odpowiedzi na pytania oferentów z dnia 31.11.2010r.

Transkrypt

odpowiedzi na pytania oferentów z dnia 31.11.2010r.
Świdnica 31.01.2011r
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA OFERENTÓW
Do postępowania w trybie przetargu nieograniczonego:
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świdnica
(ulice: Makowa Chabrowa, Rumiankowa) w ramach projektu Uporządkowanie gospodarki
wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Świdnica”
Ogłoszenie o przetargu NR 7056-2011 z dnia 17.01.2011
1. Treść pytania: czy wykonawca będzie zwolniony z opłat za zajęcie pasa drogowego przy
realizacji wyżej wymienionej inwestycji
Odpowiedź: Tak, wykonawca będzie zwolniony z opłat za zajęcie pasa drogowego.

Podobne dokumenty