Załącznik nr 04 - poprawiony - BIP MOSiR Kędzierzyn

Komentarze

Transkrypt

Załącznik nr 04 - poprawiony - BIP MOSiR Kędzierzyn
lp.
nazwa budynku/ budowli
rok budowy
wartość początkowa
(księgowa brutto) /
wartość odtworzeniowa
Rodzaj wartości
zabezpieczenia
(znane zabiezpieczenia p-poż i
przeciw kradzieżowe)
(2)
lokalizacja (adres)
powierzchni
czy
powierzchni a użytkowa
ilość
budynek
kubatura (w
a zabudowy (w metrach
kondygna
jest
m3)
(w m2)
kwadratowy
cji
podpiwni
ch)
czony
Rodzaj materiałów budowlanych, z jakich wykonano
czy
budynek
znajdują czy jest
się w nim wyposażo
instalacje
ny w
dach (konstrukcja i
mury
stropy
sanitarne windę?
pokrycie)
?
TAK/NIE
TAK/NIE
1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
1
2
3
4
Pawilon Sporotowy stadion
Koźle
1998
Hala Sportowa Śródmieście
Pawilon usł.-sportowy Kuźniczka
1976
Budynek socj.-magazyn.Korty
Azoty
385 725,72 zł
wartość początkowa (księgowa
gaśnice,hydranty
brutto)
4 646 525,59 zł
wartość początkowa (księgowa gaśnice,hydranty,dozór pracowniczy,
brutto)
instalacja przeciwdymowa
47-220 K-Koźle Al..Jana Pawła
II 29
3 028 136,67 zł
wartość początkowa (księgowa gaśnice,hydranty,monitornig+ochrona
brutto)
całodobowo
47-220 K-Koźle
ul.Grunwaldzka 71
22 000,00 zł
wartość początkowa (księgowa
gaśnice
brutto)
47-232 K-Koźle ul. Grabskiego
K-Koźle ul. Sadowa
5
Budynek socj.-dmin.Sławięcice
945 347,16 zł
wartość początkowa (księgowa
gaśnice,hydranty
brutto)
6
Place drogi parkingowe
Sławięcice
150 355,94 zł
wartość początkowa (księgowa
brutto)
7
Budynek krytej Pływalni
8
Pawilon sportowy Azotor
9
Budynek 1162 Azotor
1973
10 Budynek pompownia Azotor
11 Niecka basenu z plażą Azotor
12 HWS Azoty sala trenigowa
2005
tak
nie
pustaki
żużlobetonowyc
h
żelbet
drewniany,pokryty blachą
dachówkową
2911
1 tak
tak
nie
żelbet+ceramika
żetbet
konstrukcja stalowa+papa
1161,03
2 nie
tak
nie
ceramiczneżelbet
płyty prefabrykowane
pokryte papą
1 nie
tak
nie
żelbet+papa
3 tak
tak
nie
cegła
żelbet
pustaki
żużlobetonowe żelbet
stalowa - papa
82,13
106
498,95
548 011,64 zł
wartość początkowa (księgowa
brutto)
47-223 K-Koźle ul. Mostsowa
1a
29 089,71 zł
wartość początkowa (księgowa
brutto)
47-223 K-Koźle ul. Mostsowa
1a
14 365,00 zł
wartość początkowa (księgowa
brutto)
47-223 K-Koźle ul. Mostsowa
1a
1 417 809,46 zł
wartość początkowa (księgowa
brutto)
47-223 K-Koźle ul. Mostsowa
1a
1267
4779
18300
2 tak
tak
nie
cegła
1614,18
5302
4 nie
tak
nie
beton + cegła
2005
22 242 455,17 zł
żelbet
nie
beton
tak
beton
papa
1 nie
dozór całodobowy agencji ochrony,
gaśnice proszkowe GP6-Z ABC (15 szt.),
wartość początkowa (księgowa
47-223 K-Koźle ul. Mostsowa
hydranty (15 szt.), SAP monitorowany
brutto)
1a
zewnętrznie łączami radiowymi i
komputerowymi
189
13 HWS Azoty bud.BiB1
konstrykcja drewnianablachodachówka
K-Koźle ul. Sadowa
47-220 K-Koźle Al.. Jana
Pawła II 31
925 815,30 zł
2 tak
34,92
wartość początkowa (księgowa
gaśnice, monitoring
brutto)
4 046 362,01 zł
270,81
47-200 K-Koźle ul. Chrobrego
dozór całodobowy agencji ochrony,
gaśnice proszkowe GP6-Z ABC (15 szt.),
wartość początkowa (księgowa
47-223 K-Koźle ul. Mostsowa
hydranty (15 szt.), SAP monitorowany
brutto)
1a
zewnętrznie łączami radiowymi i
komputerowymi
1 nie
1266,62
1266,62
14 Widownia Stadion Kłodnica
15 Budynek socjalny Kłodnica
38 649,04 zł
ok. 1950 (w 1995 r.
