bilansik - Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie

Komentarze

Transkrypt

bilansik - Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie
Nr
3
styczeń/Luty
2009
BILANSIK
Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie
ul. Hoffmanowej 13
JakiŜ to piękny widok i jaki uroczy,
Gdy pani moja kogo uprzejmie pozdrowi.
Wdzięku jej oniemiały język nie wypowie
Ani śmią na nią spojrzeć zachwycone oczy.
Pośród szmerów pochwalnych, dobrotliwa,
kroczy,
A czar skromności w krąg jej postać spowił.
Rzekłbyś, z niebios zstąpiła, aby człowiekowi
Ukazać obraz nieziemskich rozkoszy.
Pod jej spojrzeniem wnet serca się kruszą
I spływa na nie słodycz takiej łagodności,
Ŝe kto nie doznał jej, ten nie uwierzy.
A ust jej uśmiech tak wonny i świeŜy,
Tak pełen wielkiej niebiańskiej miłości,
Jak gdyby mówił cicho: westchnij, duszo.
Dante Alighieri
Z "Ŝycia nowego" - Sonet XXVI
Redakcja Gazetki:
• Monika Nowak
• Karolina Wojtowicz
• Karolina Bartyńska
• Karolina Grochal
• Patrycja Kozdraś
• Magda Zając
• Magda Błądzińska
• Joanna Dziepak
• Katarzyna DrąŜek
• Izabela Łyszczarz
• Paulina śurawska
• Sylwia Rudnicka
• Magdalena Pęcherek
• Kristina Kiseleva
Skład: Magdalena Pęcherek
Opiekun: Wioletta Gątarska
Śpieszmy się kochać ludzi
tak szybko odchodzą,
zostaną po nich buty i telefon głuchy,
tylko to, co niewaŜne, jak krowa się wlecze,
najwaŜniejsze tak prędkie,
Ŝe nagle staje.
Kochamy wciąŜ za mało
i stale za późno.
Jan Twardowski Śpieszmy się
Program Wigilijny został przygotowany miedzy innymi przez: prof. R.Wilczyńską,
M.Kraussa i uczniów z wybranych klas ( 4at, 3 al., 2bl, 1al,1bl).
Aleksandra Siwiec 1al i Mateusz Zieliński 3bt poprowadzili całą uroczystość.
Program artystyczny został przeprowadzony w trzech turach, tak, aby wszyscy uczniowie
ekonomika mogli uczestniczyć w nim. Na początku pani dyrektor Szymanek wygłosiła swoje
przemówienie. Następnie słowo BoŜe wygłosił nasz ksiądz katecheta Marek Mijal. No
i nadeszła chwila, na którą wszyscy czekali mianowicie na obejrzenie przygotowywanego w
pocie czoła programu artystycznego. Na scenie występował chórek szkolny pod czujnym
okiem pani Katarzyny Sobas-Klocek, towarzyszyli mu uczniowie grający na instrumentach.
Nie moŜna teŜ zapomnieć o uczniach, którzy recytowali wiersze, solistach, którzy śpiewali
kolędy z udziałem chóru.
Na koniec uroczystości została zaśpiewana piosenka ,,Znak pokoju”, po niej Samorząd
Uczniowski złoŜył wszystkim Ŝyczenia świąteczne i cała aula zaczęła składać sobie Ŝyczenia
☺. Ale to nie koniec w trzeciej turze mieliśmy specjalnego gościa, ksiądz biskup Edward
Białogłowski wygłosił słowo BoŜe.
PS. Program został powtórzony w Towarzystwie Brata Alberta w schronisku dla bezdomnych
w Rzeszowie. Zdjęcia uczniów wraz z opiekunami i komentarzem ukazały się w ,,Nowinach”
rzeszowskich dnia 27.01.09
Magdalena Pęcherek 1 bl ☺☺
Święta
BoŜego
Narodzenia
prawosławne niewiele róŜnią się od świąt
katolickich, ale na pewno jest róŜnica w
poprzedzającym poście (adwencie), który
jest dłuŜszy i trwa 40 dni. Jest zakazane
spoŜywanie mięsa, a rybę i nabiał moŜna
jeść w ograniczonych ilościach i według
sumienia oraz postanowień.
Na same święta szykujemy prezenty,
świąteczne potrawy i ubieramy choinkę.
Na
Wigilię
(Soczielnik),
przygotowujemy
potrawy
zgodnie
z
tradycją regionalną, ale jest na pewno
kutia, kompot z suszu, pieroŜki oraz inne
dania.
Po wieczerzy idziemy do Cerkwi na uroczyste naboŜeństwo
BoŜonarodzeniowe, podczas którego śpiewamy tradycyjnie kolędy.
Same święta powinny trwać 3-4 dni poprzedzone św. Liturgią.
NaleŜy zwrócić uwagę na róŜnicę w Liturgii, która jest tylko
śpiewana (śpiewa chór i kapłan) i nie ma organów. Jest niezwykle
uroczysta i tradycyjna. Trwa ona 3-4 godziny. Prawosławni
pozostali teŜ przy starym kalendarzu juliańskim
(BoŜe
Narodzenie przypada na 7 stycznia), a więc ze świętami
katolickimi róŜnią się w czasie o 13 dni.
Nie ma tzw. państwowych świąt prawosławnych (jeśli chodzi o
Polskę). Jesteśmy w mniejszości i nie zawsze jest łatwo wybierając
między szkoła czy pracą, a tradycją i wiarą.
Kristina Kiseleva kl.1bl
Tysiąca osób spodziewała się Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Dlatego tegoroczna
wigilia odbyła się w rzeszowskiej hali na Podpromiu.
Józef Gal, szef kuchni w
rzeszowskiej
restauracji
Bohema, zarządził robienie
pierogów.
- Potrawy przygotowały
rzeszowskie
restauracje,
m.in. Bohema, Sabatini i
Polonez - wyjawił ks.
Stanisław Słowik, dyrektor
Caritasu.
``Gotujemy
poniedziałku``
Restauracja
od
Bohema
przygotowała
potrawy
jeszcze
dzień
wcześniej.
