Kamionkowy - Crock-Pot

Transkrypt

Kamionkowy - Crock-Pot
SCV400
Kamionkowy
WOLNOWAR
INSTRUKCJA OBSŁUGI
UWAŻNIE PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ
POLSKI
Gratulujemy trafnej decyzji zakupu wolnowaru firmy Crock-Pot®.
Wolnowar umożliwi Państwu szybkie i proste przygotowywanie ulubionych potraw. Urządzenie
idealnie nadaje się do przygotowywania dań jednogarnkowych, zup, potraw z ryżem oraz całej gamy
innych posiłków - a to wszystko za jednym naciśnięciem przycisku.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Przed przystąpieniem do gotowania prosimy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji.
Prawidłowe użycie wolnowaru pozwoli uzyskać najlepsze rezultaty. Niniejszą instrukcję należy
zachować.
Urządzenie to może być używane przez dzieci od 8 roku życia oraz osoby o
ograniczonej sprawności fizycznej, czuciowej lub psychicznej a także osoby
niemające doświadczenia ani wiedzy, pod warunkiem że korzystają z urządzenia
pod nadzorem lub zostały poinstruowane co do zasad bezpiecznego używania
urządzenia oraz mają świadomość ryzyka związanego z jego użytkowaniem. Dzieci
nie powinny bawić się urządzeniem. Dzieci nie powinny czyścić ani konserwować
urządzenia bez nadzoru. Urządzenie oraz przewód należy przechowywać poza
zasięgiem dzieci w wieku poniżej 8 lat.
Podczas użytkowania urządzenia części mogą stać się gorące.
W celu uniknięcia zagrożenia uszkodzony przewód zasilający może być
wymieniony jedynie przez producenta, autoryzowany serwis lub wykwalifikowaną
osobę.
• Przed użyciem wolnowaru należy dokładnie zapoznać się z treścią całej instrukcji i rysunkami.
• Przed włączeniem urządzenia do sieci należy sprawdzić, czy napięcie podane na tabliczce
znamionowej (na spodzie wolnowaru) odpowiada napięciu domowej sieci elektrycznej.
• • NIE DOTYKAĆ GORĄCYCH POWIERZCHNI. DO OTWIERANIA LUB PRZENOSZENIA
WOLNOWARU NALEŻY POSŁUGIWAĆ SIĘ PRZEZNACZONYMI DO TEGO CELU UCHWYTAMI.
• NIE stawiać wolnowaru w miejscu, gdzie mogą dotknąć go małe dzieci.
• NIE stawiać wolnowaru bezpośrednio pod gniazdkiem elektrycznym.
• Urządzenie przeznaczone jest WYŁACZNIE do użytku w pomieszczeniach zamkniętych.
• NIE WOLNO zanurzać elementu grzewczego, przewodu ani wtyczki w wodzie ani w innej cieczy.
• Należy zachować szczególna ostrożność przy przenoszeniu urządzenia, jeżeli znajdują się w nim
gorące płyny.
• Wolnowaru NIE NALEŻY umieszczać na gorącym gazowym lub elektrycznym palniku na płycie lub w
jego pobliżu ani w rozgrzanym piekarniku lub w kuchence mikrofalowej.
• Przewód NIE POWINIEN zwisać ze stołu lub blatu kuchennego.
• Do czyszczenia wolnowaru NIE NALEZY używać środków ściernych, żrących ani środków do
czyszczenia piekarników.
• Należy unikać nagłych zmian temperatury (np. nie wkładać do nagrzanego wolnowaru produktów
prosto z lodówki).
• Jeżeli wolnowar nie jest używany lub przed przystąpieniem do czyszczenia należy wyjąc wtyczkę z
gniazdka.
• Nie przystępować do czyszczenia ani nie chować wolnowaru dopóki nie ostygnie.