wymiana poszycia dachu),
budynek od 2006 r. nie jest
eksploatowany - intalacja
elektryczna oraz dopływ
wody są odłączone
185 500,00 zł
wartość początkowa (księgowa
hydrant
brutto)
wartość rzeczywista
gaśnice,hydranty, okna i drzwi są
zabezpieczone, dozór - na terenie
stadionu mieszka pracownik MOSiR
47-206 K-Koźle ul. Sportowa
488,54
1 nie
47-206 K-Koźle ul. Sportowa
195,2
556,3
1 nie
tak
blacha trapezowa
16 Garaże 8 szt.
17 Wiaty stalowe 15 szt.
78 372,00 zł
ok. 1990
118 000,00 zł
wartość początkowa (księgowa
brutto)
wartość odtworzeniowa
Fundamennty betonowe wykonane jako ławy z betonu
żwirowego, ściany z bloczków betonowych. Dach z z
elementów płyt korytkowych pokryty papą na lepiku.
Ściany nie ocieplone, pomieszczenia bez wewnętrznej
instalacji elektrycznej. Posadzki betonowe. Stolarka
drzwiowa w nieższej części metalowa w wyższej
metalowa z wypełnieniem drewnianym.
47-220 K-Koźle Al..Jana Pawła
II 29
Wiata w kształcie litery "L" o konstrukcji stalowej z profili
zamkniętych. Dach opart na belkach z profili
zamkniętych, kwadratowych, stalowych, kryty blachą
fałdowaną powlekaną . Słupy osadzone w stopach
betonowych. Posadzka w jednej płaszczyźnie z placem
manewrowym asfaltowym. Jedna tylna ściana osłonowa
na całej wysokości wykonana z arkuszy blachy stalowej
fałdowanej powlekanej mocowanej do konstrukcji
wkrętami.
47-220 K-Koźle Al..Jana Pawła
II 29
234,19
18 Budynek wielolokalowy Cisowa
287 915,00 zł
wartość początkowa (księgowa
gaśnice,hydranty
brutto)
Budynek socjalny stadion
Blachownia
146 415,03 zł
wartość początkowa (księgowa
gaśnice
brutto)
47- 225 K-Koźle ul. Szkolna
1 760 550,05 zł
wartość początkowa (księgowa
brutto)
47-220 K-Koźle
ul.Grunwaldzka 71
58 907,12 zł
wartość początkowa (księgowa
brutto)
47-200 K-Koźle ul. Chrobrego
wartość początkowa (księgowa
brutto)
47-200 K-Koźle ul. Chrobrego
wartość początkowa (księgowa
brutto)
47-200 K-Koźle ul. Chrobrego
35 000,00 zł
wartość początkowa (księgowa
brutto)
47-230 K-Koźle ul.Sadowa
268 413,83 zł
wartość początkowa (księgowa
brutto)
47-230 K-Koźle ul.Sadowa
wartość początkowa (księgowa
brutto)
47-230 K-Koźle ul. Sadowa
23 961,05 zł
wartość początkowa (księgowa
brutto)
47-230 K-Koźle ul.Sadowa
17 840,00 zł
wartość początkowa (księgowa
brutto)
47-200 K-Koźle ul.Skarbowa
13 400,00 zł
wartość początkowa (księgowa
brutto)
47-223 K-Koźle ul.Mostowa 1a
77 000,00 zł
wartość początkowa (księgowa
brutto)
47-223 K-Koźle ul.Mostowa 1a
3 582,20 zł
wartość początkowa (księgowa
brutto)
47-220 K-Koźle Al. Jana Pawła
II 31
554 758,68 zł
wartość początkowa (księgowa