- Barszcz czerwony z fasolą, rybę w galarecie, pierogi ruskie, pierogi z kapustą i
grzybami, filet z dorsza z kapustą, kompot z suszek i droŜdŜówki – wyliczał Zygmunt
Dymczak, szef restauracji.
Przygotowania pełną parą takŜe trwały w restauracji Sabatini.
- Musieliśmy ulepić 1500 pierogów. Mieliśmy mnóstwo pracy - mówił Janusz Kołcz,
właściciel restauracji. - Był teŜ barszcz czerwony, dorsz panierowany i oczywiście
kompot z suszek.
Czekaliśmy na wszystkich
Na wigilię zostali zaproszeni m.in.
męŜczyźni,
którzy
mieszkają
w
rzeszowskim
schronisku
dla
bezdomnych
oraz
kobiety
ze
schroniska
w
Racławówce.
- U nas jest w tej chwili 90 osób - mówił
Marek Rzucidło, kierownik schroniska
dla
bezdomnych
męŜczyzn
rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy
im. Brata Alberta. - Z Racławówki
przyjedzie około 20 kobiet. Wszyscy idziemy na te Wigilię. Będziemy pomagać w jej
organizacji - dodał.
W zorganizowaniu poczęstunku pomógł Podkarpacki Klub Biznesu.
Na Wigilie przybyło około 9OO osób. Miejsc było dla 1OOO. Wielu ludziom to
pomogło. Ciepły posiłek. Coś słodkiego, niczego nie brakowało... Niestety przyszło
kilkanaście osób pijanych..... Osoby te zostały wyproszone. Atmosfera była bardzo
sympatyczna.. Nikt nie czuł się samotny.
Pomagali równieŜ uczniowie z Ekonomika
Na godzinę 8. przyszli uczniowie z Ekonomika, którzy chcieli pomóc... Grup
zorganizowana została przez opiekunki Szkolnego Koła Caritas – p. M. Przybyło i p.
A. Olszewską-Maślankę.
W tym roku, naszej szkoły głównym zadaniem było przejecie od Biskupa światełka
betlejemskiego, które przynieśli harcerze oraz roznoszenie świeczek na stoły...
Roznoszeniem jedzenia zajęli się uczniowie z Gastronomika. Gdy wszyscy zasiedli
do stołów... Biskup pobłogosławił opłatki... Wszyscy poczuli się wyjątkowo, mimo ze
nie była to noc wigilijna... ;) W ten dzień nikt nie moŜe być samotny. Pamiętajmy o
tym.
Paulina śurawska, 1bl
Nie macie jeszcze pomysłu na spędzenie
Nie macie zamiaru się nudzić na tych feriach??
czasu??
Wiec Wam podsunę kilka pomysłów ☺
Jeśli nie umiesz jeździć na nartach czy na snowboardzie to najlepsza okazja Ŝeby się nauczyć
☺ to nic trudnego, a ile przy tym zabawy. Co z tego ze na początku będziesz się przewracać ,
przecieŜ kaŜdy kto uczył się jazdy zaliczył kilka upadków. A zapewniam Was ze na stoku
ludzie nawet na to nie zwracają uwagi (nie szydzą) wiec nie ma się, czym przejmować.
Kupując strój na narty i snowboard, zwróć uwagę nie tylko na kolor i fason. Dobrze dobrane
ciuchy zapewniają swobodę ruchów, chronią przed zimnem i wilgocią oraz amortyzują
upadki.
Nie kaŜdy jeździ na łyŜwach jak uczestnicy popularnych programów rozrywkowych.
Jednak wiele ludzi spędza czas na lodowisku ☺ ucząc się, wygłupiając, niektórzy Ida po to,
by zaliczyć glebę na środku lodowiska ☺.Aby jeździć na łyŜwach oczywiście potrzeba trochę
praktyki i silnych nóg. Jeśli jeszcze nie umiesz jeździć to nie trać czasu na oglądanie TV tylko
wybierz się ze swoimi znajomymi na LODOWISKO. Będzie mieli, co wspominać ( nawet
bolesne upadki) ☺
Jeśli jesteś z rodzinką w górach to zaproponuj wypad na tor saneczkowy (Np. sankostrada w
Krynicy). Jeśli nie to poszukaj górki i zabierz ze sobą sanki, to z pewnością wystarczy.
Dostępne w sklepach sanki, opony, jabłuszka itp. Dostarczą Ci duŜo adrenaliny ☺
Ta czynność nie naleŜy do najłatwiejszych ☺. Z pewnością kaŜdy z Was poświęcił w swoim
Ŝyciu chwilę na ulepienie bałwanka.
To tylko kilka propozycji na spędzenie ferii, ale wspólnie ze znajomymi na pewno znajdziecie
masę innych.
Magdalena Pęcherek 1 bl☺
Tak piszą o sobie: „ Jesteśmy grupą młodych ludzi ciekawych świata i dąŜących do jego
poznania. Nasza przygoda z podróŜami zaczęła się juŜ w szkole podstawowej, kiedy to
mieliśmy okazję obejrzeć pokaz slajdów z podróŜy po Indiach. Wtedy właśnie zrodziło się
marzenie o tym aby "kiedyś tam" zobaczyć świat na własne oczy. W realizacji naszych
planów pomógł nam nasz znajomy, który jednego dnia powiedział: "śyj swoimi marzeniami,
ale nie prześnij swojego Ŝycia". Zmobilizowało nas to do realizacji naszych marzeń, nawet
tych, wydawałoby się, najbardziej nieosiągalnych.
Dzisiaj mamy juŜ za sobą kilka egzotycznych podróŜy (udało nam się równieŜ zrealizować to
wielkie marzenie z dzieciństwa, dotarliśmy do Indii). NajwaŜniejsze jest to, iŜ kaŜdego dnia
pojawiają się nowe pomysły na coraz to bardziej ciekawe i niepowtarzalne wyjazdy”.
