Program seminarium Prawa hetyckie

Transkrypt

Program seminarium Prawa hetyckie
Program seminarium
Prawa hetyckie
 Przywitanie
gości: Prof. dr hab. Jerzy Kwaśniewski, Dyrektor IPSiR UW.
seminarium oraz kierunku badań Dzieje kultur penalnych:
Dr hab. prof. UW Jarosław Utrat-Milecki, kierownik Zakładu ZPiSBI & EOSP.
 Prezentacja
 Wypowiedź
Pani Prof. dr hab. Marii Zabłockiej, kierownik Katedry Prawa Rzymskiego i Antycznego Wydziału Prawa i Administracji UW.
 Wykład Profesora Michela Mazoyer, wykładowcy Université Paris I Panthéon-Sorbon-
ne, filologa, historyka, dyrektora wydawnictwa oraz Association Kubaba (Université
Paris I, Panthéon-Sorbonne), nt. szczegółowych zagadnień praw hetyckich na tle relacji kulturowych między cywilizacją starożytnej Grecji z cywilizacją Anatolii hetyckiej.
 Seminarium
Profesora Michela Mazoyer dotyczące szczegółowych kwestii zawartych
w prawach hetyckich z II tys. przed J.-Chr. wpisane jest w kadr badań naukowych
i pracy dydaktycznej nad dziejami kultur penalnych zainicjowanych i prowadzonych
przez ZPiSBI & EOSP w Instytucie Profilaktyki Społecznej i resocjalizacji UW.
 Seminarium
to wpisane jest również w rozpoczętą w 2009 roku współpracę naukową
pomiędzy ZPiSBI & EOSP IPSiR UW a Université Paris I – Panthéon Sorbonne.
 Tłumaczenie
z francuskiego i prowadzenie seminarium: dr Bogusława Filipowicz,
adiunkt w ZPiSBI & EOSP, bezpośredni współpracownik Prof. Mazoyer i visiting profesor na Université Paris I – Panthéon Sorbonne.
Zakład Prawnych i Społecznych Badań Integralnokulturowych
(ZPiSBI) i Europejski Ośrodek Studiów Penologicznych (EOSP)
oraz Katedra Prawa Rzymskiego i Antycznego Wydziału Prawa
i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
zapraszają na seminarium prof. Michela Mazoyer nt.:
Prawa hetyckie
tłumaczenie z francuskiego B. Filipowicz
3 III 2010 r.,
godz. 12,
sala nr 37,
w IPSiR UW,
ul. Podchorążych 20,
w Warszawie