ROZDZIAł 1 - CyberLink

Komentarze

Transkrypt

ROZDZIAł 1 - CyberLink
Prawa autorskie i ograniczenie
odpowiedzialności
Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie lub przekazywanie niniejszego dokumentu, w
jakiejkolwiek formie, w całości lub w części, wymaga uprzedniej, pisemnej zgody firmy
CyberLink Corporation.
W granicach przewidywanych przez prawo oprogramowanie PowerDVD JEST
DOSTARCZANE W TAKIM STANIE, W JAKIM SIĘ OBECNIE ZNAJDUJE, BEZ
JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, ZARÓWNO WYRANYCH, JAK I
DOMNIEMANYCH, W TYM GWARANCJI NA INFORMACJE, USŁUGI LUB
PRODUKTY DOSTARCZANE POPRZEZ BĄD W ZWIĄZKU Z PROGRAMEM
POWERDVD ORAZ BEZ DOMNIEMANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI
HANDLOWEJ CZY TEŻ UŻYTECZNOŚCI DLA OKREŚLONYCH CELÓW LUB
GWARANCJI, ŻE PUBLIKACJA NIE NARUSZA PRAW OSÓB TRZECICH.
PRZEZ KORZYSTANIE Z TEGO OPROGRAMOWANIA UŻYTKOWNIK ZGADZA
SIĘ, IŻ FIRMA CYBERLINK NIE JEST ODPOWIEDZIALNA ZA JAKIEKOLWIEK
BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE LUB WTÓRNE STRATY WYNIKAJĄCE Z
UŻYWANIA NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA LUB MATERIAŁÓW
ZAWARTYCH W TYM OPAKOWANIU.
Warunki niniejszego dokumentu podlegają przepisom prawa obowiązującemu w Chińskiej
Republice Tajwanu.
PowerDVD i inne nazwy firm oraz produktów wymienione w niniejszej publikacji są
zastrzeżonymi znakami towarowymi i są używane do celów identyfikacyjnych, pozostając
wyłączną własnością ich właścicieli.
Siedziba międzynarodowa: CyberLink Corporation, 15F, No.100, Min-Chiuan Road, HsinTian City, Taipei Hsien, Taiwan, R.O.C.
Obsługa w sieci WWW: support.gocyberlink.com
Telefon: 886-2-8667-1298
Faks: 886-2-8667-1300
Copyright © 1997-2003 CyberLink Corporation, Taipei, Taiwan, ROC
SPIS TREŚCI
1
2
9
Wprowadzenie ............................................................... 1
Funkcje podstawowe (Format wideo DVD) ......................................... 1
Odtwarzanie obrazu o najwyższej jakości ....................................... 1
Nieskazitelne działanie funkcji dźwiękowych ................................. 2
Pełna obsługa funkcji nawigacyjnych .............................................. 2
Doskonałość w każdym języku ........................................................ 3
Funkcje specjalne ............................................................................. 3
Bezkonkurencyjna zgodność sprzętowa .......................................... 4
Dane techniczne (format DVD Video) ................................................. 5
Obraz wideo ..................................................................................... 5
Dźwięk ............................................................................................. 5
Inne* ................................................................................................. 5
Funkcje podstawowe (format DVD Video Recording) ........................ 7
Dane techniczne (format DVD Video Recording) ................................ 7
Wymagania systemowe ......................................................................... 8
2
9
Opis wyglądu ................................................................. 9
3
2
9
Początek pracy ............................................................ 15
Główne przyciski .................................................................................. 9
panel menu/klawiatura numeryczna .................................................... 12
Tarcza sterowania ................................................................................ 13
i-Power ................................................................................................ 14
Ustawienia kodu regionu ..................................................................... 15
Odtwarzanie dysku DVD .................................................................... 17
Menu odtwarzania .......................................................................... 18
Odtwarzanie plikówDVD z dysku twardego ................................. 20
Nawigowanie podczas odtwarzania .................................................... 21
Funkcje przechodzenia ................................................................... 21
Przewijanie z podglądem w przód oraz wstecz ............................. 21
i
Funkcje krokowego przesuwania klatek ........................................ 22
Wyszukiwanie wg czasu ................................................................ 22
Główne przyciski ................................................................................ 23
Korzystanie z menu ........................................................................ 23
Zaznaczanie zakładkami ulubionych scen ..................................... 23
Powtarzanie ulubionych scen ......................................................... 25
Przechwytywanie ulubionych scen ............................................... 26
Wyświetlanie napisów dialogowych .............................................. 27
Przełączanie strumieni dźwiękowych ............................................ 27
Przełączanie Dostępnych kątów ..................................................... 27
Wybór opcji karaoke ...................................................................... 28
i-Power ........................................................................................... 28
Ustawianie konfiguracji ................................................................. 28
Funkcje pełnoekranowe ................................................................. 28
Wysuwanie ..................................................................................... 28
Menu ekspresowe ................................................................................ 29
1. Najważniejsze przyciski ............................................................. 29
2. Przyciski sterowania obrazem .................................................... 30
3. Przyciski preferencji .................................................................. 31
4. Przyciski menu DVD ................................................................. 31
5. Przyciski programu PowerDVD ................................................ 31
4
2
9
Odtwarzanie różnych plików multimedialnych ......... 33
Odtwarzanie VCD/SVCD ................................................................... 33
Funkcje VCD/SVCD ...................................................................... 34
Odtwarzanie plików ........................................................................... 35
Odtwarzanie metodą “przeciągnij i upuść”. ................................... 35
Tworzenie list odtwarzania ........................................................... 36
Odtwarzanie losowe ....................................................................... 37
Korzystanie zKlawiatury numerycznej .......................................... 38
Odtwarzanie dźwiękowych płyt CD ................................................... 39
5
2
9
Format DVD Video Recording (VR) ............................ 41
Wprowadzenie do DVD VR ............................................................... 42
Podstawy DVD VR ........................................................................ 42
Odtwarzanie dysków DVD VR ........................................................... 43
Poruszanie się pomiędzy Programami i Komórkami .......................... 43
Główne przyciski ............................................................................... 43
Korzystanie z menu ....................................................................... 43
Zaznaczone sceny .......................................................................... 44
Powtarzanie Scen ........................................................................... 44
Przechwytywanie scen ................................................................... 45
Wyświetlanie napisów dialogowych ............................................. 45
ii
Przełączanie pomiędzy strumieniami dźwięku ............................. 45
Przełączanie pomiędzy między kanałami dźwiękowymi .............. 45
Konfiguracja ........................................................................................ 46
i-Power ................................................................................................ 46
Menu ekspresowe ............................................................................... 46
6
2
9
7
2
9
Konfiguracja ................................................................. 47
Konfigurowanie ustawień odtwarzacza .............................................. 47
Konfiguracja zaawansowanych ustawień odtwarzacza ...................... 49
Ustawienia klawiatury/myszy ........................................................ 49
Zakładki ......................................................................................... 50
Pasek narzędzi ................................................................................ 53
Ustawienia systemu OSD ............................................................... 55
Zdjęcie migawkowe ....................................................................... 56
Konfiguracja nakładki ......................................................................... 58
Obraz wideo – Konfiguracja .............................................................. 59
Zaawansowane ustawienia konfiguracji obrazu wideo ....................... 61
Tryb bez przeplotu ......................................................................... 61
Kolor .............................................................................................. 62
Proporcje obrazu ............................................................................ 64
Monitor ........................................................................................... 65
Konfiguracja dźwięku ......................................................................... 66
Zaawansowane ustawienia konfiguracji dźwięku ............................... 69
Dolby Headphone .......................................................................... 69
Ustawienie głośników wirtualnych DS3D ..................................... 70
TruSurroundXT .............................................................................. 71
Głośnik wirtualny Dolby Virtual Speaker ..................................... 72
CLMEI ........................................................................................... 73
CL Headphone ............................................................................... 74
Inne ................................................................................................. 75
Konfiguracja Kontroli rodzicielskiej ................................................... 77
Informacje o konfiguracji .................................................................... 80
Informacje o odtwarzaczu .............................................................. 80
Informacje o wyświetlaniu ............................................................. 80
Atrybuty obrazu wideo ................................................................... 81
Atrybuty dźwięku ........................................................................... 81
Atrybuty podobrazu ....................................................................... 82
Informacje o sprzęcie ..................................................................... 82
Ustawienia zasilania komputera przenośnego .................................... 83
i-Power .......................................................................... 85
Zawartość strony portalu ..................................................................... 85
Korzystanie z funkcji i-Power ............................................................. 86
iii
8
2
9
Pomoc techniczna ....................................................... 87
Pomoc techniczna w sieci WWW ....................................................... 87
Pomoc techniczna przez faks .............................................................. 87
Telefoniczna pomoc techniczna .......................................................... 88
Dodatek ........................................................................ 89
Co to jest MPEG? ................................................................................ 89
Obraz Pan&Scan, Letterbox i panoramiczny ...................................... 90
NTSC i PAL ........................................................................................ 92
Co to jest DirectShow? ........................................................................ 93
Słownik ......................................................................... 95
Indeks ......................................................................... 107
iv
ROZDZIAł 1:
WPROWADZENIE
Oprogramowanie PowerDVD nieustannie dokłada starań, aby spełniać życzenia
użytkowników: ten klejnot w branży DVD oferuje nie tylko niezrównaną jakość dźwięku i
obrazu wideo, lecz również wyznaczające nowe standardy funkcje, które konkurenci usiłują
dopiero naśladować. Do nowych funkcji należy zmiana nazwa zakładek, obsługa formatu
DivX, dwie opatentowane opcje zmiany rozmiaru ekranu firmy CyberLink, opatentowany
efekt dźwiękowy firmy CyberLink, konfigurowanie menu ekspresowego, regulowanie
rozmiaru zdjęć migawkowych, zupełnie nowa nakładka, automatyczne odtwarzanie dysków
multimedialnych i wiele innych nowości!
Funkcje podstawowe (Format wideo
DVD)
W następnych rozdziałach zostaną dodatkowo zilustrowane różnice pomiędzy formatem
utworów wideo DVD (tj. DVD-ROM) i formatami rejestracji wideo DVD (DVD Video
Recording).
Odtwarzanie obrazu o najwyższej jakości
„
Obsługa odtwarzania obrazu wideo z pełną rozdzielczością 720x480 dla standardu NTSC
i 720x576 dla standardu PAL
„
Prawidłowy współczynnik kształtu obrazu i przechwytywanie klatek obrazu wideo bez
przeplotu
„
Dostępna jest szeroka gama formatów obrazu (Przejdź do "Obraz Pan&Scan, Letterbox i
panoramiczny" na stronie 90, aby uzyskać więcej informacji):
„
format zwykły (obraz wideo 4:3 na ekranie 4:3)
„
format typu letterbox (obraz wideo 16:9 na ekranie 4:3 albo obraz wideo 4:3 dla
ekranu panoramicznego)
„
format pan&scan (obraz wideo16:9 na ekranie 4:3)
„
format panoramiczny (obraz wideo16:9 na ekranie 16:9)
1
Rozdział 1
„
Obsługa odtwarzania nagrań w formatach DVD (MPEG-2), DVD VR, VCD (MPEG-1),
SVCD, cDVD, cdDVD, miniDVD oraz plików DVD na dysku twardym (HDD)
„
Zapewnia podwyższoną płynność i udoskonalone usuwanie zakłóceń.
Nieskazitelne działanie funkcji dźwiękowych
„
Certyfikowane wielokanałowe dekodery Dolby Digital i DTS
„
Technologia Dolby Pro Logic II oferuje dekodowanie takich 2-kanałowych źródeł
dźwięku, jak płyty audio CD, MP3, VCD lub SVCD w wielokanałowym środowisku
dźwięku przestrzennego surround
„
Obsługa sygnału przejściowego S/PDIF lub Toslink dla systemu Dolby Digital (AC-3) i
Digital Theater System (DTS), umożliwiająca podwyższoną wierność odtwarzania
dźwięku
„
Wykorzystuje technologię CLMEI (CyberLink Multi-channel Environment Impression),
dzięki której dźwięk stereofoniczny jest konwertowany na sygnał wielokanałowy.
„
CLHP (CyberLink Headphone) tworzy wrażenie wirtualnego dźwięku
przestrzennego podczas korzystania ze słuchawek.
„
Obsługa dekodowania formatu audio MPEG-2 i LPCM (ang. Linear Pulse Code
Modulation)
„
Obsługa 2-kanałowych efektów wirtualnego dźwięku przestrzennego, które obejmują
TruSurroundXT, Głośnik Dolby Virtual, Dolby Headphone, Dolby Surround i
DirectSound3D
„
Obsługa standardowego interfejsu Microsoft DirectShow dla odtwarzania DVD Video i
gier
„
Obsługa odtwarzania 2-kanałowego z wykorzystaniem algorytmów miksowania
zmniejszającego liczbę kanałów (np. Dolby Surround)
„
Obsługa wielokanałowego odtwarzania dźwięku dla najpopularniejszych kart
dźwiękowych.
„
Obsługa odtwarzania karaoke* i plików MP3
Pełna obsługa funkcji nawigacyjnych
„
Nawigacja między utworami i rozdziałami za pomocą wielu metod o najwyższej
szybkości.
„
Suwak nawigacyjny umożliwiający bezpośrednie i natychmiastowe połączenie z
dowolną sceną.
„
Szybkości przewijania do przodu 0.5X, 0.75X, 1X, 1.5X, 2X, 3X, 4X, 8X, 16X, 32X
„
Szybkości przewijania do tyłu 0.5X, 0.75X, 1X, 1.5X, 2X, 3X, 4X, 8X, 16X, 32X
„
Udoskonalona szybkość/zgodność nawigacji (podwyższona szybkość ładowania/
dokładny dostęp bezpośredni)
„
Funkcja krokowego przesuwania klatki w obu kierunkach – do przodu i do tyłu.
2
Wprowadzenie
Doskonałość w każdym języku
„
Firmowa funkcja napisów dialogowych w dwóch językach*
„
Obsługa napisów kodowanych*
„
Wybór języków i napisów dialogowych
„
Interfejs użytkownika w 26 językach.
Funkcje specjalne
„
formatów: DVD+VR, DVD-VR, VCD (MPEG-1), SVCD, MiniDVD, Audio-CD, DVD
Video.
„
Technologia polepszania jakości obrazu CLEV (CyberLink Eagle Vision), która
dynamiczne dobiera jasność, kontrast i nasycenie w scenach, które są zbyt ciemne lub
zbyt jasne.
„
Technologia rozciągania obrazu CLPV (CyberLink PanoVision), która sprawia, że
zniekształcenia w środku obrazu są minimalne.
„
Dekodowanie sygnałów audio DTS oraz wykorzystanie przetwarzania Dolby Pro Logic
II
„
Możliwość dostosowywania własnych, ukrytych pasków narzędzi
„
Możliwość dowolnego rozmieszczania głośników wirtualnych (DirectSound3D)
„
Funkcja automatycznego wznawiania odtwarzania zapewnia kontynuację odtwarzania
DVD od miejsca, w którym zostało wcześniej przerwane
„
CyberLink Mobility Pack umożliwia wydłużenie czasu odtwarzania filmów na
komputerach typu notebook.
„
Możliwość tworzenia własnych profilów wideo użytkownika
„
Powiększenie cyfrowe 4x i 9x ze wskaźnikiem położenia
„
Funkcja powtarzania zestawu AB umożliwiająca użytkownikowi wybranie ulubionych
scen do powtórzenia dla przyjemności*
„
Import i eksport ulubionych zakładek
„
Podgląd zakładek zapewnia wizualny podgląd wszystkich scen oznaczonych zakładkami
„
Zapewniony wybór nowych nakładek
„
Możliwość przechwytywania ulubionych scen z dysku DVD i zapisywania ich w
rozmiarze oryginalnym lub w rozmiarze przeglądania
„
Tworzenie list odtwarzania wraz z funkcjami odtwarzania losowego i powtarzania
„
Funkcja i-Power, która pozwala natychmiast połączyć się z Internetem!
„
Implementacja analogowego systemu zabezpieczającego Analog Protection System
(Macrovision), który obsługuje wyświetlanie informacji z komputera na ekranie
telewizora*
3
Rozdział 1
„
Certyfikat WHQL (Windows Hardware Quality Labs) dla Windows XP, Windows 2000,
Windows ME, i Windows 98*
„
System akceleracji wideo Microsoft DirectX Video Acceleration certyfikowany przez
WHQL
„
Obsługiwane formaty plików: MPG, VOB, ASF, M1V, M2V, AVI, WMV, DAT, VRO,
WAV, MID, WM, WMA, MP2, MP3, RMI, Div, DivX
*Funkcje niedostępne w przypadku odtwarzania formatu DVD VR
Bezkonkurencyjna zgodność sprzętowa
Współpracuje z wszystkimi kartami dźwiękowymi, kartami VGA, płytami głównymi
komputerów oraz z nowymi napędami DVD-ROM, DVD-ROM/CD-RW combo, DVDRAM, DVD-RW oraz DVD+RW wyposażonymi w interfejs 1394, ATAPI, SCSI, lub Card
Bus. Aby zapoznać się z pełną listą testów zgodności sprzętu z laboratorium testowego
CyberLink,odwiedź naszą witrynę sieci WWW pod adresem: http://www.gocyberlink.com.
Wersje PowerDVD
Poniżej zostały wymienione różne wersje PowerDVD i dostępność funkcji dźwiękowych:
Wersja
DD
Decoder
Numer
sygna³u
wyjœciow
ego
Deluxe
6
Standard
OEM
4
DH
DVS
PLII
DTS
SRS
MEI
DivX
8
V
V
V
Vs
V
V
V
6
8
V
--
V
--
V
V
V
2
2
--
--
--
--
--
--
--
Wprowadzenie
Dane techniczne (format DVD Video)
Obraz wideo
„
Strumienie wideo MPEG-2 są zgodne z profilem głównym na poziomie głównym i
profilem podstawowym na poziomie głównym
„
Strumień wideo MPEG-1
„
Obsługa formatów plików MPG, VOB, ASF, M1V, M2V, AVI, WMV, DAT, VRO, Div,
DivX
Dźwięk
„
„
„
„
Obsługa dźwięku w systemie Dolby Digital (AC-3) dla dysków DVD
„
Częstotliwości próbkowania: 32, 44.1 i 48 KHz
„
Kanały dźwiękowe: do 6 cyfrowych kanałów dźwiękowych
„
Możliwość zmiksowania dźwięku ze zmniejszeniem liczby kanałów do 2
Obsługa dźwięku DTS dla pojawiających się nagrań DTS DVD
„
Częstotliwość próbkowania: 48KHz
„
Kanały dźwiękowe: do 6 cyfrowych kanałów dźwiękowych
„
Możliwość zmiksowania dźwięku ze zmniejszeniem liczby kanałów do 2
Liniowa modulacja PCM (LPCM)
„
Częstotliwości próbkowania: 48 i 96KHz
„
Poziom kwantyzacji: 16, 20 i 24 bity na próbkę
„
Możliwość zmiksowania dźwięku ze zmniejszeniem liczby kanałów do 2
MPEG Audio
„
Częstotliwości próbkowania: 32, 44.1 i 48 KHz
Inne*
„
Obsługa wielu języków: 8 języków (maksymalna liczba według danych technicznych
DVD)
„
Liczba kątów: 9 (maksymalna liczba według danych technicznych stosowanego napędu
DVD)
„
Liczba napisów dialogowych: 32 (maksymalna liczba według danych technicznych DVD
Video)
„
Kodowane napisy dialogowe
„
Poziom kontroli rodzicielskiej: 8 poziomów (maksymalna liczba według danych
technicznych DVD)
5
Rozdział 1
„
Menu: Utwór, Menu główne, Dźwięk, Napisy dialogowe, Rozdział, Kąt
„
Wiele fabuł
„
Wybór języka menu
„
Płynne kąty kamery
„
Niepłynne kąty kamery
„
Stop-klatka PGC/Cell/VOBU
„
Zmiana trybu odtwarzania dźwięku karaoke
*Funkcje niedostępne w przypadku odtwarzania formatu DVD VR
6
Wprowadzenie
Funkcje podstawowe (format DVD
Video Recording)
W dwóch poniższych rozdziałach zostaną podkreślone specjalne funkcje DVD VR. Więcej
informacji o funkcjacj i danych technicznych formatu DVD VR można znaleźć w
rozdziałach poprzednich (funkcje niedostępne w przypadku DVD VR będą oznaczone
symbolem *).
„
Odtwarzanie
„
Zestaw programów (lub oryginalny PGC), Program, lista odtwarzania (lub PGC
użytkownika), komórki
„
Automatyczne wykrywanie ustawień współczynnika kształtu obrazu podczas
odtwarzania
„
Pliki o rozmiarach większych niż 4 GB
„
Zgodność z danymi technicznymi Temporal Erasing (Tymczasowe
wymazywanie)
„
Funkcja krokowego odtwarzania kadrów do przodu/do tyłu
„
Obsługa punktów wejścia
„
Obsługa oryginalnego/dodatkowego dźwięku dla zatrzymanych kadrów
„
Możliwość przełączania na dwa kanały dźwięku monofonicznego
Dane techniczne (format DVD Video
Recording)
„
Liczba strumieni dźwiękowych: 2 (maksymalna liczba według danych technicznych)
„
Liczba kanałów dźwiękowych:
„
„
dźwięk monofoniczny: 1
„
dźwięk stereofoniczny: 2
„
dźwięk wielokanałowy: 3-8
„
dźwięk dwukanałowy monofoniczny: 2 (L+P, L+L, P+P)
Liczba napisów dialogowych: 1 (maksymalna liczba według danych technicznych)
7
Rozdział 1
Wymagania systemowe
Przed rozpoczęciem instalacji należy sprawdzić, czy system spełnia poniższe minimalne
wymagania:
„
system operacyjny Windows XP, Windows 2000, ME, 98, 98SE
„
Intel Pentium II 350 MHz lub szybszy albo dowolny procesor Athlon.