• Należy zapewnić odpowiedni przepływ powierza wokół urządzenia. Włączony wolnowar nie
powinien dotykać zasłon, tapet, odzieży, ściereczek ani łatwopalnych materiałów. Należy zachować
OSTROŻNOŚĆ w przypadku powierzchni, które mogą ulec uszkodzeniu na skutek wysokiej
temperatury. Zaleca się stosowanie specjalnej podkładki pod gorące naczynia.
• URZADZENIE PRZEZNACZONE JEST WYŁACZNIE DO UŻYTKU DOMOWEGO. WOLNOWARU
NALEŻY UŻYWAC WYŁACZNIE ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM.
-2-
POZNAJ WOLNOWAR CROCK-POT®
(zob. rys. 1)
A. wyjmowane kamionkowe naczynie
B. pokrywka
C. podstawa grzewcza
D. regulator temperatury - ustawienia HIGH - LOW - KEEP WARM
UWAGA: funkcja KEEP WARM służy wyłącznie do utrzymywania temperatury przygotowanego
posiłku.
Ustawienia KEEP WARM nie należy używać do gotowania potraw.
Rys. 1
A
B
C
D
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM WOLNOWARU
• Przed użyciem wolnowaru po raz pierwszy należy umyć, wypłukać i wysuszyć kamionkową misę
(A) i pokrywkę (B) (zob. czyszczenie na str. 68 ). W ŻADNYM WYPADKU nie należy zanurzać
elementu grzewczego (C) w wodzie ani w innej cieczy.
UWAGA: PO WŁACZENIU URZĄDZENIA PO RAZ PIERWSZY
Po włączeniu urządzenia po raz pierwszy może zacząć się wydzielać niewielka ilość dymu i/lub
charakterystyczny zapach. Jest to normalne w przypadku urządzeń nagrzewających się; dym i
zapach znikną po kilkakrotnym użyciu wolnowaru.
-3-
INSTRUKCJA UŻYCIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Wolnowar ustawić na płaskiej, suchej, żaroodpornej powierzchni.
Umieścić produkty w kamionkowym naczyniu (A), według przepisu.
Włączyć urządzenie do sieci.
Wolnowar posiada trzy ustawienia temperatury.
a) Ustawienie niskie (LOW) zalecane jest w przypadku wolnego gotowania “całodziennego”.
Na ustawieniu wysokim (HIGH) gotowanie trwa krócej. 1 godzina na ustawieniu HIGH = ok. 2
godz. na ustawieniu LOW. Funkcja KEEP WARM służy wyłącznie do utrzymywania ciepłoty
przygotowanego posiłku. Ustawienia KEEP WARM nie należy używać do gotowania potraw.
b) Do wybierania zadanej temperatury służy regulator (D).
Do przygotowywania potraw można używać produktów mrożonych takich jak warzywa czy
krewetki. Mrożone mięso (np. wołowinę czy kurczaka) można gotować dopiero po dodaniu co
najmniej 250 ml ciepłego płynu. Płyn pełnić będzie zabezpieczał urządzenie przed nagłymi
zmianami temperatury. W przypadku przyrządzania potraw zawierających mrożone mięso czas
gotowania należy wydłużyć o 4 godziny na ustawieniu LOW lub o 2 godziny na ustawieniu
HIGH.
Po zakończeniu gotowania regulator temperatury (D) należy ustawić na funkcję KEEP WARM
do momentu, w którym potrawa ma zostać podana. UWAGA: funkcji KEEP WARM nie powinno
się stosować przez dłużej niż 4 godziny.
Aby wyłączyć wolnowar należy przekręcić regulator do pozycji “OFF” i wyjąc wtyczkę z
gniazdka.
Podczas gotowania pokrywka musi być nałożona.
Należy przestrzegać podanego w przepisie czasu gotowania.
W kamionkowym naczyniu (A) nie należy przechowywać żywności.
Nie używać wolnowaru do odgrzewania dań.
Nie stawiać nagrzanego urządzenia z jedzeniem bezpośrednio na drewnianym stole.