Niedawno naszą szkołę odwiedził jeden w podróŜników Ryszard Stabach - „załoŜyciel
grupy "trzask.pl", prowadzący pokazy fotografii, człowiek, którego pasją jest „zatrzymywanie
czasu na błonie fotograficznej”. Z wielką pasją opowiadał nam o swojej podróŜy do Indii,
zaczarował nas jego sposób opowiadania, bez względu na wiek zainteresowania uczniowie i
profesorowie, siedzieli wsłuchani w opowieści i wpatrzeni w niesamowite, bardzo
realistyczne zdjęcia. Dzięki temu wykładowi dowiedzieliśmy się bardzo wiele o ludziach
zamieszkujących odległe zakątki świata, ich zainteresowaniach, Ŝyciu codziennym a takŜe o
wyprawach, jak naleŜy się do nich przygotować, czego moŜemy spodziewać się po drodze,
było to bardzo pouczające. Jak w kaŜdym opowiadaniu bywają elementy grozy i humoru tak
było i tym razem. Wszystkich zainteresowanych, pragnący dowiedzieć się czegoś więcej o
obieŜyświatach i ich wyprawach odsyłam do strony www.trzask.pl moŜna znaleźć tam wiele
interesujących fotografii i nie tylko;)
Izabela Łyszczarz, 1bl
"Mała
"Mała Moskwa"
Ostatnio w kinach pojawił się film pt. "Mała Moskwa" reżyserii
Waldemara Krzystka.
Opowiada on o losach żony porucznika i pilota Jury - Wierze. Oboje byli
Rosjanami. Jest rok 1967. Jura, młody pilot i niedoszły kosmonauta, trafia do
Legnicy, zwanej "Małą Moskwą”. Towarzyszy mu piękna młoda żona Wiera.
Zafascynowana polską poezją i muzyką, wygrywa piosenkarski "konkurs
przyjaźni", wykonując porywająco i w części po polsku "Grande Valse Brillante"
Ewy Demarczyk. Wtedy właśnie
poznaje polskiego oficera i
muzyka Michała, który zakochuje
się w niej i chce aby pojechała z
nim do Polski. Używa pretekstu
udziału
w dalszym
etapie
konkursu w Zielonej Górze. Po
pewnym
czasie
Rosjanka
odwzajemnia uczucie Michała i
zachodzi z nim w ciążę. O udziale
w konkursie nie ma mowy, gdyż
jej ciąża jest zagrożona. Planują
więc wyjechać po porodzie. Michał
jednak zostaje siłą sprowadzony
do Polski przez władze, a Wierę
informują o jego rzekomej śmierci,
jakoby
miał
popełnić
samobójstwo, co było oczywiście
nieprawdą.
W
filmie
występuje
również postać dorosłej już córki
Wiery i Michała- Wiery. Została
ona nazwana imieniem matki na prośbę Jury. Dziewczyna jest pełna żalu do
matki, za to że ją porzuciła, gdyż jest tego przekonana. Jednak pod koniec filmu
akcja rozgrywa się pod grobem Wiery, gdzie odwiedza ją córka razem z Jurą.
Spotykają tam młodą kobietę, która opowiada Wierze o jej matce. Dziewczyna
dowiaduje się, że matka wcale jej nie porzuciła tylko - jak głosi legendapopełniła samobójstwo skacząc z mostu. Prawdą jest że została tam
zamordowana przez rosyjskich żołnierzy. Przy grobie spotyka również Michałaswojego prawdziwego ojca.
Tak kończy się film. Jest to melodramat, klasyczne love story. Opowiedziana
historia jak najbardziej wzrusza i wciąga. "Mała Moskwa" to znakomita odskocznia od
nudnych już komedii romantycznych, które od dłuższego czasu możemy obserwować
w repertuarze kinowym.
Aneta Wilk, 1bl
Walentynki
Walentynki to święto zakochanych, obchodzone 14 lutego.
Nazwa „walentynki” pochodzi od imienia św. Walentego, patrona
zakochanych. Współcześnie święto to zyskało bardzo komercyjny
charakter. Do Polski zapożyczone zostało z kultury francuskiej i krajów
anglosaskich w latach 90. XX wieku. Zakochani podarowują sobie
w tym dniu różne prezenty. Tradycyjnie walentynkowi adoratorzy
podarowują swoim ulubienicą kwiaty (zazwyczaj czerwone róże),
wyroby cukiernicze (m.in. czekoladki), różnego rodzaju pluszaki. Istnieją
zwyczaje wysyłania w tym dniu listów oraz w bardziej młodzieżowym
stylu pocztówek zawierających wyznania miłosne. Często przybierają
one formę wierszy bądź wierszyków miłosnych np.:
„Dzisiaj nasze walentynki,
przyjmij miłość swej dziewczynki
rano uśmiech i śniadanie
a wieczorem... hm całowanie.
Ja Cię misiu kocham i Ty mnie kochaj teŜ
kwiat bez wody więdnie ja bez Ciebie teŜ.”
„Zostań moją Walentynką,
Ukochaną mą dziewczynką,
Serce się bez Ciebie smuci,
Boi się, Ŝe je porzucisz.”
Bliskość ukochanego – Johann Wolfgang
Goethe
”Gdy słońca blask nad morza lśni głębiną,
Myślę o tobie, miły.
Wzywałam cię, gdy księŜyc niebem płynął
I zdroje się srebrzyły.
Widzę cię tam, gdzie skraj dalekiej drogi
Szarym zasnuty pyłem,
A nocą gdzieś wędrowiec drŜy ubogi
Na ścieŜynie zawiłej.
Słyszę twój głoś w szumie spienionej fali
Bijącej o wybrzeŜe
Lub w cichy gaj przychodzę słuchać dali
W zamierającym szmerze.
I wtedy wiem, Ŝe jesteś przy mnie, blisko,
Choć oddal cię ukryła Przygasa dzień, wnet gwiazdy mi zabłysną
O, gdybym z tobą była!”
Ruda Blondi, 1 bl
11 stycznia na Rzeszowskim Rynku odbył się
XVII finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W
tym roku udało się zebrać 32 147 538, 63 PLN jest to
nowy rekord. Wszystkie zebrane pieniądze przeznaczone
zostaną na zakup sprzętu medycznego niezbędnego do
wczesnego wykrywanie nowotworów u dzieci oraz na
pomoc hospicjom opiekującym się cięŜko chorymi
maluchami. W Rzeszowie juŜ od godziny 11:00 rynek
zapełniał się ludźmi. Na ulice miasta wyszło wielu
wolontariuszy w tym uczniowie naszej szkoły. Liczył się
kaŜdy grosz. Ten dzień był wyjątkowy, wszyscy mieszkańcy się zjednoczyli, ludzi ogarnęła
przyjaźń, a o godzinie 20:00 wspólnie puścili światełko do nieba.