Uwaga:Aby korzystaæ z zaawansowanych technologii przetwarzania obrazu wymagaj¹cych
szybszego procesora, takich jak CLPV i CLEV, zaleca siê korzystanie z komputera z
procesorem Pentium-M/Centrino, Pentium 4, Athlon 1.0 GHz lub z procesorem o
porównywalnej lub wiêkszej szybkoœci, szczególnie je¿eli oprócz tych efektów wideo
wykorzystywane s¹ efekty audio programu PowerDVD.
„
Napęd DVD-ROM, DVD-R/RW, DVD-RAM, DVD+R/RW, DVD-Dual, DVD-Multi lub
wielofunkcyjny napęd DVD-ROM/CD-RW z interfejsem 1394, USB2.0, ATAPI, SCSI
lub Card Bus.
„
karta dźwiękowa PCI, koncentrator audio USB albo układ dźwiękowy zintegrowany z
płytą główną
„
64MB RAM
Uwaga:Do korzystania z efektów dŸwiêkowych, takich jak Dolby Headphone, Dolby Virtual
Speaker, SRS TruSurroundXT, CLMEI, i dekodera Dolby Pro Logic II oraz do odtwarzania
utworów DVD ze œcie¿kami cyfrowego dŸwiêku przestrzennego DTS zaleca siê korzystanie
z komputera z procesorem taktowanym czêstotliwoœci¹ 400 MHz lub wy¿sz¹ i wyposa¿onego
w co najmniej 128 MB systemowej pamiêci RAM.
„
przynajmniej 40 MB wolnej przestrzeni na dysku twardym
„
karta graficzna obsługująca powłokę DirectDraw overlay
„
8
Minimalna zalecana rozdzielczość ekranu to 800x600 lub 1024x768.
ROZDZIAł 2:
OPIS WYGLąDU
Uwaga: Instrukcje tego Przewodnika użytkownika są oparte na domyślnejnakładce
programu PowerDVD (tj. Crystal XP) oraz odtwarzaniu utworów DVD-ROM.
Główne przyciski
A
B
K
C
L
M N
Przycisk/Ikona
A
Elementy
regulacji
głośności
D
E
O
F
P
Klawisz
dostępu
+, Q, -
Q
R
G HI J
S
T U V
Opis
Zwiększa, wycisza lub zmniejsza głośność
9
Rozdzia³ 2
Przycisk/Ikona
10
Klawisz
dostępu
Opis
B
Poziom
głośności
Wyświetla poziom głośności.
C
Aktualny typ
nośnika
Wyświetla bieżący typ nośnika.
D
Pole
wyświetlacza
Wyświetla bieżące informacje o kodowaniu
dźwięku, trybie audiojęzyku i napisy
dialogowe
E
Informacje...
F
Pokrętło
sterujące
G
Pomoc
F1
H
Wysuń
Ctrl+E
Powoduje wysunięcie dysku z napędu CD/
DVD-ROM.
I
Minimalizuj
Ctrl+N
Minimalizuje interfejs użytkownika na pasek
zadań.
J
Wyłączenie
zasilania
Ctrl+X
Zamyka program PowerDVD
K
Suwak
nawigacyjny
L
Przechwytywani
e klatki
M
Przejdź wstecz
N
Strumień
dźwięku
H
Przełącza między dostępnymi strumieniami
dźwięku.
O
Napisy
dialogowe
U
Przełącza podczas odtwarzania dostępne
napisy dialogowe.
P
Pełny ekran
Z
Przełącza na wyświetlanie pełnoekranowe i
przywraca tryb wyświetlania w oknie.
Q
Konfiguracja
Ctrl+C
Tutaj zostały umieszczone wszystkie
ustawienia konfiguracyjne.
R
i-Power
F3
Funkcja i-Power łączy bezpośrednio z
Internetem.
Ctrl+A
Wyświetla informacje o programie
PowerDVD.
Przejdź do "Tarcza sterowania" na stronie 13
Umożliwia dostęp do pomocy bezpośredniej.
Przedstawia wizualnie czas, jaki upłynął.
Kliknięcie suwaka myszką powoduje
przejście odtwarzania do innego położenia.
C
X/R
Przechwytuje obraz wideo do pliku obrazu
rastrowego.
Podczas nawigacji między utworami na
dysku DVD powoduje przejście do
poprzedniej sekcji.
Opis wygl¹du
Przycisk/Ikona
S
Przełącznik
nakładek
interfejsu
T
Menu
U
Wybierz źródło
V
Panel menu/
Klawiatura
numeryczna
Klawisz
dostępu
Ctrl+T
L
Ctrl+O
/
Opis
Umożliwia przełączanie na nakładkę
zmaksymalizowaną i zminimalizowaną.
Otwiera wszystkie dostępne menu.
Wybiera źródłowe medium do odtwarzania.
Włącza/wyłącza Panel menu/Klawiaturę
numeryczną
Uwaga: Więcej informacji o wszystkich powyższych funkcjach można znaleźć w rozdziale
"Główne przyciski" na stronie 23.
11
Rozdzia³ 2
panel menu/klawiatura numeryczna
A
B
C
D
E
Przycisk/Ikona
Klawisz
dostępu
Opis
A
Karaoke
K
Przełącza między poszczególnymi trybami
karaoke.
B
Kąt
A
Przełącza dostępne kąty kamery, jeśli
występują.
C
Powtarzaj
Ctrl+R
Powtarza odtwarzanie utworów, rozdziałów,
piosenek itp.
D
Zakładki
Ctrl+F2
Dodaje zakładki do określonych scen utworu
DVD.
E
Przejdź do
zakładek
F2
Przechodzi bezpośrednio do zaznaczonych
scen.
Uwaga: Panel menu jest zarezerwowany do pracy z DVD, natomiast Klawiatura numeryczna
jes przeznaczona dla mediów innego rodzaju. Przejdź do "Odtwarzanie dysku DVD" na
stronie 17 i "Korzystanie zKlawiatury numerycznej" na stronie 38, aby uzyskać więcej
informacji.
12
Opis wygl¹du
Tarcza sterowania
A
F
B
I
G
H
C
D
E
Przycisk/Ikona
A
Klawisz
dostępu
Przerzuć do tyłu
Opis
Przewija wstecz z podglądem z możliwością
przyrostowej zmiany prędkości, którą
wskazuje zielony punkt.
B
Pauza
Spacja
Wstrzymuje odtwarzanie
C
Krokowo jedna
klatka wstecz
Ctrl+B
Powoduje przejście do poprzedniej klatki
D
Poprzedni
P
Powoduje powrót do poprzedniego
rozdziału.
E
Zatrzymaj
S
Zatrzymuje odtwarzanie (stop).
F
Przerzuć w
przód
G
Krok do przodu
H
Odtwarzaj
Enter
I
Następny
N
Przewija w przód z podglądem z
możliwością przyrostowej zmiany prędkości,
którą wskazuje zielony punkt.
T
Powoduje przejście do następnej klatki
Uruchamia odtwarzanie medium
Powoduje przejście do następnego rozdziału.
Uwaga: Więcej informacji o wszystkich powyższych funkcjach można znaleźć w rozdziale
"Nawigowanie podczas odtwarzania" na stronie 21.
13
Rozdzia³ 2
i-Power
AB C D E F
14
Przycisk/Ikona
Opis
A
Wstecz
Przechodzi do poprzedniej strony sieci Web.
B
Do przodu
Przechodzi do następnej strony sieci Web.
C
Zatrzymaj
Zatrzymuje ładowanie strony sieci Web.
D
Odśwież
Odświeża stronę sieci Web.
E
Początek
Powraca do strony głównej i-Power.
F
Zamknij
Powraca do programu PowerDVD i zamyka funkcję iPower
ROZDZIAł 3:
POCZąTEK PRACY
Ustawienia kodu regionu
Większość płyt DVD dostępnych dzisiaj na rynku podzielona jest według kodów dzielących
świat na sześć oddzielnych regionów. Zapewnia to maksymalne zyski producentom
kinowych i domowych wersji filmów, których terminy dostępności różnią się w zależności
od regionu.
1
Po włożeniu dysku DVD do napędu zwróć uwagę na to okno dialogowe.
2
Kliknij przycisk OK. Po ustawieniu regionu nie będzie już wyświetlany monit, o ile do
napędu nie zostanie włożony kodowany dysk DVD z innego regionu.
Ostrzeżenie: Zmiana ustawień regionalnych w programie PowerDVD jest możliwa
pięciokrotnie, po czym kod regionu zostanie ustawiony na stałe. Będzie możliwe odtwarzanie
15
Rozdział 3
dysków DVD pochodzących tylko z jednego regionu. Niektóre utwory DVD nie mogą mieć
kodu regionu.
16
Początek pracy
Odtwarzanie dysku DVD
Teraz można już odtwarzać utwory DVD Video. Jeśli kod regionu został już ustawiony,
pomiń punkt 1:
1
Insert your DVD disc. Click Play
. Upewnij się, czy
źródło jest prawidłowe. Jeśli nie jest, kliknij przycisk
Wybierz źródło
i wskaż właściwy napęd.
2
Zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy lub informacja o prawach autorskich, w
zależności od dysku DVD. Najczęściej nie można pominąć tych treści.
3
Po odtworzeniu materiałów promocyjnych zostanie wyświetlone menu główne.
Wybierz za pomocą myszki klikając jeden raz.
4
Rozpocznie się odtwarzanie dysku DVD.
5
Aby korzystać z Panelu menu
, kliknij zewnętrzny
przycisk umieszczony na skraju, najdalej od interfejsu
użytkownika i pojawi się ten panel (po prawej stronie
Tarczy sterowania).
Wskazówki: Kliknij przycisk Przełączanie nakładek
nakładkę dla ułatwienia korzystania z programu.
6
podczas odtwarzania, aby zmniejszyć
Aby zatrzymać lub wstrzymać odtwarzanie kliknij odpowiedni przycisk Zatrzymaj
albo Pauza
.
Wskazówki: Jeżeli podczas odtwarzania użytkownik kliknie przycisk Zatrzymaj albo
Zamknij, a nawet będzie zaraz potem odtwarzał inne pliki bądź dyski DVD, następne
kliknięcie przycisku Odtwarzaj dla tego utworu DVD zapewni możliwość wznowienia
odtwarzania tego utworu od ostatnio oglądanej sceny w zależności od od ustawienia
Automatyczne wznawianie odtwarzania, wprowadzanego na karcie konfiguracji Ogólna.
Funkcja Automatyczne wznawianie odtwarzania zapisuje w pamięci dokładne miejsce
porzucenia odtwarzania i zapewnia użytkownikom wielką swobodę działania przy
odtwarzaniu wielu dysków w jednym czasie lub w razie zbyt wczesnego zamknięcia programu
PowerDVD. Przejdź do rozdziału "Ustawienia Automatycznego wznawiania odtwarzania
DVD" na stronie 48, aby uzyskać więcej informacji.
17
Rozdział 3
Uwaga: Gdy podczas odtwarzania nastąpi przejście komputera do trybu wstrzymania lub
hibernacji, po przywróceniu trybu normalnej pracy program PowerDVD automatycznie
wznowi odtwarzanie od poprzedniej sceny.
Menu odtwarzania
Inną wspaniałą funkcją jest menu skrótów do utworów i
rozdziałów, dostępne w dowolnym momencie.
1
Ustaw kursor na przycisku Odtwarzaj
2
Kliknij go prawym przyciskiem myszy w celu
wyświetlenia menu.
3
Znacznik wyboru wskazuje aktualnie odtwarzany
utwór, a strzałki po prawej stronie utworu oznaczają
dalszą możliwość wyboru jego poszczególnych
rozdziałów.
4
Kliknij wybrany rozdział, kiedy dokonasz wyboru.
.
Informacja: Zasadniczo dyski DVD składają się najczęściej z utworów, z których każdy
składa się z kilku rozdziałów.
18
Początek pracy
Przeglądarka
1
Wybierz Przeglądarkę z Menu
odtwarzania dla zapewnienia alternatywnej
metody nawigowania pomiędzy utworami i
rozdziałami.
2
Czerwony wskaźnik oznacza aktualnie
odtwarzany rozdział. Wystarczy wybrać
rozdział i kliknąć przycisk Przejdź do lub
Zamknij, aby zakończyć działanie
przeglądarki.
Podgląd
W menu rozdziałów oprócz opcji Przeglądarka
dostępna jest także opcja Podgląd. Podgląd jest
funkcją podobna do Przeglądarki, z tą różnicą,
że wyświetlana jest także pierwsza scena
każdego rozdziału!
Ostrzeżenie: Ta opcja nie będzie dostępna po włączeniu sprzętowej akceleracji obrazu
wideo. Opcja ta znajduje się na karcie konfiguracji Obraz w sekcji Akceleracja sprzętowa.
1
Po wywołaniu menu Odtwarzanie wybierz Podgląd.
2
Pojawi się okno Podglądu. Kliknij lewym przyciskiem myszki jeden z obrazków albo
kliknij przycisk Zamknij, aby zamknąć okno.
19
Rozdział 3
Odtwarzanie plikówDVD z dysku twardego
Modne stało się nie tylko nagrywanie dysków CD w domu. Wypalanie dysków DVD może
być następnym krzykiem mody. Zależy to oczywiście od posiadania odpowiedniego
wyposażenia. W takim własnie przypadku program PowerDVD obsługuje
odtwarzaniewłasnych plików DVD z dysku twardego, tak aby użytkownik mógł je
przeglądać, zanim wypali je na zapisywalnym dysku DVD albo zapisywalnym dysku CD.
Głównym plikiem, który zawiera wszystkie informacje dotyczące odtwarzania danego DVD,
jest plik .IFO. Jest to plik, który użytkownik będzie musiał otworzyć na dysku twardym, aby
w sposób kompletny odtwarzać swój plik DVD.
1
Kliknij przycisk Wybierz źródło
umiszczony na interfejsie użytkownika, a
następnie wybierz Otwórz plik DVD z dysku stałego.
2
Teraz odszukaj swój plik .IFO, a następnie kliknij przycisk Otwórz . Rozpocznie się
odtwarzanie twojego pliku DVD w taki sam sposób, jak każdego innego utworu DVD.
20
Początek pracy
Nawigowanie podczas odtwarzania
Gdybyś chciał pominąć pewne rozdziały albo powrócić do bardziej ekscytujących scen,
program PowerDVD oferuje szybką metodę nawigowania.
Funkcje przechodzenia
1
Kliknij przycisk Następny lub Poprzedni podczas odtwarzania lub w trybie
pauzy aby pominąć dany rozdział lub wrócić do poprzedniego.
Menu przejście
Podobnie jak w przypadku menu odtwarzania można prostym kliknięciem wywołać menu
skrótów.
1
Podczas odtwarzania wskaż myszką jedną z funkcji Przejścia oraz
kliknij prawym przyciskiem myszki w celu przywołania menu
przejścia.
2
Spowoduje to wyświetlenie menu rozdziałów lecz bez menu
utworów.
3
Postępuj zgodnie ze wskazówkami w rozdziale "Przeglądarka" na stronie 19 i
"Podgląd" na stronie 19 korzystając z Przeglądarki i Podglądu.
Przewijanie z podglądem w przód oraz wstecz
Zamiast nawigować przechodząc od utworu do utworu bądź od rozdziału do rozdziału,
można nawigowac w starym stylu wykonując przewijanie z podglądem lub przewijanie
wstecz . Dzięki możliwościom, jakie zapewnia technologia DVD, szybkości takiej nawigacji
są nieprównanie wyższe w stosunku do możliwości VHS. Przejdź do rozdziału "Tarcza
sterowania" na stronie 13, aby uzyskać więcej informacji.
1
Aby wybrać odpowiednią szybkość przewijania z podglądem,
kliknij odpowiadającą jej pozycję na obwodzie tarczy. Zielony
punkt wskazuje szybkość.
2
Oznaczone punkty po lewej stronie odpowiadają szybkościom
przewijania wstecz: 0.5X, 0.75X, 1X, 1.5X, 2X, 4X, 8X, 16X i
32X. Punkt środkowy to Pauza, natomiastpo prawej stronie
znajdują się punkty odpowiadające szybkościom przewijania w
przód z podglądem:0.5X, 0.75X, 1X (normalna szybkość odtwarzania), 1.5X, 2X, 3X,
4X, 6X, 8X, 16X, 32X.
21
Rozdział 3
Wskazówki: Punkty odpowiadające małym szybkościom 0.5X and -0.5X znajdują się
pomiędzy punktem pauzy oraz 1X (normalne odtwarzanie) and -1X. W tym wypadku trzeba
klikać bardzo precyzyjnie!
Uwaga: Dźwięk można odtwarzać bez zniekształceń z szybkością od 0.5X do 2X. Ta funkcja
jest szczególnie użyteczna przy nauce języków. Dzięki połączeniu funkcji powtarzania AB
oraz napisów w dwóch językach program PowerDVD oferuje wszechstronną platformę do
nauki języków.
Funkcje krokowego przesuwania klatek
Te funkcje sa dostępne w dowolnym momencie.
1
Podczas odtwarzania kliknij przycisk Krokowo- jedna klatka do przodu , aby
przejść do następnej klatki albo kliknij przycisk Krokowo- jedna klatka do tyłu ,
aby przejść do poprzedniej klatki.
2
Odtwarzanie zostanie wstrzymane po kliknięciu dowolnego przycisku funkcji
krokowego przesuwania klatek.
Uwaga: Ta funkcja wykonuje krokowe przejście wstecz, ale możliwy będzie tylko powrót do Iklatek w obrębie grupy klatek. Mówiąc inaczej, skutkiem krokowego przejścia do przodu
będzie przejście większej liczby klatek niż przy krokowym przejściu wstecz. I-klatka stanowi
szczególny rodzaj klatki; jest to klatka referencyjna należąca do grupy obrazów (ang. GOP –
Group of Pictures) i jest to technologia, która stanowi podstawę technologii MPEG (aby
uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z "Co to jest MPEG?" na stronie 89).
Wyszukiwanie wg czasu
Podając czas, można przejść do konkretnego miejsca w filmie, sekwencji wideo lub utworze
muzycznym i rozpocząć odtwarzanie od tego miejsca.
1
Kliknij suwak nawigacyjny prawym przyciskiem myszy. Otwarte zostanie okno
dialogowe Wyszukiwanie wg czasu.
2
Wprowadź kod czasowy (w formacie godziny:minuty:sekundy), a następnie kliknij
przycisk OK.
Odtwarzanie rozpocznie się od miejsca wyznaczonego przez wprowadzony kod czasowy.
22
Początek pracy
Główne przyciski
Aby zapoznać się z krótkim opisem funkcji wszystkich przycisków, przejdx do"Główne
przyciski" na stronie 9.
Korzystanie z menu
1
Klinkij przycisk Menu
zaraz po rozpoczęciu odtwarzania
(po wyświetleniu komunikatów ostrzegawczych), albo gdy
zostało wyświetlone menu utworu. Pojawi się menu. Menu
każdego utworu DVD jest inne i zależy od procesu tworzenia
„
W przypadku niektórych dysków DVD menu Utwór i
Menu główne (dla funkcji specjalnych) są podobne.
Funkcje pozostałych menu są podobne do składników menu dysków DVD.
„
Aby włączyć napisy dialogowe, przejdź do menu Napisy dialogowe i wybierz
jeden.
„
Menu dźwięk steruje językiem dźwięku. Przejdź tam, aby wprowadzić
ustawienia dźwięku.
Uwaga: Zdarza się, że menu Napisy dialogowe jest podobne do menu Dźwięk.
„
Wybór innych menu niż menu Utwór jest czasami niemożliwy. Jeśli tak się
zdarzy, należy przejść bezpośrednio do menu Utwór dysku DVD i za jego pomocą
uzyskać dostęp do ustawień.
„
Wybierz Wznów odtwarzanie, aby powrócić do ostatniej oglądanej sceny. Ta
funkcja jest optymalna w przypadku, gdy odtwarzanie zostało przerwane poprzez
przejście do menu, a następnie trzeb apowrócić do ostatniej sceny.
Uwaga: Gdy opcje menu są szare, znaczy to, że nie są dostępne dla danego dysku DVD.
Zaznaczanie zakładkami ulubionych scen
Podczas odtwarzania można zaznaczać ulubione sceny za pomocą zakładek, aby można je
łatwo wyszukać w przyszłości! Można więc w dowolnej chwili powrócić do danej sceny.
Program PowerDVD sprawia, że jest to niebywale proste.
1
Podczas odtwarzania włącz Panel menu, a następnie kliknij przycisk Zakładka
na Panelu menu w momencie, gdy jest odtwarzana ulubiona scena.
2
FunkcjaPrzejdź do zakładki
powoduje przejście do następnej zakładki w
kolejności chronologicznej. Zależy to oczywiście od tego, czy wcześniej zostały
23
Rozdział 3
ustawione zakładki dla tego utworu DVD. Przycisk ten należy kliknąć podczas
odtwarzania.
3
Aby uzyskac więcej informacji o importowaniu i eksportowaniu zakładek, przejdź
do"Zakładki" na stronie 50.
Menu zakładka
Podobnie jak w przypadku praktycznie wszystkich
innych głównych funkcji, istnieje również menu
zakładek.
1
Po dodaniu kilku zakładek umieść kursor nad
przyciskiem Zakładka
przyciskiem myszki.
2
i kliknij prawym
Można usuwać kolejno stare zakładki lub usuwać je wszystkie jednocześnie,
wybierając polecenie Usuń wszystkie.