Po zakończeniu gotowania i przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenie należy wyłączyć
z sieci.
Kamionkowe naczynie (A) nadaje się do stosowania w piekarniku i kuchence mikrofalowej.
Naczynia NIE NALEZY używać na płycie gazowej, płycie elektrycznej ani pod grillem. Pokrywka
-4-
CZYSZCZENIE WOLNOWARU CROCK-POT®
Przed przenoszeniem i czyszczeniem wolnowaru:
• ZAWSZE należy wyjąc wtyczkę z gniazdka.
• ZAWSZE należy odczekać, aż urządzenie ostygnie.
W ŻADNYM WYPADKU NIE WOLNO ZANURZAĆ ELEMENTU GRZEWCZEGO W WODZIE ANI W
INNEJ CIECZY.
ELEMENT GRZEWCZY
Elementu grzewczego NIE WOLNO zanurzać w wodzie ani w innej cieczy. Do czyszczenia używać
miękkiej ściereczki zwilżonej w cieplej wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń.
Wytrzeć do sucha czystą ściereczką. NIE używać ściernych środków czyszczących.
WYJMOWANE KAMIONKOWE NACZYNIE
Wyjmowane kamionkowe naczynie (A) wraz z pokrywką nadają się do mycia w zmywarce lub do
mycia ręcznego w gorącej wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń. Nie używać ściernych środków
czyszczących - do usunięcia resztek jedzenia wystarczy ściereczka, gąbka lub plastikowa łopatka.
Do usuwania zacieków i innych plam należy stosować środki czyszczące nie zawierające składników
ściernych lub ocet.
Podobnie jak delikatne wyroby ceramiczne, kamionkowe naczynie nie jest odporne na nagłe zmiany
temperatury.
• Jeżeli naczynie zostało nagrzane lub jest gorące w dotyku NIE należy wkładać do niego produktów z
lodówki. Wolnowaru NIE NALEŻY nagrzewać przed przystąpieniem do gotowania, o ile nie wymaga
tego przepis. Gorące produkty wolno wkładać wyłącznie do naczynia o temperaturze pokojowej.
• Po zakończeniu gotowania naczynie należy umyć gorącą wodą. Do gorącego naczynia NIE
WOLNO wlewać zimnej wody. Nie używać ściernych środków czyszczących, druciaków ani
proszków do szorowania, ponieważ w rezultacie długiego stosowania mogą one porysować
wypolerowaną powierzchnię i utrudnić czyszczenie naczynia.
PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PRZYRZĄDZANIA DAŃ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odkroić tłuszcz (jeżeli mięso zawiera tłuszcz, należy je podsmażyć i zrumienić na osobnej
patelni i dobrze odsączyć przed włożeniem do wolnowaru) i dobrze wytrzeć mięso. Dodać sól i
pieprz.
Umieścić mięso w naczyniu kamionkowym na warzywach.
W przypadku pieczeni i dań jednogarnkowych, mięso zalać płynem w ilości podanej w
przepisie. Podczas wolnego gotowania mięso i warzywa zachowują więcej własnych sosów niż
w przypadku gotowania tradycyjnego.
Większość warzyw należy pokroić na cienkie plasterki lub umieścić po bokach lub na dnie misy.
W wolnowarze mięso na ogól gotuje się szybciej niż warzywa.
Aby uzyskać najlepsze rezultaty należy stosować świeże zioła i przyprawy. Świeżo mielone
zioła lub przyprawy dodaje się w ostatniej godzinie gotowania.
Ponieważ na dnie nie ma bezpośredniego źródła ciepła, misę należy napełniać co najmniej do
połowy po to, aby nie zmieniać zalecanego czasu gotowania. Można przygotowywać potrawy w
małych ilościach, ale wówczas czas gotowania może ulec zmianie.
