REGULAMIN OBIEKTU położonego w Julinku (gmina Leszno)

Komentarze

Transkrypt

REGULAMIN OBIEKTU położonego w Julinku (gmina Leszno)
REGULAMIN OBIEKTU
położonego w Julinku (gmina Leszno)
prowadzonego przez ZPR Express Spółkę z o.o. z siedzibą w Warszawie
1. Pokoje wynajmowane są na doby, za okazaniem dowodu tożsamości.
2. Doba pobytu rozpoczyna się o godz. 14.00, a kończy się o godz. 12.00 dnia następnego.
3. Gość wynajmując pokój określa czas swojego pobytu w Obiekcie, a w przypadku braku takiego określenia
przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
4. Należność za wynajęty pokój lub miejsce w pokoju należy uregulować zgodnie
z obowiązującym cennikiem w momencie zameldowania.
5. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres ustalony w dniu przybycia, gość powinien zgłosić
w recepcji do godz. 10.00 dnia, w którym upływa termin wynajmu pokoju.
Zostanie ono zrealizowane w miarę istniejących możliwości.
6. Wynajęcie drugiego miejsca w pokoju dwuosobowym innej osobie może mieć miejsce na życzenie
i za zgodą gościa zajmującego ten pokój.
7. Wynajęcie pokoju dwuosobowego jako jednoosobowego upoważnia do korzystania z jednego kompletu
pościeli i ręczników.
8. Istnieje możliwość wynajęcia pokoju jednoosobowego dla dwóch osób.
Należność wynosi wówczas zgodnie z cennikiem jak za pokój dwuosobowy.
9. Gość nie ma prawa przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres,
za który uiścił należną za pobyt opłatę.
10. Osoby nie meldowane nie mogą przebywać w pokoju od godz. 22.00 do godz. 7.00 dnia następnego.
Osoby odwiedzające (nie meldowane) winny zgłosić w recepcji swój pobyt, okazując dokument
stwierdzający tożsamość.
11. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00 do godz. 6.00 dnia następnego.
12. W pokojach nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną,
nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń (z wyjątkiem maszynek do golenia i suszarek do włosów).
13. W pokojach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
Za złamanie zakazu będzie nakładana kara pieniężna w wysokości 500,00 zł.
14. Przy każdorazowym opuszczaniu Obiektu klucz do drzwi pokoju, po ich zamknięciu, należy pozostawić w recepcji.
15. Kończąc pobyt w Obiekcie należy zdać pokój, przekazując klucz do recepcji.
16. Obiekt przyjmuje gości ze zwierzętami (pies, kot) za dodatkową opłatą wg obowiązującego cennika.
17. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów
wyposażenia i urządzeń technicznych w Obiekcie, powstałych z jego winy (lub jego zwierzęcia)
lub winy odwiedzających go osób.
18. Gość powinien zapoznać się z planem ewakuacyjnym Obiektu na wypadek pożaru.
19. Obługa Obiektu podejmie starania, aby zapewnić gościom warunki pełnego udanego wypoczynku.
20. Obsługa Obiektu zobowiązana jest bezzwłocznie reagować na uwagi i zastrzeżenia dotyczące
poziomu świadczonej usługi.
21. Podmiot prowadzący Obiekt ponosi odpowiedzialność za utratę i uszkodzenie rzeczy wniesionych
przez osobę korzystającą z jego usług na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego
(art. 846 – 851). W interesie gości prosimy o zgłaszanie pracownikowi recepcji pieniędzy, rzeczy cennych
i wartościowych, dokumentów celem umieszczenia ich w sejfie (szczegóły w recepcji) oraz wózków,
rowerów i innego sprzętu w celu pozostawienia ich w miejscu wskazanym przez obługę.
Zarząd ZPR Express Sp. z o.o.

Podobne dokumenty