brutto)
47-223 K-Koźle ul. Mostowa 1
225 194,92 zł
wartość początkowa (księgowa
brutto)
47-223 K-Koźle ul. Mostowa 1
100 932,49 zł
wartość początkowa (księgowa
brutto)
47-223 K-Koźle ul.Mostowa 1
40 691,49 zł
wartość początkowa (księgowa
brutto)
47-223 K-Koźle ul. Mostowa 1
4 243,67 zł
wartość początkowa (księgowa
brutto)
47-223 K-Koźle ul.Mostowa 1
570 822,64 zł
wartość początkowa (księgowa
brutto)
47-223 K-Koźle ul.Mostowa 1
wartość początkowa (księgowa
brutto)
47-200 K-Koźle Al.Jana Pawła
II 27
176 582,00 zł
wartość początkowa (księgowa
brutto)
47-223 K-Koźle ul. Mostowa 1
1 012 600,00 zł
wartość początkowa (księgowa
brutto)
47-223 K-Koźle ul. Mostowa 1
19
Widownia żelbetonowa
20
zadaszona
2010
21 Widownia St.Koźle
22 Ogrodzenie z siatki 600m2
67 855,43 zł
Płyta boiska z systemem
23
nawadniającym
75 038,95 zł
K-Koźle ul. Brzechwy
376,91
391,98
575,08
2943,6
2 tak
tak
nie
cegła
żelbet
stropodach płaski kryty
papą
1
tak
nie
cegła
drewno
drewno+papa+blacha
928 szt
24 Bieżnia sportowa St.Sławięcice
25 Widownia St.Sławięcice
26
Płyta boiska sportowego
St.Sławięcice
2004
2004
20 000,00 zł
27 Ogrodzenie boiska sportowego
28 Kort tenisowy osiedle Koźle
29
Ogrodzenie z siatki stalowej
Korty Azoty
2004
2004
2004
30 Korty tenisowe
2004
31 Ogrodzenie Kryta Pływalnia
2004
32 Droga dojazdowa - Azotor
2004
33 Basen kąpielowy z brodzikiem
2004
34 Sieciowy kolektor wody
2004
Ogrodzenie basenu kąpielowego
35
Azotor
36
Oświetlenie terenu basenu
Azotor
37 Sztuczne lodowisko Azotor
38
Przyłącza sieci wodnokanalizacyjnej Hala śródmieście
2004
2004
2004
2005
278 331,51 zł
39 Stacja transformatorowa
Parkingi, drogi dojazdowe,
40
chodniki
2005
2005
41 Korty tenisowe St.Kłodnica
42 Boisko do siatkówki St.Kłodnica
43
Boisko do piłki ręcznej St.
Kłodnica
2005
2005
2005
Boisko do piłki nożnej St.
44
Kłodnica
2005
45 Bieżnia St. Kłodnica
2005
46
Ogrodzenie z prefabrykatów
St.Kłodnica
5 588,23 zł
wartość początkowa (księgowa
brutto)
47-206 K-Koźle ul. Spotowa
1 168,76 zł
wartość początkowa (księgowa
brutto)
47-206 K-Koźle ul.Sportowa
3 514,36 zł
wartość początkowa (księgowa
brutto)
47-206 K-Koźle ul.Sportowa
15 283,39 zł
wartość początkowa (księgowa
brutto)
47-206 K-Koźle ul. Sportowa
9 416,79 zł
wartość początkowa (księgowa
brutto)
47-206 K-Koźle ul. Sportowa
wartość początkowa (księgowa
brutto)
47-206 K-Koźle ul.Sportowa
220 266,51 zł
wartość początkowa (księgowa
brutto)
47-206 K-Koźle ul. Sportowa
60 376,00 zł
wartość początkowa (księgowa
brutto)
47-200 K-Koźle ul. Wiklinowa
wartość początkowa (księgowa
brutto)
47-220 K-Koźle ul.