Zamiast płynu podanego w przepisie można stosować inny płyn pod warunkiem, ze użyje się
go w takiej samej ilości. Na przykład, zamiast zupy w puszce można użyć pomidorów w puszce,
lub zamiast jednej filiżanki wina można użyć jednej filiżanki wywaru z wołowiny lub kury.
Fasole i groch należy zmiękczyć przed dodaniem cukru i/lub produktów o dużej zawartości
kwasów. (UWAGA: cukier i kwasy powodują twardnienie fasoli i uniemożliwiają jej zmiękczenie).
Suszoną fasole, zwłaszcza czerwoną, należy ugotować przed dodaniem jej do garnka. Fasole
zalać niesoloną woda w ilości trzykrotnie większej od ilości fasoli i zagotować. Gotować na
ostrym ogniu przez 10 minut, następnie zmniejszyć płomień, przykryć i dusić przez 1,5 godziny
aż fasola będzie miękka. Fasole można namoczyć przed gotowaniem. Wodę po namoczeniu
lub gotowaniu fasoli należy wylać.
-5-
PRZEWODNIK DOSTOSOWYWANIA PRZEPISÓW
Poniżej przedstawiamy sposoby dostosowywania/adaptowania ulubionych, gromadzonych latami
przepisów od przyjaciół, z gazet, itp. do przygotowania w wolnowarze Crock-Pot®. Wolnowar
pozwala zaoszczędzić czas potrzebny do przygotowania potrawy – gotowanie jest mniej
pracochłonne i nie wymaga brudzenia wielu naczyń. W większości przypadków wszystkie składniki
można włożyć do wolnowara na samym początku i gotować je przez cały dzień. Wiele czynności,
które wymagane są podczas tradycyjnego przygotowywania posiłków w wolnowarze Crock-Pot®,
staje się zbędnymi.
Kilka praktycznych wskazówek:
•
Należy przestrzegać czasu zalecanego w przepisie.
•
Nie zdejmować pokrywy podczas gotowania.
•
Wodę należy dodawać w ilości mniejszej niż w tradycyjnych przepisach.
•
Nie wolno zapominać o tym, że płyny nie wygotowują się jak w przypadku tradycyjnego
gotowania. Pod koniec gotowania w wolnowarze zwykle zostaje spora ilość płynu.
•
Gotowanie w wolnowarze to gotowanie “za jednym zamachem”: wiele czynności, jakie trzeba
wykonywać w przypadku tradycyjnych przepisów, można wyeliminować. Wszystkie składniki
należy włożyć do misy w tym samym czasie, na końcu dodając płyn, a następnie gotować przez
8 - 10 godzin.
•
Warzywa nie rozgotowują się tak jak w przypadku gotowania na płycie czy w piekarniku,
dlatego do wolnowaru można włożyć wszystkie składniki jednocześnie. WYJĄTEK stanowią
mleko, śmietana i śmietanka, które dodajemy w ostatniej godzinie gotowania.
CZAS GOTOWANIA
W większości przypadków surowe mięso z warzywami należy gotować przez co najmniej osiem
godzin na poziomie (LOW).
NA POZIOMIE “LOW”
GOTUJEMY
NA POZIOMIE “HIGH”
GOTUJEMY
15 do 30 min
4 do 6 godz
1,5 - 2 godz
31 do 45 min
6 do 10 godz
3 do 4 godz
50 min. do 3 godz
8 do 10 godz
4 do 6 godz
CZAS WG PRZEPISU
MAKARON I RYŻ
Jeżeli chcemy ugotować kluski lub makaron, należy ugotować je w rondlu na płycie a następnie włożyć
do wolnowaru. Należy uważać, aby makaronu nie rozgotować – makaron powinien być lekko twardy.
Jeżeli chcemy ugotować ryż, wystarczy wymieszać go z pozostałymi składnikami. Na każde 60 ml nie
ugotowanego ryżu należy dodać 60 ml płynu. Dla uzyskania najlepszych rezultatów należy stosować ryż
dlugoziarnisty.
