Kupon rabatowy - Skok Kozienice

Transkrypt

Kupon rabatowy - Skok Kozienice
Kupon rabatowy
Upoważnia do obniżki prowizji podstawowej o 12%
przy skorzystaniu z oferty pożyczkowej.
……………………………………………………………………………
Data, podpis i pieczątka pracownika
Kupon rabatowy IV ważny do 30.06.2016r

Podobne dokumenty