 37, 61
DB-E 61
DB-P 61
DB-E 48
DB-B 27
DB-B 19
DB-P 61, 75, 91, 108
Tonaż
[t]
495
234
330
330
26
351
23
104,3
2500
17,7
30,0
32,0
17,0
31,4
11,5
16,7
35,2
60 + 220 + 60
134 + 274 + 134
150 + 150
200
64 + 34
92 + 231 + 92
61 + 61
115 + 115
430 + 4 x 80 + 70
Długość
całkowita
335
1.356
300
250
160
415
122
230
720
DB-E 27
55
2
14,5
50 + 120 + 50
380
DB-31, DB-73
DB-P 12, 19
DB-P 12, 19
DB-12, DB-27
DB-B 19 - 61
DB-B
DB-P 19, 27
DB-P 27, 61
DB-B 37, 48
DB-P 37, 61
DB-P 27
DB-P 48
DB-P 48
DB-P 27
DB-P 27, 37
DB-P 27, 37
800
37,6
35
8
875
49
10
310
226
40
8
12
16
52
153
18
2
1
1
łuk
2
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
24,0
10,1
24,0
30,0
24,2
110 + 238 + 110
67 + 67
132
40
190 + 381 + 190
71 + 71
31 + 31
87 + 304 + 90
132
74 + 25
41 + 29
23 + 103 + 23
37 + 131 + 37
51 + 109 + 36
80 + 160 + 80
75 + 35
458
133
198
40
761
142
62
481
265
99
685
149
205
196
402
110
Typ kabla
13,8
14,0
15,5
12,5
12,0
6,5
13,6
29,2
20,3
21
Referencje
Mosty wantowe, system DYNA Grip®
Nazwa / Projekt
Funkcja
Kraj
Rok
Inwestor
Most Rosario Victoria
Most Zevenaar
Most Nelsona Mandeli
Most Kampen
Mosty na 6th Street
Most Maumee
Most Lane Avenue
Most Provencher Bridge
Most łukowy Apollo
Ponte de Machico
Ziegelgrabenbrücke Rügen
Most Freddie Mac
Most Nymburk
Pomeroy Mason
Most Prospect Verona
Pont de Volonne
Most łukowy Gajo
Karlsbad
Most North Ave
Rheinbrücke Wesel
Manises-Paterna
Most na rzece Pitt
Most Sae Poong
Most na rzece Elbow
Albox
Bacher Lechbrücke
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
kładka
droga
droga
droga
kładka
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
Argentyna
Holandia
Rep. Południowej Afryki
Holandia
USA
USA
USA
Kanada
Słowacja
Madera
Niemcy
USA
Czechy
USA
USA
Francja
Korea Południowa
Czechy
USA
Niemcy
Hiszpania
Kanada
Korea Południowa
Kanada
Hiszpania
Austria
2000
2001
2002
2002
2002
2003
2003
2003
2004
2004
2005
2005
2005
2005
2006
2006
2007
2007
2007
2008
2008
2008
2009
2009
2009
2009
Ministerio servicios publicos
NS Railinfrabeheer
Władze lokalne
Rijswater Bouwdienst
Miasto Milwaukee
Miasto Toledo
Columbus, Ohio
Winnipeg
Metro Bratislava
Governo Regional da Madeira
DEGES
Freddie Mac
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Departament Transportu stanu Ohio
Departament Transportu stanu Maine
Département Alpes-de-Haute-Provence
Miasto Geoje
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Miasto Chicago
Landesbetrieb Strassen NRW
Diputación de Valencia
Vancouver
Iksan Construction and Management Administration
Calgary Stampede
Okręg Albox
Władze landu Tyrol
Most Odawara Blueway
droga
Japonia
1994
Japan Highway Public Corporation
Most Shouyou
Most Karato
Most Mactan
Most Shikari
Most Matakina
Most Hozu
Most Koror Babelthuap
Most Sashiki
Most Fukaura
Most Nakanoike
Most Tobiuo
Most Arakogawa
Most Sannohe
Most Noikura
Most Domovinski, Zagrzeb
Most Nanchiku
Most Satonojou
Most Yanagawa
Most Kanazawatagami
Most Sannaimaruyama
Most Hirano
Trois Bassins
Most Ohnogawa
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
Japonia
Japonia
Filipiny
Japonia
Japonia
Japonia
Republika Palau
Japonia
Japonia
Japonia
Japonia
Japonia
Japonia
Japonia
Chorwacja
Japonia
Japonia
Japonia
Japonia
Japonia
Japonia
La Reunion
Japonia
1996
1998
1999
2000
2000
2000
2000
2001
2001
2001
2002
2003
2004
2005
2005
2007
2007
2007
2007
2008
2008
2007
2008
Prefektura Akita
Hanshin Expressway Company Ltd.
