Kącik muzyczny

Transkrypt

Kącik muzyczny
Kącik muzyczny
Kolęda to
pieśń bożonarodzeniowa
wywodząca się z tradycji ludowej, potem
komponowana również przez wielu wybitnych
twórców. Odmiana kolędy o wątkach
zaczerpniętych z życia codziennego nazywana
jest pastorałką, która w odróżnieniu od kolędy
nie jest wykorzystywana w nabożeństwach
religijnych ze względu na swoją świeckość.
Według
tradycji
autorem
pierwszej kolędy jest Franciszek
z Asyżu. Najstarsza zachowana
polska kolęda, pochodząca z 1424
roku, zaczyna się od słów "Zdrów
bądź, Królu Anielski". Pierwotnie na
początku XV wieku tłumaczono na
język polski kolędy ze śpiewników braci
czeskich. Wzrost popularności gatunku nastąpił
na przełomie XVII i XVIII wieku, wtedy
powstała jedna z najważniejszych polskich kolęd
"W żłobie leży" przypisywana Piotrowi Skardze
- do melodii poloneza koronacyjnego króla
Władysława IV.
Inną ważną kolędę "Bóg się rodzi", do
melodii w rytmie poloneza, napisał Franciszek
Karpiński. Twórcami kolęd byli także poeci
Mikołaj Sęp Szarzyński i Andrzej Morsztyn,
a w XIX w Feliks Nowowiejski oraz
Zygmunt Noskowski. Kolędę Lulajże, Jezuniu
Fryderyk Chopin zacytował w środkowej części
Scherza h-moll op.20. Również i współcześni
komponowali kolędy- należy do nich m.in.
Witold Lutosławski.
On go pielęgnuje.
Chrystus się rodzi, nas oswobodzi,
Anieli grają, króle witają!
Pasterze śpiewają, bydlęta klękają,
Cuda, cuda ogłaszają.
Chociaż w stajence, chociaż w stajence
Panna Syna rodzi,
Przecież On wkrótce ludzi oswobodzi.
Chrystus się rodzi, nas oswobodzi,
Anieli grają, króle witają!
Pasterze śpiewają, bydlęta klękają,
Cuda, cuda ogłaszają.
Lulajże, Jezuniu, moja perełko,
Lulaj ulubione me pieścidełko.
Lulajże Jezuniu, lulajże, lulaj,
A Ty go matulu w płaczu utulaj.
Zamknijże znużone płaczem
powieczki,
Utulże zemdlone łkaniem usteczki.
Lulajże Jezuniu, lulajże, lulaj,
A Ty go matulu w płaczu utulaj.
Przybieżeli do Betlejem pasterze,
Grając skocznie Dzieciąteczku na lirze.
Chwała na wysokości, chwała na wysokości,
A pokój na ziemi.
Oddawali swe ukłony w pokorze
Tobie z serca ochotnego, o Boże!
Chwała na wysokości, chwała na wysokości,
A pokój na ziemi.
Gdy śliczna Panna Syna kołysała,
Z wielkim weselem tak Jemu śpiewała:
Lili, lili laj, moje Dzieciąteczko,
Lili, lili laj, śliczne Paniąteczko.
Wszystko stworzenie śpiewaj Panu swemu.
Pomóż radości wielkiej sercu memu.
Lili, lili laj, wielki Królewicu,
Lili, lili laj, niebieski Dziedzicu.
Mini śpiewnik-zapraszamy do rodzinnego
kolędowania…
Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi:
Wstańcie pasterze, Bóg się wam rodzi!
Czym prędzej się wybierajcie, do Betlejem pospieszajcie
Przywitać Pana, przywitać Pana.
Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem wesoła nowina,
Że Panna czysta, że Panna czysta porodziła Syna.
Chrystus się rodzi, nas oswobodzi,
Anieli grają, króle witają!
Pasterze śpiewają, bydlęta
klękają,
Cuda, cuda ogłaszają.
Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie
Z wszystkimi znaki danymi sobie.
Jako Bogu cześć Mu dali,
A witając zawołali
Z wielkiej radości, z wielkiej radości.
Maryja Panna, Maryja Panna
Dzieciątko piastuje.
I Józef stary, i Józef stary
"Ach witaj, Zbawco, z dawna żądany,
Cztery tysiące lat wyglądany.
Na Ciebie króle, prorocy
Czekali, a tyś tej nocy
Nam się objawił, nam się objawił".
STRONA 5
PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory www.pdffactory.pl/

Podobne dokumenty