Istnieje inne menu skrótów dla fukcji Przejdź do
zakładki
.
1
Włącz Panel menu, a następnie umieść kursor nad tą
funkcją oraz kliknij prawym przyciskiem myszkiw celu
otwarcia tego menu.
2
Dzięki temu możliwy jest bezpośredni dostęp do dowolnej zakładki. W oknie
Przeglądarka zostaną wyświetlone lokalizacje zakładek osadzonych w rozdziałach.
3
Zaznacz rozdział bądź zakładkę oraz kliknij przycisk Przejdź do.
4
Aby usunąć zakładkę, należy ją zaznaczyć oraz kliknąć przycisk Usuń.
5
Kliknij przycisk Zamknij w celu zamknięcia okna.
24
Początek pracy
6
„
Jeżeli wybrałeś Podgląd, w oknie Podglądu zakładek będzie wyświetlana pierwsza
scena każdej zakładki.
Można zmienić nazwę miniatury zakładki, klikając miniaturę prawym przyciskiem
myszy i wybierając polecenie Edytuj... Wprowadź odpowiednią nazwę i kliknij przycisk
OK.
Ostrzeżenie: Ta opcja nie będzie dostępna, gdy została włączona sprzetowa akceleracja
obrazu wideo. Opcja ta znajduje się na karcie konfiguracji Obraz w sekcji Akceleracja
sprzętowa.
Powtarzanie ulubionych scen
PowerDVD oferuje podstawowe funkcje powtarzania, lecz zawiera też dodaną nową funkcję
Powtarzanie zestawu AiB, która umożliwia odtwarzanie ulubionych scen bez opóźnienia.
Dowolna scena, w dowolnym momencie!
1
Wystarczy włączyć Panel menu, a następnie podczas odtwarzania kliknąć
przyciskPowtarzaj
2
w celu powtórzenia rozdziału.
Aby powtórzyć utwór, kliknij przycisk dwukrotnie. Kliknij jeszcze raz, aby wyłączyć
funkcję Powtarzaj.
Powtarzanie zestawu A i B
1
Podczas odtwarzania ustaw punkt A klikając Powtarzanie zestawu AB
początku segmentu, który chciałbyć powtarzać.
2
Ponownie kliknijPowtarzanie zestawu AB
w celu ustawienia punktu B w miejscu,
gdzie chciałbyś zakończyć powtarzany segment. Fragment zostanie natychmiast
odtworzony i będzie powtarzany wielokrotnie.
3
Aby zakończyć działanie tej funkcji kliknij przycisk Powtarzanie zestawu AB
na
,
przycisk Powtarzaj albo
przejdź poza zakres tego segmentu (np. za pomocą
suwaka nawigacyjnego, przewijania z podglądem albo przechodząc do następnego
rozdziału).
25
Rozdział 3
Przechwytywanie ulubionych scen
Ostrzeżenie: Ta opcja nie będzie dostępna, gdy została włączona sprzętowa akceleracja
obrazu wideo. Opcja ta znajduje się na karcie konfiguracji Obraz w sekcji Akceleracja
sprzętowa.
1
Aby przechwycić dowolny obraz, podczas odtwarzania naciśnij przycisk
Przechwyć
2
.
Aby uzyskać większą dokładność, można wstrzymać odtwarzanie sceny (pauza),
odtwarzać ją w zwolnionym tempie lub krokowo przesuwać klatkę i wtedy ją
przechwycić.
Uwaga: Lokalizację przechwyconych obrazów można wybrać w obszarze Konfiguracja.
Obrazy są zapisywane w formacie .BMP.
Informacja: Pliki .BMP (rastrowe), pliki nieskompresowanego obrazu o jakości oryginału,
zajmują sporo miejsca na dysku w porównaniu z takimi formatami obrazów, jak .JPG, który
jest formatem stratnej kompresji obrazów.
Menu przechwytywania
1
Ustaw kursor nad przyciskiem Przechwyć
i
kliknij prawym przyciskiem myszy, aby wyświetlić
menu przechwytywania.
Te same polecenia można znaleźć w obszarze
konfiguracji przechwytywania.
„
Przechwytuj do Schowka – powoduje przechwytywanie obrazu do schowka systemu
Windows. Potem można skorzystać z funkcji wklejania jakiejś aplikacji, która obsługuje
tę podtawową funkcję (np. MS Word, MS Paint, Photoshop).
„
Przechwytuj do pliku spowoduje przechwycenie obrazu bezpośrednio do wybranego
foldera .
„
Przechwytuj jako tapetę (Wyśrodkuj) spowoduje przechwycenie obrazu, umieszczenie
wyśrodkowanego obrazu na pulpicie oraz automatyczne zapisanie tego obrazu w
domyślnym folderze System systemu operacyjnego Windows.
„
Przechwytuj jako tapetę (Sąsiadująco) – powoduje przechwycenie obrazu,
umieszczenie obrazu sąsiadująco na pulpicie oraz automatyczne zapisanie go w
domyślnym folderze System systemu Windows.
„
Aby przechwytywać Rozmiar oryginalnego źródła obrazu wideo, należy wybrać tę
opcję. Jeśli utwór DVD jest w formacie NTSC, obraz oryginalny będzie rozmiaru
26
Początek pracy
720x480. W przypadku formatu PAL, tym rozmiarem będzie 720x576. Ten wybór jest
niezależny od rozmiaru bieżącego okna.
„
Aby przechwytywać Rozmiar bieżącego okna obrazu wideo, trzeba wybrać tę opcję.
Niezależnie od tego, jak niezwykły jest rozmiar bieżącego okna wyświetlanego na
monitorze, wybranie tej opcji zapewni jego przechwycenie!
Wyświetlanie napisów dialogowych
Napisy dialogowe występują w praktycznie każdym utworze DVD. Język napisów
dialogowych zależy od regionu DVD tego utworu. Funkcja napisów dialogowych jest
dostępna tylko podczas odtwarzania.
1
Podczas odtwarzania należy klikać
dialogowych.
w celu przełączania dostępnych napisów
Menu napisy dialogowe
1
Ustaw kursor nad przyciskiem Napisy
dialogowe
i kliknij prawym przyciskiem
myszy, aby wyświetlić menu. Potem możesz
dokonać odpowiedniego wyboru.
2
Opcja Dodatykowe napisy dialogowe
wskazuje na dostępność dodatkowych napisów
dialogowych, które mogą być wyświetlane
wraz z napisami domyślnymi, jeżeli użytkownik zechce je włączyć.
Przełączanie strumieni dźwiękowych
Funkcja ta jest dostępna podczas odtwarzania.
1
Wystarczy klikać przycisk, aby przełączać dostępne strumienie dźwiękowe (np. z
różnymi językami). Liczba strumieni zależy od samego utworu DVD.
Menu Strumienie dźwiękowe
1
Prawym przyciskiem myszy kliknij przycisk Strumienie dźwiękowe
wyświetlić menu.
2
Wybierz jeden strumień.
, aby
Przełączanie Dostępnych kątów
Funkcja ta nie zyskała jeszcze popularności wśród autorów DVD, ale jest czasami dostępna
w przypadku dysków DVD z koncertami muzycznymi. Włączyć Panel menu, a następnie
klikać przycisk Kąt
podczas odtwarzania w celu przełączania dostępnych kątów.
27
Rozdział 3
Wybór opcji karaoke
Upewnić się, czy na opakowaniu utworu DVD znajduje się logo Karaoke.
1
Przy wkładaniu dysku karaoke sprawdzić prawidłowość zainstalowania mikrofonu.
2
Naciśnij przycisk Odtwarzaj
, co spowoduje wyświetlenie okna menu. Gdy menu
nie pojawi się, kliknij przycisk Wybierz źródło
i wskaż właściwy napęd.
3
Użyj Panelu menu
4
Podczas odtwarzania włącz Panel menu, a następnie kliknij przycisk Karaoke
albo kliknij prawym przyciskiem myszki oraz wybierz Karaoke.
5
Dokonaj wyboru spośród: włączone dwa kanały głosu (Obydwa głosy), albo włącz
Głos 1 lub Głos 2, bądź wyłącz oba głosy (Brak głosu).
6
Zacznij śpiewać!
albo wybierz piosenkę klikając ją przyciskiem myszki.
Uwaga: Dostępność powyższych opcji zależy od autorów dysku DVD.
Menu Karaoke
1
Umieść kursor nad przyciskiem Karaoke
przyciskiem myszki w celu otwarcia menu.
2
Dokonaj wyboru.
i kliknij prawym
i-Power
Przejdź do rozdziału "Zawartość strony portalu" na stronie 85, aby uzyskać więcej
informacji.
Ustawianie konfiguracji
Przejdź do rozdziału "Konfiguracja" na stronie 47, aby uzyskać więcej informacji.
Funkcje pełnoekranowe
Funkcja Pełny ekram
z trybu pełnego ekranu i na tryb okna i odwrotnie.
Wysuwanie
Kliknij
28
, aby wysunąć dysk albo wysuń dysk ręcznie.
Początek pracy
Menu ekspresowe
Jest to szybka i użyteczna funkcja. Aby uaktywnić Menu ekspresowe, wystarczy kliknąć
prawym przyciskiem myszy podczas odtwarzania, gdy kursor znajduje się w oknie
obrazu.Przyciski menu ekspresowego są wyświetlane w grupach. Użytkownicy mogą
opcjonalnie wyświetlać/ukrywać grupę przycisków w menu ekspresowym zgodnie z
własnymi preferencjami.
1.
2.
3.
4.
5.
1. Najważniejsze przyciski
„
Opis podstawowych elementów sterujących Tarczy sterowania (Odtwarzaj, Zatrzymaj,
Pauza itp.) można znaleźć w "Nawigowanie podczas odtwarzania" na stronie 21.
„
Opcja Przejdź do jest podobna do listy menu wyświetlanej po kliknięciu prawym
przyciskiem myszy przycisku Odtwarzaj lub przycisku skoku. Oferuje ona listę
wszystkich utworów i kolejnych rozdziałów orazPrzeglądarkę i Podgląd (przejdź do
"Menu odtwarzania" na stronie 18).
„
Dodatkowo dostępna jest funkcja Zakładka oferująca takie same możliwości, jak
przycisk Zakładka i jego menu (przejdź do rozdziału "Zaznaczanie zakładkami
ulubionych scen" na stronie 23 aby uzyskać więcej informacji)
„
Pełny ekran można znaleźć w "Funkcje pełnoekranowe" na stronie 28.
29
Rozdział 3
2. Przyciski sterowania obrazem
„
Opcja Zachowaj proporcje obrazu umożliwia zachowanie właściwych proporcji
obrazu i okna i w ten sposób możliwe będzie uzyskanie obrazu w formacie Letterbox
(standardowym). Przejdź do "Obraz Pan&Scan, Letterbox i panoramiczny" na stronie 90.
„
Funkcja Pan&Scan jest dostępna tylko w trybie pełnoekranowym i jest przeznaczona dla
utworów DVD o panoramicznych proporcjach obrazu (tj. optymalnie 16:9 na monitorze
4:3). Umożliwia ona użytkownikom oglądanie treści utworu bez występowania czarnych
podobnie, jak w przypadku odbiorników TV w odróżnieniu od ekranów w formacie
standardowym (letterbox) (przejdź do rozdziału "Obraz Pan&Scan, Letterbox i
panoramiczny" na stronie 90, aby uzyskać więcej informacji) lecz odbywa się to kosztem
braku możliwości oglądania całego ekranu od razu. Domyślnym położeniem dla
Pan&Scan jest położenie wyśrodkowane, przy czym następuje wizualne obcięcie części
obrazu oryginalnego z lewej i prawej strony .
„
Obraz wideo można przesuwać klikając ekran i przeciagając go w lewo i w prawo.
Podczas przeciągania pojawia się ikona dłoni.
Powiększenie cyfrowe
Jest to jedyne miejsce, gdzie można uzyskać dostęp do tej najnowocześniejszej funkcji
pozwalającej powiększyć dowolną z ulubionych scen DVD.
1
Podczas odtwarzania DVD należy włączyć tryb pełnoekranowy.
2
Kliknij prawym przyciskiem myszki w celu otwarcia Menu ekspresowego oraz wybierz
Powiększenie cyfrowe > 4X lub 9X.
3
Następnie kliknij i przeciągnij ekran oznaczając obszar, w którym chcesz go
powiększyć. W lewym górnym rogu ekranu będzie wyświetlany powiększony obraz
30
Początek pracy
(zielone obramowanie) w odniesieniu do trybu pełnego ekranu (pomarańczowe
obramowanie).
Powiększenie cyfrowe obrazu 4X w lewym górnym rogu
4
Aby przywrócić tryb pełnoekranowy, wróć do Menu ekspresowego (kliknij prawym
przyciskiem myszki) oraz wybierz Powiększenie cyfrowe > Wyłącz.
3. Przyciski preferencji
„
Napisy kodowane, jeżeli są obsługiwane przez dany utwór DVD, sa udostępniane przez
organizacje narodowe i są przystosowane dla osób z upośledzeniem słuchu. Napisy są
zakodowane w sygnale wideo i wyświetlane na ekranie w postaci tekstu. Napisy
kodowane, w przeciwieństwie do zwykłych napisów, są ukryte w sygnałach wideo i
wymagają specjalnego dekodera.
„
Funkcja Pokaż informacje, okno OSD (wyświetlanie ustawień na ekranie), będzie
wyświetlać zmianiająca się szybkość transmisji wideo, rodzaje dźwięku, np. Dolby
Digital 5.1, Dolby Digital 2.0 or DTS 5.1 , oraz ich szybkości transmisji,a także bieżące i
sumaryczne statystyki w odniesieniu do czasu, rozdziałów i utworów.
4. Przyciski menu DVD
„
Odnośnie opcji Wybierz menu oraz Wznów przejdź do rozdziału "Korzystanie z menu"
na stronie 23.
5. Przyciski programu PowerDVD
„
Odnośnie Konfiguracji, przejdź do rozdziału "Konfiguracja" na stronie 47, aby uzyskać
więcej informacji.
„
Przycisk Informacje... służy do wyświetlana informacji dotyczących programu
PowerDVD.
„
Przycisk Zamknij służy do zamykania programu PowerDVD.
31
Rozdział 3
32
ROZDZIAł 4:
ODTWARZANIE RÓżNYCH
PLIKÓW
MULTIMEDIALNYCH
Odtwarzanie VCD/SVCD
Program PowerDVD pozwala odtwarzać praktycznie dowolną treść cyfrową, włączając w to
formaty VCD (Video CD i Super Video CD) oraz audio CD. Oczywiście z powodu
ograniczeń formatu VCD/SVCD, program nie będzie mógł w pełni wykorzystać wszystkich
funkcji DVD.
Należy pamiętać, że SVCD jest stosunkowo nowym formatem, i jak w przypadku VCD,
proces tworzenia jest różny dla różnych utworów.
Informacja: SVCD został wymyślony w Chinach. Z powodu jakości, która plasuje się
pomiędzy VCD i DVD, uzyskał już międzynarodową akceptację, mimo iż DVD jest nadal
częściej wybierany w świecie.
Dla szybszego zrozumienia różnic pomiędzy VCD i SVCD, przedstawiamy poniższą tabelę.
Dane techniczne
SVCD
VCD 2.0
Obraz
MPEG-2
MPEG-1
Strumień bitów wideo
(Mbps)
2.6 zmienny
1.15
Rozdzielczość NTSC
(PAL)
480x480 (480x576)
352x240 (352x288)
33
Rozdział 4
Dane techniczne
SVCD
VCD 2.0
Dźwięk
MPEG-1 Layer 2 lub
MPEG-2
MPEG-1 Layer 2
Strumień bitów audio
(kbps)
32-384
224
Kanały dźwiękowe
2 stereo lub 4 mono
1 stereo lub 2 mono
Dźwięk przestrzenny
surround
rozszerzenie MPEG-2
(5.1)
Stereo z Dolby Pro Logic
1
Włóż dysk VCD/SVCD do napędu i uruchom program PowerDVD. Kliknij przycisk
Odtwarzaj
. Należy się upewnić, że źródło jest prawidłowe. Jeśli nie jest, kliknąć
Wybierz źródło
2
, a następnie wybrać właściwy napęd.
Dysk VCD/SVCD zostanie odtworzony. W zależności od utworu VCD/SVCD, może
być dostępne menu utworu. W zależności od utworu, menu ekranowe może być
obsługiwane bezpośrednio, lub za pomocą Klawiatury numerycznej .
„
Wszystkie utwory VCD/SVCD posiadają możliwość nawigacji, tak więc można,
przy użyciu suwaka nawigacyjnego, poruszać się dowolnie po utworze.
„
Można również używać funkcji Przewijaj z podglądem do przodu lub
Przewijaj z podglądem wstecz.
„
Kliknij przycisk Następny lub Poprzedni aby pominąć rozdział lub
powrócić do poprzedniego, jeżeli dany utwór obsługuje te funkcje.
Funkcje VCD/SVCD
VCD/SVCD dostępne są we wszystkich kształtach i rozmiarach. Po pierwsze, jeżeli opcja
jest szara, oznacza to że nie jest dostępna dla danego utworu. Większośc funkcji Główne
elementy sterowania nie będzie dostępna w przypadku dysków SVCD/VCD.
Oto lista niedostępnych kart konfiguracyjnych:
„
Ogólne > zakładki
„
Kontrola rodzicielska
34
Odtwarzanie różnych plików multimedialnych
Odtwarzanie plików
Aby odtwarzać pliki lub płyty audio CD, wystarczy postępować zgodnie ze wskazówkami
zawartymi poniżej, wybierając z listy lub metodą “chwyć i upuść”, składając, zapisując i
zmieniając kolejność utworów na listach odtwarzania zgodnie z własnymi upodobaniami.
Odtwarzanie metodą “przeciągnij i upuść”.
Najprostszą metodą jest przeciągnięcie pliku bezpośrednio na interfejs użytkownika
programu PowerDVD, co spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie ! Metoda ta dotyczy
wszystkich typów plików medialnych obsługiwanych przez PowerDVD oraz formatów list
odtwarzania (.m3u i .pls).
1
Uruchomić PowerDVD i otworzyć Eksploratora Windows (lub dowolny folder).
2
Teraz, w przypadku odtwarzania z użyciem metody “przeciągnij i upuść”, najlepiej
byłoby zminimalizować okno Eksploartora Windows.
3
Odnaleźć interesujący plik, kliknąć go, przeciągnąć nad interfejs użytkownika
programuPowerDVD, a następnie upuścić plik.
4
PowerDVD rozpocznie odtwarzanie.
35
Rozdział 4
Tworzenie list odtwarzania
1
Najpierw kliknąć przyciskWybierz źródło
opcję Otwórz pliki multimedialne.
2
Następnie kliknąć przycisk Menu
, aby wyświetlić okno dialogowe Lista
odtwarzania. Rozpocząć wybieranie plików, eksplorując dyski twarde (znajdujące się
po lewej stronie) i klikając foldery, w których znajdują się pliki wideo i pliki
dźwiękowe .
3
Wybrać pliki w prawej górnej części okna i kliknąć przycisk Dodaj, aby dodać pliki do
listy odtwarzania. Aby usunąć, należy wybrać plik z okna listy odtwarzania (prawa
strona u dołu) i kliknąć Usuń.
z interfejsu użytkownika i wybrać
Wskazówki: Jeśli ma być odtwarzanych kilka plików, należy zwrócić uwagę na kolejność, w
której są one dodawane do listy odtwarzania, ponieważ będzie to kolejność ostateczna, o ile
nie zostaną użyte funkcje odtwarzania losowego lub powtarzania.
„
36
Przejść do okna Typy plików (ustawieniem domyślnym jest Przeglądarka) i
zaznaczyć typy plików, które mają być wyświetlane, aby przyspieszyć
wyszukiwanie.
Odtwarzanie różnych plików multimedialnych
„
Kliknąć Usuń wszystko aby odznaczyć wszystkie typy plików lub Zaznacz
wszystko aby zaznaczyć wszystkie możliwe typy plików.
Wskazówki: Można również powiększyć okno dialogowe klikając w prawym rogu i
rozciągając je.
„
Kliknąć przycisk Załaduj listę, jeśli są dostępne istniejące listy odtwarzania w
formacie .PLS lub .M3U. Ta funkcja zastąpi wszystkie poprzednio załadowane
pliki. Można jednak, po załadowaniu pliku listy odtwarzania, dodać dodatkowe
pliki nie zmieniając oryginalnego pliku listy odtwarzania.
„
Aby zapisać nową listę odtwarzania, po zakończeniu jej tworzenia należy kliknąć
przycisk Zapisz listę. Wybrać lokalizację i kliknąć przycisk Zapisz.
4
Po zakończeniu pracy nad bieżącą listą kliknąć przycisk OK.
5
Teraz, aby odtworzyć pliki z listy odtwarzania, należy kliknąć Odtwarzaj
.
Dodatkową wygodę zapewniają funkcje Odtwarzanie losowe (wyjaśniono poniżej),
Powtarzaj lub Klawiatura numeryczna (patrz rozdział "Korzystanie zKlawiatury
numerycznej" na stronie 38 ).
Odtwarzanie losowe
Aby urozmaicić swoją listę odtwarzania i odtwarzać pliki losowo, można włączyć funkcję
odtwarzania losowego.
1
Po utworzeniu listy odtwarzania zawierającej kilka plików należy nacisnąć przycisk
Odtwarzanie losowe
.
37
Rozdział 4
2
Kliknąć przycisk Odtwarzaj
. Pliki będą odtwarzane w kolejności losowej.
Korzystanie zKlawiatury numerycznej
Jak każdy pilot zdalnego sterowania zestawem stereo, PowerDVD posiada panel numeryczny
do bezpośredniego wybierania konkretnych ścieżek od odtwarzania.