PŁYNY
Do wolnego gotowania należy używać płynów w ilościach mniejszych niż normalnie – zwykle połowę
zalecanej ilości. 250 ml płynu na ogól wystarcza, o ile danie nie zawiera ryżu czy makaronu.
SMAŻENIE WARZYW
Jest to zazwyczaj niepotrzebne. Pokrojone warzywa dodaje się razem z pozostałymi składnikami.
Jedyny wyjątek stanowią bakłażany, które należy podgotować lub podsmażyć ze względu na ich
gorzki smak. Ponieważ wolne gotowanie w pełni uwalania smak warzyw, rezultaty są znakomite,
nawet w przypadku mniejszych ilości. Ponieważ warzywa gotuje się dłużej niż mięso należy pokroić
je na kawałki lub plasterki.
ZIOŁA I PRZYPRAWY
Najlepiej stosować świeże zioła i przyprawy w całości, ale ponieważ ich smak może być
intensywniejszy, lepiej stosować połowę zalecanej ilości. Świeże zioła i przyprawy należy dodawać
w ostatniej godzinie gotowania. Granulowane i suszone zioła i przyprawy nadają się doskonale do
wolnego gotowania, dlatego mogą być dodawane na początku gotowania.
-6-
MLEKO
Mleko, śmietanka i kwaśna śmietana mogą się zwarzyć, gdy się je zbyt długo gotuje. W
miarę możliwości należy dodawać je w ostatniej godzinie gotowania. Jeżeli zastąpimy je zupą
skondensowaną czas gotowania można wydłużyć.
ZUPY
Niektóre zupy wymagają 2 –3 litrów wody. Do kamionkowego naczynia włożyć wszystkie składniki, a
następnie zalać je wodą, tak by je przykryła. Jeżeli chcemy, aby zupa była mniej gęsta, należy dodać
więcej płynu przy rozlewaniu. W przypadku zup na mleku należy dodać jedną lub dwie szklanki wody, a
mleko lub śmietankę dodać w ostatniej godzinie gotowania.
PYTANIA I ODPOWIEDZI
P Co będzie, jeżeli po ośmiu godzinach potrawa nadal nie będzie gotowa, a czas podany w
przepisie wynosi 8 - 10 godzin?
O Może to być spowodowane przez wahania napięcia czy nawet przez nadmierną wilgotność.
Nieznaczne wahania mocy są normalnie niezauważalne, natomiast w przypadku elektrycznego
wolnowaru mogą one wpłynąć na zmianę czasu gotowania.
Należy w związku z tym przeznaczyć na gotowanie wystarczająco dużo czasu i pamiętać, że
rozgotowanie jest praktycznie niemożliwe. Dostosowywanie czasu gotowania to kwestia praktyki.
P Czy kamionkowe naczynie musi być przykryte? Czy potrawę trzeba mieszać?
O W trakcie gotowania pokrywki nie wolno zdejmować. Po zdjęciu pokrywki wolnowar nie będzie
w stanie szybko odzyskać utraconego ciepła na poziomie LOW. Zdjęcie pokrywki powoduje
znaczną utratę ciepła, co z kolei prowadzi do wydłużenia czasu gotowania. Należy unikać częstego
zdejmowania pokrywki w celu sprawdzenia, jak potrawa się gotuje lub jej zamieszania. W żadnym
wypadku nie wolno zdejmować pokrywki w ciągu pierwszych dwóch godzin podczas pieczenia
chleba lub ciasta. Podczas gotowania na poziomie LOW potrawy nie trzeba mieszać. Jeżeli
gotujemy na poziomie HIGH potrawę można od czasu do czasu wymieszać, co poprawi jej smak.
P W jaki sposób mogę zagęszczać lub przyrządzać sosy?