Jurek Owsiak wraz ze swoją orkiestrą po raz kolejny mógł pomóc dzieciom. Mam
nadzieję, Ŝe w następnym roku WOŚP takŜe przyjedzie do naszego miasta i jak co roku
będziemy mogli bawić się i cieszyć jednocześnie pomagając potrzebującym.
Patrycja Kozdraś
Nasz Zespół Szkół Ekonomicznych bierze udział w
projekcie pt. „Rozwój wykształcenia i kompetencji
w regionach”.
Okres realizacji projektu: od 2 czerwca 2008 r.
do 31 grudnia 2009 r.
Nadzór nad realizacją prowadzi dyr. prof. GraŜyna
Sabik, natomiast koordynatorami projektu są prof.
Monika Bury i prof. Marta Kruczek-Grochala
CEL GŁÓWNY Projektu:
Podniesienie jakości i atrakcyjności
kształcenia zawodowego poprzez poszerzenie
oferty
w
zakresie
i wsparcie doradcze uczniów Zespołu Szkół
Ekonomicznych w Rzeszowie.
CELE SZCZEGÓŁOWE:
wyrównywanie szans edukacyjnych
kompetencji
zawodowych
uczniów ze środowisk wiejskich oraz
pochodzących z rodzin o niŜszym statusie
ekonomicznym
rozszerzenie kompetencji w celu zwiększenia
szans na zatrudnienie poza rolnictwem
dostosowanie oferty zajęć pozalekcyjnych w
szkole w zakresie kwalifikacji wymaganych na rynku pracy
zwiększenie umiejętności uczniów w zakresie wykorzystania nowoczesnych
technologii informacyjnych przydatnych w pracy zawodowej
podejmowanie współpracy z podmiotami sektora pozarządowego oraz instytucjami
rynku
pracy
w
zakresie
wzajemnej
wymiany
informacji
i doświadczeń
pomoc w skutecznym wejściu na rynek pracy lub podejmowaniu dalszego kształcenia w
podobnych specjalnościach
ZAJĘCIA WARSZTATOWE DLA UCZNIÓW
MODUŁ 0 – Umiejętności psychospołeczne i interpersonalne niezbędne w pracy
zawodowej i Ŝyciu osobistym (45 godzin/grupę; 120 osób; 8 grup x 15 osób);
MODUŁ 1 – Nowoczesne techniki sprzedaŜy elektronicznej [e-biznes – handel
elektroniczny, tworzenie stron i sklepów internetowych] (144 godziny/grupę; 15 osób;
1 grupa x 15 osób);
MODUŁ 2 – Przedstawiciel handlowy (65 godzin/grupę; 30 osób; 2 grupy x 15 osób);
MODUŁ 3 – Opracowywanie wniosków i zarządzanie projektami UE
(35 godzin/grupę; 30 osób; 2 grupy x 15 osób);
MODUŁ 4 – Język migowy (120 godzin/grupę; 15 osób; 1 grupa x 15 osób);
MODUŁ 5 – Tworzenie i prowadzenie firm sektora turystycznego ze szczególnym
uwzględnieniem gospodarstw agroturystycznych (80 godzin/grupę; 30 osób; 2 grupy x
15 osób).
Redaktorów gazetki szczególnie zainteresował MODUŁ 4: język migowy, dlatego
zapytaliśmy uczniów chodzących na te zajęcia jak podobają im się te lekcje.
Tak jak przypuszczaliśmy uczniowie są zafascynowani nauką tego języka. Uczą się go z
wielkim zapałem i mają nadzieję, Ŝe język migowy przyda im się w przyszłości.
Ale o tym czy dostaną certyfikat znajomości języka zadecyduje m.in. egzamin
potwierdzający, który zdają juŜ w marcu. Dlatego teŜ trzymamy kciuki i Ŝyczymy
powodzenia.
Karolina Bartyńska
Według Słownika Języka Polskiego sekta oznacza grupę społeczną izolującą się od reszty
społeczeństwa, mającą własną hierarchię wartości, zespół norm zachowania, silnie akceptującą rolę
przywódcy. W polskim prawie uŜywa się określenia związek wyznaniowy. Zarejestrowanych jest kilka
kościołów i ponad 100 związków wyznaniowych. Prawdopodobnie drugie tyle róŜnych ugrupowań
religijnych działa bez rejestracji. W publicystyce i literaturze przedmiotu uŜywa się równieŜ terminów
ruch religijny, nowy ruch religijny, grupa wyznaniowa, grupa religijna i pojęcia szerszego grupa
kultowa.
W raporcie o niektórych zjawiskach związanych z działalnością sekt w Polsce sekta jest definiowana
następująco:
Za sektę moŜna uznać kaŜdą grupę, która
posiadając silnie rozwiniętą strukturę
władzy, jednocześnie charakteryzuje się
znaczną
rozbieŜnością
celów
deklarowanych
i
realizowanych
oraz
ukrywaniem norm w sposób istotny
regulujących Ŝycie członków; która narusza
podstawowe prawa człowieka i zasady Ŝycia
społecznego, a jej wpływ na członków,
sympatyków, rodziny i społeczeństwa ma
charakter destrukcyjny.