1
Po utworzeniu listy odtwarzania lub włożeniu do napędu
dźwiękowej płyty CD można bezpośrednio wprowadzić numer
utworu lub pliku, który ma być odtwarzany. Wybrana pozycja
pojawi się na wyświetlaczu.
2
Kliknąć przycisk Odtwarzaj
38
.
Odtwarzanie różnych plików multimedialnych
Odtwarzanie dźwiękowych płyt CD
W przypadku odtwarzania dźwiękowych płyt CD bezpośrednio w opcji Wybierz źródło
można wybrać odpowiedni napęd lub odtworzyć płytę CD, wybierając funkcję Otwórz
pliki multimedialne. Więcej informacji można uzyskać w "Odtwarzanie plików" na stronie
35 .
1
Uruchomić program PowerDVD,
włożyć płytę CD do napędu i nacisnąć
przycisk Odtwarzaj
2
.
Aby zmienić zawartość listy
odtwarzania płyty CD, nacisnąć
przyciskMenu
podczas
odtwarzania lub w trybie pauzy.
3
Wszystkie utwory z płyty CD (lewa
część okna pokazanego powyżej)
zostaną domyślnie umieszczone na
liście odtwarzania. Nacisnąć przyciskWyczyść, aby wyczyścić listę odtwarzania lub
Resetuj, aby przywrócić ustawienia domyślne.
4
Wybrać utwory i kliknąć przycisk Dodaj, aby dodać je do listy odtwarzania. Aby
wybrać wiele utworów, podczas wybierania naciśnij klawisz <CTRL>. Aby wybrać
kilka kolejnych utworów, naciśnij klawisz <SHIFT>.
5
Po zakończeniu kliknąć przycisk OK.
39
Rozdział 4
40
ROZDZIAł 5:
FORMAT DVD VIDEO
RECORDING (VR)
Pojawienie się dysków o wielokrotnym zapisie zaczęło się od CD-R i CD-RW. W miarę jak
pliki medialne będą zwiększały swoją objętość, a zapotrzebowanie na rejestrowanie obrazu
wysokiej jakości na zapisywalnych dyskach wyprze bieżący trend rejestracji dźwięku na
zapisywalnych dyskach CD, technologia DVD będzie w końcu maksymalnie wykorzystana.
Przewagę stanowi kwestia pojemności. Zapisywalne dyski DVD, takie jak DVD-RW lub
DVD-RAM mają znaczącą przewagę nad technologią CD ponieważ mogą pomieścić
siedmiokrotnie więcej danych.
Program PowerDVD pozwala teraz odczytywać i odtwarzać dyski DVD-RW lub DVD-RAM
nagrane w domowych nagrywarkach DVD, takich jak produkowane przez firmy Panasonic,
Hitachi lub Pioneer. Funkcje wymienione poniżej są zbieżne z odpowiadającymi im
funkcjami dla normalnych DVD-ROM lub utworów dla obu formatów :
„
przechwytywanie klatek
„
zakładki
„
powtarzanie
„
przewijanie krokowe do przodu lub do tyłu
„
napisy dialogowe (jeśli są dostępne)
„
strumienie dźwiękowe (jeśli są dostępne)
„
kanały dźwiękowe (jeśli są dostępne)
41
Rozdział 5
Wprowadzenie do DVD VR
Jak to bywa z każdą rozwijającą się technologią formaty, które mogą wydawać się podobne,
bywają radykalnie różne, jako że przechodzą ciągłe transformacje na drodze do
kompatybilności. Dyski DVD-RW i DVD-RAM nie różnią się niczym. Pomimo to,
wspomniane technologie i związany z nimi sprzęt nagrywający, różnią się pod kilkoma
względami, które wpływają na funkcje, jakie będzie zawierał dysk. Poniżej wymienione
zostały funkcje, których nie każdy dysk może posiadać:
„
listy odtwarzania
„
podobrazy (lub napisy dialogowe)
„
nieruchome kadry bez dźwięku
„
nieruchome kadry z migawką i dźwiękiem
„
nieruchome kadry z dodatkowym dźwiękiem
Należy pamiętać, że tworzenie lub edycja może przebiegać w różny sposób po początkowej
rejestracji, w zależności od urządzenia VR.
Podstawy DVD VR
Cała nagrana zawartość, jak znajduje się na dyskach DVD-RW lub DVD-RAM jest
nazywana Zestawem Programów, który zawiera maksymalnie 99 programów na dysk. Każdy
program składa się z komórek. Jedna lub więcej komórek tworzy program. W istocie, jeżeli
porównać go z utworami DVD Video, program może być traktowany jako utwór, natomiast
komórka jako rozdział.
Oryginalny zestaw programów jest czasem określany jako Oryginalny PGC. W zależności od
sprzętu nagrywającego, użytkownik może tworzyć własne listy odtwarzania. Te listy
odtwarzania są również określane jako PGC zdefiniowane przez użytkownika.
42
Format DVD Video Recording (VR)
Odtwarzanie dysków DVD VR
1
Proszę włożyć dysk.
2
Kliknij przycisk Odtwarzaj
DVD.
3
Można również kliknąć prawym przyciskiem myszy w celu
wyświetlenia Menu Odtwarzania. Wystarczy wybrać program, aby
pojawiły się dostępne komórki. Kliknąć jeden raz wybraną komórkę.
4
Aby włączyć funkcje Zatrzymaj
przyciski.
. Rozpocznie się odtwarzanie dysku
lub Pauza
, należy kliknąć odpowiadające im
Poruszanie się pomiędzy Programami i
Komórkami
Nawigacja w porównaniu z dyskami DVD Video jest bardzo podobna tyle, że zamiast
“Utworów” i Rozdziałów” są “Programy” i “Komórki”. Więcej informacji można uzyskać w
rozdziale "Nawigowanie podczas odtwarzania" na stronie 21 .
Główne przyciski
Najszybszą metodą sprawdzenia, które funkcje DVD Video nie są dostępne podczas
odtwarzania dysków DVD VR jest to, że nie można ich wybrać, ponieważ są szare
(nieaktywne). Często jednak pewne funkcje są niedostępne, ponieważ nie zostały
przewidziane w procesie tworzenia.
Korzystanie z menu
1
Kliknąć przycisk Menu
, gdy zacznie się odtwarzanie.
43
Rozdział 5
2
Wybrać Podgląd Zestawów Programów , aby zobaczyć pierwszą klatkę każdej
komórki.
3
Kliknąć jeden raz klatkę reprezentującą komórkę aby ją odtworzyć lub kliknąć przycisk
Zamknij, aby zamknąć Podgląd.
4
Jeżeli dostępne są listy odtwarzania, będzie je można również wybrać. Ustawić kursor
na liście odtwarzania i kliknąć.
Zaznaczone sceny
Funkcje tutaj występujące są identyczne dla wszystkich formatów DVD. Przejdź do
rozdziału "Zaznaczanie zakładkami ulubionych scen" na stronie 23
Powtarzanie Scen
Główną różnicą pomiędzy tymi formatami DVD jest brak funkcji Powtarzanie AB.
Powtarzanie w formacie DVD VR dotyczy całego Zestawu Programów, Programu lub listy
odtwarzania, jeżeli są dostępne.
1
Aby powtórzyć program lub listę odtwarzania, wystarczy włączyć Panel menu, a
następnie w czasie odtwarzania, kliknąć przycisk Powtarzaj
2
44
.
Aby powtórzyć cały Zestaw Programów, należy kliknąć dwa razy. Aby wyłączyć tę
funkcję należy ponownie kliknąć przycisk Powtarzaj.
Format DVD Video Recording (VR)
Przechwytywanie scen
Funkcje są identyczne dla wszystkich formatów. Przejdź do rozdziału "Przechwytywanie
ulubionych scen" na stronie 26
Wyświetlanie napisów dialogowych
Ilość wersji napisów dialogowych zależy w całości od procesu tworzenia DVD i jest zależna
od użytego urządzenia nagrywającego.
1
Podczas odtwarzania kliknąć
dialogowych.
2
Kliknąć prawym przyciskiem myszy menu napisów dialogowych. Wyróżnić jedną z
wersji i kliknąć.
, aby przełączyć dostępne wersje napisów
Przełączanie pomiędzy strumieniami dźwięku
Ponownie, ta funkcja zależy od procesu tworzenia DVD i może nie być dostępna podczas
odtwarzania.
1
Wystarczy kliknąć
dźwięku.
2
Kliknąć prawym przyciskiem myszy, aby otworzyć menu strumieni dźwięku. Należy
wybrać jeden ze strumieni i kliknąć go.
aby przełączyć się pomiędzy dostępnymi strumieniami
Przełączanie pomiędzy między kanałami dźwiękowymi
Ta funkcja również zależy od procesu tworzenia DVD i może nie być dostępna podczas
odtwarzania.
1
Aby przełączać się pomiędzy dostępnym wyborem kanałów (L+P, L+L, P+P) należy, w
czasie odtwarzania, uaktywnić Panel menu i kliknąć
prawym klawiszem myszy, aby wywołać menu.
2
lub kliknąć ten przycisk
Wybrać jedną z pozycji przez kliknięcie.
45
Rozdział 5
Konfiguracja
Cała konfiguracja jest identyczna jak konfiguracja DVD Video, poza brakiem następujących
kart:
Kontrola rodzicielska
„
Więcej informacji o zakresie funkji tej opcji można uzyskać w rozdziale "Konfiguracja" na
stronie 47 .
i-Power
Przejdź do rozdziału"i-Power" na stronie 85, aby uzyskać więcej informacji.
Menu ekspresowe
Jest to szybka i użyteczna funkcja. Aby uaktywnić
Menu ekspresowe, wystarczy kliknąć prawym
przyciskiem myszy podczas odtwarzania, gdy kursor
znajduje się w oknie obrazu.
Więcej informacji o każdej sekcji tego menu można
uzyskać w rozdziale "Menu ekspresowe" na stronie 29 .
Występują drobne różnice, ale większość opcji jest
podobna.
46
ROZDZIAł 6:
KONFIGURACJA
Konfigurowanie ustawień odtwarzacza
Po kliknięciu przycisku Konfiguracja
domyślnie włączona zostaje konfiguracja
ustawień odtwarzacza służąca do kontrolowania pracy odtwarzacza DVD.
1
Jeśli używany komputer jest wyposażony w wiele napędów, pierwszą opcją jest
Domyślny napęd CD/DVD-ROM, która umożliwia wybranie odpowiedniego napędu.
W przeciwnym razie domyślne ustawienie będzie od razu prawidłowe i zostanie
wyświetlony tytuł bieżącego dysku.
2
Następna sekcja dotyczy pewnych sposobów działania programu, które można włączać
i wyłączać.
47
Rozdział 6
„
Zaznacz pole wyboru Odtwarzaj automatycznie po włożeniu dysku, jeśli
program PowerDVD ma rozpoczynać odtwarzanie po każdym włożeniu dysku do
napędu.
„
Jeśli zostanie zaznaczone pole wyboru Uruchamiaj PowerDVD automatycznie
przy uruchamianiu systemu Windows, program PowerDVD będzie
uruchamiany (w trybie systemu operacyjnego Windows) przy każdym
uruchomieniu komputera, a następnie będzie rezydował na systemowym pasku
zadań.
Uwaga: Po zaznaczeniu tej ostatniej opcji automatycznie zostanie zaznaczona również opcja
poprzednia.
„
3
Zaznaczenie pola Pokaż etykietki narzędzi powoduje wyświetlanie wskazówki
w postaci żółtego pola tekstowego zawierającego informacje dotyczące funkcji
przycisku, nad którym znajduje się kursor.
Ostatnia sekcja tego okna dialogowego to Ustawienia automatycznego wznawiania
odtwarzania DVD. Jeżeli podczas odtwarzania użytkownik kliknie przycisk Zatrzymaj
albo Zamknij albo zaraz potem będzie odtwarzał inne pliki bądź dyski DVD, następne
kliknięcie przycisku Odtwarzaj dla tego utworu DVD umożliwi wznowienie
odtwarzania tego utworu od ostatnio oglądanej sceny. Funkcja Automatyczne
wznawianie odtwarzania DVD zapisuje w pamięci miejsce przerwania odtwarzania i
zapewnia użytkownikom wielką swobodę działania przy odtwarzaniu kolejno wielu
dysków, jak również w razie zbyt wczesnego zamknięcia programu PowerDVD. Należy
dokonać wyboru spośród poniższych możliwości.
„
Opcja Zawsze odtwarzaj utwór DVD od początku nie wykorzystuje funkcji
Automatyczne wznawianie odtwarzania DVD.
„
Opcja Wznów odtwarzanie od ostatnio odtwarzanej sceny korzysta z funkcji
Automatyczne wznawianie odtwarzania DVD.
„
Jeżeli chcesz zachować elastyczność wyboru, wybierz opcję Zapytaj przed
wznowieniem odtwarzania. Dzięki takiemu ustawieniu przed każdym
wznowieniem odtwarzania użytkownik będzie mieć możliwość dokonania
wyboru, czy odtwarzanie ma rozpocząć się od początku, czy od ostatnio oglądanej
sceny.
4
Kliknij przycisk Informacje o aktualizacjach, aby przejść do witryny WWW
firmy CyberLink i uzyskać informacje o aktualizacjach produktu.
5
Po zakończeniu kliknij przycisk OK.
6
Aby skonfigurować inne ustawienia, wybierz jedną z pozostałych kart w oknie
dialogowym konfiguracji albo kliknij przycisk Zaawansowane w celu uzyskania
dostępu do dodatkowych ustawień konfiguracji odtwarzacza. Przejdź do
rozdziału"Konfiguracja zaawansowanych ustawień odtwarzacza" na stronie 49, aby
uzyskać więcej informacji.
48
Konfiguracja
Konfiguracja zaawansowanych
ustawień odtwarzacza
Aby uzyskać dostęp do dodatkowych ustawień, w oknie dialogowym Konfiguracja na karcie
Ustawienia odtwarzacza kliknij przycisk Zaawansowane. Następnie wybierz jedną z
następujących kart:
„
Ustawienia klawiatury/myszy
„
Zakładki
„
Pasek narzędzi
„
Ustawienia systemu OSD
„
Zdjęcie migawkowe
Ustawienia klawiatury/myszy
SekcjaUstawienia przewijania za pomocą myszy umożliwia określenie funkcji programu
PowerDVD dla myszy wyposażonej w kółko przewijania (znajdujące się zazwyczaj między
lewym i prawym przyciskiem myszy). Aby uzyskać więcej informacji o korzystaniu z
funkcji przewijania za pomocą myszy, należy zapoznać się z instrukcją użytkownika myszy.
1
Kliknij przycisk Konfiguracja
, wybierz kartę Ustawienia odtwarzacza, kliknij
przycisk Zaawansowane, a następnie wybierz kartę Ustawienia klawiatury/myszy.
49
Rozdział 6
2
Na karcie Ustawienia klawiatury/myszy wybierz jedną z poniższych opcji z listy
rozwijanej:
„
Aby przypisać kółku przewijania myszy funkcję przewijania z podglądem,
wybierz opcję Przerzuć do tyłu/w przód.
„
Utwór można przewinąć o określony odcinek czasu, korzystając z funkcji
Wyszukiwanie czasowe. W celu określenia długości czasu dla ustawienia Odstęp
czasowy wyszukiwania (Do góry/Do dołu) należy wprowadzić liczbę sekund
(maksimum = 600). Przeszukiwanie można również prowadzić przy użyciu
klawiszy Page Up/Down na klawiaturze.
„
Aby włączyć funkcję przewijania rozdziałów danego utworu DVD, wybierz
opcjęPoprzedni/Następny rozdział.
„
Albo ustaw kółko przewijania na funkcję Głośność.
„
Za pomocą opcji Krok do przodu/do tyłu można przechodzić do przodu lub do
tyłu klatka po klatce.
3
Przejdź do innego obszaru konfiguracji, klikając odpowiednią kartę.
4
Po zakończeniu kliknij przycisk OK.
Zakładki
Wszystkie funkcje związane z zakładkami zostały opisane w rozdziale "Zaznaczanie
zakładkami ulubionych scen" na stronie 23. Te opcje konfiguracyjne umożliwiają import i
50
Konfiguracja
eksport zakładek dla określonego utworu DVD, aby można było z nich korzystać na innej
platformie PowerDVD (tj. na innym komputerze).
51
Rozdział 6
Importowanie zakładek
1
Najpierw należy skopiować plik .bmk na odpowiedni komputer do katalogu zakładek, z
którego chcemy je zaimportować. Można tego dokonać w prosty sposób, przenosząc
plik z wiadomości e-mail, kopiując z dyskietki, napędu ZIP lub SuperDrive,
wymiennego dysku twardego, z dysku CD z możliwością wielokrotnego zapisu itp.
Uwaga: W zależności od używanego systemu operacyjnego katalog zakładek może się
znajdować w różnych lokalizacjach. W celu określenia tej lokalizacji wystarczy po prostu
przeprowadzić wyszukiwanie katalogu „Bookmarks” na dysku twardym albo uruchomić
program PowerDVD i kliknąć opcję „Importuj zakładki” w oknie dialogowym Konfiguracja.
2
Po zapisaniu pliku .bmk w katalogu zakładek programu PowerDVD na drugim
komputerze należy uruchomić program PowerDVD.
3
Kliknij przycisk Konfiguracja , wybierz kartę Ustawienia odtwarzacza, kliknij
przycisk Zaawansowane, a następnie kartę Zakładki.
4
Kliknij przycisk Importuj
zakładki.
5
Znajdź odpowiedni plik w
katalogu zakładek, zaznacz
go, a następnie kliknij
przycisk Otwórz.
6
Kiedy następnym razem
będziesz odtwarzać ten
utwór DVD, zaimportowane
zakładki będą już działać.
52
Konfiguracja
Eksportowanie zakładek
1
Po dodaniu zakładek do wybranego utworu DVD dokonaj ich eksportu, klikając
przycisk Konfiguracja
i kartę Ustawienia odtwarzacza.
2
Kliknij przycisk
Zaawansowane, a następnie
kartę Zakładki.
3
Kliknij przycisk Eksportuj
zakładki. Zostanie otwarte
okno dialogowe
umożliwiające zapisanie
zakładek w pliku z
rozszerzeniem .bmk.
4
Wpisz nazwę pliku i kliknij
przycisk Zapisz. Zapamiętaj
lokalizację tego pliku,
ponieważ będzie on
potrzebny w celu
zaimportowania zapisanych zakładek do innego komputera.
Pasek narzędzi
Szybko i łatwo dostępny pasek narzędzi programu PowerDVD oferuje użytkownikom
nieporównywalny komfort oglądania utworów DVD. Użytkownicy mają pewność, że to
53
Rozdział 6
małe i eleganckie narzędzie pozostanie w ukryciu do momentu uaktywnienia. Pasek narzędzi
staje się dostępny, kiedy kursor myszy dotknie krawędzi ekranu w miejscu, gdzie znajduje się
pasek.
1
Kliknij przycisk Konfiguracja
, wybierz kartę Ustawienia odtwarzacza, kliknij
przycisk Zaawansowane, a następnie wybierz kartę Pasek narzędzi.
2
Zaznacz pole wyboru Włącz , jeśli chcesz uaktywnić przyciski paska narzędzi.
„
3
Wybierz opcję Zawsze pokazuj przyciski paska narzędzi, aby przyciski były
wyświetlane niezależnie od trybu okna wideo programu PowerDVD, albo opcję
Pokazuje tylko w trybie pełnoekranowym.
Wskaż odpowiednią funkcję z kategorii Nieaktywne . Kliknij przycisk Pokaż i wtedy
ta funkcja stanie się aktywna. Jeżeli chcesz, aby wszystkie funkcje były aktywne,
kliknij przycisk Pokaż wszystkie.
„
Zaznacz określoną funkcję w kategorii Aktywne i kliknij przycisk Ukryj.
Zostanie ona przeniesiona do kategorii Nieaktywne. Kliknij przycisk Ukryj
wszystko, jeśli chcesz zacząć od początku.
„
Kliknij przycisk Ustawienia domyślne w celu ponownego skonfigurowania
pierwotnych ustawień.
4
Przejdź do innego obszaru konfiguracji, klikając odpowiednią kartę.
5
Po zakończeniu kliknij przycisk OK.
54
Konfiguracja
Ustawienia systemu OSD
Konfiguracja ta określa sposób działania systemu OSD (ang. On Screen Display,
wyświetlanie ustawień ekranu), który w formie tekstowej informuje użytkownika o używanej
funkcji i o bieżącym stanie programu PowerDVD.
1
Kliknij przycisk Konfiguracja
, wybierz kartę Ustawienia odtwarzacza, kliknij
przycisk Zaawansowane, a następnie wybierz kartę Ustawienia systemu OSD.
„
Zaznacz pole wyboru Włącz, aby włączyć odpowiednie ustawienia.
„
W następnym polu określ czas (w sekundach) przez jaki system OSD powinien
być widoczny.
„
W sekcji Pozycja OSD należy wybrać jedno z czterech położeń, w którym mogą
być wyświetlane informacje OSD.
„
W sekcji Czcionki kliknij przyciskUstaw czcionkę, aby wybrać inną czcionkę, a
jeżeli pole Język nie jest szare (nieaktywne), wybierz preferowany język.
„
W sekcji Kolory klikaj bezpośrednio odpowiednie pola kolorów, aby zmienić
kolor tekstu (opcja Tekst) lub tła (opcja Tło). Zostanie otwarte okno dialogowe.
Kliknij opcję Przezroczyste, aby tło ustawień OSD było przezroczyste.