Grunwaldzka 71
wartość początkowa (księgowa
brutto)
47-230 K-Koźle ul. Sadowa
wartość początkowa (księgowa
brutto)
47-230 K-kźle ul. Sadowa
wartość początkowa (księgowa
brutto)
K-Koźle 47-223 ul. Mostowa 1
wartość początkowa (księgowa
brutto)
K-Koźle 47-223 ul. Mostowa 1
wartość początkowa (księgowa
brutto)
K-Koźle 47-200 ul. Chrobrego
wartość początkowa (księgowa
brutto)
K-Koźle 47-230 ul.Sadowa
wartość początkowa (księgowa
brutto)
Cisowa ul. Brzechwy
wartość początkowa (księgowa
brutto)
K-Koźle 47-223 ul.Mostowa 1
wartość początkowa (księgowa
brutto)
K-Koźle 47-220 ul. 9 Maja
wartość początkowa (księgowa
brutto)
K-Koźle 47-220 Al.Jana Pawła
II
wartość początkowa (księgowa
brutto)
K-Kożle 47-220 Al.Jana Pawła
II
wartość początkowa (księgowa
brutto)
K-Koźle 47-220
ul.Grunwaldzka 71
wartość początkowa (księgowa
brutto)
K-Koźle 47-220
ul.Grunwaldzka 71
wartość początkowa (księgowa
brutto)
K-Koźle 47-220
ul.Grunwaldzka 71
2005
7 053,89 zł
47
Dywanik asfaltowy Kryta
Pływalnia
48 Utwardzony plac -Kort Tenisowy
49
Przepompownia ścieków i
rurociąg tłoczny
2006
2006
2006
85 600,00 zł
50 Drogi i chodniki St.Sławięcice
51
52
2006
Balustrada na widowni trybuny
St.Sławięcice
2006
Instalacja przyłączeniowa do
WPRa 90 i oziębiania
2006
60 758,22 zł
37 395,48 zł
75 663,70 zł
Plac wybrukowany - kształtki
53 betonowe (modernizacja stacji
chłodniczej lodowiska)
2007
14 640,00 zł
54
55
Przyłącze kanalizacyjne
budynku St.Koźle
2008
Przyłącze kanalizacyjne St.
Sławięcice
2008
56 Studnia głębinowa St.Cisowa
2 078,11 zł
14 038,39 zł
2008
Wjazd do hali sportowej przy ul.
Mostowej
2009
Boisko Orlik 2012 przy ul. 9
Maja
2009
Otwarta strefa rekreacyjnosportowa przy Al.Jana Pawła II
2010
60
Promenada pomiędzy
HaląŚródmieście a Pływalnia
2010
61
Widownia żelbetonowa nie
zadaszona
2010
57
58
59
56 701,74 zł
414 228,58 zł
1 306 799,60 zł
1 651 269,82 zł
2 000,00 zł
981 230,40 zł
Parking zewnętzny nawierzchnia
62 asfaltowa 59 miejsc
parkingowych pow. 2019 m2
2010
Boiska treningowe do piłki
63 nożnej pow. 1900 m2 dwa
obiekty
2010
468 600,66 zł
110 245,50 zł
64
Boisko do piłki plażowej pow.
1188 m2
wartość początkowa (księgowa
brutto)
K-Koźle 47-220 ul.
Grunwaldzka 71
98 465,00 zł
wartość początkowa (księgowa
brutto)
K-Koźle 47-220 ul.
Grunwaldzka 71
130 500,00 zł
wartość początkowa (księgowa
brutto)
K-Koźle 47-220 ul.
Grunwaldzka 71
wartość początkowa (księgowa
brutto)
K-Koźle 47-220 ul.Grunwaldza
71
wartość początkowa (księgowa
brutto)
K-Koźle 47-220
ul.Grunwaldzka71
wartość początkowa (księgowa
brutto)
K-Koźle 47-220
ul.Grunwaldzka 71
wartość początkowa (księgowa
brutto)
K-Koźle 47-220
ul.Grunwaldzka 71
wartość początkowa (księgowa
brutto)
K-Koźle 47-220
ul.Grunwaldzka 71
wartość początkowa (księgowa
brutto)
K-Koźle 47-220 ul.
Grunwaldzka 71
wartość początkowa (księgowa
brutto)
K-Koźle 47-220 ul.
