współczesne trendy w edukacji dziecka

Transkrypt

współczesne trendy w edukacji dziecka
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Koninie
WSPÓŁCZESNE TRENDY
W EDUKACJI DZIECKA
pod redakcją
Marianny Styczyńskiej i Marcina Olejniczaka
Konin 2015
Tytuł
Współczesne trendy w edukacji dziecka
Autorzy
Marlena Adamczyk, Jakub Bartoszewski, Małgorzata Chybicka, Anna Dąbek, Gracjana Goślińska,
Natalia Gumińska, Justyna Jacińska, Joanna Kozal, Wiesława Kozłowska, Agnieszka Lipska,
Ewa Łechtańska, Agata Malecha, Romana Matysiak, Marcin Olejniczak, Ewa Przygońska,
Aleksandra Rosińska, Ilona Ruda, Anita Stefańska, Marianna Styczyńska,
Michał Styczyński, Emilia Szymczak, Joanna Walczak, Halina Warzychowska,
Marta Węcławek, Justyna Winkiel, Kinga Wojciechowska, Izabela Wozińska,
Magdalena Zając, Paulina Zalewska, Agnieszka Zmyślony
Recenzja
prof. nadzw. dr hab. Anna Klim-Klimaszewska
Rada Wydawnicza
prof. dr hab. Mirosław Pawlak – przewodniczący,
dr Joanna Chojnacka-Gärtner, prof. nadzw. dr hab. Edward Pająk,
prof. nadzw. dr hab. Marek Stuczyński, prof. dr hab. Marian Walczak,
prof. nadzw. dr hab. Ewa Waniek-Klimczak, dr Artur Zimny,
mgr inż. Ewa Kapyszewska – sekretarz
Redakcja i korekta
Maria Sierakowska
Projekt okładki
Agnieszka Jankowska
Skład i łamanie
Piotr Bajak
Druk i oprawa
OSDW Azymut sp. z o.o.
ISBN 978-83-65038-15-9
© Copyright by Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 3C, 62-510 Konin
tel. 63 249-72-08(09)
e-mail: [email protected]
SPIS TREŚCI
Wstęp ................................................................................................................... 7
Marianna Styczyńska, Halina Warzychowska
Wspieranie dziecka w drodze do sukcesu ............................................................ 11
Joanna Walczak
Sukces edukacyjny dziecka w perspektywie konstruktywizmu społecznego .......... 25
Agnieszka Zmyślony
Indywidualizacja w edukacji dzieci w szkole podstawowej ................................... 33
Ilona Ruda, Marta Węcławek
Wartości w życiu i edukacji dziecka ..................................................................... 39
Anna Dąbek
Do góry nogami ‒ edukujmy z efektami .............................................................. 47
Justyna Winkiel
Edukacyjne wymiary sukcesu dziecka. Perspektywa nauki języka obcego ............ 51
Marlena Adamczyk, Gracjana Goślińska
Wielki świat szkolny na wyciągnięcie ręki małego człowieka ............................... 57
Małgorzata Chybicka, Ewa Łechtańska
Projekt edukacyjny szansą na odkrywanie i rozwijanie
indywidualnych zdolności najmłodszych uczniów ................................................ 65
Izabela Wozińska
Projekt jako metoda pobudzająca kreatywność w rozwoju dziecka ..................... 79
Wiesława Kozłowska
Ocenianie wspierające rozwój ucznia – metodyczne konsekwencje
kształcenia skoncentrowanego na uczniu ............................................................ 85
Ewa Przygońska
Ocenianie kształtujące w pracy z dziećmi i młodzieżą – podstawowe założenia ... 93
Justyna Jacińska
Przedszkole Marii Montessori ........................................................................... 105
Emilia Szymczak
Forest kindergarten ‒ jedna ze współczesnych form edukacji przedszkolnej
w ruchu ............................................................................................................ 113
Agnieszka Lipska
Perspektywy wychowania estetycznego a kształtowanie wrażliwości dzieci ...... 125
Agata Malecha
Samoocena a funkcjonowanie dziecka w warunkach klasy szkolnej ................... 131
Romana Matysiak, Joanna Kozal
Świeży powiew twórczości w szkole................................................................... 145
Aleksandra Rosińska
Nauczyciel fundamentem rozwoju uczniowskich zdolności ................................ 153
Anita Stefańska
Metoda warsztatowa w pracy z dziećmi
na przykładzie warsztatów teatralnych ............................................................. 161
Kinga Wojciechowska
Muzyka w rozwoju i terapii dziecka ................................................................... 169
Marcin Olejniczak
Edukacja i media w społeczeństwie informacyjnym ........................................... 177
Michał Styczyński
Logoterapia w aktualnym kontekście wychowawczym ...................................... 193
Jakub Bartoszewski
Dynamizm edukacji i wychowania w ujęciu Guido Gattiego ............................... 209
Natalia Gumińska, Magdalena Zając
Socjoterapia metodą na pracę z dziećmi z zaburzeniami
w funkcjonowaniu społecznym .......................................................................... 217
Paulina Zalewska
Przedszkole terapeutyczne jako próba optymalizacji edukacji dziecka
z autyzmem – rozważania stażysty.................................................................... 237
Informacje o autorach ...................................................................................... 249

Podobne dokumenty