Wybieranie kolorów OSD
1
Wybierz jeden z podstawowych kolorów lub utwórz własny kolor niestandardowy ,
zmieniając wartości w polach liczbowych Odcień, Nasycenie, Jaskrawość, Czerwony,
Zielony lub Niebieski znajdujących się u dołu z prawej strony okna.
55
Rozdział 6
2
Można też kliknąć bezpośrednio macierz kolorów znajdującą się powyżej
wspomnianych pól (w poziomie zmienia się odcień, zaś w pionie — nasycenie), a
wybrany kolor zostanie natychmiast wyświetlony poniżej w sekcji Kolor/Pełny
(pionowy pasek położony przy prawej krawędzi okna umożliwia zmianę jaskrawości).
3
Po wprowadzeniu wartości liczbowych lub skorzystaniu z macierzy kolorów kliknij
przycisk Dodaj do kolorów niestandardowych, a wybrany kolor zostanie
wyświetlony w sekcji Kolory niestandardowe znajdującej się po lewej stronie.
4
Wybierz kolor niestandardowy, klikając go, a następnie klikając przycisk OK.
5
Po zakończeniu przejdź do innego obszaru konfiguracji lub kliknij przycisk OK.
Zdjęcie migawkowe
Ten obszar konfiguracji steruje ustawieniami przechwytywania dotyczącymi funkcji zdjęć
migawkowych. Zobacz rozdział "Przewijanie z podglądem w przód oraz wstecz" na stronie
21, aby uzyskać więcej informacji.
1
Kliknij przycisk Konfiguracja
, wybierz kartę Ustawienia odtwarzacza, kliknij
przycisk Zaawansowane, a następnie wybierz kartę Zdjęcie migawkowe.
2
Sekcja Domyślny tryb przechwytywania oferuje takie same możliwości wyboru jak
menu Przechwyć, omówione szczegółowo w rozdziale "Przewijanie z podglądem w
przód oraz wstecz" na stronie 21, zatem najpierw należy zapoznać się z informacjami
we wspomnianym rozdziale.
56
Konfiguracja
„
Jeżeli została wybrana opcja Przechwytuj do pliku, zazwyczaj domyślnym
plikiem docelowym do przechwytywania klatek jest C:\My
Documents\Cyberlink\PowerDVD\ Snapshot\PDVD_000.bmp, zależy to jednak
od używanego systemu operacyjnego. Możesz zmienić nazwę tego pliku. Kliknij
przycisk Przeglądaj, aby wybrać inny folder. Po znalezieniu odpowiedniego
folderu kliknij przycisk OK.
Wskazówki: Program PowerDVD będzie automatycznie numerował przechwycone pliki.
Dzięki temu stare pliki z przechwyconymi klatkami nie zostaną zastąpione nowymi plikami.
Sposób przechwytywania ulubionych scen można określić, wykorzystując opcje oferowane
w sekcji Proporcje przechwyconego obrazu.
„
Aby przechwytywać Wielkość oryginalnego źródła wideo, wybierz tę opcję. Jeśli utwór
DVD jest w formacie NTSC, obraz oryginalny będzie miał rozmiar 720x480. W
przypadku formatu PAL będzie to rozmiar 720x576. Wybór nie zależy od rozmiaru
bieżącego okna.
„
Aby przechwytywać Wielkość bieżącego okna wideo, zaznacz tę opcję.
„
Aby przechwytywać Rozmiar niestandardowy, zaznacz tę opcję, a następnie wprowadź
w pikselach rozmiar obrazu, który ma być przechwytywany.
„
Jeżeli klikniesz opcję Zachowaj proporcje obrazu, program PowerDVD będzie
przechwytywać obraz w jego pierwotnej rozdzielczości.
57
Rozdział 6
Konfiguracja nakładki
Ten obszar konfiguracji umożliwia użytkownikowi twórcze sterowanie wyglądem programu
PowerDVD.
1
Kliknij przycisk Konfiguracja
2
Zaznacz pole wyboru Używaj losowej nakładki przy uruchamianiu, aby przy
uruchamianiu programu PowerDVD nakładka była wybierana losowo.
3
Aby wybrać nową nakładkę, kliknij jej nazwę (poniżej ukaże się podgląd).
4
Przejdź do innego obszaru konfiguracji, klikając odpowiednią kartę.
5
Po zakończeniu kliknij przycisk OK.
58
, a następnie wybierz kartę Nakładka.
Konfiguracja
Obraz wideo – Konfiguracja
1
„
Po kliknięciu przyciskuKonfiguracja
wybierz kartę Obraz, aby zarządzać
najważniejszymi ustawieniami obrazu wideo w programie PowerDVD.
Pierwsza sekcja to Akceleracja sprzętowa. Zaznacz pole wyboru Włącz akcelerację
sprzętową, aby uaktywnić funkcję IDCT i funkcję kompensacji ruchu Motion
Compensation (dalsze informacje można znaleźć w sekcji "Informacja" poniżej).
Włączenie tej opcji spowoduje brak dostępu do niektórych funkcji. Pełną listę
obsługiwanych kart graficznych można znaleźć w pliku Readme.
Informacja: Ta opcja jest przeznaczona specjalnie dla procesorów grafiki z
zaawansowanymi funkcjami akceleracji wideo, takimi jak Motion Compensation
(kompensacja ruchu) oraz IDCT (ang. Inverse Discrete Cosine Transform – odwrotna
dyskretna transformacja kosinusowa). Kiedy zostaną włączone obie funkcje, następuje
akceleracja odtwarzania obrazu wideo, jeśli około 70% całego procesu dekodowania DVD
zostanie przeniesione na samą kartę grafiki, co odciąża zasoby procesora centralnego.
Uwaga: Gdy program PowerDVD wykorzystuje akcelerację sprzętową przy odtwarzaniu
filmów, niektóre funkcje i ustawienia wideo nie są dostępne.
59
Rozdział 6
„
„
2
60
Pełną kontrolę ekranu oferuje sekcja Ustawienia ekranu.
„
Zaznacz pole wyboru Uruchom na pełnym ekranie, jeżeli chcesz, aby
odtwarzanie domyślnie odbywało się przy maksymalnym wykorzystaniu
powierzchni ekranu.
„
Jeżeli chcesz, aby okno programu PowerDVD było zawsze na wierzchu, zaznacz
pole wyboru Obraz wideo zawsze na wierzchu.
Dzięki opcjom na karcie Wzbogacenie obrazu wideo można uzyskać najlepszą możliwą
jakość obrazu:
„
CLEV (CyberLink Eagle Vision) jest to technologia polepszania jakości obrazu
wideo opracowana przez firmę CyberLink, która wykrywa charakterystykę
obrazu wideo i dynamicznie dostosowuje współczynniki jasności, kontrastu i
nasycenia tak, że nie trzeba zmieniać ustawień kolorów, jeśli film zawiera sceny,
które są zbyt ciemne lub zbyt jasne. Użycie opcji Pełny powoduje zastosowanie
efektu na całym ekranie, a użycie opcji Podzielony umożliwia sprawdzenie, jaki
wpływ na oglądany film ma funkcja CLEV i podjęcie decyzji, czy ją zastosować.
„
Aby korzystać z opcji w sekcji Użyj profilu kolorów, kliknij menu rozwijane,
aby wybrać odpowiedni profil. W celu utworzenia nowych profilów użytkownika
przejdź do rozdziału "Kolor" na stronie 62, gdzie znajdziesz więcej informacji.
Aby uzyskać dostęp do innych ustawień obrazu, kliknij przycisk Zaawansowane.
Zobacz "Zaawansowane ustawienia konfiguracji obrazu wideo" na stronie 61.
Konfiguracja
Zaawansowane ustawienia
konfiguracji obrazu wideo
Przy otwartym oknie dialogowym Konfiguracja na karcie Obraz kliknij przycisk
Zaawansowane, aby uzyskać dostęp do dodatkowych ustawień. Następnie wybierz jedną z
następujących kart:
„
Tryb bez przeplotu
„
Kolor
„
Proporcje obrazu
„
Monitor
Uwaga: Poza trybem bez przeplotu opcje te są dostępne tylko podczas odtwarzania.
Tryb bez przeplotu
Te opcje konfiguracyjne pozwalają dokonać modyfikacji stosownie do preferencji
związanych z ekranem monitora.
1
Kliknij przycisk Konfiguracja
, wybierz kartę Obraz, kliknij przycisk
Zaawansowane, a następnie wybierz kartę Tryb bez przeplotu.
„
W sekcji Tryb bez przeplotu zalecanym ustawieniem domyślnym jest Wybór
automatyczny. Przy odtwarzaniu „zawartości wideo” (np. 30 klatek/s dla
61
Rozdział 6
standardu NTSC lub 25 klatek/s dla standardu PAL) kodowanej z sygnału z
przeplotem należy zastosować tryb wideo Wymuszaj tryb Bob. Tryb Wymuszaj
tryb weave wybiera się dla „zawartości filmowej” (np. 24 klatki/s) kodowanej z
oryginalnego filmu. Tryb Wybór automatyczny zapewnia optymalizację jakości
obrazu wideo dzięki automatycznemu wybieraniu trybu eliminacji przeplotu (tryb
bob lub weave) zależnie od źródła obrazu wideo. Więcej informacji o sygnałach z
przeplotem i bez przeplotu oraz o światowych standardach telewizyjnych można
znaleźć w rozdziale "NTSC i PAL" na stronie 92.
2
Po zakończeniu kliknij przycisk OK.
Kolor
1
Kliknij przycisk Konfiguracja
, wybierz kartę Obraz, kliknij przycisk
Zaawansowane, a następnie wybierz kartę Kolor.
2
Aby dokonać regulacji parametrów obrazu w sekcji Ustawienia kolorów, należy po
prostu przeciągnąć i zwolnić jeden z suwaków regulacji parametrów, gdy program
pracuje w trybie odtwarzania lub pauzy. Licznik znajdujący się po prawej stronie
każdego pola koloru określa stopień modyfikacji.
62
„
Po dokonaniu regulacji można kliknąć przycisk Zapisz i bieżące ustawienia
zostaną zapisane jako istniejący profil obrazu wideo. Kliknij przycisk Przywróć
w celu przywrócenia pierwotnych ustawień dla danego profilu obrazu wideo.
„
W celu utworzenia nowych profilów użytkownika przejdź do rozdziału
"Tworzenie profilu obrazu wideo" na stronie 63, gdzie znajdziesz więcej
informacji.
Konfiguracja
Uwaga: W zależności od używanego procesora graficznego regulacja niektórych
parametrów może być niedostępna.
Tworzenie profilu obrazu wideo
Istnieje również możliwość utworzenia własnego profilu obrazu wideo przy użyciu ustawień
kontroli koloru, a nie poprzez wykorzystanie nazw istniejących profilów. Można tego
dokonać na dwa sposoby.
1
Kliknij przycisk Nowy. Następnie wpisz nazwę dla nowego zestawu ustawień.
2
Kliknij przycisk OK. Teraz ustaw wartości parametrów sterujących. Po zakończeniu
regulacji kliknij przycisk Zapisz. Po zakończeniu kliknij przycisk OK.
Druga metoda jest przeznaczona dla użytkowników, którzy najpierw przeprowadzili
regulację parametrów koloru.
1
Po dokonaniu regulacji parametrów kliknij przycisk Nowy. Następnie wpisz nazwę dla
nowego zestawu ustawień.
2
Kliknij przycisk OK. Teraz ustaw wartości parametrów sterujących. Po zakończeniu
regulacji kliknij przycisk Zapisz. Po zakończeniu kliknij przycisk OK.
Uwaga: Kliknięcie przycisku Przywróć spowoduje przywrócenie tylko tych pierwotnych
ustawień profilów domyślnych, które zostały zmienione. Nie dotyczy to osobistych profilów
obrazu wideo.
63
Rozdział 6
Proporcje obrazu
1
2
64
Kliknij przycisk Konfiguracja
, wybierz kartę Obraz , kliknij przycisk
Zaawansowane, a następnie wybierz kartę Proporcje obrazu. Te opcje sterują
konwertowaniem obraz w formacie 4:3 na obraz w formacie 16:9 (i odwrotnie).
„
W sekcji Ustawienia w trybie pełnoekranowym opcja Stale utrzymuj
proporcje obrazu umożliwia zachowanie pierwotnych proporcji obrazu, gdy
rozmiar obrazu zostanie zmieniony. Tej opcji nie można używać wraz z opcją
CLPV, którą opisano poniżej.
„
Opcja Rozciąganie liniowe służy do równomiernego rozciągania wszystkich
części obrazu, na skutek czego występują widoczne zniekształcenia, gdy
proporcje wyświetlanego obrazu nie są zgodnie z proporcjami monitora.
„
CLPV (CyberLink PanoVision) jest to technologia nieliniowego rozciągania
obrazu zapewniająca minimalny poziom zniekształceń w środku obrazu. Opcja
Dokładne dopasowanie (zalecana dla większości filmów wideo) powoduje
rozciągnięcie obrazu w pionie i delikatne przycięcie go przy krawędziach. Opcja
Dopasuj do ekranu służy do rozciągania obrazu do pełnego rozmiaru ekranu bez
przycinania krawędzi. Dzięki opcji Wyświetlaj napisy dialogowe napisy
dialogowe pozostają na ekranie po rozciągnięciu obrazu (ta opcja jest dostępna
tylko dla filmów w formacie 4:3).
Po zakończeniu kliknij przycisk OK.
Konfiguracja
Monitor
1
2
Kliknij przycisk Konfiguracja
, wybierz kartę Obraz , kliknij przycisk
Zaawansowane, a następnie wybierz kartę Monitor.
„
W sekcji Preferowany monitor określ, wybierz opcję Pojedynczy/pierwszy lub
Drugi, aby określić, który monitor ma być używany jako główne urządzenie do
oglądania filmów.
„
Jeżeli wybierzesz opcję Drugi, zaznacz opcję Proporcje obrazu 4:3 lub
Proporcje obrazu 16:9, aby określić rozdzielczość ekranu. Zazwyczaj
odpowiednie będzie ustawienie domyślne. Jeżeli ustawienia domyślne nie są
zgodne z ustawieniami monitora, z listy rozwijanej wybierz opcję Inne.
Po zakończeniu kliknij przycisk OK.
65
Rozdział 6
Konfiguracja dźwięku
Po kliknięciu przycisku Konfiguracja
kliknij kartę Dźwięk. Gdy zechcesz mieć
absolutną kontrolę nad konfiguracją dźwięku, kliknij przycisk Zaawansowane w celu
uzyskania dostępu do większej liczby ustawień (zobacz rozdział "Zaawansowane ustawienia
konfiguracji dźwięku" na stronie 69)!
1
66
W zależności od używanej karty dźwiękowej i/lub liczby głośników określ najbardziej
odpowiednie Środowisko odsłuchu, klikając menu rozwijane i wybierając
odpowiednie ustawienie.
„
Opcja Zestaw słuchawkowy jest przeznaczona głównie dla użytkowników
komputerów przenośnych, którzy odsłuchują dźwięk przez słuchawki.
„
2 głośniki stanowi odpowiedni wybór dla większości użytkowników
odtwarzających dyski DVD na komputerach stacjonarnych lub przenośnych
posiadających tylko dwa głośniki lub kartę dźwiękową wyposażoną w tylko dwa
kanały wyjściowe. Ta opcja wykorzystuje technologię DirectSound, interfejs
programowania aplikacji (API) firmy Microsoft i stanowi część składową „waveaudio” interfejsu DirectX® API.
„
S/PDIF to opracowany przez firmy Sony i Philips zaawansowany technologicznie
interfejs cyfrowy Digital InterFace, stanowiący przeciwieństwo tradycyjnych
interfejsów analogowych służących do przekazywania sygnałów. Aby
doświadczać prawdziwej jakości dźwięku 6-głośnikowego, musisz dysponować
zewnętrznym dekoderem Dolby Digital/DTS wraz z kartą dźwiękową zgodną z
interfejsem S/PDIF w celu zapewnienia dostępności tej opcji.
Konfiguracja
Ostrzeżenie: Jeśli interfejs S/PDIF jest włączony, regulacja głośności w programie
PowerDVD zostanie wyłączona, ponieważ jej funkcje przejmuje dekoder. Najnowsze
informacje na temat obsługi funkcji S/PDIF przez program PowerDVD można znaleźć w
pliku Readme.
„
Opcja 4 głośniki dotyczy komputerów wyposażonych w karty dźwiękowe z
wyjściem 4-kanałowym.
„
Opcja 6 głośników (inaczej 5.1 kanałów) jest przeznaczona dla komputerów
wyposażonych w karty dźwiękowe obsługujące wyjście 6-kanałowe i stanowi
optymalny wybór w przypadku utworów DVD charakteryzujących się
kodowaniem wielokanałowym, takim jak Dolby Digital 5.1 lub DTS 5.1.
Informacja: Opcja 6 głośników jest równoważna systemowi głośników 5.1. „.1” odnosi się
do szóstego kanału dyskretnego, znanego powszechnie jako kanał niskiej częstotliwości
(LFE).
„
2
Opcje 7 głośników i 8 głośników są przeznaczone dla użytkowników, którzy
dysponują wieloma głośnikami i chcą odsłuchiwać dźwięki za pomocą każdego z
nich.
Opcje opisane poniżej są dostępne tylko wówczas, gdy w sekcji Środowisko odsłuchu
została wybrana odpowiednia opcja.
Informacja: Większość utworów DVD oferowanych obecnie na rynku charakteryzuje się
technologią wielokanałową, taką jak Dolby Digital i DTS. Jeżeli używana wersja programu
PowerDVD obsługuje te technologie, wszystkie funkcje dostępne w sekcji Tryb 2-głośnikowy
umożliwiają miksowanie formatów wielokanałowych ze zmniejszeniem liczby kanałów do
dwóch, ponieważ funkcje te zostały doskonale przygotowane do takich zastosowań.
„
Technologia DirectSound3D, pierwotnie wykorzystywana głównie w grach,
dzięki włączeniu technologii wirtualnego dźwięku przestrzennego 3D nadaje się
również świetnie do odtwarzania filmów! Wybierz tę opcję, jeśli używana karta
dźwiękowa obsługuje lub uwydatnia te technologie. Technologia A3D została
opracowana przez firmę Aureal, natomiast DirectSound3D jest produktem firmy
Microsoft.
„
Główna różnica między ustawieniami Dolby Surround Compatible Downmix i
Stereo polega na tym, że opcja Dolby Surround Compatible Downmix
wykorzystuje algorytm miksowania ze zmniejszeniem liczby kanałów Dolby
Surround i oferuje możliwość przyłączenia analogowego dekodera Pro Logic do
karty dźwiękowej, tak aby zapewnić 4-kanałowy dźwięk przestrzenny (lewy,
prawy, środek, surround) dla Dolby Surround. Obie technologie wykazują
podobieństwo w przypadku sygnału 2-kanałowego.
„
Opcja Dolby Headphone to efekt przetwarzania wtórnego, generującego
wrażenie wirtualnego dźwięku przestrzennego dla środowiska wykorzystującego
67
Rozdział 6
słuchawki; znajduje on jednak zastosowanie zarówno dla komputerów
przenośnych, jak i stacjonarnych.
„
Technologie TruSurroundXT i TruSurroundXT Headphone, opracowane
przez firmę SRS Labs Inc., tworzą wrażenie wirtualnego dźwięku przestrzennego
dla systemów 2-głośnikowych i słuchawek. Więcej informacji o ustawieniach
TruSurroundXT można znaleźć w sekcji "TruSurroundXT" na stronie 71.
„
Opcja CyberLink Headphone umożliwia zastosowanie opracowanej w firmie
CyberLink technologii poprawiającej jakość dźwięku odtwarzanego z
notebooka w słuchawkach. Opcje Zaawansowane symulują wrażenia
słuchacza znajdującego się w dobrze wytłumionym salonie, w małym kinie lub
na wielkim stadionie.
Uwaga: Ta opcja jest niedostępna w niektórych wersjach programu PowerDVD.
„
3
Dzięki technologii głośnika wirtualnego Dolby Virtual Speaker można
wsłuchiwać się w wirtualny dźwięk przestrzenny (surround) emitowany przez 2
głośniki.
W zależności od opcji, które zostały wybrane powyżej, mogą być dostępne opcje
funkcji Rozszerzenie kanałów audio. Funkcja Rozszerzenie kanałów audio zwiększa
zakres dźwięku systemu 2-głośnikowego i symuluje zakres dźwięku systemu
wielogłośnikowego.
„
CLMEI (CyberLink Multi-channel Environment Impression) to opracowaną
przez firmę CyberLink technologia rozszerzania kanału dźwiękowego, dzięki
której dźwięk stereofoniczny jest konwertowany na sygnał wielokanałowy.
Dostępne są trzy tryby: Tryb filmu (odpowiedni dla filmów, szczególnie tych z
dynamicznym przesuwaniem pozycji dźwięku), Tryb muzyki (standardowy)
(symuluje koncert z perspektywy widowni) i Tryb muzyki (OnStage) (symuluje
koncert z perspektywy sceny).
„
Funkcja Dolby Pro Logic II ma dwie opcje: Odtwarzanie filmu (do oglądania
filmów) i Słuchanie muzyki (do odsłuchiwania muzyki).
Uwaga: Program PowerDVD automatycznie wykrywa funkcje obsługi dźwięku dostępne w
danej wersji. Jeśli w oprogramowaniu brakuje funkcji obsługi dźwięku, następuje animacja
przycisku Aktualizacja funkcji audio w urządzeniu PowerDVD. Kliknięcie tego przycisku
powoduje wyświetlenie bieżących funkcji obsługi dźwięku i przycisku Kup teraz, po
kliknięciu którego można zakupić obszerniejsze pakiety audio. Kliknięcie przycisku Kup
teraz powoduje przejście do sklepu internetowego firmy CyberLink.