Grunwaldzka 71
wartość początkowa (księgowa
brutto)
K-Koźle 47-224 ul. Stara
wartość początkowa (księgowa
brutto)
K-Koźle 47-220 ul.
Zwycięstwa
wartość początkowa (księgowa
brutto)
K-Koźle 47-220 ul. Lompy
wartość początkowa (księgowa
brutto)
K-Koźle 47-220 ul. Jasna
wartość początkowa (księgowa
brutto)
K-Koźle ul. Kraszewskiego 7
2010
37 169,50 zł
65
Boisko do street bal pow 419
m2
66 System zraszania boiska
67
Bieżnia sportowa syntetyczna
wraz z zakolami
68 Rów z wodą
69
2010
2010
2010
2 480 550,50 zł
2010
Stanowisko do pchnięcia kulą
dwa obiekty
29 667,30 zł
2010
17 844,00 zł
Stanowisko do skoku w dal i
70 trójskoku ( 3 piaskownice i 3
rozbiegi)
2010
63 343,00 zł
71
Stanowisko do rzutu młotem i
dyskiem
72 Boisko trawiaste główne
2010
92 226,00 zł
2010
1 387 450,64 zł
Ogrodzenie zewnętrzne
betonowe dł. 1900 mb
2010
74 Boisko Osiedlowe ul. Stara
2010
73
135 000,00 zł
320 509,20 zł
75
Boisko Osiedlowe ul.
Zwycięstwa
2010
240 042,76 zł
76 Boisko Osiedlowe ul. Lompy
2010
249 107,00 zł
77 Boisko Osiedlowe ul. Jasna
2011
321 437,26 zł
78
Lokal użytkowy na I piętrze
budynku ul. Kraszewskiego 7
RAZEM
129 883,84 zł
55 979 670,60 zł
340,12
Wykaz sprzętu elektronicznego stacjonarnego
Lp.
Nazwa
1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
1 Waga z funkcją analizy składu gr.8
2 Kserokopiarka Koycera KM-1635 gr.8
3 Serwer plików QNAO TS-419P
4 Telewizory Hyundai szt 4
5 Komputer ADAX THETA D5300 OEM
6 Komputer ADAX księgowość
7 Tablica wyników gr.4
8 Monitor LG
8 Kasa fiskalna ELZAB MINI 2 szt
Rok produkcji
2007
2008
2009
2009
2010
2010
2010
2010
2010
RAZEM
Wartość księgowa
brutto
4 600,00 zł
4 126,49 zł
3 403,03 zł
1 090,56 zł
1 268,80 zł
1 040,00 zł
211 300,00 zł
500,00 zł
1 980,00 zł
229 308,88 zł
Wykaz sprzętu elektronicznego przenośnego
Lp.
Nazwa
1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
1 Notebook Jujit siemens Esprimo V5515c/520/80/DVD
2 Notebook Lenovo G550
3 Nawigacja satelitarna Etrex Legend
4 Defibrylator gr.8
5 Zestaw nagłasniający dział organizacji imprez
6 Elektroniczna tablica wyników gr. 4
7 Sprzęt + oprogramowanie automat. pom. Czasu gr.4
RAZEM
Rok produkcji
2007
2009
2008
2007
2008
2007
2010
Wartość księgowa
brutto
2 400,00 zł
2 081,68 zł
1 136,00 zł
4 583,13 zł
9 993,50 zł
3 600,00 zł
8 190,13 zł
31 984,44 zł
RAZEM sprzęt stacjonarny + przenośny
261 293,32 zł
INFORMACJA O MAJĄTKU TRWAŁYM/OBROTOWYM
Lp.
