poświęconej realizacji Priorytetu II Rozwój zasobów ludzkich

Transkrypt

poświęconej realizacji Priorytetu II Rozwój zasobów ludzkich
Program konferencji poświęconej realizacji Priorytetu II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego Przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki termin: 22 listopada 2010 r. (poniedziałek)
miejsce: hotel LORD, Al. Krakowska 218, 02‐219 Warszawa 9.30 – 10.30 Rejestracja
10.30 – 10.45 Powitanie uczestników – Pani Czesława Ostrowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej; Pani Bożena Lublińska‐Kasprzak, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości; Pan Jakub Szulc, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 10.45 – 11.00 Strategia Europa 2020 – rola Europejskiego Funduszu Społecznego w realizacji celów Strategii – Pan Waldemar Sługocki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego
11.00 – 11.20 Zmiany w systemie realizacji PO KL wpływające na realizację Priorytetu II PO KL i Zasady podziału Krajowej Rezerwy Wykonania – przedstawiciel Instytucji Zarządzającej PO KL 11.20 – 11.30 Podsumowanie wydatkowania w Priorytecie II PO KL – Pani Ewa Wróbel, Dyrektor Departamentu Wdrażania EFS, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 11.30 – 12.00 Idea LifeLong Learning w projektach realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w Priorytecie II PO KL – przedstawiciel Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 12.00 – 12.30 Programy profilaktyczne wypracowane w ramach Priorytetu II PO KL – Pan Michał Kępowicz, Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich, Ministerstwo Zdrowia 12.30 – 13.00 Przerwa kawowa Panel I Działania nadzorowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości
Panel II Działanie nadzorowane przez Ministerstwo Zdrowia 13.00 – 13.30 Projekty innowacyjne, założenia Planu działania na rok 2011 Profilaktyka chorób nowotworowych jako obszar wsparcia Unii Europejskiej w ramach PO KL 13.30 – 14.00 Projekty restrukturyzacyjne Projekty szkoleniowe dla personelu medycznego oferowane przez Ministerstwo Zdrowia w ramach Działania 2.3 PO KL Efektywne zarządzanie zakładami opieki zdrowotnej ‐ zmiany systemowe wpierane przez EFS w kontekście restrukturyzacji służby zdrowia
Dyskusja Lunch 14.00 – 14.30 Punkty Konsultacyjne finansowane z Priorytetu II w kontekście idei „One Stop Shop” 14.30 – 15.00 Dyskusja 15.00 Lunch 

Podobne dokumenty