4
Kliknij przycisk OK lub przejdź do rozdziału "Zaawansowane ustawienia konfiguracji
dźwięku" na stronie 69.
Wskazówki: Dodatkowe informacje o wspomnianych wcześniej pojęciach można znaleźć w
rozdziale "Słownik" na stronie 95.
68
Konfiguracja
Zaawansowane ustawienia
konfiguracji dźwięku
Przy otwartym oknie dialogowym Konfiguracja na karcie Dźwięk kliknij przycisk
Zaawansowane, aby uzyskać dostęp do dodatkowych ustawień i ogromnej areny
akustycznej oferujących potęgę zaawansowanej akustyki. Następnie wybierz jedną z
następujących kart:
„
Dolby Headphone*
„
Ustawienie głośników wirtualnych DS3D
„
TruSurroundXT*
„
Głośnik wirtualny Dolby Virtual Speaker*
„
CLMEI*
„
CL Headphone*
„
Inne
*Funkcje opcjonalne mog¹ byæ niedostêpne w niektórych wersjach programu PowerDVD.
Dolby Headphone
Zobacz rozdział "Konfiguracja dźwięku" na stronie 66, aby uzyskać więcej podstawowych
informacji.
69
Rozdział 6
1
Kliknij przycisk Konfiguracja
, wybierz kartę Dźwięk, kliknij przycisk
Zaawansowane, a następnie wybierz kartę Dolby Headphone.
2
Stosownie do swego środowiska akustycznego wybierz jeden z poniższych trybów.
„
Tryb DH1 dający wrażenie małego, dobrze wytłumionego pomieszczenia,
odpowiedni zarówno dla nagrań filmowych, jak i tylko dźwiękowych. Jest to
odpowiednik opcji "Reference Room" słuchawek Dolby Headphone. Opcja ta jest
dostępna dla wszystkich produktów wyposażonych w słuchawki Dolby
Headphone.
„
Tryb DH2 dający wrażenie bardziej „żywego” akustycznie pomieszczenia
przystosowanego specjalnie do słuchania muzyki (np. zbliżonego do małego
klubu jazzowego).
„
Tryb DH3 dający wrażenie dużego pomieszczenia, na przykład kina lub sali
koncertowej.
Ustawienie głośników wirtualnych DS3D
Jeżeli została wybrana opcja Ustawienie głośników wirtualnych dla DS3D, można
dowolnie przestawiać wirtualne głośniki dźwięku przestrzennego!
1
Kliknij przycisk Konfiguracja
, wybierz kartę Dźwięk, kliknij kolejno opcje 2
głośniki i Zaawansowane, a następnie wybierz opcję Ustawienie głośników
wirtualnych dla DS3D.
70
Konfiguracja
2
Kliknij ikonę głośnika, aby go wybrać. Następnie przeciągnij go do innego położenia.
Wskaźnik Głośnik określa usytuowanie danego głośnika, natomiast opcje Odległość,
X i Y wskazują wirtualną odległość między wybranym głośnikiem i słuchaczem.
3
Przeciągnij suwak Szerokość pokoju w prawą stronę, zmniejszając siłę dźwięku w
miarę powiększania swej wirtualnej areny akustycznej.
4
Kliknij przycisk Ustawienia domyślne, aby powrócić do pierwotnego rozmieszczenia
głośników, albo kliknij przycisk OK po zakończeniu wprowadzania ustawień.
TruSurroundXT
Zobacz rozdział "Konfiguracja dźwięku" na stronie 66, aby uzyskać więcej podstawowych
informacji.
1
Kliknij przycisk Konfiguracja
, wybierz kartę Dźwięk, kliknij przycisk
Zaawansowane, a następnie wybierz kartę TruSurroundXT.
2
W sekcji TruSurround sprawdź, czy pole Włącz zostało zaznaczone.
3
Funkcja Poprawienie czystości dźwięku dialogów powoduje podnoszenie przy
dialogach pozycji wirtualnego głośnika tak, aby znajdował się on na jednym poziomie
ze słuchaczem. Sprawdź, czy pole wyboru Włącz zostało zaznaczone. Przesuń w prawą
stronę suwak Siła, aby zwiększyć nasilenie tego efektu.
4
Opcja TruBass jest innym nieodłącznym aspektem technologii XT. Pełni ona rolę
wirtualnego głośnika niskotonowego (subwoofera). Sprawdź, czy pole wyboru Włącz
zostało zaznaczone. Po włączeniu efektu przesuwaj suwaki Siła i Rozmiar głośnika,
aby odpowiednio dobrać moc głośnika wirtualnego.
71
Rozdział 6
5
Kliknij przycisk Ustawienia domyślne, aby powrócić do pierwotnych ustawień opcji
TruSurroundXT, albo kliknij przycisk OK po zakończeniu wprowadzania ustawień.
Głośnik wirtualny Dolby Virtual Speaker
Dzięki technologii głośnika wirtualnego Dolby Virtual Speaker można wsłuchiwać się w
wirtualny dźwięk przestrzenny (surround) emitowany przez 2 głośniki. W trybie Akustyka
pomieszczenia odniesienia powstaje przekonująco realistyczna symulacja dźwięku z pięciu
głośników emitowana w rzeczywistości z dwóch głośników, przy czym pozorna szerokość
dźwięku z przodu definiowana jest przez odległość między oboma głośnikami. W trybie
Rozległy 1 dostępny jest szerszy i obszerniejszy dźwięk z przodu, gdy dwa głośniki znajdują
się bliżej siebie. Tryb Rozległy 2 jest podobny do trybu Rozległy 1, ale dźwięk z głośników
przestrzennych jest bardziej uwydatniony.
72
Konfiguracja
CLMEI
CLMEI (CyberLink Multi-channel Environment Impression) to opracowaną przez firmę
CyberLink technologia rozszerzania kanału dźwiękowego, dzięki której dźwięk
stereofoniczny jest konwertowany na sygnał wielokanałowy.
„
Za pomocą suwaków ustaw poziom w głośnikach: Przód, Tył, Środek i LFE (efekt
niskiej częstotliwości).
Uwaga: Jeżeli głośniki nie są przystosowane do odtwarzania sygnału o niskiej częstotliwości
(120 Hz), zaleca się zmniejszenie wartości LFE, aby nie uszkodzić głośników.
73
Rozdział 6
CL Headphone
Opcje zaawansowane CL Headphone umożliwiają symulację różnych środowisk
akustycznych:
74
„
Tryb Salon dający wrażenie małego, dobrze wytłumionego pomieszczenia,
odpowiedni zarówno dla nagrań filmowych, jak i tylko dźwiękowych. Jest to
odpowiednik opcji "Reference Room" słuchawek Dolby Headphone. Opcja ta
jest dostępna dla wszystkich produktów wyposażonych w słuchawki Dolby
Headphone.
„
Tryb Kino dający wrażenie bardziej „żywego” akustycznie pomieszczenia
przystosowanego specjalnie do słuchania muzyki (np. zbliżonego do małego
klubu jazzowego).
„
Tryb Stadion dający wrażenie dużego pomieszczenia, na przykład kina lub
sali koncertowej.
Konfiguracja
Inne
Ta karta umożliwia konfigurację właściwości dźwięku dla utworów DVD z kodowaniem
wielokanałowym.
Kliknij przycisk Konfiguracja
nastêpnie wybierz kartê Inne.
6
, wybierz kartê Dźwięk, kliknij przycisk Zaawansowane, a
Sekcja Kompresja zakresu dynamiki dźwięku odnosi się tylko do tych utworów
DVD, które zostały nagrane w technologii Dolby Digital.
„
Wybierz ustawienie Ciche środowisko, jeżeli chcesz oglądać film bez zakłóceń.
Wszystkie słyszalne dźwięki, od efektów dźwiękowych niskiej częstotliwości aż
do wysokich częstotliwości, będą dobrze rozróżnialne i będą wypełniać cały
zakres dynamiki dźwięku Dolby Digital.
„
Jeżeli dostępne środowisko akustyczne nie jest w pełni przystosowane do
odtwarzania pełnego zakresu dynamiki dźwięku Dolby Digital, wybierz
ustawienie Normalne środowisko. Efekty dźwiękowe przypadające na skrajne
części zakresu widma dźwiękowego Dolby Digital zostaną skompresowane.
„
Jeżeli używasz programu PowerDVD na komputerze przenośnym, ostatnia opcja
jest przeznaczona właśnie dla Ciebie. W przypadku ustawienia Hałaśliwe
środowisko zostaną wzmocnione sygnały dźwiękowe z niskiego zakresu, tak aby
zwiększyć głośność sygnału dźwiękowego.
75
Rozdział 6
7
Gdy zechcesz podbić basy lub wzmocnić Efekt niskoczęstotliwościowy (LFE),
zaznacz pole wyboru Włącz. Ta opcja zapewnia poprawę efektów LFE w
przypadku utworów DVD z ulepszonym kodowaniem Dolby Digital/DTS i jest
zalecana dla systemów ze słuchawkami oraz z 2 lub z 4 głośnikami.
8
Kliknij przycisk OK.
76
Konfiguracja
Konfiguracja Kontroli rodzicielskiej
Po zainstalowaniu programu PowerDVD domyślnym
trybem działania jest tryb pojedynczego użytkownika
uprawniający do dostępu do wszystkich poziomów
filmów DVD. Konfiguracja opcji Kontrola
rodzicielska programu PowerDVD ogranicza
dostępność poszczególnych tytułów w zależności od
wieku widzów — podobnie jak w kinie. W celu
uzyskania dostępu do tej opcji kliknij przycisk
Konfiguracja
rodzicielska.
, a następnie wybierz kartę Kontrola
Poniżej przedstawiono informacje o kategoriach i
instrukcje dotyczące ustawiania ograniczeń dostępu w
wypadku korzystania z programu przez wielu użytkowników.
Kategoria
Opis
G
Dozwolony dla wszystkich widzów
PG
Wskazana obecność rodziców
PG-13
Wskazana obecność rodziców, dozwolony dla dzieci od lat 13
R
Temat lub zawartość tylko dla dorosłych
NC-17
Temat lub zawartość tylko dla dorosłych, dozwolony dla młodzieży
od lat 17
1
Kliknij ekran prawym przyciskiem myszy, aby otworzyć Menu ekspresowe, i
wybierz polecenie Kontrola rodzicielska.
2
Albo kliknij przycisk Konfiguracja, a następnie wybierz kartę Kontrola
rodzicielska.
77
Rozdział 6
3
Kliknij przycisk Administruj.
4
Kliknij przycisk Dodaj użytkownika.
5
Wpisz swoje imię i podaj hasło. Następnie w polu Maksymalny poziom kontroli
rodzicielskiej wybierz opcję Bez ograniczeń. Kliknij przycisk OK.
6
Po zakończeniu pierwszego etapu pojawia się poniższe okno dialogowe:
7
Następnym etapem jest dodanie użytkowników i odpowiednie ograniczenie ich
dostępu. Powtórz czynność #4 powyżej, aby dodać kolejnych użytkowników.
Ostrzeżenie: Pierwszy użytkownik będzie domyślnym administratorem z wyłącznym prawem
do dodawania, usuwania i edycji uprawnień użytkowników. Jeżeli administrator nie ma
nieograniczonego dostępu, tytuły DVD zaklasyfikowane do wyższych grup wiekowych będą
niedostępne.
78
Konfiguracja
8
Przy kolejnym włożeniu płyty DVD z ograniczeniami kontroli rodzicielskiej nastąpi
żądanie zalogowania użytkownika. Po uruchomieniu pojawi się poniższe okno
dialogowe. Wpisz swoją nazwę użytkownika i poprawne hasło, a następnie kliknij
przycisk OK, aby rozpocząć odtwarzanie płyty DVD.
79
Rozdział 6
Informacje o konfiguracji
Ta część konfiguracji jest przeznaczona dla użytkowników, którzy potrzebują informacji o
wszystkich aspektach swego środowiska korzystania z DVD. Kliknij przycisk Konfiguracja
, a następnie kartę Informacje.
Informacje o odtwarzaczu
Tu wyświetlany jest kod regionu dla odtwarzacza i płyty DVD wraz z przypisaną literą
napędu DVD-ROM.
Informacje o wyświetlaniu
„
Tryb wideo: zobacz rozdział "Obraz wideo – Konfiguracja" na stronie 59.
„
Tryb wyświetlania: w trybie zatrzymania wyświetlany jest napis Brak (brak informacji).
Jeżeli sprzęt został prawidłowo skonfigurowany, zazwyczaj wyświetlana jest informacja
DDraw (DirectDraw).
„
FourCC: Jest to oznaczenie stosowane przez system operacyjny Windows dla standardu
cyfrowego formatu obrazu wideo. Często wyświetlane są informacje: YV12, YUY2,
UYVY, MCS3, MCAM, IMC3 itd. Mogą również pojawiać się inne formaty. Po
zainstalowaniu programu PowerDVD program diagnostyczny automatycznie określa
najlepszy format.
„
Typ powierzchni: Domyślnym trybem, który obsługuje napisy dialogowe jest
„nakładanie”, „Sprzętowy akcelerator wideo” lub „Sprzętowy akcelerator wideo”
(DxVA). Czasami może tu wystąpić wartość „poza ekranem”. Chcąc uzyskać optymalną
efektywność, należy zgodnie z zaleceniem zmniejszyć rozdzielczość ekranu, zredukować
liczbę kolorów albo przeinstalować składniki Microsoft DirectX, aby dostępny był tryb
nakładania.
80
Konfiguracja
Wskazówki: Zaleca się używanie kart graficznych zgodnych ze standardem DDraw, które
umożliwiają stosowanie funkcji nakładania.
Atrybuty obrazu wideo
Te atrybuty przedstawiają w zarysie statystykę bieżącego utworu DVD bądź mediów innego
typu. Niektóre z tych atrybutów zostaną pokrótce objaśnione. Więcej informacji można
uzyskać w rozdziale "Słownik" na stronie 95 .
„
Tryb kompresji wideo dla płyt DVD to MPEG-2 albo MPEG-1, a dla VCD — MPEG-1.
Dla płyt SVCD może być jeden z tych dwóch trybów.
„
Pierwsza wartość dla pola System TV to liczba linii poziomych. Druga to liczba pól (np.
525/60 jest standardem dla sygnału telewizyjnego w systemie NTSC).
„
Proporcje obrazu zależą od danego utworu DVD. Obecnie w wypadku większości
panoramicznych filmów na płytach DVD i w przypadku telewizorów panoramicznych
stosowany jest współczynnik 16:9.
„
Tryb wyświetlania jest odczytywany z dysku DVD.
„
Rozdzielczość obrazu źródłowego określa wartość rozdzielczości. Standardem dla
DVD jest rozdzielczość 720x480 (NTSC) lub 720x576 (PAL).
„
Szybkość klatek to liczba klatek wyświetlanych w ciągu sekundy. Standardem dla
NTSC jest 30 i 25 dla PAL (MPEG-1 oraz 2).
„
Standardowy obraz źródłowy (letterbox) wskazuje, czy utwór DVD został
przekształcony do formatu letterbox (o proporcjach obrazu 4:3).
„
Atrybut Szybkość transmisji oznacza maksymalną szybkość transmisji dla całego filmu.
Atrybuty dźwięku
„
Tryb kodowania dźwięku to tryb dekodowania, na przykład Dolby Digital (AC-3).
„
Atrybut Częstotliwość próbkowania określa zakres częstotliwości dźwięku; im ta liczba
jest wyższa, tym lepsza jakość dźwięku.
„
Atrybut Tryb wykorzystania dźwięku wyświetlane są informacje o trybie niektórych
dysków DVD (np. karaoke lub surround). Dla większości dysków DVD ta informacja nie
jest jednak dostępna.
„
Atrybut Liczba kanałów audio służy do obliczania całkowitej liczby kanałów audio na
danym dysku DVD.
„
Szybkość transmisji jest naturalnie znacznie niższa niż w wypadku obrazu i jest
podawana w kilobitach na sekundę, a nie w megabitach na sekundę.
„
Atrybut Liczba strumieni określa całkowitą liczbę strumieni (tj. języków, komentarzy
lub karaoke) na danym dysku DVD. Każdy strumień ma inną sumaryczną liczbę kanałów
dźwiękowych. Na przykład niektóre strumienie mogą obsługiwać format Dolby Digital
5.1 (sumarycznie 6 kanałów), natomiast inne — tylko podstawowe dwa kanały.
81
Rozdział 6
Atrybuty podobrazu
„
Atrybut Liczba napisów podaje sumaryczną liczbę dostępnych napisów
dialogowych.
Informacje o sprzęcie
Dział Informacje o sprzęcie zawiera tylko dane na temat odtwarzania DVD. Pierwsza
sekcja zawiera szybkość procesora głównego oraz jego zegara i listę zestawów poleceń
procesora, dla których został zoptymalizowany program PowerDVD:
„
Procesor: Intel, AMD, Transmeta lub VIA
„
Technologia 3Dnow!
„
Technologia Enhanced 3Dnow!
„
Technologia 3Dnow! Professional
„
Technologia IA MMX
„
Rozszerzenia IA Streaming SIMD Extensions
„
IA SSE 2
Technologia 3DNow! jest własnością firmy AMD (Advanced Micro Devices), natomiast
pozostałe stanowią technologie Intel Architecture (IA). Jeżeli program PowerDVD
wykryje któryś z tych zestawów poleceń, będzie starał się go wykorzystać w celu
zapewnienia optymalnej efektywności.
„
Akcelerator obrazu wideo to elementy, w który wyposażonych jest wiele kart
graficznych. Jeśli zostanie on wykryty i będzie włączony lub wyłączony (zobacz
rozdział "Obraz wideo – Konfiguracja" na stronie 59), zostanie tutaj wyświetlona
informacja (używane) lub (nieużywane).
„
Jeśli stosowana karta dźwiękowa zostanie sklasyfikowana jako Wielogłośnikowe
urządzenie dźwiękowe (Multispeakers Audio Device), zostanie tutaj wyświetlona
informacja (używane). Jeśli została wybrana opcja 4 głośniki lub 6 głośników (zobacz
rozdział "Konfiguracja dźwięku" na stronie 66), zostanie wyświetlona informacja
(używane); jeśli ta opcja nie zostanie wybrana, wyświetlana będzie informacja
(nieużywane).
„
Jeśli stosowana karta dźwiękowa zostanie sklasyfikowana jako Urządzenie
wyjściowe S/PDIF, zostanie tutaj wyświetlona informacja (używane). Zależnie od
stanu karty (zobacz rozdział "Konfiguracja dźwięku" na stronie 66) zostanie wyświetlona
informacja (używane) bądź (nieużywane).
82
Konfiguracja
Ustawienia zasilania komputera
przenośnego
Uwaga: Ta opcja jest niedostępna w niektórych wersjach programu PowerDVD.
Jeśli program PowerDVD jest uruchomiony na komputerze typu notebook zasilanym z
akumulatora, należy zwracać uwagę na poziom naładowania akumulatora. Ustawienia
zasilania komputera przenośnego umożliwiają wybranie profilu zasilania i przerwanie
odtwarzania, gdy poziom naładowania akumulatora spadnie do określonej wartości.
1
Kliknij opcję Konfiguracja, a następnie wybierz kartę Ustawienia zasilania
komputera przenośnego.
2
Wybierz opcję zasilania komputera przenośnego:
„
W obszarze Status zasilania przedstawione są informacje o typie źródła
zasilania (akumulator lub zasilacz), z którego komputer jest obecnie zasilany.
„
Jeśli komputer jest zasilany z akumulatora, można włączyć opcję przerywania
odtwarzania, gdy poziom naładowania spadnie poniżej określonej wartości
(3%-100%).
„
W obszarze Profil zasilania można wybrać ustawienie sterujące zużyciem
energii i wydajnością odtwarzania. Opcja Maksymalny czas pracy na
83
Rozdział 6
akumulatorze umożliwia dłuższe odtwarzanie przy nieznacznym spadku
wydajności, opcja Zrównoważony to kompromis między jakością i
wydajnością, a opcja Maksymalna wydajność zapewnia najlepszą możliwą
jakość odtwarzania przy nieznacznie krótszym czasie pracy na akumulatorze.
3
84
Po zakończeniu kliknij przycisk OK.
ROZDZIAł 7:
I-POWER
Zawartość strony portalu
Funkcja i-Power
dzięki swym cechom i funkcjonalności stanowi prawdziwy powiew
przyszłości. Obsługiwana przez przeglądarkę i zawierająca łącza do wszelkich możliwych
informacji na temat DVD, funkcja i-Power zaspokoi potrzeby każdej twórczej osoby (zobacz
poniższy rysunek).
Pasjonaci, fani i początkujący miłośnicy DVD z prawdziwym uznaniem przyjmą
udogodnienie, jakie stanowi funkcja i-Power ze swym bezpośrednim i natychmiastowym
łączem do Internetu. Kupowanie, przeglądanie i wyszukiwanie płyt DVD nigdy nie było
ciekawsze i łatwiejsze — zwłaszcza po obejrzeniu wspaniałego, prowokującego filmu,
zapierającego dech w piersiach i sprawiającego, że “chcemy jeszcze”!
85
Rozdział 7
Wystraczy kliknąć i-Power, aby uzyskać dostęp do osadzonej przeglądarki o nazwie i-Power
i odwiedzić jej łącza w celu wymiany wrażeń i pomysłów na temat poszczególnych utworów
DVD.
Uwaga: Zawartość i-Power może ulec zmianie bez uprzedzenia.
Korzystanie z funkcji i-Power
1
Kliknij i-Power
2
Kliknij dowolne łącze. Klikaj przyciski Wstecz
3
Kliknij Początek
, aby powrócić do strony głównej portalu albo
powrócenia do programu PowerDVD.