1
Jednostka
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Środki trwałe i
wyposażenie ogółem
5 263 481,30 zł
Środki obrotowe
Lp
Nazwa środka trwałego
rok nabycia
środka
trwałego
Wartość
początkowa
księgowa brutto
Lokalizacja środka trwałego
1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Filtr żwirowy Typ 135, 34, 5T
Filtr żwirowy Typ 121, 34, 5T
Kręgielnia 3 tory bolwingowe
Odkurzacz basenowy WEDA B
600
Szafa zasilająco-sterownicza
Agregat pompowy 125 PJM 190
Agregat pompowy125 PJM 190
Maszyna do czyszczenia dna i
ścian basenu Mariner
Palnik olejowy
Kocioł stalowy
Palnik olejowy
Pompa oleju
Pompa z silnikiem typ 80 PJ M
160
Program do pomp Colbox 6000s
Pompa dozująca Gamma 4 b
Pompa Gamma 4 b 3
Pompa Gamma 4 b 09
Pompa Gamma 4 b 09
Pompa obiegowa z filtrem
wstepnym
Dmuchawa do płukania filtrów
Pompa obiegowa z filtrem
wstępnym
Zbiornik paliwa typ 1200 MM
Zbiornik paliwa typ 1200 MM
Centrala wentylacyjna
Stacja dozująca korektor ph
Stacja dozująca Flokulanta
Urządzenie do pomiaru chloru
Stacja dozująca podchloryn
RAZEM
2004
2004
2005
13 529,74 zł
13 529,95 zł
260 348,00 zł
Azotor ul. Mostowa 1 Kędzierzyn-Koźle
Azotor ul. Mostowa 1Kędzierzyn-Koźle
HWS ul. Mostowa 1a Kędzierzyn-Koźle
2008
54 370,66 zł
HWS ul. Mostowa 1a Kędzierzyn-Koźle
2006
2006
2006
33 672,00 zł
34 008,66 zł
34 008,66 zł
HWS ul. Mostowa 1 Kędzierzyn-Koźle
HWS ul. Mostowa 1 Kędzierzyn-Koźle
HWS ul. Mostowa 1 Kędzierzyn-Koźle
2004
31 183,00 zł
HWS ul. Mostowa 1 Kędzierzyn-Koźle
2004
2004
2004
2004
6 041,40 zł
6 102,80 zł
2 928,80 zł
1 472,54 zł
KP Al. Jana Pawła II 31 Kędzierzyn-Koźle
KP Al. Jana Pawła II 31 Kędzierzyn-Koźle
KP Al. Jana Pawła II 31 Kędzierzyn-Koźle
KP Al. Jana Pawła II 31 Kędzierzyn-Koźle
2004
420,50 zł KP Al. Jana Pawła II 31 Kędzierzyn-Koźle
2004
2004
2004
2004
2004
23 803,42 zł
2 830,40 zł
2 830,40 zł
2 830,40 zł
2 830,40 zł
2005
18 784,95 zł KP Al. Jana Pawła II 31 Kędzierzyn-Koźle
2005
8 333,76 zł KP Al. Jana Pawła II 31 Kędzierzyn-Koźle
2005
18 784,95 zł KP Al. Jana Pawła II 31 Kędzierzyn-Koźle
2004
2004
2005
2005
2005
2005
2005
2 540,90 zł
2 540,90 zł
288 922,74 zł
4 579,23 zł
4594,09
27 688,39 zł
4 625,06 zł
908 136,70 zł
KP Al. Jana Pawła II 31 Kędzierzyn-Koźle
KP Al. Jana Pawła II 31 Kędzierzyn-Koźle
KP Al. Jana Pawła II 31 Kędzierzyn-Koźle
KP Al. Jana Pawła II 31 Kędzierzyn-Koźle
KP Al. Jana Pawła II 31 Kędzierzyn-Koźle
KP Al. Jana Pawła II 31 Kędzierzyn-Koźle
KP Al. Jana Pawła II 31 Kędzierzyn-Koźle
KP Al. Jana Pawła II 31 Kędzierzyn-Koźle
KP Al. Jana Pawła II 31 Kędzierzyn-Koźle
KP Al. Jana Pawła II 31 Kędzierzyn-Koźle
KP Al. Jana Pawła II 31 Kędzierzyn-Koźle
KP Al. Jana Pawła II 31 Kędzierzyn-Koźle
Dane pojazdów/ pojazdów wolnobieżnych
Lp.
Marka
Typ, model
Nr podw./ nadw.
Nr silnika
Nr rej.