Sekty a religia
Sekta oznacza
najczęściej
podgrupę
religijną, róŜniącą się od innych grup
swoistymi praktykami religijnymi oraz swoistym doborem pism kanonicznych. W ujęciu teologicznym
dotyczy grupy wyznaniowej, która oddzieliła się od macierzystej organizacji kościelnej dla zaznaczenia
swojej odrębności w kwestiach doktryny, liturgii i organizacji wspólnoty religijnej tworząc nową
wspólnotę wyznaniową, wysoce ekskluzywną. Najczęściej wśród wyznawców tradycyjnego kościoła
termin "sekta" ma znaczenie pejoratywne, choć współczesna teologia i język Kościoła na określenie
"odłamu" lub "oderwania" nie uŜywa słowa "sekta", lecz "schizma". W Kodeksie Prawa Kanonicznego
(Kan. 751) kościoła katolickiego funkcjonuje terminologia, która jest uŜywana w odniesieniu do
zagadnienia odstępstwa od jego doktryn i dogmatów:
•
•
•
Herezja - to uporczywe, mimo przyjęcia chrztu, zaprzeczanie jakiejś prawdzie wiary lub
powątpiewanie w nią
Apostazja - całkowite porzucenie wiary chrześcijańskiej
Schizma - odmowa uznania zwierzchnictwa Biskupa Rzymskiego lub utrzymywania wspólnoty
z członkami Kościoła, uznającymi to zwierzchnictwo
Niekiedy mianem sekty określa się takŜe grupy nie będące wyznaniami w sensie religioznawczym.
Mówi się o sektach ekonomicznych, politycznych czy terapeutycznych. Grupy tego rodzaju nazywane
mogą być sektami jeŜeli cechują się ekskluzywizmem, podobnym do panującego sektach religijnych.
Podobne mogą być teŜ metody werbowania, utajniania części informacji o sobie itp. Niektórzy za
sektę uznają masonerię (ponadnarodowy, częściowo tajny ruch etyczny o swoistych strukturach
organizacyjnych (m.in. trójkąty, loŜe, obediencje), który swe pryncypia i idee wyraŜa za pośrednictwem
rozbudowanej symboliki i rytuałów. Masoneria to takŜe zespół bractw o charakterze elitarnym i
dyskretnym). Natomiast za przykład sekty ekonomicznej często uwaŜa się Amway (amerykańska
korporacja powstała w 1959 roku, początkowo dystrybutor środków czystości, sprzedająca je w
systemie sprzedaŜy bezpośredniej korzystając z marketingu wielopoziomowego, następnie takŜe
producent tych środków. Od ok. 1980 roku udostępnia w swojej sieci produkty wielu innych firm i
marek - np. Gilette, Pierre Cardin, IBM, Microsoft, Coca-Cola. Obecnie, obok Quixtar i Access
Business Group, spółka-córka Alticor )
Określenie sekta (w ujęciu konwencjonalnym) uŜywane jest równieŜ bez wydźwięku pejoratywnego
dla określenia grup istniejących wewnątrz religii nie posiadających jednej organizacji kościelnej.
Zdaniem niektórych osób, większe i zazwyczaj dominujące Kościoły naduŜywają terminu "sekta" w
stosunku do związków wyznaniowych w celu ich zdeprecjonowania. Obawy te nie znajdują
potwierdzenia w oficjalnych dokumentach Kościoła, np. Stolica Apostolska w wydanym w 1986
raporcie "Sekty albo nowe ruchy religijne. Wyzwanie duszpasterskie" dystansuje się od zwykłego
zwalczania sekt, nakazując dialog z nowymi ruchami religijnymi w duchu tolerancji i szacunku dla
osoby ludzkiej. Dokument jednocześnie stwierdza, iŜ dialog ten moŜe być utrudniony gdyŜ zachowania
i metody niektórych z sekt mogą wywierać destrukcyjny wpływ na osobowości, przyczyniać się do
dezintegracji rodzin i społeczności, zaś ich doktryny często bywają bardzo odległe od nauczania
Chrystusa i Kościoła. Same związki wyznaniowe, czy wspólnoty religijne, nie przyjmują określenia
sekta. W trakcie instytucjonalizowania się religii wszelkie formy sprzeciwu wobec działań
podejmowanych przez Kościół mogą mieć formę
ruchu w postaci sekt, bądź teŜ przybierają formy
zakonów, jeŜeli są akceptowane przez kościół.
W
ujęciu
ewangelicznych
chrześcijan,
komentatorzy wywodzący się z tego nurtu,
zauwaŜają, Ŝe słowo greckie "hairesis",
przetłumaczone w Biblii wyrazem "sekta",
występuje w Dziejach Apostolskich sześć razy
(w liście do Galacjan (5,20), w liście do Piotra
(2,1), oraz w liście do Koryntian (11,19), lecz
tłumaczone jest w tych tekstach jako
"stronnictwo". (W polskich tłumaczeniach
występują takŜe zwroty "sekta", "heretyctwo",
"herezja", "kacerstwo".)
Po czym poznać, czy masz kontakt z sektą?
- proponują Ci proste (zbyt proste) odpowiedzi
na powaŜne Ŝyciowe pytania (Ŝycie, śmierć,
choroba...)
-aby Cie przekonać, wykorzystują wszystkie
aktualnie modne tematy: ekologię, medytację,
przyszłość ludzi, psychoanalizę, energię,
relaksację...
-bezustannie Cię dowartościowują („Jesteś inteligentny, potrzebujemy Cię...”)
-gwarantują Ci wolność, wiedzę, szczęście
- proponują Ci zmianę nawyków Ŝywieniowych
-ograniczają Twoją wolność do minimum
-wszczepiają Ci nowe słownictwo (naleŜy mówić tak, a nie inaczej)
- zachęcają Cię, abyś rzucił szkołę, studia
-proponują Ci wyjazd zagranicę (np. na staŜ)
- nakłaniają Cię, abyś zerwał z rodziną
-krytykują społeczeństwo (ponoszące winę za wszelkie kłopoty), przedstawiając mu Mistrza, jedną
jedyną osobę zdolną poprowadzić ludzi ku szczęściu
- tłumaczą Ci, Ŝe masz do spełnienia misję odkupicielską
-odsuwają Cie od przyjaciół
-proponują Ci łatwe zarobienie duŜych pieniędzy
Pytania, jakie naleŜy sobie zadać przed przystąpieniem do ruchu, stowarzyszenia, itd.
-Czy jest jakiś Mistrz? Jaki wizerunek samego siebie stara sie przedstawić?
-czy struktura jest silnie zhierarchizowana?
-jaki jest podział władzy? Kto ją sprawuje?
-jak zdobywane, wykorzystywane i rozdzielane są pieniądze?
-czy rekrutacja jest intensywna, szybka? Czy jej techniki są uczciwe czy tez kłamliwe?
-jaki margines swobody zostawia się członkom w dziedzinie informacji, dyskusji, działania?
