CENTRUM SZKOLENIA POLICJI ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA

Transkrypt

CENTRUM SZKOLENIA POLICJI ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA
CENTRUM SZKOLENIA POLICJI
Źródło: http://www.csp.edu.pl/csp/aktualnosci/2345,Zespol-Zarzadzania-Kryzysowego.html
Wygenerowano: Środa, 1 marca 2017, 20:27
Strona znajduje się w archiwum.
ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
W Policyjnym Centrum Dowodzenia odbyło się posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Komendanta Głównego Policji. W czasie spotkania omówiono m.in. sytuację epidemiologiczną
związaną z zagrożeniem wirusem Ebola, przedstawiono też informację o stanie bezpieczeństwa w
Polsce w kontekście wydarzeń na Ukrainie oraz zagadnienia związane z realizacją zabezpieczenia
Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn.
W posiedzeniu Zespołu, któremu przewodniczył Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Krzysztof
Gajewski uczestniczył Komendant Główny Policji gen. insp. Marek Działoszyński, a także Główny Inspektor Sanitarny MSW dr
n. med. Maciej Kisiel, Państwowy Inspektor Sanitarny MSW na obszarze województwa mazowieckiego lek. med. Helena
Zacharska i Dyrektorzy Biur KGP.
hg
zdj. Mariusz Mazewski ZSS
Ocena: 0/5 (0)
Tweetnij

Podobne dokumenty