4
Kliknij przycisk Aktualizuj i-Power(znajdujący się u góry z lewej strony) i Twój
osobisty i-Power zostanie automatycznie zaktualizowany!
86
.
i Dalej
według uznania.
w celu
ROZDZIAł 8:
POMOC TECHNICZNA
Przed skorzystaniem z pomocy technicznej firmy CyberLink Corp. należy zapoznać się z
niniejszym podręcznikiem użytkownika lub skorzystać z pomocy w trybie online w celu
uzyskania szczegółowych informacji. Można też skontaktować się z lokalnym
dystrybutorem. Jeśli problemu nie uda się rozwiązać, w poniższym rozdziale można znaleźć
informacje o sposobach uzyskania pomocy technicznej.
Pomoc techniczna w sieci WWW
Nasze strony WWW służą pomocą w rozwiązywaniu problemów przez 24 godziny na dobę:
www.gocyberlink.com
www.cli.co.jp
Rozwiązania problemów oraz dodatkową pomoc można znaleźć w witrynie
support.gocyberlink.com. Oprócz odpowiedzi na często zadawane pytania zapewniamy także
informacje dotyczące rozwiązywania problemów, najnowsze wiadomości na temat
produktów oraz inne istotne dane.
Pomoc techniczna przez faks
Aby jak najszybciej uzyskać pomoc w kwestiach technicznych, skontaktuj się z nami prze
faks: (886) 2-8667-1300.
Uwaga: Pomoc techniczna dostępna jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników, zatem
odwiedzając witrynę lub wysyłając faks, należy zadbać o podanie klucza CD znajdującego
się na instalacyjnym dysku CD.
87
Rozdział 8
Telefoniczna pomoc techniczna
Zapraszamy także do korzystania z linii telefonicznej pomocy technicznej firmy CyberLink
pod numerem (886) 2-8667-1298 dostępnej od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00
do 17:00 czasu tajwańskiego (GMT +8:00) z wyjątkiem dni wolnych od pracy. Dzwoniąc w
celu uzyskania pomocy technicznej, należy uruchomić komputer i przekazać nam
następujące informacje:
„
zarejestrowany klucz CD
„
wersja produktu,
„
wersja systemu operacyjnego Windows,
„
rodzaj posiadanego sprzętu (karta przechwytywania, karta dźwiękowa, karta graficzna) i
jego dane techniczne,
„
treść wyświetlanego ostrzeżenia,
„
szczegółowy opis problemu i moment jego wystąpienia.
Uwaga: Pomoc techniczna jest dostępna tylko dla zarejestrowanych użytkowników, dlatego
telefonując trzeba mieć pod ręką klucz CD dysku instalacyjnego.
88
DODATEK
Co to jest MPEG?
MPEG jest skrótem nazwy Moving Picture Experts Group należącej do rodziny standardów
ISO/IEC (International Organization for Standardization / International Electrotechnical
Commission) (Międzynarodowa Organizacja Standaryzacji i Międzynarodowa Komisja
Elektrotechniczna). Jest to technologia kompresji cyfrowych sygnałów wideo i audio
przeznaczona do zastosowań konsumpcyjnych. Rodzina MPEG zawiera formaty:
„
MPEG-1 (audio/wideo)
Uwaga: MP3 należy właściwie do rodziny MPEG-1 lub jest oficjalnie znany pod nazwą
MPEG-1 Audio Layer 3 (Audio).
„
MPEG-2 (audio/wideo)
„
MPEG-4 (Interactive Multimedia System, interaktywny system multimedialny)
„
MPEG-7 (Multimedia Database & Retrieval, multimedialna baza danych i pobieranie)
Technologia MPEG jest zdefiniowana jakoodzworowanie w postaci strumienia bitów
zsynchronizowanego sygnału cyfrowego audio i sygnału cyfrowego wideo , z przeplotem i
bez przeplotu (format MPEG 2 zawiera obydwa), skompresowanego w celu uzyskania
określonej przepustowości:
„
MPEG-1 -- 1.5-4-0 Mbps (megabitów na sekundę)
„
MPEG-2 -- 4.0-10.0 Mbps
Format MPEG odpowiada za multipleksowanie i synchronizację jednego strumienia wideo z
jednym lub wieloma strumieniami audio. Format MPEG-1 został zaprojektowany do
odtwarzania sygnału wideo w formacie cyfrowym, o jakości zbliżonej do uzyskiwanej z
magnetowidów standardu VHS, podczas gdy podobny koncepcyjnie format MPEG 2 jest
przeznaczony do sprostania szerszemu zakresowi zastosowań, zapewniając jakość
odpowiadającą standardowi DVD. Jego podstawowym zastosowaniem jest w pełni cyfrowa
transmisja programów telewizyjnych.
89
Dodatek
Obraz Pan&Scan, Letterbox i
panoramiczny
Od momentu pojawienia się koncepcji standardu DVD wielokrotnie można było usłyszeć
żargon DVD, nie mając pojęcia co on właściwie oznacza. Na szczęście ten rozdział został
napisany specjalnie w celu wyjaśnienia tych rozpowszechnionych pojęć związanych ze
standardem DVD.
Na początku, każdy powinien uświadomić sobie problemy związane z przenoszeniem filmu
kinowego do formatów DVD, VCD, LD (dysk laserowy) lub nawet VHS. Większość filmów
jest kręcona z zastosowaniem proporcji szerokości do wysokości z zakresu od 2,35:1 do
1,66:1. Można by zapytać dlaczego? To proste. Nasze oczy są przystosowane do oglądania
“szerszych” ekranów, których proporcje są zgodne z naszym widzeniem. Można nawet
posunąć się do stwierdzenia, że obecne kwadratowe telewizory są nieprzystosowane do
naszych oczu, natomiast rozmiary ekranu kinowego są doskonałe do oglądania obrazu..
Przenoszenie obrazu kinowego na zwykły ekran telewizyjny nie jest wcale takie łatwe,
dlatego też pojawiły się formaty “panoramowanie i kadrowanie” (ang. Pan&Scan),
standardowy (ang. letterbox) i panoramiczny.
„
Funkcja Pan&Scan jest dostępna w niektórych programowych i sprzętowych
odtwarzaczach DVD i pozwala użytkownikom na oglądanie filmów z zachowaniem
oryginalnego współczynnika proporcji (dużo wyższego niż 4:3/1,33:1) bez czarnych
pasów u góry i dołu ekranu. Proporcje 4:3 większości odbiorników telewizyjnych są
utrudnieniem dla użytkowników. Tak więc wielu z nich nie będzie w stanie oglądać
całego obrazu od razu (tylko zaciemniony obszar może być oglądany jak pokazano na
poniższym schemacie ) ale przy pomocy funkcji Pan&Scan (Panoramowanie i
kadrowanie) mogą sterować, którą część obrazu chcą widzieć w danym czasie .
„
Obraz Letterbox (standardowy) opisuje opisuje zawartość wideo o proporcjach
oryginału większych niż 4:3 (np. 2.35:1 lub 16:9), który ma być wyświetlany na ekranie
o proporcjach 4:3 (np. na prawie każdym odbiorniku telewizyjnym). Czarne pasy, zwane
przesłonami, używane są do zakrycia przestrzeni nie zajmowanej przez obraz z góry, z
90
Dodatek
dołu lub z boków ekranu (jeżeli potrzeba), tak by widzowie mogli oglądać całą
powierzchnię ekranu na raz .
Obraz 4:3 (szary) na ekranie 16:9 (czarny)
„
Panoramiczny zwykle o proporcjach z zakresu 2.35:1 do 16:9. Prawie wszystkie
utwory DVD posiadają proporcje obrazu panoramicznego zwiastując nową erę
telewizorów panoramicznych, które wkrótce zastąpią obecne standardowe telewizory. W
nowych standardach telewizyjnych, takich jak HDTV (High Definition Television)
będzie stosowany obraz panoramiczny.
91
Dodatek
NTSC i PAL
NTSC (National Television Systems Committee) i PAL (Phase Alteration Line) są
standardami telewizyjnymi, używanymi przez komercyjne stacje telewizyjne na całym
świecie. Obydwa standardy, NTSC i PAL, stosują obraz z przeplotem, przy czym w
standardzie NTSC zastosowano 30 klatek na sekundę (czyli 60 półobrazów) a w standardzie
PAL 25 klatek (czyli 50 półobrazów).
Ponieważ pola sygnałów z przeplotem są niezależne od innych pól wchodzących w skład
przesyłanej klatki, pojawia się problem, gdy dwa pola zawierające odmienne dane o obrazie
nakładają się na siebie przy wyświetlaniu na monitorach komputerowych bez przeplotu.
Podczas bardzo dynamicznych scen zwykle powstają efekty uboczne ruchu (spowodowane
niedoskonałościami obrazu), dlatego potrzebna jest likwidacja przeplotu w trybie Bob
programu PowerDVD. Płyty DVD zawierające nagrania pochodzące bezpośrednio z filmów
produkowanych w studiach Hollywood (24 klatki na sekundę) nie wykazują tych zakłóceń.
92
Dodatek
Co to jest DirectShow?
Znana wcześniej jako ActiveMovie w prehistorycznych (dla informatyki) czasach, ta
architektura multimedialna DirectShow firmy Microsoft stanowi ogromny postęp w stosunku
do wcześniejszej architektury MCI (Media Control Interface). 16-bitowy standard MCI miał
wiele ograniczeń, dlatego standard DirectShow został zaprojektowany w taki sposób, aby
dostosować się do każdego z olbrzymiej ilości pojawiających się nowych urządzeń
multimedialnych i technologii, czemu nie mógł sprostać standard MCI. Dzięki zastosowaniu
w standardzie DirectShow technologii COM (Component Object Model) firmy Microsoft
oraz funkcji wielowątkowych i wielozadaniowych, główna przypadłość standardu MCI,
polegająca na niespójności interfejsów, odeszła w przeszłość.
DirectShow jest jednym ze składników technologii DirectX, zawierającej także DirectDraw,
DirectSound3D, DirectInput, Direct3D, Direct-Animation, DirectMusic i inne. Technologia
DirectX, pierwotnie zaprojektowana jako rozszerzenie platformy programowej gier w
systemie operacyjnym Windows, to zestaw niskopoziomowych interfejsów programowych
aplikacji (API), służących do tworzenia wysokowydajnych aplikacji multimedialnych,
projektowanych pod kątem szybkości. Obecnie jednak, wraz z pojawieniem się technologii
DVD, DBS i wielu innych, standard ten pełni rolę swoistej furtki umożliwiającej dostęp do
różnych urządzeń peryferyjnych i stanowi integralną część systemu operacyjnego Windows.
Program PowerDVD jest w pełni zgodny z technologią DirectX. Jednym z najważniejszych
składników programu PowerDVD jest DirectDraw, technologia umożliwiająca bezpośredni
dostęp do sprzętu, a w rezultacie zwiększenie szybkości przetwarzania obrazów. DirectDraw
oferuje programistom standardowy interfejs użytkownika i pozwala na stosowanie
standardów HAL (Hardware Abstraction Layer) i HEL (Hardware Emulation Layer).
Standard HAL umożliwia programistom dostęp do urządzeń bez potrzeby posiadania
dokładniejszej wiedzy na temat marki urządzenia lub szczegółów dotyczących konkretnego
modelu. Standard HEL działa jako emulator funkcji standardu DirectX, w przypadku
urządzeń nieobsługujących tych funkcji.
W celu uzyskania dalszych informacji, można odwiedzić witrynę http://www.microsoft.com/
directx.
93
Dodatek
94
SłOWNIK
3DNow! i 3DNow! Professional
Zaawansowany zestaw poleceń opracowany przez firmę AMD. Składa się z poleceń
obsługujących operacje zmiennoprzecinkowe SMID, DSP i operacje na liczbach
całkowitych.
A3D
Stworzony przez firmę Aureal, włącza dźwięk 3D (przestrzenny) na komputerach PC.
AC-3
Patrz Dolby Digital (AC-3).
AMD
Firma Advanced Micro Devices. Jest to drugi pod względem wielkości producent
procesorów na świecie.
anamorficzne DVD
W anamorficznym DVD obraz jest zoptymalizowany dla telewizorów panoramicznych, a
dzięki większemu o 33% zużyciu obszaru nośnika może być bezstratnie rozciągnięty w
pionie i w poziomie, zwiększona jest również o 33% jego rozdzielczość. Technologia została
ulepszona dla standardowych telewizorów w taki sposób, że obraz może zostać powtórnie
przeskalowany do proporcji 4:3 zachowując przy tym poprawioną rozdzielczość.
proporcje obrazu
Podczas odtwarzania dysku DVD najczęściej wykorzystuje się obraz o proporcjach 16:9
(panoramiczny) lub 4:3 (standardowy obraz telewizyjny). Opcja Zachowaj proporcje
umożliwia zachowanie pierwotnych proporcji obrazu i okna, niezależnie od wprowadzonych
zmian.
tryb Bob
Podczas odtwarzania dysku DVD zakodowany sygnał obrazu z przeplotem będzie
wykorzystywać tryb Bob — drugą technikę usuwania przeplotu oprócz trybu Weave. Tryb
ten wpływa niekorzystnie na jakość obrazu, ale dzięki temu eliminuje poziome smugi.
95
Słownik
cDVD
cDVD jest odmianą DVD Video, w której prawdziwe DVD (włączając w to menu i obraz
MPEG-2 o wysokiej rozdzielczości) jest umieszczony na nośniku CD-R.
cdDVD
cdDVD jest odmianą DVD Video, w której prawdziwe DVD (włączając w to menu i obraz
MPEG-2 o wysokiej rozdzielczości) jest umieszczony na nośniku CD-R.
CLEV (CyberLink Eagle Vision)
Opracowana przez firmę CyberLink technologia polepszania jakości obrazu wideo, która
wykrywa charakterystykę obrazu wideo i dynamicznie dostosowuje współczynniki jasności,
kontrastu i nasycenia tak, że nie trzeba zmieniać ustawień kolorów, jeśli film zawiera sceny,
które są zbyt ciemne lub zbyt jasne.
CLMEI (CyberLink Multi-channel Environment Impression)
Opracowana przez firmę CyberLink technologia rozszerzania kanałów dźwiękowych, która
sprawia, że dźwięk stereofoniczny jest konwertowany na sygnał wielokanałowy.
CLPV (CyberLink PanoVision)
Technologia nieliniowego rozciągania obrazu, która sprawia, że zniekształcenia w środku
obrazu są minimalne.
DivX
Technologia kodowania obrazu wideo (kompresja-dekompresja) oparta na standardzie
MPEG-4, w którym obraz wideo, przy zachowaniu wysokiej jakości, zostaje skompresowany
do wystarczająco małego rozmiaru, aby można było przesyłać go przez Internet.
Komórka (Format DVD VR)
Jest to struktura danych reprezentująca część Programu. Komórka w oryginalnym PGC jest
nazywana Komórka oryginalną. Komórka w zdefiniowanym przez użytkownika PGC (lub na
liście odtwarzania) nazywana jest Komórką zdefiniowaną przez użytkownika .
rozdział
Na dyskach DVD rozdziały składają się na jeden film. Na jednym dysku DVD mieści się
około 20 lub więcej rozdziałów.
Kodowane napisy dialogowe
Kodowane napisy dialogowe są udostępniane głównie przez narodowe organizacje i są
przeznaczone dla osób niedosłyszących. Napisy są zakodowane w sygnale wideo i
wyświetlane na ekranie w postaci tekstu. Napisy kodowane, w przeciwieństwie do zwykłych
napisów, są ukryte w sygnałach wideo i wymagają specjalnego dekodera.
96
Słownik
CSS
Content Scrambling System. System opracowany przez producentów filmowych,
producentów sprzętu elektronicznego powszechnego użytku i producentów komputerów w
celu ochrony przed nielegalnym kopiowaniem zawartości dysków DVD.
bez przeplotu
Usuwa przeplot z obrazu, zwłaszcza z sygnału telewizyjnego i jest używany głównie do
wyświetlania obrazu z przeplotem na monitorach komputerowych bez przeplotu (w celu
uzyskania szczegółowych informacji proszę przeczytać "obraz z przeplotem" na stronie 100
).
DirectSound
Interfejs programów użytkowych (API) będący składnikiem wave-audio interfejsu API
DirectX®. Standard DirectSound zapewnia miksowanie o niskim stopniu opóźnienia,
akcelerację sprzętową i bezpośredni dostęp do urządzenia przetwarzającego dźwięk przy
zachowaniu zgodności z istniejącymi sterownikami urządzeń. Umożliwia także
przechwytywanie dźwięku w formacie wave i jego odtwarzanie, a także obsługę zestawów
właściwości, które pozwalają twórcom aplikacji na wykorzystywanie rozszerzonego zakresu
usług oferowanych przez karty dźwiękowe i ich sterowniki.
DirectX
Zestaw niskopoziomowych interfejsów programowych aplikacji (API), służących do
tworzenia wysokowydajnych aplikacji multimedialnych projektowanych pod kątem
szybkości. W skład interfejsu DirectX wchodzą następujące programy: DirectDraw,
Direct3D, DirectSound3D, DirectMusic, DirectInput itd.
Dolby Digital (AC-3)
Dolby Digital jest elastyczną technologią kompresji danych dźwiękowych, obsługującą sześć
konfiguracji kanałów, począwszy od konwencjonalnego dźwięku monofonicznego lub
stereofonicznego do formatu dźwięku przestrzennego surround z sześcioma kanałami
dyskretnymi — lewy, środkowy, prawy, lewy surround (przestrzenny), prawy surround
(przestrzenny) i kanał niskotonowy LFE (subwoofer). Szybkości próbkowania strumienia
bitów AC-3 wynoszą odpowiednio 48 kHz, 44,1 kHz lub 32 kHz, a szybkość przesyłania
danych przyjmuje wartości od 32 kbps (kilobity na sekundę) do 448 kbps.
Dolby Headphone
System przetwarzania sygnału, przetwarzający do pięciu kanałów dźwiękowych z
dowolnego źródła w 2 kanały, zapewniając słuchaczom efekt wirtualnego dźwięku
przestrzennego w słuchawkach.
Dolby Pro Logic II
97
Słownik
Dolby Pro Logic II został opracowany do odtwarzania dźwięku ze źródeł 2-kanałowych,
takich jak MP3, audio CD, VCD, SVCD i 2-kanałowe DVDz kodowaniem LPCM, Dolby
Digital lub MPEG Audio, w środowisku wielogłośnikowym (np. 4 lub 6 głośnikowym).
Pozwala on doświadczyć użytkownikom ulepszonego, symulowanego dźwięku
przestrzennego surround przez zapewnienie większej separacji pomiędzy sześcioma
kanałami (lewy, środkowy, prawy, lewy surround, prawy surround i subwoofer), w
odróżnieniu od Dolby Surround (lewy, środkowy, prawy, tylny), oraz dokładniejszemu
pozycjonowaniu dźwięku.
Dolby Surround
Wynaleziona w latach siedemdziesiątych, Dolby Surround była zaawansowaną technologią
odtwarzania dźwięku dla systemów 2-kanałowych. Koduje ona cztery kanały informacji
(przedni lewy, przedni prawy, środkowy, oraz tylny surround) w sygnale 2-kanałowym.
Podczas dekodowania generowane są cztery kanały – lewy, prawy, surround i środkowy.
Głośnik Dolby Virtual
Efekt przetwarzania końcowego wywołujący wrażenie wirtualnego dźwięku przestrzennego.
Pozwala on symulować system rzeczywistego dźwięku 5.1 - kanałowego i koncentruje się na
jakości dźwięku oraz na dokładnym rozmieszczeniu głośników, lub umożliwia wirtualizację
głośników znajdujących się w różnych miejscach w celu utworzenia szerszego obrazu i
bardziej przestrzennych efektów dźwiękowych przy użyciu różnych poziomów natężenia.
downmix
Proces łączenia pięciu lub więcej dyskretnych dźwiękowych sygnałów cyfrowych w dwa
kanały.
DTS
Format kodowania dźwięku podobny do systemu Dolby Digital. Format DTS oferuje dźwięk
jakości kinowej z co najmniej sześcioma dyskretnymi kanałami dźwiękowymi, ale jest on
mniej skompresowany niż w systemie Dolby Digital.
DVD
Digital Versatile Disc. DVD jest to dysk wysokiej pojemności o rozmiarach płyty CD
stosowany do zapisu obrazów wideo, treści multimedialnych, gier i dźwięku.
DVD-RAM
DVD-RAM, z początkową pojemnością 2.6 GB, później powiększoną do 4.7 GB,
wykorzystuje technologię zmiany fazy (PD). DVD-RAM jest najlepszym do zastosowań w
komputerach ze wszystkich formatów DVD o wielokrotnym zapisie. Nie jest kompatybilny z
większością napędów i odtwarzaczy. Jednostronne dyski DVD-RAM sprzedawane są
zarówno bez kaset jak i w kasetach. DVD-RAM może być zapisany więcej niż 100000 razy,
a przewidywana trwałość dysku to co najmniej 30 lat.
98
Słownik
DVD-RAM wersji 2.0, o pojemności 4.7 GB na stronę, został przedstawiony publicznie w
1999 roku.
DVD-ROM
Format dysków tylko do odczytu, podobny do formatu dysków CD-ROM, ale mieszczący do
4.7 GB w przypadku dysków jednostronnych i jednowarstwowych. Częściej spotykane są
dzisiaj dyski jednostronne i dwuwarstwowe o pojemności 8.5 GB. Następne w kolejności są
dyski dwustronne i jednowarstwowe 9.4 GB oraz dwustronne dwuwarstwowe 17 GB.