-czy grupa domaga się, byś się zmienił?
-czy odczuwasz brak czasu, poŜywienia, snu?
-czy grupa stwarza trudności, gdy otrzymujesz telefony, listy bądź, gdy odwiedzają Cię
przyjaciele, którzy do niej nie naleŜą?
-czy mówią Ci, Ŝe powinieneś oszukiwać innych w interesie grupy?
-czy mówią Ci, Ŝe postępowanie nie zgodne z nauką Mistrza to „coś złego”?
Po czym poznać, Ŝe ktoś jest ofiarą sekty?
-jego zachowanie, ubiór, słownictwo i przedmiot zainteresowań uległy zmianie
-posługuje się ciągle tymi samymi , niecodziennymi cytatami
-jego mowa przypomina wyuczoną lekcję
-Ŝycie rodzinne, zawodowe, szkolne i rozrywki stają się mu obojętne
-chodzi na coraz więcej spotkań
-podróŜuje często w kraju i za granicą
-prowadzi liczne rozmowy telefoniczne i otrzymuje obfitą korespondencję
-spędza duŜo czasu na czytaniu i medytacji
- w jego zachowaniu przejawia się agresja lub obojętność
-ma duŜe wydatki i aby je pokryć zadłuŜa się, wyciąga pieniądze od dziadków itp.
Jak pomóc ofierze sekty?
Lista rzeczy, których nie naleŜy robić:
Nie daj się ponieść emocjom.
Nie mów jej „TO SEKTA!”- tylko ją utwierdzisz w wyborze.
Nie złość się na ofiarę sekty! To nie jej wina!
Nie wspomagaj finansowo! Zamiast tego obdarowuj prezentami o znacznej wartości osobistej.
Nie wysyłaj krytycznych artykułów na temat sekt!
Lista rzeczy, które warto zrobić:
1.Zbierz zasoby:
-zatroszcz się o swoje potrzeby emocjonalne, znajdź ludzi, którzy będą Cię podtrzymywali na duchu,
zadbaj o swoje dobre samopoczucie.
-w proces interwencji wciągnij tylu członków rodziny i przyjaciół ilu się da. Skontaktuj się z mądrym
duchownym, byłym członkiem sekty (jego świadectwo moŜe pomóc), dobrym psychologiem,
najbliŜszym do tej pory przyjacielem danej osoby lub kimś, kto był dla niego kiedyś autorytetem.
2.Zbieraj wartościowe informacje:
-szczególnie zbieraj sprzeczne wypowiedzi lidera grupy w prasie, zbieraj fakty podwaŜające
prawdomówność uczciwość sekty.
3.Buduj atmosferę zaufania między Tobą a ofiarą sekty-pomagaj w jej rozwoju.
-pozostawaj z nią w kontakcie
-pomóŜ we wzroście, znalezieniu osobistego celu w Ŝyciu, niezwiązanego z sektą
-przypomnij pozytywne, radosne doświadczenie Ŝyciowe
-podkreślaj osobiste osiągnięcia danej osoby.
4.Podkopuj wiarę ofiary we wspaniałość i nieomylność sekty.
-przyjmij postawę osoby zaciekawionej, ale ostroŜnej
-zadawaj kłopotliwe pytania. Pamiętaj, by nie poruszać więcej niŜ jednego problemu naraz
-nalegaj, aby osobiście tłumaczył Ci róŜne sprawy
-nakłaniaj do poszukiwania alternatywnych źródeł informacji o grupie. Jeśli jest w porządku- co ma do
stracenia?
UWAGA JUś PRZY JEDNYM „TAK”!
Magdalena Zając klasa 3 ct
„MąŜ zaufania”
Prof. Danuta Probola
Jedna z najciekawszych osobowości szkolnych
Jak sam nagłówek wskazuje prof. Probola jest jednym z
najciekawszych, jak i cieszącym się największym
zaufaniem wśród młodzieŜy szkolnej pedagogiem. W naszej
szkole uczy przedmiotów takich jak statystyka, ekonomika,
specjalizacja i kultura zawodu. Zajmuje się równieŜ
wszystkim sprawami szkolnymi związanymi bezpośrednio z
uczniami. Jest zawsze uśmiechnięta i pozytywnie nastawiona do uczniów, zawsze słuŜy
pomocą, organizuje wszelakie imprezy szkolne, jest odpowiedzialna za wystrój szkoły
(dekoracje na kaŜdą okazję). Jest jednym z najbardziej szanowanych i lubianych nauczycieli
tak przez uczniów, jak i pedagogów, cieszy się wielką popularnością w szkole. Jest to osoba,
której
nie
sposób
nie
zauwaŜyć
☺
i
nie
darzyć
sympatią.
Więc jeśli masz jakiś problem lub chcesz o czymś porozmawiać a nie masz z kim lub
wstydzisz się wychowawcy….. to prof. Probola jest najodpowiedniejszą osobą, Ŝeby
porozmawiać, zawsze Ci pomoŜe, a co najwaŜniejsze dotrzyma sekretu.. ☺
Mamy nadzieję, Ŝe takich osobowości jak nasza kochana prof. Probola nigdy nie zabraknie w
Ekonomiku ☺
Katarzyna DrąŜek
Joanna Dziepak
W lutym swoje święto obchodzili między innymi: Agata i Grzegorz, a oto charakterystyka
ich imion.
Lubi, gdy w jej Ŝyciu coś się dzieje, nie przepada za zbytnim spokojem i monotonią. Ma
twórczy umysł i znaczne nieraz zdolności literackie; z łatwością snuje barwne - choć
często nieprawdziwe opowieści. Musi bardziej panować nad swym ciętym językiem, bo to
dotkliwa broń. Liczyć moŜe zawsze na swoje wspaniałe poczucie humoru, które pozwala
wyjść cało z róŜnych Ŝyciowych opresji i zapobiec niemiłym sytuacjom. Bywa
wymagająca, często nie znosi sprzeciwu, potrafi Ŝądać i stawiać warunki. Nie buntuje się
jednak bez powodu, jest z reguły rozsądna i praktyczna. Przywiązuje wagę do swego wyglądu i dba o siebie. A
przede wszystkim nie traci fantazji i poczucia humoru!