O Aby przyrządzić gęsty sos wystarczy dodać szybko gotującą się tapiokę. Tapioka dodana
na początku gotowania będzie stopniowo gęstnieć. Można także wyjąć produkty stałe,
pozostawiając w naczyniu sos. Następnie przyrządzić gładka pastę z ok. 100 g zwykłej mąki lub
mąki kukurydzianej wymieszanej z 90 ml (6 łyżkami stołowymi) wody lub 4 łyżkami stołowymi
roztopionego masła. Wlać mieszaninę do kamionkowego naczynia i dobrze wymieszać. Zmienić
ustawienie na poziom HIGH i po zagotowaniu (po ok. 15 minutach) sos będzie gotowy.
P Czy mogę przyrządzać pieczeń bez dodawania wody?
O Tak – pod warunkiem, ze temperatura będzie nastawiona na poziomie LOW. Należy używać
niewielkiej ilości wody, ponieważ poprawia to smak sosu. Im więcej tłuszczu zawiera mięso lub
im jest bardziej “marmurkowate”, tym mniej potrzeba płynu. Płyn potrzebny jest do zmiękczenia i
ugotowania warzyw.
-7-
PRZEPISY
SCHAB W SOSIE Z SHERRY I CZERWONEJ CEBULI
Intensywny w smaku sos dodaje wyrazu łagodnemu mięsu wieprzowemu.
2 duże czerwone cebule, pokrojone na cienkie talarki
175 g małych cebulek, obranych i zblanszowanych
40 g masła
sól i świeżo mielony pieprz
1,2 kg schabu bez kości, związanego nitką
45 ml (3 łyżki stołowe) sherry do gotowania
mały pęczek natki pietruszki, posiekany
25 ml (1 i ½ łyżki stołowej) mąki kukurydzianej
15 ml (1 łyżka stołowa) wody
W średniej wielkości rondlu lub na patelni podsmażyć cebule na maśle do miękkości. Posolić i
popieprzyć. Schab natrzeć solą i pieprzem i włożyć do naczynia. Dodać podsmażone cebule, sherry
i natkę. Przykryć i piec na poziomie LOW przez 8 – 10 godzin (lub na poziomie HIGH przez 5 – 6
godzin). Wyjąć schab z naczynia i odstawić na 15 minut przed przystąpieniem do krojenia. Nastawić
wolnowar na poziom HIGH. Wymieszać mąke kukurydzianą z wodą i wlać do sosu, stale mieszając.
W ten sposób uzyskamy gęsty sos. Schab podawać z sosem z cebuli i sherry.
Porcja dla 4 osób.
POTRAWKA Z ŁOSOSIA I PARMEZANU
Idealne danie na chłodne zimowe wieczory. Bogaty bukiet smakowy rozgrzeje i zadowoli nawet
najbardziej wybrednego smakosza.
450 g dlugoziarnistego ryżu
łosoś z puszki (418 g), odsączony i rozdrobniony na kawałki
65 g różyczek kalafiora
50 g parmezanu
250 ml wytrawnego białego wina
250 ml mleka
250 ml wody
15 ml (1 łyżka stołowa) drobno posiekanego, świeżego estragonu
5 ml (1 łyżeczka) musztardy Dijon
4 ml (3/4 łyżeczki) soli
2,5 ml (1/2 łyżeczki) świeżo mielonego pieprzu
4 średniej wielkości pomidory, pokrojone na kawałki
2 cebule dymki, pokrojone na cienkie plasterki
Do kamionkowego naczynia włożyć wszystkie składniki, z wyjątkiem pomidorów i cebulek. Dokładnie
wymieszać, przykryć i gotować na poziomie HIGH przez godzinę, a następnie na poziomie LOW
przez 6 – 8 godzin (lub na poziomie HIGH przez 3 - 4 godziny). Przed podaniem dodać pomidory i
dymki i wymieszać.
Porcja dla 3 osób.
-8-
PRZEPISY
JAGNIĘCINA Z WARZYWAMI W OCCIE BALSAMICZNYM
Dobrze przyprawiona jagnięcina znakomicie komponuje się ze słodkokwaśną polewą z octu
balsamicznego.
