DOŚWIADCZENIA Z REALIZACJI STYPENDIUM KOMISJI

Transkrypt


 DOŚWIADCZENIA Z REALIZACJI STYPENDIUM KOMISJI
DOŚWIADCZENIA Z REALIZACJI
STYPENDIUM KOMISJI
FULBRIGHTA
Krzysztof Krawiec
Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska
21.04.2016
PREZENTER
➤
Informatyka
➤
Grupa Inteligencji Obliczeniowej, Instytut Informatyki PP
➤
Sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe
➤
Zastosowania w rozpoznawaniu obrazów, grach, …
STYPENDIUM
➤
Fulbright Senior Advanced
Research Award, Polish-US
Fulbright Commission
➤
Computer Science and
Artificial Intelligence
Laboratory (CSAIL)
➤
Massachusetts Institute of
Technology (MIT)
➤
Cambridge, MA (Boston)
➤
Lato 2013 - Wiosna 2014
PRZEBIEG STYPENDIUM
➤
Kilka artykułów naukowych
➤
Kilka seminariów/wykładów zaproszonych
➤
MIT
➤
Hampshire College
➤
University of Ottawa
➤
Dalhousie University
➤
George Mason University, Washington, DC
EFEKTY
➤
Best Paper Award (Genetic and Evolutionary Computation
Conference 2014)
➤
Nowe kontakty
➤
Dalsza współpraca
➤
Monografia
➤
Cytowania
➤
Kolejne wizyty
REKRUTACJA
➤
Czas
➤
Zaangażowanie
➤
Znajomość najnowszych trendów
➤
Znajomość gospodarza (host)
➤
Zgodność planowanych prac z profilem gospodarza
➤
Determinacja
➤
Komunikatywność
➤
Znajomość języka
WNIOSEK
➤
Struktura:
➤
Background
➤
Objectives
➤
Methodology
➤
Significance
➤
Evaluation and dissemination
➤
Justification for residence in US
➤
Duration
➤
English proficiency
WNIOSEK
➤
Zgodność z wytycznymi
➤
Odpowiedni poziom ogólności
➤
Perspektywa recenzenta
➤
Weryfikacja (samodzielna i zewnętrzna)
➤
Wykonalność (feasibility)
➤
Kompetencje
➤
Co potem?
Dziękuję za uwagę.

Podobne dokumenty