Pochodzenie: greckie.
Znaczenie: Dobra.
Znane imienniczki:
św.Agata - patronka Sycylii, chroniąca od poŜaru i piorunów; Agata Buzek - aktorka, Agatha Christie - pisarka;
Agata Konarska - prezenterka telewizyjna; Agata Młynarska - prezenterka telewizyjna; Agata Passent dziennikarka.
Mierzy wysoko, ma wysokie mniemanie o sobie i o
swoich moŜliwościach, marzą mu się wielkie dokonania, chciałby wykroczyć poza
ogólnie przyjęte poziomy. Inteligencja, szybka orientacja, umiejętność koncentracji
to jego niewątpliwe atuty na tej drodze. Jest ambitny; lubi pokonywać trudności,
uchodzi nawet za tytana pracy; ale pod jednym warunkiem - musi go interesować
to, co robi, to, czego się uczy. W przeciwnym bowiem razie... Poza tym jest
chłopakiem dość dynamicznym, zdecydowanym i konsekwentnym, lubi zmiany;
przygody i dalekie eskapady. Umie znaleźć się w kaŜdej sytuacji i w kaŜdym
otoczeniu. Ujmuje wszystkich swą elegancją i naturalnym zachowaniem, świetnie
czuje się na uroczystych bankietach, przy suto zastawionym stole, w
eksponowanym towarzystwie. Jego szarmanckość i obycie w świecie niesłychanie imponują dziewczętom, a on z
kolei szybko traci głowę dla ładnych nóg i buzi, nic więc dziwnego, Ŝe często wywołuje afery miłosne. Jest przy
tym szlachetny, uczuciowy i dowcipny. Na ogół osiąga to, co sobie zamierzyłeś w danej dziedzinie (a przecieŜ
mierzy wysoko), robi karierę. Jest jednak mało oszczędny.
Pochodzenie: greckie.
Znaczenie: Czujny, czuwający.
W innych językach: ang. - Gregoryj fr. - Gregoire; hiszp., wł. - Gregorio; niem. - Gregor.
Znani imiennicy:
Grzegorz Ciechowski - muzyk i kompozytor; Grzegorz Filipowski - łyŜwiarz figurowy; Grzegorz KróIikiewicz reŜyser; Grzegorz Lato - piłkarz; Grzegorz Markowski - wokalista; Grzegorz Miecugow - dziennikarz; Gregory
Peck - aktor; Grzegorz Skawiński - muzyk i wokalista; Grzegorz Turnau - kompozytor i wokalista; Grzegorz
Wasowski - dziennikarz satyryk.
Izabela Łyszczarz
Jak co roku 11 grudnia
odbyła się w naszej szkole Sesja
Młodego Ekonomisty, juŜ XVII - pt.:
„Środowisko naturalne w procesie
gospodarowania”.
Patronatem honorowym Sesji byli:
Jan Bury, poseł na Sejm RP,
Wojewoda Podkarpacki, Marszałek
Województwa Podkarpackiego oraz
Prezydent Miasta Rzeszowa.
Jako
pierwsi
wystąpili
uczniowie naszej szkoły prezentując
raport z badania świadomości
ekologicznej uczniów województwa
podkarpackiego. Następnie dr Jacek
Tomkiewicz z Akademia Leona Koźmińskiego z Warszawy przedstawił referat na temat:
„Związki i wzajemne oddziaływanie
gospodarki i środowiska naturalnego”.
Kolejnymi mówcami byli: dr Bogumiła
Grzebyk z Uniwersytetu Rzeszowskiego,
która
zaprezentowała
koncepcje
zrównowaŜonego rozwoju jako podstawę
gospodarowania środowiskiem, Maria
Suchy z Podkarpackiego Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Środowiska z
projektem na temat: „Proekologiczne
systemy zarządzania w podmiotach
gospodarczych”, Rafał Kumek -Dyrektor
Wydziału
Środowiska
i
Rolnictwa
Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego,
który mówił o polityce ekologicznej i
polityce gospodarczej państwa w
odniesieniu do Unii Europejskiej,
Andrzej Kulig - z-ca Dyrektora
Departamentu Rolnictwa i Środowiska
Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa Podkarpackiego, który
zaprezentował koszty ponoszone na
ochronę
środowiska
przez
przedsiębiorców, Lesław Budzisz Prezes
Zarządu
Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
przedstawił
finansowanie
ochrony
środowiska na Podkarpaciu.
Na zakończenie Sesji uczniowie
szkoły przedstawili swoje pomysły na
poprawę stanu środowiska naturalnego.
Karolina Wojtowicz
Święta, święta i po świętach...
Jak co roku nie zapomniany czas, czas na odpoczynek, refleksję i juz mniej przyjemny
czas- czas na nauka, aby dobrze zakończyć I półrocze... Nawet Wam powiem, ze już 2
półrocze w pełni rozpoczęte- sprawdziany, kartkówki, wypracowania... szkoda słów...
Można się czepić, że przesadzam, bo fakt faktem
przerwę świąteczną w tym roku mieliśmy 2
tygodniową, więc nie ma co narzekać. Ja jednak
wolałabym zakończyć spokojnie Ipółrocze,
następnie poddać się wirowi ferii i wypoczęta
wrócić do szkoły i zacząć rześko nowe półrocze...
