Medycyna Pracy Cennik

Transkrypt

Medycyna Pracy Cennik
Część B cennika usług
Lp. Świadczenie
MEDYCYNA PRACY
1
Konsultacja lekarza medycyny pracy
3
Konsultacja lekarza okulisty
2
4
5
6
7
8
9
Konsultacja lekarza laryngologa
Konsultacja lekarza neurologa
RTG klatki piersiowej
cena
60,00 zł
60,00 zł
60,00 zł
60,00 zł
22,00 zł
EKG
13,00 zł
OB, morfologia, mocz
20,00 zł
Spirometria
Glukoza ( cukier )
10 Kreatynina
11 Cholesterol
12 HDL
10,00 zł
7,00 zł
8,00 zł
7,00 zł
12,00 zł
13 LDL
12,00 zł
14 Badanie słuchu
50,00 zł
15
Aktualizacja książeczki zdrowia do celów epidemiologicznych (cena obejmuje
badanie lekarskie lekarza medycyny pracy bez badań diagnostycznych)
16
Badanie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych osób wykonujących
pracę w procesie produkcji i w obrocie żywnością
60,00 zł
60,00 zł
17 Udział lekarza w komisji BHP
250,00 zł
18
200,00 zł
Badanie osób ubiegających się o prawo jazdy kategorii A, A1, B, B1, T, B+E i
osób ubiegających się o pozwolenie do kierowania tramwajem *
Badanie kierowców podlegających kontrolnym badaniom lekarskim na
świadectwo kwalifikacji *
Badanie psychologiczne kierowcy /kandydata na kierowcę pojazdu
20 służbowego kat. „B” obejmuje: ocena wrażliwości po olśnieniu i widzenie
w mroku.
19
200,00 zł
80,00 zł

Podobne dokumenty