Powstrzymać przemoc domową

Transkrypt

Powstrzymać przemoc domową
III POWIATOWA KONFERENCJA
„Przemoc jako problem spo³eczny - dziecko uwik³ane w przemoc”
ZAPROSZENIE
Brzeziny - 15.04.2014r.
Miejsce: Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych, ul Konstytucji 3 Maja 5
III POWIATOWA KONFERENCJA
„Przemoc jako problem spo³eczny - dziecko uwik³ane w przemoc”
Brzeziny - 15.04.2014r.
Miejsce: Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych, ul Konstytucji 3 Maja 5
Prezes Stowarzyszenia “Nasz Powiat”
Starosta Brzeziñski
......................................................
......................................................
Jolanta Wojciechowska
Edmund Kotecki

Podobne dokumenty