DVD-RW
DVD-RW (dawniej DVD-R/W znany również jako DVD-ER) jest kasowalnym formatem
wykorzystującym zmiany fazy. Opracowany przez firmę Pioneer w oparciu o DVD-R,
wykorzystuje podobny skok ścieżki, długość znacznika i sterowanie obrotami. DVD-RW jest
odtwarzany przez większość napędów i odtwarzaczy DVD. Jego pojemność wynosi 4.7
miliardów bajtów i może być zapisywany około 1000 razy.
DVD+RW
DVD+RW, wspierany przez firmy Philips, Sony, Hewlett-Packard i inne, jest formatem
kasowalnym opartym o technologię CD-RW. Nie jest wspierany przez DVD Forum (pomimo
że zespoły DVD+RW są jego członkami), jednak Forum nie posiada władzy ustalania
standardów. Napędy DVD+RW będą czytać dyski DVD-ROM, CD, DVD-R oraz
prawdopodobnie DVD-RW, ale nie będą czytać ani zapisywać dysków DVD-RAM. Napędy
te mogą również zapisywać dyski CD-R oraz CD-RW. Dyski DVD+RW, które mieszczą 4.7
miliarda bajtów na stronie, powinny być czytane przez większość odtwarzaczy DVD Video i
napędów DVD-ROM. Mogą być zapisywane około 1000 razy (czyli mniej w porównaniu z
oryginalną wersją, pozwalająca na zapis 100000 razy).
DVD-Video
Termin zazwyczaj zarezerwowany dla dysków DVD, które służą do celów rozrywkowych,
np. dyski DVD z filmami. W dziedzinie dystrybucji filmów i nagrań wideo dyski DVDVideo całkowicie zastąpią taśmy wideo VHS w tym dziesięcioleciu.
kodowanie
Zmiana lub przetworzenie na kod. W przypadku oprogramowania kodowanie jest stosowane
dla dźwięku i obrazu, np. do kodowania sygnału analogowego w formacie cyfrowym lub
nieprzetworzonych danych cyfrowych w formie skompresowanej.
punkt wejścia (Format DVD VR)
Jest to pozycja wejściowa w Programie w przypadku oryginalnego PGC lub pozycja
wejściowa w części Programu w przypadku PGC zdefiniowanego przez użytkownika. Każdy
PGC posiada odpowiednio zbiór Punktów Wejścia. Punkty Wejścia są używane do pomijania
prezentowanej treści nagrania.
99
Słownik
FourCC
Oznaczenie stosowane przez system operacyjny Windows dla standardu cyfrowego formatu
obrazu.
szybkość klatki
W przypadku obrazu wideo oznacza liczbę klatek na sekundę. W przypadku
przechwytywania obrazu ruchomego, im większa szybkość klatki, tym lepiej.
GOP
Group of Pictures. Technologia kompresji MPEG redukująca tymczasowy nadmiar klatek (z
klatki do klatki) obrazu. Składa się z klatek I, B, P.
GUI lub UI
Graficzny interfejs użytkownika. Wygląd danego programu. Niekiedy w skrócie nazywany
interfejsem użytkownika (UI).
klatka I-frame
Zwana też obrazem wewnętrznym, klatka I-frame jest zwykle pierwszą klatką każdej grupy
obrazów GOP (część technologii kompresji obrazu wykorzystywanej przez standard MPEG).
Jest ona umiarkowanie skompresowana i służy jako punkt odniesienia przy dostępie
bezpośrednim oraz może być porównywana do obrazów.
IA
Intel Architecture. Skrót, którym określana jest technologia opracowana przez firmę Intel
Corp.
IA Streaming SIMD Extensions
Termin oznaczający nową architekturę typu “jedna instrukcja-wiele danych” (ang. Single
Instruction, Multiple Data - SIMD) dla operacji stało i zmiennoprzecinkowych.
IDCT
Inverse Discrete Cosine Transform. Jest to technologia dekodowania i kompresji
przestrzennej, wykorzystująca operacje arytmetyczne, służąca do odtwarzania obrazu w
standardzie MPEG.
zestawy poleceń
Polecenia, które określają sposób sterowania przez procesor funkcjami oprogramowania i
wykonywania czynności bezpośrednich.
obraz z przeplotem
Termin oznaczający obraz w danej klatce, gdzie istnieją 2 wyimaginowane półobrazy
(parzysty i nieparzysty), które są kolejno wyświetlane (np. w sygnale telewizyjnym NTSC i
100
Słownik
PAL). Zwykle stanowi to problem, gdy obraz z przeplotem odtwarzany jest za pomocą
mediów bez przeplotu, np. na monitorze komputerowym, który wyświetla tylko obraz bez
przeplotu.
letterbox (obraz standardowy)
Format wyświetlania obrazu pochodzącego z dysku DVD. Obraz jest zwężony w porównaniu
z pierwotnymi proporcjami obrazu tak, aby zmieścił się na ekranie o proporcjach 4:3 (np.
wszystkie filmy kinowe są kręcone w trybie panoramicznym o proporcjach 16:9 lub
większych). W trybie 4:3 u góry i u dołu ekranu widoczne są czarne pasy, ale zostają
zachowane pierwotne proporcje obrazu (bez przycinania). W tym formacie możliwe jest też
oglądanie utworów DVD o oryginalnych proporcjach 4:3 na monitorach 16:9.
LPCM
Linear Pulse Code Modulation. Technika kodowania używana do przechowywania
cyfrowych sygnałów dźwiękowych.
miniDVD
miniDVD jest odmianą DVD Video, w której prawdziwe DVD (włączając w to menu i obraz
MPEG-2 wysokiej rozdzielczości) jest umieszczony na nośniku CD-R.
technologia MMX
Opracowana przez firmę Intel technologia MMX zapewnia dodatkowe zestawy instrukcji
procesora, który posiada 3 podstawowe rozszerzenia architektury w porównaniu z
wcześniejszym procesorem Pentium.
kompensacja ruchu
Technologia dekodowania i zaawansowana funkcja akceleracji sprzętowej obrazu spotykana
w niektórych procesorach graficznych. Zwiększa szybkość odtwarzania dysku DVD poprzez
przeniesienie procesu dekodowania do samej karty graficznej.
MPEG
Moving Picture Experts Group. Rodzina standardów międzynarodowych stosowanych w
cyfrowym kodowaniu dźwięku i obrazu. Obecnie MPEG-2 jest standardem dla cyfrowych
formatów wideo, a MP3 wyłącznie dla cyfrowych formatów dźwiękowych.
obraz bez przeplotu
Oznacza to, że obraz w danej klatce nie składa się z oddzielnych półobrazów. (np. utwory
DVD)
NTSC
National Television Systems Committee. Standardowy format przyjęty przez komisję FCC
dla audycji telewizyjnych w USA, Japonii, Kanadzie i Meksyku. Dane techniczne:
101
Słownik
rozdzielczość 525 linii na klatkę przy częstotliwości 30 klatek na sekundę; częstotliwość
półobrazu 60 Hz; transmisja wymaga kanału analogowego o częstotliwości 6 MHz.
Oryginalny PGC (Program Chain) (Format DVD VR)
Oryginalny PGC reprezentuje Zestaw Programów, który jest łańcuchem Programów.
PAL
Phase Alteration Line. Standardowy format audycji telewizyjnych stosowany w Niemczech,
Wielkiej Brytanii, Południowej Ameryce, Australii i większości krajów Europy Zachodniej i
Azji.
pan&scan (panoramowanie i kadrowanie)
Funkcja dostępna dla niektórych utworów DVD, w przypadku których pierwotne proporcje
obrazu panoramicznego (1,66:1 i większe) można wyświetlić na ekranach o proporcjach 4:3
bez czarnych pasów. Użytkownik może panoramować i kadrować podczas odtwarzania.
Program (Format DVD VR)
Jest to jednostka logiczna nagranej treści, która jest rozpoznawana lub definiowana przez
użytkownika. Program w Zestawie programów składa się z jednej lub więcej Oryginalnych
komórek. Program jest definiowany tylko w Oryginalnym PGC.
Zestaw Programów (Format DVD VR)
Reprezentuje całą nagraną zawartość dysku, która zawiera wszystkie Programy.
kwantyzacja
Proces konwertowania próbek dźwięku na format cyfrowy.
system zabezpieczeń stosujący kody regionów
System stosowany w odtwarzaczach DVD na całym świecie. Jest to system zabezpieczeń
przed kopiowaniem i system blokujący w wersjach dla sześciu regionów świata. Służy on do
kontrolowania czasu wchodzenia na rynek nowych produkcji filmowych na całym świecie.
rozdzielczość
Synonim ostrości w odniesieniu do szczegółów obrazu. Jest mierzona w liniach lub
pikselach.
częstotliwość próbkowania
Częstotliwość próbkowania określa zakres częstotliwości dźwięku (związany z wysokością),
który można przedstawić w postaci cyfrowego zapisu kształtu fali. Zakres częstotliwości fali
jest często nazywany szerokością pasma.
S/PDIF
102
Słownik
Sony/Philips Digital InterFace. Zaawansowany technologicznie interfejs cyfrowy (w
odróżnieniu od konwencjonalnych interfejsów analogowych służących do przesyłania
sygnału) opracowany przez firmy Sony i Philips.
stereo
Skrót od stereofoniczny, stanowi system odtwarzania dźwięku, używający dwóch
niezależnych kanałów dźwiękowych, wynaleziony w latach pięćdziesiątych.
strumienie
Strumienie występują w formie obrazu lub dźwięku przesyłanego najczęściej przez Internet
w czasie rzeczywistym lub odtwarzanego z dysku DVD (np. strumienie dźwięku).
napisy dialogowe
Tłumaczenie słów wypowiadanych przez aktorów, drukowane u dołu poszczególnych klatek.
typ powierzchni
Określa informacje dotyczące bieżącego trybu nakładki.
SVCD
Wymyślony w Chinach format o jakości pomiędzy VCD 2.0 i DVD. Diagramy porównawcze
znajdują się w "Odtwarzanie VCD/SVCD" na stronie 33.
pasek zadań
Program Systray.exe jest narzędziem służącym do wyświetlania komunikatów na pasku
zadań systemu. Na pasku zadań wyświetlane są ikony programów i urządzeń.
tymczasowe wymazanie (Format DVD VR)
Działanie użytkownika, polegające na tymczasowym wymazaniu segmentu na dysku
wielokrotnego zapisu w celu zabezpieczenia przed odtworzeniem.
utwór
Dysk DVD może zawierać maksymalnie 99 utworów dla każdego DVD Video. Utwory będą
składać się z rozdziałów.
TruSurroundXT
Opracowana przez SRS Labs Inc.technologia miksowania dźwięku ze zmniejszeniem liczby
kanałów, która generuje wirtualny dźwięk przestrzenny surround. Jest przeznaczona
specjalnie do odtwarzania wielokanałowych źródeł dźwięku w systemach 2-głośnikowych.
Dodatek “XT” oznacza nowy pakietów systemowy z funkcjami ustawień Poprawienie
czystości dźwięku dialogów i TruBass.
VCD
103
Słownik
Video Compact Disc. Płyta tego typu służy w zasadzie do zastosowań wideo
wykorzystujących technologię MPEG-1. Jakość obrazu nie jest tak dobra, jak w przypadku
dysku DVD. Jest to technologia podobna do technologii dźwiękowych płyt CD. Diagramy
porównawcze znajdują się w "Odtwarzanie VCD/SVCD" na stronie 33.
akcelerator sprzętowy wideo
Urządzenie zmniejszające obciążenie procesora przez przejęcie obsługi głównej części
procesu dekodowania obrazu. W przypadku zastosowania akceleratora niektóre funkcje
PowerDVD mogą być niedostępne.
tryb nakładania obrazu
Tryb nakładania obrazu umożliwia nakładanie grafik komputerowych na nagrywany lub
nagrany obraz i zapisywanie tak przetworzonego obrazu na dysku twardym.
tryb Weave
Domyślny tryb dla dysków DVD, zapewniający odpowiednią jakość obrazu bez przeplotu.
Jeśli zostanie wykryty obraz z przeplotem, PowerDVD przełączy się do trybu Bob, ponieważ
podczas odtwarzania obrazu z przeplotem mogą być widoczne poprzeczne smugi.
tryb panoramiczny
Tryb, w którym proporcje obrazu wynoszą 16:9 (szerokość:wysokość) lub więcej. Jest lepiej
przystosowany do ludzkiego widzenia.
Windows Media Format
Format zoptymalizowany i dostosowany do przesyłania strumieniowego i odtwarzania
dźwięku, obrazu i danych skryptowych, stosowany głównie w prezentacjach strumieniowych
przez Internet. Podstawowym używanym formatem jest .WMV w połączeniu z
oprogramowaniem Windows Media Player firmy Microsoft.
WMA
Windows Media Audio. Zastrzeżony format przesyłania strumieniowego dźwięku Windows
Media używany zazwyczaj do pobierania i odtwarzania plików lub przesyłania strumieni.
WMV
Windows Media Video. Zastrzeżony format przesyłania strumieniowego dźwięku/obrazu
Windows Media używany zazwyczaj do pobierania i odtwarzania plików lub strumieni. Jest
to podstawowy format programu Windows Media Player firmy Microsoft.
104
INDEKS
Numerics
C
2 głośniki 66
3D Now! 95
4 głośniki 67
5.1 kanałów 67
6 głośników 67
7 głośników 67
8 głośników 67
cdDVD 96
cDVD 96
CLEV 60, 96
CLMEI 68, 73, 96
CLPV 64, 96
CSS 97
częstotliwość próbkowania 81, 103
A
D
A3D
definicja 95
akceleracja sprzętowa 59
akcelerator sprzętowy 19, 104
akcelerator sprzętowy wideo Zobacz
akcelerator sprzętowy
AMD 95
anamorficzne DVD 95
atrybuty 80
Automatyczne wznawianie odtwarzania
17
ustawienia 48
automatyczne wznawianie. Patrz Automatyczne wznawianie odtwarzania
dane techniczne 5
VCD i SVCD 33
VR 7
DirectDraw 8, 80, 93
DirectSound 97
DirectSound3D 67
ustawienie głośników wirtualnych 70
DirectX 93, 97
DivX 96
dodatkowe napisy dialogowe. Patrz
napisy dialogowe, dodatkowe
Dolby Digital 81
dane techniczne 5
definicja 97
konfiguracja innych ustawień 75
wybieranie wyjścia 5.1 67
zakres dynamiki dźwięku 75
Dolby Headphone 67
definicja 97
konfiguracja 69, 72, 74
Dolby Pro Logic II
definicja 98
konfiguracja 75
B
bez przeplotu 97
bob (tryb) 62
107
Dolby Surround 67
definicja 98
downmixing 98
downmixing, miksowanie ze zmniejszeniem liczby kanałów 67
DTS 67, 98
DVD+RW 99
DVD-RAM 41, 98
DVD-ROM 8, 99
DVD-RW 41, 99
E
ekrany
pan&scan. Patrz pan&scan
typu letterbox. Patrz letterbox
ustawienia 60
F
FourCC 80, 100
funkcja przejścia do następnego rozdziału. Patrz przejście
funkcja przejścia do poprzedniego rozdziału. Patrz przejście
funkcje podstawowe 1
G
Głośnik Dolby Virtual 98
definicja 98
głośność
elementy regulacji 9
poziom 10
ustawienia przewijania za pomocą
myszki 50
wyciszenie 9
główne elementy sterowania 11
główne funkcje (VR) 7
główne przyciski 9
funkcje 23–28
w trybie VR 43–45
GOP 100
108
I
IA Streaming SIMD Extensions 100
IDCT 59, 100
informacje o konfiguracji
atrybuty dźwięku 81
atrybuty obrazu wideo 81
atrybuty podobrazu 82
informacje o odtwarzaczu 80
informacje o sprzęcie 82
informacje o wyświetlaniu 80
i-Power 11, 85–86
funkcje 14
J
języki
dane techniczne 5
OSD 55
wyświetlanie 10
Patrz również strumienie dźwiękowe
K
kąty, przełączanie 12, 27
kanały dźwiękowe, przełączanie (VR) 45
karaoking (wyświetlanie słów piosenki)
12, 28
menu 28
kategorie 77
klatka I-frame 100
klatka-I 22
klawiatura numeryczna 11, 12, 38
klawisze dostępu 9–13
kod regionu
system zabezpieczający 102
ustawienia 15–16
kodowane napisy dialogowe 31, 96
Komórkami
poruszanie się pomiędzy 43
Komórki 42, 96
kompensacja ruchu 59, 101
kompresja zakresu dynamiki dźwięku 75
konfiguracja 10, 47
VCD 34
VR 46
Konfiguracja dźwięku 66
konfiguracja dźwięku 66
ustawienia zaawansowane 69
Dolby Headphone 69, 72, 74
Dolby Pro Logic II 75
inne 75
TruSurroundXT 71
ustawienie głośników wirtualnych
70
konfiguracja klawiatury/myszy 49
konfiguracja koloru 62
sterowanie kolorem 62
konfiguracja Kontroli rodzicielskiej 77–
79
konfiguracja nakładki 58
konfiguracja obrazu 59
ustawienia ekranu 60
ustawienia zaawansowane 61
kolor 62
konfiguracja OSD 55
konfiguracja paska narzędzi 53
konfiguracja proporcji obrazu 64
konfiguracja zdjęć migawkowych 56
konfigurowanie ustawień odtwarzacza
47
ustawienia zaawansowane 49
korzystanie z zakładek 52
korzystanie z zakładek 12, 23–25
eksportowanie 53
importowanie 52
konfiguracja 50, 52
menu 24
podgląd 25
przechodzenie 12, 23
menu 24
w trybie VR 44
krokowe przesuwanie klatki 13, 22
L
letterbox (obraz standardowy) 101
listy odtwarzania 36, 37
losowe odtwarzanie 37
LPCM 5, 101
M
menu 11, 23, 31
dane techniczne 6
dźwięk 23
główne 23
napisy dialogowe 23
utwór 23
w trybie VR 43
wznawianie odtwarzania 23
menu ekspresowe
w trybie VR 46
menu: ekspresowe 29
miniDVD 101
MP3 89
MPEG 89, 101
MPEG Audio 5
N
nakładki
domyślna 9
konfiguracja 58
przełączanie 11
napisy dialogowe 10, 82
dane techniczne 5
dane techniczne (VR) 7
definicja 103
dodatkowe 27
menu 27
wyświetlanie 27
wyświetlanie (VR) 45
nawigacja w trakcie odtwarzania
w trybie VR 43
nawigowanie podczas odtwarzania 21–
22
Patrz również Tarcza sterowania
NTSC 33, 92, 102
O
109
obraz bez przeplotu 89, 92, 102
obraz standardowy (ang. letterbox) 90
obraz z przeplotem 62, 89, 92, 101
odtwarzanie 13
DVD 17–20
Dyski DVD Video Recording 43
płyta dźwiękowa CD 39
pliki 35–38
pliki DVD na dysku twardym 20
środowisko odsłuchu — wybieranie 66
opis wyglądu 9–14
Oryginalny PGC 42, 102
otwieranie
pliki DVD na dysku twardym 20
plików multimedialnych 39
otwieranie pliku DVD z dysku stałego 20
P
płyta dźwiękowa CD
odtwarzanie 35, 39
PAL 33, 92, 102
pan&scan (panoramowanie i kadrowanie) 102
panel menu 11, 12, 17
panoramowanie i kadrowanie 90
pełny ekran 10, 28, 60
podbicie LFE 76
pokazywanie informacji 31
Pokrętło sterujące 13, 29
pole wyświetlacza 10
pomoc bezpośrednia 10
Pomoc techniczna 87–88
powiększanie
cyfrowe 30
powiększenie cyfrowe 30
powtarzanie 12, 25
ustawianie powtarzania zestawu A i B
25
w trybie VR 44
profile obrazu 63
Programy 42, 102
poruszanie się pomiędzy 43
proporcje obrazu 81, 95
przechwytywanie 57
110
zachowywanie 30
przechwytywanie klatek 10, 26–27
do lokalizacji docelowej 26, 56
menu 26
proporcje obrazu 57
w trybie VR 45
przejście 13, 21
menu 21
przejście wstecz 10
przerwa w odtwarzaniu (pauza) 13, 21
przewijanie wstecz lub przewijanie
wstecz z podglądem. Patrz przewijanie
z podglądem
przewijanie z podglądem 13, 21
ustawienia przewijania za pomocą
myszy 50
punkt wejścia (VR) 100
R
rozdzielczość 33, 103
S
SPDIF 66, 103
stereo 67
dane techniczne 7
definicja 103
strumienie dźwiękowe
dane techniczne 7
menu 27
przełączanie 10, 27
przełączanie (VR) 45
suwak nawigacyjny 10
SVCD 103
funkcje 34
odtwarzanie 33–34
porównanie z VCD 33
szybkość klatek 81
szybkość klatki 100
T
TruBass 71
TruSurroundXT 68
definicja 104
konfiguracja 71
tryb Bob 95
tryb panoramiczny 91, 104
tryb Weave 104
typ powierzchni 80, 103
U
ustawienia przewijania za pomocą myszy
50
ustawienia wyszukiwania czasowego za
pomocą myszy 50
ustawienie głośników 70
ustawienie głośników wirtualnych 70
V
VCD 104
funkcje 34
odtwarzanie 33–34
porównanie z SVCD 33
W
weave (tryb) 62
Wprowadzenie do DVD Video Recording 42
wybieranie środowiska odsłuchu 66
wybieranie źródła 11, 17
wyciszenie 9
wymagania systemowe 8
wyświetlacz 38
wysuwanie 10, 28
Z
zakładki 50
Zestaw programów 42, 102
zestawy poleceń 82, 101
111
112

Podobne dokumenty