2,5 ml (1/2 łyżeczki) soli
2,5 ml (1/2 łyżeczki) świeżo mielonego pieprzu
2,5 ml (1/2 łyżeczki) mielonej kolendry
7,5 ml (1/2 łyżki stołowej) suszonego rozmarynu
2,5 ml (1/2 łyżeczki) suszonej mięty
2,5 ml (1/2 łyżeczki) suszonego tymianku
2,5 ml (1/2 łyżeczki) mielonego kopru włoskiego
1,2 kg udźca jagnięcego (na pieczeń), bez tłuszczu
1 średniej wielkości czerwona cebula, pokrojona na osiem części
2 małe cukinie, pokrojone na plasterki o grubości 1 cm
2 małe żółte kabaczki, pokrojone na małe kawałki
2 czerwone ziemniaki, pokrojone na małe kawałki
40 ml (2 i 1/2 łyżki stołowej) octu balsamicznego
W niedużej misce wymieszać sól, pieprz, kolendrę, rozmaryn, miętę, tymianek i koper. Natrzeć mięso
przyprawami. Do garnka włożyć cebulę a następnie mięso. Dodać pozostałe warzywa i skropić je
octem balsamicznym. Przykryć i gotować na poziomie HIGH przez godzinę, a następnie na poziomie
LOW przez 10 - 12 godzin.
Porcja dla 4 osób.
PAELLA WEGETARIAŃSKA
Ta przystawka to wersja klasycznej potrawy hiszpańskiej. Można ją także podawać jako główne
danie.
140 g mrożonego posiekanego szpinaku, odmrożonego i odsączonego
450 g dlugoziarnistego ryżu
1 l wywaru z warzyw
1 zielona papryka, bez nasion, pokrojona
1 średniej wielkości pomidor, pokrojony na cząstki
1 średniej wielkości cebula, posiekana
1 średniej wielkości marchewka, posiekana
1-2 ząbki czosnku, zmiażdżone
15 ml (1 łyżka stołowa) posiekanej natki pietruszki
3 ml (1/2 łyżeczki) nitek szafranu
2,5 ml (1/2 łyżeczki) soli
2,5 ml (1/2 łyżeczki) świeżo mielonego pieprzu
1 x 390 g puszka karczochów, pokrojonych na ćwiartki, wypłukanych i odsączonych
115 g mrożonego groszku zielonego
Do kamionkowego naczynia włożyć szpinak i ryż, wlać wywar, dodać paprykę, pomidor, cebulę,
marchewkę, czosnek, pietruszkę, szafran, sól i pieprz. Dokładnie wymieszać. Przykryć i gotować
na poziomie LOW przez 4 godziny (lub na poziomie HIGH przez 2 godziny). Na 15 minut przed
podaniem dodać karczochy i groszek. Dobrze wymieszać i przykryć.
Porcja dla 4 osób (jako przystawka).
-9-
KREMOWY DIP SZPINAKOWY
Serwuj z warzywami, krakersami lub z grzankami.
400 g sera topionego
125 ml gęstej śmietany
225 g mrożonego siekanego szpinaku
30 – 40 g mixu suszonych warzyw do zupy
5 ml pikantnego sosu
2 cebule pokrojone w plasterki
5 ml (1 łyżeczka) soku z cytryny
W kamionkowym naczyniu wymieszaj ser i śmietanę. Nałóż pokrywkę i ustaw poziom HIGH – ser
powinien się roztopić (po około 45 min.). Nastepnie dodaj szpinak, suszone warzywa i sos. Wszystko
dokładnie wymieszaj. Przykryj naczynie pokrywką i ustaw poziom HIGH na około 30 minut. Krótko
przed podaniem dodaj cebulę i sok z cytryny i ponownie dokładnie wymieszaj.
GWARANCJA
Zachowaj dowód zakupu, ponieważ będzie on wymagany w przypadku jakichkolwiek roszczeń z
tytułu niniejszej gwarancji.
