Przygotowanie Modlitwa Rozmowa

Komentarze

Transkrypt

Przygotowanie Modlitwa Rozmowa
Grudzień 2016 – Dialog Małżeński – „Nasz Adwent”
Dialog małżeński to dłuższa chwila czasu spędzona w spokoju, co miesiąc, razem. Dialog ma służyć
budowaniu jedności małżeńskiej, oraz umocnieniu ogniska domowego. To chwila spędzona pod okiem
Bożym i przy Jego pomocy.
Przygotowanie
Zorganizujmy spokojny czas (przynajmniej godzinę), wolny od wszystkiego, co mogłoby przeszkadzać czy
rozpraszać myśli (telefony, komputery, dzieci, nagląca praca, wyjazd).
Przygotujmy odpowiednie miejsce i małą przekąskę.
Modlitwa
Do naszego Dialogu zaprośmy Pana Boga – rozpocznijmy rozmowę modlitwą. Można zapalić świecę jako
symbol Jego obecności pośród nas.
Przeczytajcie i pomódlcie się wspólnie fragmentem Pisma Św. - Mt 25, 1-13 :
Wtedy podobne będzie królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły
na spotkanie pana młodego. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły
lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w
naczyniach. Gdy się pan młody opóźniał, zmorzone snem wszystkie zasnęły. Lecz o północy rozległo
się wołanie: "Pan młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie!" Wtedy powstały wszystkie owe panny i
opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: "Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy
gasną". Odpowiedziały roztropne: M
" ogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do
sprzedających i kupcie sobie!" Gdy one szły kupić, nadszedł pan młody. Te, które były gotowe, weszły
z nim na ucztę weselną, i drzwi zamknięto. W końcu nadchodzą i pozostałe panny, prosząc: "Panie,
panie, otwórz nam!" Lecz on odpowiedział: "Zaprawdę, powiadam wam, nie znam was". Czuwajcie
więc, bo nie znacie dnia ani godziny.
Rozmowa - „Nasz Adwent”
Na początek podziękujmy za konkretne wyrazy miłości, jakich doświadczyliśmy ostatnio od
współmałżonki/ka. Przeprośmy za te zdarzenia, w których zabrakło miłości z naszej strony.
Słowo "adwent" pochodzi z języka łacińskiego "adventus", które oznacza przyjście. Dla starożytnych rzymian
słowo to, oznaczało oficjalny przyjazd cezara. Dla chrześcijan to radosny czas przygotowania na przyjście
Pana. Oczekiwanie na przyjście Chrystusa musi rodzić radość. Dlatego też Adwent jest nie tyle czasem
pokuty, ile raczej czasem pobożnego i radosnego oczekiwania.
Spójrzmy na ten czas i zastanówmy się:
Jak oczekujemy przyjścia naszego Pana?
Czy jest to inny czas niż pozostały okres roku czy może nam on umyka?
Jakie mamy postanowienia adwentowe?
Czy staramy się uczęszczać na roraty?
Jak staramy się angażować nasze dzieci (roraty, przygotowanie szopki, ozdób choinkowych, …)?
Możemy rozszerzyć nasz dialog o inne płaszczyzny życia – pomocne pytania znajdują się w suplemencie.
Zakończenie
Pomódlcie się za siebie nawzajem i ... „Przekażcie sobie wzajemnie pocałunek miłości".
Wspólnota Rodzinna Woda Życia – cykl formacyjny 2016/2017

Podobne dokumenty