no ale chcieć nie znaczy móc, czy w tym wypadku
mieć... Pisałam ostatnio o tym jak postanowiłam
zrobić wypad klasowy na łyżwy☺ Oczywiście byli
osobnicy, którzy wyrażali sprzeciw, ale nie mieli
szans, gdyż większość klasy, a nawet sama
wychowawczyni byli zachwyceni pomysłem i nie
było zmiłuj każdy musiał pójść :D, ale było
SUPER!!! Dobrze, że minął miesiąc od tej
wyprawy, bo juz trochę ochłonęłam i mogę o tym
spokojnie mówić, ale jak ja sobie przypomnę jak
wszystko mnie bolało, nogi i tyłek z miłą chęcią
wymieniłabym na lepszy model najlepiej na
ALLEGRO. Na szczęście, lub na nieszczęście nie
byłam jedną osobą, gdyż każdy wyszedł z
lodowiska z jakimś urazem nawet Ci najlepsi
łyżwiarze. A to wszystko za sprawą tego, że na
lód weszło 30 osób , które były spragnione zabawy, zaraz po zetknięciu z lodem wszyscy
zaczęli tak wariować, że inni wychodzili z lodowiska, nikt nie patrzył na to czy potrafi
jeździć czy nie, ale i tak wszyscy ścigaliśmy ile wlezie. Nasz przewidywany czas na
samym lodowisku to 60 min- 1 godzina, my wyszliśmy po 3:D Klasa się zżyła bardzo, a
przy stole wigilijnym w czasie wigilii klasowej wszyscy stali ☺ raźniej było, każdy
każdego rozumiał, wszyscy życzyli sobie jednego wesołych Świąt i szybkiego powrotu
do zdrowia. I to na tyle, musze zakończyć chwilę relaksu i powrócić do nauki
Trzymajcie się ciepło buziaczki:*:*:*
Magda Zając
Styczeń to czas studniówek. Tegoroczni maturzyści przygotowują się do tego
jedynego i wyjątkowego balu. Studniówka to pierwsza powaŜna impreza w Ŝyciu
młodych ludzi i ostatnia chwila zapomnienia dla maturzystów. NiewaŜne, jaka była pamięta się ją do końca Ŝycia. Ale zabawa to nie wszystko. To miesiące oczekiwań,
tygodnie przygotowań i spore wydatki.
Napięcie przed studniówkowe rozpoczyna się, bowiem dobre parę tygodni przed
balem. Dni upływają na poszukiwaniu garniturów, sukienek i wizytach w solariach, salonach
kosmetycznych i fryzjerskich. KaŜdy chce wypaść jak najlepiej, bo dzisiejsze studniówki to
nie szkolne spotkania w obowiązkowo biało-granatowych kreacjach, tylko prawdziwe rewie
mody. Ostatnie przymiarki, wizyta w salonie piękności i gotowe. MoŜna iść na bal.
Lecz studniówka nie naleŜy do imprez tanich!!!
PrzybliŜony koszt to tysiąc złotych. Z czego
większość to wydatki związane ze strojem.
Średnio 700-800 zł.
Dla maturzystki:
o sukienka (200-500 zł),
o makijaŜ plus fryzjer (70 zł),
o buty (ok. 200 zł),
o biŜuteria (60 zł),
o bielizna (50 zł).
Dla maturzysty:
o garnitur (300-400 zł),
o koszula (100 zł),
o krawat (30-40 zł),
o buty (200 zł).
Do tego naleŜy doliczyć jeszcze koszty wstępu na
bal (od 150 do 380 zł od pary).
Podstawowym elementem damskiego studniówkowego ubioru jest oczywiście czerwona
bielizna. Nie załoŜysz jej, nie zdasz matury.
Niektórzy mówią o jeszcze innych przesądach. AŜ do matury nie moŜna ścinać włosów, a na
balu marynarkę moŜna zdjąć, ale dopiero po północy.
Udanego balu studniówkowego!
śyczy redakcja gazetki
Grupa uczniów z klasy 3 ct na jednej z lekcji polskiego przedstawiła scenkę
z „Chłopów” Reymonta obrazującą spór o świnię Kozłów z Marcjanną Antonówną Pacześ.
W role chłopek wcieliły się (od lewej):
Magdalena Zając-woźny Jacek, Anna Drabicka- Bartek Kozioł, Karolina WojtowiczMarcjanna Pacześ, Karolina Bartyńska- sędzia, Monika Nowak- Ŝona Bartka Kozła
Bartek Kozioł opowiada jak to świnia szła za
nim do domu....
Dominikowa w akcji …..
Karolina Bartyńska
Z Nowym Rokiem weszliśmy w erę Wodnika. Zatem rok 2009 będzie
szczególnie szczęśliwy właśnie dla tych, którzy urodzili się między 21 stycznia
a 19 lutego.
Korzystny układ ciał niebieskich pomoŜe im w realizacji planów i znacznie
skróci drogę do obranego celu. Sprawi, Ŝe Ŝycie Wodników nabierze tempa.
Pojawią się nowe moŜliwości zawodowe, ale nie zabraknie teŜ przyjemnych
niespodzianek w sferze uczuciowej.
Nowy rok będzie takŜe sprzyjał wszystkim tym, którzy poszukują. I to wszystko
jedno, czy rozwiązania przewlekłego problemu, satysfakcji zawodowej czy teŜ
prawdziwej miłości. A to dlatego, Ŝe nad "poszukiwaczami" roztoczy swoją
opiekę Jowisz, który obdarzy ich cierpliwością niezbędną do osiągnięcia
wymarzonego celu.
Na sukcesy w 2009 roku mogą liczyć teŜ wszyscy, którzy pracują twórczo, i ci,
których praca wymaga zagłębiania się w psychologię. Szczęście nie opuści
osób, które postanowią zainwestować w swoją edukację.
Nowy rok zbliŜy ludzi do natury. Zaczniemy przywiązywać większą wagę do
zdrowego sposobu odŜywiania się i aktywnego stylu Ŝycia. Wielu schorowanych
ludzi, zwłaszcza wrzodowców, wróci do formy. MoŜemy takŜe liczyć na nowe
wynalazki i odkrycia w dziedzinie medycyny.
Dla Polski będzie to naprawdę dobry rok. Rok wyciszenia złych emocji,
odchodzenia od zachłanności i kopania dołków pod bliźnimi. Zapowiada się
wiele ciepłych relacji międzyludzkich w róŜnych dziedzinach i na róŜnych
szczeblach.
Gdy Nowy Rok staremu cyfrę zmienia, wszyscy wszystkim
ślą Ŝyczenia!
Przy tej pięknej sposobności, redaktorzy gazetki Bilansik
Ŝyczą duŜo radości!

Podobne dokumenty

bilansik - Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie

bilansik - Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie Jak najbardziej tak. Dzięki niemu, wyniosłam wiele ciekawych i bogatych doświadczeń, była to dla mnie lekcja pokory. Kontakt z tymi ludźmi uświadomił mi, Ŝe naleŜy cenić to, co się ma. Zmieniło się...

Bardziej szczegółowo