Urządzenie jest objęte 2-letnią gwarancją obowiązującą od dnia dokonania zakupu, zgodnie z opisem
w niniejszym dokumencie.
Jeśli podczas trwania gwarancji okaże się, co jest mało prawdopodobne, że urządzenie nie działa z
powodu wad projektowych lub produkcyjnych, należy je przynieść do miejscu dokonania zakupu wraz
z dowodem zakupu oraz egzemplarzem niniejszej gwarancji.
Prawa i korzyści wynikające z niniejszej gwarancji stanowią dodatek do praw ustawowych, których
niniejsza gwarancja nie narusza. Prawo do zmiany warunków gwarancji ma wyłącznie Jarden
Consumer Solutions (Europe) Ltd. („JCS (Europe)”).
JCS (Europe) zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy lub wymiany urządzenia lub jego niedziałającej
części w okresie objętym gwarancję, pod warunkiem że:
•
klient niezwłocznie poinformuje o problemie sklep, w którym dokonał zakupu lub JCS (Europe)
•
urządzenie nie zostało w żaden sposób zmienione, uszkodzone, użytkowane w niewłaściwy
sposób, ani nie było naprawiane lub zmieniane przez osobę nieupoważnioną przez JCS
(Europe).
Gwarancją nie są objęte usterki wynikające z nieprawidłowego użytkowania, uszkodzenia, używania
nieprawidłowego napięcia, zdarzeń losowych, zdarzeń niezależnych od JCS (Europe), naprawy
lub wymiany przez osobę nieupoważnioną przez JCS (Europe) lub z powodu niestosowania się do
instrukcji obsługi. Ponadto gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia eksploatacyjnego, w tym
m.in. drobnych przebarwień i zarysowań.
W ramach niniejszej gwarancji prawa przysługują wyłącznie nabywcy urządzenia i nie rozciągają się
na użytkowanie komercyjne lub wspólne.
Jeśli urządzenie objęte jest gwarancją lub rękojmią obowiązującą w danym kraju, należy uznać, że
zawarte w nich warunki są nadrzędne w stosunku do niniejszej gwarancji lub skontaktować się z
lokalnym autoryzowanym sprzedawcą, aby uzyskać więcej informacji.
Nie należy wyrzucać zużytych artykułów elektrycznych razem z odpadami domowymi. Należy je,
w miarę możliwości, poddać recyklingowi. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat
recyklingu lub dyrektywy WEEE, skontaktuj się z nami pod adresem [email protected]
Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited
5400 Lakeside
Cheadle Royal Business Park
Cheadle
SK8 3GQ
UK
-10-
For Customer Service details, please see the website.
Pour le service consommateurs, veuillez consultez le site web.
Para más información de servicio, por favor visite nuestra página web.
www.crockpoteurope.com
email: [email protected]
© 2014 Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited.
All rights reserved. Imported and distributed by Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited, Cheadle Royal Business Park,
Cheadle, SK8 3GQ, United Kingdom.
Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited is a subsidiary of Jarden Corporation (NYSE: JAH).
The product supplied may differ slightly from the one illustrated due to continuing product development.
Printed In China
Tous droits réservés. Distribué par Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited, Cheadle Royal Business Park,
Cheadle, SK8 3GQ, United Kingdom.
Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited est une filiale de Jarden Corporation (NYSE: JAH).
En raison du développement continu de nos produits, le produit livré risque de varier légèrement de l’illustration.
Imprimé en Chine
Todos los derechos reservados. Distribuido por Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited, Cheadle Royal Business Park,
Cheadle, SK8 3GQ, Reino Unido.
Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited es una filial de Jarden Corporation (NYSE: JAH).
El producto suministrado puede diferir ligeramente del mostrado en la imagen debido al desarrollo permanente de
los productos.
Impreso en China
SCV400-050-PL_Iss_1
01/15
93807-2 UKPUL
P.N.181006