grunt uniwersalny - Farby z Motylkiem

Transkrypt

grunt uniwersalny - Farby z Motylkiem
KARTA TECHNICZNA PRODUKTU
GRUNT UNIWERSALNY
pod farby, kleje, tynki, posadzki
Zakres stosowania:
Służy do gruntowania płyt kartonowo-gipsowych, tynków gipsowych, wapiennocementowych, cementowych, podłoży betonowych, itp. Stosowany pod farby, tynki,
tapety, jastrychy, posadzki wyrównujące i samopoziomujące, płytki ceramiczne,
szpachlówki, kleje wewnątrz i na zewnątrz budynków. Gruntem zaleca się również
malować tapety papierowe, które można następnie zmywać. Dzięki swojej dużej
zdolności penetracji wnika w głąb podłoża, wzmacnia i zabezpiecza przed wilgocią,
poprawia przyczepność oraz znakomicie wyrównuje chłonność, jednocześnie ją
zmniejszając. Dla wylewek stanowi ochronną powłokę ułatwiając konserwację oraz
zapobiegając osadzaniu się kurzu. Jako dodatek do zapraw cementowych zapobiega
ich ewentualnemu pękaniu. Po wyschnięciu tworzy przeźroczystą, bezbarwną
powłokę, która charakteryzuje się dużą elastycznością, przepuszczalnością pary
wodnej, jest niepalna. Stosowany do wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.
Charakterystyczne cechy:
Wzmacnia podłoża, poprawia przyczepność, chroni przed wilgocią.
Przygotowanie podłoża:
Podłoże powinno być suche, odtłuszczone, wolne od kurzu, brudu, olejów i smarów.
Należy usunąć stare tapety, grube powłoki farb klejowych i słabo przylegających do
podłoża farb emulsyjnych. Użytkowanie powierzchni można prowadzić po 24
godzinach od zakończenia nakładania ostatniej warstwy.
Sposób użycia:
Gruntowanie należy prowadzić przy dodatniej temperaturze otoczenia i podłoża
powyżej +50C za pomocą pędzla lub wałka. W miejscach narażonych na zwiększone
ścieranie wskazane jest nałożenie 2, 3 warstw metodą „mokre na mokre” zachowując
odstępy 3-4 godzinne. Najpierw nasycić gruntem miejsca o spodziewanej wysokiej
chłonności takie, jak wyrównane wgłębienia, miejsca szczególnie słabe, sypiące się itp.
Przygotowane podłoże nasycać równomiernie za pomocą pędzla, wałka lub natrysku.
Wyrób przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach
w temperaturze dodatniej nie przekraczającej 250C.
Parametry techniczne:
Konsystencja
ciecz
Kolor
biały
Zapach
charakterystyczny
Gęstość
1,01 - 1,10 g/cm3
Wartość PH
8
Rozcieńczalnik
woda
Czyszczenie narzędzi
wodą
Wydajność
5 - 20 m2 /litr (w zależności od podłoża)
Czas schnięcia
3 - 24h
Temperatura składowania
5ºC - 30ºC
Temperatura stosowania
5ºC - 30ºC
Wskazówki BHP i przeciwpożarowe:
Wyrób niepalny. Nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny wg obowiązujących
przepisów. Przestrzegać podstawowych zasad BHP. Podczas wykonywania prac należy
stosować sprzęt ochrony osobistej. W przypadku dostania się preparatu do oczu,
przemyć natychmiast dużą ilością wody. W razie wypadku lub wystąpienia
dolegliwości należy zabezpieczyć poszkodowanego przed dalszym narażeniem
i niezwłocznie zapewnić mu pomoc medyczną. Preparat chronić przed dziećmi.