Departament Robót Publicznych i Autostrad Filipin
Hokkaido Development
Prefektura Okinawa
Prefektura Kyoto
Republika Palau
Prefektura Kumamoto
Prefektura Niigata
Osaka Prefectural Road Public Corp.
Prefektura Shizuoka
Central Japan Railway Company
Prefektura Aomori /East Japan Railway Company
Japan Greensource Agency, Oddział Kyusyu
Miasto Zagrzeb
Prefektura Fukuoka
Prefektura Kumamoto
Prefektura Iwate
Prefektura Ishikawa
Japan Railway Construction, Transport/Technology (JRTT)
West Japan Railway Company
Conseil Régional de La Réunion
Japan Railway Construction, Transport/Technology (JRTT)
Most Povazska Bystrica
droga
Słowacja
2009
Slovenská národná dialničná spoločnosť
Most Ziarnovica
Most Earthquake Memorial
droga
droga
Słowacja
AJK, Pakistan
2009
2010
Slovenská národná dialničná spoločnosť
Krajowe Władze ds. Autostrad (NHA)
Mosty Extradosed
22
Wanty – szczegóły
Geometria mostu[m]
Tonaż
Typ kabli
[t]
DG-P 31, 37, 55, 61, 73 770
DG-P 32, 44
18
DG-P 19, 31, 37, 55
104
DG-P 37, 55, 91
187
DG-P 31, 37
205
DG-E 121, 157
914
DG-P 19
19
DG-12, 14
45
DG-P 12
30
DG-P 12
2
DG-P 37
150
DG-P 7
2,3
DG-P 55
60
Ilość
pylonów
2
4
2
1
2
1
1
1
2 łuki
2
1
2
2
DG-P 19, 31, 37, 55, 61
DG-E 61, 71
DG-P 19, 31
DG-P 12
DG-P 12, 19
DG-P 19,31
DG-P 37, 55
DG-P 31, 37, 55
DG-P31,61
DG-P12,37,55,61
DG-P 12, 19
DG-P 31, 37, 55
DG-P 31, 37, 55
227
640
26
23
18
10
700
106
275
505
22
23
15
Nr
Typ splotów
128
16
52
24
48
40
20
44
66
8
32
6
24
48
40
22
80
32
24
72
34
96
114
28
11
11
ocynk./ wosk / PE
ocynk./ wosk / PE
ocynk./ wosk / PE
ocynk./ wosk / PE
wosk / PE
epoksyd
wosk / PE
ocynk./ wosk / PE
ocynk./ wosk / PE
ocynk./ wosk / PE
ocynk./ wosk / PE
wosk / PE
ocynk./ wosk / PE
wosk / PE
epoksyd
ocynk./ wosk / PE
ocynk./ wosk / PE
ocynk./ wosk / PE
wosk / PE
ocynk./ wosk / PE
ocynk./ wosk / PE
ocynk./ wosk / PE
ocynk./ wosk / PE
wosk / PE
ocynk./ wosk / PE
ocynk./ wosk / PE
64
powlekany żyw. epoksyd.
MC 19
112
128
120
320
120
64
48
64
48
20
64
48
120
64
64
64
48
48
28
132
32
34
32
odsłonięty
odsłonięty
Szerokość Główne światło
Długość
całkowita
590
80
284
241
583
2.682
113
192
231
72
583
49
214
2
2
2
2x3 łuki
2
2
1
1
2
3
1
1
1
22,8
15,5
14,2
20,0
17,5
38,7
34,2
7,0
32,0
10,2
16,0
3,9
16,2
23,3
17,5
11,0
17,0
14,9
24,8
29,2
22,4
48,0
23,9
12,5
13,5
11,1
120 + 350 + 120
15 + 50 + 15
42 + 176 + 66
91 + 150
2 x (38 + 60)
187 + 187
57 + 57
83 + 110
231
17 + 36 + 19
198 + 126
44
41 + 132 + 41
74 + 206 + 74
146 + 354 + 146
32 + 102 + 32
90 + 150 + 90
26 + 64 + 29
26 + 77 + 26
335
53 + 92
95 + 190 + 95
85 + 220 + 220 + 85
48,5
23 + 64 + 24
48
60
2
13,0
74 + 122 + 74
268
231
180
300
powlekany żyw. epoksyd.
SB 37
VC 37
DB-E 48
MC 19
MC19, 27
MC 19
MC 27
VC 19
MC 19
VC 37
VC 37
MC 19
MC 19, 37
MC 27
DB-P 48
VC 37
MC 12
MC 27, 37
MC 27
MC 27
VC 19
DG-P 37
MC 27
49
147
52
37
28
116
37
188
72
152
98
20
82
38
180
18
100
48
2
4
2
4
1
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
1
1
3
2
2
1
15,5
15,4
17,5
26,0
11,3
16,3
11,6
13,9
13,5
21,4
25,8
12,7
10,3
10,0
34,0
23,0
13,8
16,0
19,8
16,1
8,0
22,0
12,4
180
140
185
140
109
100
82 + 250 + 82
105
90
60
130
90
200
135
72 + 120 + 72
110
77
132
84
150
63
104
113
380
285
410
610
199
366
414
223
140
122
385
246
400
273
264
248
186
264
166
450
132
240
285
112
ocynk./ wosk / PE
DG-P 37
214
7
30,5
122
969
24
56
ocynk./ wosk / PE
ocynk./ wosk / PE
DG-P 31, 37
DB-P 19, 27
27
120
2
1
26,1
15,6
80
123 + 123
240
246
powlekany żyw. epoksyd.
odsłonięty
powlekany żyw. epoksyd.
odsłonięty
odsłonięty
powlekany żyw. epoksyd.
powlekany żyw. epoksyd.
odsłonięty
powlekany żyw. epoksyd.
odsłonięty
powlekany żyw. epoksyd.
odsłonięty
ocynk./ wosk / PE
powlekany żyw. epoksyd.
odsłonięty
powlekany żyw. epoksyd.
odsłonięty
powlekany żyw. epoksyd.
powlekany żyw. epoksyd.
ocynk./ wosk / PE
354
646
166
330
121
128
773
145
380
875
64
112
68
23
POLSKA
DYWIDAG-Systems International sp. z o.o.
ul. Przywidzka 4/68
PL 80-174, Gdańsk
Tel
+48-58-300 13 56
Faks +48-58-300 13 54
E-mail [email protected]
www.dywidag-systems.pl
North America
DYWIDAG-Systems International USA Inc..
320 Marmon Drive
Bolingbrook, IL 60440
USA
Phone +1-630-739 11 00
Faks +1-630-739 55 17
E-mail [email protected]
www.dsiamerica.com
South America
DSI Chile Industrial Ltda.
Av. Isidora Goyenechea 3477
Piso 7
Las Condes, Santiago de Chile
Chile
Phone +56-2-596 96 20
Faks +56-2-596 96 69
E-mail [email protected]
www.dsi-chile.com
EMEA
DYWIDAG-Systems International GmbH
Siemensstrasse 8
85716 Unterschleissheim
Germany
Phone +49-89-30 90 50-100
Faks +49-89-30 90 50-120
E-mail [email protected]
www.dywidag-systems.com
APAC (ASEAN)
DYWIDAG-Systems International Pty. Ltd.
25 Pacific Highway
Bennetts Green NSW 2290
Australia
Phone +61-2-49 48 90 99
Faks +61-2-49 48 99 56
E-mail [email protected]
www.dsiminingproducts.com/au
A ustria
A rgentina
A ustralia
belgium
B osnia and herzegovina
B razil
C anada
C hile
C olombia
C osta R ica
C roatia
C zech republic
D enmark
E gypt
estonia
F inland
F rance
G ermany
G reece
GUATEMALA
HONDURAS
H ong K ong
I ndonesia
I taly
J apan
K orea
L ebanon
L uxembourg
M alaysia
M exico
N etherlands
N orway
O man
P anama
P araguay
P eru
POLAND
P ortugal
Q atar
S audi A rabia
singapore
S outh A frica
S pain
S weden
S witzerland
T aiwan
T hailand
T urkey
U nited A rab E mirates
U nited kingdom
U ruguay
USA
V enezuela
www.dywidag-systems.pl
04178-6/12.11-web ca
Uwaga:
Niniejsza broszura służy wyłącznie do celów
informacyjnych. Zawarte w niej dane i informacje
techniczne nie są wiążące i mogą być zmienione
bez uprzedniego powiadomienia. Firma nie ponosi
odpowiedzialności za poniesione straty lub szkody
wynikające z zastosowania niniejszych danych lub
będące skutkiem nieprawidłowej eksploatacji naszych produktów. Jeśli potrzebują Państwo dodatkowych informacji na temat naszych produktów,
prosimy skontaktować się z nami.

Podobne dokumenty