Rodzaj
(osobowy/
ciężarowy/
specjalny)
Poj.
data I rejestracji
Ilość
data ważności badań
msc./ładow Rok prod. Przebieg
technicznych
ność
wartość pojazdu
Od
Do
Od
Do
Zielona
Karta
tak/nie
01.01.2012
31.12.2013
nie
Okres ubezpieczenia OC i NW
Okres ubezpieczenia AC i KR
1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu
1
Renault
Kangoo
VF1KCOWBF27679877
D4FB712F304217
OK12741
osobowy
1149
2002
20.10.2011
2002
148831
8 400,00 zł
01.01.2012
31.12.2013
2
URSUS
C 355
100314
394737
OKO942
ciągnik
3120
14.06.1972
brak
1
1972
45535
-
01.01.2012
31.12.2013
3
Autosan
D-43
500521
-
OKO123P
przyczepa
3500
08.01.1970
brak
3500 kg
1969
-
01.01.2012
31.12.2013
4
Pronar
T653
SZB6530XX81X03883
-
OK1621P
przyczepa
-
16.06.2008
19.07.2011
4000 kg
2008
12 728,00 zł
01.01.2012
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2013
nie
5
URSUS
2812 Agro
O136670
P252445M
OK1436
ciągnik
2502
31.05.2006
30.06.2011
1
2006
7180
46 700,00 zł
01.01.2012
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2013
nie
6
URSUS
3512 (MF
255)
P2275120
-
OK2302
ciągnik
2502
09.04.1997
24.03.2013
1
1997
7424
-
01.01.2012
31.12.2013
nie
nie
WYKAZ LOKALIZACJI, W KTÓRYCH PROWADZONA JEST DZIAŁALNOŚĆ ORAZ LOKALIZACJI,
GDZIE ZNAJDUJE SIĘ MIENIE NALEŻĄCE DO JEDNOSTEK Gminy Kędzerzyn-Koźle (nie
wykazane w załączniku nr 1)
Lp.
Lokalizacja (adres)
Zabezpieczenia (znane zabezpieczenia p-poż i przeciw
kradzieżowe)
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
1
gaśnice,hydranty,dozór pracowniczy, instalacja
Hala Sportowa 47-220 Kędzierzyn-Koźle Al..Jana Pawła II 29 przeciwdymowa
2
Kryta Pływalnia 47-220 Kędzierzyn-Koźle Al..Jana Pawła II 31 gaśnice 13 szt.monitoring
dozór całodobowy agencji ochrony, gaśnice proszkowe
Hala Widowiskowo-Sportowa AZOTY 47-223 KędzierzynGP6-Z ABC (15 szt.), hydranty (15 szt.), SAP
3
Koźle ul. Mostowa 1A
monitorowany zewnętrznie łączami radiowymi i
komputerowymi
gaśnice śniegowe GS-6xCO2 (10 szt.), gaśnica
4 Kompleks Sportowo-Rekreacyjny AZOTOR 47-223
proszkowa GP6-Z ABC (1 szt.), dozór pracowniczy przez
Kędzierzyn-Koźle ul. Mostowa 1
8 godz.
5 Stadion Sportowy Kuźniczka 47-220 Kędzierzyn-Koźle ul.
Grunwaldzka 71
gaśnice,hydranty,monitornig+ochrona całodobowo
6 Stadion Sportowy Koźle 47-200 Kędzierzyn-Koźle ul.
Chrobrego
gaśnice,hydranty
7 Stadion Sportowy Kłodnica 47-206 Kędzierzyn-Koźle ul.
Sportowa
hydrant
8 Stadion Sportowy Sławięcice 47-230 Kędzierzyn-Koźle ul.
Sadowa
gaśnice,hydranty
9
Stadion Sportowy Cisowa Kędzierzyn-Koźle ul. Brzechwy
10 Stadion Sportowy Blachownia 47-225 Kędzierzyn-Kożle ul.
Szkolna
11
12
13
14
15
16
17
gaśnice,hydranty
gaśnice
Korty Tenisowe AZOTY ul. Grabskiego 1
gaśnice
Boisko ORLIK 2012 ul. 9 Maja
gaśnice
Strefa Rekreacyjno-Sportowa przy Al.. Jana Pawła II
Boisko Osiedlowe przy ul.Starej Kędzierzyn-Koźle 47-224
Boisko Osiedlowe przy ul. Zwycięstwa
Boisko Osiedlowe przy ul. Lompy Kędzierzyn-Koźle
Boisko Osiedlowe przy ul. Jasnej Kędzierzyn-Koźle
Ubezpieczony
Nr szkody
Ryzyko
Data Szkody
Mienie od ognia i
U/013402/2010innych zdarzeń
Ubezpieczenie
następstw
nieszczęśliwych
U/112084/2010wypadków
Mienie od ognia i
U/121529/2010innych zdarzeń
Mienie od ognia i
U/121529/2010innych zdarzeń
Mienie od ognia i
innych zdarzeń
U/237629/2010(dewastacja)
Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w
Mienie od ognia i
Kedzierzynie- Koźlu U/121529/2010innych zdarzeń
Mienie od ognia i
U/121478/2010innych zdarzeń
Mienie od ognia i
U/046049/2011innych zdarzeń
Mienie od ognia i
U/121529/2010innych zdarzeń
Mienie od ognia i
U/112869/2009 innych zdarzeń
Mienie od ognia i
U/067276/2009 innych zdarzeń
Szkody zagregowane
Ryzyko
Ubezpieczenie mienia
od ognia i innych
zdarzeń losowych
(powódź)
liczba szkód
2
Suma wypłat
123 766,14 zł
Data zgł. do TU
21.12.2009
18.01.2010
19.02.2010
11.05.2010
20.05.2010
21.05.2010
20.05.2010
21.05.2010
26.09.2010
4.10.2010
20.05.2010
21.05.2010
20.05.2010
21.05.2010
12.02.2011
1.03.2011
20.05.2010
21.05.2010
Data decyzji
Opis
5.05.2010 Zapalenie się kosza na śmieci.
Miejsce szkody
Stadion
Kużniczka,ul.Grunwaldzka
71,Kędzierzyn-Koźle
uraz prawej ręki podczas udziału hala sportowa w Kędzierzynie
- Koźlu
13.05.2010 w wzawodach sportowych
Stadion Sportowy " Koźle" - ul.
zalanie stadionu sportowego "
Chrobrego 25 w Kędzierzynie
22.07.2010 Koźle" na skutek powodzi
- Koźlu
Stadion Sportowy " Koźle" - ul.
Chrobrego 25 w Kędzierzynie
zalanie stadionu sportowego "
- Koźlu
26.10.2010 Koźle" na skutek powodzi
zniszczenie ogrodzenia z siatki
strefa rekreacyjno - sportowa
na terenie strefy rekreacyjno na ul. Al. jana Pawła II w
29.10.2010 sportowej na skutek wandalizmu Kędzierzynie - Koźlu
Stadion Sportowy " Koźle" - ul.
zalanie stadionu sportowego "
Chrobrego 25 w Kędzierzynie
- Koźlu
22.01.2011 Koźle" na skutek powodzi
zalanie stadionu sportowego
"Kuźniczka" w Kedzierzynie - Koźlu Stadion Sportowy " Kuźniczka"
8.02.2011 na skutek powodzi
- ul. Grunwaldzka 71
zniszczenie urządzeń sterujących
i regulacyjnych oraz nagrzewnicy
centrali wentylacyjnej w wyniku
pęknięcia rurki w nagrzewnicy
Al.Jana Pawła II 29,
11.05.2011 centralnej i wylaniu z niej cieczy Kędzierzyn-Koźle
Stadion Sportowy " Koźle" - ul.
zalanie stadionu sportowego "
Chrobrego 25 w Kędzierzynie
9.09.2011 Koźle" na skutek powodzi
- Koźlu
11.09.2009
1.06.2009
21.09.2009
RAZEM
Ubezpieczenie mienia
od ognia i innych
zdarzeń losowych
(pozostałe ryzyka)
Ubezpieczenie
następstw
nieszczęśliwych
wypadków
RAZEM
5
17 891,40 zł
1
200,00 zł
141 857,54 zł
Wypłata
574,12 zł
200,00 zł
8 000,00 zł
81 671,82 zł
790,00 zł
17 323,32 zł
2 529,00 zł
11 211,88 zł
14 242,00 zł
2 766,41 zł
2 548,99 zł
141 857,54 